Posthistoriska Notiser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posthistoriska Notiser"

Transkript

1 Posthistoriska Notiser Nr Nr 69 sedan starten årgång 19 SSPD på internet: Återigen ett bra resultat av SSPD:are med 3 st Stora Guld medaljer i tre olika klasser av totalt 49 st utdelade på världsutställningen Australia 2013 med ca 690 exponat. Se s19 för resultaten. Dessa erhållna mycket höga poäng är resultat av det arbete som SFFs Utställnings Kollegium (UK), med alla svenska jurymän med dess val av Jonas Hällström som ordförande under åren har genomfört under de nästan 10 senaste åren med kompetenta jurymän på svenska utställningar, med mycket hög klass på utbildningar, kurser, seminarium, handböcker, artiklar etc. Även SSPD har varit medarrangör till en del seminarium. TACK UK & JONAS FÖR DET! Det är viktigt att vi i Sverige kan fortsätta detta helt ideella arbete. Några kronor kostar för en del resor, men det är en liten peng jämfört med tex det intresse som skapas både i Sverige och Internationellt för svensk filateli och framförallt för våra samlingar och områden. Med minskade anslag från SFF så blir det färre jurymän på svenska utställningar och då med mindre tid för samtal med utställare och andra intresserade besökare. I framtiden leder detta till färre svenska exponat på hög internationell nivå och även färre intressanta exponat på utställningar i Sverige. Även färre svenska jurymän på internationella utställningar och påverkan i FIPs kommissioner som tex föreslår ändringar av våra bedömningsreglementen. Flera av dagens och framtida utställare kommer att bli mindre intresserade av att ställa ut och framförallt att skriva artiklar. Det är nu dags att bevaka vår position med att se till att UK får de medel som behövs, genom tex valet av personer till SFFs Förbundsstyrelse på SFFs kongress. 1

2 SSPDs Kontaktpersoner 2014 Ordförande Staffan Karlsson Sekreterare Giselher Naglitsch SSPDs adress: c/o G. Naglitsch Neptunusbacken Märsta Kassör Leif Ruud Plusgiro Klubbmästare Jan-Olov Edling Redaktör & ansvarig utgivare Richard Bodin SSPDs möten våren 2014 i Malmö Tisdag den 11 februari Svart & Brun lokalmärke. Mats Ingers Tisdag den 11 mars Stor Tjänste. Mats Gustavsson Tisdag den 8 april Fotocensuren i Sverige. Mikael Pettersson Tisdag den 13 maj Eslövs Tåg-stämplar. Dennis Hasselquist Mötena i Malmö sker i Limhamns Folkes Hus kl För närmare information kontakta: Fredrik Ydell (tel ) Ur innehållet: Sid nr Gamla brev kan behöva omvärderas av Giselher Naglitsch 3-5 Frankostämpel med licens nummer 124, igen! av Gunnar Dahlstrand 5-6 Sålda på Tradera av Richard Bodin 7-11 Kallelse till SSPD:s Årsmöte 2014 Medlemmarna kallas härmed till årsmöte på Postmuseum, Sthlm. Onsdagen den 16 april kl , SSPDs möten i Stockholm våren 2014 på Postmuseum Onsdagen den 15 januari kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Malmö 1-7 Post av Arne O. Olsson. Onsdagen den 19 februari kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Posten i Vätö socken av Karin Svahn. Onsdagen den 19 mars kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Väsby Posthistoria av Andreas Tärnholm. Onsdagen den 16 april kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Årsmöte följt av föredrag Utvalda pärlor från min ÅBXP-samling av Gunnar Lithén.

3 Gamla brev kan behöva omvärderas Under hösten bjöds några brev ut på en av huvudstadens stora auktionsfirmor. Enligt beskrivningen skulle båda vara diligensbrev med noteringar om avsändningsort och lösen. Jag köpte de ena med löfte från en samlarvän, som satt bredvid mig, att han gärna övertog brevet om det inte var diligensbrev utan ångbåtsbrev. Brevet sitter nu i kamratens samling. Regelverket År 1835 bestämdes att alla ångbåtar, som gick i reguljär linjetrafik, skulle ha en låst låda ombord i vilken allmänheten kunde nedlägga avgående brev. När båten angjorde en ort med postkontor, skulle kaptenen tömma brevlådan och snarast leverera breven till postkontoret. För detta ersattes rederiet med halva portointäkten. Båtens andel förskotterades av posten. (Postverket förbehöll sig enligt senare regler att återkräva pengarna för oinlösta brev.) Samma regler gällde för diligenser. Även de skulle vara utrustade med en brevlåda och leverera till första bästa postkontor. I en tid då portot beräknades efter avstånd och vikt behövde man veta brevets ursprung. För att undvika övertaxering kunde avsändaren skriva avsändningsorten på brevet. Utan annan ledning taxerades brevet för längsta möjliga sträcka, d.v.s från den ort där brevlådan senast tömdes. Är detta ett ångbåtsbrev? Brevet jag köpte hade röd ankomststämpel Stockholm 1/ och två noteringar: från Gefle samt 5 S, dv.s. lösen 5 skilling. Det är inte avsändaren som har skrivit Från Gefle. Det finns ingen kartering. 3

4 Brevet har således endast postbehandlats i Stockholm, dit det var adresserat. För att vara diligensbrev skulle det ha avlämnats till postföraren/ lagts på lådan efter Gävle. På vägen mot Stockholm passerades två postkontor, Tierp och Uppsala. Där skulle brevlådan ha öppnats och brevet skulle ha postbehandlats och stämplats. I var fall skulle detta ha skett i Uppsala, där diligenserna på sin tid växlade post. Vagnarna gick inte hela vägen. Nu var det så vid denna tid, att postföringen mellan Uppsala och Gävle ännu gick med kärrpost. Diligens på den sträckan inrättades inte förrän Slutsats: detta är inget snällpostbrev. Kärrposten hade ingen brevlåda. Skulle brevet ha kunnat lämnas löst till postiljonen under färden söderut? Det skulle ju kunnat hända. Men då borde det ha postbehandlats enligt reglerna redan i Tierp eller Uppsala. Slutsats 2: det har inte heller gått med kärrposten. Slutsats 3: brevet är ett ångbåtsbrev. Nuvarande ägare får själv ta reda på vilken båt från Gävle och utefter Upplandskusten som har fört brevet till Stockholm. Är detta ett diligensbrev? På samma auktion fanns ännu ett uppgivet Diligensbrev. Det har noteringen f Upsala och 4 S samt en blå ankomststämpel Stockholm / 2 maj 53. Här kan man inte vara lika säker. 4 Vid denna tid hade Postverket avtal med Diligencebolaget att karterad post skulle sändas (som frakt) med ångbåtar under seglationstid, vid alla tillfällen då detta skulle var fördelaktigast (billigast) för Postverket. Men brevet är ju inte karterat.

5 Både ångbåt och diligens är tänkbara. Den 2 maj är dock så tidigt på året att seglationen inte alltid hade kommit igång då. Fastän magkänslan talar för ångbåtbrev är jag benägen att godkänna det som diligensbrev. Litteratur: Min artikel Posten till Upsala och Norrlanden, Aktuellt om Posthistoria Nr 11, 2012, belyser postvägarna/-gången, när de inrättades, hur ofta de gick och vilka transportmedel som användes. Giselher Naglitsch Frankostämpel med licens nummer 124, igen! Som samlare av svenska frankostämplar och de första av modell 26 i synnerhet, så är det inte var dag något nytt och spännande dyker upp. Men nu har det hänt igen! Ett brunt kuvert med en dubbel oval valörstämpel, Sverige upptill och Kungl. Post nertill och valör 5 öre mitt i med öre under valörsiffran. Till vänster i den dubbla ovalen står 124 och på högersidan B. Till vänster om valörovalen två våglinjer överst, ett rakt linje och ordet HASLER följt av rak linje och två våglinjer underst. Nederst står Stockholm 10-V-26.. Avsändare Ste Ame Hasler, Berne. Jag har sedan tidigare en del av ett kuvert med samma dubbla valörstämpel. Här är det valör 15 öre och på baksidan ett avtryck med valör 40 öre. Datum Stockholm 20-V

6 Till vänster 5 stycken våglinjer ovanför ortsangivelse och datum. Avsändaren är delvis läsbar till SKF i Göteborg! Att det stod 124 till vänster i ovalen har jag inte upptäckt förrän denna tidigare stämpel dök upp! Om vi vågar tro att alla datum angivelser är korrekta så får vi följande kronologiska ordning på hur den första svenska frankostämpeln formades: Hasler skickar ett avtryck med valör 5 öre, oval valörstämpel. Datum Samma avtryck finns med valör 25 och 40 öre. Ny utformning av vänsterfältet. Datum Olle Hjortzberg presenterar sin förslagsritning för den svenska frankostämpeln. Samma Licens nummer 124. I princip samma datum utformning men med stämpelhuvudet enligt vanlig svensk standard. Valörstämpeln helt nyritad. Datum Postens verkstad (?) eller Hasler gör den första frankostämpeln efter Hjortzbergs förslag, men ändrar datum utformning så att sifferhjulen ryms i konstruktionen. Datum Första dagen för de svenska frankostämplarna blir Kanske kan man av detta dra slutsatsen att Lic. nr. 124 lanserades av Hasler? Är det någon i läsekretsen som vet något i detta ärendet? Kontakta mig i så fall, så kan vi kanske lösa hela problemställningen. Gunnar Dahlstrand 6 Köp SSPDs nytryck av Postlägenheter till Utlandet, PLU ! 511 sidor!!! 264 kr inkl. inrikes porto + emballage. Sätt in beloppet på SSPDs pg Ange namn & adress för snabbt utskick.

7 Sålda på Tradera Karterat brev med innehåll från Örebro till Hedemora 1733 Avslut 7 dec kr till SBMDPhD Vapen 2x 30 öre på brevomslag i 5e viktsatsen, Gbg 1871, F=5000 Avslut 4 dec kr av F-City F 31 Göteborg på i n t r e s s a n t kort. Avslut 1 dec kr av slö!! "Gods till Eder idag ankommet från Bordeaux med ångf. Sverige, Kapten Anderson, torde genast tullbehandlas och afhämtas. Frakten betalas till oss" OBS! Adressering har endast plats för namn, vilket kan betyda att kortet vanligtvis avlämnades med bud. 7

8 Upsala Fyrkantstämpel typ 5.!!!! !!! Daterat inneh. Avslut 1 dec kr av slö!! Fribrev stämplat dagen för skillingarnas utgivning 1 juli 1855! GV 20+2 ö på lokal e x p r e s s - trycksak, Stockholm Avslut 11 dec kr av wåfflan Fk10 som trycksak till Turkiet, GÖTEBORG , ank stpl. Ovanlig trycksaksförsändelse till Turkiet. Bakflik saknas. Avslut 14 dec kr av wåfflan 8

9 F.52 på trycksak till A r g e n t i n a 1901, ank stämplat G ö t e b o r g Avslut 14 dec 2013, 1000 kr av wåfflan 12 öre vapen på postanvisningsbrev, avstämplat Äs Avslut dec 2013, 1259 kr av salstad-56 10/12+2x5+2x3 öre ringtyp posthorn på 4 öre Fk som rek Sölje 1890 Avslut 7 dec kr av mynt 9

10 2x 1 kr +25 öre på Zeppelin-brev till Brasilien, Stockholm Avslut 4 dec kr av SAS2 Service Suspended m.m på flygbrev till Indien 1944, se beskr Avslut 5 dec kr av Ulf E. Stämplar Service Suspended 10 och OAT m.m. på obeställbart flygbrev till Indien. Dubbla censurer och ett otal stämplar. Ett par märken verkar ha fallit av under färden.

11 Postkontrollens sigill och remsa på rek till Finland 1942 Avslut 29 okt kr av 4411micke F.52 på brevkort till Frankrike, N a u t a n e n , lösen. Ovanlig försändelse till Frankr i k e, m e d franskt lösenm ä r k e. T - stämpel. Vykort från Nautanens kopparfält. Avslut 14 dec 2013, 910 kr av J-SSON 11

12 Katalogisering av försändelser från Sverige till utlandet under tidig frimärkstid Vi fortsätter serien som började i PhN nr 3, Tidigare publicerat är Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Schweiz och tyska stater. I detta nummer presenteras Storbritannien och Irland. Period: till GPU/UPU (dvs i allmänhet före ) Källor: Billgren, Bjäringer, Stone: Swedish Letter Rates to Foreign Destinations Gunnar Nilsson: företeckning av kända brev uppdaterade tom ca år 2000 Sören Andersson: uppdatering from 1996 Kersti och Bertil Larsson: uppdatering genom urklipp från auktionskataloger Helena Obermüller Wilén (HOW): uppdatering genom attester Facit Postal VIII 12 Beskrivning av förteckning: Portosatser: för förekommande objekt enligt Swedish letter rates Period: dito Portokombination: S = skilling banco, V = vapentyp, L = lejontyp R/R14 = ringtyp tand 14 (R14 endast i kombination med R13) R13, R13ph = ringtyp tand 13, R13 med posthorn Oscar = Oscar II, fk = frankokuvert Tj = långa tjänstefrim. tand 14, bk= brevkort Datum: enligt Nilsson (med datum), Larsson (med datum), HOW (med intygsdatum) och Postal (utan datum). Försändelser med avstämplingsdatum utanför den ordinarie perioden är angivna med röd text. Antal: antal katalogiserade objekt per portokombination. I de fall det finns >10 objekt har inte de enskilda datumen angivits! Bilder: Bilder från XPonat är markerade med X3, 7 och 9. Ej Postal: portokombinationen ej är angiven i Postal

13 STORBRITANNIEN INKL. IRLAND Portosats Period Portokombination Datum Antal Bild Brev 1 vikt 36 sk via Osten-1.de x S >10 17 X7, X9 eller Göteborg 2x6 + 24S + 1d (eftersänt) 4x S x S S xx 6 6x6 S vikt 72 sk 3x24 S (framsida) vikt 108 öre x24 + 2x30 V >10 34 X3, X7, X9 2x9 + 3x30 V x5 + 2x V X x5 + 2x V

14 (framsida) x24 V x50 V (1 öre överfr) 2 vikt 216 öre x50 V (framsida) vikt 324 öre x50 V vikt 1296 öre 4x x50 V vikt 90 öre x30 V >10 46 X3 3x30V + 1d (eftersänt) 2x V vikt 180 öre x50 V x30 V X9 1 vikt 87 öre via L+2x5+2x12+50V Frankrike (framsida) 12 V + 2x17 L (41 öre underfr) 1 vikt 79 öre via Preussen V V (1 öre överfrankerat) 2 vikt 158 öre 3L + 5 V + 3x50 V vikt 65 öre via x30 V >10 66 X3 Preussen / Göteborg x x9 V + 20 L x V L +12 V + 50 V X

15 17L + 2x24V vikt 130 öre x50V vikt 45 öre via Göte-1.1borg 65 5V + 2x20L > X7, X3 eller Danmark L + 12V + 30V > x5 +30 V > V x9 V x5 V X L x5V+12V+20L 3x3L +3x12V x3L +2x12V V x3L V x12V >10 20 (3 öre överfr) 2x3 + 2x20 L (1 öre överfr) x5 + 3x12V (1 öre överfr) 12V + 2x17L grå (1 öre överfr) 2 vikt 90 öre 3x30V > x5V + 4x20L vikt 405 öre 5 + 8x50V vikt 630 öre x50V vikt 36 öre via Danmark V > X9, X3 / Göteborg dir. 15

16 16 3x12V >10 83 X3 (2) 2x3L +30V V + 12R > x3L + 30R V + 24R postal 1 2x3R + 2x5R + 20L (till Irland) 12+24R >10 20 X9 3x12R > R x3 +30R x6 + 2x12 R V + 20 L (1 öre överfr) V + 17 L (1 öre överfr) R (3 öre överfr) 17+20L (1 öre överfr) 2 vikt 72 öre 3x24V >10 14 X3 6x12V x12 +2x24 V x V (2 öre överfr) 6x12R x24R (framsida) 7

17 12 +2x30R vikt 108 öre 3x12 + 3x24 V vikt 144 öre x30R vikt 34 öre via Danmark / Göteborg x5 + 24R >10 20 X9 2X5 +2X12R x R (2 öre överfr) 2 vikt 68 öre 2x R x24R x24 R (4 öre överfr) 3 vikt 102 öre x24 R (6 öre överfr) Rek 47 vikt rdr (47x ) via Göteborg 1 vikt 68 öre via Danmark (45+33) 2 vikt 105 öre via Danmark (72+33) 1 vikt 63 öre via Danmark (45+18) 1 vikt 62 öre (36+26) via Danmark / Göteborg 3 vikt 134 öre (108+26) 1 vikt ass 72 öre (36+26+ass) X vikt 60 öre via Göteborg (36+24?) x50 V (2.10 kr underfr) X x20 L V x50V L +2x30V R x30 +50R X9 2x V Postal 1 17

18 Trycksak 14 öre via Göteborg eller Danmark öre x3 +5R X x5R Resultat SSPD:are på NORDIA (Nordisk), Gardabaer, Island 7-9 juni 2013 Mästarklass Poäng Medalj Lennart Ivarsson Sweden - Postal Documentation Guld (3:a) Göran Persson Sweden - The 4 Skilling Banco Guld (3:a) Posthistoria Amders Lundgren Bohuslän Guld + SP Friedhelm Bernhardt Postal History of Swedish Pomerania 90 Guld + Juryns Gratulationer Roland Frahm Sweden Forwarded Mail 81 Vermeil Staffan Karlsson Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder 81 Vermeil under krigs och beredskapsförhållanden Allan Warren Pre-Stamp Postal Markings of Sweden 80 Vermeil Roland Frahm The 1930 "Night Mail Aeroplane 75 Stor Silver Postage Stamps" Valter Skenhall Sweden - Official Mail Stor Silver Helsaker Lennart Daun The Second Period of the Postal 91 Guld + SP Stationery in Sweden 1890 until 1942 Vykort Andreas Tärnholm Upplands Väsby - from ancient times 88 Stor Vermeil to the future Per Bunnstad Sverige och OS Stor Vermeil I juryn (SSPDare): Bengt Bengtsson Vi gratulerar alla utställare till deras mycket fina resultat! Notiserna behöver fler artiklar! Fler bidrag behövs för att göra ett trevligt, bra och innehållsrikt nr av Notiserna som alla vill läsa och ha. Inget bidrag är för litet eller för stort. Någon rad text till ett objekt räcker! Om alla skulle bidra med ett objekt per år, då blir bara det mer än 80 sidor!!! 18 Så fatta pennan och skicka ert bidrag till redaktören.

19 Resultat SSPD:are på AUSTRALIA 2013 WORLD STAMP EXHIBITION (FIP), Melbourne maj 2013 Posthistoria Poäng Medalj Richard Bodin Swedish Militaries& Volunteers in War, 96 Stor Guld Campaigns or in Active Service Abroad + Special Pris (Bearbetning) Gunnar Nilsson Swedish Unstamped Mail to Foreign 93 Guld + SP Countries (Bearbetning) Staffan Ferdén Swedish Postal Rates and Fees, during 92 Guld + Juryns the Early GPU/UPU period Gratulationer Kersti & Bertil I. Sweden - Postage Due Letter Mail before 91 Guld Larsson 1892 Kjell Nilson Swedish Postal Rates Guld Erkki Toivakka Postal History of Åland Islands 90 Guld Lennart Ivarsson Sweden - Postal Documentation Stor Vermeil Gunnar Lithén Cancellations from Swedish steamship mail 86 Stor Vermeil post offices from 1869 and up to 1951 Börje Wallberg A Postal History Study of The Usage of 78 Stor Silver Advertising Covers 1-ram (Posthistoria) Leif Bergman The Office for Post Box Letters in 91 Guld Stockholm Traditionell filateli Bengt Schéle Sweden - Coat of Arms and Lion Type 95 Stor Guld Göran Persson Sweden - The 4 Skilling Banco 92 Guld Helsaker Lennart Daun 1890 until The Second Period of 91 Guld Postal Stationery in Sweden Motiv Jonas Hällström The History of the Square-rigged 96 Stor Guld Sailing Vessels Bengt-Göran Österdahl The History of Chemistry 92 Guld I juryn (SSPDare): Bengt Bengtsson och Fredrik Ydell (juryelev) Vi gratulerar alla utställare till deras mycket fina resultat! 19

20 Juldagen 25 dec 1934 från Svenska bataljonen i Saar Mycket tidig avstämpling i Saar på ett svenskt militärbrevkort, Mbk, nr 4. Ankomst stämplat i Vollsjö 28 dec 1934, endast tre dagar senare. Posten gick i sluten säck från svenska fältpostkontoret i Saar med tåg genom Tyskland och öppnades först på sjöpostexpeditionen mellan Sassnitz och Trelleborg. Detta kort såldes på Tradera 27 okt 2013 för 1560 kr + frakt av clay11. Högsta notering hittills och ca 3 ggr mer än förväntat av de flesta svenska militärpostsamlare. Richard Bodin Föreningen Postmusei Vänner har av Postmuseum fått möjlighet att digitalt kopiera Postverkets cirkulär under perioden Kopian benämns Kopiesamling av Svenskt Postalt Tryck (KSPT ) för perioden Digital version. Cirkulären har ursprungligen ställts samman av hedersmedlemmen Bertil I. Larsson och omfattar närmare A4-sidor. Medlemmar i Postmusei Vänner har nu möjlighet att inköpa denna guldgruva på ett USB-minne för 200 kronor (inkl. porto och kostnad för USB-minnet). För vidare information och beställning kontakta: Lennart Lundh, mobil eller E-post: 20 Rapportera in till någon i styrelsen om ni har tex ny adress, tel nr eller epost adress sedan 2012, helst till ordförande, kassör eller sekreteraren. Så kommer utskick från SSPD fram och i tid.

Juryrapport. Vidare har utställningsledningen inbjudit ett exponat, Farväl till Finlands vapen, utställt av Sven Lindell.

Juryrapport. Vidare har utställningsledningen inbjudit ett exponat, Farväl till Finlands vapen, utställt av Sven Lindell. Juryrapport Juryn för den regionala frimärksutställningen UPPFRIM 2013 i Uppsala den 11-12 oktober 2013, som arrangerats av Uppsala Filatelistförening i sportarenan Fyrishov, får härmed avge sin rapport.

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 februari 2013. Fotograf okänd.

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 februari 2013. Fotograf okänd. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Fotograf okänd. Nummer 47 1(7) 1(7) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap

Läs mer

Utställningspalmarès 2011-09-03

Utställningspalmarès 2011-09-03 Utställningspalmarès 2011-09-03 VALAND Göteborg Palmarès Gothex 2011 2011-09-03 Sidan 2 ( 11 ) Juryberättelse Juryn för den nationella utställningen Gothex 2011 överlämnar härmed sin berättelse med palmarès

Läs mer

21 22 23 24 25 Till: Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare till Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information Årlig rapport och underlag till SFF:s

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 mars 2013. Nummer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 mars 2013. Nummer SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nummer 48 1(9) 1(9) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS). www.smps.se info@smps.se Äldre nummer finns

Läs mer

På sikt kommer diabildsserierna att skannas. Några är klara.

På sikt kommer diabildsserierna att skannas. Några är klara. För beställning: info@sff.nu På sikt kommer diabildsserierna att skannas. Några är klara. 1. Kvalitetsbedömning Bilderna visar exempel på märken av olika kvalitet, bedömda enligt Sverige-katalogens normer.

Läs mer

Specialreglemente för kungsfrim 2012

Specialreglemente för kungsfrim 2012 Sidan 1 ( 5 ) Specialreglemente för kungsfrim 2012 kungsfrim 2012 är en regional frimärksutställning för ungdomsfilateli som arrangeras av Nordhallands Filatelistförening i Kungsmässan, Kungsbacka, den

Läs mer

JÄRFÄLLA FRIMÄRKSKLUBB

JÄRFÄLLA FRIMÄRKSKLUBB JFK-info 1-14 JÄRFÄLLA FRIMÄRKSKLUBB Styrelse och funktionärer Namn Ort E-post Telefon Ordförande Gert Öster Järfälla gert.oster@telia.com 08-580 308 90 Vice ordf. Tommy Otterbrandt Järfälla 08-36 61 78

Läs mer

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt med uppdragslista regionalt internationellt Utställningar markerade med röd bakgrund har ingen svensk representation eller kommissarie men kan ändå vara intressanta för svenska utställare och besökare.

Läs mer

Mer ovanliga försändelser är markerade med något kraftigare

Mer ovanliga försändelser är markerade med något kraftigare Värnamo 1765 1965 Introduktion Exponatet visar posthistoria från Värnamo till och med 1965. Huvudsyftet är att visa de olika stämplar som använts i Värnamo eller på tågen som passerat genom Värnamo samt

Läs mer

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Sveriges Filatelist-Förbund Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Kom gärna dagen före och var med på SFF-dagarna med 20 handlare och flera föredrag. Se annons i Filatelisten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Sveriges Filatelist-Förbund Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Kom gärna dagen före och var med på SFF-dagarna med 20 handlare och flera föredrag. Se annons i Filatelisten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för nordiska utställningar

Reglemente för nordiska utställningar Reglemente för nordiska utställningar I det nordiska filatelistiska samarbetet har de nordiska utställningarna en central position. Det följande reglementet framhäver dessa utställningars särställning

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap 1(10) Söndagen den 6 oktober 2013

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap 1(10) Söndagen den 6 oktober 2013 SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nytt nummer just utkommet av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att utnyttja vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 250 kr på PlusGiro 27 809-3. Glöm inte att ange

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nu är hösten här och då är det dags att plocka fram frimärkena igen Nummer 58 1(12) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET A2: REGLEMENTE FÖR NORDISKA FRIMÄRKS- UTSTÄLLNINGAR I det nordiska filatelistiska samarbetet har de nordiska utställningarna en

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap 1(10) Söndagen den 31 mars 2013

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap 1(10) Söndagen den 31 mars 2013 SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nytt nummer just utkommet av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att utnyttja vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 200 kr på PlusGiro 27 809-3. Glöm inte att ange

Läs mer

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 41 GÖTEBORG Telefon: 0708-106803 E-post:

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

Så bedöms exponaten... Utställare SKIVARYD 2011

Så bedöms exponaten... Utställare SKIVARYD 2011 Så bedöms exponaten... De exponat som visas bedöms av en jury på SKIVARYD ingår det nio personer i juryn. Man kan få maximalt 100 poäng men det har nog aldrig förekommit att någon fått full utdelning.

Läs mer

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén Strategi & Visioner Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Informationsverksamhet 2.1 Hemsidan 2.2 Filatelisten

Läs mer

Fältposten. Söndagen den 5 januari 2014. 3 Skill B:co. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Läs mer på sidan 7! Nummer 1(16)

Fältposten. Söndagen den 5 januari 2014. 3 Skill B:co. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Läs mer på sidan 7! Nummer 1(16) SMPS - Sveriges Militärpostsällskap 3 Skill B:co Läs mer på sidan 7! Nummer 53 1(16) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS). www.smps.se

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nytt nummer. Läs mer på sidan 3! Nummer 54 1(16) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS). www.smps.se

Läs mer

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska

ER KLUBBAN. A uktionerna hos danska U ER KLUBBAN Sällsynt provisorium hos Bruun Ras mus - sen i Köpenhamn, som såldes för mot - svarande 64 840 kronor. av Ørn Grahm I årets första auktionskrönika rapporterar vi från tre av de många auktionerna

Läs mer

posthornsmärken. Ett brev till Frankrike som var frankerat med ett singelmärke av 1 skilling

posthornsmärken. Ett brev till Frankrike som var frankerat med ett singelmärke av 1 skilling U ER KLUBBAN Ett sällsynt norskt brev till Argentina som kostade motsvarande 21 900 kronor hos Engers Frimerker i Oslo. Frimärksbranschen är i dessa oroliga finans - tider tydligen privilegierad jämfört

Läs mer

Dnr 90/K1001 ÖVERENSKOMMELSE

Dnr 90/K1001 ÖVERENSKOMMELSE (8A. (A ) 150 Dnr 90/K1001 ÖVERENSKOMMELSE Mellan Swedish Direct Marketing Association (Swedma) och Konsumentverket har följande överenskommelse träffats. Swedma åtar sig att bland sina medlemmar, bl a

Läs mer

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Medlemsbrev januari 2015. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Sid 1 av 6 Medlemsbrev januari 2015 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR Det har varit ett fantastiskt år i vår fotoklubb. Många av våra intressegrupper har hittat sina arbetsformer och vi kan glädja oss åt att klubbens

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

Protokoll fört vid Utställningskollegiets möte UK 26

Protokoll fört vid Utställningskollegiets möte UK 26 Sidan 1 ( 13 ) Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Protokoll fört vid Utställningskollegiets möte UK 26 Lördag-Söndag den 28-29 november 2009 på Postmuseum i Stockholm

Läs mer

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00

Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Offentlig Auktion Lördagen 29 9 Oktober, 2011 kl. 11.00 Göteborgs Stadsmuseum Gröna rummet, Norra Hamngatan 12 Frimärksauktioner i i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 41 GÖTEBORG Telefon: 0708-106803 E-post:

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Sådana här monsterfåglar häckar i Stockholm. Nummer 60 1(15) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS).

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nästa möte - Sveriges Militärpostsällskap Decembermötet hålls traditionsenligt tillsammans med SSPD. Peter Lorentzon berättar om Bagges Tryckeri. Tid: Onsdag 4 dember kl 18.30 Plats: Postmuseum - Brevet

Läs mer

KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin

KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin KVALITETSAUKTION 135 22 SEPTEMBER 2012 Samling Leon Nordin 66 1 KVALITETSAUKTION 22 SEPTEMBER 2012 kl 13.00 SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Ebba von Sydow klipper bandet till Postmuseums nya utställning Jag är här ärbar/sedeslös. Läs mer på sidan 3! Nummer 56 1(16) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 28 NOVEMBER 2009. Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 28 NOVEMBER 2009 Hantverkshuset, Kaggensgatan 3, Kalmar och Svartensgatan 6, Stockholm 82 88 89 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78 Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Festkommittén Stefan Leo Tommy Andreasson Peter Mastborn Bengt Grip Anders Garin Björn Julius

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nu är hösten här och då är det dags att plocka fram frimärkena igen Nummer 57 1(14) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Lastbilen stannar, kapellet där bak öppnas. Kunden sträcker fram pengar till säljaren/chauffören och får sin säck potatis. Bra att potatisbilen finns, tycker

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

HUDDINGE- TAGGEN. Nummer 2 2012. I detta nummer bl.a. Huddex 2012 Programmet för hösten Har du e-mailadress?

HUDDINGE- TAGGEN. Nummer 2 2012. I detta nummer bl.a. Huddex 2012 Programmet för hösten Har du e-mailadress? HUDDINGE- TAGGEN Samarbetet mellan alla nordiska postföretag, Top of the World of Stamps, har denna gång livet på havet som tema. De svenska frimärkena visar ett av Kustbevakningens flygplan Dash 8 Q-300

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 299 LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011 Svartensgatan 6, Stockholm 1312 3071 3147 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: mail@philea.se http://www.philea.se

Läs mer

BUTIKER POSTORDER. www.norsten.com. Marknadsplatsen. Märket för köptrygghet! FRIMÄRKSHÄFTEN & FDC. Otroligt stort frimärks- & vykortslager

BUTIKER POSTORDER. www.norsten.com. Marknadsplatsen. Märket för köptrygghet! FRIMÄRKSHÄFTEN & FDC. Otroligt stort frimärks- & vykortslager NORDISK FILATELIS YELLOW PAGES BUTIKER Marknadsplatsen Nordisk Filateli AB, Box 90, S-277 21 Kivik Här finner Du oss som har öppna butiker och som säljer över disk. Välkommen att titta in. Brev, vykort,

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Välkommen till NORDIA 2015

Välkommen till NORDIA 2015 Välkommen till NORDIA 2015 Nu är det äntligen dags att säga Vi slår upp portarna för NORDIA 2015. Du kommer att finna en fantastisk utställning som visar att frimärks- och vykortssamlande innehåller en

Läs mer

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30

Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Offentlig Auktion Offentlig Auktion 9 Lördag916 maj 2015 kl. 12:30 Partille Kulturum Lot 157 Lot 111 Lot 112 AB, AB,Box Box1515, 1515,411 41141 41 GÖTEBORG Telefon: GÖTEBORG Telefon:0708-106803 E0708-106803

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Utö. Ett postalt besök på. Utö sommaren 2001.

Utö. Ett postalt besök på. Utö sommaren 2001. Ett postalt besök på Utö sommaren 2001. Hej och välkommen att följa med på en 100-årig promenadväg runt Utö. Se skärgårdsön med en filatelists ögon. En titt bakåt men ochså en titt framåt. Med hopp om

Läs mer

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund.

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund. INBJUDAN Nu är det dags igen, kom och lyssna och lär när Sveriges VVS-inspektörer håller sitt årliga tekniska informationsmöte i samarbete med VVS Tekniska Föreningen på Forum konferensanläggning den 13-15

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 94 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60 29 89-6. Danmark:

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap

SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nytt nummer. Läs mer på sidan 4! Nummer 55 1(15) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS). www.smps.se

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem:

Facit. Bokstavskoder Vissa objeknummer innehåller bokstäver. Detta anger vilken typ av objekt det är fråga om så att vi lättare hittar dem: Innehållsförteckning Budgivning: Se anbudsblanketten. Anbud bevakas på förmånligaste sätt. Köparprovision: 20 %. Table of Contents 3 Information, förkortningar Info, abbreviations 4 Anbudsblankett, villkor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010

Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010 Sveriges Filatelist-Förbund Förbundskongress i Eksjö 10 11 april 2010 Innehållsförteckning Program för kongressen 3 Dagordning 4 Kongressprotokoll 2008 6 Kongressprotokoll 2009-10-10 20 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN, Box 30091, 200 61 Limhamn, ordförande 0708-776615, klubblokalen 040-164716 E-post: sekreterare@bkgripen.org, Hemsida: www.bkgripen.org Klubbtröja: Orange Plusgiro: 430262-6,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer