Posthistoriska Notiser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posthistoriska Notiser"

Transkript

1 Posthistoriska Notiser Nr Nr 69 sedan starten årgång 19 SSPD på internet: Återigen ett bra resultat av SSPD:are med 3 st Stora Guld medaljer i tre olika klasser av totalt 49 st utdelade på världsutställningen Australia 2013 med ca 690 exponat. Se s19 för resultaten. Dessa erhållna mycket höga poäng är resultat av det arbete som SFFs Utställnings Kollegium (UK), med alla svenska jurymän med dess val av Jonas Hällström som ordförande under åren har genomfört under de nästan 10 senaste åren med kompetenta jurymän på svenska utställningar, med mycket hög klass på utbildningar, kurser, seminarium, handböcker, artiklar etc. Även SSPD har varit medarrangör till en del seminarium. TACK UK & JONAS FÖR DET! Det är viktigt att vi i Sverige kan fortsätta detta helt ideella arbete. Några kronor kostar för en del resor, men det är en liten peng jämfört med tex det intresse som skapas både i Sverige och Internationellt för svensk filateli och framförallt för våra samlingar och områden. Med minskade anslag från SFF så blir det färre jurymän på svenska utställningar och då med mindre tid för samtal med utställare och andra intresserade besökare. I framtiden leder detta till färre svenska exponat på hög internationell nivå och även färre intressanta exponat på utställningar i Sverige. Även färre svenska jurymän på internationella utställningar och påverkan i FIPs kommissioner som tex föreslår ändringar av våra bedömningsreglementen. Flera av dagens och framtida utställare kommer att bli mindre intresserade av att ställa ut och framförallt att skriva artiklar. Det är nu dags att bevaka vår position med att se till att UK får de medel som behövs, genom tex valet av personer till SFFs Förbundsstyrelse på SFFs kongress. 1

2 SSPDs Kontaktpersoner 2014 Ordförande Staffan Karlsson Sekreterare Giselher Naglitsch SSPDs adress: c/o G. Naglitsch Neptunusbacken Märsta Kassör Leif Ruud Plusgiro Klubbmästare Jan-Olov Edling Redaktör & ansvarig utgivare Richard Bodin SSPDs möten våren 2014 i Malmö Tisdag den 11 februari Svart & Brun lokalmärke. Mats Ingers Tisdag den 11 mars Stor Tjänste. Mats Gustavsson Tisdag den 8 april Fotocensuren i Sverige. Mikael Pettersson Tisdag den 13 maj Eslövs Tåg-stämplar. Dennis Hasselquist Mötena i Malmö sker i Limhamns Folkes Hus kl För närmare information kontakta: Fredrik Ydell (tel ) Ur innehållet: Sid nr Gamla brev kan behöva omvärderas av Giselher Naglitsch 3-5 Frankostämpel med licens nummer 124, igen! av Gunnar Dahlstrand 5-6 Sålda på Tradera av Richard Bodin 7-11 Kallelse till SSPD:s Årsmöte 2014 Medlemmarna kallas härmed till årsmöte på Postmuseum, Sthlm. Onsdagen den 16 april kl , SSPDs möten i Stockholm våren 2014 på Postmuseum Onsdagen den 15 januari kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Malmö 1-7 Post av Arne O. Olsson. Onsdagen den 19 februari kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Posten i Vätö socken av Karin Svahn. Onsdagen den 19 mars kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Föredrag Väsby Posthistoria av Andreas Tärnholm. Onsdagen den 16 april kl. 18:30 på Postmuseum, konferensrummet. Årsmöte följt av föredrag Utvalda pärlor från min ÅBXP-samling av Gunnar Lithén.

3 Gamla brev kan behöva omvärderas Under hösten bjöds några brev ut på en av huvudstadens stora auktionsfirmor. Enligt beskrivningen skulle båda vara diligensbrev med noteringar om avsändningsort och lösen. Jag köpte de ena med löfte från en samlarvän, som satt bredvid mig, att han gärna övertog brevet om det inte var diligensbrev utan ångbåtsbrev. Brevet sitter nu i kamratens samling. Regelverket År 1835 bestämdes att alla ångbåtar, som gick i reguljär linjetrafik, skulle ha en låst låda ombord i vilken allmänheten kunde nedlägga avgående brev. När båten angjorde en ort med postkontor, skulle kaptenen tömma brevlådan och snarast leverera breven till postkontoret. För detta ersattes rederiet med halva portointäkten. Båtens andel förskotterades av posten. (Postverket förbehöll sig enligt senare regler att återkräva pengarna för oinlösta brev.) Samma regler gällde för diligenser. Även de skulle vara utrustade med en brevlåda och leverera till första bästa postkontor. I en tid då portot beräknades efter avstånd och vikt behövde man veta brevets ursprung. För att undvika övertaxering kunde avsändaren skriva avsändningsorten på brevet. Utan annan ledning taxerades brevet för längsta möjliga sträcka, d.v.s från den ort där brevlådan senast tömdes. Är detta ett ångbåtsbrev? Brevet jag köpte hade röd ankomststämpel Stockholm 1/ och två noteringar: från Gefle samt 5 S, dv.s. lösen 5 skilling. Det är inte avsändaren som har skrivit Från Gefle. Det finns ingen kartering. 3

4 Brevet har således endast postbehandlats i Stockholm, dit det var adresserat. För att vara diligensbrev skulle det ha avlämnats till postföraren/ lagts på lådan efter Gävle. På vägen mot Stockholm passerades två postkontor, Tierp och Uppsala. Där skulle brevlådan ha öppnats och brevet skulle ha postbehandlats och stämplats. I var fall skulle detta ha skett i Uppsala, där diligenserna på sin tid växlade post. Vagnarna gick inte hela vägen. Nu var det så vid denna tid, att postföringen mellan Uppsala och Gävle ännu gick med kärrpost. Diligens på den sträckan inrättades inte förrän Slutsats: detta är inget snällpostbrev. Kärrposten hade ingen brevlåda. Skulle brevet ha kunnat lämnas löst till postiljonen under färden söderut? Det skulle ju kunnat hända. Men då borde det ha postbehandlats enligt reglerna redan i Tierp eller Uppsala. Slutsats 2: det har inte heller gått med kärrposten. Slutsats 3: brevet är ett ångbåtsbrev. Nuvarande ägare får själv ta reda på vilken båt från Gävle och utefter Upplandskusten som har fört brevet till Stockholm. Är detta ett diligensbrev? På samma auktion fanns ännu ett uppgivet Diligensbrev. Det har noteringen f Upsala och 4 S samt en blå ankomststämpel Stockholm / 2 maj 53. Här kan man inte vara lika säker. 4 Vid denna tid hade Postverket avtal med Diligencebolaget att karterad post skulle sändas (som frakt) med ångbåtar under seglationstid, vid alla tillfällen då detta skulle var fördelaktigast (billigast) för Postverket. Men brevet är ju inte karterat.

5 Både ångbåt och diligens är tänkbara. Den 2 maj är dock så tidigt på året att seglationen inte alltid hade kommit igång då. Fastän magkänslan talar för ångbåtbrev är jag benägen att godkänna det som diligensbrev. Litteratur: Min artikel Posten till Upsala och Norrlanden, Aktuellt om Posthistoria Nr 11, 2012, belyser postvägarna/-gången, när de inrättades, hur ofta de gick och vilka transportmedel som användes. Giselher Naglitsch Frankostämpel med licens nummer 124, igen! Som samlare av svenska frankostämplar och de första av modell 26 i synnerhet, så är det inte var dag något nytt och spännande dyker upp. Men nu har det hänt igen! Ett brunt kuvert med en dubbel oval valörstämpel, Sverige upptill och Kungl. Post nertill och valör 5 öre mitt i med öre under valörsiffran. Till vänster i den dubbla ovalen står 124 och på högersidan B. Till vänster om valörovalen två våglinjer överst, ett rakt linje och ordet HASLER följt av rak linje och två våglinjer underst. Nederst står Stockholm 10-V-26.. Avsändare Ste Ame Hasler, Berne. Jag har sedan tidigare en del av ett kuvert med samma dubbla valörstämpel. Här är det valör 15 öre och på baksidan ett avtryck med valör 40 öre. Datum Stockholm 20-V

6 Till vänster 5 stycken våglinjer ovanför ortsangivelse och datum. Avsändaren är delvis läsbar till SKF i Göteborg! Att det stod 124 till vänster i ovalen har jag inte upptäckt förrän denna tidigare stämpel dök upp! Om vi vågar tro att alla datum angivelser är korrekta så får vi följande kronologiska ordning på hur den första svenska frankostämpeln formades: Hasler skickar ett avtryck med valör 5 öre, oval valörstämpel. Datum Samma avtryck finns med valör 25 och 40 öre. Ny utformning av vänsterfältet. Datum Olle Hjortzberg presenterar sin förslagsritning för den svenska frankostämpeln. Samma Licens nummer 124. I princip samma datum utformning men med stämpelhuvudet enligt vanlig svensk standard. Valörstämpeln helt nyritad. Datum Postens verkstad (?) eller Hasler gör den första frankostämpeln efter Hjortzbergs förslag, men ändrar datum utformning så att sifferhjulen ryms i konstruktionen. Datum Första dagen för de svenska frankostämplarna blir Kanske kan man av detta dra slutsatsen att Lic. nr. 124 lanserades av Hasler? Är det någon i läsekretsen som vet något i detta ärendet? Kontakta mig i så fall, så kan vi kanske lösa hela problemställningen. Gunnar Dahlstrand 6 Köp SSPDs nytryck av Postlägenheter till Utlandet, PLU ! 511 sidor!!! 264 kr inkl. inrikes porto + emballage. Sätt in beloppet på SSPDs pg Ange namn & adress för snabbt utskick.

7 Sålda på Tradera Karterat brev med innehåll från Örebro till Hedemora 1733 Avslut 7 dec kr till SBMDPhD Vapen 2x 30 öre på brevomslag i 5e viktsatsen, Gbg 1871, F=5000 Avslut 4 dec kr av F-City F 31 Göteborg på i n t r e s s a n t kort. Avslut 1 dec kr av slö!! "Gods till Eder idag ankommet från Bordeaux med ångf. Sverige, Kapten Anderson, torde genast tullbehandlas och afhämtas. Frakten betalas till oss" OBS! Adressering har endast plats för namn, vilket kan betyda att kortet vanligtvis avlämnades med bud. 7

8 Upsala Fyrkantstämpel typ 5.!!!! !!! Daterat inneh. Avslut 1 dec kr av slö!! Fribrev stämplat dagen för skillingarnas utgivning 1 juli 1855! GV 20+2 ö på lokal e x p r e s s - trycksak, Stockholm Avslut 11 dec kr av wåfflan Fk10 som trycksak till Turkiet, GÖTEBORG , ank stpl. Ovanlig trycksaksförsändelse till Turkiet. Bakflik saknas. Avslut 14 dec kr av wåfflan 8

9 F.52 på trycksak till A r g e n t i n a 1901, ank stämplat G ö t e b o r g Avslut 14 dec 2013, 1000 kr av wåfflan 12 öre vapen på postanvisningsbrev, avstämplat Äs Avslut dec 2013, 1259 kr av salstad-56 10/12+2x5+2x3 öre ringtyp posthorn på 4 öre Fk som rek Sölje 1890 Avslut 7 dec kr av mynt 9

10 2x 1 kr +25 öre på Zeppelin-brev till Brasilien, Stockholm Avslut 4 dec kr av SAS2 Service Suspended m.m på flygbrev till Indien 1944, se beskr Avslut 5 dec kr av Ulf E. Stämplar Service Suspended 10 och OAT m.m. på obeställbart flygbrev till Indien. Dubbla censurer och ett otal stämplar. Ett par märken verkar ha fallit av under färden.

11 Postkontrollens sigill och remsa på rek till Finland 1942 Avslut 29 okt kr av 4411micke F.52 på brevkort till Frankrike, N a u t a n e n , lösen. Ovanlig försändelse till Frankr i k e, m e d franskt lösenm ä r k e. T - stämpel. Vykort från Nautanens kopparfält. Avslut 14 dec 2013, 910 kr av J-SSON 11

12 Katalogisering av försändelser från Sverige till utlandet under tidig frimärkstid Vi fortsätter serien som började i PhN nr 3, Tidigare publicerat är Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Schweiz och tyska stater. I detta nummer presenteras Storbritannien och Irland. Period: till GPU/UPU (dvs i allmänhet före ) Källor: Billgren, Bjäringer, Stone: Swedish Letter Rates to Foreign Destinations Gunnar Nilsson: företeckning av kända brev uppdaterade tom ca år 2000 Sören Andersson: uppdatering from 1996 Kersti och Bertil Larsson: uppdatering genom urklipp från auktionskataloger Helena Obermüller Wilén (HOW): uppdatering genom attester Facit Postal VIII 12 Beskrivning av förteckning: Portosatser: för förekommande objekt enligt Swedish letter rates Period: dito Portokombination: S = skilling banco, V = vapentyp, L = lejontyp R/R14 = ringtyp tand 14 (R14 endast i kombination med R13) R13, R13ph = ringtyp tand 13, R13 med posthorn Oscar = Oscar II, fk = frankokuvert Tj = långa tjänstefrim. tand 14, bk= brevkort Datum: enligt Nilsson (med datum), Larsson (med datum), HOW (med intygsdatum) och Postal (utan datum). Försändelser med avstämplingsdatum utanför den ordinarie perioden är angivna med röd text. Antal: antal katalogiserade objekt per portokombination. I de fall det finns >10 objekt har inte de enskilda datumen angivits! Bilder: Bilder från XPonat är markerade med X3, 7 och 9. Ej Postal: portokombinationen ej är angiven i Postal

13 STORBRITANNIEN INKL. IRLAND Portosats Period Portokombination Datum Antal Bild Brev 1 vikt 36 sk via Osten-1.de x S >10 17 X7, X9 eller Göteborg 2x6 + 24S + 1d (eftersänt) 4x S x S S xx 6 6x6 S vikt 72 sk 3x24 S (framsida) vikt 108 öre x24 + 2x30 V >10 34 X3, X7, X9 2x9 + 3x30 V x5 + 2x V X x5 + 2x V

14 (framsida) x24 V x50 V (1 öre överfr) 2 vikt 216 öre x50 V (framsida) vikt 324 öre x50 V vikt 1296 öre 4x x50 V vikt 90 öre x30 V >10 46 X3 3x30V + 1d (eftersänt) 2x V vikt 180 öre x50 V x30 V X9 1 vikt 87 öre via L+2x5+2x12+50V Frankrike (framsida) 12 V + 2x17 L (41 öre underfr) 1 vikt 79 öre via Preussen V V (1 öre överfrankerat) 2 vikt 158 öre 3L + 5 V + 3x50 V vikt 65 öre via x30 V >10 66 X3 Preussen / Göteborg x x9 V + 20 L x V L +12 V + 50 V X

15 17L + 2x24V vikt 130 öre x50V vikt 45 öre via Göte-1.1borg 65 5V + 2x20L > X7, X3 eller Danmark L + 12V + 30V > x5 +30 V > V x9 V x5 V X L x5V+12V+20L 3x3L +3x12V x3L +2x12V V x3L V x12V >10 20 (3 öre överfr) 2x3 + 2x20 L (1 öre överfr) x5 + 3x12V (1 öre överfr) 12V + 2x17L grå (1 öre överfr) 2 vikt 90 öre 3x30V > x5V + 4x20L vikt 405 öre 5 + 8x50V vikt 630 öre x50V vikt 36 öre via Danmark V > X9, X3 / Göteborg dir. 15

16 16 3x12V >10 83 X3 (2) 2x3L +30V V + 12R > x3L + 30R V + 24R postal 1 2x3R + 2x5R + 20L (till Irland) 12+24R >10 20 X9 3x12R > R x3 +30R x6 + 2x12 R V + 20 L (1 öre överfr) V + 17 L (1 öre överfr) R (3 öre överfr) 17+20L (1 öre överfr) 2 vikt 72 öre 3x24V >10 14 X3 6x12V x12 +2x24 V x V (2 öre överfr) 6x12R x24R (framsida) 7

17 12 +2x30R vikt 108 öre 3x12 + 3x24 V vikt 144 öre x30R vikt 34 öre via Danmark / Göteborg x5 + 24R >10 20 X9 2X5 +2X12R x R (2 öre överfr) 2 vikt 68 öre 2x R x24R x24 R (4 öre överfr) 3 vikt 102 öre x24 R (6 öre överfr) Rek 47 vikt rdr (47x ) via Göteborg 1 vikt 68 öre via Danmark (45+33) 2 vikt 105 öre via Danmark (72+33) 1 vikt 63 öre via Danmark (45+18) 1 vikt 62 öre (36+26) via Danmark / Göteborg 3 vikt 134 öre (108+26) 1 vikt ass 72 öre (36+26+ass) X vikt 60 öre via Göteborg (36+24?) x50 V (2.10 kr underfr) X x20 L V x50V L +2x30V R x30 +50R X9 2x V Postal 1 17

18 Trycksak 14 öre via Göteborg eller Danmark öre x3 +5R X x5R Resultat SSPD:are på NORDIA (Nordisk), Gardabaer, Island 7-9 juni 2013 Mästarklass Poäng Medalj Lennart Ivarsson Sweden - Postal Documentation Guld (3:a) Göran Persson Sweden - The 4 Skilling Banco Guld (3:a) Posthistoria Amders Lundgren Bohuslän Guld + SP Friedhelm Bernhardt Postal History of Swedish Pomerania 90 Guld + Juryns Gratulationer Roland Frahm Sweden Forwarded Mail 81 Vermeil Staffan Karlsson Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder 81 Vermeil under krigs och beredskapsförhållanden Allan Warren Pre-Stamp Postal Markings of Sweden 80 Vermeil Roland Frahm The 1930 "Night Mail Aeroplane 75 Stor Silver Postage Stamps" Valter Skenhall Sweden - Official Mail Stor Silver Helsaker Lennart Daun The Second Period of the Postal 91 Guld + SP Stationery in Sweden 1890 until 1942 Vykort Andreas Tärnholm Upplands Väsby - from ancient times 88 Stor Vermeil to the future Per Bunnstad Sverige och OS Stor Vermeil I juryn (SSPDare): Bengt Bengtsson Vi gratulerar alla utställare till deras mycket fina resultat! Notiserna behöver fler artiklar! Fler bidrag behövs för att göra ett trevligt, bra och innehållsrikt nr av Notiserna som alla vill läsa och ha. Inget bidrag är för litet eller för stort. Någon rad text till ett objekt räcker! Om alla skulle bidra med ett objekt per år, då blir bara det mer än 80 sidor!!! 18 Så fatta pennan och skicka ert bidrag till redaktören.

19 Resultat SSPD:are på AUSTRALIA 2013 WORLD STAMP EXHIBITION (FIP), Melbourne maj 2013 Posthistoria Poäng Medalj Richard Bodin Swedish Militaries& Volunteers in War, 96 Stor Guld Campaigns or in Active Service Abroad + Special Pris (Bearbetning) Gunnar Nilsson Swedish Unstamped Mail to Foreign 93 Guld + SP Countries (Bearbetning) Staffan Ferdén Swedish Postal Rates and Fees, during 92 Guld + Juryns the Early GPU/UPU period Gratulationer Kersti & Bertil I. Sweden - Postage Due Letter Mail before 91 Guld Larsson 1892 Kjell Nilson Swedish Postal Rates Guld Erkki Toivakka Postal History of Åland Islands 90 Guld Lennart Ivarsson Sweden - Postal Documentation Stor Vermeil Gunnar Lithén Cancellations from Swedish steamship mail 86 Stor Vermeil post offices from 1869 and up to 1951 Börje Wallberg A Postal History Study of The Usage of 78 Stor Silver Advertising Covers 1-ram (Posthistoria) Leif Bergman The Office for Post Box Letters in 91 Guld Stockholm Traditionell filateli Bengt Schéle Sweden - Coat of Arms and Lion Type 95 Stor Guld Göran Persson Sweden - The 4 Skilling Banco 92 Guld Helsaker Lennart Daun 1890 until The Second Period of 91 Guld Postal Stationery in Sweden Motiv Jonas Hällström The History of the Square-rigged 96 Stor Guld Sailing Vessels Bengt-Göran Österdahl The History of Chemistry 92 Guld I juryn (SSPDare): Bengt Bengtsson och Fredrik Ydell (juryelev) Vi gratulerar alla utställare till deras mycket fina resultat! 19

20 Juldagen 25 dec 1934 från Svenska bataljonen i Saar Mycket tidig avstämpling i Saar på ett svenskt militärbrevkort, Mbk, nr 4. Ankomst stämplat i Vollsjö 28 dec 1934, endast tre dagar senare. Posten gick i sluten säck från svenska fältpostkontoret i Saar med tåg genom Tyskland och öppnades först på sjöpostexpeditionen mellan Sassnitz och Trelleborg. Detta kort såldes på Tradera 27 okt 2013 för 1560 kr + frakt av clay11. Högsta notering hittills och ca 3 ggr mer än förväntat av de flesta svenska militärpostsamlare. Richard Bodin Föreningen Postmusei Vänner har av Postmuseum fått möjlighet att digitalt kopiera Postverkets cirkulär under perioden Kopian benämns Kopiesamling av Svenskt Postalt Tryck (KSPT ) för perioden Digital version. Cirkulären har ursprungligen ställts samman av hedersmedlemmen Bertil I. Larsson och omfattar närmare A4-sidor. Medlemmar i Postmusei Vänner har nu möjlighet att inköpa denna guldgruva på ett USB-minne för 200 kronor (inkl. porto och kostnad för USB-minnet). För vidare information och beställning kontakta: Lennart Lundh, mobil eller E-post: 20 Rapportera in till någon i styrelsen om ni har tex ny adress, tel nr eller epost adress sedan 2012, helst till ordförande, kassör eller sekreteraren. Så kommer utskick från SSPD fram och i tid.

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt.

NORGE 1003 1004 1005. Ex. 1014. Ex.1031. Ex. 1020. Vi skickar gärna fotokopior på icke avbildade objekt. NORGE 1003 1004 1005 1008 1009 1010 1011 3 1001 Förfilatelibrev med innehåll till Frankrike 10/7 1829. Rakstpl Suede, TTR 4, transit Allemagne par Forbach, K.S o N.P.C. Hamburg samt ankstpl baksidan. Lösenanteckning.

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord i NF o 1/05 Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet O rdförandeord Nu har vi en ny hemsida : www.nfseglare.com! Titta gärna in om du har tid. Jag tackar Nicklas Stang för ett jättefint

Läs mer

M.G. Bulletinen. MG Midget 50 år! MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 M.G. BULLETINEN 6.2011 1

M.G. Bulletinen. MG Midget 50 år! MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 M.G. BULLETINEN 6.2011 1 M.G. Bulletinen MEDLEMSTIDSKRIFT FÖR THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN NR 6 DECEMBER 2011 MG Midget 50 år! M.G. BULLETINEN 6.2011 1 THE MG CAR CLUB OF SWEDEN Box 15 004 104 65 Stockholm Telefon 08-7119470 Bengt

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 6 Nummer 1 2011 LÖS VÅRT KORSORD Vinn 1000:- Gåva till alla som lämnar in kupongen! Hur sparar man bäst? Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

F18- Nr 48 Dec 2013. Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor

F18- Nr 48 Dec 2013. Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor F18- Nr 48 Dec 2013 Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor INNEHÅLL Ordföranden har ordet...3 En värnpliktigs leverne på Tullinge...4

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.html Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS. 190 kr, inkl moms

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam Banken som vet vad kunden vill ha SJ är kundlojaliteten på spåren magasinet En tidning om direktreklam från Posten DR-akademien #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer