Årsredovisning Något nytt, schysst och annorlunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse 11 Bilagor IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 C

3 Sammanfattning Året i korthet Ikano Försäkring består av bolagen Ikano Försäkring AB (org nr ) och Ikano Livförsäkring AB (org nr ). Bolagen möter marknaden som ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkrings- och livförsäkringsprodukter. Här följer en sammanfattning som visar den kombinerade verksamheten för För fler detaljer hänvisas till den kompletta årsredovisningen för respektive bolag. Under året forsatte den satsning som startade 2011 som riktar sig mot tjänstepensionsmarknaden. Försäljningen av riskprodukter via försäkringsförmedlare ökade under året med 53 procent. Vi har en stabil tillväxt och antalet försäkringsförmedlare som erbjuder våra produkter ökar. Den största affärsvolymen i verksamheten kommer från de försäkringar som säljs via samarbetspartners, främst via Ikano Bank. Från oktober 2013 är vi även försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i Norge vilket ytterligare bidrar till ökade affärsvolymer. Satsningen på nuvarande affär fortsätter och dessutom har det under året beslutats om en ny affärsstrategi med flera intressanta tillväxtspår samt utökad distribution och paketering. Affärsvolymerna i den totala verksamheten ökade med 26 procent under året. Vår verksamhet är under uppbyggnad. Genom att bygga rätt från början skapar vi en effektiv organisation som kan växa i framtiden. Det försäkringstekniska resultatet blev MSEK - 2,8. Årets resultat blev MSEK 2,0. ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 44 ÅRETS RESULTAT, MSEK 2,0 ANTAL KUNDER I TVÅ LÄNDER Nyckeltal Bruttopremieinkomst, MSEK 169,7 134,4 Försäkringstekniskt resultat, MSEK -2,8-12,4 Årets resultat, MSEK 2,0-11,8 Totalkostnadsprocent Genomsnittligt antal anställda OMSÄTTNING - BRUTTOPREMIEINKOMST MKR Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring PPI Sverige PPI Norge Dolda fel Övrigt 2 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

4 Ikano Försäkring på en minut Det här är Ikano Försäkring Ikano Försäkrings kontor ligger i Sundbyberg i Sverige men vi säljer även försäkring i Norge. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner personförsäkring såsom liv-, sjuk-, sjukvårds-, och olycksfallsförsäkringar. Vi erbjuder även låne- och betalskyddsförsäkringar genom vårt samarbete med Ikano Bank. Dessa är ytterligare exempel på personförsäkringar som kan ge stöd, skydd och hjälp till våra kunder om något skulle hända. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners strävar vi efter enkelhet och sunt förnuft i det vi gör. VÅR VISION, VÅR AFFÄRSIDÉ Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag Vår affärsidé På schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidrar vi till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva personförsäkringar till företag, organisationer och privatpersoner. DISTRIBUTION Förmedlare Samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

5 VD-ord Vi växer! Under 2013 har vi sett en stark utveckling inom personförsäkringar med tillväxt och lönsamhet för Ikano Försäkring. Med vår nya affärsstrategi på plats ser vi fram emot en spännande framtid tillsammans med våra kunder, partners och förmedlare samt våra medarbetare. Behovet av personförsäkringar ökar i samhället och trenden är tydlig; vi påminns allt oftare om hur viktigt det är. Många får svårt att klara sig när deras situation förändras om de inte har det skyddsnät som en bra försäkring ger. Vi upplever samtidigt att kunder efterfrågar enklare lösningar. Detta gäller såväl privatpersoner som företag och organisationer. Ikano Försäkring vill utmana branschen genom att göra det enklare för de många människorna att skaffa ett bra försäkringsskydd. Vi gör detta genom att visa omtanke om kunderna, ha bra samarbeten med partners och förmedlare och ge en schysst service. Vi vill att alla människor ska vara rätt försäkrade och vi vill bidra till ökad livskvalitet genom våra försäkringar och vårt sätt att agera. Att förstå våra kunders behov och hitta lösningar som kan ge dem en bättre vardag är viktigt för oss. Vi är övertygade om att försäkringsbranschen överlag kan bli mycket mindre krånglig än idag. Ikano Försäkring är format av våra gemensamma värderingar inom Ikano; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft, att våga gå vår egen väg. Tillsammans leder det till vårt löfte På schyssta villkor. Hos oss kan du hitta en schysst försäkringslösning som löser det mesta för de många. Vi vågar vara annorlunda och vi agerar på schyssta villkor. Sunt förnuft och enkelhet är en del av vårt småländska arv och vår kultur. Under året har vi fördjupat vårt samarbete med Ikano Bank. Försäljningen av låne- och betalskyddsförsäkringar i Sverige går mycket bra och sedan den 1 oktober 2013 är vi även försäkringsgivare till Ikano Banks kunder i Norge. Fördelarna med detta samar-bete är flera. Förutom tillväxt kan vi gemensamt erbjuda bättre lösningar för kunderna och dessutom enklare och mer konstnadseffektivt säkerställa att allt vi gör följer regler och riktlinjer och sker på schyssta villkor. 4 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

6 VD-ord Sunt förnuft och enkelhet är en del av vårt smålänska arv och vår kultur. Förutom personförsäkringar erbjuder Ikano Försäkring även Dolda Fel-försäkringar. Att sälja eller köpa sin bostad är ofta den enskilt största ekonomiska transaktionen som en vuxen människa genomför. På samma sätt som det är viktigt att ha en bra personförsäkring är det viktigt att ha en trygg och enkel försäkring för eventuella fel som kan uppdagas upp till 10 år efter att man säljer sin bostad. Även här strävar vi efter att vara enkla och tydliga så att kunderna känner att de får en bra försäkring till ett konkurrenskraftigt pris. Jag ser fram emot ett spännande 2014 tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och förmedlare samt våra medarbetare! Charlotte Boij VD för Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB Tillväxten inom Ikano Försäkring har varit stor det senaste året, både vad gäller vår affärsvolym och antal kunder, men även internt inom företaget. De senaste två åren har vi fördubblat antalet anställda och har nu byggt en organisation med kompetenta och motiverade medarbetare som gillar att arbeta tillsammans. Vårt egenutvecklade försäkringssystem möjliggör ett smidigt och enkelt arbetssätt. Vi har en stark nybyggaranda där alla medarbetare är involverade i hela kedjan; från den strategiska planeringen, att sätta mål, till sin specifika roll i relationen till kunden. Vi är många som känner stolthet över att vara med och bygga något nytt på försäkringsmarknaden. Vid vår senaste medarbetarundersökning fick vi ett kvitto på att vi är på rätt väg då årets måltal överträffades rejält. Under året har vi beslutat om en ny utökad affärsstrategi för Ikano Försäkring med flera spännande tillväxtspår som vi kommer att lansera under de närmaste åren. Ett tillväxtområde är Gruppförsäkring, där vi nu lanserar nya produkter och paketering av produkter med enkla effektiva processer riktade till gruppförsäkringsmarknaden. Våra ägare är kapitalstarka och har en långsiktig inställning. Det betyder att vi inte behöver tänka kortsiktigt och böja oss för plötsliga förändringar på marknaden och att vi aldrig behöver kompromissa på våra värderingar och vårt löfte. Ikano Försäkring vill utmana branschen genom att göra det enkelt för de många människorna att skaffa sig ett bra försäkringsskydd. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

7 Kunder och samarbetspartners Så många som möjligt - kunder och samarbetspartners Barnen, familjen, nära och kära och inte minst du själv, är det viktigaste som finns. Ändå är det så många som inte tänker på att försäkra just sig själv och andra i sin närhet. Och olika försäkringar behövs ju vid olika händelser i livet. Vi gillar försäkring och tycker att det ska vara enkelt och schysst. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi att så många människor som möjligt ska ha rätt försäkringsskydd. Läs mer om vårt erbjudande på ikanoforsakring.se Privatkunder och företag försäkringar för de många människorna Så många människor som möjligt ska kunna ha det försäkringsskydd de behöver. Därför formar vi också våra försäkringar och vårt erbjudande till de många människorna. Vi tror på enkelhet och sunt förnuft och att gå vår egen väg om det krävs för att vi ska kunna stötta, skydda och hjälpa så många som möjligt om något händer. Ikano Försäkring har över kunder, både företag och privatpersoner. Våra kunder finns främst i Sverige och sedan slutet av 2013 finns vi även på den norska marknaden där Ikano Banks kunder erbjuds Betalskyddsförsäkring. De flesta företag som har sina anställda försäkrade hos oss är småföretag med upp till 20 anställda som verkar i många olika branscher, allt från konsultbolag till speditionsfirmor och företag i dagligvaruhandeln. Våra erbjudanden med till exempel liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring passar bra till företag som inte har sina tjänstepensionsavtal i kollektivavtal men ändå vill ge sina anställda förmånen att vara försäkrade. Du blir kund hos oss genom våra partners och förmedlare när du till exempel tar ett lån hos Ikano Bank eller får tjänstepensionsrådgivning hos en försäkringsförmedlare. Samarbetspartners distribution med mervärde Vi säljer våra försäkringar via samarbetspartners och vi arbetar både med försäkringsförmedlare och med företag som inkluderar våra försäkringar som ett extra värde i sina egna produkter och erbjudanden. Förmedlarna ger råd och skräddarsyr för dig Försäkringsförmedlare finns runt om i Sverige. De står under Finansinspektionens tillsyn och är kunniga inom försäkringsområdet. Ikano Försäkring är specialister på t.ex. liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Vi har riskförsäkringsprodukter för tjänstepension och gruppförsäkringslösningar. Med våra enkla anslutningsregler, snabba service och bra produktutbud blir vi en uppskattad samarbetspartner med förmedlarna. Tillsammans skapar vi bra produkter för kunderna som är enkla att förmedla och förvalta och lätta att förstå. Samarbeten som stärker kärnerbjudandet En annan viktig del av vår verksamhet har vi tillsammans med de samarbetspartners som inkluderar eller säljer våra personriskförsäkringar i sitt eget erbjudande. En sådan samarbetspartner är Ikano Bank som erbjuder låne- och betalskyddsförsäkring där kunderna har möjlighet att försäkra sig och ändå kunna betala om de skulle bli arbetslösa eller långtidssjukskrivna. Dessutom finns en typ av livförsäkring som innebär att vi betalar lånet eller kreditbeloppet vid dödsfall. Vi har även andra samarbetspartners där företag vill utöka värdet i sina egna erbjudanden t.ex. Dolda Fel-försäkringar. 6 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

8 Kunder och samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

9 Medarbetare Vi gillar att arbeta tillsammans - våra medarbetare Våra medarbetare har en stark önskan att växa, delar våra värderingar och förstår våra kunders förväntningar. Att uppmuntra öppna och entusiastiska människor att samarbeta, utvecklas och tillsammans skapa ett framgångsrikt Ikano. Det är vår personalidé. VÅRA VÄRDERINGAR Att arbeta tillsammans schyssta villkor Kulturen sätter tonen På Ikano Försäkring arbetar vi starkt förankrat i den kultur som präglar hela vår företagsgrupp. En företagskultur med dess underliggande värderingar kan bli ett sorts kuttersmycke och ibland till och med en ihålig fasad. På Ikano gör vi allt för att verkligen leva och rakt igenom stå för våra värderingar de lägger grunden för hela vår affärsidé och verksamhet. Vår kultur gör oss unika! Tillsammans hittar vi nya vägar Ikano Försäkring erbjuder enkla och lättillgängliga försäkringslösningar för de många människorna. Det innebär att vi bygger våra erbjudanden på en kombination av kostnadseffektivitet, kvalitet, sunt förnuft och ett innovativt tänkande. Våra medarbetare uttrycker ofta en stolthet över att vara med och bidra med något värdefullt och nytt på försäkringsmarknaden. För att göra det möjligt har vi en stark nybyggaranda, där alla medarbetare är involverade i hela kedjan från den strategiska planeringen, att sätta mål och till sin specifika roll i relation till kunden. Vi är övertygade om att vi lyckas bättre ju mer vi kompletterar varandra och jobbar därför mycket i team och projekt. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och ambitiöst företag där våra medarbetare ofta uttrycker en glädje över att gå till jobbet. Ikano Försäkring har ett starkt och förtroendeingivande varumärke. För att leverera löftet, på schyssta villkor, har våra medarbetare både ett stort intresse för och en djup kunskap om försäkringar. Vi gillar att vara driftiga, nyfikna och söka ny kunskap för att både lära oss och vara med och bidra med vårt bästa jag. Här fokuserar vi inte bara på några få utvalda talanger. Alla medarbetare har något värdefullt att bidra med utifrån sin unika roll och förmåga. Självklart med tydliga förväntningar om en bra prestation som utgångspunkt. Inom Ikanogruppen delar vi både förväntningar och erfarenheter inom de strategiskt viktiga HR-områdena, till exempel ledarutveckling. Ett engagerat och kompetent ledarskap är nyckeln till många framgångar och vi arbetar aktivt, bland annat genom våra ledarforum, för att säkerställa vår ledarförmåga. Målinriktat ledarskap I kontinuerliga dialoger mellan medarbetare och chef samt även kollegor emellan, stämmer vi av hur det går för oss att förverkliga vår ambition. Det är inte alltid lätt att vara öppen, rak och ge varandra såväl peppande som konstruktiv feedback, men vi försöker göra allt i alla lägen. Vi stoppar inte saker under mattan utan pratar om det som är viktigt och avgörande för att nå våra mål. Hälsa i fokus För att göra fantastiska saker behöver man energi och livsbalans. Vi jobbar aktivt med vår hälsa ur ett helhetsperspektiv genom både individuella och teambaserade aktiviteter. Vårt friskvårdsbidrag är generöst för att stimulera till träning och välmående och På schyssta villkor är en annan viktig grundpelare för vårt arbetsgivarvarumärke. Genom konkreta och konstruktiva mätningar, dialoger och aktiviteter i form av bl.a. medarbetarundersökning (Voice) och Hälsoindex (The Challenge) har vi koll på hur vi mår, hur det går samt säkerställer att vi är på rätt väg framåt. Positiva nyckeltal De nyckeltal vi följer upp kopplat till HR-området visar på en starkt positiv trend. Vi har mycket låg personalomsättning, låga sjuktal, ett mycket bra ledarskap, höga värden i medarbetarundersökningen och en generellt god hälsa. Ca 40 % är män, 60 % kvinnor. Vi har en medelålder på 42 samt 41 % kvinnlig representation i ledningsgruppen (3 av 7). enkelhet 8 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

10 Vad får du göra här som du inte får göra någon annanstans? Som Produktaktuarie är jag inblandad i alla led, när man tar fram en ny produkt (från att ta fram produkten, prissättning och konfigurera produkten i systemet). Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? Att jobba tillsammans ligger mig varmast till hjärtat. Jag tror att de bästa lösningarna kommer man fram till om man jobbar tillsammans. Helen Chennaya, Produktaktuarie Värderingen att våga vara annorlunda ligger mig varmast om hjärtat. Vad arbetar du med på Ikano Försäkring och vad innebär det i verkligheten? Produkt och Affärsutveckling, vilket betyder att jag tar fram nya försäkringlösningar som dels marknaden uppskattar men som också svarar mot våra värderingar och affärsregler. Vad är bra med att arbeta på Ikano Försäkring? Vår relativa litenhet är den stora fördelen samtidigt som vi har de stora bolagens finansiella styrka. Peter Stäke, Produkt- och Affärsutvecklare På Ikano kan man se helheten, från ax till limpa. Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? Enkelhet. Det är inte helt enkelt att låta bli att krångla till det. Det är en utmaning att få en så reglerad bransch att uppfattas som enkel. Som nytt och växande företag med korta beslutsvägar, känner jag att man kan vara med att påverka utvecklingen. Hur skiljer sig Ikano Försäkring från andra arbetsplatser du varit på? Det ör lagom stort. Som exempelvis att vi har förmånen att två gånger om året kunna åka iväg på seminarium hela företaget, det tycker jag är fantastiskt! Anna-Karin Schaerlund, Assistentansvarig och säljansvarig Vad är bra med att arbeta på Ikano Försäkring? Vad får du göra här som du inte får göra någon annanstans? Chansen att vara med i ett växande företag där allt ännu inte är på plats. Bara man vill så kan man få en fot in i arbetsuppgifter man tidigare inte jobbat med. Tack vare detta känner jag att jag har utvecklats otroligt mycket under de två år jag jobbat här, denna chans tror jag kan vara svår att få i ett väletablerat företag. Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? På schyssta villkor är det som ligger mig närmst. Detta är något som sträcker sig långt, allt ifrån att hålla utlovade tider till en schysst och rättvis bedömning vid ett skadeärende. Från första början här på Ikano vet jag att vi jobbar hårt med att följa denna och våra andra värderingar, detta tycker jag skapar ett mervärde för våra kunder. Simon Wigström, Skadereglerare och Försäkringsadministratör Det spelar ingen roll vilken position man har, alla är delaktiga och alla åsikter är viktiga IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

11 Ledningsgrupp Magnus Ohlson Titel, nuvarande uppdrag Affärsutvecklings- och försäljningschef Partners Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordic Regional Manager Cigna Insurance Company,VD Aspis Liv, Regional Direct Marketing Manager AIG, Key Account Manager Manpower, Nordic Sales Director Cigna Insurance Company Eva de Val Titel, nuvarande uppdrag Chefaktuarie Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Chefaktuarie Salus Ansvar, Ansvarig aktuarie på flera av Länsförsäkringsbolagen, Chef för sakaktuarierna på Länsförsäkringar AB, Aktuarie Zürich, Underwriter Sirius International Charlotte Boij Titel, nuvarande uppdrag VD, Ikano Försäkring AB, Ikano Livförsäkring AB Anställd sedan 2011 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordisk återförsäkringsdirektör Trygg-Hansa/Codan, VD Länsförsäkringar International/ Nordicia, VD Wasa Run-Off Jonas Ekstam Titel, nuvarande uppdrag Business Controller Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Tidigare olika controlleruppdrag inom Länsförsäkringar, senast inom Länsförsäkringar Sak med dotterbolag som controllerchef Linnea Moberg Titel, nuvarande uppdrag Chief Operating Officer Anställd sedan 2013 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Konsultchef och Affärsområdeschef Försäkring Frontit, Produktchef för riskaffär Länsförsäkringar Liv, Projektledare och affärsutvecklare Länsförsäkringar Liv, Controller Länsförsäkringar Liv Magnus Molin Titel, nuvarande uppdrag IT-chef Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare IT-chef Aspis Liv Försäkrings AB, IT-konsult Kentor AB med uppdrag inom försäkringsbranschen Jens Lindberg Titel, nuvarande uppdrag Försäljningschef Liv, ansvar för försäljning via oberoende försäkringsförmedlare Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Chef försäljning Externa Partners SEB Trygg Liv, VD dinapensioner 10 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

12 Styrelse Per Forslund Född 1961 Utbildning Roll i styrelsen Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Civilekonom styrelseledamot Reforce International, Senior Partner, Styrelseledamot Springlife Delägare, Max Matthiessen, Styrelseledamot Max Matthiessen Kristina Fransson (endast Ikano Livförsäkring AB) Född 1963 Utbildning Fil Kand Matematik, Aktuarie Roll i styrelsen styrelseledamot samt ordförande i ARMC Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Ägare/ VD Kristina Fransson Konsult AB Tidigare uppdrag Skandia AFS, Skandia International, ABB Investment Management, Capto Financial Consulting, Nordnet AB Magnus Turegård Född 1971 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot och ledamot i ARMC Invald år 2013 Nuvarande uppdrag CFO BA Insurance Tidigare uppdrag Styrelseledamot Ikano Re, Head of Legal Entity Controlling Deutsche Bank Luxembourg Tomas Wittbjer Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseordförande och ledamot i ARMC Invald år 2007 Nuvarande uppdrag Ikano Group - Business Area Manager Insurance, Tidigare uppdrag CEO DB Vita, CEO DB Re Deutsche Bank Arja Taaveniku Född 1968 Utbildning Executive MBA Roll i styrelsen Styrelseledamot. Invald år 2013 Nuvarande uppdrag Koncernchef Ikano S.A. Styrelseuppdrag i flera dotterbolag inom Ikano gruppen. Tidigare uppdrag Flera ledande befattningar inom INGKA-gruppen, senast som global affärsområdeschef Kök. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

13 Årsredovisning för Ikano Försäkring AB ( ) Räkenskapsåret Innehåll: - Förvaltningsberättelse - Femårsöversikt - Resultatanalys - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändring i eget kapital - Kassaflödesanalys - Tilläggsupplysningar för Resultat- och Balansräkning - Underskrifter

14 Ikano Försäkring AB org nr (24) Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Beskrivning av verksamheten och organisationen Styrelsen och verkställande direktören för Ikano Försäkring AB (nedan Ikano Försäkring) med organisationsnummer avger härmed årsredovisning för Organisation Ikano Försäkring bildades 1990 och verkade under de första åren i Lund under namnet SAFE. I mars 2011 ändrade bolaget säte från Lund till Sundbyberg. Bolaget är ett helägt dotterbolag till IKANO Insurance Holding AG med säte i Zug, Schweiz. Moderbolaget för koncernen är Ikano S.A. med säte i Luxemburg. Ikano Försäkring har ett helägt dotterbolag, Ikano Livförsäkring AB ( ). Verksamheten Ikano Försäkring Ikano Försäkring bedriver skadeförsäkringsverksamhet med inriktning på företag, organisationer och privatpersoner via samarbete med utvalda partners och förmedlare. Affärsidén är att på schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidra till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva försäkringslösningar inom utvalda produktområden, främst PPI, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Bolaget har under 2013 fortsatt att erbjuda försäkringar inom samma produktområden som 2012 med en vidare utveckling av produkter och koncept. Från oktober 2013 är bolaget försäkringsgivare för betalskyddsförsäkringar i Norge. Ett antal mindre försäkringsportföljer tecknade tidigare år är under avveckling, till exempel Kapitalvaruförsäkring med en försäkringstid över ett år. Under verksamhetsåret har en ny affärsstrategi med nya tillväxtspår och utökad distribution beslutats av bolagets styrelse. En överlåtelse har skett till bokfört värde till bolaget från dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB avseende den immateriella tillgången som utgör bolagens administrativa försäkringssystem. Även materiella tillgångar har övertagits från dotterbolaget till bokfört värde under året. Resultat Ikano Försäkrings försäkringstekniska resultat uppgick till 17 Mkr (0 Mkr). Förbättringen gentemot föregående år kommer dels från den växande affärsvolymen och goda skadeutfallet, dels från ändrade ersättningsnivåer på större avtal vilket fått fullt genomslag under året. Tillväxten under året har varit god. Premieinkomsten för egen räkning (f e r) uppgick till 117 Mkr (99 Mkr) med en god volymutveckling inom bolagets större försäkringsavtal. Bolagets aktuarie har gjort en genomgång och bedömning av samtliga reserver i samband med årsbokslutet i enlighet med bolagets försäkringstekniska riktlinjer. En särskild avsättning har gjorts även detta år med anledning av det rådande konjunkturläget i Europa och den därmed sammanhängande risken för ökade skadekrav avseende arbetslöshetsförsäkring. Avvecklingsvinst har redovisats för den del av portföljen som är under avveckling. Skadekostnadsprocenten uppgick till 18 % (24 %). Driftskostnader uppgick till 77 Mkr (77 Mkr). Bolagets organisation har även detta år varit under uppbyggnad med en ny skalbar och tydliggjord organisation för att kunna driva en växande verksamhet med god riskhantering och kontroll. Arbetet med en ny utökad affärsstrategi och beslut av denna har lett till att flera utvecklingsprojekt kopplat till bolagets tillväxtspår har startat. Driftskostnadsprocenten sjunker till 68 % (77 %) då affärsvolymerna ökat under året, Under 2013 har koncernbidrag om 21 Mkr lämnats till dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB. Balansräkning De försäkringstekniska avsättningarna för egen räkning uppgick till 66 Mkr (62 Mkr) i linje med den växande verksamheten samt en konservativ reservsättningsprincip inom bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Riskhantering Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare. De risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte behandlas rätt kan leda till stora skador och kostnader. Ikano Försäkring har som syfte med riskhantering att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med hela organisationen och dess verksamhet, både nu och i framtiden. VD, styrelse och andra nyckelpersoner får genom en god riskhantering en samlad bild över bolagets totala risksituation vilket ger en ökad förståelse och kunskap om riskerna och därmed möjlighet att nå bolagets mål. Ikano Försäkring utgår från en helhetssyn vad gäller riskhantering och styrning, där risker hanteras med ett enhetligt och övergripande synsätt kopplat till verksamhetens tre försvarslinjer. Tillsammans med riskkontrollsfunktionen har ledningsgruppen genomfört en kartläggning över verksamhetens olika riskområden samt kontrollpunkter för dessa under Solvens II är samlingsnamnet för de nya solvensregler för försäkringsbolag som nu arbetas fram inom EU som förväntas träda i kraft januari Avsikten är att stärka sambandet mellan solvenskrav och risker. Genom ökad riskkontroll skall bolagets styrning stärkas samtidigt som det finns ett tydligt kundperspektiv inbyggt. Arbetet med anpassning inför införandet av det nya regelverket har fortsatt under verksamhetsåret tillsammans med bolagets ledningsgrupp och styrelse. Bolagets risker delas upp i olika kategorier. Dessa är Försäkringstekniska risker (både teckningsrisk och reservsättningsrisk), Finansiella risker, Marknadsrisk, Operativ risk samt Övriga risker. Ytterligare information om Ikano Försäkrings riskhantering redovisas under not 2. Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

15 Ikano Försäkring AB org nr (24) Medarbetare, personal, löner och ersättningar Bolagets organisation har tydliggjorts under året och ett antal nyckelpositioner har anställts. Personalen som är anställd i Ikano Försäkring arbetar även med verksamheten inom Ikano Livförsäkring AB vilket regleras genom outsourcingavtal. Engagerade och kompetenta medarbetare är viktigt för att uppnå nöjda kunder och för att nå de övergripande målen. Medarbetarna är delaktiga i affärsplaneringsprocessen och medarbetarens prestation på kort och lång sikt länkas till ambitionerna och målen i affärsplanen där medarbetarens individuella mål identifieras i samtal mellan medarbetare och chef utifrån Ikanos gemensamma värderingar. En årlig medarbetarundersökning genomförs för all personal och resultaten från medarbetarundersökningen är en bra grund för att vidare utveckla förutsättningarna för bra prestation. Utfallet vid mätningen under hösten 2013 visade på en stor förbättring gentemot tidigare mätning. Upplysningar om medelantal anställda och löner och ersättningar samt uppgifter om lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare lämnas i not 3. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Under 2014 fortsätter bolaget att erbjuda de många människorna försäkringar som är enkla att teckna och lätta att förstå i samarbete med utvalda partners och förmedlare tillsammans med dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB. Den nya affärsstrategin som beslutades under 2013 innebär nya tillväxtspår och utökad distribution jämfört med dagens verksamhet. Förslag till resultatdisposition (kkr) Till förfogande stående vinstmedel: Föregående års balanserad vinst Årets resultat (inklusive avgivet koncernbidrag kkr) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att kr balanseras i ny räkning. Femårsöversikt Belopp i kkr Resultat Premieintäkter (fer) Premieinkomster (fer) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (fer) Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (fer) Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas immateriella tillgångar som reducerat kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 6,84 7,60 5,61 5,24 3,30 Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Nyckeltal Skadeprocent (fer) 18,4 23,6 27,1 11,3 23,5 Driftskostnadsprocent (fer) 67,7 77,0 67,5 91,1 96,6 Totalkostnadsprocent (fer) 86,1 100,6 94,7 102,4 120,1 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning % 1,2 1,7 2,7 4,0 3,7 Totalavkastning % 2,9 2,8-0,6 14,1 12,0 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

16 Ikano Försäkring AB org nr (24) Resultatanalys 2013 Belopp i kkr Direkt försäkring Not Totalt Hem och villa Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återf) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Direkt försäkring Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Totalt Hem och villa Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Direkt försäkring Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Totalt Hem och villa Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

17 Ikano Försäkring AB org nr (24) Noter till resultatanalys Belopp i kkr Totalt Direkt försäkring Hem och villa Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Not 1 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återåterförsäkring Återförsäkrares andel Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

18 Ikano Försäkring AB org nr (24) Resultaträkning Belopp i kkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 6 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 11 Avgivet koncernbidrag Förändring säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet i efterföljande perioder - - Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet i efterföljande perioder - - Årets totalresultat Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

19 Ikano Försäkring AB org nr (24) Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

20 Ikano Försäkring AB org nr (24) Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Andra fonder Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Andra avsättningar Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Belopp i kkr Ställda panter Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - Åtaganden - - Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer