Årsredovisning Något nytt, schysst och annorlunda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse 11 Bilagor IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 C

3 Sammanfattning Året i korthet Ikano Försäkring består av bolagen Ikano Försäkring AB (org nr ) och Ikano Livförsäkring AB (org nr ). Bolagen möter marknaden som ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkrings- och livförsäkringsprodukter. Här följer en sammanfattning som visar den kombinerade verksamheten för För fler detaljer hänvisas till den kompletta årsredovisningen för respektive bolag. Under året forsatte den satsning som startade 2011 som riktar sig mot tjänstepensionsmarknaden. Försäljningen av riskprodukter via försäkringsförmedlare ökade under året med 53 procent. Vi har en stabil tillväxt och antalet försäkringsförmedlare som erbjuder våra produkter ökar. Den största affärsvolymen i verksamheten kommer från de försäkringar som säljs via samarbetspartners, främst via Ikano Bank. Från oktober 2013 är vi även försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i Norge vilket ytterligare bidrar till ökade affärsvolymer. Satsningen på nuvarande affär fortsätter och dessutom har det under året beslutats om en ny affärsstrategi med flera intressanta tillväxtspår samt utökad distribution och paketering. Affärsvolymerna i den totala verksamheten ökade med 26 procent under året. Vår verksamhet är under uppbyggnad. Genom att bygga rätt från början skapar vi en effektiv organisation som kan växa i framtiden. Det försäkringstekniska resultatet blev MSEK - 2,8. Årets resultat blev MSEK 2,0. ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 44 ÅRETS RESULTAT, MSEK 2,0 ANTAL KUNDER I TVÅ LÄNDER Nyckeltal Bruttopremieinkomst, MSEK 169,7 134,4 Försäkringstekniskt resultat, MSEK -2,8-12,4 Årets resultat, MSEK 2,0-11,8 Totalkostnadsprocent Genomsnittligt antal anställda OMSÄTTNING - BRUTTOPREMIEINKOMST MKR Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring PPI Sverige PPI Norge Dolda fel Övrigt 2 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

4 Ikano Försäkring på en minut Det här är Ikano Försäkring Ikano Försäkrings kontor ligger i Sundbyberg i Sverige men vi säljer även försäkring i Norge. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner personförsäkring såsom liv-, sjuk-, sjukvårds-, och olycksfallsförsäkringar. Vi erbjuder även låne- och betalskyddsförsäkringar genom vårt samarbete med Ikano Bank. Dessa är ytterligare exempel på personförsäkringar som kan ge stöd, skydd och hjälp till våra kunder om något skulle hända. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners strävar vi efter enkelhet och sunt förnuft i det vi gör. VÅR VISION, VÅR AFFÄRSIDÉ Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag Vår affärsidé På schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidrar vi till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva personförsäkringar till företag, organisationer och privatpersoner. DISTRIBUTION Förmedlare Samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

5 VD-ord Vi växer! Under 2013 har vi sett en stark utveckling inom personförsäkringar med tillväxt och lönsamhet för Ikano Försäkring. Med vår nya affärsstrategi på plats ser vi fram emot en spännande framtid tillsammans med våra kunder, partners och förmedlare samt våra medarbetare. Behovet av personförsäkringar ökar i samhället och trenden är tydlig; vi påminns allt oftare om hur viktigt det är. Många får svårt att klara sig när deras situation förändras om de inte har det skyddsnät som en bra försäkring ger. Vi upplever samtidigt att kunder efterfrågar enklare lösningar. Detta gäller såväl privatpersoner som företag och organisationer. Ikano Försäkring vill utmana branschen genom att göra det enklare för de många människorna att skaffa ett bra försäkringsskydd. Vi gör detta genom att visa omtanke om kunderna, ha bra samarbeten med partners och förmedlare och ge en schysst service. Vi vill att alla människor ska vara rätt försäkrade och vi vill bidra till ökad livskvalitet genom våra försäkringar och vårt sätt att agera. Att förstå våra kunders behov och hitta lösningar som kan ge dem en bättre vardag är viktigt för oss. Vi är övertygade om att försäkringsbranschen överlag kan bli mycket mindre krånglig än idag. Ikano Försäkring är format av våra gemensamma värderingar inom Ikano; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft, att våga gå vår egen väg. Tillsammans leder det till vårt löfte På schyssta villkor. Hos oss kan du hitta en schysst försäkringslösning som löser det mesta för de många. Vi vågar vara annorlunda och vi agerar på schyssta villkor. Sunt förnuft och enkelhet är en del av vårt småländska arv och vår kultur. Under året har vi fördjupat vårt samarbete med Ikano Bank. Försäljningen av låne- och betalskyddsförsäkringar i Sverige går mycket bra och sedan den 1 oktober 2013 är vi även försäkringsgivare till Ikano Banks kunder i Norge. Fördelarna med detta samar-bete är flera. Förutom tillväxt kan vi gemensamt erbjuda bättre lösningar för kunderna och dessutom enklare och mer konstnadseffektivt säkerställa att allt vi gör följer regler och riktlinjer och sker på schyssta villkor. 4 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

6 VD-ord Sunt förnuft och enkelhet är en del av vårt smålänska arv och vår kultur. Förutom personförsäkringar erbjuder Ikano Försäkring även Dolda Fel-försäkringar. Att sälja eller köpa sin bostad är ofta den enskilt största ekonomiska transaktionen som en vuxen människa genomför. På samma sätt som det är viktigt att ha en bra personförsäkring är det viktigt att ha en trygg och enkel försäkring för eventuella fel som kan uppdagas upp till 10 år efter att man säljer sin bostad. Även här strävar vi efter att vara enkla och tydliga så att kunderna känner att de får en bra försäkring till ett konkurrenskraftigt pris. Jag ser fram emot ett spännande 2014 tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och förmedlare samt våra medarbetare! Charlotte Boij VD för Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB Tillväxten inom Ikano Försäkring har varit stor det senaste året, både vad gäller vår affärsvolym och antal kunder, men även internt inom företaget. De senaste två åren har vi fördubblat antalet anställda och har nu byggt en organisation med kompetenta och motiverade medarbetare som gillar att arbeta tillsammans. Vårt egenutvecklade försäkringssystem möjliggör ett smidigt och enkelt arbetssätt. Vi har en stark nybyggaranda där alla medarbetare är involverade i hela kedjan; från den strategiska planeringen, att sätta mål, till sin specifika roll i relationen till kunden. Vi är många som känner stolthet över att vara med och bygga något nytt på försäkringsmarknaden. Vid vår senaste medarbetarundersökning fick vi ett kvitto på att vi är på rätt väg då årets måltal överträffades rejält. Under året har vi beslutat om en ny utökad affärsstrategi för Ikano Försäkring med flera spännande tillväxtspår som vi kommer att lansera under de närmaste åren. Ett tillväxtområde är Gruppförsäkring, där vi nu lanserar nya produkter och paketering av produkter med enkla effektiva processer riktade till gruppförsäkringsmarknaden. Våra ägare är kapitalstarka och har en långsiktig inställning. Det betyder att vi inte behöver tänka kortsiktigt och böja oss för plötsliga förändringar på marknaden och att vi aldrig behöver kompromissa på våra värderingar och vårt löfte. Ikano Försäkring vill utmana branschen genom att göra det enkelt för de många människorna att skaffa sig ett bra försäkringsskydd. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

7 Kunder och samarbetspartners Så många som möjligt - kunder och samarbetspartners Barnen, familjen, nära och kära och inte minst du själv, är det viktigaste som finns. Ändå är det så många som inte tänker på att försäkra just sig själv och andra i sin närhet. Och olika försäkringar behövs ju vid olika händelser i livet. Vi gillar försäkring och tycker att det ska vara enkelt och schysst. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi att så många människor som möjligt ska ha rätt försäkringsskydd. Läs mer om vårt erbjudande på ikanoforsakring.se Privatkunder och företag försäkringar för de många människorna Så många människor som möjligt ska kunna ha det försäkringsskydd de behöver. Därför formar vi också våra försäkringar och vårt erbjudande till de många människorna. Vi tror på enkelhet och sunt förnuft och att gå vår egen väg om det krävs för att vi ska kunna stötta, skydda och hjälpa så många som möjligt om något händer. Ikano Försäkring har över kunder, både företag och privatpersoner. Våra kunder finns främst i Sverige och sedan slutet av 2013 finns vi även på den norska marknaden där Ikano Banks kunder erbjuds Betalskyddsförsäkring. De flesta företag som har sina anställda försäkrade hos oss är småföretag med upp till 20 anställda som verkar i många olika branscher, allt från konsultbolag till speditionsfirmor och företag i dagligvaruhandeln. Våra erbjudanden med till exempel liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring passar bra till företag som inte har sina tjänstepensionsavtal i kollektivavtal men ändå vill ge sina anställda förmånen att vara försäkrade. Du blir kund hos oss genom våra partners och förmedlare när du till exempel tar ett lån hos Ikano Bank eller får tjänstepensionsrådgivning hos en försäkringsförmedlare. Samarbetspartners distribution med mervärde Vi säljer våra försäkringar via samarbetspartners och vi arbetar både med försäkringsförmedlare och med företag som inkluderar våra försäkringar som ett extra värde i sina egna produkter och erbjudanden. Förmedlarna ger råd och skräddarsyr för dig Försäkringsförmedlare finns runt om i Sverige. De står under Finansinspektionens tillsyn och är kunniga inom försäkringsområdet. Ikano Försäkring är specialister på t.ex. liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Vi har riskförsäkringsprodukter för tjänstepension och gruppförsäkringslösningar. Med våra enkla anslutningsregler, snabba service och bra produktutbud blir vi en uppskattad samarbetspartner med förmedlarna. Tillsammans skapar vi bra produkter för kunderna som är enkla att förmedla och förvalta och lätta att förstå. Samarbeten som stärker kärnerbjudandet En annan viktig del av vår verksamhet har vi tillsammans med de samarbetspartners som inkluderar eller säljer våra personriskförsäkringar i sitt eget erbjudande. En sådan samarbetspartner är Ikano Bank som erbjuder låne- och betalskyddsförsäkring där kunderna har möjlighet att försäkra sig och ändå kunna betala om de skulle bli arbetslösa eller långtidssjukskrivna. Dessutom finns en typ av livförsäkring som innebär att vi betalar lånet eller kreditbeloppet vid dödsfall. Vi har även andra samarbetspartners där företag vill utöka värdet i sina egna erbjudanden t.ex. Dolda Fel-försäkringar. 6 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

8 Kunder och samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

9 Medarbetare Vi gillar att arbeta tillsammans - våra medarbetare Våra medarbetare har en stark önskan att växa, delar våra värderingar och förstår våra kunders förväntningar. Att uppmuntra öppna och entusiastiska människor att samarbeta, utvecklas och tillsammans skapa ett framgångsrikt Ikano. Det är vår personalidé. VÅRA VÄRDERINGAR Att arbeta tillsammans schyssta villkor Kulturen sätter tonen På Ikano Försäkring arbetar vi starkt förankrat i den kultur som präglar hela vår företagsgrupp. En företagskultur med dess underliggande värderingar kan bli ett sorts kuttersmycke och ibland till och med en ihålig fasad. På Ikano gör vi allt för att verkligen leva och rakt igenom stå för våra värderingar de lägger grunden för hela vår affärsidé och verksamhet. Vår kultur gör oss unika! Tillsammans hittar vi nya vägar Ikano Försäkring erbjuder enkla och lättillgängliga försäkringslösningar för de många människorna. Det innebär att vi bygger våra erbjudanden på en kombination av kostnadseffektivitet, kvalitet, sunt förnuft och ett innovativt tänkande. Våra medarbetare uttrycker ofta en stolthet över att vara med och bidra med något värdefullt och nytt på försäkringsmarknaden. För att göra det möjligt har vi en stark nybyggaranda, där alla medarbetare är involverade i hela kedjan från den strategiska planeringen, att sätta mål och till sin specifika roll i relation till kunden. Vi är övertygade om att vi lyckas bättre ju mer vi kompletterar varandra och jobbar därför mycket i team och projekt. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och ambitiöst företag där våra medarbetare ofta uttrycker en glädje över att gå till jobbet. Ikano Försäkring har ett starkt och förtroendeingivande varumärke. För att leverera löftet, på schyssta villkor, har våra medarbetare både ett stort intresse för och en djup kunskap om försäkringar. Vi gillar att vara driftiga, nyfikna och söka ny kunskap för att både lära oss och vara med och bidra med vårt bästa jag. Här fokuserar vi inte bara på några få utvalda talanger. Alla medarbetare har något värdefullt att bidra med utifrån sin unika roll och förmåga. Självklart med tydliga förväntningar om en bra prestation som utgångspunkt. Inom Ikanogruppen delar vi både förväntningar och erfarenheter inom de strategiskt viktiga HR-områdena, till exempel ledarutveckling. Ett engagerat och kompetent ledarskap är nyckeln till många framgångar och vi arbetar aktivt, bland annat genom våra ledarforum, för att säkerställa vår ledarförmåga. Målinriktat ledarskap I kontinuerliga dialoger mellan medarbetare och chef samt även kollegor emellan, stämmer vi av hur det går för oss att förverkliga vår ambition. Det är inte alltid lätt att vara öppen, rak och ge varandra såväl peppande som konstruktiv feedback, men vi försöker göra allt i alla lägen. Vi stoppar inte saker under mattan utan pratar om det som är viktigt och avgörande för att nå våra mål. Hälsa i fokus För att göra fantastiska saker behöver man energi och livsbalans. Vi jobbar aktivt med vår hälsa ur ett helhetsperspektiv genom både individuella och teambaserade aktiviteter. Vårt friskvårdsbidrag är generöst för att stimulera till träning och välmående och På schyssta villkor är en annan viktig grundpelare för vårt arbetsgivarvarumärke. Genom konkreta och konstruktiva mätningar, dialoger och aktiviteter i form av bl.a. medarbetarundersökning (Voice) och Hälsoindex (The Challenge) har vi koll på hur vi mår, hur det går samt säkerställer att vi är på rätt väg framåt. Positiva nyckeltal De nyckeltal vi följer upp kopplat till HR-området visar på en starkt positiv trend. Vi har mycket låg personalomsättning, låga sjuktal, ett mycket bra ledarskap, höga värden i medarbetarundersökningen och en generellt god hälsa. Ca 40 % är män, 60 % kvinnor. Vi har en medelålder på 42 samt 41 % kvinnlig representation i ledningsgruppen (3 av 7). enkelhet 8 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

10 Vad får du göra här som du inte får göra någon annanstans? Som Produktaktuarie är jag inblandad i alla led, när man tar fram en ny produkt (från att ta fram produkten, prissättning och konfigurera produkten i systemet). Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? Att jobba tillsammans ligger mig varmast till hjärtat. Jag tror att de bästa lösningarna kommer man fram till om man jobbar tillsammans. Helen Chennaya, Produktaktuarie Värderingen att våga vara annorlunda ligger mig varmast om hjärtat. Vad arbetar du med på Ikano Försäkring och vad innebär det i verkligheten? Produkt och Affärsutveckling, vilket betyder att jag tar fram nya försäkringlösningar som dels marknaden uppskattar men som också svarar mot våra värderingar och affärsregler. Vad är bra med att arbeta på Ikano Försäkring? Vår relativa litenhet är den stora fördelen samtidigt som vi har de stora bolagens finansiella styrka. Peter Stäke, Produkt- och Affärsutvecklare På Ikano kan man se helheten, från ax till limpa. Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? Enkelhet. Det är inte helt enkelt att låta bli att krångla till det. Det är en utmaning att få en så reglerad bransch att uppfattas som enkel. Som nytt och växande företag med korta beslutsvägar, känner jag att man kan vara med att påverka utvecklingen. Hur skiljer sig Ikano Försäkring från andra arbetsplatser du varit på? Det ör lagom stort. Som exempelvis att vi har förmånen att två gånger om året kunna åka iväg på seminarium hela företaget, det tycker jag är fantastiskt! Anna-Karin Schaerlund, Assistentansvarig och säljansvarig Vad är bra med att arbeta på Ikano Försäkring? Vad får du göra här som du inte får göra någon annanstans? Chansen att vara med i ett växande företag där allt ännu inte är på plats. Bara man vill så kan man få en fot in i arbetsuppgifter man tidigare inte jobbat med. Tack vare detta känner jag att jag har utvecklats otroligt mycket under de två år jag jobbat här, denna chans tror jag kan vara svår att få i ett väletablerat företag. Vilken av våra värderingar ligger dig varmast om hjärtat? På schyssta villkor är det som ligger mig närmst. Detta är något som sträcker sig långt, allt ifrån att hålla utlovade tider till en schysst och rättvis bedömning vid ett skadeärende. Från första början här på Ikano vet jag att vi jobbar hårt med att följa denna och våra andra värderingar, detta tycker jag skapar ett mervärde för våra kunder. Simon Wigström, Skadereglerare och Försäkringsadministratör Det spelar ingen roll vilken position man har, alla är delaktiga och alla åsikter är viktiga IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

11 Ledningsgrupp Magnus Ohlson Titel, nuvarande uppdrag Affärsutvecklings- och försäljningschef Partners Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordic Regional Manager Cigna Insurance Company,VD Aspis Liv, Regional Direct Marketing Manager AIG, Key Account Manager Manpower, Nordic Sales Director Cigna Insurance Company Eva de Val Titel, nuvarande uppdrag Chefaktuarie Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Chefaktuarie Salus Ansvar, Ansvarig aktuarie på flera av Länsförsäkringsbolagen, Chef för sakaktuarierna på Länsförsäkringar AB, Aktuarie Zürich, Underwriter Sirius International Charlotte Boij Titel, nuvarande uppdrag VD, Ikano Försäkring AB, Ikano Livförsäkring AB Anställd sedan 2011 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordisk återförsäkringsdirektör Trygg-Hansa/Codan, VD Länsförsäkringar International/ Nordicia, VD Wasa Run-Off Jonas Ekstam Titel, nuvarande uppdrag Business Controller Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Tidigare olika controlleruppdrag inom Länsförsäkringar, senast inom Länsförsäkringar Sak med dotterbolag som controllerchef Linnea Moberg Titel, nuvarande uppdrag Chief Operating Officer Anställd sedan 2013 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Konsultchef och Affärsområdeschef Försäkring Frontit, Produktchef för riskaffär Länsförsäkringar Liv, Projektledare och affärsutvecklare Länsförsäkringar Liv, Controller Länsförsäkringar Liv Magnus Molin Titel, nuvarande uppdrag IT-chef Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare IT-chef Aspis Liv Försäkrings AB, IT-konsult Kentor AB med uppdrag inom försäkringsbranschen Jens Lindberg Titel, nuvarande uppdrag Försäljningschef Liv, ansvar för försäljning via oberoende försäkringsförmedlare Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Chef försäljning Externa Partners SEB Trygg Liv, VD dinapensioner 10 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013

12 Styrelse Per Forslund Född 1961 Utbildning Roll i styrelsen Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Civilekonom styrelseledamot Reforce International, Senior Partner, Styrelseledamot Springlife Delägare, Max Matthiessen, Styrelseledamot Max Matthiessen Kristina Fransson (endast Ikano Livförsäkring AB) Född 1963 Utbildning Fil Kand Matematik, Aktuarie Roll i styrelsen styrelseledamot samt ordförande i ARMC Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Ägare/ VD Kristina Fransson Konsult AB Tidigare uppdrag Skandia AFS, Skandia International, ABB Investment Management, Capto Financial Consulting, Nordnet AB Magnus Turegård Född 1971 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot och ledamot i ARMC Invald år 2013 Nuvarande uppdrag CFO BA Insurance Tidigare uppdrag Styrelseledamot Ikano Re, Head of Legal Entity Controlling Deutsche Bank Luxembourg Tomas Wittbjer Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseordförande och ledamot i ARMC Invald år 2007 Nuvarande uppdrag Ikano Group - Business Area Manager Insurance, Tidigare uppdrag CEO DB Vita, CEO DB Re Deutsche Bank Arja Taaveniku Född 1968 Utbildning Executive MBA Roll i styrelsen Styrelseledamot. Invald år 2013 Nuvarande uppdrag Koncernchef Ikano S.A. Styrelseuppdrag i flera dotterbolag inom Ikano gruppen. Tidigare uppdrag Flera ledande befattningar inom INGKA-gruppen, senast som global affärsområdeschef Kök. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

13 Årsredovisning för Ikano Försäkring AB ( ) Räkenskapsåret Innehåll: - Förvaltningsberättelse - Femårsöversikt - Resultatanalys - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändring i eget kapital - Kassaflödesanalys - Tilläggsupplysningar för Resultat- och Balansräkning - Underskrifter

14 Ikano Försäkring AB org nr (24) Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Beskrivning av verksamheten och organisationen Styrelsen och verkställande direktören för Ikano Försäkring AB (nedan Ikano Försäkring) med organisationsnummer avger härmed årsredovisning för Organisation Ikano Försäkring bildades 1990 och verkade under de första åren i Lund under namnet SAFE. I mars 2011 ändrade bolaget säte från Lund till Sundbyberg. Bolaget är ett helägt dotterbolag till IKANO Insurance Holding AG med säte i Zug, Schweiz. Moderbolaget för koncernen är Ikano S.A. med säte i Luxemburg. Ikano Försäkring har ett helägt dotterbolag, Ikano Livförsäkring AB ( ). Verksamheten Ikano Försäkring Ikano Försäkring bedriver skadeförsäkringsverksamhet med inriktning på företag, organisationer och privatpersoner via samarbete med utvalda partners och förmedlare. Affärsidén är att på schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidra till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva försäkringslösningar inom utvalda produktområden, främst PPI, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Bolaget har under 2013 fortsatt att erbjuda försäkringar inom samma produktområden som 2012 med en vidare utveckling av produkter och koncept. Från oktober 2013 är bolaget försäkringsgivare för betalskyddsförsäkringar i Norge. Ett antal mindre försäkringsportföljer tecknade tidigare år är under avveckling, till exempel Kapitalvaruförsäkring med en försäkringstid över ett år. Under verksamhetsåret har en ny affärsstrategi med nya tillväxtspår och utökad distribution beslutats av bolagets styrelse. En överlåtelse har skett till bokfört värde till bolaget från dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB avseende den immateriella tillgången som utgör bolagens administrativa försäkringssystem. Även materiella tillgångar har övertagits från dotterbolaget till bokfört värde under året. Resultat Ikano Försäkrings försäkringstekniska resultat uppgick till 17 Mkr (0 Mkr). Förbättringen gentemot föregående år kommer dels från den växande affärsvolymen och goda skadeutfallet, dels från ändrade ersättningsnivåer på större avtal vilket fått fullt genomslag under året. Tillväxten under året har varit god. Premieinkomsten för egen räkning (f e r) uppgick till 117 Mkr (99 Mkr) med en god volymutveckling inom bolagets större försäkringsavtal. Bolagets aktuarie har gjort en genomgång och bedömning av samtliga reserver i samband med årsbokslutet i enlighet med bolagets försäkringstekniska riktlinjer. En särskild avsättning har gjorts även detta år med anledning av det rådande konjunkturläget i Europa och den därmed sammanhängande risken för ökade skadekrav avseende arbetslöshetsförsäkring. Avvecklingsvinst har redovisats för den del av portföljen som är under avveckling. Skadekostnadsprocenten uppgick till 18 % (24 %). Driftskostnader uppgick till 77 Mkr (77 Mkr). Bolagets organisation har även detta år varit under uppbyggnad med en ny skalbar och tydliggjord organisation för att kunna driva en växande verksamhet med god riskhantering och kontroll. Arbetet med en ny utökad affärsstrategi och beslut av denna har lett till att flera utvecklingsprojekt kopplat till bolagets tillväxtspår har startat. Driftskostnadsprocenten sjunker till 68 % (77 %) då affärsvolymerna ökat under året, Under 2013 har koncernbidrag om 21 Mkr lämnats till dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB. Balansräkning De försäkringstekniska avsättningarna för egen räkning uppgick till 66 Mkr (62 Mkr) i linje med den växande verksamheten samt en konservativ reservsättningsprincip inom bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Riskhantering Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare. De risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte behandlas rätt kan leda till stora skador och kostnader. Ikano Försäkring har som syfte med riskhantering att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med hela organisationen och dess verksamhet, både nu och i framtiden. VD, styrelse och andra nyckelpersoner får genom en god riskhantering en samlad bild över bolagets totala risksituation vilket ger en ökad förståelse och kunskap om riskerna och därmed möjlighet att nå bolagets mål. Ikano Försäkring utgår från en helhetssyn vad gäller riskhantering och styrning, där risker hanteras med ett enhetligt och övergripande synsätt kopplat till verksamhetens tre försvarslinjer. Tillsammans med riskkontrollsfunktionen har ledningsgruppen genomfört en kartläggning över verksamhetens olika riskområden samt kontrollpunkter för dessa under Solvens II är samlingsnamnet för de nya solvensregler för försäkringsbolag som nu arbetas fram inom EU som förväntas träda i kraft januari Avsikten är att stärka sambandet mellan solvenskrav och risker. Genom ökad riskkontroll skall bolagets styrning stärkas samtidigt som det finns ett tydligt kundperspektiv inbyggt. Arbetet med anpassning inför införandet av det nya regelverket har fortsatt under verksamhetsåret tillsammans med bolagets ledningsgrupp och styrelse. Bolagets risker delas upp i olika kategorier. Dessa är Försäkringstekniska risker (både teckningsrisk och reservsättningsrisk), Finansiella risker, Marknadsrisk, Operativ risk samt Övriga risker. Ytterligare information om Ikano Försäkrings riskhantering redovisas under not 2. Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

15 Ikano Försäkring AB org nr (24) Medarbetare, personal, löner och ersättningar Bolagets organisation har tydliggjorts under året och ett antal nyckelpositioner har anställts. Personalen som är anställd i Ikano Försäkring arbetar även med verksamheten inom Ikano Livförsäkring AB vilket regleras genom outsourcingavtal. Engagerade och kompetenta medarbetare är viktigt för att uppnå nöjda kunder och för att nå de övergripande målen. Medarbetarna är delaktiga i affärsplaneringsprocessen och medarbetarens prestation på kort och lång sikt länkas till ambitionerna och målen i affärsplanen där medarbetarens individuella mål identifieras i samtal mellan medarbetare och chef utifrån Ikanos gemensamma värderingar. En årlig medarbetarundersökning genomförs för all personal och resultaten från medarbetarundersökningen är en bra grund för att vidare utveckla förutsättningarna för bra prestation. Utfallet vid mätningen under hösten 2013 visade på en stor förbättring gentemot tidigare mätning. Upplysningar om medelantal anställda och löner och ersättningar samt uppgifter om lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare lämnas i not 3. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Under 2014 fortsätter bolaget att erbjuda de många människorna försäkringar som är enkla att teckna och lätta att förstå i samarbete med utvalda partners och förmedlare tillsammans med dotterbolaget Ikano Livförsäkring AB. Den nya affärsstrategin som beslutades under 2013 innebär nya tillväxtspår och utökad distribution jämfört med dagens verksamhet. Förslag till resultatdisposition (kkr) Till förfogande stående vinstmedel: Föregående års balanserad vinst Årets resultat (inklusive avgivet koncernbidrag kkr) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att kr balanseras i ny räkning. Femårsöversikt Belopp i kkr Resultat Premieintäkter (fer) Premieinkomster (fer) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (fer) Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (fer) Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas immateriella tillgångar som reducerat kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 6,84 7,60 5,61 5,24 3,30 Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Nyckeltal Skadeprocent (fer) 18,4 23,6 27,1 11,3 23,5 Driftskostnadsprocent (fer) 67,7 77,0 67,5 91,1 96,6 Totalkostnadsprocent (fer) 86,1 100,6 94,7 102,4 120,1 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning % 1,2 1,7 2,7 4,0 3,7 Totalavkastning % 2,9 2,8-0,6 14,1 12,0 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

16 Ikano Försäkring AB org nr (24) Resultatanalys 2013 Belopp i kkr Direkt försäkring Not Totalt Hem och villa Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återf) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Direkt försäkring Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Totalt Hem och villa Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Direkt försäkring Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Totalt Hem och villa Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

17 Ikano Försäkring AB org nr (24) Noter till resultatanalys Belopp i kkr Totalt Direkt försäkring Hem och villa Företag och fastighet Sjuk och olycksfall Avgångsbidragsförsäkring Utländska risker Not 1 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Utbetalda försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återåterförsäkring Återförsäkrares andel Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

18 Ikano Försäkring AB org nr (24) Resultaträkning Belopp i kkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 6 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 11 Avgivet koncernbidrag Förändring säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet i efterföljande perioder - - Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet i efterföljande perioder - - Årets totalresultat Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

19 Ikano Försäkring AB org nr (24) Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

20 Ikano Försäkring AB org nr (24) Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Andra fonder Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Andra avsättningar Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Belopp i kkr Ställda panter Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - Åtaganden - - Ikano Försäkring AB Box 1202, SE Sundbyberg

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer