Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse 11 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 C

3 Sammanfattning Året i korthet Ikano Försäkring består av bolagen Ikano Försäkring AB (org nr ) och Ikano Livförsäkring AB (org nr ). Bolagen möter marknaden som ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkrings- och livförsäkringsprodukter. Här följer en sammanfattning som visar den kombinerade verksamheten för För fler detaljer hänvisas till den kompletta årsredovisningen för respektive bolag. Affärsvolymerna i den totala verksamheten ökade med 7 procent under året. Den största affärsvolymen i verksamheten kommer från de försäkringar som säljs via samarbetspartners, främst via Ikano Bank. Ikano Försäkring är försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i Sverige och Norge och den långsiktiga planen är att bli försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i fler länder. Detta kommer ge betydande bidrag både vad gäller affärsvolymer och resultat. I oktober startade en testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA på tre varuhus i Sverige. Försäljningen till företag via oberoende försäkringsförmedlare ökade under året med 17 procent. Ikano Försäkring nådde i december 2014 en överenskommelse med Euro Accident som innebär att de erbjuder Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Överenskommelsen började gälla den 1 januari I anslutning till överenskommelsen förbereddes också för en framtida beståndsöverlåtelse av gällande tjänstepensionsrisker. Under året renodlades bolagens affärsstrategi, med ett tydligare fokus på erbjudanden till konsument med försäljning via utvalda partners och direkt till kund. Förberedelser inför kommande regelverksändringar i och med införandet av Solvens 2 har pågått under hela En stor del av verksamheten är involverad i arbetet med att säkerställa styrning och rapportering enligt de nya reglerna från 1 januari Det försäkringstekniska resultatet blev MSEK 26,5. Årets resultat har belastats av engångskostnader som uppstått samband med överenskommelsen med Euro Accident. Årets resultat efter kapitalavkastning och skatt blev MSEK 14,9. ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 54 ÅRETS RESULTAT, MSEK -14,9 ANTAL KUNDER I TVÅ LÄNDER OMSÄTTNING - BRUTTOPREMIEINKOMST 2014 MSEK NYCKELTAL Bruttopremieinkomst, MSEK 181,3 169,9 Försäkringstekniskt resultat, MSEK -26,5-2,8 Årets resultat, MSEK -14,9 2,0 Totalkostnadsprocent Genomsnittligt antal anställda IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

4 Ikano Försäkring på en minut Det här är Ikano Försäkring Ikano Försäkrings kontor ligger i Sundbyberg och vi säljer försäkring i Sverige och i Norge. Under 2014 har vi erbjudit företag, organisationer och privatpersoner personriskförsäkring såsom liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Vi har också skapat OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA och har fortsatt erbjuda Betal- och Låneskyddsförsäkring med Ikano Bank. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för de många människorna och kan stötta, skydda och hjälpa människor när något händer. Vi är en del av något större Vi ägs av både Ikano Group (51%) och INGKA Group (IKEA, 49%) och finns i Sverige tillsammans med våra systerbolag Ikano Bostad och Ikano Bank. Alla är en del av Ikano Group, en internationell företagsgrupp med över anställda som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. VÅR VISION OCH AFFÄRSIDÉ 2014 Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag Vår affärsidé På schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidrar vi till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva person-försäkringar till företag, organisationer och privatpersoner. VI STÖTTAR MASKROSBARN Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och säkra och få den stöttning de behöver för att växa upp till en bra framtid. Många barn och ungdomar har det extra tufft och därför stöttar vi organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn är en ideell barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Kanske vill även du stötta på något sätt? Läs gärna mer på maskrosbarn.org. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

5 VD-ord Vi fokuserar verksamheten Under året har Ikano Försäkring fortsatt sälja försäkringar inom personriskområdet, dels via utvalda partners, dels via oberoende försäkringsförmedlare och från slutet av året även direkt till våra kunder. En testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring inleddes tillsammans med utvalda IKEA-varuhus i Sverige under fjärde kvartalet, med försäljning av försäkringar i platta paket. Målet är att nå ut till fler kunder med en prisvärd försäkring som är enkel att förstå och att även de kunder som inte har sina barn försäkrade sedan tidigare ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt få ett försäkringsskydd. I slutet av året fattades beslut om att att fokusera vår verksamhet till erbjudanden riktade mot konsumenter, främst tillsammans med Ikano Bank och via direkt försäljning. I anslutning till detta såldes förnyelserättigheterna för de risker som sålts via de oberoende försäkringsförmedlarna till Euro Accident. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärsregler och värderingar Ikano Försäkring är format av våra gemensamma värderingar inom Ikano; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft och att våga gå vår egen väg. Tillsammans leder det till vårt löfte På schyssta villkor. Vår mission är att skapa möjligheter för en bättre vardag Simplifying the many peoples lives so they can focus on living it. Vi arbetar hela tiden med att bli försäkringsbolaget för de många människorna med relevanta erbjudanden som är enkla att förstå för våra kunder. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärregler och värderingar. Vår största partner är Ikano Bank och detta samarbete utgör grunden för Ikano Försäkrings verksamhet och är basen som vi bygger vidare på. Den största affärsvolymen tillsammans med Ikano Bank återfinns idag på den svenska marknaden. Vi ser Betalskydds- och Låneskyddsprodukterna som ett grunderbjudande som sen kan byggas på med andra relevanta erbjudanden. Sedan 2013 är Ikano Försäkring även försäkringsgivare till Ikano Banks kunder i Norge och de kommande åren kommer verksamheten expandera ytterligare när Ikano Försäkring går in som försäkringsgivare till Ikano Banks kunder på andra marknader, nu närmast på den polska marknaden våren Det finns flera fördelar med detta samarbete. Förutom betydande tillväxt kan vi gemensamt inom Ikano erbjuda bättre lösningar för kunderna och dessutom enklare och kostnadseffektivt säkerställa att allt vi gör följer regler och riktlinjer och att det sker på schyssta villkor. 4 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

6 VD-ord Simplifying the many peoples lives - so they can focus on living it. Ikano Försäkring vill att så många som möjligt ska vara trygga. Det finns idag ca barn i Sverige som inte har någon försäkring. Detta är något vi vill ändra på. Tillsammans med Barnens IKEA har vi därför tagit fram OMIFALL Gravid- och barnförsäkring. Det är en lågt prissatt försäkring som omfattar de moment som Konsumenternas försäkringsbyrå och vi tycker är de viktigaste i en barnförsäkring och vi vill att de som ännu inte tecknat en försäkring för sina barn lätt ska kunna köpa ett skydd för barnen. Lanseringen testas sedan den 1 oktober på tre utvalda IKEA-varuhus i Sverige och ikea.se. Där kan kunderna köpa ett platt paket där det ligger en filt, en broschyr med förköpsinformation och en aktiveringskod. Koden används senare för att atkivera och köpa försäkringen. När kunden aktiverar försäkringen ges möjlighet att köpa till en sjukförsäkring för att ytterligare komplettera försäkringsskyddet. Genom att göra försäkring tillgängligt i IKEA-varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Vi började att testa lanseringen i liten skala för att se om något behöver förändras. Ikanos och IKEAs värderingar har varit styrande när det gäller utformningen av OMIFALL. Det ska vara enkelt för kunden att förstå vad försäkringen omfattar och hur man kan komplettera innehållet och det ska vara ett lågt pris. Vårt erbjudande av gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionslösningar sålda via oberoende försäkringsförmedlare fortsatte under större delen av året, tills beslut fattades att fokusera på försäkringar för konsumenter. Vi har erbjudit marknaden bra försäkringslösningar med enkla anslutningsregler, snabb service och ett brett produkterbjudande inom riskförsäkring. Marknaden präglades under 2014 av stor konkurrens och pressade premienivåer. Affären har därför växt i långsammare takt än föregående år. Förutom personförsäkringar erbjuder Ikano Försäkring även Dolda Felförsäkringar. Att sälja eller köpa sin bostad är ofta den enskilt största ekonomiska transaktionen som en vuxen människa genomför. På samma sätt som det är viktigt att ha en bra personförsäkring är det viktigt att ha en trygg och enkel försäkring för eventuella fel som kan uppdagas upp till tio år efter att man sålt sin bostad. Vår utblick inför 2015 är positiv. Våra ägare är kapitalstarka och har en långsiktig inställning. Ikano Försäkring har en trygg finansiellt hållbar position och en långsiktig strategi som fokuserar ytterligare på erbjudande direkt till kund och tillsammans med utvalda partners, t ex Ikano Bank i såväl Sverige som internationellt. De investeringar som görs idag avseende god styrning och kontroll stärker våra möjligheter att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt med god intern kontroll och en sund riskkultur. Detta i kombination med vår tillväxtstrategi, som ger bidrag både när det gäller affärsvolym och resultat i takt med att verksamheten växer, ger oss goda förutsättningar att vidare utveckla vårt erbjudande. Förändringar i verksamheten För att fokusera vår verksamhet på erbjudanden till konsumenter tillsammans med våra partners samt direktförsäljning såldes i slutet av 2014 förnyelserättigheterna för tjänstepensionsrelaterade försäkringar via oberoende försäkringsförmedlare till Euro Accident. I samband med detta erbjöds tio av våra medarbetare fortsatt arbete hos dem. Många följde med i verksamhetsövergången och för resterande berörda medarbetare fann vi överenskommelser i linje med kollektivavtalet. Våra fackliga företrädare summerade efter försäljningen att företaget genomfört förändringen med stor respekt och support till berörda medarbetare. När jag ser tillbaka på 2014 ser jag att vi är på väg dit vi vill, fokuserar affären på ett smart sätt och är redo att fortsätta vår långsiktiga verksamhet så att så många människor som möjligt har det försäkringsskydd de behöver. Charlotte Boij VD för Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

7 Kunder och samarbetspartners Tillsammans - med fokus på många Många försäkrar sitt hem, sin bil och sina djur men missar att försäkra det viktigaste som finns barnen, oss själva eller någon annan närstående? Vi vill att så många som möjligt ska få hjälp, stöttning och skydd om något händer. Därför fokuserar vi på att försäkra de många människorna med enkla och schyssta försäkringar. Vi säljer våra försäkringar direkt via webb eller telefon och även tillsammans med partners som gör att vi når fler människor. Barn är de viktigaste som finns! Våra barn är de viktigaste människorna i världen och så klart vill vi inte att något ska hända dem. Men ibland händer något ändå. Ikano Försäkring och IKEA vill att så många barn som möjligt ska vara trygga. Tillsammans med Barnens IKEA lanserade vi därför OMIFALL Gravid- och barnförsäkring den 1 oktober 2014 i de tre IKEA-varuhusen i Kållered, Västerås och Älmhult, ikea.se och omifall.se. Fler människor har nu fått möjlighet till trygghet genom en enkel och bra försäkring för barn och gravida. Det blev också startskottet för ett helt nytt sätt att sälja försäkring i Sverige. Genom att göra försäkring tillgängligt i varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Samarbeten som hjälper fler och stärker kärnerbjudandet Vi har fortsatt arbeta nära tillsammans med de samarbetspartners som inkluderar eller säljer våra personriskförsäkringar i sitt eget erbjudande. Vi tänker att ännu fler kunder då kan få hjälp, stöttning och skydd om något skulle hända och det är viktigt för oss. Tillsammans med Ikano Bank, vår största samarbetspartner, erbjuder vi till exempel låne- och betalskyddsförsäkring, som innebär att vi betalar delar av avbetalningen eller lånet om man blir arbetslös eller långtidssjukskriven. Dessutom betalar vi hela lånet eller kreditbeloppet om den som är försäkrad skulle avlida. På det här sättet arbetar vi tillsammans med Ikano Bank både Sverige och Norge och kommer även att utveckla vårt samarbete i andra länder. Vi erbjuder även Dolda fel-försäkringar till konsumenter på den svenska marknaden, i samarbete med andra samarbetspartners. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna! Under större delen av året sålde vi bland annat gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionsförsäkringar via oberoende försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlarna finns runt om i Sverige och står, precis som vi, under Finansinspektionens tillsyn. Med våra enkla anslutningsregler, snabba service och bra produktutbud kunde vi tillsammans med förmedlarna ge företag och anställda riktigt bra försäkringslösningar. Under 2014 växte dock en ny strategi fram för Ikano Försäkring och vi kommer framöver att fokusera vårt erbjudande till privatpersoner. I början av december 2014 meddelade vi därför att vi inlett ett samarbete där Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder erbjöds förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna för ett gott samarbete och önskar stort lycka till med att försäkra så många människor som möjligt framöver. Läs mer om vårt erbjudande på ikanoforsakring.se 6 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

8 Kunder och samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

9 Medarbetare Med sunt förnuft och enkelhet! - medarbetare Vi arbetar starkt förankrat med de värderingar och den kultur som präglar hela vår företagsgrupp. Den gör oss unika och vår framgång formas genom våra värderingar; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft samt att våga gå vår egen väg. Dessa leder till vårt löfte; på schyssta villkor och lägger grunden för vår affärsidé och verksamhet. Vi växer tillsammans Vi är övertygade om att vi lyckas bättre ju mer vi kompletterar varandra och jobbar därför mycket i team och projekt. Våra medarbetare uttrycker ofta en stolthet över att vara med och bidra till förändring och förbättring. För att göra det möjligt har vi en stark nybyggaranda, där alla medarbetare är involverade i hela kedjan från den strategiska planeringen, att sätta mål och till sin specifika roll i relation till våra kunder. Vi gillar att vara driftiga, nyfikna och söka ny kunskap för att såväl lära oss som att vara med och bidra och växa. Vi tar i där det behövs och tillsammans skapar vi ett inspirerande företag som utvecklas. VÅRA VÄRDERINGAR Att arbeta tillsammans schyssta villkor Målinriktat ledarskap förverkligar vår ambition Inom Ikanogruppen delar vi både förväntningar och erfarenheter inom de strategiskt viktiga HR-områdena, till exempel ledarutveckling. Ett engagerat och kompetent ledarskap är nyckeln till många framgångar och vi arbetar aktivt, bland annat genom våra ledarforum, för att säkerställa vår ledarförmåga. I kontinuerliga dialoger mellan medarbetare och chef, stämmer vi av hur det går för oss att nå våra mål och att förverkliga vår ambition att erbjuda prisvärda försäkringar som är enkla att teckna och lätta att förstå. Att må bra För att må bra, prestera och utmana behöver vi energi och livsbalans fortsatte hela företaget med i utmaningen The Challenge inom Ikano. Indelade i lag utmanade vi varandra vad gällde motion, samtidigt som vi lärde oss mer om kost och mental styrka. Dessutom fick alla medarbetarna möjlighet att göra hälsotester och få coaching kring sin egen hälsa. enkelhet Positiva nyckeltal De nyckeltal vi följer upp kopplat till HR-området visar på en positiv trend. Vi har låg personalomsättning, låga sjuktal, höga värden för ledarskap och övriga områden (mäts i Voice) samt över lag en god hälsa. Hos oss på Ikano Försäkring är vi 55 % kvinnor och 45 % män. Vi har en medelålder på 42 år och ledningsgruppen består av 50 % kvinnor och 50 % män. Vårt friskvårdsbidrag är dessutom generöst för att stimulera till träning och välmående. Genom konkreta och konstruktiva mätningar, dialoger och aktiviteter i form av bland annat medarbetarundersökning (Voice) och Hälsoindex (The Challenge) har vi koll på hur vi mår, hur det går och säkerställer att vi är på rätt väg framåt. 8 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

10 Vi skapar schyssta villkor som gör relationen mellan oss och våra kunder väldigt stark och personlig. Vad arbetar du med på Ikano Försäkring och vad innebär det i verkligheten? Systemutveckling på IT-avdelningen. Jag är med och utvecklar Velox, systemet där de flesta av våra försäkringar hanteras. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Att få chansen att arbeta på ett företag som är i uppbyggnadsfasen. Det är kul att arbeta i ett litet och duktigt och drivet utvecklingsteam. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft och enkelt. Jag tror att det blir bäst försäkringar för både kunden och företaget om man använder det sunda förnuftet och inte krånglar till det. Magnus Dahlberg, Systemutvecklare Vad fick dig att välja Ikano Försäkring Jag valde Ikano Försäkring för att jag ansåg att det där fanns stora utvecklingsmöjligheter för mig i min yrkesroll, samt att jag får chansen att arbeta tillsammans med människor som är drivna och strävar mot samma mål. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Att arbeta tillsammans och känna att alla har en del i att driva företaget framåt. Att få vara med att utveckla system och produkter som förenklar och ger trygghet för vanliga människor. Jennie Hovberg, Kundservice och skadereglering Jag är mest stolt över mina kollegor, otroligt kompetenta, hårt arbetande och med en stor vilja att alltid arbeta för det bättre. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ryktet på arbetsmarknaden om ett riktigt bra företag med starka och bra värderingar. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft, det är ett ledord i min egen vardag vilket jag lätt kan associera till och alltid ställa respektive problemställning i förhållande till. Niclas Nordwall, Ekonomi Vad arbetar du med? Vårt samarbete med Ikano Bank är mitt huvudfokus. Hur kan vi tillsammans ta fram riktigt bra erbjudanden till de många människorna? Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ett nytt bolag på marknaden är alltid spännande, där har man möjlighet att vara med och forma och påverka bolagets inriktning från början. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Tillsammans. Ensam är inte stark. Jag vill att våra samarbetspartner ska uppleva att vi gör något bra för kunderna tillsammans. Jag vill att våra kunder ska uppleva att vi löser deras problem när de behöver hjälp i ett försäkringsärende tillsammans och sist men inte minst att vi inom Ikano Försäkring och Ikano Group jobbar tillsammans för att komma framåt och bli bättre. Sara Gate, Key Account Manager Jag är stolt och glad över vårt entreprenörskap, viljan att ständigt bli bättre och glädjen i att få arbeta med något man tycker är roligt och viktigt Det spelar ingen roll vilken position man har, alla är delaktiga och alla åsikter är viktiga IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

11 Ledningsgrupp Övre rad fr v: Jonas Ekstam, Charlotte Boij, Magnus Molin. Nedre rad fr v: Magnus Fredrikson, Linnea Moberg, Victoria Thore Charlotte Boij Titel, nuvarande uppdrag VD, Ikano Försäkring AB, Ikano Livförsäkring AB Anställd sedan 2011 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordisk återförsäkringsdirektör Trygg-Hansa/Codan, VD Länsförsäkringar International/ Nordicia, VD Wasa Run-Off Jonas Ekstam Titel, nuvarande uppdrag Business Controller Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Tidigare olika controlleruppdrag inom Länsförsäkringar, senast inom Länsförsäkringar Sak med dotterbolag som controllerchef Magnus Fredrikson Titel, nuvarande uppdrag Expansion Manager Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordic Regional Manager Cigna Insurance Company,VD Aspis Liv, Regional Direct Marketing Manager AIG, Key Account Manager Manpower, Nordic Sales Director Cigna Insurance Company Linnea Moberg Titel, nuvarande uppdrag COO Anställd sedan 2013 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Konsultchef och Affärsområdeschef Försäkring Frontit, Produktchef för riskaffär Länsförsäkringar Liv, Projektledare och affärsutvecklare Länsförsäkringar Liv, Controller Länsförsäkringar Liv Magnus Molin Titel, nuvarande uppdrag CIO Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare IT-chef Aspis Liv Försäkrings AB, IT-konsult Kentor AB med uppdrag inom försäkringsbranschen Victoria Thore Titel, nuvarande uppdrag Head of Sales Anställd sedan 2014 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Affärsområdeschef Ambea AB, Sverigechef Nordnet Bank AB, Koncernmarknadschef Nordnet Bank AB, Marknadschef Sverige Nordnet Bank AB, Chef Clearing och Interbank, BGC Under 2014 var även Jens Lindberg, ansvarig oberoende förmedlare samt Eva De Val, chefaktuarie ordinarie ledamöter i ledningsgruppen. 10 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

12 Styrelse Per Forslund Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2011 (avgår 2014/2015) Nuvarande uppdrag Reforce International, Senior Partner, Styrelseledamot Springlife Tidigare uppdrag Delägare, Max Matthiessen, Styrelseledamot Max Matthiessen Magnus Turegård Född 1971 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot och ledamot i ARMC Invald år 2013 Nuvarande uppdrag CFO BA Insurance Tidigare uppdrag Styrelseledamot Ikano Re, Head of Legal Entity Controlling Deutsche Bank Luxembourg Kristina Fransson (endast Ikano Livförsäkring AB) Född 1963 Utbildning Roll i styrelsen Fil Kand Matematik, Aktuarie Styrelseledamot samt ordförande i ARMC Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Arja Taaveniku Född 1968 Utbildning Roll i styrelsen Ägare/ VD Kristina Fransson Konsult AB Skandia AFS, Skandia International, ABB Investment Management, Capto Financial Consulting, Nordnet AB Executive MBA Styrelseledamot Invald år 2013 (avgår 2015) Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Koncernchef Ikano S.A. Styrelseupp- drag i flera dotterbolag inom Ikano gruppen. Flera ledande befattningar inom INGKA-gruppen, senast som global affärsområdeschef Kök. Annika Wilhelmsson Född 1964 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2015 Nuvarande uppdrag Commercial Director Ikano Bank Tidigare uppdrag Ledande uppdrag inom bank och försäkring Tomas Wittbjer Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseordförande och ledamot i ARMC Invald år 2007 Nuvarande uppdrag Ikano Group - Business Area Manager Insurance, Tidigare uppdrag CEO DB Vita, CEO DB Re Deutsche Bank Revisor Jan Palmqvist Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB sedan 2013 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

13 ADRESS Ikano Försäkring AB Ikano Livförsäkring AB Box Sundbyberg BESÖKSADRESS Landsvägen 52, Sundbyberg HEMSIDA TELEFON IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010.

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. HEMTEX AB Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam FondförsäkringsakBebolag (publ) Danica Pension FörsäkringsakBebolag

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv PrivatAccess Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv Vi hjälper våra kunder att bli friskare Vi är ett försäkringsföretag som bryr oss om våra kunder och deras hälsa. Vi erbjuder kloka och förebyggande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare.

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare. HiQ S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t O l l e L i l j a Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare T a r d i n a a f f ä r e r t i l l n y a n i v å e r Affärsinriktad verksamhetsutvecklare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss!

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Att jobba hos oss Som försäljare på Qall arbetar du med att ringa nya och befintliga kunder. Den första tiden, under utbildningen, är det främst nykundsbearbetning

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer