Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse 11 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 C

3 Sammanfattning Året i korthet Ikano Försäkring består av bolagen Ikano Försäkring AB (org nr ) och Ikano Livförsäkring AB (org nr ). Bolagen möter marknaden som ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkrings- och livförsäkringsprodukter. Här följer en sammanfattning som visar den kombinerade verksamheten för För fler detaljer hänvisas till den kompletta årsredovisningen för respektive bolag. Affärsvolymerna i den totala verksamheten ökade med 7 procent under året. Den största affärsvolymen i verksamheten kommer från de försäkringar som säljs via samarbetspartners, främst via Ikano Bank. Ikano Försäkring är försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i Sverige och Norge och den långsiktiga planen är att bli försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i fler länder. Detta kommer ge betydande bidrag både vad gäller affärsvolymer och resultat. I oktober startade en testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA på tre varuhus i Sverige. Försäljningen till företag via oberoende försäkringsförmedlare ökade under året med 17 procent. Ikano Försäkring nådde i december 2014 en överenskommelse med Euro Accident som innebär att de erbjuder Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Överenskommelsen började gälla den 1 januari I anslutning till överenskommelsen förbereddes också för en framtida beståndsöverlåtelse av gällande tjänstepensionsrisker. Under året renodlades bolagens affärsstrategi, med ett tydligare fokus på erbjudanden till konsument med försäljning via utvalda partners och direkt till kund. Förberedelser inför kommande regelverksändringar i och med införandet av Solvens 2 har pågått under hela En stor del av verksamheten är involverad i arbetet med att säkerställa styrning och rapportering enligt de nya reglerna från 1 januari Det försäkringstekniska resultatet blev MSEK 26,5. Årets resultat har belastats av engångskostnader som uppstått samband med överenskommelsen med Euro Accident. Årets resultat efter kapitalavkastning och skatt blev MSEK 14,9. ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 54 ÅRETS RESULTAT, MSEK -14,9 ANTAL KUNDER I TVÅ LÄNDER OMSÄTTNING - BRUTTOPREMIEINKOMST 2014 MSEK NYCKELTAL Bruttopremieinkomst, MSEK 181,3 169,9 Försäkringstekniskt resultat, MSEK -26,5-2,8 Årets resultat, MSEK -14,9 2,0 Totalkostnadsprocent Genomsnittligt antal anställda IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

4 Ikano Försäkring på en minut Det här är Ikano Försäkring Ikano Försäkrings kontor ligger i Sundbyberg och vi säljer försäkring i Sverige och i Norge. Under 2014 har vi erbjudit företag, organisationer och privatpersoner personriskförsäkring såsom liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Vi har också skapat OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA och har fortsatt erbjuda Betal- och Låneskyddsförsäkring med Ikano Bank. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för de många människorna och kan stötta, skydda och hjälpa människor när något händer. Vi är en del av något större Vi ägs av både Ikano Group (51%) och INGKA Group (IKEA, 49%) och finns i Sverige tillsammans med våra systerbolag Ikano Bostad och Ikano Bank. Alla är en del av Ikano Group, en internationell företagsgrupp med över anställda som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. VÅR VISION OCH AFFÄRSIDÉ 2014 Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag Vår affärsidé På schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidrar vi till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva person-försäkringar till företag, organisationer och privatpersoner. VI STÖTTAR MASKROSBARN Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och säkra och få den stöttning de behöver för att växa upp till en bra framtid. Många barn och ungdomar har det extra tufft och därför stöttar vi organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn är en ideell barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Kanske vill även du stötta på något sätt? Läs gärna mer på maskrosbarn.org. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

5 VD-ord Vi fokuserar verksamheten Under året har Ikano Försäkring fortsatt sälja försäkringar inom personriskområdet, dels via utvalda partners, dels via oberoende försäkringsförmedlare och från slutet av året även direkt till våra kunder. En testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring inleddes tillsammans med utvalda IKEA-varuhus i Sverige under fjärde kvartalet, med försäljning av försäkringar i platta paket. Målet är att nå ut till fler kunder med en prisvärd försäkring som är enkel att förstå och att även de kunder som inte har sina barn försäkrade sedan tidigare ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt få ett försäkringsskydd. I slutet av året fattades beslut om att att fokusera vår verksamhet till erbjudanden riktade mot konsumenter, främst tillsammans med Ikano Bank och via direkt försäljning. I anslutning till detta såldes förnyelserättigheterna för de risker som sålts via de oberoende försäkringsförmedlarna till Euro Accident. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärsregler och värderingar Ikano Försäkring är format av våra gemensamma värderingar inom Ikano; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft och att våga gå vår egen väg. Tillsammans leder det till vårt löfte På schyssta villkor. Vår mission är att skapa möjligheter för en bättre vardag Simplifying the many peoples lives so they can focus on living it. Vi arbetar hela tiden med att bli försäkringsbolaget för de många människorna med relevanta erbjudanden som är enkla att förstå för våra kunder. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärregler och värderingar. Vår största partner är Ikano Bank och detta samarbete utgör grunden för Ikano Försäkrings verksamhet och är basen som vi bygger vidare på. Den största affärsvolymen tillsammans med Ikano Bank återfinns idag på den svenska marknaden. Vi ser Betalskydds- och Låneskyddsprodukterna som ett grunderbjudande som sen kan byggas på med andra relevanta erbjudanden. Sedan 2013 är Ikano Försäkring även försäkringsgivare till Ikano Banks kunder i Norge och de kommande åren kommer verksamheten expandera ytterligare när Ikano Försäkring går in som försäkringsgivare till Ikano Banks kunder på andra marknader, nu närmast på den polska marknaden våren Det finns flera fördelar med detta samarbete. Förutom betydande tillväxt kan vi gemensamt inom Ikano erbjuda bättre lösningar för kunderna och dessutom enklare och kostnadseffektivt säkerställa att allt vi gör följer regler och riktlinjer och att det sker på schyssta villkor. 4 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

6 VD-ord Simplifying the many peoples lives - so they can focus on living it. Ikano Försäkring vill att så många som möjligt ska vara trygga. Det finns idag ca barn i Sverige som inte har någon försäkring. Detta är något vi vill ändra på. Tillsammans med Barnens IKEA har vi därför tagit fram OMIFALL Gravid- och barnförsäkring. Det är en lågt prissatt försäkring som omfattar de moment som Konsumenternas försäkringsbyrå och vi tycker är de viktigaste i en barnförsäkring och vi vill att de som ännu inte tecknat en försäkring för sina barn lätt ska kunna köpa ett skydd för barnen. Lanseringen testas sedan den 1 oktober på tre utvalda IKEA-varuhus i Sverige och ikea.se. Där kan kunderna köpa ett platt paket där det ligger en filt, en broschyr med förköpsinformation och en aktiveringskod. Koden används senare för att atkivera och köpa försäkringen. När kunden aktiverar försäkringen ges möjlighet att köpa till en sjukförsäkring för att ytterligare komplettera försäkringsskyddet. Genom att göra försäkring tillgängligt i IKEA-varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Vi började att testa lanseringen i liten skala för att se om något behöver förändras. Ikanos och IKEAs värderingar har varit styrande när det gäller utformningen av OMIFALL. Det ska vara enkelt för kunden att förstå vad försäkringen omfattar och hur man kan komplettera innehållet och det ska vara ett lågt pris. Vårt erbjudande av gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionslösningar sålda via oberoende försäkringsförmedlare fortsatte under större delen av året, tills beslut fattades att fokusera på försäkringar för konsumenter. Vi har erbjudit marknaden bra försäkringslösningar med enkla anslutningsregler, snabb service och ett brett produkterbjudande inom riskförsäkring. Marknaden präglades under 2014 av stor konkurrens och pressade premienivåer. Affären har därför växt i långsammare takt än föregående år. Förutom personförsäkringar erbjuder Ikano Försäkring även Dolda Felförsäkringar. Att sälja eller köpa sin bostad är ofta den enskilt största ekonomiska transaktionen som en vuxen människa genomför. På samma sätt som det är viktigt att ha en bra personförsäkring är det viktigt att ha en trygg och enkel försäkring för eventuella fel som kan uppdagas upp till tio år efter att man sålt sin bostad. Vår utblick inför 2015 är positiv. Våra ägare är kapitalstarka och har en långsiktig inställning. Ikano Försäkring har en trygg finansiellt hållbar position och en långsiktig strategi som fokuserar ytterligare på erbjudande direkt till kund och tillsammans med utvalda partners, t ex Ikano Bank i såväl Sverige som internationellt. De investeringar som görs idag avseende god styrning och kontroll stärker våra möjligheter att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt med god intern kontroll och en sund riskkultur. Detta i kombination med vår tillväxtstrategi, som ger bidrag både när det gäller affärsvolym och resultat i takt med att verksamheten växer, ger oss goda förutsättningar att vidare utveckla vårt erbjudande. Förändringar i verksamheten För att fokusera vår verksamhet på erbjudanden till konsumenter tillsammans med våra partners samt direktförsäljning såldes i slutet av 2014 förnyelserättigheterna för tjänstepensionsrelaterade försäkringar via oberoende försäkringsförmedlare till Euro Accident. I samband med detta erbjöds tio av våra medarbetare fortsatt arbete hos dem. Många följde med i verksamhetsövergången och för resterande berörda medarbetare fann vi överenskommelser i linje med kollektivavtalet. Våra fackliga företrädare summerade efter försäljningen att företaget genomfört förändringen med stor respekt och support till berörda medarbetare. När jag ser tillbaka på 2014 ser jag att vi är på väg dit vi vill, fokuserar affären på ett smart sätt och är redo att fortsätta vår långsiktiga verksamhet så att så många människor som möjligt har det försäkringsskydd de behöver. Charlotte Boij VD för Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

7 Kunder och samarbetspartners Tillsammans - med fokus på många Många försäkrar sitt hem, sin bil och sina djur men missar att försäkra det viktigaste som finns barnen, oss själva eller någon annan närstående? Vi vill att så många som möjligt ska få hjälp, stöttning och skydd om något händer. Därför fokuserar vi på att försäkra de många människorna med enkla och schyssta försäkringar. Vi säljer våra försäkringar direkt via webb eller telefon och även tillsammans med partners som gör att vi når fler människor. Barn är de viktigaste som finns! Våra barn är de viktigaste människorna i världen och så klart vill vi inte att något ska hända dem. Men ibland händer något ändå. Ikano Försäkring och IKEA vill att så många barn som möjligt ska vara trygga. Tillsammans med Barnens IKEA lanserade vi därför OMIFALL Gravid- och barnförsäkring den 1 oktober 2014 i de tre IKEA-varuhusen i Kållered, Västerås och Älmhult, ikea.se och omifall.se. Fler människor har nu fått möjlighet till trygghet genom en enkel och bra försäkring för barn och gravida. Det blev också startskottet för ett helt nytt sätt att sälja försäkring i Sverige. Genom att göra försäkring tillgängligt i varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Samarbeten som hjälper fler och stärker kärnerbjudandet Vi har fortsatt arbeta nära tillsammans med de samarbetspartners som inkluderar eller säljer våra personriskförsäkringar i sitt eget erbjudande. Vi tänker att ännu fler kunder då kan få hjälp, stöttning och skydd om något skulle hända och det är viktigt för oss. Tillsammans med Ikano Bank, vår största samarbetspartner, erbjuder vi till exempel låne- och betalskyddsförsäkring, som innebär att vi betalar delar av avbetalningen eller lånet om man blir arbetslös eller långtidssjukskriven. Dessutom betalar vi hela lånet eller kreditbeloppet om den som är försäkrad skulle avlida. På det här sättet arbetar vi tillsammans med Ikano Bank både Sverige och Norge och kommer även att utveckla vårt samarbete i andra länder. Vi erbjuder även Dolda fel-försäkringar till konsumenter på den svenska marknaden, i samarbete med andra samarbetspartners. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna! Under större delen av året sålde vi bland annat gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionsförsäkringar via oberoende försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlarna finns runt om i Sverige och står, precis som vi, under Finansinspektionens tillsyn. Med våra enkla anslutningsregler, snabba service och bra produktutbud kunde vi tillsammans med förmedlarna ge företag och anställda riktigt bra försäkringslösningar. Under 2014 växte dock en ny strategi fram för Ikano Försäkring och vi kommer framöver att fokusera vårt erbjudande till privatpersoner. I början av december 2014 meddelade vi därför att vi inlett ett samarbete där Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder erbjöds förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna för ett gott samarbete och önskar stort lycka till med att försäkra så många människor som möjligt framöver. Läs mer om vårt erbjudande på ikanoforsakring.se 6 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

8 Kunder och samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

9 Medarbetare Med sunt förnuft och enkelhet! - medarbetare Vi arbetar starkt förankrat med de värderingar och den kultur som präglar hela vår företagsgrupp. Den gör oss unika och vår framgång formas genom våra värderingar; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft samt att våga gå vår egen väg. Dessa leder till vårt löfte; på schyssta villkor och lägger grunden för vår affärsidé och verksamhet. Vi växer tillsammans Vi är övertygade om att vi lyckas bättre ju mer vi kompletterar varandra och jobbar därför mycket i team och projekt. Våra medarbetare uttrycker ofta en stolthet över att vara med och bidra till förändring och förbättring. För att göra det möjligt har vi en stark nybyggaranda, där alla medarbetare är involverade i hela kedjan från den strategiska planeringen, att sätta mål och till sin specifika roll i relation till våra kunder. Vi gillar att vara driftiga, nyfikna och söka ny kunskap för att såväl lära oss som att vara med och bidra och växa. Vi tar i där det behövs och tillsammans skapar vi ett inspirerande företag som utvecklas. VÅRA VÄRDERINGAR Att arbeta tillsammans schyssta villkor Målinriktat ledarskap förverkligar vår ambition Inom Ikanogruppen delar vi både förväntningar och erfarenheter inom de strategiskt viktiga HR-områdena, till exempel ledarutveckling. Ett engagerat och kompetent ledarskap är nyckeln till många framgångar och vi arbetar aktivt, bland annat genom våra ledarforum, för att säkerställa vår ledarförmåga. I kontinuerliga dialoger mellan medarbetare och chef, stämmer vi av hur det går för oss att nå våra mål och att förverkliga vår ambition att erbjuda prisvärda försäkringar som är enkla att teckna och lätta att förstå. Att må bra För att må bra, prestera och utmana behöver vi energi och livsbalans fortsatte hela företaget med i utmaningen The Challenge inom Ikano. Indelade i lag utmanade vi varandra vad gällde motion, samtidigt som vi lärde oss mer om kost och mental styrka. Dessutom fick alla medarbetarna möjlighet att göra hälsotester och få coaching kring sin egen hälsa. enkelhet Positiva nyckeltal De nyckeltal vi följer upp kopplat till HR-området visar på en positiv trend. Vi har låg personalomsättning, låga sjuktal, höga värden för ledarskap och övriga områden (mäts i Voice) samt över lag en god hälsa. Hos oss på Ikano Försäkring är vi 55 % kvinnor och 45 % män. Vi har en medelålder på 42 år och ledningsgruppen består av 50 % kvinnor och 50 % män. Vårt friskvårdsbidrag är dessutom generöst för att stimulera till träning och välmående. Genom konkreta och konstruktiva mätningar, dialoger och aktiviteter i form av bland annat medarbetarundersökning (Voice) och Hälsoindex (The Challenge) har vi koll på hur vi mår, hur det går och säkerställer att vi är på rätt väg framåt. 8 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

10 Vi skapar schyssta villkor som gör relationen mellan oss och våra kunder väldigt stark och personlig. Vad arbetar du med på Ikano Försäkring och vad innebär det i verkligheten? Systemutveckling på IT-avdelningen. Jag är med och utvecklar Velox, systemet där de flesta av våra försäkringar hanteras. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Att få chansen att arbeta på ett företag som är i uppbyggnadsfasen. Det är kul att arbeta i ett litet och duktigt och drivet utvecklingsteam. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft och enkelt. Jag tror att det blir bäst försäkringar för både kunden och företaget om man använder det sunda förnuftet och inte krånglar till det. Magnus Dahlberg, Systemutvecklare Vad fick dig att välja Ikano Försäkring Jag valde Ikano Försäkring för att jag ansåg att det där fanns stora utvecklingsmöjligheter för mig i min yrkesroll, samt att jag får chansen att arbeta tillsammans med människor som är drivna och strävar mot samma mål. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Att arbeta tillsammans och känna att alla har en del i att driva företaget framåt. Att få vara med att utveckla system och produkter som förenklar och ger trygghet för vanliga människor. Jennie Hovberg, Kundservice och skadereglering Jag är mest stolt över mina kollegor, otroligt kompetenta, hårt arbetande och med en stor vilja att alltid arbeta för det bättre. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ryktet på arbetsmarknaden om ett riktigt bra företag med starka och bra värderingar. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft, det är ett ledord i min egen vardag vilket jag lätt kan associera till och alltid ställa respektive problemställning i förhållande till. Niclas Nordwall, Ekonomi Vad arbetar du med? Vårt samarbete med Ikano Bank är mitt huvudfokus. Hur kan vi tillsammans ta fram riktigt bra erbjudanden till de många människorna? Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ett nytt bolag på marknaden är alltid spännande, där har man möjlighet att vara med och forma och påverka bolagets inriktning från början. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Tillsammans. Ensam är inte stark. Jag vill att våra samarbetspartner ska uppleva att vi gör något bra för kunderna tillsammans. Jag vill att våra kunder ska uppleva att vi löser deras problem när de behöver hjälp i ett försäkringsärende tillsammans och sist men inte minst att vi inom Ikano Försäkring och Ikano Group jobbar tillsammans för att komma framåt och bli bättre. Sara Gate, Key Account Manager Jag är stolt och glad över vårt entreprenörskap, viljan att ständigt bli bättre och glädjen i att få arbeta med något man tycker är roligt och viktigt Det spelar ingen roll vilken position man har, alla är delaktiga och alla åsikter är viktiga IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

11 Ledningsgrupp Övre rad fr v: Jonas Ekstam, Charlotte Boij, Magnus Molin. Nedre rad fr v: Magnus Fredrikson, Linnea Moberg, Victoria Thore Charlotte Boij Titel, nuvarande uppdrag VD, Ikano Försäkring AB, Ikano Livförsäkring AB Anställd sedan 2011 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordisk återförsäkringsdirektör Trygg-Hansa/Codan, VD Länsförsäkringar International/ Nordicia, VD Wasa Run-Off Jonas Ekstam Titel, nuvarande uppdrag Business Controller Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Tidigare olika controlleruppdrag inom Länsförsäkringar, senast inom Länsförsäkringar Sak med dotterbolag som controllerchef Magnus Fredrikson Titel, nuvarande uppdrag Expansion Manager Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordic Regional Manager Cigna Insurance Company,VD Aspis Liv, Regional Direct Marketing Manager AIG, Key Account Manager Manpower, Nordic Sales Director Cigna Insurance Company Linnea Moberg Titel, nuvarande uppdrag COO Anställd sedan 2013 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Konsultchef och Affärsområdeschef Försäkring Frontit, Produktchef för riskaffär Länsförsäkringar Liv, Projektledare och affärsutvecklare Länsförsäkringar Liv, Controller Länsförsäkringar Liv Magnus Molin Titel, nuvarande uppdrag CIO Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare IT-chef Aspis Liv Försäkrings AB, IT-konsult Kentor AB med uppdrag inom försäkringsbranschen Victoria Thore Titel, nuvarande uppdrag Head of Sales Anställd sedan 2014 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Affärsområdeschef Ambea AB, Sverigechef Nordnet Bank AB, Koncernmarknadschef Nordnet Bank AB, Marknadschef Sverige Nordnet Bank AB, Chef Clearing och Interbank, BGC Under 2014 var även Jens Lindberg, ansvarig oberoende förmedlare samt Eva De Val, chefaktuarie ordinarie ledamöter i ledningsgruppen. 10 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

12 Styrelse Per Forslund Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2011 (avgår 2014/2015) Nuvarande uppdrag Reforce International, Senior Partner, Styrelseledamot Springlife Tidigare uppdrag Delägare, Max Matthiessen, Styrelseledamot Max Matthiessen Magnus Turegård Född 1971 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot och ledamot i ARMC Invald år 2013 Nuvarande uppdrag CFO BA Insurance Tidigare uppdrag Styrelseledamot Ikano Re, Head of Legal Entity Controlling Deutsche Bank Luxembourg Kristina Fransson (endast Ikano Livförsäkring AB) Född 1963 Utbildning Roll i styrelsen Fil Kand Matematik, Aktuarie Styrelseledamot samt ordförande i ARMC Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Arja Taaveniku Född 1968 Utbildning Roll i styrelsen Ägare/ VD Kristina Fransson Konsult AB Skandia AFS, Skandia International, ABB Investment Management, Capto Financial Consulting, Nordnet AB Executive MBA Styrelseledamot Invald år 2013 (avgår 2015) Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Koncernchef Ikano S.A. Styrelseupp- drag i flera dotterbolag inom Ikano gruppen. Flera ledande befattningar inom INGKA-gruppen, senast som global affärsområdeschef Kök. Annika Wilhelmsson Född 1964 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2015 Nuvarande uppdrag Commercial Director Ikano Bank Tidigare uppdrag Ledande uppdrag inom bank och försäkring Tomas Wittbjer Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseordförande och ledamot i ARMC Invald år 2007 Nuvarande uppdrag Ikano Group - Business Area Manager Insurance, Tidigare uppdrag CEO DB Vita, CEO DB Re Deutsche Bank Revisor Jan Palmqvist Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB sedan 2013 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

13 ADRESS Ikano Försäkring AB Ikano Livförsäkring AB Box Sundbyberg BESÖKSADRESS Landsvägen 52, Sundbyberg HEMSIDA TELEFON IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

2012 Årsredovisning 1

2012 Årsredovisning 1 2012 Årsredovisning 1 ÅRET I KORTHET Affärsvolymen ökade med 9 procent under året. Årets rörelseresultat uppgick till 60,7 meur, vilket gav en avkastning på eget kapital om 17,8 procent. Inlåningen ökade

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3 ÅRSREDOVISNING Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsöversikt 2011 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank Årsöversikt Nordens ledande nätbank Affärsmodell Lokal närvaro och ett nordiskt hjärta Sedan Nordnet startade har vi alltid gått vår egen väg vi har ifrågasatt, förändrat och förenklat. Det ska vi fortsätta

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ZINZINO

ÅRSREDOVISNING 2013 ZINZINO ÅRSREDOVISNING 2013 ZINZINO ZINZINO ZINZINO Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland, Estland och USA. Zinzino

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Medlemsnytta. SalusAnsvars tjänster skapar mervärde mellan organisationer och dess medlemmar. Organisationer. Medlemmar

Medlemsnytta. SalusAnsvars tjänster skapar mervärde mellan organisationer och dess medlemmar. Organisationer. Medlemmar Årsredovisning 2006 S A L U S A N S VA R PÅ E N M I N U T Medlemsnytta SalusAnsvars tjänster skapar mervärde mellan organisationer och dess medlemmar. Ä Ä Medlemmar Ä Organisationer MARKNAD Marknaden omfattar

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sveriges chefer är avgörande för samhället Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vår resa, från att vara en

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

verksamhetsöversikt unbank yourself

verksamhetsöversikt unbank yourself verksamhetsöversikt unbank yourself innehåll 1 vd har ordet 2 ekonomisk översikt 4 tänk modernt 6 om nordnet 8 gör det enkelt 10 vårt erbjudande 11 case: börsrum 12 var aktiv 14 case: nordnetskolan 15

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer