Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse 11 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 C

3 Sammanfattning Året i korthet Ikano Försäkring består av bolagen Ikano Försäkring AB (org nr ) och Ikano Livförsäkring AB (org nr ). Bolagen möter marknaden som ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkrings- och livförsäkringsprodukter. Här följer en sammanfattning som visar den kombinerade verksamheten för För fler detaljer hänvisas till den kompletta årsredovisningen för respektive bolag. Affärsvolymerna i den totala verksamheten ökade med 7 procent under året. Den största affärsvolymen i verksamheten kommer från de försäkringar som säljs via samarbetspartners, främst via Ikano Bank. Ikano Försäkring är försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i Sverige och Norge och den långsiktiga planen är att bli försäkringsgivare för Ikano Banks kunder i fler länder. Detta kommer ge betydande bidrag både vad gäller affärsvolymer och resultat. I oktober startade en testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA på tre varuhus i Sverige. Försäljningen till företag via oberoende försäkringsförmedlare ökade under året med 17 procent. Ikano Försäkring nådde i december 2014 en överenskommelse med Euro Accident som innebär att de erbjuder Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Överenskommelsen började gälla den 1 januari I anslutning till överenskommelsen förbereddes också för en framtida beståndsöverlåtelse av gällande tjänstepensionsrisker. Under året renodlades bolagens affärsstrategi, med ett tydligare fokus på erbjudanden till konsument med försäljning via utvalda partners och direkt till kund. Förberedelser inför kommande regelverksändringar i och med införandet av Solvens 2 har pågått under hela En stor del av verksamheten är involverad i arbetet med att säkerställa styrning och rapportering enligt de nya reglerna från 1 januari Det försäkringstekniska resultatet blev MSEK 26,5. Årets resultat har belastats av engångskostnader som uppstått samband med överenskommelsen med Euro Accident. Årets resultat efter kapitalavkastning och skatt blev MSEK 14,9. ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 54 ÅRETS RESULTAT, MSEK -14,9 ANTAL KUNDER I TVÅ LÄNDER OMSÄTTNING - BRUTTOPREMIEINKOMST 2014 MSEK NYCKELTAL Bruttopremieinkomst, MSEK 181,3 169,9 Försäkringstekniskt resultat, MSEK -26,5-2,8 Årets resultat, MSEK -14,9 2,0 Totalkostnadsprocent Genomsnittligt antal anställda IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

4 Ikano Försäkring på en minut Det här är Ikano Försäkring Ikano Försäkrings kontor ligger i Sundbyberg och vi säljer försäkring i Sverige och i Norge. Under 2014 har vi erbjudit företag, organisationer och privatpersoner personriskförsäkring såsom liv-, sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Vi har också skapat OMIFALL Gravid- och barnförsäkring tillsammans med IKEA och har fortsatt erbjuda Betal- och Låneskyddsförsäkring med Ikano Bank. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för de många människorna och kan stötta, skydda och hjälpa människor när något händer. Vi är en del av något större Vi ägs av både Ikano Group (51%) och INGKA Group (IKEA, 49%) och finns i Sverige tillsammans med våra systerbolag Ikano Bostad och Ikano Bank. Alla är en del av Ikano Group, en internationell företagsgrupp med över anställda som utvecklar, äger och förvaltar företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. VÅR VISION OCH AFFÄRSIDÉ 2014 Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag Vår affärsidé På schyssta villkor, med enkelhet och sunt förnuft, bidrar vi till människors trygghet och livskvalitet genom att erbjuda attraktiva person-försäkringar till företag, organisationer och privatpersoner. VI STÖTTAR MASKROSBARN Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och säkra och få den stöttning de behöver för att växa upp till en bra framtid. Många barn och ungdomar har det extra tufft och därför stöttar vi organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn är en ideell barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Kanske vill även du stötta på något sätt? Läs gärna mer på maskrosbarn.org. IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

5 VD-ord Vi fokuserar verksamheten Under året har Ikano Försäkring fortsatt sälja försäkringar inom personriskområdet, dels via utvalda partners, dels via oberoende försäkringsförmedlare och från slutet av året även direkt till våra kunder. En testlansering av OMIFALL Gravid- och barnförsäkring inleddes tillsammans med utvalda IKEA-varuhus i Sverige under fjärde kvartalet, med försäljning av försäkringar i platta paket. Målet är att nå ut till fler kunder med en prisvärd försäkring som är enkel att förstå och att även de kunder som inte har sina barn försäkrade sedan tidigare ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt få ett försäkringsskydd. I slutet av året fattades beslut om att att fokusera vår verksamhet till erbjudanden riktade mot konsumenter, främst tillsammans med Ikano Bank och via direkt försäljning. I anslutning till detta såldes förnyelserättigheterna för de risker som sålts via de oberoende försäkringsförmedlarna till Euro Accident. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärsregler och värderingar Ikano Försäkring är format av våra gemensamma värderingar inom Ikano; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft och att våga gå vår egen väg. Tillsammans leder det till vårt löfte På schyssta villkor. Vår mission är att skapa möjligheter för en bättre vardag Simplifying the many peoples lives so they can focus on living it. Vi arbetar hela tiden med att bli försäkringsbolaget för de många människorna med relevanta erbjudanden som är enkla att förstå för våra kunder. Våra produkter ska alltid skapa värde för våra kunder och de ska vara i linje med våra affärregler och värderingar. Vår största partner är Ikano Bank och detta samarbete utgör grunden för Ikano Försäkrings verksamhet och är basen som vi bygger vidare på. Den största affärsvolymen tillsammans med Ikano Bank återfinns idag på den svenska marknaden. Vi ser Betalskydds- och Låneskyddsprodukterna som ett grunderbjudande som sen kan byggas på med andra relevanta erbjudanden. Sedan 2013 är Ikano Försäkring även försäkringsgivare till Ikano Banks kunder i Norge och de kommande åren kommer verksamheten expandera ytterligare när Ikano Försäkring går in som försäkringsgivare till Ikano Banks kunder på andra marknader, nu närmast på den polska marknaden våren Det finns flera fördelar med detta samarbete. Förutom betydande tillväxt kan vi gemensamt inom Ikano erbjuda bättre lösningar för kunderna och dessutom enklare och kostnadseffektivt säkerställa att allt vi gör följer regler och riktlinjer och att det sker på schyssta villkor. 4 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

6 VD-ord Simplifying the many peoples lives - so they can focus on living it. Ikano Försäkring vill att så många som möjligt ska vara trygga. Det finns idag ca barn i Sverige som inte har någon försäkring. Detta är något vi vill ändra på. Tillsammans med Barnens IKEA har vi därför tagit fram OMIFALL Gravid- och barnförsäkring. Det är en lågt prissatt försäkring som omfattar de moment som Konsumenternas försäkringsbyrå och vi tycker är de viktigaste i en barnförsäkring och vi vill att de som ännu inte tecknat en försäkring för sina barn lätt ska kunna köpa ett skydd för barnen. Lanseringen testas sedan den 1 oktober på tre utvalda IKEA-varuhus i Sverige och ikea.se. Där kan kunderna köpa ett platt paket där det ligger en filt, en broschyr med förköpsinformation och en aktiveringskod. Koden används senare för att atkivera och köpa försäkringen. När kunden aktiverar försäkringen ges möjlighet att köpa till en sjukförsäkring för att ytterligare komplettera försäkringsskyddet. Genom att göra försäkring tillgängligt i IKEA-varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Vi började att testa lanseringen i liten skala för att se om något behöver förändras. Ikanos och IKEAs värderingar har varit styrande när det gäller utformningen av OMIFALL. Det ska vara enkelt för kunden att förstå vad försäkringen omfattar och hur man kan komplettera innehållet och det ska vara ett lågt pris. Vårt erbjudande av gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionslösningar sålda via oberoende försäkringsförmedlare fortsatte under större delen av året, tills beslut fattades att fokusera på försäkringar för konsumenter. Vi har erbjudit marknaden bra försäkringslösningar med enkla anslutningsregler, snabb service och ett brett produkterbjudande inom riskförsäkring. Marknaden präglades under 2014 av stor konkurrens och pressade premienivåer. Affären har därför växt i långsammare takt än föregående år. Förutom personförsäkringar erbjuder Ikano Försäkring även Dolda Felförsäkringar. Att sälja eller köpa sin bostad är ofta den enskilt största ekonomiska transaktionen som en vuxen människa genomför. På samma sätt som det är viktigt att ha en bra personförsäkring är det viktigt att ha en trygg och enkel försäkring för eventuella fel som kan uppdagas upp till tio år efter att man sålt sin bostad. Vår utblick inför 2015 är positiv. Våra ägare är kapitalstarka och har en långsiktig inställning. Ikano Försäkring har en trygg finansiellt hållbar position och en långsiktig strategi som fokuserar ytterligare på erbjudande direkt till kund och tillsammans med utvalda partners, t ex Ikano Bank i såväl Sverige som internationellt. De investeringar som görs idag avseende god styrning och kontroll stärker våra möjligheter att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt med god intern kontroll och en sund riskkultur. Detta i kombination med vår tillväxtstrategi, som ger bidrag både när det gäller affärsvolym och resultat i takt med att verksamheten växer, ger oss goda förutsättningar att vidare utveckla vårt erbjudande. Förändringar i verksamheten För att fokusera vår verksamhet på erbjudanden till konsumenter tillsammans med våra partners samt direktförsäljning såldes i slutet av 2014 förnyelserättigheterna för tjänstepensionsrelaterade försäkringar via oberoende försäkringsförmedlare till Euro Accident. I samband med detta erbjöds tio av våra medarbetare fortsatt arbete hos dem. Många följde med i verksamhetsövergången och för resterande berörda medarbetare fann vi överenskommelser i linje med kollektivavtalet. Våra fackliga företrädare summerade efter försäljningen att företaget genomfört förändringen med stor respekt och support till berörda medarbetare. När jag ser tillbaka på 2014 ser jag att vi är på väg dit vi vill, fokuserar affären på ett smart sätt och är redo att fortsätta vår långsiktiga verksamhet så att så många människor som möjligt har det försäkringsskydd de behöver. Charlotte Boij VD för Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

7 Kunder och samarbetspartners Tillsammans - med fokus på många Många försäkrar sitt hem, sin bil och sina djur men missar att försäkra det viktigaste som finns barnen, oss själva eller någon annan närstående? Vi vill att så många som möjligt ska få hjälp, stöttning och skydd om något händer. Därför fokuserar vi på att försäkra de många människorna med enkla och schyssta försäkringar. Vi säljer våra försäkringar direkt via webb eller telefon och även tillsammans med partners som gör att vi når fler människor. Barn är de viktigaste som finns! Våra barn är de viktigaste människorna i världen och så klart vill vi inte att något ska hända dem. Men ibland händer något ändå. Ikano Försäkring och IKEA vill att så många barn som möjligt ska vara trygga. Tillsammans med Barnens IKEA lanserade vi därför OMIFALL Gravid- och barnförsäkring den 1 oktober 2014 i de tre IKEA-varuhusen i Kållered, Västerås och Älmhult, ikea.se och omifall.se. Fler människor har nu fått möjlighet till trygghet genom en enkel och bra försäkring för barn och gravida. Det blev också startskottet för ett helt nytt sätt att sälja försäkring i Sverige. Genom att göra försäkring tillgängligt i varuhus får fler människor upp ögonen för att det är viktigt att försäkra sina barn och fler barn kan då också få långsiktig hjälp när något händer. Samarbeten som hjälper fler och stärker kärnerbjudandet Vi har fortsatt arbeta nära tillsammans med de samarbetspartners som inkluderar eller säljer våra personriskförsäkringar i sitt eget erbjudande. Vi tänker att ännu fler kunder då kan få hjälp, stöttning och skydd om något skulle hända och det är viktigt för oss. Tillsammans med Ikano Bank, vår största samarbetspartner, erbjuder vi till exempel låne- och betalskyddsförsäkring, som innebär att vi betalar delar av avbetalningen eller lånet om man blir arbetslös eller långtidssjukskriven. Dessutom betalar vi hela lånet eller kreditbeloppet om den som är försäkrad skulle avlida. På det här sättet arbetar vi tillsammans med Ikano Bank både Sverige och Norge och kommer även att utveckla vårt samarbete i andra länder. Vi erbjuder även Dolda fel-försäkringar till konsumenter på den svenska marknaden, i samarbete med andra samarbetspartners. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna! Under större delen av året sålde vi bland annat gruppförsäkringslösningar och tjänstepensionsförsäkringar via oberoende försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlarna finns runt om i Sverige och står, precis som vi, under Finansinspektionens tillsyn. Med våra enkla anslutningsregler, snabba service och bra produktutbud kunde vi tillsammans med förmedlarna ge företag och anställda riktigt bra försäkringslösningar. Under 2014 växte dock en ny strategi fram för Ikano Försäkring och vi kommer framöver att fokusera vårt erbjudande till privatpersoner. I början av december 2014 meddelade vi därför att vi inlett ett samarbete där Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder erbjöds förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Vi tackar de oberoende försäkringsförmedlarna för ett gott samarbete och önskar stort lycka till med att försäkra så många människor som möjligt framöver. Läs mer om vårt erbjudande på ikanoforsakring.se 6 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

8 Kunder och samarbetspartners IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

9 Medarbetare Med sunt förnuft och enkelhet! - medarbetare Vi arbetar starkt förankrat med de värderingar och den kultur som präglar hela vår företagsgrupp. Den gör oss unika och vår framgång formas genom våra värderingar; att arbeta tillsammans, enkelhet och sunt förnuft samt att våga gå vår egen väg. Dessa leder till vårt löfte; på schyssta villkor och lägger grunden för vår affärsidé och verksamhet. Vi växer tillsammans Vi är övertygade om att vi lyckas bättre ju mer vi kompletterar varandra och jobbar därför mycket i team och projekt. Våra medarbetare uttrycker ofta en stolthet över att vara med och bidra till förändring och förbättring. För att göra det möjligt har vi en stark nybyggaranda, där alla medarbetare är involverade i hela kedjan från den strategiska planeringen, att sätta mål och till sin specifika roll i relation till våra kunder. Vi gillar att vara driftiga, nyfikna och söka ny kunskap för att såväl lära oss som att vara med och bidra och växa. Vi tar i där det behövs och tillsammans skapar vi ett inspirerande företag som utvecklas. VÅRA VÄRDERINGAR Att arbeta tillsammans schyssta villkor Målinriktat ledarskap förverkligar vår ambition Inom Ikanogruppen delar vi både förväntningar och erfarenheter inom de strategiskt viktiga HR-områdena, till exempel ledarutveckling. Ett engagerat och kompetent ledarskap är nyckeln till många framgångar och vi arbetar aktivt, bland annat genom våra ledarforum, för att säkerställa vår ledarförmåga. I kontinuerliga dialoger mellan medarbetare och chef, stämmer vi av hur det går för oss att nå våra mål och att förverkliga vår ambition att erbjuda prisvärda försäkringar som är enkla att teckna och lätta att förstå. Att må bra För att må bra, prestera och utmana behöver vi energi och livsbalans fortsatte hela företaget med i utmaningen The Challenge inom Ikano. Indelade i lag utmanade vi varandra vad gällde motion, samtidigt som vi lärde oss mer om kost och mental styrka. Dessutom fick alla medarbetarna möjlighet att göra hälsotester och få coaching kring sin egen hälsa. enkelhet Positiva nyckeltal De nyckeltal vi följer upp kopplat till HR-området visar på en positiv trend. Vi har låg personalomsättning, låga sjuktal, höga värden för ledarskap och övriga områden (mäts i Voice) samt över lag en god hälsa. Hos oss på Ikano Försäkring är vi 55 % kvinnor och 45 % män. Vi har en medelålder på 42 år och ledningsgruppen består av 50 % kvinnor och 50 % män. Vårt friskvårdsbidrag är dessutom generöst för att stimulera till träning och välmående. Genom konkreta och konstruktiva mätningar, dialoger och aktiviteter i form av bland annat medarbetarundersökning (Voice) och Hälsoindex (The Challenge) har vi koll på hur vi mår, hur det går och säkerställer att vi är på rätt väg framåt. 8 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

10 Vi skapar schyssta villkor som gör relationen mellan oss och våra kunder väldigt stark och personlig. Vad arbetar du med på Ikano Försäkring och vad innebär det i verkligheten? Systemutveckling på IT-avdelningen. Jag är med och utvecklar Velox, systemet där de flesta av våra försäkringar hanteras. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Att få chansen att arbeta på ett företag som är i uppbyggnadsfasen. Det är kul att arbeta i ett litet och duktigt och drivet utvecklingsteam. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft och enkelt. Jag tror att det blir bäst försäkringar för både kunden och företaget om man använder det sunda förnuftet och inte krånglar till det. Magnus Dahlberg, Systemutvecklare Vad fick dig att välja Ikano Försäkring Jag valde Ikano Försäkring för att jag ansåg att det där fanns stora utvecklingsmöjligheter för mig i min yrkesroll, samt att jag får chansen att arbeta tillsammans med människor som är drivna och strävar mot samma mål. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Att arbeta tillsammans och känna att alla har en del i att driva företaget framåt. Att få vara med att utveckla system och produkter som förenklar och ger trygghet för vanliga människor. Jennie Hovberg, Kundservice och skadereglering Jag är mest stolt över mina kollegor, otroligt kompetenta, hårt arbetande och med en stor vilja att alltid arbeta för det bättre. Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ryktet på arbetsmarknaden om ett riktigt bra företag med starka och bra värderingar. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Varför? Sunt förnuft, det är ett ledord i min egen vardag vilket jag lätt kan associera till och alltid ställa respektive problemställning i förhållande till. Niclas Nordwall, Ekonomi Vad arbetar du med? Vårt samarbete med Ikano Bank är mitt huvudfokus. Hur kan vi tillsammans ta fram riktigt bra erbjudanden till de många människorna? Vad fick dig att välja Ikano Försäkring? Ett nytt bolag på marknaden är alltid spännande, där har man möjlighet att vara med och forma och påverka bolagets inriktning från början. Vilken av våra värderingar engagerar dig mest? Tillsammans. Ensam är inte stark. Jag vill att våra samarbetspartner ska uppleva att vi gör något bra för kunderna tillsammans. Jag vill att våra kunder ska uppleva att vi löser deras problem när de behöver hjälp i ett försäkringsärende tillsammans och sist men inte minst att vi inom Ikano Försäkring och Ikano Group jobbar tillsammans för att komma framåt och bli bättre. Sara Gate, Key Account Manager Jag är stolt och glad över vårt entreprenörskap, viljan att ständigt bli bättre och glädjen i att få arbeta med något man tycker är roligt och viktigt Det spelar ingen roll vilken position man har, alla är delaktiga och alla åsikter är viktiga IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

11 Ledningsgrupp Övre rad fr v: Jonas Ekstam, Charlotte Boij, Magnus Molin. Nedre rad fr v: Magnus Fredrikson, Linnea Moberg, Victoria Thore Charlotte Boij Titel, nuvarande uppdrag VD, Ikano Försäkring AB, Ikano Livförsäkring AB Anställd sedan 2011 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordisk återförsäkringsdirektör Trygg-Hansa/Codan, VD Länsförsäkringar International/ Nordicia, VD Wasa Run-Off Jonas Ekstam Titel, nuvarande uppdrag Business Controller Anställd sedan 2012 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Tidigare olika controlleruppdrag inom Länsförsäkringar, senast inom Länsförsäkringar Sak med dotterbolag som controllerchef Magnus Fredrikson Titel, nuvarande uppdrag Expansion Manager Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Nordic Regional Manager Cigna Insurance Company,VD Aspis Liv, Regional Direct Marketing Manager AIG, Key Account Manager Manpower, Nordic Sales Director Cigna Insurance Company Linnea Moberg Titel, nuvarande uppdrag COO Anställd sedan 2013 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Konsultchef och Affärsområdeschef Försäkring Frontit, Produktchef för riskaffär Länsförsäkringar Liv, Projektledare och affärsutvecklare Länsförsäkringar Liv, Controller Länsförsäkringar Liv Magnus Molin Titel, nuvarande uppdrag CIO Anställd sedan 2010 Tidigare uppdrag/arbetsgivare IT-chef Aspis Liv Försäkrings AB, IT-konsult Kentor AB med uppdrag inom försäkringsbranschen Victoria Thore Titel, nuvarande uppdrag Head of Sales Anställd sedan 2014 Tidigare uppdrag/arbetsgivare Affärsområdeschef Ambea AB, Sverigechef Nordnet Bank AB, Koncernmarknadschef Nordnet Bank AB, Marknadschef Sverige Nordnet Bank AB, Chef Clearing och Interbank, BGC Under 2014 var även Jens Lindberg, ansvarig oberoende förmedlare samt Eva De Val, chefaktuarie ordinarie ledamöter i ledningsgruppen. 10 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

12 Styrelse Per Forslund Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2011 (avgår 2014/2015) Nuvarande uppdrag Reforce International, Senior Partner, Styrelseledamot Springlife Tidigare uppdrag Delägare, Max Matthiessen, Styrelseledamot Max Matthiessen Magnus Turegård Född 1971 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot och ledamot i ARMC Invald år 2013 Nuvarande uppdrag CFO BA Insurance Tidigare uppdrag Styrelseledamot Ikano Re, Head of Legal Entity Controlling Deutsche Bank Luxembourg Kristina Fransson (endast Ikano Livförsäkring AB) Född 1963 Utbildning Roll i styrelsen Fil Kand Matematik, Aktuarie Styrelseledamot samt ordförande i ARMC Invald år 2011 Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Arja Taaveniku Född 1968 Utbildning Roll i styrelsen Ägare/ VD Kristina Fransson Konsult AB Skandia AFS, Skandia International, ABB Investment Management, Capto Financial Consulting, Nordnet AB Executive MBA Styrelseledamot Invald år 2013 (avgår 2015) Nuvarande uppdrag Tidigare uppdrag Koncernchef Ikano S.A. Styrelseupp- drag i flera dotterbolag inom Ikano gruppen. Flera ledande befattningar inom INGKA-gruppen, senast som global affärsområdeschef Kök. Annika Wilhelmsson Född 1964 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseledamot Invald år 2015 Nuvarande uppdrag Commercial Director Ikano Bank Tidigare uppdrag Ledande uppdrag inom bank och försäkring Tomas Wittbjer Född 1961 Utbildning Civilekonom Roll i styrelsen Styrelseordförande och ledamot i ARMC Invald år 2007 Nuvarande uppdrag Ikano Group - Business Area Manager Insurance, Tidigare uppdrag CEO DB Vita, CEO DB Re Deutsche Bank Revisor Jan Palmqvist Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB sedan 2013 IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING

13 ADRESS Ikano Försäkring AB Ikano Livförsäkring AB Box Sundbyberg BESÖKSADRESS Landsvägen 52, Sundbyberg HEMSIDA TELEFON IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 1 1 Ordförande och ledamöter i styrelsen Ordförande Sophia Hjorth, nyval 1 år Styrelseledamöter Agnes A. Hammarstrand, Delphi Advokatbyrå, omval 2 år Jonas

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010.

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. HEMTEX AB Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 59 277 194 aktier, varav 0 aktier av serie-a och 59 277 194

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Våra anslutna banker och långivare

Våra anslutna banker och långivare Våra anslutna banker och långivare MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

MedMera Bank AB Styrelse

MedMera Bank AB Styrelse MedMera Bank AB Styrelse Styrelsens sammansättning Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst 3 och som mest 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen, som väljs vid Bolagsstämman,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Confidence International AB (publ.)

Confidence International AB (publ.) (publ.) Årsstämma 2016-05-12 VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Innehåll Preliminär dagordning 2 Dagordningens punkt nummer 4 3 Dagordningens punkt nummer 10 4 Dagordningens punkt nummer

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER:

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER: Årets Chef Ann Emilson VP Customer Unit Nordic & Baltic Operators, Ericsson Ann Emilson har en i det närmaste komplett ledarskapspalett som har formats i en global miljö bland stora medarbetarskaror. Till

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

VILLKOR Hundförsäkring, Jägarnas Riksförbunds medlemsförsäkring

VILLKOR Hundförsäkring, Jägarnas Riksförbunds medlemsförsäkring VILLKOR Hundförsäkring, Jägarnas Riksförbunds medlemsförsäkring 2016-04-01 2 VILLKOR HUNDFÖRSÄKRING, JÄGARNAS RIKSFÖRBUNDS MEDLEMSFÖRSÄKRING 2016-04-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition:

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer