Nokia N85 Komma igång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia N85 Komma igång"

Transkript

1 Nokia N85 Komma igång

2 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden /Utgåva 1

3 Knappar och delar (framsida och ovansida) 4 Menyknapp 5 Numerisk knappsats 6 Mikrofon 7 Navi -hjul; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen 8 Raderingsknapp C 9 Slutknapp 10 Multimedieknapp 11 Ljussensor 12 Sekundär kamera 1 Hörlur 2 Väljarknappar 3 Samtalsknapp 1 Strömbrytare 2 Nokia AV-kontakt för kompatibla headset, hörlurar och TV ut-kontakter 3

4 4 3 Micro-USB-kontakt för laddare och anslutning till en kompatibel dator

5 Knappar och delar (baksida och på sidorna) 7 Hål för handledsrem 8 Minneskorthållare för ett kompatibelt microsdkort 1 och 9 Stereohögtalare med 3-D-ljudeffekt 2 Volym-/zoomknapp 3 Knapplåsknapp att låsa och låsa upp knapparna med 4 Tvåstegsavtryckare för autofokus, stillbildsfotografering och videoinspelning 5 Primärkamera för fotografering och videoinspelning med hög upplösning 6 Blixt och videobelysning 5

6 Snabbknappar Du använder snabbknapparna för att kunna göra flera saker samtidigt. Om du till exempel visar bilder och har musikspelaren på i bakgrunden kan du hoppa till nästa eller föregående spår med genom att trycka på spela upp/paus så att knapparna för snabbspolning framåt och bakåt blir tillgängliga. 6 1 Framåt 2 Spela upp/paus 3 Stopp 4 Spola tillbaka 5 och 8 Zoomknappar (tillgängliga när de lyser) 6 och 7 Spelknappar (tillgängliga i liggande format)

7 Sätta i SIM-kortet och batteriet Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. 1. Med enhetens baksida riktad mot dig håller du låsspärren intryckt och lyfter upp luckan. 2. Sätt in SIM-kortet i korthållaren. Se till att den sneda kanten på kortet är vänd åt höger och att kontaktområdet på kortet är vänt nedåt. 3. Sätt i batteriet. 4. Du sätter tillbaka luckan genom att först rikta in den övre låsspärren mot sitt spår och sedan trycka ned luckan tills den låses på plats. 7

8 Slå på enheten 1. Håll strömbrytaren intryckt. 2. Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på vänster valknapp. Grundinställningen för låskoden är Enheten måste lämnas in på service och ytterligare debitering kan förekomma om du glömt koden och enheten är låst. Kontakta en Nokia Care-kontakt eller din återförsäljare för mer information. 8

9 Antennplatser Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt vilket kan leda till att batterilivslängden försämras. kontrollera att den nya kåpan innehåller dessa antenner, annars slutar dessa anslutningar att fungera. 1 Antenn för Bluetooth och trådlöst nätverk samt GPS-mottagare 2 FM-sändarantenn 3 Mobilantenn Lägg märke till att antennerna för Bluetooth, trådlöst nätverk, GPS och FM-sändare sitter i enhetens bakre kåpa. Om du byter kåpan, 9

10 Minneskort 10 Använd endast microsd-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Sätta i minneskortet Ett minneskort kanske redan är isatt i enheten. Om inte, gör på följande sätt: 1. Placera ditt finger i fickan bredvid minneskorthållarens lucka och lyft luckan. Dra luckan till vänster så att gångjärnet syns och för dörren åt sidan. 2. Sätt i ett kompatibelt minneskortet i hållaren. Se till att kontaktområdet på kortet är vänt nedåt och mot hållaren. 3. Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats. 4. Tryck tillbaka gångjärnet och stäng luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. Ta ut minneskortet Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet. 1. Tryck på strömbrytaren och sedan på Ta ut minneskort innan du tar ut kortet. Alla program är stängda. 2. När Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna program. Ta ut minneskortet ändå? visas, välj Ja.

11 3. När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas öppnar du minneskorthållarens lucka. 4. Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren. 5. Ta ut minneskortet. Om enheten är på, välj OK. 11

12 12 Ladda batteriet Vanlig laddning 1. Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag. 2. Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas. 3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget. Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten. USB-laddning Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. När du använder USB-laddning kan du överföra data samtidigt som enheten laddas. 1. Anslut en kompatibel USB-kabel till datorn och enheten. Tips! Du kan också ladda med andra kompatibla USB-aktiverade enheter. 2. Om enheten är påslagen kan du välja USBlägesalternativen på enhetens display.

13 Headset Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge. Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten. Om du vill ringa handsfreesamtal använder du ett headset med en kompatibel fjärrkontrollenhet eller använder mikrofonen på enheten. Du kan även ansluta en TV-utkabel till Nokia AVanslutningen (3,5 mm) på enheten. Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som 13

14 14 inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

15 Genvägar Du växlar mellan öppna program genom att hålla nedtryckt. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas. Om du vill visa multimedieinnehåll trycker du på multimedieknappen. Om du vill starta en Internet-anslutning (nättjänst) håller du 0 intryckt i vänteläget. I många program kan du visa de mest använda alternativen ( ) genom att trycka på bläddringsknappen. Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil. Du växlar mellan profilerna Allmän och Ljudlös i vänteläget genom att hålla # intryckt. Om du har två telefonlinjer (nättjänst) växlar du mellan linjerna med den här åtgärden. Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du 1 intryckt i vänteläget. Om du vill öppna en lista med de senast ringda numren trycker du på samtalsknappen i vänteläget. Om du vill använda röstkommandon håller du höger väljarknapp intryckt i vänteläget. Om du vill ta bort ett program från menyn bläddrar du till det och trycker på C. Vissa program kan inte tas bort. 15

16 16 Displayindikatorer Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst). Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst). Du har ett eller flera olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden. Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot. Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg. Du har missade samtal. Ringsignalen är inställd på ljudlös och signalen för meddelande och e-postmeddelande är avstängd. En tidsinställd profil är aktiv. Knapparna på enheten är låsta. En alarmsignal är inställd. Den andra telefonlinjen används (nättjänst). Alla samtal till enheten kopplas vidare (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra. Telefonen är ansluten till ett nätverk via trådlöst nätverk eller UMTS (nättjänst) och klar för ett Internetsamtal. Ett kompatibelt microsd-kort finns i enheten. Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten. En kompatibel TV ut-kabel är ansluten till enheten. En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten. Ett datasamtal är aktivt (nättjänst). En GPRS-datapaketanslutning är aktiv (nättjänst). visar att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig. En datapaketanslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS (nättjänst). visar att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte EGPRS vid dataöverföringen. En UMTS-datapaketanslutning är aktiv (nättjänst). visar att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig. Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) stöds

17 och är aktiv (nättjänst). anger att anslutningen är parkerad och att en anslutning finns tillgänglig. Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk och ett trådlöst nätverk är tillgängligt (nättjänst). Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk med kryptering. Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk utan kryptering. Bluetooth-anslutning har aktiverats. Data överförs med hjälp av en Bluetoothanslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet. En USB-anslutning är aktiv. Synkronisering pågår. 17

18 Överföra innehåll 18 Du kan använda programmet Överföring för att kopiera innehåll som telefonnummer, adresser, kalenderposter och bilder från din tidigare Nokiaenhet till Nokia N85 med Bluetooth-anslutning. Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna. Du får ett meddelande i Nokia N85 om den andra enheten inte är kompatibel. Om den andra enheten inte kan startas utan SIMkort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offlineprofilen aktiveras automatiskt och överföringen kan göras om Nokia N85 slås på utan SIM-kort. Om du vill hämta data från en annan enhet för första gången väljer du Överföring i programmet Välkommen i Nokia N85. Du kan även trycka på och välja Verktyg > Verktyg > Överföring. Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats i Nokia N85. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs. Mer information om Överföring finns i användarhandboken.

19 Navi -hjulet Den kallas i fortsättningen för bläddringsknappen. Använd Navi-hjulet för att flytta runt i menyer och listor (uppåt, nedåt, åt vänster eller höger). Tryck på bläddringsknappen för att välja den åtgärd som visas ovanför knappen eller för att visa de mest använda alternativen. För att sätta på och stänga av inställningen för Navihjulet trycker du på och väljer Verktyg > Inställn. > Allmänt > Navi-hjul > Navi-hjul. När inställningen för Navi-hjulet är på kan du snabbt bläddra genom listor i Foton, Musikspelaren, Nokia Videocenter, Kontakter och Meddelanden eller i multimediemenyn. Bläddringsknappens kant lyser när något av dessa program är i förgrunden. 1. För försiktigt fingertoppen runt bläddringsknappens kant medurs eller moturs. Fortsätt röra fingret tills bläddringen börjar på displayen. 2. Fortsätt bläddra genom att låta fingret glida runt bläddringsknappens kant medurs eller moturs. Indikator för sparläge Navi-hjulets kant tänds långsamt när enheten är i sparläge. Ljuset varierar periodiskt som om enheten andades. Om du vill stänga av belysningen trycker du på och väljer Verktyg > Inställn. > Allmänt > Navi-hjul > Pulsering. 19

20 20 Multimediemenyn Med multimediemenyn kan du visa det multimedieinnehåll du oftast använder. Det valda innehållet visas i ett lämpligt program. 1. Tryck på multimedieknappen för att öppna och stänga multimediemenyn. 2. Om du vill bläddra mellan fönstren bläddrar du till vänster eller höger, eller om inställningen för Navi - hjulet är på drar du fingret runt bläddringsknappens kant. Följande fönster finns: TV & video Visa dina senast sedda videoklipp, videoklipp som är lagrade på enheten eller få tillgång till videotjänster. Musik Gå till Musikspelaren och vyn Spelas nu, bläddra bland dina låtar och spellistor eller hämta och hantera poddsändningar. Bilder Visa de senast tagna bilderna, starta ett bildspel med dina bilder eller videoklipp eller visa mediefiler i album. Spel Prova N-Gage-spel (nättjänst). Kartor Visa dina favoritplatser i programmet Kartor. Webb Visa dina favoritlänkar i webbläsaren. Kontakter Lägga till egna kontakter, skicka meddelanden eller ringa röstsamtal. Om du vill lägga till en kontakt i en tom position i listan trycker du på bläddringsknappen och väljer en kontakt. Om du vill skicka ett meddelande väljer du en kontakt i multimediemenyn och Val > Sänder SMS eller Sänd MMS. 3. Om du vill bläddra upp eller ned i ett fönster trycker du upp eller ned med bläddringsknappen. Du väljer ett objekt genom att trycka på bläddringsknappen. Om du vill byta ordning på fönstren väljer du Val > Ordna rutor. Om du vill gå tillbaka till multimediemenyn från ett öppet program, trycker du på multimedieknappen.

21 Kartor Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, bläddra bland kartor för olika städer och länder, söka efter adresser och olika intressanta platser, planera resor från en plats till en annan samt spara platser som landmärken och skicka dem till andra enheter. Du kan också köpa extratjänster, till exempel guider eller en sväng för svängnavigeringstjänst med röststyrning. Tips! Positionsinformation läggs automatiskt till i bildens filinformation om Inspelningsplats i kamerainställningarna är på. Om du vill visa på en karta var bilden togs öppnar du Foton. Tryck på och välj Kartor. När du använder Kartor för första gången måste du kanske definiera en Internetkopplingspunkt för nedladdning av kartinformation för den aktuella platsen. Om du vill ändra standardkopplingspunkt senare väljer du Val > Verktyg > Inställningar > Internet > Standardkopplingspunkt (visas endast när du är online). I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten. När du bläddrar i kartan på displayen laddas en ny karta automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan hämtats. Dessa kartor är gratis, men nedladdning kan innebära att stora mängder data överförs via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring. Om du vill hindra att enheten automatiskt laddar ned kartor via Internet, till exempel när du inte är inom hemoperatörens täckningsområde, väljer du Val > Verktyg > Inställningar > Internet > Gå online vid start > Nej. Hämta kartor Nokia Map Loader är datorprogramvara som du kan använda för att hämta kartor för olika länder från Internet till enheten eller ett minneskort (om ett sådant finns isatt). Du kan också använda det för att hämta röstfiler för vägvisning sväng för sväng. Om du vill använda Nokia Map Loader måste du först installera det på en dator. Du kan hämta datorprogramvaran på Följ anvisningarna på skärmen. 21

22 22 Support Problem med enheten? Om du har problem med enheten eller är osäker på hur enheten ska fungera, se onlinesupporten på eller den lokala Nokiawebbplatsen hjälpprogrammet i enheten eller användarhandboken. Om det inte löser problemet, försök med följande: Återställ enheten: stäng av enheten och ta bort batteriet. Efter några sekunder sätter du tillbaka batteriet och slår på enheten. Uppdatera programmen i enheten med Nokia Software Updater. Besök softwareupdate eller den lokala Nokiawebbplatsen. Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken. Dina dokument och filer tas inte bort vid återställningen. Om problemet fortfarande inte är löst, kontakta Nokia för reparationsalternativ. Besök Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera eller skriva av uppgifterna i enheten. Online Sök på eller Nokias lokala webbplats efter den senaste handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt. Tips! Du kan också nå supportsidorna från webbläsaren i enheten. Hjälp Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna den från ett program väljer du Val > Hjälp. Användarhandbok I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer