q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven"

Transkript

1 q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven 1

2 Bilagan är en sammanställning av befintliga q-märkta hus på Ven, dessutom har ytterligare tre hus tillkommit. Den skyddade bebyggelsen i områdesbestämmelserna lyfter fram både det särpräglade och det representativa. Den bebyggelse som omfattas av q-bestämmelser är kulturhistoriskt värdefull och är representativ för olika skeden i Vens historia såsom exempelvis utskiftade gårdar, bebyggelse från tegelbrukstiden och skolbyggnader. Bebyggelsen har dessutom oftast vårdats med varsam hand vilket gör att de till stora delar fortfarande har kvar sin ursprungliga karaktär. Tuna 57:1, Landsvägen 25 Byggår ca Har tidigare fungerat som undantag till fastigheten Tuna 9:2. Friliggande, indraget från väg. Boningshus med rektangulär planform. Rödgult tegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster. Taket klätt med halm. Taket lades nyligen om och då ersattes inte ryggträna. Putsad skorsten, tidigare utkragad skorsten i rött tegel. Grönmålade tvåluftsfönster med spröjs. Grönmålad fyllnadsdörr. Huset är tillbyggt med en glasveranda mot nordost och tillbyggnader mot nordväst. 2

3 Tuna 9:42, Landsvägen 29 mfl. Boningshus Friliggande vid gård. Rektangulär planform. Fasad i rödflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster. Platta på väggen: Uppbygt af CNS BSD 18d Sadeltak klätt med halm. Utkragad skorsten i tegel. Rödmålade fönster av mittpostmodell med spröjs. Dubbla röda, fyllnadsdörrar med rutor. Avsatt grund i gråsten. Gjutna fritrappor. Ekonomibyggnader Den västra längan. Byggnadsår Friliggande. Oregelbunden planform. Fasad i gult tegel i blandat förband. Korsvirke med tegel i facken. Röd timra. Vitputsad. Gavelröste i röd locklistpanel. Längan har blivit tillbyggd. Sadeltak klätt med halm. Utkragad skorsten i rött tegel. Rödmålade tvåluftsfönster med sex rutor. Rundbågade stallfönster med svart järnspröjs. Tjärad, dubbel bräddörr. Avsatt grund i gråsten. Enligt byggnadsinventeringen från 1974 finns holländskt tegel från Uraniborgs slott i facken. Den östra längan. Byggnadsår Friliggande. Ursprungligen drängkammare och loge. Korsvirke med röd timra. Vitputsade tegel- och klinefack. Den norra delen av längan i tegel. Synliga röda bjälkhuvuden. Gavelröste i röd locklistpanel. Blindfönster på gaveln. Rakt slagna valv ovan fönster. Sadeltak klätt med halm. Röda fönster Dubbel plankport. Fiskbensmönstrad dubbeldörr med överljusfönster. Avsatt grund i gråsten Gavlarna har tidigare rasat och återuppbyggts i tegel. 3

4 Tuna 14:16, Landsvägen 34 Byggnadsår: ca 1900 Boningshus Rektangulär grundform. Gult tegel, artikuleringar i rött tegel. Frontespis, röda tegelhörnkedjor fönsteromramningar i rött tegel, liksom sockelgesims. Inbyggd veranda med balkong ovanpå. Sadeltak med enkupiga tegelpannor. Utkragad skorsten i gult tegel med listverk i rött tegel. Slagna stickbågsvalv, grönmålade korspostfönster. Flerfärgat glas i fönster på veranda. Utbytta fönster ovanvåning. Avsatt gråmålad grund med kvadermarkerad spritputs. Gjuten fritrappa med järnräcke. Uthus Gult tegel i kryssförband, sadeltak med rött tvåkupigt hventegel. Gul skorsten. Rullskift ovan fönster och dörr. Grönmålade fönster med mittpost och spröjsar. Fiskbensmönstrad trädörr, grön. Avsatt gråmålad spritputsgrund, gjuten fritrappa. 4

5 Tuna 15:19, Mildahnsväg 41, Kvisttorp Byggnadsår Friliggande gård. Boningshus Rektangulär grundform, ljusrött handslaget tegel i kryssförband med vita fogar. Gavelrösten klädda med röd locklistpanel. Slagna stickbågsvalv över dörrar och fönster. Sadeltak med strå och ryggträn. Holmeja. Vitputsad skorsten. Vita fönster med spröjs. Dubbel bräddörr med liggande panel och överljusfönster. Uthus Byggår Rödgulflammigt tegel i kryssförband. Gavelröste i röd lockpanel. Slagna stickbågsvalv ovan fönster och dörr. Taket klätt med venpannor, ruter ess. Bågfönster med en horisontell och en vertikal spröjs. Smårutiga bågfönster i järn. Rödmålade dörrar klädda med liggande brädor. Tuna 25:10, Landsvägen 76 Byggår Friliggande hus vid väg. Gulflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv över fönster och dörrar. Blindfönster på gaveln. Mönstermurade bågar över fönster på gaveln. Sadeltakklätt med venpannor, ruter ess. Dekorativt taknockstegel. Utkragad skorsten i rött tegel. Fönster i mittpostmodell med spröjs. Blå fiskbensmönstrad dubbel bräddörr. 5

6 Tuna 2:10, Landsvägen 87 Ängdala Byggår 1875 (Svenska gods och gårdar) Fd jordbruksfastiget. Boningshus Friliggande boningshus indraget från väg. Fasad i gult flamtegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster och dörrar. Gavelrösten klädda med röd locklistpanel. Mindre glasveranda mot trädgårdssidan. Sadeltak klätt med eternitplattor. Två skorstenar i rött tegel. Vita träfönster av mittpostmodell med spröjs. Fiskbensmönstrade rödmålade dubbeldörrar År 1905 byggdes huset till mot vägen. Huset har ursprungligen haft halmtak som ersattes med eternit på 1950-talet. Ekonomibyggnader L-formad stall och loge. Fasad i rött och rödflammigt tegel i kryssförband. Slagna stickbågsvalv ovan fönster och dörrar. Sadeltak i grå korrugerad eternit. Inlastningslucka mot gårdssidan. Röda stallfönster med rundbåge och järnspröjs. Enkla och dubbla plankdörrar. Längorna har ursprungligen haft halmtak men har idag eternittak. Tuna 29:4, Landsvägen 134, Tunagården Boningshus Byggnadsår 1850-tal. Friliggande mangårdsbyggnad. Rektangulär planform. Fasad i vitkalkad puts. Bandrustik som hörnlisener. Profilerad takgesims, våningsgesims på gavel. Sadeltak i ventegel. Tre takfönster i det västra takfallet. Utkragade skorstenar i rött tegel. Rödmålade fönster i mittpostmodell med spröjs. Dubbel röd fyllnadsdörr med överljusfönster, enkel fyllnadsdörr. Avsatt grund i gråsten. Fritrappa av stenblock. Ny trappa och pardörr på den västra fasaden Ekonomibyggnader Till Tunagården hör tre sammanbyggda ekonomilängor som tillsammans bildar ett U med en förlängning åt öster. Längorna används idag bland annat som café, bostad och förvaring. Den västra längan fungerade ursprungligen som ladugård och drängbostad. Fasaden har ett flamtegel i kryssförband. Ovan fönstren och dörrarna ligger rullskift. Fönsterbänkar i tegel, 6

7 mönstermurade valvbågar. Sadeltaket är klätt med svart korrugerad eternit. Utkragad tegelskorsten. Slagna stickbågsvalv ovan fönster med rödmålade järnspröjsar. Rödmålade tvåluftsfönster med spröjs. På gavelröstet ett igensatt halvcirkelformat fönster. Dörrar; 2 dubbla svarta varav en med fiskbensmönster, en enkel plankdörr. Avsatt gråputsad gråstensgrund. Fritrappa i natursten. Den norra längan är uppförd i gråsten på 1850-talet. Röd locklistpanel på gavelrösten. Den södra delen av längan är ombyggd/förlängd och är teglad. Den norra gaveln har en tjärad plankdörr och liggande fönster med rödmålad järnspröjs. Fönsterbänkar. Taket är klätt med korrugerad eternit. Längs den norra långsidan finns två portar som bryter takfoten. Den östra längan är uppförd på 1850-talet. Fasad i korsvirke med vitkalkade fack och svart timra. Sadeltak klätt med halm. Rödmålade fönster med spröjs. Oljade plankdörrar och en rödmålad fyllnadsdörr mot gårdssidan. Ombyggt 2010 med två nya inlastningsluckor. 7

8 Uranienborg 1:2, Landsvägen 157,159 Friliggande längs Landsvägen. Uppförd 1895 enligt en inskription i en nisch på fasaden, här finns också bokstäverna I.I.A. inristat. Huset är uppfört som flerfamiljshus. Fasad i gulflammigt tegel i kryssförband. Ovan fönster och dörrar finns utkragade tegellister i rött tegel. Sockelgesims i rött tegel. Fönsterbänkar. Sadeltak klätt med slät papp. Två mindre takfönster mot väg. Tre utkragade, putsade skorstenar på nocken. Slagna stickbågsvalv ovan fönstren som är av mittpostmodell med spröjs. Enkla och dubbla rödmålade fyllnadsdörrar. Avsatt stengrund. Fritrappa i trä. Till huset hör en uthuslänga som uppfördes som ladugård Årtalet finns inristat på gaveln i en nisch liksom namnet Alex Alm. Fasad i gult tegel i kryssförband. Raka valv ovan fönster och dörr. Fönstren är röda av mittpostmodell med spröjs. Tuna 24:18, Landsvägen 163 Bostadshus längs Landsvägen. Uppfört 1882 enligt inskription i en nisch i fasaden. Fasad i rött tegel i kryssförband. Putsade kornischer ovan fönster och dörr på gavlarna, nisch på fasaden. Blindfönster på norra gaveln. Sadeltak med slät papp. Utkragad skorsten på nocken. Rödplåtade vindskivor. Rakt slagna valv ovan fönstren som är av korspostmodell med spröjs. Vit pardörr med ruta. Svart grund. Uthus i gult tegel med röd dörr. 8

9 Tuna 24:6, Landsvägen 173 Byggår Något indraget från vägen. Sammanbyggt med vinkellänga. Boningshus i gulflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster. Röd locklistpanel på gavelröste. Sadeltak klätt med halm, ryggträn på nocken. Två utkragade skorstenar i rött tegel. Blå och vita fönster av mittpostmodell med spröjs. Ekonomilänga i gulflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster och dörr. Rest av korsvirke på gaveln med röd timra, putsad tegelfyllning. Gavelröste med röd locklistpanel. Röda plankdörrar. Sadeltak klätt med halm med ryggträn på nocken. Utkragad skorsten i tegel. Grå fönster av mittpostmodell med spröjs. Tuna 4:8, Landsvägen 174, 176, 178 och 181 Fastigheten rymmer Tycho Brahe museets butik, café Tycho Brahe samt Vens skola. Landsvägen 174, café Tycho Brahe, L-formad byggnad uppförd under senare delen av 1800-talet. Rödflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv över fönsteröppningar. Röd locklistpanel på gavelrösten. Sadeltak klätt med halm. Utkragad skorsten i rött tegel på nocken. Grönmålade fönster med 9

10 spröjs. Dubbel fiskbensmönstrad dörr med överljusfönster mot Landsvägen. Fyllnadsdörrar på gårdssidan. Landsvägen 176, skola och bibliotek Vens skola uppfördes på 1870-talet. Fasad i gult tegel i kryssförband. List i strömskift på gavlarna. Slagna stickbågsvalv över fönster- och dörröppningar. Sadeltak klätt med papp på trekantslist. Tre höga smala rundbågade fönster på gavelröstet. Vit pardörr med spröjsade fönster. Fönster i korspostmodell utbytta mot pivåhängda. Landsvägen 178, skola Skola byggd på 1890-talet. Rött tegel i kryssförband. Lister med tandsnitt ovan fönster, avtrappad takgesims med tandsnitt. Avtrappad sockelgesims. Rakt slagna valv över fönsteroch dörröppningar. Tandsnitt utmed takfallet på gaveln. Hörnlisener, fönsterbänkar. Sadeltak klätt med ventegel, ruter ess. Vitmålade fönster av korspostmodell med en spröjs. Vit dörr med överljus. 10

11 Landsvägen 181 Tycho Brahe museet byggdes 1929, ritat av arkitekt Sven Ahlbom. Fasad i vit spritputs. Indraget mittparti på fasaden med fyra svartbetsade träpelare. Svartbetsade fönsterluckor, vindsdörr på södra gavelns tak, oxöga på norra gaveln. Valmat tak klätt med halm. Raka fönster, svartbetsade med spröjsar. Två enkla, svartbetsade fyllnadsdörrar med påspikade vertikala brädor. Murlivsgrund. Två fritrappor i natursten. 11

12 Tuna 4:26, Landsvägen 193, Turistgården Turistgården byggdes ursprungligen som bostad. Idag fungerar det som hotell och restaurang. Byggnaden uppfördes på 1850-talet. Idag är tegelfasaden gulmålad, tidigare var fasaden i omålat tegel. Frontespis med tandsnittslist. Fasaden är utsmyckad med raka konsolburna fönsteröverstycken, blindfönster, fönsterbänkar och takgesims. Slagna stickbågsvalv ovan fönster Vita fönster med korspost och en spröjs takgesims inbyggd veranda på västra långsidan. Tälttak med svart tjärpapp, profilerade tassar under den utskjutande takfoten. Verandan tillbyggd på 1920-talet och matsalen Större tillbyggnad mot sydväst med veranda som delvis är inglasad. Tuna 4:38, Landsvägen 192 Husen är uppförda 1986, ritat av Jörgen Michelsen arkitektkontor. Trots att husen är relativt nybyggda blev de skyddade i områdesbestämmelserna på 1990-talet då de är byggda i en traditionell stil med traditionella material men med ett modernt uttryck. Bostadshuset är uppfört i vitslammat tegel och furupanel. Fönstren är som öppningar i fasad utan foder. Dubbla, oljade fyllnadsdörrar. Taket är klätt med vass. Uthuset är uppfört i skiftesverk. Mindre liggande fönster. Delad bräddörr längs långsidan. Dubbel bräddörr på gaveln. Taket klätt med vass. På den västra gaveln finns en brädklädd mindre silo. 12

13 Tuna 4:30, Landsvägen 190, Smedjegården Friliggande gård längs med Landsvägen, i det närmaste U-formad. Vitputsad fasad. Blå pivåhängda fönster med och utan spröjs. Sadeltak klätt med enkupiga röda tegelpannor. Två större takkupor mot väst. Senare har de två vinkelbyggnaderna byggts ihop med ett längsgående uterum. Tuna 4:34 och Tuna 4:37, Landsvägen 195 och 197, Hällehus Fastigheterna utgjordes tidigare av en fastighet som delades Bondgård byggår Tuna 4:34 Bostad sammanbyggd med fd ladugård. Boningshuset har fasad i gulflammigt tegel i kryssförband. Slagna stickbågsvalv över fönsteröppningarna. Taket är klätt med korrugerad eternit. Mot Landsvägen finns en glasveranda med tälttak. Röda fönster av mittpostmodell med spröjs. 13

14 Tuna 4:37 I vinkel mot boningshuset ligger den fd ladugården, den tillhör nu Tuna 4:37 och fungerar som bostad. Byggnaden har fasad av gult tegel. Slagna stickbågsvalv över portöppningar. Vitputsade omfattningar runt fönstren. Vita fönster av mittpostmodell med spröjs. Sadeltak av korrugerad eternit. Två större takkupor mot nordväst. Tuna 4:24, Landsvägen 202 Byggnadsår okänt. Byggnaden omnämns enligt traditionen som Tycho Brahes smedja. Borrspår i stenen tyder på att bygganden inte skulle vara äldre än 1750, grunden kan dock vara äldre. Byggnaden har även använts som tullhus. Friliggande byggnad indraget från väg. L-formad grundplan med fasader av vitkalkad gråsten, brunbetsade gavelrösten. Sadeltak med rött, enkupigt tegel, utkragade skorsten i gult tegel. Raka, grönmålade fönster tvåluftsfönster med spröjs. Dubbel, grönmålad fyllnadsdörr med spröjsade glasrutor. 14

15 Tuna 4:40, Landsvägen 204 Mindre bondgård. Byggår slutet av 1800-talet. Friliggande indraget från väg. Boningshuset har fasad i gulflammigt tegel i kryssförband. Rakt slagna valv ovan fönster. Röd locklistpanel på gavelröstena. Sadeltak med korrugerad eternit. Taket var tidigare klätt med halm. Blå fönster av mittpostmodell med spröjs. Blå fiskbensmönstrad pardörr med rutor. Ekonomibyggnad i korsvirke med fack med rödgult tegel. Grå och röd timra. Röd locklistpanel på gavelröstet. Sadeltak klätt med korrugerad eternit. Blå fönster med spröjs. 15

16 Tuna 21:11, Östanliden Gården uppfördes kring sekelskiftet Ursprungligen kringbyggd. Kring 1900 byggdes en ny stadsmässig manbyggnad på gården. Till gården hör tre ekonomibyggnader som tillsammans med huvudbyggnaden bildar en kringbyggd gård. Boningshus Rektangulär grundplan. Fasad i grå slätputs med rött tegel. Mönstermurningar i rött tegel, trappstegsformad tegellist, takgesims i rött tegel, avlastningsbågar, fönsterbänkar, mönstermurade fönsterbågar. På trädgårdssidan en inbyggd veranda i två våningar där den nedre delen är glasad och den övre öppen. Sadeltak klätt med grå korrugerad eternit, två putsade tegelskorstenar. Fönster med rundbågar, grön- och brunmålade korspostfönster. Dubbeldörr, grönmålad fyllandsdörr med glasruta. Avsatt, kvadermarkerad grund med spritputs. Källarnedgång. Gjuten fritrappa med järnräcke. Huset hade ursprungligen papptak men omkring 1964 lades korrugerad eternit. Bostadshuset är sammanbyggt med ett äldre bostadshus som uppfördes under senare delen av 1800-talet. Huset har en rektangulär grundplan, rött tegel i kryssförband med grå fogar. Rakt slagna valv samt slagna stickbågsvalv ovan fönster. Vid takfoten finns en tandad gesims. Gavelröste i locklistpanel. Sadeltaket är klätt i grå korrugerad eternit. Skorsten i rött tegel. Grönmålade fönster av mittpostmodell med spröjs. Dörrar; 1 dubbel plankdörr med överljus, 1 enkel fyllandsdörr med överljus. Dörrarna är grönmålade. Enligt förra ägaren hade huset tidigare halmtak som byttes till eternit Ekonomibyggnader Ekonomilänga i öster, uppförd senare delen av 1800-talet. Rektangulär planform. Fasad i rött tegel i kryssförband. Övre skiften ersatta av träplankor i den västra delen, brutet tak vid östra porten. Lockpanel på gavelröstena. Sadeltak klätt med grå korrugerad eternit. Fönster av mittpostmodell, rödmåalde. Dörrarna består av 2 dubbla plankdörrar med halvdörrar samt en enkel plankdörr. Dörrarna är rödmålade. Taket var ursprungligen täckt med halm, kläddes med eternit Del av byggnaden är riven. 16

17 Ekonomilänga i väster, uppförd senare delen av 1800-talet. Rektangulär grundplan. Fasad i rött tegel i kryssförband. Korsvirke på baksidan med brun timra och röd tegelfyllnad, korsformade gluggar, slagna stickbågsvalv ovan fönster, brutet tak med vit port, lockpanel på gavlarna. Sadeltak klätt med korrugerad eternit. Fönster av mittpostmodell med spröjs. En dubbel plankdörr med liten dörr, en enkel plankdörr, rödmålade. Taket var tidigare klätt med halm. Delar av byggnaden riven. De västra och norra ekonomilängorna är sammanbyggda. Ekonomilänga i norr, uppförd senare delen av 1800-talet. Rektangulär grundplan. Fasad i rött tegel i kryssförband. Västra delen tillbyggd i rött maskinslaget tegel, holmeja portlider. Sadeltak med grå korrugerad eternit. Fönster med järnspröjsar samt fönster av mittpostmodell med spröjs. Dörrar, två enkla plankdörrar (en halvdörr) två dubbla plankdörrar, rödmålade. Taket har tidigare varit klätt med halm. 17

18 Tuna 5:2 (tidigare 5:1) Mossvägen 45 Kringbyggd gård uppförd på 1870-talet. Boningshus Friliggande indraget från väg. Rött tegel i kryssförband, vita fogar. Slagna stickbågsvalv ovan fönstren. Våningsband i vit puts på gavlarna. Profilerad takgesims. Sadeltak med hventege. Nedersta raden av eternit. Två skorstenar i tegel. Plåtningar nedtill. Vitmålade fönster av mittpostmodell med spröjs. Dörromfattningar i vit kvadermarkerad puts. Två dubbla dörrar med överljus. En gjuten fritrappa och en fritrappa i natursten. Loge Rött tegel i kryssförband med vita fogar. Korsvirke med röd timra och röd tegelfyllnad på västra gaveln. Östra gaveln med rödmålad slät panel. Kryssformade öppna gluggar. Sadeltak med grå korrugerad plåt. Vitmålade fönster med järnspröjsar på gaveln. Två rödmålade plankdörrar. 18

19 Ladugård Rödflammigt tegel i kryssförband. Slagna stickbågsvalv ovan fönster och dörrar. Inlastningslucka. Rundbågsblinderingar i gavelröstet åt nordost. Sadeltak med grå korrugerad eternit. Vitmålade fönster med järnspröjs. Svartmålade dörrar 1 dubbel och tre enkla plankdörrar. Ladugård och bostad Rött tegel i kryssförband, vita fogar. Slagna stickbågsvalv ovan fönster och dörrar. Rundbågsblinderingar på gavelröstet, västra halvan inrättad som bostad. Sadeltak med grå korrugerad eternit. Raka fönster och stickbågade fönster med järnspröjsar eller med mittpost och spröjsar. Två dubbla plankdörrar 1 svart och en rödmålad, två enkla plankdörrar 1 svart och en rödmålad. En mur förbinder två av ladugårdsbyggnaderna. 19

20 Tuna 30:11 Mossvägen 23. Kassekille Uppfört 1857, enligt byggnadsinventeringen har gården varit i samma släkts ägo sedan talet. Friliggande gård, indragen från väg. Boningshus Fasad i rött tegel, handslaget hventegel i kryssförband. Vita fogar. Rakt slagna valv ovan fönster. Vitputsad profilerad takgesims. Sadeltak klätt med halm, taktegel längs med takets nedersta kant. Utkragad skorsten i gult tegel. Vita fönster av mittpostmodell med spröjs. Två vita dörrar med glasrutor. Ladugård Byggår L-formad, korsvirke med svart timra. Vitkalkad fyllnad. Röd stående panel på gaveln. Tre dubbla plankdörrar, svartmålade. Sadeltak klätt med halm. Korsformade gluggar. Ladugård 1850-tal Rött handslaget hventegel med vita fogar. Raka valv ovan fönster. Oxöga med dubbel plankport. Sadeltak klätt med halm. Fönster stickbågsvalv över rödmålade fönster med järnspröjs och raka vita fönster med spröjs. En enkel och två dubbla portar. Loglänga 1935 Röd lockpanel sågtandad kant avslutar gavelpartiet. Sadeltak med grå korrugerad eternit. 20

21 Tuna 6:26, Kyrkvägen Thorsgården Thorsgården har sitt namn efter konstnären Emil Johansson- Thor som köpte gården Bostad och sommarbostad med ateljé. Boningshus Byggår Fasad med vit puts på tegel. Avtrappad takgesims. Fönster med enoch två poster och spröjs, blåmålade. Rundbågat spröjsat fönster i gaveln. Sadeltak med rött enkupigt tegel, mindre kupor på båda takfallen, klädda i röd plåt. Vitkalkade skorstenar. Tak i liv med fasad på gavlarna. Ateljé Byggår Vit puts på tegel. Avtrappad takgesims. Sadeltak med rött enkupigt tegel, gråslammad skorsten. Fönster med en- och två poster och spröjs. Stort ateljéfönster åt norr. Fritrappa av sten. Gårdshus Två gårdshus med kvadratisk grundplan. Valmat sadeltak med enkupigt rött tegel. Blå fönster med spröjs. Terrass med utsikt över sundet. 21

22 Trädgård ritad av Gunnar Martinsson. Tuna 90:4, Mossvägen 57. Skoghem Boningshus Friliggande något indraget från väg. Fasad i gult tegel. Rakt slagna valv över fönster- och dörröppningar. Sadeltak klätt med Hventegel- ruter ess. Gul utkragad tegelskorsten. Vitmålade fönster av mittpostmodell med spröjs. Dubbel vitmålad fyllnadsdörr med glasrutor. Uthus i gult tegel. Sadeltak klätt med rött Hventegel, ruter ess. Rakt slagna valv över fönsteroch dörröppningar. Enkla plankdörrar. Vita fönster av mittpostmodell med spröjs. 22

23 Tuna 14:37, Landsvägen 4. Solbacken Byggår Rektangulär form med burspråk. Fasad i rött slätt tegel i kryssförband. Ljusa, putsade omfattningar runt fönster och dörrar. Inbyggd veranda med ljusa putsbandsdekorer på fasaden. Burspråk med balkong med järnräcke ovanpå. Mansardtak klätt med rött tegel. Två kupor med frontoner åt söder. Skorsten i rött tegel. Vita fönster av korspostmodell med spröjs samt småspröjsade fönster med böjda tvärposter på verandan. Svängd tvärpost på fönstren i det övre våningsplanet. Bågformad dubbel fyllnadsdörr med rutor. Ljus grund, hög gjuten trappa med gjutet räcke. 23

24 Tuna 21:4, Hakenstigen 16. Vallargärde Ursprungligen förvaltarbostad åt Petrén vid tegelbruket. Byggår Bokstäverna K.E.P samt årtalet 1914 finns på den norra gaveln. Fasad i gul puts på rött tegel, korsvirke med röd timra. Utskjutande mittparti med två altaner på vardera sidan. Svagt utskjutande övervåning, balkong på den södra gaveln. Sadeltak klätt med röda tegelpannor, två gula tegelskorstenar. Röda fönster i olika utföranden; korspostmodell med spröjs, mittpostmodell med småspröjs. 24

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna.

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna. fastighet: HAAK NORRA 1, hus A. adress: Engelbrektsgatan 18. ålder: 1885. Ombyggt 1915, 1951, 1968. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915), Bertil Sandin (1951). ½ Blåmålad puts. Vit spritputs. Valmat

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV fastighet: NILS SÖDRA 6, hus A. adress: Hejdegatan 45. ålder: 1894. Ombyggt 1943, 1962. Henning Johansson (1943), Göran Johansson (1962). antal våningar: 2, åt gård 2½ Rött tegel, mot norr gul puts. Sadeltak,

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn.

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn. fastighet: GULLIN 1. adress: Vassgatan 15, Björklidsgatan 10. ålder: 1934. arkitekt / byggm: S. Persson. antal våningar: 2 Gul puts. Mansardtak, rödgrå eternitplattor. Vita spröjsade 2-lufts fönster. Ljusbrun

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4.

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4. fastighet: ALEMADEN 2, hus A. adress: Björklidsgatan 14. ålder: 1944. Ombyggt 1977. arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). Rött tegel. Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster.

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad.

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad. fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: Gråmålad puts. Korsvirke, svart timra med rött tegel i facken. Gavel i rött tegel. Sadeltak, gult 1-kupigt

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

WILHELMINA 1 från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M):

WILHELMINA 1 från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): fastighet: WILHELMINA 1. adress: Västra Vallgatan 20. ålder: 1895. Ombyggt 1928, 1954, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Alf Göransson (1928), Karl Erikson (1954), Allan Carlsson (1978). antal våningar:

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: MARTIN NORRA 7, hus A. adress: Tobaksgatan 26. ålder: 1883. Ombyggt 1890, 1965. arkitekt / byggm: Göran Johansson (1965). ½ Brunmålad puts. Rött fasadtegel. Valmat sadeltak, grå eternitplattor.

Läs mer

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V.

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V. fastighet: BIRGER VÄSTRA 1, hus A. Stora Östergatan 40. ålder: 1700-tal. Ombyggt 1893, 1911, 1933, 1937, 1945, 1971. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Karl Erikson (1933), Rune Welin (1945 och 1971).

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT

DOKUMENTATIONSRAPPORT DOKUMENTATIONSRAPPORT KV. SEGLET 1992 HÄRNÖSANDS STAD HÄRNÖSANDSKO~UN LÄNSMUSEET MURBERGET AVD. FÖR KULTURMILJÖVÅRD SETH JANSSON INLEDNING I ändringen av den gällande detaljplanen för kv Seglet har man

Läs mer

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad.

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. adress: Österportstorg. ålder: 1813-1814. Ombyggt 1920, 1937, 1941, 1967, 1982. arkitekt / byggm: A. Påhlqvist. användning: Förvaltningslokaler. Byggt

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR fastighet: WALDEMAR 1, hus A. adress: Stora Östergatan 1. ålder: 1878-79. Ombyggt 1903, 1906, 1912, 1917, 1927, 1931, 1963, 1985. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1912), Karl Eriksson (1927), LRF (1963),

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

BRIGITTA 6 från NV K = 3, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): BRIGITTA 6 från N DÖRR

BRIGITTA 6 från NV K = 3, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): BRIGITTA 6 från N DÖRR fastighet: BRIGITTA 6. adress: Norra Vallgatan 70. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1927. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1927). antal våningar: 1 Svartmålad cementputs. Gulmålad cementputs. Sadeltak, rött 1-kupigt

Läs mer

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14.

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. ålder: 1800-tal. Gråmålad cementputs. Ljusgrön cementputs. Utvinklat sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel. Gröna 2-lufts fönster. Grön spegeldörr med fönster av

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO fastighet: PEHRSSON 1, hus A. adress: Norra Änggatan 20, Vassgatan 7. 1929. Henrik Nilsson. användning: Bostäder. ½ Mansardtak, röda eternitplattor. Vita 1-lufts, 2-lufts hela och korsdelade fönster. Vit

Läs mer

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO fastighet: NIORDER 7, hus A. adress: Dammgatan 25. ålder: 1798. Ombyggt 1898 och 1957. Rune Welin (1957). användning: Bostäder. antal våningar: 2 Fogstruken natursten, åt gård ljusgul puts. Korsvirke,

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA 5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA För att bevara Barsebäckhamns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse krävs föreskrifter och väl motiverade beskrivningar av husens kulturhistoriska värde. Efter en fotodokumentation

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV fastighet: CAVALLIN 2, hus A. adress: Blekegatan 18. ålder: 1967. Ombyggt vid olika tillfällen. arkitekt / byggm: Rune Welin. användning: Skolbyggnad. antal våningar: 2 Gult fasadtegel. Mot norr är halva

Läs mer

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola.

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola. fastighet: MARIA 3, hus A. adress: Lilla Norregatan 22. ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1928, 1968, 1975. arkitekt / byggm: P. Sterner (1975). användning: Bostad, byggt som skola. antal våningar:

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen.

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen. fastighet: CHRISTINA 2, hus A. adress: Stora Norregatan 8. ålder: antal våningar: 2, mot gård 3. Grå puts. Ljusgul och vit puts, vit träpanel. Vita hela fönster, åt gatan med en spröjs. Vita lamelldörrar.

Läs mer

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV fastighet: SOLDALEN 1, hus A. adress: Bellevuevägen 20. 1905. Ombyggt 1953. B.Lindén (1953). användning: Bostad. Gråmålad puts. Sadeltak, grå eternitplattor. Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr

Läs mer

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad.

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad. fastighet: TRÄGÅRDH SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 53. ålder: Ombyggt 1924, 1967, 1983. Henrik Nilsson (1924), Rune Welin (1967), Nilsson & Persson (1983). användning: Bostäder. antal våningar: 2,

Läs mer

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK fastighet: ÖSTMAN 1, hus A. adress: Blekegatan 16, Bruksgatan 31. ålder: 1942. Ombyggt 1988. arkitekt / byggm: Stadsarkitektkontoret Ystad. Börje Johnzon (1988). Grå puts. Gult fasadtegel. Flackt sadeltak,

Läs mer

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M)

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) fastighet: SCHÖNBECK 1. adress: Skolgatan 8, Videgatan 3. ålder: 1936. Ombyggt 1938. arkitekt / byggm: S. Persson. användning: Bostad. Vit spritputs. Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Två bruna

Läs mer

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer.

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer. fastighet: GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8). adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15. ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson

Läs mer

K = 5, M = 5. Har viss elegans, men är helt malplacerad.

K = 5, M = 5. Har viss elegans, men är helt malplacerad. fastighet: KARNA 4, hus A. adress: Stortorget 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1939, 1971. arkitekt / byggm: Erik Ahlsén (1939), Göran Johansson (1971). användning: Bank och kontor. antal våningar: 2 Brunmålad

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

BRUZELIUS 2 A från SO

BRUZELIUS 2 A från SO fastighet: BRUZELIUS 2, hus A. adress: Österportstorg 4. ålder: 1913. Ombyggt vid ett flertal tillfällen. arkitekt / byggm: O. Andersson (ritningar 1911), N. Gust. Åbergh (ritningar 1912). användning:

Läs mer

JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS.

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS. fastighet: JOHAN 15. adress: Lilla Östergatan 31. ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969). användning: Bostad antal våningar:

Läs mer

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland.

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:4 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM Kirurgen Kvarteret Kirurgen är ett mindre kvarter med sin östra avgränsning formad efter gränsdragningarna mellan byarna Västra Ramlösa och Köpinge. Kvarteret Kirurgen - tidigare

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset.

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset. fastighet: KEMNER 1, hus A. adress: Tobaksgatan 13. ålder: 1883. Ombyggt 1896, 1923, 1945, 1950, 1967. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1923), Rune Welin (1945, 1950 och 1967). användning: Skola. antal

Läs mer

Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. Ursprunglig karaktär.

Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. Ursprunglig karaktär. Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. 1 112 och 2 vån radhus av tegel med gul slätputs. Brutet tak med valmade gavelspetsar

Läs mer

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun 2014-11-05 Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun Bakgrund På uppdrag av Coop fastigheter och Upplands-Bro kommun har Stockholms Byggnadsantikvarier

Läs mer

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig.

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig. fastighet: FRIGGA 4, hus A. adress: Hamngatan 6. ålder: 1862. Ombyggt 1911, 1928, 1942, 1947. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1911), Karl Eriksson (1928), Frans Evers (1942), Thorsten Roos (1947). användning:

Läs mer

EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE. Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007

EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE. Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007 EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007 Fotografi på omslag av Björn E Berglund Förord Dokumentationen av Långörens bebyggelse

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg HÄGERNEHOLMS GÅRD Antikvarisk förundersökning inför detaljplan rörande Hägerneholms gård, Arninge 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4, Täby socken, Täby kommun, Stockholms län. Karin Myhrberg Bakgrund Täby kommun har

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

Två kupor mot söder med sadeltak av plåt och dekorativ knopp, klädda med brun plåt. K = 4, M = 3. Små nätta kupor, men fasaden i övrigt är förvanskad.

Två kupor mot söder med sadeltak av plåt och dekorativ knopp, klädda med brun plåt. K = 4, M = 3. Små nätta kupor, men fasaden i övrigt är förvanskad. fastighet: THOR 4. adress: Böckaregatan 7. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1895, 1908, 1910, 1923, 1956. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923), Sven-Göran Johansson (1956). användning: Troligen förråd, kontor.

Läs mer