Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning"

Transkript

1 Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984

2 Uppdaterad & reviderad inventering Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande används vid bygglovhantering och planärenden är en uppdatering av dess innehåll önskvärt. Den ursprungliga inventeringen redovisar kulturhistoriskt värdefulla byggnader uppdelat på de tre områden Mölndal, Lindome och Kållered. En fältinventering av samtliga byggnader i Mölndalsområdet (ej Kållered och Lindome) från den gamla rapporten x gjordes våren 2010 av Mikael Hammerman och Sofie Hemdal. För att göra detta nya material användbart görs nu denna revidering där rivna byggnader och byggnader som ej längre kan klassas som kulturhistoriskt värdefulla sorterats bort. Viss byggnader återfinns också i kommunens kulturmiljövårdsprogram eller i de av länsstyrelsen utpekade riksintresseområdena för kulturvård. Byggnaderna har kategoriserats som Byggnad av stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde eller Byggnad av kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Mölndals stadsmuseum, november 2011 Mikael Hammerman, kommunantikvarie 2

3 Samtliga byggnader 2011 Björkåsen 4 Björnbäret 3 Blåbäret 8 Blåklinten 10 Ekorren 21 Fikonet 8 Forsåker 1:181 Fullblodet 2 Gunnebo 1:40 x2 Gunnebo 1:27 Gurkan 1 Gästgivaregården 6 Hemmet 6 Hjortronet 6 Hyveln 31 Häggbäret 1 Kikås 1:1 Kikås 1:14 Kikås 1:50 Klockarelyckan 1 Klockarelyckan 7 Krokslätt 1:14 Krokslätt 1:24 Laman 20 Laxen 5 Laxen 8 Laxen 12 Leoparden 2 Mars 4, 5, 6, 7 Moroten 6 Muraren 7 Orangutangen 4 Piggsvinet 4 Platen 15 Platen 16 Puman 1 Rapphönan 4 Ryet 8 Rödhaken 6 Saffranet 2 Sjukhuset 2 Sjövalla 1:3 Sjövalla 1:63 Sjövalla 1:251 3 Skruven 8 Smultronet 4 Snöbäret 19 Sparven 1 Spinnaren 2 Stensjöbacke 38 Stensjöberg 34 Stensjöhöjd 4 Stensjön 1:36 x2 Stensjön 1:39 & Stensjön 1:37 Stensjön 1:64 Svarven 1 Tjärblomman 4 Tofsvipan 1, 2, 3 Trädgården 1:17 Trädgården 1:122 Trädgården 1:124 Utsikten 7 Verkmästaren 8 Vildsvinet 4 Vildsvinet 5 Vinbäret 10 Vinbäret 11 Vinbäret 34

4 Byggnader av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 4

5 Saffranet 2 Byggnaden är före detta Balltorps missionshus och uppfördes på talet. Huset är en våning högt och byggt i vinkel och har en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren har korsformade mittposter och bågarna är gröna. Taket är ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt. Byggnaden har en sockel av natursten. (Nr 2 i tidigare inventering) 5

6 Gästgivaregården 6 Kärra Hökegård är en större mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan. Byggnaden har en stående locklistpanel i en gul kulör och två symetriskt placerade entréer. Fönstren har korsformade mittposter men två rutor i de nedersta lufterna. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och är täckt med lertegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 1 i tidigare inventering) 6

7 Trädgården 1:122 Byggnaden är uppförd i rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel under nedersta fönsterraden, under takfoten samt runt fönster. Fasaden på gaveln mot väster är täckt med röd spritputs. Fönstren i byggnadens nedervåning har korsformade mittposter med två rutor i de nedersta lufterna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak med en stor takkupa och är täckt med lertegel. (Nr 17 i tidigare inventering) 7

8 Stensjön 1: 36 Större byggnad i två våningar samt en bottenvåning med butiker. Fasaden i de två övre våningarna består av liggande panel i en beige kulör och dekorativa inslag i rött. Fönsteromfattningarna är röda och fönsterbågarna i tvåluftsfönsterna är vita och i aluminium. Bottenvåningen är putsad i en beige kulör och här finns större butiksfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd plåt. (Nr 16 i tidigare inventering) 8

9 Trädgården 1:124 Före detta skolbyggnad, en stenbyggnad med slätputsad, beige fasad. Byggnaden har markerade hörnkedjor i vit puts och en kraftig gesims. Fönstren i byggnaden har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är röda. Taket är ett sadeltak som är täckt med plåt med flagad röd färg. Sockeln är putsad och har en grå kulör. (Nr 18 i tidigare inventering) 9

10 Stensjön 1:36 Före detta skolbyggnad i ett och ett halvt plan med en röd tegelfasad med detaljer i gult tegel och frontespiser på långsidorna. Fönstren i bottenvåningen har korsformade mittposter och två rutor i de nedre bågarna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, samtliga fönsterbågar är vita. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårds program. (Nr 8 i tidigare inventering) 10

11 Stensjön 1:39 och 1:37 Tidigare industriområde med varierade byggnadstyper. Bland annat två större tegelbyggnader, lägre bebyggelse med slätputsade fasader i en gul kulör samt ett bostadshus med en fasad av röd locklistpanel. Området ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 7 i tidigare inventering) 11

12 Tofsvipan 1, 2, 3 Tre funkisvillor i ett plan och tillhörande garage som ger ett sammanhållet intryck. Två av fasaderna har vit, stående fasspontspanel medan ett har klätts med vit plåt. Villorna har perspektivfönster med bruna bågar. Taken är flacka pulpettak som är täckta med plåt och byggnaderna står på betongsocklar i brunt, gått och orange. (Nr 9 i tidigare inventering) 12

13 Hemmet 6 Tegelvilla i två och ett halvt plan med en frontespis, fasad i rött tegel och band av gult tegel i fönstrens över- och under kant. Byggnaden har tvåluftsfönster med gula bågar samt en veranda på den södra fasaden. På övervåningen är verandan inglasad men i övrigt består den av en träpanel i en brun kulör med gula detaljer. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en naturstenssockel. (Nr 6 i tidigare inventering) 13

14 Stensjöberg 34 Större mangårdsbyggnad med frontespis åt söder. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en vit kulör, fönsteromfattningarna har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen och i frontespisen har korsformade mittfoster och två rutor i de nedre lufterna, bågarna är vita. I den övre våningen finns liggande enluftsfönter med två rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak som är täckte med lertegel och den står på en sockel av natursten. (Nr 3 i tidigare inventering) 14

15 Sjövalla 1:3 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med ett torn och veranda i vinkelutrymmet. Fasaden har en vit kulör och är klädd med liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där det sitter en stående locklistpanel. Fönstertyperna är varierade men främst treluftsfönster med en T- formad mittpost. Fönsteromfattningarna har en grå kulör och fönsterbågarna är röda. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel, torntaket är täckt med svart papp. (Nr 5 i tidigare inventering) 15

16 Platen 15 Villa i ett och ett halvt plan med en stående locklistpanel samt markerade hörn i en röd kulör. Centrerat på den östra fasaden finne ett entréparti som markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Fönstren har två lufter med sex rutor i varje båge, det finns fönsterbågar i både grön och vit kulör, i gavelspetsen finns också lunettfönster. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel och sockeln är putsad i en beige ton. (Nr 23 i tidigare inventering) 16

17 Björkåsen 4 Stor, nyklassicistisk villa i två våningar med en slätputsad fasad med markerade hörnkedjor. På den norra kortsidan finns en veranda och ovanför denna en balkong som bärs upp av kolonner på motsatt gavel finns ett utanpåliggande entréparti. Fönster i byggnaden har två lufter med åtta rutor i varje båge i bottenvåningen och sex rutor i varje båge i övervåningen. Bygganden har ett valmat sadeltak med takkupor med ovala fönster, taket är täckt med rött lertegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 30 i tidigare inventering) 17

18 Laxen 8 Byggnad i jugendstil med svällande former och flertalet tillbyggnader, samt en fronton på östra fasaden. Fasaden är klädd med eternitplattor i en vit kulör och fönsteromfattningar, bågar och andra detaljer är bruna, majoriteten av fönstren har korsformade mittposter. Taket är ett valmat sadeltak som är täckt med lertegel och byggnaden står på en sockel av tegel som har målats i en vit ton. (Nr 29 i tidigare inventering) 18

19 Klockarelyckan 1 Skolbyggnad i två våningar samt en källarvåning i suterräng med en frontspis åt öster. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en gul kulör. Fönster typerna är något varierade men mestadels är det tvåluftsfönster med åtta rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 27 i tidigare inventering) 19

20 Mars 4, 5, 6, 7 Fyra flerbostadshus i två våningar med indragna mittpartier och slätputsade fasader i olika vita kulörer. Samtliga byggnaderna har en- och tvåluftsfönster med bruna bågar. De två byggnaderna längst åt norr har balkonger på de utskjutande partierna på långsidorna och de två husen åt söder har balkonger på gavlarna. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med lertegel och de står på putsade socklar i en grå ton. (Nr 26 i tidigare inventering.) 20

21 Gurkan 1 Toltorpsskolan, två av byggnaderna på skolområdet. En större tegelbyggnad i tre våningar med en fasad i rött tegel och tvåluftsfönster med fyra rutor i varje båge, bågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och skolan står på en sockel av granit. Den andra byggnaden är två våningar hög och har en fasad av liggande fasspontpanel i en beige kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster i grupper om tre med fyra rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en naturstens sockel. (Nr 11 i tidigare inventering) 21

22 Fikonet 8 Mindre kyrkobyggnad med en takryttare och fasad av stående locklistpanel i en grå kulör. Fönstren i byggnaden har sex lufter med sex rutor i varje båge. Eftersom byggnaden är uppförd innan 1939 är den skyddad genom KML. (Nr 15 i tidigare inventering) 22

23 Vinbäret 11 Kvadratisk villa i en våning med stående locklistpanel i en blå kulör. På den norra fasaden finns ett burspråk med ett bågformat fönster över. De övriga fönstren i byggnaden har korsformade mittposter med fyra rutor i de överst lufterna och åtta i de nedre. Byggnaden har ett brant valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med svart bandplåt. Villan står på en hög sockel i natursten. (Nr 13 i tidigare inventering) 23

24 Snöbäret 19 Enplansvilla med en panel av stående locklistpanel i en gul kulör med markerade, vita hörn samt fönsterluckor. På den norra fasaden finns ett burspråk på den västra fasaden finns en entré som markeras av ett litet skärmtak som bärs upp av kolonner. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är vita. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor som är täckt med lertegel. (Nr 12 i tidigare inventering) 24

25 Blåbäret 8 Mindre funkisvilla, byggd i suterräng med rundade former och en slätputsad, vit fasad. Fönster en i byggnaden har en luft och fönsterbågarna är gröna. Byggnaden har ett flackt pulpettak som är täckt med plåt. (Nr 14 i tidigare inventering) 25

26 Krokslätt 1:24 Skolbyggnad i tre våningar med en slätputsad fasad i en gul kulör, mitten livet på byggnaden är något indragen. Fönstren i byggnaden två eller tre lufter med tolv rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat mansardtak med takkupor och det är täckt med svart plåt. Källarvåningens fasad är täckt med en grövre puts och byggnaden har en låg granitsockel. (Nr 31 i tidigare inventering) 26

27 Byggnader av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 27

28 Forsåker 1:181 Villa i ett och ett halvt plan, uppförd i funktionalistisk stil. Fasaden är putsad i en gul kulör och delvis klädd med plattor med ett ytskikt av brun stenkross. På ena gaveln finns ett rundat burspråk och över entrén finns en halvcirkelformad balkong som bärs upp av pelare. Fönstren är tvåluftsfönster med vita bågar. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med lertegel. Sockeln är i grå betong. Villan har tidigare hört till Nordströms handelsträdgård. (Nr 68 i tidigare inventering.) 28

29 Rapphönan 4 Villa med en och en halv våning i klassicistisk stil. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en gul kulör och har markerade, vita hörnkedjor och en kraftig gesims. Byggnaden har vita fönster omfattningar och tvåluftsfönster med vita bågar. Mot norr finns ett entré parti och över detta finns en balkong och mot väster finns en större utbyggnad. Taket är ett sadeltak som är täckt med ett mycket karakteristiskt lertegel och sockeln är gråputsad. (Nr 105 i tidigare inventering.) 29

30 Rödhaken 6 villa med klassicistiska drag i en och en halv våning, fasaden är beklädd med en ståedendel locklists panel i en gul kulör och hörnen är markerade med vita kantkedjor. Entrén markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en större takkupa och är täckt med svart plåt. Fönster omfattningar och bågar är vita och fönstren har två lufter i nedervåningen och en och tre lufter i övervåningen. Sockeln är i betong i en grå kulör. (Nr 104 i tidigare inventering.) 30

31 Sparven 1 En villa från talet med en stram och avskalad fasad med vit slätpusts. Fönstren har en och två lufter och bågarna är blåa. Över entrén finns ett tunt skärmtak och taket på bygganden är ett flackt sadeltak som är täckt med rött lertegel. Sockeln är målad blå. (Nr 100 i tidigare inventering.) 31

32 Gunnebo 1:40 Envånings enkelstuga med faluröd locklistpanel och tvåluftsfönster med två rutor i varje båge. Fönsteromfattningar och bågar är vita och ovanför fönstren finns dekorativa snickeridetaljer. Stugan har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och den står på en vitputsad stensockel. Här huserar Mölndals naturvårdsförening. (Nr 83 i tidigare inventering.) 32

33 Gunnebo 1:27 Större villa med en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. Centrerat på byggnadens norra fasad finns en veranda med vita snickeridetaljer, ovanför denna finns en utbyggnad. Fönster typerna är något varierade men mestadels finns har treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens fot. (Nr 80 i tidigare inventering.) 33

34 Utsikten 7 Mindre bostadshus i en våning, som är tillbyggt. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel i en vit kulör, under gavelspetsarna är fasspontspanelen stående med spetsar i nederkant. I byggnaden finns två och treluftsfönster med gröna bågar. Sadeltaket är täckt med lertegel och sockeln är uppförd i natursten. (Nr 99 i tidigare inventering.) 34

35 Kikås 1:50 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med liggande fassponstspanel i en ljust grön kulör. Vita fönsteromfattningar och gröna fönsterbågar. Fönster typerna i byggnaden är två- och treluftsfönter varav vissa har en högt placerad horisontell spröjs. Tacket är ett sadeltak som är täckt med grå bandplåt. Sockeln är vitputsad. (Nr 97 i tidigare inventering.) 35

36 Verkmästaren 8 Villa i en och en halv våning med frontespis och har en fasad av vit, liggande fasspontspanel. Fönstren i byggnaden är treluftsfönster med en högt placerad, horisontell spröjs. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel samt en sockel i natursten. (Nr 93 i tidigare inventering.) 36

37 Ryet 8 Villa i en och en halv våning med flera tillbyggnader. Fasaden är täckt med en gul, liggande fassponts panel. Fönsteromfattningarna är grå och fönsterbågarna vita. Det finns flertalet fönster typer i byggnaden men de mest förekommande är treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnadens sockel är uppförd i natursten och den har ett sadeltak som är täckt med grå plåt. (Nr 93 i tidigare inventering.) 37

38 Stensjön 1:64 Träbyggnad i två våningar med en fasad beklädd med ligganden fasspontspanel i ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och i det utanpåliggande entré partiet sitter tvålufts fönster. Taket är ett pulpettak som är täckt med svart papp. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 26 i tidigare inventering.) 38

39 Kikås 1:14 Liten kapellbyggnad som är belägen på en begravningsplats och uppförd i rött, dekorativt murat tegel. Portal och fönster är rundbågiga och spröjsen i fönstren bildar kryss och delar in luften i åtta rutor. Kapellet har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och står på en sockel av granit. (Nr 47 i tidigare inventering.) 39

40 Kikås 1:1 Liten byggnad i ett plan för föreningsverksamhet. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och för fönstren sitter vita luckor. Byggnaden står på en hög sockel i natursten och har ett valmat sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 81 i tidigare inventering.) 40

41 Gunnebo 1:40 Två små fritidsstugor i ett plan med fasader av stående locklistpanel i en brun kulör. Fönsteromfattningarna är vit och fönsterbågarna är gula, fönster typerna är varierade med två och tre lufter och med två och tre rutor i varje båge. Båda stugorna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och står på cement och naturstens socklar. (Nr 82 i tidigare inventering.) 41

42 Stensjöhöjd 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en beige ton och vita, kraftiga knutar. Det finns fönster av varierad typ i byggnaden men främst tvåluftsfönster med tolv rutor i varje båge, under nock finns runda fönster med fyra rutor. Fönsteromfattningarna är vita och bågarna röda. Byggnaden har ett brant sadeltak med lätt brytning utåt i höjd med takfoten, taket är täckt med enkupigt lertegel och står på en naturstenssockel. (Nr 40 i tidigare inventering.) 42

43 Stensjöbacke 38 Stor herrgårdsliknande tvåvåningsvilla i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad med markerade, gråputsade hörnkedjor. På den södra fasaden finns också en rundad veranda med kolonner som bär upp en balkong. Fönstren i byggnaden har två och tre lufter med korsformade mittposter. Byggnaden har ett valmat sadeltak med så takkupor med lunettfönster, taket är täckt med rött tegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 37 i tidigare inventering.) 43

44 Muraren 7 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av brun, stående locklistspanel. På byggnadens södra fasad finns en frontespis med en balkong framför, villan är också tillbyggd på västra gaveln. Fönster typerna är varierade men främst tvåluftsfönter, vissa med sex rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och byggnaden står på en betongsockel. (Nr 38 i tidigare inventering.) 44

45 Sjövalla 1:251 Mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, bågarna är vita och fönsteromfattningarna har en grå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 43 i tidigare inventering.) 45

46 Sjövalla 1:63 Mindre stuga i ett plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, fönsterbågarna har en blå kulör. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en sockel av natursten med utstrukna fogar. (Nr 44 i tidigare inventering.) 46

47 Blåklinten 10 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis åt söder, framför denna finns en inglasad veranda med balkong ovanför, det finns även en större utbyggnad på baksidan. Byggnaden är klädd med en stående locklistpanel i en blå kulör, fönsterbågarna har en brun kulör. Fönster typerna i byggnaden är varierade men vanligaste typen har korsformade mittposter, fönstren i glasverandan har delvis kulörta glas. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och står på en sockel av natursten. (Nr 43 i tidigare inventering.) 47

48 Trädgården 1:17 Villa i ett och ett halvt plan med en farstukvist med en balkong ovanpå. Fasaden är beklädd med en vit, stående locklistpanel och i byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsterbågarna har en grön kulör. Taket är ett valmat sadeltak täckt med eternitplattor av en typ som efterliknar skiffer. Byggnaden står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 90 i tidigare inventering.) 48

49 Sjukhuset 2 Två enplansbyggnader i klassicistisk stil vid entrén till Mölndals sjukhus. Båda byggnaderna har en fasad av stående locklistpanel i en mycket ljust gul kulör och kraftiga, vita gesimser. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, det finns också runda fönster med fyra rutor under nock. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och det står på en gråputsad sockel. (Nr 115 i tidigare inventering.) 49

50 Platen 16 Tvåvånings villa i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad men markerade hörnkedjor. Centrerat på sen östra fasaden finns ett utanpåliggande entréparti med en balkong ovanpå. Fönstren i bottenvåningen är stora perspektivfönster, på övre våningen sitter tvåluftsfönster, samtliga bågar har en brun kulör. Byggnaden har ett flackt, valmat sadeltak som är täckt med svart papp. Sockeln är uppförd i natursten och det finns ett lunettfönster i denna. I trädgården finns en vitputsad ekonomibyggnad med pulpettak. (Nr 113 i tidigare inventering.) 50

51 Laxen 12 Stor villa i ett och ett halvt plan med en utbyggnad åt öster. Fasaden är klädd med liggande fasspontspanel i höjd med nedervåningen och stående i gavelspetsarna samt ett parti närmast sockeln, fasaden har en ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och fönsteromfattningar och karmar är vita, bågarna är målade i en mörkare grön kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med grå bandplåt och sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 120 i tidigare inventering.) 51

52 Laxen 5 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis och burspråk åt norr. Fasaden är spritputsad i en gul kulör med vita fönsteromfattningar och hörnkedjor. Fönstren är pivåhängda enluftsfönster med lösa, korsformade mittposter. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med röt plåt som efterliknar tegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 118 i tidigare inventering.) 52

53 Klockarelyckan 7 Funkisvilla i två våningar med en vit, slätputsad fasad. På östra fasaden finns ett rundat burspråk med en balkong ovanpå. Fönstren har vita bågar och har varierad form och storlek. Byggnaden har ett flackt tälttak (valmat upp till nock) och den står på en vit, putsad sockel. (Nr 117 i tidigare inventering.) 53

54 Fullblodet 2 Byggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av liggande fjällpanel i bottenvåningen och stående locklistspanel i gavelspetsarna och vid vindsvåningen, fasaden har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen har korsformad mittpost och i övervåningen sitter en- och tvåluftsfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt och den står på en naturstenssockel. (Nr 123 i tidigare inventering.) 54

55 Svarven 1 Villa i en och en halv våning med en fasad av stående locklistspanel i en gul kulör. Fönstertyperna är varierade och det finns både en- och tvåluftsfönster och det finns bågar med tre eller sex rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och det är täckt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden står på en spritputsad sockel i en grå ton. (Nr 124 i tidigare inventering.) 55

56 Skruven 8 Villa i ett och ett halvt plan med ett utskjutande, inglasat parti på norra fasaden. Fasaden är beklädd med en stående locklistspanel i en gul kulör. I byggnaden sitter två och treluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa, taket är klätt med lertegel. Villan står på en sockel av betongblock. (Nr 125 i tidigare inventering.) 56

57 Hyveln 31 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistspanel i en ljust gul kulör. Fönstren har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett sadeltak med en takkupa och är täckt med lertegel. Sockeln är hög och uppförd i mönstrade betongblock. (Nr 126 i tidigare inventering.) 57

58 Moroten 6 Funktionalistisk villa i två våningar med en fasad klädd med fjällpanel i en vit kulör. Fönstren i byggnaden är perspektivfönster med bruna bågar utom i det utskjutande partiet på den norra fasaden där fönstren har tio lufter varav de nedre fem är mindre. Byggnaden har en putsad sockel i en beige ton, taket är ett flackt sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 48 i tidigare inventering.) 58

59 Häggbäret 1 Stor villa i två våningar med klassicistiska drag. Byggnaden har en fasad om är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och vita markerade hörn. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med vita bågar och på den södra fasaden finns ett runt fönster med fyra rutor. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) med en lite takkupa med ett lunettfönster, taket är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög sockel av natursten. (Nr 50 i tidigare inventering.) 59

60 Smultronet 4 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis med en utbyggnad under. Fasaden är reveterad och har en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, i utbyggnaden finns ett treluftsfönster, samtliga bågar är röda. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens sockel. (Nr 54 i tidigare inventering.) 60

61 Vinbäret 10 Stor tvåvåningsvilla med ett framkantigt utbyggt entréparti i två våningar. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönstern har två lufter med tre rutor i varje båge i den nedre våningen och två rutor i varje båge i den övre. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstenssockel. (Nr 56 i tidigare inventering.) 61

62 Vinbäret 34 Funkisvilla i två våningar med en vitputsad fasad. I byggnaden sitter en-, två- och treluftsfönster med gröna bågar. I bottenvåningen finns ett rundat burspråk och ovanför detta finns en balkong som sträcker sig utmed hela fasaden. Byggnadens sockel är putsad i en grå ton. Taket är ett mycket flackt, valmat sadeltak. (Nr 58 i tidigare inventering.) 62

63 Hjortronet 6 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt väster och en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsteromfattningar och bågar är vita. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och byggnaden en högt uppdragen sockel som är putsad i en brun ton. (Nr 60 i tidigare inventering.) 63

64 Björnbäret 3 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt öster med ett utskjutande, inglasat parti under. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör och det sitter tvåluftsfönster med gröna bågar och tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en grå betong sockel. (Nr 59 i tidigare inventering.) 64

65 Krokslätt 1:14 Villa i ett och ett halvt plan som har en vit fasad av stående locklistpanel utom ytan mellan de nedre fönstren och sockeln som har en liggande fasspontspanel. Byggnaden har frontespiser åt både öst och väst och fönstren har korsformade mittposter med gröna bågar. Byggnaden har ett sadeltak som är täck med eternitplattor. Sockeln är uppförd i natursten och väster och högre och i tegel åt öster. (Nr 109 i tidigare inventering.) 65

66 Laman 20 Villa i ett och ett halvt plan med en vit, putsad fasad, på den östra fasaden finns två symetriskt placerade burspråk. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, under nocken sitter små lunettfönster. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och det är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög naturstens fot. (Nr 61 i tidigare inventering.) 66

67 Vildsvinet 4 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av beige, liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där panelen är stående. Fönster har korsformade mittposter och röda fönsterbågar. Byggnaden har ett kraftigt brutet sadeltak som är täckt med röd plåt och den står på en vitputsad sockel. (Nr 64 i tidigare inventering.) 67

68 Vildsvinet 5 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren på långsidorna har sex lufter varav de tre översta är mindre, fönstren på kortsidan har korsformade mittposter, samtliga fönsterbågar är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och är täckt med svart plåt. Sockeln är uppförd i natursten som är vitkalkad. (Nr 65 i tidigare inventering.) 68

69 Piggsvinet 4 Villa i två våningar med en tillbyggnad på den norra fasaden. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel, i gavelspetsarna och på tillbyggnaden sitter en stående locklistpanel, fasaden har en ljust gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster och sadeltaket är täckt med eternitplattor. Byggnaden står på en naturstens sockel. (Nr 66 i tidigare inventering.) 69

70 Orangutangen 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en ljust grön kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. På fasaden mot finns en liten farstukvist med ett sadeltak. Taket på byggnaden är ett sadeltak med en takkupa och är täckt med svart tegel. Sockeln är hög och putsad i en mörkare grön kulör. (Nr 62 i tidigare inventering.) 70

71 Puman 1 Mindre flerbostadshus i två och ett halvt plan med frontespis åt norr och ett utskjutande parti med balkong ovanpå under denna. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönster bågar och omfattningar har en blå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med svart tegel och står på en svart betongsockel. (Nr 112 i tidigare inventering.) 71

72 Ekorren 21 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis och farstukvist åt söder och en fasad med stående locklistpanel i en gul kulör, hörnen är vita och markerade. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med svart plåt, byggnaden står på en vitputsad sockel. (Nr 111 i tidigare inventering.) 72

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Reviderad 2015-03-25 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Inledning och bakgrund Vintern 2013 gav Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planenheten i uppdrag

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven 1 Bilagan är en sammanställning av befintliga q-märkta hus på Ven, dessutom har ytterligare tre hus tillkommit. Den skyddade bebyggelsen i områdesbestämmelserna

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-04-19 Omfattning och innehåll

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM Kirurgen Kvarteret Kirurgen är ett mindre kvarter med sin östra avgränsning formad efter gränsdragningarna mellan byarna Västra Ramlösa och Köpinge. Kvarteret Kirurgen - tidigare

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Lokal byggnadsordning

Lokal byggnadsordning BILAGA Lokal byggnadsordning för del av Hedemora gamla stadskärna i Hedemora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING 2015-03-12 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 ÖVERGRIPANDE KARAKTÄRSDRAG FÖR HELA

Läs mer

Stilguide. Särtryck ur Byggnadsordning för Norrböle. Skellefteå kommun och Skellefteå museum 2010.

Stilguide. Särtryck ur Byggnadsordning för Norrböle. Skellefteå kommun och Skellefteå museum 2010. Stilguide Särtryck ur Byggnadsordning för Norrböle. Skellefteå kommun och Skellefteå museum 2010. Byggnadsordningen antagen av byggnadsnämnden 2010-06-14. ISBN 91-86072-45-5 ISSN 1654-0441 På följande

Läs mer

Kvarteret Härbärget (hus A, B, C), Alderholmen 8:1 Hus A Hus B Hus C Beskrivning Huvudbyggnaden (hus A) uppfördes 1928 som hotell efter ritningar utförda av Gunnar Wetterling. Byggnaden är uppförd i tre

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

UTFORMNING GESTALTNINGSPROGRAM. för detaljplan Vålösundet östra del 3, Kristinehamns kommun. Kristinehamn 2012-10-22

UTFORMNING GESTALTNINGSPROGRAM. för detaljplan Vålösundet östra del 3, Kristinehamns kommun. Kristinehamn 2012-10-22 UTFORMNING GESTALTNINGSPROGRAM för detaljplan Vålösundet östra del 3, Kristinehamns kommun Kristinehamn 2012-10-22 Gestaltningsprogrammet för detaljplan för Vålösundet östra del 3 i Vålösundet är framtaget

Läs mer

Lokal byggnadsordning

Lokal byggnadsordning BILAGA Lokal byggnadsordning för del av Hedemora gamla stadskärna i Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida LOKLABYGGNADSORDNING 4 SAMMANFATTNING 6 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland.

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Rapport 2012:7 Albin Uller Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland

Mjölnarbostaden. Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008. Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Mjölnarbostaden Grythyttan 9:3, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering av Mjölnarbostaden, år 2006-2008 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:2 Översiktlig

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

asader RÅD & RIKTLINJER FASADER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

asader RÅD & RIKTLINJER FASADER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN RÅD & RIKTLINJER FASADER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN asader I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring

Läs mer

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun 2014-11-05 Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun Bakgrund På uppdrag av Coop fastigheter och Upplands-Bro kommun har Stockholms Byggnadsantikvarier

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Rödjan. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 24 av 141

Rödjan. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 24 av 141 Rödjan Området Rödjan är det nordligaste av Gislaveds bostadsområden och består mestadels av villabebyggelse från 1950- och 1960-tal, men rymmer även köpcentret Smålandia och vårdboendet Hemgården. Området

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrlandet

Gestaltningsprogram Norrlandet Gestaltningsprogram Norrlandet En sammanfattning utifrån riktlinjer i Översiktsplan och Kulturmiljöbilaga för Norrlandet Maj 2013 Projektnr: 314 023 800 Granskningshandling 2013-05-06 Innehållsförteckning

Läs mer

940-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

940-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN 940-talet Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser,

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRSLAG TILL FÄRGFÖRÄNDRINGAR UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRORD Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till färgförändringar som kan accepteras utan bygglov

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Barsebäck 3:8 Barsebäckshamns station

Barsebäck 3:8 Barsebäckshamns station Barsebäck 3:8 Barsebäckshamns station Stationsplan 1907 Bostadshus Stationshus i 1 ½-plan. Högt halvvalmat sadeltak täckt med rött tegel. Blekgult putsade fasader med delvis panelklätt gavelröste. Utkragad

Läs mer

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL.

Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. Rapport MAGASINSBYGGNAD INOM ÄLMHULT 8:1 M.FL. ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015-02-06 Uppdrag 260226, Älmhult stationsområde konsekvensanalys Titel på rapport: Status: Magasinsbyggnad inom Älmhult

Läs mer

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna.

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. Hur man målar beigefärgade och BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. De beigefärgade husen är ofta som kameleonter. De förändras kraftigt beroende på omgivning, ljus och färg

Läs mer

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

9. SLÄTTEN. Ett utmärkande karaktärsdrag för Slätten är att den högre en- och enhalv respektive tvåplansbebyggelsen

9. SLÄTTEN. Ett utmärkande karaktärsdrag för Slätten är att den högre en- och enhalv respektive tvåplansbebyggelsen 9. SLÄTTEN Slätten ligger i Falkenbergs östra del och avgränsas av järnvägen, Kristineslättsallén och gamla E6:an. Bil- och gångtrafiken har differentierats för att skapa en lugn boendemiljö. Området nås

Läs mer

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag Samrådshandling Dnr: BNO 2011/7 215 Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING Februari

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader Gula betongpannor. Vindskiva i plåt röd lika fönster och mörkt grå. Fönster och S 0530-Y20R S 3502-Y S 0500-N NCS 2010-Y30R NCS 2010-Y30R S 4550-Y90R S 2050-R90B Områdets sammanhållna karaktär

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

VINGEN. Vingen 4, gatufasad. Vingen 4, gatu- och gårdsfasad. *OS GATAN

VINGEN. Vingen 4, gatufasad. Vingen 4, gatu- och gårdsfasad. *OS GATAN 237 VINGEN *OS GATAN Vingen 4, gatufasad. Vingen 4, gatu- och gårdsfasad. Vingen l (fd l, 2,3) Upplandsgatan 88,90,92 Bostadsfastighet, inventerad 1976. Byggnadsår 1920-22, arkitekt GLarsson, byggherre

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för Martin Wernersson 2013-03-19 Dnr 2012-0484 1(14) Ändring av detaljplaner för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 Danderyds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Sundinska huset i Västerås

Sundinska huset i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:79 Sundinska huset i Västerås - fönsterrenovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Lovisa 3 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Sundinska huset

Läs mer

2011 ÅRS KULTURHISTORISKA BEBYGGELSEINVENTERING

2011 ÅRS KULTURHISTORISKA BEBYGGELSEINVENTERING Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Hunnebostrand 2011 1 2011 ÅRS KULTURHISTORISKA BEBYGGELSEINVENTERING Dokumentation Inventeringen behandlar utvalda byggnader i Hunnebostrands äldre bebyggelsemiljö.

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

önster RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN RÅD & RIKTLINJER FÖNSTER I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN önster I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring

Läs mer

kvarteret Banvallen, Kullavik

kvarteret Banvallen, Kullavik Råd och riktlinjer för gestaltning kvarteret Banvallen, Kullavik Fastigheten Kyvik 2:110 Antagen i BN 2008 06 04 209 1 Råd och Riktlinjer för kvarteret Banvallen 2007 BAKGRUND 2 Nu blir huset ert eget

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering m Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering Margareta Cramér Putsade fasader ar vanliga på Stockholmshus. Många har en klassicistisk form med olika byggnadsdelar utskjutande från fasadlivet.

Läs mer

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län.

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:76 Skerike kyrka Fasadrestaurering Antikvarisk kontroll Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län Boel Melin Skerike kyrka Fasadrestaurering

Läs mer

Stadens yttre årsringar 4. Östra gärdet / Fajans. Fajans tegelbruk efter 1936. Foto Linus Almqvist, Falkenbergs museums arkiv.

Stadens yttre årsringar 4. Östra gärdet / Fajans. Fajans tegelbruk efter 1936. Foto Linus Almqvist, Falkenbergs museums arkiv. 4. ÖSTRA GÄRDET / FAJANS Området under denna rubrik avgränsas av Murarevägen i väster, Ätran i söder och gamla E6: an i norr. (På kartan nedan avgränsas det av prickad linje medan de egentliga stadsdelarna

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer