Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning"

Transkript

1 Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984

2 Uppdaterad & reviderad inventering Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande används vid bygglovhantering och planärenden är en uppdatering av dess innehåll önskvärt. Den ursprungliga inventeringen redovisar kulturhistoriskt värdefulla byggnader uppdelat på de tre områden Mölndal, Lindome och Kållered. En fältinventering av samtliga byggnader i Mölndalsområdet (ej Kållered och Lindome) från den gamla rapporten x gjordes våren 2010 av Mikael Hammerman och Sofie Hemdal. För att göra detta nya material användbart görs nu denna revidering där rivna byggnader och byggnader som ej längre kan klassas som kulturhistoriskt värdefulla sorterats bort. Viss byggnader återfinns också i kommunens kulturmiljövårdsprogram eller i de av länsstyrelsen utpekade riksintresseområdena för kulturvård. Byggnaderna har kategoriserats som Byggnad av stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde eller Byggnad av kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Mölndals stadsmuseum, november 2011 Mikael Hammerman, kommunantikvarie 2

3 Samtliga byggnader 2011 Björkåsen 4 Björnbäret 3 Blåbäret 8 Blåklinten 10 Ekorren 21 Fikonet 8 Forsåker 1:181 Fullblodet 2 Gunnebo 1:40 x2 Gunnebo 1:27 Gurkan 1 Gästgivaregården 6 Hemmet 6 Hjortronet 6 Hyveln 31 Häggbäret 1 Kikås 1:1 Kikås 1:14 Kikås 1:50 Klockarelyckan 1 Klockarelyckan 7 Krokslätt 1:14 Krokslätt 1:24 Laman 20 Laxen 5 Laxen 8 Laxen 12 Leoparden 2 Mars 4, 5, 6, 7 Moroten 6 Muraren 7 Orangutangen 4 Piggsvinet 4 Platen 15 Platen 16 Puman 1 Rapphönan 4 Ryet 8 Rödhaken 6 Saffranet 2 Sjukhuset 2 Sjövalla 1:3 Sjövalla 1:63 Sjövalla 1:251 3 Skruven 8 Smultronet 4 Snöbäret 19 Sparven 1 Spinnaren 2 Stensjöbacke 38 Stensjöberg 34 Stensjöhöjd 4 Stensjön 1:36 x2 Stensjön 1:39 & Stensjön 1:37 Stensjön 1:64 Svarven 1 Tjärblomman 4 Tofsvipan 1, 2, 3 Trädgården 1:17 Trädgården 1:122 Trädgården 1:124 Utsikten 7 Verkmästaren 8 Vildsvinet 4 Vildsvinet 5 Vinbäret 10 Vinbäret 11 Vinbäret 34

4 Byggnader av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 4

5 Saffranet 2 Byggnaden är före detta Balltorps missionshus och uppfördes på talet. Huset är en våning högt och byggt i vinkel och har en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren har korsformade mittposter och bågarna är gröna. Taket är ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt. Byggnaden har en sockel av natursten. (Nr 2 i tidigare inventering) 5

6 Gästgivaregården 6 Kärra Hökegård är en större mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan. Byggnaden har en stående locklistpanel i en gul kulör och två symetriskt placerade entréer. Fönstren har korsformade mittposter men två rutor i de nedersta lufterna. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och är täckt med lertegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 1 i tidigare inventering) 6

7 Trädgården 1:122 Byggnaden är uppförd i rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel under nedersta fönsterraden, under takfoten samt runt fönster. Fasaden på gaveln mot väster är täckt med röd spritputs. Fönstren i byggnadens nedervåning har korsformade mittposter med två rutor i de nedersta lufterna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak med en stor takkupa och är täckt med lertegel. (Nr 17 i tidigare inventering) 7

8 Stensjön 1: 36 Större byggnad i två våningar samt en bottenvåning med butiker. Fasaden i de två övre våningarna består av liggande panel i en beige kulör och dekorativa inslag i rött. Fönsteromfattningarna är röda och fönsterbågarna i tvåluftsfönsterna är vita och i aluminium. Bottenvåningen är putsad i en beige kulör och här finns större butiksfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd plåt. (Nr 16 i tidigare inventering) 8

9 Trädgården 1:124 Före detta skolbyggnad, en stenbyggnad med slätputsad, beige fasad. Byggnaden har markerade hörnkedjor i vit puts och en kraftig gesims. Fönstren i byggnaden har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är röda. Taket är ett sadeltak som är täckt med plåt med flagad röd färg. Sockeln är putsad och har en grå kulör. (Nr 18 i tidigare inventering) 9

10 Stensjön 1:36 Före detta skolbyggnad i ett och ett halvt plan med en röd tegelfasad med detaljer i gult tegel och frontespiser på långsidorna. Fönstren i bottenvåningen har korsformade mittposter och två rutor i de nedre bågarna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, samtliga fönsterbågar är vita. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårds program. (Nr 8 i tidigare inventering) 10

11 Stensjön 1:39 och 1:37 Tidigare industriområde med varierade byggnadstyper. Bland annat två större tegelbyggnader, lägre bebyggelse med slätputsade fasader i en gul kulör samt ett bostadshus med en fasad av röd locklistpanel. Området ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 7 i tidigare inventering) 11

12 Tofsvipan 1, 2, 3 Tre funkisvillor i ett plan och tillhörande garage som ger ett sammanhållet intryck. Två av fasaderna har vit, stående fasspontspanel medan ett har klätts med vit plåt. Villorna har perspektivfönster med bruna bågar. Taken är flacka pulpettak som är täckta med plåt och byggnaderna står på betongsocklar i brunt, gått och orange. (Nr 9 i tidigare inventering) 12

13 Hemmet 6 Tegelvilla i två och ett halvt plan med en frontespis, fasad i rött tegel och band av gult tegel i fönstrens över- och under kant. Byggnaden har tvåluftsfönster med gula bågar samt en veranda på den södra fasaden. På övervåningen är verandan inglasad men i övrigt består den av en träpanel i en brun kulör med gula detaljer. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en naturstenssockel. (Nr 6 i tidigare inventering) 13

14 Stensjöberg 34 Större mangårdsbyggnad med frontespis åt söder. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en vit kulör, fönsteromfattningarna har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen och i frontespisen har korsformade mittfoster och två rutor i de nedre lufterna, bågarna är vita. I den övre våningen finns liggande enluftsfönter med två rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak som är täckte med lertegel och den står på en sockel av natursten. (Nr 3 i tidigare inventering) 14

15 Sjövalla 1:3 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med ett torn och veranda i vinkelutrymmet. Fasaden har en vit kulör och är klädd med liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där det sitter en stående locklistpanel. Fönstertyperna är varierade men främst treluftsfönster med en T- formad mittpost. Fönsteromfattningarna har en grå kulör och fönsterbågarna är röda. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel, torntaket är täckt med svart papp. (Nr 5 i tidigare inventering) 15

16 Platen 15 Villa i ett och ett halvt plan med en stående locklistpanel samt markerade hörn i en röd kulör. Centrerat på den östra fasaden finne ett entréparti som markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Fönstren har två lufter med sex rutor i varje båge, det finns fönsterbågar i både grön och vit kulör, i gavelspetsen finns också lunettfönster. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel och sockeln är putsad i en beige ton. (Nr 23 i tidigare inventering) 16

17 Björkåsen 4 Stor, nyklassicistisk villa i två våningar med en slätputsad fasad med markerade hörnkedjor. På den norra kortsidan finns en veranda och ovanför denna en balkong som bärs upp av kolonner på motsatt gavel finns ett utanpåliggande entréparti. Fönster i byggnaden har två lufter med åtta rutor i varje båge i bottenvåningen och sex rutor i varje båge i övervåningen. Bygganden har ett valmat sadeltak med takkupor med ovala fönster, taket är täckt med rött lertegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 30 i tidigare inventering) 17

18 Laxen 8 Byggnad i jugendstil med svällande former och flertalet tillbyggnader, samt en fronton på östra fasaden. Fasaden är klädd med eternitplattor i en vit kulör och fönsteromfattningar, bågar och andra detaljer är bruna, majoriteten av fönstren har korsformade mittposter. Taket är ett valmat sadeltak som är täckt med lertegel och byggnaden står på en sockel av tegel som har målats i en vit ton. (Nr 29 i tidigare inventering) 18

19 Klockarelyckan 1 Skolbyggnad i två våningar samt en källarvåning i suterräng med en frontspis åt öster. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en gul kulör. Fönster typerna är något varierade men mestadels är det tvåluftsfönster med åtta rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 27 i tidigare inventering) 19

20 Mars 4, 5, 6, 7 Fyra flerbostadshus i två våningar med indragna mittpartier och slätputsade fasader i olika vita kulörer. Samtliga byggnaderna har en- och tvåluftsfönster med bruna bågar. De två byggnaderna längst åt norr har balkonger på de utskjutande partierna på långsidorna och de två husen åt söder har balkonger på gavlarna. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med lertegel och de står på putsade socklar i en grå ton. (Nr 26 i tidigare inventering.) 20

21 Gurkan 1 Toltorpsskolan, två av byggnaderna på skolområdet. En större tegelbyggnad i tre våningar med en fasad i rött tegel och tvåluftsfönster med fyra rutor i varje båge, bågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och skolan står på en sockel av granit. Den andra byggnaden är två våningar hög och har en fasad av liggande fasspontpanel i en beige kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster i grupper om tre med fyra rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en naturstens sockel. (Nr 11 i tidigare inventering) 21

22 Fikonet 8 Mindre kyrkobyggnad med en takryttare och fasad av stående locklistpanel i en grå kulör. Fönstren i byggnaden har sex lufter med sex rutor i varje båge. Eftersom byggnaden är uppförd innan 1939 är den skyddad genom KML. (Nr 15 i tidigare inventering) 22

23 Vinbäret 11 Kvadratisk villa i en våning med stående locklistpanel i en blå kulör. På den norra fasaden finns ett burspråk med ett bågformat fönster över. De övriga fönstren i byggnaden har korsformade mittposter med fyra rutor i de överst lufterna och åtta i de nedre. Byggnaden har ett brant valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med svart bandplåt. Villan står på en hög sockel i natursten. (Nr 13 i tidigare inventering) 23

24 Snöbäret 19 Enplansvilla med en panel av stående locklistpanel i en gul kulör med markerade, vita hörn samt fönsterluckor. På den norra fasaden finns ett burspråk på den västra fasaden finns en entré som markeras av ett litet skärmtak som bärs upp av kolonner. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är vita. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor som är täckt med lertegel. (Nr 12 i tidigare inventering) 24

25 Blåbäret 8 Mindre funkisvilla, byggd i suterräng med rundade former och en slätputsad, vit fasad. Fönster en i byggnaden har en luft och fönsterbågarna är gröna. Byggnaden har ett flackt pulpettak som är täckt med plåt. (Nr 14 i tidigare inventering) 25

26 Krokslätt 1:24 Skolbyggnad i tre våningar med en slätputsad fasad i en gul kulör, mitten livet på byggnaden är något indragen. Fönstren i byggnaden två eller tre lufter med tolv rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat mansardtak med takkupor och det är täckt med svart plåt. Källarvåningens fasad är täckt med en grövre puts och byggnaden har en låg granitsockel. (Nr 31 i tidigare inventering) 26

27 Byggnader av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 27

28 Forsåker 1:181 Villa i ett och ett halvt plan, uppförd i funktionalistisk stil. Fasaden är putsad i en gul kulör och delvis klädd med plattor med ett ytskikt av brun stenkross. På ena gaveln finns ett rundat burspråk och över entrén finns en halvcirkelformad balkong som bärs upp av pelare. Fönstren är tvåluftsfönster med vita bågar. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med lertegel. Sockeln är i grå betong. Villan har tidigare hört till Nordströms handelsträdgård. (Nr 68 i tidigare inventering.) 28

29 Rapphönan 4 Villa med en och en halv våning i klassicistisk stil. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en gul kulör och har markerade, vita hörnkedjor och en kraftig gesims. Byggnaden har vita fönster omfattningar och tvåluftsfönster med vita bågar. Mot norr finns ett entré parti och över detta finns en balkong och mot väster finns en större utbyggnad. Taket är ett sadeltak som är täckt med ett mycket karakteristiskt lertegel och sockeln är gråputsad. (Nr 105 i tidigare inventering.) 29

30 Rödhaken 6 villa med klassicistiska drag i en och en halv våning, fasaden är beklädd med en ståedendel locklists panel i en gul kulör och hörnen är markerade med vita kantkedjor. Entrén markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en större takkupa och är täckt med svart plåt. Fönster omfattningar och bågar är vita och fönstren har två lufter i nedervåningen och en och tre lufter i övervåningen. Sockeln är i betong i en grå kulör. (Nr 104 i tidigare inventering.) 30

31 Sparven 1 En villa från talet med en stram och avskalad fasad med vit slätpusts. Fönstren har en och två lufter och bågarna är blåa. Över entrén finns ett tunt skärmtak och taket på bygganden är ett flackt sadeltak som är täckt med rött lertegel. Sockeln är målad blå. (Nr 100 i tidigare inventering.) 31

32 Gunnebo 1:40 Envånings enkelstuga med faluröd locklistpanel och tvåluftsfönster med två rutor i varje båge. Fönsteromfattningar och bågar är vita och ovanför fönstren finns dekorativa snickeridetaljer. Stugan har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och den står på en vitputsad stensockel. Här huserar Mölndals naturvårdsförening. (Nr 83 i tidigare inventering.) 32

33 Gunnebo 1:27 Större villa med en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. Centrerat på byggnadens norra fasad finns en veranda med vita snickeridetaljer, ovanför denna finns en utbyggnad. Fönster typerna är något varierade men mestadels finns har treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens fot. (Nr 80 i tidigare inventering.) 33

34 Utsikten 7 Mindre bostadshus i en våning, som är tillbyggt. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel i en vit kulör, under gavelspetsarna är fasspontspanelen stående med spetsar i nederkant. I byggnaden finns två och treluftsfönster med gröna bågar. Sadeltaket är täckt med lertegel och sockeln är uppförd i natursten. (Nr 99 i tidigare inventering.) 34

35 Kikås 1:50 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med liggande fassponstspanel i en ljust grön kulör. Vita fönsteromfattningar och gröna fönsterbågar. Fönster typerna i byggnaden är två- och treluftsfönter varav vissa har en högt placerad horisontell spröjs. Tacket är ett sadeltak som är täckt med grå bandplåt. Sockeln är vitputsad. (Nr 97 i tidigare inventering.) 35

36 Verkmästaren 8 Villa i en och en halv våning med frontespis och har en fasad av vit, liggande fasspontspanel. Fönstren i byggnaden är treluftsfönster med en högt placerad, horisontell spröjs. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel samt en sockel i natursten. (Nr 93 i tidigare inventering.) 36

37 Ryet 8 Villa i en och en halv våning med flera tillbyggnader. Fasaden är täckt med en gul, liggande fassponts panel. Fönsteromfattningarna är grå och fönsterbågarna vita. Det finns flertalet fönster typer i byggnaden men de mest förekommande är treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnadens sockel är uppförd i natursten och den har ett sadeltak som är täckt med grå plåt. (Nr 93 i tidigare inventering.) 37

38 Stensjön 1:64 Träbyggnad i två våningar med en fasad beklädd med ligganden fasspontspanel i ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och i det utanpåliggande entré partiet sitter tvålufts fönster. Taket är ett pulpettak som är täckt med svart papp. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 26 i tidigare inventering.) 38

39 Kikås 1:14 Liten kapellbyggnad som är belägen på en begravningsplats och uppförd i rött, dekorativt murat tegel. Portal och fönster är rundbågiga och spröjsen i fönstren bildar kryss och delar in luften i åtta rutor. Kapellet har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och står på en sockel av granit. (Nr 47 i tidigare inventering.) 39

40 Kikås 1:1 Liten byggnad i ett plan för föreningsverksamhet. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och för fönstren sitter vita luckor. Byggnaden står på en hög sockel i natursten och har ett valmat sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 81 i tidigare inventering.) 40

41 Gunnebo 1:40 Två små fritidsstugor i ett plan med fasader av stående locklistpanel i en brun kulör. Fönsteromfattningarna är vit och fönsterbågarna är gula, fönster typerna är varierade med två och tre lufter och med två och tre rutor i varje båge. Båda stugorna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och står på cement och naturstens socklar. (Nr 82 i tidigare inventering.) 41

42 Stensjöhöjd 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en beige ton och vita, kraftiga knutar. Det finns fönster av varierad typ i byggnaden men främst tvåluftsfönster med tolv rutor i varje båge, under nock finns runda fönster med fyra rutor. Fönsteromfattningarna är vita och bågarna röda. Byggnaden har ett brant sadeltak med lätt brytning utåt i höjd med takfoten, taket är täckt med enkupigt lertegel och står på en naturstenssockel. (Nr 40 i tidigare inventering.) 42

43 Stensjöbacke 38 Stor herrgårdsliknande tvåvåningsvilla i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad med markerade, gråputsade hörnkedjor. På den södra fasaden finns också en rundad veranda med kolonner som bär upp en balkong. Fönstren i byggnaden har två och tre lufter med korsformade mittposter. Byggnaden har ett valmat sadeltak med så takkupor med lunettfönster, taket är täckt med rött tegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 37 i tidigare inventering.) 43

44 Muraren 7 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av brun, stående locklistspanel. På byggnadens södra fasad finns en frontespis med en balkong framför, villan är också tillbyggd på västra gaveln. Fönster typerna är varierade men främst tvåluftsfönter, vissa med sex rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och byggnaden står på en betongsockel. (Nr 38 i tidigare inventering.) 44

45 Sjövalla 1:251 Mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, bågarna är vita och fönsteromfattningarna har en grå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 43 i tidigare inventering.) 45

46 Sjövalla 1:63 Mindre stuga i ett plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, fönsterbågarna har en blå kulör. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en sockel av natursten med utstrukna fogar. (Nr 44 i tidigare inventering.) 46

47 Blåklinten 10 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis åt söder, framför denna finns en inglasad veranda med balkong ovanför, det finns även en större utbyggnad på baksidan. Byggnaden är klädd med en stående locklistpanel i en blå kulör, fönsterbågarna har en brun kulör. Fönster typerna i byggnaden är varierade men vanligaste typen har korsformade mittposter, fönstren i glasverandan har delvis kulörta glas. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och står på en sockel av natursten. (Nr 43 i tidigare inventering.) 47

48 Trädgården 1:17 Villa i ett och ett halvt plan med en farstukvist med en balkong ovanpå. Fasaden är beklädd med en vit, stående locklistpanel och i byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsterbågarna har en grön kulör. Taket är ett valmat sadeltak täckt med eternitplattor av en typ som efterliknar skiffer. Byggnaden står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 90 i tidigare inventering.) 48

49 Sjukhuset 2 Två enplansbyggnader i klassicistisk stil vid entrén till Mölndals sjukhus. Båda byggnaderna har en fasad av stående locklistpanel i en mycket ljust gul kulör och kraftiga, vita gesimser. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, det finns också runda fönster med fyra rutor under nock. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och det står på en gråputsad sockel. (Nr 115 i tidigare inventering.) 49

50 Platen 16 Tvåvånings villa i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad men markerade hörnkedjor. Centrerat på sen östra fasaden finns ett utanpåliggande entréparti med en balkong ovanpå. Fönstren i bottenvåningen är stora perspektivfönster, på övre våningen sitter tvåluftsfönster, samtliga bågar har en brun kulör. Byggnaden har ett flackt, valmat sadeltak som är täckt med svart papp. Sockeln är uppförd i natursten och det finns ett lunettfönster i denna. I trädgården finns en vitputsad ekonomibyggnad med pulpettak. (Nr 113 i tidigare inventering.) 50

51 Laxen 12 Stor villa i ett och ett halvt plan med en utbyggnad åt öster. Fasaden är klädd med liggande fasspontspanel i höjd med nedervåningen och stående i gavelspetsarna samt ett parti närmast sockeln, fasaden har en ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och fönsteromfattningar och karmar är vita, bågarna är målade i en mörkare grön kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med grå bandplåt och sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 120 i tidigare inventering.) 51

52 Laxen 5 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis och burspråk åt norr. Fasaden är spritputsad i en gul kulör med vita fönsteromfattningar och hörnkedjor. Fönstren är pivåhängda enluftsfönster med lösa, korsformade mittposter. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med röt plåt som efterliknar tegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 118 i tidigare inventering.) 52

53 Klockarelyckan 7 Funkisvilla i två våningar med en vit, slätputsad fasad. På östra fasaden finns ett rundat burspråk med en balkong ovanpå. Fönstren har vita bågar och har varierad form och storlek. Byggnaden har ett flackt tälttak (valmat upp till nock) och den står på en vit, putsad sockel. (Nr 117 i tidigare inventering.) 53

54 Fullblodet 2 Byggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av liggande fjällpanel i bottenvåningen och stående locklistspanel i gavelspetsarna och vid vindsvåningen, fasaden har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen har korsformad mittpost och i övervåningen sitter en- och tvåluftsfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt och den står på en naturstenssockel. (Nr 123 i tidigare inventering.) 54

55 Svarven 1 Villa i en och en halv våning med en fasad av stående locklistspanel i en gul kulör. Fönstertyperna är varierade och det finns både en- och tvåluftsfönster och det finns bågar med tre eller sex rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och det är täckt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden står på en spritputsad sockel i en grå ton. (Nr 124 i tidigare inventering.) 55

56 Skruven 8 Villa i ett och ett halvt plan med ett utskjutande, inglasat parti på norra fasaden. Fasaden är beklädd med en stående locklistspanel i en gul kulör. I byggnaden sitter två och treluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa, taket är klätt med lertegel. Villan står på en sockel av betongblock. (Nr 125 i tidigare inventering.) 56

57 Hyveln 31 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistspanel i en ljust gul kulör. Fönstren har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett sadeltak med en takkupa och är täckt med lertegel. Sockeln är hög och uppförd i mönstrade betongblock. (Nr 126 i tidigare inventering.) 57

58 Moroten 6 Funktionalistisk villa i två våningar med en fasad klädd med fjällpanel i en vit kulör. Fönstren i byggnaden är perspektivfönster med bruna bågar utom i det utskjutande partiet på den norra fasaden där fönstren har tio lufter varav de nedre fem är mindre. Byggnaden har en putsad sockel i en beige ton, taket är ett flackt sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 48 i tidigare inventering.) 58

59 Häggbäret 1 Stor villa i två våningar med klassicistiska drag. Byggnaden har en fasad om är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och vita markerade hörn. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med vita bågar och på den södra fasaden finns ett runt fönster med fyra rutor. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) med en lite takkupa med ett lunettfönster, taket är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög sockel av natursten. (Nr 50 i tidigare inventering.) 59

60 Smultronet 4 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis med en utbyggnad under. Fasaden är reveterad och har en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, i utbyggnaden finns ett treluftsfönster, samtliga bågar är röda. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens sockel. (Nr 54 i tidigare inventering.) 60

61 Vinbäret 10 Stor tvåvåningsvilla med ett framkantigt utbyggt entréparti i två våningar. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönstern har två lufter med tre rutor i varje båge i den nedre våningen och två rutor i varje båge i den övre. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstenssockel. (Nr 56 i tidigare inventering.) 61

62 Vinbäret 34 Funkisvilla i två våningar med en vitputsad fasad. I byggnaden sitter en-, två- och treluftsfönster med gröna bågar. I bottenvåningen finns ett rundat burspråk och ovanför detta finns en balkong som sträcker sig utmed hela fasaden. Byggnadens sockel är putsad i en grå ton. Taket är ett mycket flackt, valmat sadeltak. (Nr 58 i tidigare inventering.) 62

63 Hjortronet 6 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt väster och en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsteromfattningar och bågar är vita. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och byggnaden en högt uppdragen sockel som är putsad i en brun ton. (Nr 60 i tidigare inventering.) 63

64 Björnbäret 3 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt öster med ett utskjutande, inglasat parti under. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör och det sitter tvåluftsfönster med gröna bågar och tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en grå betong sockel. (Nr 59 i tidigare inventering.) 64

65 Krokslätt 1:14 Villa i ett och ett halvt plan som har en vit fasad av stående locklistpanel utom ytan mellan de nedre fönstren och sockeln som har en liggande fasspontspanel. Byggnaden har frontespiser åt både öst och väst och fönstren har korsformade mittposter med gröna bågar. Byggnaden har ett sadeltak som är täck med eternitplattor. Sockeln är uppförd i natursten och väster och högre och i tegel åt öster. (Nr 109 i tidigare inventering.) 65

66 Laman 20 Villa i ett och ett halvt plan med en vit, putsad fasad, på den östra fasaden finns två symetriskt placerade burspråk. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, under nocken sitter små lunettfönster. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och det är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög naturstens fot. (Nr 61 i tidigare inventering.) 66

67 Vildsvinet 4 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av beige, liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där panelen är stående. Fönster har korsformade mittposter och röda fönsterbågar. Byggnaden har ett kraftigt brutet sadeltak som är täckt med röd plåt och den står på en vitputsad sockel. (Nr 64 i tidigare inventering.) 67

68 Vildsvinet 5 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren på långsidorna har sex lufter varav de tre översta är mindre, fönstren på kortsidan har korsformade mittposter, samtliga fönsterbågar är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och är täckt med svart plåt. Sockeln är uppförd i natursten som är vitkalkad. (Nr 65 i tidigare inventering.) 68

69 Piggsvinet 4 Villa i två våningar med en tillbyggnad på den norra fasaden. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel, i gavelspetsarna och på tillbyggnaden sitter en stående locklistpanel, fasaden har en ljust gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster och sadeltaket är täckt med eternitplattor. Byggnaden står på en naturstens sockel. (Nr 66 i tidigare inventering.) 69

70 Orangutangen 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en ljust grön kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. På fasaden mot finns en liten farstukvist med ett sadeltak. Taket på byggnaden är ett sadeltak med en takkupa och är täckt med svart tegel. Sockeln är hög och putsad i en mörkare grön kulör. (Nr 62 i tidigare inventering.) 70

71 Puman 1 Mindre flerbostadshus i två och ett halvt plan med frontespis åt norr och ett utskjutande parti med balkong ovanpå under denna. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönster bågar och omfattningar har en blå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med svart tegel och står på en svart betongsockel. (Nr 112 i tidigare inventering.) 71

72 Ekorren 21 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis och farstukvist åt söder och en fasad med stående locklistpanel i en gul kulör, hörnen är vita och markerade. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med svart plåt, byggnaden står på en vitputsad sockel. (Nr 111 i tidigare inventering.) 72

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn.

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn. fastighet: GULLIN 1. adress: Vassgatan 15, Björklidsgatan 10. ålder: 1934. arkitekt / byggm: S. Persson. antal våningar: 2 Gul puts. Mansardtak, rödgrå eternitplattor. Vita spröjsade 2-lufts fönster. Ljusbrun

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT

DOKUMENTATIONSRAPPORT DOKUMENTATIONSRAPPORT KV. SEGLET 1992 HÄRNÖSANDS STAD HÄRNÖSANDSKO~UN LÄNSMUSEET MURBERGET AVD. FÖR KULTURMILJÖVÅRD SETH JANSSON INLEDNING I ändringen av den gällande detaljplanen för kv Seglet har man

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK fastighet: ÖSTMAN 1, hus A. adress: Blekegatan 16, Bruksgatan 31. ålder: 1942. Ombyggt 1988. arkitekt / byggm: Stadsarkitektkontoret Ystad. Börje Johnzon (1988). Grå puts. Gult fasadtegel. Flackt sadeltak,

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS.

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS. fastighet: JOHAN 15. adress: Lilla Östergatan 31. ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969). användning: Bostad antal våningar:

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4.

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4. fastighet: ALEMADEN 2, hus A. adress: Björklidsgatan 14. ålder: 1944. Ombyggt 1977. arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). Rött tegel. Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster.

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad.

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. adress: Österportstorg. ålder: 1813-1814. Ombyggt 1920, 1937, 1941, 1967, 1982. arkitekt / byggm: A. Påhlqvist. användning: Förvaltningslokaler. Byggt

Läs mer

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV fastighet: CAVALLIN 2, hus A. adress: Blekegatan 18. ålder: 1967. Ombyggt vid olika tillfällen. arkitekt / byggm: Rune Welin. användning: Skolbyggnad. antal våningar: 2 Gult fasadtegel. Mot norr är halva

Läs mer

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV fastighet: SOLDALEN 1, hus A. adress: Bellevuevägen 20. 1905. Ombyggt 1953. B.Lindén (1953). användning: Bostad. Gråmålad puts. Sadeltak, grå eternitplattor. Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen.

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen. fastighet: CHRISTINA 2, hus A. adress: Stora Norregatan 8. ålder: antal våningar: 2, mot gård 3. Grå puts. Ljusgul och vit puts, vit träpanel. Vita hela fönster, åt gatan med en spröjs. Vita lamelldörrar.

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: MARTIN NORRA 7, hus A. adress: Tobaksgatan 26. ålder: 1883. Ombyggt 1890, 1965. arkitekt / byggm: Göran Johansson (1965). ½ Brunmålad puts. Rött fasadtegel. Valmat sadeltak, grå eternitplattor.

Läs mer

BRUZELIUS 2 A från SO

BRUZELIUS 2 A från SO fastighet: BRUZELIUS 2, hus A. adress: Österportstorg 4. ålder: 1913. Ombyggt vid ett flertal tillfällen. arkitekt / byggm: O. Andersson (ritningar 1911), N. Gust. Åbergh (ritningar 1912). användning:

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV 2014-03-13 Dnr: BMN 2013-480 BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SKÄLLVIKS PRÄSTGÅRD 3:1 M.FL., SKÄLLVIK, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Upprättad: 2014-01-20,

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14.

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. ålder: 1800-tal. Gråmålad cementputs. Ljusgrön cementputs. Utvinklat sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel. Gröna 2-lufts fönster. Grön spegeldörr med fönster av

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV fastighet: NILS SÖDRA 6, hus A. adress: Hejdegatan 45. ålder: 1894. Ombyggt 1943, 1962. Henning Johansson (1943), Göran Johansson (1962). antal våningar: 2, åt gård 2½ Rött tegel, mot norr gul puts. Sadeltak,

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola.

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola. fastighet: MARIA 3, hus A. adress: Lilla Norregatan 22. ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1928, 1968, 1975. arkitekt / byggm: P. Sterner (1975). användning: Bostad, byggt som skola. antal våningar:

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer.

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer. fastighet: GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8). adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15. ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna.

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna. fastighet: HAAK NORRA 1, hus A. adress: Engelbrektsgatan 18. ålder: 1885. Ombyggt 1915, 1951, 1968. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915), Bertil Sandin (1951). ½ Blåmålad puts. Vit spritputs. Valmat

Läs mer

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad.

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad. fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: Gråmålad puts. Korsvirke, svart timra med rött tegel i facken. Gavel i rött tegel. Sadeltak, gult 1-kupigt

Läs mer

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Reviderad 2015-03-25 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Inledning och bakgrund Vintern 2013 gav Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planenheten i uppdrag

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO fastighet: NIORDER 7, hus A. adress: Dammgatan 25. ålder: 1798. Ombyggt 1898 och 1957. Rune Welin (1957). användning: Bostäder. antal våningar: 2 Fogstruken natursten, åt gård ljusgul puts. Korsvirke,

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Hamnmästarbostället DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:001 Olga Schlyter Byggnadsdokumentation

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA 5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA För att bevara Barsebäckhamns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse krävs föreskrifter och väl motiverade beskrivningar av husens kulturhistoriska värde. Efter en fotodokumentation

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Byggnadsinventering KV Magistern, Strömstad

Byggnadsinventering KV Magistern, Strömstad Byggnadsinventering KV Magistern, Strömstad Byggnadsinventering Kv. Magistern, Strömstad Strömstad kommun Lars Rydbom Kulturmiljö och samhälle Rapport 2014:34 Uppdraget Bohusläns museum har fått i uppdrag

Läs mer

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR fastighet: WALDEMAR 1, hus A. adress: Stora Östergatan 1. ålder: 1878-79. Ombyggt 1903, 1906, 1912, 1917, 1927, 1931, 1963, 1985. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1912), Karl Eriksson (1927), LRF (1963),

Läs mer

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M)

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) fastighet: SCHÖNBECK 1. adress: Skolgatan 8, Videgatan 3. ålder: 1936. Ombyggt 1938. arkitekt / byggm: S. Persson. användning: Bostad. Vit spritputs. Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Två bruna

Läs mer

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i. Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i. Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun 2014-10-15 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Förslag till varsamhet- och skyddsbestämmelser Inledning och bakgrund En bebyggelseinventering av

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset.

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset. fastighet: KEMNER 1, hus A. adress: Tobaksgatan 13. ålder: 1883. Ombyggt 1896, 1923, 1945, 1950, 1967. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1923), Rune Welin (1945, 1950 och 1967). användning: Skola. antal

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig.

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig. fastighet: FRIGGA 4, hus A. adress: Hamngatan 6. ålder: 1862. Ombyggt 1911, 1928, 1942, 1947. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1911), Karl Eriksson (1928), Frans Evers (1942), Thorsten Roos (1947). användning:

Läs mer

Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. Ursprunglig karaktär.

Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. Ursprunglig karaktär. Inspektören 1-19 Margaret avagen 18-54 ~~~gnadsår 1909, arkitekt V Bodin, uppfört av Lantegendomsnamnden. Typhus I. 1 112 och 2 vån radhus av tegel med gul slätputs. Brutet tak med valmade gavelspetsar

Läs mer

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO fastighet: PEHRSSON 1, hus A. adress: Norra Änggatan 20, Vassgatan 7. 1929. Henrik Nilsson. användning: Bostäder. ½ Mansardtak, röda eternitplattor. Vita 1-lufts, 2-lufts hela och korsdelade fönster. Vit

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven 1 Bilagan är en sammanställning av befintliga q-märkta hus på Ven, dessutom har ytterligare tre hus tillkommit. Den skyddade bebyggelsen i områdesbestämmelserna

Läs mer

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V.

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V. fastighet: BIRGER VÄSTRA 1, hus A. Stora Östergatan 40. ålder: 1700-tal. Ombyggt 1893, 1911, 1933, 1937, 1945, 1971. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Karl Erikson (1933), Rune Welin (1945 och 1971).

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Förslag till planbestämmelser för

Förslag till planbestämmelser för Förslag till planbestämmelser för kulturvärden Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson 1 OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör Gråbruna betongpannor på sadeltak, papptäckta plana tak Fasader, tegel Panel, vindskivor, fönster och dörrar S 5040-Y90R S 4030-Y S 8505-Y80R Färgändringar kan godtas dock inte med för stor spridning,

Läs mer

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad.

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad. fastighet: TRÄGÅRDH SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 53. ålder: Ombyggt 1924, 1967, 1983. Henrik Nilsson (1924), Rune Welin (1967), Nilsson & Persson (1983). användning: Bostäder. antal våningar: 2,

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-04-19 Omfattning och innehåll

Läs mer

Bygga på landet. Avesta - Fagersta - Norberg

Bygga på landet. Avesta - Fagersta - Norberg Bygga på landet Avesta - Fagersta - Norberg Denna skrift vänder sig till dig som planerar att bygga på landet i Avesta, Fagersta eller Norbergs kommun. Den innehåller information och rekommendationer som

Läs mer