Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning"

Transkript

1 Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984

2 Uppdaterad & reviderad inventering Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande används vid bygglovhantering och planärenden är en uppdatering av dess innehåll önskvärt. Den ursprungliga inventeringen redovisar kulturhistoriskt värdefulla byggnader uppdelat på de tre områden Mölndal, Lindome och Kållered. En fältinventering av samtliga byggnader i Mölndalsområdet (ej Kållered och Lindome) från den gamla rapporten x gjordes våren 2010 av Mikael Hammerman och Sofie Hemdal. För att göra detta nya material användbart görs nu denna revidering där rivna byggnader och byggnader som ej längre kan klassas som kulturhistoriskt värdefulla sorterats bort. Viss byggnader återfinns också i kommunens kulturmiljövårdsprogram eller i de av länsstyrelsen utpekade riksintresseområdena för kulturvård. Byggnaderna har kategoriserats som Byggnad av stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde eller Byggnad av kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Mölndals stadsmuseum, november 2011 Mikael Hammerman, kommunantikvarie 2

3 Samtliga byggnader 2011 Björkåsen 4 Björnbäret 3 Blåbäret 8 Blåklinten 10 Ekorren 21 Fikonet 8 Forsåker 1:181 Fullblodet 2 Gunnebo 1:40 x2 Gunnebo 1:27 Gurkan 1 Gästgivaregården 6 Hemmet 6 Hjortronet 6 Hyveln 31 Häggbäret 1 Kikås 1:1 Kikås 1:14 Kikås 1:50 Klockarelyckan 1 Klockarelyckan 7 Krokslätt 1:14 Krokslätt 1:24 Laman 20 Laxen 5 Laxen 8 Laxen 12 Leoparden 2 Mars 4, 5, 6, 7 Moroten 6 Muraren 7 Orangutangen 4 Piggsvinet 4 Platen 15 Platen 16 Puman 1 Rapphönan 4 Ryet 8 Rödhaken 6 Saffranet 2 Sjukhuset 2 Sjövalla 1:3 Sjövalla 1:63 Sjövalla 1:251 3 Skruven 8 Smultronet 4 Snöbäret 19 Sparven 1 Spinnaren 2 Stensjöbacke 38 Stensjöberg 34 Stensjöhöjd 4 Stensjön 1:36 x2 Stensjön 1:39 & Stensjön 1:37 Stensjön 1:64 Svarven 1 Tjärblomman 4 Tofsvipan 1, 2, 3 Trädgården 1:17 Trädgården 1:122 Trädgården 1:124 Utsikten 7 Verkmästaren 8 Vildsvinet 4 Vildsvinet 5 Vinbäret 10 Vinbäret 11 Vinbäret 34

4 Byggnader av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 4

5 Saffranet 2 Byggnaden är före detta Balltorps missionshus och uppfördes på talet. Huset är en våning högt och byggt i vinkel och har en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren har korsformade mittposter och bågarna är gröna. Taket är ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt. Byggnaden har en sockel av natursten. (Nr 2 i tidigare inventering) 5

6 Gästgivaregården 6 Kärra Hökegård är en större mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan. Byggnaden har en stående locklistpanel i en gul kulör och två symetriskt placerade entréer. Fönstren har korsformade mittposter men två rutor i de nedersta lufterna. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och är täckt med lertegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 1 i tidigare inventering) 6

7 Trädgården 1:122 Byggnaden är uppförd i rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel under nedersta fönsterraden, under takfoten samt runt fönster. Fasaden på gaveln mot väster är täckt med röd spritputs. Fönstren i byggnadens nedervåning har korsformade mittposter med två rutor i de nedersta lufterna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak med en stor takkupa och är täckt med lertegel. (Nr 17 i tidigare inventering) 7

8 Stensjön 1: 36 Större byggnad i två våningar samt en bottenvåning med butiker. Fasaden i de två övre våningarna består av liggande panel i en beige kulör och dekorativa inslag i rött. Fönsteromfattningarna är röda och fönsterbågarna i tvåluftsfönsterna är vita och i aluminium. Bottenvåningen är putsad i en beige kulör och här finns större butiksfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd plåt. (Nr 16 i tidigare inventering) 8

9 Trädgården 1:124 Före detta skolbyggnad, en stenbyggnad med slätputsad, beige fasad. Byggnaden har markerade hörnkedjor i vit puts och en kraftig gesims. Fönstren i byggnaden har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är röda. Taket är ett sadeltak som är täckt med plåt med flagad röd färg. Sockeln är putsad och har en grå kulör. (Nr 18 i tidigare inventering) 9

10 Stensjön 1:36 Före detta skolbyggnad i ett och ett halvt plan med en röd tegelfasad med detaljer i gult tegel och frontespiser på långsidorna. Fönstren i bottenvåningen har korsformade mittposter och två rutor i de nedre bågarna, i övervåningen sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, samtliga fönsterbågar är vita. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårds program. (Nr 8 i tidigare inventering) 10

11 Stensjön 1:39 och 1:37 Tidigare industriområde med varierade byggnadstyper. Bland annat två större tegelbyggnader, lägre bebyggelse med slätputsade fasader i en gul kulör samt ett bostadshus med en fasad av röd locklistpanel. Området ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 7 i tidigare inventering) 11

12 Tofsvipan 1, 2, 3 Tre funkisvillor i ett plan och tillhörande garage som ger ett sammanhållet intryck. Två av fasaderna har vit, stående fasspontspanel medan ett har klätts med vit plåt. Villorna har perspektivfönster med bruna bågar. Taken är flacka pulpettak som är täckta med plåt och byggnaderna står på betongsocklar i brunt, gått och orange. (Nr 9 i tidigare inventering) 12

13 Hemmet 6 Tegelvilla i två och ett halvt plan med en frontespis, fasad i rött tegel och band av gult tegel i fönstrens över- och under kant. Byggnaden har tvåluftsfönster med gula bågar samt en veranda på den södra fasaden. På övervåningen är verandan inglasad men i övrigt består den av en träpanel i en brun kulör med gula detaljer. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en naturstenssockel. (Nr 6 i tidigare inventering) 13

14 Stensjöberg 34 Större mangårdsbyggnad med frontespis åt söder. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en vit kulör, fönsteromfattningarna har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen och i frontespisen har korsformade mittfoster och två rutor i de nedre lufterna, bågarna är vita. I den övre våningen finns liggande enluftsfönter med två rutor i varje båge. Byggnaden har ett sadeltak som är täckte med lertegel och den står på en sockel av natursten. (Nr 3 i tidigare inventering) 14

15 Sjövalla 1:3 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med ett torn och veranda i vinkelutrymmet. Fasaden har en vit kulör och är klädd med liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där det sitter en stående locklistpanel. Fönstertyperna är varierade men främst treluftsfönster med en T- formad mittpost. Fönsteromfattningarna har en grå kulör och fönsterbågarna är röda. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel, torntaket är täckt med svart papp. (Nr 5 i tidigare inventering) 15

16 Platen 15 Villa i ett och ett halvt plan med en stående locklistpanel samt markerade hörn i en röd kulör. Centrerat på den östra fasaden finne ett entréparti som markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Fönstren har två lufter med sex rutor i varje båge, det finns fönsterbågar i både grön och vit kulör, i gavelspetsen finns också lunettfönster. Byggnaden har ett brant sadeltak som är täckt med lertegel och sockeln är putsad i en beige ton. (Nr 23 i tidigare inventering) 16

17 Björkåsen 4 Stor, nyklassicistisk villa i två våningar med en slätputsad fasad med markerade hörnkedjor. På den norra kortsidan finns en veranda och ovanför denna en balkong som bärs upp av kolonner på motsatt gavel finns ett utanpåliggande entréparti. Fönster i byggnaden har två lufter med åtta rutor i varje båge i bottenvåningen och sex rutor i varje båge i övervåningen. Bygganden har ett valmat sadeltak med takkupor med ovala fönster, taket är täckt med rött lertegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 30 i tidigare inventering) 17

18 Laxen 8 Byggnad i jugendstil med svällande former och flertalet tillbyggnader, samt en fronton på östra fasaden. Fasaden är klädd med eternitplattor i en vit kulör och fönsteromfattningar, bågar och andra detaljer är bruna, majoriteten av fönstren har korsformade mittposter. Taket är ett valmat sadeltak som är täckt med lertegel och byggnaden står på en sockel av tegel som har målats i en vit ton. (Nr 29 i tidigare inventering) 18

19 Klockarelyckan 1 Skolbyggnad i två våningar samt en källarvåning i suterräng med en frontspis åt öster. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel i en gul kulör. Fönster typerna är något varierade men mestadels är det tvåluftsfönster med åtta rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 27 i tidigare inventering) 19

20 Mars 4, 5, 6, 7 Fyra flerbostadshus i två våningar med indragna mittpartier och slätputsade fasader i olika vita kulörer. Samtliga byggnaderna har en- och tvåluftsfönster med bruna bågar. De två byggnaderna längst åt norr har balkonger på de utskjutande partierna på långsidorna och de två husen åt söder har balkonger på gavlarna. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med lertegel och de står på putsade socklar i en grå ton. (Nr 26 i tidigare inventering.) 20

21 Gurkan 1 Toltorpsskolan, två av byggnaderna på skolområdet. En större tegelbyggnad i tre våningar med en fasad i rött tegel och tvåluftsfönster med fyra rutor i varje båge, bågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och skolan står på en sockel av granit. Den andra byggnaden är två våningar hög och har en fasad av liggande fasspontpanel i en beige kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster i grupper om tre med fyra rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en naturstens sockel. (Nr 11 i tidigare inventering) 21

22 Fikonet 8 Mindre kyrkobyggnad med en takryttare och fasad av stående locklistpanel i en grå kulör. Fönstren i byggnaden har sex lufter med sex rutor i varje båge. Eftersom byggnaden är uppförd innan 1939 är den skyddad genom KML. (Nr 15 i tidigare inventering) 22

23 Vinbäret 11 Kvadratisk villa i en våning med stående locklistpanel i en blå kulör. På den norra fasaden finns ett burspråk med ett bågformat fönster över. De övriga fönstren i byggnaden har korsformade mittposter med fyra rutor i de överst lufterna och åtta i de nedre. Byggnaden har ett brant valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med svart bandplåt. Villan står på en hög sockel i natursten. (Nr 13 i tidigare inventering) 23

24 Snöbäret 19 Enplansvilla med en panel av stående locklistpanel i en gul kulör med markerade, vita hörn samt fönsterluckor. På den norra fasaden finns ett burspråk på den västra fasaden finns en entré som markeras av ett litet skärmtak som bärs upp av kolonner. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är vita. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor som är täckt med lertegel. (Nr 12 i tidigare inventering) 24

25 Blåbäret 8 Mindre funkisvilla, byggd i suterräng med rundade former och en slätputsad, vit fasad. Fönster en i byggnaden har en luft och fönsterbågarna är gröna. Byggnaden har ett flackt pulpettak som är täckt med plåt. (Nr 14 i tidigare inventering) 25

26 Krokslätt 1:24 Skolbyggnad i tre våningar med en slätputsad fasad i en gul kulör, mitten livet på byggnaden är något indragen. Fönstren i byggnaden två eller tre lufter med tolv rutor i varje båge, fönsterbågarna är vita. Byggnaden har ett valmat mansardtak med takkupor och det är täckt med svart plåt. Källarvåningens fasad är täckt med en grövre puts och byggnaden har en låg granitsockel. (Nr 31 i tidigare inventering) 26

27 Byggnader av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde 27

28 Forsåker 1:181 Villa i ett och ett halvt plan, uppförd i funktionalistisk stil. Fasaden är putsad i en gul kulör och delvis klädd med plattor med ett ytskikt av brun stenkross. På ena gaveln finns ett rundat burspråk och över entrén finns en halvcirkelformad balkong som bärs upp av pelare. Fönstren är tvåluftsfönster med vita bågar. Taket är ett valmat sadeltak med takkupor och det är täckt med lertegel. Sockeln är i grå betong. Villan har tidigare hört till Nordströms handelsträdgård. (Nr 68 i tidigare inventering.) 28

29 Rapphönan 4 Villa med en och en halv våning i klassicistisk stil. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en gul kulör och har markerade, vita hörnkedjor och en kraftig gesims. Byggnaden har vita fönster omfattningar och tvåluftsfönster med vita bågar. Mot norr finns ett entré parti och över detta finns en balkong och mot väster finns en större utbyggnad. Taket är ett sadeltak som är täckt med ett mycket karakteristiskt lertegel och sockeln är gråputsad. (Nr 105 i tidigare inventering.) 29

30 Rödhaken 6 villa med klassicistiska drag i en och en halv våning, fasaden är beklädd med en ståedendel locklists panel i en gul kulör och hörnen är markerade med vita kantkedjor. Entrén markeras av ett gavelfält som bär upp av två kolonner. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en större takkupa och är täckt med svart plåt. Fönster omfattningar och bågar är vita och fönstren har två lufter i nedervåningen och en och tre lufter i övervåningen. Sockeln är i betong i en grå kulör. (Nr 104 i tidigare inventering.) 30

31 Sparven 1 En villa från talet med en stram och avskalad fasad med vit slätpusts. Fönstren har en och två lufter och bågarna är blåa. Över entrén finns ett tunt skärmtak och taket på bygganden är ett flackt sadeltak som är täckt med rött lertegel. Sockeln är målad blå. (Nr 100 i tidigare inventering.) 31

32 Gunnebo 1:40 Envånings enkelstuga med faluröd locklistpanel och tvåluftsfönster med två rutor i varje båge. Fönsteromfattningar och bågar är vita och ovanför fönstren finns dekorativa snickeridetaljer. Stugan har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och den står på en vitputsad stensockel. Här huserar Mölndals naturvårdsförening. (Nr 83 i tidigare inventering.) 32

33 Gunnebo 1:27 Större villa med en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. Centrerat på byggnadens norra fasad finns en veranda med vita snickeridetaljer, ovanför denna finns en utbyggnad. Fönster typerna är något varierade men mestadels finns har treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens fot. (Nr 80 i tidigare inventering.) 33

34 Utsikten 7 Mindre bostadshus i en våning, som är tillbyggt. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel i en vit kulör, under gavelspetsarna är fasspontspanelen stående med spetsar i nederkant. I byggnaden finns två och treluftsfönster med gröna bågar. Sadeltaket är täckt med lertegel och sockeln är uppförd i natursten. (Nr 99 i tidigare inventering.) 34

35 Kikås 1:50 Villa i ett och ett halvt plan som är byggt i vinkel med liggande fassponstspanel i en ljust grön kulör. Vita fönsteromfattningar och gröna fönsterbågar. Fönster typerna i byggnaden är två- och treluftsfönter varav vissa har en högt placerad horisontell spröjs. Tacket är ett sadeltak som är täckt med grå bandplåt. Sockeln är vitputsad. (Nr 97 i tidigare inventering.) 35

36 Verkmästaren 8 Villa i en och en halv våning med frontespis och har en fasad av vit, liggande fasspontspanel. Fönstren i byggnaden är treluftsfönster med en högt placerad, horisontell spröjs. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel samt en sockel i natursten. (Nr 93 i tidigare inventering.) 36

37 Ryet 8 Villa i en och en halv våning med flera tillbyggnader. Fasaden är täckt med en gul, liggande fassponts panel. Fönsteromfattningarna är grå och fönsterbågarna vita. Det finns flertalet fönster typer i byggnaden men de mest förekommande är treluftsfönster med T- formad mittpost. Byggnadens sockel är uppförd i natursten och den har ett sadeltak som är täckt med grå plåt. (Nr 93 i tidigare inventering.) 37

38 Stensjön 1:64 Träbyggnad i två våningar med en fasad beklädd med ligganden fasspontspanel i ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och i det utanpåliggande entré partiet sitter tvålufts fönster. Taket är ett pulpettak som är täckt med svart papp. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövård och finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram. (Nr 26 i tidigare inventering.) 38

39 Kikås 1:14 Liten kapellbyggnad som är belägen på en begravningsplats och uppförd i rött, dekorativt murat tegel. Portal och fönster är rundbågiga och spröjsen i fönstren bildar kryss och delar in luften i åtta rutor. Kapellet har ett sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och står på en sockel av granit. (Nr 47 i tidigare inventering.) 39

40 Kikås 1:1 Liten byggnad i ett plan för föreningsverksamhet. Fasaden är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och för fönstren sitter vita luckor. Byggnaden står på en hög sockel i natursten och har ett valmat sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 81 i tidigare inventering.) 40

41 Gunnebo 1:40 Två små fritidsstugor i ett plan med fasader av stående locklistpanel i en brun kulör. Fönsteromfattningarna är vit och fönsterbågarna är gula, fönster typerna är varierade med två och tre lufter och med två och tre rutor i varje båge. Båda stugorna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och står på cement och naturstens socklar. (Nr 82 i tidigare inventering.) 41

42 Stensjöhöjd 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en beige ton och vita, kraftiga knutar. Det finns fönster av varierad typ i byggnaden men främst tvåluftsfönster med tolv rutor i varje båge, under nock finns runda fönster med fyra rutor. Fönsteromfattningarna är vita och bågarna röda. Byggnaden har ett brant sadeltak med lätt brytning utåt i höjd med takfoten, taket är täckt med enkupigt lertegel och står på en naturstenssockel. (Nr 40 i tidigare inventering.) 42

43 Stensjöbacke 38 Stor herrgårdsliknande tvåvåningsvilla i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad med markerade, gråputsade hörnkedjor. På den södra fasaden finns också en rundad veranda med kolonner som bär upp en balkong. Fönstren i byggnaden har två och tre lufter med korsformade mittposter. Byggnaden har ett valmat sadeltak med så takkupor med lunettfönster, taket är täckt med rött tegel. Sockeln är uppförd i natursten. (Nr 37 i tidigare inventering.) 43

44 Muraren 7 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av brun, stående locklistspanel. På byggnadens södra fasad finns en frontespis med en balkong framför, villan är också tillbyggd på västra gaveln. Fönster typerna är varierade men främst tvåluftsfönter, vissa med sex rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med enkupigt lertegel och byggnaden står på en betongsockel. (Nr 38 i tidigare inventering.) 44

45 Sjövalla 1:251 Mangårdsbyggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, bågarna är vita och fönsteromfattningarna har en grå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 43 i tidigare inventering.) 45

46 Sjövalla 1:63 Mindre stuga i ett plan med en fasad av stående locklistpanel i en vit kulör. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, fönsterbågarna har en blå kulör. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en sockel av natursten med utstrukna fogar. (Nr 44 i tidigare inventering.) 46

47 Blåklinten 10 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis åt söder, framför denna finns en inglasad veranda med balkong ovanför, det finns även en större utbyggnad på baksidan. Byggnaden är klädd med en stående locklistpanel i en blå kulör, fönsterbågarna har en brun kulör. Fönster typerna i byggnaden är varierade men vanligaste typen har korsformade mittposter, fönstren i glasverandan har delvis kulörta glas. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med lertegel och står på en sockel av natursten. (Nr 43 i tidigare inventering.) 47

48 Trädgården 1:17 Villa i ett och ett halvt plan med en farstukvist med en balkong ovanpå. Fasaden är beklädd med en vit, stående locklistpanel och i byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsterbågarna har en grön kulör. Taket är ett valmat sadeltak täckt med eternitplattor av en typ som efterliknar skiffer. Byggnaden står på en putsad sockel i en grå kulör. (Nr 90 i tidigare inventering.) 48

49 Sjukhuset 2 Två enplansbyggnader i klassicistisk stil vid entrén till Mölndals sjukhus. Båda byggnaderna har en fasad av stående locklistpanel i en mycket ljust gul kulör och kraftiga, vita gesimser. Fönstren har två lufter med två rutor i varje båge, det finns också runda fönster med fyra rutor under nock. Byggnaderna har sadeltak som är täckta med enkupigt lertegel och det står på en gråputsad sockel. (Nr 115 i tidigare inventering.) 49

50 Platen 16 Tvåvånings villa i klassicistisk stil med en vit, slätputsad fasad men markerade hörnkedjor. Centrerat på sen östra fasaden finns ett utanpåliggande entréparti med en balkong ovanpå. Fönstren i bottenvåningen är stora perspektivfönster, på övre våningen sitter tvåluftsfönster, samtliga bågar har en brun kulör. Byggnaden har ett flackt, valmat sadeltak som är täckt med svart papp. Sockeln är uppförd i natursten och det finns ett lunettfönster i denna. I trädgården finns en vitputsad ekonomibyggnad med pulpettak. (Nr 113 i tidigare inventering.) 50

51 Laxen 12 Stor villa i ett och ett halvt plan med en utbyggnad åt öster. Fasaden är klädd med liggande fasspontspanel i höjd med nedervåningen och stående i gavelspetsarna samt ett parti närmast sockeln, fasaden har en ljust grön kulör. Fönstren har korsformade mittposter och fönsteromfattningar och karmar är vita, bågarna är målade i en mörkare grön kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med grå bandplåt och sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 120 i tidigare inventering.) 51

52 Laxen 5 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis och burspråk åt norr. Fasaden är spritputsad i en gul kulör med vita fönsteromfattningar och hörnkedjor. Fönstren är pivåhängda enluftsfönster med lösa, korsformade mittposter. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med röt plåt som efterliknar tegel. Sockeln är putsad i en grå ton. (Nr 118 i tidigare inventering.) 52

53 Klockarelyckan 7 Funkisvilla i två våningar med en vit, slätputsad fasad. På östra fasaden finns ett rundat burspråk med en balkong ovanpå. Fönstren har vita bågar och har varierad form och storlek. Byggnaden har ett flackt tälttak (valmat upp till nock) och den står på en vit, putsad sockel. (Nr 117 i tidigare inventering.) 53

54 Fullblodet 2 Byggnad i ett och ett halvt plan med en fasad av liggande fjällpanel i bottenvåningen och stående locklistspanel i gavelspetsarna och vid vindsvåningen, fasaden har en grå kulör. Fönstren i bottenvåningen har korsformad mittpost och i övervåningen sitter en- och tvåluftsfönster. Byggnaden har ett sadeltak som är täckt med röd bandplåt och den står på en naturstenssockel. (Nr 123 i tidigare inventering.) 54

55 Svarven 1 Villa i en och en halv våning med en fasad av stående locklistspanel i en gul kulör. Fönstertyperna är varierade och det finns både en- och tvåluftsfönster och det finns bågar med tre eller sex rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och det är täckt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden står på en spritputsad sockel i en grå ton. (Nr 124 i tidigare inventering.) 55

56 Skruven 8 Villa i ett och ett halvt plan med ett utskjutande, inglasat parti på norra fasaden. Fasaden är beklädd med en stående locklistspanel i en gul kulör. I byggnaden sitter två och treluftsfönster med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa, taket är klätt med lertegel. Villan står på en sockel av betongblock. (Nr 125 i tidigare inventering.) 56

57 Hyveln 31 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistspanel i en ljust gul kulör. Fönstren har två lufter med tre rutor i varje båge, bågarna är gröna. Byggnaden har ett sadeltak med en takkupa och är täckt med lertegel. Sockeln är hög och uppförd i mönstrade betongblock. (Nr 126 i tidigare inventering.) 57

58 Moroten 6 Funktionalistisk villa i två våningar med en fasad klädd med fjällpanel i en vit kulör. Fönstren i byggnaden är perspektivfönster med bruna bågar utom i det utskjutande partiet på den norra fasaden där fönstren har tio lufter varav de nedre fem är mindre. Byggnaden har en putsad sockel i en beige ton, taket är ett flackt sadeltak som är täckt med svart plåt. (Nr 48 i tidigare inventering.) 58

59 Häggbäret 1 Stor villa i två våningar med klassicistiska drag. Byggnaden har en fasad om är beklädd med stående locklistpanel i en grå kulör och vita markerade hörn. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med vita bågar och på den södra fasaden finns ett runt fönster med fyra rutor. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) med en lite takkupa med ett lunettfönster, taket är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög sockel av natursten. (Nr 50 i tidigare inventering.) 59

60 Smultronet 4 Villa i ett och ett halvt plan med en frontespis med en utbyggnad under. Fasaden är reveterad och har en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster, i utbyggnaden finns ett treluftsfönster, samtliga bågar är röda. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstens sockel. (Nr 54 i tidigare inventering.) 60

61 Vinbäret 10 Stor tvåvåningsvilla med ett framkantigt utbyggt entréparti i två våningar. Fasaden är klädd med stående locklistpanel och fönstern har två lufter med tre rutor i varje båge i den nedre våningen och två rutor i varje båge i den övre. Byggnaden har ett tälttak (valmat upp till nock) som är täckt med lertegel och den står på en hög naturstenssockel. (Nr 56 i tidigare inventering.) 61

62 Vinbäret 34 Funkisvilla i två våningar med en vitputsad fasad. I byggnaden sitter en-, två- och treluftsfönster med gröna bågar. I bottenvåningen finns ett rundat burspråk och ovanför detta finns en balkong som sträcker sig utmed hela fasaden. Byggnadens sockel är putsad i en grå ton. Taket är ett mycket flackt, valmat sadeltak. (Nr 58 i tidigare inventering.) 62

63 Hjortronet 6 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt väster och en fasad av stående locklistpanel i en gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönsteromfattningar och bågar är vita. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och byggnaden en högt uppdragen sockel som är putsad i en brun ton. (Nr 60 i tidigare inventering.) 63

64 Björnbäret 3 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis åt öster med ett utskjutande, inglasat parti under. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör och det sitter tvåluftsfönster med gröna bågar och tre rutor i varje båge. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med rött lertegel och den står på en grå betong sockel. (Nr 59 i tidigare inventering.) 64

65 Krokslätt 1:14 Villa i ett och ett halvt plan som har en vit fasad av stående locklistpanel utom ytan mellan de nedre fönstren och sockeln som har en liggande fasspontspanel. Byggnaden har frontespiser åt både öst och väst och fönstren har korsformade mittposter med gröna bågar. Byggnaden har ett sadeltak som är täck med eternitplattor. Sockeln är uppförd i natursten och väster och högre och i tegel åt öster. (Nr 109 i tidigare inventering.) 65

66 Laman 20 Villa i ett och ett halvt plan med en vit, putsad fasad, på den östra fasaden finns två symetriskt placerade burspråk. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, under nocken sitter små lunettfönster. Taket är ett brutet sadeltak med takkupor och det är täckt med rött lertegel. Byggnaden står på en hög naturstens fot. (Nr 61 i tidigare inventering.) 66

67 Vildsvinet 4 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av beige, liggande fasspontspanel utom i gavelspetsarna där panelen är stående. Fönster har korsformade mittposter och röda fönsterbågar. Byggnaden har ett kraftigt brutet sadeltak som är täckt med röd plåt och den står på en vitputsad sockel. (Nr 64 i tidigare inventering.) 67

68 Vildsvinet 5 Mindre flerbostadshus i två våningar med en fasad av stående locklistpanel i en ljust gul kulör. Fönstren på långsidorna har sex lufter varav de tre översta är mindre, fönstren på kortsidan har korsformade mittposter, samtliga fönsterbågar är gröna. Byggnaden har ett brutet sadeltak med en takkupa och är täckt med svart plåt. Sockeln är uppförd i natursten som är vitkalkad. (Nr 65 i tidigare inventering.) 68

69 Piggsvinet 4 Villa i två våningar med en tillbyggnad på den norra fasaden. Fasaden är beklädd med liggande fasspontspanel, i gavelspetsarna och på tillbyggnaden sitter en stående locklistpanel, fasaden har en ljust gul kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster och sadeltaket är täckt med eternitplattor. Byggnaden står på en naturstens sockel. (Nr 66 i tidigare inventering.) 69

70 Orangutangen 4 Villa i ett och ett halvt plan med en fasad av stående locklistpanel i en ljust grön kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. På fasaden mot finns en liten farstukvist med ett sadeltak. Taket på byggnaden är ett sadeltak med en takkupa och är täckt med svart tegel. Sockeln är hög och putsad i en mörkare grön kulör. (Nr 62 i tidigare inventering.) 70

71 Puman 1 Mindre flerbostadshus i två och ett halvt plan med frontespis åt norr och ett utskjutande parti med balkong ovanpå under denna. Fasaden är beklädd med en stående locklistpanel i en vit kulör. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, fönster bågar och omfattningar har en blå kulör. Byggnaden har ett brutet sadeltak som är täckt med svart tegel och står på en svart betongsockel. (Nr 112 i tidigare inventering.) 71

72 Ekorren 21 Villa i ett och ett halvt plan med frontespis och farstukvist åt söder och en fasad med stående locklistpanel i en gul kulör, hörnen är vita och markerade. I byggnaden sitter tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Taket är ett brutet sadeltak som är täckt med svart plåt, byggnaden står på en vitputsad sockel. (Nr 111 i tidigare inventering.) 72

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM Kirurgen Kvarteret Kirurgen är ett mindre kvarter med sin östra avgränsning formad efter gränsdragningarna mellan byarna Västra Ramlösa och Köpinge. Kvarteret Kirurgen - tidigare

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Ale kommun kultur i arv

Ale kommun kultur i arv Ale kommun kultur i arv Mycket översiktlig Kulturhistorisk bebyggelseinventering Preliminärt urval/förslag 2007 1 2 Innehåll Kort inledning Bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter i Ale kommun. Upplagd

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Transformatorstationer Essunga kommun

Transformatorstationer Essunga kommun Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Essunga Peter Jarbring Västarvet, Kulturmiljö 2 Transformatorstationer

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Villabyggandet. Egnahemsträdgårdar i Haga

Villabyggandet. Egnahemsträdgårdar i Haga Villabyggandet Benämningen villa som idag betyder friliggande bostadshus med en eller två bostäder samt tomt, härrör från antikens Rom och betydde då herrgård eller lanthus, t ex Villa rustica. Under 1700-1800-talen

Läs mer