K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV"

Transkript

1 fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson (1930), S. Persson (1938) användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3½, delvis mansard. Grå huggen granit. Gulbrunt tegel i bottenvåning, ljusgult i övre våningar. Mot gården grå puts. Mansard- och sadeltak, röd falsad plåt. Röda rundbågsfönster med spröjsad överdel, kors- och 6-delade. Ursprungliga ramdörrar med speglar och spröjsade fönster med facettslipade glasrutor. Yttertrappor av granit. Överljuset till butiksdörren i hörnet är bemålat med ett stort öga. Två frontespiser med mjuka bågformer och utsmyckningar, den ena med ett ovalt fönster. Två elegant utformade halvrunda burspråk, det ena med torn. Avtrappad gesims med mönster av indragna stenar under. Mot gården avtrappad gesims i gult tegel med täta konsoler. Tre mörka granitband i bottenvåningen. Små eleganta, plåttäckta kupor. Två balkonger mot Stora Östergatan med sirliga smidesräcken och konsoler. Vackert runt trapphus med många välbevarade tidstypiska detaljer, såsom blyinfattade färgade fönster, lägenhetsdörrar med snidade speglar och spröjsade glaspartier, trappräcke med svarvade stolpar och sirligt järnsmide. MAGNUS 33 A från N K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV MAGNUS 33 A från SO

2 fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. forts. MAGNUS 33 A från N FRONTESPIS MAGNUS 33 A från N TORN MAGNUS 33 A från V BURSPRÅK MAGNUS 33 A från V KUPA MAGNUS 33 A från SO GESIMSER

3 fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. forts. MAGNUS 33 A från SV PORT MAGNUS 33 A från N DÖRR MAGNUS 33 A från N FÖNSTER MAGNUS 33 A från NV ÖGA

4 fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. forts. MAGNUS 33 A TRAPPHUS GOLV MAGNUS 33 A TRAPPHUS LÄGEN- HETSDÖRR MAGNUS 33 A TRAPPHUS FÖNS- TER MAGNUS 33 A TRAPPHUS RÄCKE

5 fastighet: MAGNUS 33, hus B. adress: Stora Östergatan 12. ålder: Tillbyggt Renoverad arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. (även 1927). användning: Biograf. antal våningar: 1 Grå puts. Pulpettak, röd falsad plåt. Rödmålade spegeldörrar. Biografsalongen renoverades till i stort sett det utseende den hade Väggmålningarna, som har landskaps- och stadsmotiv från både klassisk mark (Italien, Grekland) och Ystad, är original från 1910 och 1927, då en ny vägg gjordes. Stolarna är nya, men i gammal modell. MAGNUS 33 B från SV K = 5(exteriör) 1(interiör), M = 4. Exteriören är likgiltig, men interiören och användningen har mycket stort värde. fastighet: Magnus 33. adress: Trångsund, Bästebrorsgränd. ålder: arkitekt / byggm: användning: Plank mot gata. antal våningar: Rödmålat. Stående locklistpanel, avslutad med bågar. Övre och nedre del liggande fjällpanel. K = 2, M = 1. MAGNUS 33 från V PLANK

6 fastighet: MAGNUS 46, hus A. adress: Stora Östergatan 14. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: Ewe, Melin / byggmästare Johan Persson. Nilsson & Persson (1986). användning: Affärer och bostäder. antal våningar: 4 Grå huggen granit, åt gård grå cement, plåtavtäckt. Rött tegel, åt gård gulbrun puts. Valmat sadeltak, rött enkupigt tegel, röd plåt åt gård. Bruna blyinfattade och blyspröjsade fönster med olika antal lufter. Stora dekorativt spröjsade utskjutande skyltfönster. Åt gård vita korsdelade fönster. Burspråk och loggia. I översta våningen korsvirke med mönstermurade fack och gesims i mörkbrunt trä med sågtandsdekor. K = 1, M = 2. MAGNUS 46 A från NO MAGNUS 46 A från SO MAGNUS 46 A från NO LOGGIA

7 fastighet: MAGNUS 46, hus B. adress: Stora Östergatan 14. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: Ewe, Melin / byggmästare Johan Persson. Nilsson & Persson (1986). användning: Affärer och bostäder. antal våningar: 3 + mansard, dessutom del av vind inredd. Grå huggen granit, åt gård grå cement, plåtavtäckt. Rött tegel, åt gård gulbrun puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel åt gata, gulbrun plåt åt gård. Bruna blyinfattade och blyspröjsade fönster med olika antal lufter. Stora dekorativt spröjsade utskjutande skyltfönster. Åt gård vita korsdelade fönster. Port av ek med runt fönsterparti i slipat glas. Butiksdörrar rundbågade, några glasade, med elegant järnsmide som skydd. Ramdörrar med spröjsat glas åt gård. Framför skyltfönstren ljusbrunnar till källaren med sirliga smidesräcken. Burspråk i olika utformning med korsvirke och mönstermurning i översta våningen. Över porten en smidd hållare (för flagga eller fackla?) MAGNUS 46 B från NO K = 1, M = 2. MAGNUS 46 B från SO MAGNUS 46 B från NO BURSPRÅK ÖVRE DEL

8 fastighet: MAGNUS 46, hus B. forts. MAGNUS 46 B från N PORT MAGNUS 46 B från N FÖNSTER MAGNUS 46 B från V SKYLTFÖNS- TER MAGNUS 46 B från N HÅLLARE

9 fastighet: MAGNUS 46, hus C. adress: Apgränd 2. ålder: Ombyggt 1986, tillbyggt med ett rum arkitekt / byggm: Ewe, Melin / byggmästare Johan Persson. Nilsson & Persson (1986 och 1996). användning: Affärer och bostäder. antal våningar: 2 + mansard. Grå huggen granit, åt gård grå cement, plåtavtäckt. Rött tegel, åt gård gulbrun puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel och röd plåt åt gata, gulbrun plåt åt gård. Bruna blyinfattade och blyspröjsade fönster med olika antal lufter. Åt gård vita korsdelade fönster. Ramdörrar med spröjsat glas. Portgång genom huset med gallergrind i smide mot gatan. Burspråk med korsvirkesdekor och torntak byggde man till ett rum på taket, utökning av en vindslägenhet i hus B. Det har röda plåtväggar, vita korsdelade fönster med spröjsad överdel och valmat plåttak. MAGNUS 46 B och C från N K = 1, M = 2. MAGNUS 46 B och C från N BUR- SPRÅK MAGNUS 46 C från SO MAGNUS 46 C från SV TAKHUS

10 fastighet: MAGNUS 46, hus D. adress: Trångsund 5. ålder: 1930 arkitekt / byggm: Oscar Isberg. användning: Bostäder. antal våningar: 3½ Grå puts. Grå puts. Sadeltak, rött och svart 1-kupigt tegel. Vita 2-lufts fönster. Port med vita glasade stålramdörrar. Två burspråk åt söder med vit träpanel och franska balkonger. Bandrustik i bottenvåningen. Fem vinklade takfönster mot gatan. Vita fönsteromfattningar. Loftgångar i betong med vita järnräcken mot gården. Porten har golv av smågatsten. MAGNUS 46 D från S K = 3, M = 3. MAGNUS 46 D från N MAGNUS 46 D från NV BAKSIDA fastighet: MAGNUS 46, hus E. adress: Trångsund 5. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1986). användning: Tvättstugor och bostäder. antal våningar: 2 Grå cement. Grå puts. Pulpettak, gul falsad plåt. Vita spröjsade 2-lufts fönster. Glasade stålramdörrar. Vita fönster- och dörromfattningar. K = 4, M = 3. MAGNUS 46 E från O

11 fastighet: MAGNUS 46, hus F. adress: ålder: arkitekt / byggm: Nilsson & Persson. Användning: Cykelförråd och sopförvaring. Antal våningar: 1 Ljusgrå liggande träpanel. Tak: Detaljer: Tälttak, rött 1-kupigt tegel. Grå 1-luftsfönster. Grå dörrar med stående träpanel. Väggstolpar i mörkgrått. På gården finns ett litet gårdshus av rött tegel med sadeltak med rött, 2-kupigt tegel. Det byggdes 1931 för sopor, stallspillning och handelsspillning. Användes nu till cykelförvaring. MAGNUS 46 F från NV Värdering K = 3, M = 3. MAGNUS 46 CYKELHUS från SO Fastighet: MAGNUS 48, hus A. adress: Stickgatan 7 ålder: Ombyggt 1898 (fasad) och Arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1988). Användning: Bostäder. Antal våningar: 1½ Grå kalkputs. Väggar: Ljusgul kalkputs. Tak: Detaljer: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita spröjsade 2-luftsfönster. Vit glasad parspegeldörr, vit spegeldörr mot gård. Profilerad gesims, profilerade dörr- och fönsteromfattningar och bröstningslist med plåtavtäckning, allt vitmålat. Avtrappad gesims i gult tegel mot gård och på gavel, här med sågtandsnitt. Två nya små triangulära kupor åt gata, tre takfönster åt gård. Yttertrappa av kalksten och granit. Ståndränna, stuprör med elegant utformade huvuden. På gaveln en stentavla med texten: DETTA HUS har Bryggaren Gustaf Petter Siöwall Och dess Hustru. MAGNUS 48 A från NV Värdering K = 2, M = 2. MAGNUS 48 A från SO

12 Fastighet: MAGNUS 48, hus A. forts. MAGNUS 48 A från N STUPRÖR MAGNUS 48 A från S NAMNTAVLA Fastighet: MAGNUS 48, hus B. adress: Stickgatan 5. ålder: sent 1700-tal. Ombyggt 1898 (fasad), 1956 och arkitekt / byggm: S. G. Johansson (1956), Nilsson & Persson (1988). användning: Bostad. antal våningar: 1½, + övre vind. Grå puts Beige puts, åt gård korsvirke med röd timra och. gula fack. Sadeltak, enkupigt rött tegel. Vita spröjsade 2-lufts och 4-lufts fönster. Vit profilerad gesims och bröstningslist med plåtavtäckning. Tre små kupor i gulbrun plåt mot gata. Ståndränna, stuprör med elegant överdel. MAGNUS 48 B från NV K = 2, M = 2. MAGNUS 48 B från SO

13 fastighet: MAGNUS 50, hus A. adress: Stickgatan 9. ålder: Ombyggt 1955, arkitekt / byggm: Börje Johnzon (1955), Nilsson & Persson (1988). användning: Kyrka, katolska församlingen. Tidigare stall och vagnslider. antal våningar: Ej synlig. Synlig granitsten med vita fogar, gavel åt norr vit puts, gavel åt söder rödmålad stående träpanel. Sadeltak, rött enkupigt tegel. Fönster och dörrar rundade i ovankant. Fönstren, liksom de helglasade portarna, är smårutade med järnspröjsar, typ stallfönster. Entréporten, liksom den gamla lastluckan som nu är ljusintag, har ytterluckor av rödmålade brädor. Två små takkupor av gammal modell. MAGNUS 50 A och C från SV K = 1, M = 1. MAGNUS 50 A från N MAGNUS 50 A från NV MAGNUS 50 A från NV KUPA

14 fastighet: MAGNUS 50, hus B. adress: Stickgatan 9. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1988). användning: Administration för katolska församlingen, och bostad. Tidigare stall o. vagnslider. antal våningar: Ej synlig. Synlig granitsten med vita fogar, gavel åt väst vit puts. Sadeltak, rött enkupigt tegel. Fönster och dörrar rundade i ovankant. Fönstren, liksom de helglasade portarna, är smårutade med järnspröjsar, typ stallfönster. Ljusintag av murade glasblock. Runt, fyrdelat fönster i gavelspets. MAGNUS 50 B från NV K = 1, M = 1. MAGNUS 50 B från SV fastighet: MAGNUS 50, hus C. adress: Stickgatan 9. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1988). användning: Kontor och förråd. antal våningar: 1 Ej synlig. Synlig granitsten med vita fogar, mot norr vit puts. Sadeltak, rött enkupigt tegel. Fönster och dörr rundade i ovankant. Fönstren, liksom den helglasade dörren, är smårutade med järnspröjsar, typ stallfönster. Portgång genom huset. K = 1, M = 1. fastighet: GAMLA STADEN 2:21, del av. (f.d. MAGNUS 6) adress: Stickgatan 9. ålder: arkitekt / byggm: Fastighetskontoret. användning: Garage. antal våningar: 1 Röd stående locklistpanel. Sadeltak, svart papp. 10 garageportar, klädda med brun träpanel. K = 5, M = 4. GAMLA STADEN 2:21 från V. F.D. MAGNUS 6.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM

Kirurgen. RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM RAMLÖSA BtVAKANDrPROGRAM Kirurgen Kvarteret Kirurgen är ett mindre kvarter med sin östra avgränsning formad efter gränsdragningarna mellan byarna Västra Ramlösa och Köpinge. Kvarteret Kirurgen - tidigare

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

område II sydöstra ÖSTERMALM gatuperspektiv från Timboholmsvägen

område II sydöstra ÖSTERMALM gatuperspektiv från Timboholmsvägen område II sydöstra ÖSTERMALM gatuperspektiv från Timboholmsvägen 61 62 Östra leden SYDÖSTRA ÖSTERMALM OMRÅDESHISTORIK Historieintresserade känner till området med anledning av att det var här omkring som

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Ale kommun kultur i arv

Ale kommun kultur i arv Ale kommun kultur i arv Mycket översiktlig Kulturhistorisk bebyggelseinventering Preliminärt urval/förslag 2007 1 2 Innehåll Kort inledning Bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter i Ale kommun. Upplagd

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer