För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa"

Transkript

1 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

2 Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- & Jordvärmepumpar...12 Luft/Vatten-värmepumpar...16 Värmepumpsmodul/Elpanna...18 Minivattensystem/Fläktelement...20 Frånluftsvärmepumpar...22 Varmvattenberedare/Ack.tankar...24 Luft/Luft-värmepump...26 Besparingskalkyl på hemsidan...27 Trygghetsförsäkring

3 Bosch det trygga värmepumpsvalet Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började tillverka värmeprodukter redan på 1800-talet. Verksamheten omfattar idag allt från kraftvärmeverk och gaspannor till solfångare och värmepumpar för villor. Vår marknadsposition på den Europeiska marknaden för värmeprodukter är i särklass. Erfarenheten av värmepumpar och geotermisk energi har vi utvecklat sedan 70-talet. Mycket av utvecklingen sker i Sverige. Det innebär lösningar som är helt anpassade till nordiskt klimat och förhållanden. Installation & Service Över hela Sverige finns ett nät av kunniga, välutbildade och erfarna VVS-installatörer som hjälper dig med din Bosch anläggning. Vi kallar dem AI, som står för Auktoriserad Installatör, för att de genomgått vår utbildning och kan leverera den trygghet som du förväntar av produkter från Bosch. Det finns också en separat, rikstäckande serviceorganisation som alltid är redo att rycka ut om något skulle hända med värmeanläggningen i ditt hus. Bosch service är nära var du än bor. Sortiment. Som du ser av den här broschyren erbjuder Bosch ett heltäckande sortiment av värmepumpar för alla tänkbara hustyper och förutsättningar. Våra produkter distribueras av Sveriges ledande grossister. Det innebär att produkter, tillbehör och reservdelar finns nära till hands för dig och din installatör, oavsett var i landet du bor. 3

4 Olika sätt att värma ditt hus Oljepanna Elpanna El, direktverkande Pellets Att elda med olja är Elpannan är en ren och Under en period med Pellets är ett förnyelse- relativt bekvämt och ger effektiv värmekälla (drygt lågt elpris installerades bart och förhållandevis hög effekt som passar 95% verkningsgrad) med direktverkande el på miljövänligt uppvärm- små radiatorsystem. förhållandevis låg kostnad grund av låg investering. ningsalternativ trots att Även om moderna för installation/utbyte. Tyvärr gör bristen på det eldas. Med modern oljepannor har hög En stor fördel för dig som vattenbaserat radiator- utrustning är det också verkningsgrad (c:a 90%) har den här typen av upp- system det svårare att byta bekvämare än vedeldning. väljer knappt någon detta värmning är att det uppvärmningsalternativ. Till nackdelarna hör den alternativ längre på grund vattenburna värmesys- Idag väljer många att skräpiga och mycket av högt oljepris och den temet gör det lätt att byta installera ett vattenburet utrymmeskrävande negativa miljöpåverkan till andra värmekällor. system för att komma pelletsförvaringen (4 x det innebär. På senare år har allt fler undan de stigande elpris- oljevolymen). Det krävs Det finns idag modernare också valt att byta ut sin erna. Även om det är en också manuella insatser värmekällor som sänker elpanna mot en värmekälla stor investering betalar i form av påfyllning, driftskostnaderna radikalt, med lägre elförbrukning. det sig sannolikt på sikt. sotning och asktömning. betalar sig inom några få Det finns flera alternativ Ett prisvärt alternativ Man kan inte heller bortse år och ökar husets värde som innebär stor kan också vara ett mini- från behovet av passning. direkt. Det gör fortsatt besparing på både vattensystem med oljeeldning rent ekono- energiåtgång och miljö. fläktelement. Det värmer C:a-pris/kWh: 0:85kr* miskt tveksamt, även om Därmed kan man minska husets centrala ytor, i Sotning och underhåll det är en modern effektiv effekterna av ständigt övriga utrymmen får tillkommer. oljepanna. stigande elpriser. befintliga radiatorer sitta Pannverkningsgrad: 70% kvar. Ett annat alternativ Koldioxid-utsläpp: 1** C:a-pris/kWh: 1:66kr* C:a-pris/kWh: 1:43kr* kan vara en luft-/luft- Sotning, underhåll samt Pannverkningsgrad: 97% värmepump. besiktning av oljetank Koldioxid-utsläpp: 3** tillkommer. C:a-pris/kWh: 1:38kr* Pannverkningsgrad: 70% Verkningsgrad: 100% Koldioxid-utsläpp: 25** Koldioxid-utsläpp: 3** * Ca-priser för driftskostnad exklusive investering enligt Energicentrum A6, mars

5 Uppvärmningssystemet är kanske den viktigaste funktionen i ditt hus. Samtidigt är valet avgörande för både driftskostnader, komfort, miljöpåverkan och husets värde. Här går vi igenom de olika alternativens för- och nackdelar bra att veta inför ditt viktiga investeringsbeslut! Ved Fjärrvärme Solvärme Värmepump Vedeldning har mycket Utbyggnaden av fjärrvärme Det optimala uppvärm- Olika typer av värme- gemensamt med pellets- har i många tätorter gått ningsalternativet skulle pumpar är den absoluta eldning, men utrustning framåt de senaste åren. man kunna kalla solvär- favoriten i hus med för automatiserad eldning Det är också ett rent, men. Den innebär gratis vattenburna värmesystem. saknas nästan helt. Det är utrymmessnålt och värmeförsörjning helt Värmepumpen är ren, svårt att optimera för- miljövänligt alternativ. utan miljöpåverkan. bekväm, utrymmessnål, bränningen om fukthalt- Taxorna varierar dock På våra breddgrader är miljövänlig, underhållsfri och vedkvaliteten varierar, kraftigt och har stigit en tyvärr tillgänglig effekt och har extremt låg vilket i sin tur kan vålla hel del de senaste åren. mycket låg på vintern driftskostnad. Den högre problem med lukt och Villaägaren bör alltså när värmebehovet är installationskostnaden rök i närmiljön. Kraven betänka valet. Man är som störst. De senaste uppvägs mer än väl av den på miljögodkända pannor hänvisad till en enda och allra effektivaste minimala driftskostnaden. och pannsystem kommer leverantör och utan teknikerna är ännu mycket Dessutom ökar husets att öka. De många arbets- realistisk möjlighet att dyra. Vilket innebär att värde, vilket också bidrar momenten kring huggning, byta värmekälla. Ofta endast ett fåtal väljer till en långsiktigt bra klyvning och torkning av innebär valet långa detta av principiella investering. Kostnad för veden gör att nästan avtalstider och höga miljöskäl, och till största värmepumpens driv-el enbart de med egen skog fasta kostnader. Lever- del för uppvärmning av beror på framtida elpris. använder detta alternativ. antören är också fri att tappvarmvatten som ett Prisökningar kompenseras sätta framtida taxor utan komplement till någon dock av allt högre effek- C:a-pris/kWh: 0:70kr* konkurrens. annan värmekälla. tivitet. Dagens teknik ger Gäller köpt ved. en effekt upp till motsva- Pannverkningsgrad: 50% C:a-pris/kWh: 0:83kr* # C:a-pris/kWh: 0kr* rande 500% pannverk- Koldioxid-utsläpp: 3** Pannverkningsgrad: 100% ningsgrad. Koldioxid-utsläpp: 10** C:a-pris/kWh: 0:45kr* Gäller berg-/jord-/sjö- värmepump Koldioxid-utsläpp: 1** # Uppskattat årsmedelpris ** Enligt Folksam/EFFEKTIV 5

6 Värmepumpen förnyelsebar energi för framtiden Våra värmepumpar hämtar värmeenergi från naturen i berg, jord, vatten och luft. Det är lagrad solenergi, en förnyelsebar och helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Redan idag har över installerade värmepumpar i Sverige sparat energi motsvarande två kärnreaktorer eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. 6

7 Satsa på förnyelsebar energi till ditt hus. Energimyndigheten klassar värmepumpsvärme som förnyelsebar energikälla. Det placerar Bosch värmepumpar i samma miljö vänliga grupp som vindkraft och solenergi. Spara belastning på natur och miljö Enligt EFFEKTIV/Folksams undersökning (www.folksam.se) får bergvärme bästa betyg när det gäller utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är det i särklass bästa alternativ driftsekonomiskt. och minska samtidigt dina Växthuseffekt Drift/år* Uppvärmningssystem egna värmekostnader :- Bergvärme Med en Bosch värmepump :- Pelletspanna kan naturen bidra med upp :- Elpanna till 5 gånger så mycket :- Fjärrvärme energi som värmepumpen förbrukar. Det gör dig till en vinnare när energipriserna ständigt ökar. Så fort du installerat din värmepump :- Oljepanna försvinner upp emot 3/4-delar av dina uppvärmningskostnader. Det blir pengar över från första dagen, även om du lånar till hela installationskostnaden. Kalkylförutsättningar. Friliggande villa 180 kvm i Gbg med byggår -80. Energiförbrukning 25,000 kwh exkl. hushållsel. Bosch EHP LW/M 11kW för ovanstående förutsättningar enl. Bosch kalkylmodell. Övriga driftskostnader: Energicentrum A6 (Mars -10) Ett rent samvete värmer också skönt. 7

8 Komplett sortiment för alla hus och behov Bergvärme Compress EHP LW EHP LW Compress EHP LW/M EHP LW/M Sidan Bergvärmepump ger upp till 70% besparing och kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem. Ger värme och varmvatten. Ett meter djupt hål borras på tomten. I hålet hängs en kollektorslang ner i en slinga där en vätska cirkulerar och hämtar upp värmen, vilket ger hög effekt. Det bör inte vara för långt ner till berggrunden. Bergvärme ger även möjlighet till komfortkyla sommartid. Jord-/sjövärme Compress EHP LW EHP LW Compress EHP LW/M EHP LW/M Sidan I en jord- eller sjövärmeanläggning läggs meter kollektorslang ned. Jordvärme ger hög effekt (upp till 70% besparing) och är en stabil värmekälla. Installationen är något billigare än bergvärme men det krävs en stor tomt och det görs ett betydande ingrepp på tomten under grävarbetet. För sjövärme är installationen enkel men det krävs omedelbar närhet till vattendraget. Uteluft EHP AW CC 160 Sidan Denna typ av värmepump hämtar värme ur utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge besparing på upp till 60%. Installationskostnaden är låg därför att ingen kollektorslang krävs. Den tystgående värmepumpen placeras på lämplig plats utanför huset. Med ny teknik kan den ge värmetillskott även när det är riktigt kallt. Lämplig där berggrund saknas eller om tomtytan är begränsad. Installeras tillsammans med CC 160 som optimalt system för både värme och varmvatten. Frånlufts EHP EW Sidan Passar i mindre villor med mekanisk frånluftsventilation. Vid större uppvärmningsbehov kombineras lämpligen en jord/berg/sjövärmepump med frånluftsåtervinning. Frånluftsvärmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och ger värme, varmvatten och ett sunt inomhusklimat där luften byts 12 gånger per dygn (enligt Boverkets krav). Passar bäst när uppvärmningsbehovet är begränsat och där berg/jord värmepump inte kan användas. Luft/luft EHP AA Sidan 26 Luft/Luft-värmepumpen tar värme ur uteluften och sprider luftburen värme effektivt i huset. Den är perfekt lösning främst för hus med direktverkande el och fritidshus och kan ge en besparing på upp till 50 procent om planlösningen är öppen. Inneluften blir behagligare och du slipper den torra luften från el-elementen. Sommartid producerar den behaglig komfortkyla. Låg installationskostnad. Producerar ej tappvarmvatten 8

9 Hustyp 1 Vattenburet system Hustyp 2 Direktverkande el Hustyp 3 Nybyggnation Vattenburen värme innebär att ett rörsystem distribuerar varmt vatten från värmekällan (värmepumpen/pannan) till radiatorerna eller leds genom rör i golvet (golvvärme). Ett vattenburet värmesystem ger stor frihet i valet av värmekälla. Hus med direktverkande el var under en period det vanligaste på grund av låg installationskostnad och dåvarande låga elpriser. Uppvärmningen sker genom element som är kopplade till husets elnät. Avsaknaden av rörsystem gör det svårare att byta värmekälla. Vid nybyggnation av småhus krävs idag mekanisk ventilation. Vi erbjuder flera alternativa lösningar som både ventilerar och återvinner eller tillför värme till huset. Kostar något mer än jordvärme i installation men är en lösning som kräver liten yta och inte innebär några större ingrepp på tomten. Kräver berggrund på rimligt djup. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 14) Stabil och pålitlig värmekälla där berggrund saknas. Kräver stor tomtyta för att lägga jordslingan. Finns sjö eller lämpligt vattendrag i närheten kan kollektorslangen läggas utan grävning. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 14) Kompaktkollektor kan också vara ett bra alternativ till jordslinga. Luft/vatten ger hög besparing till förhållandevis låg installationskostnad. Bra alternativ när berggrund saknas och när den grävbara tomten är för liten. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) Luft/vatten är ett alternativ i större villor om ej jord- eller bergvärme kan väljas. Fungerar utmärkt i hus med mekaniskt ventilationssystem. Återanvänder värmen i den luft som annars ventileras ut. Kopplas till vattenburna element eller golvvärme. Hus med direktverkande elvärme och mekanisk ventilation kan återvinna värmen ur frånluften med EHP EW. En luft/luft-värmepump kan öka komforten och ge besparing på upp till 50 procent. Kräver öppen planlösning. Ger ej tappvarmvatten. Enkel att installera, låg investering bra även för fritidshus. Svårt att välja? Kontakta din Bosch-installatör för råd om vad som passar bäst och ger största besparingen i ditt hus. 9

10 Modern teknik ger fördelar som är rena förtjänsten Du sparar stora belopp med en Bosch värmepump. Värmer du idag upp ditt hus med el- eller oljepanna så råder vi dig att ersätta den med en Bosch värmepump så fort du bara kan! Det gäller även dig som bygger nytt. Det är få investeringar, om någon, som betalar sig så bra som värmepumpen. Med värmepumpen får du varje år upp till 20% i skattefri avkastning genom insparade uppvärmningskostnader. Lönsamt lån Även om du lånar till hela investeringen blir det en nettobesparing varje månad, efter ränta, driftskostnader och amortering. Värdet på ditt hus ökar i samma ögonblick som värmepumpen är installerad, vilket gör det lätt att få bra lån. Gör en preliminär kalkyl på vår hemsida och/eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för en kostnadsfri kalkyl för just ditt hus. (Se Framtidsinvestering Med en Bosch värmepump gör du en klok framtidsinvestering. En bra värmepump är nämligen mycket driftsäker. Därför ingår med Bosch värmepumpar en mycket förmånlig trygghetsförsäkring på 6 år, som omfattar hela anläggningen. Din investering i borrhål eller jordslinga kan också de kommande generationerna som bor i ditt hus dra nytta av. Kom ihåg: Den extremt låga driftskostnaden gör värmepumpen lönsammare än andra värmekällor på sikt. Även om andra alternativ kanske är billigare att installera är de dyrare att värma ditt hus med varje månad. Värmepumpen är det överlägset mest ekonomiska valet, även om investeringen i början är lite större! 10

11 Kostnad % Verkn.gr. 75% Oljepanna Drift olja Verkn.gr. 95% Oljepanna Elpanna Fjärrvärme Verkn.gr. 100% Uppvärmningskostnad per m 2 och år Pellets Verkn.gr. 75% Värmepumpinstallation Lån Bosch EHP AW Verkn.gr. 395% Drift värmepump Bosch EHP EW Verkn.gr. N/A Bosch EHP EAS Verkn.gr. 252% Besparing Bosch EHP LW Verkn.gr. 500% En värmepump är alltid god ekonomi. Även om du lånar till investeringen blir månadskostnaden lägre. Har du eget kapital kan du investera i värmepumpen och få upp till 20% i risk- och skattefri avkastning. Och ju högre elpriset blir, desto större blir avkastningen. Tid Hög COP eller verklig besparing? Vissa tillverkare anger extremt höga värmefaktorer, COP, för sina värmepumpar. Dessa uppnås genom att trimma anläggningen för ett noga utvalt tillfälle tyvärr ibland på bekostnad av effektiviteten vid alla andra tillfällen. Och, ännu värre, kanske också på bekostnad av livslängden. Den verkliga besparingen uppstår egentligen som summan av alla olika förhållanden just ditt hus upplever under ett helt år den så kallade årsvärmefaktorn. För att ge en ärlig och rättvisande bild av den verkliga besparingen måste någon av våra installatörer göra en riktig analys och dimensionering (det gör de gärna och kostnadsfritt). Det är enda sättet att få en professionell och seriös uppskattning av den framtida besparingen. Du kan också göra en ungefärlig besparingskalkyl för din hustyp och bostadsort på vår hemsida läs mer på sidan

12 Bosch Compress EHP LW/M Ny sjö-, jord-, bergvärmepump när du vill spara maximalt 12 Nyheten Bosch Compress EHP LW/M är ett resultat av vår ständiga forskning med målet att ytterligare öka din besparing. Här har vi förfinat och utvecklat tekniken på ett sätt som innebär att energibesparingen kan öka med upp till 1000 kwh på ett år jämfört med andra värmepumpar. Samtidigt ger en ny reglercentral nya möjligheter till styrning/samkörning med fler värmepumpar och med andra system. NYHET! 6 Produktfördelar Världspatenterad scrollkompressor som ger mycket hög effekt och har låg ljudnivå. Ny reglercentral Rego 1000 inbyggd. Högupplöst grafisk display ger mycket enkel skötsel och övervakning för rätt temperatur i hela huset. Kan med tillbehör styra upp till tre kretsar för: - blandning av golvvärme/ radiatorer - Naturkyla (från berg) - Poolstyrning - Solvärme Kan även styra två kaskadkopplade värmepumpar. Cirkulationspumpar i A-klass för lägsta energiförbrukning. Kan öka besparingen med upp till 1000 kwh per år. Finns i storlekar 6-17 kw vilket ger optimal lösning med lämplig dimensionering för alla fastigheter. CompSafe skyddar kompressorn och kompressorns köldmediekrets. Servicevänlig uppbyggnad, snabb och enkel installation Kompressorljudhuv ger extra låg ljudnivå trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Bosch-produkter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Redan från grunden är Bosch värmepumpar i toppklass när det gäller besparing, kvalitet och trygghet. Hjärtat i värmepumpen är en scrollkompressor med världspatent som ger mycket hög effekt och driftstemperatur. Kompressorn är optimerad in i minsta detalj och har också en mycket låg ljudnivå. Nya Bosch Compress EHP LW/M har dessutom nyutvecklade cirkulationspumpar som är A-klassade och extremt energisnåla. Det innebär att värmepumpens elförbrukning minimeras och din besparing ökar. Den högre årsvärmefaktorn på grund av lågenergipumparna kan ge en ytterligare besparing på mellan 500 och 1000 kwh per år beroende på storlek och driftförhållanden. Den nya reglercentralen, Rego 1000, gör det mycket enkelt att göra de inställningar du vill. En tydlig och högupplöst grafisk display ger enkel kontroll över drift och funktioner. Med Rego 1000 öppnar vi också möjligheter för framtiden. Du kan enkelt koppla samman två värmepumpar vid behov av högre effekt. Tre olika värmekretsar kan styras, exempelvis om du har golvvärme i vissa rum. Vill du utnyttja borrhålets kyla för naturkyla i huset kan det styras enkelt med hjälp av Rego Med olika tillbehör kan du även värma din swimmingpool, eller koppla in solvärmesystem till din värmepumpanläggning. Välj mellan modellerna LW och LW/M. LW/M har inbyggd varmvattenberedare. Till LW väljer du separat varmvattenberedare efter personligt behov. Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 27 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.)

13 Tekniska data Modell Compr. 6 LW/M Compr. 7 LW/M Compr. 9 LW/M Compr. 11 LW/M Compr. 14 LW Compr. 17 LW Drift vätska/vatten Värmeeffekt (B0/W35) 1) kw 5,5 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4 Värmeeffekt (B0/W45) 1) kw 5,1 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5 Tillförd effekt (B0/W35) 1) kw 1,3 1,7 2,1 2,3 3,4 4,1 Tillförd effekt (B0/W45) 1) kw 1,6 2,0 2,5 2,8 4,1 5,0 Köldbärare Nominellt flöde l/s 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90 Max. tryck bar Drifttemperatur C Anslutning (Cu) mm Kompressor Typ Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Vikt köldmedium R407c kg 1,6 1,6 1,8 2,4 2,3 2,3 Värmesystem Nominellt flöde l/s 0,20 0,25 0,31 0,38 0,50 0,57 Min./max. framledningstemperatur C 20/65 20/65 20/65 20/65 20/65 20/65 Max. tillåtet drifttryck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Anslutning (Cu) mm Varmvatten Volym varmvattenberedare LW/M-modell l 185/40 185/40 185/40 185/40 Varmvattenkapac. 40 C LW/M-mod. vid 12 l/min 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter Min./max. tillåtet drifttryck LW/M-modell bar 2/10 2/10 2/10 2/10 Mtrl. Varmvattenberedare LW/M-modell koppar koppar koppar rostfri Anslutning (Cu / Rf) mm Värden för elektrisk anslutning Elektrisk inkoppling 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz Anslutningseffekt/Avsäkring 5,4 kw/16 A 6,0 kw/16 A 6,8 kw/16 A 7,4 kw/16 A 15,1 kw/32 A 16,0 kw/32 A Elpatron kw Kapslingsklass X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 Allmänt Ljudeffekt 2) db(a) LW/M: 31 LW/M: 34 LW/M: 36 LW/M: 36 LW: 35 LW: 36 LW: 38 LW: 37 LW: 38 LW: 36 Reglercentral Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mått (bredd djup höjd) LW/M-modell mm Vikt (utan förpackning) LW/M-modell kg Mått (bredd djup höjd) LW-modell mm Vikt (utan förpackning) LW-modell kg ) Enligt EN ) Enligt EN ISO Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida 13

14 Tillbehör Berg/Jord/Sjö Bosch CC 200/300 Kombiberedare Rumskontroll Panel för bekväm fjärrjustering av inomhustemperaturen från boytan. Innehåller även temperaturgivare. (för Compress) Bosch Kombiberedare CC 200/300 är nyutvecklade för bästa varmvattenkomfort, bra driftsekonomi och enkel skötsel. Modellerna ger optimal effekt i kombination med Bosch vätska/vatten-värmepumpar i LW-serien upp till 11 kw. Besparingen maximeras eftersom värmepumpen automatiskt prioriterar uppvärmning av tappvarmvatten när huset har lågt värmebehov. Beredaren har NYHET! 6 trygghetsförsäkring en varmvattenkapacitet på 200 alt. 300 liter, men innehåller även en utjämningstank för uppvärmningssystemet. Denna bidrar till en jämn och behaglig värme i huset och motverkar s.k. knäppning i radiatorsystemet. Den inbyggda volymtanken, utjämningstanken och även inbyggt expansionskärl ger en enkel installation eftersom alla nödvändiga komponenter ryms i en kompakt enhet. Värmepumpen värmer vattnet i den yttre manteln och värmen överförs effektivt till varmvattentanken. En rillad (vågformad) yta ger effektivare värmeöverföring. Designen är anpassad för Bosch värmepumpar. Finns i koppar eller i rostfritt utförande. Den rostfria beredaren har en aluminiumanod för att ytterligare säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och funktion. Tekniska data Modell Kombiberedare CC 200/200CU Kombiberedare CC 300/300CU Volym innermantel l Volym yttermantel l Volym arbetstank l Volym expansionskärl l Max. arbetstryck inner/yttermantel bar 9 / 3 9 / 3 Max. arbetstryck arbetstank bar 3 3 Max. arbetstryck inner/yttermantel MPa 0,9 / 0,3 0,9 / 0,3 Max. arbetstryck arbetstank MPa 0,3 0,3 Skyddsanod Modell Rostfri Modell Rostfri Anslutning mm Cu 22 Cu 28 Pump för värmesystemet Wilo RS 25/6-3 Wilo RS 25/6-3 Dimensioner (BxDxH) mm 600x648x x774x1970 Vikt exkl. / inkl. vatten kg 158/ / Rumsgivare Temperaturgivare för inomhusplacering. Kompletterar utomhusgivare för optimal värmestyrning. (passar samtliga berg-, jord- och sjövärmepumpar) EL 280 Frånluftsåtervinningsaggregat för system som kombinerar frånluftsåtervinning med värmepump för jord, berg eller sjö. (passar samtliga berg-, jord- och sjövärmepumpar) Kylstation PKS Bekväm integrerad lösning för naturkyla (komfortkyla från bergvärmebrunn). Innehåller cirkulationspump, temperaturreglage. Komplettera med fläktelement i de rum som ska kylas. Styrs från värmepumpens reglerdator. (för Compress) Mixningsenhet Station för inkoppling av flera olika värmekretsar t.ex. vid blandad miljö med både golvvärme och radiatorer, Även användbar för pooluppvärmning eller solvärmesystem. Kretsarna styrs från värmepumpens reglerdator. (för Compress)

15 Bosch EHP LW, EHP LW/M Värmepump för berg, jord och sjö Bosch EHP LW & LW/M är värmepumpar som ger hög energibesparing oavsett om de används till sjö-, jord- eller bergvärme. En tystgående scrollkompressor producerar upp till 65-gradig värme till radiatorer och varmvattensystem. Ett enkelt, användarvänligt och beprövat styrsystem säkerställer optimal funktion i alla sammanhang. Modell LW/M har inbyggd varmvattenberedare på 165 liter, till LW väljs detta som tillbehör i valfri storlek beroende på varmvattenbehov. EHP LW 6 trygghetsförsäkring EHP LW/M Trygghet svart på vitt. Bosch-produkter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Tekniska data Modell EHP 6 LW/M EHP 7 LW/M EHP 9 LW/M EHP 11 LW/M EHP 14 LW EHP 17 LW Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35 C* kw 5,9/1,3 7,3/1,6 9,1/2,0 10,7/2,2 14,4/3,1 16,7/3,7 Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 C* kw 5,4/1,7 6,9/2,1 8,4/2,6 10,1/3 13,9/4,2 16,2/4,9 Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Eltillskott omkopplingsbart kw 3.0, 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, 9.0 Säkringsstorlek. Beroende på eltillskott. Elkassett 3kW AT Elkassett 6kW AT Elkassett 9kW AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Inbyggd värme/köldbärarpump Ja Ja Ja Ja Ja Ja Högsta utgående värmebärartemp. C Köldmediefyllning R407C kg 1,35 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 Mått EHP LW/M-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x1770 Mått EHP LW-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x x640x x640x1500 Nettovikt EHP LW/M-modell kg Nettovikt EHP LW-modell kg Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare, EHP LW/M Koppar Koppar Koppar Rostfri Volym varmvattenberedare liter RSK nr / / / / Tillval: För LW-modell varmvattenberedare, se sid * Effektuppgifterna vid 0/35 C och 0/50 C är angivna enligt Europastandard EN255. Eltillskott är ej medräknat. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida 15

16 Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Ger en mycket god årlig besparing Bosch luft/vatten-värmepump EHP AW ger värme ur uteluften och mycket god årlig besparing. Den är därmed ett verkligt kraftfullt alternativ där det saknas berggrund eller tillräcklig tomtyta för att installera en markvärmepump. Med Bosch EHP AW kan du sänka värmekostnaderna med upp till 65 %. Inomhusdel CC 160 NYHET! 6 trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Boschprodukter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Den höga effekten utvinns av en patenterad scrollkompressor som kan producera tillräckligt med värme för ditt hus även vid åtskilliga minusgrader. Beroende på förutsättningarna kan den fortsätta ge energibesparingar ända ned mot 20. De mindre modellerna, från 6 kw till 10 kw, har nu utvecklats ytterligare med bland annat en vädertålig toppdel i kompositmaterial. De har en ny tilltalande design som gör att de smälter in i alla miljöer på ett följsamt sätt. Konstruktion och kapacitet är dimensionerade för svenska förhållanden. Känslig elektronik är placerad inomhus. Rostfri droppskål och inbyggd kondensvattenavledning undanröjer isbildning vid värmepumpen och fukt vid husgrunden. Värmepumpen är en av marknadens absolut tystaste. Den patenterade scrollkompressorn bidrar till den låga ljudnivån. Vi har dessutom utvecklat en teknik där utflödet av luft är riktat uppåt och insuget sker mellan enheten och väggen. Därmed riktas inget buller åt sidorna, varken mot grannen eller din egen altan. EHP AW kopplar du till värmepumpsmodulen CC 160 för varmvattenproduktion, tillskott och en komplett värmelösning. Det går också att koppla den till befintlig panna. Reglering av anläggningen sker bekvämt från inomhuscentralen. Bosch EHP AW är utrustad med Compsafe, som övervakar kompressor och kylkrets för ökad livslängd. Produktfördelar EHP AW: Ger hög besparing även där det inte passar att installera berg- eller jordvärme Extremt låg ljudnivå med uppåtriktat utblås. Mycket hög värmeutvinning ända ned mot 20. En komplett värmelösning för både hus och varmvatten tillsammans med CC 160. Kondensvattenavledning undanröjer fukt- och isbildningsproblem. 16

17 Tekniska data Modell EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW EHP 14 AW EHP 17 AW Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35 C 1 kw 5,9/1,4 7,6/2,1 8,8/2,4 13,8/3,6 16/4,2 Avgiven/Tillförd effekt vid 7/50 C 1 kw 5,6/1,7 7,9/2,5 9,9/2,9 13,4/4,4 14,5/4,7 Luftflöde m 3 /h Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Säkringsstorlek AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Högsta utgående värmebärartemp. 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C Rek.cirkulationspump P2 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 Top-S 25/7,5 Top-S 25/7,5 Avfrostningssystem Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Mått (BxDxH) mm 840x665x x665x x665x x704x x704x1587 Nettovikt kg Färg Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Hölje Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Topp i komposit Topp i komposit Topp i komposit Ljudtrycksnivå Lp-öra (dba)* dba RSK nr ) Effektuppgifterna är angivna enligt Europastandard EN ) Effektuppgifterna är angivna enligt Europastandard EN ) Smältsäkring typ gl-gg eller dvärgbrytare med karakteristik C. 4) Mått exkl. fötter, tillkommer min 20 mm - max 30 mm beroende på justering. * Med ljudtrycksnivå menas ljudnivån som i öronhöjd 1,8 m uppfattas en meter ifrån värmepumpen. Uppmätt i ljudmätrum med +7 C utetemperatur och 50 C framledningstemperatur. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 27 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.) 17

18 Bosch CC 160 Värmepumpsmodul/Elpanna CC 160 är en serie kvalitetsprodukter där basfunktionen är en elpanna med bästa energieffektivitet. Den är speciellt utvecklad för anslutning till uteluftvärmepumpen EHP AW, men kan även fungera separat. För dig som endast vill byta ut en tidigare elpanna kan detta vara en lösning som ger möjlighet att senare koppla till värmepumpen för bästa energibesparing. Regler och växelventil för anslutning till vår uteluftsvärmepump EHP AW finns redan förberett. Tekniska data Modell CC 160/9 CC 160/13.5 Höjd mm Bredd mm Djup mm Rostfri dubbelmantlad varmvattenberedare l 145/55 145/55 Nettovikt kg Expansionskärl l Elpatron kw 9 13,5 Cirkulationspump kw (0,07x2) dubbla cirk.p. (0,07x2) dubbla cirk.p. Anod elanod elanod Säkerhetsventil Ingår Ingår Backventil Ingår Ingår Påfyllningsventil Ingår Ingår Avtappningsventil Ingår Ingår Blandningsventil Behövs ej Behövs ej Tryckmätare Ingår Ingår Växelventil Ingår Ingår Spänning V 400V, 3N 400V, 3N Avsäkring A RSK nr Bosch CC 160 passar Bosch EHP 6 AW, EHP 8 AW och EHP 10 AW. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Bosch CC 160 bygger på senaste teknik för optimal energieffektivitet. Konstruktionen ger effektiv uppvärmning och minimerade värmeförluster. En rostfri varmvattenberedare med elanod är underhållsfri och ger effektivt korrosionsskydd för alla vattentyper. CC 160 är helt förberedd för att enkelt kunna anslutas till luft/vattenvärmepumpen EHP AW, direkt eller i efterhand. Den tar hand om både varmvattenproduktion och ger tillskottsvärme de kallaste dagarna. Avancerad reglerautomatik optimerar värmen i huset för bästa besparing. Värme pumpen prioriterar alltid uppvärmning eller varmvatten efter behov för lägsta totalkostnad. 18

19 19

20 Bosch FL Fläktelement för minivattensystem Ersätt din direktvärme med en mjuk och skön vattenburen värme! Du slipper torr direkt-el luft och kan även få svalka på sommaren. Värmen till elementet hämtas med en Bosch värmepump, som kopplas via ett diskret minivattensystem till ett vattenburet och tystgående Bosch fläktelement. Det värmer större delen av ditt hus och mer än halverar din uppvärmningskostnad. Bra att veta Bosch fläktelement har kondensdränering och kan t ex tillsammans med bergvärme även användas som luftkonditionering. Vid dimensionering av fläktelement mot värmepump måste fläktelementen ha en värmekapacitet som överstiger värmepumpens totala kapacitet med minst 10 %. Fläktelementet placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. I normalvillor behövs 1-3 element per plan, beroende på planlösning. Med luftburen värmespridning fördelas värmen jämnt i hela huset. Luften renas genom ett filter. Inneklimatet förbättras också genom luftcirkulationen. Regleringen av fläkthastigheten sker via lättåtkomliga reglage. Fläktelement kan även installeras i ett befintligt vattenburet högtemperaturvärmesystem. Temperaturen kan då sänkas i värmesystemet, vilket ger en högre besparing och utnyttjande av värmepumpen samt förbättrad värmespridning i huset. Minivattensystem Minivattensystemet består av diskreta rör som dras till ditt fläktelement från värmepumpen. Du får det vattenburna systemets fördelar och samtidigt den effektiva värmespridningen från Bosch fläktelement. Skön sommarsvalka Luftkonditionering kan erhållas med bergvärmepump genom att cirkulera vätskan från slangen i berget till fläktelementet via minivattensystemet. Du erhåller då billig sommarsvalka i ditt hus, samtidigt ökar borrhålets effekt eftersom värme från huset återladdar borrhålet. Strategiskt placerade fläktelement sammanbinds av ett kort nydraget rörsystem. Samma fläktelement kan på sommaren användas för naturkyla (vid bergvärme) Fläktelementet är diskret utformat och sköter sitt uppdrag i det tysta. 20

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. IVT luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Återförsäljare: InVest Energi & Miljö - Ryssviksvägen 2-131 36 Nacka - Sweden

Återförsäljare: InVest Energi & Miljö - Ryssviksvägen 2-131 36 Nacka - Sweden 2011 Återförsäljare: InVest Energi & Miljö - Ryssviksvägen 2-131 36 Nacka - Sweden Om Invest Energi & Miljö InVest är ett svenskt företag och ett EU-registrerat varumärke och har blivit ett av de ledande

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer