För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa"

Transkript

1 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

2 Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- & Jordvärmepumpar...12 Luft/Vatten-värmepumpar...16 Värmepumpsmodul/Elpanna...18 Minivattensystem/Fläktelement...20 Frånluftsvärmepumpar...22 Varmvattenberedare/Ack.tankar...24 Luft/Luft-värmepump...26 Besparingskalkyl på hemsidan...27 Trygghetsförsäkring

3 Bosch det trygga värmepumpsvalet Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började tillverka värmeprodukter redan på 1800-talet. Verksamheten omfattar idag allt från kraftvärmeverk och gaspannor till solfångare och värmepumpar för villor. Vår marknadsposition på den Europeiska marknaden för värmeprodukter är i särklass. Erfarenheten av värmepumpar och geotermisk energi har vi utvecklat sedan 70-talet. Mycket av utvecklingen sker i Sverige. Det innebär lösningar som är helt anpassade till nordiskt klimat och förhållanden. Installation & Service Över hela Sverige finns ett nät av kunniga, välutbildade och erfarna VVS-installatörer som hjälper dig med din Bosch anläggning. Vi kallar dem AI, som står för Auktoriserad Installatör, för att de genomgått vår utbildning och kan leverera den trygghet som du förväntar av produkter från Bosch. Det finns också en separat, rikstäckande serviceorganisation som alltid är redo att rycka ut om något skulle hända med värmeanläggningen i ditt hus. Bosch service är nära var du än bor. Sortiment. Som du ser av den här broschyren erbjuder Bosch ett heltäckande sortiment av värmepumpar för alla tänkbara hustyper och förutsättningar. Våra produkter distribueras av Sveriges ledande grossister. Det innebär att produkter, tillbehör och reservdelar finns nära till hands för dig och din installatör, oavsett var i landet du bor. 3

4 Olika sätt att värma ditt hus Oljepanna Elpanna El, direktverkande Pellets Att elda med olja är Elpannan är en ren och Under en period med Pellets är ett förnyelse- relativt bekvämt och ger effektiv värmekälla (drygt lågt elpris installerades bart och förhållandevis hög effekt som passar 95% verkningsgrad) med direktverkande el på miljövänligt uppvärm- små radiatorsystem. förhållandevis låg kostnad grund av låg investering. ningsalternativ trots att Även om moderna för installation/utbyte. Tyvärr gör bristen på det eldas. Med modern oljepannor har hög En stor fördel för dig som vattenbaserat radiator- utrustning är det också verkningsgrad (c:a 90%) har den här typen av upp- system det svårare att byta bekvämare än vedeldning. väljer knappt någon detta värmning är att det uppvärmningsalternativ. Till nackdelarna hör den alternativ längre på grund vattenburna värmesys- Idag väljer många att skräpiga och mycket av högt oljepris och den temet gör det lätt att byta installera ett vattenburet utrymmeskrävande negativa miljöpåverkan till andra värmekällor. system för att komma pelletsförvaringen (4 x det innebär. På senare år har allt fler undan de stigande elpris- oljevolymen). Det krävs Det finns idag modernare också valt att byta ut sin erna. Även om det är en också manuella insatser värmekällor som sänker elpanna mot en värmekälla stor investering betalar i form av påfyllning, driftskostnaderna radikalt, med lägre elförbrukning. det sig sannolikt på sikt. sotning och asktömning. betalar sig inom några få Det finns flera alternativ Ett prisvärt alternativ Man kan inte heller bortse år och ökar husets värde som innebär stor kan också vara ett mini- från behovet av passning. direkt. Det gör fortsatt besparing på både vattensystem med oljeeldning rent ekono- energiåtgång och miljö. fläktelement. Det värmer C:a-pris/kWh: 0:85kr* miskt tveksamt, även om Därmed kan man minska husets centrala ytor, i Sotning och underhåll det är en modern effektiv effekterna av ständigt övriga utrymmen får tillkommer. oljepanna. stigande elpriser. befintliga radiatorer sitta Pannverkningsgrad: 70% kvar. Ett annat alternativ Koldioxid-utsläpp: 1** C:a-pris/kWh: 1:66kr* C:a-pris/kWh: 1:43kr* kan vara en luft-/luft- Sotning, underhåll samt Pannverkningsgrad: 97% värmepump. besiktning av oljetank Koldioxid-utsläpp: 3** tillkommer. C:a-pris/kWh: 1:38kr* Pannverkningsgrad: 70% Verkningsgrad: 100% Koldioxid-utsläpp: 25** Koldioxid-utsläpp: 3** * Ca-priser för driftskostnad exklusive investering enligt Energicentrum A6, mars

5 Uppvärmningssystemet är kanske den viktigaste funktionen i ditt hus. Samtidigt är valet avgörande för både driftskostnader, komfort, miljöpåverkan och husets värde. Här går vi igenom de olika alternativens för- och nackdelar bra att veta inför ditt viktiga investeringsbeslut! Ved Fjärrvärme Solvärme Värmepump Vedeldning har mycket Utbyggnaden av fjärrvärme Det optimala uppvärm- Olika typer av värme- gemensamt med pellets- har i många tätorter gått ningsalternativet skulle pumpar är den absoluta eldning, men utrustning framåt de senaste åren. man kunna kalla solvär- favoriten i hus med för automatiserad eldning Det är också ett rent, men. Den innebär gratis vattenburna värmesystem. saknas nästan helt. Det är utrymmessnålt och värmeförsörjning helt Värmepumpen är ren, svårt att optimera för- miljövänligt alternativ. utan miljöpåverkan. bekväm, utrymmessnål, bränningen om fukthalt- Taxorna varierar dock På våra breddgrader är miljövänlig, underhållsfri och vedkvaliteten varierar, kraftigt och har stigit en tyvärr tillgänglig effekt och har extremt låg vilket i sin tur kan vålla hel del de senaste åren. mycket låg på vintern driftskostnad. Den högre problem med lukt och Villaägaren bör alltså när värmebehovet är installationskostnaden rök i närmiljön. Kraven betänka valet. Man är som störst. De senaste uppvägs mer än väl av den på miljögodkända pannor hänvisad till en enda och allra effektivaste minimala driftskostnaden. och pannsystem kommer leverantör och utan teknikerna är ännu mycket Dessutom ökar husets att öka. De många arbets- realistisk möjlighet att dyra. Vilket innebär att värde, vilket också bidrar momenten kring huggning, byta värmekälla. Ofta endast ett fåtal väljer till en långsiktigt bra klyvning och torkning av innebär valet långa detta av principiella investering. Kostnad för veden gör att nästan avtalstider och höga miljöskäl, och till största värmepumpens driv-el enbart de med egen skog fasta kostnader. Lever- del för uppvärmning av beror på framtida elpris. använder detta alternativ. antören är också fri att tappvarmvatten som ett Prisökningar kompenseras sätta framtida taxor utan komplement till någon dock av allt högre effek- C:a-pris/kWh: 0:70kr* konkurrens. annan värmekälla. tivitet. Dagens teknik ger Gäller köpt ved. en effekt upp till motsva- Pannverkningsgrad: 50% C:a-pris/kWh: 0:83kr* # C:a-pris/kWh: 0kr* rande 500% pannverk- Koldioxid-utsläpp: 3** Pannverkningsgrad: 100% ningsgrad. Koldioxid-utsläpp: 10** C:a-pris/kWh: 0:45kr* Gäller berg-/jord-/sjö- värmepump Koldioxid-utsläpp: 1** # Uppskattat årsmedelpris ** Enligt Folksam/EFFEKTIV 5

6 Värmepumpen förnyelsebar energi för framtiden Våra värmepumpar hämtar värmeenergi från naturen i berg, jord, vatten och luft. Det är lagrad solenergi, en förnyelsebar och helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Redan idag har över installerade värmepumpar i Sverige sparat energi motsvarande två kärnreaktorer eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. 6

7 Satsa på förnyelsebar energi till ditt hus. Energimyndigheten klassar värmepumpsvärme som förnyelsebar energikälla. Det placerar Bosch värmepumpar i samma miljö vänliga grupp som vindkraft och solenergi. Spara belastning på natur och miljö Enligt EFFEKTIV/Folksams undersökning (www.folksam.se) får bergvärme bästa betyg när det gäller utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är det i särklass bästa alternativ driftsekonomiskt. och minska samtidigt dina Växthuseffekt Drift/år* Uppvärmningssystem egna värmekostnader :- Bergvärme Med en Bosch värmepump :- Pelletspanna kan naturen bidra med upp :- Elpanna till 5 gånger så mycket :- Fjärrvärme energi som värmepumpen förbrukar. Det gör dig till en vinnare när energipriserna ständigt ökar. Så fort du installerat din värmepump :- Oljepanna försvinner upp emot 3/4-delar av dina uppvärmningskostnader. Det blir pengar över från första dagen, även om du lånar till hela installationskostnaden. Kalkylförutsättningar. Friliggande villa 180 kvm i Gbg med byggår -80. Energiförbrukning 25,000 kwh exkl. hushållsel. Bosch EHP LW/M 11kW för ovanstående förutsättningar enl. Bosch kalkylmodell. Övriga driftskostnader: Energicentrum A6 (Mars -10) Ett rent samvete värmer också skönt. 7

8 Komplett sortiment för alla hus och behov Bergvärme Compress EHP LW EHP LW Compress EHP LW/M EHP LW/M Sidan Bergvärmepump ger upp till 70% besparing och kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem. Ger värme och varmvatten. Ett meter djupt hål borras på tomten. I hålet hängs en kollektorslang ner i en slinga där en vätska cirkulerar och hämtar upp värmen, vilket ger hög effekt. Det bör inte vara för långt ner till berggrunden. Bergvärme ger även möjlighet till komfortkyla sommartid. Jord-/sjövärme Compress EHP LW EHP LW Compress EHP LW/M EHP LW/M Sidan I en jord- eller sjövärmeanläggning läggs meter kollektorslang ned. Jordvärme ger hög effekt (upp till 70% besparing) och är en stabil värmekälla. Installationen är något billigare än bergvärme men det krävs en stor tomt och det görs ett betydande ingrepp på tomten under grävarbetet. För sjövärme är installationen enkel men det krävs omedelbar närhet till vattendraget. Uteluft EHP AW CC 160 Sidan Denna typ av värmepump hämtar värme ur utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge besparing på upp till 60%. Installationskostnaden är låg därför att ingen kollektorslang krävs. Den tystgående värmepumpen placeras på lämplig plats utanför huset. Med ny teknik kan den ge värmetillskott även när det är riktigt kallt. Lämplig där berggrund saknas eller om tomtytan är begränsad. Installeras tillsammans med CC 160 som optimalt system för både värme och varmvatten. Frånlufts EHP EW Sidan Passar i mindre villor med mekanisk frånluftsventilation. Vid större uppvärmningsbehov kombineras lämpligen en jord/berg/sjövärmepump med frånluftsåtervinning. Frånluftsvärmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och ger värme, varmvatten och ett sunt inomhusklimat där luften byts 12 gånger per dygn (enligt Boverkets krav). Passar bäst när uppvärmningsbehovet är begränsat och där berg/jord värmepump inte kan användas. Luft/luft EHP AA Sidan 26 Luft/Luft-värmepumpen tar värme ur uteluften och sprider luftburen värme effektivt i huset. Den är perfekt lösning främst för hus med direktverkande el och fritidshus och kan ge en besparing på upp till 50 procent om planlösningen är öppen. Inneluften blir behagligare och du slipper den torra luften från el-elementen. Sommartid producerar den behaglig komfortkyla. Låg installationskostnad. Producerar ej tappvarmvatten 8

9 Hustyp 1 Vattenburet system Hustyp 2 Direktverkande el Hustyp 3 Nybyggnation Vattenburen värme innebär att ett rörsystem distribuerar varmt vatten från värmekällan (värmepumpen/pannan) till radiatorerna eller leds genom rör i golvet (golvvärme). Ett vattenburet värmesystem ger stor frihet i valet av värmekälla. Hus med direktverkande el var under en period det vanligaste på grund av låg installationskostnad och dåvarande låga elpriser. Uppvärmningen sker genom element som är kopplade till husets elnät. Avsaknaden av rörsystem gör det svårare att byta värmekälla. Vid nybyggnation av småhus krävs idag mekanisk ventilation. Vi erbjuder flera alternativa lösningar som både ventilerar och återvinner eller tillför värme till huset. Kostar något mer än jordvärme i installation men är en lösning som kräver liten yta och inte innebär några större ingrepp på tomten. Kräver berggrund på rimligt djup. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 14) Stabil och pålitlig värmekälla där berggrund saknas. Kräver stor tomtyta för att lägga jordslingan. Finns sjö eller lämpligt vattendrag i närheten kan kollektorslangen läggas utan grävning. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 14) Kompaktkollektor kan också vara ett bra alternativ till jordslinga. Luft/vatten ger hög besparing till förhållandevis låg installationskostnad. Bra alternativ när berggrund saknas och när den grävbara tomten är för liten. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 20) Luft/vatten är ett alternativ i större villor om ej jord- eller bergvärme kan väljas. Fungerar utmärkt i hus med mekaniskt ventilationssystem. Återanvänder värmen i den luft som annars ventileras ut. Kopplas till vattenburna element eller golvvärme. Hus med direktverkande elvärme och mekanisk ventilation kan återvinna värmen ur frånluften med EHP EW. En luft/luft-värmepump kan öka komforten och ge besparing på upp till 50 procent. Kräver öppen planlösning. Ger ej tappvarmvatten. Enkel att installera, låg investering bra även för fritidshus. Svårt att välja? Kontakta din Bosch-installatör för råd om vad som passar bäst och ger största besparingen i ditt hus. 9

10 Modern teknik ger fördelar som är rena förtjänsten Du sparar stora belopp med en Bosch värmepump. Värmer du idag upp ditt hus med el- eller oljepanna så råder vi dig att ersätta den med en Bosch värmepump så fort du bara kan! Det gäller även dig som bygger nytt. Det är få investeringar, om någon, som betalar sig så bra som värmepumpen. Med värmepumpen får du varje år upp till 20% i skattefri avkastning genom insparade uppvärmningskostnader. Lönsamt lån Även om du lånar till hela investeringen blir det en nettobesparing varje månad, efter ränta, driftskostnader och amortering. Värdet på ditt hus ökar i samma ögonblick som värmepumpen är installerad, vilket gör det lätt att få bra lån. Gör en preliminär kalkyl på vår hemsida och/eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för en kostnadsfri kalkyl för just ditt hus. (Se Framtidsinvestering Med en Bosch värmepump gör du en klok framtidsinvestering. En bra värmepump är nämligen mycket driftsäker. Därför ingår med Bosch värmepumpar en mycket förmånlig trygghetsförsäkring på 6 år, som omfattar hela anläggningen. Din investering i borrhål eller jordslinga kan också de kommande generationerna som bor i ditt hus dra nytta av. Kom ihåg: Den extremt låga driftskostnaden gör värmepumpen lönsammare än andra värmekällor på sikt. Även om andra alternativ kanske är billigare att installera är de dyrare att värma ditt hus med varje månad. Värmepumpen är det överlägset mest ekonomiska valet, även om investeringen i början är lite större! 10

11 Kostnad % Verkn.gr. 75% Oljepanna Drift olja Verkn.gr. 95% Oljepanna Elpanna Fjärrvärme Verkn.gr. 100% Uppvärmningskostnad per m 2 och år Pellets Verkn.gr. 75% Värmepumpinstallation Lån Bosch EHP AW Verkn.gr. 395% Drift värmepump Bosch EHP EW Verkn.gr. N/A Bosch EHP EAS Verkn.gr. 252% Besparing Bosch EHP LW Verkn.gr. 500% En värmepump är alltid god ekonomi. Även om du lånar till investeringen blir månadskostnaden lägre. Har du eget kapital kan du investera i värmepumpen och få upp till 20% i risk- och skattefri avkastning. Och ju högre elpriset blir, desto större blir avkastningen. Tid Hög COP eller verklig besparing? Vissa tillverkare anger extremt höga värmefaktorer, COP, för sina värmepumpar. Dessa uppnås genom att trimma anläggningen för ett noga utvalt tillfälle tyvärr ibland på bekostnad av effektiviteten vid alla andra tillfällen. Och, ännu värre, kanske också på bekostnad av livslängden. Den verkliga besparingen uppstår egentligen som summan av alla olika förhållanden just ditt hus upplever under ett helt år den så kallade årsvärmefaktorn. För att ge en ärlig och rättvisande bild av den verkliga besparingen måste någon av våra installatörer göra en riktig analys och dimensionering (det gör de gärna och kostnadsfritt). Det är enda sättet att få en professionell och seriös uppskattning av den framtida besparingen. Du kan också göra en ungefärlig besparingskalkyl för din hustyp och bostadsort på vår hemsida läs mer på sidan

12 Bosch Compress EHP LW/M Ny sjö-, jord-, bergvärmepump när du vill spara maximalt 12 Nyheten Bosch Compress EHP LW/M är ett resultat av vår ständiga forskning med målet att ytterligare öka din besparing. Här har vi förfinat och utvecklat tekniken på ett sätt som innebär att energibesparingen kan öka med upp till 1000 kwh på ett år jämfört med andra värmepumpar. Samtidigt ger en ny reglercentral nya möjligheter till styrning/samkörning med fler värmepumpar och med andra system. NYHET! 6 Produktfördelar Världspatenterad scrollkompressor som ger mycket hög effekt och har låg ljudnivå. Ny reglercentral Rego 1000 inbyggd. Högupplöst grafisk display ger mycket enkel skötsel och övervakning för rätt temperatur i hela huset. Kan med tillbehör styra upp till tre kretsar för: - blandning av golvvärme/ radiatorer - Naturkyla (från berg) - Poolstyrning - Solvärme Kan även styra två kaskadkopplade värmepumpar. Cirkulationspumpar i A-klass för lägsta energiförbrukning. Kan öka besparingen med upp till 1000 kwh per år. Finns i storlekar 6-17 kw vilket ger optimal lösning med lämplig dimensionering för alla fastigheter. CompSafe skyddar kompressorn och kompressorns köldmediekrets. Servicevänlig uppbyggnad, snabb och enkel installation Kompressorljudhuv ger extra låg ljudnivå trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Bosch-produkter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Redan från grunden är Bosch värmepumpar i toppklass när det gäller besparing, kvalitet och trygghet. Hjärtat i värmepumpen är en scrollkompressor med världspatent som ger mycket hög effekt och driftstemperatur. Kompressorn är optimerad in i minsta detalj och har också en mycket låg ljudnivå. Nya Bosch Compress EHP LW/M har dessutom nyutvecklade cirkulationspumpar som är A-klassade och extremt energisnåla. Det innebär att värmepumpens elförbrukning minimeras och din besparing ökar. Den högre årsvärmefaktorn på grund av lågenergipumparna kan ge en ytterligare besparing på mellan 500 och 1000 kwh per år beroende på storlek och driftförhållanden. Den nya reglercentralen, Rego 1000, gör det mycket enkelt att göra de inställningar du vill. En tydlig och högupplöst grafisk display ger enkel kontroll över drift och funktioner. Med Rego 1000 öppnar vi också möjligheter för framtiden. Du kan enkelt koppla samman två värmepumpar vid behov av högre effekt. Tre olika värmekretsar kan styras, exempelvis om du har golvvärme i vissa rum. Vill du utnyttja borrhålets kyla för naturkyla i huset kan det styras enkelt med hjälp av Rego Med olika tillbehör kan du även värma din swimmingpool, eller koppla in solvärmesystem till din värmepumpanläggning. Välj mellan modellerna LW och LW/M. LW/M har inbyggd varmvattenberedare. Till LW väljer du separat varmvattenberedare efter personligt behov. Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 27 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.)

13 Tekniska data Modell Compr. 6 LW/M Compr. 7 LW/M Compr. 9 LW/M Compr. 11 LW/M Compr. 14 LW Compr. 17 LW Drift vätska/vatten Värmeeffekt (B0/W35) 1) kw 5,5 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4 Värmeeffekt (B0/W45) 1) kw 5,1 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5 Tillförd effekt (B0/W35) 1) kw 1,3 1,7 2,1 2,3 3,4 4,1 Tillförd effekt (B0/W45) 1) kw 1,6 2,0 2,5 2,8 4,1 5,0 Köldbärare Nominellt flöde l/s 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90 Max. tryck bar Drifttemperatur C Anslutning (Cu) mm Kompressor Typ Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Mitsubishi Scroll Vikt köldmedium R407c kg 1,6 1,6 1,8 2,4 2,3 2,3 Värmesystem Nominellt flöde l/s 0,20 0,25 0,31 0,38 0,50 0,57 Min./max. framledningstemperatur C 20/65 20/65 20/65 20/65 20/65 20/65 Max. tillåtet drifttryck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Anslutning (Cu) mm Varmvatten Volym varmvattenberedare LW/M-modell l 185/40 185/40 185/40 185/40 Varmvattenkapac. 40 C LW/M-mod. vid 12 l/min 250 liter 250 liter 250 liter 250 liter Min./max. tillåtet drifttryck LW/M-modell bar 2/10 2/10 2/10 2/10 Mtrl. Varmvattenberedare LW/M-modell koppar koppar koppar rostfri Anslutning (Cu / Rf) mm Värden för elektrisk anslutning Elektrisk inkoppling 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz Anslutningseffekt/Avsäkring 5,4 kw/16 A 6,0 kw/16 A 6,8 kw/16 A 7,4 kw/16 A 15,1 kw/32 A 16,0 kw/32 A Elpatron kw Kapslingsklass X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 Allmänt Ljudeffekt 2) db(a) LW/M: 31 LW/M: 34 LW/M: 36 LW/M: 36 LW: 35 LW: 36 LW: 38 LW: 37 LW: 38 LW: 36 Reglercentral Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mått (bredd djup höjd) LW/M-modell mm Vikt (utan förpackning) LW/M-modell kg Mått (bredd djup höjd) LW-modell mm Vikt (utan förpackning) LW-modell kg ) Enligt EN ) Enligt EN ISO Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida 13

14 Tillbehör Berg/Jord/Sjö Bosch CC 200/300 Kombiberedare Rumskontroll Panel för bekväm fjärrjustering av inomhustemperaturen från boytan. Innehåller även temperaturgivare. (för Compress) Bosch Kombiberedare CC 200/300 är nyutvecklade för bästa varmvattenkomfort, bra driftsekonomi och enkel skötsel. Modellerna ger optimal effekt i kombination med Bosch vätska/vatten-värmepumpar i LW-serien upp till 11 kw. Besparingen maximeras eftersom värmepumpen automatiskt prioriterar uppvärmning av tappvarmvatten när huset har lågt värmebehov. Beredaren har NYHET! 6 trygghetsförsäkring en varmvattenkapacitet på 200 alt. 300 liter, men innehåller även en utjämningstank för uppvärmningssystemet. Denna bidrar till en jämn och behaglig värme i huset och motverkar s.k. knäppning i radiatorsystemet. Den inbyggda volymtanken, utjämningstanken och även inbyggt expansionskärl ger en enkel installation eftersom alla nödvändiga komponenter ryms i en kompakt enhet. Värmepumpen värmer vattnet i den yttre manteln och värmen överförs effektivt till varmvattentanken. En rillad (vågformad) yta ger effektivare värmeöverföring. Designen är anpassad för Bosch värmepumpar. Finns i koppar eller i rostfritt utförande. Den rostfria beredaren har en aluminiumanod för att ytterligare säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och funktion. Tekniska data Modell Kombiberedare CC 200/200CU Kombiberedare CC 300/300CU Volym innermantel l Volym yttermantel l Volym arbetstank l Volym expansionskärl l Max. arbetstryck inner/yttermantel bar 9 / 3 9 / 3 Max. arbetstryck arbetstank bar 3 3 Max. arbetstryck inner/yttermantel MPa 0,9 / 0,3 0,9 / 0,3 Max. arbetstryck arbetstank MPa 0,3 0,3 Skyddsanod Modell Rostfri Modell Rostfri Anslutning mm Cu 22 Cu 28 Pump för värmesystemet Wilo RS 25/6-3 Wilo RS 25/6-3 Dimensioner (BxDxH) mm 600x648x x774x1970 Vikt exkl. / inkl. vatten kg 158/ / Rumsgivare Temperaturgivare för inomhusplacering. Kompletterar utomhusgivare för optimal värmestyrning. (passar samtliga berg-, jord- och sjövärmepumpar) EL 280 Frånluftsåtervinningsaggregat för system som kombinerar frånluftsåtervinning med värmepump för jord, berg eller sjö. (passar samtliga berg-, jord- och sjövärmepumpar) Kylstation PKS Bekväm integrerad lösning för naturkyla (komfortkyla från bergvärmebrunn). Innehåller cirkulationspump, temperaturreglage. Komplettera med fläktelement i de rum som ska kylas. Styrs från värmepumpens reglerdator. (för Compress) Mixningsenhet Station för inkoppling av flera olika värmekretsar t.ex. vid blandad miljö med både golvvärme och radiatorer, Även användbar för pooluppvärmning eller solvärmesystem. Kretsarna styrs från värmepumpens reglerdator. (för Compress)

15 Bosch EHP LW, EHP LW/M Värmepump för berg, jord och sjö Bosch EHP LW & LW/M är värmepumpar som ger hög energibesparing oavsett om de används till sjö-, jord- eller bergvärme. En tystgående scrollkompressor producerar upp till 65-gradig värme till radiatorer och varmvattensystem. Ett enkelt, användarvänligt och beprövat styrsystem säkerställer optimal funktion i alla sammanhang. Modell LW/M har inbyggd varmvattenberedare på 165 liter, till LW väljs detta som tillbehör i valfri storlek beroende på varmvattenbehov. EHP LW 6 trygghetsförsäkring EHP LW/M Trygghet svart på vitt. Bosch-produkter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Tekniska data Modell EHP 6 LW/M EHP 7 LW/M EHP 9 LW/M EHP 11 LW/M EHP 14 LW EHP 17 LW Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35 C* kw 5,9/1,3 7,3/1,6 9,1/2,0 10,7/2,2 14,4/3,1 16,7/3,7 Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 C* kw 5,4/1,7 6,9/2,1 8,4/2,6 10,1/3 13,9/4,2 16,2/4,9 Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Eltillskott omkopplingsbart kw 3.0, 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, 9.0 Säkringsstorlek. Beroende på eltillskott. Elkassett 3kW AT Elkassett 6kW AT Elkassett 9kW AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Inbyggd värme/köldbärarpump Ja Ja Ja Ja Ja Ja Högsta utgående värmebärartemp. C Köldmediefyllning R407C kg 1,35 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 Mått EHP LW/M-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x1770 Mått EHP LW-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x x640x x640x1500 Nettovikt EHP LW/M-modell kg Nettovikt EHP LW-modell kg Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare, EHP LW/M Koppar Koppar Koppar Rostfri Volym varmvattenberedare liter RSK nr / / / / Tillval: För LW-modell varmvattenberedare, se sid * Effektuppgifterna vid 0/35 C och 0/50 C är angivna enligt Europastandard EN255. Eltillskott är ej medräknat. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida 15

16 Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Ger en mycket god årlig besparing Bosch luft/vatten-värmepump EHP AW ger värme ur uteluften och mycket god årlig besparing. Den är därmed ett verkligt kraftfullt alternativ där det saknas berggrund eller tillräcklig tomtyta för att installera en markvärmepump. Med Bosch EHP AW kan du sänka värmekostnaderna med upp till 65 %. Inomhusdel CC 160 NYHET! 6 trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Boschprodukter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! (Förlängningsbar till 10 år.) Den höga effekten utvinns av en patenterad scrollkompressor som kan producera tillräckligt med värme för ditt hus även vid åtskilliga minusgrader. Beroende på förutsättningarna kan den fortsätta ge energibesparingar ända ned mot 20. De mindre modellerna, från 6 kw till 10 kw, har nu utvecklats ytterligare med bland annat en vädertålig toppdel i kompositmaterial. De har en ny tilltalande design som gör att de smälter in i alla miljöer på ett följsamt sätt. Konstruktion och kapacitet är dimensionerade för svenska förhållanden. Känslig elektronik är placerad inomhus. Rostfri droppskål och inbyggd kondensvattenavledning undanröjer isbildning vid värmepumpen och fukt vid husgrunden. Värmepumpen är en av marknadens absolut tystaste. Den patenterade scrollkompressorn bidrar till den låga ljudnivån. Vi har dessutom utvecklat en teknik där utflödet av luft är riktat uppåt och insuget sker mellan enheten och väggen. Därmed riktas inget buller åt sidorna, varken mot grannen eller din egen altan. EHP AW kopplar du till värmepumpsmodulen CC 160 för varmvattenproduktion, tillskott och en komplett värmelösning. Det går också att koppla den till befintlig panna. Reglering av anläggningen sker bekvämt från inomhuscentralen. Bosch EHP AW är utrustad med Compsafe, som övervakar kompressor och kylkrets för ökad livslängd. Produktfördelar EHP AW: Ger hög besparing även där det inte passar att installera berg- eller jordvärme Extremt låg ljudnivå med uppåtriktat utblås. Mycket hög värmeutvinning ända ned mot 20. En komplett värmelösning för både hus och varmvatten tillsammans med CC 160. Kondensvattenavledning undanröjer fukt- och isbildningsproblem. 16

17 Tekniska data Modell EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW EHP 14 AW EHP 17 AW Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35 C 1 kw 5,9/1,4 7,6/2,1 8,8/2,4 13,8/3,6 16/4,2 Avgiven/Tillförd effekt vid 7/50 C 1 kw 5,6/1,7 7,9/2,5 9,9/2,9 13,4/4,4 14,5/4,7 Luftflöde m 3 /h Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Säkringsstorlek AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Högsta utgående värmebärartemp. 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C Rek.cirkulationspump P2 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 Top-S 25/7,5 Top-S 25/7,5 Avfrostningssystem Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Mått (BxDxH) mm 840x665x x665x x665x x704x x704x1587 Nettovikt kg Färg Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Hölje Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Topp i komposit Topp i komposit Topp i komposit Ljudtrycksnivå Lp-öra (dba)* dba RSK nr ) Effektuppgifterna är angivna enligt Europastandard EN ) Effektuppgifterna är angivna enligt Europastandard EN ) Smältsäkring typ gl-gg eller dvärgbrytare med karakteristik C. 4) Mått exkl. fötter, tillkommer min 20 mm - max 30 mm beroende på justering. * Med ljudtrycksnivå menas ljudnivån som i öronhöjd 1,8 m uppfattas en meter ifrån värmepumpen. Uppmätt i ljudmätrum med +7 C utetemperatur och 50 C framledningstemperatur. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 27 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.) 17

18 Bosch CC 160 Värmepumpsmodul/Elpanna CC 160 är en serie kvalitetsprodukter där basfunktionen är en elpanna med bästa energieffektivitet. Den är speciellt utvecklad för anslutning till uteluftvärmepumpen EHP AW, men kan även fungera separat. För dig som endast vill byta ut en tidigare elpanna kan detta vara en lösning som ger möjlighet att senare koppla till värmepumpen för bästa energibesparing. Regler och växelventil för anslutning till vår uteluftsvärmepump EHP AW finns redan förberett. Tekniska data Modell CC 160/9 CC 160/13.5 Höjd mm Bredd mm Djup mm Rostfri dubbelmantlad varmvattenberedare l 145/55 145/55 Nettovikt kg Expansionskärl l Elpatron kw 9 13,5 Cirkulationspump kw (0,07x2) dubbla cirk.p. (0,07x2) dubbla cirk.p. Anod elanod elanod Säkerhetsventil Ingår Ingår Backventil Ingår Ingår Påfyllningsventil Ingår Ingår Avtappningsventil Ingår Ingår Blandningsventil Behövs ej Behövs ej Tryckmätare Ingår Ingår Växelventil Ingår Ingår Spänning V 400V, 3N 400V, 3N Avsäkring A RSK nr Bosch CC 160 passar Bosch EHP 6 AW, EHP 8 AW och EHP 10 AW. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Bosch CC 160 bygger på senaste teknik för optimal energieffektivitet. Konstruktionen ger effektiv uppvärmning och minimerade värmeförluster. En rostfri varmvattenberedare med elanod är underhållsfri och ger effektivt korrosionsskydd för alla vattentyper. CC 160 är helt förberedd för att enkelt kunna anslutas till luft/vattenvärmepumpen EHP AW, direkt eller i efterhand. Den tar hand om både varmvattenproduktion och ger tillskottsvärme de kallaste dagarna. Avancerad reglerautomatik optimerar värmen i huset för bästa besparing. Värme pumpen prioriterar alltid uppvärmning eller varmvatten efter behov för lägsta totalkostnad. 18

19 19

20 Bosch FL Fläktelement för minivattensystem Ersätt din direktvärme med en mjuk och skön vattenburen värme! Du slipper torr direkt-el luft och kan även få svalka på sommaren. Värmen till elementet hämtas med en Bosch värmepump, som kopplas via ett diskret minivattensystem till ett vattenburet och tystgående Bosch fläktelement. Det värmer större delen av ditt hus och mer än halverar din uppvärmningskostnad. Bra att veta Bosch fläktelement har kondensdränering och kan t ex tillsammans med bergvärme även användas som luftkonditionering. Vid dimensionering av fläktelement mot värmepump måste fläktelementen ha en värmekapacitet som överstiger värmepumpens totala kapacitet med minst 10 %. Fläktelementet placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. I normalvillor behövs 1-3 element per plan, beroende på planlösning. Med luftburen värmespridning fördelas värmen jämnt i hela huset. Luften renas genom ett filter. Inneklimatet förbättras också genom luftcirkulationen. Regleringen av fläkthastigheten sker via lättåtkomliga reglage. Fläktelement kan även installeras i ett befintligt vattenburet högtemperaturvärmesystem. Temperaturen kan då sänkas i värmesystemet, vilket ger en högre besparing och utnyttjande av värmepumpen samt förbättrad värmespridning i huset. Minivattensystem Minivattensystemet består av diskreta rör som dras till ditt fläktelement från värmepumpen. Du får det vattenburna systemets fördelar och samtidigt den effektiva värmespridningen från Bosch fläktelement. Skön sommarsvalka Luftkonditionering kan erhållas med bergvärmepump genom att cirkulera vätskan från slangen i berget till fläktelementet via minivattensystemet. Du erhåller då billig sommarsvalka i ditt hus, samtidigt ökar borrhålets effekt eftersom värme från huset återladdar borrhålet. Strategiskt placerade fläktelement sammanbinds av ett kort nydraget rörsystem. Samma fläktelement kan på sommaren användas för naturkyla (vid bergvärme) Fläktelementet är diskret utformat och sköter sitt uppdrag i det tysta. 20

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch det trygga värmepumpsvalet Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Bosch Värmepumpar, december 2015. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, december 2015. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, december 2015 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Ekonomi och besparing...8 Välja rätt värmepumpstyp...10 Produkter

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, september 2015 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bosch Värmepumpar, mars 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, mars 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, mars 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Ekonomi och besparing...8 Välja rätt värmepumpstyp...10 Produkter

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

IVT Greenline värmepumpar för jord-, berg, -sjö eller grundvattenvärme.

IVT Greenline värmepumpar för jord-, berg, -sjö eller grundvattenvärme. PRODUKTFAKTA IVT Greenline värmepumpar för jord-, berg, -sjö eller grundvattenvärme. GREEN LINE GREENLINE C 4-9 kw GREENLINE D 4-16 kw GREENLINE E 5-16 kw Det naturliga uppvärmningsalternativet för fastighetsägare.

Läs mer

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/CS 7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/CS 7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M erg-, jord- och sjövärmepumpar osch Compress 7000/CS 7000i WM osch Compress 6000/5000 W/M Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. Våra VärmePartners

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/CS 7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/CS 7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M erg, jord och sjövärmepumpar osch 7000/CS 7000i WM osch 6000/5000 W/M Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. Våra VärmePartners är installatörer

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Nyfiken på din nya värme

Nyfiken på din nya värme Nyfiken på din nya värme Värmepumpar för bästa besparing Ditt bästa val för ekonomin och för miljön Redan när IVT startade för mer än 30 år sedan drevs vi av nyfikenhet. Vi ville upptäcka hur värmepumpar

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Din NyaVärme. IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi

Din NyaVärme. IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi Din NyaVärme IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi 2 Det trygga kloka valet för framtidens värme Vårt nordiska klimat gör det extra viktigt att välja ett värmesystem som ger trygg värme till låga kostnader.

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus

Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu. Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Arctic luftvärmepumpar från Fujitsu Marknadens bästa och tryggaste val för ditt hus Vi vet att Fujitsus Arctic-serie levererar komfort och ger dig bättre ekonomi i alla väder Därför är det bara Fujitsu

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö Ekonomi Värme Enkelhet Miljö Trygghet Det lönar sig alltid Nyhet Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODELL 12 FR-N LUFT/LUFT Nu med möjlighet till fjärrstyrning Den senaste generationen luft/luft värmepumpar. Toppresultat i Konsumentverkets test. Effektivare och ny slimmad

Läs mer

Fickfakta Snabba svar om Bosch värmepumpar

Fickfakta Snabba svar om Bosch värmepumpar Fickfakta Snabba svar om Bosch värmepumpar Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började tillverka värmeprodukter redan

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR Trygg och energisnål uppvärmning för villor. 2 LUFT/VATTENVÄRME En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Bosch Compress 8000/7000/5000 AA

Luft/luftvärmepumpar. Bosch Compress 8000/7000/5000 AA Luft/luftvärmepumpar osch Compress 8000/7000/5000 Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet av oschs produkter

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

IVT ger dig extra förmånliga villkor

IVT ger dig extra förmånliga villkor IVT ger dig extra förmånliga villkor ÅRSREDOVISNING TILL DIG SOM VÄRMER UPP HUSET MED DIREKTVERKANDE EL IVT ENERGILÅN Nu kan IVT erbjuda ett fördelaktigt Energilån till din investering. Din IVT-återförsäljare

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Bosch Compress CS7000i AW & 3000 AWS II

Luft/vattenvärmepumpar. Bosch Compress CS7000i AW & 3000 AWS II Luft/vattenvärmepumpar osch Compress CS7000i W & 3000 WS II Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet av oschs

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M

Berg-, jord- och sjövärmepumpar. Bosch Compress 7000/7000i LWM Bosch Compress 6000/5000 LW/M erg, jord och sjövärmepumpar erg, jord och sjövärmepumpar osch 7000/7000i WM osch 6000/5000 W/M Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. Våra VärmePartners

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien Fläktkonvektor SL / SLS Ny serie fläktkonvektorer SL/SLS-serien Fricos fläktkonvektorer SL & SLS tål att synas! SL & SLS löser dina värme- och kylbehov! Installationsförslag 1. Solfångare (värme) 2. Mark/sjö-

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump En smart investering för hushållet - Hitachi Summit luftvärmepump Hitachi Summit är en tystgående luftluftvärmepump. Elegant designad och med en av marknadens minsta innedelar. Den är lika lätt att placera

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Bosch Compress 8000/7000/5000 AA

Luft/luftvärmepumpar. Bosch Compress 8000/7000/5000 AA Luft/luftvärmepumpar osch Compress 8000/7000/5000 Vill du ha extra trygghet när du installerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet av oschs produkter

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Din Nya Värme. IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi

Din Nya Värme. IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi Din Nya Värme IVT värmepumpar för bättre värmeekonomi IVT VÄRMEPUMPAR Vår bästa besparing Det sparsamma och trygga valet av ny värme Bäst för miljön I alla tider har människan sökt nya vägar för att få

Läs mer

Värmepumpar med den senaste tekniken

Värmepumpar med den senaste tekniken Version 14.01 Värmepumpar med den senaste tekniken Överskådlig pekskärm Dubbla scrollkompressorer för bästa årsbesparing EC-cirkulationspumpar för lägsta driftkostnad Lågtrycksgas för längsta livslängd

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID. Luften är f EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID ri Luften är f Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer. EKONOMI VÄRME ENKELHET

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer