För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa"

Transkript

1 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

2 Bosch det trygga värmepumpsvalet Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- & Jordvärmepumpar...12 Luft/Vatten-värmepumpar...14 Elpanna/Värmepumpsmodul...16 Robert Bosch började tillverka värmeprodukter redan på 1800-talet. Verksamheten omfattar idag allt från kraftvärmeverk och gaspannor till solfångare och värmepumpar för villor. Vår marknadsposition på den Europeiska marknaden för värmeprodukter är i särklass. Erfarenheten av värmepumpar och geotermisk energi har vi utvecklat sedan 70-talet. Mycket av utvecklingen sker i Sverige. Det innebär lösningar som är helt anpassade till nordiskt klimat och förhållanden. Installation & Service Över hela Sverige finns ett nät av kunniga, välutbildade och erfarna VVS-installatörer som hjälper dig med din Bosch värmepump. Vi kallar dem AI, som står för Auktoriserad Installatör, för att de genomgått vår utbildning och kan leverera den trygghet som du förväntar av produkter från Bosch. Det finns också en separat, rikstäckande serviceorganisation som alltid är redo att rycka ut om något skulle hända med värmeanläggningen i ditt hus. Minivattensystem/Fläktelement...18 Frånluftsvärmepumpar...22 Frånluft med berg/jord-tillskott...20 Varmvattenberedare/Ack.tankar...24 Besparingskalkyl på hemsidan...26 Trygghetsförsäkring...27 Sortiment. Som du ser av den här broschyren erbjuder Bosch ett heltäckande sortiment av värmepumpar för alla tänkbara hustyper och förutsättningar. Våra produkter distribueras av Sveriges ledande grossister. Det innebär att produkter, tillbehör och reservdelar finns nära till hands för dig och din installatör, oavsett var i landet du bor. 2 3

3 Olika sätt att värma ditt hus Uppvärmningssystemet är kanske den viktigaste funktionen i ditt hus. Samtidigt är valet avgörande för både driftskostnader, komfort, miljöpåverkan och husets värde. Här går vi igenom de olika alternativens för- och nackdelar bra att veta inför ditt viktiga investeringsbeslut! Oljepanna Elpanna El, direktverkande Pellets Ved Fjärrvärme Solvärme Värmepump Att elda med olja är Elpannan är en ren och Under en period med Pellets är ett förnyelse- Vedeldning har mycket Utbyggnaden av fjärrvärme Det optimala uppvärm- Olika typer av värme- relativt bekvämt och ger effektiv värmekälla (drygt lågt elpris installerades bart och förhållandevis gemensamt med pellets- har i många tätorter gått ningsalternativet skulle pumpar är den absoluta hög effekt som passar 95% verkningsgrad) med direktverkande el på miljövänligt uppvärm- eldning, men utrustning framåt de senaste åren. man kunna kalla solvär- favoriten i hus med små radiatorsystem. förhållandevis låg kostnad grund av låg investering. ningsalternativ trots att för automatiserad eldning Det är också ett rent, men. Den innebär gratis vattenburna värmesystem. Även om moderna för installation/utbyte. Tyvärr gör bristen på det eldas. Med modern saknas nästan helt. Det är utrymmessnålt och värmeförsörjning helt Värmepumpen är ren, oljepannor har hög En stor fördel för dig som vattenbaserat radiator- utrustning är det också svårt att optimera för- miljövänligt alternativ. utan miljöpåverkan. bekväm, utrymmessnål, verkningsgrad (c:a 90%) har den här typen av upp- system det svårare att byta bekvämare än vedeldning. bränningen om fukthalt- Taxorna varierar dock På våra breddgrader är miljövänlig, underhållsfri väljer knappt någon detta värmning är att det uppvärmningsalternativ. Till nackdelarna hör den och vedkvaliteten varierar, kraftigt och har stigit en tyvärr tillgänglig effekt och har extremt låg alternativ längre på grund vattenburna värmesys- Idag väljer många att skräpiga och mycket vilket i sin tur kan vålla hel del de senaste åren. mycket låg på vintern driftskostnad. Den högre av högt oljepris och den temet gör det lätt att byta installera ett vattenburet utrymmeskrävande problem med lukt och Villaägaren bör alltså när värmebehovet är installationskostnaden negativa miljöpåverkan till andra värmekällor. system för att komma pelletsförvaringen (4 x rök i närmiljön. Kraven betänka valet. Man är som störst. De senaste uppvägs mer än väl av den det innebär. På senare år har allt fler undan de stigande elpris- oljevolymen). Det krävs på miljögodkända pannor hänvisad till en enda och allra effektivaste minimala driftskostnaden. Det finns idag modernare också valt att byta ut sin erna. Även om det är en också manuella insatser och pannsystem kommer leverantör och utan teknikerna är ännu mycket Dessutom ökar husets värmekällor som sänker elpanna mot en värmekälla stor investering betalar i form av påfyllning, att öka. De många arbets- realistisk möjlighet att dyra. Vilket innebär att värde, vilket också bidrar driftskostnaderna radikalt, med lägre elförbrukning. det sig sannolikt på sikt. sotning och asktömning. momenten kring huggning, byta värmekälla. Ofta endast ett fåtal väljer till en långsiktigt bra betalar sig inom några få Det finns flera alternativ Ett prisvärt alternativ Man kan inte heller bortse klyvning och torkning av innebär valet långa detta av principiella investering. Kostnad för år och ökar husets värde som innebär stor kan också vara ett mini- från behovet av passning. veden gör att nästan avtalstider och höga miljöskäl, och till största värmepumpens driv-el direkt. Det gör fortsatt besparing på både vattensystem med enbart de med egen skog fasta kostnader. Lever- del för uppvärmning av beror på framtida elpris. oljeeldning rent ekono- energiåtgång och miljö. fläktelement. Det värmer C:a-pris/kWh: 0:74kr* använder detta alternativ. antören är också fri att tappvarmvatten som ett Prisökningar kompenseras miskt tveksamt, även om Därmed kan man minska husets centrala ytor, i Sotning och underhåll sätta framtida taxor utan komplement till någon dock av allt högre effek- det är en modern effektiv effekterna av ständigt övriga utrymmen får tillkommer. C:a-pris/kWh: 0:70kr* konkurrens. annan värmekälla. tivitet. Dagens teknik ger oljepanna. stigande elpriser. befintliga radiatorer sitta Pannverkningsgrad: 70% Gäller köpt ved. en effekt upp till motsva- kvar. Ett annat alternativ Koldioxid-utsläpp: 1** Pannverkningsgrad: 50% C:a-pris/kWh: 0:73kr* C:a-pris/kWh: 0kr* rande 500% pannverk- C:a-pris/kWh: 1:52kr* C:a-pris/kWh: 1:18kr* kan vara en luft-/luft- Koldioxid-utsläpp: 3** Pannverkningsgrad: 100% ningsgrad. Sotning, underhåll samt Pannverkningsgrad: 95% värmepump. Koldioxid-utsläpp: 10** besiktning av oljetank Koldioxid-utsläpp: 3** C:a-pris/kWh: 0:38kr* tillkommer. C:a-pris/kWh: 1:15kr* Gäller berg-/jord-/sjö- Pannverkningsgrad: 70% Verkningsgrad: 100% värmepump Koldioxid-utsläpp: 25** Koldioxid-utsläpp: 3** Koldioxid-utsläpp: 1** * Ca-priser för driftskostnad exklusive investering enligt Energicentrum A6, november

4 Värmepumpen förnyelsebar energi för framtiden Våra värmepumpar hämtar värmeenergi från naturen i berg, jord, vatten och luft. Det är lagrad solenergi, en förnyelsebar och helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Redan idag har över installerade värmepumpar i Sverige sparat energi motsvarande två kärnreaktorer eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. Satsa på förnyelsebar energi till ditt hus. Energimyndigheten klassar värmepumpsvärme som förnyelsebar energikälla. Det placerar Bosch värmepumpar i samma miljö vänliga grupp som vindkraft och solenergi. Spara belastning på natur och miljö Enligt EFFEKTIV/Folksams undersökning ( får bergvärme bästa betyg när det gäller utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är det i särklass bästa alternativ driftsekonomiskt. och minska samtidigt dina Växthuseffekt Drift/år* Uppvärmningssystem egna värmekostnader :- Bergvärme Med en Bosch värmepump :- Pelletspanna kan naturen bidra med upp :- Elpanna till 5 gånger så mycket :- Fjärrvärme energi som värmepumpen förbrukar. Det gör dig till en vinnare när energipriserna ständigt ökar. Så fort du installerat din värmepump :- Oljepanna försvinner upp emot 3/4-delar av dina uppvärmningskostnader. Det blir pengar över från första dagen, även om du lånar till hela installationskostnaden. Kalkylförutsättningar. Friliggande villa 180 kvm i Gbg med byggår -80. Energiförbrukning 25,000 kwh exkl. hushållsel. Bosch EHP LW/M 11kW för ovanstående förutsättningar enl. Bosch kalkylmodell. Övriga driftskostnader: Energicentrum A6 (Sept -07) Ett rent samvete värmer också skönt. 6 7

5 Komplett sortiment för alla hus och behov Hustyp 1 Vattenburet system Hustyp 2 Direktverkande el Hustyp 3 Nybyggnation Vattenburen värme innebär att ett rörsystem distribuerar varmt vatten från värmekällan (värmepumpen/pannan) till radiatorerna eller leds genom rör i golvet (golvvärme). Ett vattenburet värmesystem ger stor frihet i valet av värmekälla. Hus med direktverkande el var under en period det vanligaste på grund av låg installationskostnad och dåvarande låga elpriser. Uppvärmningen sker genom element som är kopplade till husets elnät. Avsaknaden av rörsystem gör det svårare att byta värmekälla. Vid nybyggnation av småhus krävs idag mekanisk ventilation. Vi erbjuder flera alternativa lösningar som både ventilerar och återvinner eller tillför värme till huset. Bergvärme EHP LW EHP LW/M Sidan Bergvärmepump ger upp till 70% besparing och kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem. Ger värme och varmvatten. Ett meter djupt hål borras på tomten. I hålet hängs en kollektorslang ner i en slinga där en vätska cirkulerar och hämtar upp värmen, vilket ger hög effekt. Det bör inte vara för långt ner till berggrunden. Bergvärme ger även möjlighet till komfortkyla sommartid. Kostar något mer än jordvärme i installation men är en lösning som kräver liten yta och inte innebär några större ingrepp på tomten. Kräver berggrund på rimligt djup. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 18) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 12) Jord-/sjövärme EHP LW EHP LW/M Sidan I en jord- eller sjövärmeanläggning läggs meter kollektorslang ned. Jordvärme ger hög effekt (upp till 70% besparing) och är en stabil värmekälla. Installationen är något billigare än bergvärme men det krävs en stor tomt och det görs ett betydande ingrepp på tomten under grävarbetet. För sjövärme är installationen enkel men det krävs omedelbar närhet till vattendraget. Stabil och pålitlig värmekälla där berggrund saknas. Kräver stor tomtyta för att lägga jordslingan. Finns sjö eller lämpligt vattendrag i närheten kan kollektorslangen läggas utan grävning. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 18) I större nybyggda villor (+180kvm) är detta ett bra alternativ. Kan kombineras med frånluftsåtervinning med EL 280- aggregat (se sid. 12) Kompaktkollektor kan också vara ett bra alternativ till jordslinga. Uteluft EHP AW CC 160 Sidan Denna typ av värmepump hämtar värme ur utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge besparing på upp till 60%. Installationskostnaden är låg därför att ingen kollektorslang krävs. Den tystgående värmepumpen placeras på lämplig plats utanför huset. Med ny teknik kan den ge värmetillskott även när det är riktigt kallt. Lämplig där berggrund saknas eller om tomtytan är begränsad. Installeras tillsammans med CC 160 som optimalt system för både värme och varmvatten. Luft/vatten ger hög besparing till förhållandevis låg installationskostnad. Bra alternativ när berggrund saknas och när den grävbara tomten är för liten. Att i efterhand installera vattenburen värme är en betydande investering som ändå kan vara lönsamt på sikt. Ett minivattensystem har lägre installationskostnad men löser ändå merparten av husets uppvärmningsbehov. (se sid 18) Luft/vatten är ett alternativ i större villor om ej jord- eller bergvärme kan väljas. Frånlufts EHP EW Sidan Den vanligaste värmepumpen vid nybyggnation återvinner värme ur ventilationsluften. Frånluftsvärmepumpar installeras i 90% av alla nya hus. Ger värme, varmvatten och ett sunt inomhusklimat där luften byts 12 gånger per dygn (enligt Boverkets krav). Passar bäst när uppvärmningsbehovet är begränsat och där berg/jord värmepump inte kan användas. Fungerar utmärkt i hus med mekaniskt ventilationssystem. Återanvänder värmen i den luft som annars ventileras ut. Kopplas till vattenburna element eller golvvärme. Hus med direktverkande elvärme och mekanisk ventilation kan återvinna värmen ur frånluften med EHP EW. I mindre nybyggda villor (< 130kvm) får du effektiv värmeåtervinning och högsta komfort med en Bosch Frånluftsvärmepump. Frånluft/mark EHP EAS Sidan Den självklara framtidslösningen för låga värmekostnader, varmvatten och ett sunt inomhusklimat. Kombinerar effektiv frånlufts-återvinning med jordvärme vilket fördubblar effekten. Energin kan även hämtas ur kortare bergvärmehål eller via slinga i sjö. När markvärmetillskott inte behövs i huset leds återvunnen ventilationsvärme till jordslingan vilket ökar effektiviteten och besparingen ytterligare. Bosch kompaktkollektor är en alternativ lösning där hög effekt kan hämtas från en mycket liten tomtyta. Ger den optimala besparingen och inomhuskomforten i hus med mekaniskt ventilationssystem. Återanvänder värmen i ventilationsluften samt ur en kort jordslinga (alternativt kompaktkollektor). Hus med direktverkande elvärme och mekanisk ventilation kan göra mycket stora besparingar genom att återvinna värmen ur från-luften och kombinera med jordvärme med hjälp av värmepumpen EHP EAS. För maximal besparing i nybyggda villor mellan kvm kan man kombinera återvunnen ventilationsvärme med effektiv värmeenergi från en jordslinga. EHP EAS är en smidig allt-i-ett lösning för värme, varmvatten och ventilation. Svårt att välja? Kontakta din Bosch-installatör för råd om vad som passar bäst och ger största i ditt hus. 8 9? besparingen

6 Modern teknik ger fördelar som är rena förtjänsten Du sparar stora belopp med en Bosch värmepump. Värmer du idag upp ditt hus med el- eller oljepanna så råder vi dig att ersätta den med en Bosch värmepump så fort du bara kan! Det gäller även dig som bygger nytt. Det är få investeringar, om någon, som betalar sig så bra som värmepumpen. Med värmepumpen får du varje år upp till 20% i skattefri avkastning genom insparade uppvärmningskostnader. % Lönsamt lån Även om du lånar till hela investeringen blir det en nettobesparing varje månad, efter ränta, driftskostnader och amortering. Värdet på ditt hus ökar i samma ögonblick som värmepumpen är installerad, vilket gör det lätt att få bra lån. Gör en preliminär kalkyl på vår hemsida och/eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för en kostnadsfri kalkyl för just ditt hus. (Se Framtidsinvestering Med en Bosch värmepump gör du en klok framtidsinvestering. En bra värmepump är nämligen mycket driftsäker. Därför ingår med Bosch värmepumpar en mycket förmånlig trygghetsförsäkring på 6 år, som Kom ihåg: Den extremt låga driftskostnaden gör värmepumpen lönsammare än andra värmekällor på sikt. Även om andra alternativ kanske är billigare att installera är de dyrare att värma ditt hus med varje månad. Värmepumpen är det överlägset mest ekonomiska valet, även om investeringen i början är lite större! % 95% Oljepanna Elpanna Fjärrvärme 100% Uppvärmningskostnad per m 2 och år Pellets 75% Bosch EHP AW 395% Bosch EHP EW N/A Bosch EHP EAS 252% Bosch EHP LW 500% En värmepump är alltid god ekonomi. Även om du lånar till investeringen blir månadskostnaden lägre. Har du eget kapital kan du investera i värmepumpen och få runt 15% i risk- och skattefri avkastning. Och ju högre elpriset blir, desto större blir avkastningen. Hög COP eller verklig besparing? Vissa tillverkare anger extremt höga värmefaktorer, COP, för sina värmepumpar. Dessa uppnås genom att trimma anläggningen för ett noga utvalt tillfälle tyvärr ibland på bekostnad av effektiviteten vid alla andra tillfällen. Och, ännu värre, kanske också på bekostnad av livslängden. Den verkliga besparingen uppstår egentligen som summan av alla olika förhållanden just ditt hus upplever under ett helt år den så kallade årsvärmefaktorn. För att ge en ärlig och rättvisande bild av den verkliga besparingen måste någon av våra installatörer göra en riktig analys och dimensionering omfattar hela anläggningen. Din investering i borrhål eller jordslinga kan också de kommande generationerna som bor i ditt hus dra nytta av. Kostnad Oljepanna Drift olja Värmepumpinstallation Lån Drift värmepump Besparing Tid (det gör de gärna och kostnadsfritt). Det är enda sättet att få en professionell och seriös uppskattning av den framtida besparingen. Du kan också göra en ungefärlig besparingskalkyl för din hustyp och bostadsort på vår hemsida läs mer på sidan

7 Bosch EHP LW Värmepump för berg, jord och sjö Bosch EHP LW har tagit värmepumpstekniken ett steg längre. Andra generationens scrollkompressor reducerar ljudnivån med 30% och ger mycket hög effekt. Vi har också åstadkommit en mycket hög driftstemperaturen utan att tulla på säkerhetsmarginalen. Det ger extra mycket varmvatten och fungerar även i äldre hus med små radiatorer. 6 trygghetsförsäkring Med Bosch får du alltid maximal trygghet. Vi har lyckats förfina tekniken utan att äventyra driftsäkerheten. Värmepumparna i EHP LW-serien har en scrollkompressor som ger högre effekt och driftstemperatur. Scrollkompressorn har färre rörliga delar än gamla tiders kolvkompressorer, vilket ökar livslängden och sänker ljudnivå och vibrationer till rekordlåga nivåer. Med EHP LW ligger effektiviteten i toppklass bland värmepumpar. Tekniken gör också att du får generöst med varmvatten till dusch och sköna bad och har utprovats under flera år. Den ger unika fördelar och längre livslängd. Därför ingår vår 6-åriga trygghetsförsäkring i priset. Produktfördelar EHP LW använder en världspatenterad scrollkompressor som ger extremt låg ljudnivå. Inbyggd reglercentral med information i klartext. Avancerad styrnings- och övervakningsfunktion som ser till att du alltid har varmt och skönt i ditt hus. Följande statistik kan avläsas på värmepumpens display: driftstatistik, gångtid, eltillskottstid, larmloggning av aktiva larm. Åtta olika temperaturer kan mätas. Inbyggd växelventil och elkassett på kw. Smutsfilter med avstängning, lätt att rengöra. Inbyggda flexibla slangar reducerar stomljud och förenklar installationen. Servicevänlig uppbyggnad. Kompressorljudhuv ger mycket låg ljudnivå. In- och utvändigt rostskyddsbehandlad. Flytande kondensering ger längre livslängd och högre besparing. Ny värmefördelarteknik i värmeväxlaren ger jämnare drift och högre verkningsgrad. Den unika funktionen CompSafe skyddar kompressorn och kompressorns köldmediekrets. Tekniska data Modell EHP 6 LW/M EHP 7 LW/M EHP 9 LW/M EHP 11 LW/M EHP 14 LW EHP 17 LW Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35 C* kw 5,9/1,3 7,3/1,6 9,1/2,0 10,7/2,2 14,4/3,1 16,7/3,7 Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 C* kw 5,4/1,7 6,9/2,1 8,4/2,6 10,1/3 13,9/4,2 16,2/4,9 Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Eltillskott omkopplingsbart kw 3.0, 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, , 6.0, 9.0 Säkringsstorlek. Beroende på eltillskott. Elkassett 3kW AT Elkassett 6kW AT Elkassett 9kW AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Inbyggd värme/köldbärarpump Ja Ja Ja Ja Ja Ja Högsta utgående värmebärartemp. C Köldmediefyllning R407C kg 1,35 1,4 1,5 1,9 2,2 2,3 Mått EHP LW/M-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x1770 Mått EHP LW-modell (BxDxH)mm 600x640x x640x x640x x640x x640x x640x1500 Nettovikt EHP LW/M-modell kg Nettovikt EHP LW-modell kg Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare, EHP LW/M Koppar Koppar Koppar Rostfri Volym varmvattenberedare liter RSK nr / / / / Tillval: För LW-modell varmvattenberedare, se sid * Effektuppgifterna vid 0/35 C och 0/50 C är angivna enligt Europastandard EN255. Eltillskott är ej medräknat. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Trygghet svart på vitt. Boschprodukter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 26 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.) EL 280 EL 280 (frånluftsåtervinningsaggregat) kombinerar frånluftsåtervinning med berg-/jord-/sjö-värme

8 Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Boschs nya luft/vattenvärmepump EHP AW ger värme ur uteluften. Passar där det saknas berggrund eller tillräcklig tomtyta för att installera en markvärmepump. Detta är ett kraftfullt alternativ som fungerar ned till 20 och kan sänka värmekostnaderna med upp till 65 procent. 6 trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Boschprodukter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! EHP AW är resultatet av våra 35 år som banbrytande utvecklare av svenska luft/vattenvärmepumpar. Den ger upp till 65 varmt vatten och utvinner värme ur uteluften ända ned till 20. Konstruktion och kapacitet är dimensionerade efter svenska förhållanden. Känslig elektronik är placerad inom hus och EHP AW inbyggda kondensvattenavledning undanröjer både isbildning vid pumpen och fuktproblem intill husgrunden. Hjärtat i värmepumpen är en högeffektiv och tystlåten scrollkompressor med världspatent. Scrollkompressorn bidrar till att göra EHP AW till en av mark-nadens tystaste uteluftsvärmepumpar. Vi har dessutom utvecklat en teknik där utflödet av luft är riktat uppåt, insuget sker mellan enheten och väggen. Det gör att inget ljud riktas mot dina grannar. Jämför gärna vår ljudnivå med andra fabrikat innan du fattar ditt beslut! Inomhusdel CC 160 EHP AW kopplar du till värmepumpsmodulen CC 160 för varmvattenproduktion, tillskott och en komplett värmelösning. Det går också att koppla den till befintlig panna. Reglering av anläggningen sker bekvämt från inomhuscentralen. Bosch EHP AW är utrustad med Compsafe, som övervakar kompressor och kylkrets för ökad livslängd. Produktfördelar EHP AW: Ger hög besparing även där det inte passar att installera berg- eller jordvärme Extremt låg ljudnivå med uppåtriktat utblås. Mycket hög värmeutvinning ända ned till -20. En komplett värmelösning för både hus och varmvatten tillsammans med CC 160. Kondensvattenavledning undanröjer fukt- och isbildningsproblem. Tekniska data Modell EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW EHP 14 AW EHP 17 AW Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35 C 1 kw 5,6/1,4 8,4/2,1 10,1/2,7 13,8/3,6 16/4,2 Avgiven/Tillförd effekt vid 7/50 C 1 kw 5,2/1,7 8,1/2,6 9,8/3,3 13,4/4,4 14,5/4,7 Luftflöde m 3 /h Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas 400V, N3-fas Säkringsstorlek AT Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Högsta utgående värmebärartemp. 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C Rek.cirkulationspump P2 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 WiloStar RS25/6 Top-S 25/7,5 Top-S 25/7,5 Avfrostningssystem Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Hetgas med 4-vägsventil Mått (BxDxH) mm 820x575x x575x x704x x704x x704x1587 Nettovikt kg Färg Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå Hölje Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Galvad lackerad plåt Ljudtrycksnivå Lp-öra (dba)* dba RSK nr * Med ljudtrycksnivå menas ljudnivån som i öronhöjd 1,8 m uppfattas en meter ifrån värmepumpen. Uppmätt i ljudmätrum med +7 C utetemperatur och 50 C framledningstemperatur. 1 Effektuppgifterna vid 7/35 C och 7/50 C och 7 C utomhustemperatur samt nominella flöden är angivna enligt Europastandard EN 225. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Räkna ut din besparing boschvarme.se Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 26 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.) 14 15

9 Bosch CC 160 Värmepumpsmodul/Elpanna CC 160 är en serie kvalitetsprodukter där basfunktionen är en elpanna med bästa energieffektivitet. Den är speciellt utvecklad för anslutning till uteluftvärmepumpen EHP AW, men kan även fungera separat. För dig som endast vill byta ut en tidigare elpanna kan detta 6 vara en lösning som ger möjlighet att senare koppla till värmepumpen för bästa energibesparing. Regler och växelventil för anslutning till trygghets- vår uteluftsvärmepump EHP AW finns redan förberett. försäkring Tekniska data Modell CC 160/9 CC 160/13.5 Höjd mm Bredd mm Djup mm Varmvattenberedare volym l Rostfri 163 Rostfri 163 Nettovikt kg Expansionskärl l Elpatron kw 9 13,5 Cirkulationspump kw (0,07x2) dubbla cirk.p. (0,07x2) dubbla cirk.p. Anod elanod elanod Säkerhetsventil Ingår Ingår Backventil Ingår Ingår Påfyllningsventil Ingår Ingår Avtappningsventil Ingår Ingår Blandningsventil Behövs ej Behövs ej Tryckmätare Ingår Ingår Växelventil Ingår Ingår Spänning V 400V, 3N 400V, 3N Avsäkring A RSK nr Bosch CC 160 passar Bosch EHP 6 AW, EHP 9 AW och EHP 11 AW. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Bosch CC 160 bygger på senaste teknik för optimal energieffektivitet. Konstruktionen ger effektiv uppvärmning och minimerade värmeförluster. En rostfri varmvattenberedare med elanod är underhållsfri och ger effektivt korrosionsskydd för alla vattentyper. CC 160 är helt förberedd för att enkelt kunna anslutas till luft/vattenvärmepumpen EHP AW, direkt eller i efterhand. Den tar hand om både varmvattenproduktion och ger tillskottsvärme de kallaste dagarna. Avancerad reglerautomatik optimerar värmen i huset för bästa besparing. Värme pumpen prioriterar alltid uppvärmning eller varmvatten efter behov för lägsta totalkostnad

10 Bosch FL Fläktelement för minivattensystem Ersätt din direktvärme med en mjuk och skön vattenburen värme! Du slipper torr direkt-el luft och kan även få svalka på sommaren. Värmen till elementet hämtas med en Bosch värmepump, som kopplas via ett diskret minivattensystem till ett vattenburet och tystgående Bosch fläktelement. Det värmer större delen av ditt hus och mer än halverar din uppvärmningskostnad. Bra att veta Bosch fläktelement har kondensdränering och kan t ex tillsammans med bergvärme även användas som luftkonditionering. Vid dimensionering av fläktelement mot värmepump måste fläktelementen ha en värmekapacitet som överstiger värmepumpens totala kapacitet med minst 10 %. Strategiskt placerade fläktelement sammanbinds av ett kort nydraget rörsystem. Tekniska data Modell FL20 FL42 FL57 FL76 Fläkthastigh. (antal) Fläktmotor max (W) Ljudtrycksnivå min. db(a) Ljudtrycksnivå med. db(a) Ljudtrycksnivå max. db(a) Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Nettovikt (kg) RSK nr Värmekapacitet vid vatten in 50 C Min fläkthastighet (kw) Medium fläkthast. (kw) Max fläkthastighet (kw) Värmekapacitet vid vatten in 40 C Min fläkthastighet (kw) Medium fläkthast. (kw) Max fläkthastighet (kw) Kylkapacitet vid vatten in 12 C Fläktelementet placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. I normalvillor behövs 1-3 element per plan, beroende på planlösning. Med luftburen värmespridning fördelas värmen jämnt i hela huset. Luften renas genom ett filter. Inneklimatet förbättras också genom luftcirkulationen. Regleringen av fläkthastigheten sker via lättåtkomliga reglage. Fläktelement kan även installeras i ett befintligt vattenburet högtemperaturvärmesystem. Temperaturen kan då sänkas i värmesystemet, vilket ger en högre besparing och utnyttjande av värmepumpen samt förbättrad värmespridning i huset. Minivattensystem Minivattensystemet består av diskreta rör som dras till ditt fläktelement från värmepumpen. Du får det vattenburna systemets fördelar och samtidigt den effektiva värmespridningen från Bosch fläktelement. Skön sommarsvalka Luftkonditionering kan erhållas med bergvärmepump genom att cirkulera vätskan från slangen i berget till fläktelementet via minivattensystemet. Du erhåller då billig sommarsvalka i ditt hus, samtidigt ökar borrhålets effekt eftersom värme från huset återladdar borrhålet. Fläktelementet är diskret utformat och sköter sitt uppdrag i det tysta. Min. fläkthast. (kw) Med. fläkthast. (kw) Max. fläkthast. (kw) Vattenflöde (l/min) Kylkapacitet vid vatten in 7 C Vattenflöde (l/min) Tryckfall vatten (kpa) Min. fläkthast. (kw) Med. fläkthast. (kw) Max. fläkthast. (kw) Luft Rumstemperatur 23 C, relativ fuktighet 50% Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida

11 Lanseras vid halvårsskiftet 2008 Bosch EHP EAS Frånluftsvärmepump med markvärmetillskott Här är den optimala lösningen för dig som bygger nytt hus och vill ha minimala värmekostnader, billigt varmvatten, sunt inomhusklimat och bästa trygghet. EHP EAS är den kompletta lösningen för ekonomisk värmekomfort. Den innehåller både en värmepump, som utvinner värme från jorden på din tomt och en frånluftsvärmepump, som återvinner värmen i din ventilationsluft. Därmed uppnås dubbel effekt och extra stor besparing. 6 trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Bosch-produkter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! Värme, varmvatten och ventilation Bosch EHP EAS använder värmen i din ventilationsluft och i jorden på din tomt. Du får en lösning för framtiden både med tanke på ekonomi och miljö. Bosch EHP EAS ger behaglig, skön värme och en sund miljö i huset. Luften byts cirka tolv gånger per dygn och uppfyller Boverkets krav. Du får frisk luft i huset utan att behöva vädra. Bosch EHP EAS producerar även tapp varmvatten hela året till mycket låga kostnader. För att öka den totala driftsäkerheten har vi byggt in en rostfri och underhållsfri varmvattenberedare med elanod. När huset inte har något värmebehov leds överskottsvärmen ur frånluften ned i kollektorn. Därmed blir berg-/jordvärmen ännu effektivare. Det krävs mindre borrhål/kortare jordslinga och all din uppvärmda rumsluft återvinns till ny värme. Den datoriserade reglercentralen styr värme och komfort i huset och gör det mycket enkelt att göra inställningar. Du kan välja om du vill ha traditionella värmeelement eller golvvärme. Bosch EHP EAS fungerar lika bra oavsett vilket system du kopplar den till. Smidig kollektor för dig med liten tomt Vår unika och patenterade kompaktkollektor kräver minimalt med utrymme. Det färdiga elementet ställs i ett 3 meter djupt dike. (c:a 15 m. långt för normalvillan). Grävning utförs enklast i samband med tomtplanering. Det går även att ansluta EHP EAS till en kortare traditionell jordvärmeslinga eller borra en grundare energibrunn (bergvärme). Det behövs inga särskilda fläktar eller kanaler för frånluftsvärmepumpen. Ventilationskanalerna läggs bara så att frånluften leds från rumsventilerna till pumpen, där värmen återvinns, innan den begagnade luften släpps ut

12 Så här fungerar Bosch frånluftsvärmepumpar 1. Frisk luft tas in via speciella väggventiler och värms upp av radiatorerna/golvvärmen. 2. Den begagnade, uppvärmda rumsluften leds via ventiler i kök och våtutrymmen till värmepumpen där värmen återvinns mycket effektivt. Därefter ventileras den kalla använda luften ut. Bosch EHP EW Frånluftsvärmepumpar Bosch frånluftsvärmepumpar återanvänder värmen ur ventilationsluften i ditt hus till ny värme och varmvatten. Tekniken ger dig mycket låga värmekostnader och är perfekt vid nybyggnation och befintliga hus som ventileras med ett fläktsystem. Passar bäst för villor upp till cirka kvadratmeter. 6 trygghetsförsäkring Trygghet svart på vitt. Boschprodukter är alltid ett säkert val. Med våra värmepumpar ingår dessutom en omfattande 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad! Värme och varmvatten På vintern producerar frånluftsvärmepumpen både värme och varmvatten. När tillskott behövs för värmebehovet kopplas den inbyggda elpannan automatiskt in. Under den varma årstiden används din frånluftsvärme pump endast för att ge dig billigt tappvarmvatten. Skön boendekomfort Med Bosch frånluftsvärmepumpar byts luften i ditt hus cirka 12 gånger per dygn (uppfyller Boverkets krav). Du får en sund och behaglig inomhusmiljö. Frånluftsvärmepumpen ingår i ett system där värme, varmvatten och ventilation styrs av värmepumpens datoriserade reglercentral. Rostfri beredare För att öka den totala driftsäkerheten och livslängden har vi valt att bygga in en rostfri varmvattenberedare med elanod, vilket gör att den tål alla typer av vattenkvaliteter. Den är mycket välisolerad mot värmeförluster och underhållsfri. EHP 2.0 EW/9.0/13.5 Frånluftsvärmepump för dig som bygger ett nytt hus med vattenburet system. EHP 2.0 EW/9.0/13.5 klarar hela husets behov av värme och varmvatten. En komplett lösning för värmeåtervinning med ventilationsaggregat, värmepump, elpanna och varmvattenberedare inbyggt i en kompakt enhet. Perfekt för nybyggnation. EHP 2.0 EW/9.0/13.5 ger enligt Konsumentverkets test en besparing på ca kwh per år i en normalstor villa. När värmepumpen värmt huset till önskad temperatur går den över till varmvattenproduktion. Den inbyggda elpannan kopplas in automatiskt för att vid behov ge tillskottsvärme. På sommaren värmer värmepumpen ditt tappvarmvatten till en mycket låg kostnad. EHP 2.0 EW/1.3 Effektiv sparlösning för villor med direktverkande el. Ett lättskött och effektivt system för värmeåtervinning med inbyggd ventilation, värmepump och varmvattenberedare. EHP 2.0 EW/1.3 ger värme till vattenburna, fläktelement eller minivattensystem samt tappvarmvatten. Systemet är komplett med ventilation och värmeåtervinning i en effektiv systemlösning. Denna lösning innebär att dina nuvarande elradiatorer finns kvar för tillskottsvärme. Behövs värme kopplas alltid värmepumpen in först. Du får alltid jämn och skön värme till låga kostnader. Tekniska data Modell EHP 2.0 EW/9.0/13.5 EHP 2.0 EW/1.3 Köldmedium 134a 134a Beredarvolym (liter) 163 (Rostfri) 163 (Rostfri) Standardanod Elanod Elanod Expansionskärl (liter) Ventilationsanslutningar mm Ø 125 Ø 125 Säkerhetsventil ingår ingår Backventil ingår ingår Påfyllningsventil ingår ingår Avtappningsventil ingår ingår Blandningsventil behövs ej behövs ej Tryckmätare ingår ingår Cirkulationspump ingår ingår Anslutning 3N~ 1N~ Spänning V Säkring A 16/20/25 10 Färg Vit Vit Mått (BxDxH) mm 600x615x x615x2090 Nettovikt kg Luftflöde l/s RSK nr / Effekt Fläkt kw (6 hastigheter) 0,165 (5 hastigheter) 0,165 Värmesköld/vp-effekt 190F kw 1,7-2,0 Elpatron 1,3 Cirkulationspump/Elp-effekt kw 9kW alt. 12(13,5)kW 0,100 Kompressor kw 0,5 0,7 0,550 Tillval Överdel justerbar (takhöjd mm) RSK nr Rumsgivare RSK nr Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida Räkna ut din besparing boschvarme.se 3. På vintern används frånluftsvärmepumpen till att producera både tappvarmvatten och värme till huset. När tillskottsvärmen behövs kopplas den inbyggda elpannan automatiskt in. Under sommaren används den utvunna energin till att producera tappvarmvatten. Räkna själv fram vilken besparing du kan uppnå i ditt hus. Läs om vårt lättanvända webb-verktyg på sid. 26 (eller kontakta en av våra Auktoriserade Installatörer för värmebesiktning av ditt hus och en professionell besparingskalkyl.) 22 23

13 Bosch Varmvattenberedare och ackumulatortankar Boschs varmvattenberedare och ackumulatortankar är utvecklade och konstruerade för att ge maximerad besparing och bästa varmvattenkomfort tillsammans med Bosch värmepumpar. Varmvattenberedarna är konstruerade och anpassade för Bosch värmepumpar för att erhålla optimal besparing och enkel installation. De är anpassade för villor och hyresfastigheter och mycket välisolerade, vilket ger minimala värmeförluster. Vid större varmvattenförbrukning kan flera beredare parallellkopplas eller också kan Boschs ackumulatortank med varmvattenbatteri väljas. Ackumulatortankar Tekniska data Varmvattenberedare Modell WST 200 CU WST 300 CU WST 200 WST 300 Volym varmvatten liter Volym radiatorvatten liter Varm/kall anslutning mm Radiator anslutning R25 R25 R25 R25 Dykrör givare mm Ø 9.5 Ø 9.5 Ø 9.5 Ø 9.5 Elpatronanslutning tum Tillåtet arbetstryck radiatorbehållare bar 3 2,5 3 2,5 För att klara alla typer av vatten finns en skyddsanod inbyggd för dubbelt korrosionsskydd. Boschs RL-teknik med förstorade värmarytor ger snabbare uppvärmning. Anslutningarna är dimensionerade för bästa tryckfall. Varmvattenberedarna är utvecklade för varmvattenprioritering och högsta besparing vid värmepumpsdrift. Det rostfria utförandet ger varmvattenberedaren mycket lång livslängd. Varmvattenberedaren/Ackumulatortanken omfattas av 6-årig trygghetsförsäkring vid saminstallation tillsammans med en Bosch värmepump. (samma köptillfälle) 6 trygghetsförsäkring Modell 750, 752, 754 och 756 har alla en volym på 750 liter. Modell 752, 754 och 756 har 2, 4 resp. 6 varmvattenslingor. (Bilden visar modell 754). Modell 300, 500, 502 och 504 är i kabinettutförande och har en volym på mellan 300 och 500 liter. (Bilden visar modell 502) Modell 300, 500 utan varmvattenslingor. 502, 504 med 2 resp. 4 varmvattenslingor. Tillåtet arbetstryck varmvattenbehållare bar Bredd mm Djup mm Höjd mm Korrosionsskydd Koppar Koppar Rostfritt stål Rostfritt stål Nettovikt kg Färg Vit Vit Vit Vit RSK nr Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Ytterligare produktfakta finns på vår hemsida

14 Räkna med besparing 6 Många värmepumpstillverkare redovisar värmefaktorer och besparings exempel. Ibland är dessa tyvärr rena glädjekalkyler trygghets- som bara stämmer när varje enskild förutsättning är den bästa försäkring tänkbara. Det tycker vi är synd, för en värmepump är nästan alltid en väldigt bra investering ändå. Vi har istället valt att ta fram en liten besparingskalkyl där du i några enkla steg beskriver just dina förutsättningar; ort, hustyp etc. Med den här kalkylen får du istället en ärlig kalkyl som ger en realistisk bild av vad just ni kan spara. På köpet får du dessutom en jämförelse mellan olika tänkbara värmepumpstyper/-modeller. Det ger värdefull information inför ert viktiga beslut. Kalkylen finns på vår hemsida: Så här går kalkylen till: 1. Ange om det är ett nybygge eller ett befintligt hus, samt byggår och boyta. 2. På en karta prickar du in var i Sverige ditt hus ligger. Använd förstorings glaset för att zooma och sätta punkten exakt rätt. 3. Välj vilken hustyp det är och om det finns ett fläktdrivet ventilationssystem. Ange om det är ett radhus eller en friliggande villa. 4. Välj om du vill räkna med schablonvärden eller om du känner till din förbrukning idag. Ange i så fall dessa värden. trygghetsförsäkring Bosch strävar efter trygghet i alla led, från konstruktion och produktion till försäljning och installation. Därför ingår en särskilt omfattande och långvarig försäkringslösning för dig som väljer Bosch. Tack vare vår höga kvalitet och pålitliga konstruktioner ingår på köpet en 6-årig försäkring på levererade produkter och tillbehör från Bosch. Försäkringen gäller för privatpersoner och är ett komplement till den självrisk (max kronor) samt avskrivning som finns i köparens ordinarie villa-/fritidshusförsäkring. Försäkringen gäller samtliga Bosch villavärmepumpar och från igångkörningsdatum. 5. Ange vilken typ av uppvärmningssystem du har (golvvärme, element) samt önskad rumstemperatur. 6. Ange hur många som bor i huset och om ni har särskilda krav på varmvattenförbrukning (bubbelbad t.ex.). 7. Välj vilken typ av värmepump du kan tänka dig (en eller flera olika att jämföra). 8. Som avlutning får du en besparingsjämförelse och kan skriva ut en detaljerad rapport

15 Bosch Värme Box KATRINEHOLM Tel Fax Robert Bosch AB, 2007 Rätt till ändringar förbehålles. Din Bosch-återförsäljare: CCJ Kommunikation NRS

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Bosch Värmepumpar, december 2015. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, december 2015. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, december 2015 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Ekonomi och besparing...8 Välja rätt värmepumpstyp...10 Produkter

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Nyfiken på din nya värme

Nyfiken på din nya värme Nyfiken på din nya värme Värmepumpar för bästa besparing Ditt bästa val för ekonomin och för miljön Redan när IVT startade för mer än 30 år sedan drevs vi av nyfikenhet. Vi ville upptäcka hur värmepumpar

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-06-08 Fastighetsbeteckning: Lilla Vintrie 14 Adress/ort: Vintrie Byväg 32O, Vintrie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

Fastighetens nya värme. Värmepumpar för större byggnader.

Fastighetens nya värme. Värmepumpar för större byggnader. Fastighetens nya värme Värmepumpar för större byggnader. Hyresfastigheter Kontor Grupphus Butikslokaler Kyrkor Industrilokaler Slott Bostadsrättshus Fabrikslokaler Gods och gårdar Sveriges största fastighetsavdelning.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11 Utgåva 1:1 2012-06-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torsås 1:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Spara miljön och många sköna tusenlappar Spara miljön och många sköna tusenlappar Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 80% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare. Hemligheten

Läs mer

DIN NYA VÄRME. IVT värmepumpar och solfångare.

DIN NYA VÄRME. IVT värmepumpar och solfångare. DN NY VÄRME VT värmepumpar och solfångare. 2 DN NY VÄRME DN NY VÄRME 3 Det är enkelt att köpa våra värmepumpar. Men det krävs en hel del för att få sälja dem. Vi har värmt Sverige sedan 1971. Vi är ofta

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Onsala-Hagen 3:66. Adress: Ekhögsvägen 10, 439 30 Onsala. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 266 m 2, byggår 1973. Värmesystem: Vattenburet system

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

IVT Optima. Den nya kraftfulla uteluftvärmepumpen

IVT Optima. Den nya kraftfulla uteluftvärmepumpen IVT Optima Den nya kraftfulla uteluftvärmepumpen En helt ny standard för luft/vatten värmepumpar IVT Optima luft/vatten värmepump är ett mycket bra val där det inte är möjligt att installera berg- eller

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader.

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Solfångare Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Miljövänlig värme från Småland. Vi har varit drivande i utvecklingen av miljövänliga värmesystem i snart 40 år. Från vår fabrik i Tranås

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, september 2015 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-12-11 Fastighetsbeteckning: Vinstorp 34:24 Adress/ort: Hjortrongatan 6, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16 Utgåva 1:1 2012-05-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Håvra 6:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Reodvisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur -20 C Fyra installationsalternativ Telefon 0511-10203

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

FASTIGHETENS NYA VÄRME. Värmepumpar för större byggnader.

FASTIGHETENS NYA VÄRME. Värmepumpar för större byggnader. FASTIGHETENS NYA VÄRME Värmepumpar för större byggnader. 2 FASTIGHETENS NYA VÄRME FASTIGHETENS NYA VÄRME 3 Marknadens bredaste sortiment. Komplett systemhandbok. Sveriges största fastighetsavdelning. Vi

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-14 Fastighetsbeteckning: Tranbäret 1 Adress/ort: Gunnarstorpsgatan 1, Limhamn Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-24 Fastighetsbeteckning: Gislöv 23:11 Adress/ort: Modeshögsvägen 85B, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Datum för besiktning: 2016-03-11. Fastighetsbeteckning: Varred 2:3. Varred Karlsdal / Länghem

Energirapport. med Energitips. Datum för besiktning: 2016-03-11. Fastighetsbeteckning: Varred 2:3. Varred Karlsdal / Länghem Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-03-11 Fastighetsbeteckning: Varred 2:3 Adress/ort: Varred Karlsdal / Länghem Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Bosch Värmepumpar, mars 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, mars 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, mars 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Ekonomi och besparing...8 Välja rätt värmepumpstyp...10 Produkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Mjölorp 1:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Mjölorp 1:10 Utgåva 1:1 2014-03-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Mjölorp 1:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-01-13. Fastighetsbeteckning: Rampen 14. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-01-13 Fastighetsbeteckning: Rampen 14 Adress/ort: Husarvägen 1A / Sollentuna Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR. Höj värmen och sänk energikostnaderna.

IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR. Höj värmen och sänk energikostnaderna. IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPR Höj värmen och sänk energikostnaderna. 2 LUFT/LUFT DIN NY LUFT/LUFT VÄRME 3 Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET THERMOPANEL ThermoCon Konvektorer ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET Stora glaspartier och öppna planlösningar. Det är 2000-talets boende, både i exklusiva villor och vanliga lägenheter. Här är det låga och

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 2016-05-02. Fastighetsbeteckning: Väggen 31. Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 2016-05-02. Fastighetsbeteckning: Väggen 31. Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-02 Fastighetsbeteckning: Väggen 31 Adress/ort: Sjöholmsvägen 54A / Älvsjö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2014-07-16. Berg Billsta 4:29

ENERGIDEKLARATION 2014-07-16. Berg Billsta 4:29 ENERGIDEKLARATION 2014-07-16 Berg Billsta 4:29 Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund www.oktopal.se info@oktopal.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Krokslätt 115:24, Göteborg Grågåsgatan 3 Per Edsbäcker Täby 2013-01-21 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens bästa värmepumpsmodeller

Läs mer

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik Växthusets nya värme Spara och bevara med modern värmepumpteknik Vi skapar rätt klimat för god tillväxt Ett växthus har stora och mycket speciella krav på inomhusklimatet. För att växterna ska få rätt

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 8 juni 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Eklund & Eklund Energideklarationer AB

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 8 juni 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Eklund & Eklund Energideklarationer AB Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 8 juni 2016 Adress/ort: Åkarpsg 24, Vellinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekbacken 3:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekbacken 3:16 Utgåva 1:1 2015-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ekbacken 3:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Paragrafen 16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Paragrafen 16 Utgåva 1:1 2012-05-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Paragrafen 16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer