AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom ar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar"

Transkript

1 AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom ar MeHan Upplands Fotbollforbund och Alands Fotbollforbund har denna dag foljande avtal traffats: Forkortningar som anvands i avtalet: UFF: Upplands Fotbollilirbund AFF: Alands Fotbollilirbund FBF: Finlands Bollforbund SvFF: Svenska Fotbollforbundet AFU: Alandsk f6rening i UFF:s seriesystem TB: Tavlingsbestammelser RB: Representationsbestammelser TK : Tiivlingskommitte DPU: Disciplinutskott RF: Riksidrottsforbundet (svenska) SEF: Svensk elitfotboll Bakgrund: UFF och AFF har under en lang foljd av ar haft ett samarbete, som innebar art lag fran ruandska fotbollsforeningar erbjuds mojlighet art delta i UFF:s distriktserier. Partema har infor tavlingsaret 2014 enats om art fonnalisera samarbetet i ert skriftligt avtal. 1 Administration och tavlingsstyrelse: Distriktsseriema administreras av UFF:s styrelse. For dessa Hivlingar ar UFF:s DPU och UFF:s styrelse kontrollerande myndighet. Se aven 3, Tavlingsregler samt 4, Disciplinfragor. Sammansattningen av distriktsseriema division 4-7 herrar samt division 3-4 damer, faststalls av UFF:s Representantskapsmote. Ovriga serier faststalls av UFF:s TK 2 Alandska lags ratt att delta: Herrlag fran Aland har rart art delta i UFF:s herrserier division 4-9 och damlag fran Aland har ratt art delta i UFF:s damserier division 3-7 pa nedanstaende villkor. Nar ruandska lag anmaler sig for seriespel i Uppland ska anmalan atfoljas av en forsiikran art deltagande i finlandsk serie inte kommer art ske under den sasong som anmalan avser. Denna forsakran skickas in av AFF Om en ny alandsk forening anmaler lag till spel i Uppland kommer detta lag att placeras i lagsta serien om man i ovrigt uppfyller villkoren. Alandska lags deltagande i upplandska serier skall i ovrigt alltid ske pa samma villkor och enligt samma tavlingsregler som galler for de upplandska lagen. Alandska lag far inte delta; I Upplandscupen herr och dam. I DM for junior, ungdom ar. I kval till SvFF serier, samt UFF:s hostkval.

2 3 Tavlingsregler: Av SvFF oeh UFF antagna TB oeh RB 2014 skall i tillampliga delar (med de undantag oeh andringar som foljer av detta avtal) galla for AFU vid deltagande i upplandska serier. Detsamma galler for ovriga tavlingsregler, t.ex. spelregler, foreskrifter oeh direktiv som utfardas av SvFF eller UFF. I uppkomna tavlingsfnlgor (tavlingsbestraffningar enligt TB, RB oeh andra tavlingsfnlgor, t.ex. framstallan) ar UFF:s DPU beslutande myndighet. DPU:s beslut i sadana fragor kan overklagas till UFF:s styrelse. Betraffande disciplinara fragor oeh bestraffningsbeslut: Se 4. 4 Disciplinfragor: Diseiplinara bestraffningsfragor skah handlaggas av UFF i enlighet med RF:s stadgar, 14 kapitlet. Straffmatning sker enligt svenska regler oeh svensk praxis. UFF:s DPU beslut kan overklagas till UFF:s styrelse som sista instans. Kopia pa beslut skall skiekas till AFF for kannedom. Eventuella dopingfragor handlaggs enligt finlandska regler av finlandskt bestraffningsorgan. Kopia pa beslut skall skiekas till UFF for kannedom. Vid beslut om boter tar AFF in eventuella botessummor gallande ruandska lag. Om botema inte inkommer ska AFF meddela UFF harom. Automatiska avstangningar galler endast den aktuella tavlingen. Eventuell ytterliggare avstangning galler all fotbollsverksamhet. 5 Domare Domare till mateh pa Aland tillsatts av AFF. Domare till mateh i Sverige tillsatts av UFF. I ungdomsseriema, forutom P-16 kval serien, till satter hemmalaget domare. Domares anmalan till bestraffning skiekas till UFF. 6 Overgangar till AFU Grundlaggande regel: Overgangar (inom Finland! Aland) till AFU handlaggs av AFF. Vid sadan overgang skall AFF tillampa de regler for overgangstid som galler i Sverige enligt SvFF:s RB. Det innebar att overgangstiden raknas fran den dag overgangsanmalan ankomststamplats av AFF samt att spelldarhet galler tidigast samma veekodag narmast foljande veeka. Vidare ar AFF oeh UFF overens om att den kostnad som AFF tar ut for handlaggning av overgang skaliiigga ungefar i paritet med kostnaden for overgangsblankett i Sverige (SEK 300 Kr). 1 september.regeln Om overgangsanmalan eher ansokan om speltillstand inkommit till SvFF den 1 september eher senare far spelare inte delta i den nya foreningens representationslag eller ovriga lag i representationsseriema under resterande del av den innevarande sasongen. Detsamma galler for nyregistrerade spelare registrerade efter den 7 september, spelare som begart spelklarhet eller vars avtal efter professionel1overgang trader i kraft efter den 7 september, om spelaren lanats ut till en ny forening eller om spelaren under overgangstiden efter den 7 september deltagit i bindande mateh for sin tidigare forening. Begransningar i representationsratten i nya foreningen galler bade nationell overgang oeh intemationell overgang till Sverige samt vid forstagangs- oeh nyregistrering.

3 ~ /!J 7 Representationsratt For iorening med A-Iaget (=Iag 1) spelande i Forbundsserierna: att endast 5 ersattare fran A-Iagets senaste match far representera i foreningens lag 2. Detta oavsett om ersattarna har spelat i matchen eller ej. att inga spelare fran A-Iagets senaste match rar representera i foreningens kommande match for lag 3, lag 4 osv. att endast 5 valfria spelare fran lag 2 senaste match rar representera i foreningens lag 3, osv. att inga spelare fran lag 2 senaste match far representera i foreningens kommande match for lag 4, lag 5 osv. For iorening med A-Iaget (=Iag 1) spelande i Distriktsserierna eller Dam div 2: att endast 5 valfria spelare fran A-Iagets senaste match rar representera i foreningens lag 2. att inga spelare fran A-Iagets senaste match rar representera i foreningens kommande match for lag 3, lag 4 osv. att endast 5 valfria spelare fran lag 2 senaste match far representera i foreningens lag 3, osv. att inga spelare fran lag 2 senaste match far representera i foreningens kommande match for lag 4 lag 5 osv. am lag 2 startar serien fore A-lag: att endast 5 valfria spelare fran lag 2 forsta seriematch rar representera i A-Iagets forsta seriematch. Lagledare/tranare for A-Iaget ska fore match till motstandarlagets ledare overlamna en kopia pa lag 2 laguppstallning i den senaste seriematchen. (se RB 2014 kap 1 31 ) 8 Uthlning av amator utan overgangsanmalan att utlaning av amator utan overgangsanmaian galler i distriktsseriema Foreningar har mojlighet att lana amatorspelare fran annan forening i Uppland och pa Aland. OBS: Denna mojlighet galler bara i distriktsseriema. Detta innebar att en spelare som erhaller tillstfmd for dubbel bosattning inte far representera i foreningens lag som spelar i nagon forbundsserie eller i dam div 2. En forening har mojlighet att lana amatorspelare fran annan forening. Sadant Ian kraver dels moderforeningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i forekommande fall, annat SDF:s till stand, dels att spelaren innehar dubbel bosattning pa inte pendlingsbart avstand. Spelaren kan under samma tidsperiod representera bada foreningar samt, i forekommande fall, foreningarnas huvudklubbar eller farmarklubbar. Utlaningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande sasong. Bestammelsen kan endast tillampas i, och i kval inom, distriktsseriema. Lanad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltavling dar den utlanande foreningen deltar. Spelare ar spelklar for den lanande foreningen fran det datum denna forenings SDF lamnat tillstand. For att spelare ska fa delta i den lanande foreningens representationslag i resterande tavlingsmatcher kravs att SDF:s till stand har lamnats senast den 31 augusti innevarande sasong.

4 Framstallan om Ian sker till berort SDF pa sarskilt foreskrivet satt och mot en faststalld avgift som ar 250:-. 9 Spelarregister AFF skall forse UFF med aktuellt register over de spelare som har ratt att representera AFU. Kompletteringar och andringar i register skalliopande meddelas UFF. 10 Registreringskontroll I distriktserierna med registrerade spelare ska spelare vid kontroll kunna uppvisa fotolegitimationskort. Om spelaren inte kan uppvisa fotolegitimationskort galler vad som foreskrivs i utskickad registreringsinformation infor seriestart Upplands FF kommer att genomfora registreringskontroller, (fran 15 ar och uppat). Ett antal tavlingsmatcher blir slumpmassigt utvalda for licenskontroll. Tva funktionarer fran Upplands FF anlander till matcharenan och kontaktar domaren, som efter sin egen kontrol1 av den ifyllda spelarforteckningen lamnar over den till funktionarerna. Dessa informerar darefter, cirka 30 minuter fore avspark, berorda lagledare om att kontroll skall goras. Nar lag ens uppvarmning ar klar och spelarna ar pa vag tillbaka till omkladningsrummet, rar de hamta sina id-handlingar. Dessa visas upp for UFF:s funktionarer for avstamning mot spelarforteckningen. Den spelare som inte kan styrka sin identitet fotograferas. Senast tre (3) arbetsdagar efter matchen maste de alandska spelarenjspelarna legitimera sig for personal pa Alands FF:s kansli, dar ytterligare en kontroll gors mot spelarforteckningen och det foto som tagits. Om spelare inte kommer rar foreningen efter 10 dagar ett brev om vad som galler betraffande okvalificerad spelare. Arendet lamnas da over till Disciplinutskottet (DPU). 11 Nolltolerans UFF och AFF skall delge respektive forbunds arbete med Nolltolerans sa att en samstammighet rader om hur Nolltolerans ska fungera sasongen Utvirdering och avsiktsiorklaring UFF och AFF skall efter sasongens slut gemensamt utvardera detta avtal och hur samarbetet praktiskt har fungerat.

5 UFF och AFF ar overens om att detta samarbete ar vardefullt for bada parter och ska fortsiitta aven i framtiden. BAda parter ar dock inforstadda med att overordnade beslut (t.ex. av SvFF eller FBF) kan komma att paverka inte bara avtalets utfonnning utan aven samarbetet i sin helhet. Detta samarbetsavtal har upprattats i tva (2) likalydande exemplar varav partema tagit var sitt UPPla~dS~;7{r;~. ~~'~rbund " ng AIm Tony Asu aa Or forande Upplands Fotbollforbund Ordforande Alands FotbollfOrbund

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

ALL STARS-REGLERNA 2015

ALL STARS-REGLERNA 2015 ALL STARS-REGLERNA 2015 Fotbollens Lekvärld (11 år och yngre pojkar och flickor) I smålirarnas fotbollsvärld har varje pojke och flicka rätt till en trygg och mångsidig fritidssysselsättning under ledning

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer