Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Sassi Wemmer, Hultafors, Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför lämna slutrapporten i elektroniskt format.

2 1. Projektorganisation: Här ska du beskriva: Vem som har jobbat i projektet Projektledare: Sassi Wemmer, Projektekonom: Marie Oscarsson. Samarbete med andra organisationer Samarbete med det Nationella Fiskeprojektet 2. Sammanfattning: Beskriv kortfattat Bakgrunden till projektet Leader Sjuhärad har erbjudits att delta i det landsövergripande projektet Nationella Fiskeprojketet där 24 andra Leaderområden deltog. Positiva effekter av projektet Fiskedestinationen Sjuhärad har under projekttiden agerat mentor för andra Leaderområden kring destinations-, organisations och affärsutveckling inom fisketurism. Sjuhärad är en av de ledande områden som var med i det nationella fiskeprojektet. Deltagande entreprenörer i Sjuhärad är helt mogna nu för utlandsmarknaden, ett antal exempelprodukter ligger ute på projektets hemsida och bokningläget har ökat på grund av deltagandet i projektet. Flera internationella pressbesök genomfördes och projetet deltog i de aktiviteter och mässorna som genomfördes av det nationella projketet. Övriga erfarenheter av projektet -Jobbar man med en så specifik inrikting av turismen så krävs det att man som projektledare har mycket bra kunskap om detta. Det är även viktig att man inte skruvar upp förväntningarna hos deltagare i projektet eftersom lansering på utlandsmarknaden av turismprodukter tar lång tid. Även kvalitetskraven på produkter ligger på en nivå som man inte är van vid i Sverige och det har varit viktig att förmedla detta på ett sätt så deltagarna inte tappar tron på dels sitt eget företag och dels på sig själva. Det har varit mycket viktigt att vara tydligt kring de olika kraven hela tiden Syfte och målgrupp: Skriv in det syfte som finns i din ursprungliga projektplan - Syftet är att kvalitetshöja lokala fiskeentreprenörer så att det blir möjligt att marknadsföra dem på den europeiska marknaden. I projektet är det entreprenörerna som är målgruppen. Förklara vilken målgrupp projektet vände sig till enligt projektplanen projektet vände sig till entreprenörer som idag redan jobbar med fisketurism. Även helt nya entreprenörer har plockats med i projektet som sedan coachades upp för att kunna motsvara kraven. Beskriv hur projektet har uppfyllt syfte och vilken målgrupp för projektet blev. - Projektet har uppfyllt det i ansökan angivna syftet och jobbade med den målgruppen som angavs. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Beskriv vad som utförts i projektet, vilka aktiviteter du har genomfört och när under projekttiden de har ägt rum (gäller hela projekttiden) Delredovisning fram till Genomgång budget och projektbeskrivning Förberedelse Kick-off möte Gysinge, deltagande i möte Gysinge, uppstart nationella projektet. Företagsbesök Åsundsholm Golf, info om proj samverkans möjligheter Telefondiskussion med repr. Sommenbygd Grovplanering Kick off 7-Härad, kontakter Sommenbygd och Nat. proj. Planerings och infomöte med Destination viskan ek för Planering kick-off Sjuhärad, planering nat möte majblommegården Förberedelse PM och utskick kick-off

3 Telefonmöte med Nedre Dalälven, planering och offert till nästa nat möte 28/29 okt Framtagning presentationer, genomgång nat projekt Telefonkontakter, tidsbokning intressenter i projektet Diskussioner kring möjligheter och upplägg av utvecklingen Ballasjön Projektledarmöte Leader Sjuhärad Inbjudan studiebesök, telsamtal, jaga mailadresser Möte ang Vitasjöns utveckling Förberedelse och nationell möte Majblommegården Nationell möte Majblommegården Möte Utveckling Hofsnäs Intervju, fotografering BT Förberedelse studiebesökare Studiebesök Påarp Gård och Alvhaga Vildmark Förberedelse föreläsning Sommenbygd Fiskekonferens Sommenbygd Kolla stuga och utveckling Såken Genomgång dokument från nat projekt Föreläsning, workshop Vänga om produkt/destinationsutveckling Mail,chat kontakter med Adino Fischreisen, Schweiz Möte med AU Leader Sjuhärad Telkontakter med Sommenbygd och Skaraborg ang nationella projektet och samverkan 3 Delreovisning fram till * Möte med AU Leader Sjuhärad * Projektadministration * Mailkontakter med nationella projektet, kolla stuga * Telefonkontakter med Sommenbygd och Skaraborg angående nationella projektet och samverkan * Telefonmöte med Henrik, nationella projektet angående mässan i Fridrichshaven * Bokning flyg, hyrbil till mässan Friedrichshafen * Telefonkontakter med mässarrangören Friedrichshafen, bokning affärsmöten Basel och Buchs med återförsäljare * Framtagning produkt till TUR2011, fylla i underlag till broschyren för mässan * Återrapportering till nationella projektet * Bildurval, bearbetning och up-load till nationella projektet för hemsidan * Textskrivning och ifyllnad faktablad Sjuhärad till NtF * Bokning boende Friedrichshafen, telefonmöte med Henrik L (NTF)och Kristian (Sommenbygd) angående mallarna och annat projektstrul på nationellt nivå. * Göra om faktablad Sjuhärad, framtagning paket 1 och 2 till NTF * Framtagning paket 3 och 4 till NTF, up-load till databasen * Översättning pressrelease, genomgång bildspel * Föreläsning Internationell turism TUI Ulricehamn * Hämta broschyrer Borås, packa dessa för paket till mässan, posta, möte med Dan, Hans Eje och Lena produktdiskussioner * Resa ner till Tyskland, hämta hyrbil * Vidareresa till Buchs (Ch) möte med Andino Reisen, vidareresa till Basel (Ch) möte med Glur Reisen, vidareresa till Friedrichshafen (D) * Deltagande i AquaFish Mässan Friedrichshafen * Möte Askari, lämna hyrbil, hemresa * Sortera underlag från mässan, redovisning utlägg * Bokning Elmia sportfiskemässa, genomgång underlag TUR-mässan, revidering texter TUR, fixa bemanning TUR, kontakter Andino * Kick-off möte inför TUR-mässan * Möte Coompanion gösfisketävling * Korr Faktablad Sjuhärad Visit Seden * TUR-mässan * Sportfiskemässa Elmia + möte med projektledare * Företagsbesök Therese, genomgång stugor, framtida medverkan, guidning och användning av olika fiskemetoder * Förberedelse stugbesök med Andino * Researrangörbesök från Schweiz 2-6 maj...hämtnning Landvetter, besök 4 stugor Brobacka, Gäddhult, Hysna och Hyssna kvarn, övernattning Nordhagen * Besiktning 2 stugor Åsunden, 2 stugor Sämsjön, Gällstad, provfiske Sämsjön, diskussioner avtal och samverkan, försäljningsstrategi

4 * Besiktning Stuga Tolken, Sjögården, Granared, Väla 2 stugor, provfiske Björken och Mellsjön, grillaktivitet * Besiktning 2 stugor Nittorp, Påarp Gård anläggning, 2 stugor Vitasjön Östra Frölunda, Brokvarn Öxabäck, provfiske Öxabäck, grillaktivitet * Besiktning 3 anläggningar Tvärred, Majblommegården, slutgenomgång alla anläggningar, lämna av på flygplatsen. * Korr av anläggningsblad och hemsidan Visit Sweden * Prissättning produkter Visit Sweden, up-load av produkter och bilder en gång till Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, fixa 2 banners till nat sida mässgenomgång, fixa ny banner översättning till google adwords, anmälningar mässan och höstmöte framtagning kart- och infomtrl samt prislista del 1 för Eventur, bildsammanställning av stugor Eventur, planering och inköp mat för besöksveckan researrangörbesök från Polen 4-8 oktober...hämtning Landvetter, besök och presentation Majblommegården 3 stugor, besök stuga Nordhagen, inkvartering stuga Sämsjön, matfix, programgenomgång, presentation och genomgång nat fiskeprojekt, förberedelse provfiske besök stuga Kvastbacken, Lena Väla 2 stugor, stuga Granared, stuga Tolken Josephine. Visa sjöarna Tolken, Björken, Sämsjön norra, Marsjöarna, testfiske Sämsjön besök presentation hus Hofsnäs, Nittorpsstugor, 2 stugor Vitasjön, genomgång hela anläggningen Påarp och möjlig upplägg, provfiske öring, samt testfiske Påarpsjön besök stuga Öxabäck, genomgång fiskeområdet, uppvisning olika sjöar, testfiske Tolken och Sävsjö, besök och diskussion möjlig upplägg Sju Sjöar utvärdering genomgång av möjlig samarbete Eventur, avtalsupplägg, nästa steg, städa stugan och lämna på flygplatsen paketplanering, förslag och prissättning SjuSjöar telmöte AU nat projekt nationell möte fiskeprojekt Ystad detaljbeskrivning stugor, paketering, avtalsdiskussioner med Eventur bildfix, allotment diskussioner med stugägare. Uppbokning tidsperioder, omarbetning fiskepolicy for Polen. projektledarmöte Leader Sjuhärad manus bildspel, bildfix till mäsan Berlin telefonmöte ang mässan, plocka utrustning och broschyrer deltagande i fiskemässa Berlin mailutskick till mässkontakter, skriva mässrapport möte och workshop med Dest Viskan ek för om framtida samverkan förberedelse hemsidesjobb, uppmallning Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, hemsidesjobb, bildfix, översättningar uppstart bygga FB sida möten angående framtida organisation möten angående satsning Ryssland möte Tranemo kommun, ang företagsutveckling och fisketurism i kommunen projektledarmöten Leader Sjuhärad förläsning storytelling Leader Sjuhärad Genomgång, besök Björnareds Gård bildframtagning Ryssland marknad besöknäring Sjuhärad, föreläsning, workshop South Sweden Fishing, förberedelse föreläsning samt deltagande i konferensen Hökensås planering, deltagandet i mässa Friedrichshafen 4

5 affärsmöten med Askari, Tyskland, Andino och Glur Reisen presentation projekt för Leader Sjuhärad AU deltagande i TUR mässan remisskrivning till nat projektet upplägg Tolken lägenhet förberedelse och föreläsning, workshop FVO Södra Sämsjön deltidsutvärdering nat proj, förberedelse ersättare för deltagande i nat projektmöte förberedelse, genomförande besök från Polen, återförsäljare, reporter, filmteam för inspelning av gäddfiskefilm, samt reportage över Sjuhärad samt olika fisketekniker. 5 Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, genomgång stuga Åsunden, upplägg, samverkan med Nordhagen utbildning fiskhantering, fisketekniker Ekudden Ornunga Simonsgården upplägg, diskussioner genomgång mässplanering ifyllnad frågor nat proj översättning google advards för nat proj möte Bengt-Göran, stuga Åsunden upplägg, sammanställning framtagning, planering workshop Östergötland workshop Östergötland, Hofsnäs turismkonferens Leader, Rådde förberedelse presentation besöksnäring besöksnäring projektledarmöte, Rådde förberedelse möte Älvkarleby Nat. Möte Älvkarleby bokning, planering mässor Berlin och Utrecht deltagande i fiskemässa i Berlin och Utrecht efterarbete efter mässdeltagandet Delredovisning fram till Projektadministration, delredovisning Mailgenomgång, kontakter med nat proj, Ekomomimöte Leader Sjuhärad Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland, Leader Sjuhärad Sammanställning presentation LAG Möte Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism Förberedelse, efterjobb mässa Lingen och deltagandet i mässan Uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland Förberedelse och deltagandet i nationell möte i Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Leader Sjuhärad Delredovisning fram till Ekonomimöte Leaderkontoret Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland Sammanställning presentation LAG Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism förberedelse mässa Lingen, kopiering Bygga Monter

6 Mässa Lingen Efterjobb mässan uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland förberedelse nationella möte Nationell möte Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Nationell möte Domle Sammanställning slutrapport 6 Jämför dem med din ursprungliga projektplan, de förväntade resultaten med de verkliga resultaten (målen). Utgå från projektansökan, och kommentera eventuella avvikelser. Projektets mål är att fler skall få hel- eller delinkomst från fisketurismen. Att fler turister besöker Sjuhärad och stannar längre än idag. Målet som angavs i projektplanen är inte lätt att uppnå under projekttiden eftersom produkterna tar ca 4-5 år att introducera på utlandsmarknaden. Även om det redan nu har kommit in ett flertal bokningar så är det ett långsiktig mål som kommer att uppfyllas även långt efter projekttiden. Det som kan sägas redan nu är att projektet har gett effekter på intäkter till de deltagande entreprenörer och att turisterna som lockas genom fiskeprodukterna stannar en vecka. Dessa skulle inte ha kommit om inte produkterna hade funnits. Projektet ger även ringarna på vattnet då de flesta av besökarna även köper utrustning hos sportfiskeförsäljarna här i området. Detta har inte planerats in ifrån början och vi kan nu erbjuda rabbaterade priser till våra gäster när de handlar hos försäljarna. 5. Spridning av projektets resultat: Här ska du beskriva: Metoden för att sprida resultatet av projektet Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Metoden för att sprida resultatet av projektet görs genom återförsäljarledet direkt i deras länder. Resultatet av projektet var ju att ta fram fler produkter som är mogna för utlandsmarknaden. Dessa produkter marknadsförs och säljs nu genom återförsäljare i ett antal länder över Europa. Nytta för andra aktörer är att få kunskap om hur man jobbar med en internationell marknad, vilka krav som ställs och hur man på lokal nivå behöver agera för att nå rätt målgrupp. 6. Projektets finansiering Redovisa kortfattat projektets totala kostnader och hur de har finansierats. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade beslutade kostnader, om varför vilka är skälen till avvikelserna. Avvikelsen gentemot budgeten är antal ideella timmar och medfinansiering av deltagande företag. Anledningen till detta är att projketledaren har valt att coacha individuellt enskilda personer så som stugägare och inte har lagt resurser på större sammankomster som skulle ha kostat mycket mer. Andra anledningen till de minskade timmar ideellt arbete är att det inte finns tillräkligt med underlag för att lansera produkter på utlandsmarknaden. Den egna finansiella insatsen för att få upp standarden på en stuga som kåller kvalitetsmåtten skulle långt överstiga de framtida intackter. Medfinasniering av företagen uteblev då dessa istället har bjudit på mat och delvis logi när det genomfördes återförsäljarbesök och reportageresor.

7 7 Det kändes inte motiverat att låta dessa också betala samtidigt som de bjuder på detta. Båda avvikelser har redovisats för LAG i början av Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som du kan dra från projektet Lämna rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Jobbar man med nischade turismprodukter krävs det mycket bra kunskaper om själva ämnet så man kan ta fram rätt produkter till rätt målgrupp. Att lansera turismprodukter på en internationell marknad tar mycket lång tid och långsiktighet är nyckeln till att man kan se resultat. Många på lokal nivå tror veta vad som är rätt att göra och vad som utländska fiskegäster önskar, här kan jag väl bara säga: kill your darlings och lyssna vad återförsäljarna säger och efterfrågar. Typexempel är t. ex dubbelsängar och trasmattor i stugorna som först av allt behöver åka ut efter granskningsbesöken. 8. Projektets mål Ange projektets ursprungliga indikatorer/mål och hur dessa har uppfyllts (indikatorerna angav du i din ansökan) Kommentera eventuella svårigheter/hinder under projektets gång som gjort att målen bara delvis uppfyllts Fyll i nästa sida! 9. Bilagor Bifoga och beskriv material som har tagits fram i projektet, annonser, tidningsartiklar, affischer, broschyrer, utredningar, rapporter, CD eller annat informationsmaterial. Utöver bif tidningsartiklar finns följande länkar: nationella projektets webbsida produkttest Sjuhärad av polsk återförsäljare, inkl film över fisket i Sjuhärad samt ett antal erbjudanden. - Urval av erbjudanden hos hollänskt återförsäljare - reserapport och produkttest av holländskt återförsäljare Urval av erbjudanden i Schweiz 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Mervärdet av projektet är nog att även företag som inte har direkt koppling till fiske kommer att dra nytta av fiskegästerna gemom bl a resaurangbesök och shopping. Utlandslanseringen ger ytterligare en image för hela regionen Sjuhärad. Kunskap om utlänskt turism och dess utveckling ökar hela tiden i området. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om?

8 8 Rådde, Ort och datum.. Projektledarens underskrift Sassi Wemmer. Namnförtydligande LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Mål Indikator Antal Utfall - kommentar Det har skapats nya företag på landsbygden och fler arbetstillfällen. Antal nya eller bibehållna jobb Antal nya företag Den individuella försörjningsmöjligheten för små och mindre företag har ökats genom diversifiering i näringslivet. Antal nya företagsnätverk Antal företag som diversifierat sin verksamhet 2 SjuSjöar, Hofsnäs som har fått bokningar pga projektet Björnareds Gård ej fått bokning ännu

9 Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader Ökat samspel mellan miljö- natur - kulturmänniskan. Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterliggare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar. Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya mötesplatser. Kompetensutvecklingstil lfällen har genomförts inom många av planens verksamhetsområden. Lokala projekt har växlats upp genom samarbete med andra geografiska områden. Sjuhärad har stärkt sin position som turistmål Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling Antal projekt som arbetar med lokal byutveckling Antal projekt som bevarar o/e utvecklar det lokala natur- och kulturarvet Antal projekt som syftar till att främja ekologiskt o/e närproducerade produkter Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen Antal nya kommunöverskridande nätverk som tillskapats Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter Antal personer som deltar i kompetensutvecklingstillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare (utöver värdskapsutbildningar) Antal projekt som samarbetar med andra Leaderområden 1 Fler mål för fisketurismen. Enligt beskrivningen används nu ytterliggare 3 större sjöar Ås-Tolken, Tolken och Lönnern samt ett 10 tal mindre sjöar. Enligt indikatorn syfter projektet till att så långt som möjligt använda sig av lokalt och närproducerade produkter för catering vid efterfråga Deltagande företagare. Komptetensutvecklingen dels i fiskhantering och krav av sportfiskegäster. (ca 10 personer som är företagare) Kompetensutveckling privatpersoner kring värdskap, fiskhantering, fiskbiologi, standardkrav (ca 30 personer) 1 Genom de nationella delarna i projektet Genom att projektet startades så är indikatorn uppfyllt. Antal nya besöksmål 2 Nya företag som växlar upp Det har inte startats nya företag. Företag som har möjlighet att växla upp finns (SjuSjöar, Hofsnäs,

10 Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd 10 Björnareds Gård, Påarps Gård, Alvhaga Vildmark, Stall Might B, Kvarnen i Hyssna) Redan tidigare företag (M7H) som har expansionsmöjligheter (Nordhagen Fritid, Brokvarn Fiske& Natur, Absolut Natur, Majblommegården, Sassis Resor 7-Härad, Varnums Kurs & Konferens & Logi). Ser man Sjuhärad som besöksmål för målgruppen sportfiskare så är Sjuhärad nu även ett beöksmål för gäster från Polen, Holland, Belgien, Italien, Tjekien och Schweiz. Antal nya 5 Minst en ny uthyrningsstuga övernattningstillfällen, Nybygnation stugor: tillgängliga minst 30 nätter Nordhagen 2+2 sängar per år Björnareds Gård 6 sängar Ekudden 4+2 sängar Stugor som inte var fiskestugor innan: Tolken Josefine 3 sängar Ramnö: 6 sängar Hyssna svarta Stugan: 4+2 Vitasjön 1: 6 sängar Vitasjön 2: 6 sängar Åsunden Fästered: 6 +2 sängar På gång: Ornunga 4 +2 (nybygnation) Såken 3 stugor 12 sängar Kontakt med, men klarar ej standard eller fiskevatten 6 stugägare Antal deltagare i värdskapsutbildning 20 Det nationella projektet innehåller denna aktivitet Görs inte genom nationella projektet! Görs lokalt vid köksbordsmöten, ca 30 pers Antal deltagare i projekt Därav ungdomar under 25 år Därav kvinnor 5 17 Därav invandrare 2 boende i Sjuhärad: 2 Danmark, 1 Tyskland, 2 Polen, 1 Iran Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet!

11 11 Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Projektet var ett LAG-projket. Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Projektledaren har ej haft kontakt med länsstyrelsen. Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Leader Leader-metoden är en bra metod att jobba med och ibland en förutsättning att nå ett mål. Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Inte haft några problem med varken rekvisition eller slutrapport. Tycker det ligger i linje med projektets storlek. Ibland kan det kännas tungt att redovisa all ideell tid och mycket missas nog där också. Har du/ni något nytt projekt på gång? Projektledaren har inget Leader-projket på gång. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slåttergubbens marker Datum: December 2014 Journalnummer: 2012-7229 Projekttid: 20120709 20141031 Kontaktpersoner i projektet: Emma Nevander, 033-35 30 24, emma.nevander@boras.se...

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20111002 Diarienummer:2008-009 AN Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Örsås Revesjö Fiberförening Företagscheckens namn Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer:2008-009 Q Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck "Smedjan" Smide i Stålarp Företagscheckens namn Cecilia Viktorsson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-22 Diarienummer:2010-061 BC Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hulu Fiber Checkens namn Ekonomiska föreningen Hulu Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Gemensam konferensutveckling i Herrljunga Företagscheckens namn Fokus Herrljunga AB, Per Florén Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Skördedag Kulturcheckens namn Skölvene Byalag, c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767 0513-104

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: 2012-12-03 Journalnummer: Projekttid: 2011-05-19 2013-03-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2006-11-23 1(5) Plats och tid: Borås, Vuxenskola kl: 18:00 21:30 Beslutande: Sven-Olof Carlsson Månika Sager Sassi Wemmer Tina Yngvesson Jan Vinkvist Claes Bergqvist Curt Sävenstrand Holger Sandin

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer