Slutrapport för projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Sassi Wemmer, Hultafors, Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför lämna slutrapporten i elektroniskt format.

2 1. Projektorganisation: Här ska du beskriva: Vem som har jobbat i projektet Projektledare: Sassi Wemmer, Projektekonom: Marie Oscarsson. Samarbete med andra organisationer Samarbete med det Nationella Fiskeprojektet 2. Sammanfattning: Beskriv kortfattat Bakgrunden till projektet Leader Sjuhärad har erbjudits att delta i det landsövergripande projektet Nationella Fiskeprojketet där 24 andra Leaderområden deltog. Positiva effekter av projektet Fiskedestinationen Sjuhärad har under projekttiden agerat mentor för andra Leaderområden kring destinations-, organisations och affärsutveckling inom fisketurism. Sjuhärad är en av de ledande områden som var med i det nationella fiskeprojektet. Deltagande entreprenörer i Sjuhärad är helt mogna nu för utlandsmarknaden, ett antal exempelprodukter ligger ute på projektets hemsida och bokningläget har ökat på grund av deltagandet i projektet. Flera internationella pressbesök genomfördes och projetet deltog i de aktiviteter och mässorna som genomfördes av det nationella projketet. Övriga erfarenheter av projektet -Jobbar man med en så specifik inrikting av turismen så krävs det att man som projektledare har mycket bra kunskap om detta. Det är även viktig att man inte skruvar upp förväntningarna hos deltagare i projektet eftersom lansering på utlandsmarknaden av turismprodukter tar lång tid. Även kvalitetskraven på produkter ligger på en nivå som man inte är van vid i Sverige och det har varit viktig att förmedla detta på ett sätt så deltagarna inte tappar tron på dels sitt eget företag och dels på sig själva. Det har varit mycket viktigt att vara tydligt kring de olika kraven hela tiden Syfte och målgrupp: Skriv in det syfte som finns i din ursprungliga projektplan - Syftet är att kvalitetshöja lokala fiskeentreprenörer så att det blir möjligt att marknadsföra dem på den europeiska marknaden. I projektet är det entreprenörerna som är målgruppen. Förklara vilken målgrupp projektet vände sig till enligt projektplanen projektet vände sig till entreprenörer som idag redan jobbar med fisketurism. Även helt nya entreprenörer har plockats med i projektet som sedan coachades upp för att kunna motsvara kraven. Beskriv hur projektet har uppfyllt syfte och vilken målgrupp för projektet blev. - Projektet har uppfyllt det i ansökan angivna syftet och jobbade med den målgruppen som angavs. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Beskriv vad som utförts i projektet, vilka aktiviteter du har genomfört och när under projekttiden de har ägt rum (gäller hela projekttiden) Delredovisning fram till Genomgång budget och projektbeskrivning Förberedelse Kick-off möte Gysinge, deltagande i möte Gysinge, uppstart nationella projektet. Företagsbesök Åsundsholm Golf, info om proj samverkans möjligheter Telefondiskussion med repr. Sommenbygd Grovplanering Kick off 7-Härad, kontakter Sommenbygd och Nat. proj. Planerings och infomöte med Destination viskan ek för Planering kick-off Sjuhärad, planering nat möte majblommegården Förberedelse PM och utskick kick-off

3 Telefonmöte med Nedre Dalälven, planering och offert till nästa nat möte 28/29 okt Framtagning presentationer, genomgång nat projekt Telefonkontakter, tidsbokning intressenter i projektet Diskussioner kring möjligheter och upplägg av utvecklingen Ballasjön Projektledarmöte Leader Sjuhärad Inbjudan studiebesök, telsamtal, jaga mailadresser Möte ang Vitasjöns utveckling Förberedelse och nationell möte Majblommegården Nationell möte Majblommegården Möte Utveckling Hofsnäs Intervju, fotografering BT Förberedelse studiebesökare Studiebesök Påarp Gård och Alvhaga Vildmark Förberedelse föreläsning Sommenbygd Fiskekonferens Sommenbygd Kolla stuga och utveckling Såken Genomgång dokument från nat projekt Föreläsning, workshop Vänga om produkt/destinationsutveckling Mail,chat kontakter med Adino Fischreisen, Schweiz Möte med AU Leader Sjuhärad Telkontakter med Sommenbygd och Skaraborg ang nationella projektet och samverkan 3 Delreovisning fram till * Möte med AU Leader Sjuhärad * Projektadministration * Mailkontakter med nationella projektet, kolla stuga * Telefonkontakter med Sommenbygd och Skaraborg angående nationella projektet och samverkan * Telefonmöte med Henrik, nationella projektet angående mässan i Fridrichshaven * Bokning flyg, hyrbil till mässan Friedrichshafen * Telefonkontakter med mässarrangören Friedrichshafen, bokning affärsmöten Basel och Buchs med återförsäljare * Framtagning produkt till TUR2011, fylla i underlag till broschyren för mässan * Återrapportering till nationella projektet * Bildurval, bearbetning och up-load till nationella projektet för hemsidan * Textskrivning och ifyllnad faktablad Sjuhärad till NtF * Bokning boende Friedrichshafen, telefonmöte med Henrik L (NTF)och Kristian (Sommenbygd) angående mallarna och annat projektstrul på nationellt nivå. * Göra om faktablad Sjuhärad, framtagning paket 1 och 2 till NTF * Framtagning paket 3 och 4 till NTF, up-load till databasen * Översättning pressrelease, genomgång bildspel * Föreläsning Internationell turism TUI Ulricehamn * Hämta broschyrer Borås, packa dessa för paket till mässan, posta, möte med Dan, Hans Eje och Lena produktdiskussioner * Resa ner till Tyskland, hämta hyrbil * Vidareresa till Buchs (Ch) möte med Andino Reisen, vidareresa till Basel (Ch) möte med Glur Reisen, vidareresa till Friedrichshafen (D) * Deltagande i AquaFish Mässan Friedrichshafen * Möte Askari, lämna hyrbil, hemresa * Sortera underlag från mässan, redovisning utlägg * Bokning Elmia sportfiskemässa, genomgång underlag TUR-mässan, revidering texter TUR, fixa bemanning TUR, kontakter Andino * Kick-off möte inför TUR-mässan * Möte Coompanion gösfisketävling * Korr Faktablad Sjuhärad Visit Seden * TUR-mässan * Sportfiskemässa Elmia + möte med projektledare * Företagsbesök Therese, genomgång stugor, framtida medverkan, guidning och användning av olika fiskemetoder * Förberedelse stugbesök med Andino * Researrangörbesök från Schweiz 2-6 maj...hämtnning Landvetter, besök 4 stugor Brobacka, Gäddhult, Hysna och Hyssna kvarn, övernattning Nordhagen * Besiktning 2 stugor Åsunden, 2 stugor Sämsjön, Gällstad, provfiske Sämsjön, diskussioner avtal och samverkan, försäljningsstrategi

4 * Besiktning Stuga Tolken, Sjögården, Granared, Väla 2 stugor, provfiske Björken och Mellsjön, grillaktivitet * Besiktning 2 stugor Nittorp, Påarp Gård anläggning, 2 stugor Vitasjön Östra Frölunda, Brokvarn Öxabäck, provfiske Öxabäck, grillaktivitet * Besiktning 3 anläggningar Tvärred, Majblommegården, slutgenomgång alla anläggningar, lämna av på flygplatsen. * Korr av anläggningsblad och hemsidan Visit Sweden * Prissättning produkter Visit Sweden, up-load av produkter och bilder en gång till Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, fixa 2 banners till nat sida mässgenomgång, fixa ny banner översättning till google adwords, anmälningar mässan och höstmöte framtagning kart- och infomtrl samt prislista del 1 för Eventur, bildsammanställning av stugor Eventur, planering och inköp mat för besöksveckan researrangörbesök från Polen 4-8 oktober...hämtning Landvetter, besök och presentation Majblommegården 3 stugor, besök stuga Nordhagen, inkvartering stuga Sämsjön, matfix, programgenomgång, presentation och genomgång nat fiskeprojekt, förberedelse provfiske besök stuga Kvastbacken, Lena Väla 2 stugor, stuga Granared, stuga Tolken Josephine. Visa sjöarna Tolken, Björken, Sämsjön norra, Marsjöarna, testfiske Sämsjön besök presentation hus Hofsnäs, Nittorpsstugor, 2 stugor Vitasjön, genomgång hela anläggningen Påarp och möjlig upplägg, provfiske öring, samt testfiske Påarpsjön besök stuga Öxabäck, genomgång fiskeområdet, uppvisning olika sjöar, testfiske Tolken och Sävsjö, besök och diskussion möjlig upplägg Sju Sjöar utvärdering genomgång av möjlig samarbete Eventur, avtalsupplägg, nästa steg, städa stugan och lämna på flygplatsen paketplanering, förslag och prissättning SjuSjöar telmöte AU nat projekt nationell möte fiskeprojekt Ystad detaljbeskrivning stugor, paketering, avtalsdiskussioner med Eventur bildfix, allotment diskussioner med stugägare. Uppbokning tidsperioder, omarbetning fiskepolicy for Polen. projektledarmöte Leader Sjuhärad manus bildspel, bildfix till mäsan Berlin telefonmöte ang mässan, plocka utrustning och broschyrer deltagande i fiskemässa Berlin mailutskick till mässkontakter, skriva mässrapport möte och workshop med Dest Viskan ek för om framtida samverkan förberedelse hemsidesjobb, uppmallning Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, hemsidesjobb, bildfix, översättningar uppstart bygga FB sida möten angående framtida organisation möten angående satsning Ryssland möte Tranemo kommun, ang företagsutveckling och fisketurism i kommunen projektledarmöten Leader Sjuhärad förläsning storytelling Leader Sjuhärad Genomgång, besök Björnareds Gård bildframtagning Ryssland marknad besöknäring Sjuhärad, föreläsning, workshop South Sweden Fishing, förberedelse föreläsning samt deltagande i konferensen Hökensås planering, deltagandet i mässa Friedrichshafen 4

5 affärsmöten med Askari, Tyskland, Andino och Glur Reisen presentation projekt för Leader Sjuhärad AU deltagande i TUR mässan remisskrivning till nat projektet upplägg Tolken lägenhet förberedelse och föreläsning, workshop FVO Södra Sämsjön deltidsutvärdering nat proj, förberedelse ersättare för deltagande i nat projektmöte förberedelse, genomförande besök från Polen, återförsäljare, reporter, filmteam för inspelning av gäddfiskefilm, samt reportage över Sjuhärad samt olika fisketekniker. 5 Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, genomgång stuga Åsunden, upplägg, samverkan med Nordhagen utbildning fiskhantering, fisketekniker Ekudden Ornunga Simonsgården upplägg, diskussioner genomgång mässplanering ifyllnad frågor nat proj översättning google advards för nat proj möte Bengt-Göran, stuga Åsunden upplägg, sammanställning framtagning, planering workshop Östergötland workshop Östergötland, Hofsnäs turismkonferens Leader, Rådde förberedelse presentation besöksnäring besöksnäring projektledarmöte, Rådde förberedelse möte Älvkarleby Nat. Möte Älvkarleby bokning, planering mässor Berlin och Utrecht deltagande i fiskemässa i Berlin och Utrecht efterarbete efter mässdeltagandet Delredovisning fram till Projektadministration, delredovisning Mailgenomgång, kontakter med nat proj, Ekomomimöte Leader Sjuhärad Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland, Leader Sjuhärad Sammanställning presentation LAG Möte Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism Förberedelse, efterjobb mässa Lingen och deltagandet i mässan Uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland Förberedelse och deltagandet i nationell möte i Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Leader Sjuhärad Delredovisning fram till Ekonomimöte Leaderkontoret Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland Sammanställning presentation LAG Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism förberedelse mässa Lingen, kopiering Bygga Monter

6 Mässa Lingen Efterjobb mässan uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland förberedelse nationella möte Nationell möte Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Nationell möte Domle Sammanställning slutrapport 6 Jämför dem med din ursprungliga projektplan, de förväntade resultaten med de verkliga resultaten (målen). Utgå från projektansökan, och kommentera eventuella avvikelser. Projektets mål är att fler skall få hel- eller delinkomst från fisketurismen. Att fler turister besöker Sjuhärad och stannar längre än idag. Målet som angavs i projektplanen är inte lätt att uppnå under projekttiden eftersom produkterna tar ca 4-5 år att introducera på utlandsmarknaden. Även om det redan nu har kommit in ett flertal bokningar så är det ett långsiktig mål som kommer att uppfyllas även långt efter projekttiden. Det som kan sägas redan nu är att projektet har gett effekter på intäkter till de deltagande entreprenörer och att turisterna som lockas genom fiskeprodukterna stannar en vecka. Dessa skulle inte ha kommit om inte produkterna hade funnits. Projektet ger även ringarna på vattnet då de flesta av besökarna även köper utrustning hos sportfiskeförsäljarna här i området. Detta har inte planerats in ifrån början och vi kan nu erbjuda rabbaterade priser till våra gäster när de handlar hos försäljarna. 5. Spridning av projektets resultat: Här ska du beskriva: Metoden för att sprida resultatet av projektet Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Metoden för att sprida resultatet av projektet görs genom återförsäljarledet direkt i deras länder. Resultatet av projektet var ju att ta fram fler produkter som är mogna för utlandsmarknaden. Dessa produkter marknadsförs och säljs nu genom återförsäljare i ett antal länder över Europa. Nytta för andra aktörer är att få kunskap om hur man jobbar med en internationell marknad, vilka krav som ställs och hur man på lokal nivå behöver agera för att nå rätt målgrupp. 6. Projektets finansiering Redovisa kortfattat projektets totala kostnader och hur de har finansierats. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade beslutade kostnader, om varför vilka är skälen till avvikelserna. Avvikelsen gentemot budgeten är antal ideella timmar och medfinansiering av deltagande företag. Anledningen till detta är att projketledaren har valt att coacha individuellt enskilda personer så som stugägare och inte har lagt resurser på större sammankomster som skulle ha kostat mycket mer. Andra anledningen till de minskade timmar ideellt arbete är att det inte finns tillräkligt med underlag för att lansera produkter på utlandsmarknaden. Den egna finansiella insatsen för att få upp standarden på en stuga som kåller kvalitetsmåtten skulle långt överstiga de framtida intackter. Medfinasniering av företagen uteblev då dessa istället har bjudit på mat och delvis logi när det genomfördes återförsäljarbesök och reportageresor.

7 7 Det kändes inte motiverat att låta dessa också betala samtidigt som de bjuder på detta. Båda avvikelser har redovisats för LAG i början av Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som du kan dra från projektet Lämna rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Jobbar man med nischade turismprodukter krävs det mycket bra kunskaper om själva ämnet så man kan ta fram rätt produkter till rätt målgrupp. Att lansera turismprodukter på en internationell marknad tar mycket lång tid och långsiktighet är nyckeln till att man kan se resultat. Många på lokal nivå tror veta vad som är rätt att göra och vad som utländska fiskegäster önskar, här kan jag väl bara säga: kill your darlings och lyssna vad återförsäljarna säger och efterfrågar. Typexempel är t. ex dubbelsängar och trasmattor i stugorna som först av allt behöver åka ut efter granskningsbesöken. 8. Projektets mål Ange projektets ursprungliga indikatorer/mål och hur dessa har uppfyllts (indikatorerna angav du i din ansökan) Kommentera eventuella svårigheter/hinder under projektets gång som gjort att målen bara delvis uppfyllts Fyll i nästa sida! 9. Bilagor Bifoga och beskriv material som har tagits fram i projektet, annonser, tidningsartiklar, affischer, broschyrer, utredningar, rapporter, CD eller annat informationsmaterial. Utöver bif tidningsartiklar finns följande länkar: nationella projektets webbsida produkttest Sjuhärad av polsk återförsäljare, inkl film över fisket i Sjuhärad samt ett antal erbjudanden. - Urval av erbjudanden hos hollänskt återförsäljare - reserapport och produkttest av holländskt återförsäljare Urval av erbjudanden i Schweiz 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Mervärdet av projektet är nog att även företag som inte har direkt koppling till fiske kommer att dra nytta av fiskegästerna gemom bl a resaurangbesök och shopping. Utlandslanseringen ger ytterligare en image för hela regionen Sjuhärad. Kunskap om utlänskt turism och dess utveckling ökar hela tiden i området. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om?

8 8 Rådde, Ort och datum.. Projektledarens underskrift Sassi Wemmer. Namnförtydligande LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Mål Indikator Antal Utfall - kommentar Det har skapats nya företag på landsbygden och fler arbetstillfällen. Antal nya eller bibehållna jobb Antal nya företag Den individuella försörjningsmöjligheten för små och mindre företag har ökats genom diversifiering i näringslivet. Antal nya företagsnätverk Antal företag som diversifierat sin verksamhet 2 SjuSjöar, Hofsnäs som har fått bokningar pga projektet Björnareds Gård ej fått bokning ännu

9 Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader Ökat samspel mellan miljö- natur - kulturmänniskan. Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterliggare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar. Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya mötesplatser. Kompetensutvecklingstil lfällen har genomförts inom många av planens verksamhetsområden. Lokala projekt har växlats upp genom samarbete med andra geografiska områden. Sjuhärad har stärkt sin position som turistmål Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling Antal projekt som arbetar med lokal byutveckling Antal projekt som bevarar o/e utvecklar det lokala natur- och kulturarvet Antal projekt som syftar till att främja ekologiskt o/e närproducerade produkter Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen Antal nya kommunöverskridande nätverk som tillskapats Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter Antal personer som deltar i kompetensutvecklingstillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare (utöver värdskapsutbildningar) Antal projekt som samarbetar med andra Leaderområden 1 Fler mål för fisketurismen. Enligt beskrivningen används nu ytterliggare 3 större sjöar Ås-Tolken, Tolken och Lönnern samt ett 10 tal mindre sjöar. Enligt indikatorn syfter projektet till att så långt som möjligt använda sig av lokalt och närproducerade produkter för catering vid efterfråga Deltagande företagare. Komptetensutvecklingen dels i fiskhantering och krav av sportfiskegäster. (ca 10 personer som är företagare) Kompetensutveckling privatpersoner kring värdskap, fiskhantering, fiskbiologi, standardkrav (ca 30 personer) 1 Genom de nationella delarna i projektet Genom att projektet startades så är indikatorn uppfyllt. Antal nya besöksmål 2 Nya företag som växlar upp Det har inte startats nya företag. Företag som har möjlighet att växla upp finns (SjuSjöar, Hofsnäs,

10 Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd 10 Björnareds Gård, Påarps Gård, Alvhaga Vildmark, Stall Might B, Kvarnen i Hyssna) Redan tidigare företag (M7H) som har expansionsmöjligheter (Nordhagen Fritid, Brokvarn Fiske& Natur, Absolut Natur, Majblommegården, Sassis Resor 7-Härad, Varnums Kurs & Konferens & Logi). Ser man Sjuhärad som besöksmål för målgruppen sportfiskare så är Sjuhärad nu även ett beöksmål för gäster från Polen, Holland, Belgien, Italien, Tjekien och Schweiz. Antal nya 5 Minst en ny uthyrningsstuga övernattningstillfällen, Nybygnation stugor: tillgängliga minst 30 nätter Nordhagen 2+2 sängar per år Björnareds Gård 6 sängar Ekudden 4+2 sängar Stugor som inte var fiskestugor innan: Tolken Josefine 3 sängar Ramnö: 6 sängar Hyssna svarta Stugan: 4+2 Vitasjön 1: 6 sängar Vitasjön 2: 6 sängar Åsunden Fästered: 6 +2 sängar På gång: Ornunga 4 +2 (nybygnation) Såken 3 stugor 12 sängar Kontakt med, men klarar ej standard eller fiskevatten 6 stugägare Antal deltagare i värdskapsutbildning 20 Det nationella projektet innehåller denna aktivitet Görs inte genom nationella projektet! Görs lokalt vid köksbordsmöten, ca 30 pers Antal deltagare i projekt Därav ungdomar under 25 år Därav kvinnor 5 17 Därav invandrare 2 boende i Sjuhärad: 2 Danmark, 1 Tyskland, 2 Polen, 1 Iran Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet!

11 11 Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Projektet var ett LAG-projket. Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Projektledaren har ej haft kontakt med länsstyrelsen. Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Leader Leader-metoden är en bra metod att jobba med och ibland en förutsättning att nå ett mål. Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Inte haft några problem med varken rekvisition eller slutrapport. Tycker det ligger i linje med projektets storlek. Ibland kan det kännas tungt att redovisa all ideell tid och mycket missas nog där också. Har du/ni något nytt projekt på gång? Projektledaren har inget Leader-projket på gång. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Befolkat stenhus Datum:. Diarienummer:. Projekttid: 2015-05-28 2015-12-15 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Datum:2012 12-27.. Diarienummer: 2008 007 - Z.. Projekttid: 2012-01-01 2012-12- 31. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax Leadercheck 2014-149 S Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. A Sökande Namn och adress Gesebols Fiber Ekonomiskförening Organisations/personnummer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Energiautonomt jakttimmerhus Datum: 14/1-2014 Journalnummer: 2011-444 Projekttid: 2010-12-07-2014-02-28 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Melltorps radby, Hyssna Datum: 2014-12-16.. Diarienummer: 2008-008CV.. Projekttid: 20140210-2014-12-30. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Fibercheck Datum: 2013-09-10 Diarienummer: 2010-061 K Projekttid: 20120125--20130930 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Förläggargårdar för kulturturism Datum: 2013-09-05.. Diarienummer: 2008-001 AD.. Projekttid: 2013-03-01---2013-10-01. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leaderchecken Landsortsnät i Tranemo fiber i Grimsås Datum: 20141022 Diarienummer: 2010061 BJ Projekttid: Nov 2013 Sep 2014 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck 2014-149 AP Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2014149 AC 20150217 Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2012-12-13 Diarienummer: 2011-080 M Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Årås herrgårdspark 2 Checkens (projektets) namn Bygdegårdsföreningen Årås kvarn

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-03-18 Diarienummer:2008-008 BP Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Medeltidsfe Kulturcheckens namn Öra Frölunda hembygdsförening, Ann Bergkvi Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Kultur NU Datum: 2013-01-30 Journalnummer:2011-4627 Projekttid: 20011-09-01 t.o.m. 2013-09-30 Kontaktpersoner i projektet: Caroline Bergmann, projektledare 076-0101789 Thomas

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Edhälls Gårdsmuseum Kulturcheckens namn Walter Staafjord Sökande (Namn/Förening) 380405-5733 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slåttergubbens marker Datum: December 2014 Journalnummer: 2012-7229 Projekttid: 20120709 20141031 Kontaktpersoner i projektet: Emma Nevander, 033-35 30 24, emma.nevander@boras.se...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-12-07 Diarienummer:2008-009 AA Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Nossans Fiber Företagscheckens namn Nossans fiber ekonomiska förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-10-08 Diarienummer:2008-009 Y Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck S&SyleAB Företagscheckens namn Senid Muhic Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20091216 Diarienummer:2008-008 V Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kurvrättarna Vision om en rakare framtid Kulturcheckens namn Älekulla Byalag samt Toreorps

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-01-28 Diarienummer:2008-001 AC "Amerikabrevet" Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bygdegårdsföreningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2013-10-31 Diarienummer: 2011-080 S Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Informationstavlor utmed Sjuhäradsleden Hindås-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Mullsjö

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-01-10 Diarienummer:2008-009 AP Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Upphults Fiber Företagscheckens namn Ubbhult Fiber ek förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-18 Diarienummer:2008-007 L Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Svenljunga BTK Ungdomscheckens namn Tinel Gherasim Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck mässan "Du & Ditt Hem" Företagscheckens namn Linda Mellberg/ Ekebacka Inredningsbyrå Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-08-27 Diarienummer:200-06 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Björketorp Checkens namn Björketorps Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20111002 Diarienummer:2008-009 AN Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Örsås Revesjö Fiberförening Företagscheckens namn Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:7 Diarienummer: Kulturvägens dag Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Kulturvägen Ekomuseum Väergötland

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer:2008-009 Q Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck "Smedjan" Smide i Stålarp Företagscheckens namn Cecilia Viktorsson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-03-10 Diarienummer:2008-009 BI Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Underbara bär Företagscheckens namn Eva Habacke Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ulricamässa Företagscheckens namn Marbäcks IF Sökande (Namn/Förening) Orgnr 865500-1769 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Tämta Fiber Datum:2013-09-27... Journalnummer: 2010-061P Projekttid: 20120507-20130930. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-03-06 Diarienummer:2008-008 CD Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Överföring film Kulturcheckens namn IFK Öxnevalla Sökande (Namn/Förening) Martin Andersson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-07-05 Diarienummer:2008-009 AW Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ljur Torslund Företagscheckens namn Mona Tamrell Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-17 Diarienummer:2008-008 CG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Parallella spår genom Fristadbygden Checkens namn Framtid Fristad ek förening

Läs mer