Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: Journalnummer: Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Sassi Wemmer, Hultafors, Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför lämna slutrapporten i elektroniskt format.

2 1. Projektorganisation: Här ska du beskriva: Vem som har jobbat i projektet Projektledare: Sassi Wemmer, Projektekonom: Marie Oscarsson. Samarbete med andra organisationer Samarbete med det Nationella Fiskeprojektet 2. Sammanfattning: Beskriv kortfattat Bakgrunden till projektet Leader Sjuhärad har erbjudits att delta i det landsövergripande projektet Nationella Fiskeprojketet där 24 andra Leaderområden deltog. Positiva effekter av projektet Fiskedestinationen Sjuhärad har under projekttiden agerat mentor för andra Leaderområden kring destinations-, organisations och affärsutveckling inom fisketurism. Sjuhärad är en av de ledande områden som var med i det nationella fiskeprojektet. Deltagande entreprenörer i Sjuhärad är helt mogna nu för utlandsmarknaden, ett antal exempelprodukter ligger ute på projektets hemsida och bokningläget har ökat på grund av deltagandet i projektet. Flera internationella pressbesök genomfördes och projetet deltog i de aktiviteter och mässorna som genomfördes av det nationella projketet. Övriga erfarenheter av projektet -Jobbar man med en så specifik inrikting av turismen så krävs det att man som projektledare har mycket bra kunskap om detta. Det är även viktig att man inte skruvar upp förväntningarna hos deltagare i projektet eftersom lansering på utlandsmarknaden av turismprodukter tar lång tid. Även kvalitetskraven på produkter ligger på en nivå som man inte är van vid i Sverige och det har varit viktig att förmedla detta på ett sätt så deltagarna inte tappar tron på dels sitt eget företag och dels på sig själva. Det har varit mycket viktigt att vara tydligt kring de olika kraven hela tiden Syfte och målgrupp: Skriv in det syfte som finns i din ursprungliga projektplan - Syftet är att kvalitetshöja lokala fiskeentreprenörer så att det blir möjligt att marknadsföra dem på den europeiska marknaden. I projektet är det entreprenörerna som är målgruppen. Förklara vilken målgrupp projektet vände sig till enligt projektplanen projektet vände sig till entreprenörer som idag redan jobbar med fisketurism. Även helt nya entreprenörer har plockats med i projektet som sedan coachades upp för att kunna motsvara kraven. Beskriv hur projektet har uppfyllt syfte och vilken målgrupp för projektet blev. - Projektet har uppfyllt det i ansökan angivna syftet och jobbade med den målgruppen som angavs. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Beskriv vad som utförts i projektet, vilka aktiviteter du har genomfört och när under projekttiden de har ägt rum (gäller hela projekttiden) Delredovisning fram till Genomgång budget och projektbeskrivning Förberedelse Kick-off möte Gysinge, deltagande i möte Gysinge, uppstart nationella projektet. Företagsbesök Åsundsholm Golf, info om proj samverkans möjligheter Telefondiskussion med repr. Sommenbygd Grovplanering Kick off 7-Härad, kontakter Sommenbygd och Nat. proj. Planerings och infomöte med Destination viskan ek för Planering kick-off Sjuhärad, planering nat möte majblommegården Förberedelse PM och utskick kick-off

3 Telefonmöte med Nedre Dalälven, planering och offert till nästa nat möte 28/29 okt Framtagning presentationer, genomgång nat projekt Telefonkontakter, tidsbokning intressenter i projektet Diskussioner kring möjligheter och upplägg av utvecklingen Ballasjön Projektledarmöte Leader Sjuhärad Inbjudan studiebesök, telsamtal, jaga mailadresser Möte ang Vitasjöns utveckling Förberedelse och nationell möte Majblommegården Nationell möte Majblommegården Möte Utveckling Hofsnäs Intervju, fotografering BT Förberedelse studiebesökare Studiebesök Påarp Gård och Alvhaga Vildmark Förberedelse föreläsning Sommenbygd Fiskekonferens Sommenbygd Kolla stuga och utveckling Såken Genomgång dokument från nat projekt Föreläsning, workshop Vänga om produkt/destinationsutveckling Mail,chat kontakter med Adino Fischreisen, Schweiz Möte med AU Leader Sjuhärad Telkontakter med Sommenbygd och Skaraborg ang nationella projektet och samverkan 3 Delreovisning fram till * Möte med AU Leader Sjuhärad * Projektadministration * Mailkontakter med nationella projektet, kolla stuga * Telefonkontakter med Sommenbygd och Skaraborg angående nationella projektet och samverkan * Telefonmöte med Henrik, nationella projektet angående mässan i Fridrichshaven * Bokning flyg, hyrbil till mässan Friedrichshafen * Telefonkontakter med mässarrangören Friedrichshafen, bokning affärsmöten Basel och Buchs med återförsäljare * Framtagning produkt till TUR2011, fylla i underlag till broschyren för mässan * Återrapportering till nationella projektet * Bildurval, bearbetning och up-load till nationella projektet för hemsidan * Textskrivning och ifyllnad faktablad Sjuhärad till NtF * Bokning boende Friedrichshafen, telefonmöte med Henrik L (NTF)och Kristian (Sommenbygd) angående mallarna och annat projektstrul på nationellt nivå. * Göra om faktablad Sjuhärad, framtagning paket 1 och 2 till NTF * Framtagning paket 3 och 4 till NTF, up-load till databasen * Översättning pressrelease, genomgång bildspel * Föreläsning Internationell turism TUI Ulricehamn * Hämta broschyrer Borås, packa dessa för paket till mässan, posta, möte med Dan, Hans Eje och Lena produktdiskussioner * Resa ner till Tyskland, hämta hyrbil * Vidareresa till Buchs (Ch) möte med Andino Reisen, vidareresa till Basel (Ch) möte med Glur Reisen, vidareresa till Friedrichshafen (D) * Deltagande i AquaFish Mässan Friedrichshafen * Möte Askari, lämna hyrbil, hemresa * Sortera underlag från mässan, redovisning utlägg * Bokning Elmia sportfiskemässa, genomgång underlag TUR-mässan, revidering texter TUR, fixa bemanning TUR, kontakter Andino * Kick-off möte inför TUR-mässan * Möte Coompanion gösfisketävling * Korr Faktablad Sjuhärad Visit Seden * TUR-mässan * Sportfiskemässa Elmia + möte med projektledare * Företagsbesök Therese, genomgång stugor, framtida medverkan, guidning och användning av olika fiskemetoder * Förberedelse stugbesök med Andino * Researrangörbesök från Schweiz 2-6 maj...hämtnning Landvetter, besök 4 stugor Brobacka, Gäddhult, Hysna och Hyssna kvarn, övernattning Nordhagen * Besiktning 2 stugor Åsunden, 2 stugor Sämsjön, Gällstad, provfiske Sämsjön, diskussioner avtal och samverkan, försäljningsstrategi

4 * Besiktning Stuga Tolken, Sjögården, Granared, Väla 2 stugor, provfiske Björken och Mellsjön, grillaktivitet * Besiktning 2 stugor Nittorp, Påarp Gård anläggning, 2 stugor Vitasjön Östra Frölunda, Brokvarn Öxabäck, provfiske Öxabäck, grillaktivitet * Besiktning 3 anläggningar Tvärred, Majblommegården, slutgenomgång alla anläggningar, lämna av på flygplatsen. * Korr av anläggningsblad och hemsidan Visit Sweden * Prissättning produkter Visit Sweden, up-load av produkter och bilder en gång till Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, fixa 2 banners till nat sida mässgenomgång, fixa ny banner översättning till google adwords, anmälningar mässan och höstmöte framtagning kart- och infomtrl samt prislista del 1 för Eventur, bildsammanställning av stugor Eventur, planering och inköp mat för besöksveckan researrangörbesök från Polen 4-8 oktober...hämtning Landvetter, besök och presentation Majblommegården 3 stugor, besök stuga Nordhagen, inkvartering stuga Sämsjön, matfix, programgenomgång, presentation och genomgång nat fiskeprojekt, förberedelse provfiske besök stuga Kvastbacken, Lena Väla 2 stugor, stuga Granared, stuga Tolken Josephine. Visa sjöarna Tolken, Björken, Sämsjön norra, Marsjöarna, testfiske Sämsjön besök presentation hus Hofsnäs, Nittorpsstugor, 2 stugor Vitasjön, genomgång hela anläggningen Påarp och möjlig upplägg, provfiske öring, samt testfiske Påarpsjön besök stuga Öxabäck, genomgång fiskeområdet, uppvisning olika sjöar, testfiske Tolken och Sävsjö, besök och diskussion möjlig upplägg Sju Sjöar utvärdering genomgång av möjlig samarbete Eventur, avtalsupplägg, nästa steg, städa stugan och lämna på flygplatsen paketplanering, förslag och prissättning SjuSjöar telmöte AU nat projekt nationell möte fiskeprojekt Ystad detaljbeskrivning stugor, paketering, avtalsdiskussioner med Eventur bildfix, allotment diskussioner med stugägare. Uppbokning tidsperioder, omarbetning fiskepolicy for Polen. projektledarmöte Leader Sjuhärad manus bildspel, bildfix till mäsan Berlin telefonmöte ang mässan, plocka utrustning och broschyrer deltagande i fiskemässa Berlin mailutskick till mässkontakter, skriva mässrapport möte och workshop med Dest Viskan ek för om framtida samverkan förberedelse hemsidesjobb, uppmallning Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, hemsidesjobb, bildfix, översättningar uppstart bygga FB sida möten angående framtida organisation möten angående satsning Ryssland möte Tranemo kommun, ang företagsutveckling och fisketurism i kommunen projektledarmöten Leader Sjuhärad förläsning storytelling Leader Sjuhärad Genomgång, besök Björnareds Gård bildframtagning Ryssland marknad besöknäring Sjuhärad, föreläsning, workshop South Sweden Fishing, förberedelse föreläsning samt deltagande i konferensen Hökensås planering, deltagandet i mässa Friedrichshafen 4

5 affärsmöten med Askari, Tyskland, Andino och Glur Reisen presentation projekt för Leader Sjuhärad AU deltagande i TUR mässan remisskrivning till nat projektet upplägg Tolken lägenhet förberedelse och föreläsning, workshop FVO Södra Sämsjön deltidsutvärdering nat proj, förberedelse ersättare för deltagande i nat projektmöte förberedelse, genomförande besök från Polen, återförsäljare, reporter, filmteam för inspelning av gäddfiskefilm, samt reportage över Sjuhärad samt olika fisketekniker. 5 Delredovisning fram till projektadministration, delredovisning mailgenomgång, kontakter med nat proj, genomgång stuga Åsunden, upplägg, samverkan med Nordhagen utbildning fiskhantering, fisketekniker Ekudden Ornunga Simonsgården upplägg, diskussioner genomgång mässplanering ifyllnad frågor nat proj översättning google advards för nat proj möte Bengt-Göran, stuga Åsunden upplägg, sammanställning framtagning, planering workshop Östergötland workshop Östergötland, Hofsnäs turismkonferens Leader, Rådde förberedelse presentation besöksnäring besöksnäring projektledarmöte, Rådde förberedelse möte Älvkarleby Nat. Möte Älvkarleby bokning, planering mässor Berlin och Utrecht deltagande i fiskemässa i Berlin och Utrecht efterarbete efter mässdeltagandet Delredovisning fram till Projektadministration, delredovisning Mailgenomgång, kontakter med nat proj, Ekomomimöte Leader Sjuhärad Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland, Leader Sjuhärad Sammanställning presentation LAG Möte Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism Förberedelse, efterjobb mässa Lingen och deltagandet i mässan Uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland Förberedelse och deltagandet i nationell möte i Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Leader Sjuhärad Delredovisning fram till Ekonomimöte Leaderkontoret Leader Turism möte Rådde Nat proj planeringsmöte Stockholm Fisketurismmöte Roland Sammanställning presentation LAG Västsvenska Turistrådet, Sjuhärad turism förberedelse mässa Lingen, kopiering Bygga Monter

6 Mässa Lingen Efterjobb mässan uppföljning pressresor Holland, Tyskland Upplägg planering press, arrangörsbesök Holland förberedelse nationella möte Nationell möte Avesta Krylbo Åsundsholm Leaderresa presentation Nationell möte Domle Sammanställning slutrapport 6 Jämför dem med din ursprungliga projektplan, de förväntade resultaten med de verkliga resultaten (målen). Utgå från projektansökan, och kommentera eventuella avvikelser. Projektets mål är att fler skall få hel- eller delinkomst från fisketurismen. Att fler turister besöker Sjuhärad och stannar längre än idag. Målet som angavs i projektplanen är inte lätt att uppnå under projekttiden eftersom produkterna tar ca 4-5 år att introducera på utlandsmarknaden. Även om det redan nu har kommit in ett flertal bokningar så är det ett långsiktig mål som kommer att uppfyllas även långt efter projekttiden. Det som kan sägas redan nu är att projektet har gett effekter på intäkter till de deltagande entreprenörer och att turisterna som lockas genom fiskeprodukterna stannar en vecka. Dessa skulle inte ha kommit om inte produkterna hade funnits. Projektet ger även ringarna på vattnet då de flesta av besökarna även köper utrustning hos sportfiskeförsäljarna här i området. Detta har inte planerats in ifrån början och vi kan nu erbjuda rabbaterade priser till våra gäster när de handlar hos försäljarna. 5. Spridning av projektets resultat: Här ska du beskriva: Metoden för att sprida resultatet av projektet Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Metoden för att sprida resultatet av projektet görs genom återförsäljarledet direkt i deras länder. Resultatet av projektet var ju att ta fram fler produkter som är mogna för utlandsmarknaden. Dessa produkter marknadsförs och säljs nu genom återförsäljare i ett antal länder över Europa. Nytta för andra aktörer är att få kunskap om hur man jobbar med en internationell marknad, vilka krav som ställs och hur man på lokal nivå behöver agera för att nå rätt målgrupp. 6. Projektets finansiering Redovisa kortfattat projektets totala kostnader och hur de har finansierats. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade beslutade kostnader, om varför vilka är skälen till avvikelserna. Avvikelsen gentemot budgeten är antal ideella timmar och medfinansiering av deltagande företag. Anledningen till detta är att projketledaren har valt att coacha individuellt enskilda personer så som stugägare och inte har lagt resurser på större sammankomster som skulle ha kostat mycket mer. Andra anledningen till de minskade timmar ideellt arbete är att det inte finns tillräkligt med underlag för att lansera produkter på utlandsmarknaden. Den egna finansiella insatsen för att få upp standarden på en stuga som kåller kvalitetsmåtten skulle långt överstiga de framtida intackter. Medfinasniering av företagen uteblev då dessa istället har bjudit på mat och delvis logi när det genomfördes återförsäljarbesök och reportageresor.

7 7 Det kändes inte motiverat att låta dessa också betala samtidigt som de bjuder på detta. Båda avvikelser har redovisats för LAG i början av Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som du kan dra från projektet Lämna rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Jobbar man med nischade turismprodukter krävs det mycket bra kunskaper om själva ämnet så man kan ta fram rätt produkter till rätt målgrupp. Att lansera turismprodukter på en internationell marknad tar mycket lång tid och långsiktighet är nyckeln till att man kan se resultat. Många på lokal nivå tror veta vad som är rätt att göra och vad som utländska fiskegäster önskar, här kan jag väl bara säga: kill your darlings och lyssna vad återförsäljarna säger och efterfrågar. Typexempel är t. ex dubbelsängar och trasmattor i stugorna som först av allt behöver åka ut efter granskningsbesöken. 8. Projektets mål Ange projektets ursprungliga indikatorer/mål och hur dessa har uppfyllts (indikatorerna angav du i din ansökan) Kommentera eventuella svårigheter/hinder under projektets gång som gjort att målen bara delvis uppfyllts Fyll i nästa sida! 9. Bilagor Bifoga och beskriv material som har tagits fram i projektet, annonser, tidningsartiklar, affischer, broschyrer, utredningar, rapporter, CD eller annat informationsmaterial. Utöver bif tidningsartiklar finns följande länkar: nationella projektets webbsida produkttest Sjuhärad av polsk återförsäljare, inkl film över fisket i Sjuhärad samt ett antal erbjudanden. - Urval av erbjudanden hos hollänskt återförsäljare - reserapport och produkttest av holländskt återförsäljare Urval av erbjudanden i Schweiz 10. Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Mervärdet av projektet är nog att även företag som inte har direkt koppling till fiske kommer att dra nytta av fiskegästerna gemom bl a resaurangbesök och shopping. Utlandslanseringen ger ytterligare en image för hela regionen Sjuhärad. Kunskap om utlänskt turism och dess utveckling ökar hela tiden i området. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om?

8 8 Rådde, Ort och datum.. Projektledarens underskrift Sassi Wemmer. Namnförtydligande LAG:s slutkommentar: Rapporten godkännes.. Ort och datum. Underskrift LAG Mål Indikator Antal Utfall - kommentar Det har skapats nya företag på landsbygden och fler arbetstillfällen. Antal nya eller bibehållna jobb Antal nya företag Den individuella försörjningsmöjligheten för små och mindre företag har ökats genom diversifiering i näringslivet. Antal nya företagsnätverk Antal företag som diversifierat sin verksamhet 2 SjuSjöar, Hofsnäs som har fått bokningar pga projektet Björnareds Gård ej fått bokning ännu

9 Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader Ökat samspel mellan miljö- natur - kulturmänniskan. Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterliggare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar. Nätverk har skapats för gemensamma satsningar, ökad livskvalitet och nya mötesplatser. Kompetensutvecklingstil lfällen har genomförts inom många av planens verksamhetsområden. Lokala projekt har växlats upp genom samarbete med andra geografiska områden. Sjuhärad har stärkt sin position som turistmål Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling Antal projekt som arbetar med lokal byutveckling Antal projekt som bevarar o/e utvecklar det lokala natur- och kulturarvet Antal projekt som syftar till att främja ekologiskt o/e närproducerade produkter Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen Antal nya kommunöverskridande nätverk som tillskapats Antal nya mötesplatser och kulturaktiviteter Antal personer som deltar i kompetensutvecklingstillfällen som anordnas av icke ordinarie utbildningssamordnare (utöver värdskapsutbildningar) Antal projekt som samarbetar med andra Leaderområden 1 Fler mål för fisketurismen. Enligt beskrivningen används nu ytterliggare 3 större sjöar Ås-Tolken, Tolken och Lönnern samt ett 10 tal mindre sjöar. Enligt indikatorn syfter projektet till att så långt som möjligt använda sig av lokalt och närproducerade produkter för catering vid efterfråga Deltagande företagare. Komptetensutvecklingen dels i fiskhantering och krav av sportfiskegäster. (ca 10 personer som är företagare) Kompetensutveckling privatpersoner kring värdskap, fiskhantering, fiskbiologi, standardkrav (ca 30 personer) 1 Genom de nationella delarna i projektet Genom att projektet startades så är indikatorn uppfyllt. Antal nya besöksmål 2 Nya företag som växlar upp Det har inte startats nya företag. Företag som har möjlighet att växla upp finns (SjuSjöar, Hofsnäs,

10 Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd 10 Björnareds Gård, Påarps Gård, Alvhaga Vildmark, Stall Might B, Kvarnen i Hyssna) Redan tidigare företag (M7H) som har expansionsmöjligheter (Nordhagen Fritid, Brokvarn Fiske& Natur, Absolut Natur, Majblommegården, Sassis Resor 7-Härad, Varnums Kurs & Konferens & Logi). Ser man Sjuhärad som besöksmål för målgruppen sportfiskare så är Sjuhärad nu även ett beöksmål för gäster från Polen, Holland, Belgien, Italien, Tjekien och Schweiz. Antal nya 5 Minst en ny uthyrningsstuga övernattningstillfällen, Nybygnation stugor: tillgängliga minst 30 nätter Nordhagen 2+2 sängar per år Björnareds Gård 6 sängar Ekudden 4+2 sängar Stugor som inte var fiskestugor innan: Tolken Josefine 3 sängar Ramnö: 6 sängar Hyssna svarta Stugan: 4+2 Vitasjön 1: 6 sängar Vitasjön 2: 6 sängar Åsunden Fästered: 6 +2 sängar På gång: Ornunga 4 +2 (nybygnation) Såken 3 stugor 12 sängar Kontakt med, men klarar ej standard eller fiskevatten 6 stugägare Antal deltagare i värdskapsutbildning 20 Det nationella projektet innehåller denna aktivitet Görs inte genom nationella projektet! Görs lokalt vid köksbordsmöten, ca 30 pers Antal deltagare i projekt Därav ungdomar under 25 år Därav kvinnor 5 17 Därav invandrare 2 boende i Sjuhärad: 2 Danmark, 1 Tyskland, 2 Polen, 1 Iran Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet!

11 11 Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Projektet var ett LAG-projket. Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Projektledaren har ej haft kontakt med länsstyrelsen. Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Leader Leader-metoden är en bra metod att jobba med och ibland en förutsättning att nå ett mål. Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Inte haft några problem med varken rekvisition eller slutrapport. Tycker det ligger i linje med projektets storlek. Ibland kan det kännas tungt att redovisa all ideell tid och mycket missas nog där också. Har du/ni något nytt projekt på gång? Projektledaren har inget Leader-projket på gång. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland 1 2 Att utveckla en turistanläggning med hjälp av arkitektur och design Det första intrycket gör hela skillnaden

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer