Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610"

Transkript

1 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna 3. Upprattande av rostlangd genom upprop, inkl ev foretradare enligt fullmakt 35 lagforda agare och ombud med fullmakt var narvarande kunde Anders Hallstrom konstatera efter genomgang av person- och adresslista for Oskarsberg. Stamman godkande rostlangden. Anders Kleberg och Camilla Kleberg Lonnemo reserverade sig mot beslutet. 4. Val av ordforande for stamman Till motesordforande valdes Staffan Smith, som tackade for fortroendet. 5. Val av protokollsekreterare Till protokollsekreterare valdes Anders Nordenstrand 6. Val av justeringsman Stamman valde Tauno Frantsi och Jan-Christer Carlberg till justeringsman och tillika rostraknare for stamman 7. Styrelsens verksamhetsberattelse Den tidigare utsanda verksamhetsberattelsen foredrogs och lades till handlingarna 8. Revisorernas berattelse Revisorernas berattelse foredrogs av Tauno Frantsi och lades till handlingarna 9. Faststallande av resultat- och balansrakning Stamman faststallde balans- och resultatrakningen och lade den till handlingarna 10. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for det gangna aret. Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna aret. 11. Inkomna arenden och motioner Gallande motion A:2013/2014 gallande "Grannsamverkan": Styrelsen ser positivt pa ev grannsamverkan enl de metoder som Polisen rekommenderar att arbeta efter, Camilla Kleberg Lonnebo talade sig ocksa varm for detta. Stamman Protokoll Oskarsbergs Samfallighet 2013 Sidal

2 beslutade utse Camilla Kleberg Lonnemo som huvudkontaktombud for Oskarsberg. Det beslutades att var gata for sig utser kontaktombud som rapporterar till styrelsen (som vidarebefordrar det till Camilla Kleberg Lonnemo) eller Camilla Kleberg Lonnemo direkt vem som ar kontaktombud for gatan som sedan tar kontakt med Polisen for att uppratta grannsamverkan. Gallande motion B:2013/2014 "Pendelparkeringen och utfarten till Onsalavagen" Stamman beslutade att folja styrelsens forslag att var och en i Oskarsberg far ta stallning till de forslag som kommer fran Vagverket och yttra sig som privatperson och ev. bverklaga ev. beslut. Gallande motion C: 2013/2014 "Omradets hansyns- & trivselregler med 3 delmotioner" Efter en debatt med manga asikter beslutade stamman enl Urban Bomgrens forslag att styrelsen utarbetar ett forslag om ev. vag-gupp som nasta stamma eller en ev. extrastamma farta beslut om. Gallande motion D: 2013/2014 "Utokad information till medlemmarna med 4 delmotioner" Gallande del 1 att utse en ansvarigfor Oskarsbergs Samfallighets hemsida utsags Mathias Lindgren till ansvarig for att uppdatera hemsidan med information som den kommande styrelsen anser lampligt. Gallande del 2, medlemslista, beslutade stamman att folja styrelsens forslag att den som onskar ha kontakt med nagon boende i Oskarsberg via e-post, skall inhamta samtycke fran denne. Gallande del 3, information om nar sopning av gatorna i samfalligheten sker, bor styrelsen se till att ratt information gar ut till samtliga boende i god tid innan. Gallande del 4, nya medlemmar, bifaller stamman styrelsens (som anser att motionarens forslag ar bra) forslag att det ar bra om de grannar som far en nyinflyttad granne halsar denne valkommen och meddelar styrelsen sa att den kan kontakta den nyinflyttade sa att denne kan fa relevant information gallande Oskarsbergs Samfallighet. Gallande motion E: 2013/2014 "Inventeringslistan" Det har funnits en lista som har arbetats av vart efter behov uppstatt som motionarerna menar skall anvandas mer aktivt, stamman beslutade att folja styrelsens forslag att det ar upp till den nya styrelsen att arbeta med den. Gallande motion F: 2013/2014 "Korsningen Nyponvagen/Tranbarsstigen med 2 delforslag" Protokoll Oskarsbergs Samfallighet 2013 Sida 2

3 Efter viss debatt beslutade stamman att uppdra at den nya styrelsen att ta fram forslag for korsningen Nyponvagen/Tranbarsstigen till nasta stamma for att ta beslut. 12. Faststallda lagkrav och regler om fri sikt = aktiviteter att genomfora enl bilaga 1 Stamman menade att varje medlem maste ta detta till sig och aven den nya styrelsen bor ta detta med sig i sitt arbete. 13. Enbarsvagen, nulage och plan for fortsattningen. Marika Karlsson redogjorde for vad som inkommit: Offerter fran VMA, Vastkustens Mark & Asfalt AB samt GBGs Mark & Asfalt har uppdaterats och mottagits enligt 2013 priser. GBGs Mark & Asfalt var infor detta pa ett nytt besok i omradet for att pa nytt gora en uppskattning om arbetets omfattning och karaktar. Marken Varla 11:1 langs Enbarsvagen dar diket finns ags av Silverskold och forvaltas av Torsten Raihle. Marika Karlsson har haft mote med Torsten, som aven besokt omradet. Invantar nu svar fran Torsten Raihle pa vad hans chefer har for synpunkter pa problematiken samt foreslagna atgarder. Den kulvert som mynnar ut oster om Onsalavagen har en tillracklig dimension. Det ror som loper genom vallen samt de ror som ligger langs delar av Enbarsvagen ar underdimensionerade och behover bytas ut. Diskussion om oppet dike eller tackt dike pagar och kostnader for bada alternativen innefattas i offert fran GBGs Mark & Asfalt. I ovrigt omfattar projektet uppjustering av Nedre Enbarsvagen, asfaltering, forbattrad dagvattenhantering pa bade Ovre & Nedre Enbarsvagen. Ny kontakt kommer att tas med KBA kommunen for att ater igen diskutera deras ekonomiska ansvarsdel i detta projekt. Det besked som lamnades fran kommunen forra aret ar vi ej nojda med. 14: Upprustning, utfyllnad av fotbollsplanen, mindre ogras och mera grus/sand Anders Hallstrom har talat med Ove Eriksson, entreprenor i Valas (grannsamfalligheten) som menar att vi bor fylla upp for att undvika att fa* staende vatten. Stamman beslutade att det ar en fraga for den nya styrelsen att ta fram forslag for. 15. Ersattning till styrelse och revisorer Stamman beslutade att ersattningen till ordforande & kassor skall vara oforandrat med :-/ar och att styrelsemedlem endast betalar avsattning till reparationer och underhall. Protokoll Oskarsbergs Samfallighet 2013 Sida 3

4 16. Styrelsens forslag till budget och medlemsavgifter. Stamman beslutade att medlemsavgiften for 2013/2014 blir 2.000:- och avsattning for reparationer och underhall skall vara 500:-, totalt 2.500:- per hushall. Utdebitering gors enl gallande debiteringslangd. 17. Val av styrelse samt 2 suppleanter Stamman valde foljande till ordinarie ledamoter for det kommande verksamhetsaret: Anders Nordenstrand (1 ar), tillika ordforande enligt stamman Marika Karlsson (1 ar) Tjffomas Dollander (2 ar) Carolina Nordlander (2 ar) Staffan Smith (1 ar) Till suppleanter valde stamman: Mathias Lindgren (2 ar) Rolf Andersson (1 ar kvar) 18: Val av 2 revisorer och 2 suppleanter Stamman valde till revisorer: Tauno Frantsi Kerstin Gunvik Och till suppleanter for dessa: Anders Hallstrom Anette Sarwe 19. Val av valberedning och sammankallande: Till valberedning valde stamman: Urban Bomgren, tillika sammankallande Michael Kinnander 20. Ovriga fragor Camilla Kleberg Lonnemo med flera talade om den daliga stamning som finns mellan vissa inom samfalligheten, nagot flera pa stamman lag pa ett personligt plan, varfor det inte var en fraga for stamman att hantera. Camilla Kleberg Lonnemo sag positivt pa den grannsamverkan som nu ska startas. Anders Hallstrom tackades av efter ett val genomfort arbete under de 3 sista aren. Protokoll Oskarsbergs Samfallighet 2013 Sida4

5 21. Meddelande om var protokollet fran arsstamman halles tillgangligt. Protokollet fran arsstamman finns tillgangligt pa anslagstavlorna och foreningens hemsida torsdag innan midsommar. 22. Motets avslutande Motet avslutades kl och motesordforande Staffan Smith tackade alia narvarande och bnskade samtliga en trevlig sommar. Vid protokollet Motesordforande Justeringsman Protokoll Oskarsbergs Samfallighet 2013 Sida 5

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer