VD har ordet. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2 VD har ordet Vi har nu till handlingarna definitivt lagt 2010, året då nästan hela världen bestämde sig för att hjulen skulle börja snurra igen. Också i vår speciella sektor av ekonomin blev detta uppenbart, på en rad olika sätt. En bransch- och intresseförening som SWEDMA blir förstås aldrig bättre än sina medlemmar. Därför är det ovärderligt att vår medlemsstock växte med 15 procent under Det är nu upp till alla oss som delar en brinnande entusiasm för och övertygelse om DM-verktygens effektivitet och potential att tillsammans göra skillnad och fortsätta att sprida ordet. Ser man tillbaka på 2010 så var det ett händelserikt år, på många sätt. För mig personligen innebar det att min roll som vd permanentades när min företrädare Sofia Edholm vid årsskiftet 2010/2011 valde att gå vidare till andra utmaningar. Det är ett stort förtroende jag har fått, och jag lovar att göra mitt bästa för att motsvara förväntningarna. En av vår organisations viktigaste uppgifter är att skapa rätt förutsättningar för oss dig, mig och våra branschkollegor. Vi har exempelvis en stark tradition av framgångsrik självreglering som det är viktigt att slå vakt om. En av förra årets största frågor handlade för övrigt om just detta, när det stod helt klart att Skatteverket i och med introduktionen av nya SPAR inte tänkte stämma av sina uppgifter mot NIX. Den striden är inte avslutad ännu och det arbete som inleddes på allvar under 2010 för att med förnuft och kunskap som våra främsta vapen påverka Skatteverket kommer att rulla vidare även kommande år. Den modell de har presenterat har stora brister, dock inte värre än att det i slutänden ändå kan bli en bra lösning, bara de tar till sig hur branschens behov ser ut. Hög etisk nivå på allt vi gör är inte bara en hygienfaktor utan faktiskt också ett av våra främsta säljargument vi strävar ständigt efter att nå dem det är relevant att nå. Inga andra. En av de främsta fördelarna med att vara med i en branschorganisation är att den ger tillgång till nätverk och likasinnade i en omfattning som annars är svår att matcha. Under året åkte vi bland annat till DMA i San Fransisco. Den svenska gruppen bestod av hela 58 personer och det var nytt rekord. Nästa resa går till Boston och jag ser gärna att ännu fler medlemmar följer med för att vidga sina vyer tillsammans med kunder och andra intressenter. Nätverkande är som bekant en av de allra bästa källorna till fler och lönsamma affärer. När jag från podiet blickade ut över de hundratals förväntansfulla som i år medverkade vid Guldnyckeln kände jag hur den kraften strömmade emot mig högst påtagligt. Ett stort tack till alla involverade individer, företag och organisationer utan er skulle det inte varit möjligt att genomföra detta fantastiska arrangemang! SWEDMA består i dag av företag och organisationer som inte sällan finns i olika ändar i värdekedjorna, ibland förekommer samma aktörer dessutom i olika led och konstellationer. Trenden är det blev extremt uppenbart under 2010 att alltmer digitaliseras, blir mobilt och även transparent. Samtidigt skruvas också takten upp, vilket gör att förmågan att möta kundernas behov ställs på sin spets. Vi i SWEDMA vet att den potentiella kund som träffas av ett klokt, relevant och sympatiskt erbjudande agerar, oavsett om det når honom, henne eller dem som ett handskrivet brev eller som en avancerad mobillösning. Spännvidden i medlemsföretagens tjänster och produkter blir därför heller aldrig något problem, i stället är det en värdefull tillgång där olika aktörer fortsätter att korsbefrukta varandra. Vi befinner oss en bit in i ett nytt spännande år kommer att bjuda på både träget arbete i DM-nämnden, spänstiga debatter och nya lösningar så snabb är utvecklingen att det törs jag lova. Branschföreningens roll är som bekant både att se till att vi håller rent framför den egna dörren, att peka på det nyaste nya och att hjälpa till att sprida kunskapen om hur det tillämpas bland medlemmarna kanske är det därför det är så trevligt att vara engagerad i SWEDMAs verksamhet? En av mina viktigaste uppgifter under året blir att öka vår synlighet, ytterst i syfte att förbättra våra affärsmöjligheter. Jag har även som ambition att bli bättre på att göra tydligt vad du som medlem får ut av ditt medlemskap i föreningen. Välkommen att engagera dig du också det finns alltid en arbetsgrupp eller någon förtroendepost som behöver ytterligare hjärnkraft! Att engagera sig i SWEDMA gör skillnad, både för branschen och på det personliga planet. Till sist. Allt det vi gjort, allt det vi kommer att göra inget av detta skulle vara möjligt utan ett gäng engagerade och kompetenta medarbetare. Ett stort tack för er insats under 2010 och ert fortsatta engagemang under 2011! Mikael von Ekensteen, vd Innehållsförteckning Detta är SWEDMA...3 Organisationen...3 Aktiviteter...4 ADMA...4 DM-nämnden...6 Guldnyckeln...6 Nationella och internationella samarbeten och engagemang...8 Resultat- & balansräkning...9 Medlemmar...10 Associerade...11

3 Detta är SWEDMA SWEDMA Swedish Direct Marketing Association är organisationen för företag och verksamheter som arbetar med direktmarknadsföring (DM). SWEDMA har sedan 1968 organiserat företag som tillhandahåller tjänster och produkter inom direktmarknadsföringsområdet. En av SWEDMAs roller är att påvisa de konkreta resultat som direktmarknadsföring gång på gång uppvisar det som alla reklam- och kommunikationsköpare har rätt att förvänta sig. Detta gör vi bland annat genom seminarier, utbildningar, lobbying och inte minst genom Guldnyckeln DM-branschens stora årliga tävling i kreativ, strategisk och resultatinrikad marknadsföring. SWEDMA består av medlemsföretag och associerade medlemmar. Genom samverkan och genom att följa SWEDMAs affärs- och etikregler, upprätthålls och stärks förtroendet för direktmarknadsföringen. MEDLEMMAR SWEDMAs medlemmar är leverantörer av tjänster och produkter inom DM. Med en bred bas av medlemsföretag som verkar inom olika delar av direktmarknadsföringsområdet innehar SWEDMA en unik position, och bidrar till att utvecklingen och investeringarna inom området ökar. Mer information om SWEDMAs medlemmar finns på sista uppslaget. ASSOCIERADE FÖRETAG SWEDMAs associerade företag består av användare av produkter och tjänster inom DM. De företag som använder och köper direktmarknadsföring är knutna till SWEDMA som associerade medlemmar. Inom SWEDMA finns en arbetsgrupp som arbetar med dm-frågor i köparnas perspektiv. Mer information om SWEDMAs associerade företag finns på sista uppslaget. KVALITETSSTÄMPEL Ett medlemskap i SWEDMA är en kvalitetsstämpel. Medlemmarna får möjligheter till utbildning, rådgivning och marknadsföring samt fortlöpande branschinformation via SWEDMA. SAMVERKAN Inom ramen för olika specialforum samverkar medlemmar och associerade medlemmar i frågor som är viktiga för direktmarknadsföringen och dess medier. SWEDMA är därmed den organisation genom vilken direktmarknadsföringens aktörer sätter framtidens agenda, både vad gäller kompetens och metoder. Organisationen STYRELSE 2010 PA Prabert, Prabert Marketing & Management AB, ordf. Staffan Settergren, Online i Lund AB, vice ordf. Amanda Undin, Customer Clinic AB Susanne Hallberg, Bring Citymail Sweden AB Eva Ryss, SDR Svensk Direktreklam AB Magnus Rimsby, Experian AB Stefan Lundström, Posten Meddelande AB Lars Waerland, PAR AB Anna Lööv, Kompass Advokat Ray Andersson, StroedeRalton AB, suppleant KANSLI 2010 VD: Sofia Edholm (mammaledig) Tf VD: Mikael von Ekensteen Chefsjurist: Axel Tandberg Biträdande jurist: Mikael Rydkvist, David Johansson, Sara- Louise Axelsson Informationschef: Marianne Lager Kansli: MariAnne Rovide Ekonomi: AB Y-revision REVISORER Bengt Beergrehn, Dahlström & Partners Revisionsbyrå AB, och Urban Fredriksson, SCB Företagsregistret Basun. Revisorssuppleanter har under året varit auktoriserade revisorn Peter Olofsson, Dahlström & Partners Revisionsbyrå AB, och Sven Luthman, ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB. VALNÄMND Erik Grönberg, Svensk Direktreklam AB Sven Luthman, ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB Olle Edsmar, augusti AB Kontakt SWEDMA, Box 5185, Stockholm Besöksadress: Linnégatan 9-11, Stockholm Telefon: Fax: UTVECKLING SWEDMA bedriver ett framåtriktat arbete för att utveckla och upprätthålla seriositet, kvalitetsorientering och en hög etisk nivå inom direktmarknadsföringen. Detta främjas framför allt med självreglering och tydliga etiska riktlinjer. SWEDMA bidrar även till utvecklingen av direktmarknadsföringen i ett europeiskt och internationellt perspektiv genom sitt arbete i FEDMA (Federation of European Direct Marketing) och IFDMA (International Federation of Direct Marketing Associations). 3

4 Aktiviteter SWEDMA arbetar kontinuerligt med att arrangera olika aktiviteter för att öka intresset för och ge kunskap om direktmarknadsföring. I detta ingår arrangemang av kunskapsseminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, utbildning och annat som rör direktmarknadsföringsområdet. Vi arrangerar själva eller samarbetar med andra i olika projekt. Annonsering av alla aktiviteter görs bland annat på hemsidan samt i nyhetsbrev och via utskick ur marknadsdatabaser. Under 2010 har SWEDMA bedrivit följande aktiviteter. UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER Under första halvåret 2010 genomfördes bland annat Guldnyckeln den 18 mars för 28:e gången där de bästa direktmarknadsföringskampanjerna som genomförts under 2009 belönades. Den 24 mars 2011 belönades 2010 års bästa DM. Vinnarna redovisas på sidan 6 och 7. SWEDMA arbetar kontinuerligt med att skapa tillfällen för nätverkande och utbildning för medlemmarna. Här är ett axplock av de kompetenshöjande aktiviteter som hölls under Etisk marknadsföring för mobil utbildning. Guldnyckeln årets största dm-händelse. Frukost med säljinspiration seminarium. Hur tränga igenom bruset när du arbetar med B2B seminarium. Utbildning i relationsmarknadsföring för dig som redan har kundansvar utbildning i samarbete med Berghs School of Communication. ADMA-utbildningen Mobila regler workshop. På rätt sida om lagen, Stockholm utbildning. SPAR-hearing medlemsmöte. DMA Annual Conference, USA konferens och resa. På rätt sida om lagen, Göteborg utbildning. Strategisk DM utbildning med workshop. ADMA-utbildning Auktoriserad DM-ansvarig, ADMA, är en utbildning som drivs av SWEDMA. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med DM på kvalificerad nivå och är ett sätt att säkerställa en etisk och kvalitativ hög nivå på det arbete som utförs av DMbranschen i Sverige. De som arbetar med DM ställs dagligen inför situationer där det krävs medvetenhet och kunskap om de lagar och regler som gäller. Som DM-ansvarig måste de vara väl förtrogna med såväl de rättsliga regler som de etiska normer som påverkar direktmarknadsföringen. De ska kunna ansvara för att planerade DM-aktiviteter är förenliga med juridiken och etiken på framförallt den svenska marknaden, men också anpassad till förekommande EUdirektiv. Utbildningen är poängmeriterande och drivs i samverkan med GI-IHR på Stockholms Universitet. Under 2010 genomfördes det två ADMA utbildningar en i maj och en i november. Samtliga deltagare, totalt 27 stycken, klarade tentamen och är att anse som ADMAutbildade: Andreas Cheander, Ruter AB Björn Lahti, Gamesys Group Ltd Bodil Jörnlid, TeliaSonera Sverige AB Carin Ramsin, Strålfors Svenska AB Carina Olofsson, TeliaSonera AB Carina Sturesson, Ruter AB Charlotte Frennesson, Stabenfeldt AB Eva-Lotta Laurin, Posten Meddelande AB Fredrik Holdar, A-Lotterierna AB Georg Andersson, Posten Meddelande AB Helena Svensson, Ruter AB Håkan Tingström, SBM Fordonsmärkning AB Jenny Ljung, SBM Fordonsmärkning AB Jimmie Lundgren, Lazzo DM Byrå Johan Hedenbro, Ability Mobile Magdalena Nordenwall, TeliaSonera Malin Magnusson, UC AB Maria Madison, InfoData AB Martina Claesson, augusti ab Mia Östberg, SPP Patrick Törn, Ability Mobile Patrik Falk, Posten Meddelande AB Pepe Larsson, Smicker Philip Larsson, Stabenfeldt AB Roberto Wilen, Posten Meddelande AB Seiran Barwari, Chartis Ulrika Wahlström, SPP DM-Bar Fyra gånger under 2010 genomfördes SWEDMAs DM-bar och i samband med detta fyra miniseminarier. Sponsorer för detta var medlemsföretagen Reaktion, StroedeRalton, Smicker, Svensk Direktreklam och Tidningstorget.se. Medlemmar erbjuds annonsering till rabatterade priser. INFORMATION Nytt om DM SWEDMAs nyhetsbrev skickas ut varje månad, förutom under juli, via e-post till medlemmar och associerade företag med bland annat information från SWEDMA, FEDMA, juridisk information och nyheter inom DM-området.

5 ARBETSGRUPPER Inom SWEDMA verkar flera arbetsgrupper med olika inriktningar och uppdrag för att främja och påverka marknaden för direktmarknadsföring. Gruppen DM i digitala medier Gruppen består av två delar: DM i digitala medier och Mobil marknadsföring. Delgrupperna arbetar med att ta upp frågor som rör marknadsföring via e-post respektive mobil. De har under året utarbetat en vitlista som ackrediterar seriösa aktörer som gör större e-postutskick. DR-gruppen Gruppen är en arbetsgrupp som representerar medlemmars intressen inom direktreklam. TM-gruppen Gruppen representerar medlemmarnas intressen inom telemarketing. Sökgruppen Gruppen arbetar med frågor som rör sökordmarknadsföring. SWEDMA Advisory Board SWEDMA Advisory Board representerar köparna av DMtjänster inom SWEDMA. De arbetar med köparnas aspekter på DM och är en kravställare till de övriga grupperna. Print 2.0 Arbetsgruppen Print 2.0 har till syfte att öka kunskapen om vad som kan åstadkommas inom print. DELTAGANDE, ANDRA ORGANISATIONER SWEDMA har under året deltagit i branschens Europaorganisation FEDMA, Internationella Handelskammarens svenska nationalkommitté (ICC), Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) och Reklamombudsmannen (RO). SWEDMAs jurist Axel Tandberg representerade även ICC Sverige vid ICCs Data Protection Task Forces möten. Se även sidan 8. REMISSER SWEDMA har under året lämnat synpunkter till Regeringskansliet rörande tre olika remisser: Remiss om Ny konsumentkreditlag I sitt remissvar till Justitiedepartementet rörande departementspromemorian Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67) anförde SWEDMA att det var positivt att man ser över konsumentkreditlagen i anledning av genomförandet av det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/ EG) samt Justitiedepartementets önskan om motverkande av den skuldsättningsproblematik dagens så kallade SMSoch snabblån gav. SWEDMA påpekade dock att i ivern att försöka stävja problemen med skuldsättning framfördes förändringar som kan komma att vara till nackdel för en bransch med en välfungerande kreditgivning distanshandeln och marknadsföringen av den. Undantaget som fanns för att underlätta för betalningar mot fakturor var även inskrivet i Direktivet och borde därmed även införas i den kommande lagen. Genom att föra in undantaget motverkas skuldsättningsproblemen med snabblånen samtidigt som den välfungerande kreditgivningen som finns kopplad till distanshandeln kan fortleva. SWEDMA ansåg även att lagförslaget generellt var alltför allmänt hållet och lämnade ett alltför stort förslag och att det behövdes stramas upp för att på så sätt klargöra, och därmed förenkla, för marknadsföringen av distanshandeln. Remiss om Folkbokföringsutredningens slutbetänkande om Folkbokföring SWEDMA inbjöds av Finansdepartementet att lämna synpunkter på Remissen om Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföring (SOU 2009:75). SWEDMA höll med utredningen om att det var viktigt att uppgifterna i folkbokföringen speglar befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att korrekt underlag för beslut och åtgärder finns för olika samhällsfunktioner. SWEDMA ansåg även att det var av största vikt att dessa uppgifter även finns tillgängliga för näringslivet, då man på så sätt kan göra ett säkrare urval för riktade marknadsföringskampanjer och därmed hålla nere kostnaderna för marknadsföringen något som kommer slutkund till gagn genom ett lägre pris. Betänkandet rörande Mutbrott SWEDMA lämnade även synpunkter på betänkandet rörande Mutbrott (SOU 2010:38). Däri framförde SWEDMA att det är av yttersta vikt att korruptionen bekämpas med kraft. Detta kan endast lyckas med en kombination av åtgärder av såväl repressiv som förebyggande natur. Grundläggande i ett effektivt system är förstås en skarp, tydlig och begriplig lagstiftning, där övervakande och ingripande organ har tillräckliga resurser för att upprätthålla reglerna. Det räcker dock inte SWEDMA är övertygat om att det straffrättsliga systemet måste samverka med näringslivets självreglering på sätt som utredningen föreslog. SWEDMA svarade även till EU under 2010 angående den Europeiska Kommissionens konsultation rörande e-handel och gränsöverskridande handel. Europeiska Kommissionens konsultation rörande e-handelsdirektivet SWEDMA svarade även på den Europeiska Kommissionens frågeformulär i den offentliga konsultationen rörande e-handelsdirektivet där Kommissionen sökte svar på om den gränsöverskridande handeln fungerade tillfredställande och om det fanns områden att förbättra. SWEDMA svarade att den gränsöverskridande handeln är en marknad som ännu inte upplevt sin fulla potential (endast 7 procent av EUs medborgare har utnyttjat möjligheten) och att det måste till enklare regler för näringslivet rörande kontraktsrätt, konsumenträtt och dataskydd så att fler företag vågar marknadsföra sig i fler medlemsstater. SPAR (Statens person- och adressregister) Under året har arbetet med att bevaka och påverka utvecklingen av SPARs framtid fortsatt och intensifierats. Inom SWEDMA finns en särskild SPAR-grupp som genomfört en rad initiativ. SWEDMA har också genomfört möte med Skatteverket, som tagit över driften av SPAR. Vad SWEDMA och dess medlemmar framfört till såväl Skatteverket som Regeringskansliet är att det är viktigt att värna näringslivets intressen. Så som SPAR nu visat sig fungera i praktiken riskerar SWEDMAs medlemmar och associerade företag påverkas negativt, tyvärr helt i linje med SWEDMAs farhågor inför Skatteverkets övertagande. 5

6 Därför är våra primära krav på SPAR desamma som tidigare: Skapa förutsättningar för en marknad utan monopol och utan begränsning av antalet aktörer där de som har kunskap och kompetens kan tillgodose marknadens behov genom vidareförädling. Säkerställ att dessa aktörer får oinskränkt tillgång till SPAR. Skapa ett tydligt regelverk för vilka krav som ställs på dessa aktörer. NIX ADRESSERAT SWEDMAs spärrtjänst NIX adresserat för konsumenter som inte önskar ta emot personadresserad reklam via vanlig post är i drift. Ett flertal företag har tecknat avtal med SWEDMA för att kunna utföra kontroller mot registret. Vid årsskiftet innehöll registret ca namn. NIX-TELEFON På uppdrag av Föreningen NIX-Telefon förvaltas spärrtjänsten NIX-Telefon av SWEDMA. Uppdraget innefattar främst avtalshantering och distribution av spärregistret, information till konsumenter, företag och massmedia och ekonomisk förvaltning. Under året minskade antalet registrerade nummer i spärrregistret NIX-Telefon med cirka och i december 2010 innehöll registret telefonnummer. GOD SED VID DIREKTMARKNADSFÖRING SWEDMA har under 2010 fortsatt arbetet med att revidera och systematisera sina skilda uttalanden om god sed vid marknadsföring genom olika kanaler. SWEDMA har hållit överläggningar med berörda medlemsföretag rörande mo- bil marknadsföring och publicerade i februari nya etiska regler inom detta område. BRANSCHÖVERENSKOMMELSEN OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SWEDMA har i samråd med Datainspektionen fastställt regler för behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring. DM-NÄMNDEN SWEDMA är huvudman för Etiska rådet för direktmarknadsföring (DM-nämnden). DM-nämnden följer direktmarknadsföringens utveckling, påtalar oacceptabla former av marknadsföring och bidrar till normbildning för framtida marknadsåtgärder. Nämnden är därmed ett exempel på näringslivets egenåtgärder för god marknadsetik. Nämnden prövar ärenden som rör tillämpning av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. Under 2010 inkom 713 ärenden till nämnden. Nämndens uttalanden publiceras på Nämnden bestod under 2010 av: Per Eklund, ordförande Jonas Olsson/Urban Ståhl, Föreningen NIX-Telefon Jan Fager, Sveriges Annonsörer Bo Lindell, Svensk Distanshandel Clas-Fredrik Lund, SWEDMA Eva-Marie Åkesson, SWEDMA Sekreterare var Axel Tandberg, SWEDMA, Mikael Rydkvist, SWEDMA, David Johansson, SWEDMA samt Sara- Louise Axelsson, SWEDMA. Guldnyckeln 2010 Vinnarna i DM-världens egen Oscarsgala presenterades på Globen Annexet den 24 mars. I år var dessutom första året för utdelning till alla guldvinnare av det nya glaspriset från Mats Jonasson Målerås. Integrerad DM-kampanj till konsument GULD Gadd Direct AB Swedbank Juristbyrå Sambotestet Motivering :Att sälja en ångestframkallande och svindyr tjänst som målgruppen aldrig tänkt använda sig av är en utmaning. Och att prata om livets tunga frågor på ett humoristiskt sätt är inte heller särskilt lätt. Årets vinnare lyckas gifta ihop olika kanaler på ett sätt som verkligen skiljer sig från konkurrenterna. Juryn avslutar kort och gott med ett rungande: Ja! SILVER Tackolov AB Dina Försäkringar En försäkring för hundiga hundar BRONS Ogilvy Stockholm Eniro Eniro Skattjakten Integrerad DM-kampanj till företag GULD MRM Starsky 3 Företag Sveriges Bästa Reception Motivering: Insikten om vem som egentligen bestämmer är central för vinnarens framgång. Juryn föll för smartheten och tålamodet i att låta målgruppen själv göra jobbet och skapa möjligheter till framtida affärer. SILVER MRM Starsky/Storåkers McCann SEB Rådgivning för hela företagaren BRONS TOL Tackolov AB Dina Försäkringar Modellen för en riktigt bra åkeriförsäkring DM till företag enskilt bidrag GULD Saatchi & Saatchi Sveriges Tidsskrifter Personligt omslag Motivering: Vinnaren har på ett mödosamt sätt använt en av direktmarknadsföringens unika möjligheter: målgruppsanpassning på personlig nivå. Tillsammans med en gedigen insikt om vad som fångar mottagarens fulla intresse dem själva når man ett imponerande resultat. 6

7 SILVER Mecka Nexans Dolda fördelar BRONS MRM Starsky SEB Dubbla budskap gjorde jobbet DM TILL KONSUMENT ENSKILT BIDRAG GULD Pool Gröna Lund Gröna Lund växer Motivering: I en tid då mediernas gränser suddas ut blir distinktionen mellan media och metod viktigare än någonsin. Årets magiska vinnare gör inte bara konkurrenterna gröna av avund, utan bevisar också att DM inte är ett media från förr, utan i högsta grad en växande metod för att attrahera dagens kunder även i morgon. SILVER MRM Starsky SEB Ett riktigt enkelt DR från SEB BRONS MRM Starsky Riksgälden Vasaloppet DM FÖR IDEELLA ORGANISATIONER GULD Pool Cancerfonden Rosa Bandet Motivering: Juryn vill belöna sällsynt innovativ ideell kommunikation.en automatisk förkortare som förlängde banden av virtuell utsmyckning som blev guld värd. SILVER Lowe Brindfors Rädda Barnen Prisvärda Julgåvor BRONS Customersonly AB Barncancerfonden 3 av 4 Listan SÖKMARKNADSFÖRINGSPRISET GULD Search integration Baby- Björn BabyBjörns Webbplats Motivering: Tack vare en långsiktig strategi på en internationell marknad och kundens fokus på närhet i slutkonsumentens köpprocess, har vinnaren lyckats bära fram sin kund till en trygg närvaro i sökmotorerna. SILVER Relevant Traffic Sverige Swedbank AB Under Eken BRONS Relevant Traffic Sverige Eksportutvalget for fisk (EFF) Svenskt kött blir norsk fisk LOjALITETSPROGRAM/ KUNDPROGRAM KONSUMENT GULD Kaplan RM Apoteket AB Apo Plus revitaliseringen av en etablerad kundklubb Motivering: Prestationen som årets vinnare står för har bestått i att lyckas ställa om från att vara det enda alternativet till att bli ett av flera; i att utveckla kommunikationen från bred och generell till segmenterad och lönsamhetsorienterad; i att medvetet prioritera moderna kanaler före traditionella; och i att lyckas attrahera hundratusentals medlemmar till ett lojalitetsprogram hos ett företag man kanske allra helst inte vill behöva göra affärer med. Vi gratulerar därför till ett väl utfört analys- och strategiarbete, ett tilltalande kreativt uttryck och imponerande resultat. SILVER MRM Starsky SJ Ett kundprogram som står i storm BRONS Smicker Hemtex AB Studio Hemtex, passion för mjuk inredning LOjALITETSPROGRAM/ KUNDPROGRAM FÖRETAG GULD Smicker Volvo Personvagnar Volvo Pro Drivers Motivering: Incitamentet för att etablera individuella relationer mellan leverantör och kund är stort både för nuvarande och framtida affärer. Det är årets vinnare ett levande exempel på. Vilande på en tydlig strategi och genom kontinuerlig utveckling av kommunikation och erbjudanden demonstrerar årets vinnare att personligt tilltal och förmågan att erbjuda anpassade mervärden löpande, påverkar både consideration, lojalitet, köpintention och rekommendationsvilja. RESULTAT OCH ANALYSPRISET (SPONSRAS AV DIREKTMEDIA) GULD Smicker Volvo Personvagnar Bygg din Volvo, the RM version Motivering: Ett gott exempel på gediget analysarbete med självinsikt och lyhördhet inför konsumenternas behov och önskemål. Ett holistiskt processtänkande som förändrat en skojfunktion på webben till ett kraftfullt säljverktyg, väl integrerat med affärsprocessen. SILVER Kaplan RM Åhléns Mjuka insikter, hårda resultat BRONS Lentus AB InkClub AB Återaktivering av InkClubs kunder KREATIVITETSPRISET GULD DDB Stockholm Papercut Shop Papercut Motivering: Engagerande, lockande, underhållande, smart, enkelt, annorlunda, relevant och dessutom väldigt kreativ reklam. SILVER Saatchi & Saatchi Elmsta 3000 Horror Fest Prosciutto di Giallo BRONS Ester Stockholm LAFA Kondom08, Ligglistan ÅRETS AD Christian Barret, The Fan Club med Ann Idstein DR Motivering: Med en skrämmande bra känsla för detaljer och en kusligt skicklig dramaturgisk ådra gör årets Art Director arbetet till en fest. ÅRETS COPY Magnus Jakobsson, DDB Stockholm med Papercut Motivering: Du skriver en text. Du vill att någon ska läsa den. Du producerar reklam. Du engagerar en hel tävlingsjury. Du är en copywriter. Du brukar skriva texter. Du gör det bra. Du har gjort det bäst. FOLKETS NYCKEL (SPONSRAS AV ALFATELL) ESTER Stockholm LAFA Kondom08 Ligglistan ÅRETS BRANSCHPERSONLIGHET Styrelsen i SWEDMA har utsett Mikael Olander, vd CDON Group till Årets Branschpersonlighet. Motivering: För att ha visat att det går att bygga en framgångs koncern i miljard klassen i Norden på den direkta modellen inom marknadsföring. Detta med en mix av beprövade direkthandels metoder såväl som med nya, digitalt och socialt. I alla sammanhang under året som Mikael synts, och det är många, har han stått upp som stolt e-handlare och pekat framåt mot den direkta framtiden för försäljning och kommunikation. Han fick avsluta 2010 med att ringa i börsklockan och en kurs uppåt. Nu ringer vi in honom i direktmarknadsföringens historia som SWEDMA och Guldnyckelns branschpersonlighet DIAMANTPRISET (SPONSRAS AV PAR) Pool Cancerfonden Rosa Bandet Motivering: En kampanj med många fördelar. En kampanj som utnyttjar ett etablerat beteende. En kampanj som är både social, omtänksam och beräknande. En kampanj med en genomtänkt strategi, smart kreativitet och ett gott resultat. ÅRETS GULDNYCKELSPONSORER, SE BAKSIDAN! 7

8 Nationella och internationella samarbeten och engagemang NIX ADRESSERAT NIX Adresserat syftar till att minska mängden icke begärd reklam via adresserad post för de konsumenter som genom att anmäla sig till spärregistret NIX Adresserat tydligt motsatt sig att ta emot sådan reklam. SWEDMA äger och förvaltar NIX Adresserat, som finansieras genom avgifter från de företag som använder registret. NIX-TELEFON NIX-Telefon är ett system som motsvarar NIX Adresserat, men som i stället avser telefonen som kommunikationsmetod. NIX-Telefon ägs av föreningen NIX-Telefon som driver systemet utan vinstsyfte. Föreningen har uppdragit åt SWEDMA att ombesörja den löpande administrationen av NIX-Telefon. NIX-Telefon finansieras genom avgifter för kontroller mot spärregistret. DM-NÄMNDEN 1990 tog SWEDMA initiativet till inrättandet av Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Nämndens uppgift är att pröva ärenden som gäller tillämpningen av god etik på området direktmarknadsföring. REKLAMOMBUDSMANNEN Reklamombudsmannen arbetar förebyggande och preventivt för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden. Reklamombudsmannen har tagit över de uppgifter som tidigare sköttes av Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) och Marknadsetiska Rådet (MER). NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT NDM är ett gemensamt organ för näringslivet med uppgiften att påverka och bedriva opinionsbildning i marknadsrättsliga frågor. IRM, INSTITUTET FÖR REKLAM OCH MEDIESTATISTIK IRM mäter och kartlägger kontinuerligt den svenska reklam- och mediemarknaden, genomför analyser och gör prognoser avseende reklammarknadens utveckling, sprider kunskaper om marknadens struktur och utveckling och förbättrar därigenom beslutsunderlaget för föreningsmedlemmar och kunder. SVERIGES MARKNADSFÖRBUND Sveriges Marknadsförbund har till syfte att värna om marknadsekonomins fortbestånd och positiva utveckling. Det gör man genom att bidra till att marknadsföringen av varor och tjänster hålls på en hög nivå, såväl funktionellt som etiskt. SDH Svensk Distanshandel Samtliga av Svensk Distanshandels medlemmar är automatiskt anslutna som associerade i SWEDMA. Svensk Distanshandel är branschförening för Sveriges distans- och e-handlare. ICC, INTERNATIONELLA HANDELSKAMMAREN ICC är näringslivets internationella samarbetsorgan och har bland annat till uppgift att främja en hög etisk standard inom industri, handel och andra näringsgrenar. FEDMA, THE FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING SWEDMA är medlem i den europeiska organisationen för direktmarknadsföring, FEDMA. FEDMA är en intresseorganisation för europeiska nationella branschorganisationer på direktmarknadsföringens område. FEDMAs syfte är att verka för att den legala miljön för direktmarknadsföringsföretag i Europa inte begränsar verksamhetens möjligheter. FEDMA verkar främst gentemot myndigheter och organisationer. FEDMAs medlemmar är nationella branschorganisationer för direktmarknadsföring som företräder leverantörer, användare och media för direktmarknadsföring. FEDMA har också över 250 enskilda företag som medlemmar. Direktmarknadsföringen inom EU omsätter över 40 miljarder euro och sysselsätter over människor. FEDMA spelar en central roll i bevakningen särskilt av utvecklingen inom EU och är pådrivande i regelutvecklingen för att främja en effektiv direktmarknadsföring som respekterar mottagarnas berättigade intressen. IFDMA, INTERNATIONAL FEDERATION OF DIRECT MARKETING ASSOCIATIONS IFDMA bildades 1995 i syfte att forma gemensamma mål för världens många olika direktmarknadsföringsorganisationer. IFDMAs globala konvention, i form av 10 riktlinjer, har accepterats av direktmarknadsföringsorganisationer i 29 länder. DMA, DIRECT MARKETING ASSOCIATION DMA är den amerikanska organisationen för direktmarknadsföring och har bland annat till syfte att verkar såväl nationellt som internationellt för sina medlemmar gentemot myndigheter och organisationer samt att befrämja utbytet av information mellan medlemmar inom området direktmarknadsföring. 8 adresserat

9 Resultat- och balansräkning 2010 BALANSRÄKNING Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Förskjutning till fria reserver Fritt eget kapital Fria reserver Förskjutning från fria reserver Balanserad vinst eller förlust - - Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Bankgaranti Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga RESULTATRÄKNING Koncernen Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Medlemmar [Leverantörer av dm]* Abakus ABC direkt Ability MG Mobile AB Activema AB Ad Lantic Media AB Address Point AB Advertise AB Affärskreatörerna AB Alfatell AB Applicate AB Attraction AB augusti AB Baby DM Scandinavia AB Bisnode Informatics Sweden AB Bisnode Venture & Development AB Bong Ljungdahl Sverige AB Bonnier Publications AB Bording AB Bring CityMail Sweden AB Bring Dialogue AB CCVattugatan3 AB Compost Marketing Construct IT/Mail Direct AB Customer Clinic AB DAD Direct AB Datadia AB DDB/Rapp Collins Digital Advertising Sweden AB DirektMedia AB DM Konsult AB DMC, Direct Marketing Center DraftFCB Dubblera AB E-name Effectris AB Elanders Sverige AB vision Scandinavia Eniro AB Experian AB Gadd Direct AB Getupdated Sverige AB Global Mouth AB GMC Software Technology ApS Icebreak AB IDG International Datagroup AB IK Stockholm Infodata AB Invent Observer AB ITESCO AB JMS Mediasystem AB Kaplan RM Kompass Advokat AB Kontaktinfo AB Lazzo DM-byrå Lentus AB Maze Media mblox Northern Europe AB Mobiento Mogul AB MRM Starsky Nerell More Wunderman - NMW Netoptions Sweden AB Nordengren Ett AB Nordic Netproducts AB Nässjötryckeriet AB OgilvyOne Worldwide AB ONE Direct ONE Media Holding AB OneAlyze Sweden AB Online i Lund AB PAR AB Parajett AB PlusFourSix AB Posten Meddelande AB Posten Åland Prabert Marketing & Management Reaktion i Norden AB Regardit ReklamLogistik i Sverige AB Reklamservice AB, Kungsbacka Relation & Brand AB Relevant Information Sverige AB ROI Division AB Ruter AB SCA Graphic Sundsvall AB SCB, Företagsregistret Smicker AB StreamStone AB StroedeRalton Strålfors Svenska AB Strålfors Tandsbyn AB Svensk Adressändring AB Svensk Direktreklam AB Svensk Direktreklam Gruppen AB TM Direct TMG Stockholm Trackster KB Tryck & Rit Huss Wallin AB UC AB UNIQ Dialog i Malmö AB Web Power Scandinavia AB Åkesson Advice AB ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB 10 *: Listan visar status på medlemsbasen i mars 2011.

11 Associerade [Köpare av dm]* A-Lotterierna AB ACE European Group Ltd Aller Media AB AMF Pension AOn Sweden AB Apollo Kuoni Scandinavia AB Atelier Gyllene Snittet AB Ateljé Margaretha AB Aura Light International AB Barnens Bokklubb AB Blixtvik AB Blomqvist/Nordiska Textil-Garner AB Bokklubben Svalan Bon A Parte Postshop AB Bonnier AB Boxer TV access AB Cancerfonden Catalog Mail Outlet Cederroth International Cellbes AB Chartis Europe Cheapink Svenska AB Citibank Clas Ohlson AB Confex Sverige AB Dagens Nyheter, AB Damm Förlag AB Danske Bank Sverige AB DG Communications Diakonia E.ON Försäljning Sverige AB Easy Plant Scandinavia AB EFI AB Egmont Kärnan AB/Comics Ellos AB Enjoy Entertainment Club Entercard Sverige AB Entertaining Play Ltd (Gamesys) Eskilstuna Matsilver Fleur de Santé AB Folksam For You by Sparköp Forma Publishing group/ica Förlaget AB Fujicolor Sverige filial Företagslitteratur i Sverige AB Förlaget Harlequin AB Garntjänst AB GE Money Bank AB Gudrun Sjödén Design AB Gymgrossisten Nordic AB Göteborgs-Postens Nya AB Haléns AB Hejco Yrkeskläder Hennes & Mauritz Rowells AB Hobbex AB Home Shop Scandinavia AB Homeenter AB Hyresgästföreningen Riksförbundet Högskolan i Borås Hööks Hästsport AB IBC Euroforum If Skadeförsäkringar AB IMP Nordic AB IOGT-NTO Lotterier Josefssons Josefine Jotex AB Jula Postorder AB Klingel Sverige Krögarhuset AB Kuponginlösen AB La Redoute Sverige AB LD Marknadsassistans AB Lilla Broderiklubben Lindex AB Linea Ljudia AB Lundin & Schönberg AB Länsförsäkringar AB Mediabolaget Promedia i Mellansverige AB Mediaedge:cia Sweden HB MedMera Bank AB Miljonlotteriet MindShare Sweden AB Mittuniversitetet Mona Sverige AB mysafety AB Nature s of Scandinavia AB NetOnNet AB Nordea Bank AB (Publ) Nordnet AB Norstedts Bokklubbar Panduro Hobby AB Peter Hahn AB Presentkakan i Göteborg AB Qall Telecom AB Radiotjänst i Kiruna AB Radiotjänst i Kiruna AB Resurs Holding AB Riksgälden Rosenlust Trädgårdar Sandviks Förlag AB SBM Fordonsmärkning AB SEB SJ AB Skattebetalarnas Förening Slöjd-Detaljer AB Sparköp Postorder AB SPP Livförsäkring AB Stabenfeldt AB Stayhard AB StreetOutlet.com Studentlitteratur AB Svensk Byggtjänst, AB Svensk Distanshandel AB Svenska Dagbladets AB & Co, Handelsbolaget Svenska PostkodLotteriet/Novamedia Svenska Röda Korset Svenska Spel Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Sveriges Marknadsförbund Service AB Sydsvenska Dagbladet Talentum Media AB Telenor Sverige AB Telge Energi Försäljning AB TeliaSonera Sverige AB Thomas Löfgren Trading AB Timarco Sweden AB Tompla Scandinavia AB Tretti AB Trygg-Hansa Unionen Wasa Kredit Vattenfall AB Vega Sverige AB Ventelo Wenz Sverige AB Vesterålens Naturprodukter AB Viking Line Skandinavien AB Villaägarnas Riksförbund Vitalas AB Vitalas AB Wästgöta Textilindustri AB Yves Rocher Suède AB zoovillage.com Åse Medical AB Åshild Postorder AB Önskefoto AB *: Listan visar status på medlemsbasen i mars

12 ETT SÄRSKILT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER OCH PARTNER TILL GULDNYCKELN 2010! ARRANGÖR HUVUDSPONSOR PARTNER Sedan 1968 intresseorganisationen för företag och verksamheter som arbetar med direktmarknadsföring. Box 5185, Stockholm. Besök: Linnégatan

Res med SWEDMA till DMA2012 13 18 oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas

Res med SWEDMA till DMA2012 13 18 oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas UTBILDNINGAR 2012 Res med SWEDMA till DMA2012 13 18 oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas Följ med SWEDMA och Posten till världens största arrangemang inom direkt och interaktiv marknadsföring, den internationella

Läs mer

VD kommenterar. Innehållsförteckning. Utveckling med medlemmar i fokus

VD kommenterar. Innehållsförteckning. Utveckling med medlemmar i fokus Årsberättelse 2011 VD kommenterar Utveckling med medlemmar i fokus Den 1 december 2011 började jag som vd på SWEDMA. Jag är både oerhört stolt och glad över att ha fått förtroendet att arbeta för dig som

Läs mer

VD har ordet. Vad har vi då egentligen gjort under 2012? Jo, bland mycket annat har vi: Återstartat alla våra arbetsgrupper och träffats löpande

VD har ordet. Vad har vi då egentligen gjort under 2012? Jo, bland mycket annat har vi: Återstartat alla våra arbetsgrupper och träffats löpande Årsberättelse 2012 Genomfört Guldnyckeln med ett strålande resultat. Rest 55 svenskar till årets största och internationella dm-konferens i Las Vegas. Genomfört ett flertal utbildningar under året. Figurerat

Läs mer

VD har ordet. Tore Thallaug INNEHÅLL

VD har ordet. Tore Thallaug INNEHÅLL Årsberättelse 2013 Många trodde att 2013 skulle bli ett tufft år för branschen och visst har det varit en del tuffa utmaningar, men samtidigt har det ändå varit bättre än många befarat. SWEDMA blir stadigt

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

VD har ordet. Tore Thallaug. I slutänden är DM alltid en fråga om att skapa och erhålla effekt, menar Tore Thallaug, SWEDMAs vd.

VD har ordet. Tore Thallaug. I slutänden är DM alltid en fråga om att skapa och erhålla effekt, menar Tore Thallaug, SWEDMAs vd. Årsberättelse 2014 VD har ordet NYA UTMANINGAR 2014 har varit både ett kul och utmanande år. Som alltid på en arbetsplats, oavsett bransch och storlek, är det en mix av rutinjobb och nya utmaningar. För

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT FÖRSTA HALVÅRET 2011

DELÅRSBOKSLUT FÖRSTA HALVÅRET 2011 I N F Ö R L I S T N I N G PÅ A K T I E T O R G E T DELÅRSBOKSLUT FÖRSTA HALVÅRET 2011 A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag.

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-sept 2015 Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer