VD har ordet. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2 VD har ordet Vi har nu till handlingarna definitivt lagt 2010, året då nästan hela världen bestämde sig för att hjulen skulle börja snurra igen. Också i vår speciella sektor av ekonomin blev detta uppenbart, på en rad olika sätt. En bransch- och intresseförening som SWEDMA blir förstås aldrig bättre än sina medlemmar. Därför är det ovärderligt att vår medlemsstock växte med 15 procent under Det är nu upp till alla oss som delar en brinnande entusiasm för och övertygelse om DM-verktygens effektivitet och potential att tillsammans göra skillnad och fortsätta att sprida ordet. Ser man tillbaka på 2010 så var det ett händelserikt år, på många sätt. För mig personligen innebar det att min roll som vd permanentades när min företrädare Sofia Edholm vid årsskiftet 2010/2011 valde att gå vidare till andra utmaningar. Det är ett stort förtroende jag har fått, och jag lovar att göra mitt bästa för att motsvara förväntningarna. En av vår organisations viktigaste uppgifter är att skapa rätt förutsättningar för oss dig, mig och våra branschkollegor. Vi har exempelvis en stark tradition av framgångsrik självreglering som det är viktigt att slå vakt om. En av förra årets största frågor handlade för övrigt om just detta, när det stod helt klart att Skatteverket i och med introduktionen av nya SPAR inte tänkte stämma av sina uppgifter mot NIX. Den striden är inte avslutad ännu och det arbete som inleddes på allvar under 2010 för att med förnuft och kunskap som våra främsta vapen påverka Skatteverket kommer att rulla vidare även kommande år. Den modell de har presenterat har stora brister, dock inte värre än att det i slutänden ändå kan bli en bra lösning, bara de tar till sig hur branschens behov ser ut. Hög etisk nivå på allt vi gör är inte bara en hygienfaktor utan faktiskt också ett av våra främsta säljargument vi strävar ständigt efter att nå dem det är relevant att nå. Inga andra. En av de främsta fördelarna med att vara med i en branschorganisation är att den ger tillgång till nätverk och likasinnade i en omfattning som annars är svår att matcha. Under året åkte vi bland annat till DMA i San Fransisco. Den svenska gruppen bestod av hela 58 personer och det var nytt rekord. Nästa resa går till Boston och jag ser gärna att ännu fler medlemmar följer med för att vidga sina vyer tillsammans med kunder och andra intressenter. Nätverkande är som bekant en av de allra bästa källorna till fler och lönsamma affärer. När jag från podiet blickade ut över de hundratals förväntansfulla som i år medverkade vid Guldnyckeln kände jag hur den kraften strömmade emot mig högst påtagligt. Ett stort tack till alla involverade individer, företag och organisationer utan er skulle det inte varit möjligt att genomföra detta fantastiska arrangemang! SWEDMA består i dag av företag och organisationer som inte sällan finns i olika ändar i värdekedjorna, ibland förekommer samma aktörer dessutom i olika led och konstellationer. Trenden är det blev extremt uppenbart under 2010 att alltmer digitaliseras, blir mobilt och även transparent. Samtidigt skruvas också takten upp, vilket gör att förmågan att möta kundernas behov ställs på sin spets. Vi i SWEDMA vet att den potentiella kund som träffas av ett klokt, relevant och sympatiskt erbjudande agerar, oavsett om det når honom, henne eller dem som ett handskrivet brev eller som en avancerad mobillösning. Spännvidden i medlemsföretagens tjänster och produkter blir därför heller aldrig något problem, i stället är det en värdefull tillgång där olika aktörer fortsätter att korsbefrukta varandra. Vi befinner oss en bit in i ett nytt spännande år kommer att bjuda på både träget arbete i DM-nämnden, spänstiga debatter och nya lösningar så snabb är utvecklingen att det törs jag lova. Branschföreningens roll är som bekant både att se till att vi håller rent framför den egna dörren, att peka på det nyaste nya och att hjälpa till att sprida kunskapen om hur det tillämpas bland medlemmarna kanske är det därför det är så trevligt att vara engagerad i SWEDMAs verksamhet? En av mina viktigaste uppgifter under året blir att öka vår synlighet, ytterst i syfte att förbättra våra affärsmöjligheter. Jag har även som ambition att bli bättre på att göra tydligt vad du som medlem får ut av ditt medlemskap i föreningen. Välkommen att engagera dig du också det finns alltid en arbetsgrupp eller någon förtroendepost som behöver ytterligare hjärnkraft! Att engagera sig i SWEDMA gör skillnad, både för branschen och på det personliga planet. Till sist. Allt det vi gjort, allt det vi kommer att göra inget av detta skulle vara möjligt utan ett gäng engagerade och kompetenta medarbetare. Ett stort tack för er insats under 2010 och ert fortsatta engagemang under 2011! Mikael von Ekensteen, vd Innehållsförteckning Detta är SWEDMA...3 Organisationen...3 Aktiviteter...4 ADMA...4 DM-nämnden...6 Guldnyckeln...6 Nationella och internationella samarbeten och engagemang...8 Resultat- & balansräkning...9 Medlemmar...10 Associerade...11

3 Detta är SWEDMA SWEDMA Swedish Direct Marketing Association är organisationen för företag och verksamheter som arbetar med direktmarknadsföring (DM). SWEDMA har sedan 1968 organiserat företag som tillhandahåller tjänster och produkter inom direktmarknadsföringsområdet. En av SWEDMAs roller är att påvisa de konkreta resultat som direktmarknadsföring gång på gång uppvisar det som alla reklam- och kommunikationsköpare har rätt att förvänta sig. Detta gör vi bland annat genom seminarier, utbildningar, lobbying och inte minst genom Guldnyckeln DM-branschens stora årliga tävling i kreativ, strategisk och resultatinrikad marknadsföring. SWEDMA består av medlemsföretag och associerade medlemmar. Genom samverkan och genom att följa SWEDMAs affärs- och etikregler, upprätthålls och stärks förtroendet för direktmarknadsföringen. MEDLEMMAR SWEDMAs medlemmar är leverantörer av tjänster och produkter inom DM. Med en bred bas av medlemsföretag som verkar inom olika delar av direktmarknadsföringsområdet innehar SWEDMA en unik position, och bidrar till att utvecklingen och investeringarna inom området ökar. Mer information om SWEDMAs medlemmar finns på sista uppslaget. ASSOCIERADE FÖRETAG SWEDMAs associerade företag består av användare av produkter och tjänster inom DM. De företag som använder och köper direktmarknadsföring är knutna till SWEDMA som associerade medlemmar. Inom SWEDMA finns en arbetsgrupp som arbetar med dm-frågor i köparnas perspektiv. Mer information om SWEDMAs associerade företag finns på sista uppslaget. KVALITETSSTÄMPEL Ett medlemskap i SWEDMA är en kvalitetsstämpel. Medlemmarna får möjligheter till utbildning, rådgivning och marknadsföring samt fortlöpande branschinformation via SWEDMA. SAMVERKAN Inom ramen för olika specialforum samverkar medlemmar och associerade medlemmar i frågor som är viktiga för direktmarknadsföringen och dess medier. SWEDMA är därmed den organisation genom vilken direktmarknadsföringens aktörer sätter framtidens agenda, både vad gäller kompetens och metoder. Organisationen STYRELSE 2010 PA Prabert, Prabert Marketing & Management AB, ordf. Staffan Settergren, Online i Lund AB, vice ordf. Amanda Undin, Customer Clinic AB Susanne Hallberg, Bring Citymail Sweden AB Eva Ryss, SDR Svensk Direktreklam AB Magnus Rimsby, Experian AB Stefan Lundström, Posten Meddelande AB Lars Waerland, PAR AB Anna Lööv, Kompass Advokat Ray Andersson, StroedeRalton AB, suppleant KANSLI 2010 VD: Sofia Edholm (mammaledig) Tf VD: Mikael von Ekensteen Chefsjurist: Axel Tandberg Biträdande jurist: Mikael Rydkvist, David Johansson, Sara- Louise Axelsson Informationschef: Marianne Lager Kansli: MariAnne Rovide Ekonomi: AB Y-revision REVISORER Bengt Beergrehn, Dahlström & Partners Revisionsbyrå AB, och Urban Fredriksson, SCB Företagsregistret Basun. Revisorssuppleanter har under året varit auktoriserade revisorn Peter Olofsson, Dahlström & Partners Revisionsbyrå AB, och Sven Luthman, ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB. VALNÄMND Erik Grönberg, Svensk Direktreklam AB Sven Luthman, ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB Olle Edsmar, augusti AB Kontakt SWEDMA, Box 5185, Stockholm Besöksadress: Linnégatan 9-11, Stockholm Telefon: Fax: UTVECKLING SWEDMA bedriver ett framåtriktat arbete för att utveckla och upprätthålla seriositet, kvalitetsorientering och en hög etisk nivå inom direktmarknadsföringen. Detta främjas framför allt med självreglering och tydliga etiska riktlinjer. SWEDMA bidrar även till utvecklingen av direktmarknadsföringen i ett europeiskt och internationellt perspektiv genom sitt arbete i FEDMA (Federation of European Direct Marketing) och IFDMA (International Federation of Direct Marketing Associations). 3

4 Aktiviteter SWEDMA arbetar kontinuerligt med att arrangera olika aktiviteter för att öka intresset för och ge kunskap om direktmarknadsföring. I detta ingår arrangemang av kunskapsseminarier, föreläsningar, nyhetsbrev, utbildning och annat som rör direktmarknadsföringsområdet. Vi arrangerar själva eller samarbetar med andra i olika projekt. Annonsering av alla aktiviteter görs bland annat på hemsidan samt i nyhetsbrev och via utskick ur marknadsdatabaser. Under 2010 har SWEDMA bedrivit följande aktiviteter. UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER Under första halvåret 2010 genomfördes bland annat Guldnyckeln den 18 mars för 28:e gången där de bästa direktmarknadsföringskampanjerna som genomförts under 2009 belönades. Den 24 mars 2011 belönades 2010 års bästa DM. Vinnarna redovisas på sidan 6 och 7. SWEDMA arbetar kontinuerligt med att skapa tillfällen för nätverkande och utbildning för medlemmarna. Här är ett axplock av de kompetenshöjande aktiviteter som hölls under Etisk marknadsföring för mobil utbildning. Guldnyckeln årets största dm-händelse. Frukost med säljinspiration seminarium. Hur tränga igenom bruset när du arbetar med B2B seminarium. Utbildning i relationsmarknadsföring för dig som redan har kundansvar utbildning i samarbete med Berghs School of Communication. ADMA-utbildningen Mobila regler workshop. På rätt sida om lagen, Stockholm utbildning. SPAR-hearing medlemsmöte. DMA Annual Conference, USA konferens och resa. På rätt sida om lagen, Göteborg utbildning. Strategisk DM utbildning med workshop. ADMA-utbildning Auktoriserad DM-ansvarig, ADMA, är en utbildning som drivs av SWEDMA. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med DM på kvalificerad nivå och är ett sätt att säkerställa en etisk och kvalitativ hög nivå på det arbete som utförs av DMbranschen i Sverige. De som arbetar med DM ställs dagligen inför situationer där det krävs medvetenhet och kunskap om de lagar och regler som gäller. Som DM-ansvarig måste de vara väl förtrogna med såväl de rättsliga regler som de etiska normer som påverkar direktmarknadsföringen. De ska kunna ansvara för att planerade DM-aktiviteter är förenliga med juridiken och etiken på framförallt den svenska marknaden, men också anpassad till förekommande EUdirektiv. Utbildningen är poängmeriterande och drivs i samverkan med GI-IHR på Stockholms Universitet. Under 2010 genomfördes det två ADMA utbildningar en i maj och en i november. Samtliga deltagare, totalt 27 stycken, klarade tentamen och är att anse som ADMAutbildade: Andreas Cheander, Ruter AB Björn Lahti, Gamesys Group Ltd Bodil Jörnlid, TeliaSonera Sverige AB Carin Ramsin, Strålfors Svenska AB Carina Olofsson, TeliaSonera AB Carina Sturesson, Ruter AB Charlotte Frennesson, Stabenfeldt AB Eva-Lotta Laurin, Posten Meddelande AB Fredrik Holdar, A-Lotterierna AB Georg Andersson, Posten Meddelande AB Helena Svensson, Ruter AB Håkan Tingström, SBM Fordonsmärkning AB Jenny Ljung, SBM Fordonsmärkning AB Jimmie Lundgren, Lazzo DM Byrå Johan Hedenbro, Ability Mobile Magdalena Nordenwall, TeliaSonera Malin Magnusson, UC AB Maria Madison, InfoData AB Martina Claesson, augusti ab Mia Östberg, SPP Patrick Törn, Ability Mobile Patrik Falk, Posten Meddelande AB Pepe Larsson, Smicker Philip Larsson, Stabenfeldt AB Roberto Wilen, Posten Meddelande AB Seiran Barwari, Chartis Ulrika Wahlström, SPP DM-Bar Fyra gånger under 2010 genomfördes SWEDMAs DM-bar och i samband med detta fyra miniseminarier. Sponsorer för detta var medlemsföretagen Reaktion, StroedeRalton, Smicker, Svensk Direktreklam och Tidningstorget.se. Medlemmar erbjuds annonsering till rabatterade priser. INFORMATION Nytt om DM SWEDMAs nyhetsbrev skickas ut varje månad, förutom under juli, via e-post till medlemmar och associerade företag med bland annat information från SWEDMA, FEDMA, juridisk information och nyheter inom DM-området.

5 ARBETSGRUPPER Inom SWEDMA verkar flera arbetsgrupper med olika inriktningar och uppdrag för att främja och påverka marknaden för direktmarknadsföring. Gruppen DM i digitala medier Gruppen består av två delar: DM i digitala medier och Mobil marknadsföring. Delgrupperna arbetar med att ta upp frågor som rör marknadsföring via e-post respektive mobil. De har under året utarbetat en vitlista som ackrediterar seriösa aktörer som gör större e-postutskick. DR-gruppen Gruppen är en arbetsgrupp som representerar medlemmars intressen inom direktreklam. TM-gruppen Gruppen representerar medlemmarnas intressen inom telemarketing. Sökgruppen Gruppen arbetar med frågor som rör sökordmarknadsföring. SWEDMA Advisory Board SWEDMA Advisory Board representerar köparna av DMtjänster inom SWEDMA. De arbetar med köparnas aspekter på DM och är en kravställare till de övriga grupperna. Print 2.0 Arbetsgruppen Print 2.0 har till syfte att öka kunskapen om vad som kan åstadkommas inom print. DELTAGANDE, ANDRA ORGANISATIONER SWEDMA har under året deltagit i branschens Europaorganisation FEDMA, Internationella Handelskammarens svenska nationalkommitté (ICC), Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) och Reklamombudsmannen (RO). SWEDMAs jurist Axel Tandberg representerade även ICC Sverige vid ICCs Data Protection Task Forces möten. Se även sidan 8. REMISSER SWEDMA har under året lämnat synpunkter till Regeringskansliet rörande tre olika remisser: Remiss om Ny konsumentkreditlag I sitt remissvar till Justitiedepartementet rörande departementspromemorian Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67) anförde SWEDMA att det var positivt att man ser över konsumentkreditlagen i anledning av genomförandet av det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/ EG) samt Justitiedepartementets önskan om motverkande av den skuldsättningsproblematik dagens så kallade SMSoch snabblån gav. SWEDMA påpekade dock att i ivern att försöka stävja problemen med skuldsättning framfördes förändringar som kan komma att vara till nackdel för en bransch med en välfungerande kreditgivning distanshandeln och marknadsföringen av den. Undantaget som fanns för att underlätta för betalningar mot fakturor var även inskrivet i Direktivet och borde därmed även införas i den kommande lagen. Genom att föra in undantaget motverkas skuldsättningsproblemen med snabblånen samtidigt som den välfungerande kreditgivningen som finns kopplad till distanshandeln kan fortleva. SWEDMA ansåg även att lagförslaget generellt var alltför allmänt hållet och lämnade ett alltför stort förslag och att det behövdes stramas upp för att på så sätt klargöra, och därmed förenkla, för marknadsföringen av distanshandeln. Remiss om Folkbokföringsutredningens slutbetänkande om Folkbokföring SWEDMA inbjöds av Finansdepartementet att lämna synpunkter på Remissen om Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföring (SOU 2009:75). SWEDMA höll med utredningen om att det var viktigt att uppgifterna i folkbokföringen speglar befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att korrekt underlag för beslut och åtgärder finns för olika samhällsfunktioner. SWEDMA ansåg även att det var av största vikt att dessa uppgifter även finns tillgängliga för näringslivet, då man på så sätt kan göra ett säkrare urval för riktade marknadsföringskampanjer och därmed hålla nere kostnaderna för marknadsföringen något som kommer slutkund till gagn genom ett lägre pris. Betänkandet rörande Mutbrott SWEDMA lämnade även synpunkter på betänkandet rörande Mutbrott (SOU 2010:38). Däri framförde SWEDMA att det är av yttersta vikt att korruptionen bekämpas med kraft. Detta kan endast lyckas med en kombination av åtgärder av såväl repressiv som förebyggande natur. Grundläggande i ett effektivt system är förstås en skarp, tydlig och begriplig lagstiftning, där övervakande och ingripande organ har tillräckliga resurser för att upprätthålla reglerna. Det räcker dock inte SWEDMA är övertygat om att det straffrättsliga systemet måste samverka med näringslivets självreglering på sätt som utredningen föreslog. SWEDMA svarade även till EU under 2010 angående den Europeiska Kommissionens konsultation rörande e-handel och gränsöverskridande handel. Europeiska Kommissionens konsultation rörande e-handelsdirektivet SWEDMA svarade även på den Europeiska Kommissionens frågeformulär i den offentliga konsultationen rörande e-handelsdirektivet där Kommissionen sökte svar på om den gränsöverskridande handeln fungerade tillfredställande och om det fanns områden att förbättra. SWEDMA svarade att den gränsöverskridande handeln är en marknad som ännu inte upplevt sin fulla potential (endast 7 procent av EUs medborgare har utnyttjat möjligheten) och att det måste till enklare regler för näringslivet rörande kontraktsrätt, konsumenträtt och dataskydd så att fler företag vågar marknadsföra sig i fler medlemsstater. SPAR (Statens person- och adressregister) Under året har arbetet med att bevaka och påverka utvecklingen av SPARs framtid fortsatt och intensifierats. Inom SWEDMA finns en särskild SPAR-grupp som genomfört en rad initiativ. SWEDMA har också genomfört möte med Skatteverket, som tagit över driften av SPAR. Vad SWEDMA och dess medlemmar framfört till såväl Skatteverket som Regeringskansliet är att det är viktigt att värna näringslivets intressen. Så som SPAR nu visat sig fungera i praktiken riskerar SWEDMAs medlemmar och associerade företag påverkas negativt, tyvärr helt i linje med SWEDMAs farhågor inför Skatteverkets övertagande. 5

6 Därför är våra primära krav på SPAR desamma som tidigare: Skapa förutsättningar för en marknad utan monopol och utan begränsning av antalet aktörer där de som har kunskap och kompetens kan tillgodose marknadens behov genom vidareförädling. Säkerställ att dessa aktörer får oinskränkt tillgång till SPAR. Skapa ett tydligt regelverk för vilka krav som ställs på dessa aktörer. NIX ADRESSERAT SWEDMAs spärrtjänst NIX adresserat för konsumenter som inte önskar ta emot personadresserad reklam via vanlig post är i drift. Ett flertal företag har tecknat avtal med SWEDMA för att kunna utföra kontroller mot registret. Vid årsskiftet innehöll registret ca namn. NIX-TELEFON På uppdrag av Föreningen NIX-Telefon förvaltas spärrtjänsten NIX-Telefon av SWEDMA. Uppdraget innefattar främst avtalshantering och distribution av spärregistret, information till konsumenter, företag och massmedia och ekonomisk förvaltning. Under året minskade antalet registrerade nummer i spärrregistret NIX-Telefon med cirka och i december 2010 innehöll registret telefonnummer. GOD SED VID DIREKTMARKNADSFÖRING SWEDMA har under 2010 fortsatt arbetet med att revidera och systematisera sina skilda uttalanden om god sed vid marknadsföring genom olika kanaler. SWEDMA har hållit överläggningar med berörda medlemsföretag rörande mo- bil marknadsföring och publicerade i februari nya etiska regler inom detta område. BRANSCHÖVERENSKOMMELSEN OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SWEDMA har i samråd med Datainspektionen fastställt regler för behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring. DM-NÄMNDEN SWEDMA är huvudman för Etiska rådet för direktmarknadsföring (DM-nämnden). DM-nämnden följer direktmarknadsföringens utveckling, påtalar oacceptabla former av marknadsföring och bidrar till normbildning för framtida marknadsåtgärder. Nämnden är därmed ett exempel på näringslivets egenåtgärder för god marknadsetik. Nämnden prövar ärenden som rör tillämpning av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. Under 2010 inkom 713 ärenden till nämnden. Nämndens uttalanden publiceras på Nämnden bestod under 2010 av: Per Eklund, ordförande Jonas Olsson/Urban Ståhl, Föreningen NIX-Telefon Jan Fager, Sveriges Annonsörer Bo Lindell, Svensk Distanshandel Clas-Fredrik Lund, SWEDMA Eva-Marie Åkesson, SWEDMA Sekreterare var Axel Tandberg, SWEDMA, Mikael Rydkvist, SWEDMA, David Johansson, SWEDMA samt Sara- Louise Axelsson, SWEDMA. Guldnyckeln 2010 Vinnarna i DM-världens egen Oscarsgala presenterades på Globen Annexet den 24 mars. I år var dessutom första året för utdelning till alla guldvinnare av det nya glaspriset från Mats Jonasson Målerås. Integrerad DM-kampanj till konsument GULD Gadd Direct AB Swedbank Juristbyrå Sambotestet Motivering :Att sälja en ångestframkallande och svindyr tjänst som målgruppen aldrig tänkt använda sig av är en utmaning. Och att prata om livets tunga frågor på ett humoristiskt sätt är inte heller särskilt lätt. Årets vinnare lyckas gifta ihop olika kanaler på ett sätt som verkligen skiljer sig från konkurrenterna. Juryn avslutar kort och gott med ett rungande: Ja! SILVER Tackolov AB Dina Försäkringar En försäkring för hundiga hundar BRONS Ogilvy Stockholm Eniro Eniro Skattjakten Integrerad DM-kampanj till företag GULD MRM Starsky 3 Företag Sveriges Bästa Reception Motivering: Insikten om vem som egentligen bestämmer är central för vinnarens framgång. Juryn föll för smartheten och tålamodet i att låta målgruppen själv göra jobbet och skapa möjligheter till framtida affärer. SILVER MRM Starsky/Storåkers McCann SEB Rådgivning för hela företagaren BRONS TOL Tackolov AB Dina Försäkringar Modellen för en riktigt bra åkeriförsäkring DM till företag enskilt bidrag GULD Saatchi & Saatchi Sveriges Tidsskrifter Personligt omslag Motivering: Vinnaren har på ett mödosamt sätt använt en av direktmarknadsföringens unika möjligheter: målgruppsanpassning på personlig nivå. Tillsammans med en gedigen insikt om vad som fångar mottagarens fulla intresse dem själva når man ett imponerande resultat. 6

7 SILVER Mecka Nexans Dolda fördelar BRONS MRM Starsky SEB Dubbla budskap gjorde jobbet DM TILL KONSUMENT ENSKILT BIDRAG GULD Pool Gröna Lund Gröna Lund växer Motivering: I en tid då mediernas gränser suddas ut blir distinktionen mellan media och metod viktigare än någonsin. Årets magiska vinnare gör inte bara konkurrenterna gröna av avund, utan bevisar också att DM inte är ett media från förr, utan i högsta grad en växande metod för att attrahera dagens kunder även i morgon. SILVER MRM Starsky SEB Ett riktigt enkelt DR från SEB BRONS MRM Starsky Riksgälden Vasaloppet DM FÖR IDEELLA ORGANISATIONER GULD Pool Cancerfonden Rosa Bandet Motivering: Juryn vill belöna sällsynt innovativ ideell kommunikation.en automatisk förkortare som förlängde banden av virtuell utsmyckning som blev guld värd. SILVER Lowe Brindfors Rädda Barnen Prisvärda Julgåvor BRONS Customersonly AB Barncancerfonden 3 av 4 Listan SÖKMARKNADSFÖRINGSPRISET GULD Search integration Baby- Björn BabyBjörns Webbplats Motivering: Tack vare en långsiktig strategi på en internationell marknad och kundens fokus på närhet i slutkonsumentens köpprocess, har vinnaren lyckats bära fram sin kund till en trygg närvaro i sökmotorerna. SILVER Relevant Traffic Sverige Swedbank AB Under Eken BRONS Relevant Traffic Sverige Eksportutvalget for fisk (EFF) Svenskt kött blir norsk fisk LOjALITETSPROGRAM/ KUNDPROGRAM KONSUMENT GULD Kaplan RM Apoteket AB Apo Plus revitaliseringen av en etablerad kundklubb Motivering: Prestationen som årets vinnare står för har bestått i att lyckas ställa om från att vara det enda alternativet till att bli ett av flera; i att utveckla kommunikationen från bred och generell till segmenterad och lönsamhetsorienterad; i att medvetet prioritera moderna kanaler före traditionella; och i att lyckas attrahera hundratusentals medlemmar till ett lojalitetsprogram hos ett företag man kanske allra helst inte vill behöva göra affärer med. Vi gratulerar därför till ett väl utfört analys- och strategiarbete, ett tilltalande kreativt uttryck och imponerande resultat. SILVER MRM Starsky SJ Ett kundprogram som står i storm BRONS Smicker Hemtex AB Studio Hemtex, passion för mjuk inredning LOjALITETSPROGRAM/ KUNDPROGRAM FÖRETAG GULD Smicker Volvo Personvagnar Volvo Pro Drivers Motivering: Incitamentet för att etablera individuella relationer mellan leverantör och kund är stort både för nuvarande och framtida affärer. Det är årets vinnare ett levande exempel på. Vilande på en tydlig strategi och genom kontinuerlig utveckling av kommunikation och erbjudanden demonstrerar årets vinnare att personligt tilltal och förmågan att erbjuda anpassade mervärden löpande, påverkar både consideration, lojalitet, köpintention och rekommendationsvilja. RESULTAT OCH ANALYSPRISET (SPONSRAS AV DIREKTMEDIA) GULD Smicker Volvo Personvagnar Bygg din Volvo, the RM version Motivering: Ett gott exempel på gediget analysarbete med självinsikt och lyhördhet inför konsumenternas behov och önskemål. Ett holistiskt processtänkande som förändrat en skojfunktion på webben till ett kraftfullt säljverktyg, väl integrerat med affärsprocessen. SILVER Kaplan RM Åhléns Mjuka insikter, hårda resultat BRONS Lentus AB InkClub AB Återaktivering av InkClubs kunder KREATIVITETSPRISET GULD DDB Stockholm Papercut Shop Papercut Motivering: Engagerande, lockande, underhållande, smart, enkelt, annorlunda, relevant och dessutom väldigt kreativ reklam. SILVER Saatchi & Saatchi Elmsta 3000 Horror Fest Prosciutto di Giallo BRONS Ester Stockholm LAFA Kondom08, Ligglistan ÅRETS AD Christian Barret, The Fan Club med Ann Idstein DR Motivering: Med en skrämmande bra känsla för detaljer och en kusligt skicklig dramaturgisk ådra gör årets Art Director arbetet till en fest. ÅRETS COPY Magnus Jakobsson, DDB Stockholm med Papercut Motivering: Du skriver en text. Du vill att någon ska läsa den. Du producerar reklam. Du engagerar en hel tävlingsjury. Du är en copywriter. Du brukar skriva texter. Du gör det bra. Du har gjort det bäst. FOLKETS NYCKEL (SPONSRAS AV ALFATELL) ESTER Stockholm LAFA Kondom08 Ligglistan ÅRETS BRANSCHPERSONLIGHET Styrelsen i SWEDMA har utsett Mikael Olander, vd CDON Group till Årets Branschpersonlighet. Motivering: För att ha visat att det går att bygga en framgångs koncern i miljard klassen i Norden på den direkta modellen inom marknadsföring. Detta med en mix av beprövade direkthandels metoder såväl som med nya, digitalt och socialt. I alla sammanhang under året som Mikael synts, och det är många, har han stått upp som stolt e-handlare och pekat framåt mot den direkta framtiden för försäljning och kommunikation. Han fick avsluta 2010 med att ringa i börsklockan och en kurs uppåt. Nu ringer vi in honom i direktmarknadsföringens historia som SWEDMA och Guldnyckelns branschpersonlighet DIAMANTPRISET (SPONSRAS AV PAR) Pool Cancerfonden Rosa Bandet Motivering: En kampanj med många fördelar. En kampanj som utnyttjar ett etablerat beteende. En kampanj som är både social, omtänksam och beräknande. En kampanj med en genomtänkt strategi, smart kreativitet och ett gott resultat. ÅRETS GULDNYCKELSPONSORER, SE BAKSIDAN! 7

8 Nationella och internationella samarbeten och engagemang NIX ADRESSERAT NIX Adresserat syftar till att minska mängden icke begärd reklam via adresserad post för de konsumenter som genom att anmäla sig till spärregistret NIX Adresserat tydligt motsatt sig att ta emot sådan reklam. SWEDMA äger och förvaltar NIX Adresserat, som finansieras genom avgifter från de företag som använder registret. NIX-TELEFON NIX-Telefon är ett system som motsvarar NIX Adresserat, men som i stället avser telefonen som kommunikationsmetod. NIX-Telefon ägs av föreningen NIX-Telefon som driver systemet utan vinstsyfte. Föreningen har uppdragit åt SWEDMA att ombesörja den löpande administrationen av NIX-Telefon. NIX-Telefon finansieras genom avgifter för kontroller mot spärregistret. DM-NÄMNDEN 1990 tog SWEDMA initiativet till inrättandet av Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Nämndens uppgift är att pröva ärenden som gäller tillämpningen av god etik på området direktmarknadsföring. REKLAMOMBUDSMANNEN Reklamombudsmannen arbetar förebyggande och preventivt för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden. Reklamombudsmannen har tagit över de uppgifter som tidigare sköttes av Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) och Marknadsetiska Rådet (MER). NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT NDM är ett gemensamt organ för näringslivet med uppgiften att påverka och bedriva opinionsbildning i marknadsrättsliga frågor. IRM, INSTITUTET FÖR REKLAM OCH MEDIESTATISTIK IRM mäter och kartlägger kontinuerligt den svenska reklam- och mediemarknaden, genomför analyser och gör prognoser avseende reklammarknadens utveckling, sprider kunskaper om marknadens struktur och utveckling och förbättrar därigenom beslutsunderlaget för föreningsmedlemmar och kunder. SVERIGES MARKNADSFÖRBUND Sveriges Marknadsförbund har till syfte att värna om marknadsekonomins fortbestånd och positiva utveckling. Det gör man genom att bidra till att marknadsföringen av varor och tjänster hålls på en hög nivå, såväl funktionellt som etiskt. SDH Svensk Distanshandel Samtliga av Svensk Distanshandels medlemmar är automatiskt anslutna som associerade i SWEDMA. Svensk Distanshandel är branschförening för Sveriges distans- och e-handlare. ICC, INTERNATIONELLA HANDELSKAMMAREN ICC är näringslivets internationella samarbetsorgan och har bland annat till uppgift att främja en hög etisk standard inom industri, handel och andra näringsgrenar. FEDMA, THE FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING SWEDMA är medlem i den europeiska organisationen för direktmarknadsföring, FEDMA. FEDMA är en intresseorganisation för europeiska nationella branschorganisationer på direktmarknadsföringens område. FEDMAs syfte är att verka för att den legala miljön för direktmarknadsföringsföretag i Europa inte begränsar verksamhetens möjligheter. FEDMA verkar främst gentemot myndigheter och organisationer. FEDMAs medlemmar är nationella branschorganisationer för direktmarknadsföring som företräder leverantörer, användare och media för direktmarknadsföring. FEDMA har också över 250 enskilda företag som medlemmar. Direktmarknadsföringen inom EU omsätter över 40 miljarder euro och sysselsätter over människor. FEDMA spelar en central roll i bevakningen särskilt av utvecklingen inom EU och är pådrivande i regelutvecklingen för att främja en effektiv direktmarknadsföring som respekterar mottagarnas berättigade intressen. IFDMA, INTERNATIONAL FEDERATION OF DIRECT MARKETING ASSOCIATIONS IFDMA bildades 1995 i syfte att forma gemensamma mål för världens många olika direktmarknadsföringsorganisationer. IFDMAs globala konvention, i form av 10 riktlinjer, har accepterats av direktmarknadsföringsorganisationer i 29 länder. DMA, DIRECT MARKETING ASSOCIATION DMA är den amerikanska organisationen för direktmarknadsföring och har bland annat till syfte att verkar såväl nationellt som internationellt för sina medlemmar gentemot myndigheter och organisationer samt att befrämja utbytet av information mellan medlemmar inom området direktmarknadsföring. 8 adresserat

9 Resultat- och balansräkning 2010 BALANSRÄKNING Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Förskjutning till fria reserver Fritt eget kapital Fria reserver Förskjutning från fria reserver Balanserad vinst eller förlust - - Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Bankgaranti Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga RESULTATRÄKNING Koncernen Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Medlemmar [Leverantörer av dm]* Abakus ABC direkt Ability MG Mobile AB Activema AB Ad Lantic Media AB Address Point AB Advertise AB Affärskreatörerna AB Alfatell AB Applicate AB Attraction AB augusti AB Baby DM Scandinavia AB Bisnode Informatics Sweden AB Bisnode Venture & Development AB Bong Ljungdahl Sverige AB Bonnier Publications AB Bording AB Bring CityMail Sweden AB Bring Dialogue AB CCVattugatan3 AB Compost Marketing Construct IT/Mail Direct AB Customer Clinic AB DAD Direct AB Datadia AB DDB/Rapp Collins Digital Advertising Sweden AB DirektMedia AB DM Konsult AB DMC, Direct Marketing Center DraftFCB Dubblera AB E-name Effectris AB Elanders Sverige AB vision Scandinavia Eniro AB Experian AB Gadd Direct AB Getupdated Sverige AB Global Mouth AB GMC Software Technology ApS Icebreak AB IDG International Datagroup AB IK Stockholm Infodata AB Invent Observer AB ITESCO AB JMS Mediasystem AB Kaplan RM Kompass Advokat AB Kontaktinfo AB Lazzo DM-byrå Lentus AB Maze Media mblox Northern Europe AB Mobiento Mogul AB MRM Starsky Nerell More Wunderman - NMW Netoptions Sweden AB Nordengren Ett AB Nordic Netproducts AB Nässjötryckeriet AB OgilvyOne Worldwide AB ONE Direct ONE Media Holding AB OneAlyze Sweden AB Online i Lund AB PAR AB Parajett AB PlusFourSix AB Posten Meddelande AB Posten Åland Prabert Marketing & Management Reaktion i Norden AB Regardit ReklamLogistik i Sverige AB Reklamservice AB, Kungsbacka Relation & Brand AB Relevant Information Sverige AB ROI Division AB Ruter AB SCA Graphic Sundsvall AB SCB, Företagsregistret Smicker AB StreamStone AB StroedeRalton Strålfors Svenska AB Strålfors Tandsbyn AB Svensk Adressändring AB Svensk Direktreklam AB Svensk Direktreklam Gruppen AB TM Direct TMG Stockholm Trackster KB Tryck & Rit Huss Wallin AB UC AB UNIQ Dialog i Malmö AB Web Power Scandinavia AB Åkesson Advice AB ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB 10 *: Listan visar status på medlemsbasen i mars 2011.

11 Associerade [Köpare av dm]* A-Lotterierna AB ACE European Group Ltd Aller Media AB AMF Pension AOn Sweden AB Apollo Kuoni Scandinavia AB Atelier Gyllene Snittet AB Ateljé Margaretha AB Aura Light International AB Barnens Bokklubb AB Blixtvik AB Blomqvist/Nordiska Textil-Garner AB Bokklubben Svalan Bon A Parte Postshop AB Bonnier AB Boxer TV access AB Cancerfonden Catalog Mail Outlet Cederroth International Cellbes AB Chartis Europe Cheapink Svenska AB Citibank Clas Ohlson AB Confex Sverige AB Dagens Nyheter, AB Damm Förlag AB Danske Bank Sverige AB DG Communications Diakonia E.ON Försäljning Sverige AB Easy Plant Scandinavia AB EFI AB Egmont Kärnan AB/Comics Ellos AB Enjoy Entertainment Club Entercard Sverige AB Entertaining Play Ltd (Gamesys) Eskilstuna Matsilver Fleur de Santé AB Folksam For You by Sparköp Forma Publishing group/ica Förlaget AB Fujicolor Sverige filial Företagslitteratur i Sverige AB Förlaget Harlequin AB Garntjänst AB GE Money Bank AB Gudrun Sjödén Design AB Gymgrossisten Nordic AB Göteborgs-Postens Nya AB Haléns AB Hejco Yrkeskläder Hennes & Mauritz Rowells AB Hobbex AB Home Shop Scandinavia AB Homeenter AB Hyresgästföreningen Riksförbundet Högskolan i Borås Hööks Hästsport AB IBC Euroforum If Skadeförsäkringar AB IMP Nordic AB IOGT-NTO Lotterier Josefssons Josefine Jotex AB Jula Postorder AB Klingel Sverige Krögarhuset AB Kuponginlösen AB La Redoute Sverige AB LD Marknadsassistans AB Lilla Broderiklubben Lindex AB Linea Ljudia AB Lundin & Schönberg AB Länsförsäkringar AB Mediabolaget Promedia i Mellansverige AB Mediaedge:cia Sweden HB MedMera Bank AB Miljonlotteriet MindShare Sweden AB Mittuniversitetet Mona Sverige AB mysafety AB Nature s of Scandinavia AB NetOnNet AB Nordea Bank AB (Publ) Nordnet AB Norstedts Bokklubbar Panduro Hobby AB Peter Hahn AB Presentkakan i Göteborg AB Qall Telecom AB Radiotjänst i Kiruna AB Radiotjänst i Kiruna AB Resurs Holding AB Riksgälden Rosenlust Trädgårdar Sandviks Förlag AB SBM Fordonsmärkning AB SEB SJ AB Skattebetalarnas Förening Slöjd-Detaljer AB Sparköp Postorder AB SPP Livförsäkring AB Stabenfeldt AB Stayhard AB StreetOutlet.com Studentlitteratur AB Svensk Byggtjänst, AB Svensk Distanshandel AB Svenska Dagbladets AB & Co, Handelsbolaget Svenska PostkodLotteriet/Novamedia Svenska Röda Korset Svenska Spel Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Sveriges Marknadsförbund Service AB Sydsvenska Dagbladet Talentum Media AB Telenor Sverige AB Telge Energi Försäljning AB TeliaSonera Sverige AB Thomas Löfgren Trading AB Timarco Sweden AB Tompla Scandinavia AB Tretti AB Trygg-Hansa Unionen Wasa Kredit Vattenfall AB Vega Sverige AB Ventelo Wenz Sverige AB Vesterålens Naturprodukter AB Viking Line Skandinavien AB Villaägarnas Riksförbund Vitalas AB Vitalas AB Wästgöta Textilindustri AB Yves Rocher Suède AB zoovillage.com Åse Medical AB Åshild Postorder AB Önskefoto AB *: Listan visar status på medlemsbasen i mars

12 ETT SÄRSKILT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER OCH PARTNER TILL GULDNYCKELN 2010! ARRANGÖR HUVUDSPONSOR PARTNER Sedan 1968 intresseorganisationen för företag och verksamheter som arbetar med direktmarknadsföring. Box 5185, Stockholm. Besök: Linnégatan

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden Posten Tidernas bästa julkampanjer Bli transparent eller halka efter! magasinet En tidning om direktmarknadsföring från Posten DR-akademien #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer