Res med SWEDMA till DMA oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Res med SWEDMA till DMA2012 13 18 oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas"

Transkript

1 UTBILDNINGAR 2012

2 Res med SWEDMA till DMA oktober 2012, Mandalay Bay, Las Vegas Följ med SWEDMA och Posten till världens största arrangemang inom direkt och interaktiv marknadsföring, den internationella dm-konferensen som varje år anordnas av amerikanska DMA. Här får du ta del av det absolut senaste på området, nätverka internationellt och hämta inspiration för nya fantastiskt kampanjer i framtiden! Anmäl dig redan i dag på

3 SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi kallar det enklast för direktmarknadsföring eller bara dm. Som intresseorganisation organiserar vi både köpare och säljare av dm-relaterade produkter och tjänster. På så vis har vi en unik inblick i de krav och förutsättningar som gäller för dm mellan företag såväl som mellan företag och konsument. SWEDMA arbetar också för att utveckla dm-branschen. Därför erbjuder vi dig goda möjligheter till nya eller uppdaterade kunskaper genom våra öppna och företagsanspassade utbildningar. Företag och organisationer som ansluter sig till SWEDMA förbinder sig att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. Tillsammans upprätthåller och stärker vi därmed förtroendet för hela marknadsföringsbranschen. Mer om medlemskap i SWEDMA hittar du på swedma.se och om du vill kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter här: SWEDMA Box Stockholm swedma.se Besök: Linnégatan 9-11, Stockholm. Vi anordnar ofta utbildningar, seminarier och möten i våra egna trivsamma lokaler. Som medlem eller associerad i SWEDMA har du dessutom möjlighet att för ett förmånligt pris hyra in dig i våra utbildningslokaler. Slå oss en signal så berättar vi mer!

4 4 SWEDMAs utbildningar Auktoriserad DM-Ansvarig Här är Sveriges viktigaste utbildning för dig som arbetar med direkt kommunikation. Utbildningen ger dig specialkunskaper om etik och juridik på området, och rätten att efter genomförd utbildning kalla dig auktoriserad dm-ansvarig, ADMA. Du som arbetar med dm ställs dagligen inför situationer där det krävs kännedom och kunskap om de lagar och regler som gäller. Du måste vara väl förtrogen med såväl de rättsregler som de etiska normer som påverkar dm-vardagen. Du ska kunna ansvara för att planerade dm-aktiviteter är förenliga med juridiken och etiken framförallt på den svenska marknaden, men också anpassad till förekommande EU-direktiv. Praktikfall blandas med föreläsningar, grupparbeten och egna frågeställningar. Utbildningen avslutas med hemtentamen. Utbildningen har genomförts i SWEDMAs regi under många år. ur innehållet Presentation, översyn av kursen. EG-rätt. Marknadsföringslagen. Säljfrämjande åtgärder. ADMA Brush up Personuppgifter och adressregister. Målgrupper. Känsliga produkter (alkohol, livsmedel, läkemedel, tobak). Grupparbeten. Distansförsäljningslagar (distans-handelslagen, konsumentkrediter, e-handelslagen). Egenåtgärder (etiska nämnder, god sed, etiska regler). Upphovsrätt. Sammanfattning och avslutande tankar. Tentamen. Alla SWEDMAs medlemsföretag ska ha minst en medarbetare som genomgått godkänd ADMA-utbildning eller motsvarande. Genomförs i april och november. Omfattning: 4 heldagar. Lokal/plats: SWEDMA, Linnégatan 9-11, Stockholm. Tillgänglighet: Öppet för alla. Pris exkl moms: Medlem kr. Associerad kr. Övriga kr. Mat & dryck: Ingår. Arrangör: SWEDMA. Övrigt: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. För aktuellt utbildningsdatum, sista anmälningsdag och anmälan, se: swedma.se/aktiviteter En utbildning för dig som redan gått vår ADMAutbildning. Utbildningen avser att uppdatera deltagarna kring de senaste förändringarna i dmjuridiken. Observera att utbildningens exakta innehåll kan komma att ändras. Ur innehållet: Marknadsföringslagen. Etiska regler. Allmän genomgång av PuL. SPAR och nya arbetssätt. Egenåtgärder. Övrigt viktigt att veta. Genomförs nästa gång den 20 september Omfattning: 1 heldag. Tillgänglighet: Genomgången och godkänd ADMA-utbildning är ett baskrav. Pris exkl moms: kr. Övrigt: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan ADMA-utbildad person inom företaget. Se mer på swedma.se/aktiviteter

5 SWEDMAs utbildningar 5 På rätt sida om lagen Detta är en endags grundläggande orienterande utbildning om de lagar och regler som särskilt påverkar direktmarknadsföring. Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en översikt rörande lagar, regler och egenåtgärder som berör dig i ditt arbete med direktmarknadsföring. Ur innehållet: Vad är direktmarknadsföring? Varför är det så viktigt med lagar och regler inom just detta område? Vilka lagar och regler har du att förhålla dig till? Kort om PUL och marknadsföringslagen. God sed. Fallstudier kring kampanjer fällda i DMnämnden. Do s and don ts grupparbete. Lägg märke till att detta är en utbildning ämnad att ge en orientering i den juridik och etik som gäller vid direktmarknadsföring. För att få en mer heltäckande kunskap om lagar och regler inom dm hänvisar vi till utbildningen Auktoriserad dm-ansvarig ADMA. På beställning Utbildningen genomförs på beställning, antingen hos oss eller på plats hos dig. Begär offert via swedma.se. Genomförs på beställning. Omfattning: 1 heldag. Lokal/plats: Valfritt. Tillgänglighet: Öppet för alla. Pris exkl moms: Medlem och associerad kr. Övriga kr. Mat & dryck: Ingår. Arrangör: SWEDMA. Övrigt: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. För aktuellt utbildningsdatum, sista anmälningsdag och anmälan, se: swedma.se/aktiviteter

6 6 SWEDMAs utbildningar Känd eller okänd en varumärkesbyggande resa Denna kurs tar dig som deltagare med på en resa genom alla faser i det strategiska varumärkesarbetet. Du får ikläda dig rollen som varumärkesägare och steg för steg lära dig hur faktiskt varumärkesarbete går till och hur du integrerar arbetet med din direktmarknadsföring. Utbildningen blandar teori, grupparbete och föreläsningar av gästande varumärkesägare. Ur Innehållet Varför är varumärken viktiga? (Teori) Varumärkets betydelse i DM-arbete (Teori) Vad kännetecknar ett starkt varumärke? (Teori + grupparbete) Huvuddrag i varumärkesjuridiken (Teori) Hur bygger man ett starkt varumärke? (Teori) Varumärkesanalys Plattformsutveckling Portföljstrategi Implementering Varumärkesutveckling i praktiken - del I (Grupparbete) Varumärket som produkt Varumärket som organisation Varumärkesutveckling i praktiken del II (Grupparbete) Varumärket som person Varumärket som symbol Hur varumärkesarbete leder till stark DM (Föreläsning varumärkesägare 1) Hur varumärkesarbete leder till stark DM (Föreläsning varumärkesägare 2) Varumärken och nya medier (Teori) Frågestund inför tentamen Målgrupper Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om varumärkesfrågor, men är speciellt anpassad till de som arbetar rådgivande inom dm. Kursens innehåll gör det lättare att ta ett helhetsgrepp om kundens situation och ger förståelse för de processer som i allmänhet föregår dm-besluten. Tentamen Efter avslutad kurs genomförs en tentamen bestående av ca 10 frågor av teoretisk och/eller resonerande karaktär. Varje fråga ger 3-5 poäng. Den totala maxpoängen är 40. Genomförs nästa gång den 16, 17 och 26 april Omfattning: 3 heldagar. Lokal/plats: SWEDMA, Linnégatan 9-11, Stockholm. Tillgänglighet: Öppet för alla. Pris exkl moms: Medlem kr. Associerad kr. Övriga kr. Mat & dryck: Ingår. Arrangör: SWEDMA i samarbete med Differ. Övrigt: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. För aktuellt utbildningsdatum, sista anmälningsdag och anmälan, se: swedma.se/aktiviteter

7 SWEDMAs utbildningar 7 Från tanke till handling att bygga lönsam kundutveckling En eller två dagars utbildning för dig som är nyfiken på crm, kundklubbar, lojalitetsprogram att utveckla och behålla dina viktigaste kunder. Du kan välja att gå båda dagarna eller att endast ansluta under dag två. Om utbildningen SWEDMAs strategiska utbildning i dm fokuserar på att ta dig från tanke till handling. Nyckeln till framgång i dagens marknadsföring handlar främst om att behålla och utveckla de kunder du har. Oberoende om konjunkturen går upp eller ned kommer nyckeln till ditt företags framgång att bero på er samlade förmåga att behålla och utveckla värdekunderna. Ur Innehållet Så bygger du lönsam kundutveckling. Customer Life Time Value (CLV). De 4 strategiska hörnstenarna i framgångsrik direktmarknadsföring. Sälj- och marknadsföringsprocesser. Nyckeltal för kundutveckling. Kundflödesanalys. Allokering av marknadsföringsresurser. Varför ska du delta? Efter den här utbildningen har du kunskap om de strategiska tankarna kring lyckade affärsmodeller bakom framgångsrik DM. Om hur du kan påverka dina kunders beteenden. Om hur du behåller och utvecklar dina kunder. Om hur du bygger upp lönsamma relationer med dina kunder. Du får också mer än teori du får en bra praktisk bas för att börja ditt eget arbete och en möjlighet att bredda ditt nätverk. Målgrupp Personer i ledande befattning inom B2B och B2C. Företagsledare ansvariga för kunders utveckling och som är med i processen att bygga lönsam kundutveckling (vd:ar, marknadschefer, försäljningschefer, crm-ansvariga, Key Account Managers, projektledare, kampanjplanerare, produktchefer och motsvarande). Genomförs nästa gång september Omfattning: 2 heldagar. Dag två består av praktiska exempel och diskussioner. Välj själv om du vill gå hela utbildningen eller endast ansluta under dag två. Lokal/plats: SWEDMA, Linnégatan 9-11, Stockholm. Tillgänglighet: Öppet för alla. Pris exkl moms: Medlem och associerad kr. Övriga kr. Pris exkl moms för endast dag 2: Medlem och associerad kr. Övriga kr. Mat & dryck: Ingår. Arrangör: SWEDMA. Övrigt: Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. För aktuellt utbildningsdatum, sista anmälningsdag och anmälan, se: swedma.se/aktiviteter

8 Abakus ABC direkt ActionBase Marketing Technology Ad Lantic Media AB Address Point AB Advertise AB Affärskreatörerna AB Alfatell AB Applicate AB Attraction AB augusti AB Baby DM Scandinavia AB Bisnode Informatics Sweden AB Bisnode Venture & Development AB Bong Sverige AB Bring CityMail Sweden AB Bring Dialogue AB CCVattugatan3 AB Compost Marketing Construct IT/Mail Direct AB Customer Clinic AB DAD Direct AB Datadia AB Digital Advertising Sweden AB DirektMedia AB DM Konsult AB DMC, Direct Marketing Center DraftFCB Dubblera AB E-name Effectris AB Elanders Sverige AB vision Scandinavia Eniro AB Experian AB Gadd Direct AB Getupdated Sverige AB Global Mouth AB GMC Software Technology ApS IDG International Datagroup AB IK Stockholm Infodata AB INGO Itesco AB JMS Mediasystem AB Kaplan RM Kompass Advokat AB Kontaktinfo AB Lazzo DM-byrå Lentus AB Link Mobility Maze Media mblox Northern Europe AB Mobiento Mogul AB MRM Starsky Netoptions Sweden AB Nordengren Ett AB Nordic Netproducts AB OgilvyOne Worldwide AB OneAlyze Sweden AB Online Fulfillment Sverige AB PAR AB Parajett AB Posten Meddelande AB Posten Åland Prabert Marketing & Management Reaktion i Norden AB ReklamLogistik i Sverige AB Reklamservice AB Relation & Brand AB Relevant Information Sverige AB ROI Division AB Ruter AB SCA Graphic Sundsvall AB SCB, Företagsregistret Smicker AB StreamStone AB StroedeRalton Helsingborg StroedeRalton Kungsbacka StroedeRalton Stockholm Strålfors Svenska AB Svensk Adressändring AB Svensk Direktreklam AB TMG Sthlm AB Trackster KB Tryck & Rit Huss Wallin AB UC AB UNIQ Dialog i Malmö AB Web Power Scandinavia AB Wunderman XMC Sverige AB (Spready) Åkesson Advice AB ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB A-Lotterierna AB ACE European Group Ltd Akademibokhandelsgruppen Aller Media AB AMF Pension AOn Sweden AB Apollo Kuoni Scandinavia AB Atelier Gyllene Snittet AB Ateljé Margaretha AB Aura Light International AB Barnens Bokklubb AB Blomqvist/Nordiska Textil-Garner AB Bokklubben Svalan Bon A Parte Postshop AB Bonnier AB Bonnierförlagen AB Boxer TV access AB Cancerfonden Catalog Mail Outlet Cederroth International Cellbes AB Chartis Europe Cheapink Svenska AB Clas Ohlson AB Confex Sverige AB Dagens Nyheter, AB Damm Förlag AB Danske Bank Sverige AB DG Communications Diakonia E.ON Försäljning Sverige AB EFI AB Egmont Kärnan AB/Comics Ellos AB Enjoy Entertainment Club Entercard Sverige AB Eskilstuna Matsilver Fleur de Santé AB Folksam For You by Sparköp Forma Publishing group Fujicolor Sverige filial Företagslitteratur i Sverige AB Förlaget Harlequin AB Garntjänst AB GE Money Bank AB Gudrun Sjödén Design AB Göteborgs-Postens Nya AB Haléns AB Hennes & Mauritz Rowells AB Hobbex AB Home Shop Scandinavia AB Homeenter AB Högskolan i Borås Hööks Hästsport AB IBC Euroforum ICA Sverige AB If Skadeförsäkringar AB IKANO Bank IMP Nordic AB IOGT-NTO / Miljonlotteriet Jotex AB Klingel Sverige Kuponginlösen AB La Redoute Sverige AB LD Marknadsassistans AB Lilla Broderiklubben Lindex AB Linea Ljudia AB Länsförsäkringar AB Marginalen AB Mediabolaget Promedia i Mellansverige AB Mediaedge:cia Sweden HB MedMera Bank AB MindShare Sweden AB Mittuniversitetet Mona Sverige AB mysafety AB Nature s of Scandinavia AB NetOnNet AB Nordea Bank AB (Publ) Nordnet AB Norstedts Bokklubbar Panduro Hobby AB Peter Hahn AB Presentkakan i Göteborg AB Radiotjänst i Kiruna AB Resurs Holding AB Riksgälden Sandviks Förlag AB SBM Fordonsmärkning AB SEB SJ AB Skattebetalarnas Förening Slöjd-Detaljer AB Sparköp Postorder AB SPP Livförsäkring AB Stabenfeldt AB Stayhard AB Svensk Byggtjänst, AB Svensk Distanshandel AB Svenska Dagbladets AB & Co, Handelsbolaget Svenska PostkodLotteriet/Novamedia Svenska Röda Korset Svenska Spel Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Sveriges Marknadsförbund Service AB Talentum Media AB Telenor Sverige AB Telge Energi Försäljning AB TeliaSonera Sverige AB Timarco Sweden AB Tompla Scandinavia AB Trygg- Hansa Unionen Wasa Kredit Vattenfall AB Vega Sverige AB Ventelo Wenz Sverige AB Vesterålens Naturprodukter AB Villaägarnas Riksförbund Vitalas AB Witre AB Yves Rocher Suède AB Åse Medical AB Åshild Postorder AB Önskefoto AB

VD har ordet. Innehållsförteckning

VD har ordet. Innehållsförteckning Årsberättelse 2010 VD har ordet Vi har nu till handlingarna definitivt lagt 2010, året då nästan hela världen bestämde sig för att hjulen skulle börja snurra igen. Också i vår speciella sektor av ekonomin

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden

magasinet Les Binet #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena Line lojalitetsprogrammet Extra Jakten på den trogna kunden Posten Tidernas bästa julkampanjer Bli transparent eller halka efter! magasinet En tidning om direktmarknadsföring från Posten DR-akademien #4.11 dm-trender du måste känna till Succéresan Så skapade Stena

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM MOBILMARKNADS- FÖRING. FRÅN KÖPARE, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Kommittén för mobilmarknadsföring, KMM, har som ambition att utveckla mobil marknadsföring för såväl annonsörer som leverantörer. www.annons.se/kmm.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke Slutsålt! mer på väg in Sälj mer och ta bättre betalt Om konsten att skapa ett starkt varumärke Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller motivera ett högre pris

Läs mer

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam

magasinet Med formen i fokus>>> #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner Insamling effektiv via direktreklam Banken som vet vad kunden vill ha SJ är kundlojaliteten på spåren magasinet En tidning om direktreklam från Posten DR-akademien #3.09 Låt dina mottagare prova direkt Framtiden enligt Rietz och Slörner

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Oktober 2008 Vecka 44 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Claes Linusson utsågs igår till Årets Mentor 2008! Frukostmöte 28/10: Hur påverkar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Loyalty & Rewards. Johan Edfors Jag tycker att man skapar kundlojalitet genom service och bemötande.

Loyalty & Rewards. Johan Edfors Jag tycker att man skapar kundlojalitet genom service och bemötande. ANNONS MARS 2015 KUNDLOJALITET.COM MISSA INTE case med Statoil och deras lojalitetsprogram. Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet LÄS om kopplingen mellan personlighet, emotioner och lojalitet.

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Invigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 23/9 -

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer