22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital."

Transkript

1 05

2 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid 12 Dominique: En värld av möjligheter 13 Marcus: Allt för kundens upplevelse 14 Rhiannon: En inspirationskälla 15 Åsa: Skapande arkitektonisk konst 16 Kundstudie: Nike Woman 22 Förvaltningsberättelse 28 Omsättning och resultat 31 Finansiell ställning 34 Kassaflöde 37 Förändring i eget kapital 38 Noter 56 Revisionsberättelse 57 Bolagsstyrning 59 Framfabaktien 63 Fem år i sammandrag 64 Definitioner 65 Information till aktieägarna 66 Styrelse och ledning 68 Kontor och kontaktinformation 18 Kundstudie: JAKO-O 20 Kundstudie: Medic-to-Medic Framfab 2005

3 Det här är Framfab Vad vi tror på Våra två största tillgångar är kundrelationerna och våra medarbetare på alla nivåer. Vi löper hela linan ut tillsammans med våra kunder och skapar långsiktiga och starka relationer. Vi tänker strategiskt och vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov till fullo. Arenan är internationell både vad gäller perspektiv och leverans av lösningar till kunderna. Vi är ambitiösa människor och vi har ett okonventionellt tänkande. Vi är vinnare och vi är ärliga och hyggliga människor. Att vinna ett silver är för oss detsamma som att förlora ett guld. Vi är nyfikna och kreativa vilket är det som driver fram innovation. Vår kompromisslösa inställning till att göra banbrytande arbeten i kombination med enastående talang samt en ärlig och öppen dialog med kunden säkerställer att våra lösningar gång efter gång överträffar branschens förväntningar. Skellefteå Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn Hamburg Amsterdam London Frechen/Köln München Zürich Omsättning per land, MSEK Rörelseresultat per land, MSEK Antal anställda Tyskland 47,2 Sverige 92,8 Danmark 99,8 Nederländerna 14,3 Storbritannien 219, UK DK SE DE NL MB 1) Nederländerna 12 Tyskland 51 Sverige 101 Moderbolag 8 Storbritannien 188 Danmark 83 1) Moderbolaget & elimineringar Framfab

4 Vår strategi och vår verksamhet CARTER ALAN BRIGITTE OCH PATRICK VÅR Strategi Vår strategi för verksamheten baseras på att: Utveckla och bredda internationella kundrelationer till att omfatta hela vårt utbud av tjänster. Säkerställa att vi använder de bästa metoderna för att maximera resursutnyttjande och faktureringsgrad. Samarbeta med utvalda partners. Fortsätta att söka och utvärdera förvärv. VÅR verksamhet Framfab specialiserar sig på digital marknadsföring samt informations- och transaktionslösningar understödda av strategisk insikt. Det är människorna och vårt sätt att integrera kompetensområdena Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & Teknologi som gör oss unika och som gör att vi skapar värde för våra kunder. 2 Framfab 2005

5 2005 i korthet Framfabs rörelseresultat ökar med 182 %, till 38,4 MSEK Framfab ökar nettoomsättningen med 45 %, till 474 MSEK Framfab vinner under året närmare 50 nya kunder Framfab förvärvar Oyster och bildar Storbritanniens största aktör Framfab uppnår marknadsledarskap i Danmark, Storbritannien och Sverige Framfabs samtliga länder visar positivt resultat Jesper Andersen tillträder som vice vd i augusti Katarina G. Bonde, Steve Callaghan, Lucas Mees och Arne Myhre väljs in i styrelsen Omsättning MSEK KSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK , Omsättning Omsättninng per anställd Framfab

6 Vd har ordet Det är en mycket personlig och stimulerande uppgift Vi har haft en fantastisk utveckling även under detta år då Framfab har ökat omsättningen och nästan trefaldigat rörelseresultatet. I och med 2005 års förvärv av Oyster är vi nu marknadsledare i Danmark, Storbritannien och Sverige. Vår underliggande verksamhet fortsätter att förbättras. Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet passerade 13 % att jämföra med 6 % förra året och 60 % för Det är en prestation som alla Framfabmedarbetare kan vara stolta över. Framfabs verksamhet bygger på kompetensen hos medarbetarna och det är avgörande att ha de rätta människorna. Utan att skämmas ser vi oss som Europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult vad gäller kvalitet och lönsamhet. Våra lösningar fortsätter att ta hem internationella utmärkelser och många kunder väljer Framfab som sin internationella samarbetspartner. Eftersom den här trenden rimligtvis håller i sig kommer vi fortsätta att prioritera en internationell expansion av vår verksamhet de närmaste åren. Vi har haft ett fortsatt starkt fokus på att genomföra vår strategi. När det gäller våra större kunder har det betytt ett närmare, och ofta internationellt, samarbete som omfattar ett spektrum av tjänster. Vi har fokuserat på att förbättra marginalerna genom att bättre utnyttja tillgängliga resurser vilket även omfattar gränsöverskridande kundsamarbeten och kompetensutbyten. Förvärvet av Oyster har även tillfört ytterligare skalfördelar och förbättrad lönsamhet. Det samlade resultatet av strategin är en förbättring av lönsamheten med över 180 % jämfört med Ett resultat av förvärvet av Oyster i maj är att det sammanslagna Framfab Storbritannien, förutom marknadsledarskap, har en kundlista som väcker beundran i branschen. Förvärvet har bidragit till lönsamheten och har även utökat koncernens tjänsteutbud. Ytterligare kostnadssynergier förväntas slå igenom under Vår danska verksamhet som leds av vice vd Jesper Andersen, som också är vd för Framfabs svenska verksamhet, fortsätter att höja ribban i branschen vad gäller lönsamhet och vinstnivå. Lönsamheten i Framfab Danmark är i världsklass och visar potentialen i våra andra länder. Framfab 2005

7 STEVE Även utvecklingen i den tyska och schweiziska verksamheten fortsatte att förbättras under Det är noterbart att kunder hänförliga till den schweiziska verksamheten, men där en stor del av arbetet utförs och faktureras i andra delar av Framfab, omsatte omkring 3 miljoner euro under Den tyska verksamheten fortsatte växa och förbättrade lönsamheten med 23 % jämfört med Som förutspått var 2005 även året då den nederländska verksamheten vände till vinst. Under 2006 kommer vi att fortsätta verkställa vår strategi och sträva efter ytterligare finansiella förbättringar samtidigt som vi fortsätter söka efter och utvärdera förvärv. Vi kommer att fortsätta dra nytta av marknadstrender som tillväxten inom e-handel, reklam online och den ökande andelen européer som har tillgång till bredband. Medan en ökad storlek ger kostnadsfördelar så är det vår förmåga att framgångsrikt integrera olika enheter, vilket var fallet med Oyster, som är nyckeln till större framgångar. Under 2006 kommer vi att ytterligare integrera våra internationella aktiviteter och då särskilt inom interaktiv marknadsföring. Det finns inte två dagar på Framfab som är varandra lika. För att lyckas i den miljö som vi verkar så måste du vara rörlig i sidled och utvecklas av de utmaningar och möjligheter som du möter varje dag och du måste också vilja göra det nästa dag igen. Det är en mycket personlig och stimulerande upplevelse. Steve Callaghan Verkställande direktör Framfab AB Framfab

8 Marknad ROB SAMANTHA FRANZ OCH MARCEL Under 2005 har vi pekat på ett antal huvudfaktorer som påverkar vår marknad: Bredbandspenetrationen, ökning av överförandet av reklamresurser till förmån för kanaler online samt ökad konvergens mellan tjänsteerbjudanden inom mobila kommunikationslösningar och internet via fast uppkoppling. Utvecklingen inom dessa områden fortsätter att skapa spännande möjligheter för Framfab. Samtidigt fortsätter konsolideringen av branschen med Framfab i en ledande roll. Bredbandspenetrationen bland uppkopplade hushåll i Europa har ökat med 60 % från 2004 till 2005 och omfattar nu 39 % av hushållen. Västeuropa har idag fler bredbandsuppkopplingar än hela Nordamerika. I Storbritannien har till exempel 56,7 % av befolkningen tillgång till höghastighetsuppkopplingar. Ökande uppkopplingshastigheter tillsammans med ett förändrat konsumentbeteende har medfört att konsumenterna har ökat sin totala medietid online. Konsumentvaruföretagen ökar anslagen och förväntas lägga 400 miljoner euro på internetlösningar under 2006, vilket är 17% mer än 2005 och 42 % mer än Reklam online förväntas omsätta 6,5 miljarder euro 2010, vilket är nära tre gånger så mycket som årets 2,3 miljarder euro. Storbritannien är för närvarande den största enskilda marknaden. Världsmästerskapen i fotboll 2006 förväntas även att sätta fart på reklam online i Tyskland, med stora investeringar under 2006, som ger en årlig genomsnittlig förväntad tillväxt på 22 % fram till år Samtidigt som Storbritannien idag är Europas största e-handelsmarknad förväntas Tyskland från och med år 2009 ha tagit över den rollen med en marknad i storleksordningen 43 miljarder euro. Marknadsvärdet 2005 i Storbritannien beräknas till 18 miljarder euro och den förväntade tillväxten under 2006 för de sex länder som Framfab är verksamt i förväntas vara i genomsnitt 36 %. I Danmark, Schweiz och Sverige förväntas tillväxten överstiga 40 %. Mer än hälften av Europas vuxna befolkning handlar nu online, vilket ökar efterfrågan på bra användarvänlighet, kundservice och utbud från försäljarna. Som en följd av ebays förvärv av Skype tvingas de etablerade leverantörerna av telefonitjänster agera för att skydda sina marknadsandelar och snabbt komma med nya sammansatta erbjudanden om höghastighetsbredband, fastpristelefoni samt erbjudanden om helhetslösningar för hemmets fasta och mobila kommunikation. I Danmark, Nederländerna och Sverige tillåter enkla uppkopplingar av typen xdsl att konsumenterna kan avsluta sina telefonabonnemang och enbart ha en bredbandsuppkoppling. Sådana erbjudanden driver på bredbandstillgängligheten, även i hushåll som saknar dator, där uppkopplingen möjliggör anslutning av olika så kallade Wi-Fi-enheter. Genom inslaget av fasta priser uppmuntras användningen av telefonen som interaktiv kanal eftersom det eliminerar bekymret med mobilavgifter samtidigt som det ökar prestandan (bredband kontra 3G och GSM). Konvergensen av tjänster är intressant för Framfab eftersom vi har en gedigen erfarenhet från kunder inom telekomindustrin och stor efterfrågan på våra tjänster speciellt inom användarstudier, interaktiv marknadsföring och strategisk insikt. Konsolideringen av branschen fortsätter med Framfab i en ledande roll genom till exempel förvärvet av Oyster i Storbritannien. I övrigt har under året bland annat DAD design i Belgien förvärvats av LB Icon, Londonbaserade Glue och DNA förvärvats av Aegis respektive aquantives. Framfab är både väl positionerat för att fortsätta spela en aktiv roll i konsolideringsprocessen och för att fortsätta utvecklas organiskt. 6 Framfab 2005

9 Medarbetare och organisation SIMON STEPHEN FRANZ och BRIGITTE TILLVÄXT Under 2005 växte vi från 327 till 443 medarbetare. Tillväxten förklaras i huvudsak av det framgångsrika förvärvet av Oyster Partners i London, men också beroende på egen organisk tillväxt. Förvärvet av Oyster kompletterade Framfabs position som marknadsledare i Danmark och Sverige genom att vi fördubblade närvaron i Storbritannien och säkrade den avundsvärda positionen som den ledande aktören ur ett marknadsförings-, transaktions- och informationsperspektiv. Talang och entusiasm Under en period präglad av förändring har kompetensen och entusiasmen hos våra medarbetare medfört att vi kunnat fortsätta utveckla varaktiga relationer med våra kunder. Vi ser fram emot att ytterligare stärka banden genom att dela med oss av vår erfarenhet från de senaste tjänsterna till kunderna. Det är erfarenhet som också möjliggör för våra medarbetare att fortsätta utvecklas i sina roller och kompetenser internt. Proaktivitet när det gäller att utvärdera prestationer och att identifiera utbildningsbehov är grundläggande för att säkerställa att Framfab tillhandahåller rätt utbildning för den enskildes utveckling. Vi fortsätter att enbart anställa de allra bästa runt om i Europa. Det är personer som attraheras av den typen av lösningar som vi gör för våra kunder, de möjligheter vi erbjuder och den speciella Framfabkulturen som präglar organisationen. Vi anställer personer som drivs av utmaningar, som har förmåga att lösa komplexa problem och som tycker om att ta ansvar. Vi erbjuder dem möjligheten att arbeta tillsammans med begåvningar inom deras eget och andras områden. Förutom att arbeta med de marknadsledande projekten erbjuder vi en karriärutveckling som sporras av att arbeta med de skarpaste personerna i branschen. Utbildningsnivå Åldersfördelning Eftergymnasial utbildning, 18% Gymnasieutbildning, 6% Universitet eller högskoleutbildning, 76% Över 45, 2% år, 8% år, 23% Under 25 år, 5% år, 23% år, 39% Framfab

10 MARIA OCH SOHEIL MARTIN LUKE Engagemang och lojalitet I en bransch ofta associerad med olika åtgärdsprogram och rekonstruktioner är medarbetarna trogna Framfab. Den genomsnittliga anställningstiden i Framfab är 3,5 år och det är också noterbart och roligt att se att medarbetare som har slutat eller gjort ett planerat uppehåll ofta kommer tillbaka. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter Ett Framfab som växer och utvecklas kräver att vi tar tillvara på och utvecklar alla medarbetares kunskaper och kompetens. Varje individ ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna. Jämställdhet är en viktig faktor för vår tillväxt och genomsyrar hela verksamheten. Fördelningen mellan kvinnor och män har gått från 25 % till 32 % under det senaste 12 månaderna och vi har 20 olika nationaliteter representerade. En överväldigande majoritet har examen från universitet eller högskola. Utveckling av individ och grupp Framfab är ett företag med en stark samhörighetskänsla. Vår decentraliserade organisation tillåter oss att effektivt dela med oss av kompetens, kunskap och resurser mellan kontor och länder. Utbytet som planeras att utökas under 2006 sker bland annat genom att personer byter arbetsplats och genom att projektresurser fördelas på internationell basis. Medarbetare har nyligen bland annat bytt arbetsplats från Storbritannien till Schweiz, Danmark till Sverige, Tyskland till Storbritannien samt mellan kontor i Sverige. Sverige var under början av 2005 värd för koncernens forum för kundansvariga och experter på användarstudier. Under 2006 planeras ytterligare fem forum att hållas på olika platser för olika kompetenser och grupper inom företaget. Könsfördelning Nyanställda, antal 80 Kvinnor, 32 % Män, 68 % UK DK SE NL DE 8 Framfab 2005

11 Våra kärnkompetenser LAUREN patrick, brigitte och robert DAVID Fyra kärnkompetenser som ger enastående resultat Vi organiserar vår verksamhet i fyra olika discipliner, vilka tillsammans ger synergieffekter när det gäller att skapa prisvinnande lösningar för nöjda kunder. Med denna holistiska modell som omfattar Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & teknologi uppnår vi ständigt optimala resultat. KONCEPT & DESIGN Konceptstyrd visuell och verbal kommunikation Art Directors, copywriters, animatörer och creative directors tar idéerna från ax till limpa. Vi skapar innehåll för våra kunder. Från musik till film, från fotografering till video och från illustration till text producerar vi kreativt innehåll i samklang med kunder och konsumenter. Vår gedigna kunskap om digital media ger oss insikt och förståelse för formatets utveckling vad gäller trender och möjligheter. Det ger oss grundförutsättningar att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Vårt engagemang för att finna just dessa lösningar gör att vi klarar att ta fram lösningar som överbryggar olika mediekanaler och medför framtagande av kundanpassade applikationer. Detta ger våra kunders varumärken exponering på den tuffa kommunikationsarenan. Informationsarkitektur & användarstudier Smart tänkande möter överlägsen funktion Informationsarkitektur bygger på studier av hur människor och gränssnitt samverkar i den digitala världen. Vår unika förståelse av beteendemönster och insikt i interaktionen gör våra lösningar smartare. Genom att fokusera på användarstudier får vi ett helt unikt perspektiv på hur vår kommunikation kommer att fungera redan innan den lanserats. Strategi & projektledning Ett helt nytt sätt att arbeta Våra projektledare är dedikerade och engagerade i att hjälpa kunderna att uppnå resultat. Våra konsulter som täcker hela spektrumet från digital marknadsföring till processdefiniering och kravspecifikation är övertygade om att ärlig och direkt kommunikation är nödvändig för att leverera de främsta lösningarna. Vi tar ansvar för varje projekt när det gäller att bygga strategier, definiera affärsmål och få projekten klara i tid inom budget. Systemutveckling & teknologi Utveckla mediet genom kundanpassning Våra systemutvecklare arbetar i huvudsak med lösningsspecifikationer, programmering, innehållshantering och systemintegration. Ryggraden i varje digital lösning är att vi utmanar konventionerna och flyttar fram gränserna för tillgänglig teknologi. Genom att skapa anpassade lösningar för våra kunder fördjupar vi vår förståelse för mediet samtidigt som vi förbättrar budskapets genomslag. Framfab

12 Vårt erbjudande JAMIE CECILIA OCH FRANZ JAN Skapande av högkvalitativa interaktiva lösningar Fungerar oavsett bransch Vi hanterar varje aspekt av digital kommunikation från CRM-program till viral marknadsföring och annonsering online. Från externa nät för business-to-business till publika produkt- och informationssajter och från service- och e-handelslösningar till säljstödsystem. Våra lösningar kan indelas i tre olika kategorier, Marknadsföring, Information och Transaktion som alla är skräddarsydda för att svara mot våra kunders behov inom olika branscher. Varje kategori understöds dessutom av vår kompetens inom strategisk insikt vilket också omfattar en rad användarstudier och tester. Marknadsföring Träffar målet Digitala marknadsföringstjänster innefattar kommunikationsstrategier och planering, kampanjutveckling, mikrosajter, interaktiva spel, marknadsföring och optimering via sökmotor, medieplanering och köp, konsumentstudier, co-branding, e-poststrategi, CRM-program, marknadsföring och annonsering för kreativ utveckling, trafikmaximering, pilotprogram och viral marknadsföring. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att skapa strategier som utvecklar deras varumärken på den digitala arenan och stöder komplexa affärsmål. Vi utvärderar målgrupper, konkurrensaktiviteter, kundstrategi, mål och budgetar för att skapa engagerande och effektiva kampanjer. Vi beräknar och analyserar varje marknadsinitiativ för att säkra att våra kunders program ger maximal ekonomisk avkastning och når uppsatta strategiska mål. Information Strukturera det bättre Digital informationstjänst omfattar användaranpassad design, företagskommunikation, informationshantering, nyckelfärdiga webbpubliceringssystem, produktinformation, investerarrelationer, e-learning, intranät, extranät och portaler. Vi förser våra kunder med verktygen som hjälper dem att förbättra sin verksamhet inom businessto-business, till konsumenter samt på investerar- och medarbetarnivå. Vi implementerar egna och även de mest förekommande content management-produkterna på marknaden. Vi hanterar företagskommunikation för mångfacetterade varumärken och ger dem ett tydligt, överbryggande budskap och en stark visuell identitet. Vi skapar intranät för att öka effektiviteten vilket i sin tur resulterar i högre vinst och färre problem. Transaktioner Förbättra verksamheten Digitala transaktionstjänster innefattar e-handelsplattformar, managementsystem, försäljning och därtill hörande tjänster, webbaserade affärsapplikationer, portaler, extranät, kioskapplikationer och applikationer för selfservice. En del av vårt angreppssätt är även att omarbeta processer med syfte att öka andelen godkända avslut och på så sätt optimera resultatutfallet. Vi ger våra kunder den säkerhet och den trygghet de behöver för att kunna dra nytta av teknologi för onlinetransaktioner. 10 Framfab 2005

13 Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid PAUL Det råder julstämning på Framfabs Stockholmskontor och personalstyrkan är reducerad i mellandagarna, men Creative Director Paul Collins är på plats med ett fast handslag och en rykande kaffe latte. Jag har några leveranser som jag måste hinna med innan jag tar familjen till England över nyår, säger Paul som ursprungligen kommer från Newcastle. Kärleken tog honom till Sverige som tjugoåring, berättar han och skrattar. Idag är han trettiotre år och har hunnit skaffa sig två söner och en diger erfarenhet från mer än tio år i IT-branschen. På Framfab har han varit anställd i två omgångar, första gången mellan 1999 och När Framfab köpte mediedesignföretaget Paregos 2004 blev Paul åter Framfabmedarbetare. Pauls arbete som kreativ ledare innebär att han styr och utvärderar vilka idéer som fungerar och realiseras i varje enskilt projekt. Han är hungrig och engagerad, och han drivs av att vinna priser och lösa kundens problem på nya och kreativa sätt där man använder hela spannet av marknadsföringskanaler. På Framfab har vi lyckats med integrationen av de olika kompetenser som behövs för att driva projekt av världsklass. Det är ingen slump att vi vinner prestigefyllda priser världen över, säger han stolt och tillägger att han nyligen blev invald i juryn för The One Show Awards i New York. Marknaden har mognat menar Paul, vilket ställer högre krav på nytänkande och kreativitet. Volvo Trucks Corporation, Samsung och Nissan är några av de kunder som dagligen sätter hans talang på prov. Paul exemplifierar med en nyligen genomförd Internetkampanj för Nissan där målet var lika tydligt som ambitiöst att generera ett visst antal provkörningar. Framfab skapade ett gränssnitt som tillät besökaren att provköra Nissan Pathfinder direkt i bannern, vilket gjorde besökaren mer benägen att provköra bilen i verkliga livet. Målet överträffades med råge. Kreativitet kommer inte nödvändigtvis på kontorstid, anser Paul som jobbar mycket. Det ligger i hans personlighet att fundera ut kreativa lösningar när som helst på dygnet. Samtidigt är det viktigt att hitta inspirationskällor och det gör han hos studenterna på Hyper Island, en multimediehögskola i Karlskrona dit han åker flera gånger per år för att föreläsa och leda workshops. Varje år tar Framfab också in praktikanter från skolan, vilket är stimulerande för båda parter. Paul imponeras över fingertoppskänslan som studenterna har. Studenterna kan nästan alltid säga om en designskiss kommer att tilltala de yngre målgrupperna. Design är organiskt, vad som tilltalar olika målgrupper ändrar sig ständigt, och ingen har så bra koll på vad ungdomar gillar som ungdomarna själva. Att Paul arbetar med kreativa idéer är svårt att ta miste på, han var en av de drivande krafterna bakom Framfabs pay-off, It s always personal. I slutändan handlar det alltid om människor och då blir det personligt, säger han. Framfab

14 En värld av möjligheter DOMINIQUE Dominique Esser är Art Director på Framfab i Frechen nära Köln i Tyskland. Hon har faktiskt aldrig bytt jobb, men genom ett antal företagssammanslagningar hamnade hon på Framfab år Det visade sig vara perfekt för bägge parter började Dominique på ett företag som hette Riehl & Pispers, där hon var trainee under två och ett halvt år. Under den tiden gick Riehl & Pispers samman med ett annat företag i Köln och snart ändrades namnet till Mindfact. Bara sex månader senare vad det dags för ett nytt samgående, den här gången med Framfab. Jag arbetade som grafisk designer. Jag var utbildad i design för digitala och tryckta medier och det var en perfekt möjlighet att kombinera utbildning med arbete, säger Dominique som sedan 1998 har utvecklats till en skicklig Art Director. Framfab i Frechen är särskilt starka inom finans- och försäkringssektorerna och Dominique har arbetat i flera internationella projekt med företag som AXA, Postbank, Metro Group och Metro Cash & Carry International. Hennes största kund idag är UBS. Det är ett av världens största finansbolag och vi har haft en lång kundrelation med dem, säger hon. Vi gör massor av jobb för dem inom alla möjliga former av interaktiva medier. Man kan lätt tro att det blir rutinmässigt och lite långtråkigt att arbeta med samma kund år ut och år in. Finns det fortfarande utrymme för kreativitet? Definitivt! säger Dominique. Eftersom UBS är ett stort internationellt företag med många olika behov och massor av projekt som pågår samtidigt, finns det gott om plats för kreativ frihet. Enligt Dominique, eller Nicki som alla på jobbet kallar henne, finns det en särskild kultur på Framfab. Det är spännande att upptäcka att vi är väldigt lika på Framfab, oavsett vilket av våra kontor man besöker, säger hon. Jag har själv varit på flera av dem och det är tydligt att vi alla arbetar enligt samma metodik och att vi är väldigt noga med att vårt arbete håller högsta kvalitet. Dominique uppfattar stämningen på Framfab som öppenhjärtig. Det finns en laganda som visar sig i att människorna är intresserade av varandras arbete och i viljan att hela tiden hjälpa till och komma med goda råd. Med tiden har vi blivit goda vänner även utanför arbetet. Vi går ofta ut och tar en öl tillsammans efter arbetet, vilket stärker oss som team, berättar hon. När Dominique inte arbetar tycker hon om att åka snowboard och resa runt i världen. Hon älskar Asien, särskilt Thailand. Hon var faktiskt där och reste runt som backpacker bara en månad innan tsunamin slog till När det gäller framtiden vore det ett naturligt steg för Dominique, som är 27 år, att utvecklas och bli Creative Director. Kanske är det dit jag siktar, säger hon. Jag vet i alla fall säkert att jag vill fortsätta resa, och den möjligheten har Framfab verkligen givit mig. Jag har arbetat i Framfabprojekt i både Paris, London, Amsterdam och Zürich under mina fem år här det är en av anledningarna till att jag tycker så mycket om det. 12 Framfab 2005

15 Allt för kundens upplevelse MARCUS Marcus Mustafa är en mångfacetterad man. En gång skulle han erövra världen med sin musik. Sen ställde han in siktet på datorer, arbetade sig upp och idag leder han Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i Storbritannien. Termen upplevelsearkitektur kommer från det mer vanligt förekommande informationsarkitektur. Nuförtiden tar vi inte bara hänsyn till informations- eller navigationsdelen när vi producerar sajter, säger Marcus. Vi arbetar hårt med att utvärdera kundens totalupplevelse ur flera olika aspekter, och de användartester som vi genomför handlar alltid om helhetsupplevelsen. Det är därför vi kallar oss upplevelsearkitekter. För att kunna skapa bästa möjliga sajtarkitektur, gör Marcus och hans kollegor alltid noggrann research för att verkligen förstå användarna. I efterforskningarna tar man reda på vilka behov de har och vilka förväntningarna är på en väl fungerande sajt. Vi vill skapa en miljö som kunderna känner igen sig i, även om de aldrig har besökt sajten förut, eller ens använt en liknande tjänst, säger Marcus. Men den ska också innehålla överraskningar och häftiga inslag som får dem att utbrista Wow, smart lösning!. Som chef för Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i London tillbringar Marcus halva sin tid med kundhantering, strategiarbete och administration. Resten av tiden lägger han på BT, ett företag som är marknadsledande på kommunikationslösningar. Marcus Mustafa har många ursprung. Hans mamma är svenska, hans pappa är palestinier, men hans liv är i London. Som liten valde han att stanna i Sverige när pappan flyttade tillbaka till Palestina, men på sistone har hans intresse av att närmare undersöka sitt ursprung blivit starkare. Hemma i Sverige var han musiker, han spelade gitarr i ett band med stora ambitioner. Men när en av bandmedlemmarna tragiskt omkom i en olycka orkade varken Marcus eller de andra bandmedlemmarna spela vidare. Jag läste några kurser på Stockholms universitet under mitten av 90-talet, minns Marcus. Sen fick jag jobb på Spray Networks som sedermera gick ihop med Razorfish. Jag kom till London när jag började jobba för managementkonsultföretaget Halogen. För fyra år sen började jag på Oyster, och sedan maj 2005 är jag trogen Framfab. Samgåendet mellan Oyster och Framfab har varit framgångsrikt, enligt Marcus. Vi är otroligt starka och varje företag i Storbritannien som behöver en stor och stabil byrå med ett brett utbud av tjänster överväger säkert att anlita Framfab. Som chef är Marcus noga med att låta medarbetarna känna att det finns ett liv även utanför Framfab. Den generella regeln är att du ska försöka gå hem vid sextiden, säger han. Det är förstås inte alltid möjligt och vi ser till att arbeta tills jobbet är klart. Men det är viktigt att ha ambitionen att inte arbeta för mycket, särskilt för dem som har familjer, som jag själv. Tillsammans med sin fru Lisa har Marcus Max som är två och ett halvt år gammal, och Simone som föddes i augusti Den mesta tiden tillbringar han på jobbet eller med familjen, men när han får möjlighet tycker han om att äta och laga riktigt god mat. Det är härligt att koncentrera sig på något som smakar och luktar gott, och som inte har ett dugg att göra med datorer, säger han. Vi har en fantastisk delikatessaffär i huset där vi bor, jag tycker om att gå dit och handla de bästa och fräschaste råvarorna och sedan laga en god middag till familjen och vännerna. Framfab

16 En inspirationskälla RHIANNON Rhiannon Davies kommer ursprungligen från Calgary i Kanada, men bodde sedan tio år i Storbritannien. Men inom loppet av ett par veckor ändrades allt. Hon flyttade till ett annat land och började på Europas mest inspirerande och kreativa arbetsplats. Tidigt år 2003, kontaktades Rhiannon av en rekryteringsfirma i London som ville locka henne till den lediga platsen som copywriter på Framfabs kontor i Köpenhamn. Rhiannon, som hade en universitetsexamen med toppbetyg, en magisterexamen i engelska och dessutom fem års arbetserfarenhet i branschen, förstod att det var ett bra erbjudande, men kände att det var för långt bort. Vid den tidpunkten hade jag ett bra liv i London, så jag var inte särskilt sugen på att flytta till ett annat land, säger hon. Rhiannon tackade men avböjde erbjudandet. Men rekryterarna hade bestämt sig och kom tillbaka ett par månader senare. Då hade livet tagit en ny vändning och jag bestämde mig för att ta chansen, berättar Rhiannon. De flög mig till Köpenhamn för en intervju och erbjöd mig jobbet på fläcken. Jag tror inte att jag fattade riktigt vad det innebar, för två veckor senare satt jag på ett plan med min resväska. Så var hon där, i ett nytt land, med ett nytt jobb, utan några som helst bekanta. Det var förstås oerhört spännande, berättar hon, men skrämmande också. Det som lockade Rhiannon till Danmark var ett av Framfab s Nike-konton en sajt skapad särskilt för kvinnor. Jag har alltid velat skriva för kvinnor. Jag vill inspirera dem och stärka deras självförtroende på ett sunt sätt, utan att ta till klichéer eller stereotyper. Att arbeta med det europeiska nikewomen.com-kontot var en dröm för mig. Vårt mål är att ge unga kvinnor nya och fräscha motionstips så att de kan må bra och trivas med hur de ser ut. Först blev jag chockad när jag insåg omfattningen av vårt arbete. Från konceptutveckling till fotograferingar och en ny sajt varje månad, jag visste inte riktigt hur vi skulle klara av det. Men det gjorde vi. Och det gör vi fortfarande. Rhiannon berömmer det fantastiska teamet som hon arbetar med för att sajten är en så stor framgång. Alla här är experter på sina respektive områden. Det är därför det är så stimulerande. Varje person förädlar ursprungsidén så att den hela tiden utvecklas från koncept till copy, formgivning och flash och så vidare. Vi vill visa Nike vilka fantastiska saker som går att åstadkomma online. Med varje ny utgåva av nikewomen. com försöker vi flytta gränsen för vad som är möjligt en liten bit till. Att anpassa sig till livet i ett nytt land är inte lätt och Rhiannon medger att det var tufft i början. Men nu har hon sin egen lägenhet i Christianshavn i centrala Köpenhamn, ett fast förhållande och vänner både på Framfab och utanför arbetet. Jag har faktiskt inte så mycket tid kvar, säger hon och skrattar, jag studerar nämligen danska åtta timmar i veckan efter jobbet. Men jag ser till att springa eller gå på spinning när jag kommer åt. Den blandningen ger mig balans. Det finns en personlig stolthet i allt som Framfab producerar och Rhiannon har aldrig upplevt något liknande tidigare. Alla här är så passionerade i sitt arbete. Vi själva är våra värsta kritiker, säger hon, och vi arbetar tills vi är 100 procent nöjda. 14 Framfab 2005

17 Skapande arkitektonisk konst ÅSA Att vara systemarkitekt för mig är att skapa, och i programmeringsvärlden skapar jag med binära 1:or och 0:or, säger Åsa Älvebrand, en berest metropolit som började sin skapande karriär med snickerier, möbelrenovering och konststudier. Numera skapar Åsa med datorn på Framfabs kontor i Nederländerna och med händerna när hon renoverar huset i Amsterdam. Att skapandet skulle innebära programmering och systemarkitektur kunde inte Åsa ana när hon under ett antal år reste runt i världen för att se och lära sig om nya kulturer. Hon stannade bland annat i Israel i två år och lärde sig hebreiska. Australien och Asien var andra platser som Åsa tog till sitt hjärta. Väl tillbaka i Sverige och Göteborg sökte hon sig till det skapande och konstnärliga. Efter konststudier och en avslutad utbildning till konservator jobbade hon som chefredaktör för Svenska Konservatorförbundets tidning. Först där upptäckte hon vad man kan åstadkomma med layout och html. Det lockade henne att utbilda sig till programmerare och en karriär som datanörd. Hon rekryterades som programmerare till Framfab i Göteborg sommaren år 2000, med möjligheten att få börja på kontoret i Nederländerna efter ett halvår. Jag hade redan bestämt mig för att flytta till Amsterdam, det är min favoritstad i världen, säger Åsa. Mitt bestående intryck av Framfab är enormt positivt, det är ett företag som står för flexibilitet och personligt engagemang gentemot både kunder och medarbetare. Åsa utnyttjade möjligheterna att utvecklas med företaget och har ständigt varit beredd att ta sig an nya utmaningar. Inom Framfab har hon haft möjligheten att utvecklas från programmerare till systemarkitekt. Åsa leder just nu ett större projekt för en av Framfabs nederländska nyckelkunder, Sara Lee-koncernen. Hon och hennes team har skapat en ny, global modell för en konsumentplattform som samlar all hantering av konsumenter och Internetapplikationer för ett antal av Sara Lees varumärken. För Åsa är det en spännande och ansvarsfull utmaning att uppdatera en kundplattform av den här storleken i realtid, vilket betyder att konsumenterna ska kunna använda plattformen utan att märka av att Åsa och hennes team gör uppdateringarna. Framfab arbetar professionellt och systematiskt för att tillfredsställa kunden, med ett starkt tekniskt kunskapsnätverk inom organisationen. Åsa påpekar att man måste vara mycket noggrann med detaljerna för att kunna garantera de höga kvalitetskrav som hon ställer på sig själv och även uppmanar sina kunder att ställa. Hon uppskattar den platta organisationen och gillar den öppenhet och flexibilitet som präglar företaget. Det fungerar på Framfab, vi lyssnar och lär av varandra. Alla hjälps åt oavsett vems ansvar det är alla är ansvariga gentemot kunderna! Trots att Åsa har gjort sig känd för att leva för sina kunder och projekt hinner hon med att åka snowboard och spela squash på fritiden. Hennes katter Mumin, Niña och Micah bevakar renoveringen av huset som tar sin tid. Hög kvalitet, noggrannhet och professionalism gäller även på fritiden. Åsa är en skapande tjej som lever som hon lär. Framfab

18 Med Nikewomen.com startade en ny digital era KAMILLA OCH PETER Under de senaste fem åren har Framfab samarbetat med Nike för att erbjuda europeiska kvinnor en förstklassig sajt som inspirerar, informerar och underhåller genom integrerade onlinekampanjer med Nikes signum. Sajten nikewomen.com innehåller bland annat interaktiv träning och produktpresentationer. Under våren 2005 satsade Nike stort på kvinnor och dansaerobics med den största europeiska Nike Womenkampanjen någonsin. Förutom PR, tryckt reklam, återförsäljarkommunikation och digital marknadsföring innehöll mediemixen även TV-reklam och kampanjens slogan var Take Sport. Add music, vilket förstärkte Nikes budskap att dans är sport. För att göra koreografin till en 60-sekunders, en 30- sekunders och tre 15-sekunders reklamfilmer, valde Nike att samarbeta med Jamie King, en välkänd regissör och koreograf från Los Angeles som har jobbat med några av de allra största inom musikindustrin. Samarbetet gav fantastiska möjligheter för den digitala aspekten av kampanjen. Framfab och Nike arbetade tillsammans fram ett digitalt koncept där Jamie King ombads att demonstrera ett antal steg och rörelser tillsammans med de dansare som uppträdde i reklamfilmerna. Produktionerna av TV-reklamfilmerna och den digitala kampanjvideon kombinerades, Framfab filmade Jamie och dansarna och skapade en serie danslektioner i videoformat som visades online, i butiker och på DVD:er. På det här sättet utnyttjade nikewomen.com de interaktiva möjligheterna med det digitala mediet maximalt. Därigenom adderades en dimension till den integrerade kampanjen. Kunderna kunde ladda ner Jamie Kings och dansarnas lektioner som video och ljudklipp (mp3) och de kunde dessutom ladda ner en skärmsläckare i videoformat med freestylande dansare. Allt innehåll gjordes tillgängligt på åtta europeiska språk. Under hösten 2005 spelade nikewomen.com en viktig roll i marknadsföringen av Nike Rockstar Workout Sol på gym runtom hela Europa, även den framtagen av Jamie King. Den här gången stod kampanjen på helt egna ben utan stöd från TV och tryckt reklam. Höstlanseringen 2005 bestod av en särskild sajt, onlinemarknadsföring, videopresentationer i butiker, DVD:er och ett pressmaterial för massmedia allt för att marknadsföra en Nike Rockstar-workout. Framfab ansvarade för inspelningen och kampanjen bestod också av ett musikaliskt samarbete med den dansk-amerikanska gruppen Sepiamusic. Genom kampanjerna har Nike framgångsrikt lyckats nå sina mål och den digitala kanalen har fått en allt viktigare roll i Nikes integrerade marknadsmix. 16 Framfab 2005

19 Framfab

20 Sajtsuccé signerad Framfab MARTIN Under 2005 lanserade JAKO-O, det tyska postorderföretaget som säljer kvalitetsprodukter för barn, sajter för två helt nya märken, FIT-Z and QIÉRO! Det viktigaste var att respektive märkes identitet och design skulle lysa igenom även på webben. JAKO-O valde Framfab för att skapa en FIT-Z-sajt som skulle locka 10 till 16-åringar och en QIÉRO!-sajt som fokuserade på mode och livsstil för föräldrar. We are parents, no more and no less. Det är ett av JAKO-Os viktigaste budskap. Företagets sajt är väldigt framgångsrik, och de nya sajterna för FIT-Z och QIÉRO! skulle bli lika effektiva och användarvänliga, men även tydligt reflektera märkenas egna identiteter. JAKO-O gav sig ut för att leta efter den bästa samarbetspartnern för projektet. Runt 80 byråer utvärderades och ett 20-tal fick presentera sig. I slutet av 2004 fattades beslutet. Vi valde Framfab för att de verkligen förstod våra behov, säger Franziska Heerlein, marknadsassistent på JAKO-O. De visste vad vi ville säga och att vi ville profilera sajterna som något mer än bara webbversioner av våra tryckta kataloger. Framfab designade sajterna, byggde dem så att de skulle klara en belastning på upp till besökare varje månad och integrerade dem sedan i det befintliga varuhanteringssystemet. Det låg en stor utmaning i att kombinera ett befintligt back-endsystem med två helt olika skal. Projektledaren på Framfab i München, Martin Kranwetvogel, berättar om vad som kännetecknar de olika sajterna. FIT-Z tryckta katalog har ett unikt inslag, du kan nämligen läsa den från två håll, säger han. I ena änden börjar tjejdelen och i den andra börjar killdelen. På sajten har vi skapat något liknande genom att killar och tjejer har fått varsin ingång; den ena leder till killarnas värld och den andra till tjejernas alldeles egna utrymme. De olika delarna av sajten karaktäriseras av ett särskilt språk och tonfall. Även bildspråket är särskilt anpassat. En annan viktig funktion är önskelistan som innebär att barnen kan välja sina favoritartiklar, plocka ihop dem i en lista och skicka till exempelvis föräldrar eller släktingar direkt från sajten. Med QIÉRO!-sajten valde vi en mer mogen approach och fokuserade på att ha ett informativt innehåll. Sajten ger besökarna användbar information, till exempel färgtester och tips från professionella stylister. På sajten hittar du också information om seminarier och rådgivning om färgsättning och klädvård. Varje sajt har ett unikt utseende och karaktär. De är lätta att koppla till de tryckta katalogerna och rent affärsmässigt har de blivit stora framgångar. Så snart vi lanserade sajterna fick vi ett stort antal besökare, säger Franziska Heerlein. lockade unika besökare mellan september och december 2005, medan hade unika besökare från mars till december. Enligt Franziska Heerlein imponerade Framfab med sin kreativitet och även i det tekniska utförandet. För Framfab var det ett klockrent exempel på en förening av nytta och nöje. På JAKO-O lyckas man kombinera affärsmannaskap och högt satta mål med en ödmjuk attityd, vilket gör dem härliga att arbeta med, säger Martin Kranwetvogel. Vi har lärt oss massor om Internetbaserade postorderprocesser och jag är väldigt stolt över det jobb vi har genomfört. 18 Framfab 2005

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer