22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital."

Transkript

1 05

2 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid 12 Dominique: En värld av möjligheter 13 Marcus: Allt för kundens upplevelse 14 Rhiannon: En inspirationskälla 15 Åsa: Skapande arkitektonisk konst 16 Kundstudie: Nike Woman 22 Förvaltningsberättelse 28 Omsättning och resultat 31 Finansiell ställning 34 Kassaflöde 37 Förändring i eget kapital 38 Noter 56 Revisionsberättelse 57 Bolagsstyrning 59 Framfabaktien 63 Fem år i sammandrag 64 Definitioner 65 Information till aktieägarna 66 Styrelse och ledning 68 Kontor och kontaktinformation 18 Kundstudie: JAKO-O 20 Kundstudie: Medic-to-Medic Framfab 2005

3 Det här är Framfab Vad vi tror på Våra två största tillgångar är kundrelationerna och våra medarbetare på alla nivåer. Vi löper hela linan ut tillsammans med våra kunder och skapar långsiktiga och starka relationer. Vi tänker strategiskt och vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov till fullo. Arenan är internationell både vad gäller perspektiv och leverans av lösningar till kunderna. Vi är ambitiösa människor och vi har ett okonventionellt tänkande. Vi är vinnare och vi är ärliga och hyggliga människor. Att vinna ett silver är för oss detsamma som att förlora ett guld. Vi är nyfikna och kreativa vilket är det som driver fram innovation. Vår kompromisslösa inställning till att göra banbrytande arbeten i kombination med enastående talang samt en ärlig och öppen dialog med kunden säkerställer att våra lösningar gång efter gång överträffar branschens förväntningar. Skellefteå Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn Hamburg Amsterdam London Frechen/Köln München Zürich Omsättning per land, MSEK Rörelseresultat per land, MSEK Antal anställda Tyskland 47,2 Sverige 92,8 Danmark 99,8 Nederländerna 14,3 Storbritannien 219, UK DK SE DE NL MB 1) Nederländerna 12 Tyskland 51 Sverige 101 Moderbolag 8 Storbritannien 188 Danmark 83 1) Moderbolaget & elimineringar Framfab

4 Vår strategi och vår verksamhet CARTER ALAN BRIGITTE OCH PATRICK VÅR Strategi Vår strategi för verksamheten baseras på att: Utveckla och bredda internationella kundrelationer till att omfatta hela vårt utbud av tjänster. Säkerställa att vi använder de bästa metoderna för att maximera resursutnyttjande och faktureringsgrad. Samarbeta med utvalda partners. Fortsätta att söka och utvärdera förvärv. VÅR verksamhet Framfab specialiserar sig på digital marknadsföring samt informations- och transaktionslösningar understödda av strategisk insikt. Det är människorna och vårt sätt att integrera kompetensområdena Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & Teknologi som gör oss unika och som gör att vi skapar värde för våra kunder. 2 Framfab 2005

5 2005 i korthet Framfabs rörelseresultat ökar med 182 %, till 38,4 MSEK Framfab ökar nettoomsättningen med 45 %, till 474 MSEK Framfab vinner under året närmare 50 nya kunder Framfab förvärvar Oyster och bildar Storbritanniens största aktör Framfab uppnår marknadsledarskap i Danmark, Storbritannien och Sverige Framfabs samtliga länder visar positivt resultat Jesper Andersen tillträder som vice vd i augusti Katarina G. Bonde, Steve Callaghan, Lucas Mees och Arne Myhre väljs in i styrelsen Omsättning MSEK KSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK , Omsättning Omsättninng per anställd Framfab

6 Vd har ordet Det är en mycket personlig och stimulerande uppgift Vi har haft en fantastisk utveckling även under detta år då Framfab har ökat omsättningen och nästan trefaldigat rörelseresultatet. I och med 2005 års förvärv av Oyster är vi nu marknadsledare i Danmark, Storbritannien och Sverige. Vår underliggande verksamhet fortsätter att förbättras. Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet passerade 13 % att jämföra med 6 % förra året och 60 % för Det är en prestation som alla Framfabmedarbetare kan vara stolta över. Framfabs verksamhet bygger på kompetensen hos medarbetarna och det är avgörande att ha de rätta människorna. Utan att skämmas ser vi oss som Europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult vad gäller kvalitet och lönsamhet. Våra lösningar fortsätter att ta hem internationella utmärkelser och många kunder väljer Framfab som sin internationella samarbetspartner. Eftersom den här trenden rimligtvis håller i sig kommer vi fortsätta att prioritera en internationell expansion av vår verksamhet de närmaste åren. Vi har haft ett fortsatt starkt fokus på att genomföra vår strategi. När det gäller våra större kunder har det betytt ett närmare, och ofta internationellt, samarbete som omfattar ett spektrum av tjänster. Vi har fokuserat på att förbättra marginalerna genom att bättre utnyttja tillgängliga resurser vilket även omfattar gränsöverskridande kundsamarbeten och kompetensutbyten. Förvärvet av Oyster har även tillfört ytterligare skalfördelar och förbättrad lönsamhet. Det samlade resultatet av strategin är en förbättring av lönsamheten med över 180 % jämfört med Ett resultat av förvärvet av Oyster i maj är att det sammanslagna Framfab Storbritannien, förutom marknadsledarskap, har en kundlista som väcker beundran i branschen. Förvärvet har bidragit till lönsamheten och har även utökat koncernens tjänsteutbud. Ytterligare kostnadssynergier förväntas slå igenom under Vår danska verksamhet som leds av vice vd Jesper Andersen, som också är vd för Framfabs svenska verksamhet, fortsätter att höja ribban i branschen vad gäller lönsamhet och vinstnivå. Lönsamheten i Framfab Danmark är i världsklass och visar potentialen i våra andra länder. Framfab 2005

7 STEVE Även utvecklingen i den tyska och schweiziska verksamheten fortsatte att förbättras under Det är noterbart att kunder hänförliga till den schweiziska verksamheten, men där en stor del av arbetet utförs och faktureras i andra delar av Framfab, omsatte omkring 3 miljoner euro under Den tyska verksamheten fortsatte växa och förbättrade lönsamheten med 23 % jämfört med Som förutspått var 2005 även året då den nederländska verksamheten vände till vinst. Under 2006 kommer vi att fortsätta verkställa vår strategi och sträva efter ytterligare finansiella förbättringar samtidigt som vi fortsätter söka efter och utvärdera förvärv. Vi kommer att fortsätta dra nytta av marknadstrender som tillväxten inom e-handel, reklam online och den ökande andelen européer som har tillgång till bredband. Medan en ökad storlek ger kostnadsfördelar så är det vår förmåga att framgångsrikt integrera olika enheter, vilket var fallet med Oyster, som är nyckeln till större framgångar. Under 2006 kommer vi att ytterligare integrera våra internationella aktiviteter och då särskilt inom interaktiv marknadsföring. Det finns inte två dagar på Framfab som är varandra lika. För att lyckas i den miljö som vi verkar så måste du vara rörlig i sidled och utvecklas av de utmaningar och möjligheter som du möter varje dag och du måste också vilja göra det nästa dag igen. Det är en mycket personlig och stimulerande upplevelse. Steve Callaghan Verkställande direktör Framfab AB Framfab

8 Marknad ROB SAMANTHA FRANZ OCH MARCEL Under 2005 har vi pekat på ett antal huvudfaktorer som påverkar vår marknad: Bredbandspenetrationen, ökning av överförandet av reklamresurser till förmån för kanaler online samt ökad konvergens mellan tjänsteerbjudanden inom mobila kommunikationslösningar och internet via fast uppkoppling. Utvecklingen inom dessa områden fortsätter att skapa spännande möjligheter för Framfab. Samtidigt fortsätter konsolideringen av branschen med Framfab i en ledande roll. Bredbandspenetrationen bland uppkopplade hushåll i Europa har ökat med 60 % från 2004 till 2005 och omfattar nu 39 % av hushållen. Västeuropa har idag fler bredbandsuppkopplingar än hela Nordamerika. I Storbritannien har till exempel 56,7 % av befolkningen tillgång till höghastighetsuppkopplingar. Ökande uppkopplingshastigheter tillsammans med ett förändrat konsumentbeteende har medfört att konsumenterna har ökat sin totala medietid online. Konsumentvaruföretagen ökar anslagen och förväntas lägga 400 miljoner euro på internetlösningar under 2006, vilket är 17% mer än 2005 och 42 % mer än Reklam online förväntas omsätta 6,5 miljarder euro 2010, vilket är nära tre gånger så mycket som årets 2,3 miljarder euro. Storbritannien är för närvarande den största enskilda marknaden. Världsmästerskapen i fotboll 2006 förväntas även att sätta fart på reklam online i Tyskland, med stora investeringar under 2006, som ger en årlig genomsnittlig förväntad tillväxt på 22 % fram till år Samtidigt som Storbritannien idag är Europas största e-handelsmarknad förväntas Tyskland från och med år 2009 ha tagit över den rollen med en marknad i storleksordningen 43 miljarder euro. Marknadsvärdet 2005 i Storbritannien beräknas till 18 miljarder euro och den förväntade tillväxten under 2006 för de sex länder som Framfab är verksamt i förväntas vara i genomsnitt 36 %. I Danmark, Schweiz och Sverige förväntas tillväxten överstiga 40 %. Mer än hälften av Europas vuxna befolkning handlar nu online, vilket ökar efterfrågan på bra användarvänlighet, kundservice och utbud från försäljarna. Som en följd av ebays förvärv av Skype tvingas de etablerade leverantörerna av telefonitjänster agera för att skydda sina marknadsandelar och snabbt komma med nya sammansatta erbjudanden om höghastighetsbredband, fastpristelefoni samt erbjudanden om helhetslösningar för hemmets fasta och mobila kommunikation. I Danmark, Nederländerna och Sverige tillåter enkla uppkopplingar av typen xdsl att konsumenterna kan avsluta sina telefonabonnemang och enbart ha en bredbandsuppkoppling. Sådana erbjudanden driver på bredbandstillgängligheten, även i hushåll som saknar dator, där uppkopplingen möjliggör anslutning av olika så kallade Wi-Fi-enheter. Genom inslaget av fasta priser uppmuntras användningen av telefonen som interaktiv kanal eftersom det eliminerar bekymret med mobilavgifter samtidigt som det ökar prestandan (bredband kontra 3G och GSM). Konvergensen av tjänster är intressant för Framfab eftersom vi har en gedigen erfarenhet från kunder inom telekomindustrin och stor efterfrågan på våra tjänster speciellt inom användarstudier, interaktiv marknadsföring och strategisk insikt. Konsolideringen av branschen fortsätter med Framfab i en ledande roll genom till exempel förvärvet av Oyster i Storbritannien. I övrigt har under året bland annat DAD design i Belgien förvärvats av LB Icon, Londonbaserade Glue och DNA förvärvats av Aegis respektive aquantives. Framfab är både väl positionerat för att fortsätta spela en aktiv roll i konsolideringsprocessen och för att fortsätta utvecklas organiskt. 6 Framfab 2005

9 Medarbetare och organisation SIMON STEPHEN FRANZ och BRIGITTE TILLVÄXT Under 2005 växte vi från 327 till 443 medarbetare. Tillväxten förklaras i huvudsak av det framgångsrika förvärvet av Oyster Partners i London, men också beroende på egen organisk tillväxt. Förvärvet av Oyster kompletterade Framfabs position som marknadsledare i Danmark och Sverige genom att vi fördubblade närvaron i Storbritannien och säkrade den avundsvärda positionen som den ledande aktören ur ett marknadsförings-, transaktions- och informationsperspektiv. Talang och entusiasm Under en period präglad av förändring har kompetensen och entusiasmen hos våra medarbetare medfört att vi kunnat fortsätta utveckla varaktiga relationer med våra kunder. Vi ser fram emot att ytterligare stärka banden genom att dela med oss av vår erfarenhet från de senaste tjänsterna till kunderna. Det är erfarenhet som också möjliggör för våra medarbetare att fortsätta utvecklas i sina roller och kompetenser internt. Proaktivitet när det gäller att utvärdera prestationer och att identifiera utbildningsbehov är grundläggande för att säkerställa att Framfab tillhandahåller rätt utbildning för den enskildes utveckling. Vi fortsätter att enbart anställa de allra bästa runt om i Europa. Det är personer som attraheras av den typen av lösningar som vi gör för våra kunder, de möjligheter vi erbjuder och den speciella Framfabkulturen som präglar organisationen. Vi anställer personer som drivs av utmaningar, som har förmåga att lösa komplexa problem och som tycker om att ta ansvar. Vi erbjuder dem möjligheten att arbeta tillsammans med begåvningar inom deras eget och andras områden. Förutom att arbeta med de marknadsledande projekten erbjuder vi en karriärutveckling som sporras av att arbeta med de skarpaste personerna i branschen. Utbildningsnivå Åldersfördelning Eftergymnasial utbildning, 18% Gymnasieutbildning, 6% Universitet eller högskoleutbildning, 76% Över 45, 2% år, 8% år, 23% Under 25 år, 5% år, 23% år, 39% Framfab

10 MARIA OCH SOHEIL MARTIN LUKE Engagemang och lojalitet I en bransch ofta associerad med olika åtgärdsprogram och rekonstruktioner är medarbetarna trogna Framfab. Den genomsnittliga anställningstiden i Framfab är 3,5 år och det är också noterbart och roligt att se att medarbetare som har slutat eller gjort ett planerat uppehåll ofta kommer tillbaka. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter Ett Framfab som växer och utvecklas kräver att vi tar tillvara på och utvecklar alla medarbetares kunskaper och kompetens. Varje individ ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna. Jämställdhet är en viktig faktor för vår tillväxt och genomsyrar hela verksamheten. Fördelningen mellan kvinnor och män har gått från 25 % till 32 % under det senaste 12 månaderna och vi har 20 olika nationaliteter representerade. En överväldigande majoritet har examen från universitet eller högskola. Utveckling av individ och grupp Framfab är ett företag med en stark samhörighetskänsla. Vår decentraliserade organisation tillåter oss att effektivt dela med oss av kompetens, kunskap och resurser mellan kontor och länder. Utbytet som planeras att utökas under 2006 sker bland annat genom att personer byter arbetsplats och genom att projektresurser fördelas på internationell basis. Medarbetare har nyligen bland annat bytt arbetsplats från Storbritannien till Schweiz, Danmark till Sverige, Tyskland till Storbritannien samt mellan kontor i Sverige. Sverige var under början av 2005 värd för koncernens forum för kundansvariga och experter på användarstudier. Under 2006 planeras ytterligare fem forum att hållas på olika platser för olika kompetenser och grupper inom företaget. Könsfördelning Nyanställda, antal 80 Kvinnor, 32 % Män, 68 % UK DK SE NL DE 8 Framfab 2005

11 Våra kärnkompetenser LAUREN patrick, brigitte och robert DAVID Fyra kärnkompetenser som ger enastående resultat Vi organiserar vår verksamhet i fyra olika discipliner, vilka tillsammans ger synergieffekter när det gäller att skapa prisvinnande lösningar för nöjda kunder. Med denna holistiska modell som omfattar Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & teknologi uppnår vi ständigt optimala resultat. KONCEPT & DESIGN Konceptstyrd visuell och verbal kommunikation Art Directors, copywriters, animatörer och creative directors tar idéerna från ax till limpa. Vi skapar innehåll för våra kunder. Från musik till film, från fotografering till video och från illustration till text producerar vi kreativt innehåll i samklang med kunder och konsumenter. Vår gedigna kunskap om digital media ger oss insikt och förståelse för formatets utveckling vad gäller trender och möjligheter. Det ger oss grundförutsättningar att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Vårt engagemang för att finna just dessa lösningar gör att vi klarar att ta fram lösningar som överbryggar olika mediekanaler och medför framtagande av kundanpassade applikationer. Detta ger våra kunders varumärken exponering på den tuffa kommunikationsarenan. Informationsarkitektur & användarstudier Smart tänkande möter överlägsen funktion Informationsarkitektur bygger på studier av hur människor och gränssnitt samverkar i den digitala världen. Vår unika förståelse av beteendemönster och insikt i interaktionen gör våra lösningar smartare. Genom att fokusera på användarstudier får vi ett helt unikt perspektiv på hur vår kommunikation kommer att fungera redan innan den lanserats. Strategi & projektledning Ett helt nytt sätt att arbeta Våra projektledare är dedikerade och engagerade i att hjälpa kunderna att uppnå resultat. Våra konsulter som täcker hela spektrumet från digital marknadsföring till processdefiniering och kravspecifikation är övertygade om att ärlig och direkt kommunikation är nödvändig för att leverera de främsta lösningarna. Vi tar ansvar för varje projekt när det gäller att bygga strategier, definiera affärsmål och få projekten klara i tid inom budget. Systemutveckling & teknologi Utveckla mediet genom kundanpassning Våra systemutvecklare arbetar i huvudsak med lösningsspecifikationer, programmering, innehållshantering och systemintegration. Ryggraden i varje digital lösning är att vi utmanar konventionerna och flyttar fram gränserna för tillgänglig teknologi. Genom att skapa anpassade lösningar för våra kunder fördjupar vi vår förståelse för mediet samtidigt som vi förbättrar budskapets genomslag. Framfab

12 Vårt erbjudande JAMIE CECILIA OCH FRANZ JAN Skapande av högkvalitativa interaktiva lösningar Fungerar oavsett bransch Vi hanterar varje aspekt av digital kommunikation från CRM-program till viral marknadsföring och annonsering online. Från externa nät för business-to-business till publika produkt- och informationssajter och från service- och e-handelslösningar till säljstödsystem. Våra lösningar kan indelas i tre olika kategorier, Marknadsföring, Information och Transaktion som alla är skräddarsydda för att svara mot våra kunders behov inom olika branscher. Varje kategori understöds dessutom av vår kompetens inom strategisk insikt vilket också omfattar en rad användarstudier och tester. Marknadsföring Träffar målet Digitala marknadsföringstjänster innefattar kommunikationsstrategier och planering, kampanjutveckling, mikrosajter, interaktiva spel, marknadsföring och optimering via sökmotor, medieplanering och köp, konsumentstudier, co-branding, e-poststrategi, CRM-program, marknadsföring och annonsering för kreativ utveckling, trafikmaximering, pilotprogram och viral marknadsföring. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att skapa strategier som utvecklar deras varumärken på den digitala arenan och stöder komplexa affärsmål. Vi utvärderar målgrupper, konkurrensaktiviteter, kundstrategi, mål och budgetar för att skapa engagerande och effektiva kampanjer. Vi beräknar och analyserar varje marknadsinitiativ för att säkra att våra kunders program ger maximal ekonomisk avkastning och når uppsatta strategiska mål. Information Strukturera det bättre Digital informationstjänst omfattar användaranpassad design, företagskommunikation, informationshantering, nyckelfärdiga webbpubliceringssystem, produktinformation, investerarrelationer, e-learning, intranät, extranät och portaler. Vi förser våra kunder med verktygen som hjälper dem att förbättra sin verksamhet inom businessto-business, till konsumenter samt på investerar- och medarbetarnivå. Vi implementerar egna och även de mest förekommande content management-produkterna på marknaden. Vi hanterar företagskommunikation för mångfacetterade varumärken och ger dem ett tydligt, överbryggande budskap och en stark visuell identitet. Vi skapar intranät för att öka effektiviteten vilket i sin tur resulterar i högre vinst och färre problem. Transaktioner Förbättra verksamheten Digitala transaktionstjänster innefattar e-handelsplattformar, managementsystem, försäljning och därtill hörande tjänster, webbaserade affärsapplikationer, portaler, extranät, kioskapplikationer och applikationer för selfservice. En del av vårt angreppssätt är även att omarbeta processer med syfte att öka andelen godkända avslut och på så sätt optimera resultatutfallet. Vi ger våra kunder den säkerhet och den trygghet de behöver för att kunna dra nytta av teknologi för onlinetransaktioner. 10 Framfab 2005

13 Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid PAUL Det råder julstämning på Framfabs Stockholmskontor och personalstyrkan är reducerad i mellandagarna, men Creative Director Paul Collins är på plats med ett fast handslag och en rykande kaffe latte. Jag har några leveranser som jag måste hinna med innan jag tar familjen till England över nyår, säger Paul som ursprungligen kommer från Newcastle. Kärleken tog honom till Sverige som tjugoåring, berättar han och skrattar. Idag är han trettiotre år och har hunnit skaffa sig två söner och en diger erfarenhet från mer än tio år i IT-branschen. På Framfab har han varit anställd i två omgångar, första gången mellan 1999 och När Framfab köpte mediedesignföretaget Paregos 2004 blev Paul åter Framfabmedarbetare. Pauls arbete som kreativ ledare innebär att han styr och utvärderar vilka idéer som fungerar och realiseras i varje enskilt projekt. Han är hungrig och engagerad, och han drivs av att vinna priser och lösa kundens problem på nya och kreativa sätt där man använder hela spannet av marknadsföringskanaler. På Framfab har vi lyckats med integrationen av de olika kompetenser som behövs för att driva projekt av världsklass. Det är ingen slump att vi vinner prestigefyllda priser världen över, säger han stolt och tillägger att han nyligen blev invald i juryn för The One Show Awards i New York. Marknaden har mognat menar Paul, vilket ställer högre krav på nytänkande och kreativitet. Volvo Trucks Corporation, Samsung och Nissan är några av de kunder som dagligen sätter hans talang på prov. Paul exemplifierar med en nyligen genomförd Internetkampanj för Nissan där målet var lika tydligt som ambitiöst att generera ett visst antal provkörningar. Framfab skapade ett gränssnitt som tillät besökaren att provköra Nissan Pathfinder direkt i bannern, vilket gjorde besökaren mer benägen att provköra bilen i verkliga livet. Målet överträffades med råge. Kreativitet kommer inte nödvändigtvis på kontorstid, anser Paul som jobbar mycket. Det ligger i hans personlighet att fundera ut kreativa lösningar när som helst på dygnet. Samtidigt är det viktigt att hitta inspirationskällor och det gör han hos studenterna på Hyper Island, en multimediehögskola i Karlskrona dit han åker flera gånger per år för att föreläsa och leda workshops. Varje år tar Framfab också in praktikanter från skolan, vilket är stimulerande för båda parter. Paul imponeras över fingertoppskänslan som studenterna har. Studenterna kan nästan alltid säga om en designskiss kommer att tilltala de yngre målgrupperna. Design är organiskt, vad som tilltalar olika målgrupper ändrar sig ständigt, och ingen har så bra koll på vad ungdomar gillar som ungdomarna själva. Att Paul arbetar med kreativa idéer är svårt att ta miste på, han var en av de drivande krafterna bakom Framfabs pay-off, It s always personal. I slutändan handlar det alltid om människor och då blir det personligt, säger han. Framfab

14 En värld av möjligheter DOMINIQUE Dominique Esser är Art Director på Framfab i Frechen nära Köln i Tyskland. Hon har faktiskt aldrig bytt jobb, men genom ett antal företagssammanslagningar hamnade hon på Framfab år Det visade sig vara perfekt för bägge parter började Dominique på ett företag som hette Riehl & Pispers, där hon var trainee under två och ett halvt år. Under den tiden gick Riehl & Pispers samman med ett annat företag i Köln och snart ändrades namnet till Mindfact. Bara sex månader senare vad det dags för ett nytt samgående, den här gången med Framfab. Jag arbetade som grafisk designer. Jag var utbildad i design för digitala och tryckta medier och det var en perfekt möjlighet att kombinera utbildning med arbete, säger Dominique som sedan 1998 har utvecklats till en skicklig Art Director. Framfab i Frechen är särskilt starka inom finans- och försäkringssektorerna och Dominique har arbetat i flera internationella projekt med företag som AXA, Postbank, Metro Group och Metro Cash & Carry International. Hennes största kund idag är UBS. Det är ett av världens största finansbolag och vi har haft en lång kundrelation med dem, säger hon. Vi gör massor av jobb för dem inom alla möjliga former av interaktiva medier. Man kan lätt tro att det blir rutinmässigt och lite långtråkigt att arbeta med samma kund år ut och år in. Finns det fortfarande utrymme för kreativitet? Definitivt! säger Dominique. Eftersom UBS är ett stort internationellt företag med många olika behov och massor av projekt som pågår samtidigt, finns det gott om plats för kreativ frihet. Enligt Dominique, eller Nicki som alla på jobbet kallar henne, finns det en särskild kultur på Framfab. Det är spännande att upptäcka att vi är väldigt lika på Framfab, oavsett vilket av våra kontor man besöker, säger hon. Jag har själv varit på flera av dem och det är tydligt att vi alla arbetar enligt samma metodik och att vi är väldigt noga med att vårt arbete håller högsta kvalitet. Dominique uppfattar stämningen på Framfab som öppenhjärtig. Det finns en laganda som visar sig i att människorna är intresserade av varandras arbete och i viljan att hela tiden hjälpa till och komma med goda råd. Med tiden har vi blivit goda vänner även utanför arbetet. Vi går ofta ut och tar en öl tillsammans efter arbetet, vilket stärker oss som team, berättar hon. När Dominique inte arbetar tycker hon om att åka snowboard och resa runt i världen. Hon älskar Asien, särskilt Thailand. Hon var faktiskt där och reste runt som backpacker bara en månad innan tsunamin slog till När det gäller framtiden vore det ett naturligt steg för Dominique, som är 27 år, att utvecklas och bli Creative Director. Kanske är det dit jag siktar, säger hon. Jag vet i alla fall säkert att jag vill fortsätta resa, och den möjligheten har Framfab verkligen givit mig. Jag har arbetat i Framfabprojekt i både Paris, London, Amsterdam och Zürich under mina fem år här det är en av anledningarna till att jag tycker så mycket om det. 12 Framfab 2005

15 Allt för kundens upplevelse MARCUS Marcus Mustafa är en mångfacetterad man. En gång skulle han erövra världen med sin musik. Sen ställde han in siktet på datorer, arbetade sig upp och idag leder han Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i Storbritannien. Termen upplevelsearkitektur kommer från det mer vanligt förekommande informationsarkitektur. Nuförtiden tar vi inte bara hänsyn till informations- eller navigationsdelen när vi producerar sajter, säger Marcus. Vi arbetar hårt med att utvärdera kundens totalupplevelse ur flera olika aspekter, och de användartester som vi genomför handlar alltid om helhetsupplevelsen. Det är därför vi kallar oss upplevelsearkitekter. För att kunna skapa bästa möjliga sajtarkitektur, gör Marcus och hans kollegor alltid noggrann research för att verkligen förstå användarna. I efterforskningarna tar man reda på vilka behov de har och vilka förväntningarna är på en väl fungerande sajt. Vi vill skapa en miljö som kunderna känner igen sig i, även om de aldrig har besökt sajten förut, eller ens använt en liknande tjänst, säger Marcus. Men den ska också innehålla överraskningar och häftiga inslag som får dem att utbrista Wow, smart lösning!. Som chef för Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i London tillbringar Marcus halva sin tid med kundhantering, strategiarbete och administration. Resten av tiden lägger han på BT, ett företag som är marknadsledande på kommunikationslösningar. Marcus Mustafa har många ursprung. Hans mamma är svenska, hans pappa är palestinier, men hans liv är i London. Som liten valde han att stanna i Sverige när pappan flyttade tillbaka till Palestina, men på sistone har hans intresse av att närmare undersöka sitt ursprung blivit starkare. Hemma i Sverige var han musiker, han spelade gitarr i ett band med stora ambitioner. Men när en av bandmedlemmarna tragiskt omkom i en olycka orkade varken Marcus eller de andra bandmedlemmarna spela vidare. Jag läste några kurser på Stockholms universitet under mitten av 90-talet, minns Marcus. Sen fick jag jobb på Spray Networks som sedermera gick ihop med Razorfish. Jag kom till London när jag började jobba för managementkonsultföretaget Halogen. För fyra år sen började jag på Oyster, och sedan maj 2005 är jag trogen Framfab. Samgåendet mellan Oyster och Framfab har varit framgångsrikt, enligt Marcus. Vi är otroligt starka och varje företag i Storbritannien som behöver en stor och stabil byrå med ett brett utbud av tjänster överväger säkert att anlita Framfab. Som chef är Marcus noga med att låta medarbetarna känna att det finns ett liv även utanför Framfab. Den generella regeln är att du ska försöka gå hem vid sextiden, säger han. Det är förstås inte alltid möjligt och vi ser till att arbeta tills jobbet är klart. Men det är viktigt att ha ambitionen att inte arbeta för mycket, särskilt för dem som har familjer, som jag själv. Tillsammans med sin fru Lisa har Marcus Max som är två och ett halvt år gammal, och Simone som föddes i augusti Den mesta tiden tillbringar han på jobbet eller med familjen, men när han får möjlighet tycker han om att äta och laga riktigt god mat. Det är härligt att koncentrera sig på något som smakar och luktar gott, och som inte har ett dugg att göra med datorer, säger han. Vi har en fantastisk delikatessaffär i huset där vi bor, jag tycker om att gå dit och handla de bästa och fräschaste råvarorna och sedan laga en god middag till familjen och vännerna. Framfab

16 En inspirationskälla RHIANNON Rhiannon Davies kommer ursprungligen från Calgary i Kanada, men bodde sedan tio år i Storbritannien. Men inom loppet av ett par veckor ändrades allt. Hon flyttade till ett annat land och började på Europas mest inspirerande och kreativa arbetsplats. Tidigt år 2003, kontaktades Rhiannon av en rekryteringsfirma i London som ville locka henne till den lediga platsen som copywriter på Framfabs kontor i Köpenhamn. Rhiannon, som hade en universitetsexamen med toppbetyg, en magisterexamen i engelska och dessutom fem års arbetserfarenhet i branschen, förstod att det var ett bra erbjudande, men kände att det var för långt bort. Vid den tidpunkten hade jag ett bra liv i London, så jag var inte särskilt sugen på att flytta till ett annat land, säger hon. Rhiannon tackade men avböjde erbjudandet. Men rekryterarna hade bestämt sig och kom tillbaka ett par månader senare. Då hade livet tagit en ny vändning och jag bestämde mig för att ta chansen, berättar Rhiannon. De flög mig till Köpenhamn för en intervju och erbjöd mig jobbet på fläcken. Jag tror inte att jag fattade riktigt vad det innebar, för två veckor senare satt jag på ett plan med min resväska. Så var hon där, i ett nytt land, med ett nytt jobb, utan några som helst bekanta. Det var förstås oerhört spännande, berättar hon, men skrämmande också. Det som lockade Rhiannon till Danmark var ett av Framfab s Nike-konton en sajt skapad särskilt för kvinnor. Jag har alltid velat skriva för kvinnor. Jag vill inspirera dem och stärka deras självförtroende på ett sunt sätt, utan att ta till klichéer eller stereotyper. Att arbeta med det europeiska nikewomen.com-kontot var en dröm för mig. Vårt mål är att ge unga kvinnor nya och fräscha motionstips så att de kan må bra och trivas med hur de ser ut. Först blev jag chockad när jag insåg omfattningen av vårt arbete. Från konceptutveckling till fotograferingar och en ny sajt varje månad, jag visste inte riktigt hur vi skulle klara av det. Men det gjorde vi. Och det gör vi fortfarande. Rhiannon berömmer det fantastiska teamet som hon arbetar med för att sajten är en så stor framgång. Alla här är experter på sina respektive områden. Det är därför det är så stimulerande. Varje person förädlar ursprungsidén så att den hela tiden utvecklas från koncept till copy, formgivning och flash och så vidare. Vi vill visa Nike vilka fantastiska saker som går att åstadkomma online. Med varje ny utgåva av nikewomen. com försöker vi flytta gränsen för vad som är möjligt en liten bit till. Att anpassa sig till livet i ett nytt land är inte lätt och Rhiannon medger att det var tufft i början. Men nu har hon sin egen lägenhet i Christianshavn i centrala Köpenhamn, ett fast förhållande och vänner både på Framfab och utanför arbetet. Jag har faktiskt inte så mycket tid kvar, säger hon och skrattar, jag studerar nämligen danska åtta timmar i veckan efter jobbet. Men jag ser till att springa eller gå på spinning när jag kommer åt. Den blandningen ger mig balans. Det finns en personlig stolthet i allt som Framfab producerar och Rhiannon har aldrig upplevt något liknande tidigare. Alla här är så passionerade i sitt arbete. Vi själva är våra värsta kritiker, säger hon, och vi arbetar tills vi är 100 procent nöjda. 14 Framfab 2005

17 Skapande arkitektonisk konst ÅSA Att vara systemarkitekt för mig är att skapa, och i programmeringsvärlden skapar jag med binära 1:or och 0:or, säger Åsa Älvebrand, en berest metropolit som började sin skapande karriär med snickerier, möbelrenovering och konststudier. Numera skapar Åsa med datorn på Framfabs kontor i Nederländerna och med händerna när hon renoverar huset i Amsterdam. Att skapandet skulle innebära programmering och systemarkitektur kunde inte Åsa ana när hon under ett antal år reste runt i världen för att se och lära sig om nya kulturer. Hon stannade bland annat i Israel i två år och lärde sig hebreiska. Australien och Asien var andra platser som Åsa tog till sitt hjärta. Väl tillbaka i Sverige och Göteborg sökte hon sig till det skapande och konstnärliga. Efter konststudier och en avslutad utbildning till konservator jobbade hon som chefredaktör för Svenska Konservatorförbundets tidning. Först där upptäckte hon vad man kan åstadkomma med layout och html. Det lockade henne att utbilda sig till programmerare och en karriär som datanörd. Hon rekryterades som programmerare till Framfab i Göteborg sommaren år 2000, med möjligheten att få börja på kontoret i Nederländerna efter ett halvår. Jag hade redan bestämt mig för att flytta till Amsterdam, det är min favoritstad i världen, säger Åsa. Mitt bestående intryck av Framfab är enormt positivt, det är ett företag som står för flexibilitet och personligt engagemang gentemot både kunder och medarbetare. Åsa utnyttjade möjligheterna att utvecklas med företaget och har ständigt varit beredd att ta sig an nya utmaningar. Inom Framfab har hon haft möjligheten att utvecklas från programmerare till systemarkitekt. Åsa leder just nu ett större projekt för en av Framfabs nederländska nyckelkunder, Sara Lee-koncernen. Hon och hennes team har skapat en ny, global modell för en konsumentplattform som samlar all hantering av konsumenter och Internetapplikationer för ett antal av Sara Lees varumärken. För Åsa är det en spännande och ansvarsfull utmaning att uppdatera en kundplattform av den här storleken i realtid, vilket betyder att konsumenterna ska kunna använda plattformen utan att märka av att Åsa och hennes team gör uppdateringarna. Framfab arbetar professionellt och systematiskt för att tillfredsställa kunden, med ett starkt tekniskt kunskapsnätverk inom organisationen. Åsa påpekar att man måste vara mycket noggrann med detaljerna för att kunna garantera de höga kvalitetskrav som hon ställer på sig själv och även uppmanar sina kunder att ställa. Hon uppskattar den platta organisationen och gillar den öppenhet och flexibilitet som präglar företaget. Det fungerar på Framfab, vi lyssnar och lär av varandra. Alla hjälps åt oavsett vems ansvar det är alla är ansvariga gentemot kunderna! Trots att Åsa har gjort sig känd för att leva för sina kunder och projekt hinner hon med att åka snowboard och spela squash på fritiden. Hennes katter Mumin, Niña och Micah bevakar renoveringen av huset som tar sin tid. Hög kvalitet, noggrannhet och professionalism gäller även på fritiden. Åsa är en skapande tjej som lever som hon lär. Framfab

18 Med Nikewomen.com startade en ny digital era KAMILLA OCH PETER Under de senaste fem åren har Framfab samarbetat med Nike för att erbjuda europeiska kvinnor en förstklassig sajt som inspirerar, informerar och underhåller genom integrerade onlinekampanjer med Nikes signum. Sajten nikewomen.com innehåller bland annat interaktiv träning och produktpresentationer. Under våren 2005 satsade Nike stort på kvinnor och dansaerobics med den största europeiska Nike Womenkampanjen någonsin. Förutom PR, tryckt reklam, återförsäljarkommunikation och digital marknadsföring innehöll mediemixen även TV-reklam och kampanjens slogan var Take Sport. Add music, vilket förstärkte Nikes budskap att dans är sport. För att göra koreografin till en 60-sekunders, en 30- sekunders och tre 15-sekunders reklamfilmer, valde Nike att samarbeta med Jamie King, en välkänd regissör och koreograf från Los Angeles som har jobbat med några av de allra största inom musikindustrin. Samarbetet gav fantastiska möjligheter för den digitala aspekten av kampanjen. Framfab och Nike arbetade tillsammans fram ett digitalt koncept där Jamie King ombads att demonstrera ett antal steg och rörelser tillsammans med de dansare som uppträdde i reklamfilmerna. Produktionerna av TV-reklamfilmerna och den digitala kampanjvideon kombinerades, Framfab filmade Jamie och dansarna och skapade en serie danslektioner i videoformat som visades online, i butiker och på DVD:er. På det här sättet utnyttjade nikewomen.com de interaktiva möjligheterna med det digitala mediet maximalt. Därigenom adderades en dimension till den integrerade kampanjen. Kunderna kunde ladda ner Jamie Kings och dansarnas lektioner som video och ljudklipp (mp3) och de kunde dessutom ladda ner en skärmsläckare i videoformat med freestylande dansare. Allt innehåll gjordes tillgängligt på åtta europeiska språk. Under hösten 2005 spelade nikewomen.com en viktig roll i marknadsföringen av Nike Rockstar Workout Sol på gym runtom hela Europa, även den framtagen av Jamie King. Den här gången stod kampanjen på helt egna ben utan stöd från TV och tryckt reklam. Höstlanseringen 2005 bestod av en särskild sajt, onlinemarknadsföring, videopresentationer i butiker, DVD:er och ett pressmaterial för massmedia allt för att marknadsföra en Nike Rockstar-workout. Framfab ansvarade för inspelningen och kampanjen bestod också av ett musikaliskt samarbete med den dansk-amerikanska gruppen Sepiamusic. Genom kampanjerna har Nike framgångsrikt lyckats nå sina mål och den digitala kanalen har fått en allt viktigare roll i Nikes integrerade marknadsmix. 16 Framfab 2005

19 Framfab

20 Sajtsuccé signerad Framfab MARTIN Under 2005 lanserade JAKO-O, det tyska postorderföretaget som säljer kvalitetsprodukter för barn, sajter för två helt nya märken, FIT-Z and QIÉRO! Det viktigaste var att respektive märkes identitet och design skulle lysa igenom även på webben. JAKO-O valde Framfab för att skapa en FIT-Z-sajt som skulle locka 10 till 16-åringar och en QIÉRO!-sajt som fokuserade på mode och livsstil för föräldrar. We are parents, no more and no less. Det är ett av JAKO-Os viktigaste budskap. Företagets sajt är väldigt framgångsrik, och de nya sajterna för FIT-Z och QIÉRO! skulle bli lika effektiva och användarvänliga, men även tydligt reflektera märkenas egna identiteter. JAKO-O gav sig ut för att leta efter den bästa samarbetspartnern för projektet. Runt 80 byråer utvärderades och ett 20-tal fick presentera sig. I slutet av 2004 fattades beslutet. Vi valde Framfab för att de verkligen förstod våra behov, säger Franziska Heerlein, marknadsassistent på JAKO-O. De visste vad vi ville säga och att vi ville profilera sajterna som något mer än bara webbversioner av våra tryckta kataloger. Framfab designade sajterna, byggde dem så att de skulle klara en belastning på upp till besökare varje månad och integrerade dem sedan i det befintliga varuhanteringssystemet. Det låg en stor utmaning i att kombinera ett befintligt back-endsystem med två helt olika skal. Projektledaren på Framfab i München, Martin Kranwetvogel, berättar om vad som kännetecknar de olika sajterna. FIT-Z tryckta katalog har ett unikt inslag, du kan nämligen läsa den från två håll, säger han. I ena änden börjar tjejdelen och i den andra börjar killdelen. På sajten har vi skapat något liknande genom att killar och tjejer har fått varsin ingång; den ena leder till killarnas värld och den andra till tjejernas alldeles egna utrymme. De olika delarna av sajten karaktäriseras av ett särskilt språk och tonfall. Även bildspråket är särskilt anpassat. En annan viktig funktion är önskelistan som innebär att barnen kan välja sina favoritartiklar, plocka ihop dem i en lista och skicka till exempelvis föräldrar eller släktingar direkt från sajten. Med QIÉRO!-sajten valde vi en mer mogen approach och fokuserade på att ha ett informativt innehåll. Sajten ger besökarna användbar information, till exempel färgtester och tips från professionella stylister. På sajten hittar du också information om seminarier och rådgivning om färgsättning och klädvård. Varje sajt har ett unikt utseende och karaktär. De är lätta att koppla till de tryckta katalogerna och rent affärsmässigt har de blivit stora framgångar. Så snart vi lanserade sajterna fick vi ett stort antal besökare, säger Franziska Heerlein. lockade unika besökare mellan september och december 2005, medan hade unika besökare från mars till december. Enligt Franziska Heerlein imponerade Framfab med sin kreativitet och även i det tekniska utförandet. För Framfab var det ett klockrent exempel på en förening av nytta och nöje. På JAKO-O lyckas man kombinera affärsmannaskap och högt satta mål med en ödmjuk attityd, vilket gör dem härliga att arbeta med, säger Martin Kranwetvogel. Vi har lärt oss massor om Internetbaserade postorderprocesser och jag är väldigt stolt över det jobb vi har genomfört. 18 Framfab 2005

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer