22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital."

Transkript

1 05

2 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid 12 Dominique: En värld av möjligheter 13 Marcus: Allt för kundens upplevelse 14 Rhiannon: En inspirationskälla 15 Åsa: Skapande arkitektonisk konst 16 Kundstudie: Nike Woman 22 Förvaltningsberättelse 28 Omsättning och resultat 31 Finansiell ställning 34 Kassaflöde 37 Förändring i eget kapital 38 Noter 56 Revisionsberättelse 57 Bolagsstyrning 59 Framfabaktien 63 Fem år i sammandrag 64 Definitioner 65 Information till aktieägarna 66 Styrelse och ledning 68 Kontor och kontaktinformation 18 Kundstudie: JAKO-O 20 Kundstudie: Medic-to-Medic Framfab 2005

3 Det här är Framfab Vad vi tror på Våra två största tillgångar är kundrelationerna och våra medarbetare på alla nivåer. Vi löper hela linan ut tillsammans med våra kunder och skapar långsiktiga och starka relationer. Vi tänker strategiskt och vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov till fullo. Arenan är internationell både vad gäller perspektiv och leverans av lösningar till kunderna. Vi är ambitiösa människor och vi har ett okonventionellt tänkande. Vi är vinnare och vi är ärliga och hyggliga människor. Att vinna ett silver är för oss detsamma som att förlora ett guld. Vi är nyfikna och kreativa vilket är det som driver fram innovation. Vår kompromisslösa inställning till att göra banbrytande arbeten i kombination med enastående talang samt en ärlig och öppen dialog med kunden säkerställer att våra lösningar gång efter gång överträffar branschens förväntningar. Skellefteå Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn Hamburg Amsterdam London Frechen/Köln München Zürich Omsättning per land, MSEK Rörelseresultat per land, MSEK Antal anställda Tyskland 47,2 Sverige 92,8 Danmark 99,8 Nederländerna 14,3 Storbritannien 219, UK DK SE DE NL MB 1) Nederländerna 12 Tyskland 51 Sverige 101 Moderbolag 8 Storbritannien 188 Danmark 83 1) Moderbolaget & elimineringar Framfab

4 Vår strategi och vår verksamhet CARTER ALAN BRIGITTE OCH PATRICK VÅR Strategi Vår strategi för verksamheten baseras på att: Utveckla och bredda internationella kundrelationer till att omfatta hela vårt utbud av tjänster. Säkerställa att vi använder de bästa metoderna för att maximera resursutnyttjande och faktureringsgrad. Samarbeta med utvalda partners. Fortsätta att söka och utvärdera förvärv. VÅR verksamhet Framfab specialiserar sig på digital marknadsföring samt informations- och transaktionslösningar understödda av strategisk insikt. Det är människorna och vårt sätt att integrera kompetensområdena Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & Teknologi som gör oss unika och som gör att vi skapar värde för våra kunder. 2 Framfab 2005

5 2005 i korthet Framfabs rörelseresultat ökar med 182 %, till 38,4 MSEK Framfab ökar nettoomsättningen med 45 %, till 474 MSEK Framfab vinner under året närmare 50 nya kunder Framfab förvärvar Oyster och bildar Storbritanniens största aktör Framfab uppnår marknadsledarskap i Danmark, Storbritannien och Sverige Framfabs samtliga länder visar positivt resultat Jesper Andersen tillträder som vice vd i augusti Katarina G. Bonde, Steve Callaghan, Lucas Mees och Arne Myhre väljs in i styrelsen Omsättning MSEK KSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK , Omsättning Omsättninng per anställd Framfab

6 Vd har ordet Det är en mycket personlig och stimulerande uppgift Vi har haft en fantastisk utveckling även under detta år då Framfab har ökat omsättningen och nästan trefaldigat rörelseresultatet. I och med 2005 års förvärv av Oyster är vi nu marknadsledare i Danmark, Storbritannien och Sverige. Vår underliggande verksamhet fortsätter att förbättras. Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet passerade 13 % att jämföra med 6 % förra året och 60 % för Det är en prestation som alla Framfabmedarbetare kan vara stolta över. Framfabs verksamhet bygger på kompetensen hos medarbetarna och det är avgörande att ha de rätta människorna. Utan att skämmas ser vi oss som Europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult vad gäller kvalitet och lönsamhet. Våra lösningar fortsätter att ta hem internationella utmärkelser och många kunder väljer Framfab som sin internationella samarbetspartner. Eftersom den här trenden rimligtvis håller i sig kommer vi fortsätta att prioritera en internationell expansion av vår verksamhet de närmaste åren. Vi har haft ett fortsatt starkt fokus på att genomföra vår strategi. När det gäller våra större kunder har det betytt ett närmare, och ofta internationellt, samarbete som omfattar ett spektrum av tjänster. Vi har fokuserat på att förbättra marginalerna genom att bättre utnyttja tillgängliga resurser vilket även omfattar gränsöverskridande kundsamarbeten och kompetensutbyten. Förvärvet av Oyster har även tillfört ytterligare skalfördelar och förbättrad lönsamhet. Det samlade resultatet av strategin är en förbättring av lönsamheten med över 180 % jämfört med Ett resultat av förvärvet av Oyster i maj är att det sammanslagna Framfab Storbritannien, förutom marknadsledarskap, har en kundlista som väcker beundran i branschen. Förvärvet har bidragit till lönsamheten och har även utökat koncernens tjänsteutbud. Ytterligare kostnadssynergier förväntas slå igenom under Vår danska verksamhet som leds av vice vd Jesper Andersen, som också är vd för Framfabs svenska verksamhet, fortsätter att höja ribban i branschen vad gäller lönsamhet och vinstnivå. Lönsamheten i Framfab Danmark är i världsklass och visar potentialen i våra andra länder. Framfab 2005

7 STEVE Även utvecklingen i den tyska och schweiziska verksamheten fortsatte att förbättras under Det är noterbart att kunder hänförliga till den schweiziska verksamheten, men där en stor del av arbetet utförs och faktureras i andra delar av Framfab, omsatte omkring 3 miljoner euro under Den tyska verksamheten fortsatte växa och förbättrade lönsamheten med 23 % jämfört med Som förutspått var 2005 även året då den nederländska verksamheten vände till vinst. Under 2006 kommer vi att fortsätta verkställa vår strategi och sträva efter ytterligare finansiella förbättringar samtidigt som vi fortsätter söka efter och utvärdera förvärv. Vi kommer att fortsätta dra nytta av marknadstrender som tillväxten inom e-handel, reklam online och den ökande andelen européer som har tillgång till bredband. Medan en ökad storlek ger kostnadsfördelar så är det vår förmåga att framgångsrikt integrera olika enheter, vilket var fallet med Oyster, som är nyckeln till större framgångar. Under 2006 kommer vi att ytterligare integrera våra internationella aktiviteter och då särskilt inom interaktiv marknadsföring. Det finns inte två dagar på Framfab som är varandra lika. För att lyckas i den miljö som vi verkar så måste du vara rörlig i sidled och utvecklas av de utmaningar och möjligheter som du möter varje dag och du måste också vilja göra det nästa dag igen. Det är en mycket personlig och stimulerande upplevelse. Steve Callaghan Verkställande direktör Framfab AB Framfab

8 Marknad ROB SAMANTHA FRANZ OCH MARCEL Under 2005 har vi pekat på ett antal huvudfaktorer som påverkar vår marknad: Bredbandspenetrationen, ökning av överförandet av reklamresurser till förmån för kanaler online samt ökad konvergens mellan tjänsteerbjudanden inom mobila kommunikationslösningar och internet via fast uppkoppling. Utvecklingen inom dessa områden fortsätter att skapa spännande möjligheter för Framfab. Samtidigt fortsätter konsolideringen av branschen med Framfab i en ledande roll. Bredbandspenetrationen bland uppkopplade hushåll i Europa har ökat med 60 % från 2004 till 2005 och omfattar nu 39 % av hushållen. Västeuropa har idag fler bredbandsuppkopplingar än hela Nordamerika. I Storbritannien har till exempel 56,7 % av befolkningen tillgång till höghastighetsuppkopplingar. Ökande uppkopplingshastigheter tillsammans med ett förändrat konsumentbeteende har medfört att konsumenterna har ökat sin totala medietid online. Konsumentvaruföretagen ökar anslagen och förväntas lägga 400 miljoner euro på internetlösningar under 2006, vilket är 17% mer än 2005 och 42 % mer än Reklam online förväntas omsätta 6,5 miljarder euro 2010, vilket är nära tre gånger så mycket som årets 2,3 miljarder euro. Storbritannien är för närvarande den största enskilda marknaden. Världsmästerskapen i fotboll 2006 förväntas även att sätta fart på reklam online i Tyskland, med stora investeringar under 2006, som ger en årlig genomsnittlig förväntad tillväxt på 22 % fram till år Samtidigt som Storbritannien idag är Europas största e-handelsmarknad förväntas Tyskland från och med år 2009 ha tagit över den rollen med en marknad i storleksordningen 43 miljarder euro. Marknadsvärdet 2005 i Storbritannien beräknas till 18 miljarder euro och den förväntade tillväxten under 2006 för de sex länder som Framfab är verksamt i förväntas vara i genomsnitt 36 %. I Danmark, Schweiz och Sverige förväntas tillväxten överstiga 40 %. Mer än hälften av Europas vuxna befolkning handlar nu online, vilket ökar efterfrågan på bra användarvänlighet, kundservice och utbud från försäljarna. Som en följd av ebays förvärv av Skype tvingas de etablerade leverantörerna av telefonitjänster agera för att skydda sina marknadsandelar och snabbt komma med nya sammansatta erbjudanden om höghastighetsbredband, fastpristelefoni samt erbjudanden om helhetslösningar för hemmets fasta och mobila kommunikation. I Danmark, Nederländerna och Sverige tillåter enkla uppkopplingar av typen xdsl att konsumenterna kan avsluta sina telefonabonnemang och enbart ha en bredbandsuppkoppling. Sådana erbjudanden driver på bredbandstillgängligheten, även i hushåll som saknar dator, där uppkopplingen möjliggör anslutning av olika så kallade Wi-Fi-enheter. Genom inslaget av fasta priser uppmuntras användningen av telefonen som interaktiv kanal eftersom det eliminerar bekymret med mobilavgifter samtidigt som det ökar prestandan (bredband kontra 3G och GSM). Konvergensen av tjänster är intressant för Framfab eftersom vi har en gedigen erfarenhet från kunder inom telekomindustrin och stor efterfrågan på våra tjänster speciellt inom användarstudier, interaktiv marknadsföring och strategisk insikt. Konsolideringen av branschen fortsätter med Framfab i en ledande roll genom till exempel förvärvet av Oyster i Storbritannien. I övrigt har under året bland annat DAD design i Belgien förvärvats av LB Icon, Londonbaserade Glue och DNA förvärvats av Aegis respektive aquantives. Framfab är både väl positionerat för att fortsätta spela en aktiv roll i konsolideringsprocessen och för att fortsätta utvecklas organiskt. 6 Framfab 2005

9 Medarbetare och organisation SIMON STEPHEN FRANZ och BRIGITTE TILLVÄXT Under 2005 växte vi från 327 till 443 medarbetare. Tillväxten förklaras i huvudsak av det framgångsrika förvärvet av Oyster Partners i London, men också beroende på egen organisk tillväxt. Förvärvet av Oyster kompletterade Framfabs position som marknadsledare i Danmark och Sverige genom att vi fördubblade närvaron i Storbritannien och säkrade den avundsvärda positionen som den ledande aktören ur ett marknadsförings-, transaktions- och informationsperspektiv. Talang och entusiasm Under en period präglad av förändring har kompetensen och entusiasmen hos våra medarbetare medfört att vi kunnat fortsätta utveckla varaktiga relationer med våra kunder. Vi ser fram emot att ytterligare stärka banden genom att dela med oss av vår erfarenhet från de senaste tjänsterna till kunderna. Det är erfarenhet som också möjliggör för våra medarbetare att fortsätta utvecklas i sina roller och kompetenser internt. Proaktivitet när det gäller att utvärdera prestationer och att identifiera utbildningsbehov är grundläggande för att säkerställa att Framfab tillhandahåller rätt utbildning för den enskildes utveckling. Vi fortsätter att enbart anställa de allra bästa runt om i Europa. Det är personer som attraheras av den typen av lösningar som vi gör för våra kunder, de möjligheter vi erbjuder och den speciella Framfabkulturen som präglar organisationen. Vi anställer personer som drivs av utmaningar, som har förmåga att lösa komplexa problem och som tycker om att ta ansvar. Vi erbjuder dem möjligheten att arbeta tillsammans med begåvningar inom deras eget och andras områden. Förutom att arbeta med de marknadsledande projekten erbjuder vi en karriärutveckling som sporras av att arbeta med de skarpaste personerna i branschen. Utbildningsnivå Åldersfördelning Eftergymnasial utbildning, 18% Gymnasieutbildning, 6% Universitet eller högskoleutbildning, 76% Över 45, 2% år, 8% år, 23% Under 25 år, 5% år, 23% år, 39% Framfab

10 MARIA OCH SOHEIL MARTIN LUKE Engagemang och lojalitet I en bransch ofta associerad med olika åtgärdsprogram och rekonstruktioner är medarbetarna trogna Framfab. Den genomsnittliga anställningstiden i Framfab är 3,5 år och det är också noterbart och roligt att se att medarbetare som har slutat eller gjort ett planerat uppehåll ofta kommer tillbaka. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter Ett Framfab som växer och utvecklas kräver att vi tar tillvara på och utvecklar alla medarbetares kunskaper och kompetens. Varje individ ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna. Jämställdhet är en viktig faktor för vår tillväxt och genomsyrar hela verksamheten. Fördelningen mellan kvinnor och män har gått från 25 % till 32 % under det senaste 12 månaderna och vi har 20 olika nationaliteter representerade. En överväldigande majoritet har examen från universitet eller högskola. Utveckling av individ och grupp Framfab är ett företag med en stark samhörighetskänsla. Vår decentraliserade organisation tillåter oss att effektivt dela med oss av kompetens, kunskap och resurser mellan kontor och länder. Utbytet som planeras att utökas under 2006 sker bland annat genom att personer byter arbetsplats och genom att projektresurser fördelas på internationell basis. Medarbetare har nyligen bland annat bytt arbetsplats från Storbritannien till Schweiz, Danmark till Sverige, Tyskland till Storbritannien samt mellan kontor i Sverige. Sverige var under början av 2005 värd för koncernens forum för kundansvariga och experter på användarstudier. Under 2006 planeras ytterligare fem forum att hållas på olika platser för olika kompetenser och grupper inom företaget. Könsfördelning Nyanställda, antal 80 Kvinnor, 32 % Män, 68 % UK DK SE NL DE 8 Framfab 2005

11 Våra kärnkompetenser LAUREN patrick, brigitte och robert DAVID Fyra kärnkompetenser som ger enastående resultat Vi organiserar vår verksamhet i fyra olika discipliner, vilka tillsammans ger synergieffekter när det gäller att skapa prisvinnande lösningar för nöjda kunder. Med denna holistiska modell som omfattar Koncept & design, Informationsarkitektur & användarstudier, Strategi & projektledning samt Systemutveckling & teknologi uppnår vi ständigt optimala resultat. KONCEPT & DESIGN Konceptstyrd visuell och verbal kommunikation Art Directors, copywriters, animatörer och creative directors tar idéerna från ax till limpa. Vi skapar innehåll för våra kunder. Från musik till film, från fotografering till video och från illustration till text producerar vi kreativt innehåll i samklang med kunder och konsumenter. Vår gedigna kunskap om digital media ger oss insikt och förståelse för formatets utveckling vad gäller trender och möjligheter. Det ger oss grundförutsättningar att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Vårt engagemang för att finna just dessa lösningar gör att vi klarar att ta fram lösningar som överbryggar olika mediekanaler och medför framtagande av kundanpassade applikationer. Detta ger våra kunders varumärken exponering på den tuffa kommunikationsarenan. Informationsarkitektur & användarstudier Smart tänkande möter överlägsen funktion Informationsarkitektur bygger på studier av hur människor och gränssnitt samverkar i den digitala världen. Vår unika förståelse av beteendemönster och insikt i interaktionen gör våra lösningar smartare. Genom att fokusera på användarstudier får vi ett helt unikt perspektiv på hur vår kommunikation kommer att fungera redan innan den lanserats. Strategi & projektledning Ett helt nytt sätt att arbeta Våra projektledare är dedikerade och engagerade i att hjälpa kunderna att uppnå resultat. Våra konsulter som täcker hela spektrumet från digital marknadsföring till processdefiniering och kravspecifikation är övertygade om att ärlig och direkt kommunikation är nödvändig för att leverera de främsta lösningarna. Vi tar ansvar för varje projekt när det gäller att bygga strategier, definiera affärsmål och få projekten klara i tid inom budget. Systemutveckling & teknologi Utveckla mediet genom kundanpassning Våra systemutvecklare arbetar i huvudsak med lösningsspecifikationer, programmering, innehållshantering och systemintegration. Ryggraden i varje digital lösning är att vi utmanar konventionerna och flyttar fram gränserna för tillgänglig teknologi. Genom att skapa anpassade lösningar för våra kunder fördjupar vi vår förståelse för mediet samtidigt som vi förbättrar budskapets genomslag. Framfab

12 Vårt erbjudande JAMIE CECILIA OCH FRANZ JAN Skapande av högkvalitativa interaktiva lösningar Fungerar oavsett bransch Vi hanterar varje aspekt av digital kommunikation från CRM-program till viral marknadsföring och annonsering online. Från externa nät för business-to-business till publika produkt- och informationssajter och från service- och e-handelslösningar till säljstödsystem. Våra lösningar kan indelas i tre olika kategorier, Marknadsföring, Information och Transaktion som alla är skräddarsydda för att svara mot våra kunders behov inom olika branscher. Varje kategori understöds dessutom av vår kompetens inom strategisk insikt vilket också omfattar en rad användarstudier och tester. Marknadsföring Träffar målet Digitala marknadsföringstjänster innefattar kommunikationsstrategier och planering, kampanjutveckling, mikrosajter, interaktiva spel, marknadsföring och optimering via sökmotor, medieplanering och köp, konsumentstudier, co-branding, e-poststrategi, CRM-program, marknadsföring och annonsering för kreativ utveckling, trafikmaximering, pilotprogram och viral marknadsföring. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att skapa strategier som utvecklar deras varumärken på den digitala arenan och stöder komplexa affärsmål. Vi utvärderar målgrupper, konkurrensaktiviteter, kundstrategi, mål och budgetar för att skapa engagerande och effektiva kampanjer. Vi beräknar och analyserar varje marknadsinitiativ för att säkra att våra kunders program ger maximal ekonomisk avkastning och når uppsatta strategiska mål. Information Strukturera det bättre Digital informationstjänst omfattar användaranpassad design, företagskommunikation, informationshantering, nyckelfärdiga webbpubliceringssystem, produktinformation, investerarrelationer, e-learning, intranät, extranät och portaler. Vi förser våra kunder med verktygen som hjälper dem att förbättra sin verksamhet inom businessto-business, till konsumenter samt på investerar- och medarbetarnivå. Vi implementerar egna och även de mest förekommande content management-produkterna på marknaden. Vi hanterar företagskommunikation för mångfacetterade varumärken och ger dem ett tydligt, överbryggande budskap och en stark visuell identitet. Vi skapar intranät för att öka effektiviteten vilket i sin tur resulterar i högre vinst och färre problem. Transaktioner Förbättra verksamheten Digitala transaktionstjänster innefattar e-handelsplattformar, managementsystem, försäljning och därtill hörande tjänster, webbaserade affärsapplikationer, portaler, extranät, kioskapplikationer och applikationer för selfservice. En del av vårt angreppssätt är även att omarbeta processer med syfte att öka andelen godkända avslut och på så sätt optimera resultatutfallet. Vi ger våra kunder den säkerhet och den trygghet de behöver för att kunna dra nytta av teknologi för onlinetransaktioner. 10 Framfab 2005

13 Kreativitet kommer inte alltid på kontorstid PAUL Det råder julstämning på Framfabs Stockholmskontor och personalstyrkan är reducerad i mellandagarna, men Creative Director Paul Collins är på plats med ett fast handslag och en rykande kaffe latte. Jag har några leveranser som jag måste hinna med innan jag tar familjen till England över nyår, säger Paul som ursprungligen kommer från Newcastle. Kärleken tog honom till Sverige som tjugoåring, berättar han och skrattar. Idag är han trettiotre år och har hunnit skaffa sig två söner och en diger erfarenhet från mer än tio år i IT-branschen. På Framfab har han varit anställd i två omgångar, första gången mellan 1999 och När Framfab köpte mediedesignföretaget Paregos 2004 blev Paul åter Framfabmedarbetare. Pauls arbete som kreativ ledare innebär att han styr och utvärderar vilka idéer som fungerar och realiseras i varje enskilt projekt. Han är hungrig och engagerad, och han drivs av att vinna priser och lösa kundens problem på nya och kreativa sätt där man använder hela spannet av marknadsföringskanaler. På Framfab har vi lyckats med integrationen av de olika kompetenser som behövs för att driva projekt av världsklass. Det är ingen slump att vi vinner prestigefyllda priser världen över, säger han stolt och tillägger att han nyligen blev invald i juryn för The One Show Awards i New York. Marknaden har mognat menar Paul, vilket ställer högre krav på nytänkande och kreativitet. Volvo Trucks Corporation, Samsung och Nissan är några av de kunder som dagligen sätter hans talang på prov. Paul exemplifierar med en nyligen genomförd Internetkampanj för Nissan där målet var lika tydligt som ambitiöst att generera ett visst antal provkörningar. Framfab skapade ett gränssnitt som tillät besökaren att provköra Nissan Pathfinder direkt i bannern, vilket gjorde besökaren mer benägen att provköra bilen i verkliga livet. Målet överträffades med råge. Kreativitet kommer inte nödvändigtvis på kontorstid, anser Paul som jobbar mycket. Det ligger i hans personlighet att fundera ut kreativa lösningar när som helst på dygnet. Samtidigt är det viktigt att hitta inspirationskällor och det gör han hos studenterna på Hyper Island, en multimediehögskola i Karlskrona dit han åker flera gånger per år för att föreläsa och leda workshops. Varje år tar Framfab också in praktikanter från skolan, vilket är stimulerande för båda parter. Paul imponeras över fingertoppskänslan som studenterna har. Studenterna kan nästan alltid säga om en designskiss kommer att tilltala de yngre målgrupperna. Design är organiskt, vad som tilltalar olika målgrupper ändrar sig ständigt, och ingen har så bra koll på vad ungdomar gillar som ungdomarna själva. Att Paul arbetar med kreativa idéer är svårt att ta miste på, han var en av de drivande krafterna bakom Framfabs pay-off, It s always personal. I slutändan handlar det alltid om människor och då blir det personligt, säger han. Framfab

14 En värld av möjligheter DOMINIQUE Dominique Esser är Art Director på Framfab i Frechen nära Köln i Tyskland. Hon har faktiskt aldrig bytt jobb, men genom ett antal företagssammanslagningar hamnade hon på Framfab år Det visade sig vara perfekt för bägge parter började Dominique på ett företag som hette Riehl & Pispers, där hon var trainee under två och ett halvt år. Under den tiden gick Riehl & Pispers samman med ett annat företag i Köln och snart ändrades namnet till Mindfact. Bara sex månader senare vad det dags för ett nytt samgående, den här gången med Framfab. Jag arbetade som grafisk designer. Jag var utbildad i design för digitala och tryckta medier och det var en perfekt möjlighet att kombinera utbildning med arbete, säger Dominique som sedan 1998 har utvecklats till en skicklig Art Director. Framfab i Frechen är särskilt starka inom finans- och försäkringssektorerna och Dominique har arbetat i flera internationella projekt med företag som AXA, Postbank, Metro Group och Metro Cash & Carry International. Hennes största kund idag är UBS. Det är ett av världens största finansbolag och vi har haft en lång kundrelation med dem, säger hon. Vi gör massor av jobb för dem inom alla möjliga former av interaktiva medier. Man kan lätt tro att det blir rutinmässigt och lite långtråkigt att arbeta med samma kund år ut och år in. Finns det fortfarande utrymme för kreativitet? Definitivt! säger Dominique. Eftersom UBS är ett stort internationellt företag med många olika behov och massor av projekt som pågår samtidigt, finns det gott om plats för kreativ frihet. Enligt Dominique, eller Nicki som alla på jobbet kallar henne, finns det en särskild kultur på Framfab. Det är spännande att upptäcka att vi är väldigt lika på Framfab, oavsett vilket av våra kontor man besöker, säger hon. Jag har själv varit på flera av dem och det är tydligt att vi alla arbetar enligt samma metodik och att vi är väldigt noga med att vårt arbete håller högsta kvalitet. Dominique uppfattar stämningen på Framfab som öppenhjärtig. Det finns en laganda som visar sig i att människorna är intresserade av varandras arbete och i viljan att hela tiden hjälpa till och komma med goda råd. Med tiden har vi blivit goda vänner även utanför arbetet. Vi går ofta ut och tar en öl tillsammans efter arbetet, vilket stärker oss som team, berättar hon. När Dominique inte arbetar tycker hon om att åka snowboard och resa runt i världen. Hon älskar Asien, särskilt Thailand. Hon var faktiskt där och reste runt som backpacker bara en månad innan tsunamin slog till När det gäller framtiden vore det ett naturligt steg för Dominique, som är 27 år, att utvecklas och bli Creative Director. Kanske är det dit jag siktar, säger hon. Jag vet i alla fall säkert att jag vill fortsätta resa, och den möjligheten har Framfab verkligen givit mig. Jag har arbetat i Framfabprojekt i både Paris, London, Amsterdam och Zürich under mina fem år här det är en av anledningarna till att jag tycker så mycket om det. 12 Framfab 2005

15 Allt för kundens upplevelse MARCUS Marcus Mustafa är en mångfacetterad man. En gång skulle han erövra världen med sin musik. Sen ställde han in siktet på datorer, arbetade sig upp och idag leder han Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i Storbritannien. Termen upplevelsearkitektur kommer från det mer vanligt förekommande informationsarkitektur. Nuförtiden tar vi inte bara hänsyn till informations- eller navigationsdelen när vi producerar sajter, säger Marcus. Vi arbetar hårt med att utvärdera kundens totalupplevelse ur flera olika aspekter, och de användartester som vi genomför handlar alltid om helhetsupplevelsen. Det är därför vi kallar oss upplevelsearkitekter. För att kunna skapa bästa möjliga sajtarkitektur, gör Marcus och hans kollegor alltid noggrann research för att verkligen förstå användarna. I efterforskningarna tar man reda på vilka behov de har och vilka förväntningarna är på en väl fungerande sajt. Vi vill skapa en miljö som kunderna känner igen sig i, även om de aldrig har besökt sajten förut, eller ens använt en liknande tjänst, säger Marcus. Men den ska också innehålla överraskningar och häftiga inslag som får dem att utbrista Wow, smart lösning!. Som chef för Framfabs avdelning för upplevelsearkitektur i London tillbringar Marcus halva sin tid med kundhantering, strategiarbete och administration. Resten av tiden lägger han på BT, ett företag som är marknadsledande på kommunikationslösningar. Marcus Mustafa har många ursprung. Hans mamma är svenska, hans pappa är palestinier, men hans liv är i London. Som liten valde han att stanna i Sverige när pappan flyttade tillbaka till Palestina, men på sistone har hans intresse av att närmare undersöka sitt ursprung blivit starkare. Hemma i Sverige var han musiker, han spelade gitarr i ett band med stora ambitioner. Men när en av bandmedlemmarna tragiskt omkom i en olycka orkade varken Marcus eller de andra bandmedlemmarna spela vidare. Jag läste några kurser på Stockholms universitet under mitten av 90-talet, minns Marcus. Sen fick jag jobb på Spray Networks som sedermera gick ihop med Razorfish. Jag kom till London när jag började jobba för managementkonsultföretaget Halogen. För fyra år sen började jag på Oyster, och sedan maj 2005 är jag trogen Framfab. Samgåendet mellan Oyster och Framfab har varit framgångsrikt, enligt Marcus. Vi är otroligt starka och varje företag i Storbritannien som behöver en stor och stabil byrå med ett brett utbud av tjänster överväger säkert att anlita Framfab. Som chef är Marcus noga med att låta medarbetarna känna att det finns ett liv även utanför Framfab. Den generella regeln är att du ska försöka gå hem vid sextiden, säger han. Det är förstås inte alltid möjligt och vi ser till att arbeta tills jobbet är klart. Men det är viktigt att ha ambitionen att inte arbeta för mycket, särskilt för dem som har familjer, som jag själv. Tillsammans med sin fru Lisa har Marcus Max som är två och ett halvt år gammal, och Simone som föddes i augusti Den mesta tiden tillbringar han på jobbet eller med familjen, men när han får möjlighet tycker han om att äta och laga riktigt god mat. Det är härligt att koncentrera sig på något som smakar och luktar gott, och som inte har ett dugg att göra med datorer, säger han. Vi har en fantastisk delikatessaffär i huset där vi bor, jag tycker om att gå dit och handla de bästa och fräschaste råvarorna och sedan laga en god middag till familjen och vännerna. Framfab

16 En inspirationskälla RHIANNON Rhiannon Davies kommer ursprungligen från Calgary i Kanada, men bodde sedan tio år i Storbritannien. Men inom loppet av ett par veckor ändrades allt. Hon flyttade till ett annat land och började på Europas mest inspirerande och kreativa arbetsplats. Tidigt år 2003, kontaktades Rhiannon av en rekryteringsfirma i London som ville locka henne till den lediga platsen som copywriter på Framfabs kontor i Köpenhamn. Rhiannon, som hade en universitetsexamen med toppbetyg, en magisterexamen i engelska och dessutom fem års arbetserfarenhet i branschen, förstod att det var ett bra erbjudande, men kände att det var för långt bort. Vid den tidpunkten hade jag ett bra liv i London, så jag var inte särskilt sugen på att flytta till ett annat land, säger hon. Rhiannon tackade men avböjde erbjudandet. Men rekryterarna hade bestämt sig och kom tillbaka ett par månader senare. Då hade livet tagit en ny vändning och jag bestämde mig för att ta chansen, berättar Rhiannon. De flög mig till Köpenhamn för en intervju och erbjöd mig jobbet på fläcken. Jag tror inte att jag fattade riktigt vad det innebar, för två veckor senare satt jag på ett plan med min resväska. Så var hon där, i ett nytt land, med ett nytt jobb, utan några som helst bekanta. Det var förstås oerhört spännande, berättar hon, men skrämmande också. Det som lockade Rhiannon till Danmark var ett av Framfab s Nike-konton en sajt skapad särskilt för kvinnor. Jag har alltid velat skriva för kvinnor. Jag vill inspirera dem och stärka deras självförtroende på ett sunt sätt, utan att ta till klichéer eller stereotyper. Att arbeta med det europeiska nikewomen.com-kontot var en dröm för mig. Vårt mål är att ge unga kvinnor nya och fräscha motionstips så att de kan må bra och trivas med hur de ser ut. Först blev jag chockad när jag insåg omfattningen av vårt arbete. Från konceptutveckling till fotograferingar och en ny sajt varje månad, jag visste inte riktigt hur vi skulle klara av det. Men det gjorde vi. Och det gör vi fortfarande. Rhiannon berömmer det fantastiska teamet som hon arbetar med för att sajten är en så stor framgång. Alla här är experter på sina respektive områden. Det är därför det är så stimulerande. Varje person förädlar ursprungsidén så att den hela tiden utvecklas från koncept till copy, formgivning och flash och så vidare. Vi vill visa Nike vilka fantastiska saker som går att åstadkomma online. Med varje ny utgåva av nikewomen. com försöker vi flytta gränsen för vad som är möjligt en liten bit till. Att anpassa sig till livet i ett nytt land är inte lätt och Rhiannon medger att det var tufft i början. Men nu har hon sin egen lägenhet i Christianshavn i centrala Köpenhamn, ett fast förhållande och vänner både på Framfab och utanför arbetet. Jag har faktiskt inte så mycket tid kvar, säger hon och skrattar, jag studerar nämligen danska åtta timmar i veckan efter jobbet. Men jag ser till att springa eller gå på spinning när jag kommer åt. Den blandningen ger mig balans. Det finns en personlig stolthet i allt som Framfab producerar och Rhiannon har aldrig upplevt något liknande tidigare. Alla här är så passionerade i sitt arbete. Vi själva är våra värsta kritiker, säger hon, och vi arbetar tills vi är 100 procent nöjda. 14 Framfab 2005

17 Skapande arkitektonisk konst ÅSA Att vara systemarkitekt för mig är att skapa, och i programmeringsvärlden skapar jag med binära 1:or och 0:or, säger Åsa Älvebrand, en berest metropolit som började sin skapande karriär med snickerier, möbelrenovering och konststudier. Numera skapar Åsa med datorn på Framfabs kontor i Nederländerna och med händerna när hon renoverar huset i Amsterdam. Att skapandet skulle innebära programmering och systemarkitektur kunde inte Åsa ana när hon under ett antal år reste runt i världen för att se och lära sig om nya kulturer. Hon stannade bland annat i Israel i två år och lärde sig hebreiska. Australien och Asien var andra platser som Åsa tog till sitt hjärta. Väl tillbaka i Sverige och Göteborg sökte hon sig till det skapande och konstnärliga. Efter konststudier och en avslutad utbildning till konservator jobbade hon som chefredaktör för Svenska Konservatorförbundets tidning. Först där upptäckte hon vad man kan åstadkomma med layout och html. Det lockade henne att utbilda sig till programmerare och en karriär som datanörd. Hon rekryterades som programmerare till Framfab i Göteborg sommaren år 2000, med möjligheten att få börja på kontoret i Nederländerna efter ett halvår. Jag hade redan bestämt mig för att flytta till Amsterdam, det är min favoritstad i världen, säger Åsa. Mitt bestående intryck av Framfab är enormt positivt, det är ett företag som står för flexibilitet och personligt engagemang gentemot både kunder och medarbetare. Åsa utnyttjade möjligheterna att utvecklas med företaget och har ständigt varit beredd att ta sig an nya utmaningar. Inom Framfab har hon haft möjligheten att utvecklas från programmerare till systemarkitekt. Åsa leder just nu ett större projekt för en av Framfabs nederländska nyckelkunder, Sara Lee-koncernen. Hon och hennes team har skapat en ny, global modell för en konsumentplattform som samlar all hantering av konsumenter och Internetapplikationer för ett antal av Sara Lees varumärken. För Åsa är det en spännande och ansvarsfull utmaning att uppdatera en kundplattform av den här storleken i realtid, vilket betyder att konsumenterna ska kunna använda plattformen utan att märka av att Åsa och hennes team gör uppdateringarna. Framfab arbetar professionellt och systematiskt för att tillfredsställa kunden, med ett starkt tekniskt kunskapsnätverk inom organisationen. Åsa påpekar att man måste vara mycket noggrann med detaljerna för att kunna garantera de höga kvalitetskrav som hon ställer på sig själv och även uppmanar sina kunder att ställa. Hon uppskattar den platta organisationen och gillar den öppenhet och flexibilitet som präglar företaget. Det fungerar på Framfab, vi lyssnar och lär av varandra. Alla hjälps åt oavsett vems ansvar det är alla är ansvariga gentemot kunderna! Trots att Åsa har gjort sig känd för att leva för sina kunder och projekt hinner hon med att åka snowboard och spela squash på fritiden. Hennes katter Mumin, Niña och Micah bevakar renoveringen av huset som tar sin tid. Hög kvalitet, noggrannhet och professionalism gäller även på fritiden. Åsa är en skapande tjej som lever som hon lär. Framfab

18 Med Nikewomen.com startade en ny digital era KAMILLA OCH PETER Under de senaste fem åren har Framfab samarbetat med Nike för att erbjuda europeiska kvinnor en förstklassig sajt som inspirerar, informerar och underhåller genom integrerade onlinekampanjer med Nikes signum. Sajten nikewomen.com innehåller bland annat interaktiv träning och produktpresentationer. Under våren 2005 satsade Nike stort på kvinnor och dansaerobics med den största europeiska Nike Womenkampanjen någonsin. Förutom PR, tryckt reklam, återförsäljarkommunikation och digital marknadsföring innehöll mediemixen även TV-reklam och kampanjens slogan var Take Sport. Add music, vilket förstärkte Nikes budskap att dans är sport. För att göra koreografin till en 60-sekunders, en 30- sekunders och tre 15-sekunders reklamfilmer, valde Nike att samarbeta med Jamie King, en välkänd regissör och koreograf från Los Angeles som har jobbat med några av de allra största inom musikindustrin. Samarbetet gav fantastiska möjligheter för den digitala aspekten av kampanjen. Framfab och Nike arbetade tillsammans fram ett digitalt koncept där Jamie King ombads att demonstrera ett antal steg och rörelser tillsammans med de dansare som uppträdde i reklamfilmerna. Produktionerna av TV-reklamfilmerna och den digitala kampanjvideon kombinerades, Framfab filmade Jamie och dansarna och skapade en serie danslektioner i videoformat som visades online, i butiker och på DVD:er. På det här sättet utnyttjade nikewomen.com de interaktiva möjligheterna med det digitala mediet maximalt. Därigenom adderades en dimension till den integrerade kampanjen. Kunderna kunde ladda ner Jamie Kings och dansarnas lektioner som video och ljudklipp (mp3) och de kunde dessutom ladda ner en skärmsläckare i videoformat med freestylande dansare. Allt innehåll gjordes tillgängligt på åtta europeiska språk. Under hösten 2005 spelade nikewomen.com en viktig roll i marknadsföringen av Nike Rockstar Workout Sol på gym runtom hela Europa, även den framtagen av Jamie King. Den här gången stod kampanjen på helt egna ben utan stöd från TV och tryckt reklam. Höstlanseringen 2005 bestod av en särskild sajt, onlinemarknadsföring, videopresentationer i butiker, DVD:er och ett pressmaterial för massmedia allt för att marknadsföra en Nike Rockstar-workout. Framfab ansvarade för inspelningen och kampanjen bestod också av ett musikaliskt samarbete med den dansk-amerikanska gruppen Sepiamusic. Genom kampanjerna har Nike framgångsrikt lyckats nå sina mål och den digitala kanalen har fått en allt viktigare roll i Nikes integrerade marknadsmix. 16 Framfab 2005

19 Framfab

20 Sajtsuccé signerad Framfab MARTIN Under 2005 lanserade JAKO-O, det tyska postorderföretaget som säljer kvalitetsprodukter för barn, sajter för två helt nya märken, FIT-Z and QIÉRO! Det viktigaste var att respektive märkes identitet och design skulle lysa igenom även på webben. JAKO-O valde Framfab för att skapa en FIT-Z-sajt som skulle locka 10 till 16-åringar och en QIÉRO!-sajt som fokuserade på mode och livsstil för föräldrar. We are parents, no more and no less. Det är ett av JAKO-Os viktigaste budskap. Företagets sajt är väldigt framgångsrik, och de nya sajterna för FIT-Z och QIÉRO! skulle bli lika effektiva och användarvänliga, men även tydligt reflektera märkenas egna identiteter. JAKO-O gav sig ut för att leta efter den bästa samarbetspartnern för projektet. Runt 80 byråer utvärderades och ett 20-tal fick presentera sig. I slutet av 2004 fattades beslutet. Vi valde Framfab för att de verkligen förstod våra behov, säger Franziska Heerlein, marknadsassistent på JAKO-O. De visste vad vi ville säga och att vi ville profilera sajterna som något mer än bara webbversioner av våra tryckta kataloger. Framfab designade sajterna, byggde dem så att de skulle klara en belastning på upp till besökare varje månad och integrerade dem sedan i det befintliga varuhanteringssystemet. Det låg en stor utmaning i att kombinera ett befintligt back-endsystem med två helt olika skal. Projektledaren på Framfab i München, Martin Kranwetvogel, berättar om vad som kännetecknar de olika sajterna. FIT-Z tryckta katalog har ett unikt inslag, du kan nämligen läsa den från två håll, säger han. I ena änden börjar tjejdelen och i den andra börjar killdelen. På sajten har vi skapat något liknande genom att killar och tjejer har fått varsin ingång; den ena leder till killarnas värld och den andra till tjejernas alldeles egna utrymme. De olika delarna av sajten karaktäriseras av ett särskilt språk och tonfall. Även bildspråket är särskilt anpassat. En annan viktig funktion är önskelistan som innebär att barnen kan välja sina favoritartiklar, plocka ihop dem i en lista och skicka till exempelvis föräldrar eller släktingar direkt från sajten. Med QIÉRO!-sajten valde vi en mer mogen approach och fokuserade på att ha ett informativt innehåll. Sajten ger besökarna användbar information, till exempel färgtester och tips från professionella stylister. På sajten hittar du också information om seminarier och rådgivning om färgsättning och klädvård. Varje sajt har ett unikt utseende och karaktär. De är lätta att koppla till de tryckta katalogerna och rent affärsmässigt har de blivit stora framgångar. Så snart vi lanserade sajterna fick vi ett stort antal besökare, säger Franziska Heerlein. lockade unika besökare mellan september och december 2005, medan hade unika besökare från mars till december. Enligt Franziska Heerlein imponerade Framfab med sin kreativitet och även i det tekniska utförandet. För Framfab var det ett klockrent exempel på en förening av nytta och nöje. På JAKO-O lyckas man kombinera affärsmannaskap och högt satta mål med en ödmjuk attityd, vilket gör dem härliga att arbeta med, säger Martin Kranwetvogel. Vi har lärt oss massor om Internetbaserade postorderprocesser och jag är väldigt stolt över det jobb vi har genomfört. 18 Framfab 2005

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Delårsrapport april juni 2007 2007-08-20 DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Stark försäljning och fortsatt expansion ger högre tillväxt än väntat. Den internationella expansionen tar fart. SAMMANDRAG APRIL-JUNI

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer