Övervakningssystem SOC7-128/SOC7-M2/SOC7-R1 Installations- och driftinstruktioner. SE1G5996sv Building Technologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övervakningssystem SOC7-128/SOC7-M2/SOC7-R1 Installations- och driftinstruktioner. SE1G5996sv Building Technologies"

Transkript

1 Övervakningssystem SOC7-128/SOC7-M2/SOC7-R1 Installations- och driftinstruktioner SE1G5996sv Building Technologies

2 Siemens Switzerland Ltd. Building Technologies Group International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel Fax (-200x) Siemens Switzerland Ltd. Subject to change 2 / 36 Building Technologies

3 Innehållsförteckning 1 Inkopplingsanvisning individuell indikering Allmänt Ingångar SOC Utgångar SOC Spjällställdon Rökdetektorer Drift ventilationsaggregat Inkoppling av kommunikation till multibox SOC7-M2 / reläbox SOC7-R Inkoppling av kommunikation till centralt styr- och övervakningssystem Externa ingångar Fläktgrupper (zoner) Topologi Kontrollenhet SOC7-128 med en/två kommunikationsslingor Kontrollenhet SOC7-128 med två kommunikationsslingor och fyra fläktförreglingar (grupp A, B, C och D) Apparatscheman Kontrollenhet SOC Multibox SOC7-M Reläbox SOC7-R Installation Multibox SOC7-M Kontrollenhet SOC Igångkörning Kontrollenhet SOC7-128 med tillhörande multiboxar SOC7-M2 (första uppstart) Inställningar Logga in i systemet Sätta systemet i Standby-läge Återgå till Auto-läge Lägg till flera/ändra fläktgrupper Kontroll av driftstatus Manuell test av spjäll, multiboxar och grupper Koppla in/bort komponenter i/ur systemet Ställa av en multibox vid service Koppla in en ny multibox i systemet Koppla in en ny reläbox i systemet Koppla in spjällmotor/rökdetektor i multibox Koppla bort spjällmotor/rökdetektor ur multibox Koppla bort multibox/reläbox ur systemet...28 Building Technologies Innehållsförteckning / 36

4 8 Larm och larmkoder Larm i kontrollenhet SOC Larm i multibox SOC7-M Larmkoder och händelser i SOC7-128 som visas i Larmhistorik Förlängd efterblåsningstid för anläggningar med elbatteri i aggregatet Fabriksåterställning av kontrollenheten / 36 Building Technologies Innehållsförteckning

5 1 Inkopplingsanvisning individuell indikering 1.1 Allmänt Obs! Installationen ska utföras av behörig personal. Övervakningssystemet består av kontrollenhet SOC7-128, multibox SOC7-M2 och reläbox SOC7-R1, dessa komponenter innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan apparaten spänningssätts ska alla yttre installationer vara klara. Kontrollenhet SOC7-128, multibox SOC7-M2 och reläbox SOC7-R1 monteras med 4 st skruvar som monteras under kapslingens lock för att bibehålla kapslingsklass IP Ingångar SOC7-128 Matningsspänning AC 230 V, 2 A, plintarna L, N och PE. Exempel på kabeltyp: EKK3G1,5 1.3 Utgångar SOC7-128 Alla reläutgångar är potentialfria kontakter redovisade i spänningslös drift. Summalarmkontakter för Brandlarm (märkta med FIRE) i SOC7-128 är avsedda för 24 V, 3 A resistiv last. Summalarmkontakter för Servicelarm (märkta med SERVICE) i SOC7-128 är avsedda för 24 V, 3 A resistiv last. Reläkontakter för förregling av ventilationsaggregat (märkta med FAN A och FAN B) i SOC7-128 är avsedda för AC 230 V, 3 A resistiv last. Exempel på kabeltyp: EKK Ifall att det behövs flera reläkontakter för förregling av ventilationsaggregat går det att komplettera med reläbox SOC7-R Spjällställdon Spjällställdon kopplas in i multibox SOC7-M2, upp till 64 spjällställdon per slinga med individuell indikering kan anslutas till systemet, dock max. två per multibox. Två slingor finns tillgängliga i kontrollenhet SOC För att få ett fullt utbyggt system med 128 spjällställdon måste man använda sig av bägge slingorna (LINK 1 och LINK 2). Matning till spjällställdon 1 och 2 kopplas in i multibox SOC7-M2 på plintarna 1 och 2 (märkta med MOTOR). Indikering för stängt spjäll, kopplas in på plintarna S1 och S2 (märkta med MOTOR SWITCHES) och indikering för öppet spjäll, kopplas in på plintarna S4 och S6 (märkta med MOTOR SWITCHES). S3 och S5 används ej och ska isoleras. Building Technologies Inkopplingsanvisning individuell indikering / 36

6 1.5 Rökdetektorer Rökdetektorer kopplas in i multibox SOC7-M2, upp till 64 rökdetektorer med individuell indikering per slinga kan anslutas till systemet, dock max. två per multibox. Det finns två slingor att utnyttja i kontrollenhet SOC För att få ett fullt utbyggt system med 128 rökdetektorer måste man använda sig av bägge slingorna (LINK 1 och LINK 2). Det går att välja mellan två rökdetektorer SOS2 eller UG-3-. När rökdetektor UG-3- används måste det medlevererade motståndet 2,2 kohm kopplas in i rökdetektorn mellan plintarna 1 och Drift ventilationsaggregat I kontrollenhet SOC7-128 finns det två reläutgångar (två grupper) för att förregla ventilationsaggregatet. Vid behov av fler reläutgångar/grupper ansluts reläbox SOC7-R1. Upp till åtta reläboxar kan anslutas till systemet. 1.7 Inkoppling av kommunikation till multibox SOC7-M2 / reläbox SOC7-R1 I kontrollenhet SOC7-128 finns det plintar för inkoppling av kommunikationsledning mellan kontrollenhet SOC7-128 och multiboxar SOC7-M2 (LINK 1och LINK 2). Max. 32 multiboxar per kommunikationsslinga kan anslutas. Kabeltyp: För kontorsmiljö FKAR-PG 2x2x0,5 För industrimiljö ELAKY 2x2x0,6 1.8 Inkoppling av kommunikation till centralt styroch övervakningssystem I kontrollenhet SOC7-128 finns det plintar för inkoppling av kommunikationsledning märkt MODBUS SLAVE till överordnat styr- och övervakningssystem. 1.9 Externa ingångar Det finns två ingångar för extern förregling: Ingång för externt brandlarm: Spjällen stänger och fläktförregling aktiveras vid utlöst externt brandlarm, går att kvittera först efter att externt brandlarm är återställt. Dessa plintar är normal bygglade, bygel tas bort vid inkoppling av denna funktion. 6 / 36 Building Technologies Inkopplingsanvisning individuell indikering

7 Igång för extern förregling: Spjällen stänger och fläktförregling aktiveras. Återgår till normalläge efter det att förreglingen tagits bort. Dessa plintar är normalt bygglade, bygel tas bort vid inkoppling av denna funktion Fläktgrupper (zoner) För att kunna förregla (stoppa) fläktar som finns i anläggningen måste reläer som finns i kontrollenhet SOC7-128 aktiveras (grupp A och B) grupp A är förvald. Finns det behov av fler grupper måste det anslutas fler reläboxar till kontrollenheten, max. 8 reläboxar per kontrollenhet är möjligt vilket ger 10 reläer (grupper) att styra fläktar med. Alla multiboxar i systemet måste ha en grupp tilldelad sig för att kunna förregla fläktarna vid brand, spjällfel, kommunikationsfel och spjällmotionering. Building Technologies Inkopplingsanvisning individuell indikering / 36

8 2 Topologi 2.1 Kontrollenhet SOC7-128 med en/två kommunikationsslingor En kommunikationsslinga Två kommunikationsslingor 8 / 36 Building Technologies Topologi

9 2.2 Kontrollenhet SOC7-128 med två kommunikationsslingor och fyra fläktförreglingar (grupp A, B, C och D) SOC7-128 Matning 230 V Kommunikation till överordnat system Matning 230 V SOC7-M2 Utgående brandlarm Utgående servicelarm Förregling av ventilationsaggregat FAN1 (GRUPP A) Förregling av ventilationsaggregat FAN2 (GRUPP B) Förregling FAN1 Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Matning 230 V SOC7-M2 Förregling FAN2 Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Grupp C Matning 230 V SOC7-R1 Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Grupp D Matning 230 V SOC7-R1 Matning 230 V SOC7-M2 Förregling Building Technologies Topologi / 36

10 3 Apparatscheman 3.1 Kontrollenhet SOC7-128 Förklaring 1 Inkoppling av matningsspänning AC 230 V 2 Inkoppling av fläktförregling för FAN 1 (grupp 1) och FAN 2 (grupp 2) 3 Inkoppling av utgående summalarm för BRAND (8= NO, 9= C och 10= NC) 4 Inkoppling av utgående summalarm för SERVICE (11= NO, 12= C och 13= NC) 5 Ingång för extern förregling. Behöver ej kvitteras på kontrollenhet SOC Ingång för externt brandlarm. Larmet måste kvitteras på kontrollenhet SOC Plintar för inkoppling av kommunikationsslinga mellan kontrollenhet och multiboxar/reläboxar 8 Plintar för inkoppling av kommunikationsslinga mot överordnat styr- och reglersystem 9 Plint (RJ45) för uppdatering av kontrollenhet SOC LINK 1 Indikerar datatrafik på komm.slinga 1, blinkar grönt LINK 2 Indikerar datatrafik på komm.slinga 2, blinkar grönt MODBUS Indikerar datatrafik på MODBUS, blinkar gult SYSTEM Indikerar spänning, grönt sken 11 AUTO / STANDBY Fast grön vid drift Blinkar grönt vid STANDBY-läge FIRE ALARM Blinkar rött vid larm Fast rött vid kvitterat larm EXTERNAL Blinkar rött vid externt Fast rött vid kvitterat larm ALARM brandlarm INTERLOCK Rött sken vid aktiv yttre förregling SERVICE ALARM Blinkar gult vid service larm FAN STOPPED Rött sken vid aktiv fläktförregling COM ERROR Blinkar rött vid kommunikationsfel 10 / 36 Building Technologies Apparatscheman

11 3.2 Multibox SOC7-M2 Förklaring 1 Inkoppling av matningsspänning AC 230 V 2 DIP-omkopplare för aktivering av spjällmotor och rökdetektor 3 Indikeringar för spjälläge och status för rökdetektor 4 Test av spjällmotorer 5 Slutmotståndet skall aktiveras i sista multiboxen/reläboxen i varje kommunikationsslinga. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren. 6 Inkoppling av kommunikationsbuss 7 Adressinställning för multibox (t.ex. adress 5 = 0 på den första och 5 på den andra) 8 För uppdatering av multibox 9 Plintar för inkoppling av spjällmotorer och rökdetektorer 10 Lysdioder som visar driftstatus Indikering/ DIP-omkopplare Lysdiod indikerar öppet spjäll med grönt sken Lysdiod indikerar stängt spjäll med gult sken Lysdiod indikerar brandlarm med rött sken Lysdiod indikerar servicelarm med gult sken DIP-omkopplare 1 ställs i läge ON vid inkopplat spjäll i multiboxen (Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren) DIP-omkopplare 2 ställs i läge ON vid inkopplad rökdetektor i multiboxen (Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren) 11 / 36 Building Technologies Apparatscheman

12 3.3 Reläbox SOC7-R1 Förklaring 1 Inkoppling av matningsspänning AC 230 V 2 Inkoppling av fläktförregling 3 Inkoppling av kommunikationsslinga 4 Lysdioder som visar driftstatus 5 Adressomkopplare 6 För uppdatering av reläbox 7 Förklaringar för adressomkopplare Slutmotståndet skall aktiveras i sista multiboxen/reläboxen i varje 8 kommunikationsslinga. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren. 12 / 36 Building Technologies Apparatscheman

13 4 Installation 4.1 Multibox SOC7-M2 Obs! All installation ska utföras med spänningslös anläggning. 1 Anslut kablage för matningsspänning AC 230 V till multibox SOC7-M2 enligt gällande starkströmsföreskrifter. 2 Anslut kommunikationskabeln till multiboxen och koppla den vidare till nästa multibox (SOC7-M2) eller kontrollenhetens (SOC7-128) slingan som måste kopplas i serie. Ledarna är ej växlingsbara. 3 Koppla in spjällmotorernas 24 V-matning på plintarna 1 och 2. Koppla in spjällmotorernas gränsläge på plintarna S1, S2, S4 och S6. Ledare 3 och 5 från spjällmotor används ej och ska isoleras. 4 Koppla in rökdetektor SOS2 på plintarna G1/2, M1/1 och B1. OBS! En rökdetektor per ingång och max. två per multibox får kopplas in. 5 Koppla in rökdetektor UG-3- på plintarna G1/2 och M1/1. Obs! Glöm ej slutmotståndet mellan plint 1 och 5 i rökdetektorn. Obs! En rökdetektor per ingång och max. två per multibox får kopplas in. 6 Aktivera DIP-omkopplarna för spjällmotorer och rökdetektorer när dem kopplats in i multiboxen (SOC7-M2). Obs! Separat aktivering för vänster (L) resp. höger (R) sida i multiboxen. (t.ex. om du har spjällmotor inkopplad ställ då den övre omkopplaren i läge ON). (t.ex. om du har rökdetektor inkopplad ställ då den undre omkopplaren i läge ON). 7 Ställ in adress med adressomkopplarna för multiboxen (SOC7-M2). (t.ex. adress 1 = 0 på den första och 1 på den andra ) (t.ex. adress 15 = 1 på den första och 5 på den andra ) Adress 01 kommer att visas först i displayen. Multiboxar ska alltid adresseras i löpnummer Slutmotståndet skall aktiveras i sista multiboxen/reläboxen i varje kommunikationsslinga. (LINK 1 och LINK 2). Sätt DIP-omkopplare 1 och 2 i läge ON. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 13 / 36 Building Technologies Installation

14 4.2 Kontrollenhet SOC7-128 Obs! All installation ska utföras med spänningslös anläggning 1 Anslut kablage för matningsspänning AC 230 V till kontrollenhet SOC7-128 enligt gällande starkströmsföreskrifter. 2 Koppla in fläktförregling för Grupp 1 på plintarna 4 och 5. Koppla in fläktförregling för Grupp 2 på plintarna 6 och 7. 3 Koppla in summalarmsutgångarna för BRAND och SERVICE. Brytande vid larm plint 9 och 10 Slutande vid larm plint 9 och 8 Brytande vid larm plint 12 och 13 Slutande vid larm plint 12 och 11 4 Plintar för Externt brandlarm. Det måste kvitteras på kontrollenhet SOC7-128 efter återställt centralt brandlarm. Plintar för Extern förregling. Behöver ej kvitteras på kontrollenhet SOC Ta bort bygeln som sitter mellan plintarna 14 och 15 när du använder ingången för EXTERN förregling. Ta bort bygeln som sitter mellan plintarna 16 och 17 när du använder dig av ingången för EXTERNT brandlarm. 5 Koppla in kommunikationsslingan. LINK 2 (max. 32 st multiboxar) LINK 2 (max. 32 st multiboxar) Det är fritt att använda båda kommunikationsslingorna även om du har färre än 32 multiboxar. Obs! Samtliga multiboxar/reläboxar måste kopplas i serie. FIRE SERVICE 6 Om systemet ska kopplas upp mot överordnat styr- och övervakningssystem skall MODBUS SLAVE kopplas in. Obs! Ledarna är ej växlingsbara. 14 / 36 Building Technologies Installation

15 5 Igångkörning 5.1 Kontrollenhet SOC7-128 med tillhörande multiboxar SOC7-M2 (första uppstart) Igångkörningsexempel Igångkörningsexempel av en grundinställning innehållande tre multiboxar som alla ska kopplas till fläktförregling grupp A 1 Innan du börjar med inställningarna av kontrollenheten ska all installation vara klar i yttre komponenter. Se avsnitt 4 2 För att underlätta drifttsättnigen och få automatisk inläsning av multi-/reläboxarnas adresser ska de alltid spänningssättas före kontrollenheten. 3 Spänningssätt kontrollenhet SOC Glömde du att spänningssätta multi- /reläboxarna före kontrollenheten tryck på UPDATE i multi-/reläboxen. 4 Tryck på knappen ENTER. I SOC7-128 finns det möjlighet att välja mellan tre språk: Engelska, svenska och finska (Engelska är förvalt vid leverans). 5 Välj raden Log in med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 15 / 36 Building Technologies Igångkörning

16 6 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, då visas Login level 1 i displayen. 7 Tryck ENTER. 8 Inställning av språk, datum och tid:. Välj raden Settings med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 9 Inställning av språk: Välj raden Language och tryck EDIT, tryck därefter PIL UPP en gång för att komma till Svenska, och tryck ENTER. 10 Inställning av datum: Tryck PIL NER en gång för att komma till Datum, tryck EDIT, ställ in år, månad och dag, med hjälp av piltangenterna, avsluta med ENTER. 11 Inställning av tid: Tryck PIL NER en gång för att komma till Tid, tryck EDIT, ställ in timmar och minuter med hjälp av piltangenterna, avsluta med ENTER. Tryck ESC för att komma vidare. 12 Välj raden Konfiguration med hjälp av piltangenterna och tryck på ENTER. 13 Välj raden System och tryck ENTER. 14 Ad 01 Visar multiboxens adress En Visar om multiboxen är aktiverad Grp A Visar vilken grupp som multiboxen tillhör Visar om det finns en spjällmotor inkopplad (L) Visar om det finns en rökdetektor inkopplad (L) Visar om det finns en spjällmotor inkopplad (R) Visar om det finns en rökdetektor inkopplad (R) (L)= Vänster (R)= Höger 15 Under menyn System måste du aktivera multiboxarna (En). Tryck EDIT två gånger. 16 Tryck PIL UPP för att aktivera multibox med adress 01 tryck därefter ENTER. Grupp A är alltid förvald (ändra fläktgrupp, se avsnitt 6.4). Exempel på hur det kan se ut med flera adresser och grupper. 16 / 36 Building Technologies Igångkörning

17 17 Tryck PIL NER för att aktivera nästa multibox med adress Tryck EDIT en gång, tryck PIL UPP en gång tryck därefter ENTER. Grupp A är alltid förvald (ändra fläktgrupp se avsnitt 6.4) 19 Fortsätt med att aktivera multibox med adress 03. Tryck PIL NER, tryck EDIT en gång, tryck PIL UPP en gång, tryck därefter ENTER. Grupp A är alltid förvald (för att ändra fläktgrupp se avsnitt 6.4). Har du fler multiboxar i systemet fortsätter du på samma sätt tills alla är aktiverade. Tryck ESC två gånger för att komma vidare. 20 Så ser det ut när du är färdig. Vill du ha fler fläktgrupper, se avsnitt Tryck ESC tre gånger. Välj Spara och avsluta och tryck ENTER. 22 För att starta upp systemet behöver du gå in i menyn Driftläge, tryck därefter ENTER. Tryck PIL UPP för att komma till Driftläge, tryck därefter ENTER. 23 Tryck EDIT, därefter PIL UPP och avsluta med ENTER. Systemet startar, spjällen öppnar och förreglingskontakten till ventilationsaggregatet släpper efter det att spjällen öppnat. 24 Tryck ESC 25 Gå till meny Test & underhåll för att ställa in tid och intervall för motionering av spjällen. Välj Schemalagd test och tryck ENTER för att komma vidare till nästa meny. 26 Välj raden Test tid (= Önskad tidpunkt för motionering av spjällen). Tryck EDIT, ändra timme och minut med hjälp av piltangenterna, avsluta ENTER. Välj raden Test intervall (= Hur ofta du vill motionera spjällen). Tryck EDIT och därefter PIL UPP, välj önskat motioneringsintervall: 24, 48, 72, 96, 120, 144 eller 168 timmar eller 1 gång per vecka. När du väljer 1 gång per vecka måste du också bestämma vilken dag i veckan motioneringen ska ske, avsluta med ENTER. Tryck ESC två gånger tills du kommer till Meny. 17 / 36 Building Technologies Igångkörning

18 6 Inställningar 6.1 Logga in i systemet 1 Tryck ENTER på kontrollenheten för att komma till Meny. Välj raden Logga in med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 2 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, då visas Login: Level 1 i displayen. 3 Tryck ENTER för att komma till MENY. 6.2 Sätta systemet i Standby-läge Systemet sätts i Standby-läge via Driftläge i kontrollenheten. Systemet ska alltid ställas i Standby-läge innan ändring av konfiguration. 1 Logga in, om du ej är det se avsnitt 6.1. Välj menyn Driftläge med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 2 Välj raden Mode, tryck EDIT och tryck därefter PIL NER för att komma till Standby. 3 Tryck ENTER. 4 Nu befinner sig hela anläggningen i Standbyläge, tryck ESC. 6.3 Återgå till Auto-läge 1 Välj raden Driftläge och tryck ENTER. 2 Tryck EDIT och därefter PIL UPP för att komma till Auto. 3 Tryck ENTER. Anläggningen startar och befinner sig i Autoläge. Tryck ESC en gång för att komma till Meny. 18 / 36 Building Technologies Inställningar

19 6.4 Lägg till flera/ändra fläktgrupper 1 Systemet måste vara satt i Standby-läge innan du kan utföra nedanstående. Om systemet inte befinner sig i Standby-läge se avsnitt 6.2, punkt Välj menyn Konfiguration, välj därefter System och tryck ENTER. 3 Ändra grupp för t.ex. multibox nr 03: Markera raden för adress 03, tryck EDIT en gång, tryck PIL HÖGER, tryck EDIT en gång och därefter PIL UPP, avsluta med ENTER. Tryck ESC två gånger. Du har nu valt att aktivera grupp A och B. Ifall du behöver flera fläktgrupper se avsnitt Gå in i menyn Grupp för att aktivera grupp B 5 Välj raden för INT grupp B, tryck EDIT och PIL UPP, avsluta med att trycka på ENTER. Tryck ESC två gånger för att komma till menyn Spara inställningar. 6 Välj Spara och avsluta och tryck ENTER. 7 Ställ tillbaka systemet i Auto-läge i menyn Driftläge. Se avsnitt Kontroll av driftstatus 1 Tryck på INFO-knappen eller välj raden Op information i Meny. 2 Här ser du statusen på anläggningen. För mer detaljerad information tryck ENTER. 19 / 36 Building Technologies Inställningar

20 6.6 Manuell test av spjäll, multiboxar och grupper 1 Logga in systemet med kod 1000, se avsnitt 6.1 och 6.2. Tryck ENTER för att komma till Meny. Välj menyn Test & underhåll med hjälp av piltangenterna tryck därefter ENTER. Välj raden Manuell test med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 2 Välj Manuell test i menyn Test & underhåll. Välj Test mb (multibox) med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER, nu visas menyn. (Gör bara en test i taget och vänta tills den är helt klar innan du gör nästa). 3 Välj den multiboxen som du vill testa: t.ex. adress 01 med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER, nu visas menyn Op information. Efter test av multibox tryck ESC och välj åter menyn Test & underhåll ifall du vill testa flera multiboxar. Nu kommer spjällen som är anslutna till den multiboxen att motioneras och fläktrelän som är kopplat till den multiboxen faller (fläkten stannar), spjällen öppnar igen efter avslutad test. 4 Välj Manuell test i menyn Test & underhåll. Välj Testa grupp med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER. 5 Välj den gruppen som du vill testa t.ex. Grupp A med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER. Efter test av grupp tryck ESC och välj åter menyn Test & underhåll för att testa en hel grupp av multiboxar. Nu motioneras spjällen som är inkopplade i de multiboxarna som är valda till grupp A och fläktrelä i grupp A faller (fläkten stannar), spjällen öppnar efter avslutad test. 6 Välj raden Testa system med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER, nu visas menyn Op information, tryck ESC för att komma till Meny. Alla spjäll motioneras och alla fläktreläerna faller (fläktarna stannar), spjällen öppnar igen. 20 / 36 Building Technologies Inställningar

21 7 Koppla in/bort komponenter i/ur systemet 7.1 Ställa av en multibox vid service Ställ av en multibox vid service för att kunna utföra service av spjället utan att larm aktiveras. 1 Logga in systemet med kod 1000, se avsnitt 6.1 och 6.2. Välj menyn Test & underhåll med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. Välj raden Serviceläge och tryck ENTER. 2 Välj vilken multibox du vill ställa av med hjälp av piltangenterna, tryck EDIT och därefter ENTER. Multiboxen befinner sig nu i serviceläge. För att avbryta Serviceläge trycker du EDIT och ställer du tiden till 0:00 med hjälp av piltangenterna eller låt tiden du ställt in gå ut. Obs! Aggregatet förreglas ej. 3 Tryck på INFO-knappen för att komma till Op information. Här kan du nu se statusen på anläggningen. Tryck ESC för att komma till Meny. 7.2 Koppla in en ny multibox i systemet Obs! Inkoppling av ny multibox ska göras i spänningslöst tillstånd 1 Anslut alla yttre komponenter till multiboxen enligt installationsanvisning. Se avsnitt Anslut kommunikationsslingan till multiboxen. Multiboxarna måste ligga i serie efter varandra. 3 Den nya multiboxen kan installeras var som helst på kommunikationsslingan. I de fall den nya multiboxen kommer att placeras sist på kommunikationsslingan måste slutmotståndet aktiveras med hjälp av DIP-omkopplarna 1 och 2 som ställs till läge ON. Glöm ej att ställa om DIP-omkopplarna i den multiboxen som tidigare var den som var placerad sist på kommunikationsslingan till läge OFF. Obs! Endast ett slutmotstånd per slinga får vara aktiverat. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 21 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

22 4 Ställ in adressen på multiboxen med adressomkopplarna. 5 Slå till spänningen på multiboxen och tryck på knappen UPDATE i multiboxen 6 Välj raden Logga in på kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 7 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, så visas Log in level 1 i displayen. 8 Tryck ENTER. 9 För att slutföra installationen av den nya multiboxen måste du göra enligt nedan. 10 Välj menyn Driftläge med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 11 Välj raden Mode, tryck EDIT och tryck därefter PIL NER för att komma till Standby. 12 Tryck ENTER. 13 Nu befinner sig hela anläggningen i Standby-läge, tryck ESC. 14 Välj raden Konfiguration och tryck ENTER. 15 Välj raden System och tryck ENTER. 16 Välj raden med adress t.ex. 04 som du aktiverar med hjälp av piltangenterna. Tryck EDIT två gånger. Tryck PIL UPP och därefter ENTER. 17 Fläktgrupp A är alltid förvald. Vill du ändra fläktgrupp? Se avsnitt 6.4, punkt / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

23 18 Tryck ESC två gånger. Välj raden Spara och avsluta. Tryck ENTER. 19 Välj raden Driftläge och tryck ENTER. 20 Tryck EDIT och därefter PIL UPP för att komma till Auto. 21 Tryck ENTER. Anläggningen startar och befinner sig i Autoläge. Tryck ESC två gånger för att komma till första sidan. 7.3 Koppla in en ny reläbox i systemet Obs! Inkoppling av reläbox ska göras i spänningslöst tillstånd 1 Anslut alla yttre komponenter till reläboxen enligt avsnitt Anslut kommunikationsslingan till reläboxen. Reläboxen måste ligga i serie efter varandra med andra befintliga enheter i kommunikationsslingan. 3 Den nya reläboxen kan installeras var som helst på kommunikationsslingan. I de fall den nya reläboxen kommer att placeras sist på kommunikationsslingan måste slutmotståndet aktiveras med hjälp av DIP-omkopplarna 1 och 2 till läge ON. Glöm ej att ställa om DIP-omkopplarna i den multibox som tidigare var den som var placerad sist på kommunikationsslingan till läge OFF. Obs! Endast ett slutmotstånd per slinga får vara aktiverat. 4 Ställ in önskad grupp på reläboxen med adressomkopplaren. Adress 1 = Grupp C (valt i detta exempel) Adress 2 = Grupp D osv. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 5 Slå till spänningen på reläboxen och tryck på UPDATE-knappen i reläboxen. 23 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

24 6 Välj raden Logga in på kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 7 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, då visas Log in level 1 i displayen. 8 Tryck ENTER. 9 För att slutföra installationen av reläboxen måste du göra enligt nedan. 10 Välj menyn Driftläge med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 11 Välj raden Mode och tryck EDIT och tryck därefter PIL NER. 12 Tryck ENTER. 13 Nu befinner sig hela anläggningen i Standby-läge, tryck ESC. 14 Välj raden Konfiguration och tryck ENTER. 15 Välj raden System och tryck ENTER. 16 Välj raden för den multiboxen som ska kopplas till den nya fläktgruppen (C). Tryck EDIT en gång, tryck PIL HÖGER en gång. Tryck EDIT en gång, tryck PIL UPP tills du kommer till den nya fläktgruppen (C) som du valt under punkt 4. Tryck ENTER och därefter ESC två gånger. 17 Gå in i menyn Grupp för att aktivera grupp C. 18 Välj raden R1 (reläbox 1), tryck EDIT och därefter PIL UPP, avsluta med att trycka på ENTER. Tryck ESC två gånger för att komma till menyn Spara inställningar. 19 Välj raden Spara och avsluta och tryck ENTER. 24 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

25 20 Välj raden Driftläge och tryck ENTER. 21 Tryck EDIT och därefter PIL UPP för att komma till Auto, avsluta med ENTER. 22 Anläggningen startar och befinner sig i Autoläge. Tryck ESC en gång. 23 Tryck på INFO-knappen. 24 Här ser du statusen på anläggningen dvs. vad som finns inkopplad och vilken grupptillhörighet den har. 7.4 Koppla in spjällmotor/rökdetektor i multibox Koppla in spjällmotor/rökdetektor i multibox där det i nuläget endast finns en spjällmotor/ rökdetektor inkopplad. 1 Börja med att ställa av den multiboxen som ska kompletteras med spjällmotor / rökdetektor. 2 Välj raden Logga in på kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. Logga in i systemet med kod Välj menyn Test & underhåll med hjälp av piltangenterna tryck därefter ENTER. Välj raden Serviceläge och tryck ENTER. 3 Välj vilken multibox du vill ställa av med hjälp av piltangenterna, tryck EDIT och därefter ENTER. Multiboxen befinner sig nu i Serviceläge. Tryck ESC och välj menyn Op information för att kontrollera att den befinner sig i Serviceläge. 4 Gör nu multiboxen spänningslös innan du börjar med inkopplingen. Obs! Larm COM ERROR kommer att aktiveras. 5 Koppla in spjällmotorns 24 V-matning på plintarna 1 och 2. Koppla in spjällmotorernas gränsläge på plintarna S1, S2, S4 och S6. Ledare 3 och 5 från spjällmotor används ej och ska isoleras. 25 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

26 6 Aktivera DIP-omkopplaren för spjällmotorn när den kopplats in i multiboxen (SOC7-M2). Obs! Separat aktivering för vänster (L) respektive höger (R) sida i multiboxen. 7 Koppla in rökdetektor SOS2 på plintarna G1/2, M1/1 och B1. Obs! En rökdetektor per ingång och max. två per multibox får kopplas in. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren. 8 Koppla in rökdetektor UG-3- på plintarna G1/2 och M1/1. Obs! Glöm ej slutmotståndet mellan plint 1 och 5 i rökdetektorn. Obs! En rökdetektor per ingång och max. två per multibox får kopplas in. 9 Aktivera DIP-omkopplaren för rökdetektorn när den kopplats in i multiboxen (SOC7-M2). Obs! separat aktivering för vänster (L) respektive höger (R) sida i multiboxen. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 10 Anslut spänningen till multiboxen och gå tillbaka till menyn Test & underhåll och välj Serviceläge. 11 I menyn Serviceläge återställer du tiden för service. Tryck EDIT. Ställ tiden till 0:00, med hjälp av piltangenterna, för att avbryta Serviceläge, tryck ENTER. 12 Tryck på ESC-knappen. Kvittera och återställ larmet kommunikationsfel genom att trycka på ALARM/RESET-knappen tre gånger. 13 Tryck på INFO för att se statusen. 26 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

27 7.5 Koppla bort spjällmotor/rökdetektor ur multibox Koppla bort spjällmotor/rökdetektor ur multibox där det i nuläget finns två spjällmotorer/ rökdetektorer inkopplade. 1 Börja med att ställa av den multiboxen som du ska ta bort en spjällmotor/rökdetektor ifrån. 2 Välj raden Logga in på kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. Logga in i systemet med kod Välj menyn Test & underhåll med hjälp av piltangenterna tryck därefter ENTER. Välj raden Serviceläge och tryck ENTER. 3 Välj vilken multibox du vill ställa av, med hjälp av piltangenterna, och tryck EDIT och därefter ENTER. Multiboxen befinner sig nu i Serviceläge. Tryck ESC och välj menyn Op information för att kontrollera att den befinner sig i Serviceläge. 4 Gör nu multiboxen spänningslös innan du börjar med urkopplingen. Obs! Larm COM ERROR kommer att aktiveras. 5 Koppla bort spjällmotorns 24 V-matning från plintarna 1 och 2. Koppla bort spjällmotorernas gränsläge från plintarna S1, S2, S4 och S6. 6 Ställ multiboxens DIP-omkopplare för spjällmotor i läge OFF när den kopplats ur från multiboxen (SOC7-M2). 7 Koppla bort rökdetektor SOS2 från plintarna G1/2, M1/1 och B1. Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 8 Koppla bort rökdetektor UG-3- från plintarna G1/2 och M1/1. 9 Ställ multiboxens DIP-omkopplare för rökdetektor i läge OFF när den kopplat ur från multiboxen (SOC7-M2). Det svarta fältet visar läget på DIP-omkopplaren 27 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

28 10 Anslut spänningen till multiboxen och gå tillbaka till menyn Test & underhåll och välj Serviceläge. 11 I menyn Serviceläge återställer du tiden för service. Tryck EDIT. Ställ tiden till 0:00, med hjälp av piltangenterna, för att avbryta Serviceläge Tryck ENTER. 12 Kvittera och återställ larmet kommunikationsfel genom att trycka på ALARM/RESETknappen tre gånger. 13 Tryck på INFO-knappen för att se statusen. 7.6 Koppla bort multibox/reläbox ur systemet 1 Välj raden Logga in på kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. Logga in i systemet med kod Gå till menyn Driftläge och tryck ENTER. 2 Välj raden Mode, tryck EDIT, tryck PIL NER och därefter ENTER. 3 Tryck ESC, välj Konfiguration och tryck ENTER. 4 Välj raden System och tryck därefter ENTER. 5 Välj den adressen som du vill ta bort med hjälp av piltangenterna och tryck EDIT två gånger. Tryck PIL NER och därefter ENTER. 6 Tryck PIL HÖGER för att ta bort grupptillhörighet. Tryck EDIT, tryck PIL NER och därefter ENTER. 7 Tryck ESC två gånger. 8 Kontrollera Grupp i meny Konfiguration. Grupper som ej används under meny System ska avaktiveras i meny Grupp. 28 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

29 9 I det här läget behövs det inte göras något eftersom endast Grupp A är aktiverad. Tryck ESC två gånger. 10 Välj raden Spara och avsluta. Tryck ENTER. 11 Återgå till Auto-läge se avsnitt Tryck nu på INFO-knappen för att se statusen. 29 / 36 Building Technologies Koppla in/bort komponenter i/ur systemet

30 8 Larm och larmkoder 8.1 Larm i kontrollenhet SOC7-128 Larmdioder på fronten 1 AUTO/STANDBY lyser med grönt sken när det finns spänning (AUTO-läge). AUTO/STANDBY blinkar med grönt sken då anläggningen är satt i STANDBY-läge och det finns spänning.. 2 FIRE ALARM blinkar med rött sken då rökdetektor har löst ut och är ej kvitterat i SOC FIRE ALARM lyser med fast rött sken vid kvitterat larm. 3 Kontrollera larmet genom att trycka på ALARM RESET. 4 EXTERNAL ALARM blinkar med rött sken då centralt brandlarm är aktiverat och är ej kvitterat i SOC EXTERNAL ALARM lyser med fast rött sken då centralt brandlarm är kvitterat. 5 INTERLOCK lyser med lyser med fast rött sken då funktionen är aktiverad. INTERLOCK släcks när funktionen avaktiveras. 6 DAMPER TEST lyser med fast gult sken vid test av spjällmotorer. 7 SERVICE ALARM blinkar med gult sken vid servicealarm från rökdetektor och är ej kvitterat i SOC SERVICE ALARM lyser med fast gult sken när servicelarmet är kvitterat i SOC SERVICE ALARM blinkar med gult sken vid spjällfel och är ej kvitterat i SOC SERVICE ALARM lyser med fast gult sken när larmet för spjällfel är kvitterat i SOC SERVICE ALARM blinkar med gult sken vid kommunikationsfel och är ej kvitterat i SOC SERVICE ALARM lyser med fast gult sken när larmet för kommunikationsfel är kvitterat i SOC SERVICE ALARM blinkar med gult sken då anläggningen är ställd i STANDBY-läge. 8 FAN STOPPED lyser med fast rött när spjällen är stängda, slocknar när spjällen har öppnat. FAN STOPPED lyser med fast rött sken vid motionering av spjällen, slocknar när spjällen har öppnat. FAN STOPPED lyser med fast rött sken vid 30 / 36 Building Technologies Larm och larmkoder

31 kommunikationsfel, slocknar när spjällen åter öppnat. FAN STOPPED lyser med fast rött sken då anläggningen är ställd i Standby-läge. 9 COM ERROR blinkar med rött sken vid kommunikationsfel och är ej kvitterat i SOC COM ERROR lyser med fast rött sken vid kommunikationsfel när larmet är kvitterat i SOC Larm i multibox SOC7-M2 Larmdioder på fronten 1 Lysdiod lyser med fast grönt sken då spjällmotorn är öppen. Lysdioden blinkar med grönt sken då spjällmotorn är öppen men att det tog längre tid än 3 minuter att öppna (spjället går tungt). Om grön och gul lysdiod blinkar betyder det att spjället fastnat mellan ändlägena. 2 Lysdioden lyser med fast gult sken då spjällmotorn är stängd. Lysdioden blinkar med gult sken då spjällmotorn är stängd men att det tog längre tid än 1 minut för att stänga (spjället går tungt). Om grön och gul lysdiod blinkar betyder det att spjället fastnat mellan ändlägena. 3 Lysdioden blinkar med rött sken när rökdetektorn har löst ut (brand). 4 Lysdioden blinkar med gult sken vid servicelarm på rökdetektorn. 5 Lysdioden lyser med fast grönt sken när det finns spänning. 6 Lysdioden blinkar med grönt sken när man laddar en ny programvara. 7 Lysdioden blinkar med rött sken vid avbrott i kommunikationen. Lysdioden lyser med fast rött sken om kommunikationen med kontrollenheten förblir avbruten, spjällen stänger och fläktreläerna faller (fläktarna stannar). 8 Lysdioden flimrar med grönt sken när allt är OK. Lysdioden blinkar med grönt sken om du ändrar adressen under drift tills du har tryckt på UPDATE för att ändra adress. Lysdioden lyser inte alls om adressen är inställd till / 36 Building Technologies Larm och larmkoder

32 8.3 Larmkoder och händelser i SOC7-128 som visas i Larmhistorik 0= Användare: Logga in 1= Användare: Logga ut 2= Användare: Fel kod 3= Systemet startar 4= Spänningsavbrott 5= Brandlarm 6= Servicelarm 7= Spjällfel 8= Externt brandlarm 9= Extern förregling 10= Kommunikationsfel 11= Spjälltest 32 / 36 Building Technologies Larm och larmkoder

33 9 Förlängd efterblåsningstid för anläggningar med elbatteri i aggregatet Anläggningar med elbatteri i aggregatet där det behövs efterblåsning innan fläkten stannar. 1 Välj raden Logga in i kontrollenheten med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 2 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, då visas Login level 2 i displayen. 3 Tryck ENTER. 4 Välj raden Parametrar med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 5 Välj raden Fördröjning och tryck EDIT, använd piltangenterna för att ställa in tiden (inställbart s) som spjällen ska vara öppna efter det att fläktförreglingen aktiveras, avsluta med ENTER. Viktigt! Efterblåsningstiden som ställs in i aggregatets styrsystem måste vara kortare än den som man ställer in här. 6 Tryck ESC. 33 / 36 Building Technologies Förlängd efterblåsningstid för anläggningar med elbatteri i aggregatet

34 10 Fabriksåterställning av kontrollenheten 1 Välj raden Logga in med hjälp av piltangenterna, tryck därefter ENTER. 2 Logga in i systemet med kod Använd dig av piltangenterna för att välja siffra och tryck ENTER efter varje siffra. Har du slagit in rätt kod, då visas Login: Level 2 i displayen. 3 Tryck ENTER. 4 Välj menyn Driftläge med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 5 Välj raden Mode, tryck EDIT och tryck därefter PIL NER. 6 Tryck ENTER. 7 Nu befinner sig hela anläggningen i Standby-läge, tryck ESC (spjällen stänger och ventilationsaggregatet stannar). 8 Välj raden Fabriksinställningar med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. 9 Välj raden Verkställ för att göra en fabriksinställning av kontrollenheten SOC När du trycker på ENTER kommer alla inställningar att raderas och kontrollenheten SOC7-128 kommer att nollställas. 10 Kontrollenheten SOC7-128 står kvar i Standby-läge. För att konfigurera om kontrollenheten se avsnitt 5, punkt / 36 Building Technologies Fabriksåterställning av kontrollenheten

35 Index A Apparatschema, Kontrollenhet SOC Apparatschema, Multibox SOC7-M Apparatschema, Reläbox SOC7-R Å Återgå till Auto-läge A Auto-läge... 18, 19, 23, 25, 30 D DIP-omkopplare... 11, 21, 23, 26, 27 Driftstatus... 11, 12, 19 E Externa ingångar... 6 F Fabriksåterställning FAN A... 5 FAN B... 5 Fläktgrupper Fläktgrupper (zoner)... 7 Förlängd efterblåsningstid Förregling fläktar... 7 Förregling ventilationsaggregatet... 6 I Igång för extern förregling... 7 Igångkörning, Kontrollenhet SOC Ingång för externt brandlarm... 6 Ingångar SOC Installation, Kontrollenhet SOC Installation, Multibox SOC7-M Inställning av språk, datum och tid K Kapslingsklass... 5 Kontroll av driftstatus Koppla bort multibox/reläbox Koppla bort spjällmotor/rökdetektor...27 Koppla in en ny multibox...21 Koppla in en ny reläbox...23 Koppla in fläktförregling för Grupp 1/ Koppla in kommunikationsslingan...14 Koppla in spjällmotor/rökdetektor...25 Koppla in summalarmsutgångarna för BRAND och SERVICE...14 Koppla in/bort komponenter i/ur systemet...21 L Lägg till flera/ändra fläktgrupper...19 Larm i kontrollenhet SOC Larm i multibox SOC7-M Larmdioder på fronten...30, 31 Larmkoder och händelser i SOC LINK , 6, 10, 13, 14 Logga in i systemet...18 M Manuell test av spjäll, multiboxar och grupper...20 R Rökdetektorer...6 S Sätta systemet i Standby-läge...18 Spjällställdon...5 Ställa av en multibox vid service...21 Standby-läge... 18, 19, 30 Summalarmkontakter för Brandlarm...5 Summalarmkontakter för Servicelarm...5 T Test intervall...17 Test tid...17 Topologi kontrollenhet SOC U Utgångar SOC / 36 Siemens SOC7-128/SOC7-M2/SOC7-R1 SE1G5996sv7 Building Technologies Index

36 Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 SE Huddinge, Sweden Tel Fax Siemens AB, Building Technologies Division sv7/ Rätt till ändringar förbehålles 36 / 36 Siemens SOC7-128/SOC7-M2/SOC7-R1 SE1G5996sv7 Building Technologies

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Övervakningssystem FICO-128 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 09/2014

Övervakningssystem FICO-128 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 09/2014 Övervakningssystem FICO-8 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 09/04 Övervakningssystem FICO-8 Innehåll Inkopplingsanvisning individuell indikering...3 Topologi för FICO FCLA-8 med en och två kommunikationsslingor...4

Läs mer

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll 5 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 996.7 Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll SOC7- Elektronisk styr- och övervakningssystem för brand-

Läs mer

UTGÅTT Se nytt dat Övervakningssystem FICO-128 Monterings-, drift- och underhållsanvisning

UTGÅTT Se nytt dat Övervakningssystem FICO-128 Monterings-, drift- och underhållsanvisning Monterings-, drift- och underhållsanvisning 0/009 Innehåll Inkopplingsanvisning individuell indikering...3 Topologi för FICO FCLA-8 med en och två kommunikationsslingor...4 3 Topologi för FICO FCLA-8 med

Läs mer

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion Användarinstruktion Övervakningssystem FICO-128 för övervakning och motionering av brandspjäll. Denna instruktion innehåller de avsnitt som brukaren av systemet vanligen har användning för. För utförligare

Läs mer

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll 5 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 996.6 Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll FCLA-128 Elektronisk styr- och övervakningssystem för

Läs mer

G Gäller även för FCMA-2. 1 Inkopplingsanvisning. 1.1 Allmänt. 1.4 Spjällställdon. 1.2 Ingångar. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat

G Gäller även för FCMA-2. 1 Inkopplingsanvisning. 1.1 Allmänt. 1.4 Spjällställdon. 1.2 Ingångar. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat G5996.3 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

UTGÅTT - Se nya produkter

UTGÅTT - Se nya produkter 99. v Installationsanvisning Övervakningssystem O Inkopplingsanvisning individuell indikering. Allmänt Kontrollenhet O.00- och multibox O.- innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE1

Övervakningssystem EKO-KE1 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastninsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2006-09-30 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet Apparatskåp av plast, kapslingsklass IP 66. ax omgivningstemperatur +

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Programversion 1.25

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Programversion 1.25 Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2017-05-17 Programversion 1.25 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 208--20 Kontrollenhet RCMU8-MOD Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Bevent Rasch RCBK4. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCBK4. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCBK4 2018-08-28 Kontrollenhet RCBK4 Upp till 4st spjäll och 4st rökdetektorer uppdelat på två grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Ändrat 2006 se tillbehör under respektive spjäll

Ändrat 2006 se tillbehör under respektive spjäll Fläkt Woods FIFLL 4830 03.06 75. Övervakningssystem FICO Produktbeskrivning Övervakningssystem FICO är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand/brandgasspjäll,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. Är utförd i vit pulverlackad välventilerad

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

ABC ABAV-S3. Produktblad Miljö KONTROLLENHET

ABC ABAV-S3. Produktblad Miljö KONTROLLENHET ABC ABAV-S3 2018-04 Produktblad Miljö ABC ABAV-S3 ANVÄNDNING För rökdetektorer med eller utan servicelarm. För anläggningar utan krav på motionskörning av spjäll Kontrollenheten är konstruerad för att

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Manual Masterwatch 6 TRÖ

Manual Masterwatch 6 TRÖ Manual Masterwatch 6 TRÖ Q005 Adress Amerikavägen 6 9 56 KALMAR, Sweden Telefon +6(0)80 0 00 Telefax +6(0)80 00 0 Hemsida/ e-post www.qmt.com info@qmt.com Innehållsförteckning Inledning Normal användning

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Kontrollpanel RCCA 8/32

Kontrollpanel RCCA 8/32 Kontrollpanel RCCA 8/32 Injusteringsmanual Protokoll för installation av MRB-system BORÅS 033-23 67 80 STOCKHOLM 08-54 55 12 70 MALMÖ 040-37 49 50 1 Allmänt Denna dokumentation innehåller vägledning för

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2018-07-31 UDR-plus Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration 3 In-/utgångar

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUE STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-11 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked.

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

1 IQHeat snabbmanual Allmänt Utrustning, specifika för IQHeat Kontroller före drifttagning Operatörspanelen...

1 IQHeat snabbmanual Allmänt Utrustning, specifika för IQHeat Kontroller före drifttagning Operatörspanelen... Innehåll 1 snabbmanual... 2 1.1 Allmänt...2 1.2 Utrustning, specifika för...2 1.3 Kontroller före drifttagning...2 1.4 Operatörspanelen...2 2... 3 2.1 Inställningar med tillval...3 2.1.1 Kommunikationsmodul

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning Innehåll 1. Beskrivning av systemet... 3 2. Komponenter 2.1 Masterenhet FDS-M... 5 2.2 Slavenhet FDS-S... 6 3. Installation 3.1 Strömförsörjning

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2018-10-25 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Iso DIN Användarmanual 1 kanals jordfelsövervakning

Iso DIN Användarmanual 1 kanals jordfelsövervakning Sida 1 av 5 2017 03 02 Användarmanual Iso DIN Iso DIN Användarmanual 1 kanals jordfelsövervakning Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se eee VARNING!

Läs mer

Kontrollpanel RCCA 8 Injusteringsmanual Protokoll för installation av MRB-system

Kontrollpanel RCCA 8 Injusteringsmanual Protokoll för installation av MRB-system Kontrollpanel RCCA 8 Injusteringsmanual Protokoll för installation av MRB-system Belyst display Återställtangent Pil NERtangent Pil UPPtangent Entertangent Nästa porttangent Figur 1. Panelfront 1 Injusteringsmanual

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.8 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning TROX Sverige AB Johanneslundsvägen 3 SE-194 61 Upplands Väsby Telefon +46 8 594 114 70 Fax +46 8 594 114 71 e-mail info@trox.se www.trox.se Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1 Maxdata Möjlighet

Läs mer

Tack för att du valde vårt flexibla jordfelsrelä typ WRU10.

Tack för att du valde vårt flexibla jordfelsrelä typ WRU10. WRU 10 Jordfelsrelä Larm + Pre-alarm Tack för att du valde vårt flexibla jordfelsrelä typ WRU10. M a n u a l Manualen är rikligt bildillustrerad för att du snabbt ska förstå funktioner och handhavande.

Läs mer

UV-SwingControl Övervakningssystem för UV-TurboSwing filter

UV-SwingControl Övervakningssystem för UV-TurboSwing filter UV-SwingControl Övervakningssystem för UV-TurboSwing filter UV-SwingControl övervakar funktionen på UV-TurboSwing filter. Status på UV-ljus och TurboSwing filter övervakas kontinuerligt och visas med indikering

Läs mer

SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning SUSB (Slav Universal System Brand/ brandgasspjäll)är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 ABC-JK200 STYr och övervakningsenhet BESKriVNiNg: ABC-JK200 är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2019-02-04 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) INSTALLATIONSANVISNING 2007-05-01 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) Anslutning finns i SEHA-COM/SLV A S B Max 1200

Läs mer

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000 INSTALLATION & ANVÄNDAHANDBOK FÖ SYSTEM KE-000 MINI-BANDLAM FÖ EN SEKTION MED ANALOGA ÖKDETEKTOE KE-000 KE-000/LA Kontrollenhet Kontrollenheten inbyggd i skåp med likriktare och batteri INNEHÅLLSFÖTECKNING.

Läs mer

STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET.

STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. KSUB-Light STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2016.05 och programversion 3.0. Beskrivning KSUB-light är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB RCCA 8 BVKE-64 Användning Styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer. Kontrollenheter och BVKE-64 samt kontrollpanel RCCA är styrfunktionsenheter i Bevent

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B Codelock K44 Duo Installation & User Manual Siemens AB K44 Duo Installations- & Användarhandbok 27 Svenska Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning Innehåll 1. Beskrivning av systemet... 3 2. Komponenter 2.1 Masterenhet FDS-M... 5 2.2 Slavenhet FDS-S... 6 3. Installation 3.1 Strömförsörjning

Läs mer

Handhavandebeskrivning för ROC Communication Panel

Handhavandebeskrivning för ROC Communication Panel Handhavandebeskrivning för ROC Communication Panel 1 (5) Kvittering av larm (knappen CONFIRM ) Kontrollera först vilken eller vilka larmpunkter som har larmat och kvittera sedan med knappen CONFIRM. Ett

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning

lindab vi förenklar byggandet LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning LindabStyrsystem för brandspjäll Bruks- och installationsanvisning Innehåll Beskrivning av systemet...3 Komponenter 2.1 Masterenhet FDS-M...5 2.2 Slavenhet FDS-S...6 Installation 3.1 Strömförsörjning till

Läs mer