Skolenkäten hösten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolenkäten hösten 2012"

Transkript

1 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i grundskolan och grundsärskolan Antal medverkande skolenheter: 768 Antal svar Grundskolan: Förskoleklass: 3979 Grundsärskolan: 200

2 Kommuner som är med i enkätomgången Skolinspektionen granskar varje år kommunala och fristående skolenheter i ett visst antal kommuner. I denna enkätomgång ingick följande kommuner: Kommun Aktuella skolenheter Berg - samtliga grundskolor och gymnasieskolor Borås - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Grästorp - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Gullspång - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Götene - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Habo - samtliga kommunala grundskolor Htahammar - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Hjo - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Jokkmokk - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Jönköping - samtliga kommunala grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor samt ett antal fristående skolor Karlshamn - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Laholm - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Lindesberg - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Malung-Sälen - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Mariestad - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Mora - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Mullsjö - samtliga kommunala grundskolor Nora - samtliga grundskolor och grundsärskolor Norrköping - samtliga kommunala grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor samt ett antal fristående skolor Norsjö - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Olofström - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Ragunda - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Ronneby - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Sollefteå - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Stockholm - samtliga grundskolor och grundsärskolor Uppsala - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Varberg - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Överkalix - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Övertorneå - samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor Utöver skolenheterna i dessa kommuner ingick i denna enkätomgång även de internationella skolor som finns i landet samt gymnasieskolorna som ingår i Lapplands gymnasieförbund. 2

3 Resultat redovisat per frågeområde för vårdnadshavare till elever i grundskolan Första kvartilen Medel Tredje kvartilen 1. Veta vad som krävs 6,5 7,0 7,6 2. Stimulans 6,7 7,2 7,9 3. Tillit till elevens förmåga 8,2 8,6 8,9 4. Anpassning efter elevens behov 6,8 7,3 7,9 5. Utmaningar 6,1 6, Grundläggande värden på skolan 6,9 7, Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 5,3 6,0 6,8 8. Studiero 5,8 6, Trygghet 7,7 8,1 8,6 10. Förhindra kränkningar 6,5 7,1 7,6 11. Elevens utveckling 7,7 8,1 8,7 12. Avgiftsfri skola 9,1 9,3 9,6 3

4 Resultat redovisat per frågeområde för vårdnadshavare till elever i förskoleklass Första kvartilen Medel Tredje kvartilen 1. Stimulans 7,8 8,3 8,9 2. Tillit till elevens förmåga 8,3 8,6 9,1 3. Anpassning efter elevens behov 7,7 8,2 8,8 4. Utmaningar 6,1 6,8 7,4 5. Grundläggande värden på skolan 7,6 8,2 8,8 6. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 5,5 6,4 7,3 7. Arbetsro 6,9 7,6 8,3 8. Trygghet 7,6 8,2 8,9 9. Förhindra kränkningar 6,7 7,5 8,3 10. Elevens utveckling 8,3 8,8 9,3 11. Avgiftsfri skola 9,2 9,4 9,8 4

5 Resultat redovisat per frågeområde för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan Första kvartilen Medel Tredje kvartilen 1. Veta vad som krävs 5,7 6,7 7,4 2. Stimulans 6,9 7,5 8,3 3. Tillit till elevens förmåga 7,2 8,0 8,5 4. Anpassning efter elevens behov 6,2 7,0 7,8 5. Utmaningar 6,3 6,6 7,3 6. Grundläggande värden på skolan 7,7 8,4 8,7 7. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 4,8 5,6 6,0 8. Studiero 6,7 7,4 7,7 9. Trygghet 7,4 8,2 8,7 10. Förhindra kränkningar 7,2 7,7 8,2 11. Elevens utveckling 7,6 8,5 9,0 12. Avgiftsfri skola 8,9 9,2 9,8 5

6 Resultat för vårdnadshavare till elever i grundskola inte 1. Veta vad som krävs Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Mitt barns lärare informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet 7, % % % 889 3% 326 1% 7, % % % % 157 1% 6, % % % % 354 1% Indexvärde: 7 2. Stimulans Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel När mitt barn lärt sig något nytt i skolan vill han/hon lära sig mer om det Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 6, % % % 637 2% % 7, % % % 690 2% 920 3% % % % 964 3% 828 3% Indexvärde: 7,2 3. Tillit till elevens förmåga Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare tror på att eleverna kan utvecklas Mitt barn tror att han/hon kan nå kunskapskraven i skolan Mitt barns lärare förväntar sig att eleverna ska göra sitt bästa 8, % % 830 3% 194 1% % 8, % % % 402 1% 722 2% 8, % % 570 2% 86 0% % Indexvärde: 8,6 6

7 inte 4. Anpassning efter elevens behov Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att nå kunskapskraven Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne 7, % % % 698 2% % 7, % % % 745 3% 919 3% 7, % % % % 926 3% Indexvärde: 7,3 5. Utmaningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn behöver mer utmaningar i skolarbetet Mitt barn kan få svårare uppgifter i skolarbetet om han/hon behöver det Verksamheten i skolan stimulerar mitt barn i hans/hennes lärande % % % % % 7, % % % 702 2% % 7, % % % 855 3% % Indexvärde: 6,6 6. Grundläggande värden på skolan Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar I mitt barns skola blir elever som anses annorlunda dåligt behandlade av andra elever I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt 8, % % % 373 1% % 6, % % % % % 7, % % % 618 2% 889 3% Indexvärde: 7,5 7

8 inte 7. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande Jag behöver mer information om skolans verksamhet Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas (exempelvis organisations- och/eller lokalförändringar) Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 6, % % % % 901 3% 6, % % % % % % % % % % Indexvärde: 6 8. Studiero Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn har studiero under lektioner och arbetspass De vuxna i mitt barns skola säger till dem som stör Mitt barn har svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå 6, % % % % 658 2% 7, % % % 838 3% % 5, % % % % % Indexvärde: 6,5 9. Trygghet Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn känner sig trygg i skolan 8, % % % 377 1% 96 0% Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för 7, % % % % % 8, % % % % % Indexvärde: 8,1 8

9 inte 10. Förhindra kränkningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola reagerar de vuxna om de får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola skulle man behöva göra mer för att förhindra kränkande behandling % % % % 572 2% 7, % % % 657 2% % 5, % % % % % Indexvärde: 7,1 11. Elevens utveckling Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling Mitt barns lärare är engagerade i mitt barns kunskapsutveckling På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt 8, % % % 525 2% % 8, % % % 308 1% 742 3% 7, % % % 971 3% % Indexvärde: 8,1 12. Avgiftfri skola Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn kan delta i undervisningen utan att betala några betydande summor Mitt barn har kostnadsfri tillgång till böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen Mitt barn kan delta i skolaktiviteter utan att betala några obligatoriska avgifter 9, % % 268 1% 248 1% 235 1% 9, % % 746 3% 515 2% 477 2% 9, % % 773 3% 471 2% 498 2% Indexvärde: 9,3 9

10 Ja Nej 13. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Har du eller annan vårdnadshavare till ditt barn ett annat språk än svenska som modersmål? Har ditt barn grundläggande kunskaper i något av de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib eller jiddisch)? Har ditt barn ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma? Har ditt barn erbjudits modersmålsundervisning i skolan? Får ditt barn idag modersmålsundervisning i den omfattning som ni önskar? Får ditt barn information, t ex studiehandledning, på sitt modersmål? Antal Andel Antal Andel Antal Andel % % 0 0% 376 7% % 0 0% % % 0 0% % % 200 5% % % 332 8% % % % Ja Nej 14. Särskilt stöd (bildar ej index) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Får ditt barn särskilt stöd i skolan? % % 589 2% När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan? När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett åtgärdsprogram? Får ditt barn idag det stöd han/hon behöver? % % 216 6% % % 284 8% % % % 10

11 Resultat för vårdnadshavare till elever i förskoleklass inte 1. Stimulans Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel När mitt barn lärt sig något nytt i förskoleklassen vill han/hon lära sig mer om det Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära 8, % % 190 5% 32 1% 268 7% 8, % % 135 3% 44 1% 171 4% 8, % % 179 4% 57 1% 224 6% Indexvärde: 8,3 2. Tillit till elevens förmåga Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare tror på att eleverna kan utvecklas Mitt barn har tilltro till sin egen förmåga att lära sig Mitt barns lärare förväntar sig att eleverna ska göra sitt bästa 9, % % 33 1% 10 0% 229 6% 8, % % 193 5% 33 1% 104 3% 8, % % 55 1% 13 0% % Indexvärde: 8,6 3. Anpassning efter elevens behov Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Undervisningen i förskoleklassen passar mitt barns sätt att lära sig Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att kunna följa med i undervisningen Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne % % 176 4% 59 1% % 8, % % 122 3% 39 1% % 8, % 274 7% % % % Indexvärde: 8,2 11

12 inte 4. Utmaningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn behöver mer utmaningar i skolarbetet Mitt barn kan få svårare uppgifter i skolarbetet om han/hon behöver det Verksamheten i skolan stimulerar mitt barn i hans/hennes lärande 4, % % % % % 7, % % 277 7% 138 3% % 8, % % 204 5% 43 1% 208 5% Indexvärde: 6,8 5. Grundläggande värden på skolan Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare ger pojkar och flickor samma förutsättningar I mitt barns skola blir elever som anses annorlunda dåligt behandlade av andra elever I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt 8, % % 111 3% 29 1% % 7, % 339 9% % % % 8, % % 164 4% 43 1% 142 4% Indexvärde: 8,2 6. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande Jag behöver mer information om skolans verksamhet Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas (exempelvis organisations- och/eller lokalförändringar) Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 6, % % % % 128 3% 7, % % % 208 5% 188 5% 5, % % % % % Indexvärde: 6,4 12

13 inte 7. Arbetsro Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn har arbetsro i förskoleklassen 7, % % 310 8% 81 2% 356 9% De vuxna i mitt barns skola säger till dem som stör Mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter för att det är så hög ljudnivå 8, % % 157 4% 55 1% % 7, % % % % % Indexvärde: 7,6 8. Trygghet Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn känner sig trygg i skolan 8, % % 152 4% 36 1% 23 1% Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för 7, % % % % % 9,1 80 2% 108 3% % % % Indexvärde: 8,2 9. Förhindra kränkningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola reagerar de vuxna om de får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola skulle man behöva göra mer för att förhindra kränkande behandling % % 300 8% 147 4% 100 3% 8, % % 205 5% 53 1% % 5, % % % % % Indexvärde: 7,5 13

14 inte 10. Elevens utveckling Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och lärande Mitt barns lärare är engagerade i mitt barns utveckling och lärande På utvecklingssamtalet får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt 8, % % 94 2% 28 1% % 8, % % 110 3% 35 1% 250 6% 8, % % 60 2% 29 1% % Indexvärde: 8,8 11. Avgiftsfri skola Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn kan delta i undervisningen utan att betala några betydande summor Mitt barn har kostnadsfri tillgång till böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen Mitt barn kan delta i skolaktiviteter utan att betala några obligatoriska avgifter 9, % 322 8% 25 1% 27 1% 78 2% 9, % % 27 1% 73 2% 239 6% 9, % % 58 1% 41 1% 148 4% Indexvärde: 9,4 Ja Nej 12. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Har ditt barn ett annat eller ytterligare språk än svenska som modersmål? Antal Andel Antal Andel % % 14

15 inte 12. Modersmålsundervisning (bildar ej index) I förskoleklassen ges mitt barn utrymme att, vid sidan av det svenska språket, även utveckla sitt modersmål Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel % % 70 9% % 75 10% Ja Nej 13. Särskilt stöd (bildar ej index) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Får ditt barn särskilt stöd i förskoleklassen? Hade ditt barn ett fastställt behov av särskilt stöd i förskolan inför övergången till förskoleklass? Har skolan påbörjat eller fullgjort en utredning av ditt barns stödbehov? När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades då ett åtgärdsprogram? Får ditt barn idag det stöd han/hon behöver? Anser du att ditt barn har behov av särskilt stöd i förskoleklassen? 146 4% % 150 4% 87 60% 49 34% 10 7% 86 59% 37 25% 23 16% 75 56% 24 18% 34 26% % 21 14% 22 15% 111 3% % 164 4% 15

16 Resultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskola inte 1. Veta vad som krävs Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Mitt barns lärare informerar mig om vad som ska göras i skolarbetet Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i skolarbetet 7, % 87 44% 23 12% 11 6% 11 6% 7, % 63 32% 24 12% * * 5, % 47 24% 52 26% 53 26% 5 2% Indexvärde: 6,7 2. Stimulans Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel När mitt barn lärt sig något nytt i skolan vill han/hon lära sig mer om det Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7, % 74 37% 30 15% 5 2% 26 13% % 60 30% 15 8% 8 4% 6 3% 7, % 66 33% 26 13% 12 6% 7 4% Indexvärde: 7,5 3. Tillit till elevens förmåga Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare tror på att eleverna kan utvecklas Mitt barn tror att han/hon kan nå kunskapskraven i skolan Mitt barns lärare förväntar sig att eleverna ska göra sitt bästa 8, % 48 24% 9 4% 6 3% 5 2% 6, % 64 32% 21 10% 13 6% 55 28% 8, % 62 31% * * 18 9% Indexvärde: 8 16

17 inte 4. Anpassning efter elevens behov Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig Mitt barn får den hjälp som han/hon behöver för att nå kunskapskraven Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger honom/henne 7, % 65 32% ** 15 8% * 7, % 69 34% 20 10% 12 6% 12 6% 5, % 41 20% 41 20% 64 32% 15 8% Indexvärde: 7 5. Utmaningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn behöver mer utmaningar i skolarbetet Mitt barn kan få svårare uppgifter i skolarbetet om han/hon behöver det Verksamheten i skolan stimulerar mitt barn i hans/hennes lärande 4, % 50 25% 48 24% 31 16% 27 14% 7, % 60 30% 17 8% 12 6% 21 10% 7, % 60 30% 22 11% 11 6% 8 4% Indexvärde: 6,6 6. Grundläggande värden på skolan Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barns lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar I mitt barns skola blir elever som anses annorlunda dåligt behandlade av andra elever I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt 9, % *** * 0 0% 48 24% 7,6 10 5% 17 8% 50 25% 79 40% 44 22% 8, % 70 35% 8 4% 5 2% 5 2% Indexvärde: 8,4 17

18 inte 7. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande Jag behöver mer information om skolans verksamhet Jag vet hur jag ska göra om jag vill påverka skolans verksamhet Jag får tillfälle att framföra mina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas (exempelvis organisations- och/eller lokalförändringar) Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 5, % 51 26% 55 28% 49 24% 14 7% 6, % 74 37% 29 14% 16 8% 13 6% 4, % 42 21% 46 23% 43 22% 45 22% Indexvärde: 5,6 8. Studiero Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn har studiero under lektioner och arbetspass De vuxna i mitt barns skola säger till dem som stör Mitt barn har svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå 7, % 82 41% 23 12% 5 2% 17 8% 8, % 63 32% * * 52 26% 6, % 26 13% 48 24% 77 38% 26 13% Indexvärde: 7,4 9. Trygghet Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn känner sig trygg i skolan 8, % 70 35% 10 5% * * Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för 7,7 10 5% 21 10% 35 18% 90 45% 44 22% 8,6 8 4% 11 6% 23 12% % 34 17% Indexvärde: 8,2 18

19 inte 10. Förhindra kränkningar Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola reagerar de vuxna om de får reda på att en elev blivit kränkt I mitt barns skola skulle man behöva göra mer för att förhindra kränkande behandling 8, % 52 26% 13 6% 8 4% 10 5% 8, % 54 27% * * 36 18% 5, % 21 10% 38 19% 45 22% 68 34% Indexvärde: 7,7 11. Elevens utveckling Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling Mitt barns lärare är engagerade i mitt barns kunskapsutveckling På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt 8, % 50 25% 12 6% 6 3% 9 4% 8, % 55 28% 11 6% * * 8, % 41 20% 13 6% 5 2% 10 5% Indexvärde: 8,5 12. Avgiftsfri skola Medelvärde Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Mitt barn kan delta i undervisningen utan att betala några betydande summor Mitt barn har kostnadsfri tillgång till böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen Mitt barn kan delta i skolaktiviteter utan att betala några obligatoriska avgifter 9, % 20 10% 0 0% 5 2% 8 4% % 30 15% * * 15 8% 9, % 21 10% * * 9 4% Indexvärde: 9,2 19

20 Ja Nej 13. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Har du eller annan vårdnadshavare till ditt barn ett annat språk än svenska som modersmål? Har ditt barn grundläggande kunskaper i något av de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib eller jiddisch)? Har ditt barn ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma? Har ditt barn erbjudits modersmålsundervisning i skolan? Får ditt barn idag modersmålsundervisning i den omfattning som ni önskar? Får ditt barn information, t ex studiehandledning, på sitt modersmål? Antal Andel Antal Andel Antal Andel 46 23% % 0 0% * *** 0 0% 35 78% 10 22% 0 0% 21 58% 15 42% 0 0% ** 17 47% * ** 23 64% * Ja Nej 14. Särskilt stöd (bildar ej index) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Får ditt barn särskilt stöd i skolan? % 36 18% 24 12% När det framkom att ditt barn behövde särskilt stöd, blev det då snabbt utrett på skolan? När det utretts att ditt barn behövde särskilt stöd, utarbetades det då ett åtgärdsprogram? Får ditt barn idag det stöd han/hon behöver? % 19 14% 17 12% % 12 9% 16 11% % 16 11% 9 6% 20

21 Ja Nej /Minns ej 16. Mottagande i grundsärskola Antal Andel Antal Andel Antal Andel För att bedöma om ett barn ska gå i grundsärskola ska fyra utredningar (en psykologisk, en medicinsk, en pedagogisk och en social) göras av barnets behov och förutsättningar. Har dessa utredningar genomförts innan ditt barn började i grundsärskolan? Gjordes utredningarna i samråd med dig/er som vårdnadshavare? Har du/ni som vårdnadshavare gett ert medgivande till ert barns mottagande i grundsärskolan? Fick du/ni som vårdnadshavare information om vad grundsärskolan innebär för ditt barns möjlighet till vidare studier? % 21 10% 33 16% % 0 0% 5 3% % * * % 19 13% 14 10% helt och inte 16. Mottagande i grundsärskola (bildar ej index) Utredningarna om mitt barns mottagande i grundsärskolan var grundliga Utredningarna om mitt barns mottagande i grundsärskolan genomfördes på ett bra sätt Utifrån mitt barns förutsättningar är grundsärskolan det bästa alternativet för mitt barn Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 78 53% 55 38% * * 8 5% 66 45% 65 45% 10 7% * * % 31 21% * 0 0% * 21

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 84 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten 2012 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 91 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten 2014 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Höjden i Älvdalens kommun hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Rutgerskolan föräldrar 2016

Rutgerskolan föräldrar 2016 Rutgerskolan föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 40 50,6 Årskurs 4-6 38 48,1 Årskurs 7-9 1 1,3 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 37 46,8 Stämmer ganska bra 34 43 Stämmer ganska

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Skolenkäten Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan

Skolenkäten Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan Skolenkäten 2014 Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan Antal svar Grundskolan: 42884 Förskoleklass: 4293 Grundsärskolan: 371

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen Grundsärskoleenkät 2016 Vårdnadshavare, inriktning ämnen Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 13 52 Stämmer ganska bra 8 32 Stämmer ganska dåligt

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 348 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola

Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Haninge skolenkät 2016 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 41 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 73% Klasser: NB2H12, NB2J12, NB2S12 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 75 Antal svarande: 61 Svarsfrekvens: 81% Klasser: 9 A, 9 B, 9 C Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 257 Antal svarande: 229 Svarsfrekvens: 89% Klasser: E11A, E11B, N11A, N11B, N11C, O11B, O11E, S11A, S11B, S11C, S11E,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2013

Skolenkäten hösten 2013 Skolenkäten hösten 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 953 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 86 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 87% Klasser: EE13, NB13, TE13 Skolenkäten Skolenkäten går

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal elever: 81 Antal svarande: 70 Svarsfrekvens: 86% Klasser: IN2, TE2A, TE2B Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Antal elever: 87 Antal svarande: 66 Svarsfrekvens: 76% Klasser: NB13S, NB13N, FT13, IN13S, IN13P, SA13 Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Antal elever: 158 Antal svarande: 134 Svarsfrekvens: 85% Klasser: Sa2c, sa2b, sa2d, sa2e, sa2a, Hu2A, Hvfr2 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal Antal medverkande skolenheter: 507 Grundskolor Gymnasieskolor Antal registrerad pedagogisk personal 6919 2794 Antal svarande

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Antal elever: 42 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 81% Klasser: EK12, SA12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Antal elever: 91 Antal svarande: 77 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 9A, 9B, 9C, 9D, LIG 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Antal elever: 122 Antal svarande: 92 Svarsfrekvens: 75% Klasser: 91, 92, 93, 94, 95, 96 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren 2014 Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: BA13, BF13, FT13, HA13, HV13, VF13, VO13 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Antal elever: 57 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 86% Klasser: Ekonomiprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal elever: 16 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BAHUS12, HVFIN12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013 Antal svar: 6 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Antal elever: 195 Antal svarande: 139 Svarsfrekvens: 71% Klasser: BF2, EK2a, EK2b, HA2, HA2L, IMIND2, IMYRKVF2, IMYRKBA2,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Antal elever: 84 Antal svarande: 79 Svarsfrekvens: 94% Klasser: ES12, HT12a, HT12b, RL12a, RL12b, RL12c, RL12d

Läs mer

Skolenkäten hösten 2015

Skolenkäten hösten 2015 Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för elever i år 2 NTI-gymnasiet Luleå, Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (Nti) Antal elever: 30 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 90 procent Klasser: EE14, NA14,

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Täby Enskilda gymnasium, Täby Enskilda Gymnasium AB Antal elever: 233 Antal svarande: 205 Svarsfrekvens: 88 procent Klasser: EK2A, EK2B, EM2A, EM2B,

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Antal elever: 150 Antal svarande: 135 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal elever: 321 Antal svarande: 260 Svarsfrekvens: 81% Klasser: ES2a, ES2s, HU2, NA2a, NA2b, NA2c, NA2d, SA2a, SA2b, SA2c, SA2d

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra götalands läns landsting Antal elever: 39 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 77 procent Klasser: NB213 b Priv, NB213

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Antal elever: 371 Antal svarande: 274 Svarsfrekvens: 74% Klasser: FNA12, NA12A, NA12B, NA12C, NAES12, NASA12, TE12A, TE12B, TE12C,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten 2014 Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten 2014 Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 38 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 71% Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten hösten 2013

Skolenkäten hösten 2013 Skolenkäten hösten 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal Antal medverkande skolenheter: 1082 Grundskolor Gymnasieskolor Antal registrerad pedagogisk personal 15352 4745 Antal

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Antal elever: 45 Antal svarande: 31 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BF13, BFFRI13, BFPED13, EELT13, FTPER13, HVFRI13, IMPRENA13, IMPROBF13,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 29 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 21 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 67% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 76% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal pedagogisk personal: 40 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 75% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 31 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 84% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 85 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 82% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren Antal svar: 5

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren Antal svar: 5 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Träkvista skola i Ekerö våren 2014 Antal svar: 5 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska inspekteras följande termin Under

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 33 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 70% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Skolenkäten våren 2016 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium St Petri skola, Malmö kommun Antal pedagogisk personal: 57 Antal svarande: 41 Svarsfrekvens: 72 procent Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Wilhelm Haglunds Gymnasium, Gimo Utbildningsaktiebolag Antal pedagogisk personal: 13 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 100 procent

Läs mer

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för pedagogisk personal i Birgittaskolan i Linköping i Linköping Antal pedagogisk personal: 44 Antal svarande: 32 Svarsfrekvens: 73% Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna

Skolenkäten hösten Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för pedagogisk personal i Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna i Sollentuna Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens:

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB i Härjedalen våren 2014 Antal pedagogisk personal: 12 Antal svarande: 8 Svarsfrekvens: 67% Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Bredöls skola F-5 i Essunga kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 6 Antal svarande: 5 Svarsfrekvens: 83% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 10 Antal svarande: 7 Svarsfrekvens: 70% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015

Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2015-10-08 Dnr: 15-360-600 Kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av elev-, föräldra- och personalenkäter våren 2015 2 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer