MONTERINGSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: WATERELITE och WATERELITE DESIGN PROTECH WALLDESIGN och WALLDESIGN BORDER SAFEGUARD SPA Armstrong World Industries AB Org.nr/Reg.no Box HOLMSUND tel: Org.nr/Reg.no fax: SE

2 , ersätter anvisning daterad januari 2005 MONTERINGSANVISNING FÖR ARMSTRONG DLW WATERELITE* och WATERELITE DESIGN 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o d. Vid ev rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27 o C då missfärgningar eller andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Läggning utan fuktisolering kan göras upp till max 85% RF enligt HUS AMA 98, YSC.1. OBS! att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal. 1.2 Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20 o C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador uppstår. 1.3 Underlaget skall uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt Hus AMA 98, tabell 43.DC/-1. Erforderlig golvlutning, liksom kontroll av golvlutningen i våtutrymmet, förutsätts vara utförd innan det vattentäta skiktet anbringas. I utrymmen med golvavlopp (golvbrunn) skall golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet (brunnen). Bakfall får inte förekomma i någon del av rummet. 1.4 Håltagning för rörgenomföringar o d förutsätts vara så dimensionerade att mellanrum ej förekommer. Detta är en förutsättning för en god och varaktig tätning vid monteringen av golvmaterialet. Vid avvikelser måste mellanrummet tätas. 1.5 Uppskjutande rör skall vara fast förankrade och genomföringen så utförd att tätning mellan rör/rörhylsa och golvbeläggningen kan utföras. Rören förutsätts vara placerade minst 40 mm från vägg/vägg samt att avståndet mellan rören är minst 40 mm (OBS! ej c-avstånd). 2 FÖRBEREDELSER 2.1 Damm och lösa artiklar avlägsnas noggrant. 2.2 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kap. MF i Hus AMA 98. Eventuella mellanrum mellan väggskiva och golv skall fyllas upp. OBS! 2-komponents polyesterspackel skall ej användas för utjämning av underlaget. 2.3 Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag förlimmas med utspätt golvlim (1:4). Förlimningen skall vara helt torr innan läggningen påbörjas. 2.4 Vid montering på befintlig beläggning av PVC skall underlaget vara väl rengjort och avtvättat med ett kraftigt alkaliskt (högt ph) rengöringsmedel med efterföljande, noggranna sköljningar. Den befintliga golvbeläggningen måste vara väl förankrad vid underlaget. Ev. relief skall efter rengöring primas och spacklas med golvspackel. OBS! Vid tunnare spacklingar än 2 mm skall limmängden vara 6-8 kvm/liter lim. Vid målade underlag finns risk för missfärgning. Befintlig färg skall avlägsnas. 2.5 Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit/märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s k migration. 2.6 Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma serie-/tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. * Vid montering av plastmatta som tätskikt under klinker gäller utöver dessa monteringsanvisningar även det som anges under punkt och 7.2

3 2.7 Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d v s en temperatur av minst 18 o C. Relativ luftfuktighet skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. Materialet skall läggas ut över natten, lämpligen genom att våderna staplas på varandra. 2.8 Rullar lagras stående. 3. MONTERING 3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst 18 o C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. 3.2 Tillämpa våtlimning vid sugande underlag. Vid täta underlag (t ex fuktisolerande underlag) används sen våtlimning till tidig häftlimning. Sen häftlimning medför ett sämre limförband och man löper dessutom risken att limränderna avtecknar sig på mattans yta. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim skall inte användas p g a missfärgningsrisk. 3.3 Monteringstid är bl a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. 3.4 Vid montering av plastmatta i golvbrunn som godkänts enl. SS-EN 1253 (tidigare NKB nr 17), skall respektive golvbrunnsleverantörs monteringsanvisningar följas. Vid montering av matta i golvbrunn med s k ställbar klämring tillverkad före 1990/91 (renovering), skall golvbrunnen kontaktlimmas. Brunnssätet skall sedan förslutas med Aqua Tät eller likvärdigt. Avslutningsvis monteras klämringen. OBS! Klämringen skall bottna på brunnssätet. 3.5 Följande limmer rekommenderas: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Vid uppvik: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Följande limmängder rekommenderas: sugande underlag ca 4 kvm/liter lim täta underlag ca 5 kvm/liter lim 3.7 Kapa våden/våderna och gör motsvarande markering på vådens baksida. Tänk på tillägg för sockeluppvikningen samt att någon materialskarv inte får finnas inom 0,5 m radie från golvbrunn Tillägg för mönsterrapport behövs ej för designerna Uni och Pavone. För designen Arkose bör våderna placeras så att klinkerplattorna ligger i förband. Mönsterrapport = 33,3 cm. Vid skarvning skall befintlig fog i mattan skäras bort, svetstråden bildar då den nya fogen som bör vara 4 mm bred. 3.8 Märk sockeluppvikningen höjd (minst 100 mm, se pkt 3.8.1) med blyerts och linjal. Sprid limmet på väggen till uppmärkningen med tandat limspackel (limmängd ca 4 m 2 /lit). Stryk därefter ut lim på golvytan. Vid större golvytor utförs limningen etappvis efter inplacering av våderna OBS! Om kakel eller klinker skall utgöra väggbeklädnad och plastmatta skall utgöra yt- och tätskikt på golv, skall mattans uppvik vara minst 130 mm. 3.9 Placera våden/våderna efter tidigare gjorda markeringar Våderna skall ändvändas för designen Uni, för designerna Pavone och Arkose skall våderna inte ändvändas Våderna läggs med tät fog Gnid noggrant fast huvudytan så att mattan får en god förankring i limmet och så att all luft pressas ut. Arbeta från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar mattan. Fastgnidning med kvast är ej lämpligt Vid genomföringar i golv skall mattan monteras så att ett uppvik av ca 15 mm erhålls. Vid avloppsrör med diameter 60 mm eller större kan ett uppvik av ca 15 mm erhållas genom att kränga mattan över röret. Vik mattan mot röret. Markera rörets centrum på mattan och skär ett hål som är 35 mm mindre än rördiametern. Skär hålet med början vid vecket som bilden visar. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall. Vid rördiameter mindre än 60 mm måste stos e d monteras. 3.6 Mät upp golvytan och gör erforderliga markeringar för våden/vådernas placering.

4 3.12 Runt rör-/rörhylsor intill vägg snittas mattan upp och pressas mot röret/rörhylsan. Snittet läggs enl. streckade linjerna i figuren. Rör för tappvatten och värmeledningar skall förses med stos som säkerställer tätheten mellan golvbeläggning och rör. Stos får inte limmas mot rör. Vid rörhylsa eller liknande kan stos limmas mot denna. För tätning används i första hand prefabricerade stosar eller annan metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares monteringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av golvmattan skall stosen vara minst 30 mm hög För rörgenomföringar rekommederas Armstrong Aqua Stop. Se monteringsanvisning under punkt 8.1 Vid montering av stos som har tillverkats av golvmatta vilken har PUR-förstärkt yta: Vid all lödning/ smältning av material måste PUR-förstärkningen helt avlägsnas genom skrapning etc. Detta är viktigt för att få bästa vidhäftning/ täthet i fogen. Se även Använd hörnrulle eller annat lämpligt verktyg för vikning av mattan till en jämn radie mellan golv och vägg. Mattan värms och gnids fast mot vägg med hjälp av fanérhammare eller liknande verktyg. Värm mellan matta och vägg, varigenom bättre limeffekt samtidigt erhålles Pressa in mattan i hörnet med hörnrulle eller annat lämpligt verktyg. Den 45-gradiga skärningen avslutas/påbörjas ca 5 mm från golvet. OBS! Se till att limöverskott tas bort innan svetsning påbörjas Vid inåtgående hörn placeras fogen 45 o upp på väggen (OBS! AMA-krav/avsnitt MFK.21) Vid utåtgående hörn viks mattan mot hörnet och snittas ca 5 mm från golvet. Hjälplinjerna på bilden visar hörnet överfört till mattan och snittets placering i ca 45 o vinkel. Härvid fördelas materialet lika på var sida om hörnet.

5 3.17 Vid utåtgående hörn viks mattan mot hörnet och snittas ca 5 mm från golvet. Hjälplinjerna på bilden visar hörnet överfört till mattan och snittets placering i ca 45 o vinkel. Härvid fördelas materialet lika på var sida om hörnet För enklare och säkrare limning av den triangelformade passbiten skärs ett spår på dess baksida med spårverktyg. Spårets djup får max vara halva mattans tjocklek Triangeln kan därefter enkelt vikas och monteras på hörnet Vid tillsmältning av produkter med PUR-förstärkt yta. Se Före svetsning fasas fogen med spårverktyg alt. fogfräs. Trådsvetsning vid inåt- och utåtgående hörn utförs. Tillsmältning av fogen i golvvinkeln erfordras (använd lödkolv eller s k finishmunstycke) Mattan skall dras upp minst 15 mm mot dörrtröskeln. Tröskeln bör vara överfalsad (urfalsad för mattan). För att erhålla fullgod tätning vid ströskelanslutning skall dörrfodret sluta i linje med urfalsningens överkant. 4. SVETSNING 4.1 Mattan skall alltid trådsvetsas. 4.2 För att åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att fogen är riktigt fasad. Bäst sker detta med en elektrisk fräs eller lämpligt skärverktyg. Fräs eller skär spåret till ca ¾ av mattans tjocklek.

6 4.3 Svetsningen utförs med varmluft och snabbmunstycke i) på sugande material fasas och svetsas produkten tidigast 4 timmar efter montering ii) på icke sugande material fasas och svetsas produkten tidigast 12 timmar efter monteringen Snabbsvetsmunstycke med smalt luftutsläpp skall användas för att undvika ev. glanshöjning intill svetsfogen. 4.4 OBS! att svetstråden måste kallna före renskärningen. Börja skärningen där du började svetsningen. Gör först en grovskärning med månkniv och fogsläde. Därefter renskäres tråden med enbart kniven. 5. KONTROLL 5.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. OBS! Vid montering av väggbeklädnad på uppvik av ytprofilerad golvbeläggning skall: - noppor skäras bort, ca 30 mm från uppvikets överkant - Alternativt kan utspackling av ytprofilering ske med våtstarkt spackel. 6. SKÖTSELRÅD 6.1 Se branschgemensamma SKÖTSELRÅD VÅTRUM som utgivits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samarbete med leverantörsföretag och i samråd med Konsumentverket och GVK. 6.2 För val av städmetoder och städmaskiner/utrustning i offentlig miljö med kraftig nedsmutsning, se kompletterande skötselråd från Armstrong World Industries AB. 7. PLASTMATTA SOM TÄTSKIKT UNDER KLINKER 7.1 Godkänd plastmatta får endast användas som tätskikt i s.k. tunnskiktskonstruktion.i övrigt gäller följande: - att tätskiktet monteras av ett GVK-auktoriserat företag med behörighet för plast - att fogar skall trådsvetsas - att mattan är väl rengjord och våttorkas före applicering av fästmassa - att limmet bundit minst 72 timmar före applicering av keramisk beläggning, såvida inte limleverantören anger annan rekommendation - att fästmassan är en sådan produkt som respektive leverantör rekommenderar enligt förteckning i GVK:s Säkra Våtrum under rubriken: Fästmassor för plastmatta - att tätning av rörgenomföringar sker med Armstrong Aqua Stop (se punkt ) 7.2 Efter att trådsvetsning skett skall fogen förseglas med Aqua Tät eller likvärdigt 6.3 Skyddstäckning ska vara diffusionsöppen. Tejpning direkt ner i golvbeläggningen får ej ske.

7 ARMSTRONG AQUA STOP 8.0 ARMSTRONG AQUA STOP Denna nyutvecklade stos är speciellt framtagen för rörgenomföringar i våta utrymmen där tätskiktet består av plastmatta. Enkel att andvända Stark och säker konstruktion Leveras komplett och det är omgående klart att montera keramiska plattor. 8.1 Monteringsanvisning för Armstrong Aqua Stop 1. Se till att underlaget är rent. 2. Avlägsna skyddet på stosens fot. 3. Stosen delas genom att klippas eller skäras. 4. Vik stosen runt röret och tryck fast mot tätskiktet av röret. 5. Börja på baksidan och arbeta stosen från 2 håll, se till att den sammanfogas på framsidan av röret. Tryck innerdelen mot röret så att butylgummit kryper ut och bildar en ca 15 mm hög tätning. 6. Var noga med att trycka fast innerdelen mot tätskiktet. 7. När keramiken är monterad så kapas stosen till lämplig höjd. Armstrong World Industries AB Box 5, HOLMSUND, tel , fax

8 , ersätter anvisning daterad januari 2005 MONTERINGSANVISNING FÖR ARMSTRONG DLW PROTECH 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o d. Vid ev rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27 o C då missfärgningar eller andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Läggning utan fuktisolering kan göras upp till max 85% RF enligt HUS AMA 98, YSC.1. OBS! att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal. 1.2 Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20 o C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador uppstår. 1.3 Underlaget skall uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt Hus AMA 98, tabell 43.DC/-1. Erforderlig golvlutning, liksom kontroll av golvlutningen i våtutrymmet, förutsätts vara utförd innan det vattentäta skiktet anbringas. I utrymmen med golvavlopp (golvbrunn) skall golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet (brunnen). Bakfall får inte förekomma i någon del av rummet. 1.4 Håltagning för rörgenomföringar o d förutsätts vara så dimensionerade att mellanrum ej förekommer. Detta är en förutsättning för en god och varaktig tätning vid monteringen av golvmaterialet. Vid avvikelser måste mellanrummet tätas. 1.5 Uppskjutande rör skall vara fast förankrade och genomföringen så utförd att tätning mellan rör/rörhylsa och golvbeläggningen kan utföras. Rören förutsätts vara placerade minst 40 mm från vägg/vägg samt att avståndet mellan rören är minst 40 mm (OBS! ej c-avstånd). 2 FÖRBEREDELSER 2.1 Damm och lösa artiklar avlägsnas noggrant. 2.2 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kap. MF i Hus AMA 98. Eventuella mellanrum mellan väggskiva och golv skall fyllas upp. OBS! 2-komponents polyesterspackel skall ej användas för utjämning av underlaget. 2.3 Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag förlimmas med utspätt golvlim (1:4). Förlimningen skall vara helt torr innan läggningen påbörjas. 2.4 Vid montering på befintlig beläggning av PVC skall underlaget vara väl rengjort och avtvättat med ett kraftigt alkaliskt (högt ph) rengöringsmedel med efterföljande, noggranna sköljningar. Den befintliga golvbeläggningen måste vara väl förankrad vid underlaget. Ev relief skall efter rengöring primas och spacklas med golvspackel. OBS! Vid tunnare spacklingar än 2 mm skall limmängden vara 6-8 kvm/liter lim. Vid målade underlag finns risk för missfärgning. Befintlig färg skall avlägsnas. 2.5 Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit/märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s k migration. 2.6 Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma serie-/tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. 2.7 Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d v s en temperatur av minst 18 o C. Relativ luftfuktighet skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. Materialet skall läggas ut över natten, lämpligen genom att våderna staplas på varandra. 2.8 Rullar lagras stående.

9 3. MONTERING 3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst 18 o C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. 3.2 Tillämpa våtlimning vid sugande underlag. Vid täta underlag (t ex fuktisolerande underlag) används sen våtlimning till tidig häftlimning. Sen häftlimning medför ett sämre limförband och man löper dessutom risken att limränderna avtecknar sig på mattans yta. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim skall inte användas p g a missfärgningsrisk. 3.3 Monteringstid är bl a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. 3.4 Vid montering av plastmatta i golvbrunn som godkänts enl. SS-EN 1253 (tidigare NKB nr 17), skall respektive golvbrunnsleverantörs monteringsanvisningar följas. Vid montering av matta i golvbrunn med s k ställbar klämring tillverkad före 1990/91 (renovering), skall golvbrunnen kontaktlimmas. Brunnssätet skall sedan förslutas med Aqua Tät eller likvärdigt. Avslutningsvis monteras klämringen. OBS! Klämringen skall bottna på brunnssätet OBS! Om kakel eller klinker skall utgöra väggbeklädnad och plastmatta skall utgöra yt- och tätskikt på golv, skall mattans uppvik vara minst 130 mm. 3.9 Placera våden/våderna efter tidigare gjorda markeringar Våderna skall ändvändas för att undvika färgdifferenser Våderna läggs med tät fog Gnid noggrant fast huvudytan så att mattan får en god förankring i limmet och så att all luft pressas ut. Arbeta från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar mattan. Fastgnidning med kvast är ej lämpligt Vid genomföringar i golv skall mattan monteras så att ett uppvik av ca 15 mm erhålls. Vid avloppsrör med diameter 60 mm eller större kan ett uppvik av ca 15 mm erhållas genom att kränga mattan över röret. Vik mattan mot röret. Markera rörets centrum på mattan och skär ett hål som är 35 mm mindre än rördiametern. Skär hålet med början vid vecket som bilden visar. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall. Vid rördiameter mindre än 60 mm måste stos e d monteras. 3.5 Följande limmer rekommenderas: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Vid uppvik: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Följande limmängder rekommenderas: sugande underlag ca 4 kvm/liter lim täta underlag ca 5 kvm/liter lim 3.6 Mät upp golvytan och gör erforderliga markeringar för våden/vådernas placering. 3.7 Kapa våden/våderna och gör motsvarande markering på vådens baksida. Tänk på tillägg för sockeluppvikningen samt att någon materialskarv inte får finnas inom 0,5 m radie från golvbrunn Runt rör-/rörhylsor intill vägg snittas mattan upp och pressas mot röret/rörhylsan. Snittet läggs enl. streckade linjerna i figuren. Rör för tappvatten och värmeledningar skall förses med stos som säkerställer tätheten mellan golvbeläggning och rör. Stos får inte limmas mot rör. Vid rörhylsa eller liknande kan stos limmas mot denna. För tätning används i första hand prefabricerade stosar eller annan metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares monteringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av golvmattan skall stosen vara minst 30 mm hög Tillägg för mönsterrapport behövs ej. 3.8 Märk sockeluppvikningen höjd (minst 100 mm, se pkt 3.8.1) med blyerts och linjal. Sprid limmet på väggen till uppmärkningen med tandat limspackel (limmängd ca 4 m 2 /lit). Stryk därefter ut lim på golvytan. Vid större golvytor utförs limningen etappvis efter inplacering av våderna.

10 Vid montering av stos som har tillverkats av golvmatta vilken har PUR-förstärkt yta: Vid all lödning/ smältning av material måste PUR-förstärkningen helt avlägsnas genom skrapning etc. Detta är viktigt för att få bästa vidhäftning/ täthet i fogen. Se även Använd hörnrulle eller annat lämpligt verktyg för vikning av mattan till en jämn radie mellan golv och vägg. Mattan värms och gnids fast mot vägg med hjälp av fanérhammare eller liknande verktyg. Värm mellan matta och vägg, varigenom bättre limeffekt samtidigt erhålles Pressa in mattan i hörnet med hörnrulle eller annat lämpligt verktyg. Den 45-gradiga skärningen avslutas/påbörjas ca 5 mm från golvet. OBS! Se till att limöverskott tas bort innan svetsning påbörjas Vid inåtgående hörn placeras fogen 45 o upp på väggen (OBS! AMA-krav/avsnitt MFK.21) Vid utåtgående hörn viks mattan mot hörnet och snittas ca 5 mm från golvet. Hjälplinjerna på bilden visar hörnet överfört till mattan och snittets placering i ca 45 o vinkel. Härvid fördelas materialet lika på var sida om hörnet För enklare och säkrare limning av den triangelformade passbiten skärs ett spår på dess baksida med spårverktyg. Spårets djup får max vara halva mattans tjocklek Triangeln kan därefter enkelt vikas och monteras på hörnet.

11 3.19 Före svetsning fasas fogen med spårverktyg alt. fogfräs. Trådsvetsning vid inåt- och utåtgående hörn utförs. Tillsmältning av fogen i golvvinkeln erfordras (använd lödkolv eller s k finishmunstycke) Vid tillsmältning av produkter med PUR-förstärkt yta. Se Mattan skall dras upp minst 15 mm mot dörrtröskeln. Tröskeln bör vara överfalsad (urfalsad för mattan). För att erhålla fullgod tätning vid ströskelanslutning skall dörrfodret sluta i linje med urfalsningens överkant. 4. SVETSNING 4.1 Mattan skall alltid trådsvetsas. 4.2 För att åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att fogen är riktigt fasad. Bäst sker detta med en elektrisk fräs eller lämpligt skärverktyg. Fräs eller skär spåret till ca ¾ av mattans tjocklek. 4.3 Svetsningen utförs med varmluft och snabbsvetsmunstycke. i) på sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 4 timmar efter montering ii) på icke sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 12 timmar efter monteringen Snabbsvetsmunstycke med smalt luftutsläpp skall användas för att undvika ev glanshöjning intill svetsfogen. 4.4 OBS! att svetstråden måste kallna före renskärningen. Börja skärningen där du började svetsningen. Gör först en grovskärning med månkniv och fogsläde. Därefter renskäres tråden med enbart kniven. 5. KONTROLL 5.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. 5.2 OBS! Vid montering av väggbeklädnad på uppvik av ytprofilerad golvbeläggning skall: - noppor skäras bort, ca 30 mm från uppvikets överkant - Alternativt kan utspackling av ytprofilering ske med våtstarkt spackel.

12 6. SKÖTSELRÅD 6.1 Se branschgemensamma SKÖTSELRÅD VÅTRUM som utgivits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samarbete med leverantörsföretag och i samråd med Konsumentverket och GVK. 6.2 För val av städmetoder och städmaskiner/utrustning i offentlig miljö med kraftig nedsmutsning, se kompletterande skötselråd från Armstrong World Industries AB. 6.3 Skyddstäckning ska vara diffusionsöppen. Tejpning direkt ner i golvbeläggningen får ej ske. Armstrong World Industries AB Box 5, HOLMSUND, tel , fax

13 , ersätter anvisning daterad november 2007 MONTERINGSANVISNING FÖR ARMSTRONG DLW WALLDESIGN* och WALLDESIGN BORDER* 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Underlaget skall också vara fritt från sådana hinder som försvårar monteringen av väggbeklädnaden. 1.2 Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla ca 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40% RF vid +20 o C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår. 2.2 Vid beklädnad på vägg med sockel av uppvikt plastmatta skall sockelns överkant spacklas ut och slipas av. Ta bort ev spackel på plastmattans uppvik innan vägg-materialet monteras. Se figur MJK/1 (Hus AMA 98) nedan. OBS! Vid montering på uppvik av ytprofilerad golv matta, se punkt H3.19 alt V Underlaget (inkl vinklar/hörn) skall uppfylla angivna toleranser för buktighet och lutning enligt Hus AMA 98 (se tabell för aktuell väggtyp i AMA:s byggdelsavsnitt). 1.4 Håltagning för rörgenomföringar o dyl. förutsätts vara så dimensionerade att mellanrum ej förekommer. Detta är en förutsättning för en god och varaktig tätning vid monteringen av väggmaterialet. Vid avvikelse måste mellan rummet tätas. 1.5 Utskjutande rör skall vara fast förankrade så att tätning mellan rör och väggbeklädnad kan utföras. 1.6 OBS! I de fall man väljer att sätta samma färg av Walldesign/Walldesign Border kan viss färgdifferens förekomma gällande designerna Elegance och Style. 2 FÖRBEREDELSER 2.1 Vid spackling skall våtstarkt spackel användas. OBS! Vid användning av 2-komponents polyester spackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Eventuella mellanrum mellan väggskiva och golv skall fyllas upp. 2.3 Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant. 2.4 Sugande underlag, t ex spånskivor, skall förstrykas (primas) med utspätt lim (1:4). 2.5 WALLDESIGN & WALLDESIGN BORDER kräver inte enfärgat underlag Olikfärgade underlag behöver därför inte målas med täckande vit grundfärg för att undvika optiskt genomslag Vid montering ovanpå befintlig beklädnad av PVC gäller GBR:s TK-råd 91; Montering av PVC-väggar på befintligt underlag i våtrum Vid målade underlag föreligger alltid risk för färggenomslag. Sträva därför alltid efter att avlägsna all färg från underlaget. Om detta inte är möjligt skall väggen tvättas med målar soda eller ammoniaklösning (med efterföljande sköljning) för att minska risken för färggenomslag så mycket som möjligt. * Vid montering av plastmatta som tätskikt under klinker gäller utöver dessa monteringsanvisningar även det som anges under punkt och 6.2

14 2.6 Använd endast blyertspenna vid ev märkning. Observera att alla markeringar med sprit/-märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s k migration. H3.10 Rita en ny våglinje, 1 m lång, (börja-linje) där man skall börja monteringen på ca cm beroende på hur hörnen lutar. 2.7 Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma serie-/tillverkningsnummer. Rullarna skall tagas i nummerföljd. 2.8 Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstempera tur, dvs en temperatur av minst + 18 C. Relativ luftfuktighet %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. 2.9 Rullar lagras stående och rättvända på plant, torrt och rent underlag för att undvika kantskador. H3 HORISONTELL MONTERING (för vertikal montering, se V3) H3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst +18 C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. H3.2 För montering av WALLDESIGN & WALLDESIGN BORDER rekommenderas Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto och Uzin. Gäller även ytterhörn och överlapp. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim får inte användas p g a missfärgningsrisk. H3.3 Limmet sprids vanligen med roller. Pensel används vid rör, i hörn och i vinklar etc. H3.4 Följande limmängder rekommenderas: Sugande underlag ca 3 m 2 /lit lim Täta underlag ca 5 m 2 /lit lim H3.5 Monteringstiden är bl a beroende på typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. H3.11 Kontrollera att lutning och buktighet ligger inom gällande AMA-krav (se punkt 1.3). Om så ej är fallet får väggbeklädnaden skäras ren, dock minst 0,5 m utanför våtzon och minst 100 mm från hörn och därefter trådsvetsas. H3.12 Limma väggytan ända upp till våglinjen. Vid sugande underlag skall mattan monteras med våtlimning och vid icke sugande underlag med sen våtlimning. Häftlimning medför ett sämre limförband som kan orsaka blåsbildning när mattan utsätts för belastning, t ex en förhöjd värmebelastning. Därför får inte större ytor limmas upp på en gång, så att limmet övergår till häftlimningsstadium. H3.13 Passa in rullarna mot den limmade väggen så att det stämmer med börja-linjen och passmärken. H3.14 Andvänd med fördel Armstrong H-vagnen för enklare och snabbare montering. H3.15 Montera därefter rullarna en i taget och avsluta vid dörrkarm. H3.6 Rita en våglinje (maxlinje) på 207 cm. Ovanför denna maxlinje får inte väggmattan komma. Då räcker inte överlappet vid golvet (7 cm från golvet). H3.7 Mät rummets omkrets och gör ett passmärke på våglinjen vid halva omkretsen (eller på annat ställe som är lämpligt att börja på). H3.8 Kapa och rulla upp våden med baksidan utåt på ett rör samt gör motsvarande passmärke på våden (halva omkretsen eller annat ställe som är lämpligt att börja på). H3.9 Rulla upp våden på ett nytt rör fram till markeringen så att två sammanhängande rullar bildas.

15 H3.16 Vid ytterhörn rekommenderas dubbelsidig sen våtlimning. OBS! Kontrollera och eventuellt upprepa fastgnidningen. Vid behov aktiveras limmet med varmluft. H3.28 Börja monteringen i ett hörn i den torra delen. Släpp ut bården ca 2 cm på den andra väggen och avsluta bårdmonteringen. H3.17 Vid formning av materialet i innerhörn, använd ett verktyg som ej skadar materialet, t ex hörnrulle. H3.18 Gnid noggrant fast med ett fastgnidningsverktyg så att all luft pressas ut. Arbeta uppåt och nedåt med början från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget inte repar väggbeklädnaden. H3.19 Väggmaterialet skall dras ned ca 30 mm på plastmattan och fästas med för ändamålet avsett lim. Se bild under punkt 2.2. Det är viktigt att tillräcklig limmängd påförs och att noggrann fastgnidning sker. OBS! Vid ytprofilerade golvmattor, läs golv leverantörens monteringsanvisningar för hur väggmattan skall monteras på golvmattans uppvik. H3.29 Kontrollera limmets övervätning mellan bård och väggmatta. H3.20 Renskär beklädnaden mot sockel och andra begränsningar samt väggmattans överlapp mot golvmattan. Var försiktig så att ej golvmattan skadas. H3.21 Tvätta omedelbart bort limrester. Använd rent vatten. H För rörgenomföringar rekommenderas Armstrong Aqua Stop. Se monteringsanvisning under punkt 8.1 H Överlappets underkant förseglas med Casco Aqua-Tät eller annan likvärdig produkt. H3.23 Markera på väggmattan bårdens avslutning nedtill. Räkna med 3 cm överlapp. Utgå från våglinjen. H3.24 Spackla ut väggmattans överkant med ett våtstarkt spackel. H3.25 Mät och kapa bården till rätt längd och bredd. Renskär bårdens underkant om så erfordras och rulla upp den på ett rör. Om materialet till bården tas från flera rullar - se till att mönsterhöjden på våderna stämmer. H3.26 Limma väggytan där bården skall sitta. Var mycket noggrann med att limmet går ända ned mot markeringarna. H3.30 Var noggrann med att tvätta bort limrester vid bårdens överlapp. Använd rent vatten. H3.31 Arbetet avslutas med en lätt skrapning av bårdens underkant med en finishskrapa eller sickel för att ta bort eventuellt skägg. H3.32 Bårdens underkant behöver normalt ej förseglas. Vid eventuell försegling andvänd Casco Aqua-Tät annan likvärdig produkt. FÖNSTER H3.33 I undersmygen spacklas ett lätt fall för att undvika vattensamling mot karm. H3.34 I under- och översmygar monteras separata bitar. I översmyg spacklas den separata biten ut. Alternativt kan en för ändamålet lämplig tejp monteras utmed våglinjen och lim påförs flödigt. Bården monteras och pressas löst in i limbädden på tejpen. Därefter tas tejpen bort och bården pressas åter in mot väggen. OBS! Låt ej tejpen sitta kvar för länge, då risk för migration kan föreligga. H3.27 Bården monteras efter markeringarna. Den enklaste metoden är att använda Armstrong H-vagnen. OBS! I de fall man väljer att sätta samma färg av Walldesign/ Walldesign Border kan viss färgdifferens förekomma gällande designerna Elegance och Style

16 H3.35 Väggbeklädnaden rullas ut över fönsterytan och viks in i sidsmygarna. V3 VERTIKAL MONTERING (för horisontell montering, se H3) V3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst +18 C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. V3.2 Våderna skall ändvändas där mönsterbilden tillåter detta. V3.3 För montering av WALLDESIGN & WALLDESIGN BORDER rekommenderas Golv och Vägglim från Bostic, Kiilto och Uzin.Gäller även ytterhörn och överlapp. H3.36 I undersmyg trådsvetsas den separata biten ihop med väggbeklädnaden. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim får inte användas p g a missfärgningsrisk. V3.4 Limmet sprids vanligen med roller. Pensel används vid rör, i hörn och vinklar etc. V3.5 Följande limmängder rekommenderas: Sugande underlag ca 3 m 2 /lit lim Täta underlag ca 5 m 2 /lit lim V3.6 Monteringstid är bl a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. V3.7 Gnid noggrant fast med ett fastgnidningsverktyg så att all luft pressas ut. Arbeta uppåt och nedåt i vådens längdriktning med början från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar väggbeklädnaden. H Om undersmyg är placerad utanför våtzon, kan som ett alternativ till trådsvets ett överlapp utföras enligt nedanstående skiss. Försegling med Aqua Tät eller liknande. HÖRN V3.8 Kontrollera att intilliggande väggar är raka och i lod. Skulle så ej vara fallet bör den uppkomna snedheten korrigeras genom att placera skarvar nära innerhörn/ytterhörn enligt följande: Text avseende trådsvetsbart material INNERHÖRN V3.9 Låt våden passera hörnet. Längdskär därefter minst 100 mm in på den nya väggen. Loda efterkommande våd och montera kant i kant efter ev renskärning. Fogar bör undvikas där vattenbegjutning sker. (Nya BBR) YTTERHÖRN V3.10 Skarv placeras minst 100 mm från hörn. H3.37 Bården monteras med överlapp mot den övre smygbiten. För ytterligare och mer detaljerad information - kontakta din leverantör. H3.38 Efterkontroll utförs enligt avsnitt 4 Kontroll. V3.11 Väggmaterialet värms vid hörnlimningen med varmluft så att materialet kan vikas till ett "vasst" (rakt) hörn. V3.12 Vid formning av materialet i innerhörn, använd ett verktyg som ej skadar materialet, t ex hörnrulle.

17 FOGAR V3.13 Vid skärning av fogar, se till att underlaget ej skadas. Detta är speciellt viktigt vid underlag av gipsskivor. V3.14 WALLDESIGN & WALLDESIGN BORDER skall trådsvetsas med tillhörande tråd. Fogen skall fasas före före trådsvetsning. Svetstråden skall dubbelskäras efter trådsvetsning. V3.15 Fasning och svetsning skall utföras först se dan limmet bundit. Fasning skall utföras med linjal och skärande verktyg, se bild V3.15. Tiden för detta beror bl a på ventilation, temperatur och underlagets sugförmåga. Vanligtvis uppnås bästa resultat och fullgod täthet i fogen när man: i) på sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 4 timmar efter monteringen ii) ÖVRIGT på icke sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 12 timmar efter monteringen V3.16 Väggmattan skall dras ned ca 30 mm på golvmattan och fästas med för ändamålet avsett lim. Se bild under 2.2. Det är viktigt att tillräcklig limmängd påförs och att noggrann fastgnidning sker. OBS! Vid ytprofilerade golvmattor, läs golvleverantörens monteringsanvisningar för hur väggmattan skall monteras på golvmattans uppvik. V3.17 Renskär beklädnaden mot tak och andra be gränsningar samt väggmattans överlapp mot golvmattans. Var försiktig så att ej golvmattan skadas. V3.18 Tvätta omedelbart bort limrester. Använd rent vatten. V För rörgenomföringar rekommenderas Armstrong Aqua Stop. Se monteringsanvisning under punkt 8.1 V Överlappets underkant förseglas med Casco Aqua -Tät eller annan likvärdig produkt. 4 KONTROLL 4.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att beklädnaden är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. 5 SKÖTSELRÅD 5.1 Se branschgemensamma SKÖTSELRÅD VÅTRUM som utgivits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR i samarbete med leverantörsföretag och i samråd med Konsumentverket och GVK. För val av städmetoder och städmaskiner/utrustning, se kompletterande skötselråd från Armstrong World Industries AB. 6 PLASTMATTA SOM TÄTSKIKT BAKOM KAKEL 6.1 Godkänd plastmatta får endast användas som tätskikt i s.k. tunnskiktskonstruktion. I övrigt gäller följande: - att tätskiktet monteras av ett GVKauktoriserat företag med behörighet för plast - att fogar skall trådsvetsas - att horisontell väggsättning rekommenderas - att mattan är väl rengjord och våttorkas före applicering av fästmatta - att limmet bundit minst i 72 timmar före applicering av keramisk beläggning, såvida inte limleverantören anger annan rekommendation. - att fästmassa är en sådan produkt som respektive leverantör rekommenderar enligt förteckning i GVK:s SÄKRA VÅTRUM under rubriken: Fästmassor på plastmatta. - att tätning av rörgenomföringar sker med Armstrong Aqua Stop (se punkt H eller V.19.1). 6.2 Efter att trådsvetsning skett skall fogen förseglas med Casco Aqua-Tät eller likvärdigt produkt. OBSERVERA! ========================================== Innan utrymmet tas i bruk är det viktigt att limfilmen får torka ut innan våtrumsbeklädnaden utsätts för vattenbegjutning. Torkråd * På täta underlag (hela eller delar av en väggyta) fordras ca 7 dygns torktid. * På sugande material t ex gips med limning mot golv mattans uppvik är det tillräckligt med ca 2 dygns torktid. ==========================================

18 ARMSTRONG AQUA STOP 8.0 ARMSTRONG AQUA STOP Denna nyutvecklade stos är speciellt framtagen för rörgenomföringar i våta utrymmen där tätskiktet består av plastmatta. Enkel att andvända Stark och säker konstruktion Leveras komplett och det är omgående klart att montera keramiska plattor. 8.1 Monteringsanvisning för Armstrong Aqua Stop 1. Se till att underlaget är rent. 2. Avlägsna skyddet på stosens fot. 3. Stosen delas genom att klippas eller skäras. 4. Vik stosen runt röret och tryck fast mot tätskiktet av röret. 5. Börja på baksidan och arbeta stosen från 2 håll, se till att den sammanfogas på framsidan av röret. Tryck innerdelen mot röret så att butylgummit kryper ut och bildar en ca 15 mm hög tätning. 6. Var noga med att trycka fast innerdelen mot tätskiktet. 7. När keramiken är monterad så kapas stosen till lämplig höjd. Armstrong World Industries AB Box 5, HOLMSUND, TEL , fax

19 , ersätter anvisning daterad april 2009 MONTERINGSANVISNING FÖR ARMSTRONG DLW SAFEGUARD SPA 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o d. Vid ev rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27 o C då missfärgningar eller andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Läggning utan fuktisolering kan göras upp till max 85% RF enligt HUS AMA 98, YSC.1. OBS! att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal. 1.2 Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20 o C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador uppstår. 1.3 Underlaget skall uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt Hus AMA 98, tabell 43.DC/-1. Erforderlig golvlutning, liksom kontroll av golvlutningen i våtutrymmet, förutsätts vara utförd innan det vattentäta skiktet anbringas. I utrymmen med golvavlopp (golvbrunn) skall golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet (brunnen). Bakfall får inte förekomma i någon del av rummet. 1.4 Håltagning för rörgenomföringar o d förutsätts vara så dimensionerade att mellanrum ej förekommer. Detta är en förutsättning för en god och varaktig tätning vid monteringen av golvmaterialet. Vid avvikelser måste mellanrummet tätas. 1.5 Uppskjutande rör skall vara fast förankrade och genomföringen så utförd att tätning mellan rör/rörhylsa och golvbeläggningen kan utföras. Rören förutsätts vara placerade minst 40 mm från vägg/vägg samt att avståndet mellan rören är minst 40 mm (OBS! ej c-avstånd). 2 FÖRBEREDELSER 2.1 Damm och lösa artiklar avlägsnas noggrant. 2.2 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kap. MF i Hus AMA 98. Eventuella mellanrum mellan väggskiva och golv skall fyllas upp. OBS! 2-komponents polyesterspackel skall ej användas för utjämning av underlaget. 2.3 Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag förlimmas med utspätt golvlim (1:4). Förlimningen skall vara helt torr innan läggningen påbörjas. 2.4 Vid montering på befintlig beläggning av PVC skall underlaget vara väl rengjort och avtvättat med ett kraftigt alkaliskt (högt ph) rengöringsmedel med efterföljande, noggranna sköljningar. Den befintliga golvbeläggningen måste vara väl förankrad vid underlaget. Ev relief skall efter rengöring primas och spacklas med golvspackel. OBS! Vid tunnare spacklingar än 2 mm skall limmängden vara 6-8 kvm/liter lim. Vid målade underlag finns risk för missfärgning. Befintlig färg skall avlägsnas. 2.5 Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit/märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s k migration. 2.6 Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma serie-/tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. 2.7 Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d v s en temperatur av minst 18 o C. Relativ luftfuktighet skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. Materialet skall läggas ut över natten, lämpligen genom att våderna staplas på varandra. 2.8 Rullar lagras stående.

20 3. MONTERING 3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst 18 o C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. 3.2 Tillämpa våtlimning vid sugande underlag. Vid täta underlag (t ex fuktisolerande underlag) används sen våtlimning till tidig häftlimning. Sen häftlimning medför ett sämre limförband och man löper dessutom risken att limränderna avtecknar sig på mattans yta. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim skall inte användas p g a missfärgningsrisk. 3.3 Monteringstid är bl a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. 3.4 Vid montering av plastmatta i golvbrunn som godkänts enl. SS-EN 1253 (tidigare NKB nr 17), skall respektive golvbrunnsleverantörs monteringsanvisningar följas. Vid montering av matta i golvbrunn med s k ställbar klämring tillverkad före 1990/91 (renovering), skall golvbrunnen kontaktlimmas. Brunnssätet skall sedan förslutas med Aqua Tät eller likvärdigt. Avslutningsvis monteras klämringen. OBS! Klämringen skall bottna på brunnssätet OBS! Om kakel eller klinker skall utgöra väggbeklädnad och plastmatta skall utgöra yt- och tätskikt på golv, skall mattans uppvik vara minst 130 mm. 3.9 Placera våden/våderna efter tidigare gjorda markeringar Våderna skall ändvändas för att undvika färgdifferenser Våderna läggs med tät fog Gnid noggrant fast huvudytan så att mattan får en god förankring i limmet och så att all luft pressas ut. Arbeta från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar mattan. Fastgnidning med kvast är ej lämpligt Vid genomföringar i golv skall mattan monteras så att ett uppvik av ca 15 mm erhålls. Vid avloppsrör med diameter 60 mm eller större kan ett uppvik av ca 15 mm erhållas genom att kränga mattan över röret. Vik mattan mot röret. Markera rörets centrum på mattan och skär ett hål som är 35 mm mindre än rördiametern. Skär hålet med början vid vecket som bilden visar. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall. Vid rördiameter mindre än 60 mm måste stos e d monteras. 3.5 Följande limmer rekommenderas: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Vid uppvik: Golv & Vägglim från Bostik, Casco, Kiilto samt Uzin. Följande limmängder rekommenderas: sugande underlag ca 4 kvm/liter lim täta underlag ca 5 kvm/liter lim 3.6 Mät upp golvytan och gör erforderliga markeringar för våden/vådernas placering. 3.7 Kapa våden/våderna och gör motsvarande markering på vådens baksida. Tänk på tillägg för sockeluppvikningen samt att någon materialskarv inte får finnas inom 0,5 m radie från golvbrunn Runt rör-/rörhylsor intill vägg snittas mattan upp och pressas mot röret/rörhylsan. Snittet läggs enl. streckade linjerna i figuren. Rör för tappvatten och värmeledningar skall förses med stos som säkerställer tätheten mellan golvbeläggning och rör. Stos får inte limmas mot rör. Vid rörhylsa eller liknande kan stos limmas mot denna. För tätning används i första hand prefabricerade stosar eller annan metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares monteringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av golvmattan skall stosen vara minst 30 mm hög Tillägg för mönsterrapport behövs ej. 3.8 Märk sockeluppvikningen höjd (minst 100 mm, se pkt 3.8.1) med blyerts och linjal. Sprid limmet på väggen till uppmärkningen med tandat limspackel (limmängd ca 4 m 2 /lit). Stryk därefter ut lim på golvytan. Vid större golvytor utförs limningen etappvis efter inplacering av våderna.

21 Vid montering av stos som har tillverkats av golvmatta vilken har PUR-förstärkt yta: Vid all lödning/ smältning av material måste PUR-förstärkningen helt avlägsnas genom skrapning etc. Detta är viktigt för att få bästa vidhäftning/ täthet i fogen. Se även Använd hörnrulle eller annat lämpligt verktyg för vikning av mattan till en jämn radie mellan golv och vägg. Mattan värms och gnids fast mot vägg med hjälp av fanérhammare eller liknande verktyg. Värm mellan matta och vägg, varigenom bättre limeffekt samtidigt erhålles Pressa in mattan i hörnet med hörnrulle eller annat lämpligt verktyg. Den 45-gradiga skärningen avslutas/påbörjas ca 5 mm från golvet. OBS! Se till att limöverskott tas bort innan svetsning påbörjas Vid inåtgående hörn placeras fogen 45 o upp på väggen (OBS! AMA-krav/avsnitt MFK.21) Vid utåtgående hörn viks mattan mot hörnet och snittas ca 5 mm från golvet. Hjälplinjerna på bilden visar hörnet överfört till mattan och snittets placering i ca 45 o vinkel. Härvid fördelas materialet lika på var sida om hörnet För enklare och säkrare limning av den triangelformade passbiten skärs ett spår på dess baksida med spårverktyg. Spårets djup får max vara halva mattans tjocklek Triangeln kan därefter enkelt vikas och monteras på hörnet.

22 3.19 Före svetsning fasas fogen med spårverktyg alt. fogfräs. Trådsvetsning vid inåt- och utåtgående hörn utförs. Tillsmältning av fogen i golvvinkeln erfordras (använd lödkolv eller s k finishmunstycke) Vid tillsmältning av produkter med PUR-förstärkt yta. Se Mattan skall dras upp minst 15 mm mot dörrtröskeln. Tröskeln bör vara överfalsad (urfalsad för mattan). För att erhålla fullgod tätning vid ströskelanslutning skall dörrfodret sluta i linje med urfalsningens överkant. 4. SVETSNING 4.1 Mattan skall alltid trådsvetsas. 4.2 För att åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att fogen är riktigt fasad. Bäst sker detta med en elektrisk fräs eller lämpligt skärverktyg. Fräs eller skär spåret till ca ¾ av mattans tjocklek. 4.3 Svetsningen utförs med varmluft och snabbsvetsmunstycke. i) på sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 4 timmar efter montering ii) på icke sugande underlag fasas och svetsas produkten tidigast 12 timmar efter monteringen Snabbsvetsmunstycke med smalt luftutsläpp skall användas för att undvika ev glanshöjning intill svetsfogen. 4.4 OBS! att svetstråden måste kallna före renskärningen. Börja skärningen där du började svetsningen. Gör först en grovskärning med månkniv och fogsläde. Därefter renskäres tråden med enbart kniven. 5. KONTROLL 5.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. 5.2 OBS! Vid montering av väggbeklädnad på uppvik av ytprofilerad golvbeläggning skall: - noppor skäras bort, ca 30 mm från uppvikets överkant - Alternativt kan utspackling av ytprofilering ske med våtstarkt spackel.

23 6. SKÖTSELRÅD 6.1 Se branschgemensamma SKÖTSELRÅD VÅTRUM som utgivits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samarbete med leverantörsföretag och i samråd med Konsumentverket och GVK. 6.2 För val av städmetoder och städmaskiner/utrustning i offentlig miljö med kraftig nedsmutsning, se kompletterande skötselråd från Armstrong World Industries AB. 6.3 Skyddstäckning ska vara diffusionsöppen. Tejpning direkt ner i golvbeläggningen får ej ske. Armstrong World Industries AB Box 5, HOLMSUND, tel , fax

MONTERINGSANVISNING TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR. VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV

MONTERINGSANVISNING TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR. VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV Armstrong World Industries AB Org.nr/Reg.no Box

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning. *Godkänd som tätskikt under klinker JULI 2013

Monteringsanvisning. *Godkänd som tätskikt under klinker JULI 2013 Monteringsanvisning för Altro Walkway 20 / VM20, Altro Walkway 20 / VM20 SD, Altro Walkway Plus 20 / VM20 Plus, Altro Impressionist II / IP20, Altro CX20, Altro XpressLay, Altro Unity, Altro Designer 25

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers

Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers Monteringsanvisning våtrum Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers BSAB: MFK.21 Ver:2014-12-01 (Ersätter ver. Januari

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning våtrumsgolv. Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super

Monteringsanvisning våtrumsgolv. Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super Monteringsanvisning våtrumsgolv Ej som tätskikt under keramik Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super BSAB: MFK.21 Ver:2016-03-08 (Ersätt Ver: 2014-12-01) Version 2016-03-08 Sida 1 av 6 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Megalit, iq Gemstone

iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Megalit, iq Gemstone 2009-11-17 Läggningsanvisning iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent, iq Megalit, iq Gemstone TARKETT SVERIGE VINYL AB LÄGGNINGSANVISNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv

Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv Läggningsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv September 2010 (ers. februari 2004) Information Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com www.tarkett.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso

1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso 1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso Mural Club är en 1,0mm tjock och 2,0m bred trådsvetsbar homogen väggplastmatta med brandklass B-s2,d0 23 Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant Mural Calypso

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning TarkoDry Wall* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik Tarkett TarkoDry Wall kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.

Läs mer

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning Tarkodry Floor* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsvägg/bård November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Aquarelle vägg och bård kan monteras såväl

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK Ersätter anvisning: creating better environments

våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK Ersätter anvisning: creating better environments våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK. 112 2015-11-09 Ersätter anvisning: 2014-06-18 creating better environments MONTERINGSANVISNING Våtrumsvägg/Tätskiktsvägg Ersätter anvisning daterad

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Augusti 2016 (januari 2016)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Augusti 2016 (januari 2016) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsvägg/bård Augusti 2016 (januari 2016) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Samtliga väggmönster i Aquarelle-kollektionen kan monteras

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv Augusti 2016 (ersätter november 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK Ersätter anvisning: creating better environments

våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK Ersätter anvisning: creating better environments våtrumsvägg/tätskiktsvägg MONTERINGSANVISNING BSAB: MJK. 112 2016-08-30 Ersätter anvisning: 2017-04-22 creating better environments MONTERINGSANVISNING Våtrumsvägg/Tätskiktsvägg Ersätter anvisning daterad

Läs mer

våtrumsgolv LÄGGNINGSANVISNING

våtrumsgolv LÄGGNINGSANVISNING våtrumsgolv LÄGGNINGSANVISNING BSAB: MFK. 21 2015-08-13 Ersätter anvisning: 2015-02-03 creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Våtrumsgolv Ersätter anvisning daterad 2015-02-03 BSAB: MFK.21 2015-08-13

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

iq One Läggningsanvisning Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen Mars 2016

iq One Läggningsanvisning Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen Mars 2016 Läggningsanvisning iq One Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen Mars 2016 Läggningsanvisning Våtrum iq One 2.0 mm Mars 2016 Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar

Läs mer

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN MONTERINGSANVISNING RULLVARA 1 (3) MATERIALET Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering

Läs mer

iq One Läggningsanvisning Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen November 2016

iq One Läggningsanvisning Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen November 2016 Läggningsanvisning iq One Del 1 - Våtrum Del 2 - Torra utrymmen November 2016 Läggningsanvisning Våtrum iq One 2.0 mm November 2016 Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läs mer

iq Natural, iq Granit, iq Eminent, iq Megalit, iq Optima (2.0 & 1.5 mm)

iq Natural, iq Granit, iq Eminent, iq Megalit, iq Optima (2.0 & 1.5 mm) Läggningsanvisning Våtrum iq Natural, iq Granit, iq Eminent, iq Megalit, iq Optima (2.0 & 1.5 mm) Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läs mer

BOLON BY YOU MONTERINGSANVISNING RULLVARA

BOLON BY YOU MONTERINGSANVISNING RULLVARA 1 (5) MATERIALET Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Homogen rullvara December 2012 iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DESIGN SOM FÖRÄNDRAR

MONTERINGSANVISNING DESIGN SOM FÖRÄNDRAR MONTERINGSANVISNING DESIGN SOM FÖRÄNDRAR FÖRUTSÄTTNINGAR 2011-11-15 ETERNOwalls unika produktkvalitet Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Underlaget skall också vara fritt

Läs mer

Monteringsanvisning DLW Vinyl

Monteringsanvisning DLW Vinyl Monteringsanvisning DLW Vinyl Färglikhet säkerställs från fabriken om det använda materialet kommer ifrån samma produktion och läggs i nummer ordning. Det kan dock inte uteslutas att det kan framkomma

Läs mer

Monteringsanvisning DLW Vinyl

Monteringsanvisning DLW Vinyl Monteringsanvisning DLW Vinyl Färglikhet säkerställs från fabriken om det använda materialet kommer ifrån samma produktion och läggs i nummer ordning. Det kan dock inte uteslutas att det kan framkomma

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för linoleum: Cork linoleum, Marmoleum, Marmoleum decibel, Walton, Striato, Touch, Duet 2016-04-28 Förutsättningar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura 2017-03-30 Förutsättningar Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Sarlon Habitat 2017-01-05 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Monteringsanvisning för

Monteringsanvisning för Monteringsanvisning för Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Accord Mipolam Elegance Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Classic Imperial Univers Januari 2013 Ersätter anvisning daterad Januari 2009 2 Mipolam

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

Teknos Våtrumssystem

Teknos Våtrumssystem Teknos Våtrumssystem Utförandeanvisning för Teknos Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Syfte: Denna utförandeanvisning är upprättad enligt MVK branschregler och syftar till att

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Ar t nr 1MONT 008 SE 2010-04-01 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 008 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT BETONGGOLV PLASTMATTA PÅ BETONG-

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Yunik Våtrumssystem. Utförandeanvisning. För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013

Yunik Våtrumssystem. Utförandeanvisning. För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Yunik Våtrumssystem Utförandeanvisning För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 3 OMFATTNING 3 UTFÖRANDEANVISNINGAR FÖR MÅLNING AV VÅTRUM 4 1.

Läs mer