Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN"

Transkript

1 SOCIALENHETEN Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002 Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar 2003:33

2 Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002

3 Publikation 2003:33 ISSN X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna Anette Larsson och Ingalill Johansson Produktion: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Socialenheten Tryck: Länsstyrelsen Västra Götalands Repro, Vänersborg

4 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. I uppgifterna ingår bland annat att följa upp och utvärdera hur de nationella målen inom det sociala området förverkligas i länet. I denna rapport presenteras tre sammanställningar, som avser Västra Götalands län. Den första sammanställningen gäller hur socialtjänsten uppfyller kraven på fyra månaders utredningstid. Den andra gäller hur många barn i länet som blivit föremål för ansökan om vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hur domstolen avgjort målen. Den tredje sammanställningen avser familjehemsplacerade barn. Länsstyrelsen kommer varje år att hämta in ovanstående uppgifter för att kunna följa utvecklingen inom respektive område. Bengt Andersson Socialdirektör

5 SOCIALTJÄNSTENS UTREDNINGSSKYLDIGHET I ÄRENDEN SOM RÖR SKYDDET AV BARN OCH UNGDOM... 2 ANSÖKNINGAR OCH DOMAR ENLIGT LAGEN OM SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) AVSEENDE Lagbestämmelser m m... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Sammanställning av LVU-domar 2002 i Västra Götaland... 5 Skäl till ansökningarna om vård enligt LVU... 6 Borås statistiktabell... 7 Kommentarer till sammanställning avseende Borås kommun... 7 Göteborg statistiktabell... 7 Kommentarer till sammanställningen avseende Göteborgs kommun... 8 Barnens ålder och kön... 8 Länsstyrelsens kommentarer... 9 FAMILJEHEMSPLACERINGAR - PLACERINGAR I SLÄKTINGHEM OCH ANDRA NÄTVERKSHEM Metod Redovisning Antal barn som varit placerade under 2002 av kommunerna i Västra Götalands län Antal barn som varit placerade under 2002 av Borås kommun Antal barn som varit placerade under 2002 av Göteborgs kommun Länsstyrelsens kommentarer

6 Socialtjänstens utredningsskyldighet i ärenden som rör skyddet av barn och ungdom Socialtjänstens allmänna utredningsskyldighet i 50 kompletterades i januari 1998 med en bestämmelse, 50 a, som förtydligar socialtjänstens rätt och skyldighet att i vissa fall genomföra en utredning utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningar som gäller barn, som kan behöva skydd, bör ha högsta prioritet och skall inledas utan dröjsmål. Dessutom infördes en tidsfrist i 50 a som innebär att utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningstiden för viss tid. Skäl att förlänga utredningstiden kan exempelvis vara att ytterligare anmälan inkommit eller att behov finns av en barnpsykiatrisk bedömning. Länsstyrelsen anser att bristande personella resurser aldrig kan vara ett godtagbart skäl att förlänga utredningstiden. Dessa bestämmelser finns sedan den 1 januari 2002 i 11 kap. 2 socialtjänstlagen. Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att med utredningstid avses tiden från det att beslut fattats om att inleda utredning fram till beslut om att avsluta utredningen. Båda dessa beslut skall noteras i akten. Dessutom skall vid behov av att förlänga utredningstiden särskilt beslut fattas om detta. Länsstyrelsen inhämtade i december 2002 uppgifter från kommunerna i Västra Götalands län om hur många utredningar som den 30 november 2002 pågått längre tid än fyra månader. Samtliga kommuner utom två, Dals Eds och Tjörns kommuner, har svarat. Av länets övriga 76 kommuner/stadsdelar/kommundelar hade 44 ingen utredning som tagit längre tid än fyra månader. 14 hade en utredning och 13 hade två till fyra utredningar. Resterande 5 kommuner/stadsdelar/kommundelar hade fem eller fler utredningar som överstigit fyramånadersgränsen. Tabellen redovisar kommunernas svar om antal utredningar som den 30 november 2002 pågått längre tid än fyra månader. 2

7 Antal utredningar som den 30 november 2002 pågått i mer än 4 mån Kommun Antal Kommun Antal Ale 1 Götene 0 Alingsås 1 Herrljunga 0 Bengtsfors 2 Hjo 1 Bollebygd 0 Härryda 0 Borås/Brämhult 9 Karlsborg 0 Borås/Centrum 0 Kungälv 0 Borås/Dalsjöfors 0 Lerum 1 Borås/Fristad 0 Lidköping 0 Borås/Göta 0 Lilla Edet 0 Borås/Norrby 2 Lysekil 0 Borås/Sandhult 0 Mariestad 0 Borås/Sjöbo 0 Mark 0 Borås/Trandared 0 Mellerud 0 Borås/Viskafors 0 Munkedal 0 Dals Ed Ej svar Mölndal 2 Essunga 0 Orust 1 Falköping 1 Partille 1 Färgelanda 2 Skara 0 Grästorp 1 Skövde 0 Gullspång 2 Sotenäs 0 Göteborg/Askim 2 Stenungsund 0 Göteborg/Backa 1 Strömstad 0 Göteborg/Bergsjön 1 Svenljunga 9 Göteborg/Biskopsgården 0 Tanum 4 Göteborg/Centrum 0 Tibro 0 Göteborg/Frölunda 1 Tidaholm 3 Göteborg/Gunnared 2 Tjörn Ej svar Göteborg/Härlanda 0 Tranemo 0 Göteborg/Högsbo 0 Trollhättan 0 Göteborg/Kortedala 1 Töreboda 0 Göteborg/Kärra-Rödbo 0 Uddevalla 2 Göteborg/Linnéstaden 5 Ulricehamn 8 Göteborg/Lundby 14 Vara 0 Göteborg/Lärjedalen 2 Vårgårda 0 Göteborg/Majorna 0 Vänersborg 0 Göteborg/Styrsö 0 Åmål 0 Göteborg/Torslanda 2 Öckerö 1 Göteborg/Tuve-Säve 0 Göteborg/Tynnered 2 Göteborg/Älvsborg 1 Göteborg/Örgryte 0 3

8 Ansökningar och domar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) avseende 2002 Lagbestämmelser m m Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar skall i första hand ges i frivilliga former med stöd av socialtjänstlagen. Först när detta inte är möjligt kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. LVU är en kompletterande skyddslag för barn och unga och reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda eller skydda den unge. LVU är tillämplig om den unge har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar. Användandet av LVU förutsätter inte att frivilliga insatser först prövats. Förutsättningar för tillämpningen av LVU är: Att ett missförhållande skall föreligga med anknytning till den unges hemmiljö, 2 eller till den unges eget beteende, 3. I vissa ärenden föreligger grund för LVU både enligt 2 och 3 LVU. LVU-vård får också beredas den som fyllt 18 år men inte 20 år enligt 1 3 st och 3 LVU, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än annan vård. Missförhållandet skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg. Att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg innebär att den unges och/eller den unge själv, när han fyllt 15 år, inte samtycker till den vård som bedöms nödvändig. Syfte Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer årligen att göra statistiksammanställning av LVUdomar från länsrätterna för att kunna följa utvecklingen av i vilken utsträckning LVU tillämpas. Metod I redovisningen ingår samtliga LVU-domar för år 2002 avseende ansökan om vård som Länsstyrelsen tagit del av. I länet finns det tre länsrätter, Göteborg, Mariestad och Vänersborg. Varje enskilt barn som omfattas av en eller flera domar enligt LVU räknas som ett ärende. 4

9 Sammanställning av LVU-domar 2002 i Västra Götaland Ant barn Flickor Pojkar Vård med stöd av LVU Dom Kommun totalt 0-12 år år > 18 år 0-12 år år > 18 år Bifall Ej bifall Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås * Dals Ed 0 Essunga Falköping Färgelanda 0 Grästorp Gullspång 0 Göteborg ** Götene Herrljunga Hjo 0 Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal 0 Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro 0 Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla

10 Ant barn Flickor Pojkar Vård med stöd av LVU Dom Kommun totalt 0-12 år år > 18 år 0-12 år år > 18 år Bifall Ej bifall Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål 0 Öckerö Totalt Det totala antalet ansökningar om LVU-vård för barn och unga i länet uppgick till 268. Av dessa bifölls 227 ansökningar. Flest antal domar hade Göteborg (108) och Borås (21), som redovisas särskilt. Länsrätten i Göteborg biföll 133 ansökningar av 149 och Länsrätten i Mariestad biföll 28 av 33. Av 83 ansökningar till Länsrätten i Vänersborg bifölls 66. Antal bifall resp ej bifall per Länsrätt Göteborg Mariestad Vänersborg 20 0 bifall bifall bifall bifall ej bifall ej bifall ej bifall ej bifall Skäl till ansökningarna om vård enligt LVU Anledning till ansökan var i 125 fall brister i hemmiljön, 2 LVU. I 132 fall var ansökan föranledda av den unges eget beteende 3 LVU. I elva fall var skälet till socialnämndernas ansökan såväl brister i hemmiljön som det egna beteendet 2 och 3 LVU. 6

11 Borås statistiktabell * Borås Ant barn Flickor Pojkar Vård med stöd av LVU Dom Kommundel totalt 0-12 år år > 18 år 0-12 år år > 18 år Bifall Ej bifall Brämhult Centrum 0 Dalsjöfors Fristad Göta Norrby Sandhult 0 Sjöbo Trandared Viskafors Totalt Kommentarer till sammanställning avseende Borås kommun Borås kommun har gjort 21 ansökningar om vård, varav 7 för pojkar och 14 för flickor. I sex fall beslutade Länsrätten i Vänersborgs att inte bifalla ansökningarna. I Borås kommun finns det 10 kommundelsnämnder och av dessa hade 8 gjort ansökningar. Brämhult kommundelsnämnd var den som gjorts flest, 9, medan Centrum och Sandhult inte gjort någon. Kommundelsnämnderna ansökte för 2 flickor i åldersgruppen 0-12 år, för 11flickor i åldersgruppen år och för en flicka över 18 år. För pojkar i åldersgruppen 0-12 år gjordes 4 ansökningar och för 3 pojkar i åldersgruppen år. Anledning till ansökningarna var i 8 fall, 2 LVU. I 11 fall var ansökan föranledd av den unges eget beteende, 3 LVU och i 3 fall var skälet till ansökan både 2 och 3 LVU. Göteborg statistiktabell ** Göteborg Ant barn Flickor Pojkar Vård med stöd av LVU Dom Stadsdel totalt 0-12 år år > 18 år 0-12 år år > 18 år Bifall Ej bifall Askim Backa 0 Bergsjön Biskopsgården Centrum Frölunda 0 Gunnared Härlanda Högsbo Kortedala Kärra-Rödbo

12 ** Göteborg Ant barn Flickor Pojkar Vård med stöd av LVU Dom Stadsdel totalt 0-12 år år > 18 år 0-12 år år > 18 år Bifall Ej bifall Linnéstaden Lundby Lärjedalen Majorna Styrsö 0 Torslanda Tuve-Säve Tynnered Älvsborg Örgryte Totalt Kommentarer till sammanställningen avseende Göteborgs kommun Göteborgs kommun har sammanlagt gjort 108 ansökningar, varav 61 avsåg pojkar och 47 flickor. I 99 fall biföll Länsrätten stadsdelsnämndernas ansökningar och i 12 fall beslutade Länsrätten att inte bifalla ansökningarna. Av Göteborgs 21 stadsdelsnämnder har 18 gjort ansökningar. Gunnared har gjort 17, Biskopsgården 14 och Lundby och Tynnered 11 vardera. Stadsdelsnämnderna ansökte för17 flickor i åldern 0-12 år, för 27 flickor i åldersgruppen år och för 3 flickor över 18 år. För pojkar i åldersgruppen 0-12 år ansökte stadsdelsnämnderna i 20 gånger och för åldrarna år i 34 gånger. För pojkar över 18 år ansöktes vid 7 tillfällen. Anledning till ansökan var i 54 fall, 2 LVU. I 48 fall var ansökan föranledd av den unges eget beteende 3 LVU och i 6 fall var skälet till ansökan både 2 och 3 LVU. Barnens ålder och kön Länsrätternas domar om LVU-vård domineras under år 2002 av barn och ungdomar i åldersgruppen år, sammanlagt 145, av dessa var 70 pojkar och 75 flickor. För åldersgruppen 0-12 år gjorde socialnämnderna 93 ansökningar, varav 44 för pojkar och 49 för flickor. För 301 ungdomar över 18 år ansökte socialnämnderna, 21 för pojkar och 9 fall för flickor. 8

13 LVU-vård och vårdbeslut fördelat på ålder och kön hela länet Flickor 0-12 år Pojkar 0-12 år Flickor år Pojkar år Flickor över 18 år Pojkar över 18 år Länsstyrelsens kommentarer Detta är fjärde gången som Länsstyrelsen i Västra Götaland gör en sammanställning för hela länet. Länsstyrelsen har valt att koncentrera sig på i vilken utsträckning som LVU tillämpas avseende ansökan om vård och domar. Eftersom det är fjärde gången, som en sammanställning sker, har jämförelse gjorts med antalet ansökningar från åren 1999, 2000 och Antalet ansökningar i länet har ökat med 9st. Göteborg har gjort 3 ansökningar mer i år jämfört med förra året. Borås har ansökt en gång mer än förra året. Länsstyrelsen har för åren 1999 och 2000 konstaterat att antalet bifallna ansökningar skiljt sig åt mellan de olika länsrätterna i Västra Götaland. År 2001 var antalet bifallna ansökningar omkring 90 % för samtliga länsrätter. I år skiljer sig antalet bifallna ansökningar åt, Göteborg 89 %, Mariestad 84 % och Vänersborg 79%. Länsstyrelsen konstaterar att sju av länets 49 kommuner inte gjort några ansökningar under

14 Familjehemsplaceringar - placeringar i släktinghem och andra nätverkshem Till socialtjänstens viktigaste uppgifter hör att ge, de barn som samhället tagit hand om, god vård och fostran. Flertalet av barnen finns inom familjehemsvården och det ställs stora krav på de hem som tar emot dessa barn. Av lagstiftningen på området framgår att vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med de anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Socialtjänsten har fått kritik från olika håll för att inte var tillräckligt lyhörd för möjligheterna att placera barn hos släktingar eller på annat sätt utnyttja familjens egna resurser eller de resurser som finns i familjens naturliga nätverk. Socialtjänstlagens 22 kompletterades med en ny bestämmelse den 1 januari 1999, som innebar att vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Enligt 1 skall dock barnets bästa alltid beaktas. (2 4 st SoL) Därefter beslutade Riksdagen (Riksdagens beslut den 26 mars 1999, snabb-protokoll 1998/99:76) om en ändring av 22 4 st. SoL. Ändringen innebär att vid placering av barn utanför hemmet ska i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Lagändringen gäller från den 1 juli Sedan den 1 januari 2002 finns bestämmelser om vård i familjehem i 6 kap socialtjänstlagen. I föreliggande rapport lämnas en redogörelse för i vilken utsträckning kommunerna i Västra Götalands län placerat barn och ungdomar i släktinghem, nätverkshem eller i för barnet okända familjer. Metod Socialnämnderna ska, enligt bestämmelserna i 7 kap 1 socialtjänstförordningen (SoF), föra en förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. En kopia av förteckningen ska senast den 31 januari varje år ges in till Länsstyrelsen i länet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län bad nämnderna att på förteckningarna för 2002 även ange om barnen placerats i nätverkshem eller hos, för barnet, helt okända personer. Följande koder skulle användas. Placering hos: 1. Syskon, mor-eller farföräldrar 2. Faster, farbroder, moster, morbroder eller annan släkting 10

15 3. Styvförälder 4. För barnet tidigare kända personer som inte är släktingar 5. För barnet helt okända personer Redovisning Det nedan redovisade materialet bygger helt på uppgifterna i de förteckningar som kommunerna lämnat och omfattar både placeringar i familjehem och annat enskilt hem. Antal barn som varit placerade under 2002 av kommunerna i Västra Götalands län. Kommun Antal plac Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund

16 Kommun Antal plac Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Summa Antal placeringar i nätverkshem i Västra Götalands län uppgick till 40 %. Siffran för länet, Göteborg och Borås ej medräknade uppgick till 54 %. Antal barn som varit placerade under 2002 av Borås kommun. Borås kommun Antal plac Brämhult Centrum Dalsjöfors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo Trandared Viskafors Summa Antal placeringar i nätverkshem uppgick till 29 % i Borås kommun. 12

17 Antal barn som varit placerade under 2002 av Göteborgs kommun Göteborgs kommun Antal plac Bergsjön Biskopsgården Gunnared Lärjedalen Majorna Tynnered Summa Antal placeringar i nätverkshem uppgick till 39 % i Göteborgs kommun. Länsstyrelsens kommentarer I lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 1998 finns en uttalad viljeinriktning att barn i första hand skall placeras hos någon de sedan tidigare har en relation till. Därefter har riksdagen beslutat om en ändring och en skärpning av 22 fjärde stycket SoL, som trädde i kraft den 1 juli Lagändringen innebär en skyldighet för kommunen att överväga placering i släkting- eller annat nätverkshem. Sedan den 1 januari 2002 finns bestämmelserna om vård i familjehem i 6 kap socialtjänstlagen. Länsstyrelsen kan konstatera att antalet barn som varit placerade i familjehem av kommunerna i Västra Götalands län ökat med 77 från år 2001 till år Av de barn och ungdomar som under 2002 var placerade av Västra Götalands län var 40 % placerade i släkting- eller andra nätverkshem. Siffran för Göteborg var 39 % för Borås 29 %. För länet utom Göteborg och Borås var siffran 54 %. Jämfört med år 2001 har andelen för länet ökat med 14 %. I Göteborg har det skett en ökning med 4 % och för Borås är ökningen 1 %. 13

18 Socialenheten Drottninggatan 2, VÄNERSBORG Telefon , Fax ISSN X

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 2002:30 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 Publikation 2002:30 ISSN 1403-168X Layout

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare SOCIALENHETEN Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 22 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 23:44 Tvångsvård av missbrukare Publikation 23:44 ISSN 143-168X Rapporten sammanställd

Läs mer

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 2002:31 Barnavårdsanmälningar och utredningar Publikation 2002:31 ISSN 1403-168X Rapporten sammanställt av: Birgitta Hettne Layout omslag: Kerstin Janson Produktion:

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Lars-Erik Gotthard Utgivare:

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2007

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2007 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 27 en sammanställning av länsrätternas domar och beslut Rapport 28:53 Rapportnr: 28:53 ISSN: 143-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna Håkan Frändemark

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2006

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2006 Rapport 27:26 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 26 En sammanställning av länsrättens domar och beslut www.o.lst.se 1 2 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 26 En sammanställning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare Rapport 4:39 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 3 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut www.o.lst.se Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 3 En sammanställning av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Rapport 2007:77. Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007

Rapport 2007:77. Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Rapport 2007:77 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Rapport 2007:77 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Karin Gunnervik Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 29 26 55 Alingsås bibliotek 51 63 114 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer