Grafisk manual för Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Malmö stad"

Transkript

1 Grafisk manual för Malmö stad 1

2 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns på broschyrer, i mässmaterial på utställningar, webbsidor med mera som används som kampanj- och informationsmaterial. Varumärket Malmö har en egen grafisk manual. Organisationsvarumärke Denna logotyp används som avsändare på allt det som organisationen Malmö stad står bakom. Varumärket Malmö stad har en egen grafisk profil Dottervarumärken Verksamheter inom Malmö stad som genom sin inarbetning är att betrakta som varumärken. Dessa varumärken har egna grafiska manualer Dotterbolagsvarumärken Bolag som ägs av Malmö stad men som drivs utanför Malmö stads organisation. Dessa varumärken har egna grafiska manualer 2

3 UNDANTAG FRÅN DEN GRAFISKA MANUALEN Verksamheter inom Malmö stad ska ha Malmö stadlogotypen som avsändare och använda sig av de grafiska riktlinjerna för den samma i största möjliga utsträckning. I vissa sammanhang kan det dock vara önskvärt eller nödvändigt att skapa en ny grafisk profil, logotyp eller symbol för en specifik verksamhet. Grundregeln är dock att det ska ske så restriktivt som möjligt. För att upprätthålla denna restriktiva syn på utformningen av nya varumärken ska följande process gås igenom innan beslut om ny grafisk profil eller logotyp tas. 1. Testa om det finns skäl nog Har du funderat igenom och testat hur kommunikationen för verksamheten skulle kunna gestaltas med hjälp av Malmö stads grafiska profil? Finns det risk för att mottagaren kommer att avfärda budskapet om de förstår att det är Malmö stad som står bakom? Bedömer du att resultatet kommer att bli avsevärt mycket bättre om du gör avsteg från Malmö stads grafiska profil och använder dig av ett annat visuellt uttryck? Svarar du JA på samtliga frågor kan du skicka in en ansökan. Om du svarat är nej på någon av frågorna bör du fundera igenom om det är så att ett avsteg från Malmö stads grafiska profil är den rätta lösningen. Kanske är det något annat som behöver vara annorlunda som budskap, bilder eller layout. 2. Skicka in en ansökan Var vänlig beskriv följande: Vad det är för typ av verksamhet det gäller Beskriv målgruppen Vilket syfte du har med kommunikationsinsatsen Hur länge kommer verksamheten/kampanjen att vara aktuell Ett estimat på de kostnader som det innebär att skapa en ny symbol/varumärke/kampanjtema. Bifoga de test du gjort med Malmö stads grafiska profil. 3

4 Innehåll LOGOTYPEN 5 Logotypens grundform 8 Logotypens utförande 9 Alternativa utföranden 10 Frizon 11 Logotypens tillämpning 12 Placering och storlek 15 Eurosize 16 TYPOGRAFI 20 Typsnittet 22 Rubriksättning 22 Texttypsnittet 24 Typografiska tillämpningar 25 Alternativt typsnitt 31 Kompletterande typsnitt 33 FÄRGER 38 Basfärger 39 Komplementfärger 40 Färgrymder 43 Malmögrönt 45 GRAFISKT ELEMENT 46 Flera olika element 47 BILDSPRÅK 51 Bildkoncept 52 Känslan 53 PROFILPROGRAM 57 Visitkort 58 Kontaktkort 59 Korrespondenskort 60 Brevpapper 61 Kuvert 63 Blanketter 64 Pressmeddelande 65 E-post signatur 66 TRYCKSAKER 67 Grafiska systemet 68 Rutsystemet 69 Format 70 Avsändare 76 Pappersskola 81 ANNONSER 82 Annonsformat 84 Annonsexempel 85 Rekryteringsannonser 87 Meddelandeannonser 88 Digital annonsering 89 UTSTÄLLNINGAR 90 Utställningskoncept 91 POWERPOINT 93 SKYLTAR 96 Generella skyltexempel 101 Exempel på utomhusskylt 103 Exempel på tillfälliga vepor 104 Fordonsgrafik 105 ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR 106 Namnskyltar 107 Flaggor och bordsvimplar 108 Svar på frågor 109 4

5 Logotypen 5

6 logotypen 6

7 Logotypen Logotypen för Malmö stad består av både symbolen och avsändaren. Var och en för sig är de symbol och avsändare men aldrig logotyp. Som grund för logotypen finns stadsvapnet. Det fick Malmö av Erik av pommern redan Stadsvapnet symboliserar stadens historia och betydelse. För att modernisera vapnet har det kompletterats med ett stiliserat M. Moderniseringen behövs för att kommunicera utveckling och förnyelse. Samtidigt som M:et för in det moderna i bilden länkar det ihop gripen och Malmö stad. Resultatet blir en symbol som andas stolthet och värdighet. Det gröna M:et lyfter dessutom fram gripen på ett mjukt sätt. Vi ska vara stolta över vår historia. Inte minst ger kombinationen M och gripen stark igenkänningseffekt. logotypen 7

8 LOGOTYPENS GRUNDFORM Grundform I sin grundform är logotypen komplett med symbol och text i en sammanhållen bild. Grundformen är utgångspunkten och den variant som ska användas i de allra flesta fall. Logotypen för Malmö stad har funnits och används sedan år På många sätt har den blivit en igenkännbar symbol för den verksamhet som bedrivs inom organisationen. För att göra det enklare både för oss som ska använda logotypen och för alla som ska uppfatta avsändaren som en och samma har vi renodlat den. Grundformen är densamma som tidigare och byggda på denna bas finns det nu två andra utföranden. Inga andra ska förekomma. Logotypens färger Malmö stads logotyp har fem färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här bredvid. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Beroende på vilket medium du ska använda så definieras färgerna på olika sätt: Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt med en exakt färgåtergivning, som för exempelvis brevpapper och visitkort. CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket man definierar färger för trycksaksproduktioner. RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel power pointpresentationer. Hexadecimalt är webbproducenternas skala. Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Grön 349 C #00693C Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Svart # Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Grå 428 C #C3C8C8 Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Röd 186 CVC #C40005 Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Gul 130 CVC #E8B600 logotypen 8

9 LOGOTYPENS UTFÖRANDEN 4-färg Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg. Exakta färgangivelser finns här under. Grundlogotypen finns i tre utföranden. En i 4-färg och två enfärgade varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de olika varianterna, ingen regel som säger att man måste använda 4-färgslogotypen i första hand. De olika utförandena är helt likvärdiga. Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma. Se exempel på logotypens tillämpning på s. 12. Svart Är det inte möjligt att avbilda logotypen i 4-färg ska den svarta varianten användas. I 1-färgstryck får ingen annan färg förekomma. Negativ Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas. logotypen 9

10 alternativa utföranden Endast symbol Vill man bara använda själva symbolen ska det se ut så här. Det är en variant som ska användas med stor urskiljning. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Dessa varianter av logotypen ska användas ytterst sparsamt. Förenklad variant Detta är en förenklad variant av symbolen som används vid små trycksaker, som t ex pennor. Minsta storlek för logotypen och dess varianter Utseende Beskrivning Minsta storlek Logotypen 12 mm Endast symbol 12 mm Symbol med text En del långsmala format, som exempelvis skyltar, tillåter inte att man använder grundformen. Då ska i första hand denna variant användas. Förenklad variant i SV Symbol med text 8 mm 30 mm malmo.se Endast text 8 punkter Endast text Vid väldigt långsmala och små format kan hemsidesadressen användas som avsändare. logotypen 10

11 frizon Frizonen Frizonen sträcker sig lika långt från logotypens kant som från kanten till logotypens mitt. För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska vara tydlig ska ingen text läggas i frizonen. Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild. logotypen 11

12 logotypens tillämpning Nej! När logotypen läggs på en bild får denna inte vara för rörig. Logotypen drunknar. Ja! Däremot går det bra att lägga logotypen mot ett lugnt utsnitt av bilden. Lore m ipsum dolor Lore m ipsum dolor logotypen 12

13 logotypens tillämpning Nej! Är bilden mörk får du inte använda logotypen i färg. Kontrasterna blir för dåliga. Ja! Den negativa logotypen klarar sig bättre mot den mörka bilden. Lorem ipsum Lorem ipsum logotypen 13

14 logotypens tillämpning Nej! Sidhuvudsuppställningen, med nam - net på förvaltningen utskriven, får inte användas på affischer, framsidan av trycksaker etc. Ja! Här ska istället logotypens grundform finnas. Lorem ipsum. Nam quos evelita sinihit. Lorem ipsum. Nam quos evelita sinihit. Malmö stad Stadskontoret logotypen 14

15 A5 18 mm placering och storlek 9 mm A4 20 mm Placering och storlek på trycksaker Logotypen ska alltid placeras nere i högra hörnet på trycksaker av alla slag. För rätt placering i hörnet ska du använda frizonen och låt denna tangera det utfallande formatet. Hur stor logotypen ska vara ser du i tabellen här bredvid. Den enkla regeln är att Malmö stads logotyp ska placeras nere i högra hörnet. Enda undantagen är: Eurosize (se nästa sida), där den placeras uppe i högra hörnet. När logotypen används som avsändare på baksidan, se kapitlet om avsändare på sidan mm 9 mm 10 mm Placering och storlek på annonser I annonser placeras logotypen på samma sätt som vid trycksaksproduktioner. Vid samannonsering ska Malmö stads logotyp ligga på sin plats och de andra inordnas därefter. Se s. 16. Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor den ska vara. Inte desto mindre är det viktigt att storleken blir rätt, eftersom proportionerna är viktiga för ett enhetligt intryck men också för tydlighets skull. Logotypens grundform får exempelvis inte vara mindre än 12 mm, för att färgsepareringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 9 mm Logotypens bredd vid de vanligaste formaten 10 mm 10 mm Minsta tryckbara format 12 mm A6 15 mm A5 18 mm 10 mm 12 mm A4 A3 Tabloid 20 mm 22 mm 24 mm Minsta tryckbara format Logotypen får aldrig tryckas i mindre format än en bredd på 12 mm. 50 x mm 70 x mm Eurosize 120 mm logotypen 15

16 eurosize 1188 mm 60 mm 20 mm 80 mm På affischerna som ska sitta i Eurosizeramarna ska logotypen i sin grundform placeras i det övre högra hörnet. Det beror på att logotypen annars skulle skymmas. Placera logotypen i sin grundform i det övre högra hörnet. Frizonen mot kanten är egentligen 60 mm men med tanke på den ram som Eurosizeaffischen sitter i måste frizonen vara 80 mm. Eurosize är en belyst utomhusskylt med måtten 1188 x 1750 mm mm 60 mm 20 mm logotypen 16

17 eurosize Typografi Här ska vi använda en specialtypografering. Sätt texten i Myriad Bold, minska radavståndet till lika mycket som graden och knip det - 50/100. Tätheten som uppstår mellan bokstäverna och raderna kan göra texten svårläslig i andra sammanhang, och bör därför aldrig användas annars, men på en affisch där texten är stor är det att föredra. Det skulle se lite glest ut med vanlig typografering. Viktigt att tänka på vid utformning av Eurosize och affischer generellt är att hålla budskapet enkelt och formen ren från allt för mycket detaljer och uttryck. Textmängd ska hållas kort och koncis. Tydlighet och att det ska gå att uppfatta med ett långt betraktningsavstånd är viktigt. Låt gärna fotografiska bildobjekt sträcka sig över hela ytan, förutsatt att det finns en lugn yta att lägga logo och textbudskap på, vill säga. Vid enbart textbudskap är det bra om färgvalen görs så att det blir hög kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg. Se exempel på nästa sida. Myriamm 565 SB 600 NO 500 pt / radavstånd 500 pt knipt - 50/100 Bildobjekt. Utnyttja formatet. 17

18 eurosize Giae conecus. Dolore occui usdan seni. Totas num re qui odio exerro omnias. Aquo modi. Podiae andan dandi san. Indae quia pi doluptata abor Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad logotypen 18

19 Exempel på samannonsering Med stöd av Med stöd av Lika nivå Moder/dotter MSO Med stöd av Malmö stad logotypen 19

20 Typografi 20

21 I ett grafiskt profilprogram finns fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat: logotyp, färg, grafiska element, bilder och typografi. Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättill gänglig och läsvänlig som möjligt. Här finns en lång rad regler och rekommendationer, många av dem härstammar från medeltidenshandskrifter. Här beskrivs allt från hur marginaler ska utformas och hur stora bokstavsmellanrum ska vara till radlängder (helst mellan 50 och 70 tecken). Men typografin har också en viktig roll som gemensam nämnare inom ett grafiskt profilprogram. Därför är det viktigt att välja typsnittsskärningar med omsorg, liksom dess storlekar och kombinationer. Innan vi går in på praktiken kan det vara intressant att känna till något om typografins termer och grundregler. När man talar om storlekar på bokstäver talar man om punkter. Den här texten är exempelvis satt i 8,5 punkter. 1 punkt = 0,376 mm och 1cicero = 12 punkter = 4,51 mm. Denna måttskala utvecklades under och 1800-talet i Frankrike. Punkten används också för att ange radavståndet (kägeln). Radlängder, dvs utrymmet för texten, mäts i cicero eller millimeter medan själva texten brukar anges i antal nedslag per rad. Ett och samma typsnitt innehåller tecken i olika snittvarianter med olika grundformer (gemen, versal, rak, kursiv), grovlekar eller sorter (mager, halvfet osv.), bredder eller vidder (smal, normal osv.). De olika typsnitten brukar delas in i antikva och groteska. De antikva typsnitten har tjockare lodräta än vågräta streck. Dessa typsnitt har karaktäristiska klackar eller seriffer på staplarna. Groteskernas streck är lika tjocka och bokstäverna saknar seriffer. Groteskerna kallas också raka typsnitt. Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fem olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fem skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad, eller Myriamm som det heter i PC-världen. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas. TYPOGRAFI 21

22 TYPSNITTET Myriamm 215 LT 600 NO - PC / Myriad Pro Light - MAC ABCDEFGHIJKLMnOpQRStUVxyZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm 400 RG PC / Myriad Pro Regular - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm (Myriad) är ett klassiskt typsnitt med en något modern skärning. Lätt, tillgängligt och väldigt tydligt. Ett mjukt och inbjudande typsnitt som fungerar bra såväl för den största rubrik som för den minsta bildtext. Myriamm finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför finns bara Myriamm Light, -Regular, -Italic samt -Bold. Myriamm Italic - PC / Myriad Pro Italic - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm 565 SB 600 NO - PC / Myriad Pro Bold - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYzÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TYPOGRAFI 22

23 rubriksättning Malmö betraktades som stad 1275 Huvudrubrik Som rubrikskärning ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal/ gemen. Det är en mycket tydlig och inbjudande skärning. Huvudrubriken ska aldrig spärras, dvs + 0. Som rubriktypsnitt ska Myriamm 565 SB 600 NO användas, såväl versal/ gemensom versal. För ett enkelt och enhetligt uttryck används skärningen utan spärrning eller kerning (undantaget mellanrubriker). MALMÖ BETRAKTADES SOM STAD 1275 Mellanrubrik Som mellanrubrik ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal. För att få mellanrubriken lättläst och luftig ska den spärras + 10/100, vilket betyder att mellanrummet mellan bokstäverna blir 10% större än normalt. Storleken är densamma som texttypsnittets. Malmö betraktades som stad 1275 Underrubrik Som rubrikskärning ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, + 0. Storleken är densamma som texttypsnittets. Malmö betraktades som stad 1275 Ja! Så här ska rubriken se ut. Malmö betraktades som stad Nej! Så här får rubriken inte se ut. TYPOGRAFI 23

24 TEXTTYPSNITTET MYRIA C / MYRIAD PRO LIGHT ABCDEFGHIJKLMnOpQRStUVxyZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö AC All löpande text ska sättas i Myriamm 215 LT 600 ND / Myriad Pro Light. Bara undantagsvis får det alternativa typsnittet användas. Ligaturer När två bokstäver går i eller förbinds med varandra kallas det för en ligatur. Ligaturernas största förtjänst är att läsbarheten förbättras. Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Löpande text För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Till en början var sillfisket och Skånemarknaden viktiga och en bit in på 1300-talet blev Malmö den ledande skånska handelsstaden.. Löpande text med indrag För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Exempel fi fj fi fj Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Bildtext För bildtexter ska du använda Myriamm 400 RG 600. Skärningen är mycket tydlig TYPOGRAFI 24

25 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Malmö betraktades som stad 1275 Till en början var sillfisket och Skånemarknaden viktiga och en bit in på 1300-talet blev Malmö den ledande skånska handelsstaden fick Malmö sitt stadsvapen av Erik av Pommern. I och med 1500-talets första del vidgades verksamheten genom att sjöfarten växte och hansastäderna försvagades. Staden påverkades av medeltidens och 1500-talets handelspolitiska och militära uppgörelser mellan Lübeck och de nordiska kungarikena och under borgmästaren Jørgen Kocks ledning drogs Malmö in i den tidens stora konflikter. Innanför stadsgränserna bodde vid den tiden kring invånare. FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658 en förändring inte helt utan komplikationer. Upproren mot det svenska styret kom både inifrån och från den danska sidan av sundet. Trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handels stad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade Den industri som fanns var koncentrerad till textil, skinn, tobak och socker men övergången från handelsstad till industristad skulle dröja ytterligare en tid. Ett ekonomiskt centrum Från 1800-talet var Malmö Sydsveriges ekonomiska centrum och fram till seklets mitt dominerade den inrikes spannmålshandeln. Därefter tog utrikeshandeln över, samtidigt som importen ökade. Huvudrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, 14/16 pt,+ 0. Löpande brödtext Myriamm 215 LT 600 NO 9/12 pt med ligaturer, + 0. Löpande text med indrag För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Mellanrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal, 9/10 pt, + 10/100. Underrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, 9/10 pt, + 0. Spaltbredd Spaltbredden bör vara mellan 45 och 65 nedslag. I praktiken ser typsnitten ut som utdraget här bredvid visar Myriamm bildar en både vänlig och lättläst helhet och oavsett vilka grader man väljer så är textbilden lätt igenkännlig om du använder de riktiga skärningarna och rätt inbördes förhållande. texten ska sättas med rak vänster och öppen höger. Vad gäller vid löpande text med indrag Indrag vid löpande text ska vara en fyrkant stora. Använder du 12 punkters radavstånd skall du använda 12 punkters indrag. Exempel FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde en förändring inte helt utan komplikationer. trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handelsstad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde en förändring inte helt utan komplikationer. trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handelsstad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade TYPOGRAFI 25

26 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Lorem ipsum dolor amet LoremIpsum Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu. VIVAMUS NON LACUS SIT AMET Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. V estibulum m attis nibh v i- tae sem. S uspendisse l obortis purus e u erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, rhoncus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Mauris vitae odio. nam porta magna et dui. Vestibulum vestibulum c ommodo nisl. Vestibulum lorem tortor, vestibulum non, consequat sit amet, suscipit ut, diam. In neque nulla, condimentum ac, nonummy laoreet, porttitor ac, libero. nunc velit. Sed vel libero. Aenean eleifend dapibus ligula. Fusce tempor ipsum non tellus. Donec vitae purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, na- LOREM IPSUM DO LOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELI T Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras auctor dapibus nisl. Mauris sagittis urna sed dolor. Cras lectus risus, lacinia pulvinar, pharetra lacinia, consectetuer non, est. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu, vehicula quis, felis. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, r honcus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi element um mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, r honcus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Aenean eleifend dapibus ligula. Fusce tempor ipsum non tellus. Donec vitae purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon tes, nascetur ridiculus mus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon A4 Framsida A4 Uppslag TYPOGRAFI 26

27 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Lorem ipsum dolor sit amet maurissa gittis urna sed dolor. Lorem ipsum DOLOR SIT Lorem ipsum Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu. VIVAMUS NON LACUS SIT AMET Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sa- LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELI T Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras auctor dapibus nisl. Mauris sagittis urna sed dolor. Cras lectus risus, lacinia pulvinar, pharetra lacinia, consectetuer non, est. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend v estibulum, posuere eu, vehicula q uis, felis. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum m attis nibh v i- tae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus. las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. Una delas causas de esto ha sido la carencia de libertad poltica que hasta hace muy poco ha sido dominante en ese continente. Lorem ipsum las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. Una delas causas de esto ha sido la carencia de libertad poltica que hasta hace muy poco ha sido dominante en ese continente. Ahora, cuando los vientos de la democracia se hacen sentir y la economía ha comenzado a crecela tala de las selvas, la destruccin ecolgica,da un ingrediente importante de la cooperacin en el.las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella. Lorem ipsum las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. STADSBYGGNADSKONTORET Stadshuset August Palms plats 1 SE Malmö, Sweden Tel Fax E-65 -Framsidor Uppslag Annons TYPOGRAFI 27

28 TYPOGRAFISK VARIATION LOREMIPSUM LoremIpsum Ex eugait alis Lorem ipsum dolores It ate tatum ipisis Lorem ipsium alis Kontrast Versaler Myriad Pro Regular, -30/100 respektive Myriad Pro Bold, -30/100 Kontrast Versalgement Myriad Pro Bold, -30/100 respektive Myriad Pro Light, -30/100 Elegant Versaler, Myriad Pro Light, -30/100 Färg Versalgement Myriad Pro Bold, -30/100. Grått. Färg Versalgement Myriad Pro Light, -30/100. Grått. Kontrasteffekt Myriad Pro Light, -30/100, olika storleksgrader. Grått. Som tidigare nämnts i manualen är vårt huvudtypsnitt Myriad. Ibland kan det dock uppstå behov att variera sig och lyfta fram olika saker i textform. Eftersom det inte är tillåtet att byta typsnitt, använder vi istället de olika skärningarnas olika egenskaper. Här ser du några exempel på hur man kan variera uttrycket utan att lämna typsnittsfamiljen. TYPOGRAFI 28

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist G R A L L K Q L Aa Presentationsteknik - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist Kandidatarbete vid institutionen för stad och land 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Grafisk form TEXTKONTROLL

Grafisk form TEXTKONTROLL Grafisk form Syftet med den grafiska utformningen är att locka till läsning. Därför är det viktigt att formgivningen är tydlig. Lustigheter, klurigheter, snygga ilder är också viktigt men kommer i andra

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Har du också skaffat XPress 3.2?

Har du också skaffat XPress 3.2? DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRG 3 FEBRUARI 19941 FACKPRESSENS TYPOGRAFISKA FANTASILÖSHET Sid 3 6 LIDINGÖ TIDNING FICK NY FORM AV LUDVIG GRANDIN Sid 7 GE DINA RUBRIKER NYTT DJUP MED ADOBE DIMENSIONS

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer