Grafisk manual för Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Malmö stad"

Transkript

1 Grafisk manual för Malmö stad 1

2 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns på broschyrer, i mässmaterial på utställningar, webbsidor med mera som används som kampanj- och informationsmaterial. Varumärket Malmö har en egen grafisk manual. Organisationsvarumärke Denna logotyp används som avsändare på allt det som organisationen Malmö stad står bakom. Varumärket Malmö stad har en egen grafisk profil Dottervarumärken Verksamheter inom Malmö stad som genom sin inarbetning är att betrakta som varumärken. Dessa varumärken har egna grafiska manualer Dotterbolagsvarumärken Bolag som ägs av Malmö stad men som drivs utanför Malmö stads organisation. Dessa varumärken har egna grafiska manualer 2

3 UNDANTAG FRÅN DEN GRAFISKA MANUALEN Verksamheter inom Malmö stad ska ha Malmö stadlogotypen som avsändare och använda sig av de grafiska riktlinjerna för den samma i största möjliga utsträckning. I vissa sammanhang kan det dock vara önskvärt eller nödvändigt att skapa en ny grafisk profil, logotyp eller symbol för en specifik verksamhet. Grundregeln är dock att det ska ske så restriktivt som möjligt. För att upprätthålla denna restriktiva syn på utformningen av nya varumärken ska följande process gås igenom innan beslut om ny grafisk profil eller logotyp tas. 1. Testa om det finns skäl nog Har du funderat igenom och testat hur kommunikationen för verksamheten skulle kunna gestaltas med hjälp av Malmö stads grafiska profil? Finns det risk för att mottagaren kommer att avfärda budskapet om de förstår att det är Malmö stad som står bakom? Bedömer du att resultatet kommer att bli avsevärt mycket bättre om du gör avsteg från Malmö stads grafiska profil och använder dig av ett annat visuellt uttryck? Svarar du JA på samtliga frågor kan du skicka in en ansökan. Om du svarat är nej på någon av frågorna bör du fundera igenom om det är så att ett avsteg från Malmö stads grafiska profil är den rätta lösningen. Kanske är det något annat som behöver vara annorlunda som budskap, bilder eller layout. 2. Skicka in en ansökan Var vänlig beskriv följande: Vad det är för typ av verksamhet det gäller Beskriv målgruppen Vilket syfte du har med kommunikationsinsatsen Hur länge kommer verksamheten/kampanjen att vara aktuell Ett estimat på de kostnader som det innebär att skapa en ny symbol/varumärke/kampanjtema. Bifoga de test du gjort med Malmö stads grafiska profil. 3

4 Innehåll LOGOTYPEN 5 Logotypens grundform 8 Logotypens utförande 9 Alternativa utföranden 10 Frizon 11 Logotypens tillämpning 12 Placering och storlek 15 Eurosize 16 TYPOGRAFI 20 Typsnittet 22 Rubriksättning 22 Texttypsnittet 24 Typografiska tillämpningar 25 Alternativt typsnitt 31 Kompletterande typsnitt 33 FÄRGER 38 Basfärger 39 Komplementfärger 40 Färgrymder 43 Malmögrönt 45 GRAFISKT ELEMENT 46 Flera olika element 47 BILDSPRÅK 51 Bildkoncept 52 Känslan 53 PROFILPROGRAM 57 Visitkort 58 Kontaktkort 59 Korrespondenskort 60 Brevpapper 61 Kuvert 63 Blanketter 64 Pressmeddelande 65 E-post signatur 66 TRYCKSAKER 67 Grafiska systemet 68 Rutsystemet 69 Format 70 Avsändare 76 Pappersskola 81 ANNONSER 82 Annonsformat 84 Annonsexempel 85 Rekryteringsannonser 87 Meddelandeannonser 88 Digital annonsering 89 UTSTÄLLNINGAR 90 Utställningskoncept 91 POWERPOINT 93 SKYLTAR 96 Generella skyltexempel 101 Exempel på utomhusskylt 103 Exempel på tillfälliga vepor 104 Fordonsgrafik 105 ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR 106 Namnskyltar 107 Flaggor och bordsvimplar 108 Svar på frågor 109 4

5 Logotypen 5

6 logotypen 6

7 Logotypen Logotypen för Malmö stad består av både symbolen och avsändaren. Var och en för sig är de symbol och avsändare men aldrig logotyp. Som grund för logotypen finns stadsvapnet. Det fick Malmö av Erik av pommern redan Stadsvapnet symboliserar stadens historia och betydelse. För att modernisera vapnet har det kompletterats med ett stiliserat M. Moderniseringen behövs för att kommunicera utveckling och förnyelse. Samtidigt som M:et för in det moderna i bilden länkar det ihop gripen och Malmö stad. Resultatet blir en symbol som andas stolthet och värdighet. Det gröna M:et lyfter dessutom fram gripen på ett mjukt sätt. Vi ska vara stolta över vår historia. Inte minst ger kombinationen M och gripen stark igenkänningseffekt. logotypen 7

8 LOGOTYPENS GRUNDFORM Grundform I sin grundform är logotypen komplett med symbol och text i en sammanhållen bild. Grundformen är utgångspunkten och den variant som ska användas i de allra flesta fall. Logotypen för Malmö stad har funnits och används sedan år På många sätt har den blivit en igenkännbar symbol för den verksamhet som bedrivs inom organisationen. För att göra det enklare både för oss som ska använda logotypen och för alla som ska uppfatta avsändaren som en och samma har vi renodlat den. Grundformen är densamma som tidigare och byggda på denna bas finns det nu två andra utföranden. Inga andra ska förekomma. Logotypens färger Malmö stads logotyp har fem färger. Det är viktigt att det exempelvis inte är vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här bredvid. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Beroende på vilket medium du ska använda så definieras färgerna på olika sätt: Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt med en exakt färgåtergivning, som för exempelvis brevpapper och visitkort. CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet på vilket man definierar färger för trycksaksproduktioner. RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel power pointpresentationer. Hexadecimalt är webbproducenternas skala. Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Grön 349 C #00693C Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Svart # Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Grå 428 C #C3C8C8 Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Röd 186 CVC #C40005 Pantone C M Y K R G B Hexadecimal Gul 130 CVC #E8B600 logotypen 8

9 LOGOTYPENS UTFÖRANDEN 4-färg Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg. Exakta färgangivelser finns här under. Grundlogotypen finns i tre utföranden. En i 4-färg och två enfärgade varianter: en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de olika varianterna, ingen regel som säger att man måste använda 4-färgslogotypen i första hand. De olika utförandena är helt likvärdiga. Den enfärgade positiva logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma. Se exempel på logotypens tillämpning på s. 12. Svart Är det inte möjligt att avbilda logotypen i 4-färg ska den svarta varianten användas. I 1-färgstryck får ingen annan färg förekomma. Negativ Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas. logotypen 9

10 alternativa utföranden Endast symbol Vill man bara använda själva symbolen ska det se ut så här. Det är en variant som ska användas med stor urskiljning. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Dessa varianter av logotypen ska användas ytterst sparsamt. Förenklad variant Detta är en förenklad variant av symbolen som används vid små trycksaker, som t ex pennor. Minsta storlek för logotypen och dess varianter Utseende Beskrivning Minsta storlek Logotypen 12 mm Endast symbol 12 mm Symbol med text En del långsmala format, som exempelvis skyltar, tillåter inte att man använder grundformen. Då ska i första hand denna variant användas. Förenklad variant i SV Symbol med text 8 mm 30 mm malmo.se Endast text 8 punkter Endast text Vid väldigt långsmala och små format kan hemsidesadressen användas som avsändare. logotypen 10

11 frizon Frizonen Frizonen sträcker sig lika långt från logotypens kant som från kanten till logotypens mitt. För att logotypen vid alla tillfällen och tillämpningar ska vara tydlig ska ingen text läggas i frizonen. Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild. logotypen 11

12 logotypens tillämpning Nej! När logotypen läggs på en bild får denna inte vara för rörig. Logotypen drunknar. Ja! Däremot går det bra att lägga logotypen mot ett lugnt utsnitt av bilden. Lore m ipsum dolor Lore m ipsum dolor logotypen 12

13 logotypens tillämpning Nej! Är bilden mörk får du inte använda logotypen i färg. Kontrasterna blir för dåliga. Ja! Den negativa logotypen klarar sig bättre mot den mörka bilden. Lorem ipsum Lorem ipsum logotypen 13

14 logotypens tillämpning Nej! Sidhuvudsuppställningen, med nam - net på förvaltningen utskriven, får inte användas på affischer, framsidan av trycksaker etc. Ja! Här ska istället logotypens grundform finnas. Lorem ipsum. Nam quos evelita sinihit. Lorem ipsum. Nam quos evelita sinihit. Malmö stad Stadskontoret logotypen 14

15 A5 18 mm placering och storlek 9 mm A4 20 mm Placering och storlek på trycksaker Logotypen ska alltid placeras nere i högra hörnet på trycksaker av alla slag. För rätt placering i hörnet ska du använda frizonen och låt denna tangera det utfallande formatet. Hur stor logotypen ska vara ser du i tabellen här bredvid. Den enkla regeln är att Malmö stads logotyp ska placeras nere i högra hörnet. Enda undantagen är: Eurosize (se nästa sida), där den placeras uppe i högra hörnet. När logotypen används som avsändare på baksidan, se kapitlet om avsändare på sidan mm 9 mm 10 mm Placering och storlek på annonser I annonser placeras logotypen på samma sätt som vid trycksaksproduktioner. Vid samannonsering ska Malmö stads logotyp ligga på sin plats och de andra inordnas därefter. Se s. 16. Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor den ska vara. Inte desto mindre är det viktigt att storleken blir rätt, eftersom proportionerna är viktiga för ett enhetligt intryck men också för tydlighets skull. Logotypens grundform får exempelvis inte vara mindre än 12 mm, för att färgsepareringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 9 mm Logotypens bredd vid de vanligaste formaten 10 mm 10 mm Minsta tryckbara format 12 mm A6 15 mm A5 18 mm 10 mm 12 mm A4 A3 Tabloid 20 mm 22 mm 24 mm Minsta tryckbara format Logotypen får aldrig tryckas i mindre format än en bredd på 12 mm. 50 x mm 70 x mm Eurosize 120 mm logotypen 15

16 eurosize 1188 mm 60 mm 20 mm 80 mm På affischerna som ska sitta i Eurosizeramarna ska logotypen i sin grundform placeras i det övre högra hörnet. Det beror på att logotypen annars skulle skymmas. Placera logotypen i sin grundform i det övre högra hörnet. Frizonen mot kanten är egentligen 60 mm men med tanke på den ram som Eurosizeaffischen sitter i måste frizonen vara 80 mm. Eurosize är en belyst utomhusskylt med måtten 1188 x 1750 mm mm 60 mm 20 mm logotypen 16

17 eurosize Typografi Här ska vi använda en specialtypografering. Sätt texten i Myriad Bold, minska radavståndet till lika mycket som graden och knip det - 50/100. Tätheten som uppstår mellan bokstäverna och raderna kan göra texten svårläslig i andra sammanhang, och bör därför aldrig användas annars, men på en affisch där texten är stor är det att föredra. Det skulle se lite glest ut med vanlig typografering. Viktigt att tänka på vid utformning av Eurosize och affischer generellt är att hålla budskapet enkelt och formen ren från allt för mycket detaljer och uttryck. Textmängd ska hållas kort och koncis. Tydlighet och att det ska gå att uppfatta med ett långt betraktningsavstånd är viktigt. Låt gärna fotografiska bildobjekt sträcka sig över hela ytan, förutsatt att det finns en lugn yta att lägga logo och textbudskap på, vill säga. Vid enbart textbudskap är det bra om färgvalen görs så att det blir hög kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg. Se exempel på nästa sida. Myriamm 565 SB 600 NO 500 pt / radavstånd 500 pt knipt - 50/100 Bildobjekt. Utnyttja formatet. 17

18 eurosize Giae conecus. Dolore occui usdan seni. Totas num re qui odio exerro omnias. Aquo modi. Podiae andan dandi san. Indae quia pi doluptata abor Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad Eurosize Malmö stad logotypen 18

19 Exempel på samannonsering Med stöd av Med stöd av Lika nivå Moder/dotter MSO Med stöd av Malmö stad logotypen 19

20 Typografi 20

21 I ett grafiskt profilprogram finns fem delar, alla lika viktiga för ett tydligt och hållbart resultat: logotyp, färg, grafiska element, bilder och typografi. Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättill gänglig och läsvänlig som möjligt. Här finns en lång rad regler och rekommendationer, många av dem härstammar från medeltidenshandskrifter. Här beskrivs allt från hur marginaler ska utformas och hur stora bokstavsmellanrum ska vara till radlängder (helst mellan 50 och 70 tecken). Men typografin har också en viktig roll som gemensam nämnare inom ett grafiskt profilprogram. Därför är det viktigt att välja typsnittsskärningar med omsorg, liksom dess storlekar och kombinationer. Innan vi går in på praktiken kan det vara intressant att känna till något om typografins termer och grundregler. När man talar om storlekar på bokstäver talar man om punkter. Den här texten är exempelvis satt i 8,5 punkter. 1 punkt = 0,376 mm och 1cicero = 12 punkter = 4,51 mm. Denna måttskala utvecklades under och 1800-talet i Frankrike. Punkten används också för att ange radavståndet (kägeln). Radlängder, dvs utrymmet för texten, mäts i cicero eller millimeter medan själva texten brukar anges i antal nedslag per rad. Ett och samma typsnitt innehåller tecken i olika snittvarianter med olika grundformer (gemen, versal, rak, kursiv), grovlekar eller sorter (mager, halvfet osv.), bredder eller vidder (smal, normal osv.). De olika typsnitten brukar delas in i antikva och groteska. De antikva typsnitten har tjockare lodräta än vågräta streck. Dessa typsnitt har karaktäristiska klackar eller seriffer på staplarna. Groteskernas streck är lika tjocka och bokstäverna saknar seriffer. Groteskerna kallas också raka typsnitt. Vad gäller typsnitten för Malmö stad finns det fem olika skärningar som tar hand om allt från rubriker till bildtexter. De fem skärningarna är hämtade från typsnittsfamiljen Myriad, eller Myriamm som det heter i PC-världen. Som alternativt respektive kompletterande typsnitt får Arial och Garamond användas. TYPOGRAFI 21

22 TYPSNITTET Myriamm 215 LT 600 NO - PC / Myriad Pro Light - MAC ABCDEFGHIJKLMnOpQRStUVxyZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm 400 RG PC / Myriad Pro Regular - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm (Myriad) är ett klassiskt typsnitt med en något modern skärning. Lätt, tillgängligt och väldigt tydligt. Ett mjukt och inbjudande typsnitt som fungerar bra såväl för den största rubrik som för den minsta bildtext. Myriamm finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför finns bara Myriamm Light, -Regular, -Italic samt -Bold. Myriamm Italic - PC / Myriad Pro Italic - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Myriamm 565 SB 600 NO - PC / Myriad Pro Bold - MAC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYzÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TYPOGRAFI 22

23 rubriksättning Malmö betraktades som stad 1275 Huvudrubrik Som rubrikskärning ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal/ gemen. Det är en mycket tydlig och inbjudande skärning. Huvudrubriken ska aldrig spärras, dvs + 0. Som rubriktypsnitt ska Myriamm 565 SB 600 NO användas, såväl versal/ gemensom versal. För ett enkelt och enhetligt uttryck används skärningen utan spärrning eller kerning (undantaget mellanrubriker). MALMÖ BETRAKTADES SOM STAD 1275 Mellanrubrik Som mellanrubrik ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal. För att få mellanrubriken lättläst och luftig ska den spärras + 10/100, vilket betyder att mellanrummet mellan bokstäverna blir 10% större än normalt. Storleken är densamma som texttypsnittets. Malmö betraktades som stad 1275 Underrubrik Som rubrikskärning ska du använda Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, + 0. Storleken är densamma som texttypsnittets. Malmö betraktades som stad 1275 Ja! Så här ska rubriken se ut. Malmö betraktades som stad Nej! Så här får rubriken inte se ut. TYPOGRAFI 23

24 TEXTTYPSNITTET MYRIA C / MYRIAD PRO LIGHT ABCDEFGHIJKLMnOpQRStUVxyZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö AC All löpande text ska sättas i Myriamm 215 LT 600 ND / Myriad Pro Light. Bara undantagsvis får det alternativa typsnittet användas. Ligaturer När två bokstäver går i eller förbinds med varandra kallas det för en ligatur. Ligaturernas största förtjänst är att läsbarheten förbättras. Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Löpande text För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Till en början var sillfisket och Skånemarknaden viktiga och en bit in på 1300-talet blev Malmö den ledande skånska handelsstaden.. Löpande text med indrag För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Exempel fi fj fi fj Malmö betraktades som stad 1275, då fiskehamnen Malmhauger för första gången omnämndes, men kunde kallas stad redan i mitten av 1200-talet. Bildtext För bildtexter ska du använda Myriamm 400 RG 600. Skärningen är mycket tydlig TYPOGRAFI 24

25 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Malmö betraktades som stad 1275 Till en början var sillfisket och Skånemarknaden viktiga och en bit in på 1300-talet blev Malmö den ledande skånska handelsstaden fick Malmö sitt stadsvapen av Erik av Pommern. I och med 1500-talets första del vidgades verksamheten genom att sjöfarten växte och hansastäderna försvagades. Staden påverkades av medeltidens och 1500-talets handelspolitiska och militära uppgörelser mellan Lübeck och de nordiska kungarikena och under borgmästaren Jørgen Kocks ledning drogs Malmö in i den tidens stora konflikter. Innanför stadsgränserna bodde vid den tiden kring invånare. FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658 en förändring inte helt utan komplikationer. Upproren mot det svenska styret kom både inifrån och från den danska sidan av sundet. Trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handels stad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade Den industri som fanns var koncentrerad till textil, skinn, tobak och socker men övergången från handelsstad till industristad skulle dröja ytterligare en tid. Ett ekonomiskt centrum Från 1800-talet var Malmö Sydsveriges ekonomiska centrum och fram till seklets mitt dominerade den inrikes spannmålshandeln. Därefter tog utrikeshandeln över, samtidigt som importen ökade. Huvudrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, 14/16 pt,+ 0. Löpande brödtext Myriamm 215 LT 600 NO 9/12 pt med ligaturer, + 0. Löpande text med indrag För löpande text ska du använda Myriamm 215 LT 600 NO, ospärrad (+ 0) med ligaturer. Indragen ska vara en fyrkant stora. Texten ska aldrig sättas i mindre grad än 8 pt. Mellanrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal, 9/10 pt, + 10/100. Underrubrik Myriamm 565 SB 600 NO, versal/gemen, 9/10 pt, + 0. Spaltbredd Spaltbredden bör vara mellan 45 och 65 nedslag. I praktiken ser typsnitten ut som utdraget här bredvid visar Myriamm bildar en både vänlig och lättläst helhet och oavsett vilka grader man väljer så är textbilden lätt igenkännlig om du använder de riktiga skärningarna och rätt inbördes förhållande. texten ska sättas med rak vänster och öppen höger. Vad gäller vid löpande text med indrag Indrag vid löpande text ska vara en fyrkant stora. Använder du 12 punkters radavstånd skall du använda 12 punkters indrag. Exempel FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde en förändring inte helt utan komplikationer. trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handelsstad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade FREDEN I ROSKILDE Malmö blev svenskt i och med freden i Roskilde en förändring inte helt utan komplikationer. trots oroligheterna behöll Malmö sin position som handelsstad. Inte minst tack vare den hamn som Frans Suell anlade TYPOGRAFI 25

26 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Lorem ipsum dolor amet LoremIpsum Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu. VIVAMUS NON LACUS SIT AMET Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. V estibulum m attis nibh v i- tae sem. S uspendisse l obortis purus e u erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, rhoncus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Mauris vitae odio. nam porta magna et dui. Vestibulum vestibulum c ommodo nisl. Vestibulum lorem tortor, vestibulum non, consequat sit amet, suscipit ut, diam. In neque nulla, condimentum ac, nonummy laoreet, porttitor ac, libero. nunc velit. Sed vel libero. Aenean eleifend dapibus ligula. Fusce tempor ipsum non tellus. Donec vitae purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, na- LOREM IPSUM DO LOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELI T Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras auctor dapibus nisl. Mauris sagittis urna sed dolor. Cras lectus risus, lacinia pulvinar, pharetra lacinia, consectetuer non, est. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu, vehicula quis, felis. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, r honcus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi element um mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus libero, malesuada convallis, r honcus ut, convallis nec, tellus. Maecenas sollicitudin orci nec pede. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum mattis nibh vitae sem. Aenean eleifend dapibus ligula. Fusce tempor ipsum non tellus. Donec vitae purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon tes, nascetur ridiculus mus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon A4 Framsida A4 Uppslag TYPOGRAFI 26

27 TYPOGRAFISKA TILLÄMPNINGAR Lorem ipsum dolor sit amet maurissa gittis urna sed dolor. Lorem ipsum DOLOR SIT Lorem ipsum Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend vestibulum, posuere eu. VIVAMUS NON LACUS SIT AMET Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sa- LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELI T Sed elit. Suspendisse elit metus, nonummy ut, sodales et, interdum nec, justo. pellentesque vestibulum tristique mauris. phasellus ut elit at mi ornare tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras auctor dapibus nisl. Mauris sagittis urna sed dolor. Cras lectus risus, lacinia pulvinar, pharetra lacinia, consectetuer non, est. Ut at mauris et metus molestie scelerisque. Aenean ultricies arcu sit amet dui. In massa metus, vehicula at, dignissim quis, ultricies vitae, odio. Aliquam ac ligula ornare odio dapibus sagittis. nunc lectus turpis, lobortis eget, ultrices eget, varius vitae, turpis. Sed vitae wisi. Aenean mi turpis, eleifend v estibulum, posuere eu, vehicula q uis, felis. Vivamus non lacus sit amet Wisi viverra laoreet. pellentesque eu leo. Morbi consequat, turpis facilisis congue condimentum, lacus lorem vestibulum pede, nec tincidunt mauris pede sagittis elit. nullam dapibus wisi nec augue. Vestibulum tempus, ipsum vel ultrices sagittis, elit diam dictum sapien, a sagittis felis leo et diam. nulla semper. Ut urna massa, rhoncus laoreet, malesuada in, feugiat et, enim. Quisque at turpis eget velit auctor dapibus. Morbi elementum mollis purus. Morbi elementum mollis purus. Aliquam in nunc. Vestibulum m attis nibh v i- tae sem. Suspendisse lobortis purus eu erat. In sit amet dui. In tellus. las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. Una delas causas de esto ha sido la carencia de libertad poltica que hasta hace muy poco ha sido dominante en ese continente. Lorem ipsum las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. Una delas causas de esto ha sido la carencia de libertad poltica que hasta hace muy poco ha sido dominante en ese continente. Ahora, cuando los vientos de la democracia se hacen sentir y la economía ha comenzado a crecela tala de las selvas, la destruccin ecolgica,da un ingrediente importante de la cooperacin en el.las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella. Lorem ipsum las empresas filiales suecas fueron los primeros factores en el establecimiento de puentes entre nuestro pasy aquella regin del mundo. Despus de la dcada de los setenta, sin embargo, las relaciones culturales ypolticas, ascomo las de cooperaciny los contactos sindicales, han pasado a primer plano, alo cual han contribudo en no pequeña medida las organizaciones de cooperacin voluntaria. STADSBYGGNADSKONTORET Stadshuset August Palms plats 1 SE Malmö, Sweden Tel Fax E-65 -Framsidor Uppslag Annons TYPOGRAFI 27

28 TYPOGRAFISK VARIATION LOREMIPSUM LoremIpsum Ex eugait alis Lorem ipsum dolores It ate tatum ipisis Lorem ipsium alis Kontrast Versaler Myriad Pro Regular, -30/100 respektive Myriad Pro Bold, -30/100 Kontrast Versalgement Myriad Pro Bold, -30/100 respektive Myriad Pro Light, -30/100 Elegant Versaler, Myriad Pro Light, -30/100 Färg Versalgement Myriad Pro Bold, -30/100. Grått. Färg Versalgement Myriad Pro Light, -30/100. Grått. Kontrasteffekt Myriad Pro Light, -30/100, olika storleksgrader. Grått. Som tidigare nämnts i manualen är vårt huvudtypsnitt Myriad. Ibland kan det dock uppstå behov att variera sig och lyfta fram olika saker i textform. Eftersom det inte är tillåtet att byta typsnitt, använder vi istället de olika skärningarnas olika egenskaper. Här ser du några exempel på hur man kan variera uttrycket utan att lämna typsnittsfamiljen. TYPOGRAFI 28

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2 Grafisk Manual VARUMÄRKET S GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER Ett varumärke bygger på igenkänning och kontinuitet i såväl grafisk inramning och uttryck som budskap. Hur väl ett varumärke, vare sig det är

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor) Central startsida Lokal startsida Artikelsida / master Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. artiklar hantering

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011

PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011 PREEM GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2011 1 Innehåll Förord 4 Logotype 6 Dekorfärger 10 Typsnitt 12 Grafisk form i reklam och stationsmaterial 14 Bilder 16 Vårt språk 18 Exempel 20 Profilkampanjer 22 Externa varumärken

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Kvarnstenshantverket Malungs äldsta industri. Malung

Kvarnstenshantverket Malungs äldsta industri. Malung Kvarnstenshantverket Malungs äldsta industri Januari 2015 Nyhetsbrev Årg. 1, Nr. 1 www.quarnstensgrufvansvanner.se Innehåll Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung...1 s nyhetsbrev...1 Föreningen Quarnstensgrufvans

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text 2011 GRAFISK PROFILMANUAL Kommunikation och tilltal i bild och text INNEHÅLL FÖRORD 5 LOGOTYP 7 FÄRGER 16 TYPOGRAFI 18 MALLAR 21 GRAFIK 31 BO & LEVA 45 3 VÄLKOMMEN! Det här är en guide till- och presentation

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Sid. 2: Presentation av butikerna. Sid. 3: Tips till Nyårsfesten. Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept. Sid. 8: Vinn drömresan till Florida!

Sid. 2: Presentation av butikerna. Sid. 3: Tips till Nyårsfesten. Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept. Sid. 8: Vinn drömresan till Florida! KATRINELUND NEWS Sid. 2: Presentation av butikerna Sid. 3: Tips till Nyårsfesten Sid. 6: Laga till nåt läckert - recept Sid. 8: Vinn drömresan till Florida! Sid. 10: Resereportage om Florida Sid. 12: Träna

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Scouternas. varumärke

Scouternas. varumärke Scouternas varumärke Varumärkesplattform Scouternas varumärkesplattform är ett ramverk för Scouternas kommunikation, som ska spegla vad vi är, vart vi vill och vad vi står för. All kommunikation och alla

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Energimyndighetens grafiska profil

Energimyndighetens grafiska profil Energimyndighetens grafiska profil Innehåll Visuell identitet profi lelement Logotyp 6 Logotypvarianter 7 Logotypens frizon och färg 8 Kompletterande logotyper 9 Energivågen 10 Färger 12 Typsnitt 14 8:12-snittet

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual 2011-04-05

Grafisk manual 2011-04-05 Grafisk manual 2011-04-05 Innehållsförteckning Vår visuella identitet 3 Logotyp - Grundutförande 4 Versioner och applicering 5 Frizoner 6 Färger 7 Typografi 8 Korrespondensmaterial Brev- och dokumentmall

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

profilmanual FORTSÄTT

profilmanual FORTSÄTT Grafisk profilmanual FORTSÄTT Myndighetslogotypen Frizon Anpassad myndighetslogotyp Proportioner Destinationslogotypen Frizon Exempel er i samarbetsprojekt Enad profil i organisationen 1 Navigering - En

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

HOFER STHLM VISUAL PORTFOLIO

HOFER STHLM VISUAL PORTFOLIO HOFER STHLM VISUAL PORTFOLIO The purpose of this document is to show examples of my visual deliverables. In other words, the idea is not that you should understand the details of each image as they are

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer