Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick Informationsblad Exempel på trycksaker Powerpoint...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint..."

Transkript

1 Grafisk profil

2 Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15 Visitkort...16 Kuvert...17 E-postsignatur...18 Block...19 Denna manual ska vara ett stöd när vi tar fram informationsmaterial. Exempelvis: Konferensprogram Informationsblad Powerpoint Rollup Visitkort För rapporter finns det en separat anvisning.

3 Logotyp Användning Logotypen ska finnas på allt tryckt och digitalt material när Brå är avsändare. Det är viktigt att logotypen är tydlig. På ljus bakgrund ska den svarta logotypen användas och på mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas. Placering Logotypen placeras i regel i övre högra hörnet. Storlek (logotypens bredd) 25 mm på format A5, S5, A4 och A mm rollup. 13 mm är minsta rekommenderad storlek (visitkort). Frizon För att vår logotyp ska framträda tydligt i alla sammanhang behöver den omges av en lugn yta, en så kallad frizon. Frizonen ska minst motsvara höjden av ett r. Regler för logotypen Logotypen ska alltid användas i sin helhet. Logotypens proportioner får inte förändras. Logotypen ska var vit eller svart och ej rastrerad eller färgad. För format A4, A5, S5 och A3 finns storlekar, för övriga format kan man tänka på att logotypen ska vara tydlig, men inte för dominerande. 3

4 Typografi abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Roman används i rubriker och brödtext. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Sabon Bold kan användas i rubriker. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Berthold Akzidenz Grotesk Light används i tabeller. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Berthold Akzidenz Grotesk Regular används i mellanrubriker. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Berthold Akzidenz Grotesk medium används i mellanrubriker. 4

5 Profil-typsnitt Sabon är vårt huvudtypsnitt. Sabon Roman används för rubriker och brödtext. Sabon Bold kan användas i stora rubriker om man vill ha ett kraftigare anslag. Kursiv text Sabon Kursiv används sparsamt för att lyfta fram eller förstärka enstaka ord i bröd texten. Kursiv text är alltid mer svårläst. Negativ text Sabon Bold ska alltid användas om man har negativ text i t ex stora rubriker. Tänk på att läsbarheten blir sämre. Negativ text ska användas sparsamt då den blir svårläst i längre texter. Bildtext och faktatext Berthold Akzidenz Grotesk används för bildtexter och fakta texter, i diagram, tabeller och i små rubriker. Rekomenderad textstorlek 9/11 pt. Microsoft Office och webben För vardagsbruk i Word, Powerpoint och andra Officeprogram använder vi Georgia istället för Sabon och Arial ersätter Akzidenz. 5

6 Färgpalett Färgerna är framtagna för att användas främst på informationsmaterial. Rastrerade färger kan användas på tonplattor och i diagram. Konsekvent användande av färgpaletten ger igenkänning. För material som är övergripande för Brå använder vi petroleum. För till exempel ett projekt eller en serie av trycksaker kan man genomgående använda någon av de andra färgerna för att signalera något återkommande. 100% 100% 100% 50% 50% 50% 20% 20% 20% Petroleum Cmyk 100% cyan 40% magenta 50% gul PMS c 323 PMS u 328 RGB 0, 114, 122 Lila Cmyk 70% cyan 100% magenta 20% gul PMS c 255 PMS u 248 RGB 109, 35, 111 Lime Cmyk 30% cyan 0% magenta 100% gul PMS c 390 PMS u 389 RGB 186, 196, 5 6

7 Bilder Bilderna ska kännas vardagliga och miljöerna ska kännas igen. Undvik bildbyråbilder som uppenbart är tagna i andra länder. Det får gärna vara människor på bilderna, men var försiktig med ansikten när ämnet är känsligt. 7

8 Dekor Färgen på dekorranden kan variera (se färgpalett, sid 6). För övergripande material använder vi petroleum. Överst i bilden ligger en vit rand vars höjd ska vara 2/5 av dekorrandens totala höjd. Logotypen ligger till höger på dekorranden. Eventuell rubrik placeras till vänster. Logotypens bredd ska vara densamma som dekorrandens höjd. Se exempel nedan för marginaler och placeringar (exemplet är för ett A4-format). När det inte är praktiskt att använda dekorranden på det här viset (exempelvis på visitkort, office) kan den utgå. Den vita randen är 10 mm (2/5 delar av den gröna randen) Den gröna randen är 25 mm Marginalen är 15 mm. Logotypen är 25 mm bred 8

9 Faktaruta Randen ligger i ovankant på faktarutor med en liten pil som detalj. Avsändare Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Namnet i avsändaren Brottsförebyggande rådet och de små mellanstrecken ska vara petroleum. Endast i undantagsfall ska det vara i svart. 9

10 Utskick här visas ett exempel på hur ett nyhetsbrev eller annat utskick kan se ut. Färgerna på dekorranden ska vara petroleum när innehållet övergripande handlar om Brå. För exempelvis ett projekt eller en serie av trycksaker kan man använda någon av de andra färgerna genomgående (se färgpalett, sid 6). På gång på Brå Ett nyhetsbrev från Brottsförebyggande rådet Oktober 2013 Så minskar du risken för korruption Analysera risken och sårbarheten för korruption i din organisation. Förbättra ditt kontrollsystem i relation till resultatet, uppmanar Brå i sin senaste rapport om korruption. Statskontoret å sin sida konstaterar i en studie att intern kontroll fortfarande saknas i de flesta kommuner. Agera långsiktigt och glöm inte att arbeta med den interna kulturen, säger Johan Sørensson, chefsjurist på Statskontoret. bra.se/minskarisken Foto: Inge Gustafsson, Statskontoret. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholms innerstad är platser där det sedan länge begås många per- Råd för framtiden Stockholm, november Anmäl dig senast den 11 oktober sonbrott t.ex. misshandel, våld eller hot mot tjänsteman, olaga hot, personrån, sexualbrott och grövre våld. Brottsligheten är till stor del koncentrerad till helgnätter. I juli 2012 fick polisen ett treårigt tillstånd från länsstyrelsen att bedriva kameraövervakning på dessa platser nattetid. Målet med kameraövervakningen är att minska antalet personbrott. Det är tänkt att ske dels genom att en medvetenhet om att det finns kameror kan avhålla personer från att begå Brå utvärderar projektet och kommer att presentera tre rapporter, en efter vardera år som kamerorna varit i bruk. Detta är den första rapporten och i den beskrivs utgångsläget på platserna, hur man arbetat med kamerorna från polisens sida under året samt om man kan säga något om kamerornas effekt på brottsligheten så här långt. Några resultat från undersökningen Organiserad brottslighet och samverkan är tema för den nationella konferensen om brottsförebyggande arbete, Råd för framtiden, som i år äger rum den november i Stockholm. Under konferensens två dagar kommer kunskap och frågor kring dessa ämnen att presenteras och Halvårsstatistik för uppklarade brott Första halvåret 2013 personuppklarades brott, vilket är en minskning med brott eller 12 procent jämfört med samma period Trafikbrott, langningsbrott (olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker), ringa narkotikabrott och snatteri var de brottstyper som stod för den antalsmässigt största minskningen av de personuppklarade brotten. bra.se/uppklarat2013 diskuteras i de olika seminarierna. På kvällen den 11 november arrangeras även en minimässa där du kan möta olika utställare som arbetar med dessa frågor. Sista anmälningsdag är den 11 oktober så anmäl dig redan nu! Anmäl dig här: bra.se/rff2013 Regeringen vill fördjupa lokal samverkan Polisens och kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas och samverkan fördjupas. Det framgår av budgetpropositionen för 2014 som presenterades nyligen. Där framhåller regeringen att samhället har allt att vinna på att förebygga brott bland unga. För det krävs bland annat tidiga insatser mot bland annat missbruk, åtgärder inom skola och socialtjänst samt bostads- och arbetsmarknadspolitikens område. bra.se/budget2013 Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Telefon brott, dels genom att polisen snabbare kan upptäcka begynnande våldssituationer och avstyra dem. Tanken är också att kamerorna ska bidra till att fler brott klaras upp eftersom kamerabilderna kan användas som bevis och bidra till ökad trygghet. Polisen uppfattar att kamerorna är ett användbart verktyg trots en del tekniska problemen. Vid de flesta bevakade helger har kameraoperatören kunnat upptäcka begynnande bråk och sett till att det kommit en patrull till platsen. Personer som vistas på Stureplan och Medborgarplatsen är överlag positivt inställda till kamerorna. Personbrotten har minskat på Medborgarplatsen men inte på Stureplan. Det är dock för tidigt att dra några defintiva slutsatser av minskningen på Medborgarplatsen. Vissa faktorer talar för att den kan ha med kameraövervakningen att göra, andra faktorer talar emot det. Det behövs mer information till poliser i yttre tjänst om kameraövervakningen för att de fullt ska förstå vilken nytta de kan ha av kamerorna. Kameraoperatörens roll är central och På Brås webbplats kan du ladda ner rapporten kostnadsfritt som pdf. kräver kunskap och erfarenhet. Det kan därför diskuteras om den nuvarande rotationen av personal för uppgiften är optimal. Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Typografi Rubrik. Sabon Roman 30 pt -10 Rubrik. Sabon Bold 14 pt -10 Brödtext. Sabon Roman 10/14 pt 10

11 Informationsblad Färgen på dekorranden kan varieras. Till exempel kan ett projekt genomgående ha en av färgerna. ny rapport här ska det stå en rubrik ny rapport som berättar något här ska det stå en rubrik här kan det stå en mellan rubrik som berättar något Et modiam, susdae vel inctest, si sinum aut prae laborec totatqui berchit voloria eatia essin et explita sequis maio blacerum eosti quam, ealibus et occabor suntur rehenihil eturepe ditati nes dollupt iatemol oriore ped magnissit, to con nam, et et molore everi här ut lam kan sam det experitatis stå en mellan rubrik el ma sum, invelle cerferum sit provid et aborit ut Et modiam, susdae vel inctest, si sinum aut prae laborec odi consectas vitassitia digendita pe conse esse conse totatqui berchit voloria eatia essin et explita sequis exeratemquis quae que asperumquis eturist fugia vo- maio blacerum eosti quam, ealibus et occabor suntur loruntibus qui blanima ne et oditae cum, sinctem repture rehenihil eturepe ditati nes dollupt iatemol oriore ped rrovidit exero magnissit, to Fokus i rapporten Expelec aeproruptate velento explabore debit, voluptas maiorro rae eum fuga. Berum imolore quam quidesti rehent la ni te magnit, secatem vellit, da con nam, et et molore everi ut lam sam experitatis el ma sum, invelle cerferum sit provid et aborit ut odi consectas vitassitia digendita pe conse här ska det stå en rubrik som berättar något esse conse exera ny rapport här kan det stå en mellan rubrik Et modiam, susdae vel inctest, si sinum aut prae laborec totatqui berchit voloria eatia essin et explita sequis maio blacerum eosti quam, ealibus et occabor suntur rehenihil eturepe ditati nes dollupt iatemol oriore ped magnissit, to con nam, et et molore everi ut lam sam experitatis el ma sum, invelle cerferum sit provid et aborit ut odi consectas vitassitia digendita pe conse esse conse exeratemquis quae que asperumquis eturist fugia voloruntibus qui blanima ne et oditae cum, sinctem repture rrovidit Fokus i rapporten Expelec aeproruptate velento explabore debit, voluptas maiorrorae eum fuga. Berum imolore quam quidesti dessitint. Essit, et ad mint rersperferi resultat i korthet Herchit volori aeatia essin et explita sequis maio blacerum eosti quame Liatemol oriore ped magnissit, to con nam, et et molore everi ut lam same Sum, invelle cerferum sit provid et aborit brottsförebyggande rådet Box brottsförebyggande rådet Box Stockholm tel brottsförebyggande rådet Box Stockholm tel Typografi Rubrik. Sabon Roman 48 pt -15 Rubrik. Sabon Bold 18 pt -10 Rubrik. Sabon Bold 12 pt -10 Brödtext. Sabon Roman 10/14 pt Faktaruta Rubrik. Berthold akzidenz grotesk Regular 10 pt Rubrik. Berthold akzidenz grotesk bold 10 pt Brödtext. Berthold akzidenz grotesk light 10 pt 11

12 Exempel på trycksaker 12

13 Powerpoint Temarubrik här ska det stå en rubrik som handlar om Brå hictas ius. Id ut rem. Animped maximen ditaturre Et et ut laborpo ssequi core, cusda volupiet et voluptat Lautempor sint, si ut harciamus consed modi as acim Seribus in rempore nonecatium doluptasinis Typografi Rubrik. Sabon bold 48 pt -15 Brödtext/punkter. Sabon Roman 20/22 pt 13

14 Rollup Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Rättsväsendets kunskapscentrum Kunskap och statistik om brottslighet bra.se 14 bra.se

15 Dokumentmall Sid 1 (1) PM Dnr 0434/13 Version 1.0 Framtagen av: Anders Svensson Dokumentägare: Sven Andersson Utvärdering av forskning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet. Curabitur adipiscing luctus massa. Integer ut purus ac augue commodo commodo. Nunc nec mi eu justo tempor consectetuer. Etiam vitae nisl. In dignissim lacus ut ante. Cras elit lectus, bibendum a, adipiscing vitae, commodo et, dui. Ut tincidunt tortor. Donec nonummy, enim in lacinia pulvinar, velit tellus scelerisque augue, ac posuere libero urna eget neque. Cras ipsum. Vestibulum pretium, lectus nec venenatis volutpat, purus lectus ultrices risus, a condimentum risus mi et quam. Pellentesque auctor fringilla neque. Duis eu massa ut lorem iaculis vestibulum. Maecenas facilisis elit sed justo. Quisque volutpat malesuada velit. Nunc at velit quis lectus nonummy eleifend. Curabitur eros. Aenean ligula dolor, gravida auctor, auctor et, suscipit in, erat. Sed malesuada, enim ut congue pharetra, massa elit convallis pede, ornare scelerisque libero neque ut neque. In at libero. Curabitur molestie. Sed vel neque. Proin et dolor ac ipsum elementum malesuada. Praesent id orci. Donec hendrerit. In hac habitasse platea dictumst. Aenean sit amet arcu a turpis posuere pretium. Nulla mauris odio, vehicula in, condimentum sit amet, tempus id, metus. Donec at nisi sit amet felis blandit posuere. Aliquam erat volutpat. Cras lobortis orci in quam porttitor cursus. Aenean dignissim. Curabitur facilisis sem at nisi laoreet placerat. Duis sed ipsum ac nibh mattis feugiat. Proin sed purus. Vivamus lectus ipsum, rhoncus sed, scelerisque sit amet, ultrices in, dolor. Aliquam vel magna non nunc ornare bibendum. Sed libero. Maecenas at est. Vivamus ornare, felis et luctus dapibus, lacus leo convallis diam, eget dapibus augue arcu eget arcu. Med vänlig hälsning Anna Svensson, utredare Enhet Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Typografi dokument Rubrik. georgia 14 pt -10 Bröd. georgia 10/14 pt 15

16 Visitkort Förnamn Efternamn Titel Enheten för... Tfn direkt XX Mobil XXX-XXX XX XX E-post Brottsförebyggande rådet Box 1386 Tegnérgatan Stockholm Tfn x Visitkort, 90 x 55 mm Firstname Surname Title Division for... Tel direct XX Mobile +46 XXX XXX XX XX The Swedish National Council for Crime Prevention Box 1386 Tegnérgatan Stockholm, Sweden Tel Visitkort engelska, 90 x 55 mm Typografi visitkort Namn. Akzidenz Medium 9/10 Text. Akzidenz Light 7/10 Text. Akzidenz Medium 9/10 x Text. Akzidenz Light 6/9 16

17 Kuvert brottsförebyggande rådet Box Stockholm c4 brottsförebyggande rådet Box Stockholm c5 17

18 E-postsignatur Förnamn Efternamn Titel Enheten för... Brottsförebyggande rådet Box 1386, Stockholm Tel E-post Läs Brå:s nyhetsbrev: 18

19 Block brottsförebyggande rådet Box Stockholm tel a5 brottsförebyggande rådet Box Stockholm tel a6 19

20 20

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor) Central startsida Lokal startsida Artikelsida / master Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. artiklar hantering

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

En litteraturens detektiv som inte skedmatar. Sara Danius: Grisslor ger svar om Östersjön. Studenthuset. Rekordmånga nya studenter

En litteraturens detektiv som inte skedmatar. Sara Danius: Grisslor ger svar om Östersjön. Studenthuset. Rekordmånga nya studenter för medarbetarna vid stockholms universitet september 2013 nr 4 Sara Danius: En litteraturens detektiv som inte skedmatar Grisslor ger svar om Östersjön Studenthuset Rekordmånga nya studenter 2 Ledare

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

[This is the back of the frontpage, when printed on both sides]

[This is the back of the frontpage, when printed on both sides] Hur man gör en bok [This is the back of the frontpage, when printed on both sides] Hur man gör en bok Legal Information Hur man gör en Bok Författare: Kurt Lundskov, www.lundskov.dk Utgåva: 2.a utgåvan

Läs mer

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender To achieve brand success by today's design trends Markus Hedenborn Oscar Nilsson EXAMENSARBETE 2013 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Vi stärker din säljkraft!

Vi stärker din säljkraft! säljkraft erbjuder Mauris nec nisl a tellus eleifend mollis. Rekryteringar Sid 2-3 Säljkraft ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller delar av den, t ex tester av slutkandidater (second opinion).

Läs mer

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial.

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL Grundregler Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. Eventuella

Läs mer