Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK"

Transkript

1 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

2 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert och angenämt. Handboken innehåller detaljerade beskrivningar av båtens utrustning och system samt information om användande och skötsel av båten. Vi uppmanar Dig att läsa handboken noga och att bekanta Dig med Din båt före Du tar den i bruk. Ägarens handbok är naturligtvis inte en kurs i sjömanskap eller båtsäkerhet. Försäkra Dig om att skaffa erfarenhet av hantering och användning av båten innan Du tar ansvaret som båtens befälhavare ifall detta är Din första båt, eller om Du bytt till en båttyp Du ännu inte känner till. Återförsäljaren, båtklubbarna, eller de nationella båtförbunden ger gärna information om lokala båtskolor. Ägarens handbok är inte en detaljerad instruktionsbok för underhåll eller felsökning. Tag kontakt med återförsäljaren i svåra fall. Se alltid till att kompetenta och skolade personer sköter båtens service, reparation och ändringsarbete. Sådana förändringar som kan ha inverkan på båtens säkerhetsegenskaper, skall bedömas, genomföras och dokumenteras av kompetenta personer. Båttillverkaren är inte ansvarig för förändringar som han inte har godkänt. Håll alltid Din båt i gott skick och ta i beaktande att båten behöver underhåll och service. Vilken båt som helst - oberoende hur hållbar den är - kan skadas betydligt, ifall den missbrukas. Anpassa alltid båtens fart och kurs i förhållande till vågförhållandena. Vi rekommenderar att alla ombord på båten använder flytväst eller lämpligt flytplagg. Vi önskar Er många trevliga stunder till sjöss med Er Yamarin 80 Day Cruiser! Konekesko Marine Postbox 145 FI VANDA Telefon FÖRVARA DENNA HANDBOK PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH GE DEN VIDARE TILL NÄSTA ÄGARE, IFALL DUSÄLJER BÅTEN.

3 3 (49) Innehållsförteckning 1 Allmänt Försäkran om överensstämmelse 6 2 Definitioner 10 3 Garanti 10 4 Före ibruktagande Registrering Försäkringarna Utbilding 11 5 Båtens egenskaper och användning Allmänt Grundläggande information om båten Högsta rekommenderade antalet personer ombord Belastning Motorn och propellern Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Stabilitet och flytbarhet Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Brandförsvar Huvudbrytare och säkringar Användning Manöverutrustning Nödbrytare Växlar och gas Justering av riggvinkel Start av motorn Körning Körning till och från bryggan Kapellet Dörren till vindrutan Trapporna, vindrutans vassa hörn och kajutaöppningen Kajutans belysning Rätt användning andra rekommendationer och anvisningar Man överbord Fastsättning av lös utrustning Förkajutans skjutdörr Beaktande av miljön Toalettens och septiktankens användning Ankring och förtöjning Bogsering 31

4 4 (49) Trailertransport Sliptagning 33 6 Service och underhåll Tvätt och rengöring Skötselanvisningar för sittdynorna Skötselanvisningar för syntetiskt teakdäck Skötselanvisningar för kapellet Skötselanvisningar för vindrutan Skötselanvisningar för syrafasta delar Skötselanvisningar för elstyrda fjärreglage Skötselanvisningar för styrsystemet Skötselanvisningar för elkomponenterna Små ytreparationer 36 7 Vinterförvaring Åtgärder inför vinterförvaringen Åtgärder inför sjösättningen 37 8 Arrangemang Allmänt arrangemang Bränslesystem Styrsystem Elsystem Kopplingsschema Avbrytar / säkringspanel Huvudströmbrytare Kajutans avbrytare 49

5 5 (49) INNAN DU KASTAR LOSS Kontrollera alltid följande saker innan du beger dig ut på sjön: Väderlek och väderleksprognos Tag alltid i beaktande vinden, vågorna och sikten. Är båtens båtkategori, storlek och utrustning samt befälhavarens och besättningens färdigheter tillräckliga för det vattenområde dit du är på väg? I hård vind och i stora vågor skall luckor och dörrar vara stängda för att förhindra stänkvatten att komma in i båten. Belastning och stabilitet Överbelasta inte båten och fördela lasten rätt. Placera inte tunga föremål för högt uppe, så att båtens stabilitet försämras. Tänk även på att stabiliteten försämras om personerna står i båten under körning. Passagerare Försäkra dig om att det finns flytplagg eller räddningsväst åt alla ombordvarande. Kom överens om uppgiftsfördelningen före avfärd. Bränsle och bränslesystem Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle. Tänk på att grov sjö inverkar på bränsleförbrukningen och att den kan öka med över 30 % i jämförelse till lungt väder. Som tumregel gäller att det bör finnas minst 20 % kvar av tankinnehållet då du kommer fram till dit mål. Kom även ihåg att kontrollera bränslefiltret att det inte finns vatten i den genomskinliga vattenskiljaren under själva filtret. Filtret skall bytas ut 1-2 gånger per år beroende på körtimmar och bensinkvalitet. Motorn och manövreringutrustningen Kontrollera funktionen och skicket på styrningen, fjärreglaget, och batteriet samt utför kontrollåtgärderna enligt motorns instruktionsbok. Båtens sjöduglighet Kontrollera också båtens sjöduglighet; inga bränsle- eller vattenläckage får finnas, säkerhetsutrustningen skall vara med osv. Kontrollera att slagvattnets mängd är minimal. Fästandet av föremål Kontrollera att alla föremål är placerade så, att de hålls på sin plats även i sjögång. Notera att sittdynorna lätt kan flyga iväg ifall knäppena inte är fastsatta. Sjökort Ifall du inte färdas längs en rutt som du känner till, se till att det finns sjökort på ett tillräckligt stort område ombord. Om din båt är utrustad med kartplotter, lär dig använda den innan du åker ut på sjön. Sjökorten bör vara av senaste upplaga. Startmanövrerna Kom överens med besättningen om vem som tar loss vilket rep osv. Kontrollera att förtöjnings- och andra rep eller ankarlina inte hamnar i propellern under avgång eller förtöjning. Obligatorisk utrustning Kraven på obligatorisk utrustning variera från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. Tilläggsinstruktioner gällande utombordsmotorn hittar du i motorns egen instruktionsbok.

6 6 (49) 1 Allmänt Ägarens handbok hjälper dig att lära känna din båts egenskaper, skötsel och service. Skilda manualer för installerade apparater finns bifogade och på flera ställen i handboken hänvisas till dem. Du kan naturligtvis komplettera handboken med manualer för senare anskaffade apparater. Egna anteckningar kan göras i slutet av handboken. Båten har en löpande serienummer, CIN-kod (Craft Identification Number). CIN-koden finns på styrbordssidan av akterspegeln strax under gummilisten. Vi rekommenderar att du antecknar CIN-koden i försäkran om överensstämmelse i denna bok. Nämn CIN-koden samt båttypen då du har ärende till återförsäljaren för att underlätta erhållandet av rätta reservdelar. 1.1 Försäkran om överensstämmelse

7 7 (49) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Fritidsbåt direktiv 94/25/EG och 2003/44/EG Tillverkare: Seliö Boats Oy Använd modul : B (EG-typsertifisering) FÖRSÄKRAN ÄR GJORD AV MARKNADSFÖRAREN Marknadsförare : Konekesko Oy Marine Address: Gamla Borgåvägen 245 Postnummer: Paikka: Vanda Land: (kod): FIN (utskrivet): Finland ANMÄLT ORGAN Namn: VTT Identifikationsnummer: 0537 Address: PL 1000 Postnummer: VTT Land (kod): FIN Ort: Esbo (utskrivet): Finland EG-typintyg: VTT-C vene BESKRIVNING AV FRITIDSBÅTEN Skrovbeteckningsnummer (CIN): Serienummer för elstyrda fjärreglage: - Fritidsbåtens märke: Typ eller nummer: Designkategori: Yamarin 80 Day Cruiser C Båttyp*: 03 Skrovtyp*: 01 Däckning*: 02 Konstruktionsmaterial*: 02 Framdrivning*: 02 Motortyp*: 01 Maximal rekommenderad motorstyrka (kw): 257,4 Skovets längd och bredd (meter): 8,08/2,60 Djupgående (meter): ca 0,40 * Se koder på nästa sida Jag försäkrar att ovan nämnda fritidsbåt uppfyller alla tillämpliga väsentliga säkerhetskrav på det sätt som redovisas på följande sida. Peter Krusberg Produktchef, Yamarin

8 8 (49) Båttyp: Däckning: 01 segelbåt 01 däckad 02 uppblåsbar 02 delvis däckad 03 annan:motorbåt 03 öppen: Skrovtyp: Framdrivning: 01 enkelskrov 01 segel 02 flerskrov 02 bensinmotor 03 annan: 03 dieselmotor 04 elektrisk motor 05 åror 06 annan: Konstruktionsmaterial: Motortyp: 01 aluminium, aluminiumlegeringar 01 utombordare 02 plast, fiberarmerad plast 02 inombordare 03 stål, stållegeringar 03 z- eller aquadrev 04 trä 04 annan: 05 annan:

9 9 (49) VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV ISO-standarder som använts Annat normgivande document som använts Allmänna krav (2) Basinformation EN ISO 8666:2002 Skrovidentitetsbeteckning CIN (2.1) ISO 10087:1996 / A1:2000 Tillverkarskylt (2.2) RCD annex I, 2.2 Skydd mot att falla över bord (2.3) EN ISO 15085:2003 Sikt från huvudstyrplatsen (2.4) Ägarhandboken (2.5) EN ISO 10240:2004 Struktur (3.1) Stabilitet och fribord (3.2) EN ISO 12217:2002 Reservdeplacement och flytmedel (3.3) EN ISO 12217:2002 Öppningar i skrov, däck och överbyggnad (3.4) ISO :1994 Inträngande vatten (3.5) EN ISO 15083:2003, ISO 8849 Tillverkarens rekommenderade maxlast (3.6) EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001 Stuvningsutrymme för livbåt (3.7) Utrymning (3.8) EN ISO :2003 Ankring, förtöjning och bogsering (3.9) EN ISO 15084:2003 Manöveregenskaper Handling characteristics (4) EN ISO 11592:2001 Asennusvaatimukset (5) Motor och motrorutrymmen (5.1) Inombordsmotor (5.1.1) Ventilation (5.1.2) Utsatta delar (5.1.3) Start av utombordsmotor (5.1.4) Bränslesystem (5.2) EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 Allmänt om bränslesystem (5.2.1) Bränsletankar (5.2.2) Elektriska system (5.3) EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 Styrsystem (5.4) Allmänt om styrsystem (5.4.1) Nödanordningar (5.4.2) Gassystem (5.5) EN ISO 10592:1994/A1:2000 Brandskydd (5.6) EN ISO :2003 Allmänt om brandskydd (5.6.1) Brandskyddsutrustning (5.6.2) Navigationsljus (5.7) Förebyggande av utsläpp (5.8) EN ISO 8099:2000 RSG Guidelines, EN ISO 11591, NBS F10 RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule RSG Guidelines 1972 COLREG

10 10 (49) 2 Definitioner Varningar och anmärkningar i denna handbok är definierade på följande sätt: FARA! VARNING! Betyder att det finns ett allvarligt faromoment, som med stor sannolikhet leder till död eller permanent handikapp, ifall vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas. Betyder att det finns ett faromoment, som kan leda till personskada eller död ifall inte vederbörliga säkerhetsåtgärder vidtas. Betyder påminnelse om ett säkert tillvägagångssätt eller fäster uppmärksamhet vid ett farligt tillvägagångssätt, som kan leda till personskada eller som kan skada båten eller dess delar. I handboken har använts enheter enligt SI-systemet. I vissa fall har andra enheter tillsatts inom parentes. Ett undantag till detta är vindhastigheten, som i fritidsbåtsdirektivet är givet i beaufort. 3 Garanti Båten och dess utrustning har 1 års garanti från båtens ibruktagning. Ta kontakt med din återförsäljare i eventuella garantifall. Kom ihåg att meddela CIN-koden! Ifall det är möjligt, ta gärna en digitalbild av det du vill reklamera. En eller flera tydliga digitalbilder påskyndar vanligtvis behandlandet av reklamationen. 4 Före ibruktagande 4.1 Registrering Registreringsförfarandet varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. 4.2 Försäkringarna Båtförsäkringen kan täcka olyckor som sker på sjön eller vid transport och båtens upptagning. Försäkringen har också en indirekt inverkan på säkerheten på sjön; då det sker ett allvarligt haveri kan du koncentrera dig framför allt på att rädda människor. Försäkringsbolagen ger noggrannare information om olika försäkringsalternativ. Kontrollera speciellt om försäkringsansvaret gäller när du tar upp och transporterar båten!

11 11 (49) 4.3 Utbilding Ingen är född till båtförare. Det finns gott om litteratur om båtsport. Ta reda på vad det finns för båtskolor och lokala båtklubbar där du kan få grundläggande färdigheter. Kom dock ihåg att först efter långvarig övning blir man säker i att hantera, navigera, förtöja och ankra båten. 5 Båtens egenskaper och användning 5.1 Allmänt Ägarens handbok är inte avsedd att vara en fullständig service- eller reparationshandbok, utan skall råda användaren att använda båten på ett vederbörligt sätt. 5.2 Grundläggande information om båten Fritidsbåtar kan konstrueras enligt fyra kategorier (A, B, C och D) i fritidsbåtdirektivet 94/25/EG. Yamarin 80 DC är konstruerad enligt kategori C. Här undertill framgår vad som menas med de olika kategorierna. Kategori A: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka kan överstiga 8 beaufort (ca. 21 m/s) och där den signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) kan överstiga 4 m. Båtarna är i dessa fall till stor del självförsörjande. Kategori A omfattar inte onormala förhållanden så som hurrikaner. De ovan beskrivna förhållandena kan man råka ut för under långa resor, tex. då man åker över oceaner, eller vid kusten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera hundra sjömil utanför kusten. Kategori B: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 8 beaufort (ca. 21 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) är högst 4 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för under tillräckligt långa havsfärder, eller i kustvatten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera tiotals sjömil. De ovan beskrivna förhållandena kan man också råka ut för på insjöar som är tillräckligt stora för att utveckla ifrågavarande våghöjd. Kategori C: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 6 beaufort (ca. 14 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) högst 2 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på öppna insjöar, flodmynningar och på kustvatten i måttliga väderleksförhållanden. Kategori D: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 4 beaufort (ca. 8 m/s) och signifikanta våghöjden högst 0,3 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på skyddade insjövatten, och på kustvatten då det är fint väder.

12 12 (49) Anmärkning: Signifikant våghöjd är en term som används då en båts sjöegenskaper skall uppskattas. I praktiken fås den signifikanta våghöjden genom att man beaktar den högsta tredjedelen av alla våghöjder som uppmäts på området och räknar ut medelvärdet på dessa. Om den signifikanta våghöjden är 2,0 meter är medelvärdet på alla våghöjder ungefär 1,2 meter. Största rekommenderade belastning: Se teknisk specifikation Se även punkt 5.4 Belastning. Huvudmått och kapaciteter: Se teknisk specifikation Båtens längd, bredd, djup, totalvikt osv. samt de olika tankarnas kapacitet är presenterade i den tekniska specifikationen. Tillverkarens skylt: En del av den tidigare nämnda informationen är given på tillverkarens skylt som är fäst bredvid förarplatsen. Kompletterande uppgifter är givna på vederbörliga punkter i denna handbok.

13 13 (49) Teknisk specifikation Modell Båtgategori Totallängd (exklusive badstege) Max bredd Vikt utan motor, vätskor och utrustning "Trailervikt" med största rekommenderade motor "Trailervikt" med minsta rekommenderade motor Max belastning / Max personantal Max belastning omfattar Max belastning på CE-skylten Båtens massa i full belastning Max motoreffekt Högsta rekommenderade vikt av motorn Bränsletankens volym Max djupgående med full belastning, motorn uppe Största höjd från vattenytan med lätt belastning Tillverkningsmaterial Färgkoder: - skrovet - däcket Hydraulslangar Topphastighet vid båttest YAMARIN 80 DC C 8,08 m 2,60 m Cirka 1850 kg Cirka 2490 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F350 hk -motorn (365kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt. Cirka 2403 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F250 hk -motorn (278 kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt kg 8 personer 600 kg / 8 pers (à 75 kg) + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg 740 kg Omfattar personer 8 x 75 kg = 600 kg + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg = tot. 740 kg 3265 kg Omfattar båten 1850 kg + batterier 40 kg + motorn 365 kg + basutrustning 30 kg + personlig utrustning 80 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg + personer 600 kg. 258 kw/ 350 hk 365 kg 261 liter 600 mm 1600 mm Glasfiberförstärkt polyesterharts Ashland RAL 9016 Ashland RAL x 2,5 m 2 x 3,5 m Cirka 50 knop.

14 14 (49) Vattenlinjen av Yamarin 80 DC: Vattenlinjen: - akterhörnet - fören 140 mm uppåt från slaget med Yamaha F350 och 120 mm med Yamaha F mm neråt från slaget 5.3 Högsta rekommenderade antalet personer ombord Högsta rekommenderade antal personer ombord på Yamarin 80 DC är 8 personer. VARNING! Överskrid inte det högsta rekommenderade antalet personer ombord. Oberoende av antalet personer ombord, får personernas och utrustningens totala vikt aldrig överstiga den största rekommenderade belastningen (se punkt 5.4 "Belastning"). Under körning skall alla ombordvarande sitta på sittplatserna. Sittplatserna i Yamarin 80 DC:

15 15 (49) 5.4 Belastning Största tillåtna belastning i Yamarin 80 DC är 1010 kg. I denna belastning medräknas t.ex. följande vikter: a) den totala vikten 600 kg av personerna i båten (en vuxen persons vikt antas vara 75 kg och ett barns 37,5 kg) b) basutrustning 30 kg c) vikten på vätskor (färskvatten, bränsle osv.) i fasta tankar 240 kg d) personlig utrustning (t.ex. hobbyutrustning- och övernattningsutrustning) 80 kg e) vikten på andra förråd (septik full) 30 kg f) eventuell räddningsflotte, vikt 30 kg. VARNING! Största tillåtna belastning enbart med de nämnda viktkomponenterna Överskrid aldrig den största tillåtna belastningen då du lastar båten. Lasta alltid båten omsorgsfullt och tänk på att fördela lasten ändamålsenligt så att konstruktionstrimmet behålls (= att varken fören eller aktern sjunker speciellt mycket). Normalt skall tunga saker placeras i stuvutrymmet under akterbäken Undvik i vilket fall som helst att placera tunga saker högt uppe. 5.5 Motorn och propellern Största tillåtna motoreffekt i Yamarin 80 DC är 350 hk (258 kw). Båten är inte konstruerad för större effekt än 350 hk. Båtens köregenskaper kan vara livsfarliga om båten har större motorn än 350 hk. Garantin gäller inte för båtar som har större motor än 350 hk. Vid val av propeller ber vi dig följa återförsäljarens råd. Undvik att vända på motorn när motorbrunnens kåpa ligger mot motorhuven. Garantin ersätter ej skador på motorhuven som är förorsakade av motorbrunnens kåpa. 5.6 Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Yamarin 80 DC har ett självlänssystem som innebär att sittbrunnen töms på regnvatten när båten ligger i sjön. Länssystemet fungerar också på land om fören är högre upp än aktern. Avstängningsventilen finns under den runda inspektionsluckan inne under akterbänken. Ventilen skall vid behov vara stängd då båten är fullastad för att förhindra eventuellt vattenintrång. I andra fall skall länsöppningen ALLTID vara öppen, så att regnvattnet kan fritt rinna ur båten. I båten finns två länspumpar, en handlänspump och en elektrisk pump. Den elektriska länspumpen har en kapacitet på ca 65 l/min och den manuella handpumpen 0,5 l/drag. Pumparnas placering ser du på nästa bild.

16 16 (49) Yamarin 80 DC självlänssystem: 1. Dyvika 6. Tömningsgenomföring 2. Automatlänspumpens tömningsgenomföring 7. Handlänspump 3. Handlänspumpens tömningsgenomföring 8. Bakslagsventil 4. Tömningsrör (gummiklaff) 5. Avstängningsventil 9. Elektrisk länspump Det är på ägarens ansvar att en öskar eller ämbar finns i båten samt att de är säkrade för bortkommande. VARNING! Länspumpssystemet är inte dimensionerat för att kunna klara av läckage orsakade av grundstötning eller annan motsvarande skada. SÄKERHETSÅTGÄRD! Kontrollera med jämna mellanrum att båda länspumparna fungerar. Ta bort skräp från sugöppningarna. Den elektriska länspumpen kan du kontrollera genom att demontera fanerskivan inne i akterbänken. Därefter lyfter du upp pumpen genom att ta tag i slagen och elledningar. Pumpen ligger i ett fack och är alltså inte fastsatt med skruvar. Ändan på handpumpens sugslang finns mellan bränsletanken och akterspegeln så den kommer du även åt då du demonterar fanerskivan inne i akterbänken. VARNING! Stäng alltid dräneringsrörets ventil då dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen. Avspärrningsklaffen till utloppet som finns i akterspegeln hindrar endast vid backning vattnet från att komma in!

17 17 (49) VARNING! VARNING! Se till att vattnet obehindrat kan rinna ut genom dräneringsröret. Eventuellt skräp, t.ex. löv om hösten kan hindra vattnet att rinna ut, vilket kan leda till att båten vattenfylls och sjunker. Länssystemet fungerar inte i köldgrader. Det samlas alltid lite kondensvatten i mellanbottnen. Särskilt när båten blir äldre finns det risk att genomföringarna i skrovet och durken kan släppa igenom lite vatten. Kom ihåg att alltid kontrollera båtens mellanbotten via inspektionsluckan under akterbänken innan du lämnar båten vid bryggan eller bojen och alltid innan du ger dig ut på sjön. Låt alltid en befullmäktigad reparatör reparera eventuella läckage. Båtens köregenskaper kan bli livsfarliga om det finns vatten i mellanbottnen. När båten är i rörelse bör båtens skrovfönster hållas stängda. Stäng båtens skrovfönster också när båten ligger vid bryggan eller ankrad utan bevakning. I häftigt väder bör alla luckor, fack och dörrar hållas stängda för att minimera risken på vattenfyllning av båten Stabilitet och flytbarhet Ta i beaktande att båtens stabilitet försämras av vilken som helst tyngd som är högt placerad. Alla förändringar i placeringen av vikterna kan inverka betydligt på båtens stabilitet, trim och prestanda. Kom också ihåg, att stora brytande vågor alltid är en fara för stabiliteten. 5.7 Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Stäng av motorn och släck cigarretterna innan du börjar tanka. Under tankning bör man inte använda elektriska apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor. Ifall påfyllningspistolen slår av hela tiden då du tankar båten bör du svänga på pistolen (t.ex. 90 grader) så att inte strålen går rakt emot tanklockskedjans fastsättning. Använd inte plasttratt då du tankar bränsle eftersom den förhindrar urladdningen av den statiska elektriciteten mellan påfyllningspistolen och -beslaget. Tips: Om du är rädd att det stänker bränsle under tankningen på det syntetiska teak däcket, lönar det sig att väta det med vatten före tankningen. Man kan också hålla en trasa som skydd vid påfyllningsöppningen under tankningen så bränslet ej slipper och stänka på däcket. Ha alltid en kanister med reservbensin i båten. Lämpligt utrymme, särskilt med tanke på brandsäkerheten, är endera ankarboxen i aktern. Där finns det ingen risk för att förgasad bensin kommer i kontakt med batteriutrymme eller elsystem. Förvara alltså inte reservkanistrar som innehåller bensin på ställen som inte är ventilerade p.g.a. brandfaran.

18 18 (49) Förvara inga lösa föremål, som då de rör på sig kan strypa bränsletillförseln till motorn. Detta gäller speciellt föremål som kan förskjutas mot slangarna till eller från bränslefiltret. Kontrollera årligen att bränsleslangarna inte är slitna vid genomföringarna. Märk, att tankarnas fulla kapacitet inte alltid kan användas beroende på båtens trim- eller krängningsvinkel. VARNING! Förgasad bensin är explosivt. Iaktta ovillkorlig stor försiktighet och följ dessa anvisningar vid tankningen. Bensinlukt innebär alltid att det finns förgasad bensin i båten Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Kokplattan (Wallas 800) och värmeanläggningen (extratillbehör) har en skild bruksanvisning och är därför inte medtagen i denna ägarhandbok. Kokplattans och värmeanläggningens bränsletankar ligger under vänstra baksätet. Använd endast lyspetroleum (= paraffinolja) av hög kvalitet som bränsle. Då du fyller eller byter ut lyspetrolumtanken bör kokplattan vara avstängd. Använd inte apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor då du handskas med lyspetroleum. Torka upp lyspetroleum som eventuellt spillts. Kokplatta och värmeanläggning (extratillbehör) i Yamarin 80 DC: 1. Plats för lyspetroleumvärmare 6. Värmeannordningens avbrytar plats, 2. Plats för lyspetroleumvärmarens ovanför skåpdörren luftintag 7. Utblåsnings munstycke 3. Bränsleslang till 8. Bränsletank om lyspetrolemuvärmare lyspetroleumvärmaren installerad 4. Varmluftsslang 5. Kajutans utblåsnings munstycke

19 19 (49) Avbrytare till pentryn i Yamarin 80 DC: 1. Kokplattans reglage 3. Vattenpumpens strömbrytare 2. Kokplattans strömbrytare 4. Vattenkran VARNING! Locket ovanpå pentryt är av härdat glas. Härdat glas är hållbart och tål relativt hård behandling men det är dock bra att veta att glaskanten är ömtålig för slag och stötar. När man lägger ner pentrylocket skall man inte ha något på kokplattan eller i diskhon som kan bli i kläm. Under körning bör pentrylocket alltid vara säkrat med båda skjutreglarna. På grund av brandfara bör trälocket alltid läggas på diskhon då den icke används. Solstrålarna kan reflekteras via diskhon och antända t.ex. en disktrasa son hänger på vattenkranen. Därför är det ytterst viktigt att trälocket finns som solskydd alltid då man inte använder diskhon. Locket ovanpå pentryt ger inte tillräckligt skydd mot solstrålarna. Om båten är utrustad med lysfotogenvärmare (tilläggsutrustning), vänd ej fast blåsmunstyckena när värmaren är i bruk annars blir värmaren överhettad och överhetningsskyddet slår på Brandförsvar Båten är utrustad med en 2 kilograms handsläckare av klass 8A 68B. För att handsläckarens funktion skall vara säkrad bör den varje år granskas av en auktoriserad granskare. Ifall handsläckaren byts ut, bör den nya släckarens släckningskapacitetet motsvara den gamla släckarens.

20 20 (49) Handsläckarens position i Yamarin 80 DC: 1. Handsläckare 2. Kokplatta 3. Bränsletank Försäkra dig om att brandsläckningsutrustningen är lätt att komma åt även då båten är lastad. Informera alla i besättningen om var brandsläckningsutrustningen finns och om dess funktion. Kom ihåg att aldrig - blockera gången till luckor och utrymningsöppningar - blockera tillträde till säkerhetsanordningarna, t.ex. elsystemets brytare - förhindra åtkomligheten till handsläckaren - lämna båten oövervakad, då spisen eller värmare är i bruk - göra ändringar i något av båtens system (speciellt el- eller bränslesystem) eller låta en obehörig person göra ändringar i något av båtens system - fylla på en kok- eller värmeapparaten som är i bruk - röka då någon handskas med bränsle i båten.

21 21 (49) 5.8 Huvudbrytare och säkringar Huvudbrytarnas funktion: - Avbrytaren medsols strömkretsen påkopplad - Avbrytaren motsols batteriet frånkopplat Koppla av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar båten och koppla in när du brukar båten. 1. Huvudavbrytare för motor 5. Förpropeller säkring 2. Huvudavbrytare för Service 6. Bakre ankarvinschens 3. Avbrytare för direktmatning* säkring (tilläggsutrustning) 4. Säkrings panel * Påkopplad då röd färg syns på avbrytaren. Strömkretsarnas säkringar är placerade så att en del finns i samband med huvudströmbrytaren och en del vid förarplatsen. Säkringarnas storlek framgår av elschemat. Ändra inte på säkringarnas ampertal och montera inga komponenter som leder till att strömkretsens nominella strömstyrka överskrids. Koppla alltid av strömmen från båda huvudströmbrytarna och motsvarande koppla också båda på. Koppla också av strömmen i fall du gör elinstallationer. Koppla inte av direktströmmen (i övre bilden nr 3: direct supply) om du vill att elektrisk länspumpen skall fungera under tiden båten inte används. Kom ihåg att stänga kylskåp, kokplatta, plotter och radio osv. Alla de får strömmen via direkt matningen.

22 22 (49) OBS! OBS! OBS! Koppla av strömmen också i fall du gör elinstallationer. Koppla aldrig av strömmen med huvudbrytaren medan motorn är i gång! Detta kan leda till att motorns elsystem förstörs. Gör ej elinstallationer (som lampbyte) när strömmen är tillkopplad. Låt en yrkesman göra de större elinstallationerna. Yamarin 80 DC styrpulpetens säkringspanel: 1. Säkringarna volts eluttag

23 23 (49) 5.9 Användning Om det här är din första båt eller båttypen är ny för dig rekommenderar vi att du tar med dig en person som har erfarenhet av motsvarande båtar under de första färderna Manöverutrustning Det är lätt att lära sig manövrera en Yamarin 80 DC, men omväxlande förhållanden, såsom vind och sjögång, ställer båtföraren ständigt inför nya situationer. Fjärreglaget omfattar gasen, växel framåt och bakåt samt reglering av riggvinkeln. Båten har hydraulstyrning. Yamarin 80 DC:s manöverutrustning 1. Plats för radio 7. Strömlås 2. Hydraulstyrnings oljepåfyllning 8. Elstyrda fjärreglage 3. Bogpropellerns manöverpanel 9. Tilt-rattens justering 4. Digital mätare 10. Säkringspanel 5. Avbrytarpanel 11. Nödbrytare 6. Manöverpanel för trimplan Nödbrytare Nödbrytaren är en anordning vars ena ände skall fästas i avbrytaren som finns i undre kanten av fjärreglaget och den andra till exempel i flytvästen. Nödbrytaren stänger av motorn automatiskt när den lossnar från avbrytaren i fjärreglaget. Det är mycket viktigt att båten stannar om föraren av någon anledning mister balansen och slungas bort från manöverplatsen.

Yamarin Cross 63 Bow Rider

Yamarin Cross 63 Bow Rider 1 (42) Yamarin Cross 63 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 2 (42) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin Cross 63 Bow Rider! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin. Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda

Läs mer

63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK Bästa båtägare av Yamarin Cross 63 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin. 2 Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert och angenämt.

Läs mer

YAMARIN 62 Center Console

YAMARIN 62 Center Console 1 (34) YAMARIN 62 Center Console ÄGARENS HANDBOK 2 (34) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med

Läs mer

YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK

YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 1 (35) YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 2 (35) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med denna

Läs mer

Yamarin Cross 64 Bow Rider. Användarhandbok

Yamarin Cross 64 Bow Rider. Användarhandbok Användarhandbok 2 (47) FÖRORD Tack för att du valde en Yamarin Cross! Användarhandboken beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och vårda båten. Den är utarbetad för att vara

Läs mer

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE 1 FÖRORD Bästa ägare till en Alukin-båt! Vi tackar för valet och önskar dig många angenäma stunder till sjöss. Den här handboken är gjord för att

Läs mer

42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK

42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK 42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK 2 FÖRORD Bästa Yamarin-båtägare! Vi lyckönskar dig till valet av en pålitligt Yamarin-båt. Handboken beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och

Läs mer

Yamarin 6110. Ägarens handbok

Yamarin 6110. Ägarens handbok Yamarin 6110 Ägarens handbok KONTROLLERA ALLTID INNAN DU GER DIG UT PÅ SJÖN: Rådande väderleksförhållanden och väderprognoser Ta i betraktande vind, sjögång och sikt. Är din båt till sin storlek och utrustning

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire

Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire Omistajan käsikirja Användarhandbok Owner s Manual Eignerhandbuch Manuel du propriétaire 2 Silver SVENSKA Användarhandbok 3 Förord Bästa nya ägare till en ny finsk Silver båt! Vi tackar dig för valet av

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Segelbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr!

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! Test i Buster Magnum M5 Utmanar de Text Mikael Mahlberg Foto Mikael Mahlberg, Buster Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! 16 t t Med

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

ANYTEC 750 SP MANUAL 2012 enska Sv

ANYTEC 750 SP MANUAL 2012 enska Sv Svenska ANYTEC 750 SP MANUAL 2012 INNEHÅLL 1. Generellt 1.1. Generell beskrivning 1.2. Huvuddimensioner 1.3. Kapaciteter 1.4. Prestanda 1.5. CE 1.6. Dokumentation 1.7. Allmänt underhåll 1.8. Vinteruppläggning

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Kasta loss från vardagen

Kasta loss från vardagen Kasta loss från vardagen 2015 Strändernas blickfångare. Yamarin Cross har snabbt nått toppskiktet bland aluminiumbåtar. Bakom populäriteten ligger det mästerliga finländska båtbyggarkunnandet, valet av

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

1 9 9 0-2 0 1 5 Y E A R S

1 9 9 0-2 0 1 5 Y E A R S 1 9 9 0-2 0 1 5 25 Y E A R S Innehåll: Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra modell, färg, utrustning och pris på båtar som den levererar. Båtarnas standardutrustningsnivå kan variera mellan olika

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005 Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250 Datum: 2 juni 2005 Under den senaste tiden har både Yamaha och Marine Power introducerat sina senaste V6 fyrtakts utombordsmotorer. Yamaha den helt nya F250

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM

5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5 STYR- OCH REGLAGESYSTEM 5.1 Styrning och reglage allmänt Alla delar i styrsystemet skall vara utan korrosion och utan glapp. Styrpiedestal skall vara så stark och sitta så väl fast att den ej lossnar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN

BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN TEST I BUSTER MAGNUM E BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN Nya Buster Magnum E är inspirerad av framgången med Magnum M5, men har fått ett helt nytt skrov och ett däck i glasfiber. Magnum

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

MANUAL OCKELBO B18AL

MANUAL OCKELBO B18AL MANUAL OCKELBO B18AL REVISION A Vi gratulerar till Er nya båt och tackar för det förtroende Ni visat Återförsäljare och Tillverkare Förvara denna manual på ett lämpligt ställe och sätt så att Ni vid behov

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Forbina design. Om Forbinabåtar

Forbina design. Om Forbinabåtar Om Forbinabåtar Forbinabåtar och Göran Forsberg har i 25 år försett Sverige och Skandinavien med moderna och rymliga familjebåtar. Nyvinningar har gjorts med ett breddat produktprogram, med modeller som

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Båtvård under verksamhetsårets olika faser

Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård är ett vitt begrepp då båtarna vårdas året om, men på olika sätt under olika delar av året. Vi kan för enkelhetens skull dela in det i olika faser, som

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer