Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK"

Transkript

1 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

2 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert och angenämt. Handboken innehåller detaljerade beskrivningar av båtens utrustning och system samt information om användande och skötsel av båten. Vi uppmanar Dig att läsa handboken noga och att bekanta Dig med Din båt före Du tar den i bruk. Ägarens handbok är naturligtvis inte en kurs i sjömanskap eller båtsäkerhet. Försäkra Dig om att skaffa erfarenhet av hantering och användning av båten innan Du tar ansvaret som båtens befälhavare ifall detta är Din första båt, eller om Du bytt till en båttyp Du ännu inte känner till. Återförsäljaren, båtklubbarna, eller de nationella båtförbunden ger gärna information om lokala båtskolor. Ägarens handbok är inte en detaljerad instruktionsbok för underhåll eller felsökning. Tag kontakt med återförsäljaren i svåra fall. Se alltid till att kompetenta och skolade personer sköter båtens service, reparation och ändringsarbete. Sådana förändringar som kan ha inverkan på båtens säkerhetsegenskaper, skall bedömas, genomföras och dokumenteras av kompetenta personer. Båttillverkaren är inte ansvarig för förändringar som han inte har godkänt. Håll alltid Din båt i gott skick och ta i beaktande att båten behöver underhåll och service. Vilken båt som helst - oberoende hur hållbar den är - kan skadas betydligt, ifall den missbrukas. Anpassa alltid båtens fart och kurs i förhållande till vågförhållandena. Vi rekommenderar att alla ombord på båten använder flytväst eller lämpligt flytplagg. Vi önskar Er många trevliga stunder till sjöss med Er Yamarin 80 Day Cruiser! Konekesko Marine Postbox 145 FI VANDA Telefon FÖRVARA DENNA HANDBOK PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH GE DEN VIDARE TILL NÄSTA ÄGARE, IFALL DUSÄLJER BÅTEN.

3 3 (49) Innehållsförteckning 1 Allmänt Försäkran om överensstämmelse 6 2 Definitioner 10 3 Garanti 10 4 Före ibruktagande Registrering Försäkringarna Utbilding 11 5 Båtens egenskaper och användning Allmänt Grundläggande information om båten Högsta rekommenderade antalet personer ombord Belastning Motorn och propellern Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Stabilitet och flytbarhet Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Brandförsvar Huvudbrytare och säkringar Användning Manöverutrustning Nödbrytare Växlar och gas Justering av riggvinkel Start av motorn Körning Körning till och från bryggan Kapellet Dörren till vindrutan Trapporna, vindrutans vassa hörn och kajutaöppningen Kajutans belysning Rätt användning andra rekommendationer och anvisningar Man överbord Fastsättning av lös utrustning Förkajutans skjutdörr Beaktande av miljön Toalettens och septiktankens användning Ankring och förtöjning Bogsering 31

4 4 (49) Trailertransport Sliptagning 33 6 Service och underhåll Tvätt och rengöring Skötselanvisningar för sittdynorna Skötselanvisningar för syntetiskt teakdäck Skötselanvisningar för kapellet Skötselanvisningar för vindrutan Skötselanvisningar för syrafasta delar Skötselanvisningar för elstyrda fjärreglage Skötselanvisningar för styrsystemet Skötselanvisningar för elkomponenterna Små ytreparationer 36 7 Vinterförvaring Åtgärder inför vinterförvaringen Åtgärder inför sjösättningen 37 8 Arrangemang Allmänt arrangemang Bränslesystem Styrsystem Elsystem Kopplingsschema Avbrytar / säkringspanel Huvudströmbrytare Kajutans avbrytare 49

5 5 (49) INNAN DU KASTAR LOSS Kontrollera alltid följande saker innan du beger dig ut på sjön: Väderlek och väderleksprognos Tag alltid i beaktande vinden, vågorna och sikten. Är båtens båtkategori, storlek och utrustning samt befälhavarens och besättningens färdigheter tillräckliga för det vattenområde dit du är på väg? I hård vind och i stora vågor skall luckor och dörrar vara stängda för att förhindra stänkvatten att komma in i båten. Belastning och stabilitet Överbelasta inte båten och fördela lasten rätt. Placera inte tunga föremål för högt uppe, så att båtens stabilitet försämras. Tänk även på att stabiliteten försämras om personerna står i båten under körning. Passagerare Försäkra dig om att det finns flytplagg eller räddningsväst åt alla ombordvarande. Kom överens om uppgiftsfördelningen före avfärd. Bränsle och bränslesystem Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle. Tänk på att grov sjö inverkar på bränsleförbrukningen och att den kan öka med över 30 % i jämförelse till lungt väder. Som tumregel gäller att det bör finnas minst 20 % kvar av tankinnehållet då du kommer fram till dit mål. Kom även ihåg att kontrollera bränslefiltret att det inte finns vatten i den genomskinliga vattenskiljaren under själva filtret. Filtret skall bytas ut 1-2 gånger per år beroende på körtimmar och bensinkvalitet. Motorn och manövreringutrustningen Kontrollera funktionen och skicket på styrningen, fjärreglaget, och batteriet samt utför kontrollåtgärderna enligt motorns instruktionsbok. Båtens sjöduglighet Kontrollera också båtens sjöduglighet; inga bränsle- eller vattenläckage får finnas, säkerhetsutrustningen skall vara med osv. Kontrollera att slagvattnets mängd är minimal. Fästandet av föremål Kontrollera att alla föremål är placerade så, att de hålls på sin plats även i sjögång. Notera att sittdynorna lätt kan flyga iväg ifall knäppena inte är fastsatta. Sjökort Ifall du inte färdas längs en rutt som du känner till, se till att det finns sjökort på ett tillräckligt stort område ombord. Om din båt är utrustad med kartplotter, lär dig använda den innan du åker ut på sjön. Sjökorten bör vara av senaste upplaga. Startmanövrerna Kom överens med besättningen om vem som tar loss vilket rep osv. Kontrollera att förtöjnings- och andra rep eller ankarlina inte hamnar i propellern under avgång eller förtöjning. Obligatorisk utrustning Kraven på obligatorisk utrustning variera från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. Tilläggsinstruktioner gällande utombordsmotorn hittar du i motorns egen instruktionsbok.

6 6 (49) 1 Allmänt Ägarens handbok hjälper dig att lära känna din båts egenskaper, skötsel och service. Skilda manualer för installerade apparater finns bifogade och på flera ställen i handboken hänvisas till dem. Du kan naturligtvis komplettera handboken med manualer för senare anskaffade apparater. Egna anteckningar kan göras i slutet av handboken. Båten har en löpande serienummer, CIN-kod (Craft Identification Number). CIN-koden finns på styrbordssidan av akterspegeln strax under gummilisten. Vi rekommenderar att du antecknar CIN-koden i försäkran om överensstämmelse i denna bok. Nämn CIN-koden samt båttypen då du har ärende till återförsäljaren för att underlätta erhållandet av rätta reservdelar. 1.1 Försäkran om överensstämmelse

7 7 (49) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Fritidsbåt direktiv 94/25/EG och 2003/44/EG Tillverkare: Seliö Boats Oy Använd modul : B (EG-typsertifisering) FÖRSÄKRAN ÄR GJORD AV MARKNADSFÖRAREN Marknadsförare : Konekesko Oy Marine Address: Gamla Borgåvägen 245 Postnummer: Paikka: Vanda Land: (kod): FIN (utskrivet): Finland ANMÄLT ORGAN Namn: VTT Identifikationsnummer: 0537 Address: PL 1000 Postnummer: VTT Land (kod): FIN Ort: Esbo (utskrivet): Finland EG-typintyg: VTT-C vene BESKRIVNING AV FRITIDSBÅTEN Skrovbeteckningsnummer (CIN): Serienummer för elstyrda fjärreglage: - Fritidsbåtens märke: Typ eller nummer: Designkategori: Yamarin 80 Day Cruiser C Båttyp*: 03 Skrovtyp*: 01 Däckning*: 02 Konstruktionsmaterial*: 02 Framdrivning*: 02 Motortyp*: 01 Maximal rekommenderad motorstyrka (kw): 257,4 Skovets längd och bredd (meter): 8,08/2,60 Djupgående (meter): ca 0,40 * Se koder på nästa sida Jag försäkrar att ovan nämnda fritidsbåt uppfyller alla tillämpliga väsentliga säkerhetskrav på det sätt som redovisas på följande sida. Peter Krusberg Produktchef, Yamarin

8 8 (49) Båttyp: Däckning: 01 segelbåt 01 däckad 02 uppblåsbar 02 delvis däckad 03 annan:motorbåt 03 öppen: Skrovtyp: Framdrivning: 01 enkelskrov 01 segel 02 flerskrov 02 bensinmotor 03 annan: 03 dieselmotor 04 elektrisk motor 05 åror 06 annan: Konstruktionsmaterial: Motortyp: 01 aluminium, aluminiumlegeringar 01 utombordare 02 plast, fiberarmerad plast 02 inombordare 03 stål, stållegeringar 03 z- eller aquadrev 04 trä 04 annan: 05 annan:

9 9 (49) VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV ISO-standarder som använts Annat normgivande document som använts Allmänna krav (2) Basinformation EN ISO 8666:2002 Skrovidentitetsbeteckning CIN (2.1) ISO 10087:1996 / A1:2000 Tillverkarskylt (2.2) RCD annex I, 2.2 Skydd mot att falla över bord (2.3) EN ISO 15085:2003 Sikt från huvudstyrplatsen (2.4) Ägarhandboken (2.5) EN ISO 10240:2004 Struktur (3.1) Stabilitet och fribord (3.2) EN ISO 12217:2002 Reservdeplacement och flytmedel (3.3) EN ISO 12217:2002 Öppningar i skrov, däck och överbyggnad (3.4) ISO :1994 Inträngande vatten (3.5) EN ISO 15083:2003, ISO 8849 Tillverkarens rekommenderade maxlast (3.6) EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001 Stuvningsutrymme för livbåt (3.7) Utrymning (3.8) EN ISO :2003 Ankring, förtöjning och bogsering (3.9) EN ISO 15084:2003 Manöveregenskaper Handling characteristics (4) EN ISO 11592:2001 Asennusvaatimukset (5) Motor och motrorutrymmen (5.1) Inombordsmotor (5.1.1) Ventilation (5.1.2) Utsatta delar (5.1.3) Start av utombordsmotor (5.1.4) Bränslesystem (5.2) EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 Allmänt om bränslesystem (5.2.1) Bränsletankar (5.2.2) Elektriska system (5.3) EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 Styrsystem (5.4) Allmänt om styrsystem (5.4.1) Nödanordningar (5.4.2) Gassystem (5.5) EN ISO 10592:1994/A1:2000 Brandskydd (5.6) EN ISO :2003 Allmänt om brandskydd (5.6.1) Brandskyddsutrustning (5.6.2) Navigationsljus (5.7) Förebyggande av utsläpp (5.8) EN ISO 8099:2000 RSG Guidelines, EN ISO 11591, NBS F10 RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule RSG Guidelines 1972 COLREG

10 10 (49) 2 Definitioner Varningar och anmärkningar i denna handbok är definierade på följande sätt: FARA! VARNING! Betyder att det finns ett allvarligt faromoment, som med stor sannolikhet leder till död eller permanent handikapp, ifall vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas. Betyder att det finns ett faromoment, som kan leda till personskada eller död ifall inte vederbörliga säkerhetsåtgärder vidtas. Betyder påminnelse om ett säkert tillvägagångssätt eller fäster uppmärksamhet vid ett farligt tillvägagångssätt, som kan leda till personskada eller som kan skada båten eller dess delar. I handboken har använts enheter enligt SI-systemet. I vissa fall har andra enheter tillsatts inom parentes. Ett undantag till detta är vindhastigheten, som i fritidsbåtsdirektivet är givet i beaufort. 3 Garanti Båten och dess utrustning har 1 års garanti från båtens ibruktagning. Ta kontakt med din återförsäljare i eventuella garantifall. Kom ihåg att meddela CIN-koden! Ifall det är möjligt, ta gärna en digitalbild av det du vill reklamera. En eller flera tydliga digitalbilder påskyndar vanligtvis behandlandet av reklamationen. 4 Före ibruktagande 4.1 Registrering Registreringsförfarandet varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. 4.2 Försäkringarna Båtförsäkringen kan täcka olyckor som sker på sjön eller vid transport och båtens upptagning. Försäkringen har också en indirekt inverkan på säkerheten på sjön; då det sker ett allvarligt haveri kan du koncentrera dig framför allt på att rädda människor. Försäkringsbolagen ger noggrannare information om olika försäkringsalternativ. Kontrollera speciellt om försäkringsansvaret gäller när du tar upp och transporterar båten!

11 11 (49) 4.3 Utbilding Ingen är född till båtförare. Det finns gott om litteratur om båtsport. Ta reda på vad det finns för båtskolor och lokala båtklubbar där du kan få grundläggande färdigheter. Kom dock ihåg att först efter långvarig övning blir man säker i att hantera, navigera, förtöja och ankra båten. 5 Båtens egenskaper och användning 5.1 Allmänt Ägarens handbok är inte avsedd att vara en fullständig service- eller reparationshandbok, utan skall råda användaren att använda båten på ett vederbörligt sätt. 5.2 Grundläggande information om båten Fritidsbåtar kan konstrueras enligt fyra kategorier (A, B, C och D) i fritidsbåtdirektivet 94/25/EG. Yamarin 80 DC är konstruerad enligt kategori C. Här undertill framgår vad som menas med de olika kategorierna. Kategori A: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka kan överstiga 8 beaufort (ca. 21 m/s) och där den signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) kan överstiga 4 m. Båtarna är i dessa fall till stor del självförsörjande. Kategori A omfattar inte onormala förhållanden så som hurrikaner. De ovan beskrivna förhållandena kan man råka ut för under långa resor, tex. då man åker över oceaner, eller vid kusten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera hundra sjömil utanför kusten. Kategori B: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 8 beaufort (ca. 21 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) är högst 4 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för under tillräckligt långa havsfärder, eller i kustvatten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera tiotals sjömil. De ovan beskrivna förhållandena kan man också råka ut för på insjöar som är tillräckligt stora för att utveckla ifrågavarande våghöjd. Kategori C: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 6 beaufort (ca. 14 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) högst 2 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på öppna insjöar, flodmynningar och på kustvatten i måttliga väderleksförhållanden. Kategori D: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 4 beaufort (ca. 8 m/s) och signifikanta våghöjden högst 0,3 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på skyddade insjövatten, och på kustvatten då det är fint väder.

12 12 (49) Anmärkning: Signifikant våghöjd är en term som används då en båts sjöegenskaper skall uppskattas. I praktiken fås den signifikanta våghöjden genom att man beaktar den högsta tredjedelen av alla våghöjder som uppmäts på området och räknar ut medelvärdet på dessa. Om den signifikanta våghöjden är 2,0 meter är medelvärdet på alla våghöjder ungefär 1,2 meter. Största rekommenderade belastning: Se teknisk specifikation Se även punkt 5.4 Belastning. Huvudmått och kapaciteter: Se teknisk specifikation Båtens längd, bredd, djup, totalvikt osv. samt de olika tankarnas kapacitet är presenterade i den tekniska specifikationen. Tillverkarens skylt: En del av den tidigare nämnda informationen är given på tillverkarens skylt som är fäst bredvid förarplatsen. Kompletterande uppgifter är givna på vederbörliga punkter i denna handbok.

13 13 (49) Teknisk specifikation Modell Båtgategori Totallängd (exklusive badstege) Max bredd Vikt utan motor, vätskor och utrustning "Trailervikt" med största rekommenderade motor "Trailervikt" med minsta rekommenderade motor Max belastning / Max personantal Max belastning omfattar Max belastning på CE-skylten Båtens massa i full belastning Max motoreffekt Högsta rekommenderade vikt av motorn Bränsletankens volym Max djupgående med full belastning, motorn uppe Största höjd från vattenytan med lätt belastning Tillverkningsmaterial Färgkoder: - skrovet - däcket Hydraulslangar Topphastighet vid båttest YAMARIN 80 DC C 8,08 m 2,60 m Cirka 1850 kg Cirka 2490 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F350 hk -motorn (365kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt. Cirka 2403 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F250 hk -motorn (278 kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt kg 8 personer 600 kg / 8 pers (à 75 kg) + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg 740 kg Omfattar personer 8 x 75 kg = 600 kg + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg = tot. 740 kg 3265 kg Omfattar båten 1850 kg + batterier 40 kg + motorn 365 kg + basutrustning 30 kg + personlig utrustning 80 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg + personer 600 kg. 258 kw/ 350 hk 365 kg 261 liter 600 mm 1600 mm Glasfiberförstärkt polyesterharts Ashland RAL 9016 Ashland RAL x 2,5 m 2 x 3,5 m Cirka 50 knop.

14 14 (49) Vattenlinjen av Yamarin 80 DC: Vattenlinjen: - akterhörnet - fören 140 mm uppåt från slaget med Yamaha F350 och 120 mm med Yamaha F mm neråt från slaget 5.3 Högsta rekommenderade antalet personer ombord Högsta rekommenderade antal personer ombord på Yamarin 80 DC är 8 personer. VARNING! Överskrid inte det högsta rekommenderade antalet personer ombord. Oberoende av antalet personer ombord, får personernas och utrustningens totala vikt aldrig överstiga den största rekommenderade belastningen (se punkt 5.4 "Belastning"). Under körning skall alla ombordvarande sitta på sittplatserna. Sittplatserna i Yamarin 80 DC:

15 15 (49) 5.4 Belastning Största tillåtna belastning i Yamarin 80 DC är 1010 kg. I denna belastning medräknas t.ex. följande vikter: a) den totala vikten 600 kg av personerna i båten (en vuxen persons vikt antas vara 75 kg och ett barns 37,5 kg) b) basutrustning 30 kg c) vikten på vätskor (färskvatten, bränsle osv.) i fasta tankar 240 kg d) personlig utrustning (t.ex. hobbyutrustning- och övernattningsutrustning) 80 kg e) vikten på andra förråd (septik full) 30 kg f) eventuell räddningsflotte, vikt 30 kg. VARNING! Största tillåtna belastning enbart med de nämnda viktkomponenterna Överskrid aldrig den största tillåtna belastningen då du lastar båten. Lasta alltid båten omsorgsfullt och tänk på att fördela lasten ändamålsenligt så att konstruktionstrimmet behålls (= att varken fören eller aktern sjunker speciellt mycket). Normalt skall tunga saker placeras i stuvutrymmet under akterbäken Undvik i vilket fall som helst att placera tunga saker högt uppe. 5.5 Motorn och propellern Största tillåtna motoreffekt i Yamarin 80 DC är 350 hk (258 kw). Båten är inte konstruerad för större effekt än 350 hk. Båtens köregenskaper kan vara livsfarliga om båten har större motorn än 350 hk. Garantin gäller inte för båtar som har större motor än 350 hk. Vid val av propeller ber vi dig följa återförsäljarens råd. Undvik att vända på motorn när motorbrunnens kåpa ligger mot motorhuven. Garantin ersätter ej skador på motorhuven som är förorsakade av motorbrunnens kåpa. 5.6 Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Yamarin 80 DC har ett självlänssystem som innebär att sittbrunnen töms på regnvatten när båten ligger i sjön. Länssystemet fungerar också på land om fören är högre upp än aktern. Avstängningsventilen finns under den runda inspektionsluckan inne under akterbänken. Ventilen skall vid behov vara stängd då båten är fullastad för att förhindra eventuellt vattenintrång. I andra fall skall länsöppningen ALLTID vara öppen, så att regnvattnet kan fritt rinna ur båten. I båten finns två länspumpar, en handlänspump och en elektrisk pump. Den elektriska länspumpen har en kapacitet på ca 65 l/min och den manuella handpumpen 0,5 l/drag. Pumparnas placering ser du på nästa bild.

16 16 (49) Yamarin 80 DC självlänssystem: 1. Dyvika 6. Tömningsgenomföring 2. Automatlänspumpens tömningsgenomföring 7. Handlänspump 3. Handlänspumpens tömningsgenomföring 8. Bakslagsventil 4. Tömningsrör (gummiklaff) 5. Avstängningsventil 9. Elektrisk länspump Det är på ägarens ansvar att en öskar eller ämbar finns i båten samt att de är säkrade för bortkommande. VARNING! Länspumpssystemet är inte dimensionerat för att kunna klara av läckage orsakade av grundstötning eller annan motsvarande skada. SÄKERHETSÅTGÄRD! Kontrollera med jämna mellanrum att båda länspumparna fungerar. Ta bort skräp från sugöppningarna. Den elektriska länspumpen kan du kontrollera genom att demontera fanerskivan inne i akterbänken. Därefter lyfter du upp pumpen genom att ta tag i slagen och elledningar. Pumpen ligger i ett fack och är alltså inte fastsatt med skruvar. Ändan på handpumpens sugslang finns mellan bränsletanken och akterspegeln så den kommer du även åt då du demonterar fanerskivan inne i akterbänken. VARNING! Stäng alltid dräneringsrörets ventil då dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen. Avspärrningsklaffen till utloppet som finns i akterspegeln hindrar endast vid backning vattnet från att komma in!

17 17 (49) VARNING! VARNING! Se till att vattnet obehindrat kan rinna ut genom dräneringsröret. Eventuellt skräp, t.ex. löv om hösten kan hindra vattnet att rinna ut, vilket kan leda till att båten vattenfylls och sjunker. Länssystemet fungerar inte i köldgrader. Det samlas alltid lite kondensvatten i mellanbottnen. Särskilt när båten blir äldre finns det risk att genomföringarna i skrovet och durken kan släppa igenom lite vatten. Kom ihåg att alltid kontrollera båtens mellanbotten via inspektionsluckan under akterbänken innan du lämnar båten vid bryggan eller bojen och alltid innan du ger dig ut på sjön. Låt alltid en befullmäktigad reparatör reparera eventuella läckage. Båtens köregenskaper kan bli livsfarliga om det finns vatten i mellanbottnen. När båten är i rörelse bör båtens skrovfönster hållas stängda. Stäng båtens skrovfönster också när båten ligger vid bryggan eller ankrad utan bevakning. I häftigt väder bör alla luckor, fack och dörrar hållas stängda för att minimera risken på vattenfyllning av båten Stabilitet och flytbarhet Ta i beaktande att båtens stabilitet försämras av vilken som helst tyngd som är högt placerad. Alla förändringar i placeringen av vikterna kan inverka betydligt på båtens stabilitet, trim och prestanda. Kom också ihåg, att stora brytande vågor alltid är en fara för stabiliteten. 5.7 Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Stäng av motorn och släck cigarretterna innan du börjar tanka. Under tankning bör man inte använda elektriska apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor. Ifall påfyllningspistolen slår av hela tiden då du tankar båten bör du svänga på pistolen (t.ex. 90 grader) så att inte strålen går rakt emot tanklockskedjans fastsättning. Använd inte plasttratt då du tankar bränsle eftersom den förhindrar urladdningen av den statiska elektriciteten mellan påfyllningspistolen och -beslaget. Tips: Om du är rädd att det stänker bränsle under tankningen på det syntetiska teak däcket, lönar det sig att väta det med vatten före tankningen. Man kan också hålla en trasa som skydd vid påfyllningsöppningen under tankningen så bränslet ej slipper och stänka på däcket. Ha alltid en kanister med reservbensin i båten. Lämpligt utrymme, särskilt med tanke på brandsäkerheten, är endera ankarboxen i aktern. Där finns det ingen risk för att förgasad bensin kommer i kontakt med batteriutrymme eller elsystem. Förvara alltså inte reservkanistrar som innehåller bensin på ställen som inte är ventilerade p.g.a. brandfaran.

18 18 (49) Förvara inga lösa föremål, som då de rör på sig kan strypa bränsletillförseln till motorn. Detta gäller speciellt föremål som kan förskjutas mot slangarna till eller från bränslefiltret. Kontrollera årligen att bränsleslangarna inte är slitna vid genomföringarna. Märk, att tankarnas fulla kapacitet inte alltid kan användas beroende på båtens trim- eller krängningsvinkel. VARNING! Förgasad bensin är explosivt. Iaktta ovillkorlig stor försiktighet och följ dessa anvisningar vid tankningen. Bensinlukt innebär alltid att det finns förgasad bensin i båten Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Kokplattan (Wallas 800) och värmeanläggningen (extratillbehör) har en skild bruksanvisning och är därför inte medtagen i denna ägarhandbok. Kokplattans och värmeanläggningens bränsletankar ligger under vänstra baksätet. Använd endast lyspetroleum (= paraffinolja) av hög kvalitet som bränsle. Då du fyller eller byter ut lyspetrolumtanken bör kokplattan vara avstängd. Använd inte apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor då du handskas med lyspetroleum. Torka upp lyspetroleum som eventuellt spillts. Kokplatta och värmeanläggning (extratillbehör) i Yamarin 80 DC: 1. Plats för lyspetroleumvärmare 6. Värmeannordningens avbrytar plats, 2. Plats för lyspetroleumvärmarens ovanför skåpdörren luftintag 7. Utblåsnings munstycke 3. Bränsleslang till 8. Bränsletank om lyspetrolemuvärmare lyspetroleumvärmaren installerad 4. Varmluftsslang 5. Kajutans utblåsnings munstycke

19 19 (49) Avbrytare till pentryn i Yamarin 80 DC: 1. Kokplattans reglage 3. Vattenpumpens strömbrytare 2. Kokplattans strömbrytare 4. Vattenkran VARNING! Locket ovanpå pentryt är av härdat glas. Härdat glas är hållbart och tål relativt hård behandling men det är dock bra att veta att glaskanten är ömtålig för slag och stötar. När man lägger ner pentrylocket skall man inte ha något på kokplattan eller i diskhon som kan bli i kläm. Under körning bör pentrylocket alltid vara säkrat med båda skjutreglarna. På grund av brandfara bör trälocket alltid läggas på diskhon då den icke används. Solstrålarna kan reflekteras via diskhon och antända t.ex. en disktrasa son hänger på vattenkranen. Därför är det ytterst viktigt att trälocket finns som solskydd alltid då man inte använder diskhon. Locket ovanpå pentryt ger inte tillräckligt skydd mot solstrålarna. Om båten är utrustad med lysfotogenvärmare (tilläggsutrustning), vänd ej fast blåsmunstyckena när värmaren är i bruk annars blir värmaren överhettad och överhetningsskyddet slår på Brandförsvar Båten är utrustad med en 2 kilograms handsläckare av klass 8A 68B. För att handsläckarens funktion skall vara säkrad bör den varje år granskas av en auktoriserad granskare. Ifall handsläckaren byts ut, bör den nya släckarens släckningskapacitetet motsvara den gamla släckarens.

20 20 (49) Handsläckarens position i Yamarin 80 DC: 1. Handsläckare 2. Kokplatta 3. Bränsletank Försäkra dig om att brandsläckningsutrustningen är lätt att komma åt även då båten är lastad. Informera alla i besättningen om var brandsläckningsutrustningen finns och om dess funktion. Kom ihåg att aldrig - blockera gången till luckor och utrymningsöppningar - blockera tillträde till säkerhetsanordningarna, t.ex. elsystemets brytare - förhindra åtkomligheten till handsläckaren - lämna båten oövervakad, då spisen eller värmare är i bruk - göra ändringar i något av båtens system (speciellt el- eller bränslesystem) eller låta en obehörig person göra ändringar i något av båtens system - fylla på en kok- eller värmeapparaten som är i bruk - röka då någon handskas med bränsle i båten.

21 21 (49) 5.8 Huvudbrytare och säkringar Huvudbrytarnas funktion: - Avbrytaren medsols strömkretsen påkopplad - Avbrytaren motsols batteriet frånkopplat Koppla av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar båten och koppla in när du brukar båten. 1. Huvudavbrytare för motor 5. Förpropeller säkring 2. Huvudavbrytare för Service 6. Bakre ankarvinschens 3. Avbrytare för direktmatning* säkring (tilläggsutrustning) 4. Säkrings panel * Påkopplad då röd färg syns på avbrytaren. Strömkretsarnas säkringar är placerade så att en del finns i samband med huvudströmbrytaren och en del vid förarplatsen. Säkringarnas storlek framgår av elschemat. Ändra inte på säkringarnas ampertal och montera inga komponenter som leder till att strömkretsens nominella strömstyrka överskrids. Koppla alltid av strömmen från båda huvudströmbrytarna och motsvarande koppla också båda på. Koppla också av strömmen i fall du gör elinstallationer. Koppla inte av direktströmmen (i övre bilden nr 3: direct supply) om du vill att elektrisk länspumpen skall fungera under tiden båten inte används. Kom ihåg att stänga kylskåp, kokplatta, plotter och radio osv. Alla de får strömmen via direkt matningen.

22 22 (49) OBS! OBS! OBS! Koppla av strömmen också i fall du gör elinstallationer. Koppla aldrig av strömmen med huvudbrytaren medan motorn är i gång! Detta kan leda till att motorns elsystem förstörs. Gör ej elinstallationer (som lampbyte) när strömmen är tillkopplad. Låt en yrkesman göra de större elinstallationerna. Yamarin 80 DC styrpulpetens säkringspanel: 1. Säkringarna volts eluttag

23 23 (49) 5.9 Användning Om det här är din första båt eller båttypen är ny för dig rekommenderar vi att du tar med dig en person som har erfarenhet av motsvarande båtar under de första färderna Manöverutrustning Det är lätt att lära sig manövrera en Yamarin 80 DC, men omväxlande förhållanden, såsom vind och sjögång, ställer båtföraren ständigt inför nya situationer. Fjärreglaget omfattar gasen, växel framåt och bakåt samt reglering av riggvinkeln. Båten har hydraulstyrning. Yamarin 80 DC:s manöverutrustning 1. Plats för radio 7. Strömlås 2. Hydraulstyrnings oljepåfyllning 8. Elstyrda fjärreglage 3. Bogpropellerns manöverpanel 9. Tilt-rattens justering 4. Digital mätare 10. Säkringspanel 5. Avbrytarpanel 11. Nödbrytare 6. Manöverpanel för trimplan Nödbrytare Nödbrytaren är en anordning vars ena ände skall fästas i avbrytaren som finns i undre kanten av fjärreglaget och den andra till exempel i flytvästen. Nödbrytaren stänger av motorn automatiskt när den lossnar från avbrytaren i fjärreglaget. Det är mycket viktigt att båten stannar om föraren av någon anledning mister balansen och slungas bort från manöverplatsen.

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78.

FÖRORD. Lycka till och mycket nöje med Albin 78. FÖRORD Denna guide avser att ge en kortfattad handledning i hur Albin 78 skall användas och skötas. I huvudsak har medtagits sådant som är speciellt för Albin 78. Vi ber Er också noggrannt studera de separata

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer