Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK"

Transkript

1 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

2 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert och angenämt. Handboken innehåller detaljerade beskrivningar av båtens utrustning och system samt information om användande och skötsel av båten. Vi uppmanar Dig att läsa handboken noga och att bekanta Dig med Din båt före Du tar den i bruk. Ägarens handbok är naturligtvis inte en kurs i sjömanskap eller båtsäkerhet. Försäkra Dig om att skaffa erfarenhet av hantering och användning av båten innan Du tar ansvaret som båtens befälhavare ifall detta är Din första båt, eller om Du bytt till en båttyp Du ännu inte känner till. Återförsäljaren, båtklubbarna, eller de nationella båtförbunden ger gärna information om lokala båtskolor. Ägarens handbok är inte en detaljerad instruktionsbok för underhåll eller felsökning. Tag kontakt med återförsäljaren i svåra fall. Se alltid till att kompetenta och skolade personer sköter båtens service, reparation och ändringsarbete. Sådana förändringar som kan ha inverkan på båtens säkerhetsegenskaper, skall bedömas, genomföras och dokumenteras av kompetenta personer. Båttillverkaren är inte ansvarig för förändringar som han inte har godkänt. Håll alltid Din båt i gott skick och ta i beaktande att båten behöver underhåll och service. Vilken båt som helst - oberoende hur hållbar den är - kan skadas betydligt, ifall den missbrukas. Anpassa alltid båtens fart och kurs i förhållande till vågförhållandena. Vi rekommenderar att alla ombord på båten använder flytväst eller lämpligt flytplagg. Vi önskar Er många trevliga stunder till sjöss med Er Yamarin 80 Day Cruiser! Konekesko Marine Postbox 145 FI VANDA Telefon FÖRVARA DENNA HANDBOK PÅ ETT SÄKERT STÄLLE OCH GE DEN VIDARE TILL NÄSTA ÄGARE, IFALL DUSÄLJER BÅTEN.

3 3 (49) Innehållsförteckning 1 Allmänt Försäkran om överensstämmelse 6 2 Definitioner 10 3 Garanti 10 4 Före ibruktagande Registrering Försäkringarna Utbilding 11 5 Båtens egenskaper och användning Allmänt Grundläggande information om båten Högsta rekommenderade antalet personer ombord Belastning Motorn och propellern Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Stabilitet och flytbarhet Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Brandförsvar Huvudbrytare och säkringar Användning Manöverutrustning Nödbrytare Växlar och gas Justering av riggvinkel Start av motorn Körning Körning till och från bryggan Kapellet Dörren till vindrutan Trapporna, vindrutans vassa hörn och kajutaöppningen Kajutans belysning Rätt användning andra rekommendationer och anvisningar Man överbord Fastsättning av lös utrustning Förkajutans skjutdörr Beaktande av miljön Toalettens och septiktankens användning Ankring och förtöjning Bogsering 31

4 4 (49) Trailertransport Sliptagning 33 6 Service och underhåll Tvätt och rengöring Skötselanvisningar för sittdynorna Skötselanvisningar för syntetiskt teakdäck Skötselanvisningar för kapellet Skötselanvisningar för vindrutan Skötselanvisningar för syrafasta delar Skötselanvisningar för elstyrda fjärreglage Skötselanvisningar för styrsystemet Skötselanvisningar för elkomponenterna Små ytreparationer 36 7 Vinterförvaring Åtgärder inför vinterförvaringen Åtgärder inför sjösättningen 37 8 Arrangemang Allmänt arrangemang Bränslesystem Styrsystem Elsystem Kopplingsschema Avbrytar / säkringspanel Huvudströmbrytare Kajutans avbrytare 49

5 5 (49) INNAN DU KASTAR LOSS Kontrollera alltid följande saker innan du beger dig ut på sjön: Väderlek och väderleksprognos Tag alltid i beaktande vinden, vågorna och sikten. Är båtens båtkategori, storlek och utrustning samt befälhavarens och besättningens färdigheter tillräckliga för det vattenområde dit du är på väg? I hård vind och i stora vågor skall luckor och dörrar vara stängda för att förhindra stänkvatten att komma in i båten. Belastning och stabilitet Överbelasta inte båten och fördela lasten rätt. Placera inte tunga föremål för högt uppe, så att båtens stabilitet försämras. Tänk även på att stabiliteten försämras om personerna står i båten under körning. Passagerare Försäkra dig om att det finns flytplagg eller räddningsväst åt alla ombordvarande. Kom överens om uppgiftsfördelningen före avfärd. Bränsle och bränslesystem Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle. Tänk på att grov sjö inverkar på bränsleförbrukningen och att den kan öka med över 30 % i jämförelse till lungt väder. Som tumregel gäller att det bör finnas minst 20 % kvar av tankinnehållet då du kommer fram till dit mål. Kom även ihåg att kontrollera bränslefiltret att det inte finns vatten i den genomskinliga vattenskiljaren under själva filtret. Filtret skall bytas ut 1-2 gånger per år beroende på körtimmar och bensinkvalitet. Motorn och manövreringutrustningen Kontrollera funktionen och skicket på styrningen, fjärreglaget, och batteriet samt utför kontrollåtgärderna enligt motorns instruktionsbok. Båtens sjöduglighet Kontrollera också båtens sjöduglighet; inga bränsle- eller vattenläckage får finnas, säkerhetsutrustningen skall vara med osv. Kontrollera att slagvattnets mängd är minimal. Fästandet av föremål Kontrollera att alla föremål är placerade så, att de hålls på sin plats även i sjögång. Notera att sittdynorna lätt kan flyga iväg ifall knäppena inte är fastsatta. Sjökort Ifall du inte färdas längs en rutt som du känner till, se till att det finns sjökort på ett tillräckligt stort område ombord. Om din båt är utrustad med kartplotter, lär dig använda den innan du åker ut på sjön. Sjökorten bör vara av senaste upplaga. Startmanövrerna Kom överens med besättningen om vem som tar loss vilket rep osv. Kontrollera att förtöjnings- och andra rep eller ankarlina inte hamnar i propellern under avgång eller förtöjning. Obligatorisk utrustning Kraven på obligatorisk utrustning variera från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. Tilläggsinstruktioner gällande utombordsmotorn hittar du i motorns egen instruktionsbok.

6 6 (49) 1 Allmänt Ägarens handbok hjälper dig att lära känna din båts egenskaper, skötsel och service. Skilda manualer för installerade apparater finns bifogade och på flera ställen i handboken hänvisas till dem. Du kan naturligtvis komplettera handboken med manualer för senare anskaffade apparater. Egna anteckningar kan göras i slutet av handboken. Båten har en löpande serienummer, CIN-kod (Craft Identification Number). CIN-koden finns på styrbordssidan av akterspegeln strax under gummilisten. Vi rekommenderar att du antecknar CIN-koden i försäkran om överensstämmelse i denna bok. Nämn CIN-koden samt båttypen då du har ärende till återförsäljaren för att underlätta erhållandet av rätta reservdelar. 1.1 Försäkran om överensstämmelse

7 7 (49) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Fritidsbåt direktiv 94/25/EG och 2003/44/EG Tillverkare: Seliö Boats Oy Använd modul : B (EG-typsertifisering) FÖRSÄKRAN ÄR GJORD AV MARKNADSFÖRAREN Marknadsförare : Konekesko Oy Marine Address: Gamla Borgåvägen 245 Postnummer: Paikka: Vanda Land: (kod): FIN (utskrivet): Finland ANMÄLT ORGAN Namn: VTT Identifikationsnummer: 0537 Address: PL 1000 Postnummer: VTT Land (kod): FIN Ort: Esbo (utskrivet): Finland EG-typintyg: VTT-C vene BESKRIVNING AV FRITIDSBÅTEN Skrovbeteckningsnummer (CIN): Serienummer för elstyrda fjärreglage: - Fritidsbåtens märke: Typ eller nummer: Designkategori: Yamarin 80 Day Cruiser C Båttyp*: 03 Skrovtyp*: 01 Däckning*: 02 Konstruktionsmaterial*: 02 Framdrivning*: 02 Motortyp*: 01 Maximal rekommenderad motorstyrka (kw): 257,4 Skovets längd och bredd (meter): 8,08/2,60 Djupgående (meter): ca 0,40 * Se koder på nästa sida Jag försäkrar att ovan nämnda fritidsbåt uppfyller alla tillämpliga väsentliga säkerhetskrav på det sätt som redovisas på följande sida. Peter Krusberg Produktchef, Yamarin

8 8 (49) Båttyp: Däckning: 01 segelbåt 01 däckad 02 uppblåsbar 02 delvis däckad 03 annan:motorbåt 03 öppen: Skrovtyp: Framdrivning: 01 enkelskrov 01 segel 02 flerskrov 02 bensinmotor 03 annan: 03 dieselmotor 04 elektrisk motor 05 åror 06 annan: Konstruktionsmaterial: Motortyp: 01 aluminium, aluminiumlegeringar 01 utombordare 02 plast, fiberarmerad plast 02 inombordare 03 stål, stållegeringar 03 z- eller aquadrev 04 trä 04 annan: 05 annan:

9 9 (49) VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV ISO-standarder som använts Annat normgivande document som använts Allmänna krav (2) Basinformation EN ISO 8666:2002 Skrovidentitetsbeteckning CIN (2.1) ISO 10087:1996 / A1:2000 Tillverkarskylt (2.2) RCD annex I, 2.2 Skydd mot att falla över bord (2.3) EN ISO 15085:2003 Sikt från huvudstyrplatsen (2.4) Ägarhandboken (2.5) EN ISO 10240:2004 Struktur (3.1) Stabilitet och fribord (3.2) EN ISO 12217:2002 Reservdeplacement och flytmedel (3.3) EN ISO 12217:2002 Öppningar i skrov, däck och överbyggnad (3.4) ISO :1994 Inträngande vatten (3.5) EN ISO 15083:2003, ISO 8849 Tillverkarens rekommenderade maxlast (3.6) EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001 Stuvningsutrymme för livbåt (3.7) Utrymning (3.8) EN ISO :2003 Ankring, förtöjning och bogsering (3.9) EN ISO 15084:2003 Manöveregenskaper Handling characteristics (4) EN ISO 11592:2001 Asennusvaatimukset (5) Motor och motrorutrymmen (5.1) Inombordsmotor (5.1.1) Ventilation (5.1.2) Utsatta delar (5.1.3) Start av utombordsmotor (5.1.4) Bränslesystem (5.2) EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 Allmänt om bränslesystem (5.2.1) Bränsletankar (5.2.2) Elektriska system (5.3) EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 Styrsystem (5.4) Allmänt om styrsystem (5.4.1) Nödanordningar (5.4.2) Gassystem (5.5) EN ISO 10592:1994/A1:2000 Brandskydd (5.6) EN ISO :2003 Allmänt om brandskydd (5.6.1) Brandskyddsutrustning (5.6.2) Navigationsljus (5.7) Förebyggande av utsläpp (5.8) EN ISO 8099:2000 RSG Guidelines, EN ISO 11591, NBS F10 RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule RSG Guidelines 1972 COLREG

10 10 (49) 2 Definitioner Varningar och anmärkningar i denna handbok är definierade på följande sätt: FARA! VARNING! Betyder att det finns ett allvarligt faromoment, som med stor sannolikhet leder till död eller permanent handikapp, ifall vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas. Betyder att det finns ett faromoment, som kan leda till personskada eller död ifall inte vederbörliga säkerhetsåtgärder vidtas. Betyder påminnelse om ett säkert tillvägagångssätt eller fäster uppmärksamhet vid ett farligt tillvägagångssätt, som kan leda till personskada eller som kan skada båten eller dess delar. I handboken har använts enheter enligt SI-systemet. I vissa fall har andra enheter tillsatts inom parentes. Ett undantag till detta är vindhastigheten, som i fritidsbåtsdirektivet är givet i beaufort. 3 Garanti Båten och dess utrustning har 1 års garanti från båtens ibruktagning. Ta kontakt med din återförsäljare i eventuella garantifall. Kom ihåg att meddela CIN-koden! Ifall det är möjligt, ta gärna en digitalbild av det du vill reklamera. En eller flera tydliga digitalbilder påskyndar vanligtvis behandlandet av reklamationen. 4 Före ibruktagande 4.1 Registrering Registreringsförfarandet varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller för din båt. 4.2 Försäkringarna Båtförsäkringen kan täcka olyckor som sker på sjön eller vid transport och båtens upptagning. Försäkringen har också en indirekt inverkan på säkerheten på sjön; då det sker ett allvarligt haveri kan du koncentrera dig framför allt på att rädda människor. Försäkringsbolagen ger noggrannare information om olika försäkringsalternativ. Kontrollera speciellt om försäkringsansvaret gäller när du tar upp och transporterar båten!

11 11 (49) 4.3 Utbilding Ingen är född till båtförare. Det finns gott om litteratur om båtsport. Ta reda på vad det finns för båtskolor och lokala båtklubbar där du kan få grundläggande färdigheter. Kom dock ihåg att först efter långvarig övning blir man säker i att hantera, navigera, förtöja och ankra båten. 5 Båtens egenskaper och användning 5.1 Allmänt Ägarens handbok är inte avsedd att vara en fullständig service- eller reparationshandbok, utan skall råda användaren att använda båten på ett vederbörligt sätt. 5.2 Grundläggande information om båten Fritidsbåtar kan konstrueras enligt fyra kategorier (A, B, C och D) i fritidsbåtdirektivet 94/25/EG. Yamarin 80 DC är konstruerad enligt kategori C. Här undertill framgår vad som menas med de olika kategorierna. Kategori A: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka kan överstiga 8 beaufort (ca. 21 m/s) och där den signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) kan överstiga 4 m. Båtarna är i dessa fall till stor del självförsörjande. Kategori A omfattar inte onormala förhållanden så som hurrikaner. De ovan beskrivna förhållandena kan man råka ut för under långa resor, tex. då man åker över oceaner, eller vid kusten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera hundra sjömil utanför kusten. Kategori B: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 8 beaufort (ca. 21 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) är högst 4 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för under tillräckligt långa havsfärder, eller i kustvatten, då vinden och vågorna har ett öppet avstånd på flera tiotals sjömil. De ovan beskrivna förhållandena kan man också råka ut för på insjöar som är tillräckligt stora för att utveckla ifrågavarande våghöjd. Kategori C: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 6 beaufort (ca. 14 m/s) och signifikanta våghöjden (se anmärkning nedan) högst 2 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på öppna insjöar, flodmynningar och på kustvatten i måttliga väderleksförhållanden. Kategori D: Båten är konstruerad att användas i förhållanden, där vindens styrka är högst 4 beaufort (ca. 8 m/s) och signifikanta våghöjden högst 0,3 m. Sådana här förhållanden kan man råka ut för på skyddade insjövatten, och på kustvatten då det är fint väder.

12 12 (49) Anmärkning: Signifikant våghöjd är en term som används då en båts sjöegenskaper skall uppskattas. I praktiken fås den signifikanta våghöjden genom att man beaktar den högsta tredjedelen av alla våghöjder som uppmäts på området och räknar ut medelvärdet på dessa. Om den signifikanta våghöjden är 2,0 meter är medelvärdet på alla våghöjder ungefär 1,2 meter. Största rekommenderade belastning: Se teknisk specifikation Se även punkt 5.4 Belastning. Huvudmått och kapaciteter: Se teknisk specifikation Båtens längd, bredd, djup, totalvikt osv. samt de olika tankarnas kapacitet är presenterade i den tekniska specifikationen. Tillverkarens skylt: En del av den tidigare nämnda informationen är given på tillverkarens skylt som är fäst bredvid förarplatsen. Kompletterande uppgifter är givna på vederbörliga punkter i denna handbok.

13 13 (49) Teknisk specifikation Modell Båtgategori Totallängd (exklusive badstege) Max bredd Vikt utan motor, vätskor och utrustning "Trailervikt" med största rekommenderade motor "Trailervikt" med minsta rekommenderade motor Max belastning / Max personantal Max belastning omfattar Max belastning på CE-skylten Båtens massa i full belastning Max motoreffekt Högsta rekommenderade vikt av motorn Bränsletankens volym Max djupgående med full belastning, motorn uppe Största höjd från vattenytan med lätt belastning Tillverkningsmaterial Färgkoder: - skrovet - däcket Hydraulslangar Topphastighet vid båttest YAMARIN 80 DC C 8,08 m 2,60 m Cirka 1850 kg Cirka 2490 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F350 hk -motorn (365kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt. Cirka 2403 kg Omfattar båten (ca 1850 kg) och Yamaha F250 hk -motorn (278 kg) samt en uppskattning av vätskor och utrustning (275 kg). Det är alltså inte frågan om vätskornas och utrustningens maximivikt kg 8 personer 600 kg / 8 pers (à 75 kg) + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg 740 kg Omfattar personer 8 x 75 kg = 600 kg + personlig utrustning 80 kg + basutrustning 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg = tot. 740 kg 3265 kg Omfattar båten 1850 kg + batterier 40 kg + motorn 365 kg + basutrustning 30 kg + personlig utrustning 80 kg + bränsle 200 kg + färskvatten 40 kg + septik 30 kg + eventuell räddningsflotte 30 kg + personer 600 kg. 258 kw/ 350 hk 365 kg 261 liter 600 mm 1600 mm Glasfiberförstärkt polyesterharts Ashland RAL 9016 Ashland RAL x 2,5 m 2 x 3,5 m Cirka 50 knop.

14 14 (49) Vattenlinjen av Yamarin 80 DC: Vattenlinjen: - akterhörnet - fören 140 mm uppåt från slaget med Yamaha F350 och 120 mm med Yamaha F mm neråt från slaget 5.3 Högsta rekommenderade antalet personer ombord Högsta rekommenderade antal personer ombord på Yamarin 80 DC är 8 personer. VARNING! Överskrid inte det högsta rekommenderade antalet personer ombord. Oberoende av antalet personer ombord, får personernas och utrustningens totala vikt aldrig överstiga den största rekommenderade belastningen (se punkt 5.4 "Belastning"). Under körning skall alla ombordvarande sitta på sittplatserna. Sittplatserna i Yamarin 80 DC:

15 15 (49) 5.4 Belastning Största tillåtna belastning i Yamarin 80 DC är 1010 kg. I denna belastning medräknas t.ex. följande vikter: a) den totala vikten 600 kg av personerna i båten (en vuxen persons vikt antas vara 75 kg och ett barns 37,5 kg) b) basutrustning 30 kg c) vikten på vätskor (färskvatten, bränsle osv.) i fasta tankar 240 kg d) personlig utrustning (t.ex. hobbyutrustning- och övernattningsutrustning) 80 kg e) vikten på andra förråd (septik full) 30 kg f) eventuell räddningsflotte, vikt 30 kg. VARNING! Största tillåtna belastning enbart med de nämnda viktkomponenterna Överskrid aldrig den största tillåtna belastningen då du lastar båten. Lasta alltid båten omsorgsfullt och tänk på att fördela lasten ändamålsenligt så att konstruktionstrimmet behålls (= att varken fören eller aktern sjunker speciellt mycket). Normalt skall tunga saker placeras i stuvutrymmet under akterbäken Undvik i vilket fall som helst att placera tunga saker högt uppe. 5.5 Motorn och propellern Största tillåtna motoreffekt i Yamarin 80 DC är 350 hk (258 kw). Båten är inte konstruerad för större effekt än 350 hk. Båtens köregenskaper kan vara livsfarliga om båten har större motorn än 350 hk. Garantin gäller inte för båtar som har större motor än 350 hk. Vid val av propeller ber vi dig följa återförsäljarens råd. Undvik att vända på motorn när motorbrunnens kåpa ligger mot motorhuven. Garantin ersätter ej skador på motorhuven som är förorsakade av motorbrunnens kåpa. 5.6 Förhindrande av vatteninträngning och stabilitet Skrov- och däcksgenomföringar samt avstängningsventiler Yamarin 80 DC har ett självlänssystem som innebär att sittbrunnen töms på regnvatten när båten ligger i sjön. Länssystemet fungerar också på land om fören är högre upp än aktern. Avstängningsventilen finns under den runda inspektionsluckan inne under akterbänken. Ventilen skall vid behov vara stängd då båten är fullastad för att förhindra eventuellt vattenintrång. I andra fall skall länsöppningen ALLTID vara öppen, så att regnvattnet kan fritt rinna ur båten. I båten finns två länspumpar, en handlänspump och en elektrisk pump. Den elektriska länspumpen har en kapacitet på ca 65 l/min och den manuella handpumpen 0,5 l/drag. Pumparnas placering ser du på nästa bild.

16 16 (49) Yamarin 80 DC självlänssystem: 1. Dyvika 6. Tömningsgenomföring 2. Automatlänspumpens tömningsgenomföring 7. Handlänspump 3. Handlänspumpens tömningsgenomföring 8. Bakslagsventil 4. Tömningsrör (gummiklaff) 5. Avstängningsventil 9. Elektrisk länspump Det är på ägarens ansvar att en öskar eller ämbar finns i båten samt att de är säkrade för bortkommande. VARNING! Länspumpssystemet är inte dimensionerat för att kunna klara av läckage orsakade av grundstötning eller annan motsvarande skada. SÄKERHETSÅTGÄRD! Kontrollera med jämna mellanrum att båda länspumparna fungerar. Ta bort skräp från sugöppningarna. Den elektriska länspumpen kan du kontrollera genom att demontera fanerskivan inne i akterbänken. Därefter lyfter du upp pumpen genom att ta tag i slagen och elledningar. Pumpen ligger i ett fack och är alltså inte fastsatt med skruvar. Ändan på handpumpens sugslang finns mellan bränsletanken och akterspegeln så den kommer du även åt då du demonterar fanerskivan inne i akterbänken. VARNING! Stäng alltid dräneringsrörets ventil då dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen. Avspärrningsklaffen till utloppet som finns i akterspegeln hindrar endast vid backning vattnet från att komma in!

17 17 (49) VARNING! VARNING! Se till att vattnet obehindrat kan rinna ut genom dräneringsröret. Eventuellt skräp, t.ex. löv om hösten kan hindra vattnet att rinna ut, vilket kan leda till att båten vattenfylls och sjunker. Länssystemet fungerar inte i köldgrader. Det samlas alltid lite kondensvatten i mellanbottnen. Särskilt när båten blir äldre finns det risk att genomföringarna i skrovet och durken kan släppa igenom lite vatten. Kom ihåg att alltid kontrollera båtens mellanbotten via inspektionsluckan under akterbänken innan du lämnar båten vid bryggan eller bojen och alltid innan du ger dig ut på sjön. Låt alltid en befullmäktigad reparatör reparera eventuella läckage. Båtens köregenskaper kan bli livsfarliga om det finns vatten i mellanbottnen. När båten är i rörelse bör båtens skrovfönster hållas stängda. Stäng båtens skrovfönster också när båten ligger vid bryggan eller ankrad utan bevakning. I häftigt väder bör alla luckor, fack och dörrar hållas stängda för att minimera risken på vattenfyllning av båten Stabilitet och flytbarhet Ta i beaktande att båtens stabilitet försämras av vilken som helst tyngd som är högt placerad. Alla förändringar i placeringen av vikterna kan inverka betydligt på båtens stabilitet, trim och prestanda. Kom också ihåg, att stora brytande vågor alltid är en fara för stabiliteten. 5.7 Undvikande av eldsvåda eller fara för explosion Tankning Stäng av motorn och släck cigarretterna innan du börjar tanka. Under tankning bör man inte använda elektriska apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor. Ifall påfyllningspistolen slår av hela tiden då du tankar båten bör du svänga på pistolen (t.ex. 90 grader) så att inte strålen går rakt emot tanklockskedjans fastsättning. Använd inte plasttratt då du tankar bränsle eftersom den förhindrar urladdningen av den statiska elektriciteten mellan påfyllningspistolen och -beslaget. Tips: Om du är rädd att det stänker bränsle under tankningen på det syntetiska teak däcket, lönar det sig att väta det med vatten före tankningen. Man kan också hålla en trasa som skydd vid påfyllningsöppningen under tankningen så bränslet ej slipper och stänka på däcket. Ha alltid en kanister med reservbensin i båten. Lämpligt utrymme, särskilt med tanke på brandsäkerheten, är endera ankarboxen i aktern. Där finns det ingen risk för att förgasad bensin kommer i kontakt med batteriutrymme eller elsystem. Förvara alltså inte reservkanistrar som innehåller bensin på ställen som inte är ventilerade p.g.a. brandfaran.

18 18 (49) Förvara inga lösa föremål, som då de rör på sig kan strypa bränsletillförseln till motorn. Detta gäller speciellt föremål som kan förskjutas mot slangarna till eller från bränslefiltret. Kontrollera årligen att bränsleslangarna inte är slitna vid genomföringarna. Märk, att tankarnas fulla kapacitet inte alltid kan användas beroende på båtens trim- eller krängningsvinkel. VARNING! Förgasad bensin är explosivt. Iaktta ovillkorlig stor försiktighet och följ dessa anvisningar vid tankningen. Bensinlukt innebär alltid att det finns förgasad bensin i båten Andra system som förbrukar bränsle (kokplatta och värmare) Kokplattan (Wallas 800) och värmeanläggningen (extratillbehör) har en skild bruksanvisning och är därför inte medtagen i denna ägarhandbok. Kokplattans och värmeanläggningens bränsletankar ligger under vänstra baksätet. Använd endast lyspetroleum (= paraffinolja) av hög kvalitet som bränsle. Då du fyller eller byter ut lyspetrolumtanken bör kokplattan vara avstängd. Använd inte apparater eller utrustning som kan förorsaka gnistor då du handskas med lyspetroleum. Torka upp lyspetroleum som eventuellt spillts. Kokplatta och värmeanläggning (extratillbehör) i Yamarin 80 DC: 1. Plats för lyspetroleumvärmare 6. Värmeannordningens avbrytar plats, 2. Plats för lyspetroleumvärmarens ovanför skåpdörren luftintag 7. Utblåsnings munstycke 3. Bränsleslang till 8. Bränsletank om lyspetrolemuvärmare lyspetroleumvärmaren installerad 4. Varmluftsslang 5. Kajutans utblåsnings munstycke

19 19 (49) Avbrytare till pentryn i Yamarin 80 DC: 1. Kokplattans reglage 3. Vattenpumpens strömbrytare 2. Kokplattans strömbrytare 4. Vattenkran VARNING! Locket ovanpå pentryt är av härdat glas. Härdat glas är hållbart och tål relativt hård behandling men det är dock bra att veta att glaskanten är ömtålig för slag och stötar. När man lägger ner pentrylocket skall man inte ha något på kokplattan eller i diskhon som kan bli i kläm. Under körning bör pentrylocket alltid vara säkrat med båda skjutreglarna. På grund av brandfara bör trälocket alltid läggas på diskhon då den icke används. Solstrålarna kan reflekteras via diskhon och antända t.ex. en disktrasa son hänger på vattenkranen. Därför är det ytterst viktigt att trälocket finns som solskydd alltid då man inte använder diskhon. Locket ovanpå pentryt ger inte tillräckligt skydd mot solstrålarna. Om båten är utrustad med lysfotogenvärmare (tilläggsutrustning), vänd ej fast blåsmunstyckena när värmaren är i bruk annars blir värmaren överhettad och överhetningsskyddet slår på Brandförsvar Båten är utrustad med en 2 kilograms handsläckare av klass 8A 68B. För att handsläckarens funktion skall vara säkrad bör den varje år granskas av en auktoriserad granskare. Ifall handsläckaren byts ut, bör den nya släckarens släckningskapacitetet motsvara den gamla släckarens.

20 20 (49) Handsläckarens position i Yamarin 80 DC: 1. Handsläckare 2. Kokplatta 3. Bränsletank Försäkra dig om att brandsläckningsutrustningen är lätt att komma åt även då båten är lastad. Informera alla i besättningen om var brandsläckningsutrustningen finns och om dess funktion. Kom ihåg att aldrig - blockera gången till luckor och utrymningsöppningar - blockera tillträde till säkerhetsanordningarna, t.ex. elsystemets brytare - förhindra åtkomligheten till handsläckaren - lämna båten oövervakad, då spisen eller värmare är i bruk - göra ändringar i något av båtens system (speciellt el- eller bränslesystem) eller låta en obehörig person göra ändringar i något av båtens system - fylla på en kok- eller värmeapparaten som är i bruk - röka då någon handskas med bränsle i båten.

21 21 (49) 5.8 Huvudbrytare och säkringar Huvudbrytarnas funktion: - Avbrytaren medsols strömkretsen påkopplad - Avbrytaren motsols batteriet frånkopplat Koppla av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar båten och koppla in när du brukar båten. 1. Huvudavbrytare för motor 5. Förpropeller säkring 2. Huvudavbrytare för Service 6. Bakre ankarvinschens 3. Avbrytare för direktmatning* säkring (tilläggsutrustning) 4. Säkrings panel * Påkopplad då röd färg syns på avbrytaren. Strömkretsarnas säkringar är placerade så att en del finns i samband med huvudströmbrytaren och en del vid förarplatsen. Säkringarnas storlek framgår av elschemat. Ändra inte på säkringarnas ampertal och montera inga komponenter som leder till att strömkretsens nominella strömstyrka överskrids. Koppla alltid av strömmen från båda huvudströmbrytarna och motsvarande koppla också båda på. Koppla också av strömmen i fall du gör elinstallationer. Koppla inte av direktströmmen (i övre bilden nr 3: direct supply) om du vill att elektrisk länspumpen skall fungera under tiden båten inte används. Kom ihåg att stänga kylskåp, kokplatta, plotter och radio osv. Alla de får strömmen via direkt matningen.

22 22 (49) OBS! OBS! OBS! Koppla av strömmen också i fall du gör elinstallationer. Koppla aldrig av strömmen med huvudbrytaren medan motorn är i gång! Detta kan leda till att motorns elsystem förstörs. Gör ej elinstallationer (som lampbyte) när strömmen är tillkopplad. Låt en yrkesman göra de större elinstallationerna. Yamarin 80 DC styrpulpetens säkringspanel: 1. Säkringarna volts eluttag

23 23 (49) 5.9 Användning Om det här är din första båt eller båttypen är ny för dig rekommenderar vi att du tar med dig en person som har erfarenhet av motsvarande båtar under de första färderna Manöverutrustning Det är lätt att lära sig manövrera en Yamarin 80 DC, men omväxlande förhållanden, såsom vind och sjögång, ställer båtföraren ständigt inför nya situationer. Fjärreglaget omfattar gasen, växel framåt och bakåt samt reglering av riggvinkeln. Båten har hydraulstyrning. Yamarin 80 DC:s manöverutrustning 1. Plats för radio 7. Strömlås 2. Hydraulstyrnings oljepåfyllning 8. Elstyrda fjärreglage 3. Bogpropellerns manöverpanel 9. Tilt-rattens justering 4. Digital mätare 10. Säkringspanel 5. Avbrytarpanel 11. Nödbrytare 6. Manöverpanel för trimplan Nödbrytare Nödbrytaren är en anordning vars ena ände skall fästas i avbrytaren som finns i undre kanten av fjärreglaget och den andra till exempel i flytvästen. Nödbrytaren stänger av motorn automatiskt när den lossnar från avbrytaren i fjärreglaget. Det är mycket viktigt att båten stannar om föraren av någon anledning mister balansen och slungas bort från manöverplatsen.

Yamarin 68 Cabin ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 68 Cabin ÄGARENS HANDBOK 1 (39) Yamarin 68 Cabin ÄGARENS HANDBOK 2 (39) FÖRORD Bästa ägare av Yamarin 68 Cabin! Vi tackar Er för att ha valt en Yamarin. Syftet med denna handbok är att hjälpa Er använda båten säkert och angenämt.

Läs mer

Yamarin Cross 63 Bow Rider

Yamarin Cross 63 Bow Rider 1 (42) Yamarin Cross 63 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 2 (42) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin Cross 63 Bow Rider! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin. Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Handbok Aluminiumbåt Nävra eka I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 Allmänt 4 2 Definitioner 4 3 Båtens egenskaper och användning 5 3.1 Allmänt 5 3.2 Båtens basuppgifter 5 3.3 Största rekommenderade

Läs mer

Yamarin 68 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 68 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK Yamarin 68 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (38) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 68 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin. Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK

63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 63 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK Bästa båtägare av Yamarin Cross 63 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin. 2 Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert och angenämt.

Läs mer

Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön.

Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. ÄGARENS HANDBOK 2 FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med denna handbok är att hjälpa Er använda

Läs mer

Yamarin Cross 53 Center Console ÄGARENS HANDBOK

Yamarin Cross 53 Center Console ÄGARENS HANDBOK ÄGARENS HANDBOK 2 (38) FÖRORD Vi gratulerar dig till valet av en Yamarin! Ägarens handbok beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och vårda båten. Den är utarbetad för att vara

Läs mer

YAMARIN 62 Center Console

YAMARIN 62 Center Console 1 (34) YAMARIN 62 Center Console ÄGARENS HANDBOK 2 (34) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med

Läs mer

YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK

YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 1 (35) YAMARIN 53 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 2 (35) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med denna

Läs mer

Yamarin Cross 64 Bow Rider. Användarhandbok

Yamarin Cross 64 Bow Rider. Användarhandbok Användarhandbok 2 (47) FÖRORD Tack för att du valde en Yamarin Cross! Användarhandboken beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och vårda båten. Den är utarbetad för att vara

Läs mer

Yamarin 56 Bow Rider. Användarhandbok

Yamarin 56 Bow Rider. Användarhandbok Användarhandbok 2 (48) FÖRORD Vi gratulerar dig till valet av en Yamarin! Användarhandboken beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och vårda båten. Den är utarbetad för att

Läs mer

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE 1 FÖRORD Bästa ägare till en Alukin-båt! Vi tackar för valet och önskar dig många angenäma stunder till sjöss. Den här handboken är gjord för att

Läs mer

42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK

42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK 42 Side Console ANVÄNDARHANDBOK 2 FÖRORD Bästa Yamarin-båtägare! Vi lyckönskar dig till valet av en pålitligt Yamarin-båt. Handboken beskriver egenskaperna hos din nya båt och hjälper dig att hantera och

Läs mer

Yamarin 7440. Ägarens handbok

Yamarin 7440. Ägarens handbok Yamarin 7440 Ägarens handbok KONTROLLERA ALLTID INNAN DU GER DIG UT PÅ SJÖN: Rådande väderleksförhållanden och väderprognoser Ta i betraktande vind, sjögång och sikt. Är din båt till sin storlek och utrustning

Läs mer

YAMARIN 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console

YAMARIN 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console 1 (64) 42 Open S, 42 Open L, 44 Side Console, 46 Side Console, 47 Twin Console, 50 Side Console, 50 S Side Console, 50 Twin Console ÄGARENS HANDBOK 2 (64) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN

Läs mer

Yamarin 4210. Ägarenshandbok

Yamarin 4210. Ägarenshandbok Yamarin 4210 Ägarenshandbok 1 FÖRORD Bästa ägare av den finska båten YAMARIN 4210! Vi tackar dig för att du har valt YAMARIN! Den här handboken är gjord för att hjälpa dig att tryggt hantera din nya båt

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Yamarin 5940. Ägarens handbok

Yamarin 5940. Ägarens handbok Yamarin 5940 Ägarens handbok KONTROLLERA ALLTID INNAN DU GER DIG UT PÅ SJÖN: 2 - Rådande väderleksförhållanden och väderprognoser Ta i betraktande vind, sjögång och sikt. Är din båt till sin storlek och

Läs mer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer Användarhandbok för CB66 Racer 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion... 3 Specifikation och ritningar... 3 CE-märkning... 3 2. Säkerhet... 4 Max last... 4 Säkerhetsutrustning... 4 Kapsejsning... 5 Flytankar...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Yamarin 6110. Ägarens handbok

Yamarin 6110. Ägarens handbok Yamarin 6110 Ägarens handbok KONTROLLERA ALLTID INNAN DU GER DIG UT PÅ SJÖN: Rådande väderleksförhållanden och väderprognoser Ta i betraktande vind, sjögång och sikt. Är din båt till sin storlek och utrustning

Läs mer

STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR

STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR SU R 1985 2015 A V I - B ÅT 30 ÅR STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING 5700 SR Duo P EFFEKT 1 pers. 6 pers. 70 hk 31 kn 26 kn 60 hk 29 kn 24 kn 50 hk 26 kn 22

Läs mer

STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR

STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR SU R 1985 2015 A V I - B ÅT 30 ÅR STYRPULPETBÅTAR FISKEBÅTAR STUGBÅTAR RODDBÅTAR 5700 SR Duo STYRPULPETBÅTAR MED SJÄLVTÖMNING P EFFEKT 1 pers. 6 pers. 70 hk 31 kn 26 kn 60 hk 50 hk 29 kn 26 kn 24 kn 22

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Yamarin 61 Center Console 1 (37) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 61 Center Console 1 (37) ÄGARENS HANDBOK 1 (37) Yamarin 61 Center Console ÄGARENS HANDBOK 2 (37) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 61 Center Console! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Manual till AquaSmart

Manual till AquaSmart Manual till AquaSmart Innehåll: 1. Introduktion 2. Användning 3. Följande levereras till gummibåten 4. Uppblåsning och montering a. Båt med uppblåsbar durk b. Båt med aluminium durk 5. Motor 6. Ventilverktyg

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

CAPELLI - ITALIENSK DESIGN

CAPELLI - ITALIENSK DESIGN CAPELLI - ITALIENSK DESIGN PERFEKT DAGSBÅT Capelli 19 Open är en öppen båt i modern design. En bred centerkonsoll med utsökta detaljer som skyddas av den böjda vindrutan. Ett stort soldäck i fören och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Våra nya sextioåttor en helt ny körupplevelse! Sidorna 10-13.

Våra nya sextioåttor en helt ny körupplevelse! Sidorna 10-13. Våra nya sextioåttor en helt ny körupplevelse! Sidorna 10-13. Innehåll 2008 Yamarin glädje till sjöss 4-5 76 Day Cruiser 6-7 74 Cabin 8-9 68 Cabin 10-11 68 Day Cruiser 12-13 64 Day Cruiser 14-15 62 Walk

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALU CRAFT 16. Tillverkare: Nordwall Marin AB Andersbergsvägen Lidingö - 1 -(16)

INSTRUKTIONSBOK ALU CRAFT 16. Tillverkare: Nordwall Marin AB Andersbergsvägen Lidingö - 1 -(16) INSTRUKTIONSBOK ALU CRAFT 16 Tillverkare: Nordwall Marin AB Andersbergsvägen 4 181 47 Lidingö - 1 -(16) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 2-2 INTRODUKTION 3 2.1 HIN-kod...3 2.2 Varningar...3

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Yamarin 63 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 63 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 1 (42) Yamarin 63 Bow Rider ÄGARENS HANDBOK 2 (42) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 63 Bow Rider! Vi tackar Dig för att ha valt en Yamarin Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK April 2011 1 AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK Infact Oy ANVÄNDARHANDBOK April 2011 2 INNEHÅLL ALLMÄNT.. 1 FÖRPACKNING OCH LAGRING.. 2 TEKNISK INFORMATION.. 3 INSTALLATION 4 ANVÄNDNING 5 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

GLAS FIBER BÅTAR. Open Elegance Line Sun Deck Classic Line Open Classic Line Fisherman Line

GLAS FIBER BÅTAR. Open Elegance Line Sun Deck Classic Line Open Classic Line Fisherman Line GLA FIBER BÅTAR Open Elegance Line un Deck Classic Line Open Classic Line Fisherman Line elvas välbyggda glasfiberbåtar! Vilken båt passar dig? Båtarna från elva Marine är till för alla som älskar att

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer