A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -"

Transkript

1 A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer.

2 Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin? Man kan naturligtvis använda sökmotorer som Google. Men om man vill hi"a alla relevanta ar1klar är det nödvändigt a" göra systema1ska sökningar i databaser.

3 I en databas finns referenser 1ll ar1klar, dvs uppgiker om förfa"are och 1tel och i vilken 1dskriK och när de är publicerade. Och oka e" abstract, en sammanfa"ning. Vidare ämnesord som beskriver ar1kelns innehåll. Och - i bästa fall - en länk 1ll ar1keln i fulltext.

4

5 A" tänka på vid sökning - Grundläggande är a" man tänker eker: vad vill jag söka eker? Vilket är ämnet? Vilka delar består det av? Vilka sökord kan jag använda? Vilka är sökord nödvändiga och vilka är villkorliga? Kort sagt: man måste ha en genomtänkt söklogik.

6 Fritextsökning: sökorden kan stå var som helst i referensen. Ämnesordssökning: använd databasens fastställda ämnesord. Ämnesordssökning ger mer precision. Ämnesord i CINAHL: CINAHL Headings Ämnesord i PubMed: MeSH

7 Svensk MeSH - MeSH sökverktyg översä"er från svensk term 1ll MeSH- term eller tvärtom e" användbart verktyg. Möjlighet a" gå direkt 1ll PubMed- eller SveMed- sökning från sökverktyget. Obs! Ingen allmän medicinsk ordbok. h"p://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm

8 Utgå aldrig från a" dina sökord är de rä"a. Kolla språkbruk - vilka ämnesord har databasen? Vik1gt a" komma ihåg: du söker en teckensträng, inte ords mening Och nu 1ll söklogik: några grundläggande sä" a" kombinera sökord

9 A AND B Hjär1nfarkt AND kvinnor ger referenser som uppfyller villkoret a" sam1digt innehålla båda sökorden. AND begränsar mängden referenser.

10 A OR B Bulimia OR anorexia ger referenser som uppfyller villkoret a" innehålla endera eller båda sökorden. OR utökar mängden referenser.

11 A NOT B Drogmissbruk NOT alkoholmissbruk En sökning med NOT tar bort en del av en sökmängd

12 CINAHL - Tillgänglighet: inom högskolan, även extern login. En referensdatabas ( > 2 miljon referenser) med abstracts och delvis fulltext (direktlänkning om ni si"er vid en dator på HiH:s nät). Ar1klar inom hälso- och sjukvård och omvårdnad, sjukgymnas1k, arbetsterapi, folkhälsofrågor, arbetsmiljö- och arbetsmedicin och sociala frågor. Huvudsakligen engelskspråklig. Vik<gt: möjligt begränsa sökningen <ll vetenskapliga ar<klar.

13 PubMed - Tillgänglighet: fri. Referens- och fulltextdatabas Databasen täcker områdena allmän och klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. Ar1klar ur drygt dskriKer indexeras varav ca 550 inom omvårdnad och rehabilitering. Mer än 20 miljoner referenser från 1950 och framåt. En del länkar <ll ar<klar i fri fulltext. PubMeds ämnesordssystem heter Mesh thesaurus.

14 SveMed+ - Tillgänglighet: fri. Referensdatabas. Produceras av Karolinska Ins1tutets bibliotek Databasen innehåller referenser 1ll nordiska ar1klar inom hälso- och sjukvård. Även en del länkar 1ll fulltext. Ämnesområde: medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård, idro"smedicin, odontologi. En del av mer populärvetenskaplig karaktär. Ar1klarna indexeras enligt MeSH.

15 Plus en mängd andra Academic Search Elite Science Direct Scopus PsycInfo m fl

16 Lär dig a" söka i databaserna (även om det kan ta 1d) Lär dig hi"a ar1klarna - tryckta eller i fulltext. Gå 1ll Högskolebiblioteket i Halmstads 1dskriKslista för a" se om en 1dskriK finns elektroniskt (eller tryckt, i Halmstad). Campusbiblioteks 1dskriKslista. Ar1klar som vi inte har beställer du av Campusbiblioteket - 20 kr/ar1kel.

17 Redovisning av sökhistorik CINAHL (MM Postopera1ve Pain ) AND (MH Music Therapy ) Limiters: Published Date from: ; English Language; Research Ar1cle

18 Redovisning av sökhistorik PUBMED Pain, Postopera1ve [Majr] AND Music Therapy [Mesh] Limits: only items with abstracts, English, published in the last 10 years

19 A" skriva referens enlig APA CINAHL 1: Klicka på Cite

20 A" skriva referens enlig APA CINAHL 2: då skapas korrekta referenser enligt olika system

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd

Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Sällskapsdjurs hälsoeffekter hos äldre -en outnyttjad omvårdnadsåtgärd Lina Ivarsson Linda Johansson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad - Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90) Vt 2012 Sektionen för

Läs mer

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill Börja med att placera mappen med JagVill på Skrivbordet. Byt namn på mappen till något passande 12 oktober Man klickar på en av de 8 rutorna och då kan en röst spelas upp om man lagt in en sådan t ex till

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014 11 Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer