FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl Tisdagen den 24 februari 2015 kl och kl Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001) 23 februari 2015 kl Godkännande av föredragningslistan 2. Meddelanden från ordföranden 3. Justering av protokollet från sammanträdet den januari 2015 PV PE v En möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter JURI/8/02042 Föredragande: Virginie Rozière (S&D) Behandling av arbetsdokument DT PE v Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående OJ\ rtf PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 rättigheter i informationssamhället JURI/8/ /2256(INI) Föredragande: Julia Reda (Verts/ALE) Rådg. utsk.: ITRE, IMCO, CULT Behandling av förslag till betänkande PR PE v februari 2015 kl Redogörelse för en undersökning av juridisk instrument och förlikning inom EU (Brunel University London) 23 februari 2015 kl Privata enmansbolag med begränsat ansvar JURI/8/00431 ***I 2014/0120(COD) COM(2014)0212 C7-0145/2014 Föredragande: Luis de Grandes Pascual (PPE) Rådg. utsk.: ECON, EMPL, ITRE, IMCO Behandling av arbetsdokument 8. Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar JURI/8/ /2228(INI) Föredragande Axel Voss (PPE) av yttrande: Ansv. utsk.: INTA Bernd Lange (S&D) DT PE v01-00 Rådg. utsk.: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 1 april 2015 kl Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet JURI/8/ /2252(INI) COM(2014)0506 Föredragande: Sajjad Karim (ECR) Rådg. utsk.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE, AFCO, FEMM, PETI PE v /6 OJ\ rtf

3 10. 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning ( ) JURI/8/ /2253(INI) COM(2014)0612 Föredragande: Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) Rådg. utsk.: ECON, ENVI, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO, PETI 11. Ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning JURI/8/00435 ***I 2014/0121(COD) COM(2014)0213 C7-0147/2014 Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (S&D) Rådg. utsk.: ECON, IMCO, LIBE Behandling av ändringsförslag 12. Skriftlig fråga P /14 (artikel 130(4)) (Begäran från Sophia in 't Veld) 24 februari 2015 kl Inom stängda dörrar Samordnarnas sammanträde 24 februari 2015 kl * * * * * * 13. Information från ordföranden om samordnarnas beslut *** Omröstning *** PR PE v Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande JURI/8/00263 ***I 2013/0403(COD) COM(2013)0794 C7-0414/2013 Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) Antagande av förslag till betänkande OJ\ rtf 3/6 PE v01-00

4 15. Europeiska åklagarmyndigheten (interimsbetänkande) JURI/8/ /0255(APP) COM(2013)0534 Föredragande Victor Negrescu (S&D) av yttrande: Ansv. utsk.: LIBE Monica Macovei (PPE) PR PE v01-00 Rådg. utsk.: BUDG, CONT, JURI Antagande av förslag till yttrande (preliminärt) Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 februari 2015 kl Begäran enligt artikel 139 från Sulik från kontoret för harmonisering i den inre marknaden Antagande av ett förslag till yttrande i form av en skrivelse *** Omröstningen avslutas *** Inom stängda dörrar 24 februari 2015 kl Valprövning (artikel 3) 18. Tvister som berör parlamentet (artikel 141) 19. Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet JURI/8/ /2203(IMM) Föredragande: Laura Ferrara (EFDD) 24 februari 2015 kl Begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Viktor Uspaskich JURI/8/ /2095(IMM) Föredragande: Evelyn Regner (S&D) Utfrågning 24 februari 2015 kl Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis parlamentariska immunitet och PE v /6 OJ\ rtf

5 privilegier JURI/8/ /2096(IMM) Föredragande: Andrzej Duda (ECR) Utfrågning 24 februari 2015 kl Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos parlamentariska immunitet JURI/8/ /2191(IMM) Föredragande: Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) Utfrågning (preliminärt) 24 februari 2015 kl PR PE v Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet JURI/8/ /2044(IMM) Föredragande: Tadeusz Zwiefka (PPE) 24 februari 2015 kl Utfrågning om de administrativa förfarandena i EU och Förenta staterna 24 februari 2015 kl Margot Fröhlinger, Europeiska patentverket, redogör för situationen rörande patentpaketet 24 februari 2015 kl Rättstjänsten redogör för domstolens yttrande 2/13 24 februari 2015 kl Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång JURI/8/00060 OJ\ rtf 5/6 PE v01-00

6 *** 2010/0361(NLE) 05651/2012 C7-0069/2012 Föredragande: Pavel Svoboda (PPE) Rådg. utsk.: ITRE, IMCO, CULT, LIBE Behandling av förslag till betänkande 28. Mot ett förnyat samförstånd om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter: en EU-handlingsplan JURI/8/ /2151(INI) COM(2014)0392 Föredragande: Pavel Svoboda (PPE) Rådg. utsk.: ITRE, IMCO, CULT, LIBE Behandling av förslag till betänkande Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 mars 2015 kl Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas JURI/8/00273 ***I 2013/0402(COD) COM(2013)0813 C7-0431/2013 Föredragande: Constance Le Grip (PPE) Rådg. utsk.: EMPL, ITRE, IMCO Behandling av förslag till betänkande Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 mars 2015 kl Stärkande av vissa aspekter av presumtionen för oskuld och av rätten att få vara närvarande vid rättegång i brottmål JURI/8/00268 ***I 2013/0407(COD) COM(2013)0821 C7-0427/2013 Föredragande Pascal Durand (Verts/ALE) av yttrande: Ansv. utsk.: LIBE Nathalie Griesbeck (ALDE) Rådg. utsk.: JURI Behandling av förslag till yttrande Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 mars 2015 kl Övriga frågor 32. Kommande sammanträde(n) 17 mars 2015 (Bryssel) mars 2015 (Bryssel) PA PE v01-00 PR PE v01-00 PE v /6 OJ\ rtf

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2014 Elisabeth Svantesson Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:198

Regeringens proposition 2013/14:198 Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer