Se nästa sida. Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se nästa sida. Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Utses att justera Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, fredagen den 7 november klockan Sekreterare... Paragrafer Ola Blomberg Ordförande... Per Rosengren 135 Jan Wahn Justerande... Rune Skogsberg Marianne Kjellquist

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Per Rosengren (V) Ålderspresident Jan Wahn (C) Ordförande Cathrine Kronberg (M) 1: e vice ordförande Gerd Larsson (S) 2: e vice ordförande Marina Smedberg (S) Ersättare Janne Jansson (S) Ledamot Linnéa Wall (S) Therése Weckström (S) Leif Andersson (S) Marianne Kjellquist (S) Marianne Johansson (S) Sture Pettersson (S) Ida Ekeroth (S) Björn Nilsson (S) Marie Molin (S) Leif Udéhn (S) Tuula Ojala (S) Ola Bergqvist (S) Peringe Carlsson (S) Johan Abrahamsson (M) Sten Bergheden (M) Siv Samuelsson (M) Ersättare Rolf Rutgersson (M) Ledamot Stellan Kronberg (M) Marianne Aldén (M) John-Gunnar Nilsson (M) Björn Fagerlund (M) Anette Karlsson (M) Erik Ekblom (M) Sandra Magnusson (M) Gunilla Norrman (M) Jonas Ivarsson (M) Mikael Jonsson (V) Sara Wallmon (V) Marie Engström Rosengren (V) Christer Dalvik (MAP) Henrik Karlsson (MAP) Rune Skogsberg (C) Maria Jansson (C) Leif Andersson (C) Ersättare Jan Hallström (FP) Ledamot Johan Gotthardsson (FP) Morgan Forsberg (KD) Emma Sjögren (KD) Nils Farken (MP) Caisa Lycken (MP) Ola Jonegård (SD) Marie Bivefors (SD)

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Kf 135 (2014/395) Val av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunfullmäktige (kommunfullmäktiges presidium) s beslut För mandatperioden 15 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 väljer fullmäktige: 1. Jan Wahn (C) till ordförande i kommunfullmäktige. 2. Cathrine Kronberg (M) till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. 3. Gerd Larsson (S) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Behandling i kommunfullmäktige Val av ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Jan Wahn (C)till ordförande. Ålderspresident Per Rosengren (V) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Jan Wahn (C) till ordförande i kommunfullmäktige. Val av förste vice ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Cathrine Kronberg (M) till förste vice ordförande. Ålderspresident Per Rosengren (V) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Cathrin Kronberg (M) till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Val av andre vice ordförande Marianne Kjellquist (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Gerd Larsson (S) till andre vice ordförande. Ålderspresident Per Rosengren (V) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Gerd Larsson (S) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. s presidium Lönekontoret

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Kf 136 Avtackning av avgående ledamöter i kommunfullmäktige Ordföranden Jan Wahn (C) tackar de avgående ledamöterna för deras insatser som ledamöter av kommunfullmäktige. Ordföranden överlämnar minnesgåvor och blommor till de avgående ledamöterna. De som avgår i och med mandatperiodens utgång är: Håkan Fernström (S) Magnus Landgren (KD) Bengt-Erik Askerlund (MP) Jens Söder (S) Tommy Pettersson Friberg (S) Gunilla Hellsten Boman (M) Anita Öhlander (FP) Christer Svanström (FP) Rolf Oldin (KD) Ingalill Bertilsson (S) Inga-Lill Berg (V) Charlotta Mellberg (V) Adrian Andersson (V) Rune Eriksson (MAP) Anna Stenlund (MAP) Gabriella Svensson (SD) Morgan Johansson (SD) Följande förtroendevalda valdes till ledamöter i kommunfullmäktige vid valet De har dock begärt att få bli entledigade från uppdraget och uppmärksammas därför med minnesgåva och blommor. Urban Ahlin (S) Charlotte Matsson (M)

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Kf 137 (2014/395) Val av kommunens revisorer för mandatperioden s beslut För mandatperioden 15 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 väljer fullmäktige revisorer enligt följande uppställning: Ledamöter: 1. Lennart Ström (S) 2. Lena Garre (S) 3. Kent Lindqvist (V) 4. Rune Kjernald (C) 5. Björn Andersson (M) 6. Bengt Olof Aronsson (FP) Ordförande: Lennart Ström (S) Vice ordförande: Rune Kjernald (C) Behandling i kommunfullmäktige Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i kommunrevisionen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Val av ordförande Marianne Kjellquist (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Lennart Ström (S) som ordförande för kommunrevisionen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Lennart Ström (S) som ordförande för kommunrevisionen. Val av vice ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Rune Kjernald (C) som vice ordförande för kommunrevisionen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Rune Kjernald (C) som vice ordförande för kommunrevisionen. s presidium Lönekontoret Kommunrevisionen Kommunens auktoriserade revisor

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Kf 138 (2014/395) Val av kommunfullmäktiges valberedning s beslut För mandatperioden 15 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 väljer fullmäktige valberedning enligt följande uppställning: Ledamöter: Marie Molin (S) Nils Farken (MP) Maria Jansson (C) Jan Hallström (FP) Morgan Forsberg (KD) Ersättare: Ida Ekeroth (S) Björn Nilsson (S) Rune Skogsberg (C) John-Gunnar Nilsson (M) Johan Gotthardsson (FP) Ordförande: Maria Jansson (C) Vice ordförande: Marie Molin (S) Behandlingen i kommunfullmäktige Val av ledamöter Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Val av ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Maria Jansson (C) som ordförande för valberedningen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Maria Jansson (C) som ordförande för valberedningen. Val av vice ordförande Marianne Kjellquist (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Marie Molin (S) som vice ordförande för valberedningen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Marie Molin (S) som vice ordförande för valberedningen. Val av ersättare Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Kf 138 (forts) Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Valberedningen Lönekontoret

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Kf 139 (2014/395) Val av kommunstyrelse s beslut För mandatperioden 15 oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 väljer fullmäktige kommunstyrelse enligt följande uppställning: Ledamöter Ersättare 1 Marianne Kjellquist (S) 1 Björn Nilsson (S) 2 Janne Jansson (S) 2 Linnéa Wall (S) 3 Ida Ekeroth (S) 3 Leif Udéhn (S) 4 Sture Pettersson (S) 4 Thérese Weckström (S) 5 Nils Farken (MP) 5 Mats Karlsson (MP) 6 Marie Engström Rosengren (V) 6 Per Rosengren (V) 7 Johan Abrahamsson (M) 7 John-Gunnar Nilsson (M) 8 Rune Skogsberg (C) 8 Björn Fagerlund (M) 9 Henrik Karlsson (MAP) 9 Stellan Kronberg (M) 10 Erik Ekblom (M) 10 Sandra Magnusson (M) 11 Anette Karlsson (M) 11 Johan Gotthardsson (FP) 12 Morgan Forsberg (KD) 12 Sven-Inge Eriksson (KD) 13 Göran Hellström (FP) 13 Anders Karlsson (C) Ordförande: Johan Abrahamsson (M), tillika kommunalråd. Förste vice ordföranden: Rune Skogsberg (C). Andre vice ordförande: Marianne Kjellquist (S), tillika oppositionsråd. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare tillträder omedelbart. Behandling i kommunfullmäktige Val av ledamöter Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ledamöter i kommunstyrelsen Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Val av ordförande Jan Hallström (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Johan Abrahamsson (M) som ordförande för kommunstyrelsen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Johan Abrahamsson (M) som ordförande för kommunstyrelsen.

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Kf 139 (forts.) Val av förste vice ordförande Jan Hallström (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Rune Skogsberg (C) som förste vice ordförande för kommunstyrelsen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Rune Skogsberg (C) som förste vice ordförande för kommunstyrelsen. Val av andre vice ordförande Therese Weckström (S) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Marianne Kjellquist (S) som andre vice ordförande för kommunstyrelsen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige har valt Marianne Kjellquist (S) som andre vice ordförande för kommunstyrelsen. Val av ersättare Partierna i kommunfullmäktige har nominerat förslag till ersättare i kommunstyrelsen. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under särskilda propositioner och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Kommunstyrelsen Lönekontoret

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Kf 140 (2014/395) Ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser s beslut Följande turordning ska gälla för ersättares tjänstgöring vid sammanträden med nämnder och styrelser: För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigrupp S S, MP, V, C, FP, KD, M V V, S, MP MP MP, S, V, C, FP, KD, M M M, KD, C, FP, MAP, S, MP, V C C, M, KD, FP, MAP, S, MP, V FP FP, KD, C, M, MAP, S, MP, V KD KD, C, M, FP, MAP, S, MP, V MAP - Bakgrund Enligt kommunallagen (6 kap 10 ) ska kommunfullmäktige besluta om i vilken turordning ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska tjänstgöra. bör på motsvarande sätt bestämma inträdesordningen för ersättarna (suppleanterna) i kommunens bolag. Behandling i kommunfullmäktige Partierna i kommunfullmäktige har föreslagit turordning för ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser. Ordföranden Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Samtliga nämndsekreterare

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Kf 141 KS 2014/175 Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3 s beslut beviljar socialnämnden att gå med ett underskott om tkr under innevarande år. Motivet är tillkommande kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen under sommaren. I övrigt åligger det socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Socialnämnden uppvisade ett underskott om 8,6 miljoner kronor, exklusive ett underskott om 1,3 miljoner kronor för försörjningsstöd i prognos 3 för år Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Kommunstyrelsens förslag Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Behandling i kommunfullmäktige Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget. socialnämnden ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson ekonomichef Maria Vaziri

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Kf 142 KS 2014/239 Samverkansavtal för samhällsorientering Skaraborg s beslut beslutar att teckna samverkansavtal avseende Samhällsorientering Skaraborg. Bakgrund Skaraborgs kommunalförbund beslutade att rekommendera medlemskommunerna att teckna samverkansavtal avseende Samhällsorientering Skaraborg under förutsättning att eventuella ändringar efter granskning av jurist inte ändrar på frågan i sak. Under åren har samhällsorientering i Skaraborg bedrivits genom kommunsamverkan i projektform (SAM-projektet) där Skaraborgs kommunalförbund varit projektägare. Projektet har varit externfinansierat från Länsstyrelsen. Syftet har varit att alla nyanlända i Skaraborg, oavsett vilken kommun de är bosatta i eller vilken språkgrupp de tillhör, ska få en kvalitativ samhällsorientering. Projektet har haft i uppdrag att utveckla och implementera en samverkansmodell för samhällsorientering i Skaraborg. Riksdag och regering har bestämt vad samhällsorienteringen ska omfatta när det gäller innehåll och omfattning. I förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår att målgruppen är nyanlända som har rätt till etableringsinsatser och är mellan 18 och 65 år. Enligt lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare har målgruppen för samhällsorientering utökats till att även omfatta personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning och inte är medborgare i ett land som är anslutet till EES eller i Schweiz. Enligt förordningen ska samhällsorienteringen i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. För att kunna uppnå kraven på samhällsorientering på modersmålet behövs ett relativt stort deltagarunderlag för att verksamheten ska kunna vara kostnadseffektiv men även ur en pedagogisk synpunkt då kurserna bygger på dialog och reflektion. En samverkansmodell har arbetats fram i en för projektet utsedd arbetsgrupp och samverkansmodellen har förankrats i såväl styrgrupp för projektet, vuxenutbildningens rektorsgrupp, skol- och utbildningschefsgruppen samt presidiet för fokusområde Kunskap och kompetens. Samverkansavtalet har arbetats fram i samverkan med kommunerna. Samverkansmodellen för samhällsorientering Skaraborg bygger på att en kommun är samordnande kommun, i detta fall Skövde kommun. Samverkansavtal tecknas mellan Skövde kommun och samverkande kommuner i Skaraborg. Samverkansavtalet för samhällsorientering blir, likt övriga avtal, en bilaga till Måldokumentet Utbildning Skaraborg. Finansiering av verksamheten för samhällsorienteringen är tvådelad. En del som utgör grundersättning på årsbasis för samordningen och övriga fasta kostnader.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Kf 142 (forts.) Grundersättningen baseras på kommuninnevånarantal. Den andra delen utgör deltagaravgift för respektive deltagare som deltar i samhällsorienteringen. Förslaget är att denna samverkansmodell med tillhörande organisation träder i kraft och att avtalet är tvåårigt. Idag, för Mariestads kommun, anordnas och budgeteras samhällsorientering inom sektor stöd och omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för samhällsorientering Skaraborg. Kommunstyrelsens förslag Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Behandling i kommunfullmäktige Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget. Underlag för beslut Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden , Remiss: Samverkansavtal för samhällsorientering. Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt rektorn för Vadsbogymnasiet Maria Appelgren , Samverkansavtal för samhällsorientering. Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund , Beslut om samverkansmodell för samhällsorientering från Skaraborgs kommunalförbund Utbildningschef Katarina Lindberg Rektorn för Vadsbogymnasiet Maria Appelgren

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Kf 143 KS 2014/342 Köp av ipad till ledamöterna i kommunfullmäktige s beslut 1. beslutar att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden, d.v.s. att underlagen inte längre skickas i pappersformat. Övergången ska ske så snart beställda ipad har levererats. 2. uppmanar samtliga nämnder, inklusive MTG-nämnderna med Mariestads kommun som värdkommun, att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden. Övergången ska ske under våren Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden, d.v.s. att underlagen inte längre skulle skickas i pappersformat. Kommunstyrelsen genomförde motsvarande övergång Därefter har övriga nämnder, vid olika tidpunkter, anslutit och publicerar kallelser och handlingar digitalt på den så kallade Politikerportalen inför nämndernas sammanträden. Politikerportalen är en hemsida för förtroendevalda och berörda tjänstemän i Mariestads kommun. På politikerportalen är det bland annat möjligt att ta del kallelser och beslutsunderlag inför sammanträdet, protokoll, ekonomiska rapporter, bokslut och budgetar samt kalender för samtliga sammanträden i kommunens nämnder och arbetsutskott. Kommunledningskontoret bedriver även sedan en tid tillbaka ett utvecklingsarbete för att sjösätta en ny Politikerportal inom ramen för kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem. Målsättningen är att den nya portalen ska vara driftklar i samband med att fullmäktige övergår till digitala handlingar. Fördelarna med den nya portalen är bl.a. att det är möjligt att stryka över, färglägga och skriva i de digitala dokumenten. Vidare är det även möjligt att skicka meddelanden m.m. Fördelarna med digitala handlingar är många, de främsta fördelarna är dock den goda tillgängligheten till underlag/handlingar (även underlag från tidigare sammanträden) samt att dokumentens kvalitet är avsevärt högre än svart/vita kopior. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att förtroendevalda i Mariestads kommun ska använda ipad som läsplatta/digitalt verktyg vid en övergång till digitala handlingar i kommunfullmäktige och övriga nämnder. (Annat alternativ som diskuterades var Microsofts motsvarighet till ipad) Avsikten är att kommunfullmäktiges 49 ledamöter ska få låna en ipad under mandatperioden eller den tid som de fullgör uppdraget som ledamot. Övriga elva ipad är tillgängliga för tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige och nämnder att låna vid det sammanträde som de tjänstgör.

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Kf 143 (forts.) Kallelse och underlag till kommunens nämnder har sedan ett flertal år publicerats digitalt på Politikerportalen. Det finns därmed inget som hindrar att de nämnder som ännu inte övergått till digitala handlingar, inklusive MTG-nämnderna med Mariestads kommun som värdkommun, övergår till digitala handlingar vid sina sammanträden. Då flertalet av fullmäktiges ledamöter även är nämndsledamöter kommer nämndernas kostnad för inköp av ipad att vara överkomlig. De ledamöter eller ersättare som inte kan nyttja/hantera digitala handlingar kan kontakta respektive nämndsekreterare alternativt kommunsekreteraren som skriver ut handlingarna och lägger dem i receptionen för avhämtning (alternativt post till ledamöter i MTGnämnder). En övergång till digitala handlingar i fullmäktige innebär en engångskostnad om 342 tkr för inköp 60 ipad (inklusive fodral och stöldskyddsmärkning men exklusive utökad garanti och hårdvarusupport) Den årliga driftkostnaden uppgår till ca 128 tkr. Driftkostnaden innefattar 72 tkr för internetuppkoppling samt 56 tkr för licenskostnader (synk av e-post och ITenhetens hantering av plattan ). En övergång till digitala handlingar innebär även en lägre kostnad om 115 tkr/år då pappershandlingarna i stort sett upphör (kopiering i färg och svart/vitt, papper, inbindning, kuvert samt porto). Då kostnaderna för kopiering fördelas mellan verksamheterna i stadshuset enligt en uppskattad fördelningsmodell kommer besparingen att fördelas på samtliga verksamheter. Det är därför inte möjligt att finansiera driftkostnaden för ipad med den minskade kostnaden för kopiering m.m. Det krävs därför att administrativa enhetens budget utökas med 128 tkr för att finansiera driftkostnaden för ipad. Kommunstyrelsens förslag Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med förändringen att punkten 3 ströks. I punkt 3 föreslog kommunstyrelsen att: beslutar att utöka kommunstyrelsens budget med 128 tkr från och med år 2015 för att finansiera den årliga driftkostnaden för kommunfullmäktiges ipad. Behandling i kommunfullmäktige Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 3 ska strykas. Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) yrkande att punkten 3 ska strykas till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslagen. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri, administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin Eriksson , Köp av ipad till ledamöterna i kommunfullmäktige kompletterande skrivelse.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Kf 143 (forts.) Samtliga nämnder Chefen för sektor ledning Maria Vaziri Administrative chefen Ola Blomberg Kommunsekreterare Malin Eriksson

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Kf 144 (2014/182) Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning s beslut Redovisningen antecknas till protokollet. Bakgrund Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året. Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner och medborgarförslag. Kommunsekreterare Malin Eriksson

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Kf 145 KS 2014/373 Medborgarförslag om hundrastgård på Grangärdet s beslut överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning Bakgrund Monica Forsell, Sandbäcksvägen 65 a, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en hundrastgård på Grangärdet, på gräsplanen mellan Grangärdet förskola och parkeringen. Kommunsekreteraren

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Kf 146 KS 2014/382 Medborgarförslag om hundrastgård i tätorten s beslut överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Elisabeth Svensson, Sandbäcksvägen 22, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en hundrastgård i tätorten. Kommunsekreteraren

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Kf 147 KS 2014/361 Medborgarförslag om förbättrad framkomlighet för cyklister s beslut överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. Bakgrund Yngve Erngren, Strandvägen 31, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit två åtgärder för att förbättra framkomligheten för cyklister. - Flytta ner skyltar till en nivå där de kan uppmärksammas. - Måla cykelmarkeringar på alla cykelbanor där de är separerade från gångbanorna, t.ex. Nygatan, Drottninggatan och Göteborgsvägen. Kommunsekreteraren Tekniska nämnden

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Kf 148 KS 2014/377 Medborgarförslag om att rensa bort buskar och träd i Gärdesparken s beslut överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Bakgrund Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att den vildvuxna dungen mellan lusthuset och bostadshuset i Gärdesparken rensas bort. Kommunsekreterare Malin Eriksson

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Kf 149 KS 2014/392 Medborgarförslag om cykelväg mellan Jula och Ullervad s beslut överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Martin Samuelsson, Jula villa funkis, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en cykelväg mellan Jula och Ullervad. Kommunsekreteraren

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Kf 150 KS 2014/264 Redovisning av beslut som inte är verkställda inom socialnämndens verksamhetsområden Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom föreskriven tid. Rapporten ska även anmälas till kommunfullmäktige. Socialnämnden har nu lämnat rapporter för vård- och omsorgsförvaltningen samt individoch familjeomsorgsförvaltningen för kvartal två år Redovisningen antecknas till protokollet. Socialnämnden

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Kf 151 KS 2014/374 Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige s beslut entledigar Urban Ahlin (S) från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Ahlin. Bakgrund Urban Ahlin (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen Lönekontoret Urban Ahlin

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Kf 152 KS 2014/376 Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige s beslut entledigar Charlotte Matsson (M) från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ersättare efter Matsson. Bakgrund Charlotte Matsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen Lönekontoret Charlotte Matsson

26 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18.35 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Beslutande organ

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Beslutande organ 2011-11-28 0 ande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 15.00 18.50 ande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret senast den 9 december,

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

Nils Farken (MP) samt Sandra Magnusson (M)

Nils Farken (MP) samt Sandra Magnusson (M) Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 19.20 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Lotta Hjoberg Chef sektor stöd och omsorg 85 Anette Karlsson

Läs mer

Björn Fagerlund (M) och Jens Söder (S)

Björn Fagerlund (M) och Jens Söder (S) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 19.40 ande Se nästa sida Övriga deltagande Johanna Mac Taggart 165 Utses att justera Björn Fagerlund (M) och Jens

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 07.30-20.00 Beslutande Tommy Pettersson (S) ordförande Leif Jonegård (FP) vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 97 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Anette Karlsson (M) ledamot

Läs mer

Stina Wallqvist. Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Stina Wallqvist. Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-14 114 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande 97, 99-109 Tuula Ojala s ledamot Marianne

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö kl. 08:30-13:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Beslut om närvarorätt

Beslut om närvarorätt Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 18.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 170 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016 kl 08:30-11:45 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

Se nästa sida. Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) Jan Wahn. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Se nästa sida. Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) Jan Wahn. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset den 30 november 2015 kl. 18.00-18.20 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Inga-Lill Bertilsson s ledamot Therese Weckström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 08:00-10:20 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Leif Andersson

Läs mer

Reine Johansson. Stadshuset, Barn och utbildning

Reine Johansson. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-12-03 123 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström s ledamot

Läs mer

Roger Erkenvåg utredare, 67, 69 Inger Hermansson grundskolechef, 68-69 Annie Jonzon rektor, 70 Pia Svartén ekonom/controller, 71

Roger Erkenvåg utredare, 67, 69 Inger Hermansson grundskolechef, 68-69 Annie Jonzon rektor, 70 Pia Svartén ekonom/controller, 71 Sammanträdesdatum Sida 83 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 17.45-19.30 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande, ej 67 Anette Karlsson (M) 1:e vice ordförande Siv Samuelsson (M)

Läs mer

Margit Fernmo (KD) ledamot Irene Sundelius (FP) ledamot Marianne Kjellkvist (S) tjänstgörande ersättare. Christer Svanström (FP) ersättare

Margit Fernmo (KD) ledamot Irene Sundelius (FP) ledamot Marianne Kjellkvist (S) tjänstgörande ersättare. Christer Svanström (FP) ersättare 2010-12-09 144 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet, A10, kl 17.30-20.00 Beslutande Tommy Pettersson (S) ordförande Charlotte Matsson (M) vice ordförande Tuula Ojala (S) ledamot Claes-Göran Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-06-16 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 16.05 Beslutande Jens Söder (s) ordförande Christer Dalvik (map) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (m) 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Nils Farken (MP) och Christer Dalvik (MAP)

Nils Farken (MP) och Christer Dalvik (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 15.00 19.35 ande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Nils Farken (MP) och Christer Dalvik (MAP) Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Ulla Göthager. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Ulla Göthager. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Dillö klockan 18.00 18.40 Beslutande Göran Wellman (M) Ordförande Ulla Göthager (S) 1: e vice ordförande Marie Molin (S) 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem

Kommunfullmäktige Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Kommunfullmäktige 2010-11-08 2 71 71 Kommunens förutsättningar, sammanhang och ledningssystem Ärendet föredras för information på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige 2010-11-08 3 72 Val av

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Dillö klockan 18.00 18.40 Beslutande Göran Wellman (M) Ordförande Marie Molin (S) Vice ordförande Ulla Göthager (S) Ledamot Håkan

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-15.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-04 1 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet, kl 17.30-19.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Marianne Johansson s ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00.

Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00. Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, onsdagen den 20 januari 2016 kl. 8.00-14.50 Sammanträdet ajournerades 11.40 13.00. Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-04-15 24 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.40 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 15 november 2016 kl 08:30-11:10 ande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson (S) Eivor Hallén (S) Fred

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer