VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20"

Transkript

1 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum. Med hjälp av anläggningen upprätthålls behövligt övertryck i skyddsrummet. Anläggningen filtrerar vid behov även bort giftiga gaser samt skadliga och farliga partiklar, till exempel ÄNDAMÅL 2 radioaktiva partiklar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 ningen IVL-K/20 3 personer, är avsedd ger för minst skyddsrum 2,7 dm av /s frisk klassen luft K per i situationer kvadratmeter som skyddsyta. kräver skydd Motsvarande av siffra vid ddsrum. Med ³ hjälp filtreringsanvändning av anläggningen är upprätthålls minst 0,9 dm behövligt /s. Luften övertryck fördelas i skyddsrummet. jämnt i skyddsrummet via fördelningskanalernas erar vid behov tilluftskomponenter. även bort giftiga gaser Ventilationen samt skadliga avlägsnar och även farliga fukt partiklar, och värme till exempel från skyddsrummet. 2 lar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 3 st 2,7 dm /s frisk KONSTRUKTION luft per kvadratmeter skyddsyta. OCH TEKNISKA Motsvarande siffra EGENSKAPER vid ³ ing är minst 0,9 Ventilationsanläggningen dm /s. Luften fördelas omfattar jämnt i skyddsrummet en avstängningsventil, via fördelningskanalernas ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en r. Ventilationen luftströmsmätare, avlägsnar även en fukt tilluftskomponent, och värme från skyddsrummet. ett stativ, stycken för fästning och ihopkoppling, vevar för manuell användning, en styrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift OCH TEKNISKA och underhåll. EGENSKAPER ningen omfattar en avstängningsventil, ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en en tilluftskomponent, Ventilationsanläggningen ett stativ, stycken IVL-K/20, för fästning som och är ihopkoppling, tillverkad, kontrollerad vevar för och manuell testad i enlighet med vårt kvalitetssystem, uppfyller kraven i inrikesministeriets föreskrifter. VTT har beviljat ventilationsanläggningen yrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift IVL-K/20 och dess huvudkomponenter följande produktcertifikat som visar att produkten uppfyller kraven: Ventilationsanläggning IVL-K/20 Produktcertifikat VTT C 339/05 ningen IVL-K/20, Specialfilter som är ES-K/20 tillverkad, kontrollerad Produktcertifikat och testad i enlighet VTT C med 340/05 vårt pfyller kraven Skyddsfläkt i inrikesministeriets SP-K/20 föreskrifter. VTT Produktcertifikat har beviljat ventilationsanläggningen VTT C 341/05 s huvudkomponenter Avstängningsventil följande produktcertifikat PV-K/20 som Produktcertifikat visar att produkten VTT C uppfyller 342/05 kraven: ning IVL-K/20Suoja-Expert Oy och VTT Produktcertifikat har ett avtal om VTT kvalitetskontroll C 339/05 i anslutning till produktcertifieringen. Produktens 20 VVS-nummer är Produktcertifikat VTT C 340/05 0 Produktcertifikat VTT C 341/05 l PV-K/20 Produktcertifikat VTT C 342/05 ch VTT har ett avtal om kvalitetskontroll i anslutning till produktcertifieringen. Produktens

2 TEKNISKA DATA FÖR VENTILATIONSANLÄGGNINGEN IVL-K/20 Prestandakrav och tekniska data för skyddsfläkten i ventilationsanläggningen IVL-K/20: Manuell användning: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 54 (200 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) Effektbehov, högst (W) Användning med elmotor: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 70 (250 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) W 380 V 0,65 A /min Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är dimensionerad för en skyddsyta om 20,0 m²/26 personer. AVSTÄNGNINGSVENTIL PV-K/20 Avstängningsventilen AVSTÄNGNINGSVENTIL består av PV-K/20 den egentliga avstängningsventilen och ett förfilter. Avstängningventilen Avstängningsventilen skyddar består skyddsrummet av den egentliga och ventilationsanläggningen avstängningsventilen och mot ett ett förfilter. statiskt övertryck om Avstängningventilen 30 kpa och tryckvågsbelastning, skyddar skyddsrummet vars maximala och övertrycksimpuls ventilationsanläggningen är 100 kpa mot och ett storlek statiskt är 700 övertryck Pas, om som 30 kpa verkar och via en tilluftskanalerna. tryckvågsbelastning, Med hjälp vars av maximala övertrycksimpuls tryckventilen kan tilluftsströmmen är 100 kpa justeras och storlek och är 700 tilluftskanalen stängas gastätt (läckflöde < 1 cm³/s Pas, som verkar via tilluftskanalerna. Med hjälp av vid yttre övertryck om 100 Pa och < 7 cm³/s vid inre tryckventilen kan tilluftsströmmen justeras och undertryck om 1000 Pa). Ventilens strömningsmotstånd vid tilluftskanalen luftströmmen stängas 18 dm³/s gastätt är 3,5 (läckflöde Pa, vid < 1 cm³/s luftströmmen vid yttre övertryck 54 dm³/s om 24,5 100 Pa Pa och och vid < 7 luftströmmen cm³/s vid inre 70 undertryck dm³/s 40,8 om Pa Pa). Ventilens strömningsmotstånd filtreras vid luftströmmen med hjälp 18 av förfiltret. dm³/s är 3,5 Pa, vid Tilluften Filtermaterialet luftströmmen i 54 förfiltret dm³/s är 24,5 av G4-klass Pa och enligt vid luftströmmen 70 dm³/s EN ,8 Pa. standarden Tilluften filtreras med hjälp av förfiltret. SPECIALFILTER Filtermaterialet i förfiltret ES-K/20 är av G4-klass enligt Specialfiltret standarden består EN 779. av en partikel- och en gasfilterkomponent. Med hjälp av specialfiltret kan skadliga och farliga partiklar samt ämnen i gasform filtreras bort från tilluften. Varje specialfilter testas för sin partikelfiltrering enligt standarden SFS SPECIALFILTER Minimikravet ES-K/20 är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets Specialfiltret strömningsmotstånd består av en partikelär och mindre en än 400 gasfilterkomponent. Pa vid en nominell Med luftström hjälp om av 18 specialfiltret dm³/s. kan Specialfiltrets skadliga och skal, farliga som partiklar är tätt (tätheten samt ämnen hos varje i specialfilter gasform filtreras testas), bort tål ett från yttre tilluften. statiskt Varje tryck specialfilter om 10 kpa testas och för ett inre sin partikelfiltrering statiskt tryck om enligt 30 kpa. standarden SFS Minimikravet är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets strömningsmotstånd är mindre än 400 Pa vid en nominell luftström om 18 dm³/s. Specialfiltrets skal, som är tätt (tätheten hos varje specialfilter testas), tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om 30 kpa. Anslutningsöppning för utgång Reglage för avstängningsoch justeringsventil Förvärmare Förfilter Anslutningsöppning för ingång Fästfläns Fästskruv

3 SKYDDSFLÄKT SP-K/20 Skyddsfläktens prestanda uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning är fläktens effektkrav i filtreringsanvändningens nominella arbetspunkt 30,3 W och i passeringsanvändningens SKYDDSFLÄKT SP-K/20 nominella SKYDDSFLÄKT arbetspunkt SP-K/20 49,3 W. Skyddsfläktens prestanda uppfyller Skyddsfläktens minimikraven prestanda i tabellen Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning genererar uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning på sidan är fläktens 2. Vid effektkrav manuell användning är fläktens effektkrav fläkten ett statiskt i filtreringsanvändningens tryck om 850 nominella Pa vid en i filtreringsanvändningens arbetspunkt nominell 30,3 W nominella arbetspunkt 30,3 W luftström om och 18 i passeringsanvändningens dm³/s. Vid passeringsanvändning nominella och i passeringsanvändningens arbetspunkt är det nominella arbetspunkt statiska trycket 49,3 W. 410 Pa vid en nominell 49,3 luftström W. om Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning Vid elmotordrift genererar 70 dm³/s. vid filtreringsanvändning genererar fläkten ett statiskt tryck om 850 Pa fläkten vid en ett nominell Skyddsfläktens statiskt tryck 850 Pa vid en nominell luftström luftströmsmätare om 18 dm³/s. Vid passeringsanvändning har två mätområden luftström om 18 dm³/s. är det som Vid passeringsanvändning är det väljs med en statiska justeringsventil. trycket 410 Pa vid Mätaren nominell möjliggör statiska luftström mätning trycket 410 om Insugningsöppning Pa vid en nominell luftström om Insugningsöppning av ventilationsanläggningens 70 dm³/s. nominella 70 dm³/s. luftströmmar 18 dm³/s, 54 Skyddsfläktens dm³/s och luftströmsmätare 70 dm³/s med har Skyddsfläktens två noggrannheten mätområden luftströmsmätare som Eluttag har för två belysning mätområden som väljs med en justeringsventil. Mätaren Eluttag för belysning väljs med möjliggör en justeringsventil. mätning Mätaren möjliggör mätning ±10 %. av ventilationsanläggningens nominella av ventilationsanläggningens luftströmmar nominella luftströmmar Skyddsfläkten 18 dm³/s, är försedd 54 dm³/s och med 70 en dm³/s generator 18 med dm³/s, noggrannheten som 54 dm³/s och 70 dm³/s med noggrannheten alstrar ström ±10 för %. anordningens reservbelysning ±10 %. vid manuell drift. Skyddsfläkten är försedd med Skyddsfläkten generator som är försedd med en generator som alstrar ström för anordningens alstrar reservbelysning ström för anordningens vid Med hjälp av skyddsfläktens tilluftskomponent, som reservbelysning vid manuell drift. manuell drift. Öppning är självjusterande, Öppning Med hjälp uppnås av skyddsfläktens effektiv tilluftskomponent, ventilation såväl Med hjälp av skyddsfläktens som i på trycksidan tilluftskomponent, som på trycksidan filtrerings- är som självjusterande, passeringsläge. uppnås effektiv är självjusterande, ventilation såväl uppnås i effektiv ventilation såväl i filtrerings- som passeringsläge. filtrerings- som passeringsläge. VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 IVL-K/20 Växellåda Växellåda Allmänt Allmänt Allmänt Då ventilationsanläggningen är stativmonterad på väggen tål den en vibration med en maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna Då ventilationsanläggningen i ventilationsanläggningen är stativmonterad Då på väggen är tål en den är avstängningsventil, stativmonterad vibration med på väggen maximal ett tål specialfilter den amplitud en vibration om och 0,5 med en en skyddsfläkt. maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna i ventilationsanläggningen m/s. Huvudkomponenterna är avstängningsventil, i ventilationsanläggningen ett specialfilter är en avstängningsventil, och skyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat ett vibrationstest där frekvensen är 25 Hz och den maximala accelerationen ett specialfilter och en ärskyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat Huvudkomponenterna ett vibrationstest där klarar frekvensen separat är ett 25 vibrationstest Hz och den där maximala frekvensen accelerationen är 25 Hz och är den maximala accelerationen är 100 m/s². 100 m/s². 100 m/s². Med ventilationsanläggningens n (fjädrande n och passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten Med vid ventilationsanläggningens passeringsanvändning n Med ventilationsanläggningens och specialfiltret (fjädrande n till ventilen n och och skyddsfläkten passeringsrör) (fjädrande n ansluts vid filtreringsanvändning. ventilen och till passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten vid passeringsanvändning skyddsfläkten och specialfiltret vid passeringsanvändning till ventilen och skyddsfläkten och specialfiltret vid till filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om ventilen 30 kpa. och skyddsfläkten vid filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt Kopplingsstyckena tryck om 10 kpa tål och ett yttre ett inre statiskt statiskt tryck tryck om om kpa kpa. Ventilationsanläggningens styrcentral omfattar säkerhetsströmställare för skyddsfläktens och ett inre statiskt motor tryck om och 30 kpa. en strömställare Ventilationsanläggningens för reservbelysningen. styrcentral Ventilationsanläggningens omfattar säkerhetsströmställare styrcentral omfattar för skyddsfläktens säkerhetsströmställare motor och en för skyddsfläktens motor och en strömställare för reservbelysningen. strömställare för reservbelysningen. Leverans, montering, underhåll och bruk Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Växellåda Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Passeringsluftrör Insug Öppning på trycksidan Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn Växellåda Leverans, montering, På sidan underhåll 6 finns och Leverans, leveransinformation bruk montering, underhåll och och bruk uppgifter om leveransförpackningarna. På sidan 6 finns leveransinformation På sidan och 6 finns leveransinformation och uppgifter om Monteringsanvisningar leveransförpackningarna. och -ritningar finns uppgifter om leveransförpackningarna. Monteringsanvisningar på sidorna och -ritningar 4 och Monteringsanvisningar 5. finns och -ritningar finns på sidorna 4 Allmänna och 5. anvisningar på sidorna om 4 och underhåll 5. och Allmänna anvisningar om underhåll Passeringsluftrör Allmänna och bruk av ventilationsanläggningen anvisningar om under underhåll och bruk av ventilationsanläggningen bruk under av ventilationsanläggningen under normala förhållanden, normala vid förhållanden, vid normala förhållanden, vid skyddsberedskap Insugskyddsberedskap och under skyddstiden och under skyddstiden skyddsberedskap och under skyddstiden finns i guiden finns Bruks- i guiden och Bruks- finns i guiden och Bruks- och underhållsanvisningar underhållsanvisningar för skyddsrum underhållsanvisningar av för skyddsrum för skyddsrum av av klassen K utrustade med klassen K utrustade klassen med K utrustade med ventilationsanläggningen IVL-K/20, ventilationsanläggningen som IVL-K/20, som finns i anläggningens ventilationsanläggningen verktygsback finns och i anläggningens på IVL-K/20, som verktygsback och på skyddsrummets finns vägg. i anläggningens skyddsrummets verktygsback vägg. och på Anvisningar om skyddsrummets underhållsanvändning Anvisningar vägg. av om underhållsanvändning av skyddsfläkten finns på skyddsfläktens Öppning Anvisningar på om skyddsfläkten underhållsanvändning finns på skyddsfläktens av typskylt. trycksidan skyddsfläkten finns typskylt. på skyddsfläktens typskylt. Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn

4 VENTILATIONSANLÄGGNINGENS HUVUDDELAR SAMT RITNINGAR Punkt Reservbelysning VA-1 Genomföringsrör LP-KP/160 SUOJA-EXPERT Oy Avstängningsventil 830 Handhjul Anläggningens stativ Låsningsspak för specialfiltret Tilluftskanal Punkt 1 Monteringsskiva Verktygsback Reservbelysning Specialfiltrets övre skyddslock och slangklämma Fjädrande och slangklämmor Passeringsluftrör Stålholk Justeringsspak Specialfilter 1350 Fästskruv Specialfiltrets nedre skyddslock och slangklämma Fläktens strömställare och reservbelysningens eluttag Typskylt/ Rotationsskylt för fläkten Fjädrande och slangklämmor Skyddsfläkt Skruv för vattenavlägsning Vibrationsgummin (lösgörning) 200

5 MONTERINGSANVISNING (VERKTYG SOM BEHÖVS VID MONTERINGEN: HYLSOR OM 7, 13, 17 OCH 19 MM OCH SPÄRRNYCK ELLER MOTSVARANDE). 1. Ventilationsanläggningen IVL-K/20 monteras enligt ritningarna i ett genomföringsrör LP-KP i skyddsrummets begränsningsvägg. Kontrollera att genomföringsröret är placerat enligt ritningen på sidan 4 innan du monterar anläggningen. 2. Avlägsna eventuella skyddsbultar eller skyddsproppar från genomföringsröret. Montera tätningen, bultarna och monteringsskivorna på avstängningsventilens fläns innan du lyfter upp tryckventilen på väggen. Lyft upp ventilen på väggen och spänn bultarna. 3. Montera de vibrationsdämpande gummina (par), stålholkarna och monteringsskivorna på stativet enligt punkt 1 på ritningen. Lyft upp stativet på väggen och spänn bultarna. 4. Montera fläkten i stativets fästhål. 5. Ta fram specialfiltrets fästskruv och lyft specialfiltret på plats. Fäst filtret med fästskruven. Tryck samtidigt filtret mot stativet så, att passeringsluftröret får plats. 6. Montera passeringsluftröret i beslagen på filtrets sida. 7. Placera slangklämmorna runt övre delen av fläktens ingångs- och utgångsöppningar och runt passeringsluftröret. För in det fjädrande t i fläktens luftintag. Gör på samma sätt med avstängningsventilen. Placera dock slangklämman på plats innan du för in det fjädrande t. Det underlättar tillspänningen. 8. Vrid passeringsluftröret på plats och montera de fjädrande na jämnt medan du samtidigt spänner slangklämmorna. Spänn fast passeringsluftrörets bultar i filtrets beslag. 9. Öppna styrcentralens lock och gör elinstallationen. Stäng locket efter monteringen om elinstallationen inte skall göras genast. 10. Spänn fast luftströmsmätarens/tilluftsrörets slangklämma runt fläktens utblåsningsöppning och fäst tilluftsrörets stödställning vid avstängningsventilen. 11. Kontrollera att veven är i sin ställning bredvid fläktkåpan. 12. Kontrollera oljenivån i fläktens växelhus med hjälp av mätstickan. Kontrollera fläktens funktion genom att veva i pilens riktning med ventilen öppen. Öka hastigheten långsamt tills ³ ³ luftströmmen är 54 dm /s (200 m /h). 13. Kontrollera att verktygen samt monterings-, bruks- och underhållsanvisningen är inlåsta i verktygsbacken. VARNING!!! BRYT INTE SPECIALFILTRETS FÖRSEGLINGAR. AVLÄGSNA/LÖS INTE SKYDDSGUMMINA ELLER KLÄMMORNA I STRÖMNINGSHÅLEN UTAN TILLSTÅND FRÅN BEFOLKNINGSSKYDDSMYNDIGHETERNA! Elinstallationsanvisning: 1. Bekanta dig med installationsanvisningen i styrcentralen. 2. Kontrollera fläktens rotationsriktning enligt typskylten. VENTILATIONSANLÄGGNINGENS FUNKTION BÖR KONTROLLERAS OCH ANLÄGGNINGEN UNDERHÅLLAS REGELBUNDET.

6 LEVERANS OCH TEKNISKA UPPGIFTER OM FÖRPACKNINGARNA Ventilationsanläggningen IVL-K/20 levereras i tre lådor (förpackningen innehåller även 1 st. ventil, och 1 st. övertrycksmätare). Produkt Längd Bredd Höjd Vikt Förvaringsutrymme (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Skyddsfläkt SP-K/20 97,0 76,0 59,0 65,2 0,43 Avstängningsventil PV-K/20 47,0 43,0 67,0 21,0 0,14 Specialfilter ES-K/20 62,0 64,0 46,0 30,0 0,18 Sammanlagt 116,2 0,75 Komponentförteckning för ventilationsanläggningen IVL-K/20: mängd enhet Avstängningsventil PV-K/20 - tätning 1 st. - fästbult M10 x 30 mm 8 st. - monteringsskiva för fästbult 8 st. Stativ (inkluderar låsbar vektygsback) - vibrationsdämpande gummin (par) 4 st. - stålholk 4 st. - monteringsskiva 8 st. - fästbult M12 x 70 mm 4 st. - monteringsskiva för fästbult 4 st. Verktygsback - U-nyckel 17/19 mm 1 st. - U-nyckel 12/13 mm 1 st. - sexkantsnyckel 6 mm 1 st. - skruvmejsel 1 st. - monterings-, bruks- och underhållsanvisning 1 st. - olja för växelhuset (flaska) 0,02 l 1 st. - reservbelysning 1 st. - reservlampa 1 st. Styrcentral (för motor och reservbelysning) - fäst i elmotorn 1 st. Specialfilter ES-K/20 - fästskruv 1 st. - fjädrande 2 st. - slangklämma mm 4 st. - passeringsluftrör 1 st. - fästbult M8 x 16 mm 2 st. - fästmutter M8 2 st. Skyddsfläkt SP-K/20 - fästbult M12 x 40 mm (fäst i stativet) 2 st. - luftströmsmätare + tilluftsrör 1 st. - slangklämma mm 2 st. - stödställning för tilluftsröret 1 st. - vevställning 1 st. - vev 1 st. TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING Hannusåker 3, FI Esbo, Finland tfn , fax

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR:

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Light 20 / 30 Användarmanual Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder 4 Öppna och Stänga Frontdörr 4 Ställa in Luftomsättning

Läs mer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Comfort 20 / 30 Användarmanual Användarhandbok 1 Version 1.6 Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

inledning innehåll Använd flytgas rätt

inledning innehåll Använd flytgas rätt ANVÄND FLYTGAS RÄTT inledning innehåll Vad är flytgas?... 4 Att skaffa en gasapparat... 5 Gasflaska, tryckregulator, slang och rörsystem... 6 Bra att veta vid användning... 8 Service av gasapparater...

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer