VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20"

Transkript

1 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum. Med hjälp av anläggningen upprätthålls behövligt övertryck i skyddsrummet. Anläggningen filtrerar vid behov även bort giftiga gaser samt skadliga och farliga partiklar, till exempel ÄNDAMÅL 2 radioaktiva partiklar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 ningen IVL-K/20 3 personer, är avsedd ger för minst skyddsrum 2,7 dm av /s frisk klassen luft K per i situationer kvadratmeter som skyddsyta. kräver skydd Motsvarande av siffra vid ddsrum. Med ³ hjälp filtreringsanvändning av anläggningen är upprätthålls minst 0,9 dm behövligt /s. Luften övertryck fördelas i skyddsrummet. jämnt i skyddsrummet via fördelningskanalernas erar vid behov tilluftskomponenter. även bort giftiga gaser Ventilationen samt skadliga avlägsnar och även farliga fukt partiklar, och värme till exempel från skyddsrummet. 2 lar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 3 st 2,7 dm /s frisk KONSTRUKTION luft per kvadratmeter skyddsyta. OCH TEKNISKA Motsvarande siffra EGENSKAPER vid ³ ing är minst 0,9 Ventilationsanläggningen dm /s. Luften fördelas omfattar jämnt i skyddsrummet en avstängningsventil, via fördelningskanalernas ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en r. Ventilationen luftströmsmätare, avlägsnar även en fukt tilluftskomponent, och värme från skyddsrummet. ett stativ, stycken för fästning och ihopkoppling, vevar för manuell användning, en styrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift OCH TEKNISKA och underhåll. EGENSKAPER ningen omfattar en avstängningsventil, ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en en tilluftskomponent, Ventilationsanläggningen ett stativ, stycken IVL-K/20, för fästning som och är ihopkoppling, tillverkad, kontrollerad vevar för och manuell testad i enlighet med vårt kvalitetssystem, uppfyller kraven i inrikesministeriets föreskrifter. VTT har beviljat ventilationsanläggningen yrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift IVL-K/20 och dess huvudkomponenter följande produktcertifikat som visar att produkten uppfyller kraven: Ventilationsanläggning IVL-K/20 Produktcertifikat VTT C 339/05 ningen IVL-K/20, Specialfilter som är ES-K/20 tillverkad, kontrollerad Produktcertifikat och testad i enlighet VTT C med 340/05 vårt pfyller kraven Skyddsfläkt i inrikesministeriets SP-K/20 föreskrifter. VTT Produktcertifikat har beviljat ventilationsanläggningen VTT C 341/05 s huvudkomponenter Avstängningsventil följande produktcertifikat PV-K/20 som Produktcertifikat visar att produkten VTT C uppfyller 342/05 kraven: ning IVL-K/20Suoja-Expert Oy och VTT Produktcertifikat har ett avtal om VTT kvalitetskontroll C 339/05 i anslutning till produktcertifieringen. Produktens 20 VVS-nummer är Produktcertifikat VTT C 340/05 0 Produktcertifikat VTT C 341/05 l PV-K/20 Produktcertifikat VTT C 342/05 ch VTT har ett avtal om kvalitetskontroll i anslutning till produktcertifieringen. Produktens

2 TEKNISKA DATA FÖR VENTILATIONSANLÄGGNINGEN IVL-K/20 Prestandakrav och tekniska data för skyddsfläkten i ventilationsanläggningen IVL-K/20: Manuell användning: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 54 (200 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) Effektbehov, högst (W) Användning med elmotor: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 70 (250 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) W 380 V 0,65 A /min Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är dimensionerad för en skyddsyta om 20,0 m²/26 personer. AVSTÄNGNINGSVENTIL PV-K/20 Avstängningsventilen AVSTÄNGNINGSVENTIL består av PV-K/20 den egentliga avstängningsventilen och ett förfilter. Avstängningventilen Avstängningsventilen skyddar består skyddsrummet av den egentliga och ventilationsanläggningen avstängningsventilen och mot ett ett förfilter. statiskt övertryck om Avstängningventilen 30 kpa och tryckvågsbelastning, skyddar skyddsrummet vars maximala och övertrycksimpuls ventilationsanläggningen är 100 kpa mot och ett storlek statiskt är 700 övertryck Pas, om som 30 kpa verkar och via en tilluftskanalerna. tryckvågsbelastning, Med hjälp vars av maximala övertrycksimpuls tryckventilen kan tilluftsströmmen är 100 kpa justeras och storlek och är 700 tilluftskanalen stängas gastätt (läckflöde < 1 cm³/s Pas, som verkar via tilluftskanalerna. Med hjälp av vid yttre övertryck om 100 Pa och < 7 cm³/s vid inre tryckventilen kan tilluftsströmmen justeras och undertryck om 1000 Pa). Ventilens strömningsmotstånd vid tilluftskanalen luftströmmen stängas 18 dm³/s gastätt är 3,5 (läckflöde Pa, vid < 1 cm³/s luftströmmen vid yttre övertryck 54 dm³/s om 24,5 100 Pa Pa och och vid < 7 luftströmmen cm³/s vid inre 70 undertryck dm³/s 40,8 om Pa Pa). Ventilens strömningsmotstånd filtreras vid luftströmmen med hjälp 18 av förfiltret. dm³/s är 3,5 Pa, vid Tilluften Filtermaterialet luftströmmen i 54 förfiltret dm³/s är 24,5 av G4-klass Pa och enligt vid luftströmmen 70 dm³/s EN ,8 Pa. standarden Tilluften filtreras med hjälp av förfiltret. SPECIALFILTER Filtermaterialet i förfiltret ES-K/20 är av G4-klass enligt Specialfiltret standarden består EN 779. av en partikel- och en gasfilterkomponent. Med hjälp av specialfiltret kan skadliga och farliga partiklar samt ämnen i gasform filtreras bort från tilluften. Varje specialfilter testas för sin partikelfiltrering enligt standarden SFS SPECIALFILTER Minimikravet ES-K/20 är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets Specialfiltret strömningsmotstånd består av en partikelär och mindre en än 400 gasfilterkomponent. Pa vid en nominell Med luftström hjälp om av 18 specialfiltret dm³/s. kan Specialfiltrets skadliga och skal, farliga som partiklar är tätt (tätheten samt ämnen hos varje i specialfilter gasform filtreras testas), bort tål ett från yttre tilluften. statiskt Varje tryck specialfilter om 10 kpa testas och för ett inre sin partikelfiltrering statiskt tryck om enligt 30 kpa. standarden SFS Minimikravet är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets strömningsmotstånd är mindre än 400 Pa vid en nominell luftström om 18 dm³/s. Specialfiltrets skal, som är tätt (tätheten hos varje specialfilter testas), tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om 30 kpa. Anslutningsöppning för utgång Reglage för avstängningsoch justeringsventil Förvärmare Förfilter Anslutningsöppning för ingång Fästfläns Fästskruv

3 SKYDDSFLÄKT SP-K/20 Skyddsfläktens prestanda uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning är fläktens effektkrav i filtreringsanvändningens nominella arbetspunkt 30,3 W och i passeringsanvändningens SKYDDSFLÄKT SP-K/20 nominella SKYDDSFLÄKT arbetspunkt SP-K/20 49,3 W. Skyddsfläktens prestanda uppfyller Skyddsfläktens minimikraven prestanda i tabellen Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning genererar uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning på sidan är fläktens 2. Vid effektkrav manuell användning är fläktens effektkrav fläkten ett statiskt i filtreringsanvändningens tryck om 850 nominella Pa vid en i filtreringsanvändningens arbetspunkt nominell 30,3 W nominella arbetspunkt 30,3 W luftström om och 18 i passeringsanvändningens dm³/s. Vid passeringsanvändning nominella och i passeringsanvändningens arbetspunkt är det nominella arbetspunkt statiska trycket 49,3 W. 410 Pa vid en nominell 49,3 luftström W. om Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning Vid elmotordrift genererar 70 dm³/s. vid filtreringsanvändning genererar fläkten ett statiskt tryck om 850 Pa fläkten vid en ett nominell Skyddsfläktens statiskt tryck 850 Pa vid en nominell luftström luftströmsmätare om 18 dm³/s. Vid passeringsanvändning har två mätområden luftström om 18 dm³/s. är det som Vid passeringsanvändning är det väljs med en statiska justeringsventil. trycket 410 Pa vid Mätaren nominell möjliggör statiska luftström mätning trycket 410 om Insugningsöppning Pa vid en nominell luftström om Insugningsöppning av ventilationsanläggningens 70 dm³/s. nominella 70 dm³/s. luftströmmar 18 dm³/s, 54 Skyddsfläktens dm³/s och luftströmsmätare 70 dm³/s med har Skyddsfläktens två noggrannheten mätområden luftströmsmätare som Eluttag har för två belysning mätområden som väljs med en justeringsventil. Mätaren Eluttag för belysning väljs med möjliggör en justeringsventil. mätning Mätaren möjliggör mätning ±10 %. av ventilationsanläggningens nominella av ventilationsanläggningens luftströmmar nominella luftströmmar Skyddsfläkten 18 dm³/s, är försedd 54 dm³/s och med 70 en dm³/s generator 18 med dm³/s, noggrannheten som 54 dm³/s och 70 dm³/s med noggrannheten alstrar ström ±10 för %. anordningens reservbelysning ±10 %. vid manuell drift. Skyddsfläkten är försedd med Skyddsfläkten generator som är försedd med en generator som alstrar ström för anordningens alstrar reservbelysning ström för anordningens vid Med hjälp av skyddsfläktens tilluftskomponent, som reservbelysning vid manuell drift. manuell drift. Öppning är självjusterande, Öppning Med hjälp uppnås av skyddsfläktens effektiv tilluftskomponent, ventilation såväl Med hjälp av skyddsfläktens som i på trycksidan tilluftskomponent, som på trycksidan filtrerings- är som självjusterande, passeringsläge. uppnås effektiv är självjusterande, ventilation såväl uppnås i effektiv ventilation såväl i filtrerings- som passeringsläge. filtrerings- som passeringsläge. VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 IVL-K/20 Växellåda Växellåda Allmänt Allmänt Allmänt Då ventilationsanläggningen är stativmonterad på väggen tål den en vibration med en maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna Då ventilationsanläggningen i ventilationsanläggningen är stativmonterad Då på väggen är tål en den är avstängningsventil, stativmonterad vibration med på väggen maximal ett tål specialfilter den amplitud en vibration om och 0,5 med en en skyddsfläkt. maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna i ventilationsanläggningen m/s. Huvudkomponenterna är avstängningsventil, i ventilationsanläggningen ett specialfilter är en avstängningsventil, och skyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat ett vibrationstest där frekvensen är 25 Hz och den maximala accelerationen ett specialfilter och en ärskyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat Huvudkomponenterna ett vibrationstest där klarar frekvensen separat är ett 25 vibrationstest Hz och den där maximala frekvensen accelerationen är 25 Hz och är den maximala accelerationen är 100 m/s². 100 m/s². 100 m/s². Med ventilationsanläggningens n (fjädrande n och passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten Med vid ventilationsanläggningens passeringsanvändning n Med ventilationsanläggningens och specialfiltret (fjädrande n till ventilen n och och skyddsfläkten passeringsrör) (fjädrande n ansluts vid filtreringsanvändning. ventilen och till passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten vid passeringsanvändning skyddsfläkten och specialfiltret vid passeringsanvändning till ventilen och skyddsfläkten och specialfiltret vid till filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om ventilen 30 kpa. och skyddsfläkten vid filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt Kopplingsstyckena tryck om 10 kpa tål och ett yttre ett inre statiskt statiskt tryck tryck om om kpa kpa. Ventilationsanläggningens styrcentral omfattar säkerhetsströmställare för skyddsfläktens och ett inre statiskt motor tryck om och 30 kpa. en strömställare Ventilationsanläggningens för reservbelysningen. styrcentral Ventilationsanläggningens omfattar säkerhetsströmställare styrcentral omfattar för skyddsfläktens säkerhetsströmställare motor och en för skyddsfläktens motor och en strömställare för reservbelysningen. strömställare för reservbelysningen. Leverans, montering, underhåll och bruk Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Växellåda Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Passeringsluftrör Insug Öppning på trycksidan Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn Växellåda Leverans, montering, På sidan underhåll 6 finns och Leverans, leveransinformation bruk montering, underhåll och och bruk uppgifter om leveransförpackningarna. På sidan 6 finns leveransinformation På sidan och 6 finns leveransinformation och uppgifter om Monteringsanvisningar leveransförpackningarna. och -ritningar finns uppgifter om leveransförpackningarna. Monteringsanvisningar på sidorna och -ritningar 4 och Monteringsanvisningar 5. finns och -ritningar finns på sidorna 4 Allmänna och 5. anvisningar på sidorna om 4 och underhåll 5. och Allmänna anvisningar om underhåll Passeringsluftrör Allmänna och bruk av ventilationsanläggningen anvisningar om under underhåll och bruk av ventilationsanläggningen bruk under av ventilationsanläggningen under normala förhållanden, normala vid förhållanden, vid normala förhållanden, vid skyddsberedskap Insugskyddsberedskap och under skyddstiden och under skyddstiden skyddsberedskap och under skyddstiden finns i guiden finns Bruks- i guiden och Bruks- finns i guiden och Bruks- och underhållsanvisningar underhållsanvisningar för skyddsrum underhållsanvisningar av för skyddsrum för skyddsrum av av klassen K utrustade med klassen K utrustade klassen med K utrustade med ventilationsanläggningen IVL-K/20, ventilationsanläggningen som IVL-K/20, som finns i anläggningens ventilationsanläggningen verktygsback finns och i anläggningens på IVL-K/20, som verktygsback och på skyddsrummets finns vägg. i anläggningens skyddsrummets verktygsback vägg. och på Anvisningar om skyddsrummets underhållsanvändning Anvisningar vägg. av om underhållsanvändning av skyddsfläkten finns på skyddsfläktens Öppning Anvisningar på om skyddsfläkten underhållsanvändning finns på skyddsfläktens av typskylt. trycksidan skyddsfläkten finns typskylt. på skyddsfläktens typskylt. Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn

4 VENTILATIONSANLÄGGNINGENS HUVUDDELAR SAMT RITNINGAR Punkt Reservbelysning VA-1 Genomföringsrör LP-KP/160 SUOJA-EXPERT Oy Avstängningsventil 830 Handhjul Anläggningens stativ Låsningsspak för specialfiltret Tilluftskanal Punkt 1 Monteringsskiva Verktygsback Reservbelysning Specialfiltrets övre skyddslock och slangklämma Fjädrande och slangklämmor Passeringsluftrör Stålholk Justeringsspak Specialfilter 1350 Fästskruv Specialfiltrets nedre skyddslock och slangklämma Fläktens strömställare och reservbelysningens eluttag Typskylt/ Rotationsskylt för fläkten Fjädrande och slangklämmor Skyddsfläkt Skruv för vattenavlägsning Vibrationsgummin (lösgörning) 200

5 MONTERINGSANVISNING (VERKTYG SOM BEHÖVS VID MONTERINGEN: HYLSOR OM 7, 13, 17 OCH 19 MM OCH SPÄRRNYCK ELLER MOTSVARANDE). 1. Ventilationsanläggningen IVL-K/20 monteras enligt ritningarna i ett genomföringsrör LP-KP i skyddsrummets begränsningsvägg. Kontrollera att genomföringsröret är placerat enligt ritningen på sidan 4 innan du monterar anläggningen. 2. Avlägsna eventuella skyddsbultar eller skyddsproppar från genomföringsröret. Montera tätningen, bultarna och monteringsskivorna på avstängningsventilens fläns innan du lyfter upp tryckventilen på väggen. Lyft upp ventilen på väggen och spänn bultarna. 3. Montera de vibrationsdämpande gummina (par), stålholkarna och monteringsskivorna på stativet enligt punkt 1 på ritningen. Lyft upp stativet på väggen och spänn bultarna. 4. Montera fläkten i stativets fästhål. 5. Ta fram specialfiltrets fästskruv och lyft specialfiltret på plats. Fäst filtret med fästskruven. Tryck samtidigt filtret mot stativet så, att passeringsluftröret får plats. 6. Montera passeringsluftröret i beslagen på filtrets sida. 7. Placera slangklämmorna runt övre delen av fläktens ingångs- och utgångsöppningar och runt passeringsluftröret. För in det fjädrande t i fläktens luftintag. Gör på samma sätt med avstängningsventilen. Placera dock slangklämman på plats innan du för in det fjädrande t. Det underlättar tillspänningen. 8. Vrid passeringsluftröret på plats och montera de fjädrande na jämnt medan du samtidigt spänner slangklämmorna. Spänn fast passeringsluftrörets bultar i filtrets beslag. 9. Öppna styrcentralens lock och gör elinstallationen. Stäng locket efter monteringen om elinstallationen inte skall göras genast. 10. Spänn fast luftströmsmätarens/tilluftsrörets slangklämma runt fläktens utblåsningsöppning och fäst tilluftsrörets stödställning vid avstängningsventilen. 11. Kontrollera att veven är i sin ställning bredvid fläktkåpan. 12. Kontrollera oljenivån i fläktens växelhus med hjälp av mätstickan. Kontrollera fläktens funktion genom att veva i pilens riktning med ventilen öppen. Öka hastigheten långsamt tills ³ ³ luftströmmen är 54 dm /s (200 m /h). 13. Kontrollera att verktygen samt monterings-, bruks- och underhållsanvisningen är inlåsta i verktygsbacken. VARNING!!! BRYT INTE SPECIALFILTRETS FÖRSEGLINGAR. AVLÄGSNA/LÖS INTE SKYDDSGUMMINA ELLER KLÄMMORNA I STRÖMNINGSHÅLEN UTAN TILLSTÅND FRÅN BEFOLKNINGSSKYDDSMYNDIGHETERNA! Elinstallationsanvisning: 1. Bekanta dig med installationsanvisningen i styrcentralen. 2. Kontrollera fläktens rotationsriktning enligt typskylten. VENTILATIONSANLÄGGNINGENS FUNKTION BÖR KONTROLLERAS OCH ANLÄGGNINGEN UNDERHÅLLAS REGELBUNDET.

6 LEVERANS OCH TEKNISKA UPPGIFTER OM FÖRPACKNINGARNA Ventilationsanläggningen IVL-K/20 levereras i tre lådor (förpackningen innehåller även 1 st. ventil, och 1 st. övertrycksmätare). Produkt Längd Bredd Höjd Vikt Förvaringsutrymme (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Skyddsfläkt SP-K/20 97,0 76,0 59,0 65,2 0,43 Avstängningsventil PV-K/20 47,0 43,0 67,0 21,0 0,14 Specialfilter ES-K/20 62,0 64,0 46,0 30,0 0,18 Sammanlagt 116,2 0,75 Komponentförteckning för ventilationsanläggningen IVL-K/20: mängd enhet Avstängningsventil PV-K/20 - tätning 1 st. - fästbult M10 x 30 mm 8 st. - monteringsskiva för fästbult 8 st. Stativ (inkluderar låsbar vektygsback) - vibrationsdämpande gummin (par) 4 st. - stålholk 4 st. - monteringsskiva 8 st. - fästbult M12 x 70 mm 4 st. - monteringsskiva för fästbult 4 st. Verktygsback - U-nyckel 17/19 mm 1 st. - U-nyckel 12/13 mm 1 st. - sexkantsnyckel 6 mm 1 st. - skruvmejsel 1 st. - monterings-, bruks- och underhållsanvisning 1 st. - olja för växelhuset (flaska) 0,02 l 1 st. - reservbelysning 1 st. - reservlampa 1 st. Styrcentral (för motor och reservbelysning) - fäst i elmotorn 1 st. Specialfilter ES-K/20 - fästskruv 1 st. - fjädrande 2 st. - slangklämma mm 4 st. - passeringsluftrör 1 st. - fästbult M8 x 16 mm 2 st. - fästmutter M8 2 st. Skyddsfläkt SP-K/20 - fästbult M12 x 40 mm (fäst i stativet) 2 st. - luftströmsmätare + tilluftsrör 1 st. - slangklämma mm 2 st. - stödställning för tilluftsröret 1 st. - vevställning 1 st. - vev 1 st. TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING Hannusåker 3, FI Esbo, Finland tfn , fax

Tabell 1. Beteckningar samt skydds- och belastningsklasser för anordningar i skyddsrum

Tabell 1. Beteckningar samt skydds- och belastningsklasser för anordningar i skyddsrum 3624 Nr 660 Tabell 1. Beteckningar samt skydds och belastningsklasser för anordningar i skyddsrum Anordning Beteckning Skyddsklasser Belastningsklass Tryck och gastät dörr SOK K C3 Tryck och gastät dörr

Läs mer

TORRKLOSETTSKRUBB KH-3

TORRKLOSETTSKRUBB KH-3 TORRKLOSETTSKRUBB KH-3 KONSTRUKTION OCH TEKNISKA EGENSKAPER Torrklosettskrubben levereras i antalen en, två, tre, fyra och fem med typbeteckningarna KH-3/1, KH-3/2, KH-3/3, KH-3/4 och KH-3/5. Klosettskrubben

Läs mer

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T13-101 Ventilationsaggregat -

Typlösning för åtgärd i skyddsrum. T13-101 Ventilationsaggregat - Ventilationsaggregat - 1. Förutsättningar 1.1 Tillämplighet: Denna handling beskriver hur ventilationsaggregat utförts samt hur underhåll av ingående komponenter skall ske. 1.2 Granskning: Ett K i rubrikens

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Fläktkåpor SIRIUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerheten först...2 Evakueringsmetoder...3 Installation...4 Användning...6 Rengöring och underhåll...9 Utbyte av lampor...10

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR ISTRUKTIOSBOK 18.4.2008 LUFTVÄRARE HEL A. ISTALLATIOSAVISIGAR...1 Allmänt...1 Transport och lagring...1 Placering av aggregat...1 Fläktmotorer...1 Varvtalsregulator...1 åttskiss...2 Kopplingsschemor...2

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

Instruktion Fläktar LPM

Instruktion Fläktar LPM 2008 2008 11 10 In Instruktion Fläktar LPM Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum; Utkom frän

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

Backströmningsskydd EKO-BSV

Backströmningsskydd EKO-BSV Backströmningsskydd EKO-BSV Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-10 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-BSV Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringsanvisning...5

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 maj 2011 409/2011 Statsrådets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Kanalmonterade HEPAfilterskåp

Kanalmonterade HEPAfilterskåp Kanalmonterade HEPAfilterskåp AKF Användning Ett kanalmonterat HEPA-filterskåp AKF används i nätverket av inlopps- och utloppskanaler som används för tilluft eller frånluft för rummen med högst krav på

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Installation & underhåll EvoDry PD-serien INSTALLATION SERVICE

Installation & underhåll EvoDry PD-serien INSTALLATION SERVICE Installation & underhåll EvoDry PD-serien INSTALLATION SERVICE 1 INSTALLATIONS- ANVISNING Att installera en avfuktare i EvoDry PD-serien är enkelt om du följer denna anvisning steg för steg. KOMPONENTER

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering;

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Monterings- anvisning

Monterings- anvisning GB Monteringsanvisning 2 Installation instructions 8 Monterings- anvisning Fläkt 2000 - C 500 Fan 2000 - C 500 www.contura.eu 2 Fläkten passar inte till Contura 580. Allmänt Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen

Läs mer

ABC VÄDERKÅPA. Produktblad Montage Miljö VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT

ABC VÄDERKÅPA. Produktblad Montage Miljö VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT ABC VÄDERKÅPA VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT 2016-04 Produktblad Montage Miljö 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti ABC VÄDERKÅPA VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT A-KLASS Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum;

Statens räddningsverks föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum; Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum; beslutade den 27 mars

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1

AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1 AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1 Installations- och Bruksanvisning Aktivt kolfilter Förberedelser... 3 Installation... 4 Idriftsättning... 6 Underhåll & Service... 7 Garanti...10 2 AQUA EXPERT Aktivt

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 Spisfläkt F 60 U INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 SE 2 2 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Bruksanvisningen refererar till olika modeller av

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

Installationsanvisning Humusfilter H75 H175

Installationsanvisning Humusfilter H75 H175 Installationsanvisning Humusfilter H75 H175 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Jalusispjällen ansluts till rektangulära kanaler med gejd- eller flänsanslutning

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer