VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20"

Transkript

1 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum. Med hjälp av anläggningen upprätthålls behövligt övertryck i skyddsrummet. Anläggningen filtrerar vid behov även bort giftiga gaser samt skadliga och farliga partiklar, till exempel ÄNDAMÅL 2 radioaktiva partiklar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 ningen IVL-K/20 3 personer, är avsedd ger för minst skyddsrum 2,7 dm av /s frisk klassen luft K per i situationer kvadratmeter som skyddsyta. kräver skydd Motsvarande av siffra vid ddsrum. Med ³ hjälp filtreringsanvändning av anläggningen är upprätthålls minst 0,9 dm behövligt /s. Luften övertryck fördelas i skyddsrummet. jämnt i skyddsrummet via fördelningskanalernas erar vid behov tilluftskomponenter. även bort giftiga gaser Ventilationen samt skadliga avlägsnar och även farliga fukt partiklar, och värme till exempel från skyddsrummet. 2 lar, från tilluften. Anläggningen, som är dimensionerad för en skyddsyta om 20 m / 26 3 st 2,7 dm /s frisk KONSTRUKTION luft per kvadratmeter skyddsyta. OCH TEKNISKA Motsvarande siffra EGENSKAPER vid ³ ing är minst 0,9 Ventilationsanläggningen dm /s. Luften fördelas omfattar jämnt i skyddsrummet en avstängningsventil, via fördelningskanalernas ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en r. Ventilationen luftströmsmätare, avlägsnar även en fukt tilluftskomponent, och värme från skyddsrummet. ett stativ, stycken för fästning och ihopkoppling, vevar för manuell användning, en styrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift OCH TEKNISKA och underhåll. EGENSKAPER ningen omfattar en avstängningsventil, ett förfilter, ett specialfilter, en skyddsfläkt, en en tilluftskomponent, Ventilationsanläggningen ett stativ, stycken IVL-K/20, för fästning som och är ihopkoppling, tillverkad, kontrollerad vevar för och manuell testad i enlighet med vårt kvalitetssystem, uppfyller kraven i inrikesministeriets föreskrifter. VTT har beviljat ventilationsanläggningen yrcentral och reservbelysning för skyddsfläktens motor samt verktyg och tillbehör för drift IVL-K/20 och dess huvudkomponenter följande produktcertifikat som visar att produkten uppfyller kraven: Ventilationsanläggning IVL-K/20 Produktcertifikat VTT C 339/05 ningen IVL-K/20, Specialfilter som är ES-K/20 tillverkad, kontrollerad Produktcertifikat och testad i enlighet VTT C med 340/05 vårt pfyller kraven Skyddsfläkt i inrikesministeriets SP-K/20 föreskrifter. VTT Produktcertifikat har beviljat ventilationsanläggningen VTT C 341/05 s huvudkomponenter Avstängningsventil följande produktcertifikat PV-K/20 som Produktcertifikat visar att produkten VTT C uppfyller 342/05 kraven: ning IVL-K/20Suoja-Expert Oy och VTT Produktcertifikat har ett avtal om VTT kvalitetskontroll C 339/05 i anslutning till produktcertifieringen. Produktens 20 VVS-nummer är Produktcertifikat VTT C 340/05 0 Produktcertifikat VTT C 341/05 l PV-K/20 Produktcertifikat VTT C 342/05 ch VTT har ett avtal om kvalitetskontroll i anslutning till produktcertifieringen. Produktens

2 TEKNISKA DATA FÖR VENTILATIONSANLÄGGNINGEN IVL-K/20 Prestandakrav och tekniska data för skyddsfläkten i ventilationsanläggningen IVL-K/20: Manuell användning: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 54 (200 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) Effektbehov, högst (W) Användning med elmotor: Filtreringsdrift Passeringsdrift Luftström (dm 3 /s) 18 (65 m 3 /h) 70 (250 m 3 /h) Tryckdifferens, minst (Pa) W 380 V 0,65 A /min Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är dimensionerad för en skyddsyta om 20,0 m²/26 personer. AVSTÄNGNINGSVENTIL PV-K/20 Avstängningsventilen AVSTÄNGNINGSVENTIL består av PV-K/20 den egentliga avstängningsventilen och ett förfilter. Avstängningventilen Avstängningsventilen skyddar består skyddsrummet av den egentliga och ventilationsanläggningen avstängningsventilen och mot ett ett förfilter. statiskt övertryck om Avstängningventilen 30 kpa och tryckvågsbelastning, skyddar skyddsrummet vars maximala och övertrycksimpuls ventilationsanläggningen är 100 kpa mot och ett storlek statiskt är 700 övertryck Pas, om som 30 kpa verkar och via en tilluftskanalerna. tryckvågsbelastning, Med hjälp vars av maximala övertrycksimpuls tryckventilen kan tilluftsströmmen är 100 kpa justeras och storlek och är 700 tilluftskanalen stängas gastätt (läckflöde < 1 cm³/s Pas, som verkar via tilluftskanalerna. Med hjälp av vid yttre övertryck om 100 Pa och < 7 cm³/s vid inre tryckventilen kan tilluftsströmmen justeras och undertryck om 1000 Pa). Ventilens strömningsmotstånd vid tilluftskanalen luftströmmen stängas 18 dm³/s gastätt är 3,5 (läckflöde Pa, vid < 1 cm³/s luftströmmen vid yttre övertryck 54 dm³/s om 24,5 100 Pa Pa och och vid < 7 luftströmmen cm³/s vid inre 70 undertryck dm³/s 40,8 om Pa Pa). Ventilens strömningsmotstånd filtreras vid luftströmmen med hjälp 18 av förfiltret. dm³/s är 3,5 Pa, vid Tilluften Filtermaterialet luftströmmen i 54 förfiltret dm³/s är 24,5 av G4-klass Pa och enligt vid luftströmmen 70 dm³/s EN ,8 Pa. standarden Tilluften filtreras med hjälp av förfiltret. SPECIALFILTER Filtermaterialet i förfiltret ES-K/20 är av G4-klass enligt Specialfiltret standarden består EN 779. av en partikel- och en gasfilterkomponent. Med hjälp av specialfiltret kan skadliga och farliga partiklar samt ämnen i gasform filtreras bort från tilluften. Varje specialfilter testas för sin partikelfiltrering enligt standarden SFS SPECIALFILTER Minimikravet ES-K/20 är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets Specialfiltret strömningsmotstånd består av en partikelär och mindre en än 400 gasfilterkomponent. Pa vid en nominell Med luftström hjälp om av 18 specialfiltret dm³/s. kan Specialfiltrets skadliga och skal, farliga som partiklar är tätt (tätheten samt ämnen hos varje i specialfilter gasform filtreras testas), bort tål ett från yttre tilluften. statiskt Varje tryck specialfilter om 10 kpa testas och för ett inre sin partikelfiltrering statiskt tryck om enligt 30 kpa. standarden SFS Minimikravet är 99,99 %. Gasabsorbtionen mäts hos varje sats aktivt kol som används vid tillverkningen av specialfilter. Specialfiltrets strömningsmotstånd är mindre än 400 Pa vid en nominell luftström om 18 dm³/s. Specialfiltrets skal, som är tätt (tätheten hos varje specialfilter testas), tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om 30 kpa. Anslutningsöppning för utgång Reglage för avstängningsoch justeringsventil Förvärmare Förfilter Anslutningsöppning för ingång Fästfläns Fästskruv

3 SKYDDSFLÄKT SP-K/20 Skyddsfläktens prestanda uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning är fläktens effektkrav i filtreringsanvändningens nominella arbetspunkt 30,3 W och i passeringsanvändningens SKYDDSFLÄKT SP-K/20 nominella SKYDDSFLÄKT arbetspunkt SP-K/20 49,3 W. Skyddsfläktens prestanda uppfyller Skyddsfläktens minimikraven prestanda i tabellen Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning genererar uppfyller minimikraven i tabellen på sidan 2. Vid manuell användning på sidan är fläktens 2. Vid effektkrav manuell användning är fläktens effektkrav fläkten ett statiskt i filtreringsanvändningens tryck om 850 nominella Pa vid en i filtreringsanvändningens arbetspunkt nominell 30,3 W nominella arbetspunkt 30,3 W luftström om och 18 i passeringsanvändningens dm³/s. Vid passeringsanvändning nominella och i passeringsanvändningens arbetspunkt är det nominella arbetspunkt statiska trycket 49,3 W. 410 Pa vid en nominell 49,3 luftström W. om Vid elmotordrift vid filtreringsanvändning Vid elmotordrift genererar 70 dm³/s. vid filtreringsanvändning genererar fläkten ett statiskt tryck om 850 Pa fläkten vid en ett nominell Skyddsfläktens statiskt tryck 850 Pa vid en nominell luftström luftströmsmätare om 18 dm³/s. Vid passeringsanvändning har två mätområden luftström om 18 dm³/s. är det som Vid passeringsanvändning är det väljs med en statiska justeringsventil. trycket 410 Pa vid Mätaren nominell möjliggör statiska luftström mätning trycket 410 om Insugningsöppning Pa vid en nominell luftström om Insugningsöppning av ventilationsanläggningens 70 dm³/s. nominella 70 dm³/s. luftströmmar 18 dm³/s, 54 Skyddsfläktens dm³/s och luftströmsmätare 70 dm³/s med har Skyddsfläktens två noggrannheten mätområden luftströmsmätare som Eluttag har för två belysning mätområden som väljs med en justeringsventil. Mätaren Eluttag för belysning väljs med möjliggör en justeringsventil. mätning Mätaren möjliggör mätning ±10 %. av ventilationsanläggningens nominella av ventilationsanläggningens luftströmmar nominella luftströmmar Skyddsfläkten 18 dm³/s, är försedd 54 dm³/s och med 70 en dm³/s generator 18 med dm³/s, noggrannheten som 54 dm³/s och 70 dm³/s med noggrannheten alstrar ström ±10 för %. anordningens reservbelysning ±10 %. vid manuell drift. Skyddsfläkten är försedd med Skyddsfläkten generator som är försedd med en generator som alstrar ström för anordningens alstrar reservbelysning ström för anordningens vid Med hjälp av skyddsfläktens tilluftskomponent, som reservbelysning vid manuell drift. manuell drift. Öppning är självjusterande, Öppning Med hjälp uppnås av skyddsfläktens effektiv tilluftskomponent, ventilation såväl Med hjälp av skyddsfläktens som i på trycksidan tilluftskomponent, som på trycksidan filtrerings- är som självjusterande, passeringsläge. uppnås effektiv är självjusterande, ventilation såväl uppnås i effektiv ventilation såväl i filtrerings- som passeringsläge. filtrerings- som passeringsläge. VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 IVL-K/20 Växellåda Växellåda Allmänt Allmänt Allmänt Då ventilationsanläggningen är stativmonterad på väggen tål den en vibration med en maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna Då ventilationsanläggningen i ventilationsanläggningen är stativmonterad Då på väggen är tål en den är avstängningsventil, stativmonterad vibration med på väggen maximal ett tål specialfilter den amplitud en vibration om och 0,5 med en en skyddsfläkt. maximal amplitud om 0,5 m/s. Huvudkomponenterna i ventilationsanläggningen m/s. Huvudkomponenterna är avstängningsventil, i ventilationsanläggningen ett specialfilter är en avstängningsventil, och skyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat ett vibrationstest där frekvensen är 25 Hz och den maximala accelerationen ett specialfilter och en ärskyddsfläkt. Huvudkomponenterna klarar separat Huvudkomponenterna ett vibrationstest där klarar frekvensen separat är ett 25 vibrationstest Hz och den där maximala frekvensen accelerationen är 25 Hz och är den maximala accelerationen är 100 m/s². 100 m/s². 100 m/s². Med ventilationsanläggningens n (fjädrande n och passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten Med vid ventilationsanläggningens passeringsanvändning n Med ventilationsanläggningens och specialfiltret (fjädrande n till ventilen n och och skyddsfläkten passeringsrör) (fjädrande n ansluts vid filtreringsanvändning. ventilen och till passeringsrör) ansluts ventilen till skyddsfläkten vid passeringsanvändning skyddsfläkten och specialfiltret vid passeringsanvändning till ventilen och skyddsfläkten och specialfiltret vid till filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt tryck om 10 kpa och ett inre statiskt tryck om ventilen 30 kpa. och skyddsfläkten vid filtreringsanvändning. Kopplingsstyckena tål ett yttre statiskt Kopplingsstyckena tryck om 10 kpa tål och ett yttre ett inre statiskt statiskt tryck tryck om om kpa kpa. Ventilationsanläggningens styrcentral omfattar säkerhetsströmställare för skyddsfläktens och ett inre statiskt motor tryck om och 30 kpa. en strömställare Ventilationsanläggningens för reservbelysningen. styrcentral Ventilationsanläggningens omfattar säkerhetsströmställare styrcentral omfattar för skyddsfläktens säkerhetsströmställare motor och en för skyddsfläktens motor och en strömställare för reservbelysningen. strömställare för reservbelysningen. Leverans, montering, underhåll och bruk Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Växellåda Kopplingsstycken - Fjädrande med klämma Special filter Eluttag för belysning Passeringsluftrör Insug Öppning på trycksidan Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn Växellåda Leverans, montering, På sidan underhåll 6 finns och Leverans, leveransinformation bruk montering, underhåll och och bruk uppgifter om leveransförpackningarna. På sidan 6 finns leveransinformation På sidan och 6 finns leveransinformation och uppgifter om Monteringsanvisningar leveransförpackningarna. och -ritningar finns uppgifter om leveransförpackningarna. Monteringsanvisningar på sidorna och -ritningar 4 och Monteringsanvisningar 5. finns och -ritningar finns på sidorna 4 Allmänna och 5. anvisningar på sidorna om 4 och underhåll 5. och Allmänna anvisningar om underhåll Passeringsluftrör Allmänna och bruk av ventilationsanläggningen anvisningar om under underhåll och bruk av ventilationsanläggningen bruk under av ventilationsanläggningen under normala förhållanden, normala vid förhållanden, vid normala förhållanden, vid skyddsberedskap Insugskyddsberedskap och under skyddstiden och under skyddstiden skyddsberedskap och under skyddstiden finns i guiden finns Bruks- i guiden och Bruks- finns i guiden och Bruks- och underhållsanvisningar underhållsanvisningar för skyddsrum underhållsanvisningar av för skyddsrum för skyddsrum av av klassen K utrustade med klassen K utrustade klassen med K utrustade med ventilationsanläggningen IVL-K/20, ventilationsanläggningen som IVL-K/20, som finns i anläggningens ventilationsanläggningen verktygsback finns och i anläggningens på IVL-K/20, som verktygsback och på skyddsrummets finns vägg. i anläggningens skyddsrummets verktygsback vägg. och på Anvisningar om skyddsrummets underhållsanvändning Anvisningar vägg. av om underhållsanvändning av skyddsfläkten finns på skyddsfläktens Öppning Anvisningar på om skyddsfläkten underhållsanvändning finns på skyddsfläktens av typskylt. trycksidan skyddsfläkten finns typskylt. på skyddsfläktens typskylt. Vevar Styrcentral - Säkerhetsströmställare för elmotorn

4 VENTILATIONSANLÄGGNINGENS HUVUDDELAR SAMT RITNINGAR Punkt Reservbelysning VA-1 Genomföringsrör LP-KP/160 SUOJA-EXPERT Oy Avstängningsventil 830 Handhjul Anläggningens stativ Låsningsspak för specialfiltret Tilluftskanal Punkt 1 Monteringsskiva Verktygsback Reservbelysning Specialfiltrets övre skyddslock och slangklämma Fjädrande och slangklämmor Passeringsluftrör Stålholk Justeringsspak Specialfilter 1350 Fästskruv Specialfiltrets nedre skyddslock och slangklämma Fläktens strömställare och reservbelysningens eluttag Typskylt/ Rotationsskylt för fläkten Fjädrande och slangklämmor Skyddsfläkt Skruv för vattenavlägsning Vibrationsgummin (lösgörning) 200

5 MONTERINGSANVISNING (VERKTYG SOM BEHÖVS VID MONTERINGEN: HYLSOR OM 7, 13, 17 OCH 19 MM OCH SPÄRRNYCK ELLER MOTSVARANDE). 1. Ventilationsanläggningen IVL-K/20 monteras enligt ritningarna i ett genomföringsrör LP-KP i skyddsrummets begränsningsvägg. Kontrollera att genomföringsröret är placerat enligt ritningen på sidan 4 innan du monterar anläggningen. 2. Avlägsna eventuella skyddsbultar eller skyddsproppar från genomföringsröret. Montera tätningen, bultarna och monteringsskivorna på avstängningsventilens fläns innan du lyfter upp tryckventilen på väggen. Lyft upp ventilen på väggen och spänn bultarna. 3. Montera de vibrationsdämpande gummina (par), stålholkarna och monteringsskivorna på stativet enligt punkt 1 på ritningen. Lyft upp stativet på väggen och spänn bultarna. 4. Montera fläkten i stativets fästhål. 5. Ta fram specialfiltrets fästskruv och lyft specialfiltret på plats. Fäst filtret med fästskruven. Tryck samtidigt filtret mot stativet så, att passeringsluftröret får plats. 6. Montera passeringsluftröret i beslagen på filtrets sida. 7. Placera slangklämmorna runt övre delen av fläktens ingångs- och utgångsöppningar och runt passeringsluftröret. För in det fjädrande t i fläktens luftintag. Gör på samma sätt med avstängningsventilen. Placera dock slangklämman på plats innan du för in det fjädrande t. Det underlättar tillspänningen. 8. Vrid passeringsluftröret på plats och montera de fjädrande na jämnt medan du samtidigt spänner slangklämmorna. Spänn fast passeringsluftrörets bultar i filtrets beslag. 9. Öppna styrcentralens lock och gör elinstallationen. Stäng locket efter monteringen om elinstallationen inte skall göras genast. 10. Spänn fast luftströmsmätarens/tilluftsrörets slangklämma runt fläktens utblåsningsöppning och fäst tilluftsrörets stödställning vid avstängningsventilen. 11. Kontrollera att veven är i sin ställning bredvid fläktkåpan. 12. Kontrollera oljenivån i fläktens växelhus med hjälp av mätstickan. Kontrollera fläktens funktion genom att veva i pilens riktning med ventilen öppen. Öka hastigheten långsamt tills ³ ³ luftströmmen är 54 dm /s (200 m /h). 13. Kontrollera att verktygen samt monterings-, bruks- och underhållsanvisningen är inlåsta i verktygsbacken. VARNING!!! BRYT INTE SPECIALFILTRETS FÖRSEGLINGAR. AVLÄGSNA/LÖS INTE SKYDDSGUMMINA ELLER KLÄMMORNA I STRÖMNINGSHÅLEN UTAN TILLSTÅND FRÅN BEFOLKNINGSSKYDDSMYNDIGHETERNA! Elinstallationsanvisning: 1. Bekanta dig med installationsanvisningen i styrcentralen. 2. Kontrollera fläktens rotationsriktning enligt typskylten. VENTILATIONSANLÄGGNINGENS FUNKTION BÖR KONTROLLERAS OCH ANLÄGGNINGEN UNDERHÅLLAS REGELBUNDET.

6 LEVERANS OCH TEKNISKA UPPGIFTER OM FÖRPACKNINGARNA Ventilationsanläggningen IVL-K/20 levereras i tre lådor (förpackningen innehåller även 1 st. ventil, och 1 st. övertrycksmätare). Produkt Längd Bredd Höjd Vikt Förvaringsutrymme (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Skyddsfläkt SP-K/20 97,0 76,0 59,0 65,2 0,43 Avstängningsventil PV-K/20 47,0 43,0 67,0 21,0 0,14 Specialfilter ES-K/20 62,0 64,0 46,0 30,0 0,18 Sammanlagt 116,2 0,75 Komponentförteckning för ventilationsanläggningen IVL-K/20: mängd enhet Avstängningsventil PV-K/20 - tätning 1 st. - fästbult M10 x 30 mm 8 st. - monteringsskiva för fästbult 8 st. Stativ (inkluderar låsbar vektygsback) - vibrationsdämpande gummin (par) 4 st. - stålholk 4 st. - monteringsskiva 8 st. - fästbult M12 x 70 mm 4 st. - monteringsskiva för fästbult 4 st. Verktygsback - U-nyckel 17/19 mm 1 st. - U-nyckel 12/13 mm 1 st. - sexkantsnyckel 6 mm 1 st. - skruvmejsel 1 st. - monterings-, bruks- och underhållsanvisning 1 st. - olja för växelhuset (flaska) 0,02 l 1 st. - reservbelysning 1 st. - reservlampa 1 st. Styrcentral (för motor och reservbelysning) - fäst i elmotorn 1 st. Specialfilter ES-K/20 - fästskruv 1 st. - fjädrande 2 st. - slangklämma mm 4 st. - passeringsluftrör 1 st. - fästbult M8 x 16 mm 2 st. - fästmutter M8 2 st. Skyddsfläkt SP-K/20 - fästbult M12 x 40 mm (fäst i stativet) 2 st. - luftströmsmätare + tilluftsrör 1 st. - slangklämma mm 2 st. - stödställning för tilluftsröret 1 st. - vevställning 1 st. - vev 1 st. TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING Hannusåker 3, FI Esbo, Finland tfn , fax

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum; Utkom frän

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR

A. INSTALLATIONSANVISNINGAR ISTRUKTIOSBOK 18.4.2008 LUFTVÄRARE HEL A. ISTALLATIOSAVISIGAR...1 Allmänt...1 Transport och lagring...1 Placering av aggregat...1 Fläktmotorer...1 Varvtalsregulator...1 åttskiss...2 Kopplingsschemor...2

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster.

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster. GPL / GPU Monteringsanvisning för takfönster. Placera takfönster så att ovankanten kommer 1850-2200 mm över färdigt golv. Fönstret blir då lätt att manövrera. Ta även hänsyn till utsiktsmöjligheterna vid

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Popular sandfiltersystem

Popular sandfiltersystem PRIMASTAR AB 2013-07-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Popular sandfiltersystem Reningsprincipen är att vattnet tvingas passera genom en bädd av sand (ca 0,4-0,8mm). Utöver sandfilterrening krävs att

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02. Q Premium BAG Q Premium LCD

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02. Q Premium BAG Q Premium LCD Manual Monterings- och bruksanvisning 95-109 VER. 02 Q Premium LCD 2 3 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Sö ar sverke s örfa ningssa Ung

Sö ar sverke s örfa ningssa Ung Sö ar sverke s örfa ningssa Ung SJÖFS 1981:9 Utkom från trycket Sjofartsverkets kungorcise den 5 maj 1981 om inertgassystem på tankfartyg; utfärdad den 20mars 1981. Sjöfartsverket föreskriver med stöd

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat.

Verktygsskåp 6221 6221 H*B*D = 800*750*400 Användes i olika kombinationer eller enskilt. Kuben har täta sidor och tre hyllplan. Levereras monterat. Produktlista Plåtinrednignar i Malung 2008 Verktygsskåp Produktnummer Beskrivning Övrig information Verktygsskåp 6035 6035 H*B*D = 1700*750*400 Skåp med fem kullagrande utdragslådor och ett utdrags bord.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer