2013 ÅRSREDOVISNING 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 ÅRSREDOVISNING 1"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING 1

2 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Investeringar i anläggningstillgångar, tkr Avkastning på totalt kapital, % 5,5 6,7 6,1 3,6 3,1 Soliditet, % Verksamheten i sammandrag Koncernen Energi i nätet, GWh Energiförluster, % 5,1 5,3 5,3 5,8 5,6 Vindkraftproduktion, GWh (inkl 31% av Kalix Vind) 17,9 16,5 12,7 4,1 1,9 Antal kunder i elnät Antal bredbandskunder Antal anslutningar öppet stadsnät Antal anställda

3 INNEHÅLL 2 Året som gått 4 Några ord från VD Håkan Eriksson 6 Våra fyra affärsområden under Träffa tre av Bjäre Krafts bredbandskunder 9 Bjäre Krafts styrelse ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 16 Koncernens resultaträkning 17 Koncernens balansräkning 19 Koncernens kassaflödesanalys 20 Moderföreningens resultaträkning 21 Moderföreningens balansräkning 23 Moderföreningens kassaflödesanalys 24 Noter 33 Revisionsberättelse 35 Styrelse och ledningsgrupp Ordinarie föreningsstämma hålls på Restaurang Sand, Hotel Skansen i Båstad, måndagen den 5 maj 2014 kl Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Foto: Mette Ottosson, förutom bilderna på Claes Larsson, Gert Håkan Eriksson och Paul Bengtsson. 3

4 NÅGRA ORD FRÅN VD HÅKAN ERIKSSON 2013 var ett mycket bra år för Bjäre Kraft. Koncernen investerade 67,9 miljoner kronor och uppnådde ett resultat på 17,8 miljoner före skatt. Det är ett bra resultat som vi är mycket belåtna med. Under 2014 gasar vi på och investerar ännu mer. Totalt blir det 180 miljoner kronor på energi och bredband i nordvästra Skåne. På Bredband kommer vi satsa 100 miljoner och på energi och elnätet 80 miljoner. Förstärkning av elnätet Under året har vi arbetat med att bygga ut elnätet. Det har bland annat gjorts genom fortsatta förstärkningar till våra fördelningsstationer. För att uppnå full reservmatning till alla orter på Bjäre har en del transformatorer bytts ut till större modell. Att ha hög leveranssäkerhet är ett av våra huvudmål som vi ständigt arbetar med och som vi är övertygade om blir ännu viktigare i framtiden. Vi jobbar mot ett koldioxidneutralt Bjäre Kraft Bredband trappar upp Sedan tidigare har Bredband haft ambitionen att färdigställa fiberanslutningar per år och under 2013 nåddes detta mål. När ett mål är uppnått ska förstås ett nytt ställas Bredband har numera målsättningen att ansluta hushåll per år! Upptrappningen gör vi för att kunna förse nordvästra Skåne med fiber i den takt som våra kunder önskar. En viktig del är landsbygdsprojekten, som vi driver med EU-stöd. Dessa ger möjlighet att även erbjuda fiberanslutning till kunder utanför tätorterna och är en viktigt del av vårt långsiktiga mål att förse hela regionen med möjlighet till snabb och säker kommunikation. Även här arbetar vi ständigt med att öka tillgängligheten i kommunikationsnätet för att minimera avbrotten. Säljande organisation Bjäre Kraft har satt upp riktlinjer för att förverkliga en mer säljande organisation. Inte bara personal som har anställning som säljare ska ha den inställningen, utan det gäller all personal, såväl egen som inhyrd. Där tycker jag att vi är en bra bit på väg och det är roligt att se att resultatet blir bra när många drar sitt strå till stacken. Detta tillsammans med arbetet med vår värdegrund har bidragit till vårt goda resultat, som utgör en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att utveckla regionen och tillgodose våra kunders framtida behov. Vindkraft Elhandelsbolaget Bixia har låtit resa fem vindkraftverk utanför Nässjö. Ett av dessa har Bjäre Kraft köpt. Verken började producera el i mars 2013 och det överensstämmer med våra förväntningar. Under 2014 kommer vi själva bygga två nya vindkraftverk i Höganäs kommun. Detta ligger i linje med vårt miljöarbete och med vår ambition att jobba mot ett koldioxidneutralt Bjäre Kraft. Vårt mål är att tillföra minst lika mycket förnyelsebar energi i förhållande till de växthusgaser vi orsakar. Håkan Eriksson Vårt elhandelsbolag Bixia Bixia är ett fristående elhandelsföretag som ägs av tio regionala elnätsbolag, varav Bjäre Kraft är ett. Bixia har som mål att ha stark lokal förankring och att göra inköp av närproducerad förnybar el. Företaget är ett av dem som köper in mest närproducerad el i hela Norden. Bixia gör liksom Bjäre Kraft ett bra resultat för De redovisar ett resultat för 2013 på 80,7 miljoner kronor före skatt. De fortsätter sitt arbete med att bli ledande inom handel med förnyelsebar energi. 4

5 EU-stöd ger möjlighet att erbjuda fiberanslutning till kunder även utanför tätorterna och är en viktig del av vårt långsiktiga mål att förse hela regionen med möjlighet till snabb och säker kommunikation. 5

6 VÅRA FYRA AFFÄRSOMRÅDEN UNDER 2013 Elnät & Energi Vid 2013 års slut hade vi stycken anslutningar till elnätet, varav 80 stycken är nya för året. Sedvanligt underhåll Under 2013 och 2014 är det fokus på våra kabelskåp, som samtliga får en översyn. På flera ställen på Bjäre har vi gjort förstärkningar av elnätet: nya stationer har satts upp, vilket ger säkrare nät och luftledningar har tagits ned. Ett exempel på det senare är att vi la ned elkabel till Kattvik i samband med vatten- och avloppsförläggning. Samtidigt förberedde bredbandsavdelningen för fiber genom att lägga ner rör. Hans Ljungström, chef Elnät Tre stora projekt Under 2013 var det framför allt tre stora projekt som vi arbetate med; Vi har färdigställt en 20 kv jordkabel mellan Torekov och Möllhult. Nu finns det möjlighet att mata el på två separata linjer, vilket minskar risken för att Torekov ska stå utan el vid avbrott. Vi har också fortsatt med jordkabelarbete i Häljarp/Böckerskogen. Under året har vi också bytt stora distributionstransformatorer i Förslöv och Möllhult. Genom detta arbete säkerställer vi energibehovet som allt mer ökar på Bjäre. Nya vindkraftverk på gång I april tog vi över ett av fem nya vindkraftverk i Fredriksdal (Nässjö) som är av typen Siemens 2,3 MW. Under hösten 2013 genomfördes förarbetet med upphandlingar gentemot leverantörer av verk, anläggare av nya vägar och fundament för vår nya etablering i Rågåkra, Höganäs kommun som kommer att tas i drift under hösten Entreprenad Entreprenad ägnade 2013 åt traditionellt arbete som att underhålla våra befintliga el- och fibernät och att förlägga ny el- och fiberkabel där så behövdes. Året förde också med sig nya arbetsområden som t ex landsbygdsprojekt. Landsbygdsprojekt genererar arbete Bredbands arbete med att ansluta landsbygden till stadsnätet förser Entreprenad med gott om sysselsättning. Landsbygdsprojekten ger så mycket arbete att Bjäre Krafts personal inte räcker till. Därför gjordes under 2013 offertförfrågningar till andra företag, angående arbetet med fiberkanalisation. Det blev NCC som vi slöt avtal med, däremot är det vår egen personal som blåser fiber. Dessutom gjordes under 2013 en stor upphandling för inköp av material till dessa projekt. Totalt köper vi in ca 1 miljon meter fiber! Snart är hela Båstadhems bestånd fiberanslutet Under 2013 började vi fiberansluta Båstadhems ca lägenheter, ett arbete som blir klart under Vi har fyra montörer som arbetar heltid med detta. Två av dem är inhyrda från ElTel, eftersom vi i dagsläget har mer arbete än ordinarie personal hinner med. Tommy Eriksson,chef Entreprenad En liftbil har gått i graven 2013 var också året då vår trogna liftbil fick bytas ut mot en nyare och modernare modell. Bilen hade varit med oss i 23 år och har främst används till arbete med luftledningar och reparation av gatubelysning. 6

7 Marknad & Försäljning Marknad, försäljning och kundservice har under 2013 organiserats under en nyanställd marknads- och försäljningschef, Jonas Florén. Han har tidigare arbetat bland annat på IKEA, Anoto och Prisjakt. Han har stor erfarenhet av digital marknadsföring och försäljning, vilket kommer tillföra Bjäre Kraft och våra kunder värdefull kunskap. Marknadsföring Vi verkar lokalt och nära våra kunder och så gör även vår marknadsföring. Vi har under året deltagit i lokala företagarmässor och evenemang. Och som tidigare år stödjer vi det lokala föreningslivet. Under 2013 har vi fortsatt arbeta med att fylla vårt varumärke med fiber, bland annat med en fiberkampanj i Ängelholm och på Bjäre samt göra våra kampanjers resultat mer mätbara. Försäljning Under året har vi utökat vår säljkår av konsumentsäljare med företagssäljare och en fiberprodukt för kontorshotell ha lanserats. Under 2014 kommer ytterligare tjänster att presenteras, så att vi får ett heltäckande utbud för såväl privata villor, bostadsrättsföreningar, flerfamiljshus, industrifastigheter som företag. Kundservice Bjäre Krafts kundservice har även under 2013 agerat som elhandelsbolaget Bixias lokala kundservice. I övrigt jobbar kundservice mycket mot Bjäre Krafts bredbandskunder. Stor vikt har under året lagts på uppringande verksamhet för att gynna fiberförsäljningen. Jonas Florén chef Marknad & Försäljning Bredband På Bredband har verkligen proppen gått ur. Från att många har ifrågasatt nyttan med fiber vill nu en majoritet av boende i vårt verksamhetsområde ansluta till vårt stadsnät. Det visar sig också genom att vår omsättning ökat drygt 5% från år 2012 till Landsbygdsprojekt Under 2013 fick vi beviljat stöd för landsbygdsprojekt vi ansökt om. Totalt kommer vi under 2014 bygga fibernät för 100 miljoner kronor. Ökad utbyggnadstakt Vi har under året trappat upp utbyggnadstakten ytterligare och har nu passerat stycken fiberanslutningar i Båstads, Ängelholms och Åstorps kommuner. Åstorp blev en nykomling under 2013 och fler villaområden väntas tillkomma under Fokus på försäljning Under året har vi anställt en marknadschef vilket innebär ökat fokus på försäljning. Vi har t ex genomfört en mer kundvänlig affärsmodell i stadsnätet där kunden numera endast betalar till vald leverantör tidigare betalades även nätavgift till oss. Nya tjänster i nätet är internet med hastighet 250 Mbit/s, som erbjuds av flera leverantörer. Dessutom har under året startats upp en mer fokuserad företagsförsäljning. Alexander Jansson, VD Bjäre Kraft Bredband AB 7

8 TRÄFFA TRE AV BJÄRE KRAFTS BREDBANDSKUNDER Ina Angel När jag fick brevet från Bjäre Kraft om att kunna installera fiber till ett så fantastiskt bra pris var valet lätt. Jag arbetar mycket hemifrån så en snabb, effektivt och, inte minst, pålitlig internetuppkoppling är viktigt för mig. Jag längtar efter fiber! Dessutom får jag äntligen möjlighet att skaffa Apple TV och strömma ljud och bild mellan datorer, mobiler och TV trådlöst. För mig är det verkligen en bra investering, dels för vardagslivet såklart, men dels även för bostadsvärdet. Magnus Wreifelt Vi bor i ett svart hål när det gäller mobilt bredband och generellt sett är all form av mottagning dålig här. När vi fick reda på att vi kunde få fiberoptik så billigt tack vare EU-bidrag bestämde Livet i vi oss mer eller mindre omgående. Det viktigaste tycker vi är att få en radioskuggan hållbar lösning där tekniken fungerar alltid och inte bara ibland. Då är nog är förbi en nedgrävd fiberkabel det bästa alternativet. Claes Larsson I Hemmeslöv bor jag jättefint och har också möjlighet att driva företag hemifrån. Det var så det började. Den uppringda internetuppkopplingen klarade inte mina krav, utan gav mig problem. Så 2002 tog jag kontakt med Bjäre Kraft för att höra om det gick att ordna en radiolänk till bredbandsmasten på brandstationen inne i Båstad. Klart det skulle fixas! Flaggstång med antenn Hemma på tomten behövde jag en mast, men något bygglov var inte möjligt att få. Det löste sig genom att jag reste en flaggstång istället Jag hade internet i min flaggstång Claes Larsson framför sitt hus i Hemmeslöv... och flaggstången. det kräver inga tillstånd. Det blev en ca 15 meter hög stång bredvid mitt enplanshus. Det är inte ett dugg proportionerligt, men vad gör det. Högst uppe monterades antennen som sedan kom att förse mig med internet i drygt två år. Fungerade alldeles utmärkt! ADSL och därefter fiber Därefter hade jag ADSL med Bjäre Kraft fram tills nu, då jag har fått fiberkabel indraget i huset. Jag har en tjänst på 10 Mbit/s idag, men så fort min brandvägg är utbytt kommer jag beställa högre hastighet. 8

9 BJÄRE KRAFTS STYRELSE Vi passar på att ställa tre frågor till medlemmarna i Bjäre Krafts styrelse: 1. Hur kommer det sig att du sitter i Bjäre Krafts styrelse? 2. Hur ser du på Bjäre Krafts gångna år? 3. Vilka är Bjäre Krafts största utmaningar i framtiden? Gunnar Ekman, ordförande 1. Det är ett intressant uppdrag att vara med om att förvalta och bygga ut infrastruktur för el och kommunikation på Bjäre. Företagsformen ekonomisk förening passar bra för den här typen av verksamhet. Det gör det också intressant. 2. Det har varit ett år med förbättringar i elnätet för att klara den ökade elförbrukningen och behovet av avbrottsfri leverans. Vi har ökat utbyggnaden av vårt fibernät för klara av våra kunders behov i dagens kommunikationssamhälle. 3. Att investera i våra nät så att våra medlemmar/kunder får så avbrottsfria el- och internettjänster som är möjligt. Att bygga ut fibernätet enligt de mål vi satt.o Gunder Jönsson 1. Det är intressant att bredda sitt kunnande så när erbjudandet kom om att få sitta i styrelsen för Bjäre Kraft så var det lätt att svara ja. 2. Utvecklingen inom koncernen har varit enormt bra. Ett fint ekonomiskt resultat parat med att kostnadsbilden för kunderna ligger i det lägre segmentet känns väldigt bra. 3. Den tekniska utvecklingen när det gäller bredband är en utmaning, att hinna med alla projekt en annan. Dessutom gäller det verkligen att vara lyhörd för alla förändringar som sker i vårt samhälle. Paul Bengtsson 1. Jag är arbetstagarrepresentant och jag vill gärna vara med för att tillföra information om Bjäre Krafts arbete till styrelsen. 2. Fantastiskt snabb utveckling med många stora projekt genomförda. Jag hade inte kunnat drömma om detta för 34 år sedan när jag började på Bjäre Kraft. 3. Bredband till alla i Båstad kommun och ett elnät som är driftsäkert. Kunder som är nöjda med vår verksamhet och en attraktiv arbetsplats. 9

10 BjÄRE KRAFTS STYRELSE Vi passar på att ställa tre frågor till medlemmarna i Bjäre Krafts styrelse: 1. Hur kommer det sig att du sitter i Bjäre Krafts styrelse? 2. Hur ser du på Bjäre Krafts gångna år? 3. Vilka är Bjäre Krafts största utmaningar i framtiden? Lars Elofson 1. När jag var kommunalråd på Båstad Kommun blev jag tillfrågad och tackade ja. Men att jag fortfarande sitter i styrelsen efter ett antal år beror på att jag tycker att det är ett väldigt intressant, engagerande och roligt uppdrag. 2. Ett oerhört starkt företag och det gångna året är väl på bredbandssidan det mest framgångsrika hittills, med planer för innevarande år som är en enorm utmaning! 3. Att fortsätta expansionen på bredbandssidan, utan att vi tappar fotfästet. Bengt Johansson 1. Bjäre Krafts verksamhet är mycket viktig för varje innevånare i vårt område. Vi äger tillsammans våra el- och bredbandsnät. 2. Vi är inne i en mycket intensiv fas. Det gäller alla våra områden: el, bredband och vindkraft. 3. Att fortsätta leverera de tjänsterna våra innevånare önskar till ett konkurrenskraftigt pris. 10

11 Hanne Maas 1. Jag sitter som arbetstagarrepresentant för fackförbundet Unionen. 2. Vi har växt från att ha varit ett litet lokalt bolag på orten, till att ha blivit ett känt bolag i nordvästra Skåne och även utanför denna gräns. Vi står oss gott i konkurrensen med andra bolag och vi har breddat vårt utbud på många områden. Bredband har gjort en jätteresa tack vare EU-stöd som Alexander fixat. 3. Att vi även i framtiden försöker vara det lilla bolaget som är nära kunderna, trots att bolaget utvecklats och växt så mycket under en kort tid. Att vi är öppna för nya idéer och tillför bra kompentens till vår verksamhet, eftersom marknaden hela tiden förändras. Karin Hansson 1. Jag har ett bra kontaktnät inom både politiken och näringslivet på Bjäre och har kunskaper och erfarenheter av både marknad och service. Att jag dessutom är kvinna i passande ålder är ett ytterligare plus. 2. Mycket spännande då det sker ett stort steg i samhällsbyggande genom landsbygdsprojekten gällande nedgrävning av fiber. Vilka möjligheter detta kommer att ge invånarna/företagen i kommunen! 3. Att vara steget före i en mycket snabbt utvecklande bransch och ge kunderna den produkt och den service som de och även ibland lagstiftningen kräver. Kenneth Olsson, vice ordf 1. Jag sitter i Bjäre Krafts styrelse eftersom jag får möjlighet att påverka utvecklingen i frågor som gör Bjäre Kraft till ett ledande aktör inom våra affärsområden. Jag tror att jag kan bidraga med detta utifrån den erfarenhet jag har i min ordinarie yrkesroll som affärsrådgivare hos LRF. 2. Det gångna året präglas av lönsamhet och återinvestering i företaget. Vind, bredband och ett nät i gott skick gör att invånarna i nordvästra Skåne får en kommunikationsbas som är konkurrenskraftig i ett landsbygdsperspektiv. 3. Den tekniska utvecklingen när det gäller bredband är en utmaning, att hinna med alla projekt en annan. Dessutom gäller det verkligen att vara lyhörd för alla förändringar som sker i vårt samhälle. Gert Håkan Eriksson 1. Jag blev tillfrågad, förmodligen för mitt arbete inom fastighetsbranschen. Vi var då i uppstarten av kabel-tv och ADSL och pionjärer i vår kommun. 2. Det har varit en fantastisk utveckling från enbart eldistribution till även elproduktion och fiberutbyggnad. Från en monopolsituation till konkurrensutsättning. 3. På energisidan är det viktigt med att ytterligare investera för ökad säkerhet i elförsörjningen (trots att Bjäre Kraft redan är bland de bästa i landet). Elproduktionen kommer troligen att även omfatta solenergi inom en snar framtid och så naturligtvis att förse ALLA med en stabil fiberanslutning. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernförhållande Föreningen är moderförening i en koncern med Bjäre Kraft Energi AB (org.nr ), Bjäre Kraft Bredband AB (org.nr ) och Kroka Vind AB (org.nr ) som helägda dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Information om verksamheten Allmänt Moderföreningens verksamhet omfattar eldistribution på Bjärehalvön. Dotterbolaget Bjäre Kraft Energi AB omfattar produktion av el genom vindkraftverk och i dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB bedrivs kommunikations- och bredbandsverksamhet i nordvästra Skåne. Ägarförhållanden Antalet elnätskunder uppgick vid årets slut till (12 565). Av dessa är (9 140) medlemmar. Medlemmarna i föreningen utser på den årliga distriktsstämman, valberedning och 18 fullmäktigeledamöter. Båstads kommun utser nio fullmäktigeledamöter och Ängelholms kommun utser tre. Fullmäktigeledamöterna utgör föreningsstämman, som årligen väljer styrelse och revisorer. Verksamheten under räkenskapsåret och efter dess utgång Elnät Föreningen har haft en fortsatt bra tillgänglighet i eldistrubitionsnätet och har endast marginellt påverkats av stormarna Simone och Sven. Bjäre Kraft elnät överförde totalt 250,6 GWh under året. Nätförlusterna uppgick till 5,14% av överförd energi i elnätet. De totala investeringarna i elnätet uppgick till ca 13,4 miljoner kronor. Den planerade förstärkningen av reservinmatningen från 50 kv till 130 kv har försenats på grund av koncessionsprocessen utanför föreningens elområde. Hösten 2017 är den nya troliga anslutningstidpunkten. Under 2013 färdigställdes arbetet med en jordkabelledning mellan fördelningsstationerna Möllhult och Torekov. Arbetet med nytt ledningssystem i området Yderhult och Böckerskogen har fortsatt men är inte helt färdigställt utan fortsätter in på Två stycken nya 12 MVA transformatorer har ersatt två mindre på fördelningsstationerna i Förslöv och Möllhult. Under året har elektroniska skydd bytts ut i fördelningsstationen i Båstad. En del förstärkningsarbeteten i elnätet har genomförts när grävning för vatten och avlopp har skett i Kattvik och Björkhagen. Underhållet i elnätet har främst fokuserats på kabelskåp och luftlinjer. Betydande arbete med jordtagsmätningar har genomförts i elnätet för att säkerställa att inte delar kan spänningssättas. Ett antal äldre ställverk har också ersatts med nya moderna i några av våra nätstationer. Under året har även nya bostadsområden tillkommit i bland annat Båstad, Torekov och Stora Hult. Bredband Under året har marknadssidan förstärkts vilket ökar fokus på försäljning. Detta kommer att ge resultat inte bara i nyförsäljning utan även i efterbearbetning av ej anslutna kunder i redan förberedda områden. De senaste åren har utbyggnadstakten stadigt accelererat. Under 2013 ökade antalet fiberanslutningar med 43% jämfört med året innan, d. v. s. nära en fördubbling av antalet ansluta kunder under året. Tillsammans med en fortsatt utbyggnad i tätorterna inom området har ett större antal landsbygdsprojekt beviljats stöd och kommer helt eller delvis genomföras under I landsbygdsprojekten kommer över 3000 fastigheter erbjudas möjlighet till fiberanslutning. Utbyggnaden har fram tills nu främst fokuserat på Ängelholms och Båstads kommuner men har under året utökats till att även gälla Åstorps kommun. Den 1 april genomfördes byte av affärsmodell i det öppna stadsnätet till en mer kundorienterad modell där tjänsteleverantören har hela slutkundsrelationen. Nätavtalet upphörde och kunden har endast en relation med den eller de tjänsteleverantörer kunden valt. Entreprenad Förutom drift och underhåll av föreningens elnätsanläggningar ansvarar entreprenadavdelningen också för utbyggnad, underhåll och drift av dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB s bredbandsanläggningar. Under 2013 har bredband stått för en stor del av koncernens nyanläggningar. Entreprenad gör också installationer av bredband och el till privata hushåll och företag. Bjäre Kraft ek. för. ansvarar även för eltillförsel samt drift och underhåll av högspänning i tunnelbygget. Vindkraft Vindkraftproduktionen har koncentrerats till koncernens bolag Bjäre Kraft Energi AB. Under 2013 har bolaget haft fyra direktägda verk samt andelar i Kalix Vind AB med 8 verk. Under 2013 har priserna på el varit låga vilket påverkat lönsamheten.vindkraften har producerat 12

13 i stort som förväntat förutom bolagets verk på Öland, ett Enercon E82 verk. Åtgärder har satts in under året och produktionen i december överträffade budget. Ett vindkraftverk har tillkommit under 2013 i Fredriksdal vid Nässjö. Verket ingår i en park om 5 maskiner av typen Siemens med en effekt på vardera 2,3 MW. Ett projekt i Torsås fick miljötillstånd av länsstyrelsen i Kalmar, men som förväntat överklagades beslutet och är nu i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Beslut väntas under första halvåret Projektplanering och upphandling påbörjades för två vindkraftverk i Höganäs kommun. Verken är av märket Senvion och har en effekt på 3,2 MW vardera samt en vingdiameter på 114 meter. Omsättning och resultat Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 166 mkr (155), vilket är en ökning med 7,1% (11 %) jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen har under året varit 11,6% (10,7%). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 67,9 mkr (39,9). Av dessa avser 14,8 mkr elnät, 23,8 mkr bredband, 26,7 mkr vindkraft och 2,6 mkr övrigt. Koncernens resultat efter skatt uppgår till 12,7 mkr (19,4). Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under Finansiella risker Koncernens verksamhet bedrivs i sin helhet i Sverige och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande målet är att moderföreningen tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hanterar finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt risk förknippad med elhandel. För ytterligare information så hänvisas till not 2 i räkenskaperna. Miljöpåverkan Bolag i koncernen bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/ tillståndet avser vindkraftsanläggningar i Ryd-Rönnerum på Öland, Fredriksdal i Nässjö, Kroka i Torsås samt Sönnertorp i Båstad. Den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 4% av koncernens omsättning. Arbetet med miljön är idag en viktig del av vårt arbete där vi förutom de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddkommittémöten. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa (tkr) Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Avsättes till reservfond 398 I ny räkning överförs Summa (tkr) Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har, under förutsättning av årstämmans godkännande, lämnats med tkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar föreningens soliditet till 55 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att föreningens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i föreningen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar föreningen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 10 kap. Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, FORTSÄTTNING Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Koncernen Rörelsens intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Moderföreningen Rörelsens intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 14

15 15

16 RESULTATRÄKNING, KONCERNENS Not RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från intressebolag och övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Årets resultat tkr Intäkter och rörelseresultat Intäkter per verksamhet Elnät 41% Bredband 35% Entreprenad 18% Energi 4% Externa tjänster 2% Övrigt 1% Försäljningsintäkter Rörelseresultat 16

17 BALANSRÄKNING, KONCERNENS Not TILLGÅNGAR 1,2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar % 150% Kassalikviditet % Solididet % % 50% %

18 BALANSRÄKNING, KONCERNENS Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder - 78 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser % 120% 100% 80% 60% 40% 20% Självfinansiering och skuldsättning Självfinansiering Skuldsättningsgrad tkr Totalt kapital i förhållande till avkastning på totalt kapital 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Totalt kap avkastning % 0% ,0% 18

19 KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNENS Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållna statliga stöd/bidrag Sålda intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 7 4 Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringar per verksamhet 2013 Elnät 14,8 mkr Bredband 23,8 mkr Vindkraft 26,7 mkr Övrigt 2,6 mkr tkr Bruttoinvesteringar i anläggningar i förhållande till försäljningsintäkter % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bruttoinvest % av försäljn 19

20 RESULTATRÄKNING, MODERFÖRENINGENS Not RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat tkr Avkastning på totalt kapital 6,0% % Soliditet ,0% ,0% Totalt kap 3,0% avkastning % 2,0% % ,0% ,0%

21 BALANSRÄKNING, MODERFÖRENINGENS Not Not TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

22 BALANSRÄKNING, MODERFÖRENINGENS Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

23 KASSAFLÖDESANALYS, MODERFÖRENINGENS Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVERSTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 7 4 Amortering av skuld Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

24 NOTER, MODERFÖRENINGENS OCH KONCERNENS Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN 2008:1 Årsredovisning i mindre företag (K2 reglerna). Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld. Latent skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas som långfristig skuld, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresse-företagets egna kapital. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäktsredovisning Koncernens intäkter periodiseras enligt matchningsprincipen, vilket innebär att inkomster och utgifter redovisas på det år de belöper. När det gäller anslutningsavgifter så intäktsförs dessa vid färdigställande medan kostnaden periodiseras över anläggningens livslängd. Under 2005 har föreningen färdigställt en större byggnation till järnvägstunneln genom Hallandsåsen på drygt 12 Mkr. Då byggnationen av järnvägstunneln har en begränsad livslängd periodiseras intäkterna över den uppskattade byggtiden vilken motsvarar anläggningens livslängd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningtider: Antal år Byggnader och markanläggningar Maskiner & andra tekniska anläggningar 5-20 Inventarier, verktyg & installationer 3-5 Goodwill 10 Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan redovisas som bokslutsdisposition. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskattad reserv. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som ej medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Intäkter och rörelseresultat Summa rörelseintäkter samt rörelseresultat. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i förhållande till kortfristiga skulder. Skuldsättningsgrad Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar i förhållande till justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till årets investeringar i anläggningstillgångar Not 2 Finansiella risker Valutarisker Koncernen verkar inte internationellt och är endast i begränsad omfattning utsatt för valutarisker. All finansiering sker i svenska kronor. Ränterisker Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen innehar begränsade räntebärande tillgångar. Vid årets slut var 70,2 Mkr (48,5 Mkr) upplånade varav 36,4 Mkr till fast ränta 3,78-5,38%. Kreditrisk Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Koncernen har ett stort antal kunder som faktureras, oftast mindre belopp per faktura ett flertal gånger per år vilket minskar koncernens totala kreditrisk. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter. Den underliggande rörelsen har en stabil resultatnivå som till viss del anpassas genom prissättningen till kunderna. Koncernen har flexibilitet i finansieringen genom att man kan styra hur stora investeringar som skall genomföras årligen med hänsyn taget till tillgänglig likviditet. Koncernen har som målsättning att likvida medel och lyftningsbara krediter tillsammans skall uppgå till minst 20 Mkr. På balansdagen har koncernen en beviljad checkkredit på 20 Mkr. Risker förknippade med elhandel Koncernen utsätts genom sin verksamhet i Bixia AB för olika finansiella risker. En risk består av att Bixia terminssäkrar den energi som kontrakteras till kund. Om prisnivån sjunker efter prissäkringen måste Bixia ställa garantier till motpart som 24

25 har ställt ut terminen. Denna motpart kan vara Nordpool som är ett clearingshus eller bilateral part som är godkänd av Bixia s styrelse. För Bjäre Krafts del innebär Bixia s finansiella risk, att företaget tillsammans med övriga delägare i Bixia kan tvingas ytterliggare ställa säkerheter för handel med el i form av kontantinsats och/ eller borgensåtagande. Bjäre Krafts styrelse prövar löpande föreningens borgen förpliktelser gentemot Bixia och eventuell utökning av borgensåtagande beslutas av föreningens styrelse. Risker med vindkraftsproduktion Vindkraftproduktion är förknippat med vissa risker. Omvärldsrisker, främst förändringar i klimat och vindförhållanden påverkar intäker både under året och mellan åren. Finansiella risker beror främst på ett flukturerande elpris. Elpriset uppkommer genom handeln på Nord Pool. Elcertifikatspriser varierar också på ett liknande sätt. Genom att prissäkra delar av den planerade produktionen kan riskerna minskas. Risker på grund av tekniska problem minimeras genom driftbolag där flera vindkraftverk gemensamt delar på produktion och risk. Detta har vi genomfört på Öland där vårt vindkraftverk ingår i ett gemensamt driftsbolag tillsammans med fyra andra verk. Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderföreningen Av föreningens nettoomsättning avser 27% (27%) försäljning till dotterföretag. Inköp från koncernföretag uppgår till 1% (1%). Koncernen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar för koncernen Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och verkställande direktörer 690 tkr (621 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen Moderföreningen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Not 4 Ersättning till revisorerna Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och Koncernen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget verkställande direktören 597 tkr (552 tkr)) Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från föreningens sida. Från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Moderföreningen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen Antal på balansdagen 2013 Varav män 2013 Antal på balansdagen 2012 Varav män 2012 Styrelseledamöter 10 80% 10 80% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 83% 6 83% Moderföreningen Styrelseledamöter 9 78% 9 78% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 80% 5 80% Män Totalt för koncernen Moderföreningen Kvinnor 9 10 Män Totalt för moderföreningen

26 Sjukfrånvaro Not 7 Andelar i intresseföretag Total sjukfrånvaro 2,12% 2,11% - långtidssjukfrånvaro 0% 25,85% - sjukfrånvaro för män 1,97% 1,62% - sjukfrånvaro för kvinnor 2,52% 3,26% - anställda år 1,83% 1,49% - anställda 50 år - 2,43% 2,93% Indirekt ägda Justerat eget kapital (kkr)* Årets vinst (kkr)** Andelar i % Bokfört värde i föreningen Bokfört värde i koncernen Kalix Vind AB (Org.nr ) Summa *) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl. eget kapitaldelen i obeskattade reserver. **) Med årets vinst avses ägarandelen i företagets resultat efter skatt inkl. eget kapitaldelen i årets förändring i obeskattade reserver. Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Koncernen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg & installationer Goodwill Intjänad resultatandel Avyttrade bokförda värden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 8 Resultat från intressebolag, övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Moderföreningen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Koncernen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag Summa Inventarier, verktyg och installationer Moderföreningen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag - - Summa 0 0 Åldersfördelning % Sjukfrånvaro kvinnor män män kvinnor

27 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 12 Byggnader och mark Koncernen Räntor Utdelningar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Moderföreningen Räntor Utdelningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Skatt koncernbidrag - - Förändrad skattesats uppskjuten skatt Uppskjuten skatt Summa Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderföreningen Aktuell skatt för året Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Skatt koncernbidrag Förändrad skattesats uppskjuten skatt - - Uppskjuten skatt - - Summa Not 11 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

28 Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets statliga stöd Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets statliga stöd - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året aktiverade kostnader Utgående nedlagda kostnader Moderföreningen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Under året aktiverade kostnader Utgående nedlagda kostnader Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 16 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Bixia AB har den 30 augusti 2012 utskiftat vindkraftstillgångarna i Bixia AB till Bixia Prowin AB. Efter utskiftningen består innehavet av aktier i Bixia AB (Org. nr ) och aktier i Bixia Prowin AB (Org. nr ). 28

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsrapport 2008 BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 1

ÅRSREDOVISNING 2005 1 ÅRSREDOVISNING 2005 1 BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer