SSÅV medlemsenkät 2003.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSÅV medlemsenkät 2003."

Transkript

1 1 SSÅV medlemsenkät SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig som deltagandet inom ungdomsverksamheten glädjande nog är bättre än på många år. Vi vill naturligtvis komma till rätta med kölbåtsseglingen så vi får den balans mellan generationerna vi vill ha så vi kan utveckla segelsporten i Åmål och utnyttja de unika förutsättningar som vi har. Som du känner till så har Åmåls kommun planer på att tillsammans med SSÅV, ÅMS. Trollingfiskarna, Amatörfiskarna, Dykarna och Scouterna skapa ett center för båtsporten i B- hamnen på Ahlmarksområdet. Detta är ju mycket positivt, men samtidigt är det ett stort åtagande där den stora majoriteten i SSÅV måste vara överens om att detta är vad vi ska satsa på. Vi vill på detta sätt efterhöra den enskilde medlemmens åsikter och intresse för utvecklingen av SSÅV. Skicka in enkäten senast den 3 november till: Segelsällskapet Åmålsviken, Hamngatan 5, ÅMÅL, eller lämna den i kansliets brevinkast i Marinan! Är du familjemedlem och fler vill svara, så ringer du bara Hans på kansliet och får fler kopior. Frågor: 1. Ditt medlemskap i SSÅV a. Hur länge har du varit medlem i SSÅV Din ålder? 1 år st

2 2 Din ålder b. Varför blev du medlem en gång i tiden och varför fortsätter du och förhoppningsvis kommer att förbli medlem? Välj det eller de alternativ som passar på dig När du blev medlem Idag I framtiden Kappsegla jolle Kappsegla egen kölbåt Gasta på någon annans båt Förälder till jolleseglare Familjemedlem För rabatter på upptagning och försäkr Funktionär på regattor Aktiv i styrelse eller kommittéer Delta i fester / den sociala gemenskapen Familjeseglar eller åker motorbåt men tycker det hör till att vara med i SSÅV Brukar besöka Svegön och vill vara med pga det c. Någon annan anledning att vara med i SSÅV? Bra utbildning för vuxna och ungdomar 2 Båtköp, Trevliga människor, Seglingsintresse 3, Stödjande, det är kul att segla, _Vatten o. natur, umgås med trevliga människor.

3 3 2. Ditt Båtägande När du blev Idag I framtiden medlem Jolle Kölbåt (segel) för enbart kappsegling på land 1 Kölbåt (segel) för både kappsegling och tursegling Kölbåt (segel) enbart för tursegling Motorbåt för dagsturer Motorbåt för övernattning Kanot Kan du tänka dig att använda din båt som funktionärsbåt på kappseglingar Har ingen båt SSÅV aktiviteter (befintliga, som vi haft tidigare eller som vi skulle kunna ha) som du deltar i markerar du med X. Aktiviteter du tycker är viktiga, men inte deltar i själv, markerar du med V. Dessutom kan du kommentera om du vill behålla nivån eller ha mer av aktiviteten i framtiden När du blev medlem Idag I framtiden Samma Mer Klubbkappsegling enbart 13 8, 1V 5, 1V 2 Träningsseglingar 13 9, 5V 6, 2V 1 Öppna SSÅV regattor 14 15, 3V 9, 3V 1 Funktionär på klubbseglingar 4 10, 3V 8, 1V 1 Funktionär på öppna regattor 6 13, 4V 7, 1V 1 Höstfesten 14 11, 7V 8, 2V 2 Andra fester 6 9, 3V 6, 2V 2 Vill du vara med i Festkommitten 1 6V 1V Regelkvällar 9 7, 5V 8, 4V 1, 1V Seglarskola (grunderna) för vuxna 2 2, 8V 2, 5V 2, 4V Kappseglingsskola för vuxna 2 2, 5V 1, 3V 2, 2V

4 4 Aktivt delta i styrelse och kommitté 7 15, 4V 7, 3V 1 arbete Klubbkvällar under vintern 2 8, 3V 4, 2V 5, 1V Eskaderseglingar 1V 3V 1, 2V 2V Navigationskurser 3 1, 5V 1, 5V 1V Resor till båtmässor och liknande 1 6, 6V 4, 3V 4 Aktiviteter på Svegön 8 14, 8V 11, 2V 3 Segla 2-krona V 1, 2V Ungdomsverksamhet 5, 3V 2, 13V 2, 11V 1V Andra förslag till aktiviteter eller mer utförligt om något ovan som ligger dig varmt om hjärtat: 3 / 6. SSÅV skall satsa mer på båtlivet mindre på kappsegling, alltför många båtar ligger i hamn. För ungdomar satsa mer på utbildning i navigation och sjösäkerhet (sjövett). 3/11. Bra initiativ när ungdomar har bjudits in att gasta på kölbåtar på. 4. Klubbhus Vi har idag Marinan (som kommunen vill använda för Turistbyrån), Svegön och Alsterlunds Bod i B-hamnen. Kommunen har föreslagit att Ahlmarksområdet ska användas för båtklubbarna och ev kommersiell verksamhet med anknytning till båtsporten. Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som jobbar med ett förslag att få till stånd ett klubbhus som kombinerar kansli, föreningslokal och jolleverksamheten på det gamla Ahlmarksområdet. Vad tycker du om detta? (Kryssa för ditt alternativ). 1. Är det över huvud taget vettigt att tänka i dessa banor Ja 28 Nej 4 2. Om nej, ge dina 3 starkaste skäl varför du är emot: Dyrt, Svårt få folk idag, Behov finns ej, vi har ju Svegön. 4/11. Ej låna till bygget (för stor kostym) Inte om klubbmedlemmarna får ställa upp för mycket. Det räcker som det är i dag, Bästa placering av klubblokal är Marinan. Svårt att få folk idag hur skall det gå sedan med mycket mer att göra. Klubben går minus varje år. Om vi bygger nytt har vi inga pengar kvar. Vad gör vi då? 3. Får det kosta några investeringar (vi har k i kassan)

5 5 Max 200K 2 st. 23st / 500k 6 st./ k 1 st/ Över 1 miljon 4. Är du villig att bidra med arbete i samband med byggandet Ja 13 st. Nej 13 st. 5. Är du villig att bidra med arbete för drift och underhåll Ja 6 st Nej 19 st 6. Ska vi dela klubbhuset med de andra båtklubbarna Ja 18 st Nej 5 st. Spelar ingen roll 7 st. 7. Vilka verksamheter tror du kommer att få mest nytta av ett klubbhus Ungdomsseglingen 20 Kölbåtsseglingen 6 Svegökommitten Festverksamheten 7 Arrangemangsverksamheten 10 Kansliet 20 Olika på land aktiviteter Tror du aktiviteterna på Svegön blir lidande om vi får ett klubbhus Ja 2 st. Nej 17 st 9. Andra synpunkter:ej lån, Driftkalkyl saknas Allt på ett ställe Vi skall vara på sjön ej häcka på land, Klubbhus mellan kran och båthus, nära till marinan.,det finns inga aktiva medlemmar, Marinan är underhållsfri. Tillkommer det nya ungdomar hela tiden eller dör det ut? Bra med allt på ett ställe Allt o. alla behöver en ny lokal. 5. Svegön Hur tycker du vi ska utveckla Svegön: Fler bryggplatser /2, Fler aktiviteter. Använd mer till seglingar, Jollebrygga, Bygg brygga på nötön för transporter, Färdigställ grillen._ 5/5. Svegön behöver ej utvecklas, med den kräver ständig omvårdnad. Låt oss sköta detta klubbhus i stället för att bygga nytt. 5/10. Mer arrangemang i samband med T.ex. Midsommar, Kräftskivor, kappseglingar o.dyl. t.ex. Boule, Tipspromenad, Musik

6 6 5/11. Fortsätt i samma anda, nykomlingar känner sig välkomna. Ordna gemensam dag för Kölbåt och ungdomar + föräldrarna!!!!! Kan locka nya medlemmar. _Bra som det är, mer uthyrning, mer läger. Öglor i berget mot Nötön Kräftskiva, vårkalas, få ut jollar att segla med där ute, målgång på fler seglingar Behöver inte utvecklas men underhållas. 6. LYS Kappseglingar, intresse för: Litet Sådär Stort Breddsegling Dalbo Race Höstsegling (HWM) Enmanssegling Mix Poängserie Tösse Runt Svegö Race Dalbo Maran Vilka förändringar skulle du vilja ha på våra LYS seglingarna för att göra dem mer intressanta? T. ex. Träningsegling (måndagar), Eskader, Höstsegling (HMV), Enmans segling, Mix, Poängserie (torsdagar), Svegö Race, Vårsegling, Tösse Runt, Dalbomaran: Kommentarer: Längre banor, lagsegling, stafettsegling, Dalbomaran ej i Vänersborgsviken, Mer regattasegling, mer soppsegling. /7. Träningssegling valfri vardag. Eskadersegling semestermån. Torsdagssegling Tävling / Breddklass. Mixsegling lördag förmiddag mål på Svegön, med trevlig After Sail. 7/11. Bort med elittänkande för kölbåtar. Kryss läns till jollar och fasta banor till kölbåtar. Breddklass med utlottningspriser. Återinför Mix på måndagar. Kör två klasser i alla tävlingar, Tävlings och Bredd. Ex Kålsoppekör runt Tösse skärgård, mål Svegön. Breddklass. Mix på LYS Måndagar skall det vara Mix eller Familjesegling utan spinn.

7 7 Svegö Race-gemensam måltid på bryggan. Dalbo-maran ta bort Gälle udde för båtar under 1,10 Måndagar skall det vara Mix eller Familjesegling utan spinn. 8. Dalbo Race tappar deltagare. Detta är sällskapets officiella öppna segling, det är i denna segling som manifestationen som SSÅV-are är tänkt skall ske, vi är ca 70 st segelbåtar i sällskapet och endast 10 st deltog, hur kan vi ändra på detta. Vad tycker du om: Tidpunkten: Fel=4 st. Gamla banan=2 st. Nya banan 7.Breddklass =3 st. Flytta till Svegön= 3 st. _8/5. De flesta prioriterar Familjesegling framför kappsegling, kräver mer i material och kunnande, regler mm. Vindanpassad bra. 8/10. Gamla banan roligare. Vindanpassad för elit. Mål på Svegön. Prova Breddklass för de med enklare grejor. Det skall inte finnas någon Breddklass, ta bort förbudet att segla ensam, vi är 2-3 båtar som kunnat vara med pga detta, det blir mycket startavgifter det, men å andra sidan kan man inte vara med för det är ingen som bryr sig. Augusti bra, gamla banan bra, Breddklass kan vara bra. Start Örnäs och Mål Svegön Vindanpassad bana start Svegön, kunna segla ensam. 9. Åmål One-Design Regatta, ÅOD: Vad tycker du om denna regatta? Bra 8 st Ska vi fortsätta att utveckla den till en årligen återkommande tradition för trailerbara entypsbåtar? Ja =10 st. Nej = 1 st. 10. Andra arrangemang Idag har vi ÅOD på våren. Ska vi försöka att också skapa en årligen återkommande jolleregatta på hösten? Vi har sökt SM i Är det bra att försöka få ett mästerskap (storarrangemang) ungefär var 3:e år vid sidan av våra årligen återkommande regattor (typiskt en eller två dagars arrangemang)? Större arr. Vart 3:e år = 10 st Ja.

8 8 10/21. Jollesegling är mycket mer spännande för seglare och landfolk. Det skall finnas mer på hemmaplan.(26) Det räcker med ett fast arr/år + ett större vart 3 år. Bra med storarrangemang vart 3:e år men enbart för båtar som finns i klubben. 11. Avgifter: För att stärka ekonomin kan vi bl. a. höja medlemsavgiften och priset för båtlyften. Dessutom kan vi ta hyra för plats för segel och annan utrustning i Alsterlunds Bod/Nya klubbhuset. Vad tycker du om det? I dag Ditt förslag Medlemsavgift Familj 13st 275kr st 325-5st st 500 1st Vuxen 12st 175kr 400-1st 300-2st 250-5st st Pensionär 16 st 65kr 200-1st 100-4st 75-6st 130 1st Junior 15st 80kr 200-1st 150-2st 100-8st 90-2st. 50 1st Kranlyft Medlem 14st st 250-1st st st Icke medlem 12st 220kr 450-2st 400-1st 350-2st 250-9st Alsterlunds bod 5 st 0 kr 300 2st 250 1st 500kr 1st Noterat: Även 606:or skall betala kranlyft. 12. Andra inkomstkällor Utöver avgifterna ovan så får vi in pengar på Team SSÅV och hamnadministrationen. Förslag på andra inkomstkällor: 12/17. Bättre marknadsförning av segeltävlingar. Mer seglare mer pengar. Sälja Bingolotter. 12/21. Mer reklamaffischer på båtar.

9 9 13. Arbetsplikt: T.ex. Arbeta med underhåll på byggnader och redskap, hjälpa till som funktionär i olika sammanhang. Skall vi införa detta? Ja = 5st. Nej = 15 st. 14/5. Fel skaffa lokaler som står tomma större delen av året. Intresse bland medlemmar för idiellt arbete saknas, se Två Trattar och Alsterlunds Bod. Satsa på toaletter i Alsterlunds Bod. Räcker mycket väl för mindre regattor Du som har vänligen sänd oss denna för att använda i framtiden. Vi fick 3 st!!!! 15. Egna förslag: Vi är mycket intresserade av att höra om dina förslag. 15/7. Bjuda alla medlemmar till gemensam träff. Alla behövs för en fungerande klubb. All satsning i dag på ungdomssidan, vi måste få en fungerande kölbåtssektion. 15/17. Klubblokalen med Klubbmästeri ger mer möjöigheter till social gemenskap icke båtsäsong. Samarbete med andra båtrelaterade klubbar, detta kan ge seglings-racen större omfång. Medföljande kan besöka Svegön. Fiske trolling eller paddla kanot. Exempel på intäkter. Turister får köpa seglings plats (gast) på torsdagssegling eller annan dag. Ersättning 200 kr. till klubben och 150 kr till skepparen. Tur till Svegön 4 timmar 300 kr. Viss ersättning till funktionärer utbildare. Annorlunda Sponsring. Kunder som erbjuds segling. 15/21. Jollesegling skall inte vara lika med ungdomsverksamhet, utan skulle kallas Jolleverksamhet för att aktivera även vuxna. (30) Bort med funktionärsmedverkan onsdagar. Lättare få 1 st. till tornet än 3 st till onsdag. Bort med resebidragen, det räcker med bidrag till Startavg.. Pappren var besvärliga att fylla i Kryss o. ja o. nej Hoppas det syns vad man skrivit.