13. Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Mn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13. Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Mn 2013-4526"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 januari, kl Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärenden 1. Upprop 2. Protokollets justering 3. Fastställande av dagordning 4. Informationsärenden Ledningen informerar Politiken informerar Övriga frågor 5. Meddelanden avslutade ärenden 6. Meddelanden handlingar för kännedom 7. Anmälan om delegationsbeslut 8. Anmälningsärenden 9. Yttrande till kommunstyrelsen över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun Mn Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m. fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun Mn MILJÖKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) 11. Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i ärende gällande ansökan från Jönköping Airport AB om nytt miljötillstånd för verksamhet vid flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun, mål nr M Mn Remiss av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Mn Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Mn Susanne Wismén Ordförande Staffan Welander Sekreterare

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Rubrik BUNNSTRÖM 1:8 SLUTBESIKTN AV AVLOPPSANL Namn MELIN GEIJER, HÉLÉNE O PER ALARP 1:6 BEKRÄFTELSE AV UTFÖRANDEINTYG KARLSSON, JOHAN BOTTNARYDS-ÄLGARYD 2:8 BEKRÄFTELSE AV UTFÖRANDEINTYG GUSTAVSSON, ANDERS MATTSSONS FRUKTODLING RUDU 2:11 BEKRÄFTELSE - UTFÖRD SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:160 SKR T KAMMARKOLLEGIET - MILÖSANKTIONSAVGIFT JOHANSSON, MANOLO SÖDRA BOTARP 1:45 BEKRÄFTELSE AV UTFÖRANDEINTYG FRITSELL, GÖRAN 1

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening LILLÅN-BANKERYD SAMRÅD - FISKVÄG I LILLÅN VID MÅNSERYD MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn LÄNSSTYRELSEN STENSHOLM 1:92 RIVNING AV BYGGNAD STADSBYGGNADSNÄMNDEN ÖDESTUGU-FALLA 1:4 KLAGOMÅL - SKÄLLANDE HUNDAR FALLASKOGENS KENNEL BUNNSTRÖM 1:8 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MELIN GEIJER, HÉLÉNE O PER STORA ÅSA 14:1 OTTOSSON, KERSTIN BEG FR STBN ( ) OM YTTR - BYGGLOV FRITIDSHUS/RIVNINGS AV BEFINTLIGT FRITIDSHUS BRYNJAN 16 INVENTERING - RADON ROSKLINT, LARS-ERIK BET 1:3 INVENTERING - RADON ENGDAHL, LARS-ERIK BORE 3 INVENTERING - RADON CARLSSON, BIRGIT BIKTEN 4 INVENTERING - RADON BYGGNADSFÖRENING MINERVA EKON. FÖRENING LÖVÄNGEN 10 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE CIKADAN 1 INVENTERING - RADON CIKADAN 1, BRF BRYNJAN 14 INVENTERING - RADON EMME, NILS-ERIK 1

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening ARKADIEN 4 INVENTERING - RADON MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn COREM ARKADIEN KOMMANDITBOLAG KNAPEN 1 INVENTERING - RADON CA I JÖNKÖPING AB HÄGERN 1 INVENTERING - RADON CA TREMURARE AB LÖVÄNGEN 8 INVENTERING - RADON DANIELSSON, MAJ-BRITT LAVAN 8 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JÖNKÖPINGSHEM LÖVÄNGEN 12 INVENTERING - RADON DONCEVA, GROZDANKA KÄTTILSTORP 3:1 ANM - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL JÖNKÖPINGS GOLFKLUBB INDIANEN 5 INVENTERING - RADON EKBLAD, ERIK LEOPOLD KARLSFORS 3:2 INVENTERING - RADON CARLFORS BRUK, E BJÖRKLUND O CO KB ÖDESTUGU 11:1 INVENTERING - RADON EDGARSSON, KARL SIGVARD GÖSTA RÖTTLE 2:1 GRÄNNA FRUKT AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB - SPRIDNING BEKÄMPNINGSMEDEL POLSTJÄRNAN 13 INVENTERING - RADON FASCON I SMÅLAND AB 2

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening LILJAN 6 INVENTERING - RADON MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn CORD 6 FASTIGHET AB JORDSHULT 1:3 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA JOHANSSON, ROBERT/LUNDBERG, SIV ANSVARET 2 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB ERIC EKBLAD VATTENPASSET 4 CHARKSERVICE ABISKO 7 INVENTERING - RADON E. KARLSTRÖM I JÖNKÖPING AB ARMBORSTET 6 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE LUNDEN 1 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE VESSLAN 2 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE SERGEANTEN 6 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE ÅSLÖG 11 INVENTERING - RADON DANIELSSON, TOMMIE FURSTEN NORRA 4 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD FYRIS 4 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD 3

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening KABELN 5 INVENTERING - RADON MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn FASTIGHETS AB JUNESTAD LILJAN 4 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD LÖNNEN 2 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD LÖNNEN 3 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD HÄLJARYD 1:97 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD ALMEN 4 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD TENHULT 30:25 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD HÄLJARYD 1:200 INVENTERING - RADON FASTIGHETS AB JUNESTAD SABELN 28 INVENTERING - RADON SÖDERLÄGE 2, BRF HÄRBÄRGET 9 INVENTERING - RADON EMME, NILS-ERIK ALARP 1:6 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL KARLSSON, JOHAN FLAHULT 78:3 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1 JÖNKÖPINGS STÅL & METALL AB 4

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening MÖCKELN 23 INVENTERING - RADON MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn CA I JÖNKÖPING AB HÄROLDEN 4 INVENTERING - RADON CA I JÖNKÖPING AB MYRAN 12 INVENTERING - RADON CA I JÖNKÖPING AB KÄRNAN 7 INVENTERING - RADON CA I HUSKVARNA AB VALUTAN 14 APOTEKET HJÄRTAT A DOMHERREN 23 RIVNING AV BYGGNAD SAAB PRECISION COMPONENTS AB BOTTNARYDS-ÄLGARYD 2:8 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL GUSTAVSSON, ANDERS UTGÅVAN 2 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE R & T JONSONS BIL AB UTGÅVAN 2 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE HUSKVARNA DÄCK- & ROSTSKYDD AB FLATHÄLLA 1:2 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL LARSSON, GÖRAN SMEDEN 2 KLAGOMÅL - BULLER ERIKSSON, AMANDA ÖRONSKYDDET 7 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE LANNEN TRACTORS AB 5

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening LILLÅN BANKERYD BEST AV TJÄNST; BIOTOPKARTERING AV LILLÅN BANKERYD MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn JÖNKÖPINGS FISKERIBIOLOGI VÄGMÖTET 1 ST1 ENERGY AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE DRIVMEDELSHANTERING LJUNGARP 1:24 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG KARDELL, BJARNE UNNARYD 1:10 NORRA UNNARYDS AVLOPPSRENINGSV BALDER 18 QARAN SERVICE CENTER BANKERYDS-KLEREBO 1:11 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA FRANSSON, PETER BANKERYD 2:60 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE RÄDDNINGSTJÄNSTEN FLAHULT 3:150 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - EMISSIONSMÄTNING HETVATTENCENTRALEN FLAHULT RODDAREN 12 KLAGOMÅL - BERGVÄRME LENGQVIST, LARS-OLA ÖGONGLOBEN 16 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BRÖDERNA THORSSON I JÖNKÖPING AB SJÖÅKRA 1:8 TILLSYNSAVG ENL MB EDSTRÖMS CENTERLESS AB NEDRE STENHAGEN 12 JOHANS POLKAGRISAR 6

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening FOGEN 2 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn LILJEHOLMENS LIVSMEDEL KÖPMANNEN 8 POLKAGRISBAGARN AB BOGLA 3:23 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM ÄDELGASEN 1 ANM - NEDLÄGGNING AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET STATOIL KLAGOMÅL - SKÄLLANDE HUNDAR CARLSTRÖM, VERONICA WILHELMSBERG 12 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG BENGTSSON, OLOF GAMBRIUS 7 KLAGOMÅL - OLJUD PÅ VÄSTRA STORGATAN VELVET KLAGOMÅL - BULLER FRÅN BUSSAR VIREBRAND, STEFAN ÖRNKLON 10 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - UPPDATERAT MILJÖKONTRPGM ST1 ENERGY AB BACKEN 1:148 INVENTERING PCB PVE FÖRSÄLJNING AB STENSHOLM 1:627 ANM ENL MB (A,B,C) - NY VERKSAMHET SKANSKA SVERIGE AB STENSHOLM 1:628 ANM ENL MB (A,B,C) - NY VERKSAMHET SKANSKA SVERIGE AB 7

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening FOGEN 4 KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn ANONYM INFARTEN 1 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN ÖLÉN, ULF MÅNSARP 1:71 KLAGOMÅL - STENKROSS SVENSSON, IRENE CIKADAN 6 DAL BAFFO, RESTAURANG HEDENSTORP 1:3 ANM ENL MB - DAGVATTEN TEKNISKA KONTORET VÄSTANÅ 1:1 INVENTERING AVLOPP VON OTTER, FREDRIK VÄSTANÅ 1:1 INVENTERING AVLOPP VON OTTER, FREDRIK JÄRNET 3 SAN MARINO PIZZERIA ÄTTEHÖGEN 3 FLÄKT WOODS SKR FR FLÄKT WOODS - PLANERAD PRODUKTIONSFÖRÄNDRING BARNARP 1:54 BARNARPS PIZZERIA LEKERYD 3:17 MILJÖSANKTIONSAVGIFT ENGSTRÖM, JANE REPLIKEN 7 HISINGSKULLENS FÖRSKOLA 8

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening HÅLAN 8:7 KLAGOMÅL - BILTVÄTT PÅ GATAN MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn GUSTAFSSON, CLAES-GÖRAN ÄMBARET 8 NILSSONS MAT & CATERING ÖVERKASTET 5 HEDIN BIL SKR FR NÄRBOENDE PÅ V EKHAGEN - PLANERAD BYGGNARTIONER PÅ A FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB - PERSONALMATSAL ELEVEN 4 KÅLGÅRDSVERKSTADEN DUNDRET 5 DUNDRETS ÄLDREBOENDE HEDENSTORP 1:66 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN PILTEN 13 BÄCKADALSGYMNASIETS UNDERVISNINGSKÖK/BUTIK ÖVERLÄRAREN 2 PÄRLAN DAGCENTER ATTARP 2:704 ICA SUPERMARKET BANKERYD MARS 13 CENTRALBAGERIET BIET 3 RESTAURANG SHANGHAI 9

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening GRÅBO 1:22 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn P & B TURBUTIKEN RYHOV 4:1 CITY GROSS ÖNSKEDRÖMMEN 13 KÄRRHÖKENS ÄLDREBOENDE ELEKTRONEN 3 INFO FR LIVSMEDELSVERKET INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN DIRIGENTEN 1 SPIRA RESTAURANG DRUVAN 19 COOP KONSUM ÖSTRA TORGET RABATTEN 5 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG CARLSTRÖM, GUNILLA ÖRNNÄSTET 4 MAXI ICA STORMARKNAD VÅRELDEN 1 ROSENGÅRDENS ÄLDREBOENDE - VÅRDAVDELNINGSKÖK VÅRELDEN 1 ROSENGÅRDENS ÄLDREBOENDE - TILLAGNINGSKÖK FLAHULT 2:312 HAMMARGÅRDEN HUSKVARNA 5:2 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - FJ SINTERMETAL AB 10

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening ÄLGSKYTTEN 11 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn ITAB SHOP CONCEPT JÖNKÖPING AB DROSKAN 12 RESTAURANG KNIV OCH GAFFEL KORTEBO 2:169 CECILIAGÅRDEN KORTEBO 2:169 RAMSAYGÅRDEN VALUTAN 13 COOP FORUM A BALLADEN 2 POLSKA DELIKATESSER ÄRINGEN 2 HGL OLJE AB RANDEN 3 KORTTIDSBOENDE ROSENKVARTSGATAN KLINGAN 3 OLGAS CREPES & GELATO HAKARP 1:155 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG ANDERSSON, TOBIAS ANSVARET 1 WAYNE S COFFEE JÖNKÖPING HÄLJARYD 1:203 ANM - NY VENTILATION TENHULTS PRESSGJUTERI AB 11

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening NÄCKLÅTEN 3 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn TOKARPS FÖRSKOLA NORRGÅRDEN 2 TOKARPS FÖRSKOLA FLAHULT 77:7 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - DIAC METALL AB VATTENPASSET 6 MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS BANKERYDS-NYARP 1:375 NYARPS FÖRSKOLA ÅSEN 1:2 KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING JENSEN, INGELA MARIA BANKERYDS-TORP 1:172 BÅGSKYTTENS FÖRSKOLA ÖVERBLICKEN 9 MEDIA MARKT RAVELSMARK 11:3 INVENTERING AVLOPP ANDERSSON, EIVOR KORTEBO 4:9 KULINGEN FÖRSKOLA BLÅKLOCKAN 1 DIN PIZZERIA KORTEBO 4:9 FRU EBBAS FÖRSKOLA 12

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn LÄNSSTYRELSEN LÄNSSTYRELSEN BEG FR LST OM YTTR - MIFO FAS 2 O DEPONI TILLSTÅNDSPROJEKT BERGET 1:195 MISSTANKE OM FÖRORENING ALT. MARKUNDERSÖKNING SWECO JÄRVEN 2 SMIRRES TORGGRILL ROSENLUND 2:1 DOPPET CAFE VALUTAN 15 MC DONALDS A6 CENTER ÄLVRINGEN 4 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING SKYDDA NU I JÖNKÖPING AB TOVERYD 2:9 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN HÖGLUND, LENNART KORTEBO 4:9 STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA CIGARREN 19 CATANIA PIZZERIA S HELGONET 7 IMMANUELSKYRKANS CAFETERIA BANKERYDS-TORP 1:235 TORPS ÄNGAR FÖRSKOLA BOSGÅRD 1:2 GÅRDSROSTERIET AB 13

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening KLÄMMESTORP 1:27 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn JÖNKÖPINGS KARTING CLUB SKIDSPÅRET 2 HISINGSÄNGENS FÖRSKOLA ÖVERMASKINISTEN 1 REN OCH FIN ARKADIEN 2 ABADAN FALAFEL KORTEBO 4:9 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL STRANDÄNGEN FÖRSKOLA SKÄRSTADS-SÄBY 1:4 SÄBY GÅRD VISIONEN 3 RESTAURANG KNIV & GAFFEL BARNARP 1:50 SKAFFERIET BARNARP ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET BARNARP 1:50 ANS - GODK AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET SKAFFERIET BARNARP AB BORE 7 INVENTERING - RADON BORE, BRF BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 DRAGON SOLÅSEN AB HÄLJARYD 1:61 SIBYLLA 14

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening ÖGGESTORP 3:2 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn SVENSSON, ROBERT ELEVEN 4 KÅLGÅRDSSKOLAN F GRÅBO 1:22 P & B TURBUTIKEN SIMSHOLMEN 1:1 HASSES GRILL ÖRINGEN 13 MAX ÖSTER 1:1 ÖSTERGRILL BUDKAVELN 17 PIRI PIRI HACKSPETTEN 4 CICKI MA MA ÖRHÄNGET 2 ÖVRIGT ÄRENDE ENL MB - OLJA PÅ TOMTEN LALIC, ALIJA HÄRDEN 5 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING LÄNSFÖRSÄKRINGAR JKPG MILJÖDIPLOMERING MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING LÄNSFÖRSÄKRINGAR JKPG, NÄSSJÖKONTORET MILJÖDIPLOMERING MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING LÄNSFÖRSÄKRING JKPG, VETLANDAKONTORET 15

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening MILJÖDIPLOMERING MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn LÄNSFÖRSÄKRING JKPG, TRANÅSKONTORET HUSKVARNA 5:1 HUSKVARNA GRILLEN ÄDELMETALLEN 14 KONE AB ÖVERINGENJÖREN 5 MC DONALDS BANKERYD 2:75 ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING GEORGES PIZZERIA O GATUKÖK STAMSERYD 1:4 INVENTERING AVLOPP HELLSTEN, CLAES UGGLEVIKEN 12 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MATBODEN CIKADAN 6 KLAGOMÅL - RÖKIG LOKAL DAL BAFFO, RESTAURANG ÖRNNÄSTET 4 MAXI -KORVSERVERING ÖRONLAPPEN 7 FALAFEL KUNGEN TOKIO 14 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL TUSEN TING - OSTKAKETILLVERKNING SVENSTORP 5:1 KLINT, MAGNUS 16

20 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening JÄRSNÄS 5:9 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn HELLSTRÖM, PER APELN 29 KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING HEMMA, RESTAURANG ÖRNNÄSTET 7 ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MAX CEDERN 1 BULLENS CAFÉVAGN ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET JUNO 1 FÖRFR - SRAPPORT KASTRULLHÄXANS CATERING & DELIKATESSER ANSVARET 2 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING FRISKIS & SVETTIS JÖNKÖPING HANDELN 7 BLÅHED GASTRONOMI ÅNGAN 1 KINNARPS ARENA - RESTAURANG CEZAR RÅSLÄTTS HAGA 3:1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN ALMEN 13 MC DONALDS VAGNMAKAREN 8 MAX JÖNKÖPING HÄLSAN 2 BASIC CARE UNIT AB 17

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening ATTARP 2:472 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn REGNBÅGENS FÖRSKOLA VALUTAN 15 NAMSI AB ÖSTER 1:1 STÅKÄKA VALUTAN 4 PRODUKTIONSKÖKET A ÅKERBY 2:1 ÅKERBY MJÖLK & MASKIN AB HUMLAN 2 GIANNINO PIZZERIA HÄLJARYD 1:203 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - TENHULTS PRESSGJUTERI AB HANDELN 7 PLANKKUNGEN AB TAHE 1:27 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN BÄCKMAN, EINAR ÖRNNÄSTET 7 MAX SÖDRA BOTARP 1:45 ANM - INRÄTTANDE AV BDT-ANL FRITSELL, GÖRAN VÄSTER 1:1 RÅDHUSGRILLEN 18

22 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening APELN 29 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn HEMMA, RESTAURANG BANKERYDS-MÅLSKOG 10:46 BANKERYDS RIDKLUBB VALUTAN 12 IKEA RESTAURANG JORDGUBBEN 2 PASTABAGERIET JUNGMANNEN 4 SOFIA PRÄSTGÅRD HOVEN 1 HEMTJÄNSTEN KOMMUNALA GRANITEN 2 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING FAMILJERÅDGIVARNA I SMÅLAND BJÖRNEBERG 5:2 TOKERYDS HERRGÅRD ATTARP 2:9 PIZZERIA VIKINGEN ATOLLEN 3 BURGER KING ATOLLEN HACKSPETTEN 8 ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING CHILI THAI RESTAURANG ÖVERSIKTEN 7 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - PRODUKTEN BRANDVAKTEN BILTEMA 19

23 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening DUNKEHALLA 2:1 MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn PARKGRILLEN HOVEN 1 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MILJÖKONTORET ÄTTEHÖHEN 5 GRILLHOUSE (SAGAHOLM) ÄLGSKYTTEN 2 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:98 FÖRFR - ANG ELDNING LÖF, SARA FÄRGEN 9 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL ÖSTRA NÄRLIVS GAMLA FLYGFÄLTET 1:1 NHA - TRANG RESTAURANG MILJÖKONTORET ÄRENDEGÅNG F TILLSTPLIKTIGA VINDKRAFTSETABLERINGAR KNAPEN 1 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE PRESSBYRÅN GRÄNNA 5:3 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL HAMNKROGEN ALMEN 6 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL BERNARDS CITY VILAN 7 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MEDIACENTER JÖNKÖPINGS LÄN 20

24 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening ÄMBARET 8 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn NILSSONS MAT & CATERING ÖGONGLOBEN1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MASSBREV FÖRFR - FÖNSTERBIDRAG BOENDE PÅ HUMLEVÄGEN KNAPEN 1 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL PRESSBYRÅN KLOSTERGATAN SANDSERYD 2:16 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING JÖNKÖPINGS AIRPORT FASTIGHETS AB SANDSERYD 2:16 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING JÖNKÖPING AIRPORT AB SMÖRBLOMMAN 2 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING BOHAG BYGG AB BRAGE 1 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING HUMANA OMSORG AB - KAVLAGÅRDEN GASELLEN 5 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING BOLT KOMMUNIKATION AB BLIXTEN 6 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING POWEL ENERGY MANAGEMENT LAGMANNEN 1 ANM FR SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND - RASFF TUNG FONG HUNG SUPERMARKET ÖRONLAPPEN 8 MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING CONTIR AB 21

25 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening VRETAHOLM 6:2 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Namn ANDERSSON, JONAS EHRENPREUS 11 KLAGOMÅL - LUKT ENGLUND, JOHAN BARNARPS-KRÅKEBO 1:6 HUSKVARNA MOTORKLUBB FÄRGEN 9 ÖSTRA NÄRLIVS BACKEN 1:132 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - JÖNKÖPINGS MODELLTILLVERKNING (JMT) VIDÖSTERN 4 ÖSTERÄNGSSKOLAN ÖVERBLICKEN 6 SUBWAY ÖVERBLICKEN 2 RUSTA LABBARP 1:4 SVENSSON, HENRIK O MARTIN 22

26 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn SJÖÅKRA 1:14 BANKERYDS AVLOPPSRENINGSVERK SKR FR LST ÖSTERGÖTLAND F K - FÖREL OM KOMPL T PRÖVOTIDSUTREDNING TORSTORP 1:24 UTFÖRANDEINTYG F K REHN, KAJ TOMATEN 5 BRUNNSPROTOKOLL F K KARLSSON, ANDREAS TORESTORP 2:3 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL JUNEDAHLS TRANSPORT HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING HUSQVARNA AB LIDEN 5 DONUTBAGARN SKR FR MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG FK - KONTR RAPPORT NORRAHAMMAR 33:1 MUNKBAGARN YOUSEF SKR FR MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG F K - KONTR RAPPORT HEDENSTORP 1:75 JAFARIS GROUP SKR FR MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG F K - KONTR RAPPORT ÄRINGEN 1 ARLA FOODS AB JÖNKÖPINGSMEJERI SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING UTSLÄPP AV MJÖLKFÖRORENAT ISVATTEN HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - ANM OM NYA BEARBETNINGSMASKINER HUSQVARNA AB 1

27 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening HUSKVARNA 5:2 PERIODISK UNDERSÖKNING F K Namn HUSQVARNA AB FLAHULT 21:1 SKR FR JKPG`S ENERGI F K - DRIFTSTÖRNING KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK ÖN 7 SKR FR LST F K - TRANSPORT AV AVFALL OFFICE IT-PARTNER JÖNKÖPING AB RUNNEBÄCKEN JOHANSSON, BERNT BESL FR LST F K - TILLST T FISKODLING I RUNNEBÄCKEN/LST DNR ÖVERSKOTTET 1 JÖNKÖPING ENERGI BIOGAS AB SKR FR LST F K - ANM OM ÄNDRING VID BIOGASANL/LST DNR LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET INFO FR SLV F K - ÖVERFÖRING AV KONTRANSVAR F SÅ KALLADE 853-ANL LIVSMEDELSVERKET KOMPL HANDL F K - BILAGA LIVSMEDELSVERKET SLÖJDSALEN 2 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL OLIVERS ÅKERI GRÄNNA 8:37 MAILKONVERSATION F K - PROVTAGNINGSSCHEMA GRÄNNA VATTENVERK HÄLJARYD 1:327 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL ALVARSSONS TRANSPORT AB 2

28 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening HEDENSTORP 1:87 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL Namn AB BRÖDERNA FALK BYGGNADSSTÄLLNINGAR EFTR LANDÅN 7 SKR FR KOMMUN F K - KONTR RAPPORT GRÄNNA KNÄCKE ÄRINGEN 1 SKR FR LST F K - GÄLLANDE OM- O TILLBYGGNAD ARLA FOODS AB JÖNKÖPINGSMEJERI HUSKVARNA 5:2 HUSQVARNA AB SKR FR LST F K - ANM OM ÖVERSKRIDANDE AV VILLKOR F VOLYM SKÖLJVATTEN REGNBÅGEN 3 BESL FR LST F K - UPPHÄVANDE AV TILLST HETVATTENCENTRALEN DALVIK (HCDA) LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET SKR FR SLV F K - INFOANSVARET F ENSKILDA DRICKSVATTENANL LEKERYD 1:4 LEKERYDS BENSINSTATION AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II VAGNMAKAREN 7 JET JÖNKÖPING SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II GAMLA FLYGFÄLTET 1:1 JET JÖNKÖPING SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II KORTEBO 3:1 JET JÖNKÖPING SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II 3

29 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn VAKAN 1 ST1 SVERIGE AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖRNNÄSTET 3 SHELL AUTOMAT SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖRINGEN 14 ST1 SWEDEN AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖVERMASKINISTEN 1 ST 1 SVERIGE AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II BACKEN 1:33 STATOIL BANKERYD SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II BACKEN 2:108 CLASÉNS BILVERKSTAD HB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖRINGEN 11 OKQ8 JÖNKÖPING SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II BROLYCKAN 1 OKQ8 HUSKVARNA SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖVERBLICKEN 11 OK-Q8 AB - DRIVMEDEL SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II CISTERNEN 2 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II 4

30 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn VRETAHOLM 6:2 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II BUDKAVELN 25 PREEM AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖVERINGENJÖREN 5 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II HÄLJARYD 1:220 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II MÅNSERYD 2:3 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÖVERBLICKEN 6 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II VARGÖN 5 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II PREUSSEN 20 PREEM AB (PUBL) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II HÅLAN 4:1 QSTAR FÖRSÄLJNING AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II LAPPEN 4 MACKEN BARNARPSGATAN AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II 5

31 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn VÅRSTA 3 MACKEN HUSKVARNA AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II VÄGMÖTET TIMO OCH PAULA SERVICEHANDEL AB (SHELL/7-ELEVEN) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II FLAHULT 21:9 MACKEN TORSVIK AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II SVINHULT 1:13 MACKEN VÄSTRA JÄRA AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ÄLVRINGEN 1 STATOIL EUROSTOP SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II KÄLLARP 1:3 STATOIL FUEL & RETAIL SVERIGE AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II ROTORN 1 STATOIL KORTEBOVÄGEN SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II RAVELSMARK 13:18 STATOIL DETALJIST AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II JÄRA 1:17 SVENSKA STATOIL AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II VIBORG 1 STATOIL DETALJIST AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II 6

32 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn MÅNSARPS-BRÅTEN 1:66 STATOIL FUEL & RETAIL SVERIGE AB (2785 ) SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II CITRONEN 8 DANIELS MACK AB SKR FR SP F K - REDOVISNING AV BENSINSTATIONER, GASÅTERFÖRINGSSYSTEM STEG II FLAHULT 3:239 BESIKTNINGSRAPPORT F K - PERIODISK UNDERSÖKNING SKROTFRAG I JÖNKÖPING AB LANDÅN 6 ÅRSRAPPORT F K - INKÖP PLASTMATERIAL GRÄNNA PLAST-EMBALLAGE AB LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET INFO FR SLV F K - ÖVERFÖRING AV KONTRANSVAR F SÅ KALLADE 853-ANL MÅNSARP 1:60 SKR FR POLISEN F K - DIESELLÄCKAGE MÅNSARPSKOLAN BARNARPS-KRÅKEBO 1:6 TEKNISKA KONTORET SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET VID INERT DEPONI TORSVIK HYLTENA 1:21 TEKNISKA KONTORET SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET VID INERT DEPONI TORSVIK BARNARPS-KRÅKEBO 1:6 TEKNISKA KONTORET BESL FR LST F K - GODKÄNNANDE AV SLUTTÄCKNING AV INERT DEPONI HYLTENA 1:21 TEKNISKA KONTORET BESL FR LST F K - GODKÄNNANDE AV SLUTTÄCKNING AV INERT DEPONI 7

33 JÖNKÖPINGS KOMMUN MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Miljökontoret Diarienummer Fastighet Ärendemening Namn FLAHULT 21:1 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK BESL FR LST FK - DISPENS FR KRAVET PÅ KONTINUERLIG MÄTNING 8

34 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Administrativa ärenden Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum Status DAD 012 BESL O BEHÖRIGHETSATTESTER F SW MILJÖNÄMNDEN A 1

35 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DAH 406 AVG ENL MB - 38 LOKAL MAW STENSHOLM 1:749 ERIKSBERGS FÖRSKOLA DAH 407 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM JÄRNSPIRAN 1 BYGGNADS AB KARLSSON & WINGESJÖ DAH 408 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM GRÅBO GÅRD 12 BÖREFELT BOSTAD AB * DAH 410 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM VILDBLOMMAN 10 CARLHOLT, JAN ANDERS DAH 411 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM SVEA 15 CEYLAN, YAKUP * DAH 414 YTTR T SOC - ALKOHOLSERVERING EE BIET 3 RESTAURANG SHANGHAI DAH 415 YTTR T SOC - ALKOHOLSERVERING EE ATTARP 2:18 LILLGÅRDEN I BANKERYD RESTAURANG AB DAH 416 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DUNKAHALLA 1:1 DEXTERA BYGG AKTIEBOLAG DAH 417 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ARMBORSTET 12 BRF DRUVAN DAH 418 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ARMBORSTET 13 BRF LEJA DAH 419 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ARMBORSTET 4 BRF ROSEN DAH 420 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ARMBORSTET 7 BRF ARMBORSTET DAH 421 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG MAW FLAHULT 2:321 VARADJAN, VASILIJE DAH 422 AVG ENL MB - RADON TM KÖPMANNEN 4 EK, ARNOLD DAH 423 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM KÖPMANNEN 4 EK, ARNOLD DAH 424 TILLST HÅLLA DJUR - FJÄDERFÄ LH HAKARP 1:23 CEDER, MICHAEL DAH 425 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM KÄLLÄNGEN 20 EL HAGE, TANIOS * DAH 409, 412, 413 BESLUT FINNS EJ PÅ DESSA PARAGRAFER 1

36 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn * DAH 427 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ATTARP 2:193 BRF BACKGÅRDEN DAH 428 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ATTARP 2:194 BRF SOLGÅRDEN DAH 429 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM GRANITEN 19 ELL- EFF FASTIGHETER DAH 430 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ATTARP 2:225 BANKERYDS BRF DAH 431 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ATTARP 2:322 BRF VÄTTERGÅRDEN * DAH 433 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ATTARP 2:99 BRF ATTARP DAH 434 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BANKERYDS-NYARP 1:379 HSB BRF STATIONEN I BANKERYD DAH 435 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BARNARP 9:1 HSB BRF FREJA I BARNARP DAH 436 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BERGET 1:414 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FOLKPARKEN DAH 437 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BIKTEN 10 BRF BIKTEN DAH 438 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BISKOPEN 8 BRF BISKOPEN DAH 439 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BORE 6 BORE, BRF DAH 440 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BORE 7 BORE, BRF DAH 441 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRAGE 2 BRF BRAGE DAH 442 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRAGE 3 BRF BORGEN DAH 443 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRAGE 4 BRF ÅVIK DAH 444 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRAGE 5 BRF BRAGEHOLM * DAH 426, 432 BESLUT FINNS EJ PÅ DESSA PARAGRAFER 2

37 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DAH 445 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRYNJAN 10 BRF BRYNJAN DAH 446 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRYNJAN 11 BRF SKÖLDEN DAH 447 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM BRYNJAN 17 BRF BRYNJEBO DAH 448 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM CEDERN 2 BRF CEDERN DAH 449 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DELFINEN 10 BRF DELFINEN DAH 450 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DJURHAGEN 8 HSB BRF PARKEN I GRÄNNA DAH 451 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DOLKEN 10 BRF DOLKEN DAH 452 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DOLKEN 11 RIKSBYGGENS BRF JÖNKÖPINGSHUS NR DAH 453 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DOMHERREN 15 BRF ÄNGSDAL DAH 454 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DOMHERREN 22 BRF CIRKELN I JÖNKÖPING DAH 455 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DRAKEN 20 BRF DRAKEN DAH 456 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED MR LEKERYDS-BÅRARP 1:4 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DAH 457 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DRÖMMEN 9 BRF DRÖMMEN DAH 458 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DURKEN 3 HSB BRF SJÖGÅRDEN I JÖNKÖPING DAH 459 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM DURKEN 4 ÖSTRA KAJEN, BRF DAH 460 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM SVÄRDFISKEN 1 FALK, STEFAN ROLF DAH 461 BESL - UNDANT ENL RO - HUSHÅLLSAVF - BIFALL MR NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:6 ENG, STURE 3

38 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DAH 462 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MAW HARPAN 4 PALLAS ATENA DAH 463 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG MAW HARPAN 4 PALLAS ATENA DAH 464 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM PERU 4 FASTIGHETS AB ERIC EKBLAD DAH 465 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM ÖVERDRAGET 2 FASTIGHETS AB JUNESTAD DAH 466 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM NÖTSKRIKAN 8 FASTIGHETS AB JUVELEN * DAH 468 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MAN MÅNSARPS-BRÅTEN 1:1 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DAH 469 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM LAGMANNEN 1 FASTIGHETS AB LAGMANNEN DAH 470 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MAW NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DAH 472 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM HINDEN 8 FASTIGHETS AB LE LUNDBERG DAH 473 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM AB GRÄNNAHUS DAH 474 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB TM * DAH 467 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF NORRAHAMMARS KOMMUNALA BOSTÄDER 4

39 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Enskilda avloppsanläggningar Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum DAL 153 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL GE KOPPARP 1:3 CARLSSON, SUNE DAL 154 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL GE LEKERYD 7:1 AXELSSON, UNO DAL 155 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL GE KORSARP 1:10 ÖRSERUMS BILVERKSTAD AB DAL 156 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL GE ÄNGASKOG 1:2 RENDAHL, ANNE MARIE DAL 157 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL GE SÖDRA BOTARP 1:45 FRITSELL, GÖRAN DAL 158 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL PE ÖLAND 1:30 SÖDERLUND, ANDERS ERIK O WENNBERG ANNA KARIN KRISTINA DAL 159 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL PE JÄRSNÄS-HOLMA 1:1 ÅHLIN MFL 1

40 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Livsmedelsärenden Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum DLI 352 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG MS KORTEBO 4:9 SAGOSKOGENS FÖRSKOLA DLI 353 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH ARKADIEN 2 ABADAN FALAFEL DLI 354 FÖREL MK VALUTAN 13 COOP FORUM A DLI 355 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE VAGNMAKAREN 7 BURGER KING DLI 356 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH BUDKAVELN 17 PIRI PIRI DLI 357 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR MS ÖNSKEDRÖMMEN 12 DOMHERRENS FÖRSKOLA DLI 358 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH BARNARP 1:50 SKAFFERIET BARNARP DLI 359 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 DRAGON SOLÅSEN AB DLI 360 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH BARONEN 14 GRENNA HOTELL DLI 361 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH BLIXTEN 7 VICTORIA ASSISTANS DLI 362 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE ÄLGSKYTTEN 4 AXFOOD LAGER OCH TRANSPORT DLI 363 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR MK VALUTAN 13 COOP FORUM A DLI 364 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JS HEDENSTORP 1:75 JAFARIS GROUP DLI 365 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB ARKEN 3 CONDECO AB DLI 366 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JS ATTARP 2:250 TUSENFOTINGEN POOLLÄGENHET DLI 367 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH HUMLAN 2 GIANNINO PIZZERIA DLI 368 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JS HERDEN 6 SALOTTO 1

41 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Livsmedelsärenden Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum DLI 369 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG VA LÄRAN 1 NORRÄNGSSKOLAN DLI 370 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH CEDERN 1 BULLENS CAFÉVAGN DLI 371 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG MK ATTARP 2:728 FÖRSAMLINGSGÅRDEN DLI 372 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR JSE FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB - PERSONALMATSAL DLI 373 UPPHÄVANDE AV FÖRBUD JS KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 OLGAS HUS DLI 374 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KS VENUS 13 TEGNÉR POOLLÄGENHET DLI 375 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR JS KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 OLGAS HUS DLI 376 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR KS CIGARREN 19 ICA NÄRA FLAMMAN ÖSTER DLI 377 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB ÄTTEHÖGEN 5 GRILLHOUSE (SAGAHOLM) DLI 378 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR MK MASKINEN 10 BRUKSGATANS ÄLDREBOENDE DLI 379 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH GASELLEN 6 NORD & NYKÄNEN AB DLI 380 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE TRÅNGHALLA 3:351 HELLIS MOBILA KÖK DLI 381 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH NAVET 5 STRÅGA FRITIDSGÅRD DLI 382 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB VALPLATSEN 1 QARAN SMÅLAND DLI 383 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH UGGLEVIKEN 12 TAZA RESTAURANG DLI 384 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR JS GRIPEN 6 NATURLIG HÄLSA DLI 385 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE GRÄNNA 5:3 GRÄNNA HAMNKROGEN 2

42 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Livsmedelsärenden Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum DLI 386 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KS JORDGUBBEN 2 PASTABAGERIET DLI 387 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KHT ÅKERFÄLTET 2 DREAMHACK CREW KITCHEN DLI 388 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH ÄMBARET 8 ANNES HUSMAN MAT O CATERING DLI 389 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JS SVINHULT 1:13 SHELL/7-ELEVEN DRICKSVATTEN DLI 390 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KS VÄSTER 1:35 RESTAURANG SEA SIDE DLI 391 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE KNAPEN 1 PRESSBYRÅN DLI 392 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH ÅKERRENEN 4 RESTAURANG ALFRED DLI 393 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB KAXHOLMEN 1:29 SAJROS KÖK DLI 394 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH HACKSPETTEN 7 TEX MEX KEBABBAREN DLI 395 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE SANDSERYD 2:16 JÖNKÖPINGS AIRPORT AB DLI 396 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB FÄRGEN 9 ÖSTRA NÄRLIVS DLI 397 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG JSE LILJEHOLMEN 2:2 KOLGRILL I JÖNKÖPING DLI 398 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG HDH PERU 5 IGELKOTTENS FÖRSKOLA DLI 399 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB ÖVERBLICKEN 6 SUBWAY DLI 400 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB ÖVERBLICKEN 2 RUSTA DLI 401 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG KB INDUSTRIEN 8 HOVSLÄTTS ALLTECH DLI 402 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG MK JUPITER 11 BOWLINGRESTAURANGEN 3

43 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Livsmedelsärenden Miljökontoret Diarienummer Signatur Beslut Fastighet Rubrik Namn Datum DLI 403 FÖREL JJN VENUS 3 FENISIA 4

44 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Miljöskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DMI 670 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR ÖLMSTAD 7:10 FREDENWALLS FÖRVALTNINGS AB DMI 671 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR HÄLJARYD 1:323 EJDERSTEDT O FRÖDING AB DMI 672 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR TUNNERSTAD 17:13 VISINGSÖ-BOSTÄDER AB DMI 673 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR HILLINGE 2:12 NILSSON, ARNE O EWA DMI 674 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR LILLA SPÅNHULT 20:7 NILSSON, KENNETH DMI 675 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR MÄLLBY 13:17 HIRSCH, UWE DMI 676 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR ÖGGESTORP 3:2 SVENSSON, ROBERT DMI 677 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED PPA HUSKVARNA 4:2 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DMI 678 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR STICKELÖSA 1:5 JOHANSSON, BIRGITTA O WEINE DMI 679 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG LV ÖVERDRAGET 2 ELEKTRISKA LADDNINGSSTATIONEN AB DMI 680 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR ÄLMVIK 1:5 SÄLL, BRITA DMI 681 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR MASKEN 12 ISAKSSON, MAGNUS DMI 682 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR BANKERYDS-TORP 1:118 STENHOLM, BO DMI 683 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR NORRAHAMMARS-HÖKHULT 1:33 ENGSTRÖM, PETER DMI 684 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR HAKARP 1:155 ANDERSSON, TOBIAS DMI 685 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR FLAHULT 79:62 ULLBERG, THOMAS DMI 686 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG KH FLAHULT 21:9 MACKEN TORSVIK AB

45 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Miljöskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DMI 687 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG LV ÖVERLAPPEN 8 OPTIMERA AB DMI 688 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KH FLAHULT 21:9 ST1 ENERGY AB DMI 689 YTTR T STBN AW LYCKÅS 2:4 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DMI 690 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KH SKINNAREBO 2:7 TABERGSDALENS GOLF AB DMI 691 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KH SVINHULT 1:13 ST1 ENERGY AB DMI 692 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG KH ÖRTUGEN 2 JÖNKÖPINGS BYGGINVEST AB DMI 693 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KH ÖRTUGEN 2 JÖNKÖPINGS BYGGINVEST AB DMI 694 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR WILHELMSBERG 12 BENGTSSON, OLOF * DMI 696 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL HÄLJARYD 1:203 TENHULTS PRESSGJUTERI AB DMI 697 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG HL ÖRONSKYDDET 7 TMR MASKIN AB DMI 698 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG HL ÖRONSKYDDET 7 CERTEX SVENSKA AB DMI 699 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AW STENSHOLM 1:92 STADSBYGGNADSNÄMNDEN DMI 700 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL MÅNSARP 1:18 BOBECK, MATS DMI 701 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG KH BACKEN 2:108 OKQ8 AB DMI 702 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG KH VENTILEN 5 ROSENLUNDSSKOLAN DMI 703 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG LV STENSHOLM 1:92 SKANSKA SVERIGE AB DMI 704 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AR BASHULT 1:14 HYTTING, ANGELICA * DMI 695 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF 2

46 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Miljöskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DMI 705 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG (DEL BESL 2013) LO VÄSTER 1:1 TEKNISKA KONTORET DMI 706 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR BACKEN 1:40 BERG, JOAKIM DMI 707 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG HL BRUNSERYD 2:2 PETERSSON, LARS DMI 708 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AW MADÄNGEN 2 TEKNISKA KONTORET DMI 709 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AW MADÄNGEN 2 TEKNISKA KONTORET DMI 710 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB LO NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 GUSTAFSON, NENNE O ULLA DMI 711 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR HÄLJARYD 1:214 AKUSTIK O VVS PROD DMI 712 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AR ÅSEN 1:30 JÖNKÖPING ENERGI AB (HCHE) DMI 713 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AR FLAHULT 78:3 JÖNKÖPINGS STÅL & METALL AB DMI 714 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL GRANSHULT 4:8 BANKERYDS SILVER & KOPPARSMEDJA DMI 715 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG MAN HEDENSTORP 1:3 TEKNISKA KONTORET DMI 716 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG KH TULLSTUGAN 4 GRÄNNA BENSIN & SERVICE AB DMI 717 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KH GRÖNALUND 7 GRÄNNA BENSIN & SERVICE AB DMI 718 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB PPA VIBORG 1 STATOIL DETALJIST AB DMI 719 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL VAGNMAKAREN 6 MEKONOMEN DMI 720 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB PPA ÄLVRINGEN 1 STATOIL EUROSTOP DMI 721 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG PPA RUDU 1:15 MATHEI S BILLACKERING 3

47 JÖNKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Miljöskyddsärenden Miljökontoret Diarienummer Beslut Rubrik Datum Signatur Fastighet Namn DMI 722 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB MR SKÅNE 16 HERBERTSSON, MARGOT/SVENSSON, MATS DMI 723 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB AR FLAHULT 74:1 JÖNKÖPINGS STÅL & METALL DMI 724 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB LV ÄREPORTEN 1 ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB DMI 725 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG LV ÄREPORTEN 1 ELAJO EL & ENERGITEKNIK AB DMI 726 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG PPA SJÖÅKRA 1:8 EDSTRÖMS CENTERLESS AB DMI 727 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL UTGÅVAN 2 R & T JONSONS BIL AB DMI 728 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB PPA ROTORN 1 SVENSKA STATOIL AB DMI 729 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB HL UTGÅVAN 2 HUSKVARNA DÄCK- & ROSTSKYDD AB DMI 730 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB AR VALPLATSEN 8 JGR HOLDING AB DMI 731 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB PPA ROTORN 1 STATOIL KORTEBOVÄGEN DMI 732 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB AR SANDSERYD 2:16 HETVATTENCENTRALEN AXAMO DMI 733 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG AW BANKERYD 2:74 KULLBERGS HYVLERI & TRÄ AB * DMI 735 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB AR KLÄMMESTORP 1:27 JÖNKÖPINGS FÄLTRITTKLUBB * DMI 734 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF 4

48 JÖNKÖPINGS KOMMUN ANMÄLNINGSÄRENDEN Miljökontoret Diarienummer Fastighet Rubrik Namn VÄTTERN MILJÖNÄMNDEN BESL FR STBN - ANS OM TILLST T FLYGSKJUTMÅLET HAMMAREN, KARLSBORGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN BESL FR KF - ÖVERSYN AV REGLER F UTDELNING AV JUNEMEDALJEN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET BESL FR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BESL FR KF - SAMMANTRÄDESTIDER F KF 2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE INFO FR FRITIDSNÄMNDEN - SPOLNING AV ISAR MILJÖNÄMNDEN 1

49 Miljöenheten Henrik Larsson TJÄNSTESKRIVELSE (3) Miljönämnden JÖNKÖPING Yttrande till kommunstyrelsen över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun Mn Sammanfattning Under 2009 infördes i 16 kap. 4 miljöbalken (MB) en ny bestämmelse vilket innebär att tillstånd till anläggningar för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses bli uppförd har tillstyrkt det. Miljökontoret anser att det var lagstiftarens mening (Prop. 2008/09:146) att bestämmelsen i 16 kap. 4 MB ska prövas som en kommunal planfråga utifrån frågeställningen huruvida den sökta platsen för etablering av vindkraftverk är lämplig att tas i anspråk under kommande år. Således anser miljökontoret att detta ej är ett ärende för miljönämnden. Därav föreslår miljökontoret att nämnden avstår från att yttra sig i ärendet. Detta har tagits upp för beslut i miljönämnden samt Vid dessa tillfällen beslutade nämnden att återremittera ärendet till miljökontoret. Beslutsunderlag Remiss Yttrande över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun med bilagor, daterad Regeringens proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft (ej bilagd) Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad Förslag till miljönämnden Att miljönämnden avstår att yttra sig i ärendet, samt Att miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har för avsikt att yttra sig i eventuellt kommande ärenden gällande 16 kap. 4 miljöbalken. Ärende Miljönämnden är remissinstans till tillståndsmyndigheten där prövning sker enligt miljöbalken (MB). Miljönämnden bedömer bl.a. platsens lämplighet utifrån MB:s lagstiftning i remisskedet och yttrar sig till tillståndsmyndigheten. Om miljönämnden skulle anse att något är felaktigt i tillståndsmyndighetens MILJÖKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

50 2 (3) slutgiltiga beslut angående exempelvis platsens lämplighet har nämnden som myndighet rättighet att överklaga och få saken överprövad. Miljökontoret anser att det inte var lagstiftarens mening (Prop. 2008/09:146) att tillstyrkan alternativt avstyrkan enligt 16 kap. 4 MB skulle prövas utifrån MB. Detta skulle i sådana fall innebära att miljönämnden dubbelprövade ärendet enligt MB. Miljökontoret anser att det var lagstiftarens mening att bestämmelsen i 16 kap. 4 MB ska prövas som en kommunal planfråga utifrån frågeställningen huruvida den sökta platsen för etablering av vindkraftverk är lämplig att tas i anspråk under kommande år. Således anser miljökontoret att detta ej är ett ärende för miljönämnden. Därav föreslår miljökontoret att nämnden avstår från att yttra sig i ärendet. Detta har tagits upp för beslut i miljönämnden samt Vid dessa tillfällen beslutade nämnden att återremittera ärendet till miljökontoret. Bakgrund till ny bestämmelse i 16 kap. 4 miljöbalken infördes i 16 kap. 4 miljöbalken (MB) en ny bestämmelse vilket innebär att tillstånd till anläggningar för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses bli uppförd har tillstyrkt det. Bestämmelsen infördes i samband med ändringar i plan- och bygglagen som innebär att bygglov inte längre skulle krävas för vindkraft i tillståndsärenden. Syftet med lagändringen var att få bort dubbelprövningen, alltså att det både krävdes tillstånd från länsstyrelsen samt bygglov från kommunen. För att inte kommunernas inflytande skulle inskränkas på ett oönskat sätt ersattes bygglovsprövningen med det s.k. kommunala vetot (16 kap. 4 MB). Information från Länsstyrelsen vid nämndssammanträde närvarade bl.a. Annelie Johansson (dåvarande chef för Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen) från Länsstyrelsen i Jönköpings län vid miljönämndens sammanträde och informerade om prövningsprocessen gällande vindkraft. Det är miljökontorets bestämda uppfattning att representanterna från länsstyrelsen då var tydliga med att det är olämpligt att miljönämnden yttrar sig i ärenden gällande tillstyrkan eller avstyrkan enligt 16 kap. 4. Vad länsstyrelsen framförde under nämndsmötet finns dock ej dokumenterat i nämndprotokollet. Barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

51 3 (3) Rolf Erlandsson Miljöchef Henrik Larsson Miljöinspektör Beslutet expedieras till: - Kommunstyrelsen

52 Hälsoskyddsenheten Monica Ryttman TJÄNSTESKRIVELSE (3) Miljönämnden JÖNKÖPING Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun Mn , stbn 2013:31 Sammanfattning Planförslaget innebär att s.k. arrendetomter kan avstyckas från stamfastigheten och försäljas och att det blir lättare för enskilda fastighetsägare att finansiera anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA-nätet). Anslutningen till VAnätet kommer på sikt att minska övergödningen av Landsjön. Planförslaget bedöms som sammantaget neutralt i förhållande till relevanta miljömål då bebyggelsen är samlad i en grupp med möjlighet till komplettering. Väster om planområdet ligger en av kommunens sortergårdar och söderut ligger en verkstadsindustri. Dessa verksamheter kan bl.a. orsaka bullerstörningar för boende inom området. Beslutsunderlag Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Samrådshandlingar se hemsidan för Jönköpings kommun under Pågående detaljplanarbete Förslag till miljönämnden Följande synpunkter lämnas på detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl. Kaxholmen, Jönköpings kommun: Detaljplanen påverkar inte allmänhetens förutsättningar för friluftsliv i området mellan Landsjön och Vistakullevägen. Verksamheterna sydväst om planområdet kan komma att påverkan ljudmiljön för närboende. Ärende Syftet med planläggningen är att möjliggöra avstyckning av cirka 30 bostadsfastigheter med befintliga fritidshus. Planområdet är bebyggt med sammanlagt 58 enbostadshus i varierande storlek med ett antal tillhörande uthus. Ungefär hälften av bostadshusen är uppförda på avstyckade tomter och hälften på arrende. Planförslaget innebär att de tomtplatser som idag inte är avstyckade kan avstyckas från stamfastigheten och försäljas. Jönköpings kommun har av länsstyrelsen i Jönköpings län blivit ålagd att inom aktuellt planområde se över vatten- och avloppsanläggningarna. Enligt föreläg- MILJÖKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

53 gandet från länsstyrelsen skall planområdet vara anslutet till allmänt vattenoch avlopp senast Stadsbyggnadsnämnden beslutar i samband med antagande av detaljplanen om upphävande av strandskyddet för de delar av planområdet som avses tas i anspråk för kvartersmark och gatumark. Flertalet av byggnaderna är uppförda inom område där generellt strandskydd nu råder. Möjligheten till att gå längs stranden är redan idag delvis begränsad genom vegetation varför flertalet troligen rör sig längs Vistakullevägen eller den parallella Ängsbergsstigen. Inte heller befintlig växtlighet längs stranden norr om Vistakullevägen påverkas av planförslaget. Enligt 7 kap 14 miljöbalken råder generellt strandskydd inom 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Bebyggelsen inom planområdet bedöms ha en mycket ringa påverkan på dagvattnet. Dagvatten från hårdgjorda ytor såsom tak och uppgrusade ytor bedöms kunna omhändertas lokalt med hjälp av s k LOD-anläggningar, exempelvis stenkistor och svackdiken. Bedömning Planläggningen underlättar finansiering av anslutning till det kommunala VAnätet. Det kan indirekt medföra att områdets påverkan på övergödningen blir åtgärdad tidigare än utan planläggning. Planområdet är beläget vid Landsjöns sydvästra strand i västra utkanten av Kaxholmen ca 13 km nordost om centrala Jönköping. I väster gränsar området till verksamhet såsom sortergård och verkstadsindustri. Boende har tidigare inkommit till miljökontoret angående buller från sortergården. Strandremsan mellan Vistakullevägen och Landsjön är idag tillgänglig för allmänheten och används till stor del för uppläggning av mindre båtar. Upphävandet av strandskyddet gäller för området söder om Vistakullevägen som redan är bebyggt och ianspråktaget för tomtplatser. Några nya tomter är inte aktuella. Upphävandet av strandskyddet bör inte påverka allmänhetens möjlighet till friluftsliv eller fortsättningarna för växt- och djurlivet. Dagvattnet från området bör inte ge någon betydande påverkan på området. Målsättningen är att begränsa hårdgjorda ytor inom området då vägarna om möjligt inte ska asfalteras. Endast en tiondel av området omfattas av allmän, plats eller gångyta. Det innebär att endast en liten del av området kan komma att hårdgöras. Krav på LOD-anläggningar gör att dagvattnet inte bör påverka miljön i närområdet. Barnkonventionen Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Planförslaget innebär inga egentliga förändringar av bebyggelsestrukturen eller tillgängligheten till lek- och rekreationsytor, mötesplatser eller naturområden. 2 (3) Rolf Erlandsson Miljöchef Monica Ryttman Miljöinspektör

54 Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun 3 (3)

55 Miljöenheten Lennart Oldén TJÄNSTESKRIVELSE (4) Miljönämnden JÖNKÖPING Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i ärende gällande ansökan från Jönköping Airport AB om nytt miljötillstånd för verksamhet vid flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun, mål nr M Mn Sammanfattning Jönköping Airport AB har inkommit till mark-och miljödomstolen med bemötanden av yttranden över bolagets ansökan om tillstånd för verksamheten vid Jönköping Airport. Mark- och miljödomstolen har gett miljönämnden möjlighet att yttra sig över bemötandena. Bolaget har bemött de synpunkter som miljönämnden lämnade i sitt yttrande Miljökontoret lämnar i tjänsteskrivelsen förslag till yttrande över bolagets bemötanden. Beslutsunderlag Ansökan med bilagor från Jönköping Airport AB daterad Miljönämndens beslut , 104 Yttrande från Jönköping Airport AB daterat Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förslag till miljönämnden Miljönämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande med anledning av yttrandet från Jönköping Airport AB: Sista meningen i förslag till villkor 7 bör lyda: Övrig nödvändig halkbekämpning ska ske med produkter baserade på formiat eller kemikalier som är jämförbara eller har bättre egenskaper ur miljösynpunkt. Till villkor 7 bör läggas att Jönköping Airport AB inom ramen för egenkontrollen för varje användningstillfälle ska redovisa använd mängd urea och skälen till att urea har använts. Nämnden anser att föreslaget villkor avseende uppsamling av glykol är otydligt och inte kan följas upp på ett objektivt sätt. Jönköping Airport AB bör inom ramen för egenkontrollen redovisa den mängd glykol som har använts för avisning, den mängd som har samlats upp och hur den från marken uppsamlade mängden har omhändertagits. MILJÖKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

56 Dubbelmantlade behållare bör vara försedda med larm för läckage mellan mantlarna. Nämndens yrkande avseende bullerskyddad motorkörningsplats vidhålls. Jönköping Airport bör tillhandahålla blyfri flygbensin Nämndens yrkande avseende utredning av trafikvarvet för skolflyget under en prövotid vidhålls. Nämnden accepterar bolagets åtagande avseende oljeavskiljare. Jönköping Airport AB bör utreda frågan om användning av krossat berg för halkbekämpning ytterligare. De av Jönköping Airport AB föreslagna inskränkningarna i tid för när skolflyg får förekomma vid flygplatsen hindrar inte skolflyg där start och landning sker på flygplatsen men övningar sker på annan plats, där de kan medföra störningar människor och miljö. Etablering av helikopterskola bör prövas enligt 7 kap. 28 a miljöbalken. Ärende Jönköping Airport AB ansöker hos mark- och miljödomstolen om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Jönköping Airport. Ansökan har varit på remiss hos berörda myndigheter och enskilda. Miljönämnden yttrade sig över ansökan , 104. Jönköping Airport AB har till mark- och miljödomstolen inkommit med bemötanden av inkomna yttranden. Mark- och miljödomstolen har berett miljönämnden tillfälle att yttra sig över bemötandena från Jönköping Airport. Bedömning Jönköping Airport AB har lämnat ett reviderat förslag till villkor 7, där det har förtydligats att halkbekämpningskemikalier endast får användas när flygsäkerheten kräver det vid särskilt svåra väderförhållanden. Miljökontoret anser att denna skrivning kan accepteras. Miljökontoret utgår från att det blivit ett skrivfel i den sista meningen i förslaget till villkor och att den ska lyda Övrig nödvändig halkbekämpning ska ske med produkter baserade på formiat eller kemikalier som är jämförbara eller har bättre egenskaper miljösynpunkt. Till villkor 7 bör läggas att Jönköping Airport AB inom ramen för egenkontrollen för varje användningstillfälle ska redovisa använd mängd urea och skälen till att urea har använts. Miljönämnden angav i sitt yttrande att det föreslagna villkoret avseende uppsamling av glykol är svårkontrollerat och att det av villkoret bör framgå vilka krav som ställs på Jönköping Airport AB. Bolaget motsätter sig detta. Miljökontoret är medvetet om att det inte är enkelt att formulera ett villkor som reglerar uppsamlingsgraden av glykol men anser att ett så otydligt villkor som bolaget föreslår inte är lämpligt. Villkoret går inte att följa upp på ett objektivt sätt. Beträffande egenkontrollen anser miljökontoret att även använd mängd glykol ska redovisas. 2 (4)

57 Bolaget föreslår ett kompletterande villkor om krav på invallning av kemiska produkter. Dubbelmantlade behållare föreslås inte behöva vara invallade. Miljökontoret anser att dessa i så fall ska vara försedda med larm för läckage mellan mantlarna. Bolaget motsätter sig att utreda en bullerskyddad motorkörningsplats. Bolaget anser att bullret från motorkörningar ska bedömas efter de riktvärden för flygtrafikbuller som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2008:6. Miljökontoret anser att motorkörning för test efter reparationer och service är en markbunden verksamhet och ska jämföras med riktvärden för externt industribuller. Detta framgår också av Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för flygplatser 2008:1. Miljökontoret anser att Jönköping Airport AB närmare bör utreda förutsättningarna för en bullerskyddad motorkörningsplats. Bolaget motsätter sig att tillhandahålla blyfri flygbensin vid flygplatsen. Motivet är att efterfrågan är för liten. Bly är klassat som ett särskilt farligt ämne och ett utfasningsämne. Utsläppen av bly från privatflygplan har ökat i andel av de totala utsläppen i takt med att övriga utsläpp har minskat och utgör nu ca 16 %. För att stimulera en övergång till blyfri flygbensin har riksdagen beslutat om en skattesänkning på blyfri flygbensin fr.o.m. den 1/ Miljökontoret anser att bolaget bör tillhandahålla blyfri flygbensin. Miljökontoret anser att det är positivt att sand används för halkbekämpning så långt möjligt i stället för kemisk halkbekämpning. Natursand är dock en ändlig resurs vars användning bör begränsas. Enligt uppgift från SGU ställs det i Norge krav på att krossat berg ska användas för halkbekämpning på flygplatser enligt EU-regler. Miljökontoret anser därför att bolaget bör utreda frågan ytterligare. Bolaget motsätter sig att under en prövotid utreda om trafikvarvet för skolflyget kan förläggas utanför Dumme mosse utan att ökat buller för bostadshus uppkommer. Miljökontoret anser att frågan bör utredas. Eventuellt skulle restriktioner kunna begränsas till den för fågellivet mest känsliga perioden. JAAB åtar sig att kontrollera om de fem oljeavskiljare som finns på flygplatsens område uppfyller kraven för klass 2 enligt svensk standard SS-EN 858 och om inte alla uppfyller minst klass 2 byta ut dessa eller tillse att de uppfyller minst klass 1 senast 31 december Miljökontoret anser att åtagandet kan accepteras. Bolaget föreslår ett kompletterande villkor avseende en helikopterskola där övningar i trafikvarv och hovringsövningar vid flygplatsen vid skolflygning med helikoptrar endast får ske helgfri måndag till fredag kl samt lördagar kl Dessutom undantas ett antal helgaftnar och helgdagar. Som framgår gäller de föreslagna inskränkningarna endast trafikvarv och övningar vid flygplatsen och säger inget om skolflygningar där start och landning sker på flygplatsen men övningar på någon annan plats. Miljökontoret mottog ett flertal klagomål på störningar från övningsflyg med helikopter utanför flygplatsens område under den tid då en helikopterskola var lokaliserad till flygplatsen men inte fick bedriva skolverksamhet inom flygplatsens område. 3 (4)

58 Bolaget anser att tillstånd för helikopterskola enligt 7 kap. 28 a miljöbalken (Natura 2000-prövning) inte behövs då verksamheten inte kommer att på ett betydande sätt påverka miljön i Natura 2000-området. Miljökontoret uttryckte i tjänsteskrivelse inför miljönämndens beslut att etablering av en helikopterskola kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken då verksamheten i så fall påbörjas efter den 1 juli 2001 och helikopterskola inte omfattas av gällande tillstånd. Formuleringen kom av misstag inte med i förslaget till beslut. Miljökontoret anser att en helikopterskola kommer att påverka miljön i Natura 2000-området. Synpunkten bör framföras till mark- och miljödomstolen. Barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Ärendet gäller tillstånd för verksamhet vid flygplats och bedöms sakna barnrättsperspektiv. 4 (4) Rolf Erlandsson Miljöchef Lennart Oldén Miljöskyddsingenjör Beslutet expedieras till: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen

59 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen över ansökan från Jönköping Airport AB om tillstånd enligt miljöbalken för civil flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköping Mn Sammanfattning Jönköping Airpmi AB har ansökt hos mark- och miljödomstolen om nytt tillstånd enligt miljöbalken för civil flygplats med en omfattning av flygrörelser per år, inklusive utbildningsverksamhet med helikopterskola, samt att, vid behov, göra nödvändiga ny-, om- och tillbyggnader. Mark- och miljödomstolen har gett miljönämnden tillfälle att yttra sig över ansökan. Miljökontoret föreslår miljönämnden att avstyrka etablering av en helikopterskola och att lämna vissa ytterligare synpunkter. Beslutsunderlag Ansökan från Jönköping Airpmi daterad med bilagor Yttrande från Jönköping Airpmi daterat över kompletteringskrav Kompletteringsskrivelse från Jönköping Airpmi daterad med bilagor Milj ö kontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad O Förvaltningens förslag Miljönämnden lämnar följande yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och milj ödomstolen: Tillstånd till utbildningsverksamhet avseende helikopterskola avstyrks F öreslaget villkor avseende halkbekämpning bör fötiydligas så att halkbekämpning med urea endast får ske i samband med underkylt regn eller vid motsvarande svåra isförhållanden eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning. Förutsättningarna för att använda krossat material för halkbekämpning bör utredas ytterligare under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer. Föreslaget villkor gällande uppsamling av glykol är svårkontrollerat. Villkoret bör tydligt visa vad som krävs av JAAB och säkerställa önskade miljökrav. Jönköping Airport bör efter en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer redovisa ett förslag till en bullerskyddad motorkörningsplats inom en bullervall. A v utredningen ska framgå utformning av och kostnader för anläggningen samt de bullernivåer som uppnås vid närliggande bostäder och inom Dumme mosse Natura 2000-område. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

60 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL All hantering av kemikalier (inklusive bränslen) och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus l O % av övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd om det inte innebär säkerhetsrisker. JAAB bör tillhandahålla blyfri flygbensin för att medverka till användning av blyfri bensin inom allmänflyget. De kemiska ämnen (enskilda eller i kemiska produkter) som hanteras eller avses hanteras i den egna verksamheten, i verkstäder eller i hangarer och som har sådana egenskaper att de faller inom kriterierna för utfasnings- eller riskminskningsänmen i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg (www.kemi.se) bör så långt möjligt ersättas. B otitagning av gummi från banan bör så långt det är praktiskt möjligt ske på mekaniskt sätt. JAAB bör under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer utreda möjligheterna att förlägga trafikvarvet för allmänflyget utanför Dumme mosse Natura 2000-område utan att ökat buller för bostadshus uppkommer. Allt avloppsvatten från verkstäder och hangarer som kan bli oljekontaminerat bör behandlas i oljeavskiljare, som minst uppfyller kraven för klass 2 enligt svensk standard SS-EN 858, före utsläpp i spillvattennät Vid installation av nya oljeavskiljare bör dessa uppfylla minst klass l enligt samma standard. Följande begränsningsvärden bör under en prövotid gälla för utsläpp av avloppsvatten i kommunalt spillvattennät bly 0,05 mg/l koppar 0,2 mg/l krom 0,05 mg/l nickel 0,05 mg/l kadmium 0,0005 mg/l zink O,2 mg/l oljeindex 50 mg/l JAAB bör under prövotiden utreda om begränsningsvärdet för oljehalten som olj eindex kan sänkas till 5 mg/l. MILJÖNÄMNDENs BEHANDLING Yrkanden Susmme Wismen (KD) för majoriteten yrkar att följande mening tas bort: Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

61 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL "Tillstånd till utbildningsverksamhet avseende helikopterskola avstyrks" samt att följande tillägg görs: "En helikopterskolas praktiska övningar förosakar bullerstömingar liksom övrig flygverksamhet på flygplatsen. Skolans bullerstörande inverkan på närboende reduceras avsevärt genom att reglera flygvägar och tider när praktiska övningar på flygplatsen tillåts ske. Här bör beaktas att området runt flygplatsen är ett natura 2000 område samt sommarstugeområde som kan anses vara extra känsligt under vissa tider på året. Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden Susanne Wismen ställer proposition på yrkandena och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Susanne Wismens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Susanne Wismens yrkande är huvudförslag. Ja-röst för bifall till Susanne Wismens yrkande. Nej-röst för Rolf Wennerhags yrkande. Omröstningsresultat Med 9 ja-röster för Susanne Wismens yrkande mot 2 nej-röster för Rolf Wennerhags yrkande beslutar miljönämnden i enlighet med Susanne Wismens yrkande. Ledamöter Ja Nej (M) Bert-Åke Näslund l:ev. ordf. x (FP) Rune Hultkvist x (KD) Betne Lm efors x (KD) Susanne W ismen ordf. x (S) RolfWennerhag 2:e v. ordf. x (S) Elisabeth Fransson-Malm x (M) Jan Birgersson x (M) Carl Gustaf Dy beck x (M) David Österberg x (MP) David Jersenius x (KD) Nils-Erik E mm e x Summa 9 2 Avstår Miljönämndens beslut Miljönämnden lämnar följande yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och milj ödomstolen: Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

62 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Föreslaget villkor avseende balkbekämpning bör fö1iydligas så att halkbekämpning med urea endast får ske i samband med underkylt regn eller vid motsvarande svåra isförhållanden eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning. F ö rutsättningarna för att använda krossat material för balkbekämpning bör utredas ytterligare under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer. Föreslaget villkor gällande uppsamling av glykol är svårkontrollerat. Villkoret bör tydligt visa vad som krävs av JAAB och säkerställa önskade miljöla av. Jönköping Airpmi bör efter en prövotid som mark- och miljödomstolen bestämmer redovisa ett förslag till en bullerskyddad motorkörningsplats inom en bullervall. A v utredningen ska framgå utformning av och kostnader för anläggningen samt de bullernivåer som uppnås vid närliggande bostäder och inom Dumme mosse Natura 2000-område. All hantering av kemikalier (inklusive bränslen) och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus l O % av övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd om det inte innebär säkerhetsrisker. JAAB bör tillhandahålla blyfri flygbensin för att medverka till användning av blyfri bensin inom allmänflyget. De kemiska ämnen (enskilda eller i kemiska produkter) som hanteras eller avses hanteras i den egna verksamheten, i verkstäder eller i hangarer och som har sådana egenskaper att de faller inom kriterierna för utfasnings- eller riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg (www.kemi.se) bör så långt möjligt ersättas. Bmitagning av gu1l11lli från banan bör så långt det är praktiskt möjligt ske på mekaniskt sätt. JAAB bör under en prövotid som mark- och miljödomstolen bestä1l11ller utreda möjligheterna att förlägga trafikvarvet för allmänflyget utanför Dumme mosse Natura 2000-område utan att ökat buller för bostadshus uppko1l11ller. Allt avloppsvatten från verkstäder och hangarer som kan bli oljekontaminerat bör behandlas i oljeavskiljare, som minst uppfyller kraven för klass 2 enligt svensk standard SS-EN 858, före utsläpp i spillvattennät Vid installation av nya oljeavskiljare bör dessa uppfylla minst klass l enligt samma standard. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

63 JÖNKÖPINGS KOMMUN Milj ö nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Följande begränsningsvärden bör under en prövotid gälla för utsläpp av avloppsvatten i kommunalt spillvattennät bly 0,05 mg/l koppar 0,2 mg/l krom 0,05 mg/l nickel 0,05 mg/l kadmium 0,0005 mg/l zink O,2 mg/l oljeindex 50 mg/l JAAB bör under prövotiden utreda om begränsningsvärdet för oljehalten som oljeindex kan sänl<:as till 5 mg/l. En helikopterskolas praktiska övningar förosakar bullerstörningar liksom övrig flygverksamhet på flygplatsen. Simlans bullerstörande inverkan på närboende reduceras avsevä1i genom att reglera flygvägar och tider när praktiska övningar på flygplatsen tillåts ske. Här bör beaktas att området runt flygplatsen är ett natura 2000 område samt sommarstugeområde som kan anses vara extra känsligt under vissa tider på året. Reservationer RolfWennerhag (S) och Elisabeth Fransson-Malm reserverade sig mot beslutet till förmån för Rolf Wennerhags yrkande. Beslutet expedieras till: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

64 Hälsoskyddsenheten Lasse Ekdahl TJÄNSTESKRIVELSE (2) Miljönämnden JÖNKÖPING Remiss av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Mn Sammanfattning Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö antogs av kommunfullmäktige En översyn av föreskrifterna har gjorts vilket har resulterat i en del ändringar varav de flesta är av redaktionell karaktär. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun remitteras till berörda nämnder och myndigheter för synpunkter. Beslutsunderlag Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö 06 FS 2003:197 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, SKL 2012 Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad Förslag till miljönämnden Miljönämnden godkänner förslag till Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun och beslutar att skicka förslaget på remiss. - Berörda nämnder och myndigheter enligt bifogad sändlista ombeds ta ställning till förslaget till nya Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun och inkomma med synpunkter till miljönämnden i februari månad Ärende Nuvarande lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö antogs av kommunfullmäktige En översyn av föreskrifterna har resulterat i ett förslag till nya föreskrifter, där ändringarna mest är av redaktionell karaktär med några undantag. Bestämmelserna om djurhållning i detaljplan blir något generösare och i paragrafen om spridning av gödsel har en meterangivelse tillkommit. I 4 punkt 2 om undantag från regeln om tomgångskörning, anges utöver uppvärmning nu även luftkonditionering som en funktion som inte ger rätt till undantag från tomgångskörningsregeln. MILJÖKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

65 2 (2) Lagrummet för föreskrifterna återfinns i 9 kap. 7 och miljöbalken (1998:808), 13, och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslag till lokala föreskrifter för Jönköpings kommun bygger på Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön från Sveriges Kommuner och Landsting. Inför översynen har ett samrådsmöte hållits där tekniska kontoret, fritidförvaltningen, räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen och polismyndigheten deltagit. Under översynen och föreskriftsarbetet har även underhandskontakt tagits med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, då bestämmelserna berör alla befolkningsgrupper och inte specifikt barn. Rolf Erlandsson Miljöchef Lasse Ekdahl Miljöinspektör Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Fritidsnämnden Polisen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län

66 Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö Ks 2003:438 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö Fastställt av kommunfullmäktige

67 2

68 Jönköpings läns författningssamling Jönköpings kommun ISSN Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön; 06 FS 2003:197 Saknr Ö18/03 Utkom från trycket den 5 november 2003 Meddelade av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, 232 Med stöd av 9 kap. 7 och miljöbalken (1998:808), 13, och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Annan toalett än WC 2 Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta 1. förmultningstoalett, 2. eltoalett, 3. torrtoalett med latrinkompostering, 4. annan typ av toalett. Djurhållning 3 Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 3. orm, inom område med detaljplan. Utgivare Tryckt av Länsstyrelsen, Håkan Bredin, Länsstyrelsen Jönköping, 2003

69 Tomgångskörning 4 En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte: 1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning. Spridning av gödsel 5 Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller - utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande: 1. Tidpunkten för spridning skall anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 2. Nedbrukning skall ske i omedelbar anslutning till spridningen. 3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag. Värmepump 6 Installation av värmepumpsanläggning, för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, inom skyddsområde för vattentäkt; i sjö eller vattendrag; samt inom en radie av 100 meter från grundvattentäkt som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30), fordrar tillstånd av miljönämnden. För installation av en sådan värmepumpsanläggning, med en uteffekt < 100 kw, inom andra områden i kommunen krävs anmälan enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eldning 7 För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att tillförseln av luft till eldningsanordningen skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt. Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som anordningen enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. 2

70 8 Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april 30 september. Valborgsmässoeldar och påskeldar är dock tillåtna om tillstånd inhämtats från polisoch brandmyndigheten. Ansökan och anmälan 9 Av 46 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en ansökan eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 i förordningen skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. Straffbestämmelser 10 I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Dispens 11 Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2-8 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Avgifter 12 Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på ärenden som har anhängiggjorts dessförinnan. 3

71 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Meddelade av kommunfullmäktige den xxxxx 2013, xxx Med stöd av 9 kap. 7 och miljöbalken (1998:808), 13, och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Annan toalett än WC 2 Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta 1. förmultningstoalett, 2. förbränningstoalett, 3. torrtoalett med latrinkompostering, 4. annan typ av torrtoalett. Djurhållning 3 Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 3. giftorm inom område med detaljplan. Undantaget är minigris som hålls som sällskapsdjur. Tomgångskörning 4 En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte: 1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 2. om motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning eller luftkonditionering.

72 Spridning av gödsel 4 Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom detaljplanerat område eller inom 100 meter ifrån detaljplanerat område gäller följande: 1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 2. Nedbrukning ska ske inom 12 timmar efter spridning. Spridning i växande gröda kan dock tillåtas om myllningsaggregat, släpslang eller annan metod med motsvarande luktreducerande effekt används. Begränsningarna ovan gäller inte spridning i ringa omfattning, t. ex. på villatomt, om det kan ske utan olägenheter för närboende. Värmepump 6 Inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom en radie av 100 meter från grundvattentäkt och som omfattas av SLV FS 2001:30, fordrar tillstånd av miljönämnden. I skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden regleras krav på tillstånd för inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för inrättande av värmepumpanläggning som kräver tillstånd enligt 5 eller anmälan enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eldning 7 Skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fast bränsle ska utföras så att olägenhet inte uppstår till omgivningen. Det är förbjudet att elda med material och avfall som inte är avsett som bränsle såsom plast, behandlat virke, trädgårdsavfall eller spånskivor. Lufttillförseln ska vara god och under hög temperatur för att få fullständig förbränning. Veden ska vara torr med en fukthalt på högst 25%. 8 Eldning av trädgårdsavfall inom områden för detaljplan är förbjuden under perioden 1 april till 30 september eller om eldningsförbud är utfärdat till följd av torka. Påskeldar och valborgsmässoeldar är dock tillåtna efter anmälan till räddningstjänsten.

73 Ansökan och anmälan 9 Ansökan eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 i förordningen skall vara skriftlig och uppfylla kraven enligt 46 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Straffbestämmelser 10 I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Dispens 11 Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2-9 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Avgifter 12 Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. Föreskrifterna träder i kraft den xxxxxxxx. Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på ärenden som har anhängiggjorts dessförinnan.

74 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönlokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-03-04 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 12 mars, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-02-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen 16 februari 2012, kl 09:00, lunch 11.30-12.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-11-05 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2014-02-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 februari 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-05-27 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-08-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 augusti 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-10-08 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 16 oktober, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2014-04-01 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2013-04-02 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 10 april, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2013-05-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 maj 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 12 november 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 12 november 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-11-04 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 12 november 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-05-06 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 15 maj 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2013-12-03 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 12 december 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-08-15 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2011-09-06 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 15 september, klockan 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-06-04 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 4 juni, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2012-01-09 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 18 januari 2012, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-01-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 januari 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 januari 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-12-02 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 11 december 2014 klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Tid: Onsdagen den 13 juni, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 13 juni, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2012-06-04 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 13 juni, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2012-04-30 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 9 maj, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2016-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-12-03 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 11 december, kl. 12.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-04-30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2011-10-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S)

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-21 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bert-Åke Näslund

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-10-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 09.00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-01-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 15 januari 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-08-20 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 20 augusti, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-08-12 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 augusti 2014, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 10 december 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 10 december 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-12-03 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 10 december 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2013-01-16 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun

1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun Indelningar 12 1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun 1912 Hakarps församling omfattar Hakarps kommun och större delen av Huskvarna stad (6 004 personer). Rogberga församling omfattar Rogberga

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2013-02-05 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 13 februari, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-09-08 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 17 september, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2013-08-13 OBS!! Besiktning före sammanträdets början. Se punkt 1 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 22 augusti 2013, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-04-01 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Onsdagen den 8 april 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-18.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-12-02 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Onsdagen den 9 december 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-05-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 maj 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) 2010-03-09 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 18 mars 2010, klockan 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-02-04 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2016-04-05 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 14 april 2016, klockan 08.30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-09-10 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 18 september, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2016-03-08 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 17 mars 2016, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-11-07 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 7 november, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-01-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 januari 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2012-06-05 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, klockan 9:00, lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-10-07 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2011-05-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 maj 2011, klockan 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2011-11-29 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 8 december 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping OBS! Efter sammanträdet

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2015-01-13 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Kv Hoven, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30 16.15 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordf.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2011-03-08 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 17 mars 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2013-01-08 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 17 januari 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-08-12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Onsdagen den 19 augusti 2015, kl. 13.30 Plats: Ericsson City Hotell, Västra Storgatan 25 A, Jönköping, sal Baldakinen 1 Förhindrad

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2015-02-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 februari 2015, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-05-15 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 24 maj 2012, kl 09:00, lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06

Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06 Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06 Miljönämnden 551 89 JÖNKÖPING Datorer och mobilt bredband till miljönämndens ledamöter Nu ska nämnden datoriseras!

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2013-04-09 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 18 april 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14:00-18:10 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2016-10-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 12 oktober 2016, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2016-09-13 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 22 september 2016 klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska 1 (7) Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16. Ändrat utifrån följande beslut i kommunfullmäktige: 2012-04-26, 128 2013-09-26, 241 2013-12-19,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2012-10-02 Stadsbyggnadsnämnden OBS!! Kl 08:30-10:30 äger de årliga samtalen mellan barn och ungdomar och nämndens ledamöter rum. Samling i sessionssalen. Möte med de

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2012-12-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 december 2012, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-04-30 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 7 maj, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2015-03-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP) JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13:30-16:40 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e v. ordf. Gick 16:00 Jan Birgersson

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2013-02-26 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 7 mars 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-02-03 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-17:05 Beslutande Övriga närvarande Göte Eek (M) 1:e v.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Junepmien, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.3 0-17.40 Beti-ÅkeNäslund (M), l :e vice ordförande Leif Carlsson (M) Susanne Wismen (KD),

Läs mer

Revision - butiker 2013

Revision - butiker 2013 Dnr 2013-4113 Revision - butiker 2013 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-10-21 1 Inledning Under 2013 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2013-06-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagden den 13 juni 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-02-04 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 12 februari, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-17:00 Beslutande Göte Eek (M) 1:e v. ordf. Jan Birgersson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

Miljönämnden 10 maj 2017

Miljönämnden 10 maj 2017 Miljönämnden Miljönämnden 10 maj 2017 Sid Justering... 3 25 Yttrande angående slutliga villkor, Kubikenborg Aluminium (Kubal), Skönsmon 2:98... 4 26 Remissyttrande motion (MP) angående kommunal strategi

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KLLELSE/FÖREDRGNINGSLIST 1 (1) 2013-05-02 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 8 maj, kl. 14:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2017-05-09 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Livsmedelsbutiker hösten 2011

Livsmedelsbutiker hösten 2011 Livsmedelsbutiker hösten 2011 Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Katarina Holmstedt 2011-09-29 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-18:45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) 2016-06-08 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 juni 2016, kl 08.30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2016-01-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 14 januari 2016, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Inkomster, taxering och priser. Income, taxes and prices

Inkomster, taxering och priser. Income, taxes and prices Inkomster, taxering och priser 60 6:1 Medelinkomster för personer 20 år och äldre 2009 i statistikområden Mean income for persons from age 20 and older, in the statistic areas Område Medelinkomst, tkr

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2016-03-31 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Onsdagen den 6 april 2016, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.20 Bert-Åke Näshmd (M), l:e vice ordfårande Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer