Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärenden 1. Upprop 2. Protokollets justering 3. Fastställande av dagordning 4. Informationsärenden: - Jäv - Miljöfika - Tekniskt utskott Utbildningsdagar - Information om regler för märkning av livsmedel 5. Meddelanden avslutade ärenden 6. Meddelanden handlingar för kännedom 7. Anmälan om delegationsbeslut 8. Anmälningsärenden MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) 9. Yttrande till kommunstyrelsen och länsstyrelsen över ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt på fastigheten Bryna 1:2 Mn 2009: Yttrande till kommunstyrelsen och miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd för torvtäkt inom fastigheten Norra Hökhult 1:3 Mn 2013: Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvaret över förorenade områden Mhn 2014: Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014 Mhn 2014: Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen Mhn 2015: Integrationsrapport 2014 för miljökontoret Mhn 2015: Bokslut samt årsredovisning för miljönämndens verksamhet 2014 Mhn 2015: Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 2015:318 Susanne Wismén Ordförande Anders Hansson Sekreterare

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Anita Nilsson Urval: Ärende - Status: 'Avslutat'; Händelsekategorikod: '!FK;ANMLI;MED'; Statusdatum: ' ' Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN ÄNGASKOG 3:1 ÄNGASKOG 3:1 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA BRODDNÄS, ALLAN O AGNETA MHN MASSBREV INFO - RESTAURANG RAPPORT MHN FLAHULT 21:1 TEKNISKA KONTORET FLAHULT 21:1 SKR FR LST F K - ANM ENL 34 TRANSPORT AV AVFALL MHN SKINNARP 1:13 SKINNARP 1:13 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MHN ÄLGHUDEN 2 ÄLGHUDEN 2 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN DÓRTO, ILONA KALLIN, MARIA MHN INVENTERING AV SMÅ AVLOPPSANL MASSBREV INVENTERING AV SMÅ AVLOPPSANL I OMRÅDET LÄNGS RÖTTLEÅN M DESS TILLFLÖDEN MHN HOVASKOG 1:10 HOVASKOG 1:10 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MHN ÄLGHUDEN 4 ÄLGHUDEN 4 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN CARDELL, STELLAN DINKEL, HENRIK O MARIA 1 (26)

4 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN ÖVERTRYCKET 3 ÖVERTRYCKET 3 ANALYSRESULTAT Namn JACOBSSONS BILAFFÄR AB MHN HOVASKOG 1:7 HOVASKOG 1:7 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA BOESTAD, INGRID MHN FLAHULT 21:1 JÖNKÖPINGS ENERGI BIOGAS AB FLAHULT 21:1 SKR FR NV F K - ANM AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORT AV AVFALL MHN FLAHULT 2:321 FLAHULT 2:321 KLAGOMÅL - FÖRORSAKADE HÄLSOBESVÄR VARADJAN, VASILIJE MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:61 BARNARPS-KRÅKEBO 1:61 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE OK Q8 AB MHN ÖRINGEN 14 ÖRINGEN 14 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ST1 SWEDEN AB MHN ÖVERKASTET 6 ÖVERKASTET 6 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ATTEVIKS PERSONVAGNAR AB MHN DREVSERYD 2:6 DREVSERYD 2:6 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL SKÄRSTADS-ÖLMSTADS FÖRSAMLING MHN VÄSTANÅ 1:1 VÄSTANÅ 1:1 ANM - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL GRÄNNA GOLFKLUBB MHN SJÖÅKRA 1:33 SJÖÅKRA 1:33 KUVERTTEAMET SVERIGE AB 2 (26)

5 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET BEG FR SLV OM YTTR - FÖRSL T EUROPAPARLAMENTETS O RÅDETS FÖRORDNING OM NYA LIVSMEDEL MHN BANKERYDS-NYARP 1:267 BANKERYDS-NYARP 1:267 KUVERTTEAMET I SVERIGE AB MHN LILLA ÅSA 3:95 LILLA ÅSA 3:95 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN EVERTSSSON, DANIEL MHN ROSENGÅRD 14 HUSKVARNAS FRUKT HALL ROSENGÅRD 14 SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, AFLATOXIN I PAPRIKAPULVER MHN BARNARPS-MÅLEN 1:11 BARNARPS-MÅLEN 1:11 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MALESEVIL, SRDAN MHN BACKEN 9:23 BACKEN 9:23 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 2 JG METALL AB MHN TORNARYD 1:1 TORNARYD 1:1 ANM - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL SAND GOLF CLUB AB MHN LÄKAREN 5 LÄKAREN 5 TILLSYNSKAMPANJ FARLIGA METALLER I SMYCKEN DESIGN MANI MHN PLANETEN 21 PLANETEN 21 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN BERGGREN, GERD O SVEN-ERIK 3 (26)

6 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN STENSHOLM 1:334 STENSHOLM 1:334 Namn HETVATTENCENTRALEN STENSHOLMSSKOLAN NYA (HCST) MHN BACKEN 2:52 BACKEN 2:52 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL EXPECT I SVERIGE AB MHN BACKEN 9:36 BACKEN 9:36 TILLSYNSÄRENDE ENL MB -SAMRÅD UTBYGGNAD CORROVENTA AVFUKTNING AB MHN HARVEN 3 HARVEN 3 MURPHY S MHN HACKSPETTEN 4 HACKSPETTEN 4 FAMILJECENTRAL VÄSTER/ÖPPEN FÖRSKOLA MHN LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET BEG FR SLV - RAPPORTERINGSSKYLDIGHET F KONTRMYNDIGHETER ENL LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 2015 MHN HORSTORP 1:207 HORSTORP 1:207 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA SVENSSON, KJELL/FALCK, ANN ELISABETH MHN TOVRIDA 3:2 TOVRIDA 3:2 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MOSSFELDT, ERIK MHN ÅKERRENEN 1 MOON THAI MAT ÅKERRENEN 1 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE 4 (26)

7 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN TUNNERSTAD 6:15 TUNNERSTAD 6:15 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA Namn EDLUND, MARGARETA MHN ÅKERRENEN 1 ÅKERRENEN 1 FÖRFR - ÅTERBETALNING AV AVGIFT TANTAWAN THAI TAKE AWAY MHN ÅKERFÄLTET 2 DREAMHACK SUMMER 2014 MHN RUD 1:13 RUD 1:13 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA LEVINSSON, INGEMAR MHN ÖDESTUGU-ULVSTORP 4:17 ÖDESTUGU-ULVSTORP 4:17 ANALYSRESULTAT - DRICKSVATTEN AL-AKABI RASOUL MHN GLASHEMMET 1:2 GLASHEMMET 1:2 FRAMNÄS MHN ARENAN 1 RESTAURANG N.E.O. ARENAN 1 SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, OST TILLVERKAD AV RÅ MJÖLK MHN SIGNESBO 6:1 SIGNESBO 6:1 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL THELIN, HANS MHN NORRAHAMMAR 33:1 NORRAHAMMAR 33:1 KLAGOMÅL - TILLVERKNING AV SOCKERVADD MUNKBAGARN YOUSEF MHN ROSENGÅRD 14 HUSKVARNA FRUKTHALL ROSENGÅRD 14 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET 5 (26)

8 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN VALPLATSEN 2 VALPLATSEN 2 KLAGOMÅL - BILTVÄTT FORDONSTEKNIK I SMÅLAND MHN STICKELÖSA 3:4 STICKELÖSA 3:4 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL LILLIESKÖLD, HENRIK MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 ATTEVIKS LASTVAGNAR MHN MULLBÄRET 3 MULLBÄRET 3 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG VEITH, ANNIKA MHN PLANETEN 14 PLANETEN 14 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL JOHAN JUNELIND MHN NORRAHAMMAR 28:100 NORRAHAMMAR 28:100 NORRAHAMMARS FÖRSKOLA MHN NYMFEN 4 NYMFEN 4 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MAGDA, JOVAN MHN VINKELN 22 VINKELN 22 HOLMGRENS BIL AB MHN PARTIET 20 PARTIET 20 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL PETERSSON, RUNE 6 (26)

9 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HÄSSLARP 4:2 HÄSSLARP 4:2 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL Namn YLENSTRAND, UNO MHN ÄNGSKAVLEN 4 ÄNGSKAVLEN 4 GRUPPBOENDE STRÖMSBERGSVÄGEN 2 MHN ÖSTRA HÖREDA 3:4 ÖSTRA HÖREDA 3:4 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD WISTINGSGÅRD, STURE MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:150 NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:150 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ANDERSSON, BERT MHN ÖSTERMALM 8 ÖSTERMALM 8 BEG FR LST OM YTTR - RADONBIDRAG JOHANSSON, KENNETH O KARIN MHN INDIANEN 15 INDIANEN 15 BEG FR LST OM YTTR - RADONBIDRAG KASTANIUS, MARIA O DANIEL MHN ÖVERSIKTEN 7 ÖVERSIKTEN 7 BILTEMA BISTRO MHN NORRA BOARP 1:18 NORRA BOARP 1:18 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL ADOLFSSON, PETER MHN HEDENSTORP 2:9 HEDENSTORP 2:9 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD BILMÄSTER I JÖNKÖPING AB MHN SVANSÖ 1:19 SVANSÖ 1:19 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG Kent Nero 7 (26)

10 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN PRÄSTKRAGEN 9 PRÄSTKRAGEN 9 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL STAAF, ULLA MHN KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 OLGAS HUS MHN ÖGGESTORP 4:20 ÖGGESTORP 4:20 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD EDBERG, GUSTAF MHN VIKTORIA 7 VIKTORIA 7 FALAFEL EXPRESS MHN FABRIKEN 3 FABRIKEN 3 MOORSANS MHN KORNET 3 KORNET 3 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ANDERSSON, ULLA MHN VATTENTORNET 22 VATTENTORNET 22 BLOMSTRANDE LIV I SMÅLAND AB MHN ROMMELSJÖ 6:1 ROMMELSJÖ 6:1 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD Jan Gustavsson MHN JUPITER 5 JUPITER 5 JUNEDALSSKOLAN 8 (26)

11 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN DIRIGENTEN 1 DIRIGENTEN 1 Namn SPIRA RESTAURANG MHN TRÅNGHALLA 3:360 TRÅNGHALLA 3:360 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG LINDHOLM, CARINA O INGEMAR MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN MJÄLARYD 3:126 MJÄLARYD 3:126 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD EKLÖF, MAGNUS MHN DALA 3:1 DALA 3:1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN HÄLJARYD 1:61 Souzan Ariana ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÄNDRING MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:44 CATENA LOG. JÖNKÖPING AB (CATENA LOG. JÖNKÖPING AB) ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN Trånghalla 3:467 CHRISTER HJALMARSSON ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN STIGAMO 1:20 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN 9 (26)

12 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 Namn ANONYM KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING MHN Flahult 79:67 FLAHULT 79:67 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD PETER WILBERTSSON MHN Bankeryds-Nyarp 1:30 BANKERYDS NYARP 1:30 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG PER-ÅKE NORDENHÖG MHN DROSKAN 12 NEO NGO AB MHN STENSHOLM 1:636 ÄLDRENÄMNDEN MHN ÅMINNE 1 SCANDIC HOTELL AB MHN STOPET 8 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MICHAEL KINNANDER MHN VÄSTER 1:1 JÖNKÖPING CITY AB (JÖNKÖPING CITY AB) BEG FR POLISEN OM YTTR - KOMPL T UPPSÄTTNING AV LJUDSYSTEM MHN BROLYCKAN 1 OK DETALJHANDEL AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MHN Unnaryd 1:39 Torbjörn Pettersson ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL 10 (26)

13 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN Unnaryd 1:40 UNNARYD 1:40 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL PER GUNNAR JOSEFSSON MHN SANDSERYD 5:4 FREDRIK THELANDER ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN ATTARP 2:652 ATTARP 2:652 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ARNE GARNHEIM MHN PRINSERYD 1:25 KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING ANONYM MHN CIGARREN 19 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄNGSBERG 1:27 ÄNGSBERG 1:27 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG HENRIK AXELSSON MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:142 MARTIN KILAND ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN KOMMUNSTYRELSEN BESL FR KS - FÖRDJUPAD MÅNADSRAPPORT F UPPFÖLJNING AV EKONOMI O VERKSAMHET TOM. OKT 2014 MHN ODENSJÖ 7:47 ODENSJÖ 7:47 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG AMANDUS LIDSTRÖM O MARIA TORSTENSSON 11 (26)

14 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN LANDÅN 4 Namn SVEDO AB MHN KÖPMANNEN 2 FIKET I GRÄNNA ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET MHN NAVET 5 GRÄSHAGSKIOSKEN ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN UTKASTET 3 HOLMGRENS BIL AB MHN JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1 PESCADORES BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING MHN GRANATEN 2 ÄLDRENÄMNDEN MHN RUDU 11:1 SJÖBERG, STIG ROLAND SPRUTJOURNAL MHN VISINGSÖ-TORP 5:11 GRÄNNA PLANTSKOLA AB SPRUTJOURNAL MHN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN LÄNSSTYRELSEN SKR FR LST F K - MILJÖGIFTSUNDERSÖKNING I JKPG S LÄN MHN RÄVSVANSEN 3 ÄLDRENÄMNDEN 12 (26)

15 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN ODENSJÖ 6:14 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN KARL- EVERT LARSSON MHN SVARTTORPS-BJÖRNARYD 1:1 PETTER CARLSTRÖM MHN ÖGGESTORPS-ÄLGARYD 1:1 FIXOLIN MHN VANDRINGSMANNEN 4 ADEL CHUKRO ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN Nyckeln 8 NYCKELN 8 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN NORRAHAMMAR 31:1 NORRAHAMMAR 31:1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN HOVEN 1 AMEEL YOUSIF MHN ÖVERGÅNGEN 9 BILMÄSTER I JÖNKÖPING AB MHN FLASKEBO 4:1 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED 13 (26)

16 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BERGET 1:107 Namn STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN BRUNSTORP 2:3 ARNE TRUEDSSON TILLSYNSAVG ENL MB - OLJECISTERN MHN HARVEN 3 BAR & GRILL JÖNKÖPINGS AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN HACKSPETTEN 8 JENSENS BÖFHUS AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN * * * * MHN VÅRSTA TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE MHN MILJÖSAMVERKAN AVTAL - PARTNERSKAPET MILJÖSAMVERKAN F MHN BERGET 1:340 Emil Axfors ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN MULSERYDS-RYD 3:4 Robert Isaksson ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN Tenhult 27:28 JAN-OLOF ANDERSSON ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG 14 (26)

17 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN LÄRKAN 4 Namn Jonas Berndtsson ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN TAMBURINEN 7 Johnny Tekin ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:118 Tobias Melin ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN MÅNSERYD 2:2 Anneli Laurinen ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN VALUTAN 15 SOYA EXPRESS AB ANM - KLAGOMÅL MHN VAKAN 1 BILBOLAGET AUTOSERVICE KARLSSON & FINGAL AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN KÄRNAN 7 ENG, KARL-MIKAEL MHN ÄRINGEN 1 JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN STIGAMO 1:32 JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB 15 (26)

18 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN TUGGARP 2:3 Namn JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN STORA BJÖRKUDDEN 1:8 Björn Johansson ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL MHN GREVEN 4 GRÄNNA DELIKATESSER AB MHN ÄMBARET 8 Carglass Sweden AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN KOMMUNFULLMÄKTIGE BESL FR KF - BEREDNINGSPROCESSEN I NÄMNDERNA MHN LÄKAREN 10 PIZZERIA VALENTINO ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN FLASKEBO 5:1 FLASKEBO 5:1 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL Mikael Kotz MHN ADELIN 2 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄLGHORNET 3 WETTERSTADENS THAI STORE HB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN ÄDELGASEN 1 SCHENKER LOGISTICS AB 16 (26)

19 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN MALMEN 1 Namn STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄLVRINGEN 4 SKYDDA NU I JÖNKÖPING AB MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MHN VISINGSBORG 3:1 AKTIEBOLAGET OEB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN ARKADIEN 2 WOK PÅ BORGMÄSTARGRÄND I JÖNKÖPING AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN Miljö- och Hälsoskyddskontoret VIKARIAT - TILLSÄTTANDE AV ADMINISTRATÖR MHN ÅKERFÄLTET 2 DreamHack Winter 2014 MHN Miljö- och Hälsoskyddskontoret TILLSVIDAREANSTÄLLNING - TILLSÄTTANDE AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR MHN LÄKAREN 10 CHUKRO, MARKUS ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN HÖGABERG 1:14 FRÄLSNINGSARMÉN ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL 17 (26)

20 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HÖGABERG 1:14 Namn FRÄLSNINGSARMÉN ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN LÄKAREN 10 Ammar Yagop MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN ÖVERBLICKEN 6 CONIC SOUTHWEST AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN ATTARP 2:473 ÄLDRENÄMNDEN MHN INDUSTRIEN 1 MC-PROFFSEN I JÖNKÖPING MHN APOTEKET 6 VOX HOTEL AB MHN MÄLLBY 13:31 MELLIN, JOEL MHN NÄCKROSEN 6 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED 18 (26)

21 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BRUNSTORP 2:1 Namn TEKNISKA NÄMNDEN ANM - ORDINARIE PROV, TJÄNLIGT M ANMÄRKNING MHN BANKERYD 2:75 DANNY AL YOUSIFS PIZZERIA OCH GATUKÖK HB MHN RÖRET 1:29 OLOF JOHANSSONS MEKANISKA VERKSTAD AB MHN ÖVERBLICKEN 6 SUB JÖNKÖPING AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN FLÄTAN 12 MUNBURGERCHIES AB MHN SUND 1:15 HENMIK AB MHN BACKEN 11:28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BOGLA 1:35 SILDUKSFABRIKEN I JÖNKÖPING AB MHN ISKANTEN 10 RIAD YOUSEF 19 (26)

22 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BANKERYDS-NYARP 1:256 Namn BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ATTARP 2:230 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN HÅLAN 10:15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BACKEN 9:28 NYLANDER SÄLJSERVICE AB MHN ATTARP 2:18 LILLGÅRDEN I BANKERYD RESTAURANG AB MHN Vretaholm 6:7 TEKNISKA KONTORET, VATTEN O AVLOPP BEG FR TK OM YTTR - Behovet av vatten o spillavlopp f fastigheten MHN ALHAMBRA 1 WIENERKONDITORIET GJ AB MHN ÄTTEHÖGEN 3 COMPASS GROUP AB MHN ÅNGAN 1 HV71 FASTIGHETS AB 20 (26)

23 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:295 Namn BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ÅMINNE 1 SCANDIC HOTELL AB MHN LUDVIG 4 ÄLDRENÄMNDEN MHN DRUVAN 19 KF GÖTA MHN SÖMNADEN 6 Östgöta Vending AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:69 ÄLDRENÄMNDEN MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:40 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:167 FIRAS NAMROUD (PIZZERIA) MHN CISTERNEN 3 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 21 (26)

24 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BÄGAREN 5 Namn SAMBOOSAK AB MHN KÅLGÅRDEN 1:1 TEKNISKA KONTORET KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING MHN GRANATEN 1 EN ITALIENARE & EN GREK AB MHN VÅRDEN 1 SODEXO AB KLAGOMÅL - KALL PAJ MHN VANDRINGSMANNEN 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN RASTSTÄLLET 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ÄLGSKYTTEN 4 AXFOOD SVERIGE AB MHN FLAHULT 77:4 GB GROSSISTEN SYDVÄST AB MHN GÖTALAND 5 FÖRETAGSCATERING HÅKAN AXELSSON AB MHN SNICKAREN 2 NETTBUSS AB 22 (26)

25 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BARNARP 4:1 Namn ENKELT RESTAURANG OCH CATERING AB MHN FLAHULT 21:1 RULLSYLTAN JÖNKÖPING AB MHN RASTSTÄLLET 1 KF GÖTA MHN ÄDELGASEN 1 SCHENKER AB MHN NAVET 5 MUHAMMAD ISMAIL (GRÄSHAGSKIOSKEN) MHN GAMEN 6 CALISIR & SON AB MHN PILTEN 13 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN MHN CIGARREN 19 Asia Grossisten i Jönköping AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN PILTEN 13 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 23 (26)

26 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN VALPLATSEN 3 Namn VÄSTGÖTAGLASS AB MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:168 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:168 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN VÄTTERSMÅLEN 2:2 MOTELL VÄTTERLEDEN AB ANALYSRESULTAT MHN RAMMBRON 1:2 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN RAMMBRON 1:2 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN FLAHULT 21:2 ELEKTROLUX DISTRIPARTS AB MHN SVARTTORP 5:14 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT (26)

27 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN SVARTTORP 5:14 Namn TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN LAGMANNEN 1 THIEN MY HUYNH MHN SUND 1:1 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN SUND 1:1 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN TUNNERSTAD 6:20 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN ANGERDSHESTRA 1:1 ANGERDSHESTRA AVLOPPSRENINGSV ANALYSRESULTAT MHN ANGERDSHESTRA 1:1 ANGERDSHESTRA AVLOPPSRENINGSV ANALYSRESULTAT MHN YÅS 1:15 YÅS FRITIDSSTUGEFÖRENING ANALYSRESULTAT (26)

28 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HILLINGE 1:10 Namn HILLINGE AVLOPPSANLÄGGNING ANALYSRESULTAT MHN HACKSPETTEN 8 JENSENS BÖFHUS AB MHN ALHAMBRA 1 SUB JÖNKÖPING AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN VINKELN 22 HOLMGRENS BIL I SMÅLAND AB MHN VÄSTRA TORGET ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN BARNARP 1:78 Göteborgs fiskerivagn Lind Ingemar MHN FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB MHN FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN MULSERYDS-RYD 2:31 Carina Gunnarsson MHN Stopet 8 Michael Kinnander 26 (26)

29 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'FK'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :47 SKR FR LST F K - ÖVERLÄMNANDE AV ÖVERKLAGAT BESLUT HAURIDA VÄSTRA MHN :48 SKR FR LST F K - ÖVERLÄMNANDE AV ÖVERKLAGADE BESLUT HAURIDA VÄSTRA MHN :8 ÖRINGEN 14 KONTR RAPPORT F K - OLJEAVSKILJARE ÖRINGEN 14 MHN :7 JORDSHULT 1:10 BESL FR LST F K - FÖREL OM KOMPL AV ANS JORDSHULT 1:10 MHN :4 YÅS 1:15 ANALYSRESULTAT F K YÅS 1:15 MHN :3 HISINGSTORP 1:2 KUNGÖRELSE F K - DETALJPLAN HISINGSTORP 1:2 MHN :2 FLAHULT 74:3 BESL FR LST F K - ÅTERKALLELSE AV ANS OM ÄNDRING FLAHULT 74:3 Namn Ärende VINDKRAFTSPROJEKT, NORRA VEDBO VINDKRAFTSPROJEKT VEDBO, M.FL. FASTIGHETER VINDKRAFTSPROJEKT, NORRA VEDBO VINDKRAFTSPROJEKT VEDBO, M.FL. FASTIGHETER ST1 SWEDEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE SÖDRA SKOGSENERGI AB BEG FR LST OM YTTR - ANS OM BEARBETNINGSKONCESSION OM VISSA TORVFYNDIGHETER YÅS FRITIDSSTUGEFÖRENING - AVLOPPSREN ANALYSRESULTAT STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN, FÖRSKOLA PÅ DEL AV HISINGSTORP RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILLKORSÄNDRING

30 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :3 NORRAHAMMAR 31:1 BESL FR STBN F K - UTVÄNDIG ÄNDRING O OMBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD NORRAHAMMAR 31:1 MHN :2 VÅRDEN 1 KONTR RAPPORT F K - OLJEAVSKILJARE VÅRDEN 1 MHN :1 ÄRINGEN 1 SKR FR LST F K - ANMÄLAN OM NY BRÄNSLETANK FÖR BIOBRÄNSLE Namn Ärende STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED HETVATTENCENTRALEN RYHOV TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ARLA FÄRSKVAROR, JÖNKÖPING SKR FR LST F K - ANMÄLAN OM NY BRÄNSLETANK FÖR BIOBRÄNSLE MHN :1 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING MHN :2 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - BEG OM KOMPL T ANS OM TILLST RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING MHN :1 ÖRSERUM 5:2 ÖRSERUMS ÅKERI AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 BRÅNERYD 1:135 ALEX AUTOSERVICE PLÅT & LACK AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÄTTEN 3 TUDOR TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖRTEN 7 BILTEKNIK I JÖNKÖPING AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK

31 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 ÖVERDRAGET 2 Namn Ärende ELEKTRISKA LADDNINGSSTATIONEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÄDELGASEN 2 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 SÖMNADEN 6 MEKONOMEN TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖGGESTORP SERVICE AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 BIET 3 SVENSKA BATTERILAGRET AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 SÄKERHETSPARTNER I JÖNKÖPING AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖVERKANTEN 1 Verkstadsfabriken i Jönköping AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 FLAHULT 80:1 MOBIS PARTS TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 VÅRDEN 1 LEDNINGSSTABEN JÖNKÖPINGS SJUKVÅRDSOMRÅDE TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK

32 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - REDOVISNING AV MÄTRESULTAT, GJUTERIET Namn Ärende HUSQVARNA AB SKR FR LST F K - REDOVISNING AV MÄTRESULTAT, GJUTERIET MHN :1 ÖVERSKOTTET 1 ANM F K - PLANERAT ÖVERUTSLÄPP TEKNISKA KONTORET ANM F K - DRIFTSTÖRNING MHN :1 HÄLJARYD 1:327 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL Alvarssons Transport AB BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL MHN :1 HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING, RÖKUTVECKLING HUSQVARNA AB SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING, RÖKUTVECKLING MHN :1 SKR FR MARIESTAD F K - INVENTERING AV VATTENVÄXTER INOM TIDANS AVRINNINGSOMRÅDE TIDAN TIDANS VATTENFÖRBUND (Håkan Magnusson) SKR FR MARIESTAD F K - INVENTERING AV VATTENVÄXTER INOM TIDANS AVRINNINGSOMRÅDE MHN :1 ÖLMSTAD 5:21 KÄLLS BEGAGNADE BIL & DELAR TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 GRÄNNA 5:1 SKR FR LST F K - ANM OM RIVNING AV KEMSTEG O ARV-SILO TEKNISKA KONTORET SKR FR LST F K - ANM OM RIVNING AV KEMSTEG O ARV -SILO MHN :1 INGELYCKE 1:3 BESL FR LST F K - TILLS ENL DL, HUND Kennel Vip Win s (Ann-Charlotte Berglund) BESL FR LST F K - TILLS ENL DL, HUND MHN :1 LAPPEN 11 SKR FR LST F K - INFORMATION OM NYA SLUTSATSER MUNKSJÖ PAPER AB SKR FR LST F K - INFO OM NYA SLUTSATSER

33 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 Överlappen 6 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL Överlappen 6 MHN :1 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET Namn Ärende Trafikia AB BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL RECYCTEC AB SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET MHN :2 SKR FR LST F K - DIOXINHALTER I SIK FÅNGAD I VÄTTERN O VÄNERN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN SKR FR LST F K - DIOXINHALTER I SIK FÅNGAD I VÄTTERN O VÄNERN MHN :1 MÅNSARP 1:187 BESL FR STBN F K - TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD/VERKSTAD STADSBYGGNADSNÄMNDEN BESL FR STBN F K - TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD/VERKSTAD MHN :1 FLAHULT 21:1 SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT EFTER BESÖK I SAMBAND M PERIODISK UNDERSÖKNING JÖNKÖPINGS ENERGI BIOGAS AB SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT EFTER BESÖK I SAMBAND M PERIODISK UNDERSÖKNING MHN :1 Balladen 2 SKR FR SJV F K - BESL OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT POLSKA DELIKATESSER, P. RYCHTER Skr fr SJV f k - besl om mijösanktionsavgift

34 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret DELEGATIONSBESLUT Administrativa ärenden Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAD*'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienr Rubrik Namn Datum Handl MHN :1 RE Fastighet Sökbegrepp DAD 001 VISSTIDSANSTÄLLD - ADMINISTRATÖR Miljö- och Hälsoskyddskontoret MHN :1 RE DAD 002 TILLSVIDAREANSTÄLLNING - MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR Miljö- och Hälsoskyddskontoret

35 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAH*'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienr Rubrik Namn Datum Handl MHN :2 MR MHN :2 EE Fastighet Sökbegrepp DAH 001 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED DALA 3:1 DALA 3:1 DAH 002 YTTR T KS STADSBYGGNADSNÄMNDEN KOMMUNSTYRELSEN MHN :2 EE DAH 003 YTTR T KS KOMMUNSTYRELSEN MHN :2 MR DAH 004 YTTR T STBN - BYGGLOV CIGARREN 19 STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN :1 GE MHN :2 GE MHN :28 MAW MHN :2 MAW MHN :3 MAW MHN :2 MAW MHN :2 EE DAH 005 YTTR T LST INDIANEN 15 INDIANEN 15 DAH 006 YTTR T LST ÖSTERMALM 8 ÖSTERMALM 8 DAH 007 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG FLAHULT 2:321 FLAHULT 2:321 DAH 008 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB Flahult 79:67 FLAHULT 79:67 DAH 009 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB Bankeryds-Nyarp 1:30 BANKERYDS NYARP 1:30 DAH 010 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KASTANIUS, MARIA O DANIEL JOHANSSON, KENNETH O KARIN VARADJAN, VASILIJE PETER WILBERTSSON PER-ÅKE NORDENHÖG BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:118 Tobias Melin * DAH 011 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF DAH 012 YTTR T SOC - ALKOHOlSERVERING JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1 PESCADORES

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-10-07 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-08-15 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27) 2014-01-21 1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 17.00-19.50 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer