Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärenden 1. Upprop 2. Protokollets justering 3. Fastställande av dagordning 4. Informationsärenden: - Jäv - Miljöfika - Tekniskt utskott Utbildningsdagar - Information om regler för märkning av livsmedel 5. Meddelanden avslutade ärenden 6. Meddelanden handlingar för kännedom 7. Anmälan om delegationsbeslut 8. Anmälningsärenden MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) 9. Yttrande till kommunstyrelsen och länsstyrelsen över ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt på fastigheten Bryna 1:2 Mn 2009: Yttrande till kommunstyrelsen och miljöprövningsdelegationen över ansökan om tillstånd för torvtäkt inom fastigheten Norra Hökhult 1:3 Mn 2013: Yttrande till kommunstyrelsen över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvaret över förorenade områden Mhn 2014: Jämställdhetsrapport miljökontoret 2014 Mhn 2014: Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen Mhn 2015: Integrationsrapport 2014 för miljökontoret Mhn 2015: Bokslut samt årsredovisning för miljönämndens verksamhet 2014 Mhn 2015: Delegationsordning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 2015:318 Susanne Wismén Ordförande Anders Hansson Sekreterare

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN Anita Nilsson Urval: Ärende - Status: 'Avslutat'; Händelsekategorikod: '!FK;ANMLI;MED'; Statusdatum: ' ' Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN ÄNGASKOG 3:1 ÄNGASKOG 3:1 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA BRODDNÄS, ALLAN O AGNETA MHN MASSBREV INFO - RESTAURANG RAPPORT MHN FLAHULT 21:1 TEKNISKA KONTORET FLAHULT 21:1 SKR FR LST F K - ANM ENL 34 TRANSPORT AV AVFALL MHN SKINNARP 1:13 SKINNARP 1:13 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MHN ÄLGHUDEN 2 ÄLGHUDEN 2 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN DÓRTO, ILONA KALLIN, MARIA MHN INVENTERING AV SMÅ AVLOPPSANL MASSBREV INVENTERING AV SMÅ AVLOPPSANL I OMRÅDET LÄNGS RÖTTLEÅN M DESS TILLFLÖDEN MHN HOVASKOG 1:10 HOVASKOG 1:10 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MHN ÄLGHUDEN 4 ÄLGHUDEN 4 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN CARDELL, STELLAN DINKEL, HENRIK O MARIA 1 (26)

4 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN ÖVERTRYCKET 3 ÖVERTRYCKET 3 ANALYSRESULTAT Namn JACOBSSONS BILAFFÄR AB MHN HOVASKOG 1:7 HOVASKOG 1:7 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA BOESTAD, INGRID MHN FLAHULT 21:1 JÖNKÖPINGS ENERGI BIOGAS AB FLAHULT 21:1 SKR FR NV F K - ANM AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORT AV AVFALL MHN FLAHULT 2:321 FLAHULT 2:321 KLAGOMÅL - FÖRORSAKADE HÄLSOBESVÄR VARADJAN, VASILIJE MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:61 BARNARPS-KRÅKEBO 1:61 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE OK Q8 AB MHN ÖRINGEN 14 ÖRINGEN 14 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ST1 SWEDEN AB MHN ÖVERKASTET 6 ÖVERKASTET 6 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ATTEVIKS PERSONVAGNAR AB MHN DREVSERYD 2:6 DREVSERYD 2:6 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL SKÄRSTADS-ÖLMSTADS FÖRSAMLING MHN VÄSTANÅ 1:1 VÄSTANÅ 1:1 ANM - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL GRÄNNA GOLFKLUBB MHN SJÖÅKRA 1:33 SJÖÅKRA 1:33 KUVERTTEAMET SVERIGE AB 2 (26)

5 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET BEG FR SLV OM YTTR - FÖRSL T EUROPAPARLAMENTETS O RÅDETS FÖRORDNING OM NYA LIVSMEDEL MHN BANKERYDS-NYARP 1:267 BANKERYDS-NYARP 1:267 KUVERTTEAMET I SVERIGE AB MHN LILLA ÅSA 3:95 LILLA ÅSA 3:95 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN EVERTSSSON, DANIEL MHN ROSENGÅRD 14 HUSKVARNAS FRUKT HALL ROSENGÅRD 14 SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, AFLATOXIN I PAPRIKAPULVER MHN BARNARPS-MÅLEN 1:11 BARNARPS-MÅLEN 1:11 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MALESEVIL, SRDAN MHN BACKEN 9:23 BACKEN 9:23 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 2 JG METALL AB MHN TORNARYD 1:1 TORNARYD 1:1 ANM - SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL SAND GOLF CLUB AB MHN LÄKAREN 5 LÄKAREN 5 TILLSYNSKAMPANJ FARLIGA METALLER I SMYCKEN DESIGN MANI MHN PLANETEN 21 PLANETEN 21 BIDRAG T BULLERSKYDDSÅTGÄRDEN BERGGREN, GERD O SVEN-ERIK 3 (26)

6 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN STENSHOLM 1:334 STENSHOLM 1:334 Namn HETVATTENCENTRALEN STENSHOLMSSKOLAN NYA (HCST) MHN BACKEN 2:52 BACKEN 2:52 ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL EXPECT I SVERIGE AB MHN BACKEN 9:36 BACKEN 9:36 TILLSYNSÄRENDE ENL MB -SAMRÅD UTBYGGNAD CORROVENTA AVFUKTNING AB MHN HARVEN 3 HARVEN 3 MURPHY S MHN HACKSPETTEN 4 HACKSPETTEN 4 FAMILJECENTRAL VÄSTER/ÖPPEN FÖRSKOLA MHN LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET BEG FR SLV - RAPPORTERINGSSKYLDIGHET F KONTRMYNDIGHETER ENL LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 2015 MHN HORSTORP 1:207 HORSTORP 1:207 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA SVENSSON, KJELL/FALCK, ANN ELISABETH MHN TOVRIDA 3:2 TOVRIDA 3:2 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL MOSSFELDT, ERIK MHN ÅKERRENEN 1 MOON THAI MAT ÅKERRENEN 1 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE 4 (26)

7 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN TUNNERSTAD 6:15 TUNNERSTAD 6:15 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA Namn EDLUND, MARGARETA MHN ÅKERRENEN 1 ÅKERRENEN 1 FÖRFR - ÅTERBETALNING AV AVGIFT TANTAWAN THAI TAKE AWAY MHN ÅKERFÄLTET 2 DREAMHACK SUMMER 2014 MHN RUD 1:13 RUD 1:13 AVLOPP - BRISTFÄLLIGA LEVINSSON, INGEMAR MHN ÖDESTUGU-ULVSTORP 4:17 ÖDESTUGU-ULVSTORP 4:17 ANALYSRESULTAT - DRICKSVATTEN AL-AKABI RASOUL MHN GLASHEMMET 1:2 GLASHEMMET 1:2 FRAMNÄS MHN ARENAN 1 RESTAURANG N.E.O. ARENAN 1 SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, OST TILLVERKAD AV RÅ MJÖLK MHN SIGNESBO 6:1 SIGNESBO 6:1 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL THELIN, HANS MHN NORRAHAMMAR 33:1 NORRAHAMMAR 33:1 KLAGOMÅL - TILLVERKNING AV SOCKERVADD MUNKBAGARN YOUSEF MHN ROSENGÅRD 14 HUSKVARNA FRUKTHALL ROSENGÅRD 14 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET 5 (26)

8 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN VALPLATSEN 2 VALPLATSEN 2 KLAGOMÅL - BILTVÄTT FORDONSTEKNIK I SMÅLAND MHN STICKELÖSA 3:4 STICKELÖSA 3:4 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL LILLIESKÖLD, HENRIK MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 BARNARPS-KRÅKEBO 1:70 ATTEVIKS LASTVAGNAR MHN MULLBÄRET 3 MULLBÄRET 3 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG VEITH, ANNIKA MHN PLANETEN 14 PLANETEN 14 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL JOHAN JUNELIND MHN NORRAHAMMAR 28:100 NORRAHAMMAR 28:100 NORRAHAMMARS FÖRSKOLA MHN NYMFEN 4 NYMFEN 4 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MAGDA, JOVAN MHN VINKELN 22 VINKELN 22 HOLMGRENS BIL AB MHN PARTIET 20 PARTIET 20 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL PETERSSON, RUNE 6 (26)

9 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HÄSSLARP 4:2 HÄSSLARP 4:2 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL Namn YLENSTRAND, UNO MHN ÄNGSKAVLEN 4 ÄNGSKAVLEN 4 GRUPPBOENDE STRÖMSBERGSVÄGEN 2 MHN ÖSTRA HÖREDA 3:4 ÖSTRA HÖREDA 3:4 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD WISTINGSGÅRD, STURE MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:150 NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:150 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ANDERSSON, BERT MHN ÖSTERMALM 8 ÖSTERMALM 8 BEG FR LST OM YTTR - RADONBIDRAG JOHANSSON, KENNETH O KARIN MHN INDIANEN 15 INDIANEN 15 BEG FR LST OM YTTR - RADONBIDRAG KASTANIUS, MARIA O DANIEL MHN ÖVERSIKTEN 7 ÖVERSIKTEN 7 BILTEMA BISTRO MHN NORRA BOARP 1:18 NORRA BOARP 1:18 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL ADOLFSSON, PETER MHN HEDENSTORP 2:9 HEDENSTORP 2:9 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD BILMÄSTER I JÖNKÖPING AB MHN SVANSÖ 1:19 SVANSÖ 1:19 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG Kent Nero 7 (26)

10 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN PRÄSTKRAGEN 9 PRÄSTKRAGEN 9 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL STAAF, ULLA MHN KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 1 OLGAS HUS MHN ÖGGESTORP 4:20 ÖGGESTORP 4:20 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD EDBERG, GUSTAF MHN VIKTORIA 7 VIKTORIA 7 FALAFEL EXPRESS MHN FABRIKEN 3 FABRIKEN 3 MOORSANS MHN KORNET 3 KORNET 3 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ANDERSSON, ULLA MHN VATTENTORNET 22 VATTENTORNET 22 BLOMSTRANDE LIV I SMÅLAND AB MHN ROMMELSJÖ 6:1 ROMMELSJÖ 6:1 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD Jan Gustavsson MHN JUPITER 5 JUPITER 5 JUNEDALSSKOLAN 8 (26)

11 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN DIRIGENTEN 1 DIRIGENTEN 1 Namn SPIRA RESTAURANG MHN TRÅNGHALLA 3:360 TRÅNGHALLA 3:360 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG LINDHOLM, CARINA O INGEMAR MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 BARNARPS-KRÅKEBO 1:49 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN MJÄLARYD 3:126 MJÄLARYD 3:126 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD EKLÖF, MAGNUS MHN DALA 3:1 DALA 3:1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN HÄLJARYD 1:61 Souzan Ariana ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÄNDRING MHN BARNARPS-KRÅKEBO 1:44 CATENA LOG. JÖNKÖPING AB (CATENA LOG. JÖNKÖPING AB) ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN Trånghalla 3:467 CHRISTER HJALMARSSON ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN STIGAMO 1:20 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN 9 (26)

12 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7 Namn ANONYM KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING MHN Flahult 79:67 FLAHULT 79:67 ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD PETER WILBERTSSON MHN Bankeryds-Nyarp 1:30 BANKERYDS NYARP 1:30 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG PER-ÅKE NORDENHÖG MHN DROSKAN 12 NEO NGO AB MHN STENSHOLM 1:636 ÄLDRENÄMNDEN MHN ÅMINNE 1 SCANDIC HOTELL AB MHN STOPET 8 ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MICHAEL KINNANDER MHN VÄSTER 1:1 JÖNKÖPING CITY AB (JÖNKÖPING CITY AB) BEG FR POLISEN OM YTTR - KOMPL T UPPSÄTTNING AV LJUDSYSTEM MHN BROLYCKAN 1 OK DETALJHANDEL AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MHN Unnaryd 1:39 Torbjörn Pettersson ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL 10 (26)

13 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN Unnaryd 1:40 UNNARYD 1:40 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL PER GUNNAR JOSEFSSON MHN SANDSERYD 5:4 FREDRIK THELANDER ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN ATTARP 2:652 ATTARP 2:652 ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL ARNE GARNHEIM MHN PRINSERYD 1:25 KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING ANONYM MHN CIGARREN 19 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄNGSBERG 1:27 ÄNGSBERG 1:27 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG HENRIK AXELSSON MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:142 MARTIN KILAND ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN KOMMUNSTYRELSEN BESL FR KS - FÖRDJUPAD MÅNADSRAPPORT F UPPFÖLJNING AV EKONOMI O VERKSAMHET TOM. OKT 2014 MHN ODENSJÖ 7:47 ODENSJÖ 7:47 ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG AMANDUS LIDSTRÖM O MARIA TORSTENSSON 11 (26)

14 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN LANDÅN 4 Namn SVEDO AB MHN KÖPMANNEN 2 FIKET I GRÄNNA ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET MHN NAVET 5 GRÄSHAGSKIOSKEN ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN UTKASTET 3 HOLMGRENS BIL AB MHN JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1 PESCADORES BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING MHN GRANATEN 2 ÄLDRENÄMNDEN MHN RUDU 11:1 SJÖBERG, STIG ROLAND SPRUTJOURNAL MHN VISINGSÖ-TORP 5:11 GRÄNNA PLANTSKOLA AB SPRUTJOURNAL MHN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN LÄNSSTYRELSEN SKR FR LST F K - MILJÖGIFTSUNDERSÖKNING I JKPG S LÄN MHN RÄVSVANSEN 3 ÄLDRENÄMNDEN 12 (26)

15 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening Namn MHN ODENSJÖ 6:14 TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN KARL- EVERT LARSSON MHN SVARTTORPS-BJÖRNARYD 1:1 PETTER CARLSTRÖM MHN ÖGGESTORPS-ÄLGARYD 1:1 FIXOLIN MHN VANDRINGSMANNEN 4 ADEL CHUKRO ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN Nyckeln 8 NYCKELN 8 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN NORRAHAMMAR 31:1 NORRAHAMMAR 31:1 BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN HOVEN 1 AMEEL YOUSIF MHN ÖVERGÅNGEN 9 BILMÄSTER I JÖNKÖPING AB MHN FLASKEBO 4:1 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED 13 (26)

16 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BERGET 1:107 Namn STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN BRUNSTORP 2:3 ARNE TRUEDSSON TILLSYNSAVG ENL MB - OLJECISTERN MHN HARVEN 3 BAR & GRILL JÖNKÖPINGS AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN HACKSPETTEN 8 JENSENS BÖFHUS AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN * * * * MHN VÅRSTA TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE MHN MILJÖSAMVERKAN AVTAL - PARTNERSKAPET MILJÖSAMVERKAN F MHN BERGET 1:340 Emil Axfors ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN MULSERYDS-RYD 3:4 Robert Isaksson ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN Tenhult 27:28 JAN-OLOF ANDERSSON ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG 14 (26)

17 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN LÄRKAN 4 Namn Jonas Berndtsson ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN TAMBURINEN 7 Johnny Tekin ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:118 Tobias Melin ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG MHN MÅNSERYD 2:2 Anneli Laurinen ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD MHN VALUTAN 15 SOYA EXPRESS AB ANM - KLAGOMÅL MHN VAKAN 1 BILBOLAGET AUTOSERVICE KARLSSON & FINGAL AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN KÄRNAN 7 ENG, KARL-MIKAEL MHN ÄRINGEN 1 JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN STIGAMO 1:32 JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB 15 (26)

18 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN TUGGARP 2:3 Namn JÖNKÖPING ENERGI AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN STORA BJÖRKUDDEN 1:8 Björn Johansson ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL MHN GREVEN 4 GRÄNNA DELIKATESSER AB MHN ÄMBARET 8 Carglass Sweden AB TILLSYNSAVG ENL MB MHN KOMMUNFULLMÄKTIGE BESL FR KF - BEREDNINGSPROCESSEN I NÄMNDERNA MHN LÄKAREN 10 PIZZERIA VALENTINO ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN FLASKEBO 5:1 FLASKEBO 5:1 ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL Mikael Kotz MHN ADELIN 2 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄLGHORNET 3 WETTERSTADENS THAI STORE HB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN ÄDELGASEN 1 SCHENKER LOGISTICS AB 16 (26)

19 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN MALMEN 1 Namn STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED MHN ÄLVRINGEN 4 SKYDDA NU I JÖNKÖPING AB MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING MHN VISINGSBORG 3:1 AKTIEBOLAGET OEB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN ARKADIEN 2 WOK PÅ BORGMÄSTARGRÄND I JÖNKÖPING AB ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN Miljö- och Hälsoskyddskontoret VIKARIAT - TILLSÄTTANDE AV ADMINISTRATÖR MHN ÅKERFÄLTET 2 DreamHack Winter 2014 MHN Miljö- och Hälsoskyddskontoret TILLSVIDAREANSTÄLLNING - TILLSÄTTANDE AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR MHN LÄKAREN 10 CHUKRO, MARKUS ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN HÖGABERG 1:14 FRÄLSNINGSARMÉN ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL 17 (26)

20 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HÖGABERG 1:14 Namn FRÄLSNINGSARMÉN ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN LÄKAREN 10 Ammar Yagop MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN ÖVERBLICKEN 6 CONIC SOUTHWEST AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN ATTARP 2:473 ÄLDRENÄMNDEN MHN INDUSTRIEN 1 MC-PROFFSEN I JÖNKÖPING MHN APOTEKET 6 VOX HOTEL AB MHN MÄLLBY 13:31 MELLIN, JOEL MHN NÄCKROSEN 6 STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED 18 (26)

21 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BRUNSTORP 2:1 Namn TEKNISKA NÄMNDEN ANM - ORDINARIE PROV, TJÄNLIGT M ANMÄRKNING MHN BANKERYD 2:75 DANNY AL YOUSIFS PIZZERIA OCH GATUKÖK HB MHN RÖRET 1:29 OLOF JOHANSSONS MEKANISKA VERKSTAD AB MHN ÖVERBLICKEN 6 SUB JÖNKÖPING AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN FLÄTAN 12 MUNBURGERCHIES AB MHN SUND 1:15 HENMIK AB MHN BACKEN 11:28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BOGLA 1:35 SILDUKSFABRIKEN I JÖNKÖPING AB MHN ISKANTEN 10 RIAD YOUSEF 19 (26)

22 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BANKERYDS-NYARP 1:256 Namn BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ATTARP 2:230 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN KORTEBO 2:169 ÄLDRENÄMNDEN MHN HÅLAN 10:15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BACKEN 9:28 NYLANDER SÄLJSERVICE AB MHN ATTARP 2:18 LILLGÅRDEN I BANKERYD RESTAURANG AB MHN Vretaholm 6:7 TEKNISKA KONTORET, VATTEN O AVLOPP BEG FR TK OM YTTR - Behovet av vatten o spillavlopp f fastigheten MHN ALHAMBRA 1 WIENERKONDITORIET GJ AB MHN ÄTTEHÖGEN 3 COMPASS GROUP AB MHN ÅNGAN 1 HV71 FASTIGHETS AB 20 (26)

23 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:295 Namn BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ÅMINNE 1 SCANDIC HOTELL AB MHN LUDVIG 4 ÄLDRENÄMNDEN MHN DRUVAN 19 KF GÖTA MHN SÖMNADEN 6 Östgöta Vending AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY VERKSAMHET MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:69 ÄLDRENÄMNDEN MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:40 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:167 FIRAS NAMROUD (PIZZERIA) MHN CISTERNEN 3 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 21 (26)

24 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BÄGAREN 5 Namn SAMBOOSAK AB MHN KÅLGÅRDEN 1:1 TEKNISKA KONTORET KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING MHN GRANATEN 1 EN ITALIENARE & EN GREK AB MHN VÅRDEN 1 SODEXO AB KLAGOMÅL - KALL PAJ MHN VANDRINGSMANNEN 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN RASTSTÄLLET 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MHN ÄLGSKYTTEN 4 AXFOOD SVERIGE AB MHN FLAHULT 77:4 GB GROSSISTEN SYDVÄST AB MHN GÖTALAND 5 FÖRETAGSCATERING HÅKAN AXELSSON AB MHN SNICKAREN 2 NETTBUSS AB 22 (26)

25 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN BARNARP 4:1 Namn ENKELT RESTAURANG OCH CATERING AB MHN FLAHULT 21:1 RULLSYLTAN JÖNKÖPING AB MHN RASTSTÄLLET 1 KF GÖTA MHN ÄDELGASEN 1 SCHENKER AB MHN NAVET 5 MUHAMMAD ISMAIL (GRÄSHAGSKIOSKEN) MHN GAMEN 6 CALISIR & SON AB MHN PILTEN 13 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN MHN CIGARREN 19 Asia Grossisten i Jönköping AB ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE MHN PILTEN 13 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 23 (26)

26 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN VALPLATSEN 3 Namn VÄSTGÖTAGLASS AB MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:168 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:168 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN VÄTTERSMÅLEN 2:2 MOTELL VÄTTERLEDEN AB ANALYSRESULTAT MHN RAMMBRON 1:2 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN RAMMBRON 1:2 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN FLAHULT 21:2 ELEKTROLUX DISTRIPARTS AB MHN SVARTTORP 5:14 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT (26)

27 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN SVARTTORP 5:14 Namn TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN LAGMANNEN 1 THIEN MY HUYNH MHN SUND 1:1 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN SUND 1:1 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN MULSERYDS-RYD 1:23 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN TUNNERSTAD 6:20 TEKNISKA KONTORET ANALYSRESULTAT MHN ANGERDSHESTRA 1:1 ANGERDSHESTRA AVLOPPSRENINGSV ANALYSRESULTAT MHN ANGERDSHESTRA 1:1 ANGERDSHESTRA AVLOPPSRENINGSV ANALYSRESULTAT MHN YÅS 1:15 YÅS FRITIDSSTUGEFÖRENING ANALYSRESULTAT (26)

28 Ärende Diarienummer Fastighet Sökbegrepp Ärendemening MHN HILLINGE 1:10 Namn HILLINGE AVLOPPSANLÄGGNING ANALYSRESULTAT MHN HACKSPETTEN 8 JENSENS BÖFHUS AB MHN ALHAMBRA 1 SUB JÖNKÖPING AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN VINKELN 22 HOLMGRENS BIL I SMÅLAND AB MHN VÄSTRA TORGET ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING MHN BARNARP 1:78 Göteborgs fiskerivagn Lind Ingemar MHN FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB MHN FLAHULT 21:34 ADITRO LOGISTICS AB ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL MHN MULSERYDS-RYD 2:31 Carina Gunnarsson MHN Stopet 8 Michael Kinnander 26 (26)

29 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'FK'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :47 SKR FR LST F K - ÖVERLÄMNANDE AV ÖVERKLAGAT BESLUT HAURIDA VÄSTRA MHN :48 SKR FR LST F K - ÖVERLÄMNANDE AV ÖVERKLAGADE BESLUT HAURIDA VÄSTRA MHN :8 ÖRINGEN 14 KONTR RAPPORT F K - OLJEAVSKILJARE ÖRINGEN 14 MHN :7 JORDSHULT 1:10 BESL FR LST F K - FÖREL OM KOMPL AV ANS JORDSHULT 1:10 MHN :4 YÅS 1:15 ANALYSRESULTAT F K YÅS 1:15 MHN :3 HISINGSTORP 1:2 KUNGÖRELSE F K - DETALJPLAN HISINGSTORP 1:2 MHN :2 FLAHULT 74:3 BESL FR LST F K - ÅTERKALLELSE AV ANS OM ÄNDRING FLAHULT 74:3 Namn Ärende VINDKRAFTSPROJEKT, NORRA VEDBO VINDKRAFTSPROJEKT VEDBO, M.FL. FASTIGHETER VINDKRAFTSPROJEKT, NORRA VEDBO VINDKRAFTSPROJEKT VEDBO, M.FL. FASTIGHETER ST1 SWEDEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE SÖDRA SKOGSENERGI AB BEG FR LST OM YTTR - ANS OM BEARBETNINGSKONCESSION OM VISSA TORVFYNDIGHETER YÅS FRITIDSSTUGEFÖRENING - AVLOPPSREN ANALYSRESULTAT STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN, FÖRSKOLA PÅ DEL AV HISINGSTORP RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILLKORSÄNDRING

30 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :3 NORRAHAMMAR 31:1 BESL FR STBN F K - UTVÄNDIG ÄNDRING O OMBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD NORRAHAMMAR 31:1 MHN :2 VÅRDEN 1 KONTR RAPPORT F K - OLJEAVSKILJARE VÅRDEN 1 MHN :1 ÄRINGEN 1 SKR FR LST F K - ANMÄLAN OM NY BRÄNSLETANK FÖR BIOBRÄNSLE Namn Ärende STADSBYGGNADSNÄMNDEN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED HETVATTENCENTRALEN RYHOV TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE ARLA FÄRSKVAROR, JÖNKÖPING SKR FR LST F K - ANMÄLAN OM NY BRÄNSLETANK FÖR BIOBRÄNSLE MHN :1 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING MHN :2 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - BEG OM KOMPL T ANS OM TILLST RECYCTEC AB SKR FR LST F K - ANS INKOMMIT RÖRANDE VILKORSÄNDRING MHN :1 ÖRSERUM 5:2 ÖRSERUMS ÅKERI AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 BRÅNERYD 1:135 ALEX AUTOSERVICE PLÅT & LACK AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÄTTEN 3 TUDOR TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖRTEN 7 BILTEKNIK I JÖNKÖPING AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK

31 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 ÖVERDRAGET 2 Namn Ärende ELEKTRISKA LADDNINGSSTATIONEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÄDELGASEN 2 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 SÖMNADEN 6 MEKONOMEN TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖGGESTORP SERVICE AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 BIET 3 SVENSKA BATTERILAGRET AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 SÄKERHETSPARTNER I JÖNKÖPING AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 ÖVERKANTEN 1 Verkstadsfabriken i Jönköping AB TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 FLAHULT 80:1 MOBIS PARTS TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 VÅRDEN 1 LEDNINGSSTABEN JÖNKÖPINGS SJUKVÅRDSOMRÅDE TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK

32 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - REDOVISNING AV MÄTRESULTAT, GJUTERIET Namn Ärende HUSQVARNA AB SKR FR LST F K - REDOVISNING AV MÄTRESULTAT, GJUTERIET MHN :1 ÖVERSKOTTET 1 ANM F K - PLANERAT ÖVERUTSLÄPP TEKNISKA KONTORET ANM F K - DRIFTSTÖRNING MHN :1 HÄLJARYD 1:327 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL Alvarssons Transport AB BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL MHN :1 HUSKVARNA 5:2 SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING, RÖKUTVECKLING HUSQVARNA AB SKR FR LST F K - ANM OM DRIFTSTÖRNING, RÖKUTVECKLING MHN :1 SKR FR MARIESTAD F K - INVENTERING AV VATTENVÄXTER INOM TIDANS AVRINNINGSOMRÅDE TIDAN TIDANS VATTENFÖRBUND (Håkan Magnusson) SKR FR MARIESTAD F K - INVENTERING AV VATTENVÄXTER INOM TIDANS AVRINNINGSOMRÅDE MHN :1 ÖLMSTAD 5:21 KÄLLS BEGAGNADE BIL & DELAR TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK TILLSYNSÄRENDE ENL MB F K - AVFALLSSTATISTIK MHN :1 GRÄNNA 5:1 SKR FR LST F K - ANM OM RIVNING AV KEMSTEG O ARV-SILO TEKNISKA KONTORET SKR FR LST F K - ANM OM RIVNING AV KEMSTEG O ARV -SILO MHN :1 INGELYCKE 1:3 BESL FR LST F K - TILLS ENL DL, HUND Kennel Vip Win s (Ann-Charlotte Berglund) BESL FR LST F K - TILLS ENL DL, HUND MHN :1 LAPPEN 11 SKR FR LST F K - INFORMATION OM NYA SLUTSATSER MUNKSJÖ PAPER AB SKR FR LST F K - INFO OM NYA SLUTSATSER

33 Händelse Diarienummer Fastighet Handling Sökbegrepp MHN :1 Överlappen 6 BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL Överlappen 6 MHN :1 FLAHULT 74:3 SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET Namn Ärende Trafikia AB BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL RECYCTEC AB SKR FR LST F K - KONTRPGM F VERKSAMHET MHN :2 SKR FR LST F K - DIOXINHALTER I SIK FÅNGAD I VÄTTERN O VÄNERN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN SKR FR LST F K - DIOXINHALTER I SIK FÅNGAD I VÄTTERN O VÄNERN MHN :1 MÅNSARP 1:187 BESL FR STBN F K - TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD/VERKSTAD STADSBYGGNADSNÄMNDEN BESL FR STBN F K - TILLBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD/VERKSTAD MHN :1 FLAHULT 21:1 SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT EFTER BESÖK I SAMBAND M PERIODISK UNDERSÖKNING JÖNKÖPINGS ENERGI BIOGAS AB SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT EFTER BESÖK I SAMBAND M PERIODISK UNDERSÖKNING MHN :1 Balladen 2 SKR FR SJV F K - BESL OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT POLSKA DELIKATESSER, P. RYCHTER Skr fr SJV f k - besl om mijösanktionsavgift

34 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret DELEGATIONSBESLUT Administrativa ärenden Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAD*'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienr Rubrik Namn Datum Handl MHN :1 RE Fastighet Sökbegrepp DAD 001 VISSTIDSANSTÄLLD - ADMINISTRATÖR Miljö- och Hälsoskyddskontoret MHN :1 RE DAD 002 TILLSVIDAREANSTÄLLNING - MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR Miljö- och Hälsoskyddskontoret

35 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddskontoret DELEGATIONSBESLUT Hälsoskyddsärenden Anita Nilsson Urval: Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAH*'; Händelsedatum: ' ' Händelse Diarienr Rubrik Namn Datum Handl MHN :2 MR MHN :2 EE Fastighet Sökbegrepp DAH 001 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED DALA 3:1 DALA 3:1 DAH 002 YTTR T KS STADSBYGGNADSNÄMNDEN KOMMUNSTYRELSEN MHN :2 EE DAH 003 YTTR T KS KOMMUNSTYRELSEN MHN :2 MR DAH 004 YTTR T STBN - BYGGLOV CIGARREN 19 STADSBYGGNADSNÄMNDEN MHN :1 GE MHN :2 GE MHN :28 MAW MHN :2 MAW MHN :3 MAW MHN :2 MAW MHN :2 EE DAH 005 YTTR T LST INDIANEN 15 INDIANEN 15 DAH 006 YTTR T LST ÖSTERMALM 8 ÖSTERMALM 8 DAH 007 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG FLAHULT 2:321 FLAHULT 2:321 DAH 008 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB Flahult 79:67 FLAHULT 79:67 DAH 009 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB Bankeryds-Nyarp 1:30 BANKERYDS NYARP 1:30 DAH 010 FÖREL ENL 26 KAP 9 MB KASTANIUS, MARIA O DANIEL JOHANSSON, KENNETH O KARIN VARADJAN, VASILIJE PETER WILBERTSSON PER-ÅKE NORDENHÖG BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:118 Tobias Melin * DAH 011 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF DAH 012 YTTR T SOC - ALKOHOlSERVERING JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1 PESCADORES

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S)

Jan Birgersson (M) Carl-Gustaf Dybeck (M) Albert Söderlind (FP) Carl-Johan Stillström (C) Anders Edgren (S) Elisabeth Juntti (S) Marie Blomqvist (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-21 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.45 Beslutande Övriga närvarande Bert-Åke Näslund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-08-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 augusti 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14:00-18:10 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-04-01 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Onsdagen den 8 april 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-04-30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

13. Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Mn 2013-4526

13. Remiss av Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Mn 2013-4526 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-01-08 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 januari, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-11-05 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 13 november, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2015-10-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid: Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 09.00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-18.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-10-07 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2013-09-10 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 18 september, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2013-01-16 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 16 januari, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-08-15 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-07. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-07. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Junepmien, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.55 Be11-Ake Näslund (M), 1:e vice ordförande Mira Andersen (M), ersättare för Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2013-02-05 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 13 februari, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. 5. Meddelanden avslutade ärenden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2012-01-09 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 18 januari 2012, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-08-20 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 20 augusti, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06

Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06 Miljökontorets kansli Christina Lindqvist TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 036-10 55 42 2011-09-06 Miljönämnden 551 89 JÖNKÖPING Datorer och mobilt bredband till miljönämndens ledamöter Nu ska nämnden datoriseras!

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-06 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-18:45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-05-04. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-05-04. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-05-04 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-19:30 Beslutande Övriga närvarande Bert-Åke Näslund (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2012-10-11

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2012-10-11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 13.15 16.20 Beslutande Barbro Eng (M) Moruf Sowole (M) från 15.00 128 ers f L-E Lindh (M) Kjell

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 42 50 42 Delegationsredovisning. 43 Kurser. 44 Sammanställning av inkomna medddelanden. 45 Ansökan om bygglov för skärmtak över

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Harriet Roosquist (S) Bo Henriksson. Harriet Roosquist ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Harriet Roosquist (S) Bo Henriksson. Harriet Roosquist ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-08-31 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.40 Beslutande Mats Green (M), ordf till 10.00 290 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Carina Sjölund med Ronny Moström som ersättare. Carina Sjölund. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Carina Sjölund med Ronny Moström som ersättare. Carina Sjölund. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förbundsdirektion 2013-06-19 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.8.00-8.45 Beslutande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande,

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Mikael Ekström (C) fr 10:30 Emma Hult (MP) Carita Spångberg (S) Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör Christina Stenberg, bitr stadsbyggnadsdirektör

Mikael Ekström (C) fr 10:30 Emma Hult (MP) Carita Spångberg (S) Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör Christina Stenberg, bitr stadsbyggnadsdirektör 1 Plats och tid Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping, kl. 8:30 11:30, 11:30-13:30 Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande Peter Isoz (M) i st f Kent Ly (M) t 08:55 274-275/1 Kent Ly

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer