VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID"

Transkript

1 VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

2 År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många människor strävar efter en högre livskvalitet. Vi måste därför arbeta proaktivt för att ta hänsyn till framtiden, vilket kräver nya sätt att tänka där människor, miljö och lönsamhet ges lika stor betydelse. Detta är skälet till att vi på Tarkett ständigt söker nya grepp för framtiden och att vi går längre än nuvarande lagstiftning genom att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Den här proaktiva hållningen gör att vi leder utvecklingen i golvbranschen. Vi kompromissar vare sig med livskvalitet, miljö, prestanda eller design när vi utvecklar produkter. Michel Giannuzzi, Koncernchef på Tarkett Med utgångspunkt i våra ledord hänsyn och öppenhet strävar vi efter att lyssna på och föra en dialog med våra samarbetspartners och kunder så att vi kan bygga en hållbar värld tillsammans. Läs mer om Tarketts arbete inom hållbarhetsfrågor och ta del av vår vision att hållbarhet, design och välbefinnande ska samverka i «the Ultimate Flooring Experience». VÅR VISION Att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder. VÅR STRATEGI FÖR BOLAGSSTYRNING BYGGER PÅ TRE FUNDAMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MÄNNISKOR Tarkett ska vara en bra arbetsplats med god förankring i det lokala samhället. MILJÖ Vi utvecklar produkter i enlighet med Cradle to Cradle principerna med fokus på återanvändning och god inomhusmiljö. LÖNSAMHET En stabil ekonomisk tillväxt behövs för fortsatta investeringar i hållbar utveckling. SOCIALT ANSVAR MILJÖANSVAR EKONOMISKT ANSVAR VISSTE DU ATT? FN:s Global Compact Sedan 2010 arbetar Tarkett enligt de tio principerna inom ramen för FNs Global Compact. Det innebär att vi utvecklar och tillämpar ambitiösa riktlinjer och arbetssätt inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljöstandarder, miljö samt affärsetik och kamp mot korruption. 2

3 Global styrka och lokal närvaro medarbetare 32 produktionsanläggningar Omsättning 2,5 miljarder euro Försäljning i fler än 100 länder 1 internationellt center för forskning och innovation 7 återvinningscenter 1,3 miljoner kvm golv säljs varje dag 14 utbildningscenter 24 FoU-laboratorier i 11 länder Golv för alla behov Produktsortimentet kan skilja sig från land till land TRÄ LINOLEUM PLAST LAMINAT TEXTIL SPORTGOLV KONSTGRÄS GUMMI OCH TILLBEHÖR BOSTÄDER SJUKVÅRD BUTIKER OCH HOTELL SKOLOR KONTOR SPORT 3

4 Att göra rätt från början Vegetation På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. I stället är det något som inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till varje steg i livscykeln för att kunna bidra till människors livskvalitet och till miljön. Det handlar om att göra rätt saker från början. Sedan 2011 bygger all vår produktutveckling på det slutna kretsloppet i en cirkulär designmodell som följer principerna för Cradle to Cradle. I stället för en linjär modell som går från råvaruutvinning och tillverkning till att produkten används och sedan kastas, har vi ett nära samarbete med EPEA* och med våra leverantörer, där vi väljer råvaror och tar fram produkter med material som tar hänsyn till människa och miljö och som kan återanvändas eller som är biologiskt nedbrytbara. Vi strävar efter att optimera resursanvändningen i produktionen. Genom innovation försöker vi också förbättra användnings- och underhållsfasen för våra golv en period på år och på så sätt bidra till människors välbefinnande. I samarbete med kunder och golvläggare utvecklar vi tjänster för återvinning där vi samlar in och återanvänder golv så att vissa delar kan bli till nya råmaterial. Det är ett sätt att bidra till kretsloppsekonomin. Rengöringsmedel för golv Vi har inte kommit hela vägen till målet ännu, men vi vidtar konkreta åtgärder för att skapa en hållbar värld tillsammans och ger våra samarbetspartners och kunder full insyn i vårt kunnande och våra mål. Bekanta dig gärna med vår resa genom att läsa våra hållbarhetsmål för Produktion Biologiska näringsämnen Anne-Christine Ayed EVP Research, Innovation & Environment Biologisk nedbrytning Användning Vegetation Produktion Biologiska näringsämnen Tekniska råvaror Produktion Återvinning BIOLOGISKT KRETSLOPP Biologisk nedbrytning TEKNISKT KRETSLOPP Rengöringsmedel för golv Användning Golvprodukt Användning *Environmental Protection & Encouragement Agency 1957 Återvinning av det första homogena vinylgolvet: Ronneby, Sverige 1975 Lansering av ytbehandlingen PUR som minskar förbrukningen av vatten och rengöringsmedel 1996 Börjar med avfallsinsamling och återvinning i samband med installation: Ronneby, Sverige 1998 Första ISO certifiering: Narni, Italien; Ronneby, Sverige; Sedan, Frankrike 1999 Tarkett Hanaskog blir första FSC-certifierade trägolvsfabrik i Europa 2003 Börjar med återvinningsprogrammet ReStart: Nordamerika 2009 Lansering av iq Natural, vårt första ftalatfria vinylgolv 4

5 Långsiktig hållbarhet Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en bra inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi. GOOD MATERIALS: vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. RESOURCE STEWARDSHIP: vi strävar efter att minimera påverkan på miljön under hela produktionsprocessen och att använda våra resurser så ansvarsfullt som möjligt. REUSE: vi satsar på återanvändning av resurser där så är möjligt genom återvinning av installationsspill, genom användning av återvunnet material i tillverkningen och genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas. PEOPLE FRIENDLY SPACES: vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas Tarketts trägolvsfabriker PEFC-certifieras 2011 Inför mycket låga emissionsvärden (TVOC) som standard i Europa, med nivåer som är tio gånger lägre än i gällande standarder 2011 Tarkett börjar tillämpa Cradle to Cradle-principerna i varje skede av produktens livscykel 2011 Alla homogena plastgolv tillverkade i Ronneby, Sverige blir ftalatfria Sätter upp konkreta miljömål för Inför ftalatfri teknologi i alla fabriker i Europa och Nordamerika 5

6 Good Materials Vi väljer bra material som är skonsamma mot människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. För oss innebär bra material sådant som tar hänsyn till människa och miljö och t ex: är förnyelsebart inte utarmar jordens resurser är återvinningsbart är gjort av återvunnet material Målsättning 2020: 75 % av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 100 % av våra material miljöbedöms kontinuerligt av extern part Några exempel Stöder den biologiska mångfalden Våra inköp av träråvara görs selektivt för att stödja uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald. Mer än 70 % av all träråvara är FSC- eller PEFC-certifierad. Vinylgolv med förnyelsebar råvara iq Natural är ett homogent vinylgolv med en biobaserad mjukgörare (ricinolja). Golvet består till 75 % av naturliga och förnyelsebara material. Återvunnet material blir nya golv Begagnade blisterförpackningar från läkemedel omvandlas till granulat och används i nya golvprodukter i Brasilien. Ftalatfri teknologi 2009 lanserade Tarkett det första ftalatfria plastgolvet och 2014 infördes den ftalatfria teknologin i alla fabriker i Europa och Nordamerika. Det är ett led i vårt arbete att använda råvaror som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle och som bidrar till en bra inomhusmiljö. Marknadens första Cradle to Cradle certifierade linoleumgolv 100 % återvinningsbart Består upp till 96 % av naturmaterial: linolja, naturharts, jute, kork- och trämjöl Består av återvunnet material upp till 36 % (korkmjöl som är spill från produktion) 67% * av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 63% * av våra material har blivit miljöbedömda av extern part *Siffrorna avser

7 «Cradle to Cradle handlar om inspiration och är en hyllning till människans fotavtryck. Det handlar inte om att minimera skadlig påverkan eller att optimera dåliga metoder som tillämpas i dag. Det är en process som företas ett steg i sänder och som kräver solidaritet, öppenhet och engagemang från alla intressenter såväl tillverkare och leverantörer som konsumenter. Dessutom krävs kreativitet och innovation för att kunna ta fram miljöeffektiva produkter av hög kvalitet. Michael Braungart Scientific Director och grundare, Environmental Protection & Encouragement Agency (EPEA), samt en av grundarna till designsystemet Cradle to Cradle (C2C) «VISSTE DU ATT? Tarketts linoluemgolv, trägolv, gummigolv samt konstgräs har miljöcertifierats av Cradle to Cradle för sin ekodesign. Linoleum Veneto Essenza 100% Linen uppfyller kraven för Cradle to Cradle Gold. LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Erke Tasarim Green Building i Turkiet Utmaningen: Att visa upp innovationer i praktiken vid LEEDs, BREEAMs och DGNBs seminarier i en ny utbildningsbyggnad som invigdes 2013 av Erke Tasarim, en av Turkiets ledande miljökonsultfirmor. Lösningen: Byggnadens material uppfyller de strängaste hållbarhetskraven i världen. Bland dessa finns 130 kvm av Tarketts linoleumgolv Etrusco certifierat enligt FloorScore, Cradle to Cradle och Environmental Product Declaration (ISO 14040). Läs mer om LEED och BREEAMcertifiering på sidorna Linoleum Etrusco 7

8 Resource Stewardship Vårt mål är att optimera resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen. Vi vill ha en effektiv produktionsprocess samtidigt som vi i så liten mån som möjligt bidrar till bristen på råvaror i världen. Vi har som mål att hushålla med färskvatten, optimera energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Några exempel Högsta produktkvalitet och miljöstandarder ISO 9001: 97 % av våra produktionsanläggningar är certifierade ISO 14001: 88 % av våra produktionsanläggningar är certifierade World Class Manufacturing kontinuerlig kvalitetsförbättring WCM är ett program för ständiga förbättringar baserat på Toyotas produktionsfilosofi och metoder. Det innebär en systematisk kontroll, uppföljning och utveckling av tillverkning för bästa kvalitet. Programmet baseras på tio ledningskriterier och har stort fokus på effektivitet, kostnader, arbetarskydd och miljöpåverkan. Använder förnyelsebar energi för att optimera produktionen Tarkett i Polen omvandlar produktionsavfall till träbriketter. Dessa skickas till ett kraftverk i närheten där de används för att generera el. Sågspån från vår trägolvstillverkning i Sverige används för att värma upp våra fabriker och kan också användas för biogastillverkning. Tarketts produktionsanläggning i Ronneby har utvecklat system för källsortering och återvinning så att inget avfall längre går till deponi. 47% * av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 6% * minskning av energiförbrukningen per m² tillverkad produkt jämfört med 2012 *Siffrorna avser

9 5% * minskning av utsläppen av växthusgaser per m² tillverkad produkt jämfört med 2010 *Siffrorna avser 2013 Målsättning 2020: 100 % av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 20 % minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2010 LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts produktionsanläggning i Narni, Italien Utmaningen: Vi ville tänka nytt kring resursanvändningen i vår linoleumfabrik och minimera energi-, vattenförbrukning och produktionsavfall på bästa sätt. Detta samtidigt som produktionseffektiviteten skulle maximeras. Lösningen: Ett slutet kallvattensystem infördes för att minimera vattenförbrukningen. Dessutom minskades utsläppen från fabriken genom förbränning där energin numera tas tillvara i produktionen. På så sätt minskas också användningen av resurser utifrån. 9

10 People Friendly Spaces Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Målsättning 2020: 100 % av våra produkter ska vara ftalatfria och ha låga emissioner (TVOC) Några exempel Bättre inomhusmiljö med en ny generation vinylgolv Redan 2009 började fabriken i Ronneby använda ftalatfria mjukgörare vid produktion av homogena plastgolv påbörjades introduktionen av ftalatfri teknologi i samtliga tillverkningsenheter för vinylgolv. Den mjukgörare Tarkett idag använder i produktionen är godkänd för livsmedelsförpackningar och leksaker för barn under tre år. I ett fåtal produkter finns fortfarande spår av ftalater kvar som kommer från återvunnet material. Detta tillsammans med vår fortsatta satsning på låga VOC-emissioner gör att vi bidrar till en bättre inomhusmiljö. Plastgolv utan biocider För att minimera miljö- och hälsorisker och eventuell utveckling av resistenta bakterier har Tarkett helt slutat tillsätta biocider, dvs antibakteriella tillsatser i golven. Städmetoder som sparar vatten och kemikalier Alla Tarketts golv sköts med skonsamma och torra städmetoder utan starka städkemikalier. Vi satsar på att utveckla starka, skyddande ytskikt och var t ex först att lansera PUR (ett polyuretanskikt) på plastgolv 1975, vilket minskar bruket av städkemikalier och vatten samt förlänger golvets livslängd. Ett annat exempel är våra homogena iq-golv för offentlig miljö som genom torrpolering blir nästan som nya igen, och med en kostnadseffektiv livslängd som resultat. LCC-kostnader för iq-golv jämfört med ett polishbehandlat sjukhusgolv (Avser m 2 golv) Upp till 30 % lägre livscykelkostnad (LCC) 50 % lägre vattenåtgång 20 % besparing på rengöringsmedel Snabbare avkastning på investeringen betalar sig på mindre än tre år Golv för olika behov Vi har ett brett sortiment av specialgolv som t ex skapar god ljudmiljö, ger bra gångkomfort, är halksäkra eller som underlättar för synskadade. 10

11 94% * av våra produkter har låga emissioner (TVOC under 100 µg/m 3 ) 41% * av våra produkter har icke kvantifierbara emissioner (TVOC under 10 µg/m 3 ) *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har under många år satsat hårt på att minska VOC-emissionerna (lättflyktiga organiska ämnen). Nivåerna ligger nu i de flesta fall lägre än 100 µg/m³ (TVOC efter 28 dagar) vilket är väsentligt lägre än gällande europeisk standard. Många produkter har till och med emissioner under mätbar nivå (< 10 μg/m 3 ). Detta gör Tarkett till en föregångare i golvbranschen. Vinyl Tarkett Kids Star LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Goddard School, Kalifornien > Utmaningen: Att skapa en rolig och säker lärandemiljö för förskolebarn med en lättskött och hållbar golvprodukt. >> Lösningen:» Vi valde iq Optima eftersom golvet är lätt att rengöra och inte behöver polishbehandlas, och för att vi på sikt kan sänka våra kostnader för vatten, rengöringsmedel och energi. Vi vet också att det här golvet tål den tuffa behandling det kommer att få av barngruppen. iq Optimas specifikationer passar dessutom perfekt med tanke på vårt engagemang för en hållbar miljö.» Katie Hale, inredningsarkitekt på Smith Consulting Architects Homogena vinylplattor iq Optima 11

12 Reuse På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser; genom återvinning av t ex installationsspill genom att använda återvunnet material i tillverkningen genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas Målsättning 2020: Fördubblad mängd återvunnet installationsspill jämfört med 2010 Inget material går till deponi Några exempel 400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden 1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år, varav ca 75 % går tillbaka som råvara till nya golv. Återvunnet material en råvaruresurs Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen. Den modulära vinylprodukten id Inspiration består till 52 % av återvunnet material. TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material. Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet. Återvinning av gamla golv Vi driver samarbetsprojekt med olika parter där vi återvinner gamla plastgolv som sedan kan bli till trafikkoner och avloppsrör. Det finns idag inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Vi strävar dock efter att utveckla och finna fler användningsområden för uttjänta golv. Andra återvinningsprogram inom Tarkett Även utanför Norden pågår insamlingsprogram av installationsspill. I Centraleuropa heter vårt system ReUse och i Nordamerika ReStart. Kontrollerad återvinning Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. 12

13 Endast 30 * gram industriavfall per kvm tillverkad produkt återvinns inte. «Vi på Golvkedjan arbetar aktivt med insamling av installationsspill på de arbetsplatser där vi jobbar. Det är ett konkret sätt att visa att vi gör en insats för miljön i det dagliga arbetet. Lars-Åke Lidén VD på Golvkedjan, Sverige «17,400 * ton förbrukat golvmaterial och sportgolvsprodukter har samlats in för återvinning runt om i världen. *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har återvunnit homogena vinylgolv i Ronneby, Sverige sedan LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts insamling av installationsspill så här går det till: 1. Golvläggaren lägger installationsspillet i återvinningssäckar, märkta med tillverkarens namn. 2. Säckarna läggs i pall-containers och går med «Grön Retur»-lastbilar till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby, Sverige 3. Spillet sorteras för hand. Tarketts produkter går tillbaka till Tarketts fabriker. 4. Spillet krossas och mixas, en dator beräknar hur det skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem CRADLE TO CRADLE Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters miljöpåverkan. Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept. I förlängningen står Cradle to Cradle för en ny, cirkulär ekonomi där material precis som i naturen aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är av godo. Cradle to Cradle utvärderar produkter utifrån fem kategorier: goda material, återvinning av material, förnyelsebar energi, rent vatten och socialt ansvar. Produkterna godkänns på olika nivåer: Basic, Brons, Silver, Guld och Platina. BRONZE Guld: Tarketts linoleumgolv Veneto Essenza 100% Linen Silver: Tarketts linoleum- och trägolv Brons: Tarkett Evolay, heterogent polyethylengolv LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I varje land arbetar Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till sina nationella förhållanden. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. FLOOR SCORE Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. Tarkett har ett antal produkter som är certifierade enligt Floor Score. FSC OCH PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. 14

15 BASTA BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från byggoch anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. BYGGVARUBEDÖMNINGEN Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån sju delområden och lämnar omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Tarketts iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet Rekommenderas. SUNDAHUS SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. PVC-golv får generellt sett C i SundaHus bedömningar. INDEKLIMA MÆRKET Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco-lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämnen och illaluktande ämnen. SVANEN Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Plastgolv kan inte Svanen-märkas. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv som är Svanen-märkt, liksom hela linoleumsortimentet. GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) Är en övergripande organisation som finns över hela världen idag. Alla nordiska länder har ett eget GBC. Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljöoch hållbarhetsarbetet i branschen. GBC certifierar hela byggnaden enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad beroende av vilket system kunden önskar jobba med. MILJÖBYGGNAD Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är tre viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material som är grunden för en certifiering. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek och en byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Sweden Green Building Council är huvudman för detta system. 15

16 Hållbarhetsmärkning för alla produkter Genom Tarketts hållbarhetsmärkning får du information om innehållet i golven och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Så här läser du märkningen: Andelen förnyelsebara råvaror Andelen naturliga råvaror SALSA TARKETT EXTRA VENETO Recyclable Om produkten är återvinningsbar Recyclable Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) PHTHALATE FREE Technology *införs successivt från januari 2014 * Except for recycled content Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) Art.nr Ingång Information Tarkett AB Box 4538, Sollentuna Tel: Fax: e-post :

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet

Läs mer

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content WE LOVE VINYL Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA PHTHALATE FREE Technology *except for recycled content Tarkett Extra / Remy Black White DEN NYA GENERATIONENS VINYLGOLV Starfloor Click 30 / Retro

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

QUARTZ HOVI GOLV MED HÖG PRESTANDA

QUARTZ HOVI GOLV MED HÖG PRESTANDA QUARTZ HOVI GOLV MED HÖG PRESTANDA Q UPOFLOOR QUARTZ GOLV MED HÖG PRESTANDA Enkelt att lägga och minimalt med spill Det PUR-förstärkta ytskiktet gör golvet enkelt att rengöra under hela dess livslängd

Läs mer

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG ATT ANVÄNDA PAPPER KAN VARA EN MILJÖVÄNLIG HANDLING, MEN DE FLESTA VET INTE DET. Hervé Poncin Antalis Chief Operating Officer Som ledande internationell leverantör

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

2400mm. Vi kan golv i alla former!

2400mm. Vi kan golv i alla former! 2400mm Vi kan golv i alla former! Vi kan kalla oss proffs Att kalla sig proffs betyder inte bara att man är mycket skicklig på sitt jobb och lämnar ett högkvalitativt resultat efter sig, det innebär också

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Er referens M2014/2798/Mm Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

DICA FORM. Med i leken hela vägen

DICA FORM. Med i leken hela vägen Med i leken hela vägen LEVERANS AV PROJEKT ETABLERING AV PROJEKT BEHOVS ANALYS SÄLJ CYKEL START AV PROJEKT OFFERT ACCEPT AV ORDER Innehåll LEVERANTÖR AV LEK, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER Och en del av Danmarks

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle Version 1. 2012 01 23 Innehåll Inledning... 3 Varför kvalitetsprogram?... 3 Projektspecifika

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Fotosfera. www.interface.com. Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien

Fotosfera. www.interface.com. Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien AE +971 4 399 6934 A +41 44.913.68.00 BA +387 33 522 534 BE +32 2 475 27 27 BG +359 2 808 303 BY +375 17 226 75 14 CH +41 44/9136800 CS +381 11 212 95 79 CZ +42 0 233

Läs mer

XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV

XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV XPRESSION PVC-FRIA DESIGNGOLV UPOFLOOR XPRESSION OSLAGBARA MATERIALEGENSKAPER Fria från PVC, klor och mjukgörare Fria från ftalater, halogener och tungmetaller Överlägsen motståndskraft mot kemikalier

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror www.byggvarubedomningen.se Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer