VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID"

Transkript

1 VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

2 År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många människor strävar efter en högre livskvalitet. Vi måste därför arbeta proaktivt för att ta hänsyn till framtiden, vilket kräver nya sätt att tänka där människor, miljö och lönsamhet ges lika stor betydelse. Detta är skälet till att vi på Tarkett ständigt söker nya grepp för framtiden och att vi går längre än nuvarande lagstiftning genom att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Den här proaktiva hållningen gör att vi leder utvecklingen i golvbranschen. Vi kompromissar vare sig med livskvalitet, miljö, prestanda eller design när vi utvecklar produkter. Michel Giannuzzi, Koncernchef på Tarkett Med utgångspunkt i våra ledord hänsyn och öppenhet strävar vi efter att lyssna på och föra en dialog med våra samarbetspartners och kunder så att vi kan bygga en hållbar värld tillsammans. Läs mer om Tarketts arbete inom hållbarhetsfrågor och ta del av vår vision att hållbarhet, design och välbefinnande ska samverka i «the Ultimate Flooring Experience». VÅR VISION Att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder. VÅR STRATEGI FÖR BOLAGSSTYRNING BYGGER PÅ TRE FUNDAMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MÄNNISKOR Tarkett ska vara en bra arbetsplats med god förankring i det lokala samhället. MILJÖ Vi utvecklar produkter i enlighet med Cradle to Cradle principerna med fokus på återanvändning och god inomhusmiljö. LÖNSAMHET En stabil ekonomisk tillväxt behövs för fortsatta investeringar i hållbar utveckling. SOCIALT ANSVAR MILJÖANSVAR EKONOMISKT ANSVAR VISSTE DU ATT? FN:s Global Compact Sedan 2010 arbetar Tarkett enligt de tio principerna inom ramen för FNs Global Compact. Det innebär att vi utvecklar och tillämpar ambitiösa riktlinjer och arbetssätt inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljöstandarder, miljö samt affärsetik och kamp mot korruption. 2

3 Global styrka och lokal närvaro medarbetare 32 produktionsanläggningar Omsättning 2,5 miljarder euro Försäljning i fler än 100 länder 1 internationellt center för forskning och innovation 7 återvinningscenter 1,3 miljoner kvm golv säljs varje dag 14 utbildningscenter 24 FoU-laboratorier i 11 länder Golv för alla behov Produktsortimentet kan skilja sig från land till land TRÄ LINOLEUM PLAST LAMINAT TEXTIL SPORTGOLV KONSTGRÄS GUMMI OCH TILLBEHÖR BOSTÄDER SJUKVÅRD BUTIKER OCH HOTELL SKOLOR KONTOR SPORT 3

4 Att göra rätt från början Vegetation På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. I stället är det något som inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till varje steg i livscykeln för att kunna bidra till människors livskvalitet och till miljön. Det handlar om att göra rätt saker från början. Sedan 2011 bygger all vår produktutveckling på det slutna kretsloppet i en cirkulär designmodell som följer principerna för Cradle to Cradle. I stället för en linjär modell som går från råvaruutvinning och tillverkning till att produkten används och sedan kastas, har vi ett nära samarbete med EPEA* och med våra leverantörer, där vi väljer råvaror och tar fram produkter med material som tar hänsyn till människa och miljö och som kan återanvändas eller som är biologiskt nedbrytbara. Vi strävar efter att optimera resursanvändningen i produktionen. Genom innovation försöker vi också förbättra användnings- och underhållsfasen för våra golv en period på år och på så sätt bidra till människors välbefinnande. I samarbete med kunder och golvläggare utvecklar vi tjänster för återvinning där vi samlar in och återanvänder golv så att vissa delar kan bli till nya råmaterial. Det är ett sätt att bidra till kretsloppsekonomin. Rengöringsmedel för golv Vi har inte kommit hela vägen till målet ännu, men vi vidtar konkreta åtgärder för att skapa en hållbar värld tillsammans och ger våra samarbetspartners och kunder full insyn i vårt kunnande och våra mål. Bekanta dig gärna med vår resa genom att läsa våra hållbarhetsmål för Produktion Biologiska näringsämnen Anne-Christine Ayed EVP Research, Innovation & Environment Biologisk nedbrytning Användning Vegetation Produktion Biologiska näringsämnen Tekniska råvaror Produktion Återvinning BIOLOGISKT KRETSLOPP Biologisk nedbrytning TEKNISKT KRETSLOPP Rengöringsmedel för golv Användning Golvprodukt Användning *Environmental Protection & Encouragement Agency 1957 Återvinning av det första homogena vinylgolvet: Ronneby, Sverige 1975 Lansering av ytbehandlingen PUR som minskar förbrukningen av vatten och rengöringsmedel 1996 Börjar med avfallsinsamling och återvinning i samband med installation: Ronneby, Sverige 1998 Första ISO certifiering: Narni, Italien; Ronneby, Sverige; Sedan, Frankrike 1999 Tarkett Hanaskog blir första FSC-certifierade trägolvsfabrik i Europa 2003 Börjar med återvinningsprogrammet ReStart: Nordamerika 2009 Lansering av iq Natural, vårt första ftalatfria vinylgolv 4

5 Långsiktig hållbarhet Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en bra inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi. GOOD MATERIALS: vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. RESOURCE STEWARDSHIP: vi strävar efter att minimera påverkan på miljön under hela produktionsprocessen och att använda våra resurser så ansvarsfullt som möjligt. REUSE: vi satsar på återanvändning av resurser där så är möjligt genom återvinning av installationsspill, genom användning av återvunnet material i tillverkningen och genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas. PEOPLE FRIENDLY SPACES: vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas Tarketts trägolvsfabriker PEFC-certifieras 2011 Inför mycket låga emissionsvärden (TVOC) som standard i Europa, med nivåer som är tio gånger lägre än i gällande standarder 2011 Tarkett börjar tillämpa Cradle to Cradle-principerna i varje skede av produktens livscykel 2011 Alla homogena plastgolv tillverkade i Ronneby, Sverige blir ftalatfria Sätter upp konkreta miljömål för Inför ftalatfri teknologi i alla fabriker i Europa och Nordamerika 5

6 Good Materials Vi väljer bra material som är skonsamma mot människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. För oss innebär bra material sådant som tar hänsyn till människa och miljö och t ex: är förnyelsebart inte utarmar jordens resurser är återvinningsbart är gjort av återvunnet material Målsättning 2020: 75 % av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 100 % av våra material miljöbedöms kontinuerligt av extern part Några exempel Stöder den biologiska mångfalden Våra inköp av träråvara görs selektivt för att stödja uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald. Mer än 70 % av all träråvara är FSC- eller PEFC-certifierad. Vinylgolv med förnyelsebar råvara iq Natural är ett homogent vinylgolv med en biobaserad mjukgörare (ricinolja). Golvet består till 75 % av naturliga och förnyelsebara material. Återvunnet material blir nya golv Begagnade blisterförpackningar från läkemedel omvandlas till granulat och används i nya golvprodukter i Brasilien. Ftalatfri teknologi 2009 lanserade Tarkett det första ftalatfria plastgolvet och 2014 infördes den ftalatfria teknologin i alla fabriker i Europa och Nordamerika. Det är ett led i vårt arbete att använda råvaror som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle och som bidrar till en bra inomhusmiljö. Marknadens första Cradle to Cradle certifierade linoleumgolv 100 % återvinningsbart Består upp till 96 % av naturmaterial: linolja, naturharts, jute, kork- och trämjöl Består av återvunnet material upp till 36 % (korkmjöl som är spill från produktion) 67% * av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 63% * av våra material har blivit miljöbedömda av extern part *Siffrorna avser

7 «Cradle to Cradle handlar om inspiration och är en hyllning till människans fotavtryck. Det handlar inte om att minimera skadlig påverkan eller att optimera dåliga metoder som tillämpas i dag. Det är en process som företas ett steg i sänder och som kräver solidaritet, öppenhet och engagemang från alla intressenter såväl tillverkare och leverantörer som konsumenter. Dessutom krävs kreativitet och innovation för att kunna ta fram miljöeffektiva produkter av hög kvalitet. Michael Braungart Scientific Director och grundare, Environmental Protection & Encouragement Agency (EPEA), samt en av grundarna till designsystemet Cradle to Cradle (C2C) «VISSTE DU ATT? Tarketts linoluemgolv, trägolv, gummigolv samt konstgräs har miljöcertifierats av Cradle to Cradle för sin ekodesign. Linoleum Veneto Essenza 100% Linen uppfyller kraven för Cradle to Cradle Gold. LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Erke Tasarim Green Building i Turkiet Utmaningen: Att visa upp innovationer i praktiken vid LEEDs, BREEAMs och DGNBs seminarier i en ny utbildningsbyggnad som invigdes 2013 av Erke Tasarim, en av Turkiets ledande miljökonsultfirmor. Lösningen: Byggnadens material uppfyller de strängaste hållbarhetskraven i världen. Bland dessa finns 130 kvm av Tarketts linoleumgolv Etrusco certifierat enligt FloorScore, Cradle to Cradle och Environmental Product Declaration (ISO 14040). Läs mer om LEED och BREEAMcertifiering på sidorna Linoleum Etrusco 7

8 Resource Stewardship Vårt mål är att optimera resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen. Vi vill ha en effektiv produktionsprocess samtidigt som vi i så liten mån som möjligt bidrar till bristen på råvaror i världen. Vi har som mål att hushålla med färskvatten, optimera energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Några exempel Högsta produktkvalitet och miljöstandarder ISO 9001: 97 % av våra produktionsanläggningar är certifierade ISO 14001: 88 % av våra produktionsanläggningar är certifierade World Class Manufacturing kontinuerlig kvalitetsförbättring WCM är ett program för ständiga förbättringar baserat på Toyotas produktionsfilosofi och metoder. Det innebär en systematisk kontroll, uppföljning och utveckling av tillverkning för bästa kvalitet. Programmet baseras på tio ledningskriterier och har stort fokus på effektivitet, kostnader, arbetarskydd och miljöpåverkan. Använder förnyelsebar energi för att optimera produktionen Tarkett i Polen omvandlar produktionsavfall till träbriketter. Dessa skickas till ett kraftverk i närheten där de används för att generera el. Sågspån från vår trägolvstillverkning i Sverige används för att värma upp våra fabriker och kan också användas för biogastillverkning. Tarketts produktionsanläggning i Ronneby har utvecklat system för källsortering och återvinning så att inget avfall längre går till deponi. 47% * av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 6% * minskning av energiförbrukningen per m² tillverkad produkt jämfört med 2012 *Siffrorna avser

9 5% * minskning av utsläppen av växthusgaser per m² tillverkad produkt jämfört med 2010 *Siffrorna avser 2013 Målsättning 2020: 100 % av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 20 % minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2010 LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts produktionsanläggning i Narni, Italien Utmaningen: Vi ville tänka nytt kring resursanvändningen i vår linoleumfabrik och minimera energi-, vattenförbrukning och produktionsavfall på bästa sätt. Detta samtidigt som produktionseffektiviteten skulle maximeras. Lösningen: Ett slutet kallvattensystem infördes för att minimera vattenförbrukningen. Dessutom minskades utsläppen från fabriken genom förbränning där energin numera tas tillvara i produktionen. På så sätt minskas också användningen av resurser utifrån. 9

10 People Friendly Spaces Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Målsättning 2020: 100 % av våra produkter ska vara ftalatfria och ha låga emissioner (TVOC) Några exempel Bättre inomhusmiljö med en ny generation vinylgolv Redan 2009 började fabriken i Ronneby använda ftalatfria mjukgörare vid produktion av homogena plastgolv påbörjades introduktionen av ftalatfri teknologi i samtliga tillverkningsenheter för vinylgolv. Den mjukgörare Tarkett idag använder i produktionen är godkänd för livsmedelsförpackningar och leksaker för barn under tre år. I ett fåtal produkter finns fortfarande spår av ftalater kvar som kommer från återvunnet material. Detta tillsammans med vår fortsatta satsning på låga VOC-emissioner gör att vi bidrar till en bättre inomhusmiljö. Plastgolv utan biocider För att minimera miljö- och hälsorisker och eventuell utveckling av resistenta bakterier har Tarkett helt slutat tillsätta biocider, dvs antibakteriella tillsatser i golven. Städmetoder som sparar vatten och kemikalier Alla Tarketts golv sköts med skonsamma och torra städmetoder utan starka städkemikalier. Vi satsar på att utveckla starka, skyddande ytskikt och var t ex först att lansera PUR (ett polyuretanskikt) på plastgolv 1975, vilket minskar bruket av städkemikalier och vatten samt förlänger golvets livslängd. Ett annat exempel är våra homogena iq-golv för offentlig miljö som genom torrpolering blir nästan som nya igen, och med en kostnadseffektiv livslängd som resultat. LCC-kostnader för iq-golv jämfört med ett polishbehandlat sjukhusgolv (Avser m 2 golv) Upp till 30 % lägre livscykelkostnad (LCC) 50 % lägre vattenåtgång 20 % besparing på rengöringsmedel Snabbare avkastning på investeringen betalar sig på mindre än tre år Golv för olika behov Vi har ett brett sortiment av specialgolv som t ex skapar god ljudmiljö, ger bra gångkomfort, är halksäkra eller som underlättar för synskadade. 10

11 94% * av våra produkter har låga emissioner (TVOC under 100 µg/m 3 ) 41% * av våra produkter har icke kvantifierbara emissioner (TVOC under 10 µg/m 3 ) *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har under många år satsat hårt på att minska VOC-emissionerna (lättflyktiga organiska ämnen). Nivåerna ligger nu i de flesta fall lägre än 100 µg/m³ (TVOC efter 28 dagar) vilket är väsentligt lägre än gällande europeisk standard. Många produkter har till och med emissioner under mätbar nivå (< 10 μg/m 3 ). Detta gör Tarkett till en föregångare i golvbranschen. Vinyl Tarkett Kids Star LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Goddard School, Kalifornien > Utmaningen: Att skapa en rolig och säker lärandemiljö för förskolebarn med en lättskött och hållbar golvprodukt. >> Lösningen:» Vi valde iq Optima eftersom golvet är lätt att rengöra och inte behöver polishbehandlas, och för att vi på sikt kan sänka våra kostnader för vatten, rengöringsmedel och energi. Vi vet också att det här golvet tål den tuffa behandling det kommer att få av barngruppen. iq Optimas specifikationer passar dessutom perfekt med tanke på vårt engagemang för en hållbar miljö.» Katie Hale, inredningsarkitekt på Smith Consulting Architects Homogena vinylplattor iq Optima 11

12 Reuse På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser; genom återvinning av t ex installationsspill genom att använda återvunnet material i tillverkningen genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas Målsättning 2020: Fördubblad mängd återvunnet installationsspill jämfört med 2010 Inget material går till deponi Några exempel 400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden 1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år, varav ca 75 % går tillbaka som råvara till nya golv. Återvunnet material en råvaruresurs Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen. Den modulära vinylprodukten id Inspiration består till 52 % av återvunnet material. TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material. Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet. Återvinning av gamla golv Vi driver samarbetsprojekt med olika parter där vi återvinner gamla plastgolv som sedan kan bli till trafikkoner och avloppsrör. Det finns idag inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Vi strävar dock efter att utveckla och finna fler användningsområden för uttjänta golv. Andra återvinningsprogram inom Tarkett Även utanför Norden pågår insamlingsprogram av installationsspill. I Centraleuropa heter vårt system ReUse och i Nordamerika ReStart. Kontrollerad återvinning Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. 12

13 Endast 30 * gram industriavfall per kvm tillverkad produkt återvinns inte. «Vi på Golvkedjan arbetar aktivt med insamling av installationsspill på de arbetsplatser där vi jobbar. Det är ett konkret sätt att visa att vi gör en insats för miljön i det dagliga arbetet. Lars-Åke Lidén VD på Golvkedjan, Sverige «17,400 * ton förbrukat golvmaterial och sportgolvsprodukter har samlats in för återvinning runt om i världen. *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har återvunnit homogena vinylgolv i Ronneby, Sverige sedan LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts insamling av installationsspill så här går det till: 1. Golvläggaren lägger installationsspillet i återvinningssäckar, märkta med tillverkarens namn. 2. Säckarna läggs i pall-containers och går med «Grön Retur»-lastbilar till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby, Sverige 3. Spillet sorteras för hand. Tarketts produkter går tillbaka till Tarketts fabriker. 4. Spillet krossas och mixas, en dator beräknar hur det skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem CRADLE TO CRADLE Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters miljöpåverkan. Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept. I förlängningen står Cradle to Cradle för en ny, cirkulär ekonomi där material precis som i naturen aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är av godo. Cradle to Cradle utvärderar produkter utifrån fem kategorier: goda material, återvinning av material, förnyelsebar energi, rent vatten och socialt ansvar. Produkterna godkänns på olika nivåer: Basic, Brons, Silver, Guld och Platina. BRONZE Guld: Tarketts linoleumgolv Veneto Essenza 100% Linen Silver: Tarketts linoleum- och trägolv Brons: Tarkett Evolay, heterogent polyethylengolv LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I varje land arbetar Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till sina nationella förhållanden. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. FLOOR SCORE Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. Tarkett har ett antal produkter som är certifierade enligt Floor Score. FSC OCH PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. 14

15 BASTA BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från byggoch anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. BYGGVARUBEDÖMNINGEN Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån sju delområden och lämnar omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Tarketts iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet Rekommenderas. SUNDAHUS SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. PVC-golv får generellt sett C i SundaHus bedömningar. INDEKLIMA MÆRKET Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco-lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämnen och illaluktande ämnen. SVANEN Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Plastgolv kan inte Svanen-märkas. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv som är Svanen-märkt, liksom hela linoleumsortimentet. GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) Är en övergripande organisation som finns över hela världen idag. Alla nordiska länder har ett eget GBC. Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljöoch hållbarhetsarbetet i branschen. GBC certifierar hela byggnaden enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad beroende av vilket system kunden önskar jobba med. MILJÖBYGGNAD Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är tre viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material som är grunden för en certifiering. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek och en byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Sweden Green Building Council är huvudman för detta system. 15

16 Hållbarhetsmärkning för alla produkter Genom Tarketts hållbarhetsmärkning får du information om innehållet i golven och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Så här läser du märkningen: Andelen förnyelsebara råvaror Andelen naturliga råvaror SALSA TARKETT EXTRA VENETO Recyclable Om produkten är återvinningsbar Recyclable Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) PHTHALATE FREE Technology *införs successivt från januari 2014 * Except for recycled content Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) Art.nr Ingång Information Tarkett AB Box 4538, Sollentuna Tel: Fax: e-post :

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV EN GLOKAL LEDARE INOM GOLV Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. När vi arbetar med hållbarhetsfrågor,

Läs mer

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One En ny generation plastgolv utan PVC iq One iq One Det nya iq-golvet utan PVC Nu är en ny generation iq-golv här! iq One är liksom Tarketts övriga iq-golv starkt, flexibelt och självklart fritt från både

Läs mer

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content WE LOVE VINYL Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA PHTHALATE FREE Technology *except for recycled content Tarkett Extra / Remy Black White DEN NYA GENERATIONENS VINYLGOLV Starfloor Click 30 / Retro

Läs mer

Vi har gjort det enkelt att välja rätt.

Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Miljögranskat sortiment Vi miljögranskar hela vårt sortiment, så att du som kund tryggt ska kunna handla hos oss. Hur går miljögranskningen till? Vi går först igenom

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

V I ÄL SK AR HÅLLBAR A GOLV

V I ÄL SK AR HÅLLBAR A GOLV VI ÄLSKAR HÅLLBARA GOLV. V I ÄL SK AR HÅLLBAR A GOLV 1 2 VÅR PROGRAM- FÖRKLARING OM HÅLLBARHET. Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för. Faktum är att hållbarheten

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

iq ONE UTAN PVC HOMOGENT PLASTGOLV

iq ONE UTAN PVC HOMOGENT PLASTGOLV HOMOGENT PLASTGOLV UTAN PVC iq ONE iq One har en perfekt balans mellan design, flexibilitet och slitstyrka och passar bra för utrymmen med höga krav. Den unika sammansättningen utan PVC ger iq One samma

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

HETEROGENEOUS VINYL Acoustic. 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion

HETEROGENEOUS VINYL Acoustic. 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion HETEROGENEOUS VINYL Acoustic Compact Acczent Loose Collection Lay 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion Slitstark, ljuddämpande och dessutom lösläggningsbar Acczent

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Europrofils samhällsansvar

Europrofils samhällsansvar Europrofils samhällsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) för verksamhetsåret 2014/2015 Innehåll EUROPROFILS GUIDELINE... 3 KVALITET-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPOLICY... 4 AFFÄRSETIK... 5 AFFÄRSKONTAKTER...

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC ZERO PVC -FRITT GOLV UPOFLOOR ZERO PVC-FRITT GOLV Fritt från PVC, klor och mjukgörare Fritt från ftalater, halogener och tungmetaller Homogen sammansättning Utmärkt hållbarhet Lätt att lägga Ingen vaxning,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq One Artikel-nr/ID-begrepp 21200

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV UVElite RES GER EN RENOVERAD GOLVYTA SOM NÄRMAST KAN JÄMFÖRAS MED NYSKICK. RENOVERINGSSYSTEMET ÄR ETT KOSTNADSEFFEKTIVT, MILJÖANPASSAT OCH TIDSBESPARANDE ALTERNATIV

Läs mer

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor 1 Återvinningstjänst för begagnade textilplattor Hela livscykeln Interface började i 1994 sin resa mot Mission Zero och strävar efter att eliminera sin miljöpåverkan innan år 2020. Vi har gått långt bortom

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID IBD-2014-008 Varunamn ECOsurfaces - Studio Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Gummigolv

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Trägolv Viva, Viva Line lackat Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

bulletin board pinboard linoleum

bulletin board pinboard linoleum bulletin board pinboard linoleum bulletin board PINBOARD LINOLEUM Anslagstavlor i linoleum, BULLETIN BOARD, är en enkel och praktisk lösning för att dela dina tankar. Ett smidigt sätt att skapa kreativa

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

3Säkerställ att ditt val. 2Välj golvmaterial som. 1Välj naturliga och. 4Välj ett golvmaterial. Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice

3Säkerställ att ditt val. 2Välj golvmaterial som. 1Välj naturliga och. 4Välj ett golvmaterial. Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice HOMOGENA PLASTGOLV Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice Tarketts arbete för en långsiktigt hållbar miljö sammanfattas av begreppet Balanced Choice. Balanced Choice är ett förhållningssätt som

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Nano Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Prestige 444 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys Framtidens byggvarudeklaration Omvärldsanalys Viktiga omvärldsfaktorer för byggnadsmaterial Ökad drivkraft från frivilliga system för certifiering av byggnader Gemensam marknad inom EU Harmoniserade standarder

Läs mer

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag

1.0 Återvinningsindustriernas generella synpunkter och förslag Miljö- och energidepartementet Yttrande över utredningen Mikroplaster Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige,

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE

FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE FÖR ETT FRAMTIDA, HÅLLBART BYGGANDE Vi utvecklar miljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn Foto: Peter Carlsson/Etsabild AB sweden green building council är en ideell förening som ägs av medlemmarna.

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Standard Plus Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

bulletin board pinboard linoleum

bulletin board pinboard linoleum bulletin board pinboard linoleum 2186 blanched almond 2214 blue berry bulletin board PINBOARD LINOLEUM Anslagstavlor i linoleum, BULLETIN BOARD, är en enkel och praktisk lösning för att dela dina tankar.

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn SoundLogic 1032 Ny deklaration Ändrad

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_iQ Granit Safe.T_2 Varunamn iq

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Tapiflex Evolution Salt&Pepper Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Ehrenborg Checker Varunamn

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Miljöbyggnad I I

SCHÖNOX produkter. I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen & Miljöbyggnad I  I SCHÖNOX produkter I Basta, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, & 2017-09-13 I www.schonox.se I Så här läser du broschyren BASTA - ett X betyder att produkten är registrerade i BASTA. Sunda Hus - bedömmer produkter

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

inte relevant 10 år (enligt BNB) inte värderad se tekniskt faktablad ej tillämpligt not applicable data inte tillgänglig data inte tillgänglig

inte relevant 10 år (enligt BNB) inte värderad se tekniskt faktablad ej tillämpligt not applicable data inte tillgänglig data inte tillgänglig Glasfiber, naturvit, provat för skadliga ämnen Produktbeskrivning se tekniskt faktablad Uppgifter för byggnadscertifieringar enligt DGNB (version 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspecifika värden för

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Tarkodry Golv_3 Varunamn Tarkodry

Läs mer

Energikrav och optionsmöjligheter vid nybyggnation av bostäder och lokaler i Lerums kommun

Energikrav och optionsmöjligheter vid nybyggnation av bostäder och lokaler i Lerums kommun Augusti 2013 vers 3. 1 (6) Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Peter Rosengren Energi- och klimatrådgivare 0302-52 12 23 0761-29 53 21 peter.rosengren@lerum.se Energikrav och optionsmöjligheter vid nybyggnation

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Sustainability data sheet. StoVentec Fasadskiva. Putsbärarskiva av glasgranulat. Produktbeskrivning, se tekniskt faktablad (om tillgängligt)

Sustainability data sheet. StoVentec Fasadskiva. Putsbärarskiva av glasgranulat. Produktbeskrivning, se tekniskt faktablad (om tillgängligt) Putsbärarskiva av glasgranulat Produktbeskrivning, se tekniskt faktablad (om tillgängligt) Uppgifter för byggnadscertifieringar enligt DGNB (version 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspecifika värden

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO

Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO Vi gör det enkelt att välja Med den här guiden får du bra vägledning kring hur du ska välja golv,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Square Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer