VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID"

Transkript

1 VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

2 År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många människor strävar efter en högre livskvalitet. Vi måste därför arbeta proaktivt för att ta hänsyn till framtiden, vilket kräver nya sätt att tänka där människor, miljö och lönsamhet ges lika stor betydelse. Detta är skälet till att vi på Tarkett ständigt söker nya grepp för framtiden och att vi går längre än nuvarande lagstiftning genom att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Den här proaktiva hållningen gör att vi leder utvecklingen i golvbranschen. Vi kompromissar vare sig med livskvalitet, miljö, prestanda eller design när vi utvecklar produkter. Michel Giannuzzi, Koncernchef på Tarkett Med utgångspunkt i våra ledord hänsyn och öppenhet strävar vi efter att lyssna på och föra en dialog med våra samarbetspartners och kunder så att vi kan bygga en hållbar värld tillsammans. Läs mer om Tarketts arbete inom hållbarhetsfrågor och ta del av vår vision att hållbarhet, design och välbefinnande ska samverka i «the Ultimate Flooring Experience». VÅR VISION Att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder. VÅR STRATEGI FÖR BOLAGSSTYRNING BYGGER PÅ TRE FUNDAMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MÄNNISKOR Tarkett ska vara en bra arbetsplats med god förankring i det lokala samhället. MILJÖ Vi utvecklar produkter i enlighet med Cradle to Cradle principerna med fokus på återanvändning och god inomhusmiljö. LÖNSAMHET En stabil ekonomisk tillväxt behövs för fortsatta investeringar i hållbar utveckling. SOCIALT ANSVAR MILJÖANSVAR EKONOMISKT ANSVAR VISSTE DU ATT? FN:s Global Compact Sedan 2010 arbetar Tarkett enligt de tio principerna inom ramen för FNs Global Compact. Det innebär att vi utvecklar och tillämpar ambitiösa riktlinjer och arbetssätt inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsmiljöstandarder, miljö samt affärsetik och kamp mot korruption. 2

3 Global styrka och lokal närvaro medarbetare 32 produktionsanläggningar Omsättning 2,5 miljarder euro Försäljning i fler än 100 länder 1 internationellt center för forskning och innovation 7 återvinningscenter 1,3 miljoner kvm golv säljs varje dag 14 utbildningscenter 24 FoU-laboratorier i 11 länder Golv för alla behov Produktsortimentet kan skilja sig från land till land TRÄ LINOLEUM PLAST LAMINAT TEXTIL SPORTGOLV KONSTGRÄS GUMMI OCH TILLBEHÖR BOSTÄDER SJUKVÅRD BUTIKER OCH HOTELL SKOLOR KONTOR SPORT 3

4 Att göra rätt från början Vegetation På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. I stället är det något som inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till varje steg i livscykeln för att kunna bidra till människors livskvalitet och till miljön. Det handlar om att göra rätt saker från början. Sedan 2011 bygger all vår produktutveckling på det slutna kretsloppet i en cirkulär designmodell som följer principerna för Cradle to Cradle. I stället för en linjär modell som går från råvaruutvinning och tillverkning till att produkten används och sedan kastas, har vi ett nära samarbete med EPEA* och med våra leverantörer, där vi väljer råvaror och tar fram produkter med material som tar hänsyn till människa och miljö och som kan återanvändas eller som är biologiskt nedbrytbara. Vi strävar efter att optimera resursanvändningen i produktionen. Genom innovation försöker vi också förbättra användnings- och underhållsfasen för våra golv en period på år och på så sätt bidra till människors välbefinnande. I samarbete med kunder och golvläggare utvecklar vi tjänster för återvinning där vi samlar in och återanvänder golv så att vissa delar kan bli till nya råmaterial. Det är ett sätt att bidra till kretsloppsekonomin. Rengöringsmedel för golv Vi har inte kommit hela vägen till målet ännu, men vi vidtar konkreta åtgärder för att skapa en hållbar värld tillsammans och ger våra samarbetspartners och kunder full insyn i vårt kunnande och våra mål. Bekanta dig gärna med vår resa genom att läsa våra hållbarhetsmål för Produktion Biologiska näringsämnen Anne-Christine Ayed EVP Research, Innovation & Environment Biologisk nedbrytning Användning Vegetation Produktion Biologiska näringsämnen Tekniska råvaror Produktion Återvinning BIOLOGISKT KRETSLOPP Biologisk nedbrytning TEKNISKT KRETSLOPP Rengöringsmedel för golv Användning Golvprodukt Användning *Environmental Protection & Encouragement Agency 1957 Återvinning av det första homogena vinylgolvet: Ronneby, Sverige 1975 Lansering av ytbehandlingen PUR som minskar förbrukningen av vatten och rengöringsmedel 1996 Börjar med avfallsinsamling och återvinning i samband med installation: Ronneby, Sverige 1998 Första ISO certifiering: Narni, Italien; Ronneby, Sverige; Sedan, Frankrike 1999 Tarkett Hanaskog blir första FSC-certifierade trägolvsfabrik i Europa 2003 Börjar med återvinningsprogrammet ReStart: Nordamerika 2009 Lansering av iq Natural, vårt första ftalatfria vinylgolv 4

5 Långsiktig hållbarhet Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en bra inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi. GOOD MATERIALS: vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. RESOURCE STEWARDSHIP: vi strävar efter att minimera påverkan på miljön under hela produktionsprocessen och att använda våra resurser så ansvarsfullt som möjligt. REUSE: vi satsar på återanvändning av resurser där så är möjligt genom återvinning av installationsspill, genom användning av återvunnet material i tillverkningen och genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas. PEOPLE FRIENDLY SPACES: vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas Tarketts trägolvsfabriker PEFC-certifieras 2011 Inför mycket låga emissionsvärden (TVOC) som standard i Europa, med nivåer som är tio gånger lägre än i gällande standarder 2011 Tarkett börjar tillämpa Cradle to Cradle-principerna i varje skede av produktens livscykel 2011 Alla homogena plastgolv tillverkade i Ronneby, Sverige blir ftalatfria Sätter upp konkreta miljömål för Inför ftalatfri teknologi i alla fabriker i Europa och Nordamerika 5

6 Good Materials Vi väljer bra material som är skonsamma mot människor och miljö och som kan återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara. För oss innebär bra material sådant som tar hänsyn till människa och miljö och t ex: är förnyelsebart inte utarmar jordens resurser är återvinningsbart är gjort av återvunnet material Målsättning 2020: 75 % av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 100 % av våra material miljöbedöms kontinuerligt av extern part Några exempel Stöder den biologiska mångfalden Våra inköp av träråvara görs selektivt för att stödja uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald. Mer än 70 % av all träråvara är FSC- eller PEFC-certifierad. Vinylgolv med förnyelsebar råvara iq Natural är ett homogent vinylgolv med en biobaserad mjukgörare (ricinolja). Golvet består till 75 % av naturliga och förnyelsebara material. Återvunnet material blir nya golv Begagnade blisterförpackningar från läkemedel omvandlas till granulat och används i nya golvprodukter i Brasilien. Ftalatfri teknologi 2009 lanserade Tarkett det första ftalatfria plastgolvet och 2014 infördes den ftalatfria teknologin i alla fabriker i Europa och Nordamerika. Det är ett led i vårt arbete att använda råvaror som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle och som bidrar till en bra inomhusmiljö. Marknadens första Cradle to Cradle certifierade linoleumgolv 100 % återvinningsbart Består upp till 96 % av naturmaterial: linolja, naturharts, jute, kork- och trämjöl Består av återvunnet material upp till 36 % (korkmjöl som är spill från produktion) 67% * av våra råvaror kommer inte från knapphändiga naturresurser 63% * av våra material har blivit miljöbedömda av extern part *Siffrorna avser

7 «Cradle to Cradle handlar om inspiration och är en hyllning till människans fotavtryck. Det handlar inte om att minimera skadlig påverkan eller att optimera dåliga metoder som tillämpas i dag. Det är en process som företas ett steg i sänder och som kräver solidaritet, öppenhet och engagemang från alla intressenter såväl tillverkare och leverantörer som konsumenter. Dessutom krävs kreativitet och innovation för att kunna ta fram miljöeffektiva produkter av hög kvalitet. Michael Braungart Scientific Director och grundare, Environmental Protection & Encouragement Agency (EPEA), samt en av grundarna till designsystemet Cradle to Cradle (C2C) «VISSTE DU ATT? Tarketts linoluemgolv, trägolv, gummigolv samt konstgräs har miljöcertifierats av Cradle to Cradle för sin ekodesign. Linoleum Veneto Essenza 100% Linen uppfyller kraven för Cradle to Cradle Gold. LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Erke Tasarim Green Building i Turkiet Utmaningen: Att visa upp innovationer i praktiken vid LEEDs, BREEAMs och DGNBs seminarier i en ny utbildningsbyggnad som invigdes 2013 av Erke Tasarim, en av Turkiets ledande miljökonsultfirmor. Lösningen: Byggnadens material uppfyller de strängaste hållbarhetskraven i världen. Bland dessa finns 130 kvm av Tarketts linoleumgolv Etrusco certifierat enligt FloorScore, Cradle to Cradle och Environmental Product Declaration (ISO 14040). Läs mer om LEED och BREEAMcertifiering på sidorna Linoleum Etrusco 7

8 Resource Stewardship Vårt mål är att optimera resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen. Vi vill ha en effektiv produktionsprocess samtidigt som vi i så liten mån som möjligt bidrar till bristen på råvaror i världen. Vi har som mål att hushålla med färskvatten, optimera energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Några exempel Högsta produktkvalitet och miljöstandarder ISO 9001: 97 % av våra produktionsanläggningar är certifierade ISO 14001: 88 % av våra produktionsanläggningar är certifierade World Class Manufacturing kontinuerlig kvalitetsförbättring WCM är ett program för ständiga förbättringar baserat på Toyotas produktionsfilosofi och metoder. Det innebär en systematisk kontroll, uppföljning och utveckling av tillverkning för bästa kvalitet. Programmet baseras på tio ledningskriterier och har stort fokus på effektivitet, kostnader, arbetarskydd och miljöpåverkan. Använder förnyelsebar energi för att optimera produktionen Tarkett i Polen omvandlar produktionsavfall till träbriketter. Dessa skickas till ett kraftverk i närheten där de används för att generera el. Sågspån från vår trägolvstillverkning i Sverige används för att värma upp våra fabriker och kan också användas för biogastillverkning. Tarketts produktionsanläggning i Ronneby har utvecklat system för källsortering och återvinning så att inget avfall längre går till deponi. 47% * av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 6% * minskning av energiförbrukningen per m² tillverkad produkt jämfört med 2012 *Siffrorna avser

9 5% * minskning av utsläppen av växthusgaser per m² tillverkad produkt jämfört med 2010 *Siffrorna avser 2013 Målsättning 2020: 100 % av våra tillverkningsanläggningar har infört slutna vattensystem eller använder inget vatten i sina processer 20 % minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2010 LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts produktionsanläggning i Narni, Italien Utmaningen: Vi ville tänka nytt kring resursanvändningen i vår linoleumfabrik och minimera energi-, vattenförbrukning och produktionsavfall på bästa sätt. Detta samtidigt som produktionseffektiviteten skulle maximeras. Lösningen: Ett slutet kallvattensystem infördes för att minimera vattenförbrukningen. Dessutom minskades utsläppen från fabriken genom förbränning där energin numera tas tillvara i produktionen. På så sätt minskas också användningen av resurser utifrån. 9

10 People Friendly Spaces Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Målsättning 2020: 100 % av våra produkter ska vara ftalatfria och ha låga emissioner (TVOC) Några exempel Bättre inomhusmiljö med en ny generation vinylgolv Redan 2009 började fabriken i Ronneby använda ftalatfria mjukgörare vid produktion av homogena plastgolv påbörjades introduktionen av ftalatfri teknologi i samtliga tillverkningsenheter för vinylgolv. Den mjukgörare Tarkett idag använder i produktionen är godkänd för livsmedelsförpackningar och leksaker för barn under tre år. I ett fåtal produkter finns fortfarande spår av ftalater kvar som kommer från återvunnet material. Detta tillsammans med vår fortsatta satsning på låga VOC-emissioner gör att vi bidrar till en bättre inomhusmiljö. Plastgolv utan biocider För att minimera miljö- och hälsorisker och eventuell utveckling av resistenta bakterier har Tarkett helt slutat tillsätta biocider, dvs antibakteriella tillsatser i golven. Städmetoder som sparar vatten och kemikalier Alla Tarketts golv sköts med skonsamma och torra städmetoder utan starka städkemikalier. Vi satsar på att utveckla starka, skyddande ytskikt och var t ex först att lansera PUR (ett polyuretanskikt) på plastgolv 1975, vilket minskar bruket av städkemikalier och vatten samt förlänger golvets livslängd. Ett annat exempel är våra homogena iq-golv för offentlig miljö som genom torrpolering blir nästan som nya igen, och med en kostnadseffektiv livslängd som resultat. LCC-kostnader för iq-golv jämfört med ett polishbehandlat sjukhusgolv (Avser m 2 golv) Upp till 30 % lägre livscykelkostnad (LCC) 50 % lägre vattenåtgång 20 % besparing på rengöringsmedel Snabbare avkastning på investeringen betalar sig på mindre än tre år Golv för olika behov Vi har ett brett sortiment av specialgolv som t ex skapar god ljudmiljö, ger bra gångkomfort, är halksäkra eller som underlättar för synskadade. 10

11 94% * av våra produkter har låga emissioner (TVOC under 100 µg/m 3 ) 41% * av våra produkter har icke kvantifierbara emissioner (TVOC under 10 µg/m 3 ) *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har under många år satsat hårt på att minska VOC-emissionerna (lättflyktiga organiska ämnen). Nivåerna ligger nu i de flesta fall lägre än 100 µg/m³ (TVOC efter 28 dagar) vilket är väsentligt lägre än gällande europeisk standard. Många produkter har till och med emissioner under mätbar nivå (< 10 μg/m 3 ). Detta gör Tarkett till en föregångare i golvbranschen. Vinyl Tarkett Kids Star LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Goddard School, Kalifornien > Utmaningen: Att skapa en rolig och säker lärandemiljö för förskolebarn med en lättskött och hållbar golvprodukt. >> Lösningen:» Vi valde iq Optima eftersom golvet är lätt att rengöra och inte behöver polishbehandlas, och för att vi på sikt kan sänka våra kostnader för vatten, rengöringsmedel och energi. Vi vet också att det här golvet tål den tuffa behandling det kommer att få av barngruppen. iq Optimas specifikationer passar dessutom perfekt med tanke på vårt engagemang för en hållbar miljö.» Katie Hale, inredningsarkitekt på Smith Consulting Architects Homogena vinylplattor iq Optima 11

12 Reuse På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser; genom återvinning av t ex installationsspill genom att använda återvunnet material i tillverkningen genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas Målsättning 2020: Fördubblad mängd återvunnet installationsspill jämfört med 2010 Inget material går till deponi Några exempel 400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden 1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år, varav ca 75 % går tillbaka som råvara till nya golv. Återvunnet material en råvaruresurs Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen. Den modulära vinylprodukten id Inspiration består till 52 % av återvunnet material. TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material. Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet. Återvinning av gamla golv Vi driver samarbetsprojekt med olika parter där vi återvinner gamla plastgolv som sedan kan bli till trafikkoner och avloppsrör. Det finns idag inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Vi strävar dock efter att utveckla och finna fler användningsområden för uttjänta golv. Andra återvinningsprogram inom Tarkett Även utanför Norden pågår insamlingsprogram av installationsspill. I Centraleuropa heter vårt system ReUse och i Nordamerika ReStart. Kontrollerad återvinning Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. 12

13 Endast 30 * gram industriavfall per kvm tillverkad produkt återvinns inte. «Vi på Golvkedjan arbetar aktivt med insamling av installationsspill på de arbetsplatser där vi jobbar. Det är ett konkret sätt att visa att vi gör en insats för miljön i det dagliga arbetet. Lars-Åke Lidén VD på Golvkedjan, Sverige «17,400 * ton förbrukat golvmaterial och sportgolvsprodukter har samlats in för återvinning runt om i världen. *Siffrorna avser 2013 VISSTE DU ATT? Tarkett har återvunnit homogena vinylgolv i Ronneby, Sverige sedan LÖSNINGAR I PRAKTIKEN Tarketts insamling av installationsspill så här går det till: 1. Golvläggaren lägger installationsspillet i återvinningssäckar, märkta med tillverkarens namn. 2. Säckarna läggs i pall-containers och går med «Grön Retur»-lastbilar till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby, Sverige 3. Spillet sorteras för hand. Tarketts produkter går tillbaka till Tarketts fabriker. 4. Spillet krossas och mixas, en dator beräknar hur det skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem CRADLE TO CRADLE Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters miljöpåverkan. Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept. I förlängningen står Cradle to Cradle för en ny, cirkulär ekonomi där material precis som i naturen aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är av godo. Cradle to Cradle utvärderar produkter utifrån fem kategorier: goda material, återvinning av material, förnyelsebar energi, rent vatten och socialt ansvar. Produkterna godkänns på olika nivåer: Basic, Brons, Silver, Guld och Platina. BRONZE Guld: Tarketts linoleumgolv Veneto Essenza 100% Linen Silver: Tarketts linoleum- och trägolv Brons: Tarkett Evolay, heterogent polyethylengolv LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I varje land arbetar Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till sina nationella förhållanden. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. FLOOR SCORE Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. Tarkett har ett antal produkter som är certifierade enligt Floor Score. FSC OCH PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. 14

15 BASTA BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från byggoch anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. BYGGVARUBEDÖMNINGEN Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån sju delområden och lämnar omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Tarketts iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet Rekommenderas. SUNDAHUS SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån fem delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. PVC-golv får generellt sett C i SundaHus bedömningar. INDEKLIMA MÆRKET Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco-lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämnen och illaluktande ämnen. SVANEN Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Plastgolv kan inte Svanen-märkas. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv som är Svanen-märkt, liksom hela linoleumsortimentet. GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) Är en övergripande organisation som finns över hela världen idag. Alla nordiska länder har ett eget GBC. Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljöoch hållbarhetsarbetet i branschen. GBC certifierar hela byggnaden enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad beroende av vilket system kunden önskar jobba med. MILJÖBYGGNAD Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är tre viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material som är grunden för en certifiering. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek och en byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Sweden Green Building Council är huvudman för detta system. 15

16 Hållbarhetsmärkning för alla produkter Genom Tarketts hållbarhetsmärkning får du information om innehållet i golven och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Så här läser du märkningen: Andelen förnyelsebara råvaror Andelen naturliga råvaror SALSA TARKETT EXTRA VENETO Recyclable Om produkten är återvinningsbar Recyclable Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) PHTHALATE FREE Technology *införs successivt från januari 2014 * Except for recycled content Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) Art.nr Ingång Information Tarkett AB Box 4538, Sollentuna Tel: Fax: e-post :

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet

Läs mer

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

Läs mer

För en bättre miljö. ute och inne

För en bättre miljö. ute och inne För en bättre miljö ute och inne Fotograf: Åke E:son Lindman Redan 1958 började Ecophon tillverka de första ljudabsorbenterna av glasull i Sverige för att förbättra ljudmiljön på arbetsplatserna. Idag

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Sverige. Hållbarhetsredovisning 2011

Sverige. Hållbarhetsredovisning 2011 Sverige Hållbarhetsredovisning 2011 Innehållsförteckning 4 Den gröna tråden 5 Resurshushållning - Ren vinst 6 Cleano Group 7-8 Verksamheten 9 Öppenhet och transparens 10 Kunden vill ha helhet och service

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet.

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet. Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Tryggt Ansvar Rent Svan Seriöst

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Ansvar Rent Svan Seriöst Krav

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

30% 100% 80% Ansvar från jord till bord. ICA Gruppens hållbarhetsmål

30% 100% 80% Ansvar från jord till bord. ICA Gruppens hållbarhetsmål H Hållbarhetsarbete Ansvar från jord till bord ICA Gruppen ska vara ett långsiktigt livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter

Läs mer

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 DUNIS SOCIALA ANSVAR GRUNDEN TILL GOODFOODMOOD Duni ser till att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter tillsammans. Det är vårt löfte

Läs mer