Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet"

Transkript

1 Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

2 Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet och prestanda, olika miljöaspekter och estetiska faktorer och samtidigt ta hänsyn till ekonomin. Hos oss på Tarkett är miljöfrågorna inte bara teorier, utan något som genomsyrar vårt dagliga arbete med att utveckla och tillverka golv. Vi fokuserar på fyra huvudområden i vårt miljöarbete: Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning Som golvleverantör vill vi lämna tydlig och lättförståelig information om våra produkter inte minst inom miljöområdet - så att våra kunder kan göra ett aktivt och medvetet val av golv. Det är det vi kallar för Balanced Choice. Innehåll Balanced Choice 3 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö 4 5 Resurssnål produktion med låga utsläpp 6 7 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö 8 9 Återvinning och återanvändning Olika miljöcertifieringar Balanced Choice märkning för olika Tarkettprodukter 16 Om Tarkett 16 2

3 Balanced Choice Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till en bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning För att underlätta ditt val lämnar vi detaljerad information om innehållet i alla våra produkter. Välj golv som: n i högre utsträckning är gjorda av naturliga och förnyelsebara råvaror n innehåller stor andel återvunnet material n i sin tur kan återvinnas n har låga emissionsvärden, vilket ger bra inomhusklimat n är fria från skadliga eller riskabla ämnen Tarketts produkter tillverkas i anläggningar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, med regelbundna miljörevisioner. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och följer noga upp : n energikonsumtion n vattenkonsumtion n utsläpp n spill- och avfallshantering n återvinning Vi vill att våra golv skall bidra till en bättre miljö i lokaler där människor bor, arbetar och vistas. Golven skall vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Därför har vi utvecklat golv: n med mycket låga emissionsvärden (VOC) n med goda akustiska egenskaper n med starka ytor som håller länge och inte behöver vax eller polish n med tåliga ytor som är lätta att rengöra utan aggressiva städkemikalier Vi strävar efter att hela tiden öka graden av återvinning i alla steg. Några exempel: n spill från våra plastgolvfabriker blir till nya golv n spån från trägolvstillverkningen värmer våra fabriker n installationsspill från plastgolv samlas in och blir till nya golv Balanced Choice-märkningen hjälper dig välja Tarketts Balanced Choice-märkning ger information om innehållet i våra golv och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Märkningen kommer successivt att finnas för samtliga våra produkter i broschyrer och på vår hemsida. För varje produkt anges: Andelen naturliga råvaror Om produkten är återvinningsbar Andelen förnyelsebara råvaror Andelen återvunnen råvara (produktionsoch installationsspill) < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) 3

4 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Valet av råvaror är viktigt både för produktens tekniska prestanda och dess miljöegenskaper. Vi följer givetvis nationell och europeisk lagstiftning kring kemikalier, t ex REACH, och strävar hela tiden efter att använda råvaror som är säkra ur hälso- och miljöhänseende. Vi har arbetat målmedvetet med detta under lång tid och riskämnen som t ex som bly, tennorganiska föreningar, klorparaffiner och kadmium har vi inte använt på decennier. Vi lär oss mer och mer om kemiska ämnen och deras effekter på människa och miljö och i takt med detta utvecklar vi våra recept och processer för varje ny produktgeneration. De senaste 10 åren har vi målmedvetet ökat användningen av återvunnet material vid produktion och även tagit avgörande steg mot en större andel förnyelsebara råvaror i våra produkter. Några exempel: Våra homogena plastgolv är från och med 2012 helt ftalatfria då vi bytt ut de traditionella mjukgörarna (t ex DINP) mot andra typer. Vi använder istället DINCH som är framtagen för att ersätta ftalater i känsliga applikationer som leksaker, medicinska produkter och livsmedelsförpackningar. Tarkett är först att använda DINCH i golvprodukter. Våra trägolv, laminatgolv och linoleumgolv innehåller till övervägande del förnyelsebara råvaror men även för våra plastgolv arbetar vi med att införa förnyelsebara råvaror steg för steg. I vårt homogena plastgolv iq Natural har vi t ex ersatt traditionella mjukgörare med ricinolja en förnyelsebar råvara som kommer från ricinväxten. Exotiska träslag är ibland förekommande i trägolv. Vi väljer i stället att använda olika infärgningsmetoder, som till exempel värmebehandling, av europeiska träslag och får därmed likartat utseende och funktion utan att använda exotiska träslag. Att välja rätt råvara utifrån människa och miljö handlar för oss också om att ta tillvara resurser i form av återvunnet material i produktionen. Vi återvinner vårt eget produktionsspill vid tillverkning av plastgolv och linoleum. Vi tar även tillvara produktionsspill från andra källor, men har en mycket noggrann kvalitetskontroll på externt spill för att inte få in främmande ämnen i våra produkter. Vi redovisar öppet innehållet i våra produkter i byggvarudeklarationer och varuinformationsblad som finns fritt tillgängliga på vår hemsida. Vi anger CAS-nr för ingående ämnen där så är möjligt. Allt för att våra kunder skall kunna göra ett medvetet val av golv. För alla våra produkter anger vi: Andelen naturliga råvaror Andelen förnyelsebara råvaror 4

5 Vad är förnyelsebara och naturliga råvaror? Förnyelsebar innebär att råvaran växer i naturen. I våra trä- och laminatgolv är långt över 90 % av råvaran förnyelsebar. När vi tillverkar linoleumgolv hämtar vi också de flesta råvaror från växtriket; linolja, harts, kork, trämjöl och jute. Vi har till och med förnyelsebara råvaror i plastgolv; iq Natural innehåller 16 % ricinolja som ersätter andra typer av mjukgörare. Linoleumgolv görs av linolja, kork- och trämjöl, naturharts, jute och färgpigment. Ricinolja utvinns från ricinväxten. Med naturliga råvaror menar vi sådant som förekommer fritt (ej kemiskt bundet) i naturen och som inte betecknas som en knapp eller ändlig resurs. Saltet som används vid tillverkning av PVC och mineraler (sten, lera, kalk) som utgör fyllmedel i plast- och linoleumgolv är naturliga råvaror. Givetvis är även växande råvaror (de förnyelsebara) naturliga. Vad är REACH? REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälso- och miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Vad är DINCH? DINCH är en mjukgörare för PVC som utvecklats speciellt för att ersätta ftalater i känsliga applikationer. Den har använts till livsmedelsförpackningar, medicinska produkter och barnleksaker i drygt 10 år. Tarkett är först att använda den i plastgolv. Det kemiska namnet är (1,2 Cyklohexandikarboxylsyra) och DINCH är kemiskt sett en diisononylester. 5

6 Resurssnål produktion med låga utsläpp Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och de huvudområden vi fokuserar på är: energiförbrukning vattenförbrukning utsläpp till luft och vatten spill- och avfallshantering återvinning Våra fabriker är miljöcertifierade enligt ISO , vilket innebär att vi upprättar miljömål för verksamheten systematiskt övervakar och förbättrar våra miljöprestanda genomgår regelbundna externa och interna miljörevisioner Spill- och avfall från Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby Avfall (g/m 2 ) golv Till deponi Riskavfall Till återvinning Vi jobbar dessutom aktivt med att minska arbetsmiljörisker och effektivisera produktionen i våra egna fabriker genom ett system vi kallar World Class Manufacturing. Vi följer upp tillbud, skador och driftstörningar och upprättar åtgärdsplaner för kontinuerlig förbättring Tarkett vill bidra till ett långsiktigt hållbart skogsbruk med socialt och ekologiskt ansvarstagande och strävar därför efter att köpa råvaror från certifierade skogsbruk. Vattenåtgång vid linoleumfabriken i Narni, Italien Vattenåtgång l/m 2 golv Våra anläggningar för trä- och laminatgolv är FSC och PEFC certifierade, dvs vi har 100% kontroll på varifrån vi får våra råvaror. Vi strävar också efter att alla våra underleverantörer hela vägen tillbaka till skogen skall vara certifierade YTD

7 Vad är FSC och PEFC? FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Deras skogs- och spårbarhetscertifiering är kvitton för bra skogsråvara. De efterföljande leden fram till färdigt trägolv (timmerdepåer, sågverk, torkanläggningar och trägolvsfabriker) kan också få sina processer certifierade för att säkerställa en obruten kedja från skog till färdigt golv, s k Chain of Custody (CoC). FSC finns i alla världsdelar. PEFC har vuxit fram bland skogsägare i Europa som ett trovärdigt certifieringssystem, PEFC/ särskilt lämpat för små och Promoting Sustainable Forest Management medelstora skogsfastigheter. Den bygger på nationella certifieringsstandarder, i linje med internationella riktlinjer, bl a från European Union of Foresters, för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. Standarden syftar till att utveckla ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas. 7

8 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Det är viktigt för oss att våra golv bidrar till att skapa en miljö som är bra för de som arbetar, vistas och bor i lokalerna. Detta kan gälla akustikgolv som bidrar till en bättre ljudmiljö på förskolan, lättstädade golv som inte behöver behandlas med aggressiva kemikalier eller tunga städmetoder eller golvmaterial som i sig avger ett minimum av kemiska ämnen till inomhusluften. Akustikgolv Ljudnivån i förskole- och skolmiljö är ofta ett problem för både barn och vuxna, men med ett akustikgolv kan ljudnivån sänkas och arbetsmiljön bli mer behaglig för alla. För att skapa en ännu bättre ljudmiljö kan akustikgolvet också monteras på bordsskivor eller under möbler. Låter man dessutom golvet gå en meter upp på väggarna förbättras de sammanlagda akustik-egenskaperna radikalt. Lättstädade golv Vi anser att golv ska kunna skötas utan starka städkemikalier och med lätta städmetoder. Våra plastgolv och linoleumgolv är därför försedda med ett ytskikt som gör att golven inte behöver vaxas eller polishbehandlas. De homogena plastgolvens yta kan dessutom torrpoleras maskinellt till i det närmaste nyskick. Låga emissioner till inomhusluft Vi kontrollerar hur mycket lättflyktiga organiska ämnen (s k VOC) som avges från våra golv med en europeisk standardmetod (ISO 16000). Där ställs kravet att VOC-emissionen får vara max 1000 μg/ m 3. Tarkett ställer dock högre krav internt och inga golv från Tarkett avger mer än 100 μg. På våra homogena plastgolv når vi ännu lägre - max 10 μg VOC-emissioner, dvs 100 gånger lägre än det europeiska gränsvärdet. Vi mäter emissionsvärden för samtliga våra golvoch väggprodukter och redovisar resultatet öppet i byggvarudeklarationer och faktablad som lätt laddas ner från vår hemsida. För alla våra produkter anger vi: Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg/m 3 TVOC efter 28 dagar). < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS 8

9 Vad är TVOC? TVOC (Total Volatile Organic Compound) är summan av lättflyktiga organiska ämnen som avges (emitteras) från ett föremål t ex en golvbeläggning. I stort sett allt omkring oss avger VOC-emissioner i större eller mindre omfattning oavsett om föremålen är konstgjorda eller naturliga. Vilka ämnen som avges varierar dock mycket mellan olika föremål. Enligt den europeiska standarden ISO mäts hur de lättflyktiga, organiska ämnena avklingar efter 3 dagar, en vecka och efter 28 dagar. Golvmaterial får enligt ISO avge max 1000 μg/m 3 TVOC. Är 100 μg TVOC mycket? Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter har emissioner som är minst 10 gånger lägre än standardens gränsvärde på 1000 μg. Det finns inga vetenskapligt belagda samband mellan TVOC-emissioner och ohälsa så länge man rör sig i de nivåer som är normala i vanliga inomhusmiljöer (dvs några tusen microgram). Som en jämförelse kan nämnas att en vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. En vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. 9

10 Återvinning och återanvändning Tarkett strävar hela tiden efter att ta tillvara resurser så effektivt som möjligt genom att återvinna spill och använda det till nya produkter eller energiutvinning. Produktionsspill Den största mängden spill vi använder kommer från våra egna produktionsanläggningar. I vår fabrik i Ronneby som tillverkar homogena plastgolv tar vi hand om ca ton produktionsspill årligen. Spillet blandas med jungfrulig råvara vid tillverkning av nya produkter. Även i Clervaux, Luxembourg, finns en anläggning för spillåtervinning. Där hanteras årligen nära ton produktionsspill som kommer från våra fabriker i Frankrike och Tyskland. Vid dessa anläggningar tillverkas heterogena plastgolv och spillet används till baksidesbeläggningar på denna typ av produkter. I genomsnitt består ett plastgolv från Tarkett av ca 23 % återvunnet material. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. Vi har även utvecklat en teknik för att kunna ta om hand om produktionsspill från linoleum. Ungefär 10 % av innehållet i våra linoleumgolv är återvunnet produktionsspill. Vid tillverkning av trägolv sker många moment där träråvaran sågas, fräses och slipas för att få rätt dimensioner. Detta ger upphov till stora mängder träspån. Samtidigt är torkning av träråvaran en viktig del i tillverkningsprocessen. Vi använder därför vårt spånspill till att värma torkugnar och fabrikslokaler i vår trägolvsfabrik i Hanaskog. Träspånen räcker även till att värma lokalerna vid plastgolvfabriken i Ronneby vilket innebär att största delen av bränsle för uppvärmning kommer från Hanaskog. Installationsspill Tarkett har sedan 1966 samlat in plastspill från golvinstallationer och använt det vid tillverkning av nya golv. Sedan mitten av 90-talet gör vi det i Sverige inom ramen för GBR Golvåtervinning. Vi samlar även in installationsspill i egen regi från Norge, Danmark, Finland och ytterligare länder i norra Europa. Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby tog år 2011 hand om 450 ton installationsspill vilket motsvarar kvm golv. Det är kostnadsfritt för våra kunder att vara med i insamlingssystemet och tack vare bra engagemang från golvläggningsföretagen så ökar volymerna för varje år. Av tekniska skäl kan inte allt insamlat spill användas i nya golv. En mindre del går till energiutvinning, men hela 80 % av installationsspillet blir till nya golv. Inget läggs på deponi. Installationsspill och restbitar från läggning av trägolv, laminatgolv och linoleumgolv hanteras bäst genom energiutvinning lokalt i särskilda förbränningsanläggningar tillsammans med övrigt organiskt/brännbart byggspill. 10

11 Ca 10 % av ett plastgolv blir till spill vid installation. Spillet är ofta rent från lim. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. En dator beräknar hur det mixade spillet skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. Golvläggaren lägger spillet i speciella återvinningssäckar märkta med tillverkarens namn. I Sverige heter systemet GBR Golvåtervinning och omfattar de flesta GBR-anslutna plastgolvstillverkare. 67 % av spillet som kommer in via GBR:s system kommer från Tarkettprodukter. Tarketts system för insamling av installationsspill Spillet sorteras för hand. Andra leverantörers spill (från GBR-systemet) sorteras ut och används ej i Tarketts produkter. Säckarna läggs pall-containers. Pallarna går oftast med s k Grön Retur dvs lastbilar som annars skulle gå tomma.alla pallar går till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby. forts 11

12 Utrivna golv Återvinning är bra, men vi måste vara noga med att inte få in oönskade ämnen i kretsloppet. Vill man återvinna gamla utrivna golv så är givetvis energiutvinning ett enkelt alternativ för alla typer av brännbart byggspill. Återvinning av gamla plastgolv till nya produkter innebär en rad utmaningar. Ofta sitter rester av lim och spackel kvar på baksidan av mattan vilket kan vara svårt att få bort. Dessutom ställer vi höga krav på miljöprestanda i de råvaror vi använder till nya golv och i gamla utrivna golv kan det både finnas föroreningar från brukstiden (rengöringsmedel, spill av kemiska ämnen) och råvaror/tillsatser som vi idag inte vill använda vid golvtillverkning. Det finns i dagsläget inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Tarkett arbetar dock aktivt med att finna lösningar och jobbar med nya tekniker för att separera lim/spackel från baksidor, vidareutveckling av beläggningar och limmer för lösläggning m m. Tillsammans med övriga europeiska tillverkare av plastgolv driver vi dessutom en försöksanläggning i Troisdorf, Tyskland där gamla plastgolv tas om hand och omarbetas till råvara för plastindustrin. Anläggningen återvinner ca ton årligen. Av spillet produceras enklare produkter för utomhusbruk t ex lastpallar, bullerplank och vägstolpar. Vi har även ett återvinningsprojekt tillsammans den brittiska butikskedjan Marks & Spencer som använder våra homogena plastplattor i sina butiker. När plattorna rivs ut vid renovering eller ombyggnad mals de ned tillsammans med annat plastspill från renoveringen och omarbetas till stödplattor under trafikkoner. Recyclable (Återvinningsbar) De flesta av våra produkter är återvinningsbara vilket anges med 100% i piktogrammet. Återvinningsbar innebär att det teknisk sett är möjligt att materialåtervinna produkten. Den innehåller inte några ämnen som har särskilda restriktioner för återvinning och produktens sammansättning är sådan att det går att smälta ner eller finfördela den till ny råvara. Recycled content (Återvunnen råvara) Procentsatsen anger den genomsnittliga andelen återvunnet material (produktions- och installationsspill) som använts i produkten som ersättning för jungfrulig råvara. För alla våra produkter anger vi: Utrivna golv från Marks & Spencers butiker blir till stödplattor under trafikkoner. Om produkten är återvinningsbar Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) 12

13 Återvinning liten ordlista: Återanvändning Produkten används igen till samma ändamål utan omarbetning. Exempel: returflaskor, toner-kasetter, färgpatroner mm som rengörs och fylls igen all form av Second hand kläder, bildelar, LP-skivor löslagt, limfritt trägolv som tas ut och läggs på annan plats Materialåtervinning Produkten omarbetas (krossa/mals eller smälts ned) och används som råvara till nya produkter. Exempel: glas/metall/plastförpackningar som smälts ned och blir till nya förpackningar tidningspapper som mals ned och blir till ny pappersråvara spill från plastgolv som smälts ned och blir till nya golv eller andra plastföremål Energiutvinning: Produkten förbränns och energin tas om hand till värme eller kraftproduktion. I norden sker förbränning i anläggningar med noga kontrollerad förbränningstemperatur och rökgasrening för att minimera utsläpp. Deponi: Ej återvinning produkten läggs på tippen. Deponi är idag omgärdat av mycket restriktioner. I Sverige råder förbud mot deponi av organiskt material (t ex trägolv och plastgolv). Fakta om återvinning: Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte skadliga/ oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med den nya REACH lagstiftningen och våra egna allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. Den totala miljöeffekten av återvinning måste också beaktas. Om spillet transporteras långa sträckor och den upparbetade råvaran från spillet får ett relativt lågt värde kan den totala miljönyttan bli negativ. Vid förorenat/okänt spill är det ofta klokare att energiutvinna i närheten där spillet uppkommit. Det krossade och malda läggningsspillet färgbestäms och blandas med jungfrulig råvara till nya plastgolv. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem BASTA Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter för proffsmarknaden är registrerade i BASTA. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. I Sverige arbetar Sweden Green Bulding Council med att anpassa BREEAMs regelverk till svenska förhållanden. Byggvarubedömningen Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån 7 delområden och lämnar omdömen Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Ca 30 Tarkettprodukter är bedömda. Tarketts plastgolv iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet rekommenderas. SILVER Cradle to Cradle Miljöorganisation med grundfilosofin att minimera miljöpåverkan genom frånvaron av skadliga ämnen i produktion och att alla produkter är en del i ett slutet kretslopp där uttjänta produkter antingen blir till nya produkter eller återgår till naturen som nedbrytbara ämnen. Cradle to Cradle certifierar produkter utifrån 5 kriterier som rör resurser, råvaror och socialt ansvar. Produkter kan nå nivåerna Basic, Silver, Guld eller Platina. Både Tarketts linoleumoch trägolvssortiment är godkända på Silver-nivån. För linoleum var vi först i världen att få denna certifiering och för trägolv först i Europa. Dansk Indeklimamærkning Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. Floor Score Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. 14

15 FSC och PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management LEED LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certificeringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I Sverige arbetar Sweden Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till svenska förhållanden. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämne och illaluktande ämnen. Alla Tarketts produkter ligger långt under vad som krävs i bästa klassen M1. REACH REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälsooch miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Sunda Hus Privat, vinstdrivande svenskt miljöbedömningsföretag med många kommunala fastighetsbolag som kunder. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån 5 delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. Ett 60-tal Tarkett-produkter är bedömda. PVC-golv får generellt sett Undviks i Sunda Hus bedömningar. Tarketts iq Natural har dock fått betyget Accepteras. Svanen Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv Svanen-märkt liksom hela linoleumsortimentet. 15

16 ingång Balanced Choicemärkningen hjälper dig att välja TRÄGOLV SALSA TRÄGOLV EPOQUE LAMINATGOLV VINTAGE Tarketts Balanced Choice-märkning hjälper dig att snabbt kunna välja mellan olika produkter utifrån ett miljöperspektiv. Här visar vi ett urval av Tarkettprodukter. På vår hemsida hittar du fler Balanced Choice-märkta produkter. LINOLEUM STYLE PLASTGOLV IQ GRANIT PLASTGOLV IQ NATURAL Om Tarkett Utvecklingen går allt snabbare. Ny teknik, nya informationsvägar och nya kundbehov gör tillsammans med globaliseringen och ökade krav på långsiktig hållbarhet att väldigt få företag hinner med utvecklingen och blir riktigt gamla. Tarkett har tillverkat golv sedan 1886 och är ett av de företag som lyckats förändra sig i takt med förändrade behov under årens lopp. All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan 1886 samlas i de golv som produceras idag. Den genuina kunskapen i kombination med den absolut senaste tekniken resulterar i nya, moderna och smarta golvlösningar som är bättre både för användare och för miljö. Tarkett har idag ca anställda i runt 100 länder och är ett av världens största golvföretag med en omsättning av 2,1 miljarder euro år I sortimentet ingår trägolv, linoleumgolv, plastgolv, våtrumsgolv & våtrumsvägg, laminatgolv, textilgolv och sportgolv för inomhusidrotter. Information DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tel : Fax : SUOMI/FINLAND Tarkett Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NORGE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERIGE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM BREEAM SE Svensk Manual för Nybyggnad och Ombyggnad Version 1.0 We shape our buildings; thereafter they

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Blöjor och miljö en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Januari 2004 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 Blöjans historia...3 Hur mycket blöjor använder

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Svanen och EU Ecolabel succéhistorier i nordiska småsamfund

Svanen och EU Ecolabel succéhistorier i nordiska småsamfund Svanen och EU Ecolabel succéhistorier i nordiska småsamfund Innehållsförteckning Förord... 7 Sammanfattning... 9 1. Introduktion... 11 1.1 1.2 Syfte och mål... 11 Omfattning och avgränsning... 11 1.3

Läs mer

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat?

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Erica Bengtsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt-

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer