Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet"

Transkript

1 Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

2 Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet och prestanda, olika miljöaspekter och estetiska faktorer och samtidigt ta hänsyn till ekonomin. Hos oss på Tarkett är miljöfrågorna inte bara teorier, utan något som genomsyrar vårt dagliga arbete med att utveckla och tillverka golv. Vi fokuserar på fyra huvudområden i vårt miljöarbete: Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning Som golvleverantör vill vi lämna tydlig och lättförståelig information om våra produkter inte minst inom miljöområdet - så att våra kunder kan göra ett aktivt och medvetet val av golv. Det är det vi kallar för Balanced Choice. Innehåll Balanced Choice 3 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö 4 5 Resurssnål produktion med låga utsläpp 6 7 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö 8 9 Återvinning och återanvändning Olika miljöcertifieringar Balanced Choice märkning för olika Tarkettprodukter 16 Om Tarkett 16 2

3 Balanced Choice Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till en bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning För att underlätta ditt val lämnar vi detaljerad information om innehållet i alla våra produkter. Välj golv som: n i högre utsträckning är gjorda av naturliga och förnyelsebara råvaror n innehåller stor andel återvunnet material n i sin tur kan återvinnas n har låga emissionsvärden, vilket ger bra inomhusklimat n är fria från skadliga eller riskabla ämnen Tarketts produkter tillverkas i anläggningar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, med regelbundna miljörevisioner. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och följer noga upp : n energikonsumtion n vattenkonsumtion n utsläpp n spill- och avfallshantering n återvinning Vi vill att våra golv skall bidra till en bättre miljö i lokaler där människor bor, arbetar och vistas. Golven skall vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Därför har vi utvecklat golv: n med mycket låga emissionsvärden (VOC) n med goda akustiska egenskaper n med starka ytor som håller länge och inte behöver vax eller polish n med tåliga ytor som är lätta att rengöra utan aggressiva städkemikalier Vi strävar efter att hela tiden öka graden av återvinning i alla steg. Några exempel: n spill från våra plastgolvfabriker blir till nya golv n spån från trägolvstillverkningen värmer våra fabriker n installationsspill från plastgolv samlas in och blir till nya golv Balanced Choice-märkningen hjälper dig välja Tarketts Balanced Choice-märkning ger information om innehållet i våra golv och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Märkningen kommer successivt att finnas för samtliga våra produkter i broschyrer och på vår hemsida. För varje produkt anges: Andelen naturliga råvaror Om produkten är återvinningsbar Andelen förnyelsebara råvaror Andelen återvunnen råvara (produktionsoch installationsspill) < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) 3

4 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Valet av råvaror är viktigt både för produktens tekniska prestanda och dess miljöegenskaper. Vi följer givetvis nationell och europeisk lagstiftning kring kemikalier, t ex REACH, och strävar hela tiden efter att använda råvaror som är säkra ur hälso- och miljöhänseende. Vi har arbetat målmedvetet med detta under lång tid och riskämnen som t ex som bly, tennorganiska föreningar, klorparaffiner och kadmium har vi inte använt på decennier. Vi lär oss mer och mer om kemiska ämnen och deras effekter på människa och miljö och i takt med detta utvecklar vi våra recept och processer för varje ny produktgeneration. De senaste 10 åren har vi målmedvetet ökat användningen av återvunnet material vid produktion och även tagit avgörande steg mot en större andel förnyelsebara råvaror i våra produkter. Några exempel: Våra homogena plastgolv är från och med 2012 helt ftalatfria då vi bytt ut de traditionella mjukgörarna (t ex DINP) mot andra typer. Vi använder istället DINCH som är framtagen för att ersätta ftalater i känsliga applikationer som leksaker, medicinska produkter och livsmedelsförpackningar. Tarkett är först att använda DINCH i golvprodukter. Våra trägolv, laminatgolv och linoleumgolv innehåller till övervägande del förnyelsebara råvaror men även för våra plastgolv arbetar vi med att införa förnyelsebara råvaror steg för steg. I vårt homogena plastgolv iq Natural har vi t ex ersatt traditionella mjukgörare med ricinolja en förnyelsebar råvara som kommer från ricinväxten. Exotiska träslag är ibland förekommande i trägolv. Vi väljer i stället att använda olika infärgningsmetoder, som till exempel värmebehandling, av europeiska träslag och får därmed likartat utseende och funktion utan att använda exotiska träslag. Att välja rätt råvara utifrån människa och miljö handlar för oss också om att ta tillvara resurser i form av återvunnet material i produktionen. Vi återvinner vårt eget produktionsspill vid tillverkning av plastgolv och linoleum. Vi tar även tillvara produktionsspill från andra källor, men har en mycket noggrann kvalitetskontroll på externt spill för att inte få in främmande ämnen i våra produkter. Vi redovisar öppet innehållet i våra produkter i byggvarudeklarationer och varuinformationsblad som finns fritt tillgängliga på vår hemsida. Vi anger CAS-nr för ingående ämnen där så är möjligt. Allt för att våra kunder skall kunna göra ett medvetet val av golv. För alla våra produkter anger vi: Andelen naturliga råvaror Andelen förnyelsebara råvaror 4

5 Vad är förnyelsebara och naturliga råvaror? Förnyelsebar innebär att råvaran växer i naturen. I våra trä- och laminatgolv är långt över 90 % av råvaran förnyelsebar. När vi tillverkar linoleumgolv hämtar vi också de flesta råvaror från växtriket; linolja, harts, kork, trämjöl och jute. Vi har till och med förnyelsebara råvaror i plastgolv; iq Natural innehåller 16 % ricinolja som ersätter andra typer av mjukgörare. Linoleumgolv görs av linolja, kork- och trämjöl, naturharts, jute och färgpigment. Ricinolja utvinns från ricinväxten. Med naturliga råvaror menar vi sådant som förekommer fritt (ej kemiskt bundet) i naturen och som inte betecknas som en knapp eller ändlig resurs. Saltet som används vid tillverkning av PVC och mineraler (sten, lera, kalk) som utgör fyllmedel i plast- och linoleumgolv är naturliga råvaror. Givetvis är även växande råvaror (de förnyelsebara) naturliga. Vad är REACH? REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälso- och miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Vad är DINCH? DINCH är en mjukgörare för PVC som utvecklats speciellt för att ersätta ftalater i känsliga applikationer. Den har använts till livsmedelsförpackningar, medicinska produkter och barnleksaker i drygt 10 år. Tarkett är först att använda den i plastgolv. Det kemiska namnet är (1,2 Cyklohexandikarboxylsyra) och DINCH är kemiskt sett en diisononylester. 5

6 Resurssnål produktion med låga utsläpp Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och de huvudområden vi fokuserar på är: energiförbrukning vattenförbrukning utsläpp till luft och vatten spill- och avfallshantering återvinning Våra fabriker är miljöcertifierade enligt ISO , vilket innebär att vi upprättar miljömål för verksamheten systematiskt övervakar och förbättrar våra miljöprestanda genomgår regelbundna externa och interna miljörevisioner Spill- och avfall från Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby Avfall (g/m 2 ) golv Till deponi Riskavfall Till återvinning Vi jobbar dessutom aktivt med att minska arbetsmiljörisker och effektivisera produktionen i våra egna fabriker genom ett system vi kallar World Class Manufacturing. Vi följer upp tillbud, skador och driftstörningar och upprättar åtgärdsplaner för kontinuerlig förbättring Tarkett vill bidra till ett långsiktigt hållbart skogsbruk med socialt och ekologiskt ansvarstagande och strävar därför efter att köpa råvaror från certifierade skogsbruk. Vattenåtgång vid linoleumfabriken i Narni, Italien Vattenåtgång l/m 2 golv Våra anläggningar för trä- och laminatgolv är FSC och PEFC certifierade, dvs vi har 100% kontroll på varifrån vi får våra råvaror. Vi strävar också efter att alla våra underleverantörer hela vägen tillbaka till skogen skall vara certifierade YTD

7 Vad är FSC och PEFC? FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Deras skogs- och spårbarhetscertifiering är kvitton för bra skogsråvara. De efterföljande leden fram till färdigt trägolv (timmerdepåer, sågverk, torkanläggningar och trägolvsfabriker) kan också få sina processer certifierade för att säkerställa en obruten kedja från skog till färdigt golv, s k Chain of Custody (CoC). FSC finns i alla världsdelar. PEFC har vuxit fram bland skogsägare i Europa som ett trovärdigt certifieringssystem, PEFC/ särskilt lämpat för små och Promoting Sustainable Forest Management medelstora skogsfastigheter. Den bygger på nationella certifieringsstandarder, i linje med internationella riktlinjer, bl a från European Union of Foresters, för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. Standarden syftar till att utveckla ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas. 7

8 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Det är viktigt för oss att våra golv bidrar till att skapa en miljö som är bra för de som arbetar, vistas och bor i lokalerna. Detta kan gälla akustikgolv som bidrar till en bättre ljudmiljö på förskolan, lättstädade golv som inte behöver behandlas med aggressiva kemikalier eller tunga städmetoder eller golvmaterial som i sig avger ett minimum av kemiska ämnen till inomhusluften. Akustikgolv Ljudnivån i förskole- och skolmiljö är ofta ett problem för både barn och vuxna, men med ett akustikgolv kan ljudnivån sänkas och arbetsmiljön bli mer behaglig för alla. För att skapa en ännu bättre ljudmiljö kan akustikgolvet också monteras på bordsskivor eller under möbler. Låter man dessutom golvet gå en meter upp på väggarna förbättras de sammanlagda akustik-egenskaperna radikalt. Lättstädade golv Vi anser att golv ska kunna skötas utan starka städkemikalier och med lätta städmetoder. Våra plastgolv och linoleumgolv är därför försedda med ett ytskikt som gör att golven inte behöver vaxas eller polishbehandlas. De homogena plastgolvens yta kan dessutom torrpoleras maskinellt till i det närmaste nyskick. Låga emissioner till inomhusluft Vi kontrollerar hur mycket lättflyktiga organiska ämnen (s k VOC) som avges från våra golv med en europeisk standardmetod (ISO 16000). Där ställs kravet att VOC-emissionen får vara max 1000 μg/ m 3. Tarkett ställer dock högre krav internt och inga golv från Tarkett avger mer än 100 μg. På våra homogena plastgolv når vi ännu lägre - max 10 μg VOC-emissioner, dvs 100 gånger lägre än det europeiska gränsvärdet. Vi mäter emissionsvärden för samtliga våra golvoch väggprodukter och redovisar resultatet öppet i byggvarudeklarationer och faktablad som lätt laddas ner från vår hemsida. För alla våra produkter anger vi: Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg/m 3 TVOC efter 28 dagar). < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS 8

9 Vad är TVOC? TVOC (Total Volatile Organic Compound) är summan av lättflyktiga organiska ämnen som avges (emitteras) från ett föremål t ex en golvbeläggning. I stort sett allt omkring oss avger VOC-emissioner i större eller mindre omfattning oavsett om föremålen är konstgjorda eller naturliga. Vilka ämnen som avges varierar dock mycket mellan olika föremål. Enligt den europeiska standarden ISO mäts hur de lättflyktiga, organiska ämnena avklingar efter 3 dagar, en vecka och efter 28 dagar. Golvmaterial får enligt ISO avge max 1000 μg/m 3 TVOC. Är 100 μg TVOC mycket? Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter har emissioner som är minst 10 gånger lägre än standardens gränsvärde på 1000 μg. Det finns inga vetenskapligt belagda samband mellan TVOC-emissioner och ohälsa så länge man rör sig i de nivåer som är normala i vanliga inomhusmiljöer (dvs några tusen microgram). Som en jämförelse kan nämnas att en vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. En vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. 9

10 Återvinning och återanvändning Tarkett strävar hela tiden efter att ta tillvara resurser så effektivt som möjligt genom att återvinna spill och använda det till nya produkter eller energiutvinning. Produktionsspill Den största mängden spill vi använder kommer från våra egna produktionsanläggningar. I vår fabrik i Ronneby som tillverkar homogena plastgolv tar vi hand om ca ton produktionsspill årligen. Spillet blandas med jungfrulig råvara vid tillverkning av nya produkter. Även i Clervaux, Luxembourg, finns en anläggning för spillåtervinning. Där hanteras årligen nära ton produktionsspill som kommer från våra fabriker i Frankrike och Tyskland. Vid dessa anläggningar tillverkas heterogena plastgolv och spillet används till baksidesbeläggningar på denna typ av produkter. I genomsnitt består ett plastgolv från Tarkett av ca 23 % återvunnet material. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. Vi har även utvecklat en teknik för att kunna ta om hand om produktionsspill från linoleum. Ungefär 10 % av innehållet i våra linoleumgolv är återvunnet produktionsspill. Vid tillverkning av trägolv sker många moment där träråvaran sågas, fräses och slipas för att få rätt dimensioner. Detta ger upphov till stora mängder träspån. Samtidigt är torkning av träråvaran en viktig del i tillverkningsprocessen. Vi använder därför vårt spånspill till att värma torkugnar och fabrikslokaler i vår trägolvsfabrik i Hanaskog. Träspånen räcker även till att värma lokalerna vid plastgolvfabriken i Ronneby vilket innebär att största delen av bränsle för uppvärmning kommer från Hanaskog. Installationsspill Tarkett har sedan 1966 samlat in plastspill från golvinstallationer och använt det vid tillverkning av nya golv. Sedan mitten av 90-talet gör vi det i Sverige inom ramen för GBR Golvåtervinning. Vi samlar även in installationsspill i egen regi från Norge, Danmark, Finland och ytterligare länder i norra Europa. Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby tog år 2011 hand om 450 ton installationsspill vilket motsvarar kvm golv. Det är kostnadsfritt för våra kunder att vara med i insamlingssystemet och tack vare bra engagemang från golvläggningsföretagen så ökar volymerna för varje år. Av tekniska skäl kan inte allt insamlat spill användas i nya golv. En mindre del går till energiutvinning, men hela 80 % av installationsspillet blir till nya golv. Inget läggs på deponi. Installationsspill och restbitar från läggning av trägolv, laminatgolv och linoleumgolv hanteras bäst genom energiutvinning lokalt i särskilda förbränningsanläggningar tillsammans med övrigt organiskt/brännbart byggspill. 10

11 Ca 10 % av ett plastgolv blir till spill vid installation. Spillet är ofta rent från lim. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. En dator beräknar hur det mixade spillet skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. Golvläggaren lägger spillet i speciella återvinningssäckar märkta med tillverkarens namn. I Sverige heter systemet GBR Golvåtervinning och omfattar de flesta GBR-anslutna plastgolvstillverkare. 67 % av spillet som kommer in via GBR:s system kommer från Tarkettprodukter. Tarketts system för insamling av installationsspill Spillet sorteras för hand. Andra leverantörers spill (från GBR-systemet) sorteras ut och används ej i Tarketts produkter. Säckarna läggs pall-containers. Pallarna går oftast med s k Grön Retur dvs lastbilar som annars skulle gå tomma.alla pallar går till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby. forts 11

12 Utrivna golv Återvinning är bra, men vi måste vara noga med att inte få in oönskade ämnen i kretsloppet. Vill man återvinna gamla utrivna golv så är givetvis energiutvinning ett enkelt alternativ för alla typer av brännbart byggspill. Återvinning av gamla plastgolv till nya produkter innebär en rad utmaningar. Ofta sitter rester av lim och spackel kvar på baksidan av mattan vilket kan vara svårt att få bort. Dessutom ställer vi höga krav på miljöprestanda i de råvaror vi använder till nya golv och i gamla utrivna golv kan det både finnas föroreningar från brukstiden (rengöringsmedel, spill av kemiska ämnen) och råvaror/tillsatser som vi idag inte vill använda vid golvtillverkning. Det finns i dagsläget inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Tarkett arbetar dock aktivt med att finna lösningar och jobbar med nya tekniker för att separera lim/spackel från baksidor, vidareutveckling av beläggningar och limmer för lösläggning m m. Tillsammans med övriga europeiska tillverkare av plastgolv driver vi dessutom en försöksanläggning i Troisdorf, Tyskland där gamla plastgolv tas om hand och omarbetas till råvara för plastindustrin. Anläggningen återvinner ca ton årligen. Av spillet produceras enklare produkter för utomhusbruk t ex lastpallar, bullerplank och vägstolpar. Vi har även ett återvinningsprojekt tillsammans den brittiska butikskedjan Marks & Spencer som använder våra homogena plastplattor i sina butiker. När plattorna rivs ut vid renovering eller ombyggnad mals de ned tillsammans med annat plastspill från renoveringen och omarbetas till stödplattor under trafikkoner. Recyclable (Återvinningsbar) De flesta av våra produkter är återvinningsbara vilket anges med 100% i piktogrammet. Återvinningsbar innebär att det teknisk sett är möjligt att materialåtervinna produkten. Den innehåller inte några ämnen som har särskilda restriktioner för återvinning och produktens sammansättning är sådan att det går att smälta ner eller finfördela den till ny råvara. Recycled content (Återvunnen råvara) Procentsatsen anger den genomsnittliga andelen återvunnet material (produktions- och installationsspill) som använts i produkten som ersättning för jungfrulig råvara. För alla våra produkter anger vi: Utrivna golv från Marks & Spencers butiker blir till stödplattor under trafikkoner. Om produkten är återvinningsbar Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) 12

13 Återvinning liten ordlista: Återanvändning Produkten används igen till samma ändamål utan omarbetning. Exempel: returflaskor, toner-kasetter, färgpatroner mm som rengörs och fylls igen all form av Second hand kläder, bildelar, LP-skivor löslagt, limfritt trägolv som tas ut och läggs på annan plats Materialåtervinning Produkten omarbetas (krossa/mals eller smälts ned) och används som råvara till nya produkter. Exempel: glas/metall/plastförpackningar som smälts ned och blir till nya förpackningar tidningspapper som mals ned och blir till ny pappersråvara spill från plastgolv som smälts ned och blir till nya golv eller andra plastföremål Energiutvinning: Produkten förbränns och energin tas om hand till värme eller kraftproduktion. I norden sker förbränning i anläggningar med noga kontrollerad förbränningstemperatur och rökgasrening för att minimera utsläpp. Deponi: Ej återvinning produkten läggs på tippen. Deponi är idag omgärdat av mycket restriktioner. I Sverige råder förbud mot deponi av organiskt material (t ex trägolv och plastgolv). Fakta om återvinning: Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte skadliga/ oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med den nya REACH lagstiftningen och våra egna allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. Den totala miljöeffekten av återvinning måste också beaktas. Om spillet transporteras långa sträckor och den upparbetade råvaran från spillet får ett relativt lågt värde kan den totala miljönyttan bli negativ. Vid förorenat/okänt spill är det ofta klokare att energiutvinna i närheten där spillet uppkommit. Det krossade och malda läggningsspillet färgbestäms och blandas med jungfrulig råvara till nya plastgolv. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem BASTA Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter för proffsmarknaden är registrerade i BASTA. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. I Sverige arbetar Sweden Green Bulding Council med att anpassa BREEAMs regelverk till svenska förhållanden. Byggvarubedömningen Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån 7 delområden och lämnar omdömen Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Ca 30 Tarkettprodukter är bedömda. Tarketts plastgolv iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet rekommenderas. SILVER Cradle to Cradle Miljöorganisation med grundfilosofin att minimera miljöpåverkan genom frånvaron av skadliga ämnen i produktion och att alla produkter är en del i ett slutet kretslopp där uttjänta produkter antingen blir till nya produkter eller återgår till naturen som nedbrytbara ämnen. Cradle to Cradle certifierar produkter utifrån 5 kriterier som rör resurser, råvaror och socialt ansvar. Produkter kan nå nivåerna Basic, Silver, Guld eller Platina. Både Tarketts linoleumoch trägolvssortiment är godkända på Silver-nivån. För linoleum var vi först i världen att få denna certifiering och för trägolv först i Europa. Dansk Indeklimamærkning Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. Floor Score Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. 14

15 FSC och PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management LEED LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certificeringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I Sverige arbetar Sweden Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till svenska förhållanden. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämne och illaluktande ämnen. Alla Tarketts produkter ligger långt under vad som krävs i bästa klassen M1. REACH REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälsooch miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Sunda Hus Privat, vinstdrivande svenskt miljöbedömningsföretag med många kommunala fastighetsbolag som kunder. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån 5 delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. Ett 60-tal Tarkett-produkter är bedömda. PVC-golv får generellt sett Undviks i Sunda Hus bedömningar. Tarketts iq Natural har dock fått betyget Accepteras. Svanen Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv Svanen-märkt liksom hela linoleumsortimentet. 15

16 ingång Balanced Choicemärkningen hjälper dig att välja TRÄGOLV SALSA TRÄGOLV EPOQUE LAMINATGOLV VINTAGE Tarketts Balanced Choice-märkning hjälper dig att snabbt kunna välja mellan olika produkter utifrån ett miljöperspektiv. Här visar vi ett urval av Tarkettprodukter. På vår hemsida hittar du fler Balanced Choice-märkta produkter. LINOLEUM STYLE PLASTGOLV IQ GRANIT PLASTGOLV IQ NATURAL Om Tarkett Utvecklingen går allt snabbare. Ny teknik, nya informationsvägar och nya kundbehov gör tillsammans med globaliseringen och ökade krav på långsiktig hållbarhet att väldigt få företag hinner med utvecklingen och blir riktigt gamla. Tarkett har tillverkat golv sedan 1886 och är ett av de företag som lyckats förändra sig i takt med förändrade behov under årens lopp. All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan 1886 samlas i de golv som produceras idag. Den genuina kunskapen i kombination med den absolut senaste tekniken resulterar i nya, moderna och smarta golvlösningar som är bättre både för användare och för miljö. Tarkett har idag ca anställda i runt 100 länder och är ett av världens största golvföretag med en omsättning av 2,1 miljarder euro år I sortimentet ingår trägolv, linoleumgolv, plastgolv, våtrumsgolv & våtrumsvägg, laminatgolv, textilgolv och sportgolv för inomhusidrotter. Information DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tel : Fax : SUOMI/FINLAND Tarkett Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NORGE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERIGE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många

Läs mer

HETEROGENEOUS VINYL Acoustic. 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion

HETEROGENEOUS VINYL Acoustic. 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion HETEROGENEOUS VINYL Acoustic Compact Acczent Loose Collection Lay 19 db ljuddämpning, hög slitstyrka och lösläggningsbart - allt i en kollektion Slitstark, ljuddämpande och dessutom lösläggningsbar Acczent

Läs mer

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV EN GLOKAL LEDARE INOM GOLV Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. När vi arbetar med hållbarhetsfrågor,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Homogen rullvara December 2012 iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq One Artikel-nr/ID-begrepp 21200

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Megalit Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Granit Multisafe_2 Varunamn Granit

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Trägolv Viva, Viva Line lackat Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Standard Plus Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

3Säkerställ att ditt val. 2Välj golvmaterial som. 1Välj naturliga och. 4Välj ett golvmaterial. Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice

3Säkerställ att ditt val. 2Välj golvmaterial som. 1Välj naturliga och. 4Välj ett golvmaterial. Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice HOMOGENA PLASTGOLV Gör ett medvetet miljöval med Balanced Choice Tarketts arbete för en långsiktigt hållbar miljö sammanfattas av begreppet Balanced Choice. Balanced Choice är ett förhållningssätt som

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn SoundLogic 1032 Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Prestige 444 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Tapiflex Evolution Salt&Pepper Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Aquarelle Vägg_04 Varunamn Aquarelle Vägg Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Square Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Nano Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Ehrenborg Checker Varunamn

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_iQ Granit Safe.T_2 Varunamn iq

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Omnisport Excel Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Tarkodry Golv_3 Varunamn Tarkodry

Läs mer

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV UVElite RES GER EN RENOVERAD GOLVYTA SOM NÄRMAST KAN JÄMFÖRAS MED NYSKICK. RENOVERINGSSYSTEMET ÄR ETT KOSTNADSEFFEKTIVT, MILJÖANPASSAT OCH TIDSBESPARANDE ALTERNATIV

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One En ny generation plastgolv utan PVC iq One iq One Det nya iq-golvet utan PVC Nu är en ny generation iq-golv här! iq One är liksom Tarketts övriga iq-golv starkt, flexibelt och självklart fritt från både

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD3-Tocc Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 52642733-01-01 Varunamn Bänkskiva i laminat Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2017 ersätter april 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån

Läs mer

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys Framtidens byggvarudeklaration Omvärldsanalys Viktiga omvärldsfaktorer för byggnadsmaterial Ökad drivkraft från frivilliga system för certifiering av byggnader Gemensam marknad inom EU Harmoniserade standarder

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Kährs Original 15 mm Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Zealand Weave 300 och 390 Artikel-nr/ID-begrepp 000512, 000513 Dokument-ID AP000512-13 Varugrupp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID IBD-2014-008 Varunamn ECOsurfaces - Studio Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Gummigolv

Läs mer

Vi har gjort det enkelt att välja rätt.

Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Vi har gjort det enkelt att välja rätt. Miljögranskat sortiment Vi miljögranskar hela vårt sortiment, så att du som kund tryggt ska kunna handla hos oss. Hur går miljögranskningen till? Vi går först igenom

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID FIR-BY-20151113-05-SE Varunamn

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Peggy Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Kährs Original 15 mm Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

iq ONE UTAN PVC HOMOGENT PLASTGOLV

iq ONE UTAN PVC HOMOGENT PLASTGOLV HOMOGENT PLASTGOLV UTAN PVC iq ONE iq One har en perfekt balans mellan design, flexibilitet och slitstyrka och passar bra för utrymmen med höga krav. Den unika sammansättningen utan PVC ger iq One samma

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Artikel-nr/ID-begrepp. Vid ändrad deklaration. Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Kontrollerad utan ändring den

Artikel-nr/ID-begrepp. Vid ändrad deklaration. Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Kontrollerad utan ändring den ! BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Fibrite Sidacoustic Ny deklaration X Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp Vid ändrad

Läs mer

Att välja varor och material...

Att välja varor och material... Att välja varor och material... 1 Materialval Byggsektorn är sannolikt den sektor som omsätter störst mängd farliga ämnen. Sektorns syfte med materialvalsarbetet är att: Undvik att bygga in miljöoch hälsofarliga

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID SI BVD 21 Varunamn Panel av Barrträ vitmålad Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Produktnamn: 0.2 Användningsområde. 0.3 Företagsinformation. Offentlig miljö. Företagets namn:

BYGGVARUDEKLARATION. Produktnamn: 0.2 Användningsområde. 0.3 Företagsinformation. Offentlig miljö. Företagets namn: BYGGVARUDEKLARATION Denna deklaration är upprättad enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd, BYKR mars 2000 0.1 Produktnamn Produktnamn: Kort beskrivning av produkten: Polyflor 2000 PUR 2,0 mm

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Acczent Evolution Salt & Pepper Ny

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Mapeflex MS 45 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-12-10 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 330 Varunamn Hardboard Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2014-05-15

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION Enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd

BYGGVARUDEKLARATION Enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd BYGGVARUDEKLARATION Enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd PRODUKTNAMN: ESSVE TP PLUGG UTFÄRDAD: 2000-12-22 OMARBETAD: VARUGRUPP: Skivinfästningar, plugg ARTIKELNUMMER: 50001, 50003, 50005,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 SUOMEN KUITULEVY OY FINNISH FIBREBOARD LTD BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn Lion hardboard målad Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Sockelelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-02-24 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Dow STYROFOAM Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp Se bilaga med artikelnummer

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Aquarelle Designgolv 3 m Ny deklaration

Läs mer

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex Gyproc AB Box 153 746 24 Bålsta tel 0171-41 54 60 Order/Kundservice tel 0171-41 54 80 Technical Sales & Support www.gyproc.se BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID MISSONIR2 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn LIP Sandspackel Artikel-nr/ID-begrepp 3527454, 2184554 Varugrupp Spackelmassa

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID NOWR6 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn Ultraflex T Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID SI BVD 12 Varunamn Obehandlad furulist Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn FF4F Ek natur Artikel-nr/ID-begrepp SÖSF3008500398312 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Rondine Granitkeramik Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-09-03

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID UZIN KE 603 Komp A, 2011-10-27 Varunamn UZIN KE 603, komponent A Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-11-07 Artikel-nr/ID-begrepp UZKE60310

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Zealand Zeco Concept/Wilton Ny deklaration Änd deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 000510-11

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID SILENCER1 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 1405 Estrad db Varunamn

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 324 Varunamn Bolderaja OSB Contifinish Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 VERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Timbertech 5 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Timbertech TT Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2103-08-26 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC ZERO PVC -FRITT GOLV UPOFLOOR ZERO PVC-FRITT GOLV Fritt från PVC, klor och mjukgörare Fritt från ftalater, halogener och tungmetaller Homogen sammansättning Utmärkt hållbarhet Lätt att lägga Ingen vaxning,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn ACO Quatrix typ1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2008-05-03 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Miljöaspekter arbetsmiljöochmarkmiljö BILAGOR: A:Miljödeklaration B:Materialsäkerhetsdatablad C:LivscykelanalysMErlandssonLVI Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar Miljödeklaration Företagsnamn

Läs mer