Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet"

Transkript

1 Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

2 Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet och prestanda, olika miljöaspekter och estetiska faktorer och samtidigt ta hänsyn till ekonomin. Hos oss på Tarkett är miljöfrågorna inte bara teorier, utan något som genomsyrar vårt dagliga arbete med att utveckla och tillverka golv. Vi fokuserar på fyra huvudområden i vårt miljöarbete: Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning Som golvleverantör vill vi lämna tydlig och lättförståelig information om våra produkter inte minst inom miljöområdet - så att våra kunder kan göra ett aktivt och medvetet val av golv. Det är det vi kallar för Balanced Choice. Innehåll Balanced Choice 3 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö 4 5 Resurssnål produktion med låga utsläpp 6 7 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö 8 9 Återvinning och återanvändning Olika miljöcertifieringar Balanced Choice märkning för olika Tarkettprodukter 16 Om Tarkett 16 2

3 Balanced Choice Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Resurssnål produktion med låga utsläpp Golv som bidrar till en bättre brukarmiljö Återvinning och återanvändning För att underlätta ditt val lämnar vi detaljerad information om innehållet i alla våra produkter. Välj golv som: n i högre utsträckning är gjorda av naturliga och förnyelsebara råvaror n innehåller stor andel återvunnet material n i sin tur kan återvinnas n har låga emissionsvärden, vilket ger bra inomhusklimat n är fria från skadliga eller riskabla ämnen Tarketts produkter tillverkas i anläggningar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, med regelbundna miljörevisioner. Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och följer noga upp : n energikonsumtion n vattenkonsumtion n utsläpp n spill- och avfallshantering n återvinning Vi vill att våra golv skall bidra till en bättre miljö i lokaler där människor bor, arbetar och vistas. Golven skall vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Därför har vi utvecklat golv: n med mycket låga emissionsvärden (VOC) n med goda akustiska egenskaper n med starka ytor som håller länge och inte behöver vax eller polish n med tåliga ytor som är lätta att rengöra utan aggressiva städkemikalier Vi strävar efter att hela tiden öka graden av återvinning i alla steg. Några exempel: n spill från våra plastgolvfabriker blir till nya golv n spån från trägolvstillverkningen värmer våra fabriker n installationsspill från plastgolv samlas in och blir till nya golv Balanced Choice-märkningen hjälper dig välja Tarketts Balanced Choice-märkning ger information om innehållet i våra golv och hur de bidrar till en hållbar utveckling. Märkningen kommer successivt att finnas för samtliga våra produkter i broschyrer och på vår hemsida. För varje produkt anges: Andelen naturliga råvaror Om produkten är återvinningsbar Andelen förnyelsebara råvaror Andelen återvunnen råvara (produktionsoch installationsspill) < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg TVOC per m 3 efter 28 dagar) 3

4 Råvaror som tar hänsyn till människa och miljö Valet av råvaror är viktigt både för produktens tekniska prestanda och dess miljöegenskaper. Vi följer givetvis nationell och europeisk lagstiftning kring kemikalier, t ex REACH, och strävar hela tiden efter att använda råvaror som är säkra ur hälso- och miljöhänseende. Vi har arbetat målmedvetet med detta under lång tid och riskämnen som t ex som bly, tennorganiska föreningar, klorparaffiner och kadmium har vi inte använt på decennier. Vi lär oss mer och mer om kemiska ämnen och deras effekter på människa och miljö och i takt med detta utvecklar vi våra recept och processer för varje ny produktgeneration. De senaste 10 åren har vi målmedvetet ökat användningen av återvunnet material vid produktion och även tagit avgörande steg mot en större andel förnyelsebara råvaror i våra produkter. Några exempel: Våra homogena plastgolv är från och med 2012 helt ftalatfria då vi bytt ut de traditionella mjukgörarna (t ex DINP) mot andra typer. Vi använder istället DINCH som är framtagen för att ersätta ftalater i känsliga applikationer som leksaker, medicinska produkter och livsmedelsförpackningar. Tarkett är först att använda DINCH i golvprodukter. Våra trägolv, laminatgolv och linoleumgolv innehåller till övervägande del förnyelsebara råvaror men även för våra plastgolv arbetar vi med att införa förnyelsebara råvaror steg för steg. I vårt homogena plastgolv iq Natural har vi t ex ersatt traditionella mjukgörare med ricinolja en förnyelsebar råvara som kommer från ricinväxten. Exotiska träslag är ibland förekommande i trägolv. Vi väljer i stället att använda olika infärgningsmetoder, som till exempel värmebehandling, av europeiska träslag och får därmed likartat utseende och funktion utan att använda exotiska träslag. Att välja rätt råvara utifrån människa och miljö handlar för oss också om att ta tillvara resurser i form av återvunnet material i produktionen. Vi återvinner vårt eget produktionsspill vid tillverkning av plastgolv och linoleum. Vi tar även tillvara produktionsspill från andra källor, men har en mycket noggrann kvalitetskontroll på externt spill för att inte få in främmande ämnen i våra produkter. Vi redovisar öppet innehållet i våra produkter i byggvarudeklarationer och varuinformationsblad som finns fritt tillgängliga på vår hemsida. Vi anger CAS-nr för ingående ämnen där så är möjligt. Allt för att våra kunder skall kunna göra ett medvetet val av golv. För alla våra produkter anger vi: Andelen naturliga råvaror Andelen förnyelsebara råvaror 4

5 Vad är förnyelsebara och naturliga råvaror? Förnyelsebar innebär att råvaran växer i naturen. I våra trä- och laminatgolv är långt över 90 % av råvaran förnyelsebar. När vi tillverkar linoleumgolv hämtar vi också de flesta råvaror från växtriket; linolja, harts, kork, trämjöl och jute. Vi har till och med förnyelsebara råvaror i plastgolv; iq Natural innehåller 16 % ricinolja som ersätter andra typer av mjukgörare. Linoleumgolv görs av linolja, kork- och trämjöl, naturharts, jute och färgpigment. Ricinolja utvinns från ricinväxten. Med naturliga råvaror menar vi sådant som förekommer fritt (ej kemiskt bundet) i naturen och som inte betecknas som en knapp eller ändlig resurs. Saltet som används vid tillverkning av PVC och mineraler (sten, lera, kalk) som utgör fyllmedel i plast- och linoleumgolv är naturliga råvaror. Givetvis är även växande råvaror (de förnyelsebara) naturliga. Vad är REACH? REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälso- och miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Vad är DINCH? DINCH är en mjukgörare för PVC som utvecklats speciellt för att ersätta ftalater i känsliga applikationer. Den har använts till livsmedelsförpackningar, medicinska produkter och barnleksaker i drygt 10 år. Tarkett är först att använda den i plastgolv. Det kemiska namnet är (1,2 Cyklohexandikarboxylsyra) och DINCH är kemiskt sett en diisononylester. 5

6 Resurssnål produktion med låga utsläpp Vi strävar kontinuerligt efter att minimera påverkan på miljön när vi tillverkar golv och de huvudområden vi fokuserar på är: energiförbrukning vattenförbrukning utsläpp till luft och vatten spill- och avfallshantering återvinning Våra fabriker är miljöcertifierade enligt ISO , vilket innebär att vi upprättar miljömål för verksamheten systematiskt övervakar och förbättrar våra miljöprestanda genomgår regelbundna externa och interna miljörevisioner Spill- och avfall från Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby Avfall (g/m 2 ) golv Till deponi Riskavfall Till återvinning Vi jobbar dessutom aktivt med att minska arbetsmiljörisker och effektivisera produktionen i våra egna fabriker genom ett system vi kallar World Class Manufacturing. Vi följer upp tillbud, skador och driftstörningar och upprättar åtgärdsplaner för kontinuerlig förbättring Tarkett vill bidra till ett långsiktigt hållbart skogsbruk med socialt och ekologiskt ansvarstagande och strävar därför efter att köpa råvaror från certifierade skogsbruk. Vattenåtgång vid linoleumfabriken i Narni, Italien Vattenåtgång l/m 2 golv Våra anläggningar för trä- och laminatgolv är FSC och PEFC certifierade, dvs vi har 100% kontroll på varifrån vi får våra råvaror. Vi strävar också efter att alla våra underleverantörer hela vägen tillbaka till skogen skall vara certifierade YTD

7 Vad är FSC och PEFC? FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Deras skogs- och spårbarhetscertifiering är kvitton för bra skogsråvara. De efterföljande leden fram till färdigt trägolv (timmerdepåer, sågverk, torkanläggningar och trägolvsfabriker) kan också få sina processer certifierade för att säkerställa en obruten kedja från skog till färdigt golv, s k Chain of Custody (CoC). FSC finns i alla världsdelar. PEFC har vuxit fram bland skogsägare i Europa som ett trovärdigt certifieringssystem, PEFC/ särskilt lämpat för små och Promoting Sustainable Forest Management medelstora skogsfastigheter. Den bygger på nationella certifieringsstandarder, i linje med internationella riktlinjer, bl a från European Union of Foresters, för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. Standarden syftar till att utveckla ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas. 7

8 Golv som bidrar till bättre brukarmiljö Det är viktigt för oss att våra golv bidrar till att skapa en miljö som är bra för de som arbetar, vistas och bor i lokalerna. Detta kan gälla akustikgolv som bidrar till en bättre ljudmiljö på förskolan, lättstädade golv som inte behöver behandlas med aggressiva kemikalier eller tunga städmetoder eller golvmaterial som i sig avger ett minimum av kemiska ämnen till inomhusluften. Akustikgolv Ljudnivån i förskole- och skolmiljö är ofta ett problem för både barn och vuxna, men med ett akustikgolv kan ljudnivån sänkas och arbetsmiljön bli mer behaglig för alla. För att skapa en ännu bättre ljudmiljö kan akustikgolvet också monteras på bordsskivor eller under möbler. Låter man dessutom golvet gå en meter upp på väggarna förbättras de sammanlagda akustik-egenskaperna radikalt. Lättstädade golv Vi anser att golv ska kunna skötas utan starka städkemikalier och med lätta städmetoder. Våra plastgolv och linoleumgolv är därför försedda med ett ytskikt som gör att golven inte behöver vaxas eller polishbehandlas. De homogena plastgolvens yta kan dessutom torrpoleras maskinellt till i det närmaste nyskick. Låga emissioner till inomhusluft Vi kontrollerar hur mycket lättflyktiga organiska ämnen (s k VOC) som avges från våra golv med en europeisk standardmetod (ISO 16000). Där ställs kravet att VOC-emissionen får vara max 1000 μg/ m 3. Tarkett ställer dock högre krav internt och inga golv från Tarkett avger mer än 100 μg. På våra homogena plastgolv når vi ännu lägre - max 10 μg VOC-emissioner, dvs 100 gånger lägre än det europeiska gränsvärdet. Vi mäter emissionsvärden för samtliga våra golvoch väggprodukter och redovisar resultatet öppet i byggvarudeklarationer och faktablad som lätt laddas ner från vår hemsida. För alla våra produkter anger vi: Emissionen av lättflyktiga organiska ämnen (μg/m 3 TVOC efter 28 dagar). < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS 8

9 Vad är TVOC? TVOC (Total Volatile Organic Compound) är summan av lättflyktiga organiska ämnen som avges (emitteras) från ett föremål t ex en golvbeläggning. I stort sett allt omkring oss avger VOC-emissioner i större eller mindre omfattning oavsett om föremålen är konstgjorda eller naturliga. Vilka ämnen som avges varierar dock mycket mellan olika föremål. Enligt den europeiska standarden ISO mäts hur de lättflyktiga, organiska ämnena avklingar efter 3 dagar, en vecka och efter 28 dagar. Golvmaterial får enligt ISO avge max 1000 μg/m 3 TVOC. Är 100 μg TVOC mycket? Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter har emissioner som är minst 10 gånger lägre än standardens gränsvärde på 1000 μg. Det finns inga vetenskapligt belagda samband mellan TVOC-emissioner och ohälsa så länge man rör sig i de nivåer som är normala i vanliga inomhusmiljöer (dvs några tusen microgram). Som en jämförelse kan nämnas att en vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. En vanlig dagstidning avger ca 3000 μg TVOC när den tryckfärsk läggs i brevinkastet på morgonen. 9

10 Återvinning och återanvändning Tarkett strävar hela tiden efter att ta tillvara resurser så effektivt som möjligt genom att återvinna spill och använda det till nya produkter eller energiutvinning. Produktionsspill Den största mängden spill vi använder kommer från våra egna produktionsanläggningar. I vår fabrik i Ronneby som tillverkar homogena plastgolv tar vi hand om ca ton produktionsspill årligen. Spillet blandas med jungfrulig råvara vid tillverkning av nya produkter. Även i Clervaux, Luxembourg, finns en anläggning för spillåtervinning. Där hanteras årligen nära ton produktionsspill som kommer från våra fabriker i Frankrike och Tyskland. Vid dessa anläggningar tillverkas heterogena plastgolv och spillet används till baksidesbeläggningar på denna typ av produkter. I genomsnitt består ett plastgolv från Tarkett av ca 23 % återvunnet material. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. Vi har även utvecklat en teknik för att kunna ta om hand om produktionsspill från linoleum. Ungefär 10 % av innehållet i våra linoleumgolv är återvunnet produktionsspill. Vid tillverkning av trägolv sker många moment där träråvaran sågas, fräses och slipas för att få rätt dimensioner. Detta ger upphov till stora mängder träspån. Samtidigt är torkning av träråvaran en viktig del i tillverkningsprocessen. Vi använder därför vårt spånspill till att värma torkugnar och fabrikslokaler i vår trägolvsfabrik i Hanaskog. Träspånen räcker även till att värma lokalerna vid plastgolvfabriken i Ronneby vilket innebär att största delen av bränsle för uppvärmning kommer från Hanaskog. Installationsspill Tarkett har sedan 1966 samlat in plastspill från golvinstallationer och använt det vid tillverkning av nya golv. Sedan mitten av 90-talet gör vi det i Sverige inom ramen för GBR Golvåtervinning. Vi samlar även in installationsspill i egen regi från Norge, Danmark, Finland och ytterligare länder i norra Europa. Tarketts plastgolvsfabrik i Ronneby tog år 2011 hand om 450 ton installationsspill vilket motsvarar kvm golv. Det är kostnadsfritt för våra kunder att vara med i insamlingssystemet och tack vare bra engagemang från golvläggningsföretagen så ökar volymerna för varje år. Av tekniska skäl kan inte allt insamlat spill användas i nya golv. En mindre del går till energiutvinning, men hela 80 % av installationsspillet blir till nya golv. Inget läggs på deponi. Installationsspill och restbitar från läggning av trägolv, laminatgolv och linoleumgolv hanteras bäst genom energiutvinning lokalt i särskilda förbränningsanläggningar tillsammans med övrigt organiskt/brännbart byggspill. 10

11 Ca 10 % av ett plastgolv blir till spill vid installation. Spillet är ofta rent från lim. Spillet krossas och mixas i vår egen återvinningsanläggning i Ronneby. En dator beräknar hur det mixade spillet skall blandas med övriga råvaror för att producera ett nytt Tarkettgolv med rätt färg. Golvläggaren lägger spillet i speciella återvinningssäckar märkta med tillverkarens namn. I Sverige heter systemet GBR Golvåtervinning och omfattar de flesta GBR-anslutna plastgolvstillverkare. 67 % av spillet som kommer in via GBR:s system kommer från Tarkettprodukter. Tarketts system för insamling av installationsspill Spillet sorteras för hand. Andra leverantörers spill (från GBR-systemet) sorteras ut och används ej i Tarketts produkter. Säckarna läggs pall-containers. Pallarna går oftast med s k Grön Retur dvs lastbilar som annars skulle gå tomma.alla pallar går till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby. forts 11

12 Utrivna golv Återvinning är bra, men vi måste vara noga med att inte få in oönskade ämnen i kretsloppet. Vill man återvinna gamla utrivna golv så är givetvis energiutvinning ett enkelt alternativ för alla typer av brännbart byggspill. Återvinning av gamla plastgolv till nya produkter innebär en rad utmaningar. Ofta sitter rester av lim och spackel kvar på baksidan av mattan vilket kan vara svårt att få bort. Dessutom ställer vi höga krav på miljöprestanda i de råvaror vi använder till nya golv och i gamla utrivna golv kan det både finnas föroreningar från brukstiden (rengöringsmedel, spill av kemiska ämnen) och råvaror/tillsatser som vi idag inte vill använda vid golvtillverkning. Det finns i dagsläget inget tekniskt eller logistiskt fungerande storskaligt system för materialåtervinning av gamla golv. Tarkett arbetar dock aktivt med att finna lösningar och jobbar med nya tekniker för att separera lim/spackel från baksidor, vidareutveckling av beläggningar och limmer för lösläggning m m. Tillsammans med övriga europeiska tillverkare av plastgolv driver vi dessutom en försöksanläggning i Troisdorf, Tyskland där gamla plastgolv tas om hand och omarbetas till råvara för plastindustrin. Anläggningen återvinner ca ton årligen. Av spillet produceras enklare produkter för utomhusbruk t ex lastpallar, bullerplank och vägstolpar. Vi har även ett återvinningsprojekt tillsammans den brittiska butikskedjan Marks & Spencer som använder våra homogena plastplattor i sina butiker. När plattorna rivs ut vid renovering eller ombyggnad mals de ned tillsammans med annat plastspill från renoveringen och omarbetas till stödplattor under trafikkoner. Recyclable (Återvinningsbar) De flesta av våra produkter är återvinningsbara vilket anges med 100% i piktogrammet. Återvinningsbar innebär att det teknisk sett är möjligt att materialåtervinna produkten. Den innehåller inte några ämnen som har särskilda restriktioner för återvinning och produktens sammansättning är sådan att det går att smälta ner eller finfördela den till ny råvara. Recycled content (Återvunnen råvara) Procentsatsen anger den genomsnittliga andelen återvunnet material (produktions- och installationsspill) som använts i produkten som ersättning för jungfrulig råvara. För alla våra produkter anger vi: Utrivna golv från Marks & Spencers butiker blir till stödplattor under trafikkoner. Om produkten är återvinningsbar Andelen återvunnen råvara (produktions- och installationsspill) 12

13 Återvinning liten ordlista: Återanvändning Produkten används igen till samma ändamål utan omarbetning. Exempel: returflaskor, toner-kasetter, färgpatroner mm som rengörs och fylls igen all form av Second hand kläder, bildelar, LP-skivor löslagt, limfritt trägolv som tas ut och läggs på annan plats Materialåtervinning Produkten omarbetas (krossa/mals eller smälts ned) och används som råvara till nya produkter. Exempel: glas/metall/plastförpackningar som smälts ned och blir till nya förpackningar tidningspapper som mals ned och blir till ny pappersråvara spill från plastgolv som smälts ned och blir till nya golv eller andra plastföremål Energiutvinning: Produkten förbränns och energin tas om hand till värme eller kraftproduktion. I norden sker förbränning i anläggningar med noga kontrollerad förbränningstemperatur och rökgasrening för att minimera utsläpp. Deponi: Ej återvinning produkten läggs på tippen. Deponi är idag omgärdat av mycket restriktioner. I Sverige råder förbud mot deponi av organiskt material (t ex trägolv och plastgolv). Fakta om återvinning: Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte skadliga/ oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med den nya REACH lagstiftningen och våra egna allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi kraftigt skärpt våra rutiner vid all hantering av återvunna råvaror. Den totala miljöeffekten av återvinning måste också beaktas. Om spillet transporteras långa sträckor och den upparbetade råvaran från spillet får ett relativt lågt värde kan den totala miljönyttan bli negativ. Vid förorenat/okänt spill är det ofta klokare att energiutvinna i närheten där spillet uppkommit. Det krossade och malda läggningsspillet färgbestäms och blandas med jungfrulig råvara till nya plastgolv. 13

14 Miljömärkningar och certifieringssystem BASTA Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper. Samtliga Tarketts golv- och väggprodukter för proffsmarknaden är registrerade i BASTA. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklat av Building Research Establishment i England. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. En byggnads totala miljöprestanda värderas och man kan uppnå 5 olika nivåer - från Passed till Outstanding. Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del av bedömningen för byggnadens miljöprestanda. I Sverige arbetar Sweden Green Bulding Council med att anpassa BREEAMs regelverk till svenska förhållanden. Byggvarubedömningen Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljöoch hälsoegenskaper utifrån 7 delområden och lämnar omdömen Undviks, Accepteras eller Rekommenderas. Ca 30 Tarkettprodukter är bedömda. Tarketts plastgolv iq golv är de första PVC-golv som fått omdömet rekommenderas. SILVER Cradle to Cradle Miljöorganisation med grundfilosofin att minimera miljöpåverkan genom frånvaron av skadliga ämnen i produktion och att alla produkter är en del i ett slutet kretslopp där uttjänta produkter antingen blir till nya produkter eller återgår till naturen som nedbrytbara ämnen. Cradle to Cradle certifierar produkter utifrån 5 kriterier som rör resurser, råvaror och socialt ansvar. Produkter kan nå nivåerna Basic, Silver, Guld eller Platina. Både Tarketts linoleumoch trägolvssortiment är godkända på Silver-nivån. För linoleum var vi först i världen att få denna certifiering och för trägolv först i Europa. Dansk Indeklimamærkning Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är ett frivilligt märkningssystem för byggvaror och produkter som påverkar inomhusluften. Tarketts samtliga trägolv med Proteco lack och laminatgolv är godkända enligt DIM. Floor Score Amerikanskt system för att mäta och certifiera golvprodukter utifrån deras emissionsegenskaper. Floor Score är kopplat till LEEDs krav på lågemitterande byggmaterial. 14

15 FSC och PEFC Två globala och konkurrerande miljöcertifieringssystem som syftar till att skogsbruk ska vara miljömässigt hållbara och med ett socialt ansvarstagande för lokala intressen och utveckling. Tarketts tillverkning av trä och laminatgolv är FSC- och PEFC Chain of Custody - certifierade. PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management LEED LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certificeringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. LEED är således inte en certifiering för byggnadsmaterial utan för själva byggnaden. I Sverige arbetar Sweden Green Building Council med att anpassa LEEDs regelverk till svenska förhållanden. M1 Emissionsklassificering av byggnadsmaterial i Finland. Kriterierna är lika för alla byggprodukter och tester av följande görs: TVOC, formaldehyd, ammoniak, carcinogena ämne och illaluktande ämnen. Alla Tarketts produkter ligger långt under vad som krävs i bästa klassen M1. REACH REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Det är en tvingande EU-förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemikalier. Kemikalier som produceras inom EU eller importeras måste registreras och testas med avseende på hälsooch miljöaspekter. Alla råvaror i Tarketts produkter uppfyller kraven i REACH. Sunda Hus Privat, vinstdrivande svenskt miljöbedömningsföretag med många kommunala fastighetsbolag som kunder. Man gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån 5 delområden och lämnar omdömena A, B, C eller D i kombination med en poängsumma. Ett 60-tal Tarkett-produkter är bedömda. PVC-golv får generellt sett Undviks i Sunda Hus bedömningar. Tarketts iq Natural har dock fått betyget Accepteras. Svanen Nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Tarkett har ett 14 mm lamellparkettgolv Svanen-märkt liksom hela linoleumsortimentet. 15

16 ingång Balanced Choicemärkningen hjälper dig att välja TRÄGOLV SALSA TRÄGOLV EPOQUE LAMINATGOLV VINTAGE Tarketts Balanced Choice-märkning hjälper dig att snabbt kunna välja mellan olika produkter utifrån ett miljöperspektiv. Här visar vi ett urval av Tarkettprodukter. På vår hemsida hittar du fler Balanced Choice-märkta produkter. LINOLEUM STYLE PLASTGOLV IQ GRANIT PLASTGOLV IQ NATURAL Om Tarkett Utvecklingen går allt snabbare. Ny teknik, nya informationsvägar och nya kundbehov gör tillsammans med globaliseringen och ökade krav på långsiktig hållbarhet att väldigt få företag hinner med utvecklingen och blir riktigt gamla. Tarkett har tillverkat golv sedan 1886 och är ett av de företag som lyckats förändra sig i takt med förändrade behov under årens lopp. All den kunskap och hantverkstradition som finns i företaget sedan 1886 samlas i de golv som produceras idag. Den genuina kunskapen i kombination med den absolut senaste tekniken resulterar i nya, moderna och smarta golvlösningar som är bättre både för användare och för miljö. Tarkett har idag ca anställda i runt 100 länder och är ett av världens största golvföretag med en omsättning av 2,1 miljarder euro år I sortimentet ingår trägolv, linoleumgolv, plastgolv, våtrumsgolv & våtrumsvägg, laminatgolv, textilgolv och sportgolv för inomhusidrotter. Information DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tel : Fax : SUOMI/FINLAND Tarkett Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) NORGE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SVERIGE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax :

VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Ehrenborg Checker Varunamn

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content

WE LOVE VINYL. Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA. PHTHALATE FREE Technology. *except for recycled content WE LOVE VINYL Kollektion 2015 SLITSTARKT I VARDAGEN HEMMA PHTHALATE FREE Technology *except for recycled content Tarkett Extra / Remy Black White DEN NYA GENERATIONENS VINYLGOLV Starfloor Click 30 / Retro

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Nya. Aquarelle. tarkett. med Aquarelle Våtrumskollektion

Nya. Aquarelle. tarkett. med Aquarelle Våtrumskollektion Nya tarkett Aquarelle Lättskött, vattentätt och SNYGGT med Aquarelle Våtrumskollektion Design och funktion Badrummet betyder allt mer för vårt välbefinnande. Här blir du pigg och fräsch efter en uppfriskande

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT ATT BYGGA MILJÖANPASSAT En handbok för dig som tänker på framtiden Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanens vision är ett hållbart samhälle

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

bulletin board pinboard linoleum

bulletin board pinboard linoleum bulletin board pinboard linoleum bulletin board PINBOARD LINOLEUM Anslagstavlor i linoleum, BULLETIN BOARD, är en enkel och praktisk lösning för att dela dina tankar. Ett smidigt sätt att skapa kreativa

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning Tarkodry Floor* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och

Läs mer

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG ATT ANVÄNDA PAPPER KAN VARA EN MILJÖVÄNLIG HANDLING, MEN DE FLESTA VET INTE DET. Hervé Poncin Antalis Chief Operating Officer Som ledande internationell leverantör

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning TarkoDry Wall* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik Tarkett TarkoDry Wall kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011

Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 Tufft Tryggt Tåligt LAMINATGOLV 2011 2 Lugn, behåll skorna på när du dansar! Upplev den säkra känslan med ett nytt laminatgolv från Tarkett. När du bjuder upp hemma i vardagsrummet kan du helt njuta av

Läs mer

PVC idag och imorgon

PVC idag och imorgon PVC idag och imorgon Branschen har lyssnat och utvecklats Pvc-plasten började användas för mer än 70 år sedan och blev snabbt populär inom många olika användningsområden. PVC är därför både en av de äldsta

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn Materialutveckling Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn 1 Mats Ericson vem? 51 Örbyhus Luleå Linköping Luleå Blekinge Lysmask år ung, bor i Karlshamn uppvuxen i Norra Uppland Civilingenjör Maskin/Material

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer