Training and Consulting Utbildningar inom automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Training and Consulting Utbildningar inom automation"

Transkript

1 Training and Consulting Utbildningar inom automation

2 Festo Din partner inom teknikutbildning Företagets personal, produktion och produkter är de tre viktigaste komponenterna när det gäller att omvandla kunskap till praktisk handling. I samverkan lägger de grunden för att företaget skall uppnå sina mål och få ekonomisk framgång. Produktion (Organisation och ny teknik) Utbildningsbehov Festo kompetensmodell kombinerar social, ekonomisk och teknisk kompetens vilket ger ett framgångsrikt lärande på alla nivåer i företaget. Produkter (Företagsstrategier och mål) Festo kompetensmodell Personal (Kompetens och motivering) Integrerat lärande Förståelse är nyckeln Användbar kunskap Grundläggande såväl som påbyggnadsutbildning måste integreras på ett framgångsrikt sätt i företagets utveckling och längs hela värdekedjan. Festo kan erbjuda dig en analys av ditt företags utbildningsbehov, Training Needs Analysis, och sedan bistå med alla former av utbildning. Festo erbjuder såväl öppna kurser som skräddarsydda utbildningar, workshops och konsulttjänster, allt enligt dina speciella behov och förutsättningar. På så sätt utnyttjas befintliga kunskaper inom företaget samtidigt som nya kunskaper direkt kan omsättas i praktiken. Det är naturligt att människor kommunicerar med varandra på sina arbetsplatser. Däremot är det inte lika säkert att två personer som säger samma sak, verkligen också menar samma sak! Allt mer komplexa arbetsuppgifter och kortare projekttider skapar nya utmaningar för både chefer, tekniker och operatörer. Detta är några av orsakerna till att vi anser det nödvändigt att fortsätta utveckla kommunikationsmedlen på företagen såväl som den tekniska kompetensen. Den största utmaningen och nyckeln till framgång vid all kompetensutveckling, utgår från behovet hos tre faktorer personal, produktion och produkter. I samverkan, med rätt kunskap som omvandlas till praktisk handling, skapas ett företag med ekonomisk framgång.

3 Teknik Pneumatik Pneumatik-grundkurs Pneumatik i automatiserade system Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos pneumatiska komponenter samt kunna framställa ritningsunderlag för olika pneumatiska system. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pneumatik och innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos automatiserade system. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter samt styrning med hjälp av PLC. Kursen innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, Drifts- och underhållspersonal, produktionstekniker samt alla montörer, mekaniker, elektriker, som arbetar med pneumatiska produktionstekniker samt alla anläggningar. som arbetar med pneumatiska anläggningar. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Elektriska givare/sensorer Sekvensstyrning Blockmonterade ventiler Ventiler och cylindrar Ventilterminal med PLC Dokumentation och schemaläsning Styrning via operatörspanel Vakuumteknik Hängande last Logiska styrningar Proportionalventiler Hastighetsreglering Kolvstångslösa cylindrar Simulering med FluidSIM Flödesgivare Exempel på automatiserade system 3 dagar Simulering med FluidSIM 2 dagar 3

4 Teknik Pneumatik Pneumatik och säkerhet Konstruktion och dimensionering Kursen vänder sig till alla som vill få fördjupad kunskap om säkerhetsaspekterna vid uppbyggnad av pneumatiska system. Deltagaren får kunskap om komponentval och olika pneumatiska grundkopplingar utifrån ställda säkerhetskrav. Deltagaren får lära sig att hantera moderna mjukvaror, vilka underlättar arbetet vid konstruktion av pneumatiska system och dess dimensionering av slang, cylindrar, vakuum m.m. Därmed erhålls tillräckliga kunskaper för att kunna dimensionera en pneumatisk anläggning, avseende hastighet, kraft och ekonomi. Vi går igenom olika kontrollsekvenser, säkerhetssymboler och pneumatiska kopplingar samt den nya säkerhetsstandarden. Kursen innehåller även avsnitt om riskbedömning. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver ett säkerhetsperspektiv i sitt arbete med pneumatiska anlägg- ningar. Övrigt Kursen genomförs tillsammans med en specialist inom maskinsäkerhet. Nya säkerhetsstandarden EN ISO och Hängande last och säkerhet Positionering av cylindrar Proportionalteknik och säkerhet Nödstopp Säkerhetsapplikationer Återstart Riskbedömning Simulering med FluidSIM 4 2 dagar Med dessa kunskaper kan deltagaren uppnå den kompetens som krävs för att kunna välja de lämpligaste komponenterna för en given applikation. Motsvarande Pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver kunskaper om kompo- nentval och dimensionering. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Utveckling av praktiska problem till layouter och pneumatiska/elektriska kopplingsscheman Kostnadsaspekter Schemaritning och konstruktion Komponentval och dimensionering av: slangar, ventiler, cylindrar, dämpare, gripdon m.m. Ritning och simulering i FluidSIM 2 dagar

5 Teknik Styrteknik PLC-grundkurs med CoDeSys PLC-styrning av el-axlar (E-drives) Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen hos PLCsystem. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i förreglerings- och sekvensteknik genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Därmed uppnås en ökad förståelse för programmeringslösningar, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen samt underlättar kommunikationen på arbetsplatsen. Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen i ett system med el-axlar och dess PLC-styrning. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i programmering av operatörspanel (HMI) och kommunikationen mellan HMI och PLC. Med denna kurs uppnås en ökad förståelse för programmering av system med el-axlar och motordrifter, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Grundläggande datakunskaper Motsvarande PLC-grundkurs från Festo Underhållspersonal, programmerare, elektriker och automationstekniker samt alla som arbetar med PLC-styrningar på arbetsplatsen. Automationstekniker, programmerare och elektriker samt alla som arbetar med PLC-styrningar och motordrifter (servoteknik) på arbetsplatsen. Operatörspanel (HMI) Kommunikation HMI PLC Profibus DP CAN-Open Analog signalhantering Kommunikationsmöjligheter Motorstyrning och servoteknik Positionering av elaxlar Felsökning Dokumentation Programmering av applikationer 3 dagar PLCns uppbyggnad Förregleringsteknik Timers och räknare Analog signalhantering Sekvensprogrammering Genomgång av de i IEC ingående programspråken Kort om kommunikationsbussar Felsökning med hjälp av mjukvara Dokumentation Programmering och simulering 3 dagar 5

6 Teknik Styrteknik och reglerteknik Styrteknik för lärare Processautomation (Reglerteknik grundkurs) Kursen ger dig den tekniska kompetensen för att själv kunna genomföra kurser som Styrteknik A och delvis Styrteknik B. Under kursen får du en genomgång av våra hjälpmedel som ger dig nya infallsvinklar i din pedagogik. Deltagaren kommer efter genomgången kurs att kunna grunderna inom reglerteknik. Kursen ger kunskaper i hanteringen av de ingående teknikområdena (mät-, styr- och reglerteknik) i ett system, utifrån de komponenter som finns i processen. Lärare och utbildare som undervisar i kurserna Styrteknik A och B eller motsvarande. Med uppnådd kunskapsnivå kommer deltagaren få nya infallsvinklar för att kunna lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Kursdeltagarens nya kunskaper underlättar och förenklar den företagsinterna kommunikationen vad gäller problem och lösningar inom processautomation. All teori varvas löpande med praktiska övningar i en industriell processanläggning. Pedagogiska aspekter Pneumatik och elpneumatik PLC-programmering Ritning och simulering i FluidSIM Användandet av EasyPort Styrning via extern PLC av objekt i Fluid-SIM och EasyVeep 2,5 dagar Operatörer, drifts- och underhållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en processindustri. Elektriska grundbegrepp Reglersystemets komponenter: mätdon, pådragsdon, regulatorn Givarkarakteristik Stegsvar och tidskonstant Processförstärkning P-, PI- och PID-funktion Optimering av processer 3 dagar 6

7 Teknik Hydraulik Hydraulik-grundkurs Hydraulik-fortsättningskurs Kursdeltagaren kommer att lära sig standardfunktioner inom hydraulik och få kännedom om olika metoder för styrning av sekvenser och riskerna med dessa. Deltagaren kommer att känna till aktuella standarder för hydraulik, kunna genomföra normalt underhåll av hydrauliska anläggningar och logisk felsökning med hjälp av hydraulikschema. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktionerna inom elektrohydrauliken kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning och kunna använda sig av väg-tid diagram samt SFC (Sequential Function Chart). Deltagaren skall kunna utnyttja PLC-system för styrning av hydrauliska system. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Motsvarande hydraulik-grundkurs från Festo Kursen vänder sig till mekaniker, ingenjörer, tekniker och underhålls- Kursen vänder sig till elektriker, personal samt alla som jobbar med ingenjörer, tekniker och underhålls- hydrauliska system. personal samt alla som jobbar med hydrauliska system Grundläggande fysikaliska principer Arbetselement Analoga signaler Ventiler och ventilblock Hastighetsreglering Standardlösningar för styrning av Kort om proportionalhydraulik kraft, hastighet och rörelseriktning Pumpar och styrningar Drift och underhåll Energibesparing Säkerhet Monteringsteknik Effekt och verkningsgrad Förebyggande underhåll och Symboler enligt ISO 1219 felsökning PLCns funktion i ett system Olika lösningar för styrning av kraft, Simulering med FluidSIM hastighet och rörelseriktning Säkerhet på en högre nivå 3 dagar Enkel programmering av PLC-system Simulering med FluidSIM 3 dagar 7

8 Teknik Hydraulik och företagsanpassade kurser Företagsanpassade kurser, Workshops och Training Needs Analyses Proportionalhydraulik Kursen ger deltagaren kunskap om funktion och styrning gällande proportionalhydraulik samt grundkopplingar för industriellt bruk. Deltagarna lär sig ställa in parametrar och köra igång proportionalhydrauliska system. Vidare lär sig deltagarna att underhålla hydrauliska anläggningar, genomföra logisk felsökning med hjälp av scheman och även att utnyttja PLCn vid felsökning. Kursen varvar teori med praktiska övningar. 8 Motsvarande hydraulikfortsättningskurs från Festo. Kursen vänder sig till elektriker, ingenjörer, tekniker och underhållspersonal samt alla som jobbar med avancerade hydrauliska system. Proportionalventiler Proportionalförstärkare Analoga- och digitala börvärden Industriella grundkopplingar Lastavkänning Servoventiler PLC-system Simulering med FluidSIM 2 dagar Festo erbjuder företagsanpassade utbildningar som genomförs hos oss eller på ert företag. Innehållet kan vara enbart inom ett område (t.ex. pneumatik) eller vara en kombination av flera olika områden. Nivå och innehåll kan därigenom anpassas efter behov och förutsättningar. Utbildningen blir skräddarsydd för varje enskilt företag och resultatet blir maximal inlärning, med målet att nå en effektivare produktion. Workshops skiljer sig från våra kurser genom att de är kortare och ger djupare användarkunskaper om en eller ett fåtal produkter. En workshop är ett utmärkt tillfälle till fördjupande kunskaper vid installation och igångkörning av t.ex. servosystem med el-axlar och motordrifter, ventilterminaler och övriga komplexa produkter från Festo. Samtidigt som vi går igenom grunderna, tittar vi även på möjligheterna med den aktuella applikationen. Training Needs Analyses ger dig helt skräddarsydda utbildningar utifrån personalens egna testresultat, den teknik som används i produktionen och de företagsmässiga målen som gäller för produkterna som produceras. Därmed utvecklas utbildningarna utifrån verkliga behov och inte utifrån vad man tror behövs. Begär mer information, så hittar vi en lösning!

9 Produktion och organisation Produktionsutveckling TPM-grundkurs Lean Production grundkurs Kursen ger kunskap om förebyggande underhåll och ständiga förbättringar enligt TPM-konceptet (Total Productivity Maintenance). Målet med kursen är att maskinoperatörerna självständigt skall kunna utföra underhåll på sin arbetsplats/maskin inom ramen för det övergripande TPM-projektet. Kursen går igenom ämnen som omgivningsmiljö, felsökning m.m. och ger deltagaren förståelse för sin del i kvalitetskedjan. Deltagarna får även insikt i hur TPM arbetet skall bedrivas på ett strukturerat sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Kursen skall skapa förståelse och insyn för konceptet Lean Production hos kursdeltagaren och hur detta bidrar till en effektivare produktion. Ett produktionsspel (Lean-spel) används för att simulera tillverkningen i ett företag. Deltagarna analyserar, tar beslut om förändringar med hjälp av erhållna metoder och verktyg, korrigerar och genomför simulering på nytt och läser av effekterna, o.s.v... Viss produktionserfarenhet Maskinoperatörer, drifts- och under- hållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en automatiserad produktion. Övrigt Kursen genomförs företagsanpassad Vad är TPM/TPU och OEE Mätmetoder för OEE TPM, ett förbättringsverktyg Förbättringsverktyg: 5S, SMED, PDCA Felsökningsmetoder De stora förlusterna Checklista (praktisk övning) Förebyggande underhåll Deltagarna skall efter kursen ha uppnått förståelse och insyn för hur konceptet Lean Production kan bidra till att effektivisera produktionen i ett tillverkande företag. VD, produktionschefer, projektledare, produktionsledare, produktionstekni- ker och all produktionspersonal. Historik och bakgrund Lean-verktyg och Lean-spel Kanban, JIT Värdeflödesanalys Cykeltid och takttid Förbrukningsstyrd produktion Teamarbete och kommunikation 1 dag Beror på förkunskaper och mål 9

10 Produktion och organisation Produktionsutveckling Analys och design av värdeflöden Maskinsäkerhet CE-märkning Deltagarna skall efter kursen, i sitt eget företag, kunna genomföra en värdeflödesanalys och upprätta en handlingsplan för genomförande av åtgärder. I kursen går vi igenom metoder och verktyg för analys av värdeflödets förbättringar. Deltagarna tränar aktivt med olika verktyg och genomför en värdeflödesanalys i ett verkligt företag. Kursen ger deltagarna en gemensam syn på hur CE märkningsfrågorna skall hanteras för att undvika onödiga diskussioner med icke kalkylerade kostnader som följd. CE-märkning är ett viktigt område att vara uppdaterad inom, då företagen själva ansvarar både för sina produkter på marknaden såväl som den maskinpark de använder. Deltagarna uppmanas ta med egna frågor och problem till kursen. Tekniker, konstruktörer, projekt- ledare, produktionspersonal och alla som arbetar med produktionsutveck- Tekniker, konstruktörer och projekt- ling och förbättringar. ledare som i sitt arbete har att hand- lägga CE-märkningsfrågor. Värdeflödesanalys Metoder och verktyg Maskindirektiv Handlingsplan Lågspänningsdirektiv Eliminering av flaskhalsar EMC-direktiv Effektivare flöden Användardirektiv Aktiv träning i ett verkligt Tillverkningsdokumentation företag CE-märkningsproceduren Befintliga maskinanläggningar 2 dagar Aktuella frågor och diskussioner 1 dagar 10

11 Övrig information Samarbetspartners Kurspartner (FACT) Kursmaterial Kursanmälan och mer information Festo har ett nära samarbete inom utbildning med följande företag och organisationer. Sågtjänst som är en gemensamt ägd inköpsorganisation av sågver- Företag och organisationer som har certifierats till en Festo kurspartner, genomför våra ordinarie kurser med egna kursledare och egen utrustning. I kursavgiften ingår allt kursmaterial och läroböcker. Efter kursen utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Förtäring Kontakta Festo kursverksamhet på: telefon , fax eller mejl ken i södra Sverige. Sågtjänst har ett hundratal medlemsföretag och finns strategiskt beläget i Växjö. IUC i Olofström utvecklar och erbjuder tekniska utbildningar till företag i södra Sverige. Högskolecenter i Lysekil är en certifierad kurspartner till Festo. Med välutrustade lokaler och kursledare med hög och bredd kompetens, genomför de vårt kursutbud samt utbildningar i processautomation. För- och eftermiddagsfika samt lunch är inkluderat i kursavgiften. Betalning Fakturering sker efter påbörjad kurs. Betalningvillkor är 15 dagar netto och i övrigt gäller Festo AB:s villkor. Moms tillkommer på Du kan också posta anmälan till: Festo AB Didactic Box Malmö På vår hemsida finner du mer information och Tools kursavgiften. Priserna gäller per aktuella erbjudanden. i Anderstorp erbjuder utbild- deltagare. ning inom automation till sina kundföretag ihop med Festo. Avbokning Göteborgs Tekniska College Vid eventuell avbokning debite- (GTC) ras följande: är vår samarbetspartner för Mer än 15 dagar före kursstart; automationsutbildningar i ingen debitering. Göteborg och de ligger ute hos Mindre än 15 dagar före kurs- Volvo på Torslanda. start; 50% av kursavgiften. Teknik och Kompetenscen- Mindre än 8 dagar före kurs- trum (TEK) start; i Halmstad är sedan många år full kursavgift. samarbetspartner till Festo. Hotell Idhammar AB Vi kan boka hotell om så önskas erbjuder tekniska utbildningar och du kan få det fakturerat via i Stockholmsregionen. Festo. VMB är återförsäljare till Festo sedan många år och det är här vi ganomför våra kurser i Västerås.

12 Festo AB Didactic Box Malmö

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Yrkeshögskola Hösten 2011

Yrkeshögskola Hösten 2011 Fler YH-utbildningar på www.yhmyndigheten.se Yrkeshögskola Hösten 2011 YH-utbildningar som matchar behoven hos lokala företag Du är välkommen att göra din LIA-period (Lärande I Arbete) hos dem! Kursbeskrivningar

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 10 oktober 2003 Innehåll: Går fel folk på kurs? Sida 2 FU-kurser i Malaysia Sida 2 Kursinformation Sida 3 Att ta fram en underhållsstrategi Sida 4 5 Mer kaffe

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms.

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms. Kurskatalog 2013 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer