Training and Consulting Utbildningar inom automation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Training and Consulting Utbildningar inom automation"

Transkript

1 Training and Consulting Utbildningar inom automation

2 Festo Din partner inom teknikutbildning Företagets personal, produktion och produkter är de tre viktigaste komponenterna när det gäller att omvandla kunskap till praktisk handling. I samverkan lägger de grunden för att företaget skall uppnå sina mål och få ekonomisk framgång. Produktion (Organisation och ny teknik) Utbildningsbehov Festo kompetensmodell kombinerar social, ekonomisk och teknisk kompetens vilket ger ett framgångsrikt lärande på alla nivåer i företaget. Produkter (Företagsstrategier och mål) Festo kompetensmodell Personal (Kompetens och motivering) Integrerat lärande Förståelse är nyckeln Användbar kunskap Grundläggande såväl som påbyggnadsutbildning måste integreras på ett framgångsrikt sätt i företagets utveckling och längs hela värdekedjan. Festo kan erbjuda dig en analys av ditt företags utbildningsbehov, Training Needs Analysis, och sedan bistå med alla former av utbildning. Festo erbjuder såväl öppna kurser som skräddarsydda utbildningar, workshops och konsulttjänster, allt enligt dina speciella behov och förutsättningar. På så sätt utnyttjas befintliga kunskaper inom företaget samtidigt som nya kunskaper direkt kan omsättas i praktiken. Det är naturligt att människor kommunicerar med varandra på sina arbetsplatser. Däremot är det inte lika säkert att två personer som säger samma sak, verkligen också menar samma sak! Allt mer komplexa arbetsuppgifter och kortare projekttider skapar nya utmaningar för både chefer, tekniker och operatörer. Detta är några av orsakerna till att vi anser det nödvändigt att fortsätta utveckla kommunikationsmedlen på företagen såväl som den tekniska kompetensen. Den största utmaningen och nyckeln till framgång vid all kompetensutveckling, utgår från behovet hos tre faktorer personal, produktion och produkter. I samverkan, med rätt kunskap som omvandlas till praktisk handling, skapas ett företag med ekonomisk framgång.

3 Teknik Pneumatik Pneumatik-grundkurs Pneumatik i automatiserade system Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos pneumatiska komponenter samt kunna framställa ritningsunderlag för olika pneumatiska system. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pneumatik och innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos automatiserade system. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter samt styrning med hjälp av PLC. Kursen innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, Drifts- och underhållspersonal, produktionstekniker samt alla montörer, mekaniker, elektriker, som arbetar med pneumatiska produktionstekniker samt alla anläggningar. som arbetar med pneumatiska anläggningar. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Elektriska givare/sensorer Sekvensstyrning Blockmonterade ventiler Ventiler och cylindrar Ventilterminal med PLC Dokumentation och schemaläsning Styrning via operatörspanel Vakuumteknik Hängande last Logiska styrningar Proportionalventiler Hastighetsreglering Kolvstångslösa cylindrar Simulering med FluidSIM Flödesgivare Exempel på automatiserade system 3 dagar Simulering med FluidSIM 2 dagar 3

4 Teknik Pneumatik Pneumatik och säkerhet Konstruktion och dimensionering Kursen vänder sig till alla som vill få fördjupad kunskap om säkerhetsaspekterna vid uppbyggnad av pneumatiska system. Deltagaren får kunskap om komponentval och olika pneumatiska grundkopplingar utifrån ställda säkerhetskrav. Deltagaren får lära sig att hantera moderna mjukvaror, vilka underlättar arbetet vid konstruktion av pneumatiska system och dess dimensionering av slang, cylindrar, vakuum m.m. Därmed erhålls tillräckliga kunskaper för att kunna dimensionera en pneumatisk anläggning, avseende hastighet, kraft och ekonomi. Vi går igenom olika kontrollsekvenser, säkerhetssymboler och pneumatiska kopplingar samt den nya säkerhetsstandarden. Kursen innehåller även avsnitt om riskbedömning. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver ett säkerhetsperspektiv i sitt arbete med pneumatiska anlägg- ningar. Övrigt Kursen genomförs tillsammans med en specialist inom maskinsäkerhet. Nya säkerhetsstandarden EN ISO och Hängande last och säkerhet Positionering av cylindrar Proportionalteknik och säkerhet Nödstopp Säkerhetsapplikationer Återstart Riskbedömning Simulering med FluidSIM 4 2 dagar Med dessa kunskaper kan deltagaren uppnå den kompetens som krävs för att kunna välja de lämpligaste komponenterna för en given applikation. Motsvarande Pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver kunskaper om kompo- nentval och dimensionering. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Utveckling av praktiska problem till layouter och pneumatiska/elektriska kopplingsscheman Kostnadsaspekter Schemaritning och konstruktion Komponentval och dimensionering av: slangar, ventiler, cylindrar, dämpare, gripdon m.m. Ritning och simulering i FluidSIM 2 dagar

5 Teknik Styrteknik PLC-grundkurs med CoDeSys PLC-styrning av el-axlar (E-drives) Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen hos PLCsystem. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i förreglerings- och sekvensteknik genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Därmed uppnås en ökad förståelse för programmeringslösningar, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen samt underlättar kommunikationen på arbetsplatsen. Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen i ett system med el-axlar och dess PLC-styrning. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i programmering av operatörspanel (HMI) och kommunikationen mellan HMI och PLC. Med denna kurs uppnås en ökad förståelse för programmering av system med el-axlar och motordrifter, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Grundläggande datakunskaper Motsvarande PLC-grundkurs från Festo Underhållspersonal, programmerare, elektriker och automationstekniker samt alla som arbetar med PLC-styrningar på arbetsplatsen. Automationstekniker, programmerare och elektriker samt alla som arbetar med PLC-styrningar och motordrifter (servoteknik) på arbetsplatsen. Operatörspanel (HMI) Kommunikation HMI PLC Profibus DP CAN-Open Analog signalhantering Kommunikationsmöjligheter Motorstyrning och servoteknik Positionering av elaxlar Felsökning Dokumentation Programmering av applikationer 3 dagar PLCns uppbyggnad Förregleringsteknik Timers och räknare Analog signalhantering Sekvensprogrammering Genomgång av de i IEC ingående programspråken Kort om kommunikationsbussar Felsökning med hjälp av mjukvara Dokumentation Programmering och simulering 3 dagar 5

6 Teknik Styrteknik och reglerteknik Styrteknik för lärare Processautomation (Reglerteknik grundkurs) Kursen ger dig den tekniska kompetensen för att själv kunna genomföra kurser som Styrteknik A och delvis Styrteknik B. Under kursen får du en genomgång av våra hjälpmedel som ger dig nya infallsvinklar i din pedagogik. Deltagaren kommer efter genomgången kurs att kunna grunderna inom reglerteknik. Kursen ger kunskaper i hanteringen av de ingående teknikområdena (mät-, styr- och reglerteknik) i ett system, utifrån de komponenter som finns i processen. Lärare och utbildare som undervisar i kurserna Styrteknik A och B eller motsvarande. Med uppnådd kunskapsnivå kommer deltagaren få nya infallsvinklar för att kunna lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Kursdeltagarens nya kunskaper underlättar och förenklar den företagsinterna kommunikationen vad gäller problem och lösningar inom processautomation. All teori varvas löpande med praktiska övningar i en industriell processanläggning. Pedagogiska aspekter Pneumatik och elpneumatik PLC-programmering Ritning och simulering i FluidSIM Användandet av EasyPort Styrning via extern PLC av objekt i Fluid-SIM och EasyVeep 2,5 dagar Operatörer, drifts- och underhållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en processindustri. Elektriska grundbegrepp Reglersystemets komponenter: mätdon, pådragsdon, regulatorn Givarkarakteristik Stegsvar och tidskonstant Processförstärkning P-, PI- och PID-funktion Optimering av processer 3 dagar 6

7 Teknik Hydraulik Hydraulik-grundkurs Hydraulik-fortsättningskurs Kursdeltagaren kommer att lära sig standardfunktioner inom hydraulik och få kännedom om olika metoder för styrning av sekvenser och riskerna med dessa. Deltagaren kommer att känna till aktuella standarder för hydraulik, kunna genomföra normalt underhåll av hydrauliska anläggningar och logisk felsökning med hjälp av hydraulikschema. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktionerna inom elektrohydrauliken kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning och kunna använda sig av väg-tid diagram samt SFC (Sequential Function Chart). Deltagaren skall kunna utnyttja PLC-system för styrning av hydrauliska system. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Motsvarande hydraulik-grundkurs från Festo Kursen vänder sig till mekaniker, ingenjörer, tekniker och underhålls- Kursen vänder sig till elektriker, personal samt alla som jobbar med ingenjörer, tekniker och underhålls- hydrauliska system. personal samt alla som jobbar med hydrauliska system Grundläggande fysikaliska principer Arbetselement Analoga signaler Ventiler och ventilblock Hastighetsreglering Standardlösningar för styrning av Kort om proportionalhydraulik kraft, hastighet och rörelseriktning Pumpar och styrningar Drift och underhåll Energibesparing Säkerhet Monteringsteknik Effekt och verkningsgrad Förebyggande underhåll och Symboler enligt ISO 1219 felsökning PLCns funktion i ett system Olika lösningar för styrning av kraft, Simulering med FluidSIM hastighet och rörelseriktning Säkerhet på en högre nivå 3 dagar Enkel programmering av PLC-system Simulering med FluidSIM 3 dagar 7

8 Teknik Hydraulik och företagsanpassade kurser Företagsanpassade kurser, Workshops och Training Needs Analyses Proportionalhydraulik Kursen ger deltagaren kunskap om funktion och styrning gällande proportionalhydraulik samt grundkopplingar för industriellt bruk. Deltagarna lär sig ställa in parametrar och köra igång proportionalhydrauliska system. Vidare lär sig deltagarna att underhålla hydrauliska anläggningar, genomföra logisk felsökning med hjälp av scheman och även att utnyttja PLCn vid felsökning. Kursen varvar teori med praktiska övningar. 8 Motsvarande hydraulikfortsättningskurs från Festo. Kursen vänder sig till elektriker, ingenjörer, tekniker och underhållspersonal samt alla som jobbar med avancerade hydrauliska system. Proportionalventiler Proportionalförstärkare Analoga- och digitala börvärden Industriella grundkopplingar Lastavkänning Servoventiler PLC-system Simulering med FluidSIM 2 dagar Festo erbjuder företagsanpassade utbildningar som genomförs hos oss eller på ert företag. Innehållet kan vara enbart inom ett område (t.ex. pneumatik) eller vara en kombination av flera olika områden. Nivå och innehåll kan därigenom anpassas efter behov och förutsättningar. Utbildningen blir skräddarsydd för varje enskilt företag och resultatet blir maximal inlärning, med målet att nå en effektivare produktion. Workshops skiljer sig från våra kurser genom att de är kortare och ger djupare användarkunskaper om en eller ett fåtal produkter. En workshop är ett utmärkt tillfälle till fördjupande kunskaper vid installation och igångkörning av t.ex. servosystem med el-axlar och motordrifter, ventilterminaler och övriga komplexa produkter från Festo. Samtidigt som vi går igenom grunderna, tittar vi även på möjligheterna med den aktuella applikationen. Training Needs Analyses ger dig helt skräddarsydda utbildningar utifrån personalens egna testresultat, den teknik som används i produktionen och de företagsmässiga målen som gäller för produkterna som produceras. Därmed utvecklas utbildningarna utifrån verkliga behov och inte utifrån vad man tror behövs. Begär mer information, så hittar vi en lösning!

9 Produktion och organisation Produktionsutveckling TPM-grundkurs Lean Production grundkurs Kursen ger kunskap om förebyggande underhåll och ständiga förbättringar enligt TPM-konceptet (Total Productivity Maintenance). Målet med kursen är att maskinoperatörerna självständigt skall kunna utföra underhåll på sin arbetsplats/maskin inom ramen för det övergripande TPM-projektet. Kursen går igenom ämnen som omgivningsmiljö, felsökning m.m. och ger deltagaren förståelse för sin del i kvalitetskedjan. Deltagarna får även insikt i hur TPM arbetet skall bedrivas på ett strukturerat sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Kursen skall skapa förståelse och insyn för konceptet Lean Production hos kursdeltagaren och hur detta bidrar till en effektivare produktion. Ett produktionsspel (Lean-spel) används för att simulera tillverkningen i ett företag. Deltagarna analyserar, tar beslut om förändringar med hjälp av erhållna metoder och verktyg, korrigerar och genomför simulering på nytt och läser av effekterna, o.s.v... Viss produktionserfarenhet Maskinoperatörer, drifts- och under- hållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en automatiserad produktion. Övrigt Kursen genomförs företagsanpassad Vad är TPM/TPU och OEE Mätmetoder för OEE TPM, ett förbättringsverktyg Förbättringsverktyg: 5S, SMED, PDCA Felsökningsmetoder De stora förlusterna Checklista (praktisk övning) Förebyggande underhåll Deltagarna skall efter kursen ha uppnått förståelse och insyn för hur konceptet Lean Production kan bidra till att effektivisera produktionen i ett tillverkande företag. VD, produktionschefer, projektledare, produktionsledare, produktionstekni- ker och all produktionspersonal. Historik och bakgrund Lean-verktyg och Lean-spel Kanban, JIT Värdeflödesanalys Cykeltid och takttid Förbrukningsstyrd produktion Teamarbete och kommunikation 1 dag Beror på förkunskaper och mål 9

10 Produktion och organisation Produktionsutveckling Analys och design av värdeflöden Maskinsäkerhet CE-märkning Deltagarna skall efter kursen, i sitt eget företag, kunna genomföra en värdeflödesanalys och upprätta en handlingsplan för genomförande av åtgärder. I kursen går vi igenom metoder och verktyg för analys av värdeflödets förbättringar. Deltagarna tränar aktivt med olika verktyg och genomför en värdeflödesanalys i ett verkligt företag. Kursen ger deltagarna en gemensam syn på hur CE märkningsfrågorna skall hanteras för att undvika onödiga diskussioner med icke kalkylerade kostnader som följd. CE-märkning är ett viktigt område att vara uppdaterad inom, då företagen själva ansvarar både för sina produkter på marknaden såväl som den maskinpark de använder. Deltagarna uppmanas ta med egna frågor och problem till kursen. Tekniker, konstruktörer, projekt- ledare, produktionspersonal och alla som arbetar med produktionsutveck- Tekniker, konstruktörer och projekt- ling och förbättringar. ledare som i sitt arbete har att hand- lägga CE-märkningsfrågor. Värdeflödesanalys Metoder och verktyg Maskindirektiv Handlingsplan Lågspänningsdirektiv Eliminering av flaskhalsar EMC-direktiv Effektivare flöden Användardirektiv Aktiv träning i ett verkligt Tillverkningsdokumentation företag CE-märkningsproceduren Befintliga maskinanläggningar 2 dagar Aktuella frågor och diskussioner 1 dagar 10

11 Övrig information Samarbetspartners Kurspartner (FACT) Kursmaterial Kursanmälan och mer information Festo har ett nära samarbete inom utbildning med följande företag och organisationer. Sågtjänst som är en gemensamt ägd inköpsorganisation av sågver- Företag och organisationer som har certifierats till en Festo kurspartner, genomför våra ordinarie kurser med egna kursledare och egen utrustning. I kursavgiften ingår allt kursmaterial och läroböcker. Efter kursen utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Förtäring Kontakta Festo kursverksamhet på: telefon , fax eller mejl ken i södra Sverige. Sågtjänst har ett hundratal medlemsföretag och finns strategiskt beläget i Växjö. IUC i Olofström utvecklar och erbjuder tekniska utbildningar till företag i södra Sverige. Högskolecenter i Lysekil är en certifierad kurspartner till Festo. Med välutrustade lokaler och kursledare med hög och bredd kompetens, genomför de vårt kursutbud samt utbildningar i processautomation. För- och eftermiddagsfika samt lunch är inkluderat i kursavgiften. Betalning Fakturering sker efter påbörjad kurs. Betalningvillkor är 15 dagar netto och i övrigt gäller Festo AB:s villkor. Moms tillkommer på Du kan också posta anmälan till: Festo AB Didactic Box Malmö På vår hemsida finner du mer information och Tools kursavgiften. Priserna gäller per aktuella erbjudanden. i Anderstorp erbjuder utbild- deltagare. ning inom automation till sina kundföretag ihop med Festo. Avbokning Göteborgs Tekniska College Vid eventuell avbokning debite- (GTC) ras följande: är vår samarbetspartner för Mer än 15 dagar före kursstart; automationsutbildningar i ingen debitering. Göteborg och de ligger ute hos Mindre än 15 dagar före kurs- Volvo på Torslanda. start; 50% av kursavgiften. Teknik och Kompetenscen- Mindre än 8 dagar före kurs- trum (TEK) start; i Halmstad är sedan många år full kursavgift. samarbetspartner till Festo. Hotell Idhammar AB Vi kan boka hotell om så önskas erbjuder tekniska utbildningar och du kan få det fakturerat via i Stockholmsregionen. Festo. VMB är återförsäljare till Festo sedan många år och det är här vi ganomför våra kurser i Västerås.

12 Festo AB Didactic Box Malmö

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap Utbildningar 2009 Försprång genom kunskap Training and consulting Kurser och industriell konsultering som gör din produktion effektivare inom: -Pneumatik -Hydraulik -Styrteknik -TPM, Lean Production -Produktionsutveckling

Läs mer

Dokumentation och schemaläsning Vakuumteknik Logiska styrningar. Sensorer och flödesmätare Reservdelar och kostnadsaspekter Säkerhetsbestämmelser

Dokumentation och schemaläsning Vakuumteknik Logiska styrningar. Sensorer och flödesmätare Reservdelar och kostnadsaspekter Säkerhetsbestämmelser Pneumatik-grundkurs Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos pneumatiska komponenter samt kunna framställa ritningsunderlag för olika pneumatiska system. Kursen ger dig grundläggande

Läs mer

Kurser och produktionsutveckling Utbildningar inom automation

Kurser och produktionsutveckling Utbildningar inom automation Kurser och produktionsutveckling Utbildningar inom automation www.festo-didactic.se Festo Din partner inom teknikutbildning Smartbird Beviset för att inget är omöjligt med rätt kompetens. Festo och Smartbird

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Art.nr Titel Pris Styrteknik A 12062429 Styrteknik teori och övningar 195kr 12063193 Pneumatik, lärobok 195kr 12206245 Fortsättning Styrteknik-teori och övningar

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20

Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20 Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20 Här följer en lista på lab.utrustning för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik, vilka vi nu säljer ut till rabatterade priser. Utrustningarna

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Här följer en lista på våra lab.stationer, komponentsatser och styrobjekt för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik,

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014 Kurser Automationsteknik Yh-poäng 40 ål och innehåll Kursen ska ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt komponentkännedom. Kursen ska också ge förståelse

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten.

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten. Björn Larsson - Automationsingenjör Myohliv AB, Affärsutveckling Engineering Services - Projektledning Försäljning: 0734-38 24 34 sales@myohliv.se www.myohliv.se Kortfattat om Björn Larsson Automationsingenjör

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

INNEHÅLL. 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning?

INNEHÅLL. 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning? LearnWARE Katalog 2 2 INNEHÅLL 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning? Styrteknik 6 LearnWARE Styrteknik grundkurs 7 LearnWARE Styrteknik fördjupning 8 LearnWARE Styrteknik avancerad Reglerteknik

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Utifrån företagens behov Lernia Techs utbildningar arbetas fram utifrån företagens behov och kompetens inom teknikområdet. Tjänsterna består av lagkravs- och

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet Revolutionerande: Nya FluidSIM 5 Ett FluidSIM för alla behov: P, H och E i samma simulering Nytt koncept: ett FluidSIM för alla teknologier och utbildningspaket

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Datum 2013-11-19 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar

Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Hur lyfter du egentligen? Godkända, kvalitetssäkrade lyftanordningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och CE-märker alla typer av lyftverktyg t.ex. specialverktyg för just dina produkter! Detta gäller

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 4 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik:

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Line & Design Workshop

Line & Design Workshop The Worldwide Leader in Automotive Safety Line & Design Workshop Autoliv Sverige AB Presentation 2007-03-14 Thomas Andersson 1 Autoliv Autoliv Sverige AB ingår i Autoliv Inc, vilken är en av världens ledande

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer