Training and Consulting Utbildningar inom automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Training and Consulting Utbildningar inom automation"

Transkript

1 Training and Consulting Utbildningar inom automation

2 Festo Din partner inom teknikutbildning Företagets personal, produktion och produkter är de tre viktigaste komponenterna när det gäller att omvandla kunskap till praktisk handling. I samverkan lägger de grunden för att företaget skall uppnå sina mål och få ekonomisk framgång. Produktion (Organisation och ny teknik) Utbildningsbehov Festo kompetensmodell kombinerar social, ekonomisk och teknisk kompetens vilket ger ett framgångsrikt lärande på alla nivåer i företaget. Produkter (Företagsstrategier och mål) Festo kompetensmodell Personal (Kompetens och motivering) Integrerat lärande Förståelse är nyckeln Användbar kunskap Grundläggande såväl som påbyggnadsutbildning måste integreras på ett framgångsrikt sätt i företagets utveckling och längs hela värdekedjan. Festo kan erbjuda dig en analys av ditt företags utbildningsbehov, Training Needs Analysis, och sedan bistå med alla former av utbildning. Festo erbjuder såväl öppna kurser som skräddarsydda utbildningar, workshops och konsulttjänster, allt enligt dina speciella behov och förutsättningar. På så sätt utnyttjas befintliga kunskaper inom företaget samtidigt som nya kunskaper direkt kan omsättas i praktiken. Det är naturligt att människor kommunicerar med varandra på sina arbetsplatser. Däremot är det inte lika säkert att två personer som säger samma sak, verkligen också menar samma sak! Allt mer komplexa arbetsuppgifter och kortare projekttider skapar nya utmaningar för både chefer, tekniker och operatörer. Detta är några av orsakerna till att vi anser det nödvändigt att fortsätta utveckla kommunikationsmedlen på företagen såväl som den tekniska kompetensen. Den största utmaningen och nyckeln till framgång vid all kompetensutveckling, utgår från behovet hos tre faktorer personal, produktion och produkter. I samverkan, med rätt kunskap som omvandlas till praktisk handling, skapas ett företag med ekonomisk framgång.

3 Teknik Pneumatik Pneumatik-grundkurs Pneumatik i automatiserade system Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos pneumatiska komponenter samt kunna framställa ritningsunderlag för olika pneumatiska system. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pneumatik och innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos automatiserade system. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter samt styrning med hjälp av PLC. Kursen innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, Drifts- och underhållspersonal, produktionstekniker samt alla montörer, mekaniker, elektriker, som arbetar med pneumatiska produktionstekniker samt alla anläggningar. som arbetar med pneumatiska anläggningar. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Elektriska givare/sensorer Sekvensstyrning Blockmonterade ventiler Ventiler och cylindrar Ventilterminal med PLC Dokumentation och schemaläsning Styrning via operatörspanel Vakuumteknik Hängande last Logiska styrningar Proportionalventiler Hastighetsreglering Kolvstångslösa cylindrar Simulering med FluidSIM Flödesgivare Exempel på automatiserade system 3 dagar Simulering med FluidSIM 2 dagar 3

4 Teknik Pneumatik Pneumatik och säkerhet Konstruktion och dimensionering Kursen vänder sig till alla som vill få fördjupad kunskap om säkerhetsaspekterna vid uppbyggnad av pneumatiska system. Deltagaren får kunskap om komponentval och olika pneumatiska grundkopplingar utifrån ställda säkerhetskrav. Deltagaren får lära sig att hantera moderna mjukvaror, vilka underlättar arbetet vid konstruktion av pneumatiska system och dess dimensionering av slang, cylindrar, vakuum m.m. Därmed erhålls tillräckliga kunskaper för att kunna dimensionera en pneumatisk anläggning, avseende hastighet, kraft och ekonomi. Vi går igenom olika kontrollsekvenser, säkerhetssymboler och pneumatiska kopplingar samt den nya säkerhetsstandarden. Kursen innehåller även avsnitt om riskbedömning. Motsvarande pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver ett säkerhetsperspektiv i sitt arbete med pneumatiska anlägg- ningar. Övrigt Kursen genomförs tillsammans med en specialist inom maskinsäkerhet. Nya säkerhetsstandarden EN ISO och Hängande last och säkerhet Positionering av cylindrar Proportionalteknik och säkerhet Nödstopp Säkerhetsapplikationer Återstart Riskbedömning Simulering med FluidSIM 4 2 dagar Med dessa kunskaper kan deltagaren uppnå den kompetens som krävs för att kunna välja de lämpligaste komponenterna för en given applikation. Motsvarande Pneumatik-grundkurs från Festo Konstruktörer och tekniker samt alla som behöver kunskaper om kompo- nentval och dimensionering. Beredning av tryckluft Symbolik enligt ISO 1219 Utveckling av praktiska problem till layouter och pneumatiska/elektriska kopplingsscheman Kostnadsaspekter Schemaritning och konstruktion Komponentval och dimensionering av: slangar, ventiler, cylindrar, dämpare, gripdon m.m. Ritning och simulering i FluidSIM 2 dagar

5 Teknik Styrteknik PLC-grundkurs med CoDeSys PLC-styrning av el-axlar (E-drives) Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen hos PLCsystem. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i förreglerings- och sekvensteknik genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Därmed uppnås en ökad förståelse för programmeringslösningar, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen samt underlättar kommunikationen på arbetsplatsen. Deltagaren kommer att förstå uppbyggnaden och funktionen i ett system med el-axlar och dess PLC-styrning. Programmering sker med CoDeSys som följer IEC standarden. Kursen ger deltagaren kunskaper i programmering av operatörspanel (HMI) och kommunikationen mellan HMI och PLC. Med denna kurs uppnås en ökad förståelse för programmering av system med el-axlar och motordrifter, vilket ger nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Grundläggande datakunskaper Motsvarande PLC-grundkurs från Festo Underhållspersonal, programmerare, elektriker och automationstekniker samt alla som arbetar med PLC-styrningar på arbetsplatsen. Automationstekniker, programmerare och elektriker samt alla som arbetar med PLC-styrningar och motordrifter (servoteknik) på arbetsplatsen. Operatörspanel (HMI) Kommunikation HMI PLC Profibus DP CAN-Open Analog signalhantering Kommunikationsmöjligheter Motorstyrning och servoteknik Positionering av elaxlar Felsökning Dokumentation Programmering av applikationer 3 dagar PLCns uppbyggnad Förregleringsteknik Timers och räknare Analog signalhantering Sekvensprogrammering Genomgång av de i IEC ingående programspråken Kort om kommunikationsbussar Felsökning med hjälp av mjukvara Dokumentation Programmering och simulering 3 dagar 5

6 Teknik Styrteknik och reglerteknik Styrteknik för lärare Processautomation (Reglerteknik grundkurs) Kursen ger dig den tekniska kompetensen för att själv kunna genomföra kurser som Styrteknik A och delvis Styrteknik B. Under kursen får du en genomgång av våra hjälpmedel som ger dig nya infallsvinklar i din pedagogik. Deltagaren kommer efter genomgången kurs att kunna grunderna inom reglerteknik. Kursen ger kunskaper i hanteringen av de ingående teknikområdena (mät-, styr- och reglerteknik) i ett system, utifrån de komponenter som finns i processen. Lärare och utbildare som undervisar i kurserna Styrteknik A och B eller motsvarande. Med uppnådd kunskapsnivå kommer deltagaren få nya infallsvinklar för att kunna lösa automationsproblem i den dagliga produktionen. Kursdeltagarens nya kunskaper underlättar och förenklar den företagsinterna kommunikationen vad gäller problem och lösningar inom processautomation. All teori varvas löpande med praktiska övningar i en industriell processanläggning. Pedagogiska aspekter Pneumatik och elpneumatik PLC-programmering Ritning och simulering i FluidSIM Användandet av EasyPort Styrning via extern PLC av objekt i Fluid-SIM och EasyVeep 2,5 dagar Operatörer, drifts- och underhållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en processindustri. Elektriska grundbegrepp Reglersystemets komponenter: mätdon, pådragsdon, regulatorn Givarkarakteristik Stegsvar och tidskonstant Processförstärkning P-, PI- och PID-funktion Optimering av processer 3 dagar 6

7 Teknik Hydraulik Hydraulik-grundkurs Hydraulik-fortsättningskurs Kursdeltagaren kommer att lära sig standardfunktioner inom hydraulik och få kännedom om olika metoder för styrning av sekvenser och riskerna med dessa. Deltagaren kommer att känna till aktuella standarder för hydraulik, kunna genomföra normalt underhåll av hydrauliska anläggningar och logisk felsökning med hjälp av hydraulikschema. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktionerna inom elektrohydrauliken kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning och kunna använda sig av väg-tid diagram samt SFC (Sequential Function Chart). Deltagaren skall kunna utnyttja PLC-system för styrning av hydrauliska system. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Motsvarande hydraulik-grundkurs från Festo Kursen vänder sig till mekaniker, ingenjörer, tekniker och underhålls- Kursen vänder sig till elektriker, personal samt alla som jobbar med ingenjörer, tekniker och underhålls- hydrauliska system. personal samt alla som jobbar med hydrauliska system Grundläggande fysikaliska principer Arbetselement Analoga signaler Ventiler och ventilblock Hastighetsreglering Standardlösningar för styrning av Kort om proportionalhydraulik kraft, hastighet och rörelseriktning Pumpar och styrningar Drift och underhåll Energibesparing Säkerhet Monteringsteknik Effekt och verkningsgrad Förebyggande underhåll och Symboler enligt ISO 1219 felsökning PLCns funktion i ett system Olika lösningar för styrning av kraft, Simulering med FluidSIM hastighet och rörelseriktning Säkerhet på en högre nivå 3 dagar Enkel programmering av PLC-system Simulering med FluidSIM 3 dagar 7

8 Teknik Hydraulik och företagsanpassade kurser Företagsanpassade kurser, Workshops och Training Needs Analyses Proportionalhydraulik Kursen ger deltagaren kunskap om funktion och styrning gällande proportionalhydraulik samt grundkopplingar för industriellt bruk. Deltagarna lär sig ställa in parametrar och köra igång proportionalhydrauliska system. Vidare lär sig deltagarna att underhålla hydrauliska anläggningar, genomföra logisk felsökning med hjälp av scheman och även att utnyttja PLCn vid felsökning. Kursen varvar teori med praktiska övningar. 8 Motsvarande hydraulikfortsättningskurs från Festo. Kursen vänder sig till elektriker, ingenjörer, tekniker och underhållspersonal samt alla som jobbar med avancerade hydrauliska system. Proportionalventiler Proportionalförstärkare Analoga- och digitala börvärden Industriella grundkopplingar Lastavkänning Servoventiler PLC-system Simulering med FluidSIM 2 dagar Festo erbjuder företagsanpassade utbildningar som genomförs hos oss eller på ert företag. Innehållet kan vara enbart inom ett område (t.ex. pneumatik) eller vara en kombination av flera olika områden. Nivå och innehåll kan därigenom anpassas efter behov och förutsättningar. Utbildningen blir skräddarsydd för varje enskilt företag och resultatet blir maximal inlärning, med målet att nå en effektivare produktion. Workshops skiljer sig från våra kurser genom att de är kortare och ger djupare användarkunskaper om en eller ett fåtal produkter. En workshop är ett utmärkt tillfälle till fördjupande kunskaper vid installation och igångkörning av t.ex. servosystem med el-axlar och motordrifter, ventilterminaler och övriga komplexa produkter från Festo. Samtidigt som vi går igenom grunderna, tittar vi även på möjligheterna med den aktuella applikationen. Training Needs Analyses ger dig helt skräddarsydda utbildningar utifrån personalens egna testresultat, den teknik som används i produktionen och de företagsmässiga målen som gäller för produkterna som produceras. Därmed utvecklas utbildningarna utifrån verkliga behov och inte utifrån vad man tror behövs. Begär mer information, så hittar vi en lösning!

9 Produktion och organisation Produktionsutveckling TPM-grundkurs Lean Production grundkurs Kursen ger kunskap om förebyggande underhåll och ständiga förbättringar enligt TPM-konceptet (Total Productivity Maintenance). Målet med kursen är att maskinoperatörerna självständigt skall kunna utföra underhåll på sin arbetsplats/maskin inom ramen för det övergripande TPM-projektet. Kursen går igenom ämnen som omgivningsmiljö, felsökning m.m. och ger deltagaren förståelse för sin del i kvalitetskedjan. Deltagarna får även insikt i hur TPM arbetet skall bedrivas på ett strukturerat sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Kursen skall skapa förståelse och insyn för konceptet Lean Production hos kursdeltagaren och hur detta bidrar till en effektivare produktion. Ett produktionsspel (Lean-spel) används för att simulera tillverkningen i ett företag. Deltagarna analyserar, tar beslut om förändringar med hjälp av erhållna metoder och verktyg, korrigerar och genomför simulering på nytt och läser av effekterna, o.s.v... Viss produktionserfarenhet Maskinoperatörer, drifts- och under- hållspersonal, elektriker samt alla som arbetar i en automatiserad produktion. Övrigt Kursen genomförs företagsanpassad Vad är TPM/TPU och OEE Mätmetoder för OEE TPM, ett förbättringsverktyg Förbättringsverktyg: 5S, SMED, PDCA Felsökningsmetoder De stora förlusterna Checklista (praktisk övning) Förebyggande underhåll Deltagarna skall efter kursen ha uppnått förståelse och insyn för hur konceptet Lean Production kan bidra till att effektivisera produktionen i ett tillverkande företag. VD, produktionschefer, projektledare, produktionsledare, produktionstekni- ker och all produktionspersonal. Historik och bakgrund Lean-verktyg och Lean-spel Kanban, JIT Värdeflödesanalys Cykeltid och takttid Förbrukningsstyrd produktion Teamarbete och kommunikation 1 dag Beror på förkunskaper och mål 9

10 Produktion och organisation Produktionsutveckling Analys och design av värdeflöden Maskinsäkerhet CE-märkning Deltagarna skall efter kursen, i sitt eget företag, kunna genomföra en värdeflödesanalys och upprätta en handlingsplan för genomförande av åtgärder. I kursen går vi igenom metoder och verktyg för analys av värdeflödets förbättringar. Deltagarna tränar aktivt med olika verktyg och genomför en värdeflödesanalys i ett verkligt företag. Kursen ger deltagarna en gemensam syn på hur CE märkningsfrågorna skall hanteras för att undvika onödiga diskussioner med icke kalkylerade kostnader som följd. CE-märkning är ett viktigt område att vara uppdaterad inom, då företagen själva ansvarar både för sina produkter på marknaden såväl som den maskinpark de använder. Deltagarna uppmanas ta med egna frågor och problem till kursen. Tekniker, konstruktörer, projekt- ledare, produktionspersonal och alla som arbetar med produktionsutveck- Tekniker, konstruktörer och projekt- ling och förbättringar. ledare som i sitt arbete har att hand- lägga CE-märkningsfrågor. Värdeflödesanalys Metoder och verktyg Maskindirektiv Handlingsplan Lågspänningsdirektiv Eliminering av flaskhalsar EMC-direktiv Effektivare flöden Användardirektiv Aktiv träning i ett verkligt Tillverkningsdokumentation företag CE-märkningsproceduren Befintliga maskinanläggningar 2 dagar Aktuella frågor och diskussioner 1 dagar 10

11 Övrig information Samarbetspartners Kurspartner (FACT) Kursmaterial Kursanmälan och mer information Festo har ett nära samarbete inom utbildning med följande företag och organisationer. Sågtjänst som är en gemensamt ägd inköpsorganisation av sågver- Företag och organisationer som har certifierats till en Festo kurspartner, genomför våra ordinarie kurser med egna kursledare och egen utrustning. I kursavgiften ingår allt kursmaterial och läroböcker. Efter kursen utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Förtäring Kontakta Festo kursverksamhet på: telefon , fax eller mejl ken i södra Sverige. Sågtjänst har ett hundratal medlemsföretag och finns strategiskt beläget i Växjö. IUC i Olofström utvecklar och erbjuder tekniska utbildningar till företag i södra Sverige. Högskolecenter i Lysekil är en certifierad kurspartner till Festo. Med välutrustade lokaler och kursledare med hög och bredd kompetens, genomför de vårt kursutbud samt utbildningar i processautomation. För- och eftermiddagsfika samt lunch är inkluderat i kursavgiften. Betalning Fakturering sker efter påbörjad kurs. Betalningvillkor är 15 dagar netto och i övrigt gäller Festo AB:s villkor. Moms tillkommer på Du kan också posta anmälan till: Festo AB Didactic Box Malmö På vår hemsida finner du mer information och Tools kursavgiften. Priserna gäller per aktuella erbjudanden. i Anderstorp erbjuder utbild- deltagare. ning inom automation till sina kundföretag ihop med Festo. Avbokning Göteborgs Tekniska College Vid eventuell avbokning debite- (GTC) ras följande: är vår samarbetspartner för Mer än 15 dagar före kursstart; automationsutbildningar i ingen debitering. Göteborg och de ligger ute hos Mindre än 15 dagar före kurs- Volvo på Torslanda. start; 50% av kursavgiften. Teknik och Kompetenscen- Mindre än 8 dagar före kurs- trum (TEK) start; i Halmstad är sedan många år full kursavgift. samarbetspartner till Festo. Hotell Idhammar AB Vi kan boka hotell om så önskas erbjuder tekniska utbildningar och du kan få det fakturerat via i Stockholmsregionen. Festo. VMB är återförsäljare till Festo sedan många år och det är här vi ganomför våra kurser i Västerås.

12 Festo AB Didactic Box Malmö

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014 Kurser Automationsteknik Yh-poäng 40 ål och innehåll Kursen ska ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt komponentkännedom. Kursen ska också ge förståelse

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten.

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten. Björn Larsson - Automationsingenjör Myohliv AB, Affärsutveckling Engineering Services - Projektledning Försäljning: 0734-38 24 34 sales@myohliv.se www.myohliv.se Kortfattat om Björn Larsson Automationsingenjör

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

KURSPROGRAM. Automation

KURSPROGRAM. Automation Automation KURSINFORMATION Innehåll (s 1/2): KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 04» Kursansvarig: Josef Morva...

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Varför utbildning? Oavsett om du är nybörjare eller har jobbat länge kan du komma till en punkt där du behöver kunna eller veta mera. Kanske har du fått nya arbetsuppgifter

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Fastighetsautomationsingenjör Kursplan

Fastighetsautomationsingenjör Kursplan Fastighetsautomationsingenjör Kursplan Fastighetsautomationsingenjör Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Ellära 30 Examensarbete 20 Fastighetstekniska system 45 Intelligenta hus 35 Kommunikationsprotokoll

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Avancerade svetsfunktioner 3 dagar

Avancerade svetsfunktioner 3 dagar Avancerade svetsfunktioner 3 dagar Kursen är avsedd att ge fördjupad kunskap om robotsvetsning. Den börjar med en repetition av grundläggande programmering och fortsätter med bland annat en ingående genomgång

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad.

Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. Kurskatalog med översikt av kursutbudet i Karlstad. 1 Välkommen till vårt utbildningscenter i Karlstad Kunskaper är oumbärliga för dagens tekniker, som ständigt möter nya krav och förändringar på instrumentering

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Kompetensbehovskartläggning

Kompetensbehovskartläggning Kompetensbehovskartläggning Utförd av Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region Automation Regions medlemmar och partner x5 Ca 12 000 anställda hos de 23 medverkande företagen 1 500

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

USP n En bok om Tillämpad Styrteknik

USP n En bok om Tillämpad Styrteknik USP n En bok om Tillämpad Styrteknik Erik Jansson USP n den Universella StyrPlattan Boken innehåller en mix av programmering-, teori-, räkne- och kopplingsövningar. Från det allra enklaste till det ganska

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

Säker programmering - Java

Säker programmering - Java Säker programmering - Java Information är en värdefull tillgång i dagens värld och en effektiv hantering sätter höga säkerhetskrav på medarbetarna. Säker programmering - Java Nowsec säkerhetsgranskar dagligen

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

MecLab. Teknik för grundutbildning

MecLab. Teknik för grundutbildning Teknik för grundutbildning Teknik för grundutbildning Automatiseringsteknik Utbildningsmålet för MecLab Realistiskt och fascinerande Modulärt och flexibelt Automatiseringstekniken är en av världens snabbast

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad 1 Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad Kompetensbehov i Plastindustriföretag i Sjuhärad ett pilotprojekt i samarbete mellan Sjuhärads Kommunalförbund och IUC Sjuhärad (Bilder nedan från från PRIMO

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare Översikt utbildning Sauter Automation AB, Fastighetsautomation Fastighetsautomation Workshop EY3600 System Användare W30 EY3600 Användare W31 System Konfigurering Service W40 Case - Projekt W50 novapro32

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Gert Waldmann. El konstruktör.

Gert Waldmann. El konstruktör. 2012-08-02 Gert Waldmann El konstruktör. Född: 1959. Civilstånd: Gift och har två vuxna barn. Bor: På landet 2,5 mil utanför Västerås. Intressen: Skidåkning, MC och allmän motionsträning. Summering av

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling

Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling Kompetenscenter Lean Wood Engineering Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling Carin Andersson Industriell produktion, LTH www.iprod.lth.se Värde, kostnad, marginal Fokus på förädlingsprocessen

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Grunderna i programmeringsteknik 1. Vad är Känna till nämnda programmering, begrepp. Kunna kompilera högnivå språk, och köra program i det i kompilering, kursen använda tolkning, virtuella programmeringsspråket.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer