S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Transkript

1 S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum Sid 1 Plats Tid kl Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Sekr n 518, 520, 523, 528, 594 Omed just Socialtjänst Gävle , Sekreterare Annica Norberg Ordförande EwaMarja Andersson Karin Hedberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Paragrafer Socialnämndens myndighetsutskott , Sekr., n 518, 520, 523, 528, 594 Omed just Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15 Gävle Underskrift Annica Norberg

2 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 2 Ledamöter EwaMarja Andersson Karin Hedberg Daniel Winsjansen Lars Öberg Maritha Johansson (M) Närv (C) Närv (L) Ej närv. Ers. Therése Hammarberg (S) Närv (V) Närv. 514, Ersättare Therése Hammarberg Kristina Eriksson Anders Markewall (M) Närv (KD) Ej närv. (S) Ej närv. Adjungerad ledamot Övriga närvarande Mats Collin Förvaltningschef Per Östlund Utredningschef

3 Socialnämndens myndighetsutskott Sid Fastställande av föredragningslistan Socialnämndens myndighetsutskott fastställer föredragningslistan utan ändring.

4 Socialnämndens myndighetsutskott Sid Rapport avseende delegationsbeslut Utredningschef Per Östlund ger en rapport avseende delegationsbeslut. 516 Återkoppling klagomål Mats informerar om att anmälan gjorts till IVO avseende ett hem för vård eller boende (HVB) avseende ensamkommande barn. Utredning pågår. 517 Övriga frågor En utvärdering ska göras utifrån följderna av de förlängda öppettiderna under sommarmånaderna.

5 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 5 Lena Barrow 518 Dnr 2016:075S Slick City, JF Bar & Restaurang AB, , Norra Strandgatan 15-17, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott avslår JF Bar & Restaurang AB:s ansökan i sin helhet med anledning av att alkohollagen är en skyddslag och sökandes historik inte övertygar om att en ytterligare timmes servering kommer att ske på ett så ansvarsfullt sätt att det inte medför risk för olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Socialnämnden beslutar om utökad serveringstid till kl vid Slick City, N Strandgatan 15-17, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli-september Företräde Christer Fryklund lämnas företräde inför socialnämndens myndighetsutskott Yrkande Lars Öberg (S) yrkar om utökad serveringstid till kl vid Slick City, Norra Strandgatan 15-17, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli- augusti Therese Hammarberg (M) yrkar om utökad serveringstid till kl vid Slick City, Norra Strandgatan 15-17, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli-september Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 6 Lena Barrow 518 Dnr 2016:075S Slick City, JF Bar & Restaurang AB, ,Norra Strandgatan 15-17, Gävle JF Bar & Restaurang AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om utökat serveringstid till kl i sitt tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Slick City, Norra Strandgatan 15-17, Gävle. Ansökan omfattar flera alternativa utökningar som redovisas i utredning och bilagd beskrivning. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad Besvärshänvisning Hur man överklagar, se bilaga

7 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 7 Lena Barrow 519 Dnr 2016:106S Gavlerinken Arena, Brynäs Arena AB, , Gavlehovsvägen 13, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Brynäs Arena AB:s ansökan om ny sportbar för bortalagssupportrar på Gavlerinken, med följande villkor och serveringstider: Serveringstillståndet gäller inte vid idrottsevenemang där barn och ungdomar tävlar. Serveringstid för sportbaren medges enligt följande: - Vid idrottsevenemang serveringstid från 4 timmar före matchstart för matgäster och vid särskild aktivitet. - Vid idrottsevenemang serveringstid från 2 timmar före matchstart för bargäster. - Vid idrottsevenemang upphör serveringstiden kl Vid andra evenemang är serveringstiden kl Åldersgräns 18 år tillämpas i sportbaren. Socialnämndens myndighetsutskott beslutar att ärendet i fråga om styrelseändringen avskrivs från vidare handläggning. Brynäs Arena AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om utökning i sitt tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker vid Gavlerinken Arena, Gavlehovsvägen 13, Gävle, i form av en ny sportbar vid bortastå. Bolaget har vidare anmält styrelseändringar. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

8 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 8 Lena Barrow 520 Dnr 2016:091S Gasklockorna/Gefle Metal Festival, Triffid and Danger Concerts AB, , Järntorgsgatan 12, Göteborg Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Triffid and Danger Concerts AB:s ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Gasklockorna, Atlasgatan 3, Gävle under Gefle Metal Festival, med serveringstid torsdag kl , fredag kl och lördag kl med följande villkor: Sökandens egen personal ska finnas i entréerna, för att kontroller ålder, nykterhet och eventuell medhavd alkohol, samt sätta bararmband på gäster som fyllt 18 år. Festivalområdet ska avsynas av räddningstjänst och kommunens alkoholhandläggare innan festivalen startar. Minst sex (6) förordnade ordningsvakter ska finnas på serveringsytan under all öppettid oavsett hur sökandens upplägg för ordningsvakter i övrigt ser ut eller modifieras under festivalen. Minst fyra (4) Alkoholvärdar ska finnas på serveringsytan under all öppettid på torsdagen, med uppgift att systematiskt scanna av området inklusive barköerna. Minst fyra (4) Alkoholvärdar ska finnas på serveringsytan under all öppettid fram till kl fredag och lördag, med uppgift att systematiskt scanna av området inklusive barköerna. Efter kl och fram till stängning på fredag och lördag ska antalet Alkoholvärdar på serveringsytan vara minst tio (10) stycken. Alkoholvärdarna ska vara utrustade med väst, komradio och ficklampa (vid behov). Tillräcklig allmänbelysning ska finnas på området för att möjliggöra att Alkoholvärdarna har överblick över sina områden. Mat- och lättdrycksutbud med prisangivelser måste finnas i varje bar. Bland lättdryckerna måste lättöl/alkoholfri öl samt alkoholfritt vin/smaksatt vatten i tillräcklig omfattning finnas om baren serverar starköl och alkoholhaltigt vin. Högst två (2) enheter alkoholdryck får serveras till varje köpande person per serveringstillfälle.

9 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 9 Lena Barrow 520 Dnr 2016:091S Gasklockorna/Gefle Metal Festival, Triffid and Danger Concerts AB, , Järntorgsgatan 12, Göteborg Minst en (1) entrévärd ska finnas i entrén in till VIP-baren för kontroll av berusningsgrad. Tillträde ska ges till Varannan vatten-projektet på central plats på festivalområdet med tillgång till vattenkran. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Triffid and Danger Concerts AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker vid Gasklockorna, Atlasgatan 3, Gävle under Gefle Metal Festival. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

10 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 10 Lena Barrow 521 Dnr 2016:105S Allstar, GRS Restaurang & Sportsbar AB, , N Kungsgatan 7, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott avslår GRS Restaurang & Sportsbar AB:s ansökan om utökad serveringstid till kl i sin helhet, dels med anledning av att alkohollagen är en social skyddslag samt i det aktuella ärendet också med anledning av att sökanden på grund av ekonomisk misskötsamhet inte uppfyller de lämplighetskrav som alkohollagen ställer på innehavare av tillståndspliktig verksamhet. GRS Restaurang & Sportsbar AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om utökad serveringstid till kl i sitt tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Allstar, N Kungsgatan 7, Gävle. Ansökan avser utökad serveringstid alla veckodagar under perioden Företräde Vesna Krstic lämnas företräde inför socialnämndens myndighetsutskott. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

11 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 11 Lena Barrow 522 Dnr 2016:098S Stortorget, Gävle-Thai Förening, c/o P. Yangpradit, , Regnbågsgatan 7 B, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Gävle-Thai Förenings ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Stortorget, Gävle , med serveringstid alla tre dagarna från kl till kl med följande villkor: På festivalområdet ska minst två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra under all serveringstid och till dess festivalområdet har utrymts på kvällarna. I varje befintlig entré till själva serveringsområdet ska minst en (1) entrévärd underställd tillståndshavaren tjänstgöra under all serveringstid och till dess festivalområdet har utrymts på kvällarna för att säkerställa att ingen alkohol obehörigen tas in till eller ut från själva serveringsområdet och att ingen märkbart berusad person tillåts komma in på serveringen. Gävle-Thai Förening har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Thaifestival på Stortorget, Gävle , med serveringstid alla tre dagarna från kl till kl sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

12 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 12 Christian Lundmark 523 Dnr 2016:078S Harry s, Restaurangbolaget i Gävle AB, , Drottninggatan 23, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott avslår Restaurangbolaget i Gävles ansökan i sin helhet med anledning av att alkohollagen är en skyddslag och sökandes historik inte övertygar om att en ytterligare timmes servering kommer att ske på ett så ansvarsfullt sätt att det inte medför risk för olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Socialnämndens myndighetsutskott beslutar om utökad serveringstid till kl vid Harry s, Drottninggatan 23, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli- september Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Restaurangbolaget i Gävle AB:s ansökan om utökad serveringstid utomhus juli-september 2016 mellan söndag-torsdag. Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter att beslutad serveringstid utomhus för respektive veckodag har löpt ut. Företräde Vlades Lau Lopes lämnas företräde inför socialnämndens myndighetsutskott Yrkande Lars Öberg (S) yrkar om utökad serveringstid till kl vid Harry s Drottninggatan 23, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli-augusti Therese Hammarberg (M) yrkar om utökad serveringstid till kl vid Harry s, Drottninggatan 23, Gävle, avseende fredagar och lördagar under den begränsade perioden juli-september 2016.

13 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 13 Christian Lundmark 523 Dnr 2016:078S Harry s, Restaurangbolaget i Gävle AB, , Drottninggatan 23, Gävle Restaurangbolaget i Gävle AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om ändring i sitt tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Harry s, Drottninggatan 23, Gävle. Ansökan avser utökad serveringstid till kl inomhus alla dagar mellan samt , , , , och , utökad serveringstid till kl alla dagar på uteserveringen mellan samt utökad serveringsyta på uteserveringen med måtten 7,5 x 6 meter. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad Paragrafen förklaras omedelbart justerad Besvärshänvisning Hur man överklagar, se bilaga.

14 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 14 Christian Lundmark 524 Dnr 2016:025S Svenska Tågkompaniet AB, , Centralplan 2, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Svenska Tågkompaniet AB:s ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i form av trafikservering ombord på tågen Regina X52 och Coradia X62 för regional tågtrafik från Sundsvall och norrut i Sverige med serveringstid kl Svenska Tågkompaniet AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i form av trafikservering ombord på tågen Regina X52 och Coradia X62 för regional tågtrafik från Sundsvall och norrut i Sverige med serveringstid kl sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

15 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 15 Christian Lundmark 525 Dnr 2016:022S Emils Pizzeria, Omar Ahmed Ismail, , Styrmansgatan 33, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Omar Ahmed Ismails ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622)att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Emils Pizzeria, Fabriksgatan 13, Gävle med serveringstid kl inomhus samt kl utomhus, alla dagar. Uteservering ska vara utrymd senast 30 minuter efter att beslutad serveringstid utomhus för respektive veckodag har löpt ut. Omar Ahmed Ismail har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Emils Pizzeria, Fabriksgatan 13, Gävle. Ansökan avser även uteservering. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

16 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 16 Christian Lundmark 526 Dnr 2016:110S Jädraås Bryggeri, Jädraås Bryggeri AB, , Gammelboningsvägen 6, Jädraås Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Jädraås Bryggeri AB:s ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap vid Jädraås Bryggeri, Krickvägen 18, Gävle med serveringstid kl Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Jädraås Bryggeri AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av starköl till allmänheten vid Jädraås Bryggeri, Krickvägen 18, Gävle med serveringstid kl Uteservering ska vara utrymd senast 30 minuter efter att beslutad serveringstid utomhus för respektive veckodag har löpt ut. Jädraås Bryggeri AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, samt ansökt om stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 7 första stycket alkohollagen (2010:1622) avseende starköl vid Jädraås Bryggeri, Krickvägen 18, Gävle med serveringstid kl Ansökan avser även uteservering. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

17 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 17 Christian Lundmark 527 Dnr 2016:109S Tennstopet, Restaurang Nygatan 38 AB, , Nygatan 38, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Restaurang Nygatan 38 AB:s ansökan om cateringtillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) för att servera alla slags alkoholdrycker till slutet sällskap från kök vid Tennstopet, Nygatan 38, Gävle. Restaurang Nygatan 38 AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om cateringtillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) för att servera alla slags alkoholdrycker till slutet sällskap från kök vid Tennstopet, Nygatan 38, Gävle. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

18 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 18 Christian Lundmark 528 Dnr 2016:114S Åby gård, Restaurangbolaget i Gävle AB, , Drottninggatan 23, Gävle Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Restaurangbolaget i Gävle AB:s ansökan om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Åby gård, Åby Allén 7, Valbo, , , och med serveringstid kl , med serveringsyta på hela inhägnade festplatser under förutsättning att: - Åldersgräns 18 år gäller på serveringsytan. - Minst tio (10) värdar ska tjänstgöra på serveringsytan under all öppettid och till dess serveringsytan är utrymd för att säkerställa att alkohollagen efterlevs. - Utöver danstillståndets angivna ordningsvaktsantal ska minst två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra vid serveringstältet och närliggande bord under all öppettid och till dess serveringsområdet är utrymt båda kvällarna, för den tillståndspliktiga serveringens räkning. - Minst en (1) av tillståndshavaren anlitad entrévärd ska bemanna varje entré in till serveringsytan under all öppettid och till dess serveringsområdet är utrymt. Uteservering ska vara utrymd senast 30 minuter efter att beslutad serveringstid utomhus för respektive veckodag har löpt ut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Restaurangbolaget i Gävle AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten vid Åby gård, Åby Allén 7, Valbo. Serveringstillståndet är avsett att gälla , , och med serveringstid kl alla kvällarna. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

19 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 19 Christian Lundmark 529 Dnr 2016:066S Engeltofta, Engeltofta AB, , Bönavägen 118, Gävle Ärende gällande styrelseändring avskrivs från vidare handläggning då styrelsen bedöms lämplig för fortsatt serveringstillstånd. Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Engeltofta AB:s ansökan om cateringtillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) för att servera alla slags alkoholdrycker till slutet sällskap från kök vid restaurang vid Engeltofta, Bönavägen 118, Gävle. Engeltofta AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om cateringtillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker till slutet sällskap utgående från kök vid restaurang vid Engeltofta, Bönavägen 118, Gävle. Engeltofta AB har även anmält ändring i styrelsen vilken granskats i samma ärende. sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

20 Socialnämndens myndighetsutskott Sid 20 Christian Lundmark 530 Dnr 2016:133S Forsbacka Värdshus AB, , Värdshusvägen 22, Forsbacka vid Laduholmens festplats, Socialnämndens myndighetsutskott bifaller Forsbacka Värdshus AB:s ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Laduholmens festplats, Forsbacka. Serveringstillståndet gäller 29 juli 2016 med serveringstid kl med följande villkor: att minst en (1) av tillståndshavaren anställd entrévärd bemannar entrén till serveringsytan under all öppettid och till dess serveringsstället utrymts, med uppgift om att kontrollera berusningsnivå på inpasserande och förhindra eventuella försök att medföra alkohol in till eller ut från serveringsytan. Forsbacka Värdshus AB har hos Socialnämndens myndighetsutskott ansökt om permanent tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid vid Laduholmens festplats, Forsbacka. Avsett att gälla 29 juli 2016 med serveringstid kl sunderlag Utredning från Tillståndsenheten daterad

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-11.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-05-27 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-02-17 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-12-14 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-12.00 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-25 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-08-31 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-18 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-10.40 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-11.20 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2014-06-25 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-11.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-10.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-08 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-10.45 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-16 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-07-22 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-10.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2011-06-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-11.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Extra Socialnämnd Sammanträdesdatum 2013-06-26 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-09.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.30-12.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-03-17 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.00-13.20 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C), 5-8 Peter Sövig

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.15-13.45 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl 08.30 10.35 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Tjänstgörande ersättare Justeringens

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7) Sidnr 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 15.15-15.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl 08.30 09.00 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Tjänstgörande ersättare Terry Bergqvist (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Hoby-salen, Stadhuset, kl 13 00 16 45, ajournering kl 14 45 14 55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00 Sammanträdesprotokoll nr 7/2015 Sida 1 (13) Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl. 08.30 09:00 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Chicago Justerat 4 / 8 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnden. Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle. Anslag/Bevis. Socialnämnd Paragrafer 1-20, 8-14 Sekretess, 6,12-13 Omed just

Socialnämnden. Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle. Anslag/Bevis. Socialnämnd Paragrafer 1-20, 8-14 Sekretess, 6,12-13 Omed just S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-30 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4)

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4) Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/12 2014-08-18 1 (4) Tid Måndag 2014-08-18 k1.14:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Föredragningslista

Läs mer

Protokoll Bygg- och miljönämnden

Protokoll Bygg- och miljönämnden Protokoll Bygg- och miljönämnden Fredag 1 juni 2018 Bygg- och miljönämnden 2018-06-01 2 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kjell Grafström

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / 9 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

May-Brith Jansson. I anslutning till sammanträdet. Helena Andersson

May-Brith Jansson. I anslutning till sammanträdet. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 10:25-10:35 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-08-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 05 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-28 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

fr- 7 "-- \nnette Hultkrantz

fr- 7 -- \nnette Hultkrantz NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-21 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15 15:00 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB)

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 15:30 Beslutande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Sida 1 (16) Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10 Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2018-09-12 Ylva Wahlström Ödmann (MP), Ordförande Christina Elffors

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Kristina Valtersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (10) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-04-26 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth Persson, ordförande, 21-23 Borlänge S Christina

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-08-15, kl 0900-1110 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7) Sidnr 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 13.00-13.40 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare för Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Telefonmöte, kl 09:00-09:10 Beslutande Erik Ekblom (M), ordförande Sebastian Clausson (S), vice ordförande Margareta Alexandersson (KD) Ann-Christine Gustavsson (C)

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl 1 Plats och tid Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl 11.00 11.45 ande Hans Sternbro (s), ordförande Stig Andersson (mp), ersättare för Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström IFO2014/16 2014-12-15 1 (16) Tid Måndag 2014-12-15 kl.08:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering 2014-12-22 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne.

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Sida 1 (21) Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50 Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat Lotten Hammar (S) Tjänstgörande ersättare Inga-Lill Persson (L) Tjänstgörande

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun enligt alkohollagen (2010:1622)

Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (13) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-11-14 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Justerat

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Justerat Sida 1 (19) Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00 Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2017-05-17 Ylva Wahlström Ödmann (MP) Ordförande Christina Elffors Sjödin,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-08-31 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal Sundborn kl. 10:00-11:25 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Styrdokument, riktlinjer Miljökontoret 2016-10-01 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr MN/2016:71 robert.asberg@upplandsvasby.se för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Antagen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs kommun S Marina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 10 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

Göran Berggren (S), ersättare för Lena Jenemark (S), Social & Arbetsmarknad: Anette Martinsson

Göran Berggren (S), ersättare för Lena Jenemark (S), Social & Arbetsmarknad: Anette Martinsson SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-18 Sida 1 (5) Plats och tid Nicolairummet, kl 11.40-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Erik Bengtsson (S), Hans Hallström (V), Kristina Classon (M),

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35 Sammanträdesprotokoll nr 8/2015 Sida 1 (10) Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl. 08.30 09:35 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Paris Justerat 8 / 9 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 13 april 2010 ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 13 april 2010 ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-04-08 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-08.45, 10.00-10.35 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Tid och plats kl 08.30 12.10, 13.00-14.05 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Peter Sövig (S) Tjänstgörande ersättare Tore

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.30-13.50 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (6) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-03-24 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 13:00-13:35 Beslutande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Tid och plats kl 08.30 12.50 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Peter Sövig (S) Lars Åke Karlgren (V) Dag Wersén (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Tid och plats kl 08.30-12.15 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Peter Sövig (S) Tjänstgörande ersättare Åke Sundemar (L) för Bengt Bivrin (MP)

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 287 Socialnämndens arbetsutskott 20005-11-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-11:50 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (11) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-09-28 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:35 ande S Kenneth

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för icke etablerade krögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20.

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20. Sammanträdesprotokoll nr 1/2014 Sida 1 (19) Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl. 08.30 10.05 Lokal: Lilla Fatburen, Justerat / 2014 Marie Ljungberg Schött (M) Ordförande Jackie Nylander (V) Tjänstg.

Läs mer