SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll nr 1/2014 Sida 1 (19) Tidpunkt: Torsdag den 23 januari 2014 kl Lokal: Lilla Fatburen, Justerat / 2014 Marie Ljungberg Schött (M) Ordförande Jackie Nylander (V) Tjänstg. ersättare Anders Larsson Sekreterare

2 Sida 2 (19) Närvarande: Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) Ledamot Patrik Silverudd (FP) ( 5, 11, 23-34) Ledamot Jonas Eklund (MP) ( 5, 11, 23, 32-33) Ledamot Ole-Jörgen Persson (M) ( 5, 11, 24-34) Tjänstg. ersättare Jackie Nylander (V) Tjänstg. ersättare Mads Lundgaard (M) ( 6-10, 12-23) Ersättare Mads Lundgaard (M) ( 5, 11, 24-34) Förhinder: Vice ordförande Ersättare Bengt Roxne (S) Johan Nilsson (M) I tjänsten närvarande Anders Häregård Leif Fransson Carina Cutlip Anders Larsson 1 Sammanträdet öppnades Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet. 2 Val av protokolljusterare Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättare Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokollsjustering Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde hade justerats Tid för justering av protokollet Beslutades att dagens protokoll justeras Ansökan om utökad serveringstid i Asia City Restaurang, Sveavägen 88 Dnr: /2013

3 Sida 3 (19) 1. Utskottet beslutade att ge Bar 08 AB, , serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen dagligen till allmänheten, på prov ett år. 2. Stadigvarande serveringstid till klockan dagligen i restaurangen avslås. 3. Villkor meddelas att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 4. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag och lördag från klockan tills sista gästen har lämnat lokalen. 5. Villkor meddelas att serveringsytan för uteserveringen alltid ska vara utrymd senast 30 minuter efter det att aktuell serveringstid för uteserveringen upphör, med hänsyn till risk förstörningar till närboende. 6. Paragrafen justerades omedelbart och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå Vid sammanträdet företräddes bolaget av Karim Katto, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. att ge bolaget serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen dagligen till allmänheten, på prov ett år och med därtill förenade villkor. 6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Rice, Lugnets Allé 80 Dnr: /2013

4 Sida 4 (19) 1. Utskottet beslutade att ge Boonsom fastfood AB, , stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL). 2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 21:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 AL. 3. Ovanstående förutsätter att förvaltningen, genom ett platsbesök, kan godkänna lokalens allmänna standard, tilltänkta serveringsyta och restaurangmässighet i övrigt. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllt senast , i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Folkungagatan, Folkungagatan 110 Dnr: /2012 Utskottet beslutade att ge Thai House Wok Sverige AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla

5 Sida 5 (19) 8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Hornsgatan, Hornsgatan 67 Dnr: /2012 Utskottet beslutade att ge Thai House Wok Sverige AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Hantverkargatan, Hantverkargatan 78 Dnr /2012 Utskottet beslutade att ge Thai House Wok Sverige AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla

6 Sida 6 (19) 10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai House Wok Birkagatan, Birkagatan 14 Dnr /2012 Utskottet beslutade att ge Thai House Wok Sverige AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Abyssinia Karlbergsvägen, Karlbergsvägen 46 Dnr /2013 Utskottet beslutade att avslå Restaurang Abyssinia AB:s, , ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00 på serveringsstället Abyssinia, enligt 8 kap. 12 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet.

7 Sida 7 (19) Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå Vid sammanträdet företräddes bolaget av Emebet Abegaz och ombudet Gunnar Björnsrud med biträde av redovisningskonsult Connie Broström, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse och den under sammanträdet ingivna originalskrivelsen, båda daterade Under sammanträdet ingavs skrivelse i original, daterad och fullmakt i original för Gunnar Björnsrud, daterad Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholm Deli, Centralplan 15 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att ge Stockholm Fisk Centralen AB, , stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang, från klockan 11:00 till klockan 23:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Meatballs for the people, Nytorgsgatan 30

8 Sida 8 (19) Dnr: / Utskottet beslutade att ge Bockholmen Gruppen AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL). 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges även under ett års prövotid med grundtid till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan bedriva verksamhet till denna tid utan att störningar till närboende uppkommer. 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 19 AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende. 4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22: och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå 14 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Casa del lago, Strandängsstigen 12 Dnr: / Utskottet beslutade att ge Lacus Handelsbolag, , stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och dagligen i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL).

9 Sida 9 (19) 2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22: Ovanstående förutsätter att kök och serveringsutrymmen godkänns efter besök av handläggare. Förbehållet ska vara uppfyllt senast , i annat fall upphör detta besluta att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carls Deli, Hötorgshallen Dnr: /2013 Utskottet beslutade att ge Carls Deli Restaurang AB, , stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag - söndag i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sempre Espresso Bar, Jakobsbergsgatan 5-7 Dnr: /2013

10 Sida 10 (19) Utskottet beslutade att ge Sempresso Bar AB, , stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL) och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 17 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Sempre Espresso bar (Tillredningskök), Jakobsbergsgatan 5-7 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att ge Sempresso Bar AB, , stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap 2 alkohollagen (AL) och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 18 Ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap vid catering i restaurang Nohadra AB (Tillredningskök), Vårholmsbackarna 106

11 Sida 11 (19) Dnr /2012 Utskottet beslutade att ge Nohadra AB, , stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering i Stockholm stad dagligen till slutet sällskap mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Solöga, Kajplats Strömkajen Dnr /2013 Utskottet beslutade att ge Blidösundsbolaget AB, , serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i inrikes trafik trafikservering, till allmänheten i serveringslokalen M/S Solöga, dagligen mellan klockan 11:00 01:00, enligt 8 kap. 1 och 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang enarena söder, Rosenlundsgatan 33 Dnr /2013

12 Sida 12 (19) 1. Utskottet beslutade att ge WKB Södermalm AB, , tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL). 2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende. 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 03:00 avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 AL 4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 AL. 5. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag lördag och dag före helgdag från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkoret meddelas på grund av områdets karaktär och den sena serveringstiden, enligt 8 kap. 2 och 17 AL (kommunens alkoholpolitiska program). 6. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller därefter kontinuerligt. Detta enligt 8 kap. 2 och 17 AL (kommunens alkoholpolitiska program). 7. Ovanstående förutsätter att kunskapskravet i alkohollagstiftningen uppfylls enligt 8 kap. 12 AL. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllt senast I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

13 Sida 13 (19) och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla 21 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ulfsunda Slott, Margretelundsvägen 125 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att bevilja ansökan om stadigvarande serveringstid för slutet sällskap mellan klockan 11:00 03:00 i restaurangen och uteserveringen alla dagar i veckan, enligt 8 kap. 17 och 19 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 22 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Globen Paviljong, Rökerigatan 19 Dnr: / Utskottet beslutade att ge Globen Paviljong, utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurang på prov i ett år med grundtid till klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen (AL).

14 Sida 14 (19) 2. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås med hänsyn till risk för att olägenheter och störningar uppkommer. 3. Villkor meddelas att två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 AL. 4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla 23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang NYPE Nyman & Pindel, Norrlandsgatan 23 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att avslå Public House Stockholm AB:s, , ansökan om utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering fredag och lördag enligt 8 kap. 17 och 19 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mickael Mirloy Milos Radomirovic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med odaterad dukad skrivelse från bolaget.

15 Sida 15 (19) 24 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Rose, Hamngatan 2 Dnr: /2013 och / Utskottet beslutade att ge RSI Nattklubb AB, , stadigvarande serveringstillstånd mellan klockan 11:00-05:00 i restaurang och samtliga uteserveringar, enligt 8 kap 19 alkohollagen (AL). 2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället alla dagar från klockan 24:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. 3. Villkor meddelas att samtliga personer som stadigvarande arbetar med servering samt ordningsvakter och entrévärdar genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt vid anlitande av ny personal. 4. Villkor meddelas även att ett system för kontroll av gäster används. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad

16 Sida 16 (19) 25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vivels i Älvsjö, Götalandsvägen 227 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att ge Vivels i Stockholm Aktiebolag, , stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, i restaurang och uteservering, måndag till söndag, mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 alkohollagen och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla 26 Åtgärd mot AB Fasching Musikproduktion Fasching, Kungsgatan 63 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att meddela AB Fasching Musikproduktion, , en varning, enligt 9 kap. 17 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

17 Sida 17 (19) 27 Åtgärd mot Arigato AB Arigato Sushi Wok, Vasagatan 7 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att meddela Arigato AB, , tillståndshavare på Arigato Sushi Wok en varning, enligt 9 kap. 17 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning. Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 20 januari Åtgärd mot Spice Garden Kungsholmen AB La Bruschetta, Fleminggatan 45 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Spice Garden Kungsholmen AB, , på restaurang La Bruschetta, enligt 9 kap. 18 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

18 Sida 18 (19) 29 Åtgärd mot Gojo AB Gojo Fasika, Renstiernas Gata 48 Dnr: /2013 Utskottet beslutade att meddela Gojo AB, , tillståndshavare på restaurang Gojo Fasika en varning, enligt 9 kap. 17 alkohollagen. Skälen redovisas under rubriken Motivering i tjänsteutlåtandet och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning. 30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

19 Sida 19 (19) 32 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm Tre domar anmäldes. Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna. 33 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm Ett beslut anmäldes. Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna. 34 Information från tillståndsenheten Leif Fransson informerade utskottet om att Anders Häregård från mitten av februari i år kommer att sluta som chef på tillståndsenheten. Anders Häregård kommer att jobba kvar inom Stockholms stad och då på stadsledningskontorets ITavdelning. Carina Cutlip som för närvarande är samordnare på tillståndsenheten kommer att förordnas som tf. chef på tillståndsenheten. Förvaltningen kommer senare att utannonsera tjänsten som chef för tillståndsenheten.

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00 Sammanträdesprotokoll nr 7/2015 Sida 1 (13) Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl. 08.30 09:00 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Chicago Justerat 4 / 8 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / 9 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Justerat

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Justerat Sida 1 (19) Tidpunkt: Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 08:30-10:00 Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2017-05-17 Ylva Wahlström Ödmann (MP) Ordförande Christina Elffors Sjödin,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 24 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 09:45

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 24 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 09:45 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 24 / 8 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 09:45 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35 Sammanträdesprotokoll nr 8/2015 Sida 1 (10) Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl. 08.30 09:35 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Paris Justerat 8 / 9 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Sida 1 (16) Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10 Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2018-09-12 Ylva Wahlström Ödmann (MP), Ordförande Christina Elffors

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne.

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Sida 1 (21) Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50 Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat Lotten Hammar (S) Tjänstgörande ersättare Inga-Lill Persson (L) Tjänstgörande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 10 april 2014 kl :20. Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Torsdag den 10 april 2014 kl :20. Lokal: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 Sammanträdesprotokoll nr 4/2014 Sida 1 (19) Tidpunkt: Torsdag den 10 april 2014 kl. 08.30 09:20 Lokal: Lilla Fatburen, Justerat 15 / 4 2014 Marie Ljungberg Schött (M) Ordförande Bengt Roxne (S) Vice ordförande

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Plats: Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 08:30 09:45. Sunne, Storforsplan 36, Farsta. Justerat 24/3 2016

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Plats: Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 08:30 09:45. Sunne, Storforsplan 36, Farsta. Justerat 24/3 2016 Sida 1 (30) Tidpunkt: Tisdagen den 22 mars 2016, kl. 08:30 09:45 Plats: Sunne, Storforsplan 36, Farsta Justerat 24/3 2016 Ylva Wahlström (MP) Ordförande Christina Elffors Sjödin (M) Vice ordförande Kerstin

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 12/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:45

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 12/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:45 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 12/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12 / 12 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:45 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 8/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 8/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 8/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 16/9-2009 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:00 Marie Ljungberg Schött (m) Elisabeth Brandt

Läs mer

Socialnämnden Tillståndsutskottet. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne

Socialnämnden Tillståndsutskottet. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Sida 1 (30) Tidpunkt: Tisdagen den 7 augusti 2018 kl. 08:30-10:00 Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2018-08-08 Ylva Wahlström Ödmann (MP) Ordförande Christina Elffors Sjödin,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 30 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 30 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 30 / 7 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdag 21 april 2015 kl :00. Lokal: Hagfors, Storforsplan 36, Farsta. Justerat 30/4 2015

SOCIALNÄMNDEN. Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdag 21 april 2015 kl :00. Lokal: Hagfors, Storforsplan 36, Farsta. Justerat 30/4 2015 Sammanträdesprotokoll nr 4/2015 Sida 1 (15) Tidpunkt: Tisdag 21 april 2015 kl. 08.30 10:00 Lokal: Hagfors, Storforsplan 36, Farsta Justerat 30/4 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande Christina Elffors Sjödin

Läs mer

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 5/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 5/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 5/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 11 / 5-2010 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 09:50 Marie Ljungberg Schött (M) Elisbeth Brandt

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2013 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 28 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2013 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 28 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2013 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 28 / 1 2013 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:45 Marie Ljungberg Schött (M) (ej 22) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Ole-Jörgen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 10/2011 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 19 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 10/2011 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 19 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 10/2011 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 19 / 10 2011 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 6/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 18 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:25

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 6/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 18 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:25 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 6/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 18 / 6 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:25 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 8 oktober 2015 kl :20

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 8 oktober 2015 kl :20 Sammanträdesprotokoll nr 9/2015 Sida 1 (24) Tidpunkt: Torsdag den 8 oktober 2015 kl. 08.30 10:20 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Paris Justerat 14/10 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 21/ Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 09:50

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 21/ Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 09:50 SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 1/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 21/1-2008 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 09:50 Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare Jackie Nylander (v) Anders

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 3/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid:

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 3/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 3/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08.30 10.10 Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare Jackie Nylander (v) Anders Larsson

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid:

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 8/2006 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 10.00-12.00 Patrik Silverudd Sekreterare Lilian Falkbäck Anders Larsson Närvarande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 11/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: :20. Jackie Nylander (v)

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 11/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: :20. Jackie Nylander (v) SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 11/2006 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08.30 10:20 Jackie Nylander Sekreterare Oskar Öholm Anders Larsson Närvarande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid:

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2006. Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 7/2006 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2006 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08.30-10.30 Jackie Nylander Sekreterare Elias Wästberg Isabelle Vas Närvarande

Läs mer

Socialnämnden Tillståndsutskottet

Socialnämnden Tillståndsutskottet Socialnämnden Tillståndsutskottet Sida 1 (25) PROTOKOLL nr 5/2013 Sammanträdesdag Justerat 29/5 2013 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 10:55 Marie Ljungberg Schött (M) (ej 31) Jackie Nylander (V) Mads

Läs mer

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 11/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 11/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 11/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 9 / 12-2009 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:00 Marie Ljungberg Schött (M) Jackie Nylander

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 9/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 9/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 9/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14/10 2009 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 12:05 Marie Ljungberg Schött (M) Jackie Nylander

Läs mer

SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 6/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 6/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST - och PROTOKOLL nr 6/2009 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 10 / 6-2009 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 11:50 Marie Ljungberg Schött (m) Jackie Nylander

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-11.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (13) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-11-14 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

fr- 7 "-- \nnette Hultkrantz

fr- 7 -- \nnette Hultkrantz NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-21 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.30-12.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 3/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag

SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 3/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag SOCIALTJÄNST och PROTOKOLL nr 3/2010 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 15 / 3-2010 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 12:15 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-08-31 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal Sundborn kl. 10:00-11:25 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria Sammanträdesdatum 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Margreth Göransdotter, vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

S Iréne Homman Gagnefs kommun. Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare Ann Ayoub, sekreterare. Christina Knutsson Justerande

S Iréne Homman Gagnefs kommun. Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare Ann Ayoub, sekreterare. Christina Knutsson Justerande 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:30 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-05-27 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl 08.30 10.35 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Tjänstgörande ersättare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (6) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-03-24 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 13:00-13:35 Beslutande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström IFO2014/16 2014-12-15 1 (16) Tid Måndag 2014-12-15 kl.08:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering 2014-12-22 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Jan-Ola Sandström. Protokollet är justerat och anslaget på kommuns digitala anslagstavla.

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Jan-Ola Sandström. Protokollet är justerat och anslaget på kommuns digitala anslagstavla. Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen Falun, Lokal Hyttnäs kl. 10:00-10:50 Plats och tid för justering 2019-05-16 Protokollet omfattar 25-32 Utses att justera Jan-Ola Sandström

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-03-17 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.00-13.20 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C), 5-8 Peter Sövig

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.15-13.45 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs kommun S Marina

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-02-17 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 4/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08.

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 4/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08. SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 4/2007 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 2007 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08.45 11:50 Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare Elisabeth Brandt Ygeman (s) Isabelle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (10) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-04-26 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth Persson, ordförande, 21-23 Borlänge S Christina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Hoby-salen, Stadhuset, kl 13 00 16 45, ajournering kl 14 45 14 55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-11.20 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4)

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4) Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/12 2014-08-18 1 (4) Tid Måndag 2014-08-18 k1.14:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Föredragningslista

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15 15:00 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun

Läs mer

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB)

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 15:30 Beslutande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (7) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-10-17 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Margreth Göransdotter

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl 08.30 09.00 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Tjänstgörande ersättare Terry Bergqvist (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-18 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-10.40 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (10) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-11-22 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:30 ande S

Läs mer

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden

Riktlinjer Antagna av Miljönämnden Antagna av Miljönämnden 2016-10-20 för alkoholservering och försäljning av folköl och tobaksvaror Alkohollagstiftningen är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-05-23 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.10, 11.40-12.20, 13.15-14.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-12-14 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-12.00 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-25 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens individutskott Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 08.30-10.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2017-11-22 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-11.30 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, fredagen den 25 januari i ^ ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, fredagen den 25 januari i ^ ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-02-22 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.45, 11.30-12.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Styrdokument, riktlinjer Miljökontoret 2016-10-01 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr MN/2016:71 robert.asberg@upplandsvasby.se för alkoholservering i Upplands Väsby kommun Antagen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Protokoll Bygg- och miljönämnden

Protokoll Bygg- och miljönämnden Protokoll Bygg- och miljönämnden Fredag 1 juni 2018 Bygg- och miljönämnden 2018-06-01 2 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kjell Grafström

Läs mer

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12/ Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 12.

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12/ Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 12. SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2008 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 12/2-2008 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 12.20 Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare Jackie Nylander (v) Anders

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

KALLELSE. Folkets Hus, Smedjan. OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde!

KALLELSE. Folkets Hus, Smedjan. OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde! KALLELSE 1(17) Tid Plats Tisdag kl.13:00 17:00 Folkets Hus, Smedjan Tid för justering 2019-03-26, Plangatan 5 OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde! Meddela till nämndsekreteraren

Läs mer

Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl , Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl , Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-25 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsndmnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsndmnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsndmnd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid. 5(12) 2017-08-30 46/17 Dnr: SRMH 11.01-2017-00093 Serveringstillständ Restaurang Asian Bistro, Täby Bamboo Ye Malmö AB, ansöker om

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (11) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-09-28 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:35 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer