Förteckning över förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över förtroendevalda"

Transkript

1 Förteckning över förtroendevalda

2 Förteckning över förtroendevalda (Upprättad i april 2015) Förteckningen finns även på Nybro kommuns hemsida:

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE, NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG SAMT SÄRSKILDA FÖRTROENDEUPPDRAG 1. AB GLASRIKET 2. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelserna 3. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, stämmoombud 4. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, lekmannarevisor 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 7. DEL-TA PRODUKTION AB, representant och ägarombud 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR (Tätortsförhållanden och Jordbruks eller skogsbruksförhållanden) 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET 12. GLASRIKETS SKATTER EKONMISK FÖRENING, ledamot 13. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK FÖRENING, representant 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 15. KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 17. KOMMUNALA STIFTELSER (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN, gemensam 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE 21. KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 23. KOMMUNSTYRELSEN

4 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN 29. NORRA MÖRE VÄGFOND (Kristvalla) 30. NORRA MÖRE VÄGFOND (Bäckebo) 31. NORRA MÖRE VÄGFOND, auktoriserad revisor 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen 33. NYBRO BOSTADS AB, ombud 34. NYBRO BOSTADS AB, lekmannarevisor 35. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelserna 36. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, stämmoombud 37. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, lekmannarevisor 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen 40. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, stämmoombud 41. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, lekmannarevisor 42. NYBRO-MADESJÖ MAJBLOMMEKOMMITTÉS FOND, SYDÖSTRA SVERIGES ENGROSSIST- OCH FABRIKANTFÖRENINGS STIPENDIEFOND, FRANS OLSSONS FOND, THORA ROSENIUS OCH KAPTEN THURE ANDERSSONS FOND 43. NÄMNDEMÄN 44. OMSORGSNÄMNDEN 45. PRIVATA BARNOMSORGEN FVBU PINGSTLILJAN, KOOPERATIVA DAGHEMMET POSITIVET OCH NYBRO INTRESSEFÖRENING MONTESSORI, gemensamt 46. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, ledamöter

5 47. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, revisorer 48. REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen 49. REGIONFÖRBUNDETS PRIMÄRKOMMUNALA NÄMND 50. SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) 51. SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN 52. SVERIGES NATIONALDAG, länskommittén 53. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, ledamöter 54. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, revisorer 55. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 56. VALNÄMNDEN 57. VATTENGRUPP (Alsteråns Vattenråd, Hagbyåns/Halltorpsåns Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Snärjebäckens Vattenråd) 58. ÅLEMS SPARBANK 59. ÖRSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE 60. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN N-E-T-U, gemensam (Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner)

6 1. AB GLASRIKET GLAS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro Ägarrepresentant: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 2. AB NYBRO BRUNN, styrelsen ABNB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelsen (Dotterbolag till AB Nybro Brunn) TRANS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Stig Davidson, Ringvägen 30, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro

7 S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 3. Stämmoombud: OABNB OTRANS C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 4. Lekmannarevisor: REVABNB REVTRANS S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING BB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: M Elon Hinsegård, Hagalundsgatan 3, Alsterbro Revisorersättare: C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby

8 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN CSGR (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 7. DEL-TA PRODUKTION AB ODTP (Utses av kommunstyrelsen) Representant: Mats Dalberg, Nybro kommun, Nybro Ägarombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE FJANES 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Ledamot: M Ing-Marie Aronsson, Kråksmåla 219, Alsterbro

9 C Anneli Bergh, Hallandsgatan 15, Nybro 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR GMFAST (Väljs av kommunfullmäktige) Gode män: Tätortsförhållanden M Stig Arvidsson, Lyrikerns väg 11, Nybro S Eva-Louise Baranyai, Bruksvägen 16, Orrefors S Sven Alriksson, Laxvägen 11, Nybro Jordbruks- eller skogsbruksförhållanden C Torsten Karlsson, Tjärdalsvägen 27, Örsjö C Henrik Sandgren, Långaskruv 307, Målerås S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS FFH 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors Revisorersättare: S Christer Wedell, Trädgårdsgatan 48, Orrefors

10 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET FUNKTION (Utses från vardera kommunstyrelsen, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och individ- och familjenämnden) (Väljs av kommunstyrelsen) Representanter: S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors (TSN) (sammankallande) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (IFN) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (KS) (för M Aronsson) S Anders Liffner, Sankt Sigfrid 208, Nybro (TSN) (för K Petersson) C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro (IFN) (för J Loord) 12. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK GLASEKF FÖRENING För tiden efter ordinarie årsstämma våren 2015 till och med ordinarie årsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro 13. Representant: GLASEKFR C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

11 S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN IFN (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Roland Larsson, Trädgårdsgatan 43, Orrefors SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro C Bosse Lennartsson, Hallandsgatan 15, Nybro (för U-S Sandgren) FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö (för J Jensen) M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro (för A Algotsson) KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro (för J Loord) S Lena Jonsson, Marknadsvägen 16, Bäckebo, Alsterbro (för A-C Quist-Karlsson) S Kenneth Eriksson, Mellangatan 5 A, Nybro (för N Djurovic) S Wimalawathie Bengtsson, Virkesvägen 10, Alsterbro (för R Larsson) SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro (för B Tagesson) V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro (för P Pizarro Pina)

12 Ordförande: Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro Vice ordförande: Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro 15. KALMAR LÄNS KLP PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB (Utses av kommunfullmäktige) Ombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET PENRÅD (Utses från vardera kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden) (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (KS) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (OMN) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (TSN) S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) (för C Davidson)

13 M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro (OMN) (för B Johansson) C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (TSN) (för B-L Fagerstrand) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro 17. KOMMUNALA STIFTELSER STIFT (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) (Utses av kommunfullmäktiges revision) Stiftelsen Nybro Skolfond och Stiftelsen Nybro Omsorgsfond Revisor: S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan och Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond Revisor: S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro

14 Valborg och Harry Johanssons stiftelse Revisor: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDS- REN REGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamöter: S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro (för M Svanström) C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (för J Algotsson) 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND HJÄLP I KALMAR LÄN, gemensam (Utses av kommunfullmäktige) Representant: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro kommun C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

15 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE KF 15 oktober oktober 2018 Ledamöter: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefort C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby C Anders Johansson, Dr Sandbergs gata 12 C, Nybro C Ing-Marie Gustafsson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Lennart Storm, Marschvägen 2, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro

16 SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro SD Torgny Tagesson, Nygård 108, Nybro V Kaj Raving, Granås 315, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro V Carina Blom, Hälleberga 411, Ögården, Gullaskruv V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro C Linda-Marie Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro C Ann-Mari Johansson, Grönvägen 42, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Kristina Meyer, Smedjegatan 10 B, Nybro C Johan Karlsson, Stibbetorp 109, Gullaskruv C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Eva Karlsson, Tikaskruv 205, Orrefors S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro S Maria Karlsson, Tikaskruv 206, Orrefors S Johan Holm, Strandvägen 43, Nybro V Ola Gullberg, Brixslät 115, Orrefors V Birgitta Lindqvist, Transtorpsvägen 3, Nybro

17 V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors KD Ulla Eriksson, Svalehult 142, Nybro MP Peter Julin, Hornsgatan 18, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö SPI Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro Ordförande: Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 21. KOMMFULLMÄKTIGES REVISORER REVIS (Väljs av kommunfullmäktige) Revisorer: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro M Anders Carlsson, Ebbehult 215, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro

18 Ordförande: Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Vice ordförande: Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING KFVAL 15 oktober oktober 2018 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för A Madebjörk) M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för I Ivansson) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Enarsson) FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro (för M Franzén) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för C Bentsrud) V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro (för B Jonsson) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson)

19 Ordförande: Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro Vice ordförande: Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö 23. KOMMUNSTYRELSEN KS (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (för C Davidson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för L-G Hellström) C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby (för B Johansson) C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för Å Göthberg)

20 M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för P Lilja) FP Per-Arne Isberg, Otteskruv 249, Nybro (för J Enarsson) SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro (för J Loord) S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro (för M Svanström) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för M Aronsson) S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro (för F Pasho) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för A Lundell) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson) V Kaj Raving, Granås 315, Nybro (för P Eriksson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KSAU (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) BUD, IN, PO, KLN (Väljs av kommunstyrelsen) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro

21 S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för C Davidson) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (för L-G Hellström) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING REVKB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Karl-Johan Olsson, Maltebo 112, Nybro Revisorersättare: S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro

22 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE LJUNGS FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: S Hans Dahlström, Vattugatan 37, Nybro 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN LOK (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors FP Maria Thanger, Riddarevägen 7, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås V Kaj Raving, Granås 315, Nybro C Matilda Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro (för Å Göthberg) C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro (för J Persson) C Carl-Axel Hallberg, Backvägen 10, Nybro (för P O Näfverborn)

23 M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro (för K Heideman) M Roger Stålbrand, Karpvägen 4, Nybro (för M Persson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för T Callenryd) SPI S Vakant Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro (för M Thanger) (för M Aronsson) S Roger Wernersson, Storgatan 86, Nybro (för R Johansson) S Elsa Petersson, Ölandsgatan 19, Nybro (för J Johansson) S Cristina Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro (för I Green) SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro (för S Älgemalm) V Emma Willsund, Vattugatan 49, Nybro (för K Raving) Ordförande: Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors Vice ordförande: Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN MYNDIG (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Torgny Frööjdh, Södra Örsjö 117, Örsjö

24 S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Robert Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro C Hans-Åke Andersson, Lillaverke 309, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö S Börje Bäckström, Dahlborgsgatan 3, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro 29. NORRA MÖRE VÄGFOND NMVFK (Utses av kommunfullmäktige) Kristvalla Ledamot: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Karl-Gustaf Nilsson, Skårebo Gård 402, Nybro 30. Bäckebo NMVFB Ledamot: C Stig Jonsson, Jonsryd 101, Alsterbro C Roy Fransson, Tvärvägen 5, Bäckebo, Alsterbro

25 REVNMV (Utses varje år av kommunfullmäktige) Auktoriserad revisor: Christian Johansson (Deloitte AB), Idegatan 2, Nybro Revisorersättare: Joachim Nilsson (Deloitte AB), Hedvägen 6, Nybro 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen NBAB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Förslag av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro C Karin Helmersson, Drottninghult 116, Orrefors M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Peter Harrysson, Morgonstigen 36, Nybro C Ingemar Nilsson, Kihlsgatan 7, Nybro (för M Strömberg) C Henric Gustavsson, Södra Bondetorp 117, Nybro (för K Helmersson) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för M Laveborn) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Andersson) S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro (för B Slättman)

26 S Michael Vejrum, Postmakaregatan 10, Nybro (för C Bentsrud) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för P Harrysson) Ordförande: Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 33. (Utses av kommunfullmäktige) ONBAB Ombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro REVNBAB (Utses varje år av kommunfullmäktige) Lekmannarevisor: S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro

27 35. NYBRO ELNÄT AB, styrelsen NYBEL (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) NYBRO ENERGI AB, styrelsen och NYBRO VÄRMECENTRAL AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Elnät AB) FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Värmecentral AB) NYBENE VÄRME FASTIG För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Nils Grönkvist, Lenhovdavägen 4, Gullaskruv M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro FP Anders Karlsson, Trollegatan 4, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro C Suzanne Rundström, Skaldens väg 2, Nybro (för U Eliasson) C John Averhäll, Parismåla 210, Nybro (för N Grönqvist) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för J Algotsson) KD Liebert Gustavsson, Bygdevägen 14, Alsterbro (för A Karlsson) S Rune Persson, Tomtestigen 20, Nybro (för A Lundell) S Urban Nilsson, Centralvägen 14, Örsjö (för F Pasho) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för A Hammenholt)

28 Ordförande: Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro Vice ordförande: Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro 36. SNYEL SNYBEN SVÄRME (Utses av kommunfullmäktige) SFASTIG Stämmoombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 37. REVELNÄT REVENERGI REVVÄRME Lekmannarevisor: REVFASTIG S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS NJAKT (Utses av kommunstyrelsen) Ledamot: C Magnus Svensson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

29 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen NKAB För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö (för C Davidson) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för B Johansson) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 40. Stämmoombud: SNKAB C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Valberedningen 2013-14.

Valberedningen 2013-14. Valberedningen Jägareförbundet Jönköpings Län informerar. Valberedningen har som mål att i samverkan med medlemmarna skapa den bästa styrelsen som Jägareförbundet Jönköpings Län kan erhålla, därför är

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(30) Sammanträdesdatum 2007-01-18 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 januari 2007 kl 18.30-19.45 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer