Förteckning över förtroendevalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över förtroendevalda"

Transkript

1 Förteckning över förtroendevalda

2 Förteckning över förtroendevalda (Upprättad i april 2015) Förteckningen finns även på Nybro kommuns hemsida:

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE, NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG SAMT SÄRSKILDA FÖRTROENDEUPPDRAG 1. AB GLASRIKET 2. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelserna 3. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, stämmoombud 4. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, lekmannarevisor 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 7. DEL-TA PRODUKTION AB, representant och ägarombud 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR (Tätortsförhållanden och Jordbruks eller skogsbruksförhållanden) 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET 12. GLASRIKETS SKATTER EKONMISK FÖRENING, ledamot 13. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK FÖRENING, representant 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 15. KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 17. KOMMUNALA STIFTELSER (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN, gemensam 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE 21. KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 23. KOMMUNSTYRELSEN

4 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN 29. NORRA MÖRE VÄGFOND (Kristvalla) 30. NORRA MÖRE VÄGFOND (Bäckebo) 31. NORRA MÖRE VÄGFOND, auktoriserad revisor 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen 33. NYBRO BOSTADS AB, ombud 34. NYBRO BOSTADS AB, lekmannarevisor 35. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelserna 36. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, stämmoombud 37. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, lekmannarevisor 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen 40. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, stämmoombud 41. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, lekmannarevisor 42. NYBRO-MADESJÖ MAJBLOMMEKOMMITTÉS FOND, SYDÖSTRA SVERIGES ENGROSSIST- OCH FABRIKANTFÖRENINGS STIPENDIEFOND, FRANS OLSSONS FOND, THORA ROSENIUS OCH KAPTEN THURE ANDERSSONS FOND 43. NÄMNDEMÄN 44. OMSORGSNÄMNDEN 45. PRIVATA BARNOMSORGEN FVBU PINGSTLILJAN, KOOPERATIVA DAGHEMMET POSITIVET OCH NYBRO INTRESSEFÖRENING MONTESSORI, gemensamt 46. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, ledamöter

5 47. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, revisorer 48. REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen 49. REGIONFÖRBUNDETS PRIMÄRKOMMUNALA NÄMND 50. SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) 51. SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN 52. SVERIGES NATIONALDAG, länskommittén 53. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, ledamöter 54. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, revisorer 55. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 56. VALNÄMNDEN 57. VATTENGRUPP (Alsteråns Vattenråd, Hagbyåns/Halltorpsåns Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Snärjebäckens Vattenråd) 58. ÅLEMS SPARBANK 59. ÖRSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE 60. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN N-E-T-U, gemensam (Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner)

6 1. AB GLASRIKET GLAS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro Ägarrepresentant: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 2. AB NYBRO BRUNN, styrelsen ABNB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelsen (Dotterbolag till AB Nybro Brunn) TRANS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Stig Davidson, Ringvägen 30, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro

7 S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 3. Stämmoombud: OABNB OTRANS C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 4. Lekmannarevisor: REVABNB REVTRANS S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING BB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: M Elon Hinsegård, Hagalundsgatan 3, Alsterbro Revisorersättare: C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby

8 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN CSGR (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 7. DEL-TA PRODUKTION AB ODTP (Utses av kommunstyrelsen) Representant: Mats Dalberg, Nybro kommun, Nybro Ägarombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE FJANES 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Ledamot: M Ing-Marie Aronsson, Kråksmåla 219, Alsterbro

9 C Anneli Bergh, Hallandsgatan 15, Nybro 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR GMFAST (Väljs av kommunfullmäktige) Gode män: Tätortsförhållanden M Stig Arvidsson, Lyrikerns väg 11, Nybro S Eva-Louise Baranyai, Bruksvägen 16, Orrefors S Sven Alriksson, Laxvägen 11, Nybro Jordbruks- eller skogsbruksförhållanden C Torsten Karlsson, Tjärdalsvägen 27, Örsjö C Henrik Sandgren, Långaskruv 307, Målerås S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS FFH 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors Revisorersättare: S Christer Wedell, Trädgårdsgatan 48, Orrefors

10 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET FUNKTION (Utses från vardera kommunstyrelsen, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och individ- och familjenämnden) (Väljs av kommunstyrelsen) Representanter: S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors (TSN) (sammankallande) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (IFN) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (KS) (för M Aronsson) S Anders Liffner, Sankt Sigfrid 208, Nybro (TSN) (för K Petersson) C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro (IFN) (för J Loord) 12. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK GLASEKF FÖRENING För tiden efter ordinarie årsstämma våren 2015 till och med ordinarie årsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro 13. Representant: GLASEKFR C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

11 S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN IFN (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Roland Larsson, Trädgårdsgatan 43, Orrefors SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro C Bosse Lennartsson, Hallandsgatan 15, Nybro (för U-S Sandgren) FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö (för J Jensen) M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro (för A Algotsson) KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro (för J Loord) S Lena Jonsson, Marknadsvägen 16, Bäckebo, Alsterbro (för A-C Quist-Karlsson) S Kenneth Eriksson, Mellangatan 5 A, Nybro (för N Djurovic) S Wimalawathie Bengtsson, Virkesvägen 10, Alsterbro (för R Larsson) SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro (för B Tagesson) V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro (för P Pizarro Pina)

12 Ordförande: Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro Vice ordförande: Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro 15. KALMAR LÄNS KLP PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB (Utses av kommunfullmäktige) Ombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET PENRÅD (Utses från vardera kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden) (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (KS) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (OMN) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (TSN) S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) (för C Davidson)

13 M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro (OMN) (för B Johansson) C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (TSN) (för B-L Fagerstrand) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro 17. KOMMUNALA STIFTELSER STIFT (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) (Utses av kommunfullmäktiges revision) Stiftelsen Nybro Skolfond och Stiftelsen Nybro Omsorgsfond Revisor: S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan och Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond Revisor: S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro

14 Valborg och Harry Johanssons stiftelse Revisor: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDS- REN REGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamöter: S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro (för M Svanström) C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (för J Algotsson) 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND HJÄLP I KALMAR LÄN, gemensam (Utses av kommunfullmäktige) Representant: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro kommun C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

15 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE KF 15 oktober oktober 2018 Ledamöter: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefort C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby C Anders Johansson, Dr Sandbergs gata 12 C, Nybro C Ing-Marie Gustafsson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Lennart Storm, Marschvägen 2, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro

16 SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro SD Torgny Tagesson, Nygård 108, Nybro V Kaj Raving, Granås 315, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro V Carina Blom, Hälleberga 411, Ögården, Gullaskruv V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro C Linda-Marie Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro C Ann-Mari Johansson, Grönvägen 42, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Kristina Meyer, Smedjegatan 10 B, Nybro C Johan Karlsson, Stibbetorp 109, Gullaskruv C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Eva Karlsson, Tikaskruv 205, Orrefors S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro S Maria Karlsson, Tikaskruv 206, Orrefors S Johan Holm, Strandvägen 43, Nybro V Ola Gullberg, Brixslät 115, Orrefors V Birgitta Lindqvist, Transtorpsvägen 3, Nybro

17 V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors KD Ulla Eriksson, Svalehult 142, Nybro MP Peter Julin, Hornsgatan 18, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö SPI Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro Ordförande: Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 21. KOMMFULLMÄKTIGES REVISORER REVIS (Väljs av kommunfullmäktige) Revisorer: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro M Anders Carlsson, Ebbehult 215, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro

18 Ordförande: Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Vice ordförande: Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING KFVAL 15 oktober oktober 2018 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för A Madebjörk) M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för I Ivansson) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Enarsson) FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro (för M Franzén) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för C Bentsrud) V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro (för B Jonsson) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson)

19 Ordförande: Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro Vice ordförande: Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö 23. KOMMUNSTYRELSEN KS (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (för C Davidson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för L-G Hellström) C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby (för B Johansson) C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för Å Göthberg)

20 M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för P Lilja) FP Per-Arne Isberg, Otteskruv 249, Nybro (för J Enarsson) SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro (för J Loord) S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro (för M Svanström) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för M Aronsson) S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro (för F Pasho) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för A Lundell) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson) V Kaj Raving, Granås 315, Nybro (för P Eriksson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KSAU (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) BUD, IN, PO, KLN (Väljs av kommunstyrelsen) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro

21 S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för C Davidson) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (för L-G Hellström) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING REVKB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Karl-Johan Olsson, Maltebo 112, Nybro Revisorersättare: S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro

22 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE LJUNGS FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: S Hans Dahlström, Vattugatan 37, Nybro 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN LOK (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors FP Maria Thanger, Riddarevägen 7, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås V Kaj Raving, Granås 315, Nybro C Matilda Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro (för Å Göthberg) C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro (för J Persson) C Carl-Axel Hallberg, Backvägen 10, Nybro (för P O Näfverborn)

23 M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro (för K Heideman) M Roger Stålbrand, Karpvägen 4, Nybro (för M Persson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för T Callenryd) SPI S Vakant Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro (för M Thanger) (för M Aronsson) S Roger Wernersson, Storgatan 86, Nybro (för R Johansson) S Elsa Petersson, Ölandsgatan 19, Nybro (för J Johansson) S Cristina Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro (för I Green) SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro (för S Älgemalm) V Emma Willsund, Vattugatan 49, Nybro (för K Raving) Ordförande: Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors Vice ordförande: Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN MYNDIG (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Torgny Frööjdh, Södra Örsjö 117, Örsjö

24 S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Robert Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro C Hans-Åke Andersson, Lillaverke 309, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö S Börje Bäckström, Dahlborgsgatan 3, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro 29. NORRA MÖRE VÄGFOND NMVFK (Utses av kommunfullmäktige) Kristvalla Ledamot: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Karl-Gustaf Nilsson, Skårebo Gård 402, Nybro 30. Bäckebo NMVFB Ledamot: C Stig Jonsson, Jonsryd 101, Alsterbro C Roy Fransson, Tvärvägen 5, Bäckebo, Alsterbro

25 REVNMV (Utses varje år av kommunfullmäktige) Auktoriserad revisor: Christian Johansson (Deloitte AB), Idegatan 2, Nybro Revisorersättare: Joachim Nilsson (Deloitte AB), Hedvägen 6, Nybro 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen NBAB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Förslag av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro C Karin Helmersson, Drottninghult 116, Orrefors M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Peter Harrysson, Morgonstigen 36, Nybro C Ingemar Nilsson, Kihlsgatan 7, Nybro (för M Strömberg) C Henric Gustavsson, Södra Bondetorp 117, Nybro (för K Helmersson) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för M Laveborn) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Andersson) S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro (för B Slättman)

26 S Michael Vejrum, Postmakaregatan 10, Nybro (för C Bentsrud) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för P Harrysson) Ordförande: Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 33. (Utses av kommunfullmäktige) ONBAB Ombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro REVNBAB (Utses varje år av kommunfullmäktige) Lekmannarevisor: S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro

27 35. NYBRO ELNÄT AB, styrelsen NYBEL (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) NYBRO ENERGI AB, styrelsen och NYBRO VÄRMECENTRAL AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Elnät AB) FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Värmecentral AB) NYBENE VÄRME FASTIG För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Nils Grönkvist, Lenhovdavägen 4, Gullaskruv M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro FP Anders Karlsson, Trollegatan 4, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro C Suzanne Rundström, Skaldens väg 2, Nybro (för U Eliasson) C John Averhäll, Parismåla 210, Nybro (för N Grönqvist) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för J Algotsson) KD Liebert Gustavsson, Bygdevägen 14, Alsterbro (för A Karlsson) S Rune Persson, Tomtestigen 20, Nybro (för A Lundell) S Urban Nilsson, Centralvägen 14, Örsjö (för F Pasho) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för A Hammenholt)

28 Ordförande: Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro Vice ordförande: Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro 36. SNYEL SNYBEN SVÄRME (Utses av kommunfullmäktige) SFASTIG Stämmoombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 37. REVELNÄT REVENERGI REVVÄRME Lekmannarevisor: REVFASTIG S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS NJAKT (Utses av kommunstyrelsen) Ledamot: C Magnus Svensson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

29 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen NKAB För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö (för C Davidson) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för B Johansson) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 40. Stämmoombud: SNKAB C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

Nils Duveborn. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Nils Duveborn. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-15.40 Beslutande Albert Madebjörk, ordförande () atarina Bentsrud, vice ordförande () Ingeli Ivansson () Jan Enarsson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 455 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 455 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 455 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-18.30 Beslutande Börje Slättman, ordf, t o m 239 Lars-Gunnar Hellström, ordf, fr o m 240 Christina Davidson Bodil Johansson Åke

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 308 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 308 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 308 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.25 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Bodil Johansson

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Förteckning över förtroendevalda

Förteckning över förtroendevalda Förteckning över förtroendevalda (Upprättad i april 2015) Förteckningen finns även på Nybro kommuns hemsida: http://nybro.se/politik-kommun/politik/fortroendevalda-kontakt/ KOMMUNFULLMÄKTIGE, NÄMNDER,

Läs mer

VAL 2014 (rev )

VAL 2014 (rev ) VAL 20 (rev 2003) Valnämndens kansli Namn och adress Carina Akinder, ordförande Michael Boberg, vice ordförande Mats Arnér Peter Carlsson Roland Kock Jan Johansson Nybro 1:a valdistrikt BALDER Kristian

Läs mer

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan 10.30-10.40 Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 506 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 506 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 506 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, Nybro, klockan 15.00-17.00 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Åke Göthberg

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Fullmäktigeledamöter

Fullmäktigeledamöter Fullmäktigeledamöter 2016 Länsförsäkringar län Vi är kundägda och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets verksamhet. Det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 273 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 273 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 273 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.20 Beslutande Lars-Gunnar Hellström, ordförande (C) Börje Slättman, vice ordförande (S) Christina Davidson (C) Åke Göthberg

Läs mer

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid FALKENBERG Kommunfullmäktiges valberedning Nr 1 Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sammanträdestid 08.00-08.05 Protokoll Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

SORSELE KOMMUN STYRELSER OCH NÄMNDER 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SORSELE KOMMUN STYRELSER OCH NÄMNDER 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SORSELE KOMMUN STYRELSER OCH NÄMNDER 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Folkhälsoråd 2 Gold of Lapland 2 Handikapp- och pensionärsråd 2 Inlandsbanan AB/Inlandsbanekommunernas ek förening 2 Kommunfullmäktige

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

"DÖDERHULTSTRÄFFEN"

DÖDERHULTSTRÄFFEN Sida 1 av 5 "DÖDERHULTSTRÄFFEN" 2011-09-11 ARRANGÖRER DÖDERHULTS PK o HÖGSBY PK Klass C1 1 Senad Kuljuh Emmmaboda PK 5 6 6 6 4 4 5 4 40 28 13 68 B 250 2 Mattias Nilsson Nybro PK 5 4 4 6 5 6 4 6 40 27 11

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Folkbokföri ng - Postnumm. Folkbokföring - Postort. Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live.

Folkbokföri ng - Postnumm. Folkbokföring - Postort. Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live. Förnamn Efternamn Folkbokföring - Gatuadress Folkbokföri ng - Postnumm Folkbokföring - Postort Hemtelefon Mobil Kontakt e-post Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live.se

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP:

Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Startlista, par/lag: ediapartner Scramble Tobo GK Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Start: Hål: 07:30 1 1 Britt-arie Nelson 8,9 Benita Sohlin Tobo GK Röd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a Redovisning av individuella resultat Allsvenskan 2009-10 Kungsörs SK Div 2 gr 3 7 4 1 2 29 2:a Kungsörs SK Div 3 gr 4 6 2 1 3 22 5:a r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 Sum % prestation Alf Isaxon 1987/2020 x

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2

Resultat E Omg 2 Resultat V Omg 2 Resultat Final 1 Sture Tibblin Central skf (A) 50 48 48 45 191 49 45 48 44 186 377 45 42 87 2 Ingemar Karlsson Garphytte (T) 46 48 50 45 189 49 46 50 39 184 373 45 44 89 3 Erik Gothilander Sala Skg (U)

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer