Förteckning över förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över förtroendevalda"

Transkript

1 Förteckning över förtroendevalda

2 Förteckning över förtroendevalda (Upprättad i april 2015) Förteckningen finns även på Nybro kommuns hemsida:

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE, NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG SAMT SÄRSKILDA FÖRTROENDEUPPDRAG 1. AB GLASRIKET 2. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelserna 3. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, stämmoombud 4. AB NYBRO BRUNN, TRANSTORPFASTIGHETER AB, lekmannarevisor 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 7. DEL-TA PRODUKTION AB, representant och ägarombud 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR (Tätortsförhållanden och Jordbruks eller skogsbruksförhållanden) 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET 12. GLASRIKETS SKATTER EKONMISK FÖRENING, ledamot 13. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK FÖRENING, representant 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 15. KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 17. KOMMUNALA STIFTELSER (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN, gemensam 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE 21. KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 23. KOMMUNSTYRELSEN

4 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN 29. NORRA MÖRE VÄGFOND (Kristvalla) 30. NORRA MÖRE VÄGFOND (Bäckebo) 31. NORRA MÖRE VÄGFOND, auktoriserad revisor 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen 33. NYBRO BOSTADS AB, ombud 34. NYBRO BOSTADS AB, lekmannarevisor 35. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelserna 36. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, stämmoombud 37. NYBRO ELNÄT AB, NYBRO ENERGI AB, NYBRO VÄRMECENTRAL AB OCH FASTIGHETER I NYBRO AB, lekmannarevisor 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen 40. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, stämmoombud 41. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, lekmannarevisor 42. NYBRO-MADESJÖ MAJBLOMMEKOMMITTÉS FOND, SYDÖSTRA SVERIGES ENGROSSIST- OCH FABRIKANTFÖRENINGS STIPENDIEFOND, FRANS OLSSONS FOND, THORA ROSENIUS OCH KAPTEN THURE ANDERSSONS FOND 43. NÄMNDEMÄN 44. OMSORGSNÄMNDEN 45. PRIVATA BARNOMSORGEN FVBU PINGSTLILJAN, KOOPERATIVA DAGHEMMET POSITIVET OCH NYBRO INTRESSEFÖRENING MONTESSORI, gemensamt 46. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, ledamöter

5 47. STIFTELSEN QVARNASLÄT NYBRO HEMBYGDSGÅRD, revisorer 48. REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen 49. REGIONFÖRBUNDETS PRIMÄRKOMMUNALA NÄMND 50. SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN, styrelsen (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) 51. SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN 52. SVERIGES NATIONALDAG, länskommittén 53. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, ledamöter 54. SYSKONEN JOHANSSONS STIFTELSE, revisorer 55. TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 56. VALNÄMNDEN 57. VATTENGRUPP (Alsteråns Vattenråd, Hagbyåns/Halltorpsåns Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Snärjebäckens Vattenråd) 58. ÅLEMS SPARBANK 59. ÖRSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE 60. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN N-E-T-U, gemensam (Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner)

6 1. AB GLASRIKET GLAS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro Ägarrepresentant: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 2. AB NYBRO BRUNN, styrelsen ABNB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) TRANSTORPFASTIGHETER AB, styrelsen (Dotterbolag till AB Nybro Brunn) TRANS För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Stig Davidson, Ringvägen 30, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro

7 S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 3. Stämmoombud: OABNB OTRANS C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 4. Lekmannarevisor: REVABNB REVTRANS S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 5. BÄCKEBO BYGDEGÅRDSFÖRENING BB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: M Elon Hinsegård, Hagalundsgatan 3, Alsterbro Revisorersättare: C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby

8 6. CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN CSGR (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 7. DEL-TA PRODUKTION AB ODTP (Utses av kommunstyrelsen) Representant: Mats Dalberg, Nybro kommun, Nybro Ägarombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 8. FAMILJEN JANNE ELGQVISTS STIFTELSE FJANES 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Ledamot: M Ing-Marie Aronsson, Kråksmåla 219, Alsterbro

9 C Anneli Bergh, Hallandsgatan 15, Nybro 9. FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR GMFAST (Väljs av kommunfullmäktige) Gode män: Tätortsförhållanden M Stig Arvidsson, Lyrikerns väg 11, Nybro S Eva-Louise Baranyai, Bruksvägen 16, Orrefors S Sven Alriksson, Laxvägen 11, Nybro Jordbruks- eller skogsbruksförhållanden C Torsten Karlsson, Tjärdalsvägen 27, Örsjö C Henrik Sandgren, Långaskruv 307, Målerås S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 10. FLYGSFORS FOLKETS HUS FFH 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors Revisorersättare: S Christer Wedell, Trädgårdsgatan 48, Orrefors

10 11. FUNKTIONSHINDERRÅDET FUNKTION (Utses från vardera kommunstyrelsen, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och individ- och familjenämnden) (Väljs av kommunstyrelsen) Representanter: S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefors (TSN) (sammankallande) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (IFN) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (KS) (för M Aronsson) S Anders Liffner, Sankt Sigfrid 208, Nybro (TSN) (för K Petersson) C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro (IFN) (för J Loord) 12. GLASRIKETS SKATTER EKONOMISK GLASEKF FÖRENING För tiden efter ordinarie årsstämma våren 2015 till och med ordinarie årsstämma våren 2019 (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro 13. Representant: GLASEKFR C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

11 S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 14. INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN IFN (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Roland Larsson, Trädgårdsgatan 43, Orrefors SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro C Bosse Lennartsson, Hallandsgatan 15, Nybro (för U-S Sandgren) FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö (för J Jensen) M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro (för A Algotsson) KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro (för J Loord) S Lena Jonsson, Marknadsvägen 16, Bäckebo, Alsterbro (för A-C Quist-Karlsson) S Kenneth Eriksson, Mellangatan 5 A, Nybro (för N Djurovic) S Wimalawathie Bengtsson, Virkesvägen 10, Alsterbro (för R Larsson) SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro (för B Tagesson) V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro (för P Pizarro Pina)

12 Ordförande: Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro Vice ordförande: Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro 15. KALMAR LÄNS KLP PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB (Utses av kommunfullmäktige) Ombud: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 16. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET PENRÅD (Utses från vardera kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden) (Utses av kommunstyrelsen) Representanter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (KS) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (OMN) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (TSN) S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro (KS) (för C Davidson)

13 M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro (OMN) (för B Johansson) C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (TSN) (för B-L Fagerstrand) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro 17. KOMMUNALA STIFTELSER STIFT (Stiftelsen Nybro Skolfond, Stiftelsen Nybro Omsorgsfond, Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan, Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond och Valborg och Harry Johanssons stiftelse) (Utses av kommunfullmäktiges revision) Stiftelsen Nybro Skolfond och Stiftelsen Nybro Omsorgsfond Revisor: S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Stiftelsen Olle Alberius fond för Glasskolan och Stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström-Nyvalls Musikfond Revisor: S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro

14 Valborg och Harry Johanssons stiftelse Revisor: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro 18. KOMMUNALFÖRBUNDET KALMARSUNDS- REN REGIONENS RENHÅLLARE, förbundsdirektionen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamöter: S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro (för M Svanström) C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro (för J Algotsson) 19. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND HJÄLP I KALMAR LÄN, gemensam (Utses av kommunfullmäktige) Representant: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro kommun C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro

15 20. KOMMUNFULLMÄKTIGE KF 15 oktober oktober 2018 Ledamöter: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro C Kenneth Petersson, Skedebäckshult 216, Orrefort C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby C Anders Johansson, Dr Sandbergs gata 12 C, Nybro C Ing-Marie Gustafsson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby C Ulla-Stina Sandgren, Mackamålavägen 16, Målerås C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Ann-Christine Quist-Karlsson, Morgonstigen 28, Nybro S Lennart Storm, Marschvägen 2, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Natasa Djurovic, Granvägen 11, Nybro S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro S Milla Dietrichson, Norra Bäckebo 511, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro SD Lena Johansen, Skolvägen 38, Nybro

16 SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro SD Torgny Tagesson, Nygård 108, Nybro V Kaj Raving, Granås 315, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro V Carina Blom, Hälleberga 411, Ögården, Gullaskruv V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro V Paz Pizarro Pina, Landåvägen 2, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro C Linda-Marie Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro C Ann-Mari Johansson, Grönvägen 42, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Kristina Meyer, Smedjegatan 10 B, Nybro C Johan Karlsson, Stibbetorp 109, Gullaskruv C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro C John Jensen, Kyrkslätt 107, Nybro S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Eva Karlsson, Tikaskruv 205, Orrefors S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro S Maria Karlsson, Tikaskruv 206, Orrefors S Johan Holm, Strandvägen 43, Nybro V Ola Gullberg, Brixslät 115, Orrefors V Birgitta Lindqvist, Transtorpsvägen 3, Nybro

17 V Niklas Bäckström, Vattugatan 43, Nybro M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro M Agneta Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro M Monica Ljungdahl, Fikonvägen 9, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors KD Ulla Eriksson, Svalehult 142, Nybro MP Peter Julin, Hornsgatan 18, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö SPI Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro Ordförande: Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 21. KOMMFULLMÄKTIGES REVISORER REVIS (Väljs av kommunfullmäktige) Revisorer: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro M Anders Carlsson, Ebbehult 215, Nybro S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro S Göran Lindblom, Harvarevägen 4, Nybro S Christer Holm, Harstenslycke 210, Nybro

18 Ordförande: Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Vice ordförande: Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 22. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING KFVAL 15 oktober oktober 2018 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Monika Franzén, Widegatan 7, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Bernt Jonsson, Vintergatan 46, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för A Madebjörk) M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för I Ivansson) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Enarsson) FP Ronja Ismail, Tomtestigen 24, Nybro (för M Franzén) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för C Bentsrud) V Anders Svensson, Landåvägen 2, Nybro (för B Jonsson) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson)

19 Ordförande: Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro Vice ordförande: Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö 23. KOMMUNSTYRELSEN KS (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro SD Sammy Augustsson, Gustavsgatan 11 B, Nybro V Pia Eriksson, Vattugatan 45, Nybro C Elin Ingvarsson, Lilla Trädgårdsgatan 9, Nybro (för C Davidson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för L-G Hellström) C Ingeli Ivansson, Rugstorps Gård 115, Rockneby (för B Johansson) C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro (för Å Göthberg)

20 M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors (för P Lilja) FP Per-Arne Isberg, Otteskruv 249, Nybro (för J Enarsson) SPI Bodil Bagert, Köl 210, Nybro (för J Loord) S Stig-Roland Fagergård, Storgatan 38, Nybro (för M Svanström) S Brith-Louise Fagerstrand, Sandslättsvägen 3, Alsterbro (för M Aronsson) S Kaj Göransson, Bäckebovägen 90, Bäckebo, Alsterbro (för F Pasho) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för A Lundell) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för S Augustsson) V Kaj Raving, Granås 315, Nybro (för P Eriksson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 24. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KSAU (Budgetberedning, Inköpsnämnd, Personalorgan och Krisledningsnämnd) BUD, IN, PO, KLN (Väljs av kommunstyrelsen) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro

21 S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för C Davidson) C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors (för L-G Hellström) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 25. KRISTVALLA BYGDEGÅRDSFÖRENING REVKB 2015 (Utses varje år av kommunfullmäktige) Revisor: C Karl-Johan Olsson, Maltebo 112, Nybro Revisorersättare: S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro

22 26. IDA OCH STURE LJUNGDAHLS STIFTELSE LJUNGS FÖR GAMLA OCH SJUKA, styrelsen (Utses av kommunfullmäktige) Ledamot: S Hans Dahlström, Vattugatan 37, Nybro 27. LÄRANDE- OCH KULTURNÄMNDEN LOK (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö C Jonas Persson, Norra Måleråsvägen 38, Målerås C Per Olof Näfverborn, Näversjö 112, Rockneby M Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors M Mildred Persson, Alsjövägen 33, Nybro KD Tobias Callenryd, Flemmingeland 107, Orrefors FP Maria Thanger, Riddarevägen 7, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro S Rickard Johansson, Skinnvägen 3, Nybro S Joakim Johansson, Krumhall 123, Nybro MP Irmeli Green, Svartgölsgatan 12, Nybro SD Samuel Älgemalm, Rönnvägen 1 B, Braås V Kaj Raving, Granås 315, Nybro C Matilda Erlandsson, Kimramåla 103, Alsterbro (för Å Göthberg) C Ing-Marie Rosén, Långgatan 4 A, Nybro (för J Persson) C Carl-Axel Hallberg, Backvägen 10, Nybro (för P O Näfverborn)

23 M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro (för K Heideman) M Roger Stålbrand, Karpvägen 4, Nybro (för M Persson) C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro (för T Callenryd) SPI S Vakant Peder Dahlman, Sveavägen 9, Nybro (för M Thanger) (för M Aronsson) S Roger Wernersson, Storgatan 86, Nybro (för R Johansson) S Elsa Petersson, Ölandsgatan 19, Nybro (för J Johansson) S Cristina Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro (för I Green) SD Boris Tagesson, Sidovägen 3, Nybro (för S Älgemalm) V Emma Willsund, Vattugatan 49, Nybro (för K Raving) Ordförande: Karin Heideman, Vasstorp 102, Orrefors Vice ordförande: Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro 28. MYNDIGHETSNÄMNDEN MYNDIG (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Albert Madebjörk, Spakstorp 202, Nybro M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro M Torgny Frööjdh, Södra Örsjö 117, Örsjö

24 S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro S Robert Ternström, Alstervägen 9, Alsterbro C Hans-Åke Andersson, Lillaverke 309, Nybro FP Niklas Persson, Stora Kolfly 118, Örsjö S Börje Bäckström, Dahlborgsgatan 3, Nybro Ordförande: Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro Vice ordförande: Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro 29. NORRA MÖRE VÄGFOND NMVFK (Utses av kommunfullmäktige) Kristvalla Ledamot: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro C Karl-Gustaf Nilsson, Skårebo Gård 402, Nybro 30. Bäckebo NMVFB Ledamot: C Stig Jonsson, Jonsryd 101, Alsterbro C Roy Fransson, Tvärvägen 5, Bäckebo, Alsterbro

25 REVNMV (Utses varje år av kommunfullmäktige) Auktoriserad revisor: Christian Johansson (Deloitte AB), Idegatan 2, Nybro Revisorersättare: Joachim Nilsson (Deloitte AB), Hedvägen 6, Nybro 32. NYBRO BOSTADS AB, styrelsen NBAB (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Förslag av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro C Karin Helmersson, Drottninghult 116, Orrefors M Mats Laveborn, Paviljongvägen 2, Orrefors KD Jonny Andersson, Bindarevägen 19, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro S Catarina Bentsrud, Björkelundsvägen 9, Örsjö S Peter Harrysson, Morgonstigen 36, Nybro C Ingemar Nilsson, Kihlsgatan 7, Nybro (för M Strömberg) C Henric Gustavsson, Södra Bondetorp 117, Nybro (för K Helmersson) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för M Laveborn) SPI Nils Duveborn, Kyrkogatan 10, Nybro (för J Andersson) S Martina Andersson, Repslagaregatan 2 A, Nybro (för B Slättman)

26 S Michael Vejrum, Postmakaregatan 10, Nybro (för C Bentsrud) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för P Harrysson) Ordförande: Maria Strömberg, Kyrkeryd 112, Nybro Vice ordförande: Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 33. (Utses av kommunfullmäktige) ONBAB Ombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro REVNBAB (Utses varje år av kommunfullmäktige) Lekmannarevisor: S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro

27 35. NYBRO ELNÄT AB, styrelsen NYBEL (Dotterbolag till Nybro Kommunbolag AB) NYBRO ENERGI AB, styrelsen och NYBRO VÄRMECENTRAL AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Elnät AB) FASTIGHETER I NYBRO AB, styrelsen (Dotterbolag till Nybro Värmecentral AB) NYBENE VÄRME FASTIG För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro C Nils Grönkvist, Lenhovdavägen 4, Gullaskruv M Jonas Algotsson, Jutarnas väg 12 A, Nybro FP Anders Karlsson, Trollegatan 4, Nybro S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro S Faton Pasho, Kullagatan 5, Nybro S Ann Hammenholt, Alsjövägen 11, Nybro C Suzanne Rundström, Skaldens väg 2, Nybro (för U Eliasson) C John Averhäll, Parismåla 210, Nybro (för N Grönqvist) M Jan-Olof Harmander, Skördevägen 10, Nybro (för J Algotsson) KD Liebert Gustavsson, Bygdevägen 14, Alsterbro (för A Karlsson) S Rune Persson, Tomtestigen 20, Nybro (för A Lundell) S Urban Nilsson, Centralvägen 14, Örsjö (för F Pasho) SD Magnus Franzén, Linnéavägen 4 A, Nybro (för A Hammenholt)

28 Ordförande: Urban Eliasson, Sankt Sigfrid 316, Nybro Vice ordförande: Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro 36. SNYEL SNYBEN SVÄRME (Utses av kommunfullmäktige) SFASTIG Stämmoombud: C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro 37. REVELNÄT REVENERGI REVVÄRME Lekmannarevisor: REVFASTIG S Eddy Sandgren, Gränö 127, Nybro Lekmannarevisorersättare: C Anita Andersson, Fredrikslundsgatan 43, Nybro 38. NYBRO JAKTVÅRDSKRETS NJAKT (Utses av kommunstyrelsen) Ledamot: C Magnus Svensson, Norra Sävsjö 138, Hägnen, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

29 39. NYBRO KOMMUNBOLAG AB, styrelsen NKAB För tiden efter ordinarie bolagsstämma våren 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 (Väljs av kommunfullmäktige) Ledamöter: C Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro C Bodil Johansson, Skedebäckshult 216, Orrefors M Peter Lilja, Pukebergarnas väg 5, Nybro S Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro S Martina Aronsson, Klockvägen 21, Alsterbro C Åke Göthberg, Kopparfly 131, Örsjö (för C Davidson) KD Jimmy Loord, Idehultsgatan 19, Nybro (för B Johansson) M Jan Enarsson, Torshult 150, Alsterbro (för P Lilja) S Anders Lundell, Vädergatan 19, Nybro (för M Svanström) MP John Green, Svartgölsgatan 12, Nybro (för M Aronsson) Ordförande: Christina Davidson, Ringvägen 30, Nybro Vice ordförande: Mikael Svanström, Bokvägen 5, Nybro 40. Stämmoombud: SNKAB C Lars-Gunnar Hellström, Räggekulla 122, Nybro S Börje Slättman, Ekaryd 141, Nybro

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Klasser Herr 1 Svegs SFK Daniel Eriksson Jämtland/Härjedalen 33211 Martin Södergårds Thomas Larsson Magnus Eriksson 2 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna

Läs mer

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström.

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström. Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström Hälsingland 10725 2 15 NORA GYTTORP Per-Ove Eriksson Thomas Larsson Nils

Läs mer

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 M35 100 M Vind +1,6 2013-08-16 1 Robert Fält -77 Gefle IF 11,45 2 Martin Pålsson -75 Heleneholms IF 11,78 3 Erik Westerlund -78 FK Studenterna 11,94 4 Tobias Rauch -74

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

förlagsfolket bokbranschens löner

förlagsfolket bokbranschens löner Saknas du i tabellen? Årets löneliga bygger på uppgifter från ett urval på drygt 670 personer i bokbranschen. I tidningen visar vi ett urval av dessa. Hela listan finner du i denna pdf på svb.se. Här hittar

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

10 km team results Place Team name Net result 1. Falkenberg Allstars 2:26:30 Henrik Bengtsson 36:06 Bo Torstensson 36:24 Johan Jonsson 36:55 Daniel

10 km team results Place Team name Net result 1. Falkenberg Allstars 2:26:30 Henrik Bengtsson 36:06 Bo Torstensson 36:24 Johan Jonsson 36:55 Daniel 10 km team results Place Team name Net result 1. Falkenberg Allstars 2:26:30 Henrik Bengtsson 36:06 Bo Torstensson 36:24 Johan Jonsson 36:55 Daniel Frantzich 37:05 2. Team Njudung 2:40:15 Johan Sandlund

Läs mer

Resultatlista (lag) Medieruset 2007

Resultatlista (lag) Medieruset 2007 Resultatlista (lag) Medieruset 2007 1 Runner s World Elite 1 Lag 1 45.45 68 Richard Kingstad 13.43(3) 148 Kenneth Gysing 15.17(5) 19 Thomas Björnemark 16.45(18) 2 Citat Journalistgruppen Lag 1 46.41 13

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Föreningsnr Förening Förnamn Efternamn Profil: Distriktsstämman 2014 Spec. kost

Föreningsnr Förening Förnamn Efternamn Profil: Distriktsstämman 2014 Spec. kost Föreningsnr Förening Förnamn Efternamn Profil: Distriktsstämman 2014 Spec. kost Alla anmälda DS och övriga org. Sist. Alla andra efter föreningsnummer 15 SPF Östra Karup Karin Wilson Ombud distriktsstämman

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År Sida 1 Herr (104) 27.0 km 2 K 1 2 Sala 1:35:33 Reuterwall Magnus Bergek Kristoffer 2 4 Sala 1:36:45 Olsson Patrik Ahlin Kristoffer 3 3 Sala 1:37:12 Fange Peter Bergqvist Fredrik 4 23 Östervåla 1:37:27

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Wiman David 1950 21 6 Kullberg Bo 1950 21 8 Lindahl Karl 1950 21 9 Nilsson P-E 1950 21 10 Svensson K-E 1950 21 12 Carlberg C-E 1950 21 15 Lanfeldt A

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer