Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet"

Transkript

1 Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier. Som doktorand kan du lätt riskera att hamna i ett läge mellan att vara anställd men samtidigt forskarstuderande. I detta häfte ger vi Dig därför förhoppningsvis en ökad insikt i vilka rättigheter Du har som doktorand och vilket stöd kåren och Din sektion kan vara för dig. Om du upplever att något är oklart eller saknas, tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till.

2 Sidan 1 av 23

3 Tiden som doktorand är både utvecklande och intressant och innebär ett stort kliv från student- eller yrkeslivet till forskningen och en ny syn på utbildning och studier. Som doktorand kan du lätt riskera att hamna i ett läge mellan att vara anställd men samtidigt forskarstuderande och där oklarheter kan uppstå kring vilka som är dina rättigheter och vad du kan kräva av din handledare, prefekt osv. I detta häfte ger vi dig därför en ökad insikt i vilka rättigheter du har som doktorand och vilket stöd kåren och kan vara för dig. Häftet innehåller dels en översikt över de förändringar som genomförts de senaste åren för doktorander i samband med att högskolelagen och högskoleförordningen reviderats i syfte att lämna över fler beslut till de enskilda lärosätena. Dessutom berättar vi lite om vad Umeå studentkår, DokSek och doktorandföreningarna är och gör och vilken hjälp du kan ha av oss som medlemsorganisation. Umeå universitet har ett stort ansvar för dig och din utbildning. Det är därför viktigt för dig att veta vem du ska kontakta om du har frågor/funderingar. Det är också viktigt att veta hur formen för din anställning påverkar din tid vid sidan av utbildningen och vilka trygghetssystem som träder i kraft i händelse av exempelvis sjukdom eller vård av barn. Sidan 2 av 23

4 Som doktorand kan du vara anställd under olika finansieringsformer: i form av en vanlig anställning, i form av stipendiefinansiering eller med utbildningsbidrag. Sättet med vilken din anställning finansieras påverkar också i hur hög grad du omfattas av de svenska trygghetssystemen. Anställning som doktorand: Sjuklön 14 dagar, därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Behåller utbildningsbidraget. Sjuklön 14 dagar, därefter sjukpenning från Försäkringskassan baserat på inkomsten som assistent. Doktorand med utbildningsbidrag: Behåller utbildningsbidraget. Doktorand med stipendium: Behåller stipendiet. Anställning som doktorand: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan och tillfällig sjukpension från Statens Tjänstepensionsverk (SPV) baserat på inkomsten. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan och tillfällig sjukpension från SPV baserat på inkomsten som assistent. Doktorand med utbildningsbidrag: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan baserad på eventuellt tidigare inkomster. Doktorand med stipendium: Om sjukdomen blir varaktig utgår sjukersättning från Försäkringskassan baserad på eventuellt tidigare inkomster. Sidan 3 av 23

5 Anställning som doktorand: Föräldrapenning från Försäkringskassan samt föräldralön från universitetet. För mer information, kontakta Försäkringskassan respektive Umeå universitet. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Behåller utbildningsbidraget. Föräldrapenning från Försäkringskassan samt föräldralön från universitetet på anställningen som assistent. För mer information, kontakta Försäkringskassan respektive Umeå universitet. Doktorand med utbildningsbidrag: Behåller utbildningsbidraget alternativt föräldrapenning från Försäkringskassan. Doktorand med stipendium: Behåller stipendiet alternativt föräldrapenning från Försäkringskassan. Anställning som doktorand: Omfattas av Trygghetsavtalet om anställningen är mer än 3 år. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Omfattas av Trygghetsavtalet om anställningen som assistent är mer än 3 år. Doktorand med utbildningsbidrag: Omfattas inte av Trygghetsavtalet. Doktorand med stipendium: Omfattas inte av Trygghetsavtalet. Anställning som doktorand: Pensionsgrundande för både allmän- och tjänstepension. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Pensionsgrundande för allmän pension. Assistentanställningen är dessutom pensionsgrundande för tjänstepension. Doktorand med utbildningsbidrag: Pensionsgrundande för allmän pension. Doktorand med stipendium: Inte pensionsgrundande. Sidan 4 av 23

6 Anställning som doktorand: Kvalificerar för a-kassa. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Kvalificerar inte för a-kassa. Doktorand med utbildningsbidrag: Kvalificerar inte för a-kassa. Doktorand med stipendium: Kvalificerar inte för a-kassa. Anställning som doktorand: Omfattas av personskadeavtalet för statligt anställda. Assistent med utbildningsbidrag (vanligtvis 10 eller 20 % anställning som assistent): Omfattas av personskadeavtalet för statligt anställda. Doktorand med utbildningsbidrag: Omfattas av personskadeförsäkring för studenter. Doktorand med stipendium: Omfattas av personskadeförsäkring för studenter. Sidan 5 av 23

7 Umeå studentkår är en studentfacklig organisation baserad på frivilligt medlemskap där medlemmarna formar verksamheten och arbetet med studenträttigheter. Umeå studentkår har i sitt uppdrag att ständigt verka för att stärka dina rättigheter som studerande på forskarnivå och visa på vilken kraft vi kan vara då vi är en samlad röst. Vår absoluta kärnverksamhet ligger i att bevaka dina rättigheter. Vi gör detta i huvudsak genom att tillsätta doktorander som företrädare för forskarutbildningen i så många organ som möjligt. Även om vi med åren arbetat fram förmåner i form av förlängning av tjänst för studentfackliga uppdrag och fler platser i organ i syfte att möjliggöra en bredare representation, är det inte alltid lätt att finna personer till alla poster. Om du är intresserad, tveka inte att kontakta oss! Uppdragen innebär alltid förlängning av tjänst, du får intyg på ditt engagemang och stöd av kåren under hela tiden du sitter som förtroendevald. Doktorandsektionen, DokSek, bildades i syfte att samordna doktoranderna inom humaniora, samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap. Sektionen har de senaste åren växt till en allt starkare röst för doktoranderna och vi jobbar för att fortsätta utvecklas i framtiden. Utöver Umeå studentkår och DokSek, kan du som doktorand engagera dig i din lokala doktorandförening. Syftet med dessa är att flytta kåren som medlemsorganisation närmre dig som enskild studerande. Doktorandföreningarna vid Umeå studentkår är tre till antalet: HumDok för humanister, SamDok för samhällsvetare och DUV för doktorander inom utbildningsvetenskap. Dessa tre föreningar är de som i sin tur styr DokSek och därmed innebär Ditt engagemang i en doktorandförening också att sektionen blir starkare. Doktorandföreningarna utgörs av doktorander vid institutionerna. Under viktiga nummer och kontakter finner du kontaktinformation till de olika föreningarna. Umeå studentkår tillsätter varje år utbildningsbevakare studenter som gör en paus från sina studier för att, på heltid, jobba med de studerandes rättigheter. Varje fakultet/lärarhögskolan har minst en utbildningsbevakare och som forskarstuderande kan du alltid nå dem via ett besök, e-post eller telefon. Sidan 6 av 23

8 I början av 60-talet fick Umeå studentkår ett antal donationer från familjen Kempe i syfte att främja forskarutbildningen vid Umeå universitet. Med tiden utvecklades fonden till en stiftelse som en gång per termin delar ut stipendier till doktorander med spännande, intressanta och väl formulerade projekt. För att kunna söka krävs att du är medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet, är skriven i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbottens län samt antagen till forskarutbildningen (även studerande på grund/avancerad nivå kan i vissa fall erhålla stipendier). Stiftelsen delar ut totalt runt ca 1,5 miljoner kronor varje år. Du kan läsa mer om ansökningsperioder och hur du gör för att söka genom att besöka Umeå studentkårs ordförande: Central utbildningsbevakare Utbildningsbevakare SamFak Utbildningsbevakare Lärarhögskolan Utbildningsbevakare HumFak Organisationssekreterare/handläggare Kempe Stefan Brattlöf Planeringssamordnare/doktorandkoordinator Lena Holm Umeå universitets regelverk: Högskoleförordningen: Försäkringskassan: Sidan 7 av 23

9 Vid Umeå universitet baseras utbildningen på forskarnivå på både nationella och lokala regler. De nationella föreskrifterna, i detta fall framför allt högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) fastställer ramarna för utbildningen (samt anställningen som doktorand). Reglerna för utbildningen vid Umeå universitet bygger vidare på dessa. Handledare och doktorander ska vara förtrogna med både nationella och lokala regler. Antagning till utbildning på forskarnivå styrs av Umeå universitets antagningsordning (Dnr: ) som fastställs av universitetsstyrelsen (den inkluderas inte i detta dokument). Antagningsordningen är övergripande och reglerar ansökan och antagning, behörighet och urval samt finansiering för examina med doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. Dessutom specificeras krav för individuell studieplan och handledning i samband med antagning. Förutom dessa regler omfattas utbildning på forskarnivå även av övrig lokal reglering, som t.ex. examensordningen, tillgodoräknandeordningen, handläggningsordningen för indragande av resurser och policydokument som t.ex. Open Acess-policy för vetenskaplig publicering, men även Plan för jämställdhet och jämlikhet. Regler för utbildning på forskarnivå ersätter samtliga tidigare rektorsbeslut om regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Rektors delegationsordning för Umeå universitet (Dnr: ) styr beslutsprocesser och delegation. Utbildningen regleras dessutom av fakulteternas och andra enheters delegationsordningar. De regler som kan vara särskilt relevanta för din vardag har sammanställts i denna folder. Observera att detta endast är en sammanställning och att revideringar av det gällande regelverket kan ha skett. UmUs regelverk hittar du här: Sidan 8 av 23

10 Nationell reglering 6 kap 26 högskoleförordningen: För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. Förordning (2010:1064). 6 kap. 27 högskoleförordningen: I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till fakultetsnämnd Kap Besluta om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. (Får ej delegeras vidare) Kap Fastställa särskilda behörighetsvillkor för forskarutbildningsämnen. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för allmän studieplan. Innehåll Allmän studieplan inom ett ämne på forskarnivå ska ha följande grundläggande innehåll som är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Datum för fastställande. Datum för giltighetstid. Mål för utbildningen när det gäller kunskap, förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. De nationella målen för respektive examen är specificerade i högskoleförordningens examensordning, bilaga 2. Därutöver lärandemål för eventuella olika ämnesinriktningar. Förkunskapskrav och andra villkor för grundläggande behörighet och särskild behörighet som gäller för att bli antagen. Nationella krav för grundläggande och särskild behörighet är specificerade i högskoleförordningen 7 kap Eventuella övriga preciserade krav i examensbeskrivningen för viss inriktning. Vad som gäller i fråga om urval och de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Huvudsaklig uppläggning av utbildningen fram till licentiat- och/eller doktorsexamen. Fördelning mellan kurs- och avhandlingspoäng. Obligatoriska kurser. Krav för doktorsavhandling och vetenskaplig uppsats för licentiatexamen som slutmål. Examenskrav. Möjlighet att i förekommande fall avsluta studierna till doktorsexamen med en licentiat examen. Hänvisning till gällande bestämmelser för utbildningen. Sidan 9 av 23

11 Nationell reglering 6 kap 29 högskoleförordningen: För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta om riktlinjer för fastställande och uppföljning av individuell studieplan. (Får ej delegeras vidare) Kap Fastställa och följa upp individuell studieplan. Förutom nationell reglering och rektorsdelegation gäller följande för individuell studieplan Fastställande För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas av doktorand och huvudhandledare i enlighet med den universitetsgemensamma mallen. Den individuella studieplanen ska upprättas i samband med ansökan eller i anslutning till antagning till utbildning på forskarnivå. Dekan beslutar om riktlinjer för fastställande och uppföljning. Dekan eller den det är delegerat till beslutar om fastställande av varje enskild individuell studieoch finansieringsplan Uppföljning Huvudhandledare och doktorand genomför en uppföljning av den individuella studieplanen minst en gång per år. Dekan eller den det är delegerat till ansvarar för att den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen är genomförd. Dekan ska tillse att en skriftlig fakultetsvis sammanställning över samtliga individuella studieplaner finns tillgänglig senast 20 januari varje år, där avvikelse från uppföljningskravet motiveras särskilt. Sidan 10 av 23

12 3.3. Övrigt Formerna och frekvensen för handledning ska framgå i den individuella studieplanen. Varje doktorands lärandemål ska anges i den individuella studieplanen. De individuella lärandemålen ska utgå från de lärandemål som anges i den allmänna studieplanen och de nationella examensmålen. En finansieringsplan för hela studietiden ska biläggas den individuella studieplanen vid antagningen. De internationella erfarenheter som doktoranden förväntas erhålla ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Samtliga förlängningar till följd av särskilda skäl enligt högskoleförordningen ska årligen föras in i den individuella studieplanen för att kunna åberopas som skäl till förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag i slutet av studietiden. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av särskilda skäl åberopas ska uppdrag, uppdragets omfattning och förlängningens tidslängd årligen skrivas in i den individuella studieplanen. När doktoranden antas till utbildning på forskarnivå med en licentiatexamen som slutmål ska en särskild motivering till skälen för detta införas i den individuella studieplanen. Dekan kan när det är motiverat upprätta en enskild individuell studieplan. Dekan kan där det är motiverat göra ändringar i individuella studieplaner. Sidan 11 av 23

13 Nationell reglering 6 kap. 28 högskoleförordningen: För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Förordning (2010:1064). 6 kap. 30 högskoleförordningen: Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064). 6 kap. 31 högskoleförordningen: Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att uppvisa ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (2010:1064). 6 kap. 36 högskoleförordningen: Rektor får inte delegera beslut enligt 30 och 31. Förordning 2010:1064). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Utseende av handledare och biträdande handledare. (Får ej delegeras vidare längre än till prefekt) Kap Besluta om byte av handledare efter doktorands begäran. (Får ej delegeras vidare). Kap Upprätta avtal med andra lärosäten och aktörer när extern handledning anlitas. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för handledning Krav för handledning Fakultetsnämnden ansvarar för att kraven för handledning uppfylls. Fakultetsnämnden ansvarar för att handledare ska ha genomgått handledarutbildning vid Umeå universitet. Dekanen eller den det är delegerat till utser minst två handledare, varav en till huvudhandledare, vid antagning av varje ny doktorand. För varje doktorandsom antas efter ska denna/denne ha tillgång till en referensgrupp. I normalfallet ska minst 2 av handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens forskningsprojekt ingå. Referensgruppen träffar doktoranden vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen, dvs. minst en gång per år. Huvudhandledare och biträdande handledare ska ha doktorsexamen och minst en av dem ska vara docentkompetent. Minst en av handledarna ska ha tillsvidareanställning som lärare vid Umeå universitet vid den institution där handledning sker. Sidan 12 av 23

14 Minst en av handledarna för varje doktorand ska ha genomgått den av Umeå universitet anordnade utbildningen för handledare eller ha bedömts ha motsvarande kompetens eller styrkta motsvarande pedagogiska meriter från annat lärosäte Ansvar Huvudhandledaren ansvarar för att avhandlingsprojektet upprättas i samråd med doktoranden, att kurser och andra moment genomförs, och att de specificerade lärandemålen bedöms som det är specificerat i både allmän och individuell studieplan. Huvudhandledare och biträdande handledare ansvarar för att förmedla och ge råd till nationella och internationella kontakter och verka för att doktoranden ges möjlighet till studiebesök och deltagande vid konferenser Handledningstid En heltidsdoktorand har rätt till kontinuerlig och behovsanpassad handledning under minst 100 klocktimmar per år under motsvarande 4 års heltidsstudier. En deltidsdoktorand har rätt till handledning i motsvarande omfattning under längst 8 år. Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare under terminerna och minst en gång per år ska huvudhandledare och doktorand följa upp och planera utbildningen. Tid för handledning ska inkluderas i handledarnas ordinarie arbetstid och dokumenteras i bemanningsplanen. I handledningstiden inkluderas den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, t.ex. forskningsprojektet, kurser och utvecklingssamtal. I handledningstiden ingår även arbete med textgranskning, upprättande och uppföljning av individuell studieplan samt planering av seminarier och disputation/licentiatseminarium Byte av handledare m. m. En universitetsgemensam blankett ska användas när doktorand begär att få byta handledare. Dekan eller den det är delegerat till beslutar om byte av handledare. Dekanen ansvarar för att utreda och vidta eventuella åtgärder i de fall doktorand och handledare inte är överens om att de uppfyller sina åtaganden enligt den individuella studieplanen Indragning av handledning och andra resurser Rektor beslutar om indragning av handledning och andra resurser enligt högskoleförordningen 6 kap. 30 efter utredning enligt Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet, dnr Rektor beslutar om att doktoranden kan få tillbaka rätten till handledning och andra resurser efter ansökan hos rektor enligt högskoleförordningen 6 kap. 31. Sidan 13 av 23

15 Nationell reglering 5 kap. 7 högskoleförordningen: En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933). 4 förordning om utbildningsbidrag: Utbildningsbidrag får lämnas för sammanlagt högst fyra bidragsår och 10 månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och 5 månader. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte haft utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag får dock lämnas för längre tid än som sägs i första stycket, om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2002:140). Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag. (Får ej delegeras vidare). Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på central eller fakultetsnivå. (Får ej delegeras vidare). Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på institutionsnivå. Kap Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet. Kap Besluta om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av vård av sjukt barn. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag Sjukdom Sjukledighet ska alltid anmälas till arbetsgivaren enligt gällande lag och avtal. När sjukdom åberopas som särskilt skäl för förlängning för anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska det styrkas med läkarintyg. När sjukdomen styrkts med intyg kan förlängningen bedömas retroaktivt från sjukanmälningsdagen. När förlängning till följd av sjukdom åberopas som särskilt skäl ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. Sidan 14 av 23

16 5.2. Tjänstgöring inom totalförsvaret När tjänstgöring inom totalförsvaret åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska detta överenskommas med den det är delegerat till. Förlängningen utgår för maximalt ett års uppdrag i taget eller annan tid enligt överenskommelse. Dekan beslutar i denna fråga Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer En doktorand kan i normalfallet få förlängning för maximalt 40 arbetsdagar per år och ej överstigande 120 arbetsdagar för hela studietiden för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer. I de fall ett enskilt uppdrag tar mer tid i anspråk avtalas tillgodoräknandet med dekan. När förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer åberopas som särskilt skäl till förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag får förlängning medges för den tid som ledighet erhållits inom de ramar som angivits ovan. Samtliga förlängningar till följd av särskilda skäl för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer enligt högskoleförordningen ska årligen föras in i den individuella studieplanen för att kunna åberopas som skäl till förlängning. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av särskilda skäl för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer åberopas ska uppdrag, uppdragets omfattning och förlängningens tidslängd årligen skrivas in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. När förtroendeuppdrag inom studentorganisation på central universitetsnivå åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ersätts dessa för maximalt ett års uppdragstid i taget, eller den kortare tid som faktiskt uppdrag utförts, inom de ramar som här anges: Strategiska råd, ledningsråd Övriga råd, kommittéer och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 10 arbetsdagar normalfallet 5 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning ska beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan doktoranden åtar sig uppdraget och uppdraget påbörjas. Dekan beslutar i ovanstående frågor. Sidan 15 av 23

17 När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag åberopas som särskilt skäl till följd av förtroendeuppdrag inom studentorganisation på fakultetsnivå eller inom studentfacklig organisation ersätts dessa för maximalt ett års uppdrag i taget eller den tid som här anges: Fakultetsnämnd och forskarutbildningsnämnd normalfallet 10 arbetsdagar Råd, kommittéer och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 5 arbetsdagar Ordförande/styrelseledamot i studentkår normalfallet 30 arbetsdagar Annan post i studentkår normalfallet 10 arbetsdagar Ordförande i doktorandsektion/-förening Annan post i doktorandsektion/-förening normalfallet 25 arbetsdagar normalfallet 10 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan uppdraget beslutas och påbörjas. Dekan beslutar i ovanstående frågor. När förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag åberopas som särskilt skäl till följd av förtroendeuppdrag inom studentorganisation på institutionsnivå ersätts dessa för maximalt ett års uppdrag i taget eller den tid som anges enligt följande: Kommittéer, samverkans- och arbetsgrupper eller likn. normalfallet 5 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår minst 50 procent av angiven kompensation eller en schablonkompensation på minst 2 dagar per år oavsett antal möten. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta regleras innan uppdraget beslutas och påbörjas. Kostnader Dekan beslutar i ovanstående frågor. De ökade kostnader som uppstår till följd av förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag för förtroendeuppdrag inom studentorganisation eller fackliga uppdrag ska i normalfallet täckas med fakultetsmedel. I de fall förtroendeuppdrag inom studentorganisation inom institutioner åberopas som skäl till förlängning täcks de ökade kostnaderna med medel från berörda institutioner. Ledamot i universitetsstyrelse ersätts enligt Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Sidan 16 av 23

18 5.4. Föräldraledighet Föräldraledighet ska anmälas till arbetsgivaren enligt gällande lag och avtal. När föräldraledighet åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag räknas tiden som föräldraledig tidigast från dagen då ledigheten gäller. När föräldraledighet för vård av barn åberopas som särskilt skäl till förlängning av anställning eller tid med utbildningsbidrag ska kompensation ges i motsvarande omfattning. När partiell tjänstledighet för vård av barn åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ska kompensation ges motsvarande beviljad tjänstledighetsperiod. När förlängning till följd av föräldraledighet åberopas som särskilt skäl ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga Vård av sjukt barn Tillfällig föräldrapenning vid ersättning för vård av sjukt barn ska anmälas till Försäkringskassan. När tid med tillfällig föräldrapenning som erhållits för vård av sjukt barn åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag kan personer som är berättigade till föräldrapenning tillgodoräkna sig samtliga frånvarodagar som av denna anledning anmälts till Försäkringskassan. När vård av sjukt barn åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag kan kompensation ges för motsvarande arbetsdagar. När förlängning till följd av vård av sjukt barn åberopas som särskilt skäl för förlängning ska tiden för detta årligen föras in i den individuella studieplanen. Dekan beslutar i denna fråga. Sidan 17 av 23

19 Samtliga doktorander som undervisar eller kommer att undervisa på grund- eller avancerad nivå ska ha relevant högskolepedagogisk kompetens. Samtliga doktorander ska erbjudas utbildning för att utveckla relevant högskolepedagogisk kompetens. Utbildningen ska genomföras inom anställningen som doktorand eller dokumenteras med motsvarande högskolepoäng enligt planering i den individuella studieplanen. När doktoranden undervisar ska den högskolepedagogiska utbildningen genomföras och finansieras inom ramen för institutionsanställningen. När den högskolepedagogiska utbildningen genomförs inom ramen för forskarutbildningen ska den dokumenteras med motsvarande högskolepoäng enligt planering i den individuella studieplanen. Sidan 18 av 23

20 Nationell reglering 6 kap. 33, högskoleförordningen: Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Förordning (2010:1064) 6 kap. 34, högskoleförordningen: Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Förordning (2010:1064). Rektors delegation Ärenden som rektor avgör Kap Besluta om disputation på annat lärosäte än Umeå universitet. Rektors delegation till dekan Kap Fastställa tid och plats för disputation. Kap Medge undantag från elektronisk publicering av doktorsavhandling då upphovsrättsliga skäl föreligger. Kap Besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild disputation. (Får ej delegeras vidare) Rektors delegation till överbibliotekarien Kap Fatta beslut om elektronisk spikning av doktorsavhandling. Förutom nationell reglering och rektors delegation gäller följande för tid och plats för disputation, tillkännagivande av disputation, publicering av doktorsavhandling, disputation, ordförande, opponent, betygsnämnd och betyg på doktorsavhandling Tid och plats för disputation Senast 12 veckor före planerad disputation preliminärbokas tid för disputation, samtidigt lämnas förslag på fakultetsopponent och betygsnämndens sammansättning samt preliminär avhandlingstitel. Preliminärbokningen sker till dekanus enligt respektive fakultets rutiner. Preliminärbokningen vidarebefordras vid behov till andra berörda parter. Doktoranden ansöker om tid och plats för disputation genom den universitetsgemensamma blanketten senast 8 veckor innan avsedd disputation. Disputation ska i normalfallet äga rum på kontorsarbetstid under terminstid, i undantagsfall under perioden från 15 augusti till terminsstart och från terminsslut till 15 juni. Disputationen ska i normalfallet äga rum vid Umeå universitet. Den kan om särskilda skäl föreligger i enstaka fall äga rum vid annat lärosäte under förutsättning att doktoranden har bedrivit större delen av utbildningen vid detta lärosäte och under förutsättning att det sker i en vetenskaplig miljö som säkerställer en tillfredsställande vetenskaplig granskning. Om det bedöms föreligga särskilda skäl ansöker doktoranden hos rektor om disputation vid annat lärosäte och bifogar utlåtande av dekanen att sådant skäl föreligger. Dekan beslutar om tid och plats för disputation. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Sidan 19 av 23

21 7.2. Tillkännagivande Tillkännagivandet om disputation sker genom elektronisk spikning i god tid, senast 3 veckor, innan disputation på arbetsdagar under perioden 15/8 till 15/6. Vid tillkännagivandet ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig i ett tillräckligt antal exemplar, för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Tillkännagivandet sker när doktorsavhandlingen publiceras i Umeå universitets publikationsdatabas. Samtliga doktorsavhandlingar skyltas vid Universitetsbiblioteket från dagen för tillkännagivandet. Den elektroniska spikningen sker genom instruktioner från Universitetsbiblioteket Publicering av doktorsavhandling Doktorsavhandlingar ska publiceras elektroniskt och i tryckt form. Information om doktorsavhandlingar registreras i Umeå universitets publikationsdatabas. I normalfallet ska doktorsavhandlingar publiceras elektroniskt i fulltext i publikationsdatabasen. Information och publicering i publikationsdatabasen görs enligt instruktioner från Universitetsbiblioteket. Ett tryckt exemplar ska arkiveras på respektive institution av arkivrättsliga skäl Ordförande För varje enskild disputation ska en ordförande utses. Till ordförande vid disputation ska utses en disputerad lärare vid Umeå universitet, i normalfallet inte handledaren. Ordförande har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte att delta i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av ordförande. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Opponent Till opponent ska en vetenskapligt meriterad, i normalfallet minimum motsvarade docentkompetent, person utses. Opponenten ska i normalfallet inte vara verksam vid Umeå universitet. Opponenten har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte att delta i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av opponent. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Sidan 20 av 23

22 7.6. Betygsnämnd För varje enskild disputation ska en betygsnämnd utses. I normalfallet utses även en suppleant. Betygsnämnden beslutar om betyg för varje enskild doktorsavhandling och försvaret av denna. Betygsnämnden ska bestå av 3 eller 5 vetenskapligt meriterade, i normalfallet minimum motsvarande docentkompetenta, ledamöter. Minst en person i betygsnämnden ska inte vara verksam vid Umeå universitet. Om betygsnämnden består av 3 ledamöter kan högst 1 person vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam. Om betygsnämnden består av 5 ledamöter kan högst 2 personer vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam. Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Handledare har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte i dess beslut. En fördelning med båda könen bör eftersträvas när betygsnämnd utses. Dekan beslutar om utseende av betygsnämnd. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Betyg Betyg för doktorsavhandling beslutas av betygsnämnd som utses för varje enskild disputation. Doktorsavhandlingen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till både innehållet i och det offentliga försvaret av doktorsavhandlingen. Som betygsnämndens beslut om betyg ska gälla den mening som de flesta enar sig om. Betygsnämnden beslutar om betyget ska motiveras. Om betygsnämnden är oenig i sitt beslut om betyget ska detta alltid motiveras. Om avhandlingen bedöms underkänd ska detta alltid motiveras Sidan 21 av 23

23 Rektors delegation Rektors delegation till dekan Kap Besluta om ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent vid licentiatseminarium. Förutom rektors delegation gäller följande för tid och plats för licentiatseminarium, tillkännagivande och publicering av den vetenskapliga uppsatsen för licentiatexamen, ordförande, opponent och betygsnämnd vid licentiatseminarium och betyg på den vetenskapliga uppsatsen Tid och plats för licentiatseminarium Senast 12 veckor före planerat licentiatseminarium preliminärbokas tid för detta, samtidigt lämnas förslag till ordförande, eventuell fakultetsopponent och betygsnämndens sammansättning. Preliminärbokningen sker till dekanus enligt respektive fakultets rutiner. Preliminärbokningen vidarebefordras vid behov till andra berörda parter. Licentiatseminariet ska i normalfallet äga rum på kontorsarbetstid under terminstid, i undantagsfall under perioden från 15 augusti till terminsstart och från terminsslut till 15 juni. Dekan beslutar om tid och plats för licentiatseminarium. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Tillkännagivande Den vetenskapliga uppsatsen ska finnas tillgänglig vid den institution där doktoranden är verksam senast 2 veckor innan försvaret. Tid och plats för licentiatseminariet anslås senast en vecka innan det äger rum Publicering av vetenskaplig uppsats Vetenskapliga uppsatser för licentiatexamen ska i normalfallet registreras och arkiveras i Umeå universitets publikationsdatabas. I normalfallet ska även texten publiceras i publikationsdatabasen. Beslut om fulltextpublicering fattas av respektive fakultet och institution. Den vetenskapliga uppsatsen kan även publiceras i tryckt form. Information om hur de vetenskapliga uppsatserna ska registreras i Umeå universitets publikationsdatabas görs enligt instruktioner från Universitetsbiblioteket. Sidan 22 av 23

24 8.4. Licentiatseminarium och ordförande Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium på den institution där doktoranden är verksam. Till ordförande utses en disputerad och vetenskapligt meriterad lärare vid Umeå universitet. Dessutom kan en fakultetsopponent utses. I de fall ingen opponent utses och ordförande är diskussionsledare ska denne i normalfallet inte vara verksam vid den institution där doktoranden varit verksam. Ordförande har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar, men inte i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av ordförande. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Opponent I de fall en opponent utses ska det vara en disputerad och vetenskapligt meriterad person. I de fall en opponent utses ska denne i normalfallet inte vara verksam vid den institution där doktoranden varit verksam. Opponenten har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte i dess beslut Betygsnämnd Dekan beslutar om utseende av fakultetsopponent. Om dekanen är handledare beslutar prodekan. Betygsnämnden ska bestå av 3 disputerade och vetenskapligt meriterade ledamöter. I normalfallet utses även en suppleant från Umeå universitet. Högst 1 person kan vara från den institution där doktoranden är verksam. Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde, men inte i dess beslut. En fördelning med båda könen bör eftersträvas när betygsnämnd utses. Dekan beslutar om utseende av betygsnämnd. Om dekanen är handledare beslutar prodekan Betyg Betyg för den vetenskapliga uppsatsen ska beslutas av betygsnämnd. Den vetenskapliga uppsatsen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till både innehållet i och det offentliga försvaret av den vetenskapliga uppsatsen. Som betygsnämndens beslut om betyg ska gälla den mening som de flesta enar sig om. Betygsnämnden beslutar om bedömningen ska motiveras och om en reservation ska redovisas. Om betygsnämnden är oenig i sitt beslut eller om licentiatuppsatsen bedöms underkänd ska detta alltid motiveras. Sidan 23 av 23

25

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor Dnr: UmU FS Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor Dnr: UmU FS Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-06-28 Dnr: UmU FS 1.1-87-16 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2016-07-01

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 ( ) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten Organisation av forskarutbildningen Rektor fattar beslut om att inrätta ämnen på forskarutbildningsnivå vid Umeå

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2008-06-10 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall,

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten 1 (13) BESLUT 2016-10-27 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2016-10-18. Enligt

Läs mer

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi 1(6) Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi Utbildning för doktorsexamen 1. Utbildningens uppläggning 1.1 Allmänt Utbildningen för doktorsexamen består av fyra års heltidsstudier.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 3.1.4-827-14 Sid 1 (7) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Syllabus for the PhD program

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-03-27 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i pedagogik Syllabus for the PhD program in Education Omfattning: 120 högskolepoäng/240 högskolepoäng Examen: Filosofie licentiatexamen/filosofie doktorsexamen Nivåtillhörighet:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/81 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för licentiatexamen i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Dnr U 2011/105 Allmän studieplan för licentiatexamen i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Studieplanen är antagen av den konstnärliga fakultetsnämnden 2009 02 01. Föreskrifter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-01-23/24 Dnr MIUN 2005/705 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställd av forskarutbildningsrådet

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2013-12-16 Dnr UF 2013/407-3.1.1 Fakultetsstyrelsen för fakulteten för konst och humaniora Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekologi Fastställd datum 2012-05-09 Dnr FAK 2012/156 Revideringsdatum 2016-06-02 Dnr 2016/1979-4.1.1.2 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Bilaga 1, utdrag ur Högskoleförordningen Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131 Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, dnr L 2015/131 Med examination avses här examinering av alla moment på forskarnivå,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Utbildningens mål Doktorsexamen För doktorsexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-04-10 Dnr FAK 2012/140 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FHS) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Geografi med kulturgeografisk inriktning vid Stockholms

Allmän studieplan för forskarutbildning i Geografi med kulturgeografisk inriktning vid Stockholms Allmän studieplan för forskarutbildning i Geografi med kulturgeografisk inriktning vid Stockholms universitet Allmän studieplan för forskarutbildning i Geografi med kulturgeografisk inriktning vid Stockholms

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-05-07 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2014-06-18 1 Ämnesområde Träteknik omfattar industriella processer och metoder inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Centrala

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Syllabus for the PhD program in Business Administration Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Ekonomie doktorsexamen/ekonomie

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i psykologi Syllabus for the PhD program in Psychology Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/filosofie licentiatexamen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1 (8) 2003-06-05 SAMFAK 2003/73 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1. Mål för utbildningen Målet för forskarutbildningen är att doktoranden tillägnar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer