Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Restaurering av Resele kyrkas gravkapell"

Transkript

1 Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och beskrivning 4 Skador och planerade åtgärder 5 Utförda åtgärder 5 Bilder 6 Källor 14 2

3 Inledning Objekt/dnr: Resele kyrkas gravkapell, Resele socken, Sollefteå kommun. Dnr 2005/400. Länsstyrelsens tillstånd: Restaurering av Resele gravkapell, Resele församling, Sollefteå kommun. Länsstyrelsen Västernorrland , dnr samt , dnr Beställare: Ådalslidens, Junsele, Resele och Eds kyrkliga samfällighet. Entreprenörer: Elias Bygg AB, Bernt Engström och Rubenssons Mark AB, Bengt Rubensson. Konsult/Projektledare: L Markström Bygg & Restaureringskonsult AB, Leif Markström. Antikvarisk kontroll: Murberget Länsmuseet Västernorrland, Hjördis Ek. 3

4 Historik och beskrivning Resele kyrka uppfördes under åren av byggmästare Lars David Geting. På platsen stod tidigare en medeltida stenkyrka, som revs när den nya kyrkan byggdes. Ritningarna gjordes av överintendentämbetets arkitekt Axel Nyström. Kyrkan består av långhus och ovanligt nog torn i öster. Vanligtvis brukar tornet placeras vid västra kortsidan. Sakristian är placerad i tornets bottenvåning. Huvudentrén finns i väster och en sidoentré i söder. Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil med putsad, vitkalkad fasad och rundbågade fönsteröppningar. Sadeltaket täcktes ursprungligen av kyrkspån, men under 1970 talet ersattes spånet av kopparplåt. Tornet har flackt tak och rakslutna ljudöppningar. Gravkapellet byggdes år 1935 som bårhus. Byggnaden uppfördes strax nordväst om kyrkan, i rät vinkel från gången till kyrkans huvudentré. Vid den här tiden stod ett par timrade kyrkstallar kvar i närheten av platsen där bårhuset byggdes. Kapellet är en rektangulär byggnad med flackt sadeltak, vilket täcks av svartmålad, enkelfalsad plåt. Väggarna är uppförda av trä med liggande panel och vassmatta. På denna har lagts kalkputs, vilken har avfärgats i vitt. Byggnaden har rundbågade, spröjsade tvåluftsfönster, där bågarna är vitmålade. Kapellet består av en källarvåning med ett rum. Ovanvåningen utgörs av en större kapellsal och ett mindre rum med en kistkyl. Kistrummet var från början en vagnsbod. På södra långsidan finns entrédörren, från vilken man kommer direkt in i kapellsalen. Pardörren är utvändigt klädd med kopparplåt och har ett halvmåneformat ovanfönster. Ritningar visar att man vid byggandet följde den lokale byggmästaren Johan Bergsténs förslag, men kapellet byggdes spegelvänt. Den utvändiga källartrappan skulle ha varit på östra sidan, men den byggdes på västra kortsidan. Enligt ritningen skulle det vara en ventilationshuv på taknocken, men istället gjordes ventilationsgaller i båda gavelspetsarna. På kapellets planritning finns källarfönster inritade på både norra och södra sidan. Idag är båda fönstren på norra sidan igenmurade med tegel. Fönstren mot söder och öster har kvar sina glasade bågar. Den ursprungliga källarnedgången på västra sidan har satts igen. I rummet med kistkylen fanns en lucka i golvet med stege ner till källaren. På senare tid var detta enda ingången till källaren. Kapellet utformades i en klassisk stil, vilken var typisk för 1930 talets kyrkliga byggande. Utformningen anpassades också efter kyrkans exteriöra utformning. Fasaderna på kapellet med symmetriskt placerade rundbågade fönster och entrédörr visar på den nyklassicistiska arkitekturstilen. Kapellet är ett gott exempel på ortens byggmästartradition, vilken är intressant ur ett person och lokalhistoriskt perspektiv. Byggnadens utformning och placeringen på kyrkogården visar på att man lade vikt vid helhetsmiljön. Både ut och 4

5 invändigt har byggnaden bevarat den ursprungliga utformningen. Den ljusa och stilrena interiören har kvar den ursprungliga inredningen. Skador och planerade åtgärder Gravkapellets källarvåning har omfattande fukt och rötskador, vilket gjorde att en restaurering av byggnaden var nödvändig. Dräneringen kring kapellet har inte fungerat under senare tid och det har medfört att källaren har fått fuktskador. I källarvåningen är väggarna gjutna i betong och invändigt klädda med rödtegel. Mellan betongen och teglet finns en luftspalt. Teglet är slätputsat med kalkbruk. Bjälklaget består av träbjälkar och undertaket av panel med kalkputs. Det finns rötskador i innertaket och väggarnas tegelmur är söndervittrad. Källargolvet består av betong och har inte några större skador. Fasaderna har begränsade puts och målningsskador, särskilt vid dörrar, socklar och stuprör. Putsskadorna ska åtgärdas och fasaderna avfärgas med kalkfärg. Sadeltakets takplåt har vissa målningsskador som ska målningsbehandlas. De spröjsade tvåluftsfönstren är i behov av målningsbehandling. Den kopparklädda entréporten är i relativt gott skick, men trappan i betong har kraftiga skador. Den måste ersättas av en ny trappa med likartad utformning. Marknivån vid trappan ska justeras för att förbättra tillgängligheten. Dubbelporten på norra sidan behöver målningsbehandlas. Vid porten höjs marknivån så att en ramp bildas. Vid västra gavelsidan öppnas en dörr i källarplanet och en ny nedfart grävs ur till källaringången. Åtgärderna görs för att källaren ska kunna användas som förråd till vaktmästarens maskiner. Idag finns endast en golvlucka med stege som leder ner till källaren. Utförda åtgärder Upprustningen av gravkapellet har följt renoveringsförslaget från Nedfartsväg och ny dörröppning till källaren ingick inte från början i förslaget. De första åtgärderna som genomfördes var dränering och isolering kring byggnaden. På västra sidan har en nedgrävning utförts till den planerade källaringången. Vid kanterna till nedfarten har betongstöd, kallade L stöd, satts på plats för att hålla jordmassorna i befintligt läge. Dörröppning till källarvåningen har tagits upp på västra sidan. I källaren har väggarnas ytskikt av puts och tegel tagits bort. Källaren har sanerats. Fönsteröppningarna har murats igen och en friskluftsventil har monterats. I sydvästra hörnet av källaren har en golvbrunn placerats. Istället för väggarnas tegel som har tagits bort muras en 25 cm tjock lecavägg. Vid kistkylen var takbjälken rötskadad. Den har behandlats med borsalt och en ny bjälke har lagts parallellt med den. Ny ytterdörr till källaren har tillverkats. I källaren har installerats belysning och värme. Något vatten finns inte indraget i byggnaden. Källaren kommer att användas som förråd till vaktmästarens maskiner och utrustning. 5

6 I f d vagnsboden, där kistkylen är placerad, ligger ett golv av smala bräder. Golvbräderna har blivit missfärgade. Ovanpå golvet har lagts masonit och en plastmatta. Åtgärden utfördes för att undvika fukt och rötskador i golv och bjälklag. Betongrampen vid norra sidan har bilats bort och syllen vid porten har lagats. Vid huvudentrén har betongtrappan tagits bort och en ny trappa har gjutits i betong. Dörren har kapats och nya gångjärn har monterats. Åtgärderna utfördes på grund av att ett inre trappsteg fanns precis innanför dörren. Nu har trappsteget flyttats något längre in för att underlätta vid ingången till kapellet. Yttertrappan höjdes ett steg. Grusgången som leder fram till huvudentrén har en viss nivåskillnad. I sluttningen placeras ett par trappsteg för att lutningen inte ska bli för kraftig. Till vänster om trappan hårdgörs en ramp för att underlätta för rörelsehindrade. Den ska kompletteras med en flyttbar aluminiumramp. Byggnaden har fem fönsteröppningar med bågformad ovansida. Det är spröjsade tvåluftsfönster som har rengjorts och målats med vit linoljefärg. Bågen på det halvmåneformade fönstret ovanför huvudentréns dörr har också målats med vit linoljefärg. Takfotslisten har målningsbehandlats på samma sätt som fönsterbågarna. Yttertaket av plåt har rengjorts och ommålats. Stuprören har anslutits till markledningen mot golvvattenbrunnen. Fasaderna har putslagats med kalkputs och alla ytor har kalkavfärgats i en vit kulör. Kring byggnaden har markarbeten utförts. Gångvägar har anlagts och matjord har lagts ut för plantering av buskar och sådd av gräsfrön. Dräneringen kring byggnaden påbörjad och källarnedfarten är grävd. 6

7 Norra sidan öppning i grunden som ska muras igen. Västra sidan äldre och nyupptagen källarnedgång. 7

8 Kistrummet före ombyggnaden: stege till källaren. Ursprungliga källarfönster. 8

9 Plåttaket har rengjorts från lös färg och fönstermålning pågår. Den äldre trappan är riven och gjutform i trä till nya trappan är på plats. 9

10 Väggen består av liggande bräder, vassmatta, nät, grund och ytputs. Nya trappor är på plats. Ovanfönster och dörr monteras. 10

11 Norra sidan med kistramp i naturmaterial. Nedfart till källaren med betongstöd och nyplanterade buskar. 11

12 Den iordningställda källaren använd som vaktmästarens förråd. Kapellet invändigt med ursprungliga bänkar. 12

13 Entrédörren med ovanfönster från insidan. 13

14 Kapellet är upprustat med markplanering och nya trappor. Källor Kyrkobyggnader Del 4. Riksantikvarieämbetet. Västervik Ådalens kyrkor. Ingrid Telhammer. Härnösand Program för kulturmiljövården i Sollefteå kommun Resele gravkapell. Renoveringsförslag Historiska Hus i Norr AB. 14

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport..

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Foto: Thomas Carlquist 1 Västerplana mejeri Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri,, Västerplana socken, Götene kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Renoveringsarbeten har en följd av år utförts

Läs mer

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Corps de Garde Stumholmen

Corps de Garde Stumholmen Corps de Garde Stumholmen Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll av ombyggnad Blekinge museum rapport 2010:15 Agneta Ericsson Inledning... 2 Byggnadsminne... 2 Högvakt... 2 Historik...

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Ske mus dnr 138/2009 Lst dnr 434-11627.2009 DOKUMENTATION ÖVER BYGGNADSMINNET RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Elisabeth Ek Innehållsförteckning

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 09 Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund Kulturhistorisk dokumentation 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Kulturen, Lund 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Korsbäcks Gård,

Läs mer

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 (Foto Sverker Larsson 2008) Villa Albacken Valdemarsvik 4:60 Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Bakgrund och syfte På uppdrag

Läs mer

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan vid renovering av kubbhus inom fastighet Torslunda 2:5, Täby socken, Täby kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 2 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan

Läs mer

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt Bohusläns

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering, Västerhaninge kyrka, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2006:8 2 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer