Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag"

Transkript

1 ELT052426Qnyckel Sida 28 (1,1) 28 MARKNADSNYCKEL NR 5 8 APRIL 2005 Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag KONSULTER Från analogt till undervattensteknik, från Skåne till Norrbotten. Elektroniktidningens årliga översikt av elektronikkonsulter med verksamhet i Sverige blir alltmer heltäckande. I år omfattar listan 92 företag. Vad är en konsult? Definitionen varierar. I denna översikt har vi en tämligen liberal hållning. Stora renodlade konsultbolag med starka varumärken som Tietoenator, Semcon och ÅF blandas med industriforskningsinstitut som Acreo, Imego och IVF och var och en av dessa får lika mycket utrymme som fåmansföretag. Även många kontraktstillverkare och säljare av produktionsutrustning bedriver numera konsultverksamhet som är så omfattande att den kan debiteras, till skillnad mot sedvanligt kundstöd. De stora EDA-bolagen Mentor Graphics, Cadence och Synopsys har i många år gett avancerad konsulthjälp vid sina internationella designcenter. Dessa bolag säger sig jobba helt internationellt konsulterna flygs in till den aktuella kunden vid behov och betalningsvilja. Årets lista innehåller flera nya företag. Bland de större nykomlingarna märks finska Etteplan, med 140 anställda konsulter. Bakom namnet döljer sig dock betydligt mer välkända JA Produktutveckling och Protang, som finländarna förvärvat och stegvis integrerat sedan Norska Norbit har öppnat kontor i Sverige, närmare bestämt i Västervik. Shortlink, före detta Elektronikhuset i Säffle, är ett annat nytt namn på den svenska konsulthimlen. Glaze i Malmö har förvisso funnits i flera år men inte uppmärksammats i denna lista förrän nu. Svep i Lund saknades också i förra årets översikt. En del namn har också försvunnit ur listan jämfört med förra året. GE Healthcare i Umeå har sina rötter i Pharmacias medicintekniska fabrik och hette Amersham Biosciences förra året. Även Sincotron har bytt namn och heter numera Scanditron. Styrex i Gävle gick i konkurs förra året. Tensec blev nyligen uppköpt av branschkollegan Tritec. Hardi Electronics och System Technology har slutat med konsultverksamhet. Hardi har fullt upp med sin paradprodukt Haps och System Technology har lagt ned Stockholmskontoret där konsultverksamheten bedrevs. Några andra smärre förändringar är också värda att notera. Elektronikkonsult har ökat personalstyrkan, liksom Bitsim som numera även sysslar med kryptering och säkerhet. Kitron har organiserat om så att konsultverksamheten är integrerad i huvudbolaget och inte längre ligger i det separata bolaget Kitron Development. Och jämfört med förra året ser ÅF ut att ha närmast dubblat sin konsultverksamhet. Så är dock inte fallet förklaringen är att bolaget i år även räknar in de delar som sysslar med inbyggda och test. Förra året togs endast ren hårdvaruutveckling med. Översikten gör inga anspråk på att vara komplett, det vore förmätet. Om du saknar något företag som borde vara med så uppskattar jag om du skickar ett mail till ADAM EDSTRÖM från följande branscher tjänsterr ällda konsulter inom elektronik ngenjörer eller tekn.dr n kommunikation mmunikation omation, fältbussar ktronik ktronik elektronik eo elektronik automation, smarta hus militär elektronik shore elektronik essorer nalbehandling stem ra för inbyggda ra f säkerhetskritiska inbyggda konstruktion ayout / CAD Flip-chip moduler o liknande tronikbyggsätt ckling kling og F / Mikrovågskonstruktion k nik okommunikation nik onik (batteridriven) elektronik anik / MEMS gsteknik on av mät / mätutrustning on av test / testutrustning dling / vision rjning on för EMC on för testbarhet on för producerbarhet on av undervattenselektronik i elektronik ning av elektronikprojekt kumentation av elektronikprodukter av ISO9000 i elektronikföretag e i elektronikföretag

2 ELT052426Qnyckel Sida 28 (1,2) Antal anställda kons Varav civilingenjöre Trådbunden kommun Trådlös kommunikat Industriautomation, f Medicinsk elektroni Fastighetsautomatio Rymd/flyg/militär ele Marin / offshore elek Digital signalbehand Realtids Programvara för inby Programvara f säker Kretskortskonstrukti Kretskortslayout / CA Multichipmoduler o Andra elektronikbyg Analog / RF / Mikrov Annan radiokommun Strömsnål (batteridri Mikromekanik / MEM Konstruktion av mäts Konstruktion av tests Bildbehandling / visi Konstruktion för test Konstruktion för prod Konstruktion av unde Utbildning i elektron Projektledning av el Teknisk dokumentati Införande av ISO9000 Miljöarbete i elektro 4Real Produktut- Strömförsörj- Batteri- veckling av ning, mikroprocessor- teknink inbyggda konstruktion, maskinnära programmering Abelko Innovation 7 4 Utveckling, Webbteknik, tillverkning -mätteknik, av elektronik styr Acreo AB Forskning& Mikroelektronik, Komponen- utveckling optik, småskalig ter, halvledare, produktion nano- mikro Armeka 5 ESD-skydd Tjänster, Utbldning Produktion Produkter för & Produkter av elektronik ESD-skydd generell Avantel 8 4 Elektronik- Höga kvalitets- och utveckling säkerhetskrav BAB Elektronik 4 2 Elektronik- Mekatronik. konsu-. Mekatronik. Ex-säkerhet konstruktion mentelektronik. Sensorer Analog teknik Bartec Säkerhets- Automation, Värme- teknologi teknik, Styr- och förbindelseteknik Betatron Konstruktion Analogt, digi- o utveckling talt, CPU Binar 19 7 Industriell IT Industriell IT och industriell och induelektronik striell elektronik BitSim elektronik High Speed Design utveckling Video, ASIC Cadence Design Systems EDA Digital, RF&AMS IC design, SoC, Designmetodik IC Catella Generics 13 7 Konsultation/ Provning Catena IC Utveck- Radio, RF, ling Mixed Signal Combitron System 1 0 Elektronik- Strömsnålt, analogt Kostnads- utveckling små processor- reduktion Combra Konsulter Industriteknik, data o medicinsk tek-. elektronik nik, mobil datakom Dalatron Electronics 2 0 Utveckling & Elektronik för indu- Telemetri konstruktion stri och fordon, för bioloav elektronik. mönsterkortslayout, giska EMC studier Data Layout Sweden 1 1 Konsult Modem, Blue- tooth, PCMCIA Data Respons Inbyggda Datainstrument 1 0 Elektronik Mät- styr- och data- Fiberoptik konstruktion insamlings Dataräven 1 Utbildning, Mikroproces- konstruktion sor, PLCfoxcomputer/ och produkt-, Industriell IT utveckling inom elektroteknik Datorelektronik 6 1 Elektronik- EMC-problem- Säkerhets- EMC- utveckling, lösning, Tele- produkter mätplats Inbyggda foni- och linje kretsar, Batteridrivet DC Elektronik 3 2 Utveckling Medicinska appl. Petroleum Produk- samt pro- Eex (Explosions- tionsanduktion farliga områden) passning

3 ELT052426Qnyckel Sida 29 (1,1) NR 5 8 APRIL 2005 MARKNADSNYCKEL 29 från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Design Pack 4 CAD mönster kortslayout Dican 8 5 Konstruktion kabel-tv- inom mobil- för internet tele och fordon Digital Design Kundanpassa- Inbyggda, Adm SQL- ( ) SQL- de hård- och tekniska & admi-, datamjukvara nistrativa, teaterbe- baser SQL-databaser lysning Digsim Data 3 3 CAE elektro- Utveckling av digital nik elektronik, programmering EC Konsult 20 5 Elektronik- Inbyggda utveckling och kraftelektronik Elektronik Design 3 1 Hårdvara och Styr edab.nu programvara Elektronikkonsult 11 6 Analog, Tåg elektronik kraftelektronik, mönsterkortslayout EMC Services Elmiljöteknik 5 3 EMC Rådgivning, Provning, Tekniska Utbildning lagkrav Enea Systems Inbyggda Realtidsteknologi, inbyggda, säkerhetskritiska Eskilstuna Elektronikpartner 6 1 Elektronikkon- Kundanpassad kon- struktion och struktion, produk- -produktion- tionsanpassning Etteplan Technical Systems Utv. tekniska och produkter Fabec 11 3 Konstruktion, och kontrakts- Termostater, tillverkning av Elektronikelektroniska konstruktion produkter Flextronics Design Utveckling & Produktutveckling, Telecom Industrialise- test, inring dustrialisering Flomerics Nordic 2 2 Försäljning & Termisk-simulering Elektronik- konsultverk- EMC-simulerin simuleringar samhet Franghem Elektronik 3 2 Kundanpas- sad elektronikutveckling GE Healthcare, Umeå 15 5 Instrument- Bioteknik, medi- LAB analys

4 ELT052426Qnyckel Sida 29 (1,2) Franghem Elektronik 3 2 Kundanpas- sad elektronikutveckling GE Healthcare, Umeå 15 5 Instrument- Bioteknik, medi- LAB analys tillverkning cinteknik GJC Test & Software 1 0 Testautomation Test-, mät- och pro- gramutveckling Glaze Utveckling av Projektledning, intelligenta hårdvarunära proprodukter, in- grammering, protobyggda typtillverkning, (Linux) Hectronic 8 8 Embedded ICT outsourcing av leve-. tele och ranser och utveck- datakomling av custom munikation design Embedded PC, CPU moduler: Hellmertz Elektronik 3 0 Radioöver- GSM Kommunikation föring larmcentraler, larmtillbehör HotSwap Produkt- Mekatronik, Medi- utveckling cinsk teknik IntelliCom Innovation 10 8 Produkter / Ethernet, fältbussar LonWorks, tjänster inom och M2M Modbus, kommunikation IVF Industriforskning & 10 7 Industriforsk- Tillförlitlighet, Solcells- Utveckling ning producerbarhet, utveckling, miljöanpassning autonom energiförsörjning Karlebo Instrument 2 0 Test Flyingprobe, ICT- och funktionstest Kitron Utveckling, Produktutveck- Embedded Q-säkrad Industrialise- ling, Mikro- s blyfri elekring, Produk- elektronik tronik, inustrition design, mekatronik Krets-Planering 3 Lundinova Produkt- Inbyggda, utveckling EMC, Telekom Mentor Graphics 30 Programvara Verifieringsmetodik för elektronik- och DFT inom Asic/ konstruktion FPGA, Analog/Mixed Signal Modellering, Verifiering Micro Joining 2 Förbindnings- Lim, Lod, svetsning teknik Microbit Inbyggda, VoIP,signalbehandling Monolit i Göteborg 2 2 Sensor, Mätning av vinkel- Verktygs- Mätteknik, hastighet och vinklar. industrin kommunikation Analog mätning av små signaler. Nira Automotive 8 8 Speciallösn- Elektronisk styrning ingar av motor- av diesel-, gas-, styrning i bensin- motorer mindre serier samt gasturbiner Norbit RF och Mikro- Analog elektronik Digital Radio, våg Digital signalbe- Kompletta handling, inbyggda Novametric 5 3 Industrielektro- nik, mätteknik Now Electronics 10 7 Utveckling Bildbehandling, elektronik Elektronikkonstruktion, Realtidsprogramvara Omicron Ceti Produkt- Fordon&verkstad, utveckling Data/Telekom, Medicinsk teknik

5 ELT052426Qnyckel Sida 30 (1,1) 30 MARKNADSNYCKEL NR 5 8 APRIL 2005 från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Optab 4 2 Optoelektronik beröringsfri mätning, optisk kommunikation Optronic 8 7 Produktutveck- Produktutveck- kostnads- ling och till- ling, optikspe- reduktion verkning av cialist, kost- och blyfri optronikpro- nadsreduktion konstruktion dukter Partnertech Uppdragsut- Kombinationen veckling och utv.-prod., mekatillverkning tronik Prevas Produkt- Realtids, utveckling säkerhetskritiska, telematik ProMare 1 Elektronikut- Embedded, Analog PC Program- veckling, Pro- och Digital mering grammering Proventek Teknikkon- Inbyggda sulting Ranatec 3 3 Utveckling av Mikrovågsteknik radartestinstrument RealFast Expertkon Elekronikkonstruk- sulting, ut- tion, utbildning bildning och och IP IP produkter Research Electronics 3 1 Elektronik- konsulter Rimaster 3 3 Utveckling och El, Elektronik, produktion av Mekatronik el, elektronik och mekatronik Saab Metech 10 2 Mätinstrument- Sänka kunders Telekom Kalibrering service mätdonskostnader, Kalibrering SBCT Försäljn. MK + Från idé till KK samt meka- färdigt kretskort nik. Scanditron Sverige 9 2 Försäljning av Processutbild- maskiner och ning i Ytmonmaterial tering Semcon Produkt- Design, Mekanik, utveckling Elektronik SenseTech Electronics 3 2 Test & mät- Silicon Construction Design och Analoga och www sicon se produktion av mixed signal med

6 ELT052426Qnyckel g Sida 30 (1,2) SenseTech Electronics 3 2 Test & mät- Silicon Construction Design och Analoga och produktion av mixed signal med ASIC låg energiförbrukning Siliconsult 1 0 ASIC/MCM, ASIC/MCM, ana- analogteknik, logteknik, kiselkiselkonstruk- konstruktion tion Silinova 5 4 ASIC/FPGA Realtid, Digital signal behandling, Embedded Svenska Grindmatriser 10 6 Utveckling, pro- Analog och duktion och Mixed Signal försäljning av ASIC ASIC och ASSP Swentech Utbildning 2 Utbildning IPC, FSD5115, FSD5117 Svep Design Center Teknisk kon- Produktutveckling sultverksam- Systemutveckling het Tekniska utredningar Syncore Technologies 8 8 Inbyggda Trådlösa mät, och signalbehandling, radioteknik inbyggd mjukvara Synopsys 240 Flow Optimization, Design Realization, IP Integration Syntronic Designhus för RF, elektronik & produktut- realtids veckling Sysgo Programvara Embedded Linux, och tjänster säkerhetskritiska för inbyggda, certifiering Teleca IT-konsult- inbyggda realtids- företag med, industriell IT fokus på FoU och automation, programvara för Mobila Telecom Lund 1 EMC-provning EMC problemlösning, antennutveckling, radiomätningar Telefrang 8 4 Inbäddade Fältbussar, Mät och Styr Telelogic Införande- Kravhantering, och process- konfigurationsstöd hantering och modellbaserad utveckling med UML 2.0 Teradyne Inc Test och kon- Automatiska taktdons- Testutrustningar lösningar (ATE) Design av bakplan och kontakteringslösningar TietoEnator Integrerade Realtids Utv. enl. RoHS lösningar för för mobiltelefoni i & WEE samt telecom, för- nkl. DSP/Basband, för market svar och for- System On a Chip access enl. donsindustrin lösningar samt ETL & CCC kortkonstruktion Triacon Scientific 8 3 Elektronik & Medicinteknik, Program- Mätutrustining, utveckling Styr&Regler Trigtek 2 2 Inbyggda CAN, Diagnos- sytstem bilar. Motorstyrning ÅF Konsultverk- Helhetsåtaganden samhet inom inom produktutveckproduktutveck- ling, Test, ling Processorplattformar

7 ELT0623Qnyckel.11 med watt, s ger Christian Nu Sida har Infineon 23 (1,2) lanserat nya Wolff, chef för Infineons linjeanslutningsdel. energiåtgången för linjedrivkret- kretsar för ADSL2+ som minskar Infineon ringade in linjedrivkretsarna som flaskhalsen i syste- kanal, vilket gör att fyra sarna med hälften, till 350 mw per linjemer l gre energi tg ng f r kylning. Skillnaden märks. För att åstadkomma detta använder Infineon sig av pulsbreddsmodulering, så kallad klass d-förr tt s kra p att vi r f rst med det här. Hur Infineon har gjort vill inte Christian Wolff berätta, men han nämner att en fördel är att analog front endkrets. F r ett typiskt ADSL-kort med 16 kanaler innebär det att antalet kretsar minskas från 12 till 5 kretsar. ELIAS NORDLING Ännu fler konsulter Ett antal företag saknades i marknadsnyckeln i förra numret om elektronikkonsulter. Sålunda presenterar vi härmed ett uppsamlingsheat. REDAKTIONEN från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Callido 9 8 Utveckling, pro- Inbyggda, x jektledning analog-digital utv., signal-och bildbehandling JAPS Produktutveck Helhetsansvar avse- Mekanik, meka- ling ende produktion och tronik produktutveckling Motion Control 3 3 Elektronikut- Framtidssäkring, Hjälpmedel för veckling, in- återskapa äldre ut- funktionsbyggda, gången elektronik hindrade konsulttjänster. Note EMS telecom, industrielek- tronik, mikrovågsteknik Qualified RealtimeTechnologies Konsultverk- Styrenheter för samhet fordon Ruecker-Nord Tekniska kon- Fordonsteknik sulter ShortLink 8 4 Mixed mode Analoga mät, och RF-ASIC RF, Low Power ASIC Solarit 3 3 Elektronik-, in- Solenergiteknik utveckling byggda sytem, för solpaneler solenergi Stravus Engineering 2 2 FPGA-konstruk- Modern metodik tion WermTec Electronics 13 5 Konsultverksam Utveckling av sensor- het inom elek- för tröghetstronikutveckling mätning/navigering Z Electronics 1 Mjukvara, embedded, mekatronik

ELEKTRONIKSVERIGES DIRK STÅR REDO I RENRUMMET. Alla vill sälja oscilloskop i mellanklassen. Nyhetsbrev varje dag anmäl dig på elektroniktidningen.

ELEKTRONIKSVERIGES DIRK STÅR REDO I RENRUMMET. Alla vill sälja oscilloskop i mellanklassen. Nyhetsbrev varje dag anmäl dig på elektroniktidningen. ETN02-06 s01 Omslag.qxp 06-02-10 09.14 Sida 1 NR 2 FEBRUARI 2006 PRIS 85 KR ELEKTRONIKSVERIGES STÖRSTA MAGASIN FÖR ELEKTRONIK- TIDNINGENPROFFS AKTUELLT: Svensk krets för tv i mobilen /8 BLYFRITT 2006:

Läs mer

KRTIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! Göteborg laddar för mässan /12 13

KRTIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! Göteborg laddar för mässan /12 13 ELEKTRONIK NR KRTIDNINGEN 12 DECEMBER PRIS 85 Elektronik 2013: Göteborg laddar för mässan /12 13 Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA: produktion Hans Ståhl på NCAB vill sälja mönsterkort till hela

Läs mer

Konsulter TIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA: GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV

Konsulter TIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA: GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV NR 2 FEBRUARI 2012 PRIS 85 KR ELEKTRONIK TIDNINGEN Den osäkra konjunkturen parat med en urusel kvartalsrapport från Ericsson skapar oro hos inbyggnadskonsulterna. Samtidigt kräver globaliseringen nytänkande.

Läs mer

ELEKTRONIKSVERIGES HAN RÄDDAR MÄNNISKOLIV MED MILLISEKUNDER. Realtidsdag i Göteborg /22. Frekvenskrig splittrar EU /28

ELEKTRONIKSVERIGES HAN RÄDDAR MÄNNISKOLIV MED MILLISEKUNDER. Realtidsdag i Göteborg /22. Frekvenskrig splittrar EU /28 ETN13-05 s01-03.qxp 05-10-05 14.33 Sida 1 NR 13 OKTOBER 2005 PRIS 85 KR ELEKTRONIKSVERIGES STÖRSTA MAGASIN FÖR ELEKTRONIK- TIDNINGENPROFFS Realtidsdag i Göteborg /22 Frekvenskrig splittrar EU /28 Tema:

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

ELEKTRONIKSVERIGES VILL ÄNDRA SYSTEMET. Fotonikprofessor Lars Thylén på KTH /28. Nya www.elektroniktidningen.se 30 procent fler besökare

ELEKTRONIKSVERIGES VILL ÄNDRA SYSTEMET. Fotonikprofessor Lars Thylén på KTH /28. Nya www.elektroniktidningen.se 30 procent fler besökare ETN15-05 s01 Omslag.qxp 05-12-05 09.00 Sida 1 NR 15 DECEMBER 2005 PRIS 85 KR ELEKTRONIKSVERIGES STÖRSTA MAGASIN FÖR ELEKTRONIK- TIDNINGENPROFFS Fotonikprofessor Lars Thylén på KTH VILL ÄNDRA SYSTEMET /28

Läs mer

mer än ljus DIGIKEY.SE Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV

mer än ljus DIGIKEY.SE Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV NR 1 JANUARI 2013 PRIS 85 KR ELEKTRONIK SVERIGES ENDA ELEKTRONIkmagasin TIDNINGENFÖR PROFFS TEMA: opto & displayer Lysdioder mer än ljus Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren Lysdiodsmoduler ersätter

Läs mer

WEBBENS NYA GRÄNSSNITT TIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65!

WEBBENS NYA GRÄNSSNITT TIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! NR 4 APRIL 2012 PRIS 85 KR ELEKTRONIK TIDNINGEN Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA: INBYGGDA SYSTEM Nu börjar HTML5 användas för att bygga användargränssnitt till inbyggda system. Från en simpel

Läs mer

Omsättning 2009 777,7 2008 917,6 2007 820,6 2006 750,1 2005 726,2. Omsättning, Mkr. [Diagram] Försäljning per. Consulting 56% Software 44%

Omsättning 2009 777,7 2008 917,6 2007 820,6 2006 750,1 2005 726,2. Omsättning, Mkr. [Diagram] Försäljning per. Consulting 56% Software 44% Årsredovisning 2009 vrigt 18% ENEA i korthet Enea erbjuder lösningar som ökar konkurrenskraften för kunder som utvecklar kommunikationsdrivna produkter. Dessa lösningar består av avancerade realtidsoperativssystem

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

ELEKTRONIKSVERIGES MED FULL SPRUTA. Nya www.elektroniktidningen.se 30 procent fler besökare. Mårten Lundberg på Mydata ska ersätta screentryckaren /30

ELEKTRONIKSVERIGES MED FULL SPRUTA. Nya www.elektroniktidningen.se 30 procent fler besökare. Mårten Lundberg på Mydata ska ersätta screentryckaren /30 ETN14-05 s01-03.qxp 05-11-02 09.55 Sida 1 NR 14 NOVEMBER 2005 PRIS 85 KR ELEKTRONIKSVERIGES STÖRSTA MAGASIN FÖR ELEKTRONIK- TIDNINGENPROFFS Mårten Lundberg på Mydata ska ersätta screentryckaren MED FULL

Läs mer

TIDNINGEN. som insats. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren MAG A SIN WEBB NYHETSBREV TEMA MEDICINTEKNIK:

TIDNINGEN. som insats. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren MAG A SIN WEBB NYHETSBREV TEMA MEDICINTEKNIK: NR 12 DECEMBER 2011 PRIS 85 KR ELEKTRONIK TIDNINGEN Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA MEDICINTEKNIK: Med livet som insats Optofibern ser blödningen, hjärnan styr ventilatorn, trycket avslöjar

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

FÖRETAGS- NYTTA. genom

FÖRETAGS- NYTTA. genom FÖRETAGS- NYTTA genom Produktion på uppdrag av Wahlberg Kommunikation Mistlur Media Patrik Lindén, text Frilansfotografen Susanne Lindholm, foto Typiskt, Maritha Mörtzell, layout. ESIS har skapat konkreta

Läs mer

Det två stora nyheterna i den

Det två stora nyheterna i den TEMA: KONSULTER 8 Konsulttoppen de 15 Företagets omsättning inom inbyggda system i Sverige under 212 (mörk stapel) och 211 (ljus stapel) i miljoner kronor. 16 385 Här serverar Elektroniktidningen den allra

Läs mer

KRTIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV TEMA:

KRTIDNINGEN DIGIKEY.SE. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren GRATIS LEVERANS VID BESTÄLLNINGAR PÅ ÖVER 65! MAG A SIN WEBB NYHETSBREV TEMA: ELEKTRONIK NR KRTIDNINGEN 9 SEPTEMBER 2012 PRIS 85 Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren TEMA: medicinteknik Svenska Ortivus är sjukhusens förlängda arm ut i ambulanser och hem. /20 22 Beslutsstöd på

Läs mer

Känn dig trygg i ditt hem!

Känn dig trygg i ditt hem! Tekniknyheter och Trender från Prevas #2 2013 teknik Nytt Center of Excellence, Embedded Linux Industriella öppna operativsystem med lång livslängd. Sid 8. teknik OE-Lite Linux Minskar utvecklings- och

Läs mer

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg MAPICT Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT Reviderad slutrapport 31 januari, 2007 Sven Lindmark * Simon Gunnarsson IMIT - Institute for Management of Innovation and

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter

En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter SAMMANFATTNING ---------------------------------------- Kort beskrivning ---------------------------------------- fakta Omsättning

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ELEKTRONIKSVERIGES BRANSCHENS TONLÄGE MAGASIN WEBBTIDNING NYHETSBREV. GÖTE ANDERSSON: Afrika visar vägen för Ericsson och Nokia

ELEKTRONIKSVERIGES BRANSCHENS TONLÄGE MAGASIN WEBBTIDNING NYHETSBREV. GÖTE ANDERSSON: Afrika visar vägen för Ericsson och Nokia ETN06-06 s01 Omslag.qxp 06-05-31 11.08 Sida 1 NR 6 JUNI 2006 PRIS 85 KR ELEKTRONIKSVERIGES STÖRSTA MAGASIN FÖR ELEKTRONIK- TIDNINGENPROFFS GÖTE ANDERSSON: Afrika visar vägen för Ericsson och Nokia /26

Läs mer

TIDNINGEN. som överlever. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren MAG A SIN WEBB NYHETSBREV

TIDNINGEN. som överlever. Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren MAG A SIN WEBB NYHETSBREV NR 11 NOVEMBER 2011 PRIS 85 KR ELEKTRONIK TIDNINGEN Elektronik som överlever i rymden Temperatursvängningarna på Mars är extrema och all elektronik kurar ihop sig i den temperaturreglerade lådan. Utom

Läs mer

Ericsson. som innovationsgenerator i Stockholmsregionen. En intervjuundersökning

Ericsson. som innovationsgenerator i Stockholmsregionen. En intervjuundersökning Ericsson som innovationsgenerator i Stockholmsregionen En intervjuundersökning Förhandsutgåva av en kommande VINNOVA-publikation November 2002 Innehåll Förord...4 Ingress...5 Ericssons strategier för idéhantering...6

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör Årsredovisning 2009 Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör II Innehåll Året i korthet 1 VD-intervju 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Marknad och trender 8 Global ingenjörskonst 11 Expertis

Läs mer

2008 Året i sammandrag

2008 Året i sammandrag 2008 Året i sammandrag Affärsidé Verksamhetskritisk kommunikation Generics affärsidé är att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, systemlösningar och telekommunikationstjänster till företag och organisationer

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer