Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag"

Transkript

1 ELT052426Qnyckel Sida 28 (1,1) 28 MARKNADSNYCKEL NR 5 8 APRIL 2005 Konsulter som kan det mesta Drygt nittio företag i ständig jakt på nya uppdrag KONSULTER Från analogt till undervattensteknik, från Skåne till Norrbotten. Elektroniktidningens årliga översikt av elektronikkonsulter med verksamhet i Sverige blir alltmer heltäckande. I år omfattar listan 92 företag. Vad är en konsult? Definitionen varierar. I denna översikt har vi en tämligen liberal hållning. Stora renodlade konsultbolag med starka varumärken som Tietoenator, Semcon och ÅF blandas med industriforskningsinstitut som Acreo, Imego och IVF och var och en av dessa får lika mycket utrymme som fåmansföretag. Även många kontraktstillverkare och säljare av produktionsutrustning bedriver numera konsultverksamhet som är så omfattande att den kan debiteras, till skillnad mot sedvanligt kundstöd. De stora EDA-bolagen Mentor Graphics, Cadence och Synopsys har i många år gett avancerad konsulthjälp vid sina internationella designcenter. Dessa bolag säger sig jobba helt internationellt konsulterna flygs in till den aktuella kunden vid behov och betalningsvilja. Årets lista innehåller flera nya företag. Bland de större nykomlingarna märks finska Etteplan, med 140 anställda konsulter. Bakom namnet döljer sig dock betydligt mer välkända JA Produktutveckling och Protang, som finländarna förvärvat och stegvis integrerat sedan Norska Norbit har öppnat kontor i Sverige, närmare bestämt i Västervik. Shortlink, före detta Elektronikhuset i Säffle, är ett annat nytt namn på den svenska konsulthimlen. Glaze i Malmö har förvisso funnits i flera år men inte uppmärksammats i denna lista förrän nu. Svep i Lund saknades också i förra årets översikt. En del namn har också försvunnit ur listan jämfört med förra året. GE Healthcare i Umeå har sina rötter i Pharmacias medicintekniska fabrik och hette Amersham Biosciences förra året. Även Sincotron har bytt namn och heter numera Scanditron. Styrex i Gävle gick i konkurs förra året. Tensec blev nyligen uppköpt av branschkollegan Tritec. Hardi Electronics och System Technology har slutat med konsultverksamhet. Hardi har fullt upp med sin paradprodukt Haps och System Technology har lagt ned Stockholmskontoret där konsultverksamheten bedrevs. Några andra smärre förändringar är också värda att notera. Elektronikkonsult har ökat personalstyrkan, liksom Bitsim som numera även sysslar med kryptering och säkerhet. Kitron har organiserat om så att konsultverksamheten är integrerad i huvudbolaget och inte längre ligger i det separata bolaget Kitron Development. Och jämfört med förra året ser ÅF ut att ha närmast dubblat sin konsultverksamhet. Så är dock inte fallet förklaringen är att bolaget i år även räknar in de delar som sysslar med inbyggda och test. Förra året togs endast ren hårdvaruutveckling med. Översikten gör inga anspråk på att vara komplett, det vore förmätet. Om du saknar något företag som borde vara med så uppskattar jag om du skickar ett mail till ADAM EDSTRÖM från följande branscher tjänsterr ällda konsulter inom elektronik ngenjörer eller tekn.dr n kommunikation mmunikation omation, fältbussar ktronik ktronik elektronik eo elektronik automation, smarta hus militär elektronik shore elektronik essorer nalbehandling stem ra för inbyggda ra f säkerhetskritiska inbyggda konstruktion ayout / CAD Flip-chip moduler o liknande tronikbyggsätt ckling kling og F / Mikrovågskonstruktion k nik okommunikation nik onik (batteridriven) elektronik anik / MEMS gsteknik on av mät / mätutrustning on av test / testutrustning dling / vision rjning on för EMC on för testbarhet on för producerbarhet on av undervattenselektronik i elektronik ning av elektronikprojekt kumentation av elektronikprodukter av ISO9000 i elektronikföretag e i elektronikföretag

2 ELT052426Qnyckel Sida 28 (1,2) Antal anställda kons Varav civilingenjöre Trådbunden kommun Trådlös kommunikat Industriautomation, f Medicinsk elektroni Fastighetsautomatio Rymd/flyg/militär ele Marin / offshore elek Digital signalbehand Realtids Programvara för inby Programvara f säker Kretskortskonstrukti Kretskortslayout / CA Multichipmoduler o Andra elektronikbyg Analog / RF / Mikrov Annan radiokommun Strömsnål (batteridri Mikromekanik / MEM Konstruktion av mäts Konstruktion av tests Bildbehandling / visi Konstruktion för test Konstruktion för prod Konstruktion av unde Utbildning i elektron Projektledning av el Teknisk dokumentati Införande av ISO9000 Miljöarbete i elektro 4Real Produktut- Strömförsörj- Batteri- veckling av ning, mikroprocessor- teknink inbyggda konstruktion, maskinnära programmering Abelko Innovation 7 4 Utveckling, Webbteknik, tillverkning -mätteknik, av elektronik styr Acreo AB Forskning& Mikroelektronik, Komponen- utveckling optik, småskalig ter, halvledare, produktion nano- mikro Armeka 5 ESD-skydd Tjänster, Utbldning Produktion Produkter för & Produkter av elektronik ESD-skydd generell Avantel 8 4 Elektronik- Höga kvalitets- och utveckling säkerhetskrav BAB Elektronik 4 2 Elektronik- Mekatronik. konsu-. Mekatronik. Ex-säkerhet konstruktion mentelektronik. Sensorer Analog teknik Bartec Säkerhets- Automation, Värme- teknologi teknik, Styr- och förbindelseteknik Betatron Konstruktion Analogt, digi- o utveckling talt, CPU Binar 19 7 Industriell IT Industriell IT och industriell och induelektronik striell elektronik BitSim elektronik High Speed Design utveckling Video, ASIC Cadence Design Systems EDA Digital, RF&AMS IC design, SoC, Designmetodik IC Catella Generics 13 7 Konsultation/ Provning Catena IC Utveck- Radio, RF, ling Mixed Signal Combitron System 1 0 Elektronik- Strömsnålt, analogt Kostnads- utveckling små processor- reduktion Combra Konsulter Industriteknik, data o medicinsk tek-. elektronik nik, mobil datakom Dalatron Electronics 2 0 Utveckling & Elektronik för indu- Telemetri konstruktion stri och fordon, för bioloav elektronik. mönsterkortslayout, giska EMC studier Data Layout Sweden 1 1 Konsult Modem, Blue- tooth, PCMCIA Data Respons Inbyggda Datainstrument 1 0 Elektronik Mät- styr- och data- Fiberoptik konstruktion insamlings Dataräven 1 Utbildning, Mikroproces- konstruktion sor, PLCfoxcomputer/ och produkt-, Industriell IT utveckling inom elektroteknik Datorelektronik 6 1 Elektronik- EMC-problem- Säkerhets- EMC- utveckling, lösning, Tele- produkter mätplats Inbyggda foni- och linje kretsar, Batteridrivet DC Elektronik 3 2 Utveckling Medicinska appl. Petroleum Produk- samt pro- Eex (Explosions- tionsanduktion farliga områden) passning

3 ELT052426Qnyckel Sida 29 (1,1) NR 5 8 APRIL 2005 MARKNADSNYCKEL 29 från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Design Pack 4 CAD mönster kortslayout Dican 8 5 Konstruktion kabel-tv- inom mobil- för internet tele och fordon Digital Design Kundanpassa- Inbyggda, Adm SQL- ( ) SQL- de hård- och tekniska & admi-, datamjukvara nistrativa, teaterbe- baser SQL-databaser lysning Digsim Data 3 3 CAE elektro- Utveckling av digital nik elektronik, programmering EC Konsult 20 5 Elektronik- Inbyggda utveckling och kraftelektronik Elektronik Design 3 1 Hårdvara och Styr edab.nu programvara Elektronikkonsult 11 6 Analog, Tåg elektronik kraftelektronik, mönsterkortslayout EMC Services Elmiljöteknik 5 3 EMC Rådgivning, Provning, Tekniska Utbildning lagkrav Enea Systems Inbyggda Realtidsteknologi, inbyggda, säkerhetskritiska Eskilstuna Elektronikpartner 6 1 Elektronikkon- Kundanpassad kon- struktion och struktion, produk- -produktion- tionsanpassning Etteplan Technical Systems Utv. tekniska och produkter Fabec 11 3 Konstruktion, och kontrakts- Termostater, tillverkning av Elektronikelektroniska konstruktion produkter Flextronics Design Utveckling & Produktutveckling, Telecom Industrialise- test, inring dustrialisering Flomerics Nordic 2 2 Försäljning & Termisk-simulering Elektronik- konsultverk- EMC-simulerin simuleringar samhet Franghem Elektronik 3 2 Kundanpas- sad elektronikutveckling GE Healthcare, Umeå 15 5 Instrument- Bioteknik, medi- LAB analys

4 ELT052426Qnyckel Sida 29 (1,2) Franghem Elektronik 3 2 Kundanpas- sad elektronikutveckling GE Healthcare, Umeå 15 5 Instrument- Bioteknik, medi- LAB analys tillverkning cinteknik GJC Test & Software 1 0 Testautomation Test-, mät- och pro- gramutveckling Glaze Utveckling av Projektledning, intelligenta hårdvarunära proprodukter, in- grammering, protobyggda typtillverkning, (Linux) Hectronic 8 8 Embedded ICT outsourcing av leve-. tele och ranser och utveck- datakomling av custom munikation design Embedded PC, CPU moduler: Hellmertz Elektronik 3 0 Radioöver- GSM Kommunikation föring larmcentraler, larmtillbehör HotSwap Produkt- Mekatronik, Medi- utveckling cinsk teknik IntelliCom Innovation 10 8 Produkter / Ethernet, fältbussar LonWorks, tjänster inom och M2M Modbus, kommunikation IVF Industriforskning & 10 7 Industriforsk- Tillförlitlighet, Solcells- Utveckling ning producerbarhet, utveckling, miljöanpassning autonom energiförsörjning Karlebo Instrument 2 0 Test Flyingprobe, ICT- och funktionstest Kitron Utveckling, Produktutveck- Embedded Q-säkrad Industrialise- ling, Mikro- s blyfri elekring, Produk- elektronik tronik, inustrition design, mekatronik Krets-Planering 3 Lundinova Produkt- Inbyggda, utveckling EMC, Telekom Mentor Graphics 30 Programvara Verifieringsmetodik för elektronik- och DFT inom Asic/ konstruktion FPGA, Analog/Mixed Signal Modellering, Verifiering Micro Joining 2 Förbindnings- Lim, Lod, svetsning teknik Microbit Inbyggda, VoIP,signalbehandling Monolit i Göteborg 2 2 Sensor, Mätning av vinkel- Verktygs- Mätteknik, hastighet och vinklar. industrin kommunikation Analog mätning av små signaler. Nira Automotive 8 8 Speciallösn- Elektronisk styrning ingar av motor- av diesel-, gas-, styrning i bensin- motorer mindre serier samt gasturbiner Norbit RF och Mikro- Analog elektronik Digital Radio, våg Digital signalbe- Kompletta handling, inbyggda Novametric 5 3 Industrielektro- nik, mätteknik Now Electronics 10 7 Utveckling Bildbehandling, elektronik Elektronikkonstruktion, Realtidsprogramvara Omicron Ceti Produkt- Fordon&verkstad, utveckling Data/Telekom, Medicinsk teknik

5 ELT052426Qnyckel Sida 30 (1,1) 30 MARKNADSNYCKEL NR 5 8 APRIL 2005 från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Optab 4 2 Optoelektronik beröringsfri mätning, optisk kommunikation Optronic 8 7 Produktutveck- Produktutveck- kostnads- ling och till- ling, optikspe- reduktion verkning av cialist, kost- och blyfri optronikpro- nadsreduktion konstruktion dukter Partnertech Uppdragsut- Kombinationen veckling och utv.-prod., mekatillverkning tronik Prevas Produkt- Realtids, utveckling säkerhetskritiska, telematik ProMare 1 Elektronikut- Embedded, Analog PC Program- veckling, Pro- och Digital mering grammering Proventek Teknikkon- Inbyggda sulting Ranatec 3 3 Utveckling av Mikrovågsteknik radartestinstrument RealFast Expertkon Elekronikkonstruk- sulting, ut- tion, utbildning bildning och och IP IP produkter Research Electronics 3 1 Elektronik- konsulter Rimaster 3 3 Utveckling och El, Elektronik, produktion av Mekatronik el, elektronik och mekatronik Saab Metech 10 2 Mätinstrument- Sänka kunders Telekom Kalibrering service mätdonskostnader, Kalibrering SBCT Försäljn. MK + Från idé till KK samt meka- färdigt kretskort nik. Scanditron Sverige 9 2 Försäljning av Processutbild- maskiner och ning i Ytmonmaterial tering Semcon Produkt- Design, Mekanik, utveckling Elektronik SenseTech Electronics 3 2 Test & mät- Silicon Construction Design och Analoga och www sicon se produktion av mixed signal med

6 ELT052426Qnyckel g Sida 30 (1,2) SenseTech Electronics 3 2 Test & mät- Silicon Construction Design och Analoga och produktion av mixed signal med ASIC låg energiförbrukning Siliconsult 1 0 ASIC/MCM, ASIC/MCM, ana- analogteknik, logteknik, kiselkiselkonstruk- konstruktion tion Silinova 5 4 ASIC/FPGA Realtid, Digital signal behandling, Embedded Svenska Grindmatriser 10 6 Utveckling, pro- Analog och duktion och Mixed Signal försäljning av ASIC ASIC och ASSP Swentech Utbildning 2 Utbildning IPC, FSD5115, FSD5117 Svep Design Center Teknisk kon- Produktutveckling sultverksam- Systemutveckling het Tekniska utredningar Syncore Technologies 8 8 Inbyggda Trådlösa mät, och signalbehandling, radioteknik inbyggd mjukvara Synopsys 240 Flow Optimization, Design Realization, IP Integration Syntronic Designhus för RF, elektronik & produktut- realtids veckling Sysgo Programvara Embedded Linux, och tjänster säkerhetskritiska för inbyggda, certifiering Teleca IT-konsult- inbyggda realtids- företag med, industriell IT fokus på FoU och automation, programvara för Mobila Telecom Lund 1 EMC-provning EMC problemlösning, antennutveckling, radiomätningar Telefrang 8 4 Inbäddade Fältbussar, Mät och Styr Telelogic Införande- Kravhantering, och process- konfigurationsstöd hantering och modellbaserad utveckling med UML 2.0 Teradyne Inc Test och kon- Automatiska taktdons- Testutrustningar lösningar (ATE) Design av bakplan och kontakteringslösningar TietoEnator Integrerade Realtids Utv. enl. RoHS lösningar för för mobiltelefoni i & WEE samt telecom, för- nkl. DSP/Basband, för market svar och for- System On a Chip access enl. donsindustrin lösningar samt ETL & CCC kortkonstruktion Triacon Scientific 8 3 Elektronik & Medicinteknik, Program- Mätutrustining, utveckling Styr&Regler Trigtek 2 2 Inbyggda CAN, Diagnos- sytstem bilar. Motorstyrning ÅF Konsultverk- Helhetsåtaganden samhet inom inom produktutveckproduktutveck- ling, Test, ling Processorplattformar

7 ELT0623Qnyckel.11 med watt, s ger Christian Nu Sida har Infineon 23 (1,2) lanserat nya Wolff, chef för Infineons linjeanslutningsdel. energiåtgången för linjedrivkret- kretsar för ADSL2+ som minskar Infineon ringade in linjedrivkretsarna som flaskhalsen i syste- kanal, vilket gör att fyra sarna med hälften, till 350 mw per linjemer l gre energi tg ng f r kylning. Skillnaden märks. För att åstadkomma detta använder Infineon sig av pulsbreddsmodulering, så kallad klass d-förr tt s kra p att vi r f rst med det här. Hur Infineon har gjort vill inte Christian Wolff berätta, men han nämner att en fördel är att analog front endkrets. F r ett typiskt ADSL-kort med 16 kanaler innebär det att antalet kretsar minskas från 12 till 5 kretsar. ELIAS NORDLING Ännu fler konsulter Ett antal företag saknades i marknadsnyckeln i förra numret om elektronikkonsulter. Sålunda presenterar vi härmed ett uppsamlingsheat. REDAKTIONEN från följande branscher tjänsterr Antal anställda konsulter inom elektronik Varav civilingenjörer eller tekn.dr Trådbunden kommunikation Trådlös kommunikation Industriautomation, fältbussar Medicinsk elektronik Fastighetsautomation, smarta hus Rymd/flyg/militär elektronik Marin / offshore elektronik Digital signalbehandling Realtids Programvara för inbyggda Programvara f säkerhetskritiska inbyggda Kretskortskonstruktion Kretskortslayout / CAD Multichipmoduler o liknande Andra elektronikbyggsätt Analog / RF / Mikrovågskonstruktion Annan radiokommunikation Strömsnål (batteridriven) elektronik Mikromekanik / MEMS Konstruktion av mät / mätutrustning Konstruktion av test / testutrustning Bildbehandling / vision Konstruktion för testbarhet Konstruktion för producerbarhet Konstruktion av undervattenselektronik Utbildning i elektronik Projektledning av elektronikprojekt Teknisk dokumentation av elektronikprodukter Införande av ISO9000 i elektronikföretag Miljöarbete i elektronikföretag Callido 9 8 Utveckling, pro- Inbyggda, x jektledning analog-digital utv., signal-och bildbehandling JAPS Produktutveck Helhetsansvar avse- Mekanik, meka- ling ende produktion och tronik produktutveckling Motion Control 3 3 Elektronikut- Framtidssäkring, Hjälpmedel för veckling, in- återskapa äldre ut- funktionsbyggda, gången elektronik hindrade konsulttjänster. Note EMS telecom, industrielek- tronik, mikrovågsteknik Qualified RealtimeTechnologies Konsultverk- Styrenheter för samhet fordon Ruecker-Nord Tekniska kon- Fordonsteknik sulter ShortLink 8 4 Mixed mode Analoga mät, och RF-ASIC RF, Low Power ASIC Solarit 3 3 Elektronik-, in- Solenergiteknik utveckling byggda sytem, för solpaneler solenergi Stravus Engineering 2 2 FPGA-konstruk- Modern metodik tion WermTec Electronics 13 5 Konsultverksam Utveckling av sensor- het inom elek- för tröghetstronikutveckling mätning/navigering Z Electronics 1 Mjukvara, embedded, mekatronik

så är det bara var fjärde som har sysslat med kvalitetsarbete enligt Fastighetsautomation, smarta hus Industriautomation, fältbussar

så är det bara var fjärde som har sysslat med kvalitetsarbete enligt Fastighetsautomation, smarta hus Industriautomation, fältbussar ELT062223Q4nyckel 04-03-30 08.44 Sida 22 (1,1) 22 MARKNADSNYCKEL NR 6 2 APRIL 2004 Hitta en konsult Hundra företag kan allt från asic till u-båtar KONSULTER Det finns gott om elektronikkonsulter i Sverige.

Läs mer

Strömförsörjning ljus i konsultmörkret

Strömförsörjning ljus i konsultmörkret ELT052224Q.4nyckel 04-12-17 13.33 Sida 22 (1,1) 22 MARKNADSNYCKELN NR 5 21 MARS 2003 Strömförsörjning ljus i konsultmörkret Telekomkrisen ger minskad beläggning och pressade priser KONSULTER Marknaden

Läs mer

FPGA kortar konsultens projekttid

FPGA kortar konsultens projekttid ELT053335Qnyckel 01-03-13 14.54 Sidan 33 (1,1) NR 5 16 MARS 2001 33 MARKNADSNYCKEL FPGA kortar konsultens projekttid Inbyggda system tt favoritområde bland svenska elektronikkonsulter 74 företag deltar

Läs mer

Erfarenheter Mina arbetserfarenheter listas som i en blogg med det senaste upptill.

Erfarenheter Mina arbetserfarenheter listas som i en blogg med det senaste upptill. Tillåt mig presentera mig. Jag heter och ser mig själv som en elektronikutvecklare efter totalt 22 år på Philips och Thermometric AB. Att omsätta idéer och möjligheter till nya lönsamma produkter är min

Läs mer

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV 2014-08-26 Maria Månsson Ordf SE INNEHÅLL Några ord om Branschorganisationen Svensk Elektronik Innovationsagendan Smartare Elektroniksystem för Sverige

Läs mer

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Engineering Physics and Electrical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-11-06 av Enhetschef

Läs mer

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet Grundutbildning vid EIT Lunds universitet Organisatoriskt 431 helårsstudenter i uppdrag 2010 71 kurser under 2010/2011 19 heltidsekvivalenter lärare (fördelat på totalt 93 lärare) 3 kursadministratörer

Läs mer

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte?

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Hans Hentzell 2007-03-28 # 1 www.acreo.se Acreo 2006 Antal medarbetare 140 Omsättning 190 MSEK varav Näringslivsfinansiering: Kontant 75 MSEK In kind

Läs mer

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2015-06-17 Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Utlysning på 4 000 000 kronor till innovation av elektronik. Smartare Elektroniksystem är ett innovationsprogram med syfte

Läs mer

Introduktion till E-block och Flowcode

Introduktion till E-block och Flowcode Introduktion till E-block och Flowcode Vad är E-blocks? E-blocks är små kretskort som innehåller block av elektronik som man vanligtvis kan hitta elektroniska eller inbyggda system Det finns över 50 olika

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Elektronikprofilen. Profilansvarig: Dr. J Jacob Wikner (ISY)

Elektronikprofilen. Profilansvarig: Dr. J Jacob Wikner (ISY) Elektronikprofilen Profilansvarig: Dr. J Jacob Wikner (ISY) Title/Lecturer Profilansvarig Dr. J Jacob Wikner Elektroniska kretsar och system, ISY Vid café Java Disputerade 2001, docent 2014 Ericsson/Infineon

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

Forskning i frontlinjen?

Forskning i frontlinjen? Forskning i frontlinjen? - En översikt av anställda i hårdvarunära IKT-företag i Sverige med ledande forskning och utveckling Patrik Sandgren VINNOVA Bygget, Stockholm 2007-03-28 Hårdvarunära IKT-företag

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2015 05 29

GRAFISK MANUAL 2015 05 29 GRAFISK MANUAL 2015 05 29 KORREKT ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN NEGATIV LOGOTYP FÄRGPALETTER COATED PAPER PANTONE 1505 PANTONE BLACK 7 C UNCOATED PAPER PANTONE ORANGE 021 U PANTONE BLACK 6 U RGB R=255, G=106,

Läs mer

Blyfri elektronik ett problem?!?

Blyfri elektronik ett problem?!? Blyfri elektronik ett problem?!? 1300 Välkommen och inledning Lennart Bylund, Z-group Leif Häggmark, regionansvarig tekniq 1315 Åtgärder för att hantera RoHS- och WEEE-direktiven Lars-Gunnar Klang, MTEK

Läs mer

Riktiga experter på värmekamerateknik. Patrik Svensson

Riktiga experter på värmekamerateknik. Patrik Svensson Riktiga experter på värmekamerateknik Patrik Svensson AGENDA Företagsintroduktion Värmekamera Egenskaper Kontinuerlig övervakning OFP Gaskamera UAV Termisk Systemteknik Start sommaren 2007 Ursprung i

Läs mer

Banbrytande elektronik vid LTH

Banbrytande elektronik vid LTH Banbrytande elektronik vid LTH Lars-Erik Wernersson Fasta Tillståndes Fysik/Elektrovetenskap 1. Elektromiljön i Lund - Lokala industrin - FoU vid LU/LTH 2. Behov av tekniktransfer - Elektronik konstruktion

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Informations- och Kommunikationsteknik

Informations- och Kommunikationsteknik Studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet Informations- och Kommunikationsteknik inom skolan för Informations- och Kommunikationsteknik, KTH. Gemensamma föreskrifter och riktlinjer för forskarstudier

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

EIS-teknik blir affärer

EIS-teknik blir affärer EIS-teknik blir affärer Funktionella EISsystem övervakar växlar för ökad säkerhet. Smart elektronik, intelligenta produkter, sensornätverk. Idag är EIS (Embedded Internet Systems) ett hett utvecklingsområde

Läs mer

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilansvarig: Emil Björnson Docent, ISY/Kommunikationssystem www.commsys.isy.liu.se Profilansvarig: Emil Björnson Civilingenjör i Teknisk matematik, LTH, 2007

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Gunilla Sivard KTH Xpres Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Ett sätt att sprida resultat från ett antal industriella forskningsprojekt ihop med Scania

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Malmö 9/11 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Profilen Kommunikation

Profilen Kommunikation Profilen Kommunikation för Y, D & IT Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation 1 Kommunikation =? Sändare Information Mottagare Telekommunikation (telekom)

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26 Inbyggda System Ny Master inriktning på KTH med start 2011 1 Inbyggda System en revolution! Den stora majoriteten (98%) av alla processorer i världen finns gömda inuti Inbygga System* > 4 miljarder inbyggda

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Informationsteknologi -framtidens teknik

Informationsteknologi -framtidens teknik Informationsteknologi -framtidens teknik Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik - IDE Mikael Hindgren Nicolina Månsson I framtidens produkter finns inbyggda datorer

Läs mer

Behovsanalys Smartare Elektroniksystem för Sverige

Behovsanalys Smartare Elektroniksystem för Sverige Behovsanalys Smartare Elektroniksystem för Sverige Intervjuer genomförda av IUC (regionala bolag), PhotonicSweden, Acreo Swedish ICT AB, Svensk Elektronik och Swerea IVF AB Rapporten är sammanställd av:

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT. Profilansvarig: Erik G. Larsson Professor, ISY/Kommunikationssystem

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT. Profilansvarig: Erik G. Larsson Professor, ISY/Kommunikationssystem Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilansvarig: Erik G. Larsson Professor, ISY/Kommunikationssystem www.commsys.isy.liu.se Mobiltelefoni: Världens största maskin Tekniska utmaningar: Bandbredd

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Telemetrie Elektronik GmbH är tysklands ledande leverantör av komponenter och kompletta mätsystem för alla former av trådlös överföring av

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Förslag på examensarbete

Förslag på examensarbete Förslag på examensarbete 2011 Allmän information - exjobb på Aros utvecklar och producerar kundanpassad industriell elektronik. Motorstyrningar, sensorer och fältbussteknologi är våra specialområden. Inom

Läs mer

Mediakit 2013 MAGASIN NYHETSSAJT NYHETSBREV ELEKTRONIKJOBBEN ETN DIREKT

Mediakit 2013 MAGASIN NYHETSSAJT NYHETSBREV ELEKTRONIKJOBBEN ETN DIREKT Mediakit 2013 MAGASIN NYHETSSAJT NYHETSBREV ELEKTRONIKJOBBEN ETN DIREKT Tidningen som älskar elektronik året runt Mer än en tidning Elektroniktidningen har i över 20 år försett svenska elektronikkonstruktörer

Läs mer

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB Nearline HDD-enheter för affärskritiska servrar och lagringsplattformar med kapacitet i toppklass Den 29 november 2012, Düsseldorf Toshiba

Läs mer

Automation Region Functional Safety

Automation Region Functional Safety Automation Region Functional Safety Commercial Engineer, Safety Martin Brolin Säljare, Johan Ydeskog Copyright 2010 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Översikt över Rockwell Automation Ledande

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Matematik inom tekniksektorn Adam Andersson, MY-dagen 2016

Matematik inom tekniksektorn Adam Andersson, MY-dagen 2016 Matematik inom tekniksektorn Adam Andersson, MY-dagen 2016 Om mig Min bakgrund: Konsult på Syntronic sedan juni 2016 Om mig Min bakgrund: Konsult på Syntronic sedan juni 2016 Forskare i matematik på TU-Berlin

Läs mer

CASTT Centre for Automotive Systems Technologies and Testing

CASTT Centre for Automotive Systems Technologies and Testing CASTT Centre for Automotive Systems Technologies and Testing Forskning inom fordons- och komponenttest Roger Tuomas CASTT Centre for Automotive Systems Technologies and Testing Etablerades 2005 Focus technology

Läs mer

Marknadsöversikt: Nordiska Elektronikkonsulter

Marknadsöversikt: Nordiska Elektronikkonsulter Marknadsöversikt: Nordiska Elektronikkonsulter Saknas ni i databasen? Kontakta Anette Hammarstöm på +6 8 50 76 87 eller anette@elinor.se. Här är årets stora översikt över Nordiska elektronikkonsulter både

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE Defence Nr. 1 inom Defence» Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. Bästa produktsortimentet inom Defence Bästa pris/prestandaförhållande Bästa

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-756-08 Datum 2008-03-13 Sid 1 (12) Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad Bachelor of Science

Läs mer

Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie

Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie SIO Smartare Elektroniksystem Lena Sjögren, Zsolt Toth-Pal, Margareta Nylén och Paul Janiak,

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innova7onsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Luleå 15/9 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys Realtidssystem HT03 Vad är realtidssystem? Föreläsare: Wang Yi Rum: 1235, yi@it.uu.se, Tel: 471 3110 Assistent: Tobias Amnell Rum: 1216, tobiasa@it.uu.se, Tel: 4717122 Webbsida: www.it.uu.se/edu/course/homepage/realtid/h03

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

Automation Region 6 September 2013

Automation Region 6 September 2013 Automation Region 6 September 2013 1 Vad vi gör för våra kunder Vi tar fram innovativa kundspecifika lösningar Vi utvecklar byggblocken och bygger hela lösningar. Vi kallar det Innovation for Growth Produktutveckling

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER

0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER 0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER Öberg Innovation har tillsammans med Norgren ett unikt program av tryckvakter och sensorer, som uppfyller de krav som industrin har på tillförlitliga kontrollinstrument.

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth Få mer ur oljekällor till havs 1 En multilateral brunn i ett undervattensfält kan typiskt se ut på detta sätt. Under brunnhuvudet grenas hålet ut till ett antal produktionszoner. Avancerad styrning och

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Framtiden tillhör de kreativa πr ROBOTAR OCH IT KREATIVITET SAMARBETE PROBLEMLÖSNING EV3 en evolution av MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevisat att det

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Sundsvall 6/12 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Trimtec.se - Auktoriserad Trimble dealer för hela Sverige

Trimtec.se - Auktoriserad Trimble dealer för hela Sverige Trimtec.se - Auktoriserad Trimble dealer för hela Sverige Auktoriserad Trimble återförsäljare Service Support Utbildning Uthyrning Försäljning Gatewing Vad vi kan erbjuda! Skanning Tillbehör Service Survey

Läs mer

Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA ( )

Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA ( ) Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA (2012-06-28) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Behovsområde... 4 3 Forskningsområde... 5 4 Produktområde... 6 5 Exempel... 9 1 Syfte

Läs mer

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering

Profilinfo DPU Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Profilinfo DPU3 2016-02-29 Peter Hallberg, Jonas Detterfelt Division of Machine Design Departement of Management and Engineering Masterspecialiseringar Starka master specialiseringar som står sig väl i

Läs mer

Att välja kurser på Datateknik år 4-5

Att välja kurser på Datateknik år 4-5 Att välja kurser på Datateknik -5 Inledning På D-programmet är alla kurser i årskurs 1-3 obligatoriska. Efter det är alla kurser valfria. Det skapar möjligheter för dig att sätta din egen prägel på utbildningen

Läs mer

e-puls TILLSAMMANS STANDARDNYTT FALLUCKAN EMC SERVICES SAMARBETE MED NEMKO OCH CONSAT NYA STANDARDER FÖR IT-UTRUSTNING OCH FORDON

e-puls TILLSAMMANS STANDARDNYTT FALLUCKAN EMC SERVICES SAMARBETE MED NEMKO OCH CONSAT NYA STANDARDER FÖR IT-UTRUSTNING OCH FORDON e-puls APRIL 2011 NYHETSBREVET OM EMC TILLSAMMANS SAMARBETE MED NEMKO OCH CONSAT STANDARDNYTT NYA STANDARDER FÖR IT-UTRUSTNING OCH FORDON FALLUCKAN VÅRA FLIMRANDE LAMPOR - DEL 2 EMC SERVICES we create

Läs mer

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst.

Du kan även lyssna på sidorna i läroboken: Teknik direkt s Lyssna gör du på inläsningstjänst. Datorn När du har läst det här avsnittet skall du: känna till datorns historia kunna vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

CV tillhörande Thommy Gideonsson

CV tillhörande Thommy Gideonsson CV tillhörande Thommy Gideonsson Personuppgifter Thommy Gideonsson Född: 1976-07-20 Utbildning 1992-1994 2årig Styr&Regler utbildning 1994-1995 1årig påbyggnad Automations teknik. Uppsala Kurser 1998 EuroEl

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Mikael Olofsson Profilansvarig: Erik G. Larsson Professor, ISY/Kommunikationssystem www.commsys.isy.liu.se Kommunikation - vardagstillämpningar Mobilt bredband/telefoni

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Magnus Svensson 10:25 Varför Läkare utan gränser

Läs mer

INDUSTRIAL COMPUTERS

INDUSTRIAL COMPUTERS INDUSTRIAL COMPUTERS Industridatorer för tuff industriell användning Hög kvalité och robust utförande Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av industridatorer för tuff och krävande

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

Produkter, service och support som överstiger dina förväntningar.

Produkter, service och support som överstiger dina förväntningar. Produkter, service och support som överstiger dina förväntningar. affärsidén är lika enkel som självklar KABEL- FÖRSKRUVNINGAR ELEKTRONIK- KAPSLINGAR KABELSKYDD VARNINGSLJUS Nöjd kund är vår ledstjärna

Läs mer

Bild EMCNätverk3.ppt LH. Ett IVF-initiativ för svenska företag

Bild EMCNätverk3.ppt LH. Ett IVF-initiativ för svenska företag Bild 1 2001-05-04 EMCNätverk3.ppt LH Ett IVF-initiativ för svenska företag Början på 90-tal IVF genomför ett antal förstudier om EMC och konstruktion 1994-98 Intensiv utbildningssatsning för 94 företag

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Elektroteknik (240 sp)

Elektroteknik (240 sp) Examen: YH-examen i teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016 Sida

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

geoliner 480 / 482 Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows

geoliner 480 / 482 Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows geoliner 480 / 482 TM Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows geoliner 480 Användarvänlig... geoliner 480 Avancerad hjulinställningsutrustning den senaste tekniken. Levereras med

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer