SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter."

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter. Sid 3 CONTINENTAL STOCKHOLM Modern mötesplats med utsikt. Sid 5 MALL OF SCANDINAVIA Arenastaden blir ett skandinaviskt landmärke. Sid 6 VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA

2 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR TVÅ OLLES SPALT SOMMAR OCH SOL Efter årets strålande sommar med mycket sol och värme är det lätt att börja fundera över om inte solceller är lönsamt även för oss i Sverige. Enligt preliminära siffror från SMHI har vi haft 337 soltimmar i Stockholm under årets julimånad. Om hälften av Stockholms alla villa ägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle, teoretiskt, juli månads solinstrålning genererat ca 100 miljoner kilowattimmar el. Den solenergi som jorden tar emot är mycket stor. Ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år. Solelen ökar snabbt i Sverige. Under 2013 fördubblades installationerna av solceller. Man ska dock komma ihåg att ökningen sker från en mycket låg nivå. Solelen utgör fortfarande endast promille av den svenska elproduktionen. I vintras invigdes Sveriges största solcellspark mellan Västerås och Enköping. Anläggningen består av ett 90-tal rörliga solpaneler som tillsammans får en effekt på 1 MW och beräknas producera 1,2 miljoner kilowattimmar el per år. Ute i världen är det fram för allt Tyskland, Kina, Italien, Japan och USA som satsar stort på solceller. Tyskland har satt som mål att fasa ut all kärnkraft fram till och med 2022 och vara helt koldioxidneutralt till I dagsläget är man också det land i världen som producerar mest solel. Kina är idag nummer två och Japan nummer fyra när del gäller produktion av el från sol. Japan som efter katastrofen vid kärnkraftverket i Fukushima 2011 haft problem med elförsörjningen kommer nu att satsa stort på solelsanläggningar. Japan kommer med sina planerade projekt under 2014 att vara det land som installerar mest solel. Även i USA ökar andelen solel kraftigt och idag utgör vattenkraft mindre än hälften av den förnyelsebara elproduktionen. El producerad med hjälp av solkraft, vindkraft och bioenergi utgör idag mer än 50%. Det stora prisfallet på solceller är en viktig faktor bakom den starka utvecklingen i världen. Det sker också en förändring av samhällssystemet. Vi går från centraliserad toppstyrning och fossil energi till en utveckling som kännetecknas av decentralisering och förnybara energikällor. I Tyskland kommer hälften av den nya elkapaciteten från privatpersoner. Samma tendenser finns i andra delar av världen. Forskare har idag lyckats ta fram solceller med 50% bättre verkningsgrad än dagens solceller. Man räknar med att de skall kunna finnas på den kommersiella marknaden om ca 5-10 år. Andra forskare har arbetat fram solceller i form av en spray som kan sprutas på olika byggnadsdelar. Produktion av el från solceller kommer med all säkerhet att fortsätta att öka i konkurrenskraft de kommande åren och därmed utgöra en allt större andel av den totala elproduktionen. Olle Edberg VD Incoord FÖRENKLADE REGLER FÖR SMÅ BOSTÄDER Äntligen kan storstadsregionerna se fram emot fler små och mycket efterfrågade bostäder. Den 1 juli 2014 trädde Boverkets nya regler i kraft, vilket innebär att det blir lättare att bygga bostäder mindre än 35 kvm. De nya reglerna utgår ifrån att ha flera olika funktioner på samma utrymme. Exempel är TV-soffan som görs om till säng om natten eller köksbordet som också fungerar som arbetsplats. MINDRE KRAV PÅ YTOR FÖR KÖK OCH FÖRVARING Boverket har också släppt på kraven när det gäller avskildhet och utrymme för kök och förvaring. De nya reglerna tillåter helt öppna planlösningar och mindre utrymme för kök och förvaring. Endast WC och dusch måste vara avskilt. I praktiken betyder detta att bostaden endast behöver ha ett fönster. MINDRE BOSTÄDER Begreppet ungdomsbostäder tas bort och istället ingår alla bostäder under 35 kvm i begreppet mindre bo- städer. Lägsta tillåta boyta är 21 kvm, en minskning med 35 procents boyta, med alla funktioner intakta. STUDENTBOSTÄDER PÅ 16 KVM När det gäller studentbostäder kan vi se fram emot ytterligare lättnader. Med minskade krav på yta för kök och förvaring kan bostäderna komma ner till 16 kvm. Även kraven på direkt ljus minskas och man räknar med att boendeytorna kan reduceras med så mycket som 40 procent. Dessutom införs lättnader vad gäller brandskydd, buller samt p-platser för rörelsehindrade, FRÅN OCH MED 1 JULI Lagen träder i kraft den 1 juli. Tidigare regler tillämpas dock under en övergångsperiod, till den 1 juli n Vill du veta mer om de nya reglerna se 2

3 TRE INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR ENERGIEFFEKTIVITET Producera din egen el. Solceller från IKEA och lagring av solcellsenergi ligger kanske inte mer än tio år bort. INTRESSET FÖR SOLCELLER ÖKAR Under de senaste åren har intresset för solceller ökat i Sverige, trots att förutsättningarna i vårt relativt solfattiga land inte är de allra bästa. Redan idag kan man spara tusentals kronor i elkostnad för en villa per år. Om tio år kommer vi att kunna producera vår egen el helt och hållet, spår Teo Enlund, industridesigner på KTH. JORDEN RUNT PÅ SOLENERGI Det schweiziska planet Solar Impulse har redan bevisat att det går att flyga med hjälp av enbart solenergi. Planet har gjort en flygturné över USA och även från Schweiz till Marocko, som längst 26 timmar i luften non-stop. Under 2015 planeras efterföljaren Solar Impulse II flyga jorden runt på solenergi. Planet har en vingbredd som en Boeing 747, men väger inte mer än en mellanstor bil. Solcellen är en tunn skiva av halvledarmaterial, oftast kisel. Halvledaren fungerar som en diod och när denna belyses av solljus frigörs elektroner och elektrisk ström skapas. Elen har dock ganska låg spänning och därför seriekopplas solcellerna till moduler. PRODUCERA, ANVÄND OCH SÄLJ SOLCELLSEL Idag finns det flera eldistributörer i Sverige som man kan teckna solcellsavtal med. Den el som produ ceras kan till exempel användas till hushållsel, luftkonditionering eller att driva luftvärmepumpar. Om man får el över kan man sälja denna till fast pris eller på spotmarknaden. Dessutom får man en statlig ersättning för nätnyttan, det vill säga en bonus för den mängd grön el man skapar i elnätet. Även själva anskaffningen kan ge rätt till ett investeringsstöd som finansierar upp till 35 procent av investeringen. Stödet kan sökas av företag såväl som organisationer och privatpersoner. SKILLNADER I GRÖN BESPARING Den ekonomiska fördelen med solceller varierar med flera olika parametrar, bland annat geografiskt område, storlek på hus, husets läge i förhållande till solen, skuggande föremål i omgivningen och yttertakets lutning. INTRESSET ÖKAR I Sverige ökar intresset för solceller stadigt i takt med att bland annat verkningsgraden ökar. Dessutom utvecklas det fler och fler former och färger på solcellerna, något som underlättar beslutet för den estetiskt intresserade. Från 2009 till mars 2014 uppgick antalet ansökningar om solcellsstöd till och trenden är starkt uppåtgående. IKEA PROVSÄLJER I STORBRITANNIEN IKEA har satt igång ett försök med att provsälja solceller i 17 varuhus i Storbritannien. Val av land är knappast antal soltimmar, utan att man i Storbritannien har ett schablonavdrag för hela investeringen. Försöket har blivit en succé. Om tio år kommer man att kunna köpa sitt solcellspaket på IKEA och producera sin egen el, tror Teo Enlund, industridesigner på KTH. Men i Sverige förutsätter det att regeringen förenklar reglerna. Idag är det alldeles för krångligt. LAGRINGSPROBLEMET PÅ VÄG ATT LÖSAS? Än så länge består lagringsproblemet. Vid de tidpunkter solcellsanläggningen producerar som mest energi är det inte alltid säkert att behovet är som störst. Men en svensk-kinesisk forskargrupp på KTH har kommit någonting mycket intressant på spåret. Man försöker efterlikna växternas sätt att omvandla solenergi till lagringsbar kemisk energi, det vill säga fotosyntesen. Med hjälp av katalysatorer använder man solljuset till att klyva vattenmolekyler. På så sätt får man fram energirika molekyler i form av vätgas samt även biprodukten syrgas. Tekniken har funnits ett tag, men nu har teamet lyckats få fram en betydligt snabbare och effektivare process. Om tio år tror de att man kommer att ha utvecklat ett lönsamt sätt att lagra solcellsenergi. n Trots sin låga vikt kommer resan att ta en månad med fem stopp inplanerade. De två piloterna lär få det tufft. Trots bästa möjliga isolering beräknas temperaturen i cockpit att kunna gå ner till -10 celcius. Piloterna kommer inte att få sova mer en halvtimme i taget, för att alltid vara beredda om något oförutsett skulle inträffa. n 3

4 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR FYRA TÄBY CENTRUM FRAMTIDENS KÖPCENTRUM När Täby Storcentrum, som det kallades i folkmun, invigdes 1968 var det med visionen att vara framtidens centrum. Den visionen lever än idag kommer nya Täby Centrum att stå färdigt med 260 butiker, fem-salongs biograf samt många restauranger och caféer. Incoord ansvarar för att energi, klimat, el, VVS och styr- och övervakning kommer att fungera optimalt. DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA i ett antal etapper för att centrumet ska kunna hålla öppet som vanligt. Höga krav ställs på planeringen hos alla inblandade. Ett centrum innehåller ju många olika verksamheter med olika behov när det gäller funktion och komfort - för besökare såväl som för de som arbetar där. INCOORD ARBETAR ENLIGT INFUTURE Incoord har arbetat med Täby centrum allt sedan utbyggnaden 1991 och deltar nu i den pågående till bygg naden. Incoord ansvarar för projektering av samtliga installationer i centrumets om- och tillbyggnad. Projekteringen sker enligt Incoords arbetsmodell Infuture. Projektet genomförs med full 3Dprojektering och omfattar energi, klimatutredningar, samordning, projektering av rör, luftinstallationer, el samt styr och övervakning från systemhandling till relationshandling. n Täby Centrum invigdes 1968 och var då den första inglasade centrumanläggningen i Europa. Sedan dess har centrumet växt stadigt och år 1991 byggdes det ut ännu mer. NYA TÄBY CENTRUM 2010 startade en ytterligare förnyelse kommer det nya Täby Centrum att vara färdigt med totalt 260 butiker. Här kommer också att finnas flera lekytor för barn och gott om mötesplatser. Redan lockar det stora utbudet av märkesbutiker, biografen med fem salonger och det stora urvalet av restauranger och caféer besökare om dagen. TILLGÄNGLIGHETEN VIKTIG I källarplanet finns idag rymliga parkeringsplatser och 2015 kommer antalet att uppgå till OMBYGGNAD I ETAPPER Förändringar sker både in- och utvändigt. Om- och tillbyggnaden sker DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA 4

5 FEM INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR STOCKHOLM CONTINENTAL STOCKHOLM UR FÅGELPERSPEKTIV Stockholm Continental och Station Stockholm City är samverkansprojektet som äntligen ger rättvisa åt staden på vatten. Genom att knyta ihop alla kommunikationer med hotell Scandic Continental skapar man en modern mötesplats där stadens besökare och invånare kan trivas, shoppa äta och umgås. Och njuta av den spektakulära utsikten över stan från hotellets takterrass 60 meter upp! Varje dag passerar närmare resenärer Stockholms Central; per tåg, buss, pendeltåg, tunnelbana eller Arlanda Express. Under de närmaste åren räknar man med att antalet resenärer kommer att öka avsevärt. KORTARE AVSTÅND TILL CITY Tack vare nya ljusa gångvägar under jord kan nu vardagspendlarna se fram emot kortare avstånd till Stockholm City, oavsett vilket färdmedel man kommer med. En ny pendeltågsstation 2017 kommer också att knyta ihop pendeltågen med övriga kommunikationer på ett mycket smidigare sätt än idag. INTERNATIONELL MÖTESPLATS Den största vinsten med projektet blir dock att man skapar en i mötesplats för resenärer, hotellgäster och förbipasserande. Istället för att bara rusa vidare eller ägna sig åt tråkig väntan har man chansen att spendera tid i en lugn, ljus och avslappnad miljö. Äta en bit, slå sig ner med sin laptop i en soffa eller strosa runt i någon av butikerna. TAKTERRASS OVANFÖR RIDDARFJÄRDEN I hotell Scandic Continental, med entréer från Vasagatan och Klarabergsgatan, skapas flera sociala ytor. Barer, lounge, konferens ytor, kaféer, restauranger och inte minst en takterrass med vidunderlig utsikt över Riddarfjärden och stadens takåsar. Hotellet kommer också att kunna bjuda på 400 rum. Portarna slås upp CONTINENTAL LIVING I projektet ingår även 20 exklusiva lägenheter i storlekarna kvm. Alla tillgängliga från Hotel Continental, med balkong eller terrass mot Riddarfjärden och med tillgång till full hotellservice. Även lägenheterna kommer stå färdiga INCOORD TAR HELHETSGREPPET Totalt omfattar projektet kvm, fördelat på 19 våningar. Incoord har arbetat med projektet i alla dess olika skeden. Programutredningen startade 2011 och i skrivande stund pågår bygghandlingsprojektering för Strabag i en totalentreprenad. Projekteringen har varit mycket komplex. Utmaningen har framför allt legat i att klara av att riva befintligt hus, anlägga ny grund och uppföra ett nytt hus på en plats som är fylld av tunnlar. Gränsdragningen mot andra projekt och fastigheter är dessutom synnerligen invecklad. Incoord har projekterat belysning, kraftförsörjning och övrig elteknik för fastigheten. Företaget har också haft uppdrag åt Scandic att projektera teletekniska anläggningar och vissa elanläggningar. n 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 5

6 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR SEX MALL OF SCANDINAVIA EUROPAS STÖRSTA GALLERIA MATKONSULT UNIBAIL-RODAMCO UNIBAIL-RODAMCO WINGÅRDHS/TOMORROW Galleria är egentligen lite för blygsamt. Internationell och skandinavisk handelsaktör är en mer rättvisande benämning på det nya storslagna projektet intill Friends Arena i Solna. Mall of Scandinavia blir en del av nya Arenastaden och visionen är att skapa ett skandinaviskt landmärke med en mix av mode, nöjen, design, sport och teknik. Projektet har varit en stor utmaning för Incoord med sin komplexitet och storlek, säger Sten Heidmark på Incoord. Mall of Scandinavia kommer att vara navet som det nya Solna kretsar kring. Att ersätta Råsundastadion av en ny nationalarena, Friends, var första steget för att skapa den helt nya framtidsinriktade stadsdelen Arena staden. FÖRSTA NYETABLERINGEN SEDAN 90-TALET I Stockholm har det under 2000-talet varit stort fokus på utveckling av befintliga shoppinggallerior och stormarknadsplatser. Mall of Scandinavia är den första verkliga nyetableringen i regionen sedan 90-talet. STÖRST I NORRA EUROPA Och nu gör man det med besked! Mall of Scandinavia kommer att bli Europas största galleria i totalt sju plan med 250 butiker, kvm butiksyta, ett brett utbud av restauranger, biografpalats och hela uppvärmda parkeringsplatser under tak. I anslutning till gallerian planeras även nya bostäder och kvm kontorsyta. Ett kongresscenter samt Quality Friends Hotel kommer också att ingå i helheten. MÅLGRUPP: 2,2 MILJONER SVENSKAR Så mycket som 2,2 miljoner personer kommer att ha mindre än en timmes resväg till gallerian. Men så är Mälardalen också Europas för närvarande snabbast växande region i hela Europa. Snabba påfarter till E4 och E18, nya Tvärbanan vid gallerian samt tunnelbana och pendeltågsstation bara några hundra meter bort ger tillsammans kommunikationer i toppklass. VATTEN, VIND, ELD OCH JORD Gallerian har utformats av Wingårdh Arkitekt kontor. Med inspiration från de fyra elementen; vatten, vind, eld och jord har arkitekterna skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med klassisk skandinavisk design. Organiskt formade stråk skapar intressanta mötesplatser och en inspirerande shoppingupplevelse. TUFF UTMANING FÖR INCOORD Totalentreprenör för projektet är PEAB. Första spad taget togs i januari 2012 och portarna beräknas slås upp hösten Det här är Incoords största projekt någonsin och en riktig tuff utmaning, säger Magnus Forshällen på Incoord. Sten Heidmark är den på Incoord som har arbetat med förstudien, och nu arbetar Sten och Magnus vidare med att färdigställa bygghandlingsprojekteringen. Det här projektet innehåller en hel del svårig heter som måste lösas; många våningar, många olika verksamheter samt begränsade utrymmen för installationer bland annat. Det handlar om en pågående process där estetiken värderas högt och förutsättningarna hela tiden förändras. Men Incoord jobbar för högtryck för att hitta de smartaste och bästa lösningarna. n 6

7 SJU INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR Skälen är flera, där patientsäker heten väger tungt. Med en patient per rum blir det betydligt lättare att säkerställa sjukhushygienen. Arbetsmiljöverkets krav på ytor, och även miljöhänsyn där energi och hantering av farligt avfall, är viktiga aspekter att förhålla sig till. FLER VÅRDPLATSER Tack vare ny akut avdelning och ny operationsavdelning ökar vårdplats erna från 510 till 562 och antalet psykiatriplatser från 128 till 150. Geria triken fasas däremot ut och förläggs till Sollentuna. NYA INSTALLATIONER Incoords programhandlingsarbete har i mycket handlat om att få till installa tioner som är anpassade för många olika funktioner - operationssalar, mottagningsrum, motionsrum för såväl patienter som personal, matsalar och caféer, omklädningsrum, utrymmen för dietistverksamhet, administrativa utrymmen, laboratorier, IT-utrymmen samt datauppkoppling för verksamheten och för patienterna. LOCUM MÄNNISKAN I CENTRUM PÅ NYA DANDERYDS SJUKHUS Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus och Europas största förlossningssjukhus. Nu byggs sjukhuset ut och om för att kunna möta kraven på modern sjukvård. Det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till projekteringsarbetet, säger Lars Huldt på Incoord. Bland annat patientsäkerhet, arbetsmiljökrav, miljökrav och krav på integritet. Danderyds sjukhus grundades redan 1922 och större delen av sjukhuset byggdes under 50- och 60-talen. Sedan dess har sjukhuset varit ett av landets största akutsjukhus som utvecklat många spetskompetenser. Tillsammans med privatägda BB Stockholm är Danderyd Europas största förlossningssjukhus. ENPATIENTRUM GRUNDEN FÖR PROJEKTET Åren har tagit ut sin rätt och i samband med att en ny operationsbyggnad uppförs på sjukhusområdet, kommer befintliga vårdavdelningar att renoveras. Grunden för hela projektet är att de flesta patienter ska ha eget rum med anslutande wc/dusch. En speciell utmaning har varit att få ordning på redundansen i de tekniska försörjningssystemen. När arbetet är slutfört kommer sjukhuset ha ett robust redundant försörjningssystem. MÄNNISKAN I CENTRUM Målet för nya Danderyds sjukhus är att vara ett högeffektivt modernt sjukhus där människan är i centrum. Arbetsvänliga utrymmen, integritet för patienterna, enkel orientering samt en till talande miljö med bra ljusinsläpp har varit ledord för arkitekterna. Incoord har ansvar för alla VVS-tekniska system i projektet inklusive att samordna miljöbyggnad, säger Lars Huldt. n WHITE ARKITEKTER HÅLLBARHETSSPALT LYSANDE FRAMTID! Vi på Incoord är alltid intresserade av att ligga i framkant. Därför passar vi nu på att be Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation, om en spaning gällande vad branschen bör ha koll på gällande solenergi. -Solenergi och solceller är en kraftigt växande marknad, då solen är den mest tillgängliga energikällan vi har. Som jag ser det är det några saker som blir extra viktiga för den fortsatta utvecklingen. Priset på tillverkning av solceller är fortfarande högt, men i takt med att efterfrågan på förnybar energi och möjligheten till lokal produktion ökar kommer priserna att fortsätta sjunka. Tyskland ligger främst i Europa när det gäller installerad solenergi per invånare. Här driver man på starkt för solceller, inte minst av säkerhetsskäl efter det som hände i Japan. Det är dock en myt att vi inte har tillräckligt med sol i Sverige för att kunna installera kostnadseffektiv solenergi. Politikerna är medvetna om att solen är framtidens energi och att deras beslut är viktigt för prisutvecklingen och stabiliteten på marknaden. Lagring av solenergi är en fortsatt utmaning och helt klart den svaga länken i dagsläget. Men vi har en hel del att vara stolta över när det gäller vad svenska innovationer har bidragit till i denna utveckling. IKEA säljer redan solpaneler i sina engelska varuhus med stor framgång. Dessutom installerar de solenergi på alla sina varuhus som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Elbilen Tesla har även bidragit till lagringsutvecklingen och tillverkaren lovar att dela med sig ännu mer av sin teknik för att driva på omställningen mot en mer hållbar framtid. Visualisering är en stor möjlighet. Att solpanelerna använts i rymden på sateliter tror jag påverkar mycket i dess utformning och futuristiska framtoning. Det finns många häftiga byggnader där solpanelerna har fått utgöra både energi- och designelement, vilket gör dem både funktionella och snygga. Att visa upp solpaneler eller solceller är en stark och synlig signal på att man har ett hållbart hus. Det absolut senaste i USA är att man har utvecklat solpaneler att lägga på vägarna. På så sätt producerar körbanorna energi och dessutom är de snöfria på vintern allt tack vare solens strålar och ihärdig teknikutveckling. n Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert på JCW Hållbar Kommunikation. Hon har över 24 års erfarenhet och är författare till nya boken Hyfsat Hållbar 2014 samt boken Klimatkoden Jessica tilldelades år 2010 utmärkelsen Årets Inspiratör av tidningen leva! FOTO: OLA GÄVERTH 7

8 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR ÅTTA NYA BIOTRONEN - FORSKARANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS NYHETER OMBYGGNAD AV HUNDSTALLET I ÅKESHOV Hundstallet är en ideell förening som drivs av Svenska Hundskyddsföreningen och startade redan Föreningen är helt beroende av donationer från allmänhet och näringsliv. Nu genomförs ett stort ombyggnadsprojekt där Incoord sköter hela installationsprojekteringen. Syftet är att man ska kunna ta emot hundar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året om. n Biotronen i Campus Alnarp i Skåne har länge varit ett mecka för internationella forskare inom klimatkontrollerade odlingsexperiment. Nu spänner Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bågen ännu högre och bygger en klimatsmart anläggning med teknik i absolut toppklass. Den här anläggningen säkerställer forskningen på bästa möjliga vis, säger Stefan Ängeby på Incoord. Veteranen Biotronen har tjänat den internationella forskarvärlden med sina 35 klimatkamrar ända sedan Men åren tar ut sin rätt och anläggningen var i behov av upprustning. I januari/ februari 2015 sätter Akademiska Hus första spad taget till en helt supermodern forskningsanläggning. MOTSVARAR KRAVEN FÖR FRAMTIDENS FORSKNING Den nya Biotronen kommer att vara försedd med 12 klimat kamrar, fyra dagljuskamrar, fyra odlingskamrar och fyra växthuskamrar, fördelade på kvm. Dessutom utrustas anläggningen med alla tänk bara faciliteter för att säker ställa att forskningen kan bedrivas på absolut toppnivå. Faktorer som temperatur, luftfuktighet, ljusnivå och luftomsättning kommer att kunna styras med betydligt större precision och förbättrar därmed förutsättningarna och driftsäkerheten för denna känsliga forskning. KLIMATSMART ANLÄGGNING Nya Biotronen kommer dessutom att vara en klimatsmart anläggning, där bland annat den värme som uppstår när de olika kamrarna kyls kan användas till andra delar av anläggningen samt intilliggande befintliga byggnader. Vidare kommer allt spillvatten att kokas innan det släpps ut via avancerade slussfunktioner. På så sätt slipper man att växtmaterial och pollen följer med ut i naturen. Incoord har arbetat i projektet från dess första skede med de VVS tekniska systemen tillsammans med SLU och håller nu på att färdigställa ett förfrågningsunderlag åt Akademiska Hus. n LINNÉUNIVERSITETET KALMAR Incoord har vunnit en upphandling utlyst av Linnéuniversitetet i Kalmar. Projektet innebär att bygga nya universitetslokaler vid Ölandshamnen. Den första etappen omfattar kvm och är ett Infuture-projekt där Incoord ansvarar för projektering av samtliga installationer. n HANINGETERASSEN BUSSTERMINAL Snart startar det stora centrumutvecklingsprojekt Haningeterassen vid Haninge Centrum. Totalt ska ca kvm uppföras, varav en ny bussterminal på kvm. Byggherre är SveaNor och Incoord har satt igång programarbetet för samtliga installationer i bussterminalprojektet. n KAROLINSKA HUDDINGE SveaNor har utvecklat ett projekt omfattande ca kvm vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskningsverksamhet och medicintekniskt näringsliv. Centralt i projektet är samverkan med Karolinska Sjukhuset. Nu startar TKV etapp 2 som är ett avancerat laboratoriehus på kvm för Karolinska Institutet. Incoord hanterar samtliga installationer i projektet. n SKEPPSBROHUSET I GÖTEBORG Det välkända huset på Lilla Badhusgatan ska genomgå en övergripande renovering och omvandlas till hotell och kontor på ca kvm. Den gamla fasaden skalas av intill pelare och bjälklag och ersätts med en ny glasfasad. Incoord utför projektering av samtliga el och teleanläggningar i fastigheten. n HUR? Hela den klack ne Principe vi för att samma l Som kom Med kno BILDERNA INSTALLATIONSKONSULT MED STARK MILJÖMISSION Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/konferens anläggningar, kontor och bostäder. LILLA BADHUSGATAN Tel FASADFÖRSLAG Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

den effektiva arbetsplatsen

den effektiva arbetsplatsen den effektiva arbetsplatsen - Stockholms närmaste köpcentrum 9 minuter från Stockholm Central - Direktanslutning till tunnelbana, buss och framtida tvärbana - Nära till service och shopping - Bra exponering

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Kombilokal kontor och utställning/lager med bra möjlighet för varuin- och urlastning Yta: 1 065 kvm Typ av lokal:, Lager Fastighetsbeteckning: Svetsaren 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Den funktionella lokalen

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel.

Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel. Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel. Typ Kontor Storlek 553 kvm Adress Dalvägen 4 Område Solna/Arenastaden

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer Kontorslokaler i inspirerande miljöer - Stockholmarnas favoritcentrum 2012! - Kvalitetsmärkt shopping - 150 butiker och restauranger - Goda kommunikationsmöjligheter - Flexibla och ljusa lokaler med milsvid

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Här har ni chansen att skapa drömlokalen mitt i framtidens stadsdel. Passar perfekt som både butikslokal och showrum. Ypperligt skyltläge.

Här har ni chansen att skapa drömlokalen mitt i framtidens stadsdel. Passar perfekt som både butikslokal och showrum. Ypperligt skyltläge. Här har ni chansen att skapa drömlokalen mitt i framtidens stadsdel. Passar perfekt som både butikslokal och showrum. Ypperligt skyltläge. Typ Butik Storlek 725 kvm Adress Pyramidvägen 1 Område Solna/Arenastaden

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Med närhet till havet

Med närhet till havet Åhus TÄPPET Med närhet till havet Tänk dig att vakna upp en varm sommarmorgon av att solen strålar in genom fönstret. Under en klarblå himmel traskar du ner till havet för ett morgondopp i det uppfriskande

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

URBAN WINERY STOCKHOLM

URBAN WINERY STOCKHOLM URBAN WINERY STOCKHOLM NU KOMMER VINVÄRLDEN TILL SOLNA OCH THE WINERY HOTEL. Den gemensamma passionen för vin sammanförde familjerna Söder, Östlundh och Ruhne att skapa The Winery Hotel, Sveriges första

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia Fördel De bästa idéerna föds i byggnader med historia Storslagna kontor i ståndsmässig miljö. Med Grand Hôtels arkitekter i botten kan vi lova att du aldrig vill checka ut. Tel 08 690 25 00. Besök gärna

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26 En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Typ Kontor Storlek 229 kvm Adress Virkesvägen 26 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger högt upp i huset på våning

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7 Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Typ Storlek 423 kvm Adress Englundavägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den lediga kontorslokalen

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Fördel Kungsholmen DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Nyrenoverade kontorslokaler S:t Göransgatan Besök gärna vår hemsida för mer information www.olovlindgren.se S:t Göransgatan I hörnet av

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer