SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter."

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER SOLCELLER FRAMTIDENS ENERGI I framtiden kommer vi att bli egna elproducenter. Sid 3 CONTINENTAL STOCKHOLM Modern mötesplats med utsikt. Sid 5 MALL OF SCANDINAVIA Arenastaden blir ett skandinaviskt landmärke. Sid 6 VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA

2 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR TVÅ OLLES SPALT SOMMAR OCH SOL Efter årets strålande sommar med mycket sol och värme är det lätt att börja fundera över om inte solceller är lönsamt även för oss i Sverige. Enligt preliminära siffror från SMHI har vi haft 337 soltimmar i Stockholm under årets julimånad. Om hälften av Stockholms alla villa ägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle, teoretiskt, juli månads solinstrålning genererat ca 100 miljoner kilowattimmar el. Den solenergi som jorden tar emot är mycket stor. Ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år. Solelen ökar snabbt i Sverige. Under 2013 fördubblades installationerna av solceller. Man ska dock komma ihåg att ökningen sker från en mycket låg nivå. Solelen utgör fortfarande endast promille av den svenska elproduktionen. I vintras invigdes Sveriges största solcellspark mellan Västerås och Enköping. Anläggningen består av ett 90-tal rörliga solpaneler som tillsammans får en effekt på 1 MW och beräknas producera 1,2 miljoner kilowattimmar el per år. Ute i världen är det fram för allt Tyskland, Kina, Italien, Japan och USA som satsar stort på solceller. Tyskland har satt som mål att fasa ut all kärnkraft fram till och med 2022 och vara helt koldioxidneutralt till I dagsläget är man också det land i världen som producerar mest solel. Kina är idag nummer två och Japan nummer fyra när del gäller produktion av el från sol. Japan som efter katastrofen vid kärnkraftverket i Fukushima 2011 haft problem med elförsörjningen kommer nu att satsa stort på solelsanläggningar. Japan kommer med sina planerade projekt under 2014 att vara det land som installerar mest solel. Även i USA ökar andelen solel kraftigt och idag utgör vattenkraft mindre än hälften av den förnyelsebara elproduktionen. El producerad med hjälp av solkraft, vindkraft och bioenergi utgör idag mer än 50%. Det stora prisfallet på solceller är en viktig faktor bakom den starka utvecklingen i världen. Det sker också en förändring av samhällssystemet. Vi går från centraliserad toppstyrning och fossil energi till en utveckling som kännetecknas av decentralisering och förnybara energikällor. I Tyskland kommer hälften av den nya elkapaciteten från privatpersoner. Samma tendenser finns i andra delar av världen. Forskare har idag lyckats ta fram solceller med 50% bättre verkningsgrad än dagens solceller. Man räknar med att de skall kunna finnas på den kommersiella marknaden om ca 5-10 år. Andra forskare har arbetat fram solceller i form av en spray som kan sprutas på olika byggnadsdelar. Produktion av el från solceller kommer med all säkerhet att fortsätta att öka i konkurrenskraft de kommande åren och därmed utgöra en allt större andel av den totala elproduktionen. Olle Edberg VD Incoord FÖRENKLADE REGLER FÖR SMÅ BOSTÄDER Äntligen kan storstadsregionerna se fram emot fler små och mycket efterfrågade bostäder. Den 1 juli 2014 trädde Boverkets nya regler i kraft, vilket innebär att det blir lättare att bygga bostäder mindre än 35 kvm. De nya reglerna utgår ifrån att ha flera olika funktioner på samma utrymme. Exempel är TV-soffan som görs om till säng om natten eller köksbordet som också fungerar som arbetsplats. MINDRE KRAV PÅ YTOR FÖR KÖK OCH FÖRVARING Boverket har också släppt på kraven när det gäller avskildhet och utrymme för kök och förvaring. De nya reglerna tillåter helt öppna planlösningar och mindre utrymme för kök och förvaring. Endast WC och dusch måste vara avskilt. I praktiken betyder detta att bostaden endast behöver ha ett fönster. MINDRE BOSTÄDER Begreppet ungdomsbostäder tas bort och istället ingår alla bostäder under 35 kvm i begreppet mindre bo- städer. Lägsta tillåta boyta är 21 kvm, en minskning med 35 procents boyta, med alla funktioner intakta. STUDENTBOSTÄDER PÅ 16 KVM När det gäller studentbostäder kan vi se fram emot ytterligare lättnader. Med minskade krav på yta för kök och förvaring kan bostäderna komma ner till 16 kvm. Även kraven på direkt ljus minskas och man räknar med att boendeytorna kan reduceras med så mycket som 40 procent. Dessutom införs lättnader vad gäller brandskydd, buller samt p-platser för rörelsehindrade, FRÅN OCH MED 1 JULI Lagen träder i kraft den 1 juli. Tidigare regler tillämpas dock under en övergångsperiod, till den 1 juli n Vill du veta mer om de nya reglerna se 2

3 TRE INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR ENERGIEFFEKTIVITET Producera din egen el. Solceller från IKEA och lagring av solcellsenergi ligger kanske inte mer än tio år bort. INTRESSET FÖR SOLCELLER ÖKAR Under de senaste åren har intresset för solceller ökat i Sverige, trots att förutsättningarna i vårt relativt solfattiga land inte är de allra bästa. Redan idag kan man spara tusentals kronor i elkostnad för en villa per år. Om tio år kommer vi att kunna producera vår egen el helt och hållet, spår Teo Enlund, industridesigner på KTH. JORDEN RUNT PÅ SOLENERGI Det schweiziska planet Solar Impulse har redan bevisat att det går att flyga med hjälp av enbart solenergi. Planet har gjort en flygturné över USA och även från Schweiz till Marocko, som längst 26 timmar i luften non-stop. Under 2015 planeras efterföljaren Solar Impulse II flyga jorden runt på solenergi. Planet har en vingbredd som en Boeing 747, men väger inte mer än en mellanstor bil. Solcellen är en tunn skiva av halvledarmaterial, oftast kisel. Halvledaren fungerar som en diod och när denna belyses av solljus frigörs elektroner och elektrisk ström skapas. Elen har dock ganska låg spänning och därför seriekopplas solcellerna till moduler. PRODUCERA, ANVÄND OCH SÄLJ SOLCELLSEL Idag finns det flera eldistributörer i Sverige som man kan teckna solcellsavtal med. Den el som produ ceras kan till exempel användas till hushållsel, luftkonditionering eller att driva luftvärmepumpar. Om man får el över kan man sälja denna till fast pris eller på spotmarknaden. Dessutom får man en statlig ersättning för nätnyttan, det vill säga en bonus för den mängd grön el man skapar i elnätet. Även själva anskaffningen kan ge rätt till ett investeringsstöd som finansierar upp till 35 procent av investeringen. Stödet kan sökas av företag såväl som organisationer och privatpersoner. SKILLNADER I GRÖN BESPARING Den ekonomiska fördelen med solceller varierar med flera olika parametrar, bland annat geografiskt område, storlek på hus, husets läge i förhållande till solen, skuggande föremål i omgivningen och yttertakets lutning. INTRESSET ÖKAR I Sverige ökar intresset för solceller stadigt i takt med att bland annat verkningsgraden ökar. Dessutom utvecklas det fler och fler former och färger på solcellerna, något som underlättar beslutet för den estetiskt intresserade. Från 2009 till mars 2014 uppgick antalet ansökningar om solcellsstöd till och trenden är starkt uppåtgående. IKEA PROVSÄLJER I STORBRITANNIEN IKEA har satt igång ett försök med att provsälja solceller i 17 varuhus i Storbritannien. Val av land är knappast antal soltimmar, utan att man i Storbritannien har ett schablonavdrag för hela investeringen. Försöket har blivit en succé. Om tio år kommer man att kunna köpa sitt solcellspaket på IKEA och producera sin egen el, tror Teo Enlund, industridesigner på KTH. Men i Sverige förutsätter det att regeringen förenklar reglerna. Idag är det alldeles för krångligt. LAGRINGSPROBLEMET PÅ VÄG ATT LÖSAS? Än så länge består lagringsproblemet. Vid de tidpunkter solcellsanläggningen producerar som mest energi är det inte alltid säkert att behovet är som störst. Men en svensk-kinesisk forskargrupp på KTH har kommit någonting mycket intressant på spåret. Man försöker efterlikna växternas sätt att omvandla solenergi till lagringsbar kemisk energi, det vill säga fotosyntesen. Med hjälp av katalysatorer använder man solljuset till att klyva vattenmolekyler. På så sätt får man fram energirika molekyler i form av vätgas samt även biprodukten syrgas. Tekniken har funnits ett tag, men nu har teamet lyckats få fram en betydligt snabbare och effektivare process. Om tio år tror de att man kommer att ha utvecklat ett lönsamt sätt att lagra solcellsenergi. n Trots sin låga vikt kommer resan att ta en månad med fem stopp inplanerade. De två piloterna lär få det tufft. Trots bästa möjliga isolering beräknas temperaturen i cockpit att kunna gå ner till -10 celcius. Piloterna kommer inte att få sova mer en halvtimme i taget, för att alltid vara beredda om något oförutsett skulle inträffa. n 3

4 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR FYRA TÄBY CENTRUM FRAMTIDENS KÖPCENTRUM När Täby Storcentrum, som det kallades i folkmun, invigdes 1968 var det med visionen att vara framtidens centrum. Den visionen lever än idag kommer nya Täby Centrum att stå färdigt med 260 butiker, fem-salongs biograf samt många restauranger och caféer. Incoord ansvarar för att energi, klimat, el, VVS och styr- och övervakning kommer att fungera optimalt. DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA i ett antal etapper för att centrumet ska kunna hålla öppet som vanligt. Höga krav ställs på planeringen hos alla inblandade. Ett centrum innehåller ju många olika verksamheter med olika behov när det gäller funktion och komfort - för besökare såväl som för de som arbetar där. INCOORD ARBETAR ENLIGT INFUTURE Incoord har arbetat med Täby centrum allt sedan utbyggnaden 1991 och deltar nu i den pågående till bygg naden. Incoord ansvarar för projektering av samtliga installationer i centrumets om- och tillbyggnad. Projekteringen sker enligt Incoords arbetsmodell Infuture. Projektet genomförs med full 3Dprojektering och omfattar energi, klimatutredningar, samordning, projektering av rör, luftinstallationer, el samt styr och övervakning från systemhandling till relationshandling. n Täby Centrum invigdes 1968 och var då den första inglasade centrumanläggningen i Europa. Sedan dess har centrumet växt stadigt och år 1991 byggdes det ut ännu mer. NYA TÄBY CENTRUM 2010 startade en ytterligare förnyelse kommer det nya Täby Centrum att vara färdigt med totalt 260 butiker. Här kommer också att finnas flera lekytor för barn och gott om mötesplatser. Redan lockar det stora utbudet av märkesbutiker, biografen med fem salonger och det stora urvalet av restauranger och caféer besökare om dagen. TILLGÄNGLIGHETEN VIKTIG I källarplanet finns idag rymliga parkeringsplatser och 2015 kommer antalet att uppgå till OMBYGGNAD I ETAPPER Förändringar sker både in- och utvändigt. Om- och tillbyggnaden sker DUNNETTCRAVEN LTD OCH TEMA 4

5 FEM INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR STOCKHOLM CONTINENTAL STOCKHOLM UR FÅGELPERSPEKTIV Stockholm Continental och Station Stockholm City är samverkansprojektet som äntligen ger rättvisa åt staden på vatten. Genom att knyta ihop alla kommunikationer med hotell Scandic Continental skapar man en modern mötesplats där stadens besökare och invånare kan trivas, shoppa äta och umgås. Och njuta av den spektakulära utsikten över stan från hotellets takterrass 60 meter upp! Varje dag passerar närmare resenärer Stockholms Central; per tåg, buss, pendeltåg, tunnelbana eller Arlanda Express. Under de närmaste åren räknar man med att antalet resenärer kommer att öka avsevärt. KORTARE AVSTÅND TILL CITY Tack vare nya ljusa gångvägar under jord kan nu vardagspendlarna se fram emot kortare avstånd till Stockholm City, oavsett vilket färdmedel man kommer med. En ny pendeltågsstation 2017 kommer också att knyta ihop pendeltågen med övriga kommunikationer på ett mycket smidigare sätt än idag. INTERNATIONELL MÖTESPLATS Den största vinsten med projektet blir dock att man skapar en i mötesplats för resenärer, hotellgäster och förbipasserande. Istället för att bara rusa vidare eller ägna sig åt tråkig väntan har man chansen att spendera tid i en lugn, ljus och avslappnad miljö. Äta en bit, slå sig ner med sin laptop i en soffa eller strosa runt i någon av butikerna. TAKTERRASS OVANFÖR RIDDARFJÄRDEN I hotell Scandic Continental, med entréer från Vasagatan och Klarabergsgatan, skapas flera sociala ytor. Barer, lounge, konferens ytor, kaféer, restauranger och inte minst en takterrass med vidunderlig utsikt över Riddarfjärden och stadens takåsar. Hotellet kommer också att kunna bjuda på 400 rum. Portarna slås upp CONTINENTAL LIVING I projektet ingår även 20 exklusiva lägenheter i storlekarna kvm. Alla tillgängliga från Hotel Continental, med balkong eller terrass mot Riddarfjärden och med tillgång till full hotellservice. Även lägenheterna kommer stå färdiga INCOORD TAR HELHETSGREPPET Totalt omfattar projektet kvm, fördelat på 19 våningar. Incoord har arbetat med projektet i alla dess olika skeden. Programutredningen startade 2011 och i skrivande stund pågår bygghandlingsprojektering för Strabag i en totalentreprenad. Projekteringen har varit mycket komplex. Utmaningen har framför allt legat i att klara av att riva befintligt hus, anlägga ny grund och uppföra ett nytt hus på en plats som är fylld av tunnlar. Gränsdragningen mot andra projekt och fastigheter är dessutom synnerligen invecklad. Incoord har projekterat belysning, kraftförsörjning och övrig elteknik för fastigheten. Företaget har också haft uppdrag åt Scandic att projektera teletekniska anläggningar och vissa elanläggningar. n 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 3XN/TENJIN/JERNHUSEN 5

6 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR SEX MALL OF SCANDINAVIA EUROPAS STÖRSTA GALLERIA MATKONSULT UNIBAIL-RODAMCO UNIBAIL-RODAMCO WINGÅRDHS/TOMORROW Galleria är egentligen lite för blygsamt. Internationell och skandinavisk handelsaktör är en mer rättvisande benämning på det nya storslagna projektet intill Friends Arena i Solna. Mall of Scandinavia blir en del av nya Arenastaden och visionen är att skapa ett skandinaviskt landmärke med en mix av mode, nöjen, design, sport och teknik. Projektet har varit en stor utmaning för Incoord med sin komplexitet och storlek, säger Sten Heidmark på Incoord. Mall of Scandinavia kommer att vara navet som det nya Solna kretsar kring. Att ersätta Råsundastadion av en ny nationalarena, Friends, var första steget för att skapa den helt nya framtidsinriktade stadsdelen Arena staden. FÖRSTA NYETABLERINGEN SEDAN 90-TALET I Stockholm har det under 2000-talet varit stort fokus på utveckling av befintliga shoppinggallerior och stormarknadsplatser. Mall of Scandinavia är den första verkliga nyetableringen i regionen sedan 90-talet. STÖRST I NORRA EUROPA Och nu gör man det med besked! Mall of Scandinavia kommer att bli Europas största galleria i totalt sju plan med 250 butiker, kvm butiksyta, ett brett utbud av restauranger, biografpalats och hela uppvärmda parkeringsplatser under tak. I anslutning till gallerian planeras även nya bostäder och kvm kontorsyta. Ett kongresscenter samt Quality Friends Hotel kommer också att ingå i helheten. MÅLGRUPP: 2,2 MILJONER SVENSKAR Så mycket som 2,2 miljoner personer kommer att ha mindre än en timmes resväg till gallerian. Men så är Mälardalen också Europas för närvarande snabbast växande region i hela Europa. Snabba påfarter till E4 och E18, nya Tvärbanan vid gallerian samt tunnelbana och pendeltågsstation bara några hundra meter bort ger tillsammans kommunikationer i toppklass. VATTEN, VIND, ELD OCH JORD Gallerian har utformats av Wingårdh Arkitekt kontor. Med inspiration från de fyra elementen; vatten, vind, eld och jord har arkitekterna skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med klassisk skandinavisk design. Organiskt formade stråk skapar intressanta mötesplatser och en inspirerande shoppingupplevelse. TUFF UTMANING FÖR INCOORD Totalentreprenör för projektet är PEAB. Första spad taget togs i januari 2012 och portarna beräknas slås upp hösten Det här är Incoords största projekt någonsin och en riktig tuff utmaning, säger Magnus Forshällen på Incoord. Sten Heidmark är den på Incoord som har arbetat med förstudien, och nu arbetar Sten och Magnus vidare med att färdigställa bygghandlingsprojekteringen. Det här projektet innehåller en hel del svårig heter som måste lösas; många våningar, många olika verksamheter samt begränsade utrymmen för installationer bland annat. Det handlar om en pågående process där estetiken värderas högt och förutsättningarna hela tiden förändras. Men Incoord jobbar för högtryck för att hitta de smartaste och bästa lösningarna. n 6

7 SJU INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR Skälen är flera, där patientsäker heten väger tungt. Med en patient per rum blir det betydligt lättare att säkerställa sjukhushygienen. Arbetsmiljöverkets krav på ytor, och även miljöhänsyn där energi och hantering av farligt avfall, är viktiga aspekter att förhålla sig till. FLER VÅRDPLATSER Tack vare ny akut avdelning och ny operationsavdelning ökar vårdplats erna från 510 till 562 och antalet psykiatriplatser från 128 till 150. Geria triken fasas däremot ut och förläggs till Sollentuna. NYA INSTALLATIONER Incoords programhandlingsarbete har i mycket handlat om att få till installa tioner som är anpassade för många olika funktioner - operationssalar, mottagningsrum, motionsrum för såväl patienter som personal, matsalar och caféer, omklädningsrum, utrymmen för dietistverksamhet, administrativa utrymmen, laboratorier, IT-utrymmen samt datauppkoppling för verksamheten och för patienterna. LOCUM MÄNNISKAN I CENTRUM PÅ NYA DANDERYDS SJUKHUS Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus och Europas största förlossningssjukhus. Nu byggs sjukhuset ut och om för att kunna möta kraven på modern sjukvård. Det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till projekteringsarbetet, säger Lars Huldt på Incoord. Bland annat patientsäkerhet, arbetsmiljökrav, miljökrav och krav på integritet. Danderyds sjukhus grundades redan 1922 och större delen av sjukhuset byggdes under 50- och 60-talen. Sedan dess har sjukhuset varit ett av landets största akutsjukhus som utvecklat många spetskompetenser. Tillsammans med privatägda BB Stockholm är Danderyd Europas största förlossningssjukhus. ENPATIENTRUM GRUNDEN FÖR PROJEKTET Åren har tagit ut sin rätt och i samband med att en ny operationsbyggnad uppförs på sjukhusområdet, kommer befintliga vårdavdelningar att renoveras. Grunden för hela projektet är att de flesta patienter ska ha eget rum med anslutande wc/dusch. En speciell utmaning har varit att få ordning på redundansen i de tekniska försörjningssystemen. När arbetet är slutfört kommer sjukhuset ha ett robust redundant försörjningssystem. MÄNNISKAN I CENTRUM Målet för nya Danderyds sjukhus är att vara ett högeffektivt modernt sjukhus där människan är i centrum. Arbetsvänliga utrymmen, integritet för patienterna, enkel orientering samt en till talande miljö med bra ljusinsläpp har varit ledord för arkitekterna. Incoord har ansvar för alla VVS-tekniska system i projektet inklusive att samordna miljöbyggnad, säger Lars Huldt. n WHITE ARKITEKTER HÅLLBARHETSSPALT LYSANDE FRAMTID! Vi på Incoord är alltid intresserade av att ligga i framkant. Därför passar vi nu på att be Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation, om en spaning gällande vad branschen bör ha koll på gällande solenergi. -Solenergi och solceller är en kraftigt växande marknad, då solen är den mest tillgängliga energikällan vi har. Som jag ser det är det några saker som blir extra viktiga för den fortsatta utvecklingen. Priset på tillverkning av solceller är fortfarande högt, men i takt med att efterfrågan på förnybar energi och möjligheten till lokal produktion ökar kommer priserna att fortsätta sjunka. Tyskland ligger främst i Europa när det gäller installerad solenergi per invånare. Här driver man på starkt för solceller, inte minst av säkerhetsskäl efter det som hände i Japan. Det är dock en myt att vi inte har tillräckligt med sol i Sverige för att kunna installera kostnadseffektiv solenergi. Politikerna är medvetna om att solen är framtidens energi och att deras beslut är viktigt för prisutvecklingen och stabiliteten på marknaden. Lagring av solenergi är en fortsatt utmaning och helt klart den svaga länken i dagsläget. Men vi har en hel del att vara stolta över när det gäller vad svenska innovationer har bidragit till i denna utveckling. IKEA säljer redan solpaneler i sina engelska varuhus med stor framgång. Dessutom installerar de solenergi på alla sina varuhus som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Elbilen Tesla har även bidragit till lagringsutvecklingen och tillverkaren lovar att dela med sig ännu mer av sin teknik för att driva på omställningen mot en mer hållbar framtid. Visualisering är en stor möjlighet. Att solpanelerna använts i rymden på sateliter tror jag påverkar mycket i dess utformning och futuristiska framtoning. Det finns många häftiga byggnader där solpanelerna har fått utgöra både energi- och designelement, vilket gör dem både funktionella och snygga. Att visa upp solpaneler eller solceller är en stark och synlig signal på att man har ett hållbart hus. Det absolut senaste i USA är att man har utvecklat solpaneler att lägga på vägarna. På så sätt producerar körbanorna energi och dessutom är de snöfria på vintern allt tack vare solens strålar och ihärdig teknikutveckling. n Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert på JCW Hållbar Kommunikation. Hon har över 24 års erfarenhet och är författare till nya boken Hyfsat Hållbar 2014 samt boken Klimatkoden Jessica tilldelades år 2010 utmärkelsen Årets Inspiratör av tidningen leva! FOTO: OLA GÄVERTH 7

8 INCOORD INFORMERAR OCH VENTILERAR ÅTTA NYA BIOTRONEN - FORSKARANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS NYHETER OMBYGGNAD AV HUNDSTALLET I ÅKESHOV Hundstallet är en ideell förening som drivs av Svenska Hundskyddsföreningen och startade redan Föreningen är helt beroende av donationer från allmänhet och näringsliv. Nu genomförs ett stort ombyggnadsprojekt där Incoord sköter hela installationsprojekteringen. Syftet är att man ska kunna ta emot hundar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året om. n Biotronen i Campus Alnarp i Skåne har länge varit ett mecka för internationella forskare inom klimatkontrollerade odlingsexperiment. Nu spänner Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bågen ännu högre och bygger en klimatsmart anläggning med teknik i absolut toppklass. Den här anläggningen säkerställer forskningen på bästa möjliga vis, säger Stefan Ängeby på Incoord. Veteranen Biotronen har tjänat den internationella forskarvärlden med sina 35 klimatkamrar ända sedan Men åren tar ut sin rätt och anläggningen var i behov av upprustning. I januari/ februari 2015 sätter Akademiska Hus första spad taget till en helt supermodern forskningsanläggning. MOTSVARAR KRAVEN FÖR FRAMTIDENS FORSKNING Den nya Biotronen kommer att vara försedd med 12 klimat kamrar, fyra dagljuskamrar, fyra odlingskamrar och fyra växthuskamrar, fördelade på kvm. Dessutom utrustas anläggningen med alla tänk bara faciliteter för att säker ställa att forskningen kan bedrivas på absolut toppnivå. Faktorer som temperatur, luftfuktighet, ljusnivå och luftomsättning kommer att kunna styras med betydligt större precision och förbättrar därmed förutsättningarna och driftsäkerheten för denna känsliga forskning. KLIMATSMART ANLÄGGNING Nya Biotronen kommer dessutom att vara en klimatsmart anläggning, där bland annat den värme som uppstår när de olika kamrarna kyls kan användas till andra delar av anläggningen samt intilliggande befintliga byggnader. Vidare kommer allt spillvatten att kokas innan det släpps ut via avancerade slussfunktioner. På så sätt slipper man att växtmaterial och pollen följer med ut i naturen. Incoord har arbetat i projektet från dess första skede med de VVS tekniska systemen tillsammans med SLU och håller nu på att färdigställa ett förfrågningsunderlag åt Akademiska Hus. n LINNÉUNIVERSITETET KALMAR Incoord har vunnit en upphandling utlyst av Linnéuniversitetet i Kalmar. Projektet innebär att bygga nya universitetslokaler vid Ölandshamnen. Den första etappen omfattar kvm och är ett Infuture-projekt där Incoord ansvarar för projektering av samtliga installationer. n HANINGETERASSEN BUSSTERMINAL Snart startar det stora centrumutvecklingsprojekt Haningeterassen vid Haninge Centrum. Totalt ska ca kvm uppföras, varav en ny bussterminal på kvm. Byggherre är SveaNor och Incoord har satt igång programarbetet för samtliga installationer i bussterminalprojektet. n KAROLINSKA HUDDINGE SveaNor har utvecklat ett projekt omfattande ca kvm vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, med fokus på utbildning, forskningsverksamhet och medicintekniskt näringsliv. Centralt i projektet är samverkan med Karolinska Sjukhuset. Nu startar TKV etapp 2 som är ett avancerat laboratoriehus på kvm för Karolinska Institutet. Incoord hanterar samtliga installationer i projektet. n SKEPPSBROHUSET I GÖTEBORG Det välkända huset på Lilla Badhusgatan ska genomgå en övergripande renovering och omvandlas till hotell och kontor på ca kvm. Den gamla fasaden skalas av intill pelare och bjälklag och ersätts med en ny glasfasad. Incoord utför projektering av samtliga el och teleanläggningar i fastigheten. n HUR? Hela den klack ne Principe vi för att samma l Som kom Med kno BILDERNA INSTALLATIONSKONSULT MED STARK MILJÖMISSION Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/konferens anläggningar, kontor och bostäder. LILLA BADHUSGATAN Tel FASADFÖRSLAG Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar.

EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder

EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NummeR 01-2013 30 Cradle år av framsteg to Cradle för bygger människa, en hållbar hus framtid och miljö I början av mars 1983 grundas Incoord.

Läs mer

BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA

BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER 01-2015 Sid 3 GAMMALT I CITY BLIR NYTT - HAYMARKET VID HÖTORGET Sid 5 BYGGKOMPLEX LYFTER BROMMA SUPERDATORN Sid 6 BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR,

Läs mer

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

El och värme. från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA El och värme från solen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan Lundström, Blue

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002 Lediga fastigheter och lokaler Nr 1 2002 Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Medföljer som bilaga i Dagens Industri februari 2002 Notiser Svårsålda NCClägenheter

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Det expansiva Stockholm

Det expansiva Stockholm ANNON Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNON Nr 4 APRIL 2008 tockholm Waterfront sätter tockholm på kartan tockholm tänker ge New York och Barcelona en match. I tockholms mest

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer