AlarmViewer Ett larmmottagningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AlarmViewer Ett larmmottagningsprogram"

Transkript

1 - AlarmViewer AlarmViewer Ett larmmottagningsprogram Installations och Användarmanual Version 1.1 1

2 Innehåll Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT VAD ÄR ALARMVIEWER? VILKA KAN HA ANVÄNDNING FÖR ALARMVIEWER? MANUALENS DISPOSITION INSTALLERA PROGRAMMET Nödvändiga systemkrav och utrustning Hårdvarulås Installera programmet Starta programmet Installerade kataloger och filer PROGRAMÖVERSIKT OPERATÖR BESKRIVNING AV FLIKAR Nya larm (Unacked.dat) Gamla larm (Acked.dat) Logg (yyyy-mm-dd.log) Debug (Debug.txt) ID-koder (IDCodes.skv) Karaktärer (Types.skv) HANDHAVANDE VID LARM Tysta varningsljud Larmåtgärd Kvittera larm Färdighanterade larm Sortera larm ANVÄNDNING AV MENY-VAL Arkiv Visa Redigera OLIKA TYPER AV LARMKODER LARMKODER OCH DESS UPPBYGGNAD Robofonkoder och övriga 8-ställiga koder Övriga, icke 8-ställiga larmkoder SMS och övriga larmkoder i klartext PRINT-strängar MOTTAGARENHETER RBM Specifika inställningar ROBOFONT1 (GOOGOLT1) Specifika inställningar GSM-MODUL SMS Specifika inställningar EGENSKAPER / MODIFIERINGAR Beskrivning av INI-filen Ljudfilshänvisning ställiga larmkoders uppbyggnad Språkfil Reserverade Koder, Karaktärer och Priosiffror Tidstämpling

3 6 PRAKTISKT EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING FÖRBERED FÖR MOTTAGNING AV LARM Larmmottagartyp och inställningar Karaktär och ID-kod Knyt larminformation till larmobjektet SKICKA OCH HANTERA ETT INKOMMET LARM Handhavande vid inkommet larm REFERENS A INSTÄLLNINGAR I INI-FIL SKICKA VIDARE LARM MED NIMBUS FAQ INSTÄLLNINGAR INI-filen ID-koder och Karaktärer

4 AlarmViewer 1 ALLMÄNT Inledande beskrivning av programmet, dess användningsfunktioner och manualens upplägg. 1.1 Vad är AlarmViewer? AlarmViewer är ett larmmottagningsprogram som kan ta emot larm från flera slags mottagare samtidigt, via datorns olika serieportar. Följande mottagare kan användas: RBM-600 RobofonT1 / GoogolT1 GSM-modul Via dessa mottagare så kan AlarmViewer ta emot och presentera en mängd olika protokoll. Bland dessa finns t.ex. de ofta förekommande Robofon-koderna och standardmässiga SMS-meddelanden. Till detta finns även möjlighet att ta emot mer produktspecifika protokoll som GoogolProtokollet. 1.2 Vilka kan ha användning för AlarmViewer? AlarmViewer är utvecklat för att ta emot larm och presentera dessa på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. Programmet är framför allt framtaget för installatörer, kommuner, förvaltningar, m.m., som vill kunna föra en central loggning av händelser från olika larmobjekt. Det kan även med fördel användas av jourfirmor och mindre larmcentraler som vill kunna ta emot flera olika typer av larm på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 1.3 Manualens disposition 4

5 1.4 Installera programmet AlarmViewer - Utgåva Nödvändiga systemkrav och utrustning Vi rekommenderar att programmet körs på en dator med Windows NT, 2000 eller XP för mest stabil drift. Fungerar även på Windows 95/ Hårdvarulås Alarm Viewer kräver att du installerar ett hårdvarulås av typen Rainbow Sentinel SuperPro på skrivar- eller USB-porten. Detta hårdvarulås medföljer vid leveransen av programmet. Vissa operativsystem (Windows NT 4) kräver att en drivrutin installeras för att hårdvarulåset skall fungera. Denna drivrutin finner du på Rainbow Technologies webbsida Hårdvarulåset som ansluts på skrivarporten tillåter att du installerar en skrivare efter hårdvarulåset Installera programmet Sätt i CD-skivan i CD-rom läsaren och kör filen install.exe. Programmet kommer att föreslå målkatalogen C:\Program\Alarm Viewer, men du kan givetvis välja en annan katalog om du så önskar. Vid installationen skapas automatiskt en genväg under startmenyn Starta programmet För att starta programmet används ikonen AlarmViewer som ligger under Startmenyn Program AlarmViewer Om hårdvarulåset ej är korrekt installerat eller saknas kommer nedanstående ruta upp. I annat fall startas programmet direkt. Demoläge Välj Ignorera för att köra programmet i demoläge. Programmet kommer då att kunna köras med full funktionalitet i 30 minuter. 5

6 AlarmViewer Installerade kataloger och filer Här beskrivs kortfattat vilka filer som installeras var. Du som inte skall administrera programmet kan gå direkt till avsnitt 2. Installationen sker normalt till katalogen C:\Program\Alarm Viewer KATALOGER FILER AlarmFiles Här lagras de larm som finns med i Nya larm Comments Här skapas filer som innehåller åtgärdsinformation kring varje larm Data Här lagras Nya Larm, Gamla Larm, ID-koder och Karaktärer Information Information som är knutet till en viss larmkod, t.ex. kontaktperson, adressuppgifter och liknande. LogFiles Loggfiler över vad som hänt sorterat på datum Sound Innehåller ljudfiler som kan användas i samband med att larm kommer in. AW_Lang.044 Engelsk språkfil AW_Lang.046 Svensk språkfil AlarmView.dll AlarmViewer.exe Programexekveringsfil används för att starta programmet AlarmView.ini Inställningsfil för att göra specifika inställningar för programmet St6unst.log Bör inte röras! Innehåller nödvändiga upplysningar för att kunna avinstallera programmet TIPS! Gör en kopia på INI-filen och lägg på ett säkert ställe innan Du börjar modifiera den. Det är lätt att tappa bort tidigare inställningar och kan vara bra att ha möjligheten att flytta tillbaka en fil med ursprungsinställningar. Alternativt rekommenderas att förändringar dokumenteras noggrant. 6

7 AlarmViewer - Utgåva PROGRAMÖVERSIKT OPERATÖR Efter uppsart av programmet finns den bild som operatören använder. Där finns även olika menyer flikar som tillsammans skapar hela programmets funktionalitet. Vilka flikar som ska visas kan antingen väljas under menyvalet Visa eller ställas in i inställningsfilen AlarmView.ini. 2.1 Beskrivning av flikar Under flikarna Nya larm och Gamla larm så kan du sortera larmen genom att klicka på de olika kolumnerna, antigen stigande (+) eller fallande (-) Nya larm (Unacked.dat) De senast inkomna larmen samlas under fliken Nya larm. (Undantaget de larm som har prioritet -1 (provlarm) som hamnar direkt under Gamla larm.) Om programmet är minimerat då ett nytt larm kommer in så lägger sig AlarmViewer automatiskt överst på skärmen. (Går att ställa in, se punkt 7) Tysta varningsljud Då ett nytt larm kommer in så aktiveras normalt ett varningsljud i datorns högtalare. Detta varningsljud tystas genom att klicka någonstans i fönstret för Nya larm eller genom att tycka F12. Om inget varningsljud spelas så beror detta förmodligen på att larmet har för låg prioritet eller att varningsljudet har stängts av helt i inställningsfilen AlarmView.ini. 7

8 AlarmViewer Åtgärda larm Om du högerklickar på ett larm så får du upp en ruta med objektsinformation samt möjlighet för åtgärdsnoteringar. Objektsinformationen (den övre delen) är endast editerbar från fliken ID-koder, se punkt Åtgärdsnoteringar gör du i den nedre delen. Dessa noteringar tidstämplas automatiskt och sparas sedan i en fil som är specifikt knuten till larmet. Kvittera larm Genom att dubbelklicka på raden för ett larm så kvitterar du larmet, det röda krysset ändrar då färg till grönt. Okvitterade larm markeras med ett rött kryss och kvitterade med ett grönt. Färdigbehandlade larm När du anser att ett larm är färdigbehandlat så rekommenderar vi att flytta över det till Gamla larm. Innan detta kan ske måste larmet först vara kvitterat, sedan kan du flytta det genom att ännu en gång dubbelklicka på det. Samtliga larm under Nya larm kan enkelt flyttas till Gamla larm genom att välja meny-valet Kvittera Alla under Arkiv -menyn eller trycka F9. 8

9 AlarmViewer - Utgåva 1.0 Larminformation För varje larm som kommer in presenteras alltid: datum och tid då larmet kom in, protokolltyp, och den larmkod eller larmtext som skickades från larmsändaren. Om larmkoden är 8-ställig delas den automatiskt upp i ID-kod, prioritet samt karaktär enligt de inställningar som är gjorda i inställningsfilen AlarmView.ini. ID-kod och karaktär kan översättas till objektsnamn och larmtyp i klartext om koderna har fördefinierats i programmet. Se punkt och F9 - kvitterar alla larm och flyttar även över dessa direkt till Gamla larm Enkelklick tystar varningsljudet Dubbelklick på aktivt larm kvitterar aktuellt larm Högerklicka gör en åtgärdskommentar för larmet Nytt dubbelklick flyttar över larmet till Gamla larm Gamla larm (Acked.dat) Här lagras larmhistoriken på de larm upp som redan är kvitterade och överförda från Nya larm. Antalet larm som loggas i denna lista är ställbart från ini-filens inställningar. 9

10 AlarmViewer Logg (yyyy-mm-dd.log) I loggen syns programmets händelser. Portar som öppnas och stängs, om programmet avslutas, när det startas och om det finns ett fungerande hårdvarulås, är några exempel på händelser som visas i loggen. Uppstår fel kan loggen ibland vara till hjälp för att hitta vad som orsakat felet Debug (Debug.txt) Beskriver all kommunikation som sker på serieportarna både in och ut. Avmarkera rutan för hex-kod för att se kommunikationen i klartext. Debug-listan används främst vid felsökning. Den rensas alltid då programmet avslutas, men kan sparas om så önskas. Det är då alltid den aktiva debuglistan som sparas i filen debug.txt (under mappen Data ). All tidigare information i filen skrivs över ID-koder (IDCodes.skv) ID-koder är den del av larmkoden som avslöjar vilket objekt som larmet kommer ifrån. Larmkoden börjar alltid med ID-koden. Antalet ID-kodsiffror är ställbart i inställningsfilen (AlarmView.ini). 10

11 AlarmViewer - Utgåva 1.0 Antalet siffror som ska upptas av ID-koden anges i ini-filen. I nuläget är det endast 8-ställiga koder (t.ex. Robofon) som kan delas upp med ID-kod, prioritet och larmkaraktär. Standard är att ID-koden upptas av fem tecken. Den sjätte siffran är prio och de två sista är larmkaraktärsiffror. Att lägga upp ett nytt objekt / ny ID-kod Välj ID-koder under menyn Redigera för att lägga upp en ny ID-kod / nytt objekt. Filen IDCodes.skv startas då Här anger du ID-kod, objektsnamn och eventuellt intervallet för Alivetest -koder (dessa koder beskrivs lite senare i manualen). Dessa data skall skiljas åt med ett semikolon. OBS! ID-koden är en systemkod och är därför upptagen! 11

12 AlarmViewer Koppla objektsinformation till ID-koden Genom att dubbelklicka på en specifik ID-kod kan objektsinformation kopplas till den ID-koden. Det skapas en textfil med det specifika larmets nummer som namn. Dubbelklicka på raden för det specifika larmet Ange kontaktinformation, åtgärdsplan eller annan valfri text knuten till objektet. Denna information kan operatören sedan nytta av genom att högerklicka på ett inkommet larm, se punkt Alivetest-funktion Då ID-koder redigeras kan även anges vilka objekt som ska rapportera in ett Alive -meddelande. Ett Alive -meddelande är en larmkod som skickas från objektet med jämna intervaller, detta för att testa att larmsändaren fungerar som den ska. Om detta meddelande inte kommer in automatiskt inom inställd tid så genererar programmet automatiskt ett fellarm. Detta tidsintervall ställer du in genom att välja ID-koder under menyn Redigera. Tidsintervallet anges i minuter efter objektsnamnet skilt med ett semikolon. 12

13 AlarmViewer - Utgåva 1.0 Ex. Här har vi ställt in ett provlarmsintervall på 100 minuter för objektet Olles mekaniska : Detta resulterar i att en räknare startar på det specifika objektet som räknar ner 100 minuter och förväntar sig en larmkod från Olles mekaniska inom det givna intervallet. En Alive räknare anger hur lång tid det är kvar innan tiden gått ut för provlarmsändningen. Så fort ett larm kommer in så återställs räknaren till ursprungsvärdet. Provlarmskoden ska ha karaktär 99 för att inte hamna under Nya larm. Dessa larm hamnar då direkt under fliken Gamla larm. Om en annan karaktär än 99 önskas så går detta att editera under fliken karaktärer. OBS! Du måste välja Uppdatera under menyn Redigera för att dina ändringar skall registreras av programmet. 13

14 AlarmViewer Karaktärer (Types.skv) Karaktärer anger larmets typ, t.ex. Pumplarm eller Inbrott samt dess prioritet. Att lägga upp en ny karaktär Genom att välja Karaktärer under menyn Redigera så kan du lägga upp nya karaktärer eller ändra på redan befintliga. Så här kan det se ut Följande uppgifter anges i nämnd ordning Karaktärskod (normalt 2 siffror), eventuell prio-siffra och karaktärstext. Det är viktigt att du skiljer de olika uppgifterna med ett semikolon! Prioritetssiffrans funktion Priosiffrans position i larmkoden är alltid mellan ID-koden och larmkaraktären. Priosiffrans huvudfunktion är att påkalla uppmärksamhet då ett viktigt larm kommer in genom att starta varningsljudet i högtalarna. På det sättet behöver inte datorn vara bemannad hela tiden utan det räcker om någon finns i närheten. Vilken prioritet på larm som skall aktivera varningsljudet i högtalarna ställs in i inställningsfilen AlarmView.ini. Prioritet -1 Om 1 anges under Prio för en viss karaktär så presenteras inte larmkoder med denna karaktär under Nya larm utan hamnar direkt under Gamla larm. Denna funktion är framförallt tänkt att användas för så kallade Alive -meddelanden, se punkt 2.1.5, men kan även användas för larm som endast skall loggas. På så vis stör man inte operatören med för denne oväsentliga larm. 14

15 AlarmViewer - Utgåva 1.0 Antalet karaktärstecken Antalet karaktärstecken bestäms i filen AlarmView.ini. Standard är två tecken karaktär och ett tecken prioritet. Vissa karaktärer är upptagna av systemfunktioner, se punkt Om en karaktärs prioritet anges i programmet så är den hårdkodad. Med det menar vi att det inte spelar någon roll vilken priosiffra som följer med sändarens larmkod, prioriteten tas i alla fall från inställningarna för aktuell karaktär. Anges ingen siffra är det den inkommande larmkodens prio-siffra som gäller! Om prio 1 knyts till en karaktär så presenteras inte larmkoder med denna karaktär under Nya larm utan hamnar direkt under Gamla larm. 15

16 AlarmViewer 2.2 Handhavande vid larm Tysta varningsljud Då ett nytt larm kommer in till AlarmViewer så kan ett varningsljud aktiveras i högtalarna. Detta kan tystas genom att klicka någonstans i fönstret under fliken Nya larm eller genom att trycka F Larmåtgärd Genom att högerklicka på ett larm så får du upp ett objektsfönster där du får upp objektsinformation så som objektsnamn, telefonnummer, nyckelposition mm och eventuellt en åtgärdsplan vid larm. Här kan du även notera eventuella åtgärder som du har gjort, t.ex. ringt objektets jourpersonal och meddelat att ett larm är utlöst Kvittera larm För att kvittera ett larm så dubbelklickar du på raden med det aktuella larmet. Genom att kvittera larmet så visar du att du har uppmärksammat larmet. Okvitterade larm är markerade med ett rött kryss och kvitterade med ett grönt Färdighanterade larm Färdighanterade larm bör flyttas till Gamla larm, detta gör du genom att dubbelklicka på larmet. Observera att larmet måste vara kvitterat innan du kan flytta det till Gamla larm. 16

17 AlarmViewer - Utgåva Sortera larm Genom att klicka på rubrikerna för respektive kolumn under Nya larm respektive Gamla larm sorteras dessa kolumner antingen stigande (+) eller fallande (-). Se även för handhavande vid nya larm 2.3 Användning av Meny-val Arkiv Under Arkiv finner du följande menyval. Kvittera alla: Flyttar samtliga larm i Nya larm till Gamla larm. Stäng av ljudsignal: Tystar varningsljudet som spelas då larm inkommer. Visa alltid sista larmet: Det senaste larmet ligger alltid synligt i listan. Avsluta: Avslutar programmet AlarmViewer Visa Visa anger vilka av användarflikarna som ska vara synliga för användaren. Vilka flikar som ska visas kan även bestämmas i inställningsfilen AlarmView.ini Redigera Med hjälp av Redigera kommer Du åt att skapa/ändra ID-koder och Karaktärer för att få specifika larmkoder som knyts till respektive objekt. Se punkt och för vidare information! 17

18 AlarmViewer 3 OLIKA TYPER AV LARMKODER 3.1 Larmkoder och dess uppbyggnad Robofonkoder och övriga 8-ställiga koder Hur ska en Robofonkod (8-ställig) byggas upp för att hanteras riktigt av programmet. Programmet tolkar det åtta-siffriga meddelandet i block där ID-kod, prioritet på larmet och larmtyp utgör de tre byggstenarna. För att larmkodens prioritetssiffra ska beaktas ska ingen priosiffra anges i Karaktärsinställningsfilen. Om det där anges en siffra är det den prioriteten som kommer att vara överordnad, se punkt I inställningsfilen AlarmView.ini bestäms dessa tre byggstenarnas längd och position. Inställningen gäller för alla åttaställiga larmkoder som kommer in. Exempel på protokoll med normalt åttaställiga koder är: Robofonkod, P100 och LA Övriga, icke 8-ställiga larmkoder Övriga protokoll (t.ex. Ademco ContactID) där larmkoden är 15 tecken lång översätts ej i huvudtaget av AlarmViewer! Dessa larmkoder presenteras helt utan objekts och karaktärsinformation, dock sker tidsstämpling och protokollspecifiering precis som vanligt. Om intresse finns kommer förmodligen även dessa protokoll att presenteras med samma information som de 8-ställiga koderna i en senare version av AlarmViewer. 18

19 AlarmViewer - Utgåva SMS och övriga larmkoder i klartext SMS-meddelanden kan skickas in antingen som rena texter eller med åtta inledande siffror som då bildar en larmkod. Om larmbeskedet inleds med åtta siffror kommer de att tolkas på samma sätt som andra åttaställiga larmkoder. Med andra ord så kan även dessa larmbesked knytas till för definierad objekts och karaktärsinformation. Hela larmbeskedet med klartext och eventuell larmkod visas helt oöversatt i kolumnen Larmkod PRINT-strängar En ansluten RobofonT1 kan skicka utskriftsträngar till AlarmViewer. Dessa används främst för att förmedla statusmeddelanden från RobofonT1-mottagaren, t.ex. telelinjestatus. PRINT-strängarna som programmeras in i RobofonT1 skall förses med ett starttecken och ett stopptecken för att programmet skall bry sig om dem. Starttecken: STX (02h) Stopptecken: ETX (03h) Prioritet för PRINT-strängar och larm med endast klartext bestäms i inställningsfilen AlarmView.ini. 19

20 AlarmViewer 4 MOTTAGARENHETER AlarmViewer har möjlighet att hantera upp till fyra samtidiga mottagare av tre olika typer. Dessa är RBM-600, RobofonT1 (GoogolT1) och GSMmodul. De GSM-moduler som vi har utprovat i nuläget är Siemens M20T och Wavecom WMOD RBM-600 RBM-600 är en larmmottagare, vilken hanterar ett stort antal protokoll och kan bestyckas med 1-28 inkommande telefonlinjer. Ansluts till en serieport. Observera att AlarmViewer endast kan uttolka ID-kod och Karaktär vid 8-ställiga larmkoder. Övriga koder som ej är 8-ställiga presenteras helt utan objektsinformation! Specifika inställningar Här visas hur ini-filen kan ställas in vid mottagartypen RBM-600. [Port_1] Port Types RS232=RS-232 Com-port TCPC=TCP Client TCPS=TCP Server NONE=Not used PortType=RS232 Description of port, if not used, the section name will be used PortDescription=RBM-600 0=Robofon (RBM600) 1=Googol (GoogolT1) 2=Text 3=GSM ProtocolType=0 COM-port number (for COM) or TCP port (for TCPS/TCPC) PortNumber=1 (eller 2,3 eller 4) 9600,n,8,1 (for COM) or remote IP address for (TCPC) PortSetting=300,o,7,1 (=300 baud, udda paritet, 7 databitar, 1 stoppbit) Set to 1 to use the timestamp from the originator, otherwise the timestamp will come from the PC clock TimeStampFromRBM=1 (eller 0) 20

21 AlarmViewer - Utgåva 1.0 The interval in seconds within we assumes that we will receive any valid telegram or a test telegram (only for RBM600 and GoogolT1) If set to -1, we don't expect any test telegrams TestTelegramInterval=60 (max antal sekunder mellan testtelegram vid uteblivet telegram inom tidsramen genererar programmet automatiskt ett larm för ej kontakt med RBM och vid ny kontakt ny kontakt med RBM ) 4.2 RobofonT1 (GoogolT1) En RobofonT1 kan anslutas direkt på en serieport och fungera som en mottagare. T1:an måste först programmeras med filen AlarmView.GT1 där protokolltyp måste ställas in. T1:an kan ta emot och presentera följande protokoll: Robofonkod och P100 eller GoogolProtokollet Specifika inställningar Här visas hur ini-filen kan ställas in vid mottagartypen RobofonT1. [Port_2] Port Types RS232=RS-232 Com-port TCPC=TCP Client TCPS=TCP Server NONE=Not used PortType=RS232 Description of port, if not used, the section name will be used PortDescription=RobofonT1 larmmottagare 0=Robofon (RBM600) 1=Googol (GoogolT1) 2=Text 3=GSM ProtocolType=1 COM-port number (for COM) or TCP port (for TCPS/TCPC) PortNumber=2 (eller 1, 3 eller 4) 9600,n,8,1 (for COM) or remote IP address for (TCPC) PortSetting=9600,n,8,1 (=9600 baud, ingen paritet, 8 databitar, 1 stoppbit) 0=None, 1 = Xon/Xoff, 2 = RTS/CTS, 3 = Both (for COM) HandShaking=0 Determines re-open attempts if port cannot be opened (seconds) ReopenInterval=60 21

22 AlarmViewer Determines the interval to set the GoogolT1 clock (if ProtocolType=1), the interval is in minutes Set to -1 to disable the function SetTimeInterval=1440 (Klockan ställs 1 ggr/per dygn) SetTimeInterval= 1440 (Ange tidsintervall i mínuter) Set to 1 to use the timestamp from the originator, otherwise the timestamp will come from the PC clock TimeStampFromRBM=1 The interval in seconds within we assumes that we will receive any valid telegram or a test telegram (only for RBM600 and GoogolT1) If set to -1, we don't expect any test telegrams TestTelegramInterval= 60 (max antal sekunder mellan testtelegram) 4.3 GSM-modul SMS Utprovade och fungerande GSM-moduler för anslutning till en serieport: Siemens M20T Wavecom WMOD Specifika inställningar Här visas hur ini-filen kan ställas in vid mottagartypen GSM-modul. [Port_3] Port Types RS232=RS-232 Com-port TCPC=TCP Client TCPS=TCP Server NONE=Not used PortType=RS232 Description of port, if not used, the section name will be used PortDescription=GSM M20T via RS-232 0=Robofon (RBM600) 1=Googol (GoogolT1) 2=Text 3=GSM ProtocolType=3 COM-port number (for COM) or TCP port (for TCPS/TCPC) PortNumber=3 (eller 1, 2 eller 4) 9600,n,8,1 (for COM) or remote IP address for (TCPC) PortSetting=9600,n,8,1 (=9600 baud, ingen paritet, 8 databitar, 1 stoppbit) 0=None, 1 = Xon/Xoff, 2 = RTS/CTS, 3 = Both (for COM) HandShaking=0 Determines re-open attempts if port cannot be opened (seconds) ReopenInterval=60 22

23 AlarmViewer - Utgåva 1.0 GSM-SMS Modem specific settings SMSCNumber= (Bör lämnas tomt! Centralnumret för SMS bör finnas på SIM-kortet..) PIN= #### (Aktuell PIN-kod för SIM-kortet! Glöm ej!!!) FO=17 Rör ej! VP=169 Rör ej! PID=0 Rör ej! DCS=240 Rör ej! CharSet= Rör ej! Interval used for SMS modem inits InitInterval=600 (hur ofta SMS-modulen ska ominitieras i minuter) Interval used for extra SMS polling (seconds) PollInterval= 600 (extra SMS-pollning på SIM-kortet var x:te sekund) 23

24 AlarmViewer 5 EGENSKAPER / MODIFIERINGAR Beskrivning av INI-filen Grundinställningar för AlarmViewer sker i filen AlarmView.ini, denna filen är belägen direkt under den katalog där programmet installerades, normalt C:\Program\Alarm Viewer. De vanligaste egenskaperna som kan behöva modifieras beskrivs här. Då du vill ändra någon av nedanstående inställningar så gör du det genom att öppna filen Alarm View.ini med ett enkelt textredigeringsprogram. Vi rekommenderar att du använder programmet Anteckningar.exe (eller om du har ett engelskspråkigt operativsystem, NOTEPAD.exe ). Sök efter programmet om du är osäker på var det ligger! Ljudfilshänvisning Om inget ljud spelas så är det troligen sökvägen till ljudfilen som inte är korrekt. Den hänvisas i filen AlarmView.ini. Se så att wav-filen som spelas vid larm verkligen ligger där sökvägen anger. Hur ljudet ska spelas upp kan också bestämmas genom att ange olika uppspelningsmöjligheter. 0 spela inte, 1 kort pip 2 spela filen en gång 3 spela kontinuerligt. 0=Don't play, 1 = Beep, 2 = Play file, 3 = Play file continous AlarmSound=3 AlarmSoundFile=C:\Program\Alarm Viewer\Sound\warning.wav 24

25 AlarmViewer - Utgåva ställiga larmkoders uppbyggnad För att larmkodens prioritetssiffra ska beaktas ska ingen priosiffra anges i Karaktärsinställningsfilen. Om det där anges en siffra är det den prioriteten som kommer att vara överordnad. En åttaställig larmkod kan anpassas med följande parametrar Längden på ID-kod (startposition och längd) Längden på Prioritetsordningen (startposition och längd) Längden på Karaktärssiffrorna (startposition och längd) Startposistion and length of the Id Code in the 8 byte message IdcodeFormat=1,5 Startposistion and length of the priority in the 8 byte message PrioFormat=6,1 Startposistion and length of the type in the message TypeFormat=7,2 Summan av längderna ska bli åtta och startpositionerna anpassas så att de inte överlappar varandra Språkfil Standard vid leverans är att AlarmViewer är på svenska. Det finns dock även med en engelskspråkig fil (AW_Lang.044). Inställningen för vilket språk som ska användas ligger i inställningsfilen: AlarmView.ini The language file that is used 046 = Sverige 044 = England Language= Reserverade Koder, Karaktärer och Priosiffror Följande ID-koder är reserverade som systemkoder Larm som skapats internt av programmet har denna ID-kod. Följande Karaktärer är reserverade för systemhändelser 97 Alivetest-larm har utteblivit från ett objekt 98 Kommunikationsfel med mottagaren RBM

26 AlarmViewer Tidstämpling Tidstämplingen kan göras antingen från datorns klocka eller mottagare om det är en RBM-600. Det går också att använda datorns klocka för att ställa klockan RobofonT1 (GoogolT1) som mottagare. I ini-filen går det att ställa in om valet att ställa klockan ska aktiveras/inaktiveras och med vilket intervall det ska göras. Determines the interval to set the RobofonT1 clock (if ProtocolType=1), the interval is in minutes Set to -1 to disable the function SetTimeInterval=1440 SetTimeInterval=1440 Set to 1 to use the timestamp from the originator, otherwise the timestamp will come from the PC clock TimeStampFromRBM=1 Vi rekommenderar att AlarmViewer ställer klockan då Du har en RobofonT1 som mottagare. 26

27 AlarmViewer - Utgåva 1.0 Ett övningsexempel Pannlarm hos Elektronikmannen AB Förbered för larmet Lägg upp ett nytt objekt med nödvändig info Lägg upp larmkaraktärer och ev. prioritet Ställ in eventuellt provlarms/alivetest-intervall Behandla larmet Hantera ett inkommet larm som operatör Kvittera och åtgärda larm Gör åtgärdsanteckningar Avsluta larmet då det är färdighanterat 27

28 AlarmViewer 6 PRAKTISKT EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING 6.1 Förbered för mottagning av larm Vi ska här i exemplet visa hur ett larm förbereds för att tas emot. Först ska vi bestämma ID-kod, Prio och Karaktär och sedan komplettera ID-koden med kontakt- och åtgärdsuppgifter. Men innan vi sätter igång med detta behöver det ju finnas något som kan ta emot larmen. Antag här att det sitter en RBM-600-mottagare på COMport 1. Inkopplingsanvisningen finns i manualen för respektive produkt. Förutsättningar: Kund: Elektronikmannen AB Typ av larm: Pannlarm temperaturlarm Larmåtgärd: Då larm går ska en operatör ringa upp Folke Folkesson på Elektronikmannen och meddela att larm gått i pannrummet. Prioritet: 1 Alivetest: För att veta så att larmsändaren lever ska den rapportera in ett provlarm en gång per vecka Larmmottagartyp och inställningar Vad behöver ställas in i inställningsfilen AlarmView.ini? Korrekta inställningar för en RBM-600 ställs in i ini-filen för den aktuella porten (COM1). För inställningar hänvisas till mottagarenheternas specifika inställningar, se punkt Karaktär och ID-kod LÄGG TILL EN NY ID-KOD Välj ID-koder under Redigera -menyn. Lägg in ID-kod, Objektsnamn och eventuellt Alivetestintervall (se punkt 2.1.5). 28

29 AlarmViewer - Utgåva 1.0 LÄGG TILL EN NY KARAKTÄR Välj Karaktärer under Redigera -menyn Lägg till Karaktärskod, Prioritet och Karaktärstext (se punkt 2.1.6) Knyt larminformation till larmobjektet Vilken information ytterligare finns att knyta till larmobjektet? Gå in på fliken ID-koder och dubbelklicka på ID-koden 10101, välj att skapa en ny text-fil knuten till den specifika koden. Skriv in önskad information Spara filen och välj att Uppdatera i Redigera-menyn 29

30 AlarmViewer.Vilket resulterar i ett färdigt objekt under ID-koder Nu är vi klara för att ta emot ett larm som kommer att bestå av larmkoden: Skicka och hantera ett inkommet larm *** LARM *** LARM *** LARM *** LARM *** LARM *** Pannan larmar och larmsändaren skickar iväg ett larm som är Larmet kommer in i AlarmViewer. Programmet och varningsljudet aktiveras (om det inte angivits att ljudet inte ska spelas upp). 30

31 AlarmViewer - Utgåva Handhavande vid inkommet larm TYSTA VARNINGSLJUDET Varningsljudet tystnar genom en av två åtgärder: Klicka på valfritt larm i Nya larm -listan Tryck F12 KOLLA OCH NOTERA ÅTGÄRD För att se vad som ska göras, högerklicka på larmet. Där kan utläsas vilka åtgärder som ska göras och eventuella åtgärder kan noteras i den nedre halvan av åtgärdsfönstret. KVITTERING OCH ÖVERFLYTT TILL GAMLA LARM Då åtgärd är klar och larmet uppfattat gör ett dubbelklick på larmet att larmindikatorn färgas grön. Ytterligare två snabba klick på larmet flyttar över larmet till fliken Gamla larm och förväntas vara helt avklarat. 31

32 AlarmViewer 7 REFERENS A INSTÄLLNINGAR I INI-FIL Här tar vi upp alla inställningar som går att göra i inställningsfilen AlarmView.ini. Om du är osäker på vilket program du ska använda för att ändra inställningar i filen eller inte vet var du ska hitta den, se punkt ANTAL DAGAR FÖR ATT BEHÅLLA LOGGFILEN Hur länge ska loggfilen behållas. En loggfil beskriver vad som hänt med programmet och hårdvara under ett dygn. Number of days to keep log file, set to -1 to never delete log files LogFileSavePeriod=30 ANTAL GAMLA LARM I GAMLA LARM Redan kvitterade och åtgärdade larm. Number of old alarms in the Acked Alarms view The list will be cleaned every hour Older Acked Alarms are available in the log files This parameter also determines the size of the SysLog and Debug list LogViewSize=200 MAXIMALA ANTALET NYA LARM Hur många larm ska finnas med under fliken Nya larm Max number of unacked alarms in the unacked alarm view MaxUnacked=20000 VISA ALARMVIEWER PÅ PROGRAMRADEN Avgör om programmet ska visas på aktivitetsraden eller i notifieringsarean. Set to 1 to show the AlarmViewer in the TaskBar (otherwise it will be in the notify area) ShowInTaskBar=0 POP-UP FUNKTION Ska programmet lägga sig längst fram och maximeras då nya larm kommer in? Set to 1 to indicate a new alarm by maximizing the window and set it flashing AlarmPopup=1 VARNINGSLJUD Sökvägen till varningsljudfilen samt hur eller om ljudfilen ska spelas upp 32

33 AlarmViewer - Utgåva 1.0 0=Don't play, 1 = Beep, 2 = Play file, 3 = Play file continous AlarmSound=3 AlarmSoundFile=C:\Program\Alarm Viewer\Sound\Warning.WAV PRIORITET FÖR VARNINGSLJUD Bestämmer vilken prio som ska göra så att varningsljud spelas upp. Determines the priority when to play sound/beep, set to -1 to play sound/beep for all incoming alarms SoundPrio=1 PRIORITET FÖR TEXTMEDDELANDEN Endast text ges en specifik prioritet Priority set to alarms that only contains a text, i.e no prio is sent DefaultPrio=1 ID / PRIORITET / MEDDELANDETYP Bestämmer uppbyggnaden av larmkoden som kommer in. Startpositioner och längd bestäms för ID-kod, Prioritet och Meddelandetyp (Karaktär) för 8-ställig kod. Startposistion and length of the Id Code in the 8 byte message IdcodeFormat=1,5 Startposistion and length of the priority in the 8 byte message PrioFormat=6,1 Startposistion and length of the type in the message TypeFormat=7,2 ANTAL RADER I DEBUGGEN Hur många rader ska finnas i Debuggen? Number of lines in the debug view DebugViewSize=200 SPRÅKFIL Engelsk- eller svenskspråkiga programmenyer och flikar. För att enkelt kunna ändra språket som används, så finns alla förekommande texter sparade i en språkresursfil. Dessa texter kan fritt översättas till andra språk och sparas om med ett nytt namn. Resursfilen består av t.ex. AW_Lang.046 där de sista siffrorna syftar till landsnumret. The language file that is used 046 = Sverige 044 = England Language=046 33

34 AlarmViewer VISA FLIKAR Bestämmer vilka flikar som ska vara synliga för användaren Show System Log tab ShowSysLog=1 Show Debug tab ShowDebug=1 Show Alarm Codes tab ShowAlarmCodes=0 Show ID Codes tab ShowIdCodes=1 Show Types tab ShowTypes=1 If debug codes should be in hex and of last row should always be visible Check_Debug_HexCode=1 Check_Debug_ShowLastRow=1 APPLIKATION FÖR EDITERING Den applikation som används för att redigera ID-koder, Karaktärer och Larminformation. Applikation used for translation edits EditApp=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE EditApp=notepad.exe TILLÅT EDITERING Ska Redigering av ID-koder och Karaktärer tillåtas? Om 0 väljs kommer inte Redigera-alternativet att finnas med på menyraden. Set to 1 to allow edit of types and IdCodes AllowEdit=1 ALIVETEST-FUNKTION Bestämmer hur Alive-test kollas av. Ska automatlarm utställas en gång eller ska det ske cykliskt? Behaviour, 0=Cyclic test (new alarm every period without alive message), 1 = One shot (alarm only when the period expires the first time) AliveTestBehaviour=0 Här ställer du in den felkod som skall skapas då en sändares Alivetest-kod inte har kommit i i tid. Felkoden som genereras då Alivetesten inte genomförts är alltså normalt XXXXXX97 där XXXXX är objektets ID-kod och karaktärens prioritet. The type (which is translated) used for Alive Test failures AliveTestType=97 34

35 AlarmViewer - Utgåva 1.0 KOMMUNIKATIONSFEL MOTTAGARE Om datorn tappar kontakt med någon av mottagartyperna RBM-600 och RobofonT1 så genererar programmet automatiskt den felkod som här kan ställas in. The alarmcode (which is translated) used for GoogolT1 watchdog trigger failures TestTelegramAlarmCode= VISA ALLTID SISTA RADEN I DEBUGGEN Här kan man ställa in att valet Visa alltid sita raden under debuggfliken skall vara ibockad som default. CheckDebug_ShowLastRow=1 NIMBUS-KOMPATIBILITET [Nimbus] The TCP/IP port that AlarmViewer use for Nimbus. Set to -1 to disable TCP/IP Port=14000 [ListView_Unacked] Column1= Column2= Column3= Column4= Column5= Column6= Column7= [ListView_Acked] Column1= Column2= Column3= Column4= Column5= Column6= Column7= [ListView_SysLog] Column1= Column2= Column3= [ListView_IDCodes] Column1= Column2= Column3= Column4= [ListView_Types] Column1= Column2= Column3=

36 AlarmViewer PORT 1 - INSTÄLLNINGAR Olika inställningar specifika för mottagare på serieporten. Den fungerar på samma sätt för samtliga fyra serieportar, men har olika parametrar. Exemplet nedan visar en port konfigurerad för en RobofonT1 som mottagare. Se punkt för vidare information. För larmmottagare på flera portar kopieras hela nedanstående paketet och modifieras för den aktuella mottagartypen. [Port_1] PORTTYP Port Types RS232=RS-232 Com-port TCPC=TCP Client TCPS=TCP Server NONE=Not used PortType=RS232 Här skall det stå RS232 i normala fall Description of port, if not used, the section name will be used PortDescription=GoogolT1 Här anger du namnet som mottagren skall benämnas med i loggen 0=Robofon (RBM600) 1=Googol (GoogolT1) 2=Text 3=GSM ProtocolType=1 Här anger du vilken typ av mottagare du har anslutit till aktuell port COM-port number (for COM) or TCP port (for TCPS/TCPC) PortNumber=1 Här anger du normalt vilken com-port som aktuell mottagare är ansluten till KOMMUNIKATION 9600,n,8,1 (for COM) or remote IP address for (TCPC) PortSetting=9600,n,8,1 Här anger du: Baudhastighet,paritet,antal bitar,antal stoppbitar 0=None, 1 = Xon/Xoff, 2 = RTS/CTS, 3 = Both (for COM) HandShaking=0 Skall normalt vara 0 Determines re-open attempts if port cannot be opened (seconds) ReopenInterval=60 Anger hur ofta programmet skall försöka öppna porten om den är upptagen 36

37 AlarmViewer - Utgåva 1.0 STÄLLA KLOCKAN Determines the interval to set the GoogolT1 clock (if ProtocolType=1), the interval is in minutes Set to -1 to disable the function SetTimeInterval=1440 SetTimeInterval=1440 intervallet för klockinställningen på en RobofonT1 i minuter Set to 1 to use the timestamp from the originator, otherwise the timestamp will come from the PC clock TimeStampFromRBM=1 Tid från mottagare / dator. Normalt 1 vid RBM-600, annars 0. TESTTELEGRAM The interval in seconds within we assumes that we will receive any valid telegram or a test telegram (only for RBM600 and GoogolT1) If set to -1, we don't expect any test telegrams TestTelegramInterval=60 Intervall för kommunikationstest mellan mottagare och dator, ej GSM GSM-MODUL GSM Modem specific settings SMSCNumber= Om SMS-centralnumret saknas på SIM-kortet kan du ange det här PIN= Viktigt! Här skall SIM-kortets PIN-kod anges! FO=17 VP=169 PID=0 DCS=240 CharSet= Interval used for SMS modem inits InitInterval=600 Initieringsintervall för GSM-modul Interval used for extra SMS polling (seconds) PollInterval=600 Intervall för extra SMS-pollning 37

38 AlarmViewer 8 SKICKA VIDARE LARM MED NIMBUS Om du inte nöjer dig med att ta emot larm utan även vill skicka vidare larm från AlarmViewer så kan du åstadkomma detta med programmet Nimbus. Nimbus tillhandahåller en metod för att vidarebefordra händelser i ett system till ett antal olika larmmottagare baserat på datum/tid och övriga villkor baserade på information från systemet. Med Nimbus så kan du skicka vidare larm som SMS till GSM-telefoner, Minicall Text och E-post meddelanden. Det går även att lägga till information och göra olika utskicksprofiler för olika larm. Kontakta din återförsäljare för vidare information. 38

39 AlarmViewer - Utgåva FAQ 9.1 Inställningar INI-filen Fråga: Jag får inget ljud fast programmet aktiveras då ett larm kommer in. Svar 1: Se så att sökvägen till ljudfilen verkligen är rätt inställd i filen AlarmView.ini Svar 2: Är det angivet att alla larm ska spela upp ljudfilen, eller är det endast prioriterade larm. Den inställningen går att göra i ini-filen. Var det i så fall ett högprioriterat larm som kom in? ID-koder och Karaktärer Fråga: Jag redigerar inställningar för ID-koder och Karaktärer men ändringarna syns ej under flikarna ID-koder och Karaktärer! Svar: Välj uppdatera under menyn Redigera. 39

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual.

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual. Ver: 2.01 SLCC Ver:2.02 Safeline Call Center SLCC Användarmanual. Innehållsförteckning Installera modem för fast telelinje... 3 Installera GSM-modem.....3 Installera mjukvaran på första datorn i systemet...4

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

AlarmViewer Manual (2007-10-24) AlarmViewer XT. Installations- och användarmanual. SLK Larmsystem AB www.slksys.com Sidan 1 av 77 version 1_3

AlarmViewer Manual (2007-10-24) AlarmViewer XT. Installations- och användarmanual. SLK Larmsystem AB www.slksys.com Sidan 1 av 77 version 1_3 AlarmViewer XT Installations- och användarmanual Sidan 1 av 77 version 1_3 INNEHÅLL 1 Introduktion... 7 2 Skillnader mellan olika versioner av AlarmViewer... 8 3 Installation - Program... 9 3.1 Systemkrav...

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Installation och bruksanvisning BLIS

Installation och bruksanvisning BLIS Installation och bruksanvisning BLIS Här följer en instruktion för hur man installerad BLIS samt hur man sätter upp programmet. Börja med att ställa in datorn enligt nedanstående. Inställningar i datorn:

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

BAS-Alarm Konfigurerings- och larmmottagningsprogramvara till BAS-SMS

BAS-Alarm Konfigurerings- och larmmottagningsprogramvara till BAS-SMS BAS-Alarm Konfigurerings- och larmmottagningsprogramvara till BAS-SMS Installation och användarmanual. Vers. 2.43_1 091123 Innehållsförteckning Installera mjukvaran 3 Inställning av programvaran 4 Installera

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för. Box 426, 201 24 Malmö, tel 040-35 86 00 www.beijer.se

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för. Box 426, 201 24 Malmö, tel 040-35 86 00 www.beijer.se Installationsguide Nimbus Alarm Server för Box 426, 201 24 Malmö, tel 040-35 86 00 www.beijer.se Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta installationsprogrammet, Setup.EXE.

Läs mer

Lathund för Thunderbird 0.8

Lathund för Thunderbird 0.8 Lathund för Thunderbird 0.8 1. Var hamnar breven och attachments? 2. Lägga in sin signatur 3. Hur man vidarebefordrar text som brödtext 4. Fetstil mm i brödtexten 5. Prioriteringsgrader på mail 6. Adressboken

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Instruktionsbok QR-7550

Instruktionsbok QR-7550 Instruktionsbok QR-7550 Stadiongatan 65 217 62 MALMÖ malmo@feroxkonsult.se www.feroxkonsult.se 08-52 50 93 50 Armaturvägen 3E 136 50 HANINGE stockholm@feroxkonsult.se Ferox Konsult AB Utgåva: 100111 Innehållsförteckning

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient 1 LZFA 701 3653 rev F(2009-02) Användarmanual för Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp, ACDG INNEHÅLL 1 VAD ÄR TELIA CENTREX AVANCERAD SVARSGRUPP...4

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok 2 Handbok. Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Du hitter

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer