Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Från norr till söder med hjärtat där du bor.

3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter Fonus 6 Medlemskommunikation 9 Årets aktiviteter Familjens jurist 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernens resultaträkning 14 Koncernens balansräkning 15 Koncernens kassaflödesanalys 16 s resultaträkning 17 s balansräkning 18 s kassaflödesanalys 19 Kommentarer och noter till redovisningen 20 Revisionsberättelse 29 Nyckeltal 31 Styrelse, revisorer och valberedning 32 Dagordning vid distriktsstämmorna och föreningsstämman 33 Fullmäktige till föreningsstämman 34 Bilaga mitten: Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang

4 Verksamhetsberättelse 2013 Koncernchefen har ordet Koncernchefen har ordet Fonus och dess omvärld Fonus är idag ett medvetet tjänsteföretag i tiden. Den hållbarhetsredovisning som utgör bilaga till denna verksamhetsberättelse berättar mer om det förbättringsarbete som gjorts, görs och planeras. Det är vår övertygelse att varje affärsdrivande verksamhet måste arbeta för en hållbar utveckling. Särskilt viktigt tycker vi att det är för en ekonomisk förening, som Fonus, som styrs av andra värderingar än enskilt vinstintresse. Genom hållbarhetsarbetet tar vi ett flerdimensionellt ansvar gentemot våra kunder, anställda och ägande organisationers medlemmar. Vårt engagemang i samhället och vår omvärld återspeglas i hållbarhetsarbetets tre ansvarsområden: socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Verksamhetsåret i sammanfattning Vår huvuduppgift är alltid att vinna kundernas förtroende och utföra de uppdrag vi får på bästa sätt. Som stöd för detta behöver vi moderna arbetsverktyg och en stor utmaning har varit den omfattande investering i ny IT-plattform som genomförts. Därmed kan vi övergå till att lösa behovet av nya affärssystem inom såväl begravning som juridik. Förnyelse av fordonsparken och begravningskontoren är andra viktiga insatsområden. Sedan 2010 har vi genom fastighetschef Hans Nymans goda insatser moderniserat ett hundratal Fonuskontor enligt nya framtidskonceptet och ersatt nästan hälften av våra drygt 200 fordon med nya. Fonus har dessutom etablerat ett nytt konceptkontor i den mångkulturella och växande stadsdelen Kista i nordvästra Stockholm. Inom dotterbolaget Momento AB förvärvades 2013 flera etablerade byråer och tidigt 2014 görs en spännande nyetablering i centrala Stockholm. Det kvalitetsförbättringsarbete som 2013 under ny ledning har genomförts i Fonus Industri, koncernens kistfabrik i Falköping, är ännu en viktig förbättring för ökad kundnöjdhet. Vi har också stärkt vår synlighet på marknaden med nya och bättre kunderbjudanden under marknadschef Peter Göranssons erfarna och kreativa ledning. Koncernens största dotterbolag Familjens jurist i Sverige AB har under det gångna året expanderats till att omsätta drygt 167 miljoner kronor och har nu fler än 200 anställda. En ny affärsplan för de kommande två åren har utarbetats i koordination med Fonus befintliga affärsplan som också gäller till Dotterbolagets vd Carl Georgsson berättar mer om detta viktiga affärsområde på sidan 10. Fonus AS i Norge har under 2013 implementerat ett nytt, egenutvecklat affärssystem som utgår från vem den avlidna var, så att begravningsuppdraget kan utformas mer personligt. Att byta ett arbetsverktyg av denna dignitet är tekniskt mycket omfattande, samtidigt som all utbildning måste förläggas utanför arbetstid. Det är en prestation av vår norska organisation med vd Marita Eikenes i spetsen att genomföra detta förbättringsarbete och samtidigt uppnå ett så positivt resultat för Dotterbolaget Fondkistan AB erbjuder begravningstjänster inom ett franchisekoncept kopplat till en stiftelse som 2014 ska dela ut kronor i stipendier till forskare vid svenska universitetssjukhus. Kompetensutveckling Under nästan hela 2013 har 19 utvalda medarbetare genomgått totalt 120 utbildningstimmar i åtta separata block och var och en blivit av Fonus Certifierad Begravningsentreprenör. Certifikatet styrker att medarbetaren behärskar yrkets alla delar och dessutom har tillägnat sig kunskap inom andra viktiga områden. Andra utbildningsgruppen certifieras i juni och en tredje skara utvalda påbörjar utbildningen senare under Denna storsatsning på kompetensutveckling under personalchef Eva Widéns utmärkta ledning, ger Fonus en spetsposition i svensk begravningsbransch. Parallellt görs många andra riktade utbildningsinsatser inom ramen för ett ständigt utvecklat utbildningsprogram för koncernens olika delar och dess medarbetare. 4

5 Koncernchefen har ordet Verksamhetsberättelse 2013 Vår huvuduppgift är alltid att vinna kundernas förtroende och utföra de uppdrag vi får på bästa sätt. Kunden i centrum med ny organisation Fonus svenska begravningsverksamhet har från februari 2014 en ny organisation och därmed lämnas tidigare modell med regioner och marknadsområden. Affärsområdeschef Eva Olsson leder nu två nya affärsutvecklare och elva distriktschefer för Fonus, samt cheferna för Momento och Fonus Industri. Målet med organisationsförändringen är en effektivare organisation och ett decentraliserat ledarskap. Därför har 112 duktiga medarbetare utnämnts till kontorschefer med budget-, kund- och personalansvar för ett eller flera lokala begravningskontor. När ansvar och befogenheter på ett förtroendefullt sätt flyttas närmare själva kundmötet, tror vi på ännu fler mycket nöjda kunder och medarbetare. Medlemsfrågor i fokus På föreningsstämman 2013 antogs nya stadgar för Fonus och dess förtroendevalda fick en ny arbetsordning att följa. Distriktsråd och styrelse väljs nu för ett år i taget utan ersättare. Distriktsråden ges ökat ansvar för sin budget och större möjligheter att få bidrag till aktiviteter riktade mot medlemsorganisationerna och deras medlemmar. Under 2013 påbörjades arbetet med att upphandla ett helt nytt medlemssystem, som är tänkt att tas i bruk under andra halvan av Det kommer att ge Fonus ägarorganisationer, förtroendevalda och medarbetare bättre insyn och överblick över medlemskap, andelar, ombud och kontaktuppgifter samt underlätta kommunikationen och öka inflytandet. För att förbereda övergången till ett nytt system har Fonus börjat komplettera adressuppgifter med bland annat organisationsnummer. Genom Madeleine Sparre som ansvarar för vår medlemskommunikation, arbetar vi aktivt för att intressera fler idrottsorganisationer, kulturföreningar, naturskyddsorganisationer, invandrarföreningar och patientorganisationer för ett medlemskap i Fonus, ekonomisk förening. Stabil plattform för framtiden Koncernen har idag en mycket stark ekonomisk ställning och är väl positionerad för framtiden. Den långsiktiga betalningsförmågan är mycket god med en soliditet på 66,3 %. När jag 2009 första gången skrev i Fonus verksamhetsberättelse hade jag just påbörjat mitt uppdrag att vända och stabilisera koncernens då mycket kritiska ekonomiska ställning. Under fem hela verksamhetsår har jag haft förtroendet att leda koncernen genom stormens öga och bortom all fara. Tillsammans har vi under dessa fem år med positivt ekonomiskt utfall byggt upp det fria egna kapitalet från 10 miljoner 2008 till 155 miljoner Med denna solida ekonomiska plattform lagd, kommer jag vid halvårsskiftet att tacka för mig. Årets fullmatade aktivitetsplaner gör det nu möjligt att ta nästa steg i utvecklingstrappan och jag önskar allt gott för framtiden. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

6 Verksamhetsberättelse 2013 Kooperationens år 2013 Ett urval av årets aktiviteter Delaktighet ger motiverade medarbetare Ett företag som inte utvecklas, stagnerar och det är ett tillstånd som inget företag vill hamna i. Vi har därför ett ständigt pågående utvecklingsarbete, både med våra medarbetare och med våra produkter. Allt vi gör ska i slutändan gynna våra kunder. Vi har introducerat en helt ny produkt på marknaden VitaStenar som vi som enda begravningsbyrå kan erbjuda våra kunder. Bakom kulisserna pågår ett ständigt förbättringsarbete som ska underlätta arbetet för våra medarbetare i mötet med våra kunder. Under året har vi ändrat i vår befintliga organisation. Vi har plattat ut den och delegerat ut ansvar och befogenheter till våra nya kontorschefer. Vi tror på att delaktighet och påverkan föder motivation hos våra medarbetare vilket i sin tur gynnar våra kunder. Kreativa förslag och förbättringar ska komma via våra medarbetare och kunder och sedan spridas vidare till övriga i organisationen. Målet är att vara en lärande organisation som tar hjälp och inspirerar varandra. Som ett led i att stärka den interna kompetensen så startade vi upp vår nya interna utbildning den 28 januari, som heter Certifierad Begravningsentreprenör, och avslutades den 10 december. Under hela året har vi genomfört minneskonserter runt om i landet. Vi bjuder in de kunder som har valt oss under det senaste året och ger dem möjlighet att under en kväll njuta av vacker musik och en stämningsfull stund till minne av en nära anhörig. På en del orter har intresset varit så stort att även besökare utan anknytning till Fonus har kommit. I Helsingborg hade vi över 850 besökare. Mässdeltagande Fonus och Familjens jurist medverkade på Seniormässan och delade ut Vita Arkivet, höll föredrag och svarade på frågor. En mycket lyckad tillställning med uppemot besökare under mässans tre dagar. Försäkringsansvarig Stefan Persson ger goda råd. Invigning av Fonus i Kista Sedan 2010 har vi en plan för våra kommande framtidskontor. I dagsläget har vi gjort om nästan 100 kontor ute i landet och det arbetet fortsätter tills vi är klara. Fonus i Kista arbetar över personer och går varje dag förbi vårt nyöppnade kontor, som ligger granne med Kista galleria. Nicklas Ohlson, som är kontorschef, hade sitt första kundbesök på onsdagen innan invigningen. Vd Mats Liste och distriktschef Marie Wahlström inviger. MInneskonserter Under 2013 har ett antal minneskonserter hållits runt om i landet. 6

7 Kooperationens år 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Fonus lanserar som första begravningsbyrå i världen konceptet VitaStenar. Gravstenar gjorda i ett helt nytt och lättare material som öppnar upp för unik design, enkel skötsel och säkrare kyrkogårdar. Vita Arkivet Vita Arkivet online har fått en ny plattform med stöd för snabbare och säkrare rutiner. Nya Vita Arkivet online är uppskattat av både kunder och medarbetare, och vi har redan märkt en betydande ökning av registreringar. Nya skyltar Fonus nya skyltprofil avspeglar den tidigare lagda grafiska profilen. Skyltningen ska kännas modern, luftig och ljus. Formen på skyltarnas djup tar upp bågarna i logotypen. Lysdioder är underhållsfria och förbrukar mindre än 30 % av de tidigare skyltarnas energiåtgång. Till skillnad mot lysrör och neon innehåller lysdioder inget kvicksilver och är helt återvinningsbara vilket är en stor miljövinst. Det har blivit enklare att skapa ett konto, och det är nu även möjligt för personer med svenskt personnummer bosatta utanför Sverige att registrera sig. Att kundrådgivarna har direkt åtkomst till onlinekontona innebär snabbare service till kunderna. De som inte har tillgång till dator kan kundrådgivarna hjälpa med att fylla i ett konto direkt på kontoret. Automatiserade utskick direkt till dödsboet tillåter anhöriga att snabbt få vetskap om att det finns ett Vita Arkivet. Certifierad Begravningsentreprenör Bakgrund Då det i nuläget inte finns någon yrkesutbildning för begravningsentreprenörer har Fonus tagit fram ett utbildningsprogram som intresserade och duktiga medarbetare blir nominerade till. Första teamet började sin utbildning i januari Programmet löper under ett års tid. Lärarna är delvis våra egna specialister men vi anlitar också externa experter inom olika ämnesområden. Innehåll Utbildningsprogrammet består av begravningskunskap, psykologi, etik, livsåskådning, lagar och förordningar, kundsamtalet i en försäljningssituation, service och bemötande, ergonomi, Fonus produkter och tjänster, ekonomi, marknadsföring och omfattar totalt 120 utbildningstimmar. Målsättning Målsättning med utbildningsprogrammet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper inom alla delar som ingår i yrket med speciellt fokus på kundernas uttalade och outtalade önskemål. Respekt för de avlidna samt hänsyn och omtanke om de efterlevande är den grund som programmet vilar på. Vår ambition är att utbildningsprogrammet ska resultera i ännu fler nöjda kunder. Kunskap tillsammans med kundernas uppskattning skapar stolta medarbetare, stolta både över sig själva och över företaget. Första gruppen certifierades den 10 december. 7

8 Verksamhetsberättelse 2013 Årets aktiviteter Fonus Våga prata om döden TexT: Claes Åkeson FoTon på eva: gustaf waesterberg. Hon är kvinnan som tidigare i livet hade skrattat högt och sagt No way! om någon hade sagt till henne att hon skulle jobba med döden och med begravningar. Idag är det just det hon arbetar med. Hon är chef för 470 medarbetare på Fonus som arrangerar ca begravningar per år. Möt Eva Olsson som absolut inte är rädd för att säga att hon faktiskt har roligt på jobbet, trots att arbetet handlar om döden. Jag har en väldigt positiv inställning till det mesta och egentligen spelar det ingen roll hur stort problem jag ställs inför. Jag vägrar fastna. Jag vill hitta en lösning. Givetvis har även jag gått på smällar både i arbetet och privat, till exempel att anhöriga gått bort, men jag brukar alltid hitta en inre styrka och fokusera på det positiva. Hur skulle du beskriva din ledarstil? Jag har nog en ganska mjuk ledarstil. Jag har inget behov av att stå i centrum och hävda mig, utan är egentligen ganska blyg. Jag tycker att det är viktigare att utveckla och visa upp mina medarbetare. En bra chef ska vara lyhörd, kommunikativ och ödmjuk, men aldrig rädd att fatta beslut. Artikel i M-magasin M-magasin är en tidning som främst riktar sig till kvinnor 50-plus. Under hösten hade de flera intressanta artiklar under temat Stora Begravningsmanualen, Något att hålla sig i när sorgen drabbar. Fonus hade förmånen att via en intervju med divisionschef Eva Olsson vara en del av detta reportage. För att läsa hela artikeln med Eva, scanna in QR-koden nedan. Får du verkligen säga att du har roligt på jobbet? Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Man måste naturligtvis skilja på ett möte med våra kunder och på den övriga tiden. I vårt möte med kund är det trygghet, värme och omtänksamhet som gäller. Mellan alla kundkontakter är det avgörande att få ha roligt och skratta. Inte minst med tanke på hur mycket sorg vi möter. Man märker direkt i mötet med Eva att det finns ett extremt driv. En känsla av att ingenting sitter fast. Allt ska lösas bara. Allt ordnar sig bara man har fokus på kund och medarbetare. Hon vill förändra och förbättra mycket. Inte minst vår inställning till döden. 8

9 Medlemskommunikation Verksamhetsberättelse 2013 Medlemskommunikation En förening till nytta för medlemmarna Tillsammans äger omkring föreningar runt om i Sverige Fonus. Bland dem finns bostadsrättsföreningar, pensionärsorganisationer, fackföreningar, konsumentföreningar och andra organisationer. Fonus ägarorganisation är indelad i 41 distrikt. Distriktsråd med engagerade förtroendevalda utgör en viktig länk mellan ägarföreningarna och deras medlemmar, respektive Fonus affärsorganisation. Distriktsråden arrangerar höstmöten och distriktsstämmor och olika lokala aktiviteter, ofta tillsammans med det lokala Fonuskontoret. Det kan vara konserter, föreläsningar, studiebesök eller deltagande på torgdagar, utställningar eller mässor. Allt för att öka kännedomen om Fonus och vad föreningen står för. Ägarorganisationerna får ränta på sin insats och har möjlighet att påverka Fonus genom aktivt engagemang och genom att lämna konkreta förslag i form av motioner. Motionerna behandlas på höstmötena i distrikten och på föreningsstämman. Ägarorganisationerna kan dessutom erbjuda sina medlemmar olika rabatter och förmåner hos både Fonus och Familjens jurist. Föreningsstämman hölls den 22 maj 2013 på Norra Latin i Stockholm. Madeleine Sparre - Medlemskommunikation Fonus meddelar Under senhösten relanserades Fonus informationsbrev, som skickas ut med e-post. Nu heter det Fonus meddelar och utkommer varannan månad. Nytt medlemssystem på gång Ett nytt medlemssystem kommer att implementeras under Det ska ge ökad överblick för både medlemmar, distriktsråd och Fonus medarbetare. När systemet är intrimmat och försett med uppdaterade kontaktuppgifter, kommer det att ge bättre möjligheter att nå ut till och ha en dialog med ägarföreningarna och deras medlemmar. 9

10 Verksamhetsberättelse 2013 Årets aktiviteter Familjens jurist Året i korthet Carl Georgsson, vd Familjens jurist Sveriges största juridiska byrå inom familjejuridik med 200 specialister på 33 egna kontor. Positiv utveckling Under året har verksamheten i Familjens jurist i Sverige AB utvecklats mycket positivt. Antalet anställda passerade 200 samtidigt som viktiga nyckeltal som debiteringsgrad och antal nya uppdrag steg. Att bolagets varumärke står starkt har bekräftats i samband med årets rekryteringar, då vi haft många och mycket kvalificerade sökande. Familjens jurists årliga stipendier för bästa uppsatser inom familjerätten delades ut till fem mycket duktiga juriststudenter. Samarbetet inom koncernen har varit fortsatt gott i förhållande till gemensamma staber och begravningsverksamheten i Fonus. Tydligare mervärden i samband med avveckling av dödsbon har införts, som kostnadsfri försäkring för dödsbon och prisgaranti. Under året har flera föreläsningar för organisationer genomförts ute i landet och även ett flertal mässbesök. Det internationella arbetet har förstärkts genom fokus på internationell privaträtt och genom ett nystartat nätverk med utvalda utländska samarbetspartners, Familjens jurist Preferred Partnership. Stipendiater från vänster: Maria Hamberg, Umeå. Fredrik Berglund, Uppsala. Lovisa Lövstrand, Lund. Lina Eriksson, Stockholm. Sophia Bertilson, Göteborg. Advokat och jurymedlem, Örjan Teleman. Professor och jurymedlem Johanna Schiratzki. Professor och jurymedlem Mårten Schultz. Familjens jurists stipendium för bästa uppsats inom familjerättens område Familjens jurists stipendium 2013 om kr vardera delades i april ut till fem stipendiater. Bidragen har utsetts av en prominent jury bestående av professor Johanna Schiratzki, professor Mårten Schultz och advokat Örjan Teleman. Stipendiaterna som hade nominerats från de juridiska fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund hade samtliga ett barnrättsligt tema i år. Vid stipendieceremonin, där juryn höll uppskattade föreläsningar, deltog även stipendiaternas handledare och familjerättsliga forskare från Danmark. Familjens jurist på Pride Mitt i sommarens värmebölja medverkade Familjens jurist på Pridefestivalen i Stockholm. Med nya par- och familjekonstellationer uppkommer också nya juridiska frågor. Med en välbesökt föreläsning och tält i Pride Park hjälpte vi till att räta ut många frågetecken inom familjerätt. Internationell juridisk rådgivning Behovet av juridisk rådgivning inom internationell privaträtt, till exempel när det finns egendom eller familjekonstellationer delvis utanför Sverige, ökar stadigt. Utöver kompetensutveckling inom området har arbetet stärkts genom inrättandet av en särskild kompetensenhet placerad på Globenkontoret. Denna enhet kan stödja övriga delar av verksamheten med specialistkunskaper och även själva handlägga ärenden. Vi har även påbörjat uppbyggandet av ett internationellt nätverk av utvalda jurist- och advokatbyråer. Medlemmarna betecknas som Familjens jurist Preferred Partner. Först ut var advokatfirman Wallin & Partners i Spanien. 10

11 Verksamhetsberättelse

12 Verksamhetsberättelse 2013 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fonus, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2013 för moderföreningen och koncernen. Beloppen inom parentes avser år Övergripande mål Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Sverige och Norge. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse egen tillverkningsindustri samt verksamhet inom den ekonomiska familjerätten. Fonus-koncernen har ca 670 medarbetare och omsätter drygt 850 Mkr fördelat på ca 250 kontor och ombud. Affärsidé: Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom Begravning och Juridik. Organisation och verksamhet Koncernen är organiserad i en svensk moderförening: Fonus, ekonomisk förening, med helägda dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB, helägda dotterbolagskoncernen Begravningsbyrå Momento AB, helägda dotterbolaget Fondkistan AB och helägda dotterbolagskoncernen i Norge, Fonus AS. Den svenska affärsverksamheten i moderföreningen är organiserad i en linje-stabsorganisation med fyra centrala staber: Ekonomi/ IT, Marknad, Personal och Fastighet. Begravningsverksamhetens linjechefer har 2013 haft operativt ansvar för samtliga enheter, även de som juridiskt tillhör Momento och Fondkistan. Juridiken bedrivs i sin helhet genom dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB som anlitar Fonus staber. Båda verksamhetsgrenarna var 2013 geografiskt indelade i regioner. Regionchefer inom Begravning rapporterade till divisionschefen och inom Juridik till vd Familjens jurist i Sverige AB. För koncernens samordning och service finns fyra centrala staber och en avdelning för medlemskommunikation. Fonus Industri tillverkar kistor och urnor. I februari 2014 genomförs en organisationsförändring för begravningsdivisionen som blir Affärsområde Begravning och indelas i 11 distrikt istället för 5 regioner och 19 marknadsområden. Momento-byråerna flyttas organisatoriskt ut från distrikten och får en egen operativ chef. De 11 distriktscheferna, Momentochefen och chefen för Fonus Industri utgör tillsammans med två affärsutvecklare, en för Nord och en för Syd, AO-chefens operativa chefsgrupp. Organisationsförändringens strukturella kostnader om 3,3 Mkr har i sin helhet tagits I början av 2013 decentraliserades ledarskapet inom Region Stockholm och 24 kontorschefer tillsattes. Utfallet av detta var så gott, att beslut 2013 togs att utnämna kontorschefer över hela landet med start 1 februari Nära ägare Antalet medlemmar vid räkenskapsårets utgång uppgår till (2 452), varvid stor del av minskningen är att hänföra till organisatoriska förändringar bland medlemsorganisationerna. Antal vid räkenskapsårets början antal tillkomna +33 antal sammanslagningar -33 antal avgångna -28 Antal vid årets utgång Väsentliga händelser Fonus-koncernen redovisar för verksamhetsåret 2013 ett positivt resultat efter finansiella poster om 23,2 Mkr (32,4 Mkr), motsvarande 2,7 % av omsättningen (3,9 %). Årets positiva resultat förstärker den finansiella ställningen och medför att eget kapital i koncernen för 2013 ökar med Kkr till Kkr. Under 2013 har väsentliga investeringar och andra framtidsinriktade satsningar gjorts i verksamheten som sammanlagt för koncernen uppgick till 23 Mkr (28,3 Mkr), varav 6 Mkr är hänförigt till kostnadsförda ombyggnader i främmande fastigheter och 3 Mkr i kostnadsförda datakostnader. Av årets stora satsningar framhålls särskilt att 35 begravningskontor moderniserats enligt Fonus framtidskoncept, av vilka två är nyetableringar och fem omlokaliseringar. Investeringar i ny ITplattform och migrering till nya system har genomförts enligt plan. Fonus största dotterbolag, Familjens jurist i Sverige AB, fortsatte 2013 att utvecklas, trots en mindre nedgång i antalet bouppteckningsuppdrag. Såväl omsättning som resultat steg jämfört med föregående år och antalet anställda överstiger nu 200. Värdefulla kunderbjudanden som prisgaranti och kostnadsfri försäkring i bouppteckningsuppdrag implementerades. Fonus AS i Norge har en fortsatt positiv utveckling och når 2013 ett resultat som väl motsvarar ägardirektiven. De senaste årens goda utfall i Norge har i år möjliggjort en aktieutdelning till Fonus, ekonomisk förening om Kkr. Momento AB och Fondkistan AB har 2013 negativa avvikelser från förväntat resultat, vilket adresseras i ny organisation Uppdragsvolymer Antalet begravningar inom koncernen uppgick till (26 585). Marknadsandelen i Sverige är i stort sett samma som året innan medan antal avlidna i landet har minskat till (91 938). Därav följande uppdragsnedgång kompenseras genom förvärv. I den svenska verksamheten uppgick antalet gravstensorder till (7 114) och antalet juridiska ärenden till (22 060). Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 3,2 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till Kkr (65 697). s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ). Genom att fokusera på kundens behov har snittintäkt per uppdrag ökats, medan arvodet under större delen av 2013 legat kvar på 2011 års nivå i enlighet med Fonus prisåterhållande samhällsuppdrag. Beslutade framtidsinriktade satsningar genomfördes i stort sett enligt plan, med starkt finansnetto som stöd. Oväntat låg uppdragsvolym i fjärde kvartalet påverkade årets resultat. Koncernens rörelseresultat uppgick till Kkr (21 935). Resultatet i Familjens jurist i Sverige AB och Fonus AS i Norge var positivt, men nådde inte upp till budget. Resultatet i Momento AB och Fondkistan AB var svagt. Resultatet från finansiella poster uppgick till Kkr (10 445). Koncernens resultat före skatt uppgick till Kkr (32 280). Årets resultat efter skatt blev Kkr (26 222). s resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (19 002) motsvarande 2,5 % av omsättningen (3,1 %). Kassaflöde och finansiering Koncernens kassaflöde från rörelsen före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till Kkr (37 077). Kassaflödet från rörelsen 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 förändrades med Kkr till Kkr (17 770). Likvida medel - exklusive kortfristiga placeringar - har för koncernen under året ökat med Kkr till Kkr. Eget kapital uppgick vid årets utgång till Kkr ( Kkr). s egna kapital uppgick vid årets utgång till Kkr exklusive obeskattade reserver och eget fritt kapital ökade med Kkr till Kkr. Kvalitets- och miljöledning Verksamheten inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2008 inom områdena: Försäkring, Begravning och Sten. Därutöver är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster. Certifikaten har utfärdats av ett särskilt certifieringsorgan Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA, Sverige AB) som är ackrediterat av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Fonus Industri i Falköping är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken. Fonus har valt ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO som redovisningsmetod. Certifikatet gäller tillverkning av kistor, urnor samt övriga produkter för begravningsverksamhet. Utsikter inför 2014 Med ny organisation inom AO Begravning och Familjens jurists ökade omsättningstakt har 2014 stor potential att öka såväl omsättning som resultat. Vår stora utbildningssatsning på Certifierad Begravningsentreprenör och Ny som chef samt ett i övrigt breddat och vässat utbildningsprogram ger möjlighet till bättre förutsättningar än tidigare för våra medarbetare. Vi fortsätter att koppla ökad kompetensoch ansvarsnivå till riktade lönesatsningar och närmar oss stadigt visionsmålet för Stora investeringar i informationsteknologi görs. Ny IT-plattform är nu på plats och moderniseringen av affärssystemen påbörjad. Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang har under 2013 fokuserats ytterligare. Läs mer om detta i Hållbarhetsbilagan där vi exempelvis framhåller att transporterna har minskats enligt avtal om klimatkompensation och att elförbrukningen nu är vindkraftsproducerad. NYCKELTAL Koncernen (Mkr) Omsättning Eget kapital Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning exkl. klientmedel Balansomslutning Soliditet i % 66,3 67,2 65,1 61,6 55,0 Vinstmarginal i % 2,7 3,9 5,2 7,3 4,1 Avkastning på eget kapital i % 8,2 12,1 17,4 29,4 20,6 (Mkr) Omsättning Eget kapital (inkl. obeskattade reserver, - skatt) Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet i % 74,3 74,9 73,4 63,1 57,7 Vinstmarginal i % 2,5 3,1 8,3 7,7 4,3 Avkastning på eget kapital i % 5,6 7,0 23,2 27,9 22,0 Definition för beräkning av nyckeltal Soliditeten beräknas som summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver efter avdrag för latent skatt, i procent av balansomslutning (exkl. klientmedel). Vinstmarginal beräknas som resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Avkastning på eget kapital beräknas som resultat efter finansiella poster i procent av redovisat eget kapital. Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till Kkr ( ). Styrelsen och verkställande direktören föreslår ordinarie föreningsstämma att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst ,22 Årets resultat , ,58 disponeras enligt följande: - utdelning 5 % på medlemsinsatser ,15 - till bundna reserver ,87 - i ny räkning balanseras , ,58 Koncernens och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar. 13

14 Verksamhetsberättelse 2013 Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Belopp i Kkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar materiella och imm. anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Koncernens balansräkning Verksamhetsberättelse 2013 Belopp i Kkr NOT TILLGÅNGAR Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Innestående klientmedel Koncernens balansräkning Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Innestående klientmedel Leverantörsskulder Övriga skulder - räntebärande - - Övriga skulder - räntefria Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

16 Verksamhetsberättelse 2013 Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys Belopp i Kkr NOT Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 28: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändring rörelsekapital; Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten; Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten; Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 28:

17 s resultaträkning Verksamhetsberättelse 2013 Belopp i Kkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader; Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar materiella och imm. anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar; Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster s resultaträkning Bokslutsdispositioner; Förändring periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Verksamhetsberättelse 2013 s balansräkning s balansräkning Belopp i Kkr NOT TILLGÅNGAR Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Övriga inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordran koncernbolag Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder räntebärande - - Övriga skulder räntefria Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

19 s kassaflödesanalys Verksamhetsberättelse 2013 Belopp i Kkr NOT Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 28: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändring rörelsekapital; Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten; Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring fordran koncernbolag Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten s kassaflödesanalys Finansieringsverksamheten; Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 28:

20 Verksamhetsberättelse 2013 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och eget kapital i förvärvade dotterbolag. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjadeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Goodwill 5-10 år Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärden för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande period. Följande avskrivningstider tillämpas: Maskiner och inventarier Bilar Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år 5-7 år 5 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Intäktsredovisning Koncernen vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Skatt Föreningen och koncernen tillämpar Bokföringsnämnden allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Denna innebär att förvärvade dotterbolagets tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärden enligt en upprättad förvärvsanalys. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Koncernredovisningen omfattar de helägda dotterbolagen Begravningsbyrån Momento AB, Familjens jurist i Sverige AB, Fondkistan AB samt TS Fonus Byråene AS. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Omräkning av utländska dotterbolag Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. 20

21 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2013 NOTER (samtliga belopp i Kkr) Not 1 Nettoomsättning per verksamhetsgren Koncernen Begravning inklusive sten Juridik inklusive försäkring Nettoomsättning Av moderföreningens nettoomsättning har Kkr (12 711) fakturerats dotterbolag. Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter fördelas enligt nedan; Koncernen Administrativa tjänster Hyresintäkter Franchise Lönebidrag Försäljning anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga rörelseintäkter Administrativa tjänster i moderföreningen avser i sin helhet fakturering mot dotterbolag. Av hyresintäkter avser Kkr (10 042) internhyra fakturerad dotterbolag. Not 3 Leasingavgifter och hyror Föreningen har främst utgifter för dels leasing av fordonspark och dels lokalhyror. är även innehavare av hyresavtal som vidareuthyrs till dotterbolag. Alla leasingavtal redovisas som operationella avtal. Kommentarer och noter till redovisningen Koncernen Årets kostnadsförda utgifter för leasing och hyror uppgår till: Åtaganden för framtida minimileasingavgifter uppgår till: - förfaller inom 1 år förfaller inom 2-5 år förfaller efter 5 år Not 4 Ersättning till revisorer Koncernen Revisionsuppdraget Övriga uppdrag Summa ersättning till revisorer Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Följande revisionsfirmor har anlitats under räkenskapsåret; Sverige: Grant Thornton Norge: Grant Thornton Revisjon AS 21

22 Verksamhetsberättelse 2013 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 5 Anställda och löner Koncernen Verksamheten i Sverige Medelantal anställda (varav män) (246) (245) (213) (214) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (3 698) (3 788) (2 549) (2 645) Sociala kostnader (- varav pensionskostnader övriga anställda) (31 976) (28 481) (23 159) (20 041) (- varav pensionskostnader styrelse och VD) (1003) (917) (673) (670) Verksamheten i Norge Medelantal anställda (varav män) (18) (17) - - Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (1 418) (1 453) - - Sociala kostnader (- varav pensionskostnader övriga anställda) (856) (851) - - (- varav pensionskostnader styrelse och VD) (200) (190) - - Totalt Medelantal anställda (varav män) (264) (262) (213) (214) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (5 116) (5 241) (2 549) (2 645) Sociala kostnader (- varav pensionskostnader övriga anställda) (32 832) (29 332) (23 159) (20 041) (- varav pensionskostnader styrelse och VD) (1 203) (1 107) (673) (670) Pensioner i moderföreningen I koncernen och moderföreningen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner för de anställda. tryggar sina förmånsbestämda pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. De löpande pensionsinbetalningarna till KP Pension har för 2013 uppgått till Kkr. Det årliga pensionsinbetalningsbeloppet påverkas av utvecklingen under året på den finansiella marknaden då pensionskapitalet är placerat i en mix av räntebärande och aktierelaterade värdepapper. Den finansiella påverkan som reducerat årets pensionsinbetalningar till KP Pension uppskattas till Kkr. Anställningsvillkor för VD i moderföreningen VD har vid uppsägning från föreningens sida 12 månaders uppsägningstid. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader. VD tillförsäkras pensionsförmån genom premiebaserad avtalspension. Premien utgör enligt avtal 35 procent av den månatliga pensionsgrundande kontanta lönen för Pensionsåldern är 65 år. Könsfördelning styrelse och ledning Styrelse: Kvinnor (antal) 5 5 Män (antal) 8 8 Ledning inklusive VD: Kvinnor (antal) 3 3 Män (antal)

23 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2013 Not 6 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har belastat resultatet enligt följande; Koncernen Goodwill Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier Förbättringar på annans fastighet Byggnader Markanläggningar Summa avskrivningar Not 7 Resultat från andelar i koncernbolag Utdelning dotterbolag Summa resultat andelar i koncernbolag Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Resultat kortfristiga placeringar Kursdifferenser Ränteintäkter från koncernbolag Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter Kommentarer och noter till redovisningen Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Kursdifferenser Övriga räntekostnader Summa räntekostnader Not 10 Skatt Koncernen Aktuell skatt i Sverige Aktuell skatt i utland Uppskjuten skatt Summa skatt

24 Verksamhetsberättelse 2013 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill Goodwill Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Byggnader, mark och markanläggningar Koncernen Byggnader Mark och Byggnader Mark och markanl. markanl. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Det bokförda värdet i koncern och moderföreningen år 2013 är för mark 804 Kkr och för markanläggningar 208 Kkr. Taxeringsvärdet uppgår för byggnader till Kkr samt för mark till Kkr. Not 13 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Koncernen Maskiner och Inventarier Maskiner och Inventarier tekn. anläggn. tekn. anläggn. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

25 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2013 Not 14 Förbättringar i annans fastighet Koncernens förbättringar s förbättringar Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser 43 - Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 15 Aktier och andelar i koncernbolag Antal Andel Valuta Nom Ansk.värde Bokf. Värde aktier värde (Kkr) (Kkr) Begravningsbyrå Momento AB % SEK Arvid Waerners Begravningsbyrå AB 100 % Danderyds Begravnings- och Eldbegängelsbyrå AB 100 % Lidingö Begravnings- och Eldbegängelsebyrå AB 100 % Familjens jurist i Sverige AB % SEK Fondkistan AB % SEK T S Fonus Byråene AS, säte i Oslo % NOK Asker Begravelsesbyrå H.G. Löken AS 100 % AS Begravelsesbyrået Nidaros 100 % Oslo Begravelsesbyrå AS 100 % T S Jacobsen AS 100 % Kommentarer och noter till redovisningen Summa aktier och andelar i koncernbolag Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Bostadsrätter Övriga aktier och andelar Summa långfristiga värdepappersinnehav Not 17 Andra långfristiga fordringar Koncernen Uppskjuten skatt Deponeringar Summa andra långfristiga fordringar Not 18 Kundfordringar I moderföreningens kundfordringar ingår fordran på dotterbolag med Kkr (8 429 Kkr). 25

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer