1) Mötets öppnande 2) Dagordningens fastställande 3) Val av mötesordförande 4) Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum 5) Val av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1) Mötets öppnande 2) Dagordningens fastställande 3) Val av mötesordförande 4) Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum 5) Val av"

Transkript

1 1) Mötets öppnande 2) Dagordningens fastställande 3) Val av mötesordförande 4) Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum 5) Val av sju rösträknare varav en sammankallande För beslut: 6) Justering av medlemsantal i VB12 7) Framtidens system för kansliavgifter 8) Fastställande av riksdagslistan 9) Fastställande av landstingslistorna Övriga ärenden: 10) Ugglanpriset ) Frågestund 12) Rapporter 13) Övriga frågor 14) Avslutning

2 6 Sammanträdesdatum: Handläggare: Ing-Marie Gidlööf Beslut Diskussion Information Övrigt Bilaga Styrelsen föreslår representantskapet besluta att godkänna den justering av medlemsantalet i verksamhetsberättelsen för 2012 som framgår av bilagd PM samt därmed förknippad justering av antalet ordinarie ombud i representantskapet för berörd förening Kommunsekreteraren föreslår representantskapet besluta att godkänna den justering av medlemsantalet i verksamhetberättelsen för 2012 som framgår nedan samt därmed förknippad justering av antalet ordinarie ombud i representantskapet för berörd förening Medlemsstatistiken för 2012 var felaktig då medlemmar i de sju föreningar som listas i bilagan inte uppdaterats i vårt medlemsregister i tid. Vid en granskning av SSUförbundets medlemsregister har det också tydliggjorts att justeringar även måste ske vad gäller två SSU-klubbars repskapsombud, se kommunsekreterarens förslag nedan. De korrigeringar som har genomförts redovisas i Bilaga 1. Följande korrigeringar måste genomföras för att korrekt återspegla medlemsantalet i berörda SSU-klubbar: Förening Antal ombud idag Antal ombud efter korrigering Lucidor 3 2 Västerort 2 1

3 Bilaga 1 Korrigering av medlemsantal har gjorts i nedanstående föreningar. (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt) Antal från verksamhetsberättelsen A B C Afghanska s-föreningen Irakiska s-föreningen i Farsta Irakiska soc.dem Rättviseföreningen i Skärholmen Irakiska s-föreningen i Norra Stockholm Koptiska s-föreningen Ryska s-föreningen Tunisiska s-föreningen Korrigerat antal A B C Afghanska s-föreningen Irakiska s-föreningen i Farsta Irakiska soc.dem Rättviseföreningen i Skärholmen Irakiska s-föreningen i Norra Stockholm Koptiska s-föreningen Ryska s-föreningen Tunisiska s-föreningen Ombudsantal i representantskapet ändras därmed för följande föreningar: Irakiska soc.dem Rättviseföreningen i Skärholmen Koptiska s-föreningen får 1 ombud istället för 0 får 1 ombud istället för 0

4 7 Sammanträdesdatum: Handläggare: Olle Burell Beslut Diskussion Information Övrigt Bilaga Styrelsen föreslår representantskapet besluta att procentsatsen för kansliavgifterna under nästkommande mandatperiod ska vara 5 % av alla fasta arvoden Representantskapet bör fatta beslut om vilka regler som ska gälla från och med nästkommande mandatperiod avseende de kansliavgifter som alla förtroendevalda ska avlägga enligt gällande stadgar. Den arbetsgrupp som styrelsen tillkallade under våren 2013 har samrått om de alternativ som kan synas rimliga. Styrelsens bedömning är att föreslagen nivå på kansliavgifter, i kombination med den uppryckning av de administrativa system som skett, kommer att inbringa intäkter på ungefär samma nivå som idag, d.v.s. 1,2 miljoner kr. Vid socialdemokratiska valframgångar ökar AK:s intäkter från såväl mandatstöd som kansliavgifter från kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige. Styrelsen anser att förslaget om 5 % rakt av på fasta arvoden är både rimlig för alla kategorier förtroendevalda och enkelt för AK att administrera och förklara för den enskilde.

5 Valberedningens slutgiltiga förslag till Riksdag Riksdagslista 1 Stefan Löfven, 57, partiordförande 2 Carin Jämtin, 50, partisekreterare 3 Anders Ygeman, 44, riksdagsledamot 4 Veronica Palm, 41, riksdagsledmot 5 Emanuel Öz, 34, advokat 6 Ylva Johansson, 50, riksdagsledamot 7 Arhe Hamednaca, 61, riksdagsledamot 8 Lawén Redar, 24, juridikstuderande 9 Börje Vestlund, 54, ombudsman 10 Sultan Kayhan, 26, statsvetare 11 Anders Österberg, 33, lärare 12 Teres Lindberg, 39, riksdagsledamot 13 Mattias Vepsä, 34, kommunikationsansvarig 14 Amne Ali, 24, student 15 Thomas Hammarberg, 72, rådgivare 16 Margarita Pulido, 68, pensionär 17 Hasan Dölek, Petra Larsson, 36, barnskötare 19 Joel Malmqvist, 34, politices magister 20 Elinor Odeberg, 24, student 21 Sven Britton, 76, läkare 22 Mirja Räihä, 55, undersköterska 23 Hans Palmqvist, 48, ombudsman 24 Catarina Carbell, 77, pensionär 25 Leif Rönngren, 48, f d borgaråd 26 Maria-Elsa Victoria Salvo Miranda, 26, kundansvarig 27 Mohsen Abbas, 42, ingenjör 28 Elizabeth Walentin, 38, PR-konsult 29 Johnny Naderus, 58, järnvägsarbetare 30 Nina Portocarrero Flores, 32, marknadsföring PR 31 Dino Muhic, 29, civilingenjör 32 May-Britt Carlsson, 82, kulturkonsult 33 Sverker Falk Lissel,30, jurist 34 Inga Näslund, 52, Sköndal, redaktör 35 Salar Rashid, 27, student 36 Stella Grimberg, 30, ombudsman 37 Bawer Kevir, 51, konduktör 38 Emma Stumm Almgren, 36, ombudsman 39 Ahmed Ali Salad, 44, systemvetare 40 Lowisa Anderzon, 38, behandlingsassistent 41 Anders Eriksson, 33, statstjänsteman 42 Gabriella Lavecchia, 44, ombudsman 43 Manlio Palocci, 66, pensionär 44 Anna Jonazon, 47, ombudsman 45 Jonas Svanfeldt, 42, jurist

6 46 Sajida Kareem, 44, 47 Monzer Dia, 51, egenföretagare 48 Solveig Holmgren, 74, datakonsult 49 Daniel Carlstedt, 29, ungdomssekreterare 50 Maria Östberg Svanelind, 56, internationell sekreterare 51 Mikael Kakeeto, 22, läkarstuderande 52 Josefin Salminen, 33, säljare 53 Magnus Nilsson, 59, miljökonsult 54 Nanna Wikholm, 37, civilingenjör 55 Carl Hamilton, 58, förlagsdirektör 56 Johanna Garefelt, 27, stressforskare 57 Lars Grönwall 76, f d lagman Alexander Akhlaghi, 27, nationalekonom 60 Eva-Louise Erlandsson-Slorach, 70, Älvsjö, f d banktjänsteman

7 Valberedningens slutgiltiga förslag till Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige, valkrets 1, Dag Larsson, 54, Södermalm, landstingsråd 2 Nina Portocarrero Flores, 32, Södermalm, marknadsföring PR 3 Monzer Dia, 51, Enskede, egenföretagare 4 Catarina Carbell, 77, Södermalm, pensionär 5 Olle Burell, 39, Södermalm, kommunsekreterare 6 Moa Neuman, 32, Johanneshov, ombudsman 7 Magnus Nilsson, 59, Reimersholme, miljökonsult 8 Emma Stumm Almgren, 36, Södermalm, studieombudsman 9 Pablo Leiva, 50, Enskede, invandrarkonsulent 10 Johanna Garefelt, 27, Södermalm, stressforskare 11 Emil Johansson, 26, Södermalm, statsvetare 12 Delvin Arsan, 34, Södermalm, statsvetare 13 Måns Wadensjö, 25, Johanneshov, författare 14 Carina Fredén, 67, Sjöstaden, f d journalist 15 Sverker Falk Lissel, 30, Sjöstaden, jurist 16 Silvia Kakembo, 27, Södermalm, student 17 Karl Andersson, 24, Sjöstaden, kriminalvårdare 18 Elizabeth Walentin, 38, Sjöstaden, PR-konsult 19 Urban Ryadal, 73, Södermalm, kammarskrivare 20 Sanna Feldell, 30, Södermalm, ombudsman 21 Bror Hellman, 46, Södermalm, väktare 22 Maja Stilling, 26, Södermalm, statsvetare 23 Mazyar Saffar, 33, Södermalm, statsvetare 24 Irmeli Krans, 49, Södermalm, kriminalinspektör 25 Krister Rosén, 54, Enskede, ombudsman 26 Gunilla Skoglund, 79, Södermalm, socionom 27 Jonas Fröjmark, 35, Södermalm, ledningsförman 28 Victoria Jönsson, 25, Sjöstaden, jurist 29 Simon Afeworki, 28, Södermalm, ekonom 30 Gunnel Färm, 69, Södermalm, f d generaldirektör 31 Alexander Forsén, 27, Södermalm, civilingenjör Göran Dahlstrand, 64, Södermalm, pensionär Landstingsfullmäktige, valkrets 2, Robert Johansson, 29, Kungsholmen, projektledare 2 Susanne Lund, 59, Ängby, förbundssekreterare 3 Alexander Koliopanos Panos, 36, Kungsholmen, eltekniker 4 Elinor Odeberg, 24, Kungsholmen, studerande 5 Lars Grönwall 76, Kungsholmen, f d lagman 6 Anna Amundberg, 31, Kungsholmen, jurist 7 Jonas Olsson, 52, Minneberg, jurist 8 Elisabeth Härlin, 57, Kungsholmen, lärare

8 9 Arvid Vikman, 26, Kungsholmen, ombudsman 10 Tora Lundin, 20, Traneberg, studerande 11 Mikael wallentin Åström, 30, Blackeberg, studerande 12 Lena Hedquist, 71, Riksby, f d rektor 13 Pelle Johansson, 47, Mariehäll, egenföretagare 14 Marianne Lindell Fjaestad, 65, Kungsholmen, psykoterapeut 15 Ralph Chesterson, 28, Blackeberg, kommunikatör 16 Bim Åkers, 56, Blackeberg, dietist 17 Tomas Jansson, 63, Minneberg, överläkare 18 Britt Dakhli, 60, Bromma, journalist 19 Dino Muhic, 29, Kungsholmen 20 Novin Harsan, 59, Blackeberg, konsult 21 Calle Nathanson, 44, Marieberg, VD 22 Labeata Shala, 31, Abrehamsberg, verksamhetsutvecklare 23 Lars Olsson, 76, Kungsholmen, f d bibliotekarie Landstingsfullmäktige, valkrets 3, Tara Twana, 43, Norrmalm, strategisk rådgivare 2 Rolf Lindell, 73, Östermalm, pensionär 3 Emma Lidell, 29, Östermalm, student 4 Ludvig Fahlvik, 25, Norrmalm, fil kand 5 Solveig Holmgren, 74, Östermalm, datakonsult 6 Stian Raneke, 36, Östermalm, sjuksköterska 7 Alice Lan, 50, Gamla Stan, lärare 8 Niklas Blomqvist, 26, Östermalm, nationalekonom 9 Paula Pontvik, 20, Norrmalm, arbetssökande 10 Marcus Immonen Hagley, 25, Gamla Stan, studerande 11 Ulla-Liza Blom, 75, Östermalm, byggnadsingenjör 12 Ove Andersson, 62, Norrmalm, journalist 13 Milly Namiro Darlsson, 59, Östermalm, civilingenjör 14 Tobias Andersson, 28, Norrmalm, jurist 15 Annika Grönlund, 29, Norrmalm, jurist 16 Gustav Gerell, 33, Norrmalm, konsult 17 Åsa Nelander, 63, Norrmalm, sjukpensionär 18 Elis Carlberg Larsson, 20, Norrmalm, arbetssökande 19 Sara Wahlberg, 28, Norrmalm, distributionsansvarig 20 Dick Eriksson, 54, Norrmalm, skådespelare 21 Margareta Östman, 66, Norrmalm, verksamhetschef 22 Homayon Akhtarzand, 67, Norrmalm, IT-arkitekt Landstingsfullmäktige, valkrets 4, Nanna Wikholm, 37, Farsta, civilingenjör 2 Fredrik Ståhl, 28, Bandhagen, studerande 3 Parvin Araghi, 58, Bandhagen, undersköterska 4 Curre Hansson, 66, Skarpnäck, egenföretagare

9 5 Hanna Jokio, 21, Bandhagen, studerande 6 Magnus Dannqvist, 48, Örby, ekonomihandläggare 7 Meheret Dawit, 56, Farsta, lärare 8 Gunnar Sandell, 67, Farsta, tjänsteman 9 Susanne Lindberg Elmgren, 44, Bagarmossen, utredare 10 Nedim Malovic, 24, Bandhagen, studerande 11 Malin Skoglund, 30, Farsta, organiserare 12 Daniel Carlstedt, 29, Farsta, ungdomssekreterare 13 Dragana Markovic, 44, Farsta, jurist 14 David Peña Cesped, 64, Skarpnäck, mekaniker 15 Linn Svansbo, 22, Bagarmossen, regionchef 16 Christos Tsoukatos, 69, Bagarmossen, byggnadssmed 17 Katharina Zetterström, 37, Johanneshov, leg sjuksköterska 18 Peter Frövén, 34, Bagarmossen, ombudsman 19 Berit Johansson, 72, Gubbängen, pensionär 20 Lars Leander, 46, Bandhagen, ekonomichef 21 Karin Lekberg, 49, Sköndal, chef 22 Gunnar Björkman, 73, Farsta, pensionär 23 Anne Monikander, 44, Farsta, arkeolog 24 Justin Rupia, 61, Johanneshov, vårdbiträde 25 Lillan Wallén, 76, Bandhagen, ekonom 26 Carl Mauritz Skoglund, 42, Bandhagen, sjöman 27 Mimmi Fritiofsson, 53, Älvsjö, account manager 28 Dan Lind, 40, Farsta, lagerarbetare 29 Hanna Stefansson, 32, Bandhagen, journalist 30 Terje Gunnarsson, 62, Bandhagen, seniorkonsult 31 Carina Sundbäck, 62, Farsta, redovisningsekonom 32 Lukas Romson, 45, Skarpnäck, jämlikhetskonsult Landstingsfullmäktige, valkrets 5, Börje Vestlund, 54, Årstadal, ombudsman 2 Lowisa Anderzon, 38, Årstadal, behandlingsassistent 3 Johnny Naderus, 58, Aspudden, järnvägsarbetare 4 Kerstin Mannerquist, 68, Långbro, pensionär 5 Stefan Johansson, 26, Långbro, målare 6 Maria Rohammar, 28, Västertorp, verksamhetsutvecklare 7 Robert Lagergren, 32, Vårberg, bovärd 8 Fanny Gustafsson, 70, Vårberg, undersköterska 9 Ababacarr Jammeh, 48, Sätra, behandlingsassistent 10 Ulrika Lorentzi, 47, Axelsberg, utredare 11 Ulf Holmlund, 34, Älvsjö, väktare 12 Madeleine Hjort, 66, Mälarhöjden, författare 13 Anders Wallner, 28, Aspudden, tågklarerare 14 Sona Rashid, 22, Skärholmen, läkarstuderande 15 Anton Andersson, 28, Gröndal, doktorand i sociologi 16 Minette Kannerberg, 21, Solberga, studerande

10 17 Daniel Gullstrand, 32, Telefonplan, utvecklare 18 Gill Edin, 52, Älvsjö, verksamhetsledare 19 Rickard Wiklander, 39, Bredäng, nationalekonom 20 Marie Ndow, 52, Fruängen, undersköterska 21 Roger Isaksson, 52, Vårberg, projektledare 22 Amanda Bos Ekman, 21, Örnsberg, juriststuderande 23 Per Båvner, 44, Mälarhöjden, lärarkoordinator 24 Hanaa Filali, 27, Midsommarkransen, studerande 25 Ali Alkashwan, 28, Vårberg, bageriarbetare 26 Sediqa Hassani, 28, Sätra, studerande 27 Erik Carenholm, 28, Västertorp, handläggare 28 Charlotte Rückl, 34, Nybohov, fotograf 29 Axel Lindersson, 29, Hägerstensåsen, utvecklare 30 Suraiya Nekzada, 34, Skärholmen Landstingsfullmäktige, valkrets 6, Petra Larsson, 36, Akalla, barnskötare 2 Johan Sjölander, 40, Hässelby Strand, sjukvårdspolitiker 3 Galina Monsalves Leal, 44, Kista, socionom 4 Sadid Hossain, 27, Tensta, försäkringsutredare 5 Zeinab Golmami, 38, Tensta, barnskötare 6 Alexander Petersson, 21, Hässelby Strand, studerande 7 Anna Jonazon, 47, Bromsten, ombudsman 8 Estanislao Mboro, 58, Kista, utbildningskonsulent 9 Norma Aranda de Gutierréz, 68, Vällingby, boendestödjare 10 Abdikani Mohamed, 31, Rinkeby, studerande 11 Elisabeth Carlsson, 35, Vällingby, lärare 12 Staffan Svärd, 65, Kista, pensionär 13 Fanny K Tjäder, 24, Hjulsta, studerande 14 Abebe Hailu, 61, Rinkeby, konduktör 15 Janet Mackegård, 77, Hässelby Gård, pensionär 16 Murat Akin, 24, Tensta, student 17 Ulrika Bengtsson, 45, Akalla, lärare 18 Jossif Gummar, 44, Tensta, arbetssökande 19 Malihe Tayarani, 63, Hässelby, sjukpensionär 20 Edgardo Luan Rivera, 55, Kista, spärrexpeditör 21 Britt-Marie Sanghera, 67, Vällingby, pensionär 22 Ahmed Ali Salad, 44, Tensta, lärarassistent 23 Jolanta Marchewka, 43, Husby, barnskötare 24 Dariush Adineh, 50, Akalla, taxiförare 25 Paraskevi Karazissi, 45, Rinkeby, jobbcoach 26 Lars Åke Palmö, 66, Vällingby, pensionär 27 Seyfi Dogan, 61, Vällingby, arbetsförmedlare

Stockholms arbetarekommuns. esentantskap 2014. Uppdaterad 2014-06-12

Stockholms arbetarekommuns. esentantskap 2014. Uppdaterad 2014-06-12 Stockholms arbetarekommuns Representantskap esentantskap 2014 Uppdaterad 2014-06-12 2 Innehåll Arbetsordning för representantskap i Stockholms Arbetarekommun... 7 Stockholms arbetarekommuns styrelse 2014...

Läs mer

Valberedningens slutgiltiga förslag till Kommunfullmäktige 2014

Valberedningens slutgiltiga förslag till Kommunfullmäktige 2014 Valberedningens slutgiltiga förslag till Kommunfullmäktige 2014 Kommunfullmäktige, valkrets 1, 4+2 1 Anders Göransson, 47, Södermalm, vårdbiträde 2 Mervi Mäkinen Andersson, 49, Årsta, servicehandläggare

Läs mer

Verksamhets- berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhets- berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhets- berättelse Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Personal 4 Utsedda av årsmötet 5 Styrelsens verksamhet 7 Utskott/mellanled 8 Verksamheter 14 Utåtriktad verksamhet

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12

Läs mer

Ombudskandidater till partikongressen

Ombudskandidater till partikongressen Stockholm Ombudskandidater till partikongressen Nedan finner du alla kongressombudskandidater från Stockholms arbetarekommun som du kan rösta på i valet som pågår 8-21oktober. Har du några frågor kring

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2010-12-14--15 209-218 Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december 2010. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning

Läs mer

STÖD UPPROPET! Maila ditt namn/titel och adress till bevarastockholm@gmail.com. Upprop

STÖD UPPROPET! Maila ditt namn/titel och adress till bevarastockholm@gmail.com. Upprop 1(8) Upprop Stockholms stadsbyggnadskontor 2010-03-29 Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande till Stockholms Stadsbyggnadskontor angående förslag till detaljplan för Slussen enl samrådshandling

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Moderaterna Skåne 2013-10-05 Provvalsresultat regionvalet valkrets sydväst II

Moderaterna Skåne 2013-10-05 Provvalsresultat regionvalet valkrets sydväst II Provvalsresultat regionvalet valkrets sydväst II Antal röstberättigade: 1200 medlemmar. Antal avgivna röster: 466 röster. Valdeltagande: 38,8 % Antal giltiga röster: 437 röster. 1 Ulf Bingsgård, 39 år,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REGIONVALSEDLAR

FÖRSLAG TILL REGIONVALSEDLAR FÖRSLAG TILL REGIONVALSEDLAR Nomineringskommittéens förslag till regionvalsedel - valkrets Nordost 1. Pontus Lindberg, 48 år, civilekonom, Kristianstad 2. Douglas Roth, 65 år, jur kand, Hässleholm 3. Caroline

Läs mer

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 1/2009 JANUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00

På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00 På församlingsgården Sön 23 mars kl. 19.00 Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Både nya och gamla gårdsombud

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Kvinnan Medelsvensson Namn: Maria Johansson Ålder: 42 år Arbetar: Inom vård och omsorg Civilstånd: Gift och har två barn Bil: Volvo V70, ljusgrå

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johnny Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2011 års förbundsstämma öppnad. MODERATA SAMLINGSPARTIET I GÖTEBORGS STAD Protokoll fört vid förbundsstämma i Moderata Samlingspartiet i Göteborgs stad, org nr 857200-7543, lördagen den 9 april 2011 på Hotel Riverton kl 10.00-ca 17.30.

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

Vårutskick 2015. inkl. vaktlista

Vårutskick 2015. inkl. vaktlista Vårutskick 2015 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2015, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3 Övrig information 4 Protokoll fört

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

MODER ATA R EGIONV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014

MODER ATA R EGIONV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014 MODER ATA R EGIONV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014 V alk rets Nordost 1. Pontus Lindberg, 48 år, civilekonom, Kristianstad 2. Douglas Roth, 65 år, jur kand, Hässleholm 3. Caroline Hedenström, 34 år,

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00 nr 04/2010 Cirkulär Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer