Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet"

Transkript

1 Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland

2 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna startar efter behov och när det finns tillräckligt många deltagare. Vi försöker skapa optimala grupper utifrån individuella behov och antal deltagare. Vi kan inte garantera att det finns möjlighet att delta i gruppen eller att insatsen sker i hemkommunen. Vid intresse av någon aktivitet, ta kontakt med din kontaktperson på Habiliteringen. När det gäller behandlingar diskuteras detta i samråd mellan patient själv eller föräldrarna och de professionella.

3 KUNGSBACKA = AKKtiv-KomIgång Att bli vuxen med ryggmärgsbråck Bassänggrupp med individuell träning/ behandling Bassängträning CI grupp Föräldra-barngrupp Föräldragrupp om temat Att samtala med sitt barn om dess funktionsnedsättning Föräldrautbildning i toaletträning Grundkurs i Tecken som AKK Information för föräldrar om autism/autismspektrumstörning Informationsträff angående samhällsstöd KOMET föräldrautbildning Mamma-/Pappa-/Föräldragrupp Mat och prat Matlagningsgrupp Motorik/ ADL- grupp Motorisk grupp Nyfiken på mat På väg in i tonåren På väg in i vuxenlivet Ridläger Ridterapi Ritprat Rullstolsgrupp Rullstolsmekning Syskongrupp Temaseminarie kommunikation

4 Träningsgrupp Ungdomsgrupp AST (Autismspektrumtillstånd) Workshop i programvaran Communicate: Inprint KUNGSBACKA Att bli vuxen med ryggmärgsbråck Målgrupp: Ungdomar/unga vuxna och vuxna med ryggmärgsbråck som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Samtal om livet nu och i framtiden. Att bli självständig när man har behov av hjälp från omgivningen. Vuxen person som lever med ryggmärgsbråck kommer till gruppen och berättar om sitt liv. Experter på området såsom neurolog, urolog och/eller uroterapeut medverkar för att kunna svara på frågor och berätta. Syfte: Att träffa andra i liknande situation. Att få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning. Karin Lilja, sjuksköterska Tfn:

5 AKKtiv - KomIgång Målgrupp: KomIgång är en föräldrautbildning kring kommunikation och AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Utbildningen vänder sig till föräldrar till barn i förskoleålder med svårighet att förstå tal och/eller göra sig förstådda. Innehåll: Under kursen får föräldrarna kunskap om: kommunikations och språkutveckling att vara kommunikationspartner till sitt barn lekens betydelse för kommunikationsutveckling Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK Syfte: att få ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barns utveckling av kommunikation och språk att få konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag att lära er om och hitta AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj att pröva använda kommunikationsstöd i hemmet att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra Kerstin Jakobsen, logoped Tfn: Maria Alfredsson, logoped Tfn: Hösten 2015

6 Bassängträning Målgrupp: Barn 1-6 år med behov av motorisk stimulans och/eller samspelsträning i grupp. Innehåll: Fysiska aktiviteter via lek och sång i bassäng. En vuxen förväntas delta med varje barn. Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga, vattenvana och sinneupplevelse. Socialt samspel och kommunikation i gruppen uppmuntras. Åsa Gladh, sjukgymnast Tfn: Tisdag och torsdag kl (45 min) Bassänggrupp med individuell träning/behandling Målgrupp: Unga vuxna och vuxna med behov av motorisk stimulans och/eller smärtlindring. Innehåll: Individuell träning i vatten. Vid bedömt behov kan en vuxen per deltagare förväntas deltaga i träningen/behandlingen. Syfte: Utveckla/bibehålla sin motoriska förmåga. Rörlighetsträning, kontrakturprofylax, konditionsträning, styrketräning eller smärtlindring. Anders Olausson, sjukgymnast Tfn: Onsdagar kl Datum meddelas till de personer som anmält sig och kommit med.

7 CI-grupp Målgrupp: Barn med hemiplegi Innehåll: Intensiv träning med vante på den bästa handen under en avgränsad period, 6-8 veckor i 2 timmar/dag. Information och träning i lek på Habiliteringen i grupp vid ett tillfälle per vecka. Resterande träning hemma och på förskola/skola, Habiliteringen bistår med information och handledning. Syfte: Att få lära sig utnyttja bästa möjliga funktion i den icke dominanta handen. Åsa Ekengren, arbetsterapeut Tfn: Datum meddelas efter anmälan Föräldra-barngrupp Målgrupp: Familjer med barn i åldern 0-3 Innehåll: Barnen leker, föräldrarna samtalar och vi fikar tillsammans Syfte: Att föräldrar ska få tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation Ingrid Milveden Parker, psykolog Tfn: Dagtid. Datum meddelas efter anmälan.

8 Föräldragrupp om temat Att samtala med sitt barn om dess funktionsnedsättning Målgrupp: Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Innehåll: Vi träffas vid 5 tillfällen med två gruppledare och samtalar. Syfte: Att utbyta erfarenheter kring att bemöta sitt barns frågor om funktionsnedsättningen. Veronica Wirebratt, kurator Tfn: Datum meddelas efter anmälan Föräldrautbildning i toaletträning Målgrupp: Föräldrar till barn i behov av stöd i toaletträning. Innehåll: Att få ökad kunskap om toaletträning för barn med funktionsnedsättning. Att träffa andra i liknande situation. Syfte: Kunskap om urinblåsa och tarm. Kunskap om hur barn vanligtvis lär sig att gå på toaletten. Vägledning i individuellt anpassad toaletträning. Hemuppgifter mellan träffarna. Vi erbjuder enskilt samarbete med barnets nätverk vid behov. Karin Lilja, sjuksköterska. Tfn:

9 Grundkurs i Tecken som AKK Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn/ungdomar/vuxna som ska börja använda Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Innehåll: Föreläsningar om språkutveckling, tecken (TAKK) och annan Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Samtal och gruppdiskussioner om hur man gör i praktiken för att komma igång och teckna i vardagen. Tips på teckenträningsmaterial, teckenböcker, teckenutbildningar mm. Prova-på-övningar Hemuppgifter Syfte: Att få grundläggande kunskap om TAKK som metod och om hur en sen språkutveckling påverkar kommunikationen med omgivningen. Att få metoder och strategier för att komma igång och teckna i vardagskommunikationen med ert barn. Att få ett ordförråd i tecken att börja med. Att träffa andra i liknande situation. Kerstin Jakobsen, logoped Tfn: Maria Alfredsson, logoped Tfn: Våren 2016

10 Information för föräldrar om autism/ autismspektrumstörning Målgrupp: Föräldrar till barn som nyligen utretts avseende autismspektrumstörning. Innehåll: Tre tillfällen med information från olika yrkeskategorier om autism/ autismspektrumstörning. Syfte: Att få information om autismspektrum. Att få tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation. Ingrid Milveden Parker, psykolog Tfn: När tillräckligt stor grupp finns. Datum meddelas senare. Informationsträff angående samhällsstöd Målgrupp: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Innehåll: Information om vilka rättigheter av stöd man har från samhället Veronica Wirebratt, kurator Tfn: Datum meddelas via anslag på Habiliteringen.

11 Komet - föräldrautbildning Målgrupp: Barnkomet vänder sig till dig som har barn i åldrarna 3-11 år Tonårskomet vänder sig dig som har barn i åldrarna år Innehåll: Vi träffas en gång i veckan vid 9 tillfällen. Vid varje träff tar gruppledarna upp olika teman och diskuterar olika lösningar på vanliga problem med föräldrarna. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter, träna nya sätt att bemöta ditt barn, uppmärksamma det som fungerar. Mellan varje träff tränas metoden hemma genom olika hemuppgifter. Syfte: Få möjlighet att träffa andra föräldrar och dela med dig av din vardag, stärka relationen till ditt barn, minska tjat och konflikter, stärka ditt barns självförtroende och bli tryggare i din föräldraroll. Gunilla Sundbäck, kurator Tfn: Datum meddelas efter anmälan Mamma-/Pappa-/Föräldragrupp Målgrupp: Föräldrar till barn med olika typer av funktionsnedsättningar som har kontakt med Habiliteringen Innehåll: Vi träffas för att ge varandra ideér om hur ni kan göra hemma, hur ni kan förhålla er till syskon/en, vilka aktiviteter ni kan göra, hur ni kan få vardagen att fungera. Vi brukar träffas 4-5 gånger. En grupp på temat autism är planerad under våren Syfte: Lära känna andra i liknande situation och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Jonas Sandberg, psykolog Tfn: Veronica Wirebratt, kurator Tfn: När tillräckligt stor grupp finns.

12 Mat och prat Målgrupp: Barn ca 7-12 år som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Samtal kring funktionsnedsättningens betydelse i vardagen. Kunskap om vad man kan få hjälp med på habiliteringen. Kunskap om hur man kan vara delaktig i sin habilitering. Vi lagar en bit mat/bakar och samtalar kring bordet. Syfte: Att barnen ges möjlighet att träffa andra i liknande situation och känner delaktighet i sin habilitering. Gunilla Sundbäck, kurator Tfn: Datum meddelas efter anmälan Matlagningsgrupp Målgrupp: Barn/ungdomar/vuxna som har kontakt med Habiliteringen och som har behov av stöd i köksaktiviteter. Innehåll: Vi träffas och lär oss laga enklare mat, göra mellanmål och planera vad som behöver handlas. Vi går igenom vad maten kostar och det ges möjlighet att prova olika hjälpmedel. Utifrån träffarna sätter vi ihop en egen kokbok. Syfte: Att bli mer självständig i köksaktiviteter. Pernilla Widlund, arbetsterapeut Tfn:

13 Motorik/ADL- grupp Målgrupp: Barn och ungdomar från 7 år med motoriska svårigheter som även har behov av ADL-träning såsom av- och påklädning Innehåll: Balans, styrke- och koordinationsträning via t ex hinderbanor, stationsträning, lek och bollspel. Träning av strategier vid av- och påklädning. Syfte: Förbättrad balans, styrka och koordination. Ökad självständighet vid av- och påklädning Mia Wistrand, sjukgymnast Tfn: Datum meddelas efter anmälan Motorisk grupp Målgrupp: Barn från 6 år med motoriska svårigheter av varierande grad och/eller behov av samspelsträning i grupp. Träningsinriktning och gruppsammansättning utformas efter vilka barn som anmäler sig. Innehåll: Koordination, styrka och balans tränas via ex hinderbana, stationsträning, lek och bollspel etc. Vid behov kan en vuxen behöva delta med varje barn. Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga samt ha roligt i grupp, socialt samspel uppmuntras. Lena Bengtsson, sjukgymnast Tfn:

14 Nyfiken på mat Målgrupp: Barn med ätovilja eller en mycket begränsad matrepertoar. Innehåll: Vi kommer inleda med en stunds motorisk lek för att sedan erbjuda ett mellanmål fokuserat på att lyfta fram det lustfyllda kring matsituationen som förutom, också innehåller lukt, smak lekfullhet, glädje och samvaro. Syfte: Gruppen syftar till att ge barnen en känsla av kontroll och inflytande över sin måltid, locka till ökat intresse för mat samt att ge omgivningen tips på hur man kan erbjuda mat som lockar till nyfikenhet i ätandet. Den motoriska leken syftar till att väcka rörelseglädje samt ge en ökad aptit och lust till mat. Ellen Backman, leg logoped Tfn: När tillräckligt stor grupp finns. På väg in i tonåren Målgrupp: Tjejer och killar på väg in i tonårslivet Innehåll: Vi pratar om kroppens utveckling, kroppsvård och mens. Vi pratar också om tonåringens inre tankar, bild av sig själv och kärleksrelationer. Ett gott självförtroende och en god självbild är viktigt för att kunna sätta gränser, vara rädd om sig själv och våga stå för vad man tycker och vill. Syfte: Att träffa andra i liknande situation och att utbyta tankar och erfarenheter samt få ökad kunskap om vad som händer i kroppen under puberteten. Karin Lilja, sjuksköterska Tfn:

15 På väg in i vuxenlivet Målgrupp: Ungdomar som har kontakt med Vuxenteamet på Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas och pratar om studier, arbete, bostad, ekonomi, relationer och annat som kan vara viktigt Syfte: Att träffa andra i liknande situation och prata om det kommande vuxenlivet. Monika William, kurator Tfn: Ridläger Målgrupp: Barn/ungdomar/vuxna med motoriska svårigheter. Innehåll: Två ridpass och två teoripass dagligen i 4 dagar. På ridpassen tränar vi balans, styrka, uthållighet och koordination individuellt och i grupp. På teoripassen lär vi oss mer om hästen, både teoretiskt och praktiskt. En vuxen behöver delta per barn/ungdom/vuxen Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga. Plats Mia Wistrand, sjukgymnast Tfn Himle ridskola, Varberg

16 Ridterapi Målgrupp: Barn och ungdomar från 4 år samt vuxna med motoriska svårigheter. Innehåll: Träning av balans, styrka, uthållighet och koordination genom att rida i banor, på ojämnt underlag och genom olika lekar. Ridterapin sker i möjligaste mån barbacka och utan stigbyglar. En vuxen behöver delta per barn/ungdom/vuxen. Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga. Utveckla sin sociala förmåga i samspelet med hästen. Introduktion av ett eventuellt framtida fritidsintresse. Anna Jönsson, sjukgymnast Tfn Tisdagseftermiddagar Ritprat Målgrupp: Föräldrar, anhöriga och personal till barn och ungdomar som behöver stöd i social situationer och som ibland har svårt att förstå verbal kommunikation Innehåll: Att praktiskt lära sig att använda ritprat i sociala situationer. Vi varvar lite teori och mycket praktik. Få prova på att använda papper och penna som pedagogisk metod. Syfte: Att föräldrar och anhöriga ska komma igång med att använda den pedagogiska metoden ritprat. Att träffa och diskutera vardagssituationer med andra föräldrar och anhöriga i likanande situation. Specialpedagog När tillräckligt stor grupp finns.

17 Rullstolsgrupp Målgrupp: Barn/ungdomar/vuxna som har kontakt med Habiliteringen och som använder manuell rullstol. Innehåll: Vi träffas och tränar rullstolsteknik. Ev tar vi oss också ut på stan och tillämpar kunskaperna där. Syfte: Att bli skickligare på att manövrera sin rullstol. Åsa Ekengren, arbetsterapeut Tfn: Rullstolsmekning Målgrupp: Ungdomar och vuxna som har kontakt med vuxenteamet och har rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel Innehåll: Vi träffas i grupp för att fräscha upp och se över rullstolarna. Tekniker från Hjälpmedelscentrum samt arbetsterapeut och sjukgymnast från Habiliteringen kommer att medverka. Pernilla Widlund, arbetsterapeut Tfn: Anna Jönsson, sjukgymnast Tfn: När tillräckligt stor grupp finns.

18 Syskongrupp Målgrupp: Syskon till barn med olika typer av funktionsnedsättningar som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas och talar om hur det kan vara att ha syskon med funktionsnedsättning. Vi gör också olika aktiviteter tillsammans och äter ett enklare mellanmål. Vi brukar träffas 4-5 gånger. Syfte: Lära känna andra i samma situation och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Lära sig mer om olika funktionsnedsättningar. Barnteam Vuxenteam Åsa Slottner, specialpedagog Tfn: Monika William, kurator Tfn: Temaseminarie om Kommunikation Målgrupp: Anhöriga, assistenter och övrig personal som arbetar med barn/ungdomar/vuxna som har kontakt med Habiliteringen och vill få inspiration om att utveckla kommunikationen Innehåll: Vi kommer visa material och ge tips på strategier på hur man kan locka till mer vardaglig kommunikation. Vi vill också erbjuda möjlighet till samtal nätverk emellan om hur ni jobbar med kommunikation idag. Syfte: Seminariet syftar till att informera generellt om olika kommunikationsstadier och hur man kan göra när kommunikationsutvecklingen inte sker som förväntat. Seminariet syftar också till att få möjlighet att träffa andra i liknande situation. Maria Alfredsson, leg logoped Tfn: När tillräckligt stor grupp finns.

19 Träningsgrupp Målgrupp: Unga vuxna och vuxna med behov av motorisk stimulans, balans-, styrkeoch konditionsträning samt träning av ledrörligheten Innehåll: Individuell träning i grupp. Vid bedömt behov kan en vuxen per deltagare förväntas deltaga i träningen Syfte: Utveckla/bibehålla sin motoriska förmåga, balans, kondition, styrka och ledrörlighet. Anders Olausson, sjukgymnast Tfn: Tisdagar kl Datum meddelas till de personer som anmält sig och kommit med. Ungdomsgrupp AST (Autismspektrumtillstånd) Målgrupp: Ungdomar i åldern år med diagnos autism och normalbegåvning, som vill få kunskap och en möjlighet att prata om sin diagnos med andra liknande situation Innehåll: Vi träffas vid tre tillfällen och diskuterar kring kriterierna, skolsituation och vardagen. Syfte: Att ungdomarna får kunskap om sin autismdiagnos samt vetskap om hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Gunilla Sundbäck, kurator Tfn:

20 Workshop i programvaran Communicate: Inprint Målgrupp: Föräldrar till barn som fått programvaran Communicate: Inprint förskrivet som ett stöd för att tillverka bildmaterial i hemmet Innehåll: Genomgång och repetition av grunderna i programvaran, visa konkreta exempel på material som kan tillverkas, samt möjlighet till gemensam diskussion om hur programmet kan användas. Syfte: Att föräldrar ska få ökad kunskap om hu programvaran kan användas i barnets vardag. Ellen Backman, leg logoped Tfn:

21 VARBERG/ FALKENBERG = AKKtiv- KomIgång Att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionsnedsättning Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning Autism Svårigheter och möjligheter Badgrupp för småbarn (Falkenberg) Badgrupp med individuell träning (Falkenberg) Badgrupp för småbarn (Varberg) CI grupp Föräldrautbildning i toaletträning Föräldragrupp om temat Att samtala med sitt barn om dess funktionsnedsättning Föräldrar vars barn har svårighet inom autismspektrum Informationskväll om Att prata med sitt barn om funktionsnedsättning och att prata med syskon Kill/tjejgrupp KOMET: Föräldrautbildning Kurs om autismspektrumtillstånd (för vuxna med diagnos) Kurs i vardagssamtal (för vuxna med diagnos) Mamma/Pappa/Föräldragrupp Motorikgrupp (Varberg) Motorikgrupp (Falkenberg) Ridterapi Ridläger Rulle på stan Sociala träffar Syskongrupp Teckenkurs Tid och struktur (Varberg) Toaletträning Ungdomsgrupp Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning

22 VARBERG/FALKENBERG AKKtiv - KomIgång Målgrupp: KomIgång är en föräldrautbildning kring kommunikation och AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Utbildningen vänder sig till föräldrar till barn i förskoleålder med svårighet att förstå tal och/eller göra sig förstådda. Innehåll: Under kursen får föräldrarna kunskap om: kommunikations och språkutveckling att vara kommunikationspartner till sitt barn lekens betydelse för kommunikationsutveckling Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK Syfte: att få ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barns utveckling av kommunikation och språk att få konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag att lära er om och hitta AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj att pröva använda kommunikationsstöd i hemmet att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra Evelina Erixon, logoped Tfn: Datum meddelas efter anmälan

23 Att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionsnedsättning Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdom i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar Innehåll: Vi kommer att träffas vid två tillfällen (2½ tim/gång) med ca dagars mellanrum + ett tredje uppföljningstillfälle efter fyra till sex månader. Syfte: Vägledning och praktisk tillämpning i hur man på ett skonsamt sätt kan lyfta och bära sitt barn/ungdom. Arbetsterapeut Tfn: , Sjukgymnast Tfn: , Datum meddelas efter anmälan Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning Målgrupp: Föräldrar till barn på habiliteringen. Innehåll: Samtalsgrupp. Syfte: Utbyte av tankar, känslor och erfarenheter med andra föräldrar och personal. Psykolog Tfn: Arbetsterapeut Tfn: Specialpedagog Tfn:

24 Autism Svårigheter och möjligheter Målgrupp: Föräldrar till barn som utretts avseende autismspektrumtillstånd. Innehåll: Information från olika personalkategorier. Syfte: Att få information om diagnosen. Att få tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation. Psykolog Tfn: Logoped Tfn: Vid ett tillfälle. Datum meddelas efter anmälan. Badgrupp (Falkenberg) Målgrupp: Barn 3 mån-5 år. Innehåll:. Varje barn har en vuxen med sig i vattnet. Vi övar vattenvana, flytteknik och rörelser i vattnet samt kommunikation med sånger och tecken. Var och en deltar efter egen förmåga. Syfte: Att utveckla vattenvana och förbättra motorik. Att öva samspel och kommunikation. Cecilia Westblom, sjukgymnast Tfn: Kursen ges varje termin, datum meddelas efter anmälan.

25 Badgrupp med individuell träning (Falkenberg) Målgrupp: Skolbarn från särskola, grundskolebarn som kommer med sina assistenter. Innehåll: Badgrupp med individuell träning i grupp. Syfte: Vattenlek, rörlighetsträning, kontrakturprofylax, balansträning, kondition. Cecilia Westblom, sjukgymnast Tfn: Kursen ges varje termin, datum meddelas efter anmälan. Badgrupp för småbarn (Varberg) Målgrupp: Barn 3 mån-5 år som har kontakt med barnteamet på Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas ett antal tillfällen i bassängen på Habiliteringen. Varje barn har en vuxen med sig i vattnet. Vi övar vattenvana, flytteknik och rörelser i vattnet samt kommunikation med sånger och tecken. Var och en deltar efter egen förmåga. Syfte: Att utveckla vattenvana och förbättra motorik. Att öva samspel och kommunikation med andra. Sjukgymnast Tfn: , Datum meddelas efter anmälan

26 CI- grupp (vantgrupp) Målgrupp: Barn med unilateral spastisk Cerebral Pares i åldrarna 18 månader till 6 år. (Vid behov och önskemål modifierar vi upplägget för äldre barn/ ungdomar.) Innehåll: Intensiv träning med vante på den dominanta handen under en avgränsad period, 2 timmar per dag i 8 veckor. I träningen ingår information till föräldrar och förskolepersonal vid ett tillfälle på habiliteringen. Träning i lek tillsammans i grupp på Habiliteringen ges vid två tillfällen då föräldrar och förskolepersonal förväntas delta. Resterande träning utförs hemma och på förskolan dit arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller specialpedagog från Habiliteringen kommer vid behov ca 1 gång per vecka. Syfte: Att utveckla bästa möjliga funktion i den icke- dominanta handen. Arbetsterapeut Tfn: , Datum meddelas efter anmälan Föräldrar vars barn har svårighet inom autismspektrum Målgrupp: Föräldrar till barn som utretts avseende autismspektrumtillstånd. Innehåll: Samtalsgrupp. Syfte: Utbyte av tankar, känslor och erfarenheter med andra föräldrar och personal på habiliteringen. Psykolog, Varberg Tfn: Logoped Tfn: Psykolog, Falkenberg Tfn:

27 Föräldragrupp om temat Att samtala med sitt barn om dess funktionsnedsättning Målgrupp: Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Innehåll: Vi träffas vid 5 tillfällen med två gruppledare och samtalar. Syfte: Att utbyta erfarenheter kring att bemöta sitt barns frågor om funktionsnedsättningen. Kaisa Tikkanen Andersson, kurator Tfn: Anita Sjunnesson, specialpedagog Tfn: Datum meddelas efter anmälan Informationskväll om Att prata med sitt barn om funktionsnedsättning och att prata med syskon Målgrupp: Föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Innehåll: En informationskväll som behandlar temat att samtala med sitt barn om dess funktionsnedsättning. Syfte: Att få information. Psykolog Tfn: Datum meddelas efter anmälan

28 Kill/Tjejgrupp Målgrupp: Killar och tjejer år, som är inskrivna på Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas 5 ggr, fikar och gör olika aktiviter ihop. Syfte: Att träffa andra som går på habiliteringen och förhoppningsvis knyta nya kontakter. Specialpedagog Tfn: Tfn: Komet - föräldrautbildning Målgrupp: Barnkomet vänder sig till dig som har barn i åldrarna 3-11 år. Tonårskomet vänder sig till dig som har barn i åldrarna år. Innehåll: Vi träffas en gång i veckan vid 11 tillfällen. Vid varje träff tar gruppledarna upp olika teman och diskuterar olika lösningar på vanliga problem med föräldrarna. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter, träna nya sätt att bemöta ditt barn, uppmärksamma det som fungerar. Mellan varje träff tränas metoden hemma genom olika hemuppgifter. Syfte: Få möjlighet att träffa andra föräldrar och dela med dig av din vardag, stärka relationen till ditt barn, minska tjat och konflikter, stärka ditt barns självförtroende och bli tryggare i din föräldraroll. Barnkomet Arbetsterapeut Tfn: Datum meddelas efter anmälan Tonårskomet Kurator Tfn:

29 Kurs om autismspektrumtillstånd Målgrupp: Personer från 18 år med diagnos inom autismspektrum Innehåll: Kursen är till för dig som vill få mer kunskap om din diagnos och träffa andra med samma diagnos som du. Vi pratar om vad diagnosen innebär, vanliga svårigheter vid autismspektrumtillstånd, och om tips och strategier för att förenkla och förbättra vardagslivet. Syfte: Att få mer kunskap om din diagnos. Dessutom träffar du andra som är i en liknande situation som du. Vuxenteam Kurator Tfn: , Kurs i vardagssamtal Målgrupp: Personer från 18 år med diagnos inom autismspektrum Innehåll: Kursen är till för dig som vill bli mer säker i sociala situationer. Vi pratar om ögonkontakt och tal samt hur man kan inleda, hålla igång och avsluta ett samtal på ett bra sätt. Vi diskuterar, rollspelar och övar med hjälp av hemuppgifter. Syfte: Att bli tryggare i sociala situationer. Dessutom träffar du andra som är i en liknande situation som du. Vuxenteam Kurator Tfn: ,

30 Mamma/Pappa/Föräldragrupp Målgrupp: Föräldrar till barn med olika typer av funktionsnedsättningar som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas för ge varandra idéer om hur ni kan göra hemma, hur ni kan förhålla er till syskon/en, vilka aktiviteter ni kan göra, hur ni kan få vardagen att fungera. Vi brukar träffas 4-5 gånger. Syfte: Lära känna andra i liknande situation och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Anita Sjunnesson, specialpedagog Tfn: Kaisa Tikkanen Andersson, kurator Tfn: Motorikgrupp (Varberg) Målgrupp: Barn och ungdomar inskrivna på Habiliteringen. Innehåll: Träning i grupp, med både gemensamma och individuellt utformade moment. Gruppen hålls av sjukgymnast och arbetsterapeut och pågår under en viss period. Syfte: Att genom ökad fysisk förmåga utvecklas i lek och vardagsaktiviteter. Kontaktperson Sjukgymnast Tfn: ,

31 Motorikgrupp (Falkenberg) Målgrupp: Barn och ungdomar inskrivna på Habiliteringen. Innehåll: Motorisk träning i grupp, med både gemensamma och individuella utformade moment. Syfte: Att genom ökad fysisk förmåga utvecklas i lek och vardagsaktiviteter. Kontaktperson Cecilia Westblom, sjukgymnast Tfn: Anna Andersson, sjukgymnast Tfn: Ridterapi Målgrupp: 4 år och uppåt Innehåll: Träning av balans, styrka, uthållighet och koordination. Ridterapin sker i möjligaste mån barbacka och utan stigbyglar. En till två förälder eller assistent behöver delta per barn eller vuxen. Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga. Utveckla sin sociala förmåga i samspelet med hästen. Introduktion av ett framtida fritidsintresse. a Varberg Anna Andersson, sjukgymnast Tfn: Tisdag em Falkenberg Maria Engholm, arbetsterapeut Tfn: Onsdagar em

32 Ridläger Målgrupp: Barn/ungdomar/vuxna med motoriska svårigheter. Innehåll: Två ridpass och två teoripass dagligen i 4 dagar. På ridpassen tränar vi balans, styrka, uthållighet och koordination individuellt och i grupp. På teoripassen lär vi oss mer om hästen, både teoretiskt och praktiskt. En vuxen behöver delta per barn/ungdom/vuxen Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga. Anna Andersson, sjukgymnast Tfn Maria Engholm, arbetsterapeut Tfn v.25 Plats Himle ridskola, Varberg Rulle på stan Målgrupp: Barn och ungdomar som använder rullstol. Innehåll: Vi kommer att träffas vid sju tillfällen tillsammans. De första fem tillfällena kommer vi träna tekniker och utöva bollspel i sjukhusets gymnastiksal. De två sista tillfällena tar vi oss ut på stan för att tillämpa kunskaperna där. Syfte: Att bli skickligare på att manövrera sin rullstol. Varberg Arbetsterapeut Tfn: Sjukgymnast Tfn:

33 Sociala träffar Målgrupp: För vuxna personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Innehåll: Samtalsgrupp för personer som vill träffa andra med diagnos inom autismsområdet. Vi samtalar om händelser i vardagen och träffas vid fyra tillfällen. Syfte: För att få träffa andra i liknande situation. Kurator Charlotta Antonsson Tfn: , Arbetsterapeut Klas Hendberg Tfn Syskongrupp Målgrupp: Syskon till barn med olika typer av funktionsnedsättningar som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas och talar om hur det kan vara att ha syskon med funktionsnedsättning. Vi gör också olika aktiviteter tillsammans och äter ett enklare mellanmål. Vi brukar träffas 4-5 gånger. Syfte: Lära känna andra i samma situation och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Lära sig mer om olika funktionsnedsättningar. Psykolog Tfn: , Specialpedagog Tfn: Anita Sjunnesson, specialpedagog Tfn: Kaisa Tikkanen Andersson, kurator Tfn:

34 Teckenkurs (Varberg och Falkenberg) Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn/ungdomar som ska börja använda Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Innehåll: Information om TAKK Genomgång av ett grundläggande teckenordförråd Information om teckenmaterial, teckenböcker, teckenutbildningar m m. Praktiska övningar Hemuppgifter Syfte: Att få metoder och strategier för att komma igång och teckna Att få ett ordförråd med tecken att använda i vardagen Att träffa andra i liknande situation Logoped Tfn: , Tid och struktur (Varberg) Målgrupp: Föräldrar till barn som behöver tydliga rutiner och bildstöd för att bli mer självständiga i vardagen. Innehåll: Vi samtalar om tid och struktur och utbyter erfarenheter. Vi arbetar också praktiskt med att tillverka schema och det bildstöd ni behöver. Syfte: Att få vardagen att fungera bättre med hjälp av rutiner och tydlig struktur. Arbetsterapeut Tfn: , Specialpedagog Tfn: Datum meddelas efter anmälan

35 Toaletträning Målgrupp: Föräldrar till barn i behov av stöd i toaletträning. Innehåll: Att få ökad kunskap om toaletträning för barn med funktionsnedsättning. Att träffa andra i liknande situation. Syfte: Kunskap om urinblåsa och tarm. Kunskap om hur barn vanligtvis lär sig att gå på toaletten. Vägledning i individuellt anpassad toaletträning. Hemuppgifter mellan träffarna. Vi erbjuder enskilt samarbete med barnets nätverk vid behov. Ann-Sophie Svanberg, sjuksköterska Tfn: Anita Sjunnesson, specialpedagog Tfn: Ungdomsgrupp Målgrupp: Ungdomar år Innehåll: Vi träffas vid 5 tillfällen. Innehållet utformas efter deltagarnas behov, kan t e x vara enklare matlagning, göra inköp, åka buss, filmkväll, fika, snacka mm. Syfte: Bli mer självständig inom vardags- och fritids- aktiviteter och träffa andra jämnåriga i liknande situation. Arbetsterapeut Tfn: ,

36 Datum meddelas efter anmälan Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning Målgrupp: Föräldrar till barn på habiliteringen. Innehåll: Handläggare från Försäkringskassan informerar och svarar på frågor. Syfte: Ökad kunskap om Försäkringskassans stöd gällande barn med funktionsnedsättning. Kurator Tfn: Ett tillfälle. Datum meddelas efter anmälan.

37 HALMSTAD = AKKtiv- KomIgång AKKtiv KomHem- fördjupningskurs om kommunikation CI- grupp (vantgrupp) Drama Föräldra-barngrupp Föräldragrupp för skolbarn med Cerebral Pares Föräldragrupp för barn som utretts avseende autismspektrum störning Grupp för personer med Asperger syndrom: 1. Diagnoskurs 2. Vardagssamtal Handträningsgrupp Hundassisterad träning KOMET: Föräldrautbildning Lek- och pratgrupp Mat och Prat Motorikgrupp Motorikgrupp/Lek och lär Ordning och Reda Ridläger Ridterapi i grupp eller individuellt Rullstolsgrupp Simgrupp Simgrupp Simträningsgrupp Skapande bild Småbarnsbad Strategier i vardagen för personer med autism och Asperger syndrom Syskongrupp

38 Teckenkurs Tjej grupp Toaletträning Ungdomsgrupp Vuxenbadet Workshop bildprogram

39 HALMSTAD AKKtiv-KomIgång (Föräldrautbildning om kommunikationsstöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda Innehåll: Information om kommunikation och kommunikationsutveckling Kunskapsförmedling om att stödja och stimulera barnets kommunikationsutveckling Uppgifter att arbeta med hemma och i gruppen Tillverkning av kommunikationsmaterial I gruppen varvas föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte Syfte: Att veta mer om hur föräldrar kan samspela med sitt barn för att stödja kommunikationsutvecklingen Kunskap om hur Alternativ och Kompletterande kommunikation, AKK, kan användas SannaBjörk, logoped Tfn Start 29 sep

40 AKKtiv- KomHem fördjupningskurs om kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn som har kommunikationssvårigheter. Deltagarna ska ha gått grundkursen KomIgång. Innehåll: Teori och praktik i målsättningsarbete. Formulera egna mål och filma leksituation hemma Diskussion Syfte: Att få konkret vägledning och ökad medvetenhet om metoder som effektivt stöttar just ditt barns kommunikation. Sanna Björk, logoped Tfn Datum meddelas efter anmälan CI- grupp (vantgrupp) Målgrupp: Barn med unilateral spastisk Cerebral Pares i åldrarna 18 månader till 6 år. (Vid behov och önskemål modifierar vi upplägget för äldre barn/ ungdomar.) Innehåll: Intensiv träning med vante på den dominanta handen under en avgränsad period, 2 timmar per dag i 6 veckor. I träningen ingår information till föräldrar och förskolepersonal.. Träning i lek tillsammans i grupp på Habiliteringen ges vid två tillfällen då föräldrar och förskolepersonal förväntas delta. Resterande träning utförs hemma och på förskolan dit arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller specialpedagog från Habiliteringen kommer vid behov ca 1 gång per vecka. Syfte: Att utveckla bästa möjliga funktion i den icke- dominanta handen. Susanne Nicklasson, arbetsterapeut Tfn:

41 Drama Målgrupp: Barn från 8 år och uppåt. Innehåll: Du får prova på olika dramaövningar som exempelvis rollspel, kontaktlekar, kroppsimprovisationer och sinnestränande övningar. Syfte: Att stimulera barnens fantasi, motorik, kommunikation och att våga agera i grupp. Tensie Andersson, specialpedagog Tfn: Föräldra-barngrupp Målgrupp: Familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Syskon, mor- och farföräldrar och nära släktingar är också välkomna. Innehåll: Barnen leker, föräldrarna samtalar och vi fikar tillsammans. Varje gång har vi en gemensam sångsamling och en lättare motorikbana. Ibland ritar och målar vi eller leker i vårt vattenlekrum. Syfte: Att föräldrar ska få tillfälle att träffas och att barnen ska ha roligt tillsammans. Tensie Andersson, specialpedagog Tfn:

42 Föräldragrupp för skolbarn med Cerebral Pares Målgrupp: Föräldrar till barn med diagnosen Cerebral Pares Innehåll: Att utbyta erfarenheter om barnens skolgång och ge varandra tips och råd. Att utbyta erfarenheter om hur man exempelvis förhåller sig till funktionshindret, kompisar eller fritid. Syfte: Att träffa andra föräldrar i liknande situation. Kontaktperson Barbro Lindqvist, psykolog Tfn: Lotta Rautenberg, kurator Tfn: Föräldragrupp för barn som utretts avseende autismspektrumstörning Målgrupp: Föräldrar till barn som utretts avseende autismspektrum störning Innehåll: Fem träffar med bla information från olika yrkesgrupper. Syfte: Att få tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation, samt erhålla information. Anna Karin Bolinder, psykolog Tfn: Datum meddelas efter anmälan

43 Grupp för personer med Asperger syndrom Målgrupp: Personer med diagnosen Asperger syndrom från 16 år och uppåt. Innehåll: Vad är Asperger syndrom? Planera och organisera Ta in och bearbeta sinnesintryck Förstå sammanhang Kommunikation och samspel Vardagssamtal Syfte: Gruppen är till för dig som vill träffa andra personer med Aspergers syndrom, utbyta erfarenheter och lära dig mer om diagnosen. Ann-Louise Karlsson, arbetsterapeut Tfn: Handträningsgrupp Målgrupp: Barn i åldrarna 3 år och uppåt. Innehåll: Vi gör olika aktiviteter och lekar tillsammans där man behöver använda sina händer för att hantera föremål av olika slag. Vi klipper, ritar, målar, bygger och konstruerar. Att förbereda och äta en lätt fika kan vara en aktivitet! Syfte: Att kunna hantera föremål i sin vardag och/eller i lek. Susanne Nicklasson, arbetsterapeut Tfn: Datum meddelas efter anmälan

44 Hundassisterad träning Målgrupp: Barn och ungdomar från 8 år och uppåt. Innehåll: Genomföra enklare lydnadsövningar och agilityövningar med hunden. Syfte: Att genom kontakten och träningen med hund träna balans, uthållighet, koordination och samspel. Plats Christina Holm, idrottspedagog Tfn: Halmstad hundarena Skedala Komet - föräldrautbildning Målgrupp: Barnkomet vänder sig till dig som har barn i åldrarna 3-11 år. Tonårskomet vänder sig till dig som har barn i åldrarna år. Innehåll: Vi träffas en gång i veckan vid 11 tillfällen. Vid varje träff tar gruppledarna upp olika teman och diskuterar olika lösningar på vanliga problem med föräldrarna. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter, träna nya sätt att bemöta ditt barn, uppmärksamma det som fungerar. Mellan varje träff tränas metoden hemma genom olika hemuppgifter. Syfte: Få möjlighet att träffa andra föräldrar och dela med dig av din vardag, stärka relationen till ditt barn, minska tjat och konflikter, stärka ditt barns självförtroende och bli tryggare i din föräldraroll. Lotta Rautenberg, kurator Tfn: Datum meddelas efter anmälan

45 Lek- och pratgrupp Målgrupp: Förskolebarn som behöver stöd i lek och kommunikation, samt deras föräldrar och personal. Innehåll: Samling och olika strukturerade lekaktiviteter med fokus på kommunikation med tecken, bilder, pekkartor och pratapparater (AKK: Alternativ och Kompletterande Kommunikation). I gruppen används konkret lekmaterial, personliga scheman med foto och bilder samt tidshjälpmedel. Gruppen leds av två specialpedagoger och två logopeder. Syfte: - Att föräldrar och personal ska få se hur man arbetar med bilder och tecken (AKK) som komplement till tal i olika leksituationer. - Att barnen ska få prova olika kommunikationssätt. - Att barnen ska få träffa och leka med andra barn med liknande behov. Anki Sandvall- Lindh, specialpedagog Tfn: Start 26 februari Mat och prat Målgrupp: Ungdomar/ vuxna som har kontakt med vuxenhabiliteringen. (Vid önskemål kan gruppen delas till en tjej- och killgrupp.) Innehåll: Vi träffas och pratar samtidigt som vi lär oss att laga enkla, goda maträtter. Vi planerar vad vi behöver handla osv. Vi ger tips på och möjlighet att prova olika hjälpmedel i köket. Utifrån träffarna sätter vi ihop en egen kokbok. Syfte: Att få träffa andra i liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter. Bli mer självständig i köket och kunna laga en enklare måltid. Ann-Louise Karlsson, arbetsterapeut Tfn:

46 Motorikgrupp Målgrupp: För barn från 4 år och uppåt. Innehåll: Träningen inriktas på balans, koordination, styrka och rörlighet. Vi använder oss av motorikbanor, stationsträning och rörelselekar. Syfte: Att träna tillsammans med andra barn i liknande situation. Christina HolmTfn: Motorikgrupp/Lek och lär Målgrupp: Barn i åldrarna 4-7 år. Innehåll: Genom lek tränas kommunikation balans, koordination, rumsuppfattning och styrka. Syfte: Att tillsammans med andra barn träna motorik och förmåga till samspel. Tensie Andersson, specialpedagog Tfn:

47 Ordning och reda Målgrupp: Ungdomar/ vuxna som har kontakt med vuxenhabiliteringen. Innehåll: Vi träffas 8 gånger i 1 ½ timme per gång och diskuterar förslag på exempelvis förvaringslösningar, rensning, sortering och placering av ägodelar. Syfte: Att få tips och lösningar i vardagen som kan skapa mer ordning i hemmet. Helena Söderqvist, arbetsterapeut Tfn: Ridläger Målgrupp: Barn/ungdomar/vuxna med motoriska svårigheter. Innehåll: Två ridpass och två teoripass dagligen i 4 dagar. På ridpassen tränar vi balans, styrka, uthållighet och koordination individuellt och i grupp. På teoripassen lär vi oss mer om hästen, både teoretiskt och praktiskt. En vuxen behöver delta per barn/ungdom/vuxen Syfte: Utveckla sin motoriska förmåga. Johanna Börnfors, sjukgymnast Tfn v.25 Plats Himle ridskola, Varberg

48 Ridterapi i grupp eller individuellt Målgrupp: Barn i åldrarna 4 år och uppåt. Innehåll: Ridning individuellt eller i grupp med hjälp av ridlärare från ridskolan samt personal från Habiliteringen. Barnen får hjälp med instruktioner och anpassningar. Beroende på barnens behov kan även stallaktivitet/hästskötsel ingå. Barnet behöver ha en vuxen tex förälder eller assistent med. Syfte: Specifik behandling/träning; som till exempel normaliserad muskelspänning, ökad rörlighet, förbättrad balans/styrka/koordination, träning av sociala och kognitiva förmågor. Ett mål kan också vara att barnet övergår i fritidsridning med eller utan handledning från habiliteringspersonal. Plats Johanna Börnfors, sjukgymnast Tfn: Måndag em + ev. fredag em Halmstad, Stall Österby Rullstolsgrupp Målgrupp: Barn/ungdomar som använder manuell eller elrullstol tillsammans med vuxna rullstolsanvändare som fungerar som mentorer under träningen. Innehåll: Träningen inriktas på rullstolsteknik och motorisk träning. Stor del av träningen planeras i andra miljöer. Träningen planeras och leds av vuxna rullstolsanvändare som är mentorer för barnen under träningen. Syfte: Att lära sig hantera sin rullstol i olika miljöer och underlag. Att träna tillsammans med andra barn i liknande situation. Att få möjlighet att lära av andra vuxna i samma situation samt att få möjlighet att ställa frågor. Christina Holm, idrottspedagog Tfn:

49 Simgrupp Målgrupp: Barn i åldrarna 6-9 år. Innehåll: Träningen inriktas på vattenvaneövningar såsom flyta, doppa och hoppa. Simtekniken introduceras. Syfte: Att barnet ska få vattenvana och introduktion av arm- och bentagstekniken. Christina Holm, idrottspedagog Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan. Simgrupp Målgrupp: Barn i åldrarna 8 år och uppåt. Innehåll: Träningen inriktas på simteknik. Syfte: Att barnet ska kunna simma bröst- och/eller ryggsim 10 meter och kunna flyta i 10 sekunder. Christina Holm, idrottspedagog Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan.

50 Simträningsgrupp Målgrupp: Barn i åldrarna 9 år och uppåt. Innehåll: Träningen inriktas på konditionsträning och simteknik. Barnen får lära sig att själva lägga upp ett simträningsprogram. Gruppen har också ett samarbete med IF Tre Hjärtans simgrupp på Sannarpsbadet. Syfte: Att barnen själva får ta ansvar för sin egen träning och att de i framtiden kan se simning som en god träningsform. Plats Christina Holm, idrottspedagog Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan. Habiliteringen och Sannarpsbadet Skapande bild Målgrupp: Ungdomar och vuxna Innehåll: - Samling- alla får säga sitt - Avslappning till musik - Skapa en bild med olika färger och material Avslutning- vi tittar på och pratar om bilderna Syfte: Att samtala kring tankar och känslor och få möjlighet till skapande i grupp. Maria Johansson, kurator Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan.

51 Småbarnsbad Målgrupp: Barn i åldrarna 0-5 år. Innehåll: Vi tränar vattenvana, andnings-/flytteknik och självständighet i vattnet genom olika övningar med sång och rörelser som var och en utför efter egen förmåga. Syfte: Att bli vattenvan och lära känna vattnets egenskaper och bärkraft. Pernilla Lewander, habiliteringsassistent Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan. Strategier i vardagen för personer med autism och Asperger syndrom Målgrupp: Personer med diagnosen autism eller Asperger syndrom från 16 år och uppåt. Innehåll: Deltagarna blir introducerade i strategier som de förhoppningsvis har nytta av i sin vardag. Det kan handla om hur man kan berätta för andra om sin diagnos. Hur man hittar rutiner för att göra det man vill. Hur man kan sätta mål för sig själv eller hur man gör för att spara på sin energi och hittar en balans i vardagen. Strategigruppen är en arbetande grupp, inte en samtalsgrupp. Vi jobbar konkret med arbetsuppgifter. Deltagande i gruppen kan vara en start att tänka i nya banor och komma igång själv med funderingar om hur man kan lösa vissa problem. Syfte: Att få vardagslivet att fungera bättre. : Gruppen kommer att starta under hösten 14. Ann-Louise Karlsson arbetsterapeut Tfn: Datum meddelas efter anmälan

52 Syskongrupp Målgrupp: Barn och/eller ungdomar som har ett syskon som har kontakt med Habiliteringen. Innehåll: Vi träffas och pratar om hur det är att ha ett syskon med en funktionsnedsättning. Vi brukar rita, läsa, se på film, göra dramaövningar och ibland har vi aktiviteter i gymnastiksalen eller i bassängen. Vi fikar också tillsammans. Syfte: Att syskonen får stå i centrum och göra roliga saker tillsammans och att de får möjlighet att prata om och dela varandras erfarenheter. Anki Sandvall-Lindh, specialpedagog Tfn: Datum meddelas efter anmälan Teckenkurs Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn/ungdomar som ska börja använda Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Innehåll: Information om TAKK Genomgång av ett grundläggande teckenordförråd Information om teckenmaterial, teckenböcker, teckenutbildningar m m. Praktiska övningar Hemuppgifter Syfte: Att få metoder och strategier för att komma igång och teckna i vardagskommunikation. Att få ett ordförråd med tecken att använda i vardagen. Att träffa andra i liknande situation. Josefine Holstensson, logoped Tfn start 28 januari

53 Tjejgrupp Målgrupp: Tjejer/ kvinnor med lindrig utvecklingstörning. Innehåll: Vi pratar om viktiga saker i livet; vänskap, relationer, kärlek, självkänsla, sexoch samlevnad, hur vi vill andra ska vara mot oss, samt samhällsinformation. (Ev samarbete med kuratorn på Avd för stöd och service- Halmstad kommun) Syfte: Att få träffa andra tjejer i liknande situation. Att få möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter. Ulrika Malmberg, kurator Tfn: Toaletträning Målgrupp: Föräldrar till barn i behov av stöd i toaletträning. Innehåll: Att få ökad kunskap om toaletträning för barn med funktionsnedsättning. Att träffa andra i liknande situation. Syfte: Kunskap om urinblåsa och tarm. Kunskap om hur barn vanligtvis lär sig att gå på toaletten. Vägledning i individuellt anpassad toaletträning. Hemuppgifter mellan träffarna. Vi erbjuder enskilt samarbete med barnets nätverk vid behov. Åsa Nordh,sjuksköterska Tfn:

54 Ungdomsgrupp Målgrupp: Ungdomar i åldrarna år med begränsat socialt umgänge. Innehåll: Vi träffas vid fyra tillfällen och hittar på roliga saker tillsammans, till exempel gör vi olika aktiviteter på stan, pysslar, bakar och har kul tillsammans. Innehållet anpassas efter gruppens deltagare. Syfte: Att erbjuda ungdomar tillfällen att umgås med jämnåriga och med vuxenstöd utveckla sina sociala förmågor. Gruppen utgör också möjlighet för ungdomarna att träffa andra med liknande funktionsnedsättning. Kontaktperson Ann Johansson, kurator Tfn: Meddelas efter anmälan Vuxen- badet Målgrupp: Ungdomar/ vuxna. Innehåll: Träningen inriktas på styrka- kondition, avslappnings övningar och simteknik. Träningen anpassas individuellt efter varje individ och dess förutsättningar. Syfte: Att deltagarna får träning/ avslappning och samtidigt träffa andra i liknande situation. Johanna Börnfors, sjukgymnast Tfn: Kursen ges varje termin. Datum meddelas efter anmälan.

55 Workshop bildprogram Målgrupp: Föräldrar/ anhörig till barn/ vuxen som har fått ett bildprogram förskrivet som hjälpmedel, t.ex. InPrint, Boardmaker eller Ebba Editor med Bildbas Tecken. Innehåll: Jobba självständigt med att tillverka bildmaterial utifrån egna idéer och/eller utifrån det inspirationsmaterial som finns på plats. Ta med egen dator eller låna på DaKo. Finns möjlighet att skriva ut och laminera sitt material. Logoped, pedagog och tekniker finns på plats för att hjälpa till. Välj om du vill vara med vid ett eller båda tillfällena och om du vill vara med hela eller delar av tiden. Syfte: Att få stöd och hjälp i att utforma bildmaterial samt få inspiration. Att bli säkrare på att använda programmet. Patrik Ganebratt, logoped Tfn: Datum meddelas efter anmälan

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland www.regionhalland.se/habiliteringenkungsbacka Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland 150101 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 100906 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med habiliteringen, samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr Nacka, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016

Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Aktiviteter Habiliteringen Hösten 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Välkommen till habiliteringen!

Välkommen till habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2015 Välkommen till habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Välkommen till Habiliteringen!

Välkommen till Habiliteringen! Habiliteringen Kalmar Gruppverksamhet och kurser våren 2015 Välkommen till Habiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag, onsdag

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 08 25 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen, vårterminen 2016 2 Om kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20140602 www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland höstterminen 2012 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2016 1 INNEHÅLL 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter

ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111. www.habilitering.nu/aspergercenter ASPERGERCENTER VUXENTEAMET UPPDATERAD 20130111 www.habilitering.nu/aspergercenter Innehållsförteckning Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till grupper Sid 4 Grupper Diagnosgrupp Sid 5 Grupp

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN VÅREN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE. Veterinärgränd 2, plan Johanneshov, Tel GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2017 HABILITERINGSCENTER LINDE Veterinärgränd 2, plan 3 121 63 Johanneshov, Tel 08-123 356 50 www.habilitering.se/linde-vuxna 1(16) 2(16) Grupper för person som

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2017 1 INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Egenträning i bassäng, Växjö... 5 Bassäng, Växjö... 6 Bassäng, Ljungby...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

Aktivitetskatalog 2013

Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2013 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2015 Om kurskatalogen 2 Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar

Läs mer

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 HABIL ITERINGSCENTRUM Barn - och ung domshabiliteringen Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 Kurser och temadagar hösten 2015 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016

Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 HABILITERINGSCENTRUM BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Kurskatalog för föräldrar och nätverk våren 2016 Kurser och temadagar våren 2016 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Aktivitetskatalog 2015-2016

Aktivitetskatalog 2015-2016 Barn- och ungdomshabiliteringens Aktivitetskatalog 2015-2016 Barn- och ungdomshabiliteringens grupper, kurser och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt

Läs mer

Föräldrastödskurser i Halland. för dig med barn mellan 2-18 år

Föräldrastödskurser i Halland. för dig med barn mellan 2-18 år Föräldrastödskurser i Halland för dig med barn mellan 2-18 år Det är inte alltid lätt att vara förälder Känner du att du ofta hamnar i tjatkarusellen och skulle vilja ha fler trevliga stunder tillsammans

Läs mer

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Logoped Anna Rensfeldt Flink, Habilitering & Hälsa, Göteborg AKKtiv AKK tidig intervention

Läs mer

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R

G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R G R U P P E R O C H F Ö R E L Ä S N I N G A R F Ö R V U X N A P Å A S P E R G E R C E N T E R www.habilitering.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid

Läs mer

KURSKATALOG våren 2018

KURSKATALOG våren 2018 KURSKATALOG våren 2018 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2018 Kurser inom et Habiliteringens målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP hösten 2012 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

KURSKATALOG våren 2017

KURSKATALOG våren 2017 KURSKATALOG våren 2017 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2017 Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till

Läs mer

Information till föräldrar. Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism

Information till föräldrar. Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism Information till föräldrar Habiliteringsmottagningens insatser för små barn med autism Insatser för små barn med autism Barn med autism har svårare än andra barn att lära utifrån sin vardagsmiljö De behöver

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2016 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2015 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren

Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd. Föreläsningar Information Grupper Våren Habiliteringscentrum Vuxenhabilitering råd och stöd Föreläsningar Information er Våren - 2018 Innehåll Våren 2018 Länet Föreläsning Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism 1 Information

Läs mer