Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden."

Transkript

1 Fastighet- och serviceenheten Villkor för parkering Ann-Britt Hagman dnr V 2015/ Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Publiceringsdatum Augusti 2015 Publicerad Beslutsfattare Anders Forsell Beslutsdatum Dokumentsansvarig Giltighetstid Sammanfattning Ann-Britt Hagman Tillsvidare Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden. Övrig information om parkering vid Göteborgs universitet finns på Fastighets- och serviceenheten Haraldsgatan 5, Box 100, SE Göteborg , (fax)

2 Innehållsförteckning Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden... 1 Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitets parkeringsområden... 3 Behörighet... 3 Villkor för parkering... 3 Handikapparkering... 3 Besöksparkering... 4 Behörighetsdekaler och olika typer av biljetter... 4 Reserverade parkeringsplatser... 5 Års- och månadsbiljett... 5 Serviceårskort... 5 Tillfälligt parkeringstillstånd... 5

3 Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitets parkeringsområden Fastighet- och serviceeneheten ansvarar för parkeringsverksamheten och hanteringen av parkeringsärenden inom Göteborgs universitet. Parkeringshandläggaren vid Fastighet har det samordnade ansvaret för parkringsfrågor. Behörighet För att kunna disponera universitetets parkeringsplatser måste man vara universitetsanställd eller vara anställd vid en verksamhet som hyrs in i universitets lokaler. Behörigheten innebär att man betalar samma taxa på Göteborgs universitets parkeringsplatser samt ha en behörighetsdekal för respektive parkeringsområde. Dekalerna är kostnadsfria och gäller per kalenderår. Villkor för parkering Parkeringen ska ske enligt skyltningen av tider och avgifter som gäller i respektive parkeringsområde/garage samt placera fordonet inom linjemarkerad plats. Oberoende av innehavet av behörighetsdekal sker parkering enbart i mån av plats. Universitetet friskriver sig från allt kostnadsansvar och annat ansvar för betald men ej utnyttjad parkeringsavgift. Universitetet friskriver sig från allt ansvar och alla skadeståndskrav för person- och sakskador som kan uppstå vid och i anslutning till parkering på Göteborgs universitet parkeringsområden. Inom universitetets parkeringsområden förekommer för närvarande inga särskilda parkeringsvillkor för miljöfordon, utan de har samma parkeringsvillkor som övriga fordon. Inom några av universitets parkeringsområden finns det särskild reserverade parkeringsplatser som är iordningställda och skyltade. På dessa parkeringsplatser är universitets behörighetsdekaler och parkeringstillstånd inte tillämpbara. Invändningar emot kontrollavgifter och liknade som utfärdas inom universitetets olika parkeringsområden är enbart en angelägenhet för berörd fordonsägare-/förare och entreprenör och berör på inget vis universitetet som enskild ärende. Handikapparkering Inom universitetets parkeringsområden finns det markerade handikappsparkeringsplatser. För att använda dessa krävs det ett kommunalt handikapptillstånd. Universitetet följer Göteborgs kommuns beslut och riktlinjer angående handikappsplatserna. Universitetets handikappsplatser är inte avgiftsbelagda och fordrar därför inte universitetets särskilda behörighetsdekal. De parkeringsområden som saknar handikappsplats, måste man ha sitt handikappstillstånd och en dekal gällande på det parkeringsområde som man parkerar. Handikappsplatserna är inte reserverade för ett visst fordon.

4 Besöksparkering Inom flera av universitetets parkeringsområden finns det särskild markerad besöksparkering. För dessa platser betalar man normaltaxa. Universitets behörighetsdekaler är inte giltiga på dessa besöksparkeringar. Behörighetsdekaler och olika typer av biljetter För att kunna disponera parkeringsplatserna vid Göteborgs universitet krävs det en giltig behörighetsdekal men rätt bokstavsbenämning till det parkeringsområde du tänkt parkera samt betald parkeringsavgift. Dekalen ska placeras synligt i bilens framruta samt parkeringsbiljetten. Om behörighetsdekal och parkeringsavgift saknas. Kan du bli debiterad en kontrollavgift enligt universitetets fastställda taxa. Vid eventuell överklagan av en debiterad kontrollavgift, får man vända sig till universitetets aktuella parkeringsleverantör Behörighetsdekal får endast utlämnas till universitetets anställda samt till anställda som hyr lokaler av Göteborgs universitet. Dekal A Dekal A/S Dekal CL Dekalen CS Dekalen LB Dekalen LRO Dekalen SV Dekalen VI Dekal Artisten får bara användas inom parkeringsområdet Medicinaregatan, Arvid Wallgrens Backe och Odontologen. Men gäller inte på besöksparkeringen gäller endast för studenter och får bara användas i Parkeringshuset och parkeringen vid Änggårdens kolonier även kallad gropen får bara användas inom parkeringsområdet Campus Linné (Konstepidmins väg, Haraldsgatan och Seminariegatan samt i garaget på Haraldsgatan 5) Carl Skottsbergs Gata Botan Lilla Bergsgatan Handelshögskolan Lundgrensgatan, Renströmsgatan, Olof Wijksgatan Storgatan 43 och Vasagatan 50 HDK, Kristinelundsgatan 6-8, vid husets långsidor finns det 4 platser på Teatergatan och 8 på Chalmersgatan får bara användas inom parkeringsområdet Viktoriagatan 13 och på Föreningsgatan 14 får bara användas i garaget med infart ifrån Olof Wijksgatan

5 Reserverade parkeringsplatser Tillståndsgivning för reserverad parkeringsplats är starkt restriktiv. Plats hyrs ut till universitetets fordon och till bilpoolen, annars krävs ett omfattande behov av bil i tjänsten. Inom universitetet är det är fakultetsnämnden (oftast är det kanslichefen) som beslutar om en reserverad parkeringsplats skall hyras. Administrationen av dessa parkeringsplatser handläggs av parkeringsleverantör som universitetet har aktuellt avtal med. Ett särskilt tillståndsbevis utfärdas för aktuell parkeringsplats och fordon. Års- och månadsbiljett Års- och månadsbiljetter sköts av universitetet upphandlad parkeringsleverantör. Med års- och månadsbiljett måste man ha en behörighetsdekal för det aktuella parkeringsområdet för att biljetten ska gälla. Annars debiteras en kontrollavgift. Serviceårskort Serviceårskorten är kostnadsfria och gäller per kalenderår och är till för universitetsanställda med speciellt behov av bil i tjänsten. Serviceårskortet fordrar ingen behörighetsdekal i övrigt. Parkering är bara tillåten inom linjemarkerade parkeringsrutor. Servicekortet gäller även på besöksparkeringar. Serviceårskort hanteras och utlämnas av parkeringshandläggaren på Fastighet. Tillfälligt parkeringstillstånd Tillfälligt parkeringstillstånd är till för servicefordon, t.ex. hantverkare och larminstallatörer. Parkeringstillståndet kan enbart användas inom universitetets parkeringsområden där övervakningen sköts av parkeringsleverantör som universitetet har aktuellt avtal med. Tillfälligt parkeringstillstånd fordrar ingen behörighetsdekal i övrigt. Tillstånden hanteras och utlämnas av parkeringshandläggaren på Fastighet.

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Välkommen till föreningen

Välkommen till föreningen 1 Välkommen till föreningen Styrelsen vill passa på att hälsa er välkomna till BRF Risten. Vi hoppas att allt är till belåtenhet och att ni kommer att trivas i vårt kvarter. I BRF Risten ingår adresserna:

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer