PF2(NA2,SA2,TE2) PF3(NA3,SA3,TE3) Rödmarkerade grupper har annan praktiktid än övriga i valgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PF2(NA2,SA2,TE2) PF3(NA3,SA3,TE3) Rödmarkerade grupper har annan praktiktid än övriga i valgruppen"

Transkript

1 Följande kurser kommer erbjudas som individuellt val läsåret 15/16. Bestämt antal sökande krävs för att kursen ska starta Indval Block A Indval Block B E Egen tid PF Programfördjupningstid PF2(NA2,SA2,TE2) PF3(NA3,SA3,TE3) Rödmarkerade grupper har annan praktiktid än övriga i valgruppen Kurs P Kurskod Text Matematik 2a 100 MATMAT02a I matematik 2a arbetar vi mer med algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer. Vi lär oss att lösa potens- och andragradsekvationer, både algebraiskt och grafiskt. Vi arbetar med räta linjens ekvation och linjära ekvationssystem. Lär oss mer om funktioner, linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner, och hur dessa kan representeras. Dessutom fördjupas en del geometriska begrepp tex sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. Engelska ENGENG06 Idrott och hälsa IDRIDR02 Bild och form 1b 100 BILBIL01b Vi målar, ritar och skulpterar samt lär oss kommunicera och berätta med bilder. Svenska SVESVE02 Svenska som 100 SVASVA02 andraspråk 2 Svenska SVESVE03 Svenska som 100 SVASVA03 andraspråk 3 Företagsekonomi FÖRFÖR01 En företagsekonomisk grundkurs med småföretagaranda och entreprenörskap. Några exempel: Hur startar man ett företag? Affärsidéns betydelse. Grundläggande metoder i marknadsföring och bokföring. Ensemble1 100 MUSENS01 Ensemble2 100 MUSENS02S Engelska7 100 ENGENG07 Vill du kunna diskutera t ex kulturella och politiska, samt andra samhällsfrågor på djupet? Vill du kunna förstå och analysera olika typer av litteratur, både skönlitteratur, och t ex debattartiklar, vetenskapliga artiklar mm? Vill du kunna finna strategier för att bearbeta ditt språk, och göra det mer avancerat?

2 Då är detta kursen för dig! Historia1a2 50 HISHIS01a2 Kursen är påbyggnad av historia 1a1, och då får här möjlighet att ytterligare fördjupa dig i historieämnet. Samhällskunskap1a2 50 SAMSAM01a2 Kursen vänder sig till dig som tidigare läst kursen samhällskunskap 1a1. Du erbjuds möjlighet att såväl bredda som fördjupa dig i ämnet samhällskunskap. Idrott och hälsa specialisering 1 - Fotboll Idrott och hälsa specialisering 2 - Fotboll 100 IDRIDO01 Undervisningen i kursen idrott-specialisering (Fotboll) behandlar regler,taktik,teknik,spelförståelse,genomförande och analys av träningsprogram samt fotbollens organisation och historia. 100 IDRIDO01 Webbutveckling 100 WEBWEU01 Moderna språk 100 MODXXX01-05 Italienska steg 1 Anmäl dig till ett språk där du får börja från början; inga förkunskaper krävs men genom att satsa högt kommer du redan efter några månader att kunna kommunicera i enkel form med andra personer på italienska. Och så låter italienskan så underbart Italienska steg 2 Fortsättningskurs efter steg 1. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och läsa det mest väsentliga i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, kunna delta i enkla samtal och göra dig förstådd i skrift i enkel form på italienska. Här läser vi korta ungdomsromaner på italienska, deltar i olika projekt med Italien för här kan vi redan kommunicera en del Italienska steg 3 Fortsättningskurs efter steg 2. Fördjupningskurs där vi skapar djupare förståelse för hur språket är uppbyggd. Vi läser italiensk skönlitteratur (oftast i enklare form) och fokuserar en del på muntlig framställning. Det finns tid till enskild reflektion och fördjupningar inom önskade områden (realia, språket, litteratur). Tyska steg 1 Anmäl dig till ett språk där du får börja från början; inga förkunskaper krävs men genom att satsa högt kommer du redan efter några månader att kunna kommunicera i enkel form med andra personer på tyska.

3 Tyska steg 2 Fortsättningskurs till steg 1. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och läsa det mest väsentliga i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, kunna delta i enkla samtal och göra dig förstådd i skrift i enkel form på tyska. Här läser vi korta ungdomsromaner på tyska, deltar i olika projekt om Tyskland. Tyska steg 3 Fortsättningskurs till steg 2. Fördjupningskurs där vi skapar djupare förståelse för hur språket är uppbyggt. Vi läser tysk skönlitteratur (oftast i enklare form) och fokuserar en del på muntlig framställning. Det finns tid till enskild reflektion och fördjupningar inom olika områden (realia, språket, litteratur). Tyska steg 4 Fortsättningskurs till steg 3. Vi lägger mer fokus på muntlig kommunikation, både i klassrumsdiskussioner och vid muntlig framställning. Tysk skönlitteratur läser vi på denna nivå i original. Den skriftliga kommunikationen sker t.ex. via roman- och filmanalyser. Vi fördjupar oss dessutom inom områden som historia och realia. Tyska steg 5 Fortsättningskurs till steg 4. Här arbetar vi lärobokslöst och mycket varierande. Vi bestämmer de olika arbetsområdena tillsammans. Denna kurs kräver goda förkunskaper både muntligt och skriftligt, men innebär också en frihet i t.ex. examinationssätt. I denna kurs får du använda alla dina kunskaper i det tyska språket. Spanska steg 1 förmåga samtidigt som du lär dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i Spanien och Latinamerika. I steg 1 behandlas intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Med hjälp av olika medier arbetar vi med berättelser, sånger, instruktioner, fasta språkliga uttryck och uttal. Du lär dig vanliga ord och enkla fraser. Spanska steg 2 förmåga samtidigt som du lär dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika. I steg 2 behandlas bland annat aktiviteter, händelser, åsikter, känslor och erfarenheter. Vi arbetar med dialoger, artighetsfraser, grammatiska strukturer och presentationer. Du blir bättre på att förstå och formulera dig på spanska. Spanska steg 3 förmåga samtidigt som du lär dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika. I steg 3 behandlas bland annat vardagliga situationer och aktuella händelser. Vi arbetar med berättelser och nyheter genom diskussioner och skrivande. Du blir bättre på att förstå tal och skrift; och på att skriftligt och muntligt redogöra för, och diskutera olika ämnen. Spanska steg 4

4 Entreprenörskap och företagande förmåga samtidigt som du lär dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika. I steg 4 behandlas bland annat händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner. Vi arbetar med skönlitteratur, beskrivande och argumenterande texter. Du blir bättre på att skapa struktur med hjälp av sammanbindande ord och andra uttryck när du talar och skriver. Spanska steg 5 förmåga samtidigt som du lär dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika. I steg 5 behandlas bland annat tankar, åsikter, idéer, värderingar samt sociala och politiska förhållanden i områden där språket talas. Vi arbetar med skönlitteratur, populärvetenskapliga texter och nyheter. Du lär dig ännu mer om den spansktalande världen, du lär dig förstå även dialektalt färgad spanska och du övar upp dina färdigheter i att berätta, argumentera, sammanfatta och förklara. 100 FÖRENT0 I denna kurs får du starta, driva och avsluta ett UF företag under ett läsår. Du får möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. Du erhåller nyttiga erfarenheter inför arbetslivet, oavsett om framtiden blir som företagare eller som företagsam anställd. Fotografisk bild 100 FOTFOT01 Vi jobbar med digital fotografering från idé till färdig bild. Vi lär oss kamerans teknik, digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med fotografiska bilder. Privatjuridik 100 JURPRI0 En grundkurs som tar upp vardagsnära juridiska frågor. Exempelvis vilka rättigheter och skyldigheter har jag som konsument och arbetstagare. Vad gäller, juridiskt, när jag blir sambo? Webbutveckling2 100 WEBWEU02 Bageri specialisering Internationella bakverk Konditori specialisering Marsipan/Karamell 100 BAGBAG00S Internationella bakverk Religiösa bröd Bake-off sortiment Bröd som brunch (dvs många konditorier gör sallader och bredda mackor) Skådebröd 100 BAGKON00S Marsipan och karamel grunder Internationella tårtor (mousse, USA, kontinenten) Trender/nyheter inom produkter i branchen Vad händer framöver i branschen (ex åka på mässa) Bar och barista 100 DRYDRY00S Matlagning special MALMAL00S Kursen Internationella smaker ger en fördjupning i olika länders matkultur och traditioner. Där fokus är på tillverkning av avancerade och experimentella maträtter och anrättningar från olika delar av världen. Kursen ger också en fördjupning i matlagningens trender, traditioner och Internationella utveckling i olika delar av världen. Delar av kursen ges som kvällsundervisning. smaker Matlagning special - Gastronomi 100 MALMAL00S Kursen Gastronomi ger dig möjligheten att utveckla din kreativitet genom att ge dig fördjupade kunskaper i receptskrivning och utformning av egna menyer samt tillagning. Kursen ger dig även kunskaper om matkulturer i dag och i ett historiskt perspektiv. Mekatronik2 100 MEKMEK02 Brandlarmsystem 100 LARBRN0 Fördjupningskurs i ämnet Larm och säkerhetsteknik som erbjuds alla Elteknikelever, den läses under vårterminen. Innehåll: Samhället utvecklas och kräver intelligenta lösningar för att vår vardag skall bli tryggare. LARBRN0 ger fördjupad

5 kunskap inom brandlarmssystem och dess regelverk så val av detektorer, systemuppbyggnad, placering, installation, felsökning blir så rätt det bara går. LARPAS0 (extraval) Fördjupningskurs i ämnet Larm och säkerhetsteknik, enskilda elever med speciell färdighet och förmåga erbjuds att läsa denna som utökad kurs under vårterminen parallellt med föregående kurs. Eleven måste göra ett aktivt val och i samråd med läraren diskuteras om möjlighet finns att läsa denna kurs. Innehåll: Ger fördjupad kunskap inom passerkontrollsystem och dess regelverk. Val av material, installation, driftsättning och felsökning av modern utrustning innehållande video och ljudförbindelse används. Elmotordrivsystem 100 AUTELD0 Inbrottslarmsystem 100 LARINB0 Fördjupningskurs i ämnet Larm och säkerhetsteknik som erbjuds alla Elteknikelever. Innehåll: Ger fördjupad kunskap inom inbrottslarmssystem och dess regelverk. Val av material, installation, driftsättning och felsökning av moderna inbrottslarm ingår. Både trådlösa men framförallt trådbundna system med olika uppringningsfunktioner används. LARCCT0 100p (extraval) Fördjupningskurs i ämnet Larm och säkerhetsteknik, några få enskilda elever med speciell färdighet och förmåga erbjuds att läsa denna som utökad kurs under vårterminen parallellt med föregående kurs. Eleven måste göra ett aktivt val och i samråd med läraren diskuteras om möjlighet finns att läsa denna kurs. Innehåll: Ger fördjupad kunskap inom olika typer av CCTV-system och dess regelverk. Att välja rätt kamera med optik, rätt överförings- och lagringsmetod samt utföra praktiska installationer ingår. Geografi1 100 GEOGEO01 Kursen är en grundkurs i geografi som förklarar och beskriver samspelet mellan människa, samhälle och natur. Med andra ord vilka faktorer som påverkar jorden, miljön och vårt livsutrymme. Miljö och 100 HÅLMIJ0 energikunskap Programmering1 100 PRRPRR01 Filosofi1 50 FIOFIO01 Psykologi1 50 PSKPSY01 Här får du lära dig om psykologins historiska framväxt och dess perspektiv. Du får även lära dig att förstå mänskligt beteende, tankar och känslor, hur vi påverkar varandra, stress och krishantering. Detta är områden vi behandlar under kursens gång. Information och 100 INFINF01 Kursen ger dig möjlighet till certifiering inom Microsofts programvaror. I denna del bedrivs kursen delvis på engelska. Du får en fördjupad kunskap i text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering samt layout. kommunikation Vi behandlar även presentationsteknik i skriftlig och muntlig framställning. Exempel på detta kan vara en bransch-, produkt-, eller företagspresentation. Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala

6 arbetsmiljöfrågor. Rätten och samhället 100 JURRÄT0 En kurs där juridiken möter samhällskunskapen. Du kommer erhålla kunskaper i juridik som bidrar till en djupare insikt i dagens samhällsliv och politiska ställningstaganden och därmed en förståelse av rättsstatens betydelse för ett demokratiskt samhälle. Träningslära 100 TRNTRN01 Träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i träningsoch motionssammanhang. Undervisningen sker teoretiskt/praktiskt och utvecklar dina kunskaper inom anatomi, fysiologi, näringsfysiologi, träningsmetoder, träningsprogram, skador, attityder och kroppsideal. Bioteknik 100 BIOBIT0 Inom ämnet Bioteknik studerar man cellers, bakteriers och vissa biologiska molekylers funktion och användning inom medicin, industri, forskning mm. Kursen innehåller många laborationer, men även teori, studiebesök samt diskussioner inom ämnena mikrobiologi, genteknik, enzymteknik mm. Förkunskapskrav är Biologi 1. Hör gärna av dig med frågor till: Lena Lindberg 0734/ Matematik5 100 MATMAT05 I matematik 5 lär vi oss att ställa upp och tolka differentialekvationer och lär oss lösa dessa med digitala verktyg. Vi arbetar med mängdlära, kongruens, permutationer och kombinationer. Inför begreppet graf och tittar på olika grafer och dess egenskaper. Arbetar också med rekursion och talföljder. Dessutom lär vi oss hantera induktionsbevis. I denna kurs arbetar vi med omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena och fördjupar kunskaperna om integraler och derivata. Naturvetenskaplig specialisering-kemi 100 NAVNAT00S Kursen går ut på att eleverna laborerar ena veckan och skriver rapport kommande vecka. Du kommer att vidareutveckla ditt intresse för kemi och utveckla din kreativitet för naturvetenskapligt arbete. Fördjupade kunskaper i rapportskrivning. Deltagande vid Öppet Hus och Gymnasiemässa. I kursen ingår också studiebesök. Tidigare år har studiebesök gjorts vid Experimentarium i Köpenhamn samt Stora Enso (Nymölla) Programmering2 100 PRRPRR02 Samhällskunskap2 100 SAMSAM02 Kursen innebär en fördjupning i samhällskunskap och du kommer att studera olika samhällsfrågor som t ex makt, tillväxt, hållbart samhälle och resursfördelning utifrån olika ekonomiska teorier. Du kommer även att få fördjupa dig i samhällets politiska utveckling med fokus på begrepp som nationalism, ideologier, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Filosofi2 50 FIOFIO02 Psykologi2a 50 PSKPSY02a Här får du lära dig mer om de psykologiska perspektiven, psykiska sjukdomar och hur vi kan behandla dessa. Kursen tar också upp utvecklingspsykologi och hur vår personlighet skapas. Vi tittar på våra egenskaper, diskuterar intelligens, sömn och drömmar. Sociologi 100 SOISOO0 I sociologi tar vi upp hur samhällen, kulturer och identiteter skapas. Vi tittar på olika strukturer utifrån genus, klass och etnicitet. Kursen behandlar även jämställdhet och diskriminering. Vi diskuterar aktuella sociala frågor. Politik och hållbar utveckling 100 HÅLPOL0 Kursen tar upp politiska utmaningar som miljöhot, och hållbar utveckling. Kursen ger en inblick i hur miljöpolitiken fungerar i Sverige och EU.

7 Kemi2 100 KEMKEM02 Geografi2 100 GEOGEO02 Kursen är en fortsättning på geografi 1. Kursen tar upp viktiga framtidsfrågor med delkurser som samhällsplanering, stadsplanering och globala miljöproblem. Internationella 100 SAMINR0 I denna kurs kommer du få en möjlighet att försöka förstå världen utanför Sverige lite bättre. Du kommer också lära dig hur globaliseringen på verkar individer, grupper och samhällen. relationer Matematik MATMAT04 Matematik3b 100 MATMAT03b Hum och samhällsvetenskaplig specialisering Bild och form1a1 50 BILBIL01a1 Cad1 50 CADCAD01 Bild och form1a2 50 BILBIL01a2 Cad2 50 CADCAD HUMHUM00S Kursen baseras på olika temanområden som exempelvis EU, kriminologi, freds- och konfliktfrågor, rättvisefrågor och mediekommunikation. Syftet med kursen är att praktiskt tillämpa samhällsvetenskap och skapa kontakter med det omgivande samhället i form av exempelvis fältstudier och studiebesök.

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan 2013-11-18

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Individuellt val vid

Individuellt val vid Norra Real Individuellt val vid Norra Real Information till åk 1 och 2 vt. 2015 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se 113 55 STOCKHOLM Fax : 08-508 323 02 www.norrareal.stockholm.se

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

www.sjodalsgymnasiet.se/indval

www.sjodalsgymnasiet.se/indval Läsåret 13-14 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA DE KURSER SOM DU SKULLE VILJA LÄSA INOM INDIVIDUELLA VAL I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt val. Oavsett om Du går i årskurs 1

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Gymnasiets. Programfördjupningar & Individuella Val 2015-16

Gymnasiets. Programfördjupningar & Individuella Val 2015-16 Gymnasiets Programfördjupningar & Individuella Val 2015-16 Bild och form Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en

Läs mer

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker.

Läs mer