Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti"

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder: Calle Borgström, Karin Festin och Jenny Öhqvist Vid protokollet: Gunn Hellbom 287 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 288 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 289 Val av justeringsperson Till justeringsman valdes Marie Ullatti 290 Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkändes med rättelse av information gällande deltagare i Avelsrådet. Veterinär Eva Johnsson har föreslagits som deltagare i Avelsråden men har ännu inte tillfrågats. Ingen från utställningssektionen kommer att delta i SKK:s Utställningskonferens den september. Tina Bengtsson kan tänka sig att representera SBC och Marie Ullatti undersöker om det finns möjlighet att anmäla en representant i efterskott. 291 Konfirmering av AU-beslut Ann-Christin Johanssons ansökan om exteriörutbildning på Beaded Collie har tillstyrkts. SBC:s förre ordförande Kjell Nilsen har avlidit och styrelse har beslutat att hedra hans minne med en krans i samband med hans begravning. 292 Skrivande Klubben har fått en inbjudan från SKK om att delta i en utbildningskonferens. Styrelsen beslutar att denna typ av utbildning inte är aktuell för vår klubb då innehållet i första hand vänder sig till klubbar på länsnivå. 1

2 Karin Festin tackar för uppvaktningen i samband med lilla Elins födelse. 293 Rapport från ordförande Johan berättar att han varit i Chicago och dömt på en regional special för Beaded Collie. Reportage kommer i Skocken framöver. Johan har blivit kontaktad och fått information angående hundhållningsproblem i Norge. 294 Rapport från kassör Klubbens ekonomi ligger på plus. Specialutställningarna ligger något under budget. Tillgångar Prylshopens kassa 822,00 822,00 Banken , ,39 Plusgirot 6 210,00 850,00 Margareta har undersökt kostnaden för att använda SKK:s service för hantering av medlemsavgifter och kommit fram till att det skulle kosta klubben ca kronor mer än idag. Margareta fortsätter att sköta denna uppgift. Det ekonomiska utfallet från Aktivitetshelgen i Ånnaboda är inte klart. 295 Rapport från sektionerna Distriktssektionen DO-konferensen fungerade enligt plan och man fick mycket gjort. Alla distriktsombud har fått en ny uppdaterad pärm. Margareta Toftevall fanns på plats och representerade styrelsen och Carina Stääv informerade om SKK:s organisation och om utställningsträning. Tina informerar om att ett distrikt fortfarande saknar distriktsombud. Distriktsombuden önskar få information från medlemsansvarig om nya medlemmar. Tina förser medlemsansvarig med en aktuell distriktsindelning och e-postadresser. Tina tar på sig uppgiften att skicka en uppmaning till alla uppfödare om att inhämta information om nya valpköpares e-postadress då e- post är ett snabbt och billigt sätt att nå ut med information till våra medlemmar. På DO-konferensen diskuterades frågan om förläggningen av klubbens specialutställningar och alla närvarande var överens om att det vore en klar fördel om de arrangerades i anslutning till SKK:s utställningar. 2

3 Utställningssektionen är välkommen att kontakta distriktsombuden i samband med specialutställningar. Intresse finns för att hjälpa till i den mån man kan. Styrelsen beslutade att Marie Ullatti gör en Lathund kring vad distriktsombuden kan vara behjälpliga med i samband med utställning. Det finns önskemål från distriktsombuden att det ska finnas priset till de lägre klasserna på våra utställningar. Styrelsen är överens om att ansvaret för denna typ av priser inte kan ligga på utställningssektionen. Spontana gåvor och egna initiativ från distrikten välkomnas. Distriktsombuden är intresserade av ett samarbete med Vallningssektionen. Viss kritik har inkommit från olika håll gällande svårigheten att få kontakt med sektionen och distrikten efterfrågar namn på kontaktpersoner. Önskemål finns om att bl.a. få hjälp med att kartlägga var det finns fårbönder för att ge distriktens medlemmar och hundar möjlighet att bekanta sig med får. Tina informerar om att hon kommer att representera SBC på Stockholms Hunddag den 20 september. Hundar kommer att visas och information kommer att delas ut. Frågan om tillgång till kopiator för distriktssektionens arbete har lyfts på tidigare styrelsemöten. Kopiatorn finns med stor sannolikhet hos Eva Toresson, tidigare ansvarig för distriktssektionen och Johan kommer att kontakta Eva. Aktivitetssektionen Jenny har gjort en inventering gällande sändlista till Djursjukhus dit vår tidning Skocken bör skickas. Jenny bedömer att styrelsens föreslaget på 20 kliniker är lite för lite och kommer att göra ytterligare en genomgång innan förslag läggs fram. Vissa organisatoriska brister i arrangemanget av Aktivitetshelgen kan konstateras som vi kan ta lärdom av till nästa gång. Informationssektionen Arbetet med den nya hemsidan fortgår samtidigt som sektionen går igenom det material som finns på hemsidan idag. Viss information är gammal och inaktuell och det är av största vikt att varje sektion kontrollerar vilken information som ligger ute. Kalendern som är kopplad till klubbens hemsida fungerar nu men information från vallnings- och aktivitetssektionen saknas. Prylshopen ska göra en priskontroll så att priserna på hemsidan och Skocken stämmer överens. De artiklar som finns till försäljning hos Prylshopen får läggas 3

4 ut på SBC:s hemsida. Länkar till privata hemsidor ska inte finnas på hemsidan. De som är intresserade kommer att erbjudas en medlemslänk dit de kan koppla privata hemsidor. Informationssektion vill att SBC inför Pay-pal för anmälan till olika aktiviteter. Kostnaden ligger på 8 10 kronor/anmälan. Styrelsen är enig om att avvakta med beslut kring frågan tills den nya hemsidan är klar. Förslag på att flytta fram manusstop för Skocken nr 3 framförs. Så som det ser ut idag ligger manusstop den 1 augusti då en del fortfarande har semester. Ingela tar med sig frågan till informationssektionen. Annonser från sektionerna måste vara i färdigt skick innan de skickas in till Skocken. Anneli Dahl kan ge viss hjälp med layout men text och bilder måste vara klara. Vallningssektionen måste lämna in resultat till SBC. Idag är informationen svår att få fram vilket innebär att hemsidan inte kan hållas uppdaterad. Eftersom Tina är ensam i distriktssektionen kommer hennes information att kopplas till distriktssidan. Ingela informerar om att Frida Sommer kommer att bli ny skribent i Ung- Skocken. Finns det fler ungdomar i klubben som känner för att skriva i Ung- Skocken så är de hjärtligt välkomna. Informationssektionen uppmanar alla att tänka på Skocken och hemsidan vid varje evenemang. Inget reportage är för litet eller för stort. Uppfödarsektionen DNA-analysen kring misstänkt blandrasavel är klar och åtgärder är vidtagna. Sofie Möller kommer fr.o.m. den 1 september att ta över ansvaret för SBC:s Valpförmedling och omplacering. Kursen i Anatomi 2 kommer att hållas i Skåne hösten Kursledare kommer att vara Filip Johnsson. Ingela utarbetar informationen om kursavgift och anmälningsdatum för kurserna i anatomi 1 i Karstad och Strängnäs. Utvärderingarna av RAS för åren finns nu ute på SBC:s hemsida 4

5 Arbetet kring utvärdering av hälsoprogram pågår i sektionen. Styrelsen har fått ett brev från en medlem med synpunkter på valpförmedlingssidans utformning. Styrelsen gör bedömningen att frågan bör tas upp för diskussion på uppfödarkonferensen och beslutar att det inte är aktuellt att göra någon ändring just nu. Utställningssektionen Marie Ullatti informerar om att det p.g.a. sjukdom skett ett domarbyte på utställningen i Högbo. Ny domare är Sara Nordin. Informationen har lagts ut på hemsidan. Marie berättar att de som vann sin klass på utställningarna i Ånnaboda, både den officiella och inofficiella, kommer att få presentkort från Royal Canin som kompensation för uteblivna foderpriser. Royal Canin har fått resultatlistan. SBC har avtal med Royal Canin men det finns önskemål om att få in andra sponsorer. Utställningssektionen har önskemål om att få en person som kan vara ansvarig för sponsorverksamheten. Sektionen har börjat diskutera platser och arrangemang inför 2012 års specialutställningar. Platserna för 2010 års specialer finns på hemsidan. Utställningssektionen presenterar förslag på kommande domare. Styrelsen ger sektionen i uppdrag att arbeta vidare med listan och ger förslag på vissa justeringar. Styrelsen beslutar att Johan utarbetat ett förslag på frågeformulär gällande domares erfarenhet av rasen som utställningssektionen får ta ställning till. Vallningssektionen Ingen rapport har inkommit från vallningssektionen 296 Domarkonferens 2009 Arbetet med konferensen går framåt och detaljplaneringen fortsätter. Carina Stääv har utsätts till koordinator och kommer att ansvara för klubbens kontakter med hotellet. Urval av hundar till konferensen kommer att diskuteras vid utställningen i Högbo. 297 Övriga frågor 5

6 Styrelsen beslutade att klubben ska beställa den Amerikanska skriften The Illustrated Breed Standard for Bearded Collie. Skriften kommer att finnas till försäljning genom Prylshopen. Informationssektionen lyfter frågan om SBC ska ansluta sig till Svensk Hundungdom och Ingela får till uppgift att ta reda på hur en sådan anslutning sker och vad det innebär för klubben. Styrelsen har uppvaktad Karin Festin i samband med tillökning i familjen. Frågan om telefonabonnemang för den som är ansvarig för valpförmedlingen diskuterades. Margareta får till uppgift att diskutera frågan med Sofie Möller. 298 Nästa möte Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte den 20 oktober kl Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet och tackar styrelsens medlemmar för fina diskussioner och ett aktivt deltagande. Vid protokollet: Sekreterare Gunn Hellbom Justeras: Ordförande Johan Andersson Justeringsman Marie Ullatti 6

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby

Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby Protokoll Styrelsemöte 1 + 2 maj 2010 Upplands Väsby Närvarande: Ordinarie ledamöter Carsten Sörensen (CS) Lotta Samuelsson (LS) Marianne Welander (MW) Karin Lövgren (KL) Dan Axelsson (DA) Suppleanter

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 0 Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 Norra Torbjörn Windseth Carola Eliasson Åström Barbro Bergström Helena Troéng Anci Lindgren

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer