VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret STYRELSEN Styrelsen har sedan föregående ordinarie årsmöte haft följande sammansättning: Ordförande Johan Andersson Vice ordförande Ingela Sandström Sekreterare Gunn Hellbom Kassör Margareta Toftevall Ledamot Carl Borgström Ledamot Marie Ullatti Ledamot Karin Festin Suppleant Tina Bengtsson Suppleant Jenny Öhqvist Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har som tidigare bedrivit verksamheten genom olika sektioner som ansvarat för det direkta genomförandet. Den oktober arrangerades exteriördomarkonferens. Ca 70 domare deltog. Inför konferensen gjordes raskompendiet om. En grupp bestående av Jahn Stääv, Charlott Sandberg, Ulrica Göransson, Nina Lönner-Andersson och Johan Andersson arbetade fram innehållet i kompendiet. Layout och design sköttes av Gertie Björklund, Marlene Lundmark och Annelie Dahl. Presentationen på konferensen sköttes av mrs Wendy Hines. Ett antal hundägare ställde upp med sina hundar som presentation av rasen. Konferensen anordnades tillsammans med Svenska Newfoundlandshundklubben, Svenska Leonbergerklubben och Svenska Grand Danoisklubben. Sektionerna redovisar sin verksamhet längre fram i verksamhetsberättelsen. REVISORER Ordinarie revisorer har varit Jahn Stääv och auktoriserad revisor P-O Pettersson. Revisorssuppleanter har varit Mats Gjertz och Eva Åfeldt VALBEREDNINGEN Valberedningen har bestått av Lars Viklund (sammankallande), Carina Stääv och Gun Jansson.

2 EKONOMISEKTIONEN Resultatet för 2009 blev en förlust på :74 kronor mot en budgeterad förlust på 6599 kronor Klubbens tillgångar uppgår till :07 kronor Medlemsantalet per är 727 st. Likviditeten: Tillgångar ,91 Tillgångar ,97 Leverantörsskulder ,11 Leverantörsskulder ,90 Förutbetalda intäkter -650,00 Totalt: ,80 Totalt: ,07 DISTRIKTSSEKTIONEN Ansvarig för distriktssektionen har varit Kristina Tina Bengtsson. Vi har 10 distrikt och samtliga är tillsatta med ett distriktsombud, några distrikt har dessutom en eller fler personer som medhjälpare. Vi kan med glädje konstatera att det råder full aktivitet och engagemang i samtliga distrikt. Aktiviteterna som vi arrangerar är ofta välbesökta och uppskattade av medlemmarna. Distriktens aktiviteter har annonserats i Skocken, på SBC:s hemsida och vid ett par tillfällen via post. Därmed är SBC:s mål för distriktssektionens verksamhet uppnått. Exempel på genomförda aktiviteter: Promenader, vallningsträning, vallanlagsprov, vallningsläger, lydnads- och agilityträning, social träning, klickerträning, grillning, sopplunch, fika, hundbad, utställningsträning, pälsvård, studiebesök på djurklinik, viltspår m.m. Den 2-3 juli hade vi en distriktsombudskonferens i samband med klubbens Aktivitetshelg i Ånnaboda. 6 av 10 distrikt var representerade. Sektionsansvarig kunde erbjuda ett digert program med praktiska och teoretiska övningar. Nya pärmar med uppdaterat innehåll delades ut. Vi talade om DO:s roll och förhållningsätt, klubbens organisation och stadgar, vi delgav varandra tips om olika aktiviteter. Kassören informerade oss om ekonomiska frågor och Carina Stääv informerade oss om SKK:s organisation och grundregler samt visade oss en del tips om utställningsträning. I samband med SBC:s nya hemsida, som kom till i slutet av året, fick distriktsombuden nya rutiner angående inlämnande av material till hemsidan. Vi har fått personliga lösenord för att vi på egen hand ska kunna skriva i våra spalter, ändra eller ta bort. Vi har även tillgång att skriva in aktiviteter i klubbens Kalender. Reportage och bilder från aktiviteter ska distriktsombuden skicka till webmaster.

3 Skånedistriktet och Stockholm/Gotland har arrangerat rasklubbsmontrar på hundutställningarna Malmö Valp respektive Stora Stockholm. I det senare fallet lyckades klubben vinna den prestigefulla tävlingen om Bästa rasklubbsmonter i hård konkurrens med ca 120 andra montrar. Priset blev tre tusen kronor till klubben. Informationssektionen har vid dessa arrangemang försett oss med informationsmaterial om vår ras och klubb. Klubben och vår ras har vid dessa tillfällen fått publicitet i bl.a. Hundsport, Sydsvenskan, Kvällsposten och på SKK:s hemsida. Distrikt Skåne Småland/Blekinge Halland/Bohuslän/Västergötland Stockholm/Gotland Närke/Värmland/Dalsland Dalarna/Västmanland Östergötland/Södermanland Uppland/Gävleborg Södra Norrland Norrbotten Distriktsombud Yvonne Westerlund Sara Ahlér Inger Leppäjoki Tina Bengtsson Liselott Madsen Kerstin Söderlund Helene Wikander Ina Michael Camilla Carlsson Anna Lakso AVELS OCH UPPFÖDARSEKTIONEN Sektionsansvarig har varit Karin Festin. En anatomikurs steg 1 genomfördes i Karlstad med 10 st. deltagare. Kursen hölls av Johan Andersson och var en heldagsutbildning i anatomi med inriktning på Bearded Collie. På kursen deltog från SBC s styrelse Jenny Öhqvist och Gunn Hellbom. Ett motsvarande kurstillfälle i Strängnäs blev framflyttat till år 2010 pga lågt deltagarantal. Anatomikursens steg 2 som var planerad till 2009 flyttades efter kurshållarens önskemål fram till SBC s lathunden har fått få förfrågningar om inavelsgradsberäkning vilket tros bero på SKK s avelsdatabas, som ju är tillgänglig för alla. Material från sektionen har införts i varje nummer av Skocken. Avelsrådet Avelsrådet har bestått av Charlotte Laning Vrethammar (sammankallande), Nina Lönner- Andersson och Karin Festin. Leg. vet. Eva Johnsson har varit behjälplig i veterinärmedicinska frågor. Då SKK s steg 1-kurs för avelsråd krockade med SBC s domarkonferens, valde Charlotte att skjuta sitt planerade deltagande i kursen tills nästa år. Avelsrådet har under året svarat på och förmedlat uppgifter till berörda parter. Valpförmedlingen Carina Bertilsson har fungerat som valpförmedlare fram till september då Sophie Möller tog över den funktionen. Under 2009 har det varit 34 kullar inne till hänvisning, en mer kull än föregående år. Fördelningen har varit 14 kullar från 1 januari till 30 juni och 20 kullar under andra halvåret.

4 Omplaceringen Carina Bertilsson och senare Sophie Möller har även skött omplaceringar av vuxna hundar. Under 2009 har 26 vuxna hundar, 15 hanar och 11 tikar, sökt nya hem, varav 22 stycken hittat nya ägare. Det är en ökning jämfört med år 2008 då 16 hundar omplacerades. Många ringer och frågar efter en vuxen hund och de flesta har tidigare erfarenhet av omplaceringshund. Det har varit c:a 65 förfrågningar, varav många är återkommande. AKTIVITETSSEKTIONEN Aktivitetssektionen har under 2009 bestått av Jenny Öhqvist (sammankallande), Linda Jönsson (Lydnad), Lee Ekström (Agility), Karin Borg (Allround), Anne-Marie Öhqvist ( Bruks, MH) och Mia Jansson. Sektionen har rapporterat in resultat (inte från utställning, agility och vallning) och de Bearded Collies vars ägare ansökt om någon valör i Allround Bearded Collie. Sektionen har även skrivit i Skocken under rubriken Aktivitet och Lydnad i samtliga nummer för Agility Årets agilitymästerskap gick av stapeln i Ånnaboda i samband med SBC s aktivitetshelg. Med officiell klass 1 hopp och agility samt öppen hopp och öppen agilityklass. Årets Agilitymästare. Boomtown Butterscotch, förare Fredrik Malmqvist Årets Agilitybeardis 2009 Xandio s Licorice Lady Förare: Lee Ekström Allround Bearded Collie 2009 års plakettpristagare: Brons Alvskogens Nautical Nymph (MH, utställning, vallning) Ägare Jennie Skoglund, Lerum Alvskogens No Limit (MH, utställning, vallning) Ägare Christina Andersson, Onsala LP1 Breaker Choice For Victory (lydnad, utställning, vallning) Ägare Inger Leppäjoki, Simlångsdalen LP1 Certain s Summer Magic (MH, vallning, utställning) Ägare Lena Sand, Strömstad Farmarens Bonnie Lass (agility, utställning, viltspår) Ägare Anna Lakso, Boden

5 SE UCH NO UCH DK UCH Firstone Aus Dem Elbe-Urstromtal (MH, utställning, vallning) Ägare Karin Festin, Sturefors Hairdog s Almust Perfekt (utställning, vallning, viltspår) Ägare Monica Andersson, Skutskär FIUCH SE UCH Hairdog s Picco Piccaro (utställning, vallning, viltspår) Ägare Tina Berglund, Valbo SE UCH DK UCH Lärkängen s Now And Forever (MH, utställning, vallning) Ägare Karin Festin, Sturefors McHaire Magnum N (MH, utställning, vallning) Ägare Jenny Fagerås, Linköping McHaire Mapel N (MH, utställning, vallning) Ägare Ulla Andersson, Huddinge Perky s Roi Du Soleil (utställning, vallning, viltspår,) Ägare Tina Jämthagen, Gävle Svassas Born A Star (MH, utställning, vallning) Ägare Tina Lejonsson, Rydsgård Svassas Do It Perfect (MH, utställning, viltspår) Ägare Hanna Ladare, Sundsvall SE UCH Svassas First Illusion (utställning, vallning, viltspår) Ägare Mia Öberg, Saltsjö-Boo Xandio s Licorice Lady (agility, MH, utställning) Ägare Lee Ekström, Odensbacken Silver NORDJV-07 SE UCH SE VCH Svassas Born To Amaze (MH, utställning, viltspår) Ägare Anna Eriksen, Bro Lp1 SE VCH Svassas First Success (MH; utställning, viltspår) Ägare Anna Eriksen, Bro Bruks Två Bearded Collies deltog i bruksprov under LPI SE VCH LPII Highflying That s The Way, ägare Kristina Westberg, deltog i Elitklass spår vid sju tillfällen och uppnådde certpoäng två gånger. Boomtown Caramel, ägare Berit Anderen, deltog i apellklass spår två gånger och uppnådde resultatet godkänt en gång.

6 Lydnad Katja Börjesson arrangerade en officiell lydnadstävling i Kungsör den 21 mars, alla klasser Lydnadsmästerskapet gick av stapeln i Ånnaboda 6 juli i samband med SBC s aktivitetshelg. Lind Jönsson och Anneli Dahl har arrangerat officiell lydnadstävling alla klasser den 14 november Årets Lydnadsmästare: NORDJV-07 SUCH SVCH FINUCH Svassas Born To Amaze, äg: Anna Eriksen Årets Lydnadsbeardis LP I Alvskogens Shine A Light Pinot Förare: Christina Andersson Årets Lydnadsuppfödare Svassas kennel, Anna och Jens Eriksen, Kungsängen Mentalbeskrivning Hund (MH) Under året genomförde 13 beardisar mentalbeskrivning varav 7 fick högst betyg 3 på skott. Viltspår Under året som gått har 26 Bearded Collies deltagit på viltspårprov. 14 stycken har blivit godkända i anlagsklassen. Nio stycken 1:a pris har erövrats i öppenklass, varav LPI SUCH SVCH FINUCH NORDJV-2007 Svassas Born To Amaze, ägare Anna Eriksen, lyckats få sitt tredje 1:a pris och erövrat Svenskt Viltspårschampionat, Grattis!!! VALLNINGSSEKTIONEN Vallningssektionens sammankallande har under 2009 varit Calle Borgström års SM-grupp leddes av Calle Borgström Följande aktiviteter har genomförts: Sex vallanlagstest arrangerades i samband med SM i fårvallning för Bearded Collie i september och på ett flertal andra platser i landet under året. Sammanlagt har 41 Bearded Collie genomfört godkänt vallanlagstest (VA) under Svenska Mästerskapen i fårvallning för Bearded Collie genomfördes i september på Ekebergs Gård. Domare: Calle Borgström. SM-vinnare: Astrid Westman Vallarens Perla Pensé, Cilla. Novis - vinnare: Christina Andersson LP I Alvskogens Shine A Light Regelbundna artiklar har skrivits i Skocken. Reglerna för SBC:s anlagstest låstes vid årsskiftet då prövoperioden var slut. Samarbetet med SVaK har fortgått genom att domare och instruktörer har rekryterats från Svenska Vallhundsklubben för att döma SM i vallning för Bearded Collie och hålla kurser och VA-tester för Bearded Collie och deras ägare.

7 INFORMATIONSSEKTIONEN Ansvarig för sektionen har varit Ingela Sandström. Till sin hjälp har hon haft Anneli Dahl, Gertie Björklund, Marlene Lundmark, Kristina Holmqvist samt Charlotte Vrethammar- Lanning. Informationssektionen har under 2009 fortsatt arbetet med en ny hemsida för SBC och den blev klar och utlagd på internet 18 december. Webbmaster för denna har varit Gertie Björklund, Marlene Lundmark och Kristina Holmgren. IT-gruppen har fortsatt att förbättra och uppdatera hemsidan. En av de stora nyheterna är att distriktombuden själva kan lägga upp sina aktiviteter. Radannons för SBC har funnits i samtliga nummer av Hundsport under Informationssektionen har genom Anneli Dahl och Gertie Björklund sammanställt det nya domarkompendiet. SBC var representerat med rasmonter på HUND I montern presenterades både rasen och SBC s verksamhet. Ansvarig för montern och dess utformning var Tina Bengtsson. Montern vann 1:a pris och utsågs till HUND2009 bästa och mest informativa rasmonter. Ett stort grattis till alla inblandade. TIDNINGEN SKOCKEN OCH ÅRSKRÖNIKAN Medlemstidningen Skocken har givits ut 3 gånger under 2009, då nr.1 har blivit årskrönika för SBC. Redaktör för Skocken har varit Ingela Sandström. Ansvarig för layout och sammanställning har varit Anneli Dahl. Ingela Sandström, Sophie Möller, Gertie Björklund, Calle Borgström, Lee Ekström, Linda Jönsson, Marie Ullatti, Ingela Sandström, Johan Andersson, Karin Festin, Frida Sommar och Jenny Öhqvist har haft stående inslag i Skocken under Årskrönikan för 2009 beräknas komma ut i april PRYLSHOPEN Åsa och Annika Axelsson har varit ansvariga för prylshopen under Prylshopen har funnits med på samtliga specialutställningar. UTSTÄLLNINGSSEKTIONEN Sektionens ansvarige för 2009 har varit Marie Ullatti och följande har varit sektionsmedlemmar: Gertie Björklund Lise-Lotte Madsen Marie Långsved samt Ulrika Pettersson.

8 Under 2009 genomfördes fem stycken specialutställningar, i Höganäs, Vänersborg, Ånnaboda, Ronneby och Högbo, samt en inofficiell utställning. Vi på utställningssektionen vill tacka alla som varit ansvariga och hjälpt till på våra utställningar under året. Trofén Trofén anordnades i Höganäs den 22 Mars. Domare var Ulrika Göransson, Sverige. BIR-Valp: Hairdog s Almust Perfekt.Ann-Cathine Jämhage.Gävle BIM-Valp: Highflying Cherry Swirl.Kerstin Eriksson Lund BIR: SUCH Honeytaste Star Quality:Marie Ullatti Östra Sönnarslöv BIM: Alistair s Hunky Dory:Lars Wiklund Hörby BIR-Veteran: NORDUCH SV-03 Shorlines Aquarius.Marie Wastegren.Åhus Kannan Kannan anordnades den 9 augusti i Ronneby. BIR-valp: Mac Baffi s Gordon Of Abergledie.Sophie Möller BIM-valp: Shinuba s Pimienta De Especia.Annika Olsson.Olofström BIR: Such Malindas Don Juan.Ulrika Pettersson Ronneby BIM: Such Honeytaste Star Quality.Marie Ullatti Östra Sönnarslöv BIR-veteran: Norduch Sv-03 Shorlines Aquarius.Åhus Slutord Styrelsen vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande under det gångna året. Styrelsen vill också framföra sitt tack för det gångna årets förtroende. Johan Andersson Ingela Sandström Gunn Hellbom Margareta Toftevall Calle Borgström Marie Ullatti Jenny Öhqvist Karin Festin Kristina Bengtsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBE FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2008 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2010 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003. 9(5.6$0+(76%(5b77(/6()g563(&,$/./8%%(1)g5%($5'(' &2//,(9(5.6$0+(76c5(7 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003. 67

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

Hovawart. www.hovawartklubben.se Nr 2-2009

Hovawart. www.hovawartklubben.se Nr 2-2009 Hovawart www.hovawartklubben.se Nr 2-2009 2 Styrelse Ordförande Bodil Åslund Sunnanå Grimms 428 840 80 Lillhärdal Tel: 0680-30 520 Mobil : 0702-59 69 69 E-post: ordf@hovawartklubben.se Sekreterare (styrelsens

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK Verksamhetsberättelse Knivsta BK Verksamhetsåret 2010 Knivsta Brukshundklubb 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Knivsta Brukshundklubb, nedan kallad Knivsta BK, får härmed avge följande redogörelse

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb

Bjuvs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2014 Bjuvs Brukshundklubb Styrelsen för Bjuvs BK lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Marita

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN 2014 Styrelsen för Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK, avger följande berättelse för det gångna verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 STYRELSEN Rose-Marie Svanfeldt, ordförande Ellen Wallberg, sekreterare Kjell-Åke Ersson, kassör Anna Karin Jaxwall,

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Förord Året 2013 präglades Sveriges Hundungdom av förändring och förnyelse. Den mest omfattande förnyelsen i vår organisation som genomfördes 2013 var kanske bytet av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer