Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3"

Transkript

1 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

2 Lite om detta nummer Detta nummer av vår föreningstidning är ett skrivarnummer det innehåller flera olika artiklar av medlemmar. Sommaren som nalkas har inte så mycket aktiviteter att erbjuda. Mer kommer i augustinumret Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Norrköping Ordförande har ordet Förenings Träffar i Norrköping Följande frågor har ställts.. Finspång Ordförande har ordet Söderköping Rapport från Söderköping Epilepsiföreningen Ordförande har ordet Sid 9 Så blev det Allan Collén Sid Rapporter Tidningen finns även i färg på webben. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av program och tider. Glöm inte att anmäla dig till aktiviteter samt meddela vid frånvaro, se nedan. samt meddela vid flytt eller mailadress byte. tel eller om inte annat nämns. Medlemsavgift Huvudmedlem är 260:- /år Närståendemedlem 200:- / år Sid Reportage Sid 14 Sommar hälsning Sid 15 Information Omslag: Maximilian Bager Layout: Malin Bager Stöd föreningen med gåvor vilket tas tacksamt emot. Bg:

3 Norrköping Ordförande har ordet Jag tror det har varit sju bakslag på våren och att den är hos oss nu med en sol som värmer lagom på oss alla! Jag hade önskat att jag kunde säga det är lugnt, vi kan ägna oss åt vår interna verksamhet, tyvärr är så inte fallet, det dyker upp det ena efter det andra som vi måste ta tag i. Före jul fick vi börja engagera oss i förslaget om att kommunalisera hemsjukvården fr.o.m Frågan är inte löst, nu tampas landstinget och kommunerna med hur mycket skatteväxling förändringen handlar om. Samtidigt börjar landstinget dra öronen åt sig att lämna över arbetsuppgifter till kommunerna är inte så enkelt, det handlar om personal som måste sluta och byta arbetsgivare, vilket inte är populärt. Vi höjer rösten, våra hjälpmedel är en del av det som ska föras över till kommunerna. Med den låga hjälpmedelsnota som är idag i Östergötland blir det inte lätt för våra kommuner att förse oss i större utsträckning med bra och funktionella hjälpmedel. Vi försöker på olika sätt framföra vår oro. På vår hemsida finns vårt remissvar till Statens offentliga utredningar om Hjälpmedel (SOU 2011:77) I östra Östergötland har det visat sig att det är fler som får hjärt- och kärlsjukdomar än i övriga länet. Vad kan det bero på? Vi tar nu steget in i en diskussion och ett arbete med hur vi ska ändra på detta. Kommunerna i östra Östergötland ska med hjälp av oss - frivilligorganisationerna råda bot på denna problematik. Ännu finns inga klara riktlinjer på hur det ska gå till, men det handlar bl.a. om kostvanor och motion. Två saker som inte är det allra enklaste för en del av våra medlemmar. Färdtjänsten är som vanligt på tapeten. Jag vet inte hur många möten vi deltagit i där frågan stötts och blötts under vintern. Just nu hoppas vi på att kristdemokraternas motion till fullmäktige ska få gehör hos alla partier. Den innebär att kommunen tar hand om beställnig av färdtjänst. Nappar inte alla på det blir det landstinget som tar hand om färdtjänsten på samma villkor i hela länet. Hörsalsparken är ännu ett projekt som hållit oss sysselsatta i vinter, i skrivande stund vet vi inte hur det slutligen kommer att behandlas. Från NHR:s sida har vi sagt att vi inte tycker att kommunen ska använda pengar till en så dyr trappa som endast blir tillgänglig för halva befolkningen i kommunen. Vi har tyvärr fått erfara att miljöpartiets kommunalråd uttalar sig på ett för våra medlemmar kränkande sätt, vilket skapade en het debatt på hemsidor, facebook mm. Till sist har det även blossat upp en tråkig debatt om bassängen på VIN. Vi har bemött en insändare som bl.a. vill göra gällande att föreningen tjänar grova pengar på avgifterna på badet och att det är våra anhöriga som använder bassängen på de tider som vi bokat. Det här handlar om samarbetet mellan NHR, Epilepsi och Strokeföreningen. Men vi har sakligt gått in i debatten. Det är mycket otrevligt med badande i andra grupper som går runt och vill veta vad var och en har för diagnos. Lär Er att andra inte har med det att göra! Nu får det vara slut med uppräkning av problem jag önskar alla en skön sommar och väl mött till hösten igen! /Marie Bager Ordförande Sidan 1

4 Norrköping Föreningsträffar i Norrköping sommaren juni Sommarlunchen Kl: Underhållning av vår teatergrupp Sommarlunch, kaffe och kaka ca 50: - (Anmäla senast 4 juni). 21 juni ALS - dagen Kl: Finns vi i foajén på VIN Kanske är det så skönt att vi kan ta varsin glass på ute serveringen, vid kl augusti Nya medlemmar Kl: Vi bjuder in alla som blivit medlemmar i NHR i Norrköping och Söderköping under 2012, vad vill Du veta om NHR. Vad vill Du att vi ska göra för Dig? (Anmäla senast 23 augusti). 28 augusti Presentation av höstens verksamhet och cirklar Kl: De flesta ledarna finns med och Du kan ställa frågor. (Anmäla senast 27 augusti). Alla möten ovan är på Sandbyhov om inte annat nämns ovan. Utförligare information på kansliet och hemsidan. Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela om det blir inställt mm. Anmäl till NHR:s kansli senast dagen innan mötet. eller om inte annat nämns ovan. Under sommaren är kansliet säkrast öppet alla onsdagar kl , Du är välkommen med frågor eller om vädret är skönt tar vi en fika utanför i solen! För Dig som vill ha hjälp att söka fonder finns vi på kansliet Det blev ett större intresse än vad vi räknat med, vi är inte så många som hjälper till. Under våren har vi dessutom drabbats av influensa och förkylningar, så vi har inte alls kunnat genomföra arbetet så som vi önskat. Nu försöker vi ändra på gången, Du som vill ha hjälp, ringer till kansliet så listar vi alla och tar var och en i tur och ordning. När Du ringer skall du tala om vad Du vill ha hjälp med att söka fonder till. Jag hoppas att alla kan ha överseende med att vi inte hade riktigt bra rutiner från början och att varje ärende tagit mer tid än vi tänkt oss. Men kom igen så tar vi nya tag och vi fortsätter att hjälpa till och att samtidigt hitta bättre rutiner för arbetet! / Marie B Sidan 2

5 Norrköping Följande frågor har ställts till den nyvalda styrelsen för NHR Norrköping *Namn? *Ålder? *Diagnos/ Anhörig/ Stöd medlem? *Antal år i styrelsen? *Vad vill du att NHR ska ha uppnått om 5 år? *Vad är dina hjärte frågor i NHR? *Vad vill du att NHR ska påverka i vårt län och Kommuner? *Vilken aktivitet tycker du är viktigast i vår förening och varför? Valdes in i styrelsen Marie Bager Ordförande 60+ MS = Multipel skleros Att vi har 500 medlemmar i Norrköping Att vi genomför fler aktiviteter och möter behovet hos fler diagnoser. Rätten till rehabilitering, hjälpmedel och en plats i arbetslivet på vars och ens villkor. Att landstinget får större förtroende för oss och frågorna vi driver samt att de tar till vara den kunskap vi har om våra diagnoser och möjligheterna att leva med dem. Att kommunen tar tillvara vår kunskap och litar på att vi kan stötta dem med neurologiska diagnoser. Att avtalet om Det civila samhället är starten för ett bättre samarbete med kommunen. Att vi skapar möten, så vi tidigt fångar nysjuka med neurologisk diagnos och deras närmaste. Vi måste finna sätt att övertyga nysjuka om vikten av att möta andra i samma situation och lära sig och de närmaste hur man lever ett bra liv med en neurologisk diagnos. /Marie Bager Inger Hillgren Vice ordförande 58 år SRS = Segmentell rörelsesmärta Vet ej hur många år jag varit i styrelsen. Tror 7 år. Fler medlemmar, påverkat våra styrande så att vi har bättre Rehab och kan få de hjälpmedel vi behöver och ha kvar dessa. Hjälpmedel och rehabilitering. Tycker vi har många som är viktiga. T.ex. Gymnastiken. Så vi kan få behålla och träna den rörlighet vi. /Inger Hillgren Lena Edberg Kassör 56 år MS = Multipel skleros Ca 13 år Att vi har fått många fler medlemmar Att vi fortsätter med våra olika möten och träffar. Att tillgängligheten måste bli mycket bättre Tycker många aktiviteter är viktiga, men lördagsträningen i skrotrummet tror jag är den viktigaste både för det sociala, och för det träningsmässiga. / Lena Edberg Sidan 3

6 Norrköping Annki Nilsson Ledamot 55 år Stödmedlem Antal år i styrelsen: Kolla med Marie, har inte en susning...pust... Om 5 år: Ökat antal medlemmar och särskilt närstående (inte bara make/maka utan barn, vänner, grannar m.fl.). Drar till 25 medlemmar per år = 125. Hjärtefrågor: För mig är bemötande frågorna viktigast - att i alla sammanhang bli bemött och behandlad som en människa med lika värde - en grundläggande mänsklig rättighet. Län och kommun: Rehabilitering och tillgänglighet - tas inte på tillräckligt stort allvar trots att det stått högt på agendan länge, vill se mer av politisk vilja. Aktivitet: Både de kamrat stödjande- och den intresse politiska aktiviteterna är viktiga. Dessa aktiviteter går delvis i varandra och hämtar kraft från varandra och leder till framgångar både på individ- och föreningsnivå och för hela vårt samhälle. /Annki Nilsson Karin Ahlström Ledamot 53 år HSP = Hereditär Spastisk Parapares De hjälpmedel vi behöver. Fungerande färdtjänst. Ovanliga/ särskilda diagnoser. Tillgänglighet, rehabplan för alla, regelbunden effektiv träning, hjälpmedel som vi behöver, fungerande färdtjänst. Alla olika träningsgrupper vi har, pga. behoven är olika. Det sociala vi gör tillsammans, många har svårt att få ett socialt liv efter beskedet om en diagnos. /Karin Ahlstöm Lotta Köhlström Ledamot 50 år MS = Multipel skleros Jag har varit med i styrelsen i 4 år. Jag önskar att vi har uppnått ett ökat gehör hos vårdpersonal, på så sätt kunna nå fler personer med neurologisk diagnos så att vi kan stötta dem och stimulera dem till ett aktivare liv. Mina hjärtefrågor är färdtjänstens kvalitet och vår tillgång till hjälpmedel. Jag kan inte peka på någon särskild aktivitet, alla är lika viktiga för de riktar sig till personer med olika grader av funktionshinder och intressen. /Lotta Köhlström Vet ej. Kunna nå ut till alla med diagnos och anhöriga, så de vet att vi finns. Det leder till fler medlemmar. Rehabiliteringsplan till alla. Effektiv träning varje år. Sidan 4

7 Norrköping Anders Cedgren Suppleanter 39 år Polyneuropati Antal år i styrelsen? Det här måste jag be dig Malin, kolla upp på kansliet. Jag gissar på att det är 5:e året nu. Vart vill du att NHR ska ha uppnått om 5 år? Att rätten till optimalt hjälpmedel är lagstadgad och att bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering. Vad är dina hjärt frågor i NHR? Att kommunicera ut, både till allmänhet och enskilda personer, att NHR finns. Vad som görs inom föreningen och vilken positiv betydelse och inverkan det har på en person som är drabbad av en neurologisk skada. Vad vill du att NHR ska påverka i vårat län och Kommuner? - Fri El -scooter eller elrullstol till alla rörelsehindrade som önskar det och känner att de klarar av det. - Förbättrad färdtjänst. Den måste såklart finnas i grunden och fungera utan problem, så att de som verkligen behöver det, inte blir åsidosatta och går miste om saker. - Arbeta för att öka medvetenheten hos allmänheten om vad tillgänglighet är (olika exempel på det) och vad det innebär för en funktionshindrad person, när det uppstår brister i tillgängligheten. Vilken aktivitet tycker du är viktigast i vår förening och varför? Ny sjuke kurserna! För att det hjälper en nysjuk person så otroligt mycket att träffa andra med liknande problem, upplevelser, frågeställningar osv. Man går från att känna sig "ensam", till att känna tillhörighet på ett positivt sätt, även fast det gäller sjukdomar. Och det bidrar till att man kan börja hantera sin funktionsnedsättning på ett sätt som är nödvändigt för det fortsatta livet. /Anders Cedgren 2 år i styrelsen. Anna Ljung, Suppleanter 42 år, Anhörig Om 5 år... nått ut till fler personer som kämpar på egen hand, samt till deras anhöriga. /Anna Ljung - Se till att kommunen fortsätter att ansvara för, bekostar och utför behövlig bostadsanpassning. Sidan 5

8 Finspång Ordförande har ordet Vi har under våren haft två möten på Storängsgården. Det ena i januari handlade om kost och hälsa. Sedan var det dags för vårt årsmöte. Där bestämdes att styrelsen skall se ut så här: Vidare pratade vi om vår medlemsavgift. Beslutet blev samma som nu: 260 kr för huvudmedlem och 130 kr för närstående. Vi har faktiskt ökat medlemsantalet med 5 st. Det är bra. Vi behöver bli ännu fler. Vi måste på olika sätt visa att vi finns. Kom med förslag om det. Den 26/4 stod vi för ett möte på Högby. Vi hade bjudit in Erik Sandström från Valjeviken, som är NHR:s egen Rehab och rekreationsanläggning. Han pratade om vilka aktiviteter och träningar som finns att få. Där finns personal som kan våra diagnoser. Ordförande 2 år: Inger Hillgren Ledamot 2 år: Bert-Inge Berggren (kvarstående i styrelsen 1 år: Bengt Lindberg) På vårt föreningsmöte den 8/5 var Conny Lindgren, V, och pratade bl.a. om hemsjukvården som ska bli i kommunal regi och flexbussar. Detta börjar gälla 17/6. /Inger Hillgren Valberedning: Marianne Johansson och Björn Bressler. Intressediagnos?? Om Du som är medlem vill ha information om en speciell diagnos, anmäl till förbundet eller vårt kansli vilken diagnos Du vill ha som första och andra alternativ. Det innebär att Du får information om föreläsningar, kurser nyhetsbrev mm. Förbundet har börjat att förmedla information direkt till de medlemmar som anmält att de är intresserade av en speciell diagnos, detta sätt växer successivt fram och vill Du vara med och få information och inbjudningar så måste Du anmäla intresse. OBS för den som ej har internet finns alla specificerade diagnos info på kansliet. Marie Ordförande Ewa Kansliet Sidan 6

9 Rapport från Söderköping Under våren har NHR tillsammans med epilepsi och SRF startat en ny förening i Söderköping, nu har även FUB anslutit sig. FUNKISM - Funktionsnedsatta i samverkan, det innebär att Söderköping har fått början till en gemensam förening för alla handikappföreningar på orten. Vi hoppas på sikt bli starkare i gemensamma frågor. p Söderköping om man som funktionsnedsatt ska klara sig själv när man parkerat sin bil för att göra olika ärenden. Vi bjöd in miljöpartiets ledamöter i fullmäktige, men de hade inte tid att möta oss eftersom de är fritidspolitiker. Det var när fyra från NHR deltagit i ett fullmäktigemöte där alla ledamöter fick information om kommunaliseringen av hemsjukvården som vi beslöt att diskutera sakfrågor med bl.a. mp. Oppositionen och styrande har vi träffat på de olika möten som landstinget kallat till. Men där hade vi inte heller mött mp. I början av maj var vi ute tillsammans med tjänstemän och ansvariga politiker och tittade på parkeringsmöjligheterna, för handikappfordon i stadens kärna. Jag tror att vi väckte en del funderingar och vi kunde visa på vad som verkligen behövs Innan hösten kommer, hoppas vi hitta lokal för träning, t.ex. sittande gymnastik. Håll tummarna vi tror det ordnar sig! /Maria Melin Träffar i Söderköping sommaren juni Den nya Vårdcentralen Kl: På Blå porten Ta gärna med vänner och bekanta så får vi information om hur de vill jobba för vårt bästa. (Anmäla senast 4 juni) 3 juli Ses vi i Örtagården Kl: Kaffe på termos och rejäla kanelbullar, vi brukar ha det skönt bland blommorna och örterna. (Anmäla senast 3 juli) 7 augusti Ses vi på Rådhustorget Kl: Och äta glass, har vi tur skiner solen även denna dag och då är det fullt på Smultronstället, bättre att ses på torget! (Anmäla senast 6 augusti) 26 augusti Nya medlemmar Kl: Vi bjuder in alla som blivit medlemmar i NHR i Norrköping och Söderköping under 2012, vad vill Du veta om NHR. Vad vill Du att vi ska göra för Dig? (Anmäla senast 23 augusti) OBS det är på Sandbyhov. I augusti tänkte vi göra ett besök på Lagnö och prova den nya promenadstigen som just arbetas fram vi får återkomma med dag och tid. Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela om det blir inställt mm. Anmäl till NHR:s kansli senast dagen innan mötet. eller om inte annat nämns ovan. Sidan 7

10 Epilepsi Ordförande har ordet Möt våren med Epilepsiföreningen Den långa kalla vintern är ett minne blott för denna gång. Kung Bore har dragit sitt sista andetag, fröken vår är här. I min krönika för detta uppslag vill jag göra dig, läsare uppmärksam på ett var- dagligt fenomen som inte är acceptabelt i ett öppet, anpassat och tillgängligt samhälle, vilket är målet sen Det är svårt att finna i denna spalt. Jag är inte bara ordförande i Norrköping. Framförallt är jag hemmahörande i Linköping. Lite skämt- samt brukar jag presentera mig som Pendlande Ordförande. Det har visat sig ha sina avig sidor, jag ser hur olika de båda kommunerna arbetar i fråga om tillgänglighet och kommunikation gentemot funktionshindrade, Jag gör ingen politisk bedömning. Som förening ska vi vara politiskt och religiöst oberoende. Detta hindrar inte att man kan fundera, varför? Varför ska det vara på detta viset? När jag reser från min hållplats där jag bor, inkommer en buss som nio gånger av tio ropar ut varje hållplats och platsen går att se på displayen som sitter uppsatt framme hos chauffören och bussens bakre del. Vid Linköpings resecentrum och övergång till pendeltåg är det åtminstone sju av tio gånger som liknande display och utrop fungerar, även om utropet ibland är en datorstyrd röst. Det händer alltså oftare att ingen information i text sker, bara utrop på pendeltåget, det är en nackdel för hörselskadade som mister mycket information. Nu kommer vi till det som medborgare i Norrköping och medlemmar i Epilepsi eller NHR kanske möts av i olika sammanhang. När jag stigit av pendeltåget och går igenom stationsbyggnaden och väntar in trean mot Fridvalla har jag tre alternativ att se fram emot. En packad buss, (Ej dragspelsbuss) en spårvagn från forntiden, som inte är anpassad för barnfamiljer, rullstolsburna eller äldre, lytta personer. Har jag tur kommer en ny vagn med låg ingång, anpassad och tillgänglig för alla. För att få till en förändring måste vi som förening påverka. Det blir mer kraftfullt ifall man får med sig fler i ett gemensamt syfte. Fler får man med sig genom samverkan mot samma mål. Det gör vi i vår förening tillsammans med NHR. Vi har kunnat påverka åtskilliga oigentligheter under Debattinlägg har varit en tydlig möjlighet att påverka. Hittills är det inte något som vi har använt oss av i Epilepsi- föreningen, däremot Marie Bager, i NHR. Utropen och displayerna i bussar, pendeltåg och spårvagnar som inte är tillgängliga varken för den ena eller andra är några vardagsexempel på saker som man tillsammans kan påverka till förändring. Därmed inte sagt att det bara behöver gälla kommunikationer eller tillgänglighet. Det kan vara de små sammanhangen som fäller de tyngsta avgörande för att föra utvecklingen vidare. Vår förening har varit sammankallande till valberedningen i HSO Norrköping under våren. Många av er har säkert funderat på var medlemsavin blivit av, vilket är av samma anledning, vi har haft för mycket att samordna. Men ni kan vara lugna ett årsmöte ska vi ha och avin kommer. Det har även medfört färre informationsdagar i Vrinnevisjukhusets entré, men planen är att fortsätta de gemensamma dagarna först vår Nordiska Epilepsidag i början på september. Länsföreningen har fått kännedom om att det ska äga rum en Kick Off på förbundsnivå i höst för alla föreningar. /Oe Olsson Ordförande i Epilepsiföreningen Sidan 8

11 Det är inte många som kommer till skott och skriver en bok om sitt liv. Allan Collén är en av de få som jag vet. Så blev det är hans livs historia nerskrivna på drygt 300 sidor. Allan är en man som varit med om väldigt många vådliga äventyr. (Undrar om jag också kan få i hop 300 sidor när jag är över 70 år). Allt från uppväxten på ett barnhem till sjöman på de 7 haven. Även att vara i land är ett äventyr. Boken finns att köpa på kansliet signerad av Allan Collén för 149:- En bok värd att läsa. Lättläst och roande, samtidigt som man kan ana förändringar i samhället från förr till nu i de beskrivningar som Allan ger av levnadsbetingelser under hans uppväxt. Boken får högsta betyg av mig 5 av 5. /Malin Sidan 9

12 Rapporter Lite glimtar från vår verksamhet. Har du missat något, läs vad som hänt. PUB - afton 17 februari Var det dags för en pubkväll igen. Vid tidigare tillfällen hade den blivit mycket uppskattad. Det här var min första, så jag var nyfiket spänd på hur det skulle bli. Det var bara att slå sig ner vid ett av borden och sorlet kom snabbt igång. På NHR:s träffar finns alltid mycket att prata om. Vi fick alla något att dricka och efter en stund serverades en tallrik med plockmat/tilltugg. Stämningen var god. Och så till min förvåning och förtjusning kom artisten Lotta Källström, som är välkänd lokalt och stod för underhållningen. Hon började spela lite av varje och sjöng med gjorde vi också. Sedan hade hon också förberett en musiktävling där vi fick gissa på låtar, kompositörer med mera. Kaffe och mycket god kaka fick vi också njuta av. En kanontrevlig kväll. /Anders Cedgren Må BRA 21 februari Kristin Jonsson Diplomerad Kostrådgivare och Friskvårdskonsulent hade inbjudits för att informera om kosten och motionens betydelse för vårt välbefinnande. Att leva hälsosamt med eller utan rullstol. Ett mycket intressant anförande om vikten av att vi får i oss rätt kost, vitaminer och mineraler och att vi försöker röra på oss. En hel del intressanta frågeställningar kom upp. Mötet avslutades med en nyttig frukt och grönsaksbuffé. / Barbro Pöder Må bra helg för dig med NMD 30 mars 1 april Vi anlände på fredagen till Mättinge och kickade igång med en god lunch, vi var 14 deltagare som hade installerat oss i rum och stugor. Några personer som var bekanta och några som var nya bekantskaper och det tycker jag är roligt, vi var ett härligt gäng. Marie Bager, Solveig Pettersson samt Barbro Pöder höll i kursen och presenterade hur programmet skulle se ut under helgen. Neurolog Björn Lindvall började, en mycket intressant föreläsning om hur våra kroppar fungerade och inte fungerade!!! Dipl. Kostrådgivare/ Friskvårdskonsulenten Kristin Jonsson fortsatte sin föreläsning om just kost o hälsa. Vi avslutade dagen med en god middag. Lördagen bjöd på snö och vi höll oss inne hela dagen. Marie informerade om vilka möjligheter det finns för rehabilitering bl.a. Vintersol och Valjeviken. Därefter såg vi på en film Närhet, Relationer och Kärlek. Vi delades in i grupper och vi diskuterade omkring några frågor om att bl.a. vara närstående till neurosjuk, att leva med en neurodiagnos, Rehab mm. Vi han även med en tipspromenad som Marie hade fixat mycket luriga frågor. Vi avslutade lördagen med samkväm; ostbricka och vin samt trevligt sällskap. Söndagen började med att Hans Bager informerade om samhällets stöd och möjligheter. Lymfterapeut och leg. sjuksköterska Helena Janlöv - Remnerud föreläste om vårt lymfsystem hjälp vad lite vi vet om det!! Mycket intressanta informationer och föreläsningar under helgen fick mycket att fundera på och att ta till sig. Alltid roligt att få vara i en sådan fin miljö som vi var i Sidan 10

13 och vi får inte glömma den goda vällagade maten vi blev serverade. Jag vill verkligen uppmuntra alla att åka på en sådan här må bra helg om man får möjlighet. Skönt med miljöombyte, äta med trevligt sällskap, bekanta sej med nya människor, mycket bra information och föreläsningar toppenhelg helt enkelt. /Anette Nilsson Årsmötet 27 mars Årsmötet leddes av Krister Billkvist, ordförande i DHR i en fullsatt samlingssal. Marie Bager omvaldes till ordförande för ett år omvald blev även Inger Hillgren och Karin Ahlström. Aktuell fråga som diskuterades på årsmötet var en remiss om att kontantbetalning ska tas bort i färdtjänsten och ersättas av faktura för den som inte har kort. De flesta vill ha faktura om det inte är för lång tid mellan resa och fakturering. Men de finns även de som inte känner sig tillfreds med osäkerheten om sina utgifter. Styrelsen har svarat till kommunen och svart finns i kopia på kansliet. /Styrelsen Tjejträff 19 april Mycket trevlig kväll med gott att äta och dricka, som våra duktiga "fixare" ordnat med. Utan dem blev det inget. Roligt att träffas, prata och skratta. Tacos - tillbehören gick runt, liksom lottringen på slutet. Kul att se ett nytt ansikte som vi hoppas kommer tillbaka. En del har varit med alla gånger. Kan man så kommer man, det här vill man inte missa. / Karin Ahlström Valjeviken 25 april Föreningsmötet var mycket bra!! Fick höra Erik Sandberg prata om Valjeviken. Han berättade bl.a. om simhallen och dem olika bassängerna, träningsmöjligheterna och det trivsamma internatet man bor på, och bokskogen som det gärna promeneras i. Han visade även en del bilder. Efter mötet lämnade han över broschyrer gällande kurser och rehabilitering. Ska själv söka dit ang. REHAB till nästa år. VALJEVIKEN är verkligen en pärla, och man mår så BRA efter en vistelse där. /Lena Edberg Vårruset 15 maj Vi var 6 st. deltagare som var med i år igen. Vi tog oss runt banan som är 5 km. Var och en på sist sätt. Efteråt dela vi på en picknickkorg i grön gräset. Vi hoppas att du följer med oss på stans stora folkfest för tjejer nästa år. Då firar vårruset 25 år. /Malin Bager Sidan 11

14 Reportage Min CCSVI behandling i Ameds Polen! Jag heter Ingrid och är 50 år. Jag fick diagnosen PPMS hösten 2010, jag började leta på nätet för att förstå vad MS är. Jag hittade forskaren Paolo Zamboni som hade en teori om förträngningar i hals och bröstvener, CCSVI och fann det intressant. I maj 2011 åkte jag med en MS vän på Sveriges första CCSVI konferens som NHR och SMOC ordnade i Uppsala. Jag fick information om teorin, ingreppet och kontakt med flera som hade genomgått behandlingen. När jag åkte från konferensen hade jag bestämt mig, detta ska jag prova! Mina symtom sitter på vänster sida, jag har droppfot, svårigheter att få med vänster ben, dålig finmotorik i vänster hand och svag i armen. Spänningar och värk på vänster sidan av nacken, axel och skuldra. Jag hade sommaren 2011 daglig hård värk, beslutet blev inte svårt att fatta. Statistik och information från dem som genomgått ingreppet visade att 1/3 blir mycket bättre, 1/3 blir bättre och 1/3 får ingen förbättring men inte heller någon försämring. Mina chanser att få en förbättring var ca 66 % vilket jag inte ville missa! När jag diskuterat med flera i SMOCs forum och pratat med några som genomgått ingreppet tog jag kontakt med Ameds i Polen. Många hade varit där och hade gott att berätta. Ameds seriösa bemötande av mina frågor och ett relativt bra pris, avgjorde valet av klinik. Jag fick via mail ett gediget frågeformulär att fylla i, efter att läkare gått igenom mina svar fick jag veta att jag var kvalificerad för fortsatt utredning, jag valde en tid i oktober. Jag fick ordna resan för mig och sambon, resten ordnade min koordinator. Vi landade i Warszawa dagen före sjukhusvistelsens början, koordinator plus två chaufförer mötte och tog hand om både oss och väskor. Vi skjutsades till hotellet, strax utanför Warszawa. Chauffören guidade, glatt med enstaka engelska ord. Framme vid hotell Cyprus hjälpte chauffören oss att checka in, vi fick veta att han skulle hämta oss och en svensk till efter frukosten nästa dag. Hotellet var vackert, medelhavs inspirerat, men ute var det ruggig höst.jag visste via SMOCs forum, att vi var minst två, vid frukosten träffade vi en kvinna och hennes man, det kändes väldigt bra. Nu var vi tre svenskar och min sambo hade någon att prata med under väntetiderna. Chauffören hämtade, utanför sjukhusets entré mötte vår koordinator som följde oss upp till avdelningen och visade vårt sällskap till deras övernattningsrum. Ameds personal kom, presenterade sig och visade oss till rätta. Jag delade rum med den andra kvinnan och killen hade eget rum. Dagen gick åt till undersökningar och nästa förmiddag skulle vi få besked, om vi var kvalificerade för ingreppet eller inte! Personalen bjöd på fika och frågade om vi undrade över något. Dags för provtagning och läkaren gjorde sedvanlig undersökning samt ställde frågor. Det var inte svårt att förstå vad han sa, det var svårare att själv beskriva och finna ord på engelska, jag fick ta till kroppsspråk för att göra mig förstådd, det fungerade bra! På eftermiddagen gjordes Doppler, ultraljudsundersökning av hals venerna, på min fråga svarade han att det fanns förträngningar. Skönt att få bekräftat att de hittat något, jag ville inte åka hem utan behandling, när jag var så nära! Väntan på MR blev lång, men togs både med och utan kontrast. På avdelningen togs EKG, jag kände mig väl genomgången! Efter småprat på salen somnade jag förväntansfull och pirrig. Dag två väcktes vi tidigt med frukost, läkaren skulle komma och berätta resultatet av undersökningarna. Läkaren sade att jag var kvalificerad för en CCSVI behandling. Höger sida var utan förträngningar. Skönt, eftersom de hittat förträngningar på min vänstra dåliga sida fanns all chans i världen att bli bättre. Dags att för- Sidan 12

15 bereda sig, dusch, sjukhus- kläder och kateter. Efter ingreppet skulle jag ligga med tryckförband i sex timmar alldeles stilla och ytterligare några timmar innan jag fick resa mig. Sen eftermiddag kördes jag till avdelningen där ingreppet skulle ske och jag presenterades för en ny sköterska. Både ovanför mitt huvud och på väggen fanns en TV skärm, där jag sedan delvis kunde följa den lilla flugan med svans. Nu blev jag helt inpaketerad av pappersdukar, lite kallt tyckte jag, men det kanske berodde på att jag var spänd. En liten fläck precis vid min högra ljumske var bar. Där fick jag en bedövningsspruta och sedan gick de in i venen med instrumentet lilla flugan med svans. Det kändes inte, ibland kunde man förnimma en liten kittling. Då de blåste upp ballongen för att ta bort förträngningen i halsvenen kände jag inget. Det fanns en förträngning i bröstet och då de vidgade denna ven kändes det som håll. Det var som ett tryck ut mot ryggen, upp mot vänster skuldra och axeln med strålningar ner i armen, precis där jag brukar vara spänd och ha ont. Tror hela proceduren tog ca 45 minuter. Till viss del kunde jag följa med och se på skärmen men ibland fick jag vrida på mig så att jag inget såg. De berättade när de skulle blåsa upp ballongen och de frågade om det gick bra! Jag var aldrig rädd utan kände mig väl omhändertagen. De satte på ett tryckförband och jag återvände till mitt rum. Efter maten småslumrade jag och fick sen en tablett att sova på, det var skönt eftersom jag inte fick röra mig. Nästa dag tog de bort kateter och jag fick duscha och så kom läkaren. Han förklarade att jag hade haft tre förträngningar en framför vänstra örat, den de sett på halsen och den i bröstet. Den framför örat hade suttit för högt upp för att kunna tas bort men den i halsen var nu helt borta och den översta kunde påverkas positivt av att halsvensförträngningen var borta, detta var något som dock kunde dröja. Förträngningen i bröstet hade varit på 80 % och var nu mindre än 50 %. Jag frågade aldrig varför den inte gick att ta bort helt, antar att de gjorde vad de kunde. Jag blev utskriven, mötte koordinatorn, betalade och fick en folder med information om alla provresultat, tester de gjort, MR och resultat, en dvd från MR och en från själva ingreppet flebografi. Hon följde mig till apoteket, jag hämtade tre olika mediciner. Nu mötte chauffören som körde oss till Hotel Sobieski, centralt i Warszawa. Vi hade rekommenderats att vara kvar några dagar så vi kunde ta kontakt om frågor fanns. På lördagen åkte vi hem, vår chaufför hämtade oss och följde med till incheckningen, sen vinkade han glatt farväl och hälsade oss välkomna tillbaka! Väl hemma upptäckte jag min första stora förbättring, jag blev ordentligt förkyld. De sista åren har jag vid varje liten infektion blivit betydligt sämre i min MS. Nu blev jag bara förkyld!! Var inte helt orkeslös eller hade värk i skuldran och axeln. Kände så småningom att jag orkade mer, jag kunde gå på stan i fyra timmar med några vilopauser, tidigare max två. Min stora vinst av CCSVI behandlingen är, att jag är av med daglig hård värk, vilket är såå otroligt skönt och att jag orkar mer! Tycker inte jag går så mycket bättre har inte heller bättre kraft i armen, men jag har absolut inte blivit sämre! Kanske jag sakta men säkert blivit lite bättre även i armen? Jag ångrar absolut inte att jag åkte till Ameds i Polen, det kostade allt som allt med flyg ca kr. Jag vill nog åka igen för uppföljning, se så ingen restnos tillkommit och se om de kan vidga förträngningen i ryggen helt. Gå in på SMOC, där finns information, du kan ställa alla frågor till forumet. Stöd föreningen och forskning så att vi blir undersökta och behandlade på hemmaplan! /Ingrid Agebrink Läs mer kring CCSVI på NHR Norrköpings hemsida MS Nytt maj 2012 Sidan 13

16 Vilken Verksamhet vill du ha i höst och under vinter? Om Du vill att vi ska satsa på något speciellt, vill Du att vi har ngn särskild föreläsning, underhållning eller träningsverksamhet. Hör av Dig nu! Vi planerar höstens program innan det är midsommar! Maila, ring eller kom in på kansliet med dina önskemål och förslag! /Styrelsen Vi önskar er alla en glad midsommar & en skön sommar. NHR & Epilepsiföreningen Sidan 14

17 Kommande nummer NHR Norrköpings styrelse Manusstopp för dig som är medlem/anhörig m.m. och vill ha med någonting i kommande nummer för att dela med dig av eller berätta något. Nr Utkommer Manusstopp Marie Bager Inger Hillgren Lena Edberg Annki Nilsson Karin Ahlström Lotta Köhlström Ordförande Vice ordförande Kassör Ord led Ord led Ord led 9 Ca 20/8 1/7-12 Kontakta kansliet på Eller Om du vill ha med något i nästa nummer. Allt tags tacksamt emot. Redaktionsgruppen Malin Bager Redaktion och Layout Ewa Andersson Kansliet Anda Rosen Lotta Köhlström Marie Bager - Ansvarig utgivare Kansliet: Öppettider: Måndag: Torsdag: Fredag: mestadels stängt Ewa Andersson jobbar på kansliet. Anna Ljung Anders Cedgren Suppl. Suppl. NHR Norrköpings Valberedning Ewa Andersson Sammankallande Vivi-Anne Appelqvist Anda Rosen Kommunalt Handikappråd - KHR I Norrköpings KHR representeras NHR Av: Karin Ahlström och Gerd Andersson I Söderköpings SKRF representeras NHR Av: Marie Bager, Maria Melin Tuula Norin och Lisa Wastesson I Finspångs HFF representeras NHR Av: Inger Hillgren och Bert-Inge Berggren Adress: NHR Norrköping NHR Östergötland Sandbyhovsgatan Norrköping Hans Bager Ordförande Inger Hillgren Vice ordförande Telefon och fax Barbro Pöder Kassör Då kansliet inte är bemannat är telefonen Solverig Pettersson Sekreterare kopplad till någon i styrelsen. Pirkko Nevantausta Ord led E-post Anders Cedgren Suppl. Bankgiro: BGC: Roland Johansson Suppl. Org nr Annika Frick Suppl. Sidan 15

18 Detta nummer sponsras av:

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Finspång Sid 6 Ordförande Sid 7 Valrörelsen 2014 Söderköping Sid 8 Rapport från Söderköping Lokal Sid 9 Föreningsträffar i Söderköping Sid

Läs mer

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Hösten gläntar på dörren och vi vill med denna tidning i huvudsak ge förslag på olika aktiviteter att delta i under höstens veckor. Allt är inte presenterat i detalj, bl.a.

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Våra möten inom HFF Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

Januari 2011 Nr 4 Årgång 2

Januari 2011 Nr 4 Årgång 2 Januari 2011 Nr 4 Årgång 2 0 Tidning nr fyra har anlänt. I detta nummer, talar vi om en del av vad vi gjort under hösten och vi presenterar vårens aktiviteter. Fler är med och bidrar med skrivna alster

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare

Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 3/12 2012 sida 1-11 Plats och tid Beslutande KS - salen Anna Hed, KS/ordförande sjuk, inte närvarande Ingvar Niilimaa, Mora kommun t.f.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2012 årgång 13 nr 2 Hej medlemmar! Våren verkar ha tagit några dagars semester för att ladda batterierna, men snart är den tillbaka och sparkar ut allt vad snö

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Kalendarium hösten 2014

Kalendarium hösten 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev september 2014 En höst fylld av aktiviteter! Hej medlemmar! årgång 15 nr 3 Den långa fina sommaren tog plötsligt slut och nu är det höst på riktigt. Hösten största aktivitet

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang www.neuroforbundet.se/ostergotland Norrköping Sid 3 Ordförande

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang www.neuroforbundet.se/ostergotland Norrköping Sid 3 Ordförande Norrköping Sid 3 Ordförande www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang www.neuroforbundet.se/ostergotland Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Söderköping Sid 10 Rapport

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer