Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3"

Transkript

1 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

2 Lite om detta nummer Detta nummer av vår föreningstidning är ett skrivarnummer det innehåller flera olika artiklar av medlemmar. Sommaren som nalkas har inte så mycket aktiviteter att erbjuda. Mer kommer i augustinumret Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Norrköping Ordförande har ordet Förenings Träffar i Norrköping Följande frågor har ställts.. Finspång Ordförande har ordet Söderköping Rapport från Söderköping Epilepsiföreningen Ordförande har ordet Sid 9 Så blev det Allan Collén Sid Rapporter Tidningen finns även i färg på webben. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av program och tider. Glöm inte att anmäla dig till aktiviteter samt meddela vid frånvaro, se nedan. samt meddela vid flytt eller mailadress byte. tel eller om inte annat nämns. Medlemsavgift Huvudmedlem är 260:- /år Närståendemedlem 200:- / år Sid Reportage Sid 14 Sommar hälsning Sid 15 Information Omslag: Maximilian Bager Layout: Malin Bager Stöd föreningen med gåvor vilket tas tacksamt emot. Bg:

3 Norrköping Ordförande har ordet Jag tror det har varit sju bakslag på våren och att den är hos oss nu med en sol som värmer lagom på oss alla! Jag hade önskat att jag kunde säga det är lugnt, vi kan ägna oss åt vår interna verksamhet, tyvärr är så inte fallet, det dyker upp det ena efter det andra som vi måste ta tag i. Före jul fick vi börja engagera oss i förslaget om att kommunalisera hemsjukvården fr.o.m Frågan är inte löst, nu tampas landstinget och kommunerna med hur mycket skatteväxling förändringen handlar om. Samtidigt börjar landstinget dra öronen åt sig att lämna över arbetsuppgifter till kommunerna är inte så enkelt, det handlar om personal som måste sluta och byta arbetsgivare, vilket inte är populärt. Vi höjer rösten, våra hjälpmedel är en del av det som ska föras över till kommunerna. Med den låga hjälpmedelsnota som är idag i Östergötland blir det inte lätt för våra kommuner att förse oss i större utsträckning med bra och funktionella hjälpmedel. Vi försöker på olika sätt framföra vår oro. På vår hemsida finns vårt remissvar till Statens offentliga utredningar om Hjälpmedel (SOU 2011:77) I östra Östergötland har det visat sig att det är fler som får hjärt- och kärlsjukdomar än i övriga länet. Vad kan det bero på? Vi tar nu steget in i en diskussion och ett arbete med hur vi ska ändra på detta. Kommunerna i östra Östergötland ska med hjälp av oss - frivilligorganisationerna råda bot på denna problematik. Ännu finns inga klara riktlinjer på hur det ska gå till, men det handlar bl.a. om kostvanor och motion. Två saker som inte är det allra enklaste för en del av våra medlemmar. Färdtjänsten är som vanligt på tapeten. Jag vet inte hur många möten vi deltagit i där frågan stötts och blötts under vintern. Just nu hoppas vi på att kristdemokraternas motion till fullmäktige ska få gehör hos alla partier. Den innebär att kommunen tar hand om beställnig av färdtjänst. Nappar inte alla på det blir det landstinget som tar hand om färdtjänsten på samma villkor i hela länet. Hörsalsparken är ännu ett projekt som hållit oss sysselsatta i vinter, i skrivande stund vet vi inte hur det slutligen kommer att behandlas. Från NHR:s sida har vi sagt att vi inte tycker att kommunen ska använda pengar till en så dyr trappa som endast blir tillgänglig för halva befolkningen i kommunen. Vi har tyvärr fått erfara att miljöpartiets kommunalråd uttalar sig på ett för våra medlemmar kränkande sätt, vilket skapade en het debatt på hemsidor, facebook mm. Till sist har det även blossat upp en tråkig debatt om bassängen på VIN. Vi har bemött en insändare som bl.a. vill göra gällande att föreningen tjänar grova pengar på avgifterna på badet och att det är våra anhöriga som använder bassängen på de tider som vi bokat. Det här handlar om samarbetet mellan NHR, Epilepsi och Strokeföreningen. Men vi har sakligt gått in i debatten. Det är mycket otrevligt med badande i andra grupper som går runt och vill veta vad var och en har för diagnos. Lär Er att andra inte har med det att göra! Nu får det vara slut med uppräkning av problem jag önskar alla en skön sommar och väl mött till hösten igen! /Marie Bager Ordförande Sidan 1

4 Norrköping Föreningsträffar i Norrköping sommaren juni Sommarlunchen Kl: Underhållning av vår teatergrupp Sommarlunch, kaffe och kaka ca 50: - (Anmäla senast 4 juni). 21 juni ALS - dagen Kl: Finns vi i foajén på VIN Kanske är det så skönt att vi kan ta varsin glass på ute serveringen, vid kl augusti Nya medlemmar Kl: Vi bjuder in alla som blivit medlemmar i NHR i Norrköping och Söderköping under 2012, vad vill Du veta om NHR. Vad vill Du att vi ska göra för Dig? (Anmäla senast 23 augusti). 28 augusti Presentation av höstens verksamhet och cirklar Kl: De flesta ledarna finns med och Du kan ställa frågor. (Anmäla senast 27 augusti). Alla möten ovan är på Sandbyhov om inte annat nämns ovan. Utförligare information på kansliet och hemsidan. Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela om det blir inställt mm. Anmäl till NHR:s kansli senast dagen innan mötet. eller om inte annat nämns ovan. Under sommaren är kansliet säkrast öppet alla onsdagar kl , Du är välkommen med frågor eller om vädret är skönt tar vi en fika utanför i solen! För Dig som vill ha hjälp att söka fonder finns vi på kansliet Det blev ett större intresse än vad vi räknat med, vi är inte så många som hjälper till. Under våren har vi dessutom drabbats av influensa och förkylningar, så vi har inte alls kunnat genomföra arbetet så som vi önskat. Nu försöker vi ändra på gången, Du som vill ha hjälp, ringer till kansliet så listar vi alla och tar var och en i tur och ordning. När Du ringer skall du tala om vad Du vill ha hjälp med att söka fonder till. Jag hoppas att alla kan ha överseende med att vi inte hade riktigt bra rutiner från början och att varje ärende tagit mer tid än vi tänkt oss. Men kom igen så tar vi nya tag och vi fortsätter att hjälpa till och att samtidigt hitta bättre rutiner för arbetet! / Marie B Sidan 2

5 Norrköping Följande frågor har ställts till den nyvalda styrelsen för NHR Norrköping *Namn? *Ålder? *Diagnos/ Anhörig/ Stöd medlem? *Antal år i styrelsen? *Vad vill du att NHR ska ha uppnått om 5 år? *Vad är dina hjärte frågor i NHR? *Vad vill du att NHR ska påverka i vårt län och Kommuner? *Vilken aktivitet tycker du är viktigast i vår förening och varför? Valdes in i styrelsen Marie Bager Ordförande 60+ MS = Multipel skleros Att vi har 500 medlemmar i Norrköping Att vi genomför fler aktiviteter och möter behovet hos fler diagnoser. Rätten till rehabilitering, hjälpmedel och en plats i arbetslivet på vars och ens villkor. Att landstinget får större förtroende för oss och frågorna vi driver samt att de tar till vara den kunskap vi har om våra diagnoser och möjligheterna att leva med dem. Att kommunen tar tillvara vår kunskap och litar på att vi kan stötta dem med neurologiska diagnoser. Att avtalet om Det civila samhället är starten för ett bättre samarbete med kommunen. Att vi skapar möten, så vi tidigt fångar nysjuka med neurologisk diagnos och deras närmaste. Vi måste finna sätt att övertyga nysjuka om vikten av att möta andra i samma situation och lära sig och de närmaste hur man lever ett bra liv med en neurologisk diagnos. /Marie Bager Inger Hillgren Vice ordförande 58 år SRS = Segmentell rörelsesmärta Vet ej hur många år jag varit i styrelsen. Tror 7 år. Fler medlemmar, påverkat våra styrande så att vi har bättre Rehab och kan få de hjälpmedel vi behöver och ha kvar dessa. Hjälpmedel och rehabilitering. Tycker vi har många som är viktiga. T.ex. Gymnastiken. Så vi kan få behålla och träna den rörlighet vi. /Inger Hillgren Lena Edberg Kassör 56 år MS = Multipel skleros Ca 13 år Att vi har fått många fler medlemmar Att vi fortsätter med våra olika möten och träffar. Att tillgängligheten måste bli mycket bättre Tycker många aktiviteter är viktiga, men lördagsträningen i skrotrummet tror jag är den viktigaste både för det sociala, och för det träningsmässiga. / Lena Edberg Sidan 3

6 Norrköping Annki Nilsson Ledamot 55 år Stödmedlem Antal år i styrelsen: Kolla med Marie, har inte en susning...pust... Om 5 år: Ökat antal medlemmar och särskilt närstående (inte bara make/maka utan barn, vänner, grannar m.fl.). Drar till 25 medlemmar per år = 125. Hjärtefrågor: För mig är bemötande frågorna viktigast - att i alla sammanhang bli bemött och behandlad som en människa med lika värde - en grundläggande mänsklig rättighet. Län och kommun: Rehabilitering och tillgänglighet - tas inte på tillräckligt stort allvar trots att det stått högt på agendan länge, vill se mer av politisk vilja. Aktivitet: Både de kamrat stödjande- och den intresse politiska aktiviteterna är viktiga. Dessa aktiviteter går delvis i varandra och hämtar kraft från varandra och leder till framgångar både på individ- och föreningsnivå och för hela vårt samhälle. /Annki Nilsson Karin Ahlström Ledamot 53 år HSP = Hereditär Spastisk Parapares De hjälpmedel vi behöver. Fungerande färdtjänst. Ovanliga/ särskilda diagnoser. Tillgänglighet, rehabplan för alla, regelbunden effektiv träning, hjälpmedel som vi behöver, fungerande färdtjänst. Alla olika träningsgrupper vi har, pga. behoven är olika. Det sociala vi gör tillsammans, många har svårt att få ett socialt liv efter beskedet om en diagnos. /Karin Ahlstöm Lotta Köhlström Ledamot 50 år MS = Multipel skleros Jag har varit med i styrelsen i 4 år. Jag önskar att vi har uppnått ett ökat gehör hos vårdpersonal, på så sätt kunna nå fler personer med neurologisk diagnos så att vi kan stötta dem och stimulera dem till ett aktivare liv. Mina hjärtefrågor är färdtjänstens kvalitet och vår tillgång till hjälpmedel. Jag kan inte peka på någon särskild aktivitet, alla är lika viktiga för de riktar sig till personer med olika grader av funktionshinder och intressen. /Lotta Köhlström Vet ej. Kunna nå ut till alla med diagnos och anhöriga, så de vet att vi finns. Det leder till fler medlemmar. Rehabiliteringsplan till alla. Effektiv träning varje år. Sidan 4

7 Norrköping Anders Cedgren Suppleanter 39 år Polyneuropati Antal år i styrelsen? Det här måste jag be dig Malin, kolla upp på kansliet. Jag gissar på att det är 5:e året nu. Vart vill du att NHR ska ha uppnått om 5 år? Att rätten till optimalt hjälpmedel är lagstadgad och att bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering. Vad är dina hjärt frågor i NHR? Att kommunicera ut, både till allmänhet och enskilda personer, att NHR finns. Vad som görs inom föreningen och vilken positiv betydelse och inverkan det har på en person som är drabbad av en neurologisk skada. Vad vill du att NHR ska påverka i vårat län och Kommuner? - Fri El -scooter eller elrullstol till alla rörelsehindrade som önskar det och känner att de klarar av det. - Förbättrad färdtjänst. Den måste såklart finnas i grunden och fungera utan problem, så att de som verkligen behöver det, inte blir åsidosatta och går miste om saker. - Arbeta för att öka medvetenheten hos allmänheten om vad tillgänglighet är (olika exempel på det) och vad det innebär för en funktionshindrad person, när det uppstår brister i tillgängligheten. Vilken aktivitet tycker du är viktigast i vår förening och varför? Ny sjuke kurserna! För att det hjälper en nysjuk person så otroligt mycket att träffa andra med liknande problem, upplevelser, frågeställningar osv. Man går från att känna sig "ensam", till att känna tillhörighet på ett positivt sätt, även fast det gäller sjukdomar. Och det bidrar till att man kan börja hantera sin funktionsnedsättning på ett sätt som är nödvändigt för det fortsatta livet. /Anders Cedgren 2 år i styrelsen. Anna Ljung, Suppleanter 42 år, Anhörig Om 5 år... nått ut till fler personer som kämpar på egen hand, samt till deras anhöriga. /Anna Ljung - Se till att kommunen fortsätter att ansvara för, bekostar och utför behövlig bostadsanpassning. Sidan 5

8 Finspång Ordförande har ordet Vi har under våren haft två möten på Storängsgården. Det ena i januari handlade om kost och hälsa. Sedan var det dags för vårt årsmöte. Där bestämdes att styrelsen skall se ut så här: Vidare pratade vi om vår medlemsavgift. Beslutet blev samma som nu: 260 kr för huvudmedlem och 130 kr för närstående. Vi har faktiskt ökat medlemsantalet med 5 st. Det är bra. Vi behöver bli ännu fler. Vi måste på olika sätt visa att vi finns. Kom med förslag om det. Den 26/4 stod vi för ett möte på Högby. Vi hade bjudit in Erik Sandström från Valjeviken, som är NHR:s egen Rehab och rekreationsanläggning. Han pratade om vilka aktiviteter och träningar som finns att få. Där finns personal som kan våra diagnoser. Ordförande 2 år: Inger Hillgren Ledamot 2 år: Bert-Inge Berggren (kvarstående i styrelsen 1 år: Bengt Lindberg) På vårt föreningsmöte den 8/5 var Conny Lindgren, V, och pratade bl.a. om hemsjukvården som ska bli i kommunal regi och flexbussar. Detta börjar gälla 17/6. /Inger Hillgren Valberedning: Marianne Johansson och Björn Bressler. Intressediagnos?? Om Du som är medlem vill ha information om en speciell diagnos, anmäl till förbundet eller vårt kansli vilken diagnos Du vill ha som första och andra alternativ. Det innebär att Du får information om föreläsningar, kurser nyhetsbrev mm. Förbundet har börjat att förmedla information direkt till de medlemmar som anmält att de är intresserade av en speciell diagnos, detta sätt växer successivt fram och vill Du vara med och få information och inbjudningar så måste Du anmäla intresse. OBS för den som ej har internet finns alla specificerade diagnos info på kansliet. Marie Ordförande Ewa Kansliet Sidan 6

9 Rapport från Söderköping Under våren har NHR tillsammans med epilepsi och SRF startat en ny förening i Söderköping, nu har även FUB anslutit sig. FUNKISM - Funktionsnedsatta i samverkan, det innebär att Söderköping har fått början till en gemensam förening för alla handikappföreningar på orten. Vi hoppas på sikt bli starkare i gemensamma frågor. p Söderköping om man som funktionsnedsatt ska klara sig själv när man parkerat sin bil för att göra olika ärenden. Vi bjöd in miljöpartiets ledamöter i fullmäktige, men de hade inte tid att möta oss eftersom de är fritidspolitiker. Det var när fyra från NHR deltagit i ett fullmäktigemöte där alla ledamöter fick information om kommunaliseringen av hemsjukvården som vi beslöt att diskutera sakfrågor med bl.a. mp. Oppositionen och styrande har vi träffat på de olika möten som landstinget kallat till. Men där hade vi inte heller mött mp. I början av maj var vi ute tillsammans med tjänstemän och ansvariga politiker och tittade på parkeringsmöjligheterna, för handikappfordon i stadens kärna. Jag tror att vi väckte en del funderingar och vi kunde visa på vad som verkligen behövs Innan hösten kommer, hoppas vi hitta lokal för träning, t.ex. sittande gymnastik. Håll tummarna vi tror det ordnar sig! /Maria Melin Träffar i Söderköping sommaren juni Den nya Vårdcentralen Kl: På Blå porten Ta gärna med vänner och bekanta så får vi information om hur de vill jobba för vårt bästa. (Anmäla senast 4 juni) 3 juli Ses vi i Örtagården Kl: Kaffe på termos och rejäla kanelbullar, vi brukar ha det skönt bland blommorna och örterna. (Anmäla senast 3 juli) 7 augusti Ses vi på Rådhustorget Kl: Och äta glass, har vi tur skiner solen även denna dag och då är det fullt på Smultronstället, bättre att ses på torget! (Anmäla senast 6 augusti) 26 augusti Nya medlemmar Kl: Vi bjuder in alla som blivit medlemmar i NHR i Norrköping och Söderköping under 2012, vad vill Du veta om NHR. Vad vill Du att vi ska göra för Dig? (Anmäla senast 23 augusti) OBS det är på Sandbyhov. I augusti tänkte vi göra ett besök på Lagnö och prova den nya promenadstigen som just arbetas fram vi får återkomma med dag och tid. Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela om det blir inställt mm. Anmäl till NHR:s kansli senast dagen innan mötet. eller om inte annat nämns ovan. Sidan 7

10 Epilepsi Ordförande har ordet Möt våren med Epilepsiföreningen Den långa kalla vintern är ett minne blott för denna gång. Kung Bore har dragit sitt sista andetag, fröken vår är här. I min krönika för detta uppslag vill jag göra dig, läsare uppmärksam på ett var- dagligt fenomen som inte är acceptabelt i ett öppet, anpassat och tillgängligt samhälle, vilket är målet sen Det är svårt att finna i denna spalt. Jag är inte bara ordförande i Norrköping. Framförallt är jag hemmahörande i Linköping. Lite skämt- samt brukar jag presentera mig som Pendlande Ordförande. Det har visat sig ha sina avig sidor, jag ser hur olika de båda kommunerna arbetar i fråga om tillgänglighet och kommunikation gentemot funktionshindrade, Jag gör ingen politisk bedömning. Som förening ska vi vara politiskt och religiöst oberoende. Detta hindrar inte att man kan fundera, varför? Varför ska det vara på detta viset? När jag reser från min hållplats där jag bor, inkommer en buss som nio gånger av tio ropar ut varje hållplats och platsen går att se på displayen som sitter uppsatt framme hos chauffören och bussens bakre del. Vid Linköpings resecentrum och övergång till pendeltåg är det åtminstone sju av tio gånger som liknande display och utrop fungerar, även om utropet ibland är en datorstyrd röst. Det händer alltså oftare att ingen information i text sker, bara utrop på pendeltåget, det är en nackdel för hörselskadade som mister mycket information. Nu kommer vi till det som medborgare i Norrköping och medlemmar i Epilepsi eller NHR kanske möts av i olika sammanhang. När jag stigit av pendeltåget och går igenom stationsbyggnaden och väntar in trean mot Fridvalla har jag tre alternativ att se fram emot. En packad buss, (Ej dragspelsbuss) en spårvagn från forntiden, som inte är anpassad för barnfamiljer, rullstolsburna eller äldre, lytta personer. Har jag tur kommer en ny vagn med låg ingång, anpassad och tillgänglig för alla. För att få till en förändring måste vi som förening påverka. Det blir mer kraftfullt ifall man får med sig fler i ett gemensamt syfte. Fler får man med sig genom samverkan mot samma mål. Det gör vi i vår förening tillsammans med NHR. Vi har kunnat påverka åtskilliga oigentligheter under Debattinlägg har varit en tydlig möjlighet att påverka. Hittills är det inte något som vi har använt oss av i Epilepsi- föreningen, däremot Marie Bager, i NHR. Utropen och displayerna i bussar, pendeltåg och spårvagnar som inte är tillgängliga varken för den ena eller andra är några vardagsexempel på saker som man tillsammans kan påverka till förändring. Därmed inte sagt att det bara behöver gälla kommunikationer eller tillgänglighet. Det kan vara de små sammanhangen som fäller de tyngsta avgörande för att föra utvecklingen vidare. Vår förening har varit sammankallande till valberedningen i HSO Norrköping under våren. Många av er har säkert funderat på var medlemsavin blivit av, vilket är av samma anledning, vi har haft för mycket att samordna. Men ni kan vara lugna ett årsmöte ska vi ha och avin kommer. Det har även medfört färre informationsdagar i Vrinnevisjukhusets entré, men planen är att fortsätta de gemensamma dagarna först vår Nordiska Epilepsidag i början på september. Länsföreningen har fått kännedom om att det ska äga rum en Kick Off på förbundsnivå i höst för alla föreningar. /Oe Olsson Ordförande i Epilepsiföreningen Sidan 8

11 Det är inte många som kommer till skott och skriver en bok om sitt liv. Allan Collén är en av de få som jag vet. Så blev det är hans livs historia nerskrivna på drygt 300 sidor. Allan är en man som varit med om väldigt många vådliga äventyr. (Undrar om jag också kan få i hop 300 sidor när jag är över 70 år). Allt från uppväxten på ett barnhem till sjöman på de 7 haven. Även att vara i land är ett äventyr. Boken finns att köpa på kansliet signerad av Allan Collén för 149:- En bok värd att läsa. Lättläst och roande, samtidigt som man kan ana förändringar i samhället från förr till nu i de beskrivningar som Allan ger av levnadsbetingelser under hans uppväxt. Boken får högsta betyg av mig 5 av 5. /Malin Sidan 9

12 Rapporter Lite glimtar från vår verksamhet. Har du missat något, läs vad som hänt. PUB - afton 17 februari Var det dags för en pubkväll igen. Vid tidigare tillfällen hade den blivit mycket uppskattad. Det här var min första, så jag var nyfiket spänd på hur det skulle bli. Det var bara att slå sig ner vid ett av borden och sorlet kom snabbt igång. På NHR:s träffar finns alltid mycket att prata om. Vi fick alla något att dricka och efter en stund serverades en tallrik med plockmat/tilltugg. Stämningen var god. Och så till min förvåning och förtjusning kom artisten Lotta Källström, som är välkänd lokalt och stod för underhållningen. Hon började spela lite av varje och sjöng med gjorde vi också. Sedan hade hon också förberett en musiktävling där vi fick gissa på låtar, kompositörer med mera. Kaffe och mycket god kaka fick vi också njuta av. En kanontrevlig kväll. /Anders Cedgren Må BRA 21 februari Kristin Jonsson Diplomerad Kostrådgivare och Friskvårdskonsulent hade inbjudits för att informera om kosten och motionens betydelse för vårt välbefinnande. Att leva hälsosamt med eller utan rullstol. Ett mycket intressant anförande om vikten av att vi får i oss rätt kost, vitaminer och mineraler och att vi försöker röra på oss. En hel del intressanta frågeställningar kom upp. Mötet avslutades med en nyttig frukt och grönsaksbuffé. / Barbro Pöder Må bra helg för dig med NMD 30 mars 1 april Vi anlände på fredagen till Mättinge och kickade igång med en god lunch, vi var 14 deltagare som hade installerat oss i rum och stugor. Några personer som var bekanta och några som var nya bekantskaper och det tycker jag är roligt, vi var ett härligt gäng. Marie Bager, Solveig Pettersson samt Barbro Pöder höll i kursen och presenterade hur programmet skulle se ut under helgen. Neurolog Björn Lindvall började, en mycket intressant föreläsning om hur våra kroppar fungerade och inte fungerade!!! Dipl. Kostrådgivare/ Friskvårdskonsulenten Kristin Jonsson fortsatte sin föreläsning om just kost o hälsa. Vi avslutade dagen med en god middag. Lördagen bjöd på snö och vi höll oss inne hela dagen. Marie informerade om vilka möjligheter det finns för rehabilitering bl.a. Vintersol och Valjeviken. Därefter såg vi på en film Närhet, Relationer och Kärlek. Vi delades in i grupper och vi diskuterade omkring några frågor om att bl.a. vara närstående till neurosjuk, att leva med en neurodiagnos, Rehab mm. Vi han även med en tipspromenad som Marie hade fixat mycket luriga frågor. Vi avslutade lördagen med samkväm; ostbricka och vin samt trevligt sällskap. Söndagen började med att Hans Bager informerade om samhällets stöd och möjligheter. Lymfterapeut och leg. sjuksköterska Helena Janlöv - Remnerud föreläste om vårt lymfsystem hjälp vad lite vi vet om det!! Mycket intressanta informationer och föreläsningar under helgen fick mycket att fundera på och att ta till sig. Alltid roligt att få vara i en sådan fin miljö som vi var i Sidan 10

13 och vi får inte glömma den goda vällagade maten vi blev serverade. Jag vill verkligen uppmuntra alla att åka på en sådan här må bra helg om man får möjlighet. Skönt med miljöombyte, äta med trevligt sällskap, bekanta sej med nya människor, mycket bra information och föreläsningar toppenhelg helt enkelt. /Anette Nilsson Årsmötet 27 mars Årsmötet leddes av Krister Billkvist, ordförande i DHR i en fullsatt samlingssal. Marie Bager omvaldes till ordförande för ett år omvald blev även Inger Hillgren och Karin Ahlström. Aktuell fråga som diskuterades på årsmötet var en remiss om att kontantbetalning ska tas bort i färdtjänsten och ersättas av faktura för den som inte har kort. De flesta vill ha faktura om det inte är för lång tid mellan resa och fakturering. Men de finns även de som inte känner sig tillfreds med osäkerheten om sina utgifter. Styrelsen har svarat till kommunen och svart finns i kopia på kansliet. /Styrelsen Tjejträff 19 april Mycket trevlig kväll med gott att äta och dricka, som våra duktiga "fixare" ordnat med. Utan dem blev det inget. Roligt att träffas, prata och skratta. Tacos - tillbehören gick runt, liksom lottringen på slutet. Kul att se ett nytt ansikte som vi hoppas kommer tillbaka. En del har varit med alla gånger. Kan man så kommer man, det här vill man inte missa. / Karin Ahlström Valjeviken 25 april Föreningsmötet var mycket bra!! Fick höra Erik Sandberg prata om Valjeviken. Han berättade bl.a. om simhallen och dem olika bassängerna, träningsmöjligheterna och det trivsamma internatet man bor på, och bokskogen som det gärna promeneras i. Han visade även en del bilder. Efter mötet lämnade han över broschyrer gällande kurser och rehabilitering. Ska själv söka dit ang. REHAB till nästa år. VALJEVIKEN är verkligen en pärla, och man mår så BRA efter en vistelse där. /Lena Edberg Vårruset 15 maj Vi var 6 st. deltagare som var med i år igen. Vi tog oss runt banan som är 5 km. Var och en på sist sätt. Efteråt dela vi på en picknickkorg i grön gräset. Vi hoppas att du följer med oss på stans stora folkfest för tjejer nästa år. Då firar vårruset 25 år. /Malin Bager Sidan 11

14 Reportage Min CCSVI behandling i Ameds Polen! Jag heter Ingrid och är 50 år. Jag fick diagnosen PPMS hösten 2010, jag började leta på nätet för att förstå vad MS är. Jag hittade forskaren Paolo Zamboni som hade en teori om förträngningar i hals och bröstvener, CCSVI och fann det intressant. I maj 2011 åkte jag med en MS vän på Sveriges första CCSVI konferens som NHR och SMOC ordnade i Uppsala. Jag fick information om teorin, ingreppet och kontakt med flera som hade genomgått behandlingen. När jag åkte från konferensen hade jag bestämt mig, detta ska jag prova! Mina symtom sitter på vänster sida, jag har droppfot, svårigheter att få med vänster ben, dålig finmotorik i vänster hand och svag i armen. Spänningar och värk på vänster sidan av nacken, axel och skuldra. Jag hade sommaren 2011 daglig hård värk, beslutet blev inte svårt att fatta. Statistik och information från dem som genomgått ingreppet visade att 1/3 blir mycket bättre, 1/3 blir bättre och 1/3 får ingen förbättring men inte heller någon försämring. Mina chanser att få en förbättring var ca 66 % vilket jag inte ville missa! När jag diskuterat med flera i SMOCs forum och pratat med några som genomgått ingreppet tog jag kontakt med Ameds i Polen. Många hade varit där och hade gott att berätta. Ameds seriösa bemötande av mina frågor och ett relativt bra pris, avgjorde valet av klinik. Jag fick via mail ett gediget frågeformulär att fylla i, efter att läkare gått igenom mina svar fick jag veta att jag var kvalificerad för fortsatt utredning, jag valde en tid i oktober. Jag fick ordna resan för mig och sambon, resten ordnade min koordinator. Vi landade i Warszawa dagen före sjukhusvistelsens början, koordinator plus två chaufförer mötte och tog hand om både oss och väskor. Vi skjutsades till hotellet, strax utanför Warszawa. Chauffören guidade, glatt med enstaka engelska ord. Framme vid hotell Cyprus hjälpte chauffören oss att checka in, vi fick veta att han skulle hämta oss och en svensk till efter frukosten nästa dag. Hotellet var vackert, medelhavs inspirerat, men ute var det ruggig höst.jag visste via SMOCs forum, att vi var minst två, vid frukosten träffade vi en kvinna och hennes man, det kändes väldigt bra. Nu var vi tre svenskar och min sambo hade någon att prata med under väntetiderna. Chauffören hämtade, utanför sjukhusets entré mötte vår koordinator som följde oss upp till avdelningen och visade vårt sällskap till deras övernattningsrum. Ameds personal kom, presenterade sig och visade oss till rätta. Jag delade rum med den andra kvinnan och killen hade eget rum. Dagen gick åt till undersökningar och nästa förmiddag skulle vi få besked, om vi var kvalificerade för ingreppet eller inte! Personalen bjöd på fika och frågade om vi undrade över något. Dags för provtagning och läkaren gjorde sedvanlig undersökning samt ställde frågor. Det var inte svårt att förstå vad han sa, det var svårare att själv beskriva och finna ord på engelska, jag fick ta till kroppsspråk för att göra mig förstådd, det fungerade bra! På eftermiddagen gjordes Doppler, ultraljudsundersökning av hals venerna, på min fråga svarade han att det fanns förträngningar. Skönt att få bekräftat att de hittat något, jag ville inte åka hem utan behandling, när jag var så nära! Väntan på MR blev lång, men togs både med och utan kontrast. På avdelningen togs EKG, jag kände mig väl genomgången! Efter småprat på salen somnade jag förväntansfull och pirrig. Dag två väcktes vi tidigt med frukost, läkaren skulle komma och berätta resultatet av undersökningarna. Läkaren sade att jag var kvalificerad för en CCSVI behandling. Höger sida var utan förträngningar. Skönt, eftersom de hittat förträngningar på min vänstra dåliga sida fanns all chans i världen att bli bättre. Dags att för- Sidan 12

15 bereda sig, dusch, sjukhus- kläder och kateter. Efter ingreppet skulle jag ligga med tryckförband i sex timmar alldeles stilla och ytterligare några timmar innan jag fick resa mig. Sen eftermiddag kördes jag till avdelningen där ingreppet skulle ske och jag presenterades för en ny sköterska. Både ovanför mitt huvud och på väggen fanns en TV skärm, där jag sedan delvis kunde följa den lilla flugan med svans. Nu blev jag helt inpaketerad av pappersdukar, lite kallt tyckte jag, men det kanske berodde på att jag var spänd. En liten fläck precis vid min högra ljumske var bar. Där fick jag en bedövningsspruta och sedan gick de in i venen med instrumentet lilla flugan med svans. Det kändes inte, ibland kunde man förnimma en liten kittling. Då de blåste upp ballongen för att ta bort förträngningen i halsvenen kände jag inget. Det fanns en förträngning i bröstet och då de vidgade denna ven kändes det som håll. Det var som ett tryck ut mot ryggen, upp mot vänster skuldra och axeln med strålningar ner i armen, precis där jag brukar vara spänd och ha ont. Tror hela proceduren tog ca 45 minuter. Till viss del kunde jag följa med och se på skärmen men ibland fick jag vrida på mig så att jag inget såg. De berättade när de skulle blåsa upp ballongen och de frågade om det gick bra! Jag var aldrig rädd utan kände mig väl omhändertagen. De satte på ett tryckförband och jag återvände till mitt rum. Efter maten småslumrade jag och fick sen en tablett att sova på, det var skönt eftersom jag inte fick röra mig. Nästa dag tog de bort kateter och jag fick duscha och så kom läkaren. Han förklarade att jag hade haft tre förträngningar en framför vänstra örat, den de sett på halsen och den i bröstet. Den framför örat hade suttit för högt upp för att kunna tas bort men den i halsen var nu helt borta och den översta kunde påverkas positivt av att halsvensförträngningen var borta, detta var något som dock kunde dröja. Förträngningen i bröstet hade varit på 80 % och var nu mindre än 50 %. Jag frågade aldrig varför den inte gick att ta bort helt, antar att de gjorde vad de kunde. Jag blev utskriven, mötte koordinatorn, betalade och fick en folder med information om alla provresultat, tester de gjort, MR och resultat, en dvd från MR och en från själva ingreppet flebografi. Hon följde mig till apoteket, jag hämtade tre olika mediciner. Nu mötte chauffören som körde oss till Hotel Sobieski, centralt i Warszawa. Vi hade rekommenderats att vara kvar några dagar så vi kunde ta kontakt om frågor fanns. På lördagen åkte vi hem, vår chaufför hämtade oss och följde med till incheckningen, sen vinkade han glatt farväl och hälsade oss välkomna tillbaka! Väl hemma upptäckte jag min första stora förbättring, jag blev ordentligt förkyld. De sista åren har jag vid varje liten infektion blivit betydligt sämre i min MS. Nu blev jag bara förkyld!! Var inte helt orkeslös eller hade värk i skuldran och axeln. Kände så småningom att jag orkade mer, jag kunde gå på stan i fyra timmar med några vilopauser, tidigare max två. Min stora vinst av CCSVI behandlingen är, att jag är av med daglig hård värk, vilket är såå otroligt skönt och att jag orkar mer! Tycker inte jag går så mycket bättre har inte heller bättre kraft i armen, men jag har absolut inte blivit sämre! Kanske jag sakta men säkert blivit lite bättre även i armen? Jag ångrar absolut inte att jag åkte till Ameds i Polen, det kostade allt som allt med flyg ca kr. Jag vill nog åka igen för uppföljning, se så ingen restnos tillkommit och se om de kan vidga förträngningen i ryggen helt. Gå in på SMOC, där finns information, du kan ställa alla frågor till forumet. Stöd föreningen och forskning så att vi blir undersökta och behandlade på hemmaplan! /Ingrid Agebrink Läs mer kring CCSVI på NHR Norrköpings hemsida MS Nytt maj 2012 Sidan 13

16 Vilken Verksamhet vill du ha i höst och under vinter? Om Du vill att vi ska satsa på något speciellt, vill Du att vi har ngn särskild föreläsning, underhållning eller träningsverksamhet. Hör av Dig nu! Vi planerar höstens program innan det är midsommar! Maila, ring eller kom in på kansliet med dina önskemål och förslag! /Styrelsen Vi önskar er alla en glad midsommar & en skön sommar. NHR & Epilepsiföreningen Sidan 14

17 Kommande nummer NHR Norrköpings styrelse Manusstopp för dig som är medlem/anhörig m.m. och vill ha med någonting i kommande nummer för att dela med dig av eller berätta något. Nr Utkommer Manusstopp Marie Bager Inger Hillgren Lena Edberg Annki Nilsson Karin Ahlström Lotta Köhlström Ordförande Vice ordförande Kassör Ord led Ord led Ord led 9 Ca 20/8 1/7-12 Kontakta kansliet på Eller Om du vill ha med något i nästa nummer. Allt tags tacksamt emot. Redaktionsgruppen Malin Bager Redaktion och Layout Ewa Andersson Kansliet Anda Rosen Lotta Köhlström Marie Bager - Ansvarig utgivare Kansliet: Öppettider: Måndag: Torsdag: Fredag: mestadels stängt Ewa Andersson jobbar på kansliet. Anna Ljung Anders Cedgren Suppl. Suppl. NHR Norrköpings Valberedning Ewa Andersson Sammankallande Vivi-Anne Appelqvist Anda Rosen Kommunalt Handikappråd - KHR I Norrköpings KHR representeras NHR Av: Karin Ahlström och Gerd Andersson I Söderköpings SKRF representeras NHR Av: Marie Bager, Maria Melin Tuula Norin och Lisa Wastesson I Finspångs HFF representeras NHR Av: Inger Hillgren och Bert-Inge Berggren Adress: NHR Norrköping NHR Östergötland Sandbyhovsgatan Norrköping Hans Bager Ordförande Inger Hillgren Vice ordförande Telefon och fax Barbro Pöder Kassör Då kansliet inte är bemannat är telefonen Solverig Pettersson Sekreterare kopplad till någon i styrelsen. Pirkko Nevantausta Ord led E-post Anders Cedgren Suppl. Bankgiro: BGC: Roland Johansson Suppl. Org nr Annika Frick Suppl. Sidan 15

18 Detta nummer sponsras av:

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång Ekonomisk redovisning 2014 Förslag till verksamhetsplan 2015 Förslag till Budget 2015 Revisionsberättelse 2014 Styrelsens förslag till

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Finspång Sid 6 Ordförande Sid 7 Valrörelsen 2014 Söderköping Sid 8 Rapport från Söderköping Lokal Sid 9 Föreningsträffar i Söderköping Sid

Läs mer

Finspång och Söderköping. December 2011 Nr 7 Årgång 2

Finspång och Söderköping. December 2011 Nr 7 Årgång 2 Finspång och Söderköping December 2011 Nr 7 Årgång 2 Lite om detta nummer Nu kommer sent om sider tidningen i Din hand, vi har plockat ihop ett program för våren hoppas, det finns något som passar just

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter NHR Motala Vadstena Nr. 2 2011 Medlemsblad Sommarens aktiviteter NHR Motala/Vadstena har under sommaren bjudit in till flera olika aktiviteter. Det blev som vi alla önskade en härlig och skön sommar med

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar

www.neuroforbundet.se/norrkoping www.neuroforbundet.se/finspang Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Våra möten inom HFF Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4

Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Augusti 2013 Nr 12 Årgång 4 Hösten gläntar på dörren och vi vill med denna tidning i huvudsak ge förslag på olika aktiviteter att delta i under höstens veckor. Allt är inte presenterat i detalj, bl.a.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

April 2013 Nr 11 Årgång 4

April 2013 Nr 11 Årgång 4 April 2013 Nr 11 Årgång 4 Tidningen finns även i färg på webben. Denna vår tidning är fylld av information och en del aktiviteter. www.norrkoping.nhr.se Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Resebrev från Prima Donna

Resebrev från Prima Donna Resebrev 1 2016 från Prima Donna Marmaris den 30 maj Hej på Er Alla Välkomna till en ny segelsäsong med Prima Donna. Vår segelsäsong 2016 ser dock inte ut att bli som planerat. Tanken har varit att segla

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt nr 2 våren 2016 Hej alla medlemmar! Vi hoppas att ni alla har haft en bra höst och en skön och avkopplande julledighet!

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Afasiföreningens Vårprogram 2016

Afasiföreningens Vårprogram 2016 Afasiföreningens Vårprogram 2016 Afasilyftets träningsverksamhet startar åter Måndag 11 januari och avslutas Torsdag 16 juni Kontakt: Tel: 054-21 90 01 Mobil: 076-100 22 52 ( Susanne ) Mailadress: info@afasivarmland.se

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

/Styrelsen. Sid 2 Ordförande har ordet. Sid 3 Lite om våra cirklar. Sid 5 Höstens Aktiviteter/ Cirklar 2009. Sid 7 Hösten träffar

/Styrelsen. Sid 2 Ordförande har ordet. Sid 3 Lite om våra cirklar. Sid 5 Höstens Aktiviteter/ Cirklar 2009. Sid 7 Hösten träffar Premiärnumret augusti 2009 Det här är vårt första försök att göra ett utskick som ska kunna växa fram och bli en tidning! Om det ska bli en bra tidning måste även Ni som läser detta hjälpa till. Du får

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsiföreningen. Augusti 2012 Nr 9 Årgång 3

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsiföreningen. Augusti 2012 Nr 9 Årgång 3 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsiföreningen Augusti 2012 Nr 9 Årgång 3 Lite om detta nummer Detta nummer av tidningen är i huvudsak en tidning med uppräkning av våra olika aktiviteter,

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Nu drar tävlingar igång igen och med dem kommer säkert frågor som;

Nu drar tävlingar igång igen och med dem kommer säkert frågor som; Så här går det till att tävla i NKK (uppdaterad 11/1 2017) Nu drar tävlingar igång igen och med dem kommer säkert frågor som; -Hur gör man för att anmäla sig? -Hur läser man PM:et? -Kan jag tävla fast

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02)

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) 1 Tisdag 1 februari Stressad av planering sover jag mycket lite, trött, trött måndag

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer