Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Folkbiblioteken Lund Biblioteket deltar i Veberödsdagen. Folkbiblioteken Kultur & Fritid LUNDS KOMMUN

2 VIKTIGA HÄNDELSER 2011 RFID Under 2011 slutfördes RFID-installationen (Radio Frequency IDentification) på Folkbiblioteken i Lund vilket innebär att det nu finns moderna självbetjäningsautomater på samtliga fasta biblioteksenheter, (biblioteksbussen beräknas kunna anslutas under 2012). Låntagaren gör numera såväl utlån, omlån som återlämning av medier själv med hjälp av de användarvänliga RFIDautomaterna. Det nya systemet har tagits emot väl av våra användare. Genom RFID-tekniken kan man läsa av ett större antal medier på en gång vilket gör mediehanteringen betydligt snabbare än tidigare. På stadsdelsbiblioteken (ej Stångby) finns även ett så kallat reservationsgarage med RFID-identifiering där låntagaren vid återlämning placerar de medier som är reserverade för andra låntagare eller som ska transporteras till en annan enhet. Genom införandet av RFID-tekniken frigörs tid för personalen och besökarna får en bättre service och vägledning kring bibliotekets tjänster och utbud. Självbetjäningen ökar även kommuninnevånarnas integritet vad gäller vilka medier man väljer att låna. Under året gjorde vi det också möjligt att använda eget personnummer plus PIN-kod för att identifiera sig, vilket har underlättat betydligt för låntagarna. Egen nedladdning av talböcker Under senhösten 2010 introducerade Folkbiblioteken den nya tjänsten Egen nedladdning, vilken gör det möjligt för talboksberättigade låntagare att ladda ned talböcker. Under våren 2011 introducerades tjänsten på stadsdelsbiblioteken. 1.

3 För att nå såväl vuxna som barn och ungdomar under 18 år genomförde Uppsökande avdelningen introduktionsarbete i samarbete med Skolbibliotekscentralen. Vid möten på de olika stadsdelsbiblioteken informerades bibliotekspersonal tillsammans med specialpedagoger och lärare. För att förstärka effekten av informationen skickades vid höstterminens start ett brev med presentation av tjänsten Egen nedladdning, till samtliga Lunds rektorer och specialpedagoger. Vid slutet av 2011 är 205 av Folkbibliotekens låntagare registrerade för Egen nedladdning. 124 av dessa är under 18 år. Det har varit viktigt att de låntagare som behöver ska få tillgång till tjänsten utan lång väntetid, därför är drygt fyrtio av bibliotekens personal registrerare av tjänsten, vilket innebär att de kan visa den enskilda låntagaren hur man via Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog kan söka och få tillgång till de böcker som finns för nedladdning. VERKSAMHETEN Personal på Folkbiblioteken i Lund inkl. Medborgarkontoren Antalet anställda årsarbetare var 89,25 fördelat på 103 anställda. Av dessa var 54 bibliotekarier och 49 övriga yrkesgrupper. Av de anställda var 85 kvinnor och 18 män. Stadsbiblioteket 2.

4 STADSBIBLIOTEKET Barn & Unga Projekt Förskolebibliotek i Lund genomfördes under perioden januari 2011 juli 2011 med stöd av bidrag från Kulturrådet. En folder har tagits fram som beskriver projektet och som presenterats vid Bok i Bibliotek i september 2011 samt vid nätverk för barnbibliotekarier inom Skåne forskolebibliotek. Projektet övergår fr o m december 2011 in i ordinarie verksamhet med 2 nya förskolebibliotek. Under höstterminen 2011 har Barn & Unga gjort en satsning på programverksamhet för barn mellan 7 och 9 år. Den nya programpunkten kallas Boksnackis och innebär att barn får komma till biblioteket för att tipsa varandra om böcker, samt få tips om bibliotekets nya böcker. Bokfika för 9 12-åringar har fortsatt som tidigare. De fördjupade författarprojekten är en av insatserna i den kulturpolitiska handlingsplanen och vänder sig till gymnasieelever i Lunds kommun. Under 2011 har elever på fyra skolor; Spyken, Katedralskolan, Polhemskolan samt Ljud- och bildskolan, fått träffa författare och fördjupa sig i deras texter och de genrer de skriver i. Under tio veckor sommaren 2011 stod det en skateboardramp utanför stadsbiblioteket. En kväll i veckan kompletterades rampen med graffitishower, konserter, loppmarknader, filmvisningar och mycket annat och gick då under benämningen Kulturkaos. Första Kulturkaoskvällen fick ungdomarna besök av Bok på rymmen. De böcker som önskades köptes in, ca 40 stycken, och placerades i ett utebibliotek vid rampen. 3.

5 Där fick de som ville ta en bok, sätta tillbaka den och ta en ny helt i Bok på rymmens anda. Kulturkaos med Bok på rymmen arrangerades av Hemgården och Folkbiblioteken i Lund och var en del av Sommarlund. LitteraLund LitteraLund-bokfestival för barn och unga, som funnits i projektform sedan 2005 utvecklades under 2011 till en helårsverksamhet, som bedrivs i nära samarbete mellan Folkbiblioteken och Kultur i Lund. Med anledning av att festivalveckan, som tidigare legat i oktober flyttas till april, hölls i höstas en förfestival som bestod av en konferensdag i Lunds stadshall med fokus på läsning och en barndag med aktiviteter och författarbesök på Stadsbiblioteket. I samma vecka hölls också ett inspirationsseminarium Att skriva med barn för bibliotekarier och personal inom Fritid. 4.

6 Dagen blev upptakt för skrivarprojekt för barn i samarbete med personal inom Fritid. Konferensdagen innehöll följande programpunkter: Hela Polen läser med Mika Larsson Att skapa en berättelse som berör med Anette Eggert och Åsa Anderberg Strollo Hitta barnen - en poetisk abc-resa o ord och bild med Erik Magntorn och Lisa Sjöblom Den skrivande människan, Den läsande människan med Katarina Kuick Att skriva så att barn läser med Martin Widmark och Torsten Bengtsson Programmet på Stadsbiblioteket på lördagen bestod dels av aktiviteter som fiskedamm, tipsrunda på litterärt tema, pyssel och workshop i samarbete med Konsthallen och dels ramsor och berättelser i Sagoskåpet och besök av författarna; Kristina Digman, Mårten Sandén och Martin Widmark. Dagen avslutades med en folkmusikkonsert med gruppen Alla fagra barn. SBC (Skolbibliotekscentralen) SBC har i år gjort en extra satsning på att informera skolorna i kommunen om talböcker och TPB:s nya tjänst Egen nedladdning. (Tid beskr.) Sagor för små barn, Babycafé Under hösten har stadsbiblioteket regelbundet haft programverksamhet för små barn. Detta i form av Babycaféer för bebisar upp till 1 år, men även småbarnssagor och sagostunder för barn upp till 6 år. 5.

7 Babycafeerna inleds alltid med sång och ramsstund och vid ett par tillfällen per termin har det också kommit en inbjuden gäst som talat om något som kunnat vara intressant för föräldrarna. Småbarnssagor och Sagostunder som hålls i vårt Sagoskåp erbjuds på vardagar, då de flesta besökarna är barngrupper från förskolorna, men även på lördagar då besökarna är privatpersoner. Dessa aktiviteter är mycket välbesökta och sagostunderna blir som regel fullbokade väldigt snabbt. Språkcafé Stadsbiblioteket erbjuder möjlighet att öva svenska en timme i veckan på tisdagar. Tanken är att de som håller på att lära sig svenska ska kunna öva sin svenska på ett otvunget sätt med någon som har svenska som modersmål. Datorer och internet För oss på biblioteket är det viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga i den digitala världen. De som inte har egen dator har möjlighet att använda datorer på biblioteken. Vi har genomfört flera nybörjarkurser på en timme eller två, med möjligheter för deltagarna att själva prova på att surfa samtidigt som någon bibliotekarie finns till hands när de har stött på något problem. TV-spel Vi har uppmärksammat våra TV-spel med en speldag på biblioteket med möjligheter för alla att prova på olika spel men också en föreläsningskväll om överdrivet spelande och dataspelsberoende. 6.

8 Facebook och Twitter Vi finns nu på Facebook och Twitter. Företagsservice Beskrivning av verksamheten och året. Grunden för Företagsservice är bibliotekets resurser med dess stora medieutbud och bibliotekariens informationskompetens. Med detta är vi unika i floran av rådgivare och informatörer för blivande och befintliga företagare. I verksamheten ingår också möjligheten till tidsbokning, nätverkande samt deltagande i olika arrangemang och program genomfördes sex program. De handlade om allt ifrån hur man genererar pengar via aktier till vad man behöver veta för att som småföretagare delta i offentliga upphandlingar. Tillsammans med andra företagsbibliotekarier i landet och statliga myndigheter (som Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket) deltog bibliotekets ansvariga för Företagsservicen på Bokmässan i Göteborg där antalet möten med enskilda besökare uppgick till 1315 stycken. Det är fantastiskt att visa på samarbetet mellan de stora och tunga, centrala och statliga myndigheterna och de enskilda folkbiblioteken ute i landet. De har auktoritet och sakkunskap, biblioteket har vanan inne att möta de enskilda medborgarna på deras villkor med vår spetskompetens. I övrigt deltog företagsbibliotekarien i många aktiviteter av olika slag där tjänsten och biblioteket marknadsfördes. Det har varit givande eftersom det är oväntat för många i dessa sammanhang och därför lätt att väcka intresse och uppmärksamhet för biblioteksverksamheten med dess breda utbud. 7

9 2011 hade vi 159 enskilda möten med nystartare och småföretagare. Det är en ökning med 30 % från föregående år. Året dessförinnan, 2010, ökade besöken med 23 %. Antalet besökande har alltså ökat stadigt under de senaste tre åren. De som bokat tjänsten har varit 54 % kvinnor och 46 % män. Fördelningen är ungefär lika stor mellan nystartare och småföretagare. Konsument Lund Det totala antalet kontakter har under året 2011 uppgått till 1862 st. Rådgivningen har till största delen ägt rum per telefon (74 %) därefter mail (23 %) och till minsta delen genom besök (3 %). Ämnesområdet boende (största delen utgör hantverksproblem) har föranlett mest rådgivning med 25 % av totala antalet ärenden under år Samarbete med medborgarkontoren har inletts. Under 2012 ska konsumentsekreteraren utbilda medborgarkontoren under våren i grundläggande konsumenträtt. Samarbete med energi- och klimatrådgivaren i kommunen har bestått i att tillsammans hålla föredrag om hantverkaravtal och även om energirenovering. Vi representerade också Lund vid de nationella konsumentdagarna i Sunne i våras. Konsumentsekreteraren har - berättat om grundläggande konsumenträtt för unga arbetslösa på com.ung i Lund som ett led i ett samarbete med Budget- och skuldrådgivningen i Lunds kommun - genomfört en internetutbildning för allmänheten i konsumenträtt på stadsbiblioteket 8.

10 - haft drop-in rådgivning i konsumenträtt för blivande företagare under tre kvällar i november, detta i samarbete med bibliotekets företagsservice - blivit invald som konsumentrepresentant vid Personförsäkringsnämnden i Stockholm Personalen har varit på två nätverksträffar med nätverket Konsument Sydost och ska fortsätta samarbetet kring kompetensutvecklig med dessa konsumentvägledare. Lundasamlingen Populära program under året var: Fredrik Tersmeden som berättade om Studentboende genom tiderna. Det var så mycket folk i lokalen så vi fick börja avvisa folk. Sen var det Björn af Kleen som berättade om adeln. Programmet fick hållas i Atriumgården eftersom det kom ca 200 personer. Vidare bibliotekarie Camilla Söderquist som pratade om när Flyinge kungsgård blev svenskt. Ett trevligt program om Agardhsgatan hölls av arkivare Suzanne Sandberg. Lundasamlingen deltog med lokalt material i en större utställning om tåg och järnvägar under hösten. Kulturportal Lund var här och berättade om sitt projekt. Ingegerd och Anders Blomstrand var här och pratade om sin bok. Lundasamlingen besök 2011 totalt: 844 Programverksamhet Stadsbiblioteket Under 2011 har programverksamheten för vuxna ökat i omfång. Författarbesöken har varit mycket välbesökta och vi har haft nästan 2500 programbesökare under

11 Biblioteket hade bland annat besök av Augustpristagaren Sigrid Combüchen som lockade över 300 besökare. Naturfotografen Brutus Östling kom också hit och lockade nästan lika många. Andra författare som gästade stadsbiblioteket under året var bland annat Oline Stig, Hanna Nordenhök och deckarförfattaren Willy Josefsson. Under Kulturnatten hade biblioteket öppet mellan och i år hade vi publikrekord. Temat var Annorlunda och runt om i biblioteket kunde man delta i olika aktiviteter. Fotoutställning från Kina, Promenaddikter och grekisk musik från bandet OPA var några av höjdpunkterna denna kväll. Under hösten anordnade biblioteket en kurs i muntligt berättande. Berättaren Helena Heyman höll i kursen som var mycket välbesökt. Under året har det nystartade filosoficaféet haft många deltagare. De har träffats en gång i månaden uppe i Läsesalen på andra våningen. Radioprogrammet Filosofiska rummet spelades in i en fullsatt Atriumgård i stadsbiblioteket. 10.

12 STADSDELSBIBLIOTEKEN och medborgarkontoren Dalby bibliotek För barn och unga har vi haft ett bra samarbete med skolorna i Dalby, främst genom projektet Skapande skola. Vi har även haft bokcirklar för mellanstadiet, samt föreställningar för förskolorna. Antirasistiska filmdagar, (ARF) och lilla filmfestivalen, (FLUFF) har besökt oss för filmvisningar för olika åldrar och då också ett samarbete med skolorna. Vuxna Den 10:e september var vi med på det populära arrangemanget Geologins dag. Då gick det bussar med guidade visningar till Dalby stenbrott. På biblioteket hölls föredrag och filmvisningar september var vi medarrangör till teaterfestivalen Den tredje åldern, ett populärt arrangemang med föreläsningar på biblioteket. Bland annat ett samtal med Patricia Tudor Sandahl och journalisten Lars Mogensen. Linero bibliotek Linero bibliotek har detta år satsat mycket på att synas mer utåt och försökt inleda ännu mer samarbete i närområdet. Vi har bl.a. haft 7 Musik-caféer i samarbete med träffpunkt Linero av varierande slag med hög klass på programmen tack vare goda kontakter med den förre kyrkomusikern i området. 11.

13 Gästartisterna som besökt oss har varit bland andra Christer Lundh, trubadur med anor från Göingetrakten och känd i många kretsar, solister från Malmöoperan som framförde sånger i ett Jussi Björlingprogram till minnet av hans 100-årsdag. Programmen avslutades för året med musikaliska klappar den 6 december. Populära är också våra Bokcaféer där vi bjuder in till samtal och presentation av böcker som våra låntagare läst över en kopp kaffe med tilltugg. Vid två tillfällen fick vi besök av Musik i Syd: Barock stå upp och Pepparkakeland, båda programmen inriktade på musikaliska upplevelser. Våra barnbibliotekarier har även i samarbete med fritidsgården på Linero haft bokprat samt ett gemensamt Mangaprogram. Ambitionen är att vi försöker inleda mer samarbete i denna form. Järnåkra Ombyggnaden av korridoren utanför Järnåkrabiblioteket och den nya café-delen blev i stort sett klar i mars månad. Fritidsgården kunde flytta in i ombyggda lokaler i september. De nya fritidslokalerna invigdes lördagen 3 september med Familjedag. Biblioteket var öppet och vi bidrog med sagoteater för de små barnen. Sedan dess har vi haft ett mycket bra och utökat samarbete med Fritids och skola kring program och aktiviteter för stora och små. Under hösten har vi haft alla kvällsprogram i caféet och samarbetat med fritids kring teknik och med att hålla caféet öppet. 12.

14 Järnåkrabiblioteket och Föreningen Bokstödet har haft välbesökta kvällsprogram för allmänheten. Föreningen Bokstödet firade 20-årsjubileum i oktober. Biblioteket har haft utställningar med bl.a. konst och poesi, samt kurser i kalligrafi och akvarellmålning. Skolklasser bokprat för lågstadieelever från Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan på biblioteket. Barnprogram för de små och tack vare kulturpengarna kunde vi beställa flera spännande teaterföreställningar för de yngsta. Träffpunkten bokprat flera gånger per termin. Nöbbelöv bibliotek Under året har vi haft barnprogram, babycaféer, bokfika, bokcirklar & måndagscaféer. Nytt för 2011 är bokfika för unga (10-13) samt måndagscaféer 1 gång/mån som vänder sig till en vuxen publik. Folkfesten under Mångfaldsveckan var välbesökt med över 200 personer, ett familjeprogram för alla åldrar: tipsrunda, loppis, Obanteatern, African Roots, föredrag om gamla Nöbbelöv mm. Under sommaren fick vi besök av Staffan Björklunds teater och de spelade Madame Rot på den lilla kullen utanför vårt bibliotek för 100 personer. Områdesdag på Bostället var lyckad med tipspromenad, prova olika bollaktiviteter, fika, godisregn och loppis. Lilla vilda teaterns spökshow som drog 250 pers, Julstöket på Gunnesbogård drog endast 100 personer, kanske pga. stormen. Allt i samarrangemang med Fritid Gunnesbo/Nöbbelöv och Nöbbelövs församling. 13.

15 Stångby bibliotek Under året har vi haft återkommande barnprogram, babycaféer, bokfika och bokcaféer. Nytt i Stångby har varit våra babycaféer för alla våra nyinflyttade barnfamiljer. Bokfika är ett nytt inslag här och barnen är riktigt entusiastiska! Sommaravslutningen med Fritid Torn och Torns församling hade vi också i år. Biblioteket bjöd på Sagolek med Eva Skantze ute i det fria. Staffan Björklund gästade oss i början av augusti med Madame Rot och sedan kunde man prova på att göra egen docka. Julstöket var lyckat med tipsrunda, olika göra-stationer samt Tussas teater Tomte Röd & tomte grå tillsammans med Fritid Torn. Klostergårdens bibliotek Samarbetet med KLOK klostergårdskultur har fortsatt och resulterar i ca 8 program per år för vuxna. Programmen har brett spektrum allt från hur man sköter bin till D-vitaminens nytta. Klostergårdens bibliotek har under året erbjudit fler barnprogram med spännande innehåll; lekar med Kulturens pedagoger, dockteater och babyföreställning. Biblioteket medverkade under Klostergårdens internationella vecka. På hösten firar Klostergårdsområdet med att ha en gemensam fest. 14.

16 Södra Sandby bibliotek Vi investerade i biografutrustning under sommaren, vilket lett till ett lyft för vår filmverksamhet; sommarboksläsningen slog nytt rekord med 855 lästa böcker, vi har deltagit i förskolebiblioteksprojektet som inneburit att Förskolan Almbacken fått ett eget litet bibliotek; de extra kulturpengarna för anordnande av framför allt barnarrangemang har inneburit ett ökat kulturutbud i Södra Sandby med författarbesök, teatrar, skrivarskola, musikunderhållning för äldre mm. Västers bibliotek Hos oss händer det mycket alltifrån knyttegrupp till pensionärsträffar. Vår programverksamhet har ökat allt eftersom och uppgår nu ibland till flera program i veckan. Huvudtemat är oftast författare och böcker t ex boksamtal, läsecirkel, bok/kultursoppor eller författarmöten. Även samhällsfrågor, film, musik- och mångkultur intresserar våra besökare. Verksamheten drar fördel av ett etablerat samarbete med olika partners men varje år tillkommer någon/några nya. Projektverksamhet är ett arbetssätt som ofta används på Biblioteket Väster. Aktuella projekt under året har bl. a. varit Abrahams barn (se under samverkan - Bibl Väster) och LIV, Livet i Väster( se Bibl.Västers hemsida). Bred utställningsverksamhet och träffpunkten Tidningscafé utgör två av våra specialiteter. 15.

17 Norra Fäladens bibliotek Norra Fäladens rektorsområde blev Årets Skolbibliotek. Under våren byggde vi upp ett Förskolebibliotek på Saltkråkans förskola. Under året har vi tillsammans med Fritidsgården, kyrkan och Fäladsgården arrangerat Kalaset 28 maj i Borgarparken och Norrdagen 19 november på Fäladsgården. Detta är familjearrangemang med musik, teater, pyssel, hästridning, bokloppis, sport- och dansuppvisningar, ansiktsmålning m.m. Under Norrdagen har vi teaterföreställningar på biblioteket. Vi hade även pyssel, ansiktsmålning och bokloppis. Detta arrangemang lockade 1204 personer under 5 timmar. På Kalaset hade vi SjörövarManga & Katta Pirat. Inför julen arrangerar vi Dans kring granen på Fäladstorget och Vi dansar ringlekar och får besök av Jultomten, som kommer med godispåse. Inbjudan skickas till förskolor på Norr. Över 500 barn deltog. Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek. 16.

18 Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek 19 mars kl Teaterföreställningarna: Det var så roligt jag måste skratta Ramsor och sånger av Lennart Hellsing med Anna, Maria och Viktoria. och Lammet och vargen.sagoteater med John och Knitte. 472 besökare. Vi har barnprogram varje tisdag kl under våren vid 25 tillfällen. Vi har tre stycken bokklubbar: för mellanstadiebarn och högstadieungdomar samt läsecirkel för vuxna. Varje tisdag mellan har vi internetutbildning för vuxna. Filmvisning för vuxna i Fäladsgårdens biosalong mångagskvällar under vår och höst. Andra evenemang arrangerade av x-tra Kulturpengarna vi fick: 19 mars Sagolördag på biblioteket. 13 april Världsboksdagen. Författarbesök. Rose Lagerkrantz. 1 november. Höstlovsveckan. Konstpedagog Ulrika Liljenström. Konstpedagogiskt projekt om Alexander Calder. 19 november. Norrdagen. Hela Fäladsgården öppen för olika aktiviteter för alla olika åldrar. Lär dig teckna Manga. Kurs med Catarina Batista. Måndag 18 och tisdag 19 april påsklovet. Under året har vi haft flera utställningar på Biblioteket, Vi har även visningar med bokprat för Föräldrar på BVCutbildningen, Förskoleklasser, Åk 3- visningar och Åk 6- visningar. Boklådor till institutioner inom Äldreboende och vårdcentralerna. Bokprat för föräldrar på föräldramöten dels på sina Förskolor och dels föräldramöten förlagda till biblioteket 17

19 Veberöds bibliotek Intresset för det Meröppna biblioteket i Veberöd har varit fortsatt stort. Under året har Veberöds bibliotek tagit emot 18 studiebesök av bibliotek från hela landet. Kultur Skåne utförde en kvalitativ undersökning av projektet som var mycket positiv. Undersökningen heter Tack vare det meröppna biblioteket finns det även ett bibliotek för mig, ett citat från en låntagare som väl beskriver hur låntagarna ser på den utökade servicen. Vi har bokstavligen fyllt biblioteket vid varje programpunkt som biblioteket haft, bland annat besök av Ann Heberlein, Karin Brunk Holmqvist, Jan Sigurd och Jacques Schultze. Förklaringen till det stora intresset för våra program är givetvis intressanta föredragshållare men även nya samarbetspartners bland annat Lottakåren och Veberöds nystartade kulturförening som har jobbat hårt för att locka folk till biblioteket. Även våra barnprogram har varit välbesökta och tack vare det nära samarbetet med Veberöds förskolor har alla barn i förskolan varit på minst ett barnprogram per termin. Vårt största evenemang var Familjedagen på Idalagården, ett samarbete med Idalagården och Fritid Veberöd, som lockade över tvåhundra personer. Jul- och påskpysslet är alltid lika välbesökt. Bibliotekets Bokcirkel har nu hållit på i tre år och det tillkommer ständigt nya deltagare. Varje lördag har vi Melodikrysset på biblioteket med mycket trogna besökare. Slutligen har vi haft en otroligt välbesökt julskyltning, med över 1000 personer, då vi bland annat ordnade en pepparkaksutställning för fjärde året i rad. 18.

20 Medborgarkontoren Under året har medborgarkontoren i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd haft drygt kundkontakter. Bodil Jörgensen Schylit har, på uppdrag av KS och kulturoch fritidsnämnden, undersökt om Medborgarkontoren kan finnas på fler stadsdelsbibliotek. Johanna Finnhult nyanställdes på Medborgarkontoret i Dalby. Biblioteksbussen Förutom sin övriga verksamhet har biblioteksbussen samarbetat och medverkat i tre stadsdelsarrangemang på lördagar under 2011, Västerdagen 14/5 i Folkparken (Västers bibliotek), Kalaset 28/5 i Borgarparken (Norra Fäladens bibliotek) och Familjedag på Idalagården 10/9 i Veberöd (Veberöds bibliotek) Besökare på Biblioteksbussen. 19.

21 STATISTIK Antal lån Stadsbiblioteket * * Serverflytt 2011:12, utlån offline Antal besök Stadsbiblioteket Stadsdelsbiblioteken 2011 Besök Utlån Dalby Genarp Järnåkra Klostergården Linero Norra Fäladen Nöbbelöv Stångby Södra Sandby Veberöd Väster Biblioteksbussen Summa Totalt hela bibliotekssystemet Besök Utlån

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010 FOLKBIBLIOTEKEN I LUND Årsberättelse 2010 Platsen framför stadsbiblioteket fick helt nytt utseende. FOLKBIBLIOTEKEN LUND Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund Tel. 046-35 59 90 www.lund.se/folkbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Lördag den 3 september kl 13.00

Lördag den 3 september kl 13.00 Lördag den 3 september kl 13.00 En lundaprofil: kemiprofessorn C W Blomstrand Syskonen Anders och Ingegerd Blomstrand berättar om en av personerna i sin bok Får jag se dig åter ansigte mot ansigte? (Sekel

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Katedralskolan i Lund. Historieprogrammet. Spetsutbildning i historia. historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se

Katedralskolan i Lund. Historieprogrammet. Spetsutbildning i historia. historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se 2011 Katedralskolan i Lund Historieprogrammet Spetsutbildning i historia historieprogrammet@me.com www.historieprogrammet.se HiP Historieprogrammet En fantastisk chans att läsa det jag vill, och i den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan Sjöbo bibliotek Höstprogram 2014 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

våren 2013 STADSBIBLIOTEKet Med kalendarium för stadsdelsbiblioteken

våren 2013 STADSBIBLIOTEKet Med kalendarium för stadsdelsbiblioteken våren 2013 STADSBIBLIOTEKet i LUND PROGRAM Med kalendarium för stadsdelsbiblioteken 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Praktisk information 04 Program för barn 06 Program för vuxna och unga 16 Kalendarium 40 464 program

Läs mer

Bibliotekets arrangemang är gratis om inget annat anges.

Bibliotekets arrangemang är gratis om inget annat anges. program VÅREN 2014 JANUARI Bibliotekets arrangemang är gratis om inget annat anges. Januari, hela månaden. Huvudbiblioteket Konstutställning, Christina Nordin. Konstnärens verk visas i bibliotekets galleri.

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Mitt bibliotek Våren 2015

Mitt bibliotek Våren 2015 Biblioteken i E-post: molndals.stadsbibliotek@molndal.se Webbplats: bibliotek.molndal.se Öppettider och telefonnummer s stadsbibliotek tfn 315 16 00 Mån - tors 10.00-20.00 Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-14.00

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer