Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Folkbiblioteken Lund Biblioteket deltar i Veberödsdagen. Folkbiblioteken Kultur & Fritid LUNDS KOMMUN

2 VIKTIGA HÄNDELSER 2011 RFID Under 2011 slutfördes RFID-installationen (Radio Frequency IDentification) på Folkbiblioteken i Lund vilket innebär att det nu finns moderna självbetjäningsautomater på samtliga fasta biblioteksenheter, (biblioteksbussen beräknas kunna anslutas under 2012). Låntagaren gör numera såväl utlån, omlån som återlämning av medier själv med hjälp av de användarvänliga RFIDautomaterna. Det nya systemet har tagits emot väl av våra användare. Genom RFID-tekniken kan man läsa av ett större antal medier på en gång vilket gör mediehanteringen betydligt snabbare än tidigare. På stadsdelsbiblioteken (ej Stångby) finns även ett så kallat reservationsgarage med RFID-identifiering där låntagaren vid återlämning placerar de medier som är reserverade för andra låntagare eller som ska transporteras till en annan enhet. Genom införandet av RFID-tekniken frigörs tid för personalen och besökarna får en bättre service och vägledning kring bibliotekets tjänster och utbud. Självbetjäningen ökar även kommuninnevånarnas integritet vad gäller vilka medier man väljer att låna. Under året gjorde vi det också möjligt att använda eget personnummer plus PIN-kod för att identifiera sig, vilket har underlättat betydligt för låntagarna. Egen nedladdning av talböcker Under senhösten 2010 introducerade Folkbiblioteken den nya tjänsten Egen nedladdning, vilken gör det möjligt för talboksberättigade låntagare att ladda ned talböcker. Under våren 2011 introducerades tjänsten på stadsdelsbiblioteken. 1.

3 För att nå såväl vuxna som barn och ungdomar under 18 år genomförde Uppsökande avdelningen introduktionsarbete i samarbete med Skolbibliotekscentralen. Vid möten på de olika stadsdelsbiblioteken informerades bibliotekspersonal tillsammans med specialpedagoger och lärare. För att förstärka effekten av informationen skickades vid höstterminens start ett brev med presentation av tjänsten Egen nedladdning, till samtliga Lunds rektorer och specialpedagoger. Vid slutet av 2011 är 205 av Folkbibliotekens låntagare registrerade för Egen nedladdning. 124 av dessa är under 18 år. Det har varit viktigt att de låntagare som behöver ska få tillgång till tjänsten utan lång väntetid, därför är drygt fyrtio av bibliotekens personal registrerare av tjänsten, vilket innebär att de kan visa den enskilda låntagaren hur man via Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog kan söka och få tillgång till de böcker som finns för nedladdning. VERKSAMHETEN Personal på Folkbiblioteken i Lund inkl. Medborgarkontoren Antalet anställda årsarbetare var 89,25 fördelat på 103 anställda. Av dessa var 54 bibliotekarier och 49 övriga yrkesgrupper. Av de anställda var 85 kvinnor och 18 män. Stadsbiblioteket 2.

4 STADSBIBLIOTEKET Barn & Unga Projekt Förskolebibliotek i Lund genomfördes under perioden januari 2011 juli 2011 med stöd av bidrag från Kulturrådet. En folder har tagits fram som beskriver projektet och som presenterats vid Bok i Bibliotek i september 2011 samt vid nätverk för barnbibliotekarier inom Skåne forskolebibliotek. Projektet övergår fr o m december 2011 in i ordinarie verksamhet med 2 nya förskolebibliotek. Under höstterminen 2011 har Barn & Unga gjort en satsning på programverksamhet för barn mellan 7 och 9 år. Den nya programpunkten kallas Boksnackis och innebär att barn får komma till biblioteket för att tipsa varandra om böcker, samt få tips om bibliotekets nya böcker. Bokfika för 9 12-åringar har fortsatt som tidigare. De fördjupade författarprojekten är en av insatserna i den kulturpolitiska handlingsplanen och vänder sig till gymnasieelever i Lunds kommun. Under 2011 har elever på fyra skolor; Spyken, Katedralskolan, Polhemskolan samt Ljud- och bildskolan, fått träffa författare och fördjupa sig i deras texter och de genrer de skriver i. Under tio veckor sommaren 2011 stod det en skateboardramp utanför stadsbiblioteket. En kväll i veckan kompletterades rampen med graffitishower, konserter, loppmarknader, filmvisningar och mycket annat och gick då under benämningen Kulturkaos. Första Kulturkaoskvällen fick ungdomarna besök av Bok på rymmen. De böcker som önskades köptes in, ca 40 stycken, och placerades i ett utebibliotek vid rampen. 3.

5 Där fick de som ville ta en bok, sätta tillbaka den och ta en ny helt i Bok på rymmens anda. Kulturkaos med Bok på rymmen arrangerades av Hemgården och Folkbiblioteken i Lund och var en del av Sommarlund. LitteraLund LitteraLund-bokfestival för barn och unga, som funnits i projektform sedan 2005 utvecklades under 2011 till en helårsverksamhet, som bedrivs i nära samarbete mellan Folkbiblioteken och Kultur i Lund. Med anledning av att festivalveckan, som tidigare legat i oktober flyttas till april, hölls i höstas en förfestival som bestod av en konferensdag i Lunds stadshall med fokus på läsning och en barndag med aktiviteter och författarbesök på Stadsbiblioteket. I samma vecka hölls också ett inspirationsseminarium Att skriva med barn för bibliotekarier och personal inom Fritid. 4.

6 Dagen blev upptakt för skrivarprojekt för barn i samarbete med personal inom Fritid. Konferensdagen innehöll följande programpunkter: Hela Polen läser med Mika Larsson Att skapa en berättelse som berör med Anette Eggert och Åsa Anderberg Strollo Hitta barnen - en poetisk abc-resa o ord och bild med Erik Magntorn och Lisa Sjöblom Den skrivande människan, Den läsande människan med Katarina Kuick Att skriva så att barn läser med Martin Widmark och Torsten Bengtsson Programmet på Stadsbiblioteket på lördagen bestod dels av aktiviteter som fiskedamm, tipsrunda på litterärt tema, pyssel och workshop i samarbete med Konsthallen och dels ramsor och berättelser i Sagoskåpet och besök av författarna; Kristina Digman, Mårten Sandén och Martin Widmark. Dagen avslutades med en folkmusikkonsert med gruppen Alla fagra barn. SBC (Skolbibliotekscentralen) SBC har i år gjort en extra satsning på att informera skolorna i kommunen om talböcker och TPB:s nya tjänst Egen nedladdning. (Tid beskr.) Sagor för små barn, Babycafé Under hösten har stadsbiblioteket regelbundet haft programverksamhet för små barn. Detta i form av Babycaféer för bebisar upp till 1 år, men även småbarnssagor och sagostunder för barn upp till 6 år. 5.

7 Babycafeerna inleds alltid med sång och ramsstund och vid ett par tillfällen per termin har det också kommit en inbjuden gäst som talat om något som kunnat vara intressant för föräldrarna. Småbarnssagor och Sagostunder som hålls i vårt Sagoskåp erbjuds på vardagar, då de flesta besökarna är barngrupper från förskolorna, men även på lördagar då besökarna är privatpersoner. Dessa aktiviteter är mycket välbesökta och sagostunderna blir som regel fullbokade väldigt snabbt. Språkcafé Stadsbiblioteket erbjuder möjlighet att öva svenska en timme i veckan på tisdagar. Tanken är att de som håller på att lära sig svenska ska kunna öva sin svenska på ett otvunget sätt med någon som har svenska som modersmål. Datorer och internet För oss på biblioteket är det viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga i den digitala världen. De som inte har egen dator har möjlighet att använda datorer på biblioteken. Vi har genomfört flera nybörjarkurser på en timme eller två, med möjligheter för deltagarna att själva prova på att surfa samtidigt som någon bibliotekarie finns till hands när de har stött på något problem. TV-spel Vi har uppmärksammat våra TV-spel med en speldag på biblioteket med möjligheter för alla att prova på olika spel men också en föreläsningskväll om överdrivet spelande och dataspelsberoende. 6.

8 Facebook och Twitter Vi finns nu på Facebook och Twitter. Företagsservice Beskrivning av verksamheten och året. Grunden för Företagsservice är bibliotekets resurser med dess stora medieutbud och bibliotekariens informationskompetens. Med detta är vi unika i floran av rådgivare och informatörer för blivande och befintliga företagare. I verksamheten ingår också möjligheten till tidsbokning, nätverkande samt deltagande i olika arrangemang och program genomfördes sex program. De handlade om allt ifrån hur man genererar pengar via aktier till vad man behöver veta för att som småföretagare delta i offentliga upphandlingar. Tillsammans med andra företagsbibliotekarier i landet och statliga myndigheter (som Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket) deltog bibliotekets ansvariga för Företagsservicen på Bokmässan i Göteborg där antalet möten med enskilda besökare uppgick till 1315 stycken. Det är fantastiskt att visa på samarbetet mellan de stora och tunga, centrala och statliga myndigheterna och de enskilda folkbiblioteken ute i landet. De har auktoritet och sakkunskap, biblioteket har vanan inne att möta de enskilda medborgarna på deras villkor med vår spetskompetens. I övrigt deltog företagsbibliotekarien i många aktiviteter av olika slag där tjänsten och biblioteket marknadsfördes. Det har varit givande eftersom det är oväntat för många i dessa sammanhang och därför lätt att väcka intresse och uppmärksamhet för biblioteksverksamheten med dess breda utbud. 7

9 2011 hade vi 159 enskilda möten med nystartare och småföretagare. Det är en ökning med 30 % från föregående år. Året dessförinnan, 2010, ökade besöken med 23 %. Antalet besökande har alltså ökat stadigt under de senaste tre åren. De som bokat tjänsten har varit 54 % kvinnor och 46 % män. Fördelningen är ungefär lika stor mellan nystartare och småföretagare. Konsument Lund Det totala antalet kontakter har under året 2011 uppgått till 1862 st. Rådgivningen har till största delen ägt rum per telefon (74 %) därefter mail (23 %) och till minsta delen genom besök (3 %). Ämnesområdet boende (största delen utgör hantverksproblem) har föranlett mest rådgivning med 25 % av totala antalet ärenden under år Samarbete med medborgarkontoren har inletts. Under 2012 ska konsumentsekreteraren utbilda medborgarkontoren under våren i grundläggande konsumenträtt. Samarbete med energi- och klimatrådgivaren i kommunen har bestått i att tillsammans hålla föredrag om hantverkaravtal och även om energirenovering. Vi representerade också Lund vid de nationella konsumentdagarna i Sunne i våras. Konsumentsekreteraren har - berättat om grundläggande konsumenträtt för unga arbetslösa på com.ung i Lund som ett led i ett samarbete med Budget- och skuldrådgivningen i Lunds kommun - genomfört en internetutbildning för allmänheten i konsumenträtt på stadsbiblioteket 8.

10 - haft drop-in rådgivning i konsumenträtt för blivande företagare under tre kvällar i november, detta i samarbete med bibliotekets företagsservice - blivit invald som konsumentrepresentant vid Personförsäkringsnämnden i Stockholm Personalen har varit på två nätverksträffar med nätverket Konsument Sydost och ska fortsätta samarbetet kring kompetensutvecklig med dessa konsumentvägledare. Lundasamlingen Populära program under året var: Fredrik Tersmeden som berättade om Studentboende genom tiderna. Det var så mycket folk i lokalen så vi fick börja avvisa folk. Sen var det Björn af Kleen som berättade om adeln. Programmet fick hållas i Atriumgården eftersom det kom ca 200 personer. Vidare bibliotekarie Camilla Söderquist som pratade om när Flyinge kungsgård blev svenskt. Ett trevligt program om Agardhsgatan hölls av arkivare Suzanne Sandberg. Lundasamlingen deltog med lokalt material i en större utställning om tåg och järnvägar under hösten. Kulturportal Lund var här och berättade om sitt projekt. Ingegerd och Anders Blomstrand var här och pratade om sin bok. Lundasamlingen besök 2011 totalt: 844 Programverksamhet Stadsbiblioteket Under 2011 har programverksamheten för vuxna ökat i omfång. Författarbesöken har varit mycket välbesökta och vi har haft nästan 2500 programbesökare under

11 Biblioteket hade bland annat besök av Augustpristagaren Sigrid Combüchen som lockade över 300 besökare. Naturfotografen Brutus Östling kom också hit och lockade nästan lika många. Andra författare som gästade stadsbiblioteket under året var bland annat Oline Stig, Hanna Nordenhök och deckarförfattaren Willy Josefsson. Under Kulturnatten hade biblioteket öppet mellan och i år hade vi publikrekord. Temat var Annorlunda och runt om i biblioteket kunde man delta i olika aktiviteter. Fotoutställning från Kina, Promenaddikter och grekisk musik från bandet OPA var några av höjdpunkterna denna kväll. Under hösten anordnade biblioteket en kurs i muntligt berättande. Berättaren Helena Heyman höll i kursen som var mycket välbesökt. Under året har det nystartade filosoficaféet haft många deltagare. De har träffats en gång i månaden uppe i Läsesalen på andra våningen. Radioprogrammet Filosofiska rummet spelades in i en fullsatt Atriumgård i stadsbiblioteket. 10.

12 STADSDELSBIBLIOTEKEN och medborgarkontoren Dalby bibliotek För barn och unga har vi haft ett bra samarbete med skolorna i Dalby, främst genom projektet Skapande skola. Vi har även haft bokcirklar för mellanstadiet, samt föreställningar för förskolorna. Antirasistiska filmdagar, (ARF) och lilla filmfestivalen, (FLUFF) har besökt oss för filmvisningar för olika åldrar och då också ett samarbete med skolorna. Vuxna Den 10:e september var vi med på det populära arrangemanget Geologins dag. Då gick det bussar med guidade visningar till Dalby stenbrott. På biblioteket hölls föredrag och filmvisningar september var vi medarrangör till teaterfestivalen Den tredje åldern, ett populärt arrangemang med föreläsningar på biblioteket. Bland annat ett samtal med Patricia Tudor Sandahl och journalisten Lars Mogensen. Linero bibliotek Linero bibliotek har detta år satsat mycket på att synas mer utåt och försökt inleda ännu mer samarbete i närområdet. Vi har bl.a. haft 7 Musik-caféer i samarbete med träffpunkt Linero av varierande slag med hög klass på programmen tack vare goda kontakter med den förre kyrkomusikern i området. 11.

13 Gästartisterna som besökt oss har varit bland andra Christer Lundh, trubadur med anor från Göingetrakten och känd i många kretsar, solister från Malmöoperan som framförde sånger i ett Jussi Björlingprogram till minnet av hans 100-årsdag. Programmen avslutades för året med musikaliska klappar den 6 december. Populära är också våra Bokcaféer där vi bjuder in till samtal och presentation av böcker som våra låntagare läst över en kopp kaffe med tilltugg. Vid två tillfällen fick vi besök av Musik i Syd: Barock stå upp och Pepparkakeland, båda programmen inriktade på musikaliska upplevelser. Våra barnbibliotekarier har även i samarbete med fritidsgården på Linero haft bokprat samt ett gemensamt Mangaprogram. Ambitionen är att vi försöker inleda mer samarbete i denna form. Järnåkra Ombyggnaden av korridoren utanför Järnåkrabiblioteket och den nya café-delen blev i stort sett klar i mars månad. Fritidsgården kunde flytta in i ombyggda lokaler i september. De nya fritidslokalerna invigdes lördagen 3 september med Familjedag. Biblioteket var öppet och vi bidrog med sagoteater för de små barnen. Sedan dess har vi haft ett mycket bra och utökat samarbete med Fritids och skola kring program och aktiviteter för stora och små. Under hösten har vi haft alla kvällsprogram i caféet och samarbetat med fritids kring teknik och med att hålla caféet öppet. 12.

14 Järnåkrabiblioteket och Föreningen Bokstödet har haft välbesökta kvällsprogram för allmänheten. Föreningen Bokstödet firade 20-årsjubileum i oktober. Biblioteket har haft utställningar med bl.a. konst och poesi, samt kurser i kalligrafi och akvarellmålning. Skolklasser bokprat för lågstadieelever från Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan på biblioteket. Barnprogram för de små och tack vare kulturpengarna kunde vi beställa flera spännande teaterföreställningar för de yngsta. Träffpunkten bokprat flera gånger per termin. Nöbbelöv bibliotek Under året har vi haft barnprogram, babycaféer, bokfika, bokcirklar & måndagscaféer. Nytt för 2011 är bokfika för unga (10-13) samt måndagscaféer 1 gång/mån som vänder sig till en vuxen publik. Folkfesten under Mångfaldsveckan var välbesökt med över 200 personer, ett familjeprogram för alla åldrar: tipsrunda, loppis, Obanteatern, African Roots, föredrag om gamla Nöbbelöv mm. Under sommaren fick vi besök av Staffan Björklunds teater och de spelade Madame Rot på den lilla kullen utanför vårt bibliotek för 100 personer. Områdesdag på Bostället var lyckad med tipspromenad, prova olika bollaktiviteter, fika, godisregn och loppis. Lilla vilda teaterns spökshow som drog 250 pers, Julstöket på Gunnesbogård drog endast 100 personer, kanske pga. stormen. Allt i samarrangemang med Fritid Gunnesbo/Nöbbelöv och Nöbbelövs församling. 13.

15 Stångby bibliotek Under året har vi haft återkommande barnprogram, babycaféer, bokfika och bokcaféer. Nytt i Stångby har varit våra babycaféer för alla våra nyinflyttade barnfamiljer. Bokfika är ett nytt inslag här och barnen är riktigt entusiastiska! Sommaravslutningen med Fritid Torn och Torns församling hade vi också i år. Biblioteket bjöd på Sagolek med Eva Skantze ute i det fria. Staffan Björklund gästade oss i början av augusti med Madame Rot och sedan kunde man prova på att göra egen docka. Julstöket var lyckat med tipsrunda, olika göra-stationer samt Tussas teater Tomte Röd & tomte grå tillsammans med Fritid Torn. Klostergårdens bibliotek Samarbetet med KLOK klostergårdskultur har fortsatt och resulterar i ca 8 program per år för vuxna. Programmen har brett spektrum allt från hur man sköter bin till D-vitaminens nytta. Klostergårdens bibliotek har under året erbjudit fler barnprogram med spännande innehåll; lekar med Kulturens pedagoger, dockteater och babyföreställning. Biblioteket medverkade under Klostergårdens internationella vecka. På hösten firar Klostergårdsområdet med att ha en gemensam fest. 14.

16 Södra Sandby bibliotek Vi investerade i biografutrustning under sommaren, vilket lett till ett lyft för vår filmverksamhet; sommarboksläsningen slog nytt rekord med 855 lästa böcker, vi har deltagit i förskolebiblioteksprojektet som inneburit att Förskolan Almbacken fått ett eget litet bibliotek; de extra kulturpengarna för anordnande av framför allt barnarrangemang har inneburit ett ökat kulturutbud i Södra Sandby med författarbesök, teatrar, skrivarskola, musikunderhållning för äldre mm. Västers bibliotek Hos oss händer det mycket alltifrån knyttegrupp till pensionärsträffar. Vår programverksamhet har ökat allt eftersom och uppgår nu ibland till flera program i veckan. Huvudtemat är oftast författare och böcker t ex boksamtal, läsecirkel, bok/kultursoppor eller författarmöten. Även samhällsfrågor, film, musik- och mångkultur intresserar våra besökare. Verksamheten drar fördel av ett etablerat samarbete med olika partners men varje år tillkommer någon/några nya. Projektverksamhet är ett arbetssätt som ofta används på Biblioteket Väster. Aktuella projekt under året har bl. a. varit Abrahams barn (se under samverkan - Bibl Väster) och LIV, Livet i Väster( se Bibl.Västers hemsida). Bred utställningsverksamhet och träffpunkten Tidningscafé utgör två av våra specialiteter. 15.

17 Norra Fäladens bibliotek Norra Fäladens rektorsområde blev Årets Skolbibliotek. Under våren byggde vi upp ett Förskolebibliotek på Saltkråkans förskola. Under året har vi tillsammans med Fritidsgården, kyrkan och Fäladsgården arrangerat Kalaset 28 maj i Borgarparken och Norrdagen 19 november på Fäladsgården. Detta är familjearrangemang med musik, teater, pyssel, hästridning, bokloppis, sport- och dansuppvisningar, ansiktsmålning m.m. Under Norrdagen har vi teaterföreställningar på biblioteket. Vi hade även pyssel, ansiktsmålning och bokloppis. Detta arrangemang lockade 1204 personer under 5 timmar. På Kalaset hade vi SjörövarManga & Katta Pirat. Inför julen arrangerar vi Dans kring granen på Fäladstorget och Vi dansar ringlekar och får besök av Jultomten, som kommer med godispåse. Inbjudan skickas till förskolor på Norr. Över 500 barn deltog. Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek. 16.

18 Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek 19 mars kl Teaterföreställningarna: Det var så roligt jag måste skratta Ramsor och sånger av Lennart Hellsing med Anna, Maria och Viktoria. och Lammet och vargen.sagoteater med John och Knitte. 472 besökare. Vi har barnprogram varje tisdag kl under våren vid 25 tillfällen. Vi har tre stycken bokklubbar: för mellanstadiebarn och högstadieungdomar samt läsecirkel för vuxna. Varje tisdag mellan har vi internetutbildning för vuxna. Filmvisning för vuxna i Fäladsgårdens biosalong mångagskvällar under vår och höst. Andra evenemang arrangerade av x-tra Kulturpengarna vi fick: 19 mars Sagolördag på biblioteket. 13 april Världsboksdagen. Författarbesök. Rose Lagerkrantz. 1 november. Höstlovsveckan. Konstpedagog Ulrika Liljenström. Konstpedagogiskt projekt om Alexander Calder. 19 november. Norrdagen. Hela Fäladsgården öppen för olika aktiviteter för alla olika åldrar. Lär dig teckna Manga. Kurs med Catarina Batista. Måndag 18 och tisdag 19 april påsklovet. Under året har vi haft flera utställningar på Biblioteket, Vi har även visningar med bokprat för Föräldrar på BVCutbildningen, Förskoleklasser, Åk 3- visningar och Åk 6- visningar. Boklådor till institutioner inom Äldreboende och vårdcentralerna. Bokprat för föräldrar på föräldramöten dels på sina Förskolor och dels föräldramöten förlagda till biblioteket 17

19 Veberöds bibliotek Intresset för det Meröppna biblioteket i Veberöd har varit fortsatt stort. Under året har Veberöds bibliotek tagit emot 18 studiebesök av bibliotek från hela landet. Kultur Skåne utförde en kvalitativ undersökning av projektet som var mycket positiv. Undersökningen heter Tack vare det meröppna biblioteket finns det även ett bibliotek för mig, ett citat från en låntagare som väl beskriver hur låntagarna ser på den utökade servicen. Vi har bokstavligen fyllt biblioteket vid varje programpunkt som biblioteket haft, bland annat besök av Ann Heberlein, Karin Brunk Holmqvist, Jan Sigurd och Jacques Schultze. Förklaringen till det stora intresset för våra program är givetvis intressanta föredragshållare men även nya samarbetspartners bland annat Lottakåren och Veberöds nystartade kulturförening som har jobbat hårt för att locka folk till biblioteket. Även våra barnprogram har varit välbesökta och tack vare det nära samarbetet med Veberöds förskolor har alla barn i förskolan varit på minst ett barnprogram per termin. Vårt största evenemang var Familjedagen på Idalagården, ett samarbete med Idalagården och Fritid Veberöd, som lockade över tvåhundra personer. Jul- och påskpysslet är alltid lika välbesökt. Bibliotekets Bokcirkel har nu hållit på i tre år och det tillkommer ständigt nya deltagare. Varje lördag har vi Melodikrysset på biblioteket med mycket trogna besökare. Slutligen har vi haft en otroligt välbesökt julskyltning, med över 1000 personer, då vi bland annat ordnade en pepparkaksutställning för fjärde året i rad. 18.

20 Medborgarkontoren Under året har medborgarkontoren i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd haft drygt kundkontakter. Bodil Jörgensen Schylit har, på uppdrag av KS och kulturoch fritidsnämnden, undersökt om Medborgarkontoren kan finnas på fler stadsdelsbibliotek. Johanna Finnhult nyanställdes på Medborgarkontoret i Dalby. Biblioteksbussen Förutom sin övriga verksamhet har biblioteksbussen samarbetat och medverkat i tre stadsdelsarrangemang på lördagar under 2011, Västerdagen 14/5 i Folkparken (Västers bibliotek), Kalaset 28/5 i Borgarparken (Norra Fäladens bibliotek) och Familjedag på Idalagården 10/9 i Veberöd (Veberöds bibliotek) Besökare på Biblioteksbussen. 19.

21 STATISTIK Antal lån Stadsbiblioteket * * Serverflytt 2011:12, utlån offline Antal besök Stadsbiblioteket Stadsdelsbiblioteken 2011 Besök Utlån Dalby Genarp Järnåkra Klostergården Linero Norra Fäladen Nöbbelöv Stångby Södra Sandby Veberöd Väster Biblioteksbussen Summa Totalt hela bibliotekssystemet Besök Utlån

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010 FOLKBIBLIOTEKEN I LUND Årsberättelse 2010 Platsen framför stadsbiblioteket fick helt nytt utseende. FOLKBIBLIOTEKEN LUND Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund Tel. 046-35 59 90 www.lund.se/folkbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2009-01-27 Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid 18.00 Plats Museet,

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för 2015-2018

Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för 2015-2018 Vimmerby kommun Innehållsförteckning ORGANISATION/FÖRVALTNING... 3 FRITID OCH FÖRENINGAR... 5 FOLKHÄLSA... 8 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET...

Läs mer

KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 MELLERUD 15.02.12 CLAS-GÖRAN JANSSON REKTOR/ENHETSCHEF Bokslut 2014 KulturMellerud År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål 2009. Under respektive målområde

Läs mer

Bibliotekssamverkan i sydost

Bibliotekssamverkan i sydost KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län #3 2014 8 dec. En mörk novemberkväll avslutades tävlingen med prisutdelning och mingel på Östersunds bibliotek. Elin Olofsson fanns på

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer.

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer. Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006 Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer Framsidan 3/2006 Ledare Vinna eller försvinna? I snitt har 28 filialbibliotek

Läs mer

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Cirka 70 glada barnbiblioteksarbetare samlades på Västerbackens kursgård vid havet i Holmsund

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Kultur- och fritid och Äldreomsorgen. Kultur 365. Rapport från verksamheten 2013

Kultur- och fritid och Äldreomsorgen. Kultur 365. Rapport från verksamheten 2013 Kultur 365 Rapport från verksamheten 2013 Innehåll ETT ÅR MED KULTUR 365... 3 KOMMUNIKATION INTERNT OCH EXTERNT... 4 VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?... 5 Utlåning av film, tv-spel och musik... 5 Spelbytardagen...5

Läs mer

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 2013-01-15 Handläggare Monica Dahlgren Kultur- och fritidsförvaltningen Sigtuna kommun 2013-01-15 Förord 2011-03-24 fick Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget

Läs mer