Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Folkbiblioteken Lund Biblioteket deltar i Veberödsdagen. Folkbiblioteken Kultur & Fritid LUNDS KOMMUN

2 VIKTIGA HÄNDELSER 2011 RFID Under 2011 slutfördes RFID-installationen (Radio Frequency IDentification) på Folkbiblioteken i Lund vilket innebär att det nu finns moderna självbetjäningsautomater på samtliga fasta biblioteksenheter, (biblioteksbussen beräknas kunna anslutas under 2012). Låntagaren gör numera såväl utlån, omlån som återlämning av medier själv med hjälp av de användarvänliga RFIDautomaterna. Det nya systemet har tagits emot väl av våra användare. Genom RFID-tekniken kan man läsa av ett större antal medier på en gång vilket gör mediehanteringen betydligt snabbare än tidigare. På stadsdelsbiblioteken (ej Stångby) finns även ett så kallat reservationsgarage med RFID-identifiering där låntagaren vid återlämning placerar de medier som är reserverade för andra låntagare eller som ska transporteras till en annan enhet. Genom införandet av RFID-tekniken frigörs tid för personalen och besökarna får en bättre service och vägledning kring bibliotekets tjänster och utbud. Självbetjäningen ökar även kommuninnevånarnas integritet vad gäller vilka medier man väljer att låna. Under året gjorde vi det också möjligt att använda eget personnummer plus PIN-kod för att identifiera sig, vilket har underlättat betydligt för låntagarna. Egen nedladdning av talböcker Under senhösten 2010 introducerade Folkbiblioteken den nya tjänsten Egen nedladdning, vilken gör det möjligt för talboksberättigade låntagare att ladda ned talböcker. Under våren 2011 introducerades tjänsten på stadsdelsbiblioteken. 1.

3 För att nå såväl vuxna som barn och ungdomar under 18 år genomförde Uppsökande avdelningen introduktionsarbete i samarbete med Skolbibliotekscentralen. Vid möten på de olika stadsdelsbiblioteken informerades bibliotekspersonal tillsammans med specialpedagoger och lärare. För att förstärka effekten av informationen skickades vid höstterminens start ett brev med presentation av tjänsten Egen nedladdning, till samtliga Lunds rektorer och specialpedagoger. Vid slutet av 2011 är 205 av Folkbibliotekens låntagare registrerade för Egen nedladdning. 124 av dessa är under 18 år. Det har varit viktigt att de låntagare som behöver ska få tillgång till tjänsten utan lång väntetid, därför är drygt fyrtio av bibliotekens personal registrerare av tjänsten, vilket innebär att de kan visa den enskilda låntagaren hur man via Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog kan söka och få tillgång till de böcker som finns för nedladdning. VERKSAMHETEN Personal på Folkbiblioteken i Lund inkl. Medborgarkontoren Antalet anställda årsarbetare var 89,25 fördelat på 103 anställda. Av dessa var 54 bibliotekarier och 49 övriga yrkesgrupper. Av de anställda var 85 kvinnor och 18 män. Stadsbiblioteket 2.

4 STADSBIBLIOTEKET Barn & Unga Projekt Förskolebibliotek i Lund genomfördes under perioden januari 2011 juli 2011 med stöd av bidrag från Kulturrådet. En folder har tagits fram som beskriver projektet och som presenterats vid Bok i Bibliotek i september 2011 samt vid nätverk för barnbibliotekarier inom Skåne forskolebibliotek. Projektet övergår fr o m december 2011 in i ordinarie verksamhet med 2 nya förskolebibliotek. Under höstterminen 2011 har Barn & Unga gjort en satsning på programverksamhet för barn mellan 7 och 9 år. Den nya programpunkten kallas Boksnackis och innebär att barn får komma till biblioteket för att tipsa varandra om böcker, samt få tips om bibliotekets nya böcker. Bokfika för 9 12-åringar har fortsatt som tidigare. De fördjupade författarprojekten är en av insatserna i den kulturpolitiska handlingsplanen och vänder sig till gymnasieelever i Lunds kommun. Under 2011 har elever på fyra skolor; Spyken, Katedralskolan, Polhemskolan samt Ljud- och bildskolan, fått träffa författare och fördjupa sig i deras texter och de genrer de skriver i. Under tio veckor sommaren 2011 stod det en skateboardramp utanför stadsbiblioteket. En kväll i veckan kompletterades rampen med graffitishower, konserter, loppmarknader, filmvisningar och mycket annat och gick då under benämningen Kulturkaos. Första Kulturkaoskvällen fick ungdomarna besök av Bok på rymmen. De böcker som önskades köptes in, ca 40 stycken, och placerades i ett utebibliotek vid rampen. 3.

5 Där fick de som ville ta en bok, sätta tillbaka den och ta en ny helt i Bok på rymmens anda. Kulturkaos med Bok på rymmen arrangerades av Hemgården och Folkbiblioteken i Lund och var en del av Sommarlund. LitteraLund LitteraLund-bokfestival för barn och unga, som funnits i projektform sedan 2005 utvecklades under 2011 till en helårsverksamhet, som bedrivs i nära samarbete mellan Folkbiblioteken och Kultur i Lund. Med anledning av att festivalveckan, som tidigare legat i oktober flyttas till april, hölls i höstas en förfestival som bestod av en konferensdag i Lunds stadshall med fokus på läsning och en barndag med aktiviteter och författarbesök på Stadsbiblioteket. I samma vecka hölls också ett inspirationsseminarium Att skriva med barn för bibliotekarier och personal inom Fritid. 4.

6 Dagen blev upptakt för skrivarprojekt för barn i samarbete med personal inom Fritid. Konferensdagen innehöll följande programpunkter: Hela Polen läser med Mika Larsson Att skapa en berättelse som berör med Anette Eggert och Åsa Anderberg Strollo Hitta barnen - en poetisk abc-resa o ord och bild med Erik Magntorn och Lisa Sjöblom Den skrivande människan, Den läsande människan med Katarina Kuick Att skriva så att barn läser med Martin Widmark och Torsten Bengtsson Programmet på Stadsbiblioteket på lördagen bestod dels av aktiviteter som fiskedamm, tipsrunda på litterärt tema, pyssel och workshop i samarbete med Konsthallen och dels ramsor och berättelser i Sagoskåpet och besök av författarna; Kristina Digman, Mårten Sandén och Martin Widmark. Dagen avslutades med en folkmusikkonsert med gruppen Alla fagra barn. SBC (Skolbibliotekscentralen) SBC har i år gjort en extra satsning på att informera skolorna i kommunen om talböcker och TPB:s nya tjänst Egen nedladdning. (Tid beskr.) Sagor för små barn, Babycafé Under hösten har stadsbiblioteket regelbundet haft programverksamhet för små barn. Detta i form av Babycaféer för bebisar upp till 1 år, men även småbarnssagor och sagostunder för barn upp till 6 år. 5.

7 Babycafeerna inleds alltid med sång och ramsstund och vid ett par tillfällen per termin har det också kommit en inbjuden gäst som talat om något som kunnat vara intressant för föräldrarna. Småbarnssagor och Sagostunder som hålls i vårt Sagoskåp erbjuds på vardagar, då de flesta besökarna är barngrupper från förskolorna, men även på lördagar då besökarna är privatpersoner. Dessa aktiviteter är mycket välbesökta och sagostunderna blir som regel fullbokade väldigt snabbt. Språkcafé Stadsbiblioteket erbjuder möjlighet att öva svenska en timme i veckan på tisdagar. Tanken är att de som håller på att lära sig svenska ska kunna öva sin svenska på ett otvunget sätt med någon som har svenska som modersmål. Datorer och internet För oss på biblioteket är det viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga i den digitala världen. De som inte har egen dator har möjlighet att använda datorer på biblioteken. Vi har genomfört flera nybörjarkurser på en timme eller två, med möjligheter för deltagarna att själva prova på att surfa samtidigt som någon bibliotekarie finns till hands när de har stött på något problem. TV-spel Vi har uppmärksammat våra TV-spel med en speldag på biblioteket med möjligheter för alla att prova på olika spel men också en föreläsningskväll om överdrivet spelande och dataspelsberoende. 6.

8 Facebook och Twitter Vi finns nu på Facebook och Twitter. Företagsservice Beskrivning av verksamheten och året. Grunden för Företagsservice är bibliotekets resurser med dess stora medieutbud och bibliotekariens informationskompetens. Med detta är vi unika i floran av rådgivare och informatörer för blivande och befintliga företagare. I verksamheten ingår också möjligheten till tidsbokning, nätverkande samt deltagande i olika arrangemang och program genomfördes sex program. De handlade om allt ifrån hur man genererar pengar via aktier till vad man behöver veta för att som småföretagare delta i offentliga upphandlingar. Tillsammans med andra företagsbibliotekarier i landet och statliga myndigheter (som Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket) deltog bibliotekets ansvariga för Företagsservicen på Bokmässan i Göteborg där antalet möten med enskilda besökare uppgick till 1315 stycken. Det är fantastiskt att visa på samarbetet mellan de stora och tunga, centrala och statliga myndigheterna och de enskilda folkbiblioteken ute i landet. De har auktoritet och sakkunskap, biblioteket har vanan inne att möta de enskilda medborgarna på deras villkor med vår spetskompetens. I övrigt deltog företagsbibliotekarien i många aktiviteter av olika slag där tjänsten och biblioteket marknadsfördes. Det har varit givande eftersom det är oväntat för många i dessa sammanhang och därför lätt att väcka intresse och uppmärksamhet för biblioteksverksamheten med dess breda utbud. 7

9 2011 hade vi 159 enskilda möten med nystartare och småföretagare. Det är en ökning med 30 % från föregående år. Året dessförinnan, 2010, ökade besöken med 23 %. Antalet besökande har alltså ökat stadigt under de senaste tre åren. De som bokat tjänsten har varit 54 % kvinnor och 46 % män. Fördelningen är ungefär lika stor mellan nystartare och småföretagare. Konsument Lund Det totala antalet kontakter har under året 2011 uppgått till 1862 st. Rådgivningen har till största delen ägt rum per telefon (74 %) därefter mail (23 %) och till minsta delen genom besök (3 %). Ämnesområdet boende (största delen utgör hantverksproblem) har föranlett mest rådgivning med 25 % av totala antalet ärenden under år Samarbete med medborgarkontoren har inletts. Under 2012 ska konsumentsekreteraren utbilda medborgarkontoren under våren i grundläggande konsumenträtt. Samarbete med energi- och klimatrådgivaren i kommunen har bestått i att tillsammans hålla föredrag om hantverkaravtal och även om energirenovering. Vi representerade också Lund vid de nationella konsumentdagarna i Sunne i våras. Konsumentsekreteraren har - berättat om grundläggande konsumenträtt för unga arbetslösa på com.ung i Lund som ett led i ett samarbete med Budget- och skuldrådgivningen i Lunds kommun - genomfört en internetutbildning för allmänheten i konsumenträtt på stadsbiblioteket 8.

10 - haft drop-in rådgivning i konsumenträtt för blivande företagare under tre kvällar i november, detta i samarbete med bibliotekets företagsservice - blivit invald som konsumentrepresentant vid Personförsäkringsnämnden i Stockholm Personalen har varit på två nätverksträffar med nätverket Konsument Sydost och ska fortsätta samarbetet kring kompetensutvecklig med dessa konsumentvägledare. Lundasamlingen Populära program under året var: Fredrik Tersmeden som berättade om Studentboende genom tiderna. Det var så mycket folk i lokalen så vi fick börja avvisa folk. Sen var det Björn af Kleen som berättade om adeln. Programmet fick hållas i Atriumgården eftersom det kom ca 200 personer. Vidare bibliotekarie Camilla Söderquist som pratade om när Flyinge kungsgård blev svenskt. Ett trevligt program om Agardhsgatan hölls av arkivare Suzanne Sandberg. Lundasamlingen deltog med lokalt material i en större utställning om tåg och järnvägar under hösten. Kulturportal Lund var här och berättade om sitt projekt. Ingegerd och Anders Blomstrand var här och pratade om sin bok. Lundasamlingen besök 2011 totalt: 844 Programverksamhet Stadsbiblioteket Under 2011 har programverksamheten för vuxna ökat i omfång. Författarbesöken har varit mycket välbesökta och vi har haft nästan 2500 programbesökare under

11 Biblioteket hade bland annat besök av Augustpristagaren Sigrid Combüchen som lockade över 300 besökare. Naturfotografen Brutus Östling kom också hit och lockade nästan lika många. Andra författare som gästade stadsbiblioteket under året var bland annat Oline Stig, Hanna Nordenhök och deckarförfattaren Willy Josefsson. Under Kulturnatten hade biblioteket öppet mellan och i år hade vi publikrekord. Temat var Annorlunda och runt om i biblioteket kunde man delta i olika aktiviteter. Fotoutställning från Kina, Promenaddikter och grekisk musik från bandet OPA var några av höjdpunkterna denna kväll. Under hösten anordnade biblioteket en kurs i muntligt berättande. Berättaren Helena Heyman höll i kursen som var mycket välbesökt. Under året har det nystartade filosoficaféet haft många deltagare. De har träffats en gång i månaden uppe i Läsesalen på andra våningen. Radioprogrammet Filosofiska rummet spelades in i en fullsatt Atriumgård i stadsbiblioteket. 10.

12 STADSDELSBIBLIOTEKEN och medborgarkontoren Dalby bibliotek För barn och unga har vi haft ett bra samarbete med skolorna i Dalby, främst genom projektet Skapande skola. Vi har även haft bokcirklar för mellanstadiet, samt föreställningar för förskolorna. Antirasistiska filmdagar, (ARF) och lilla filmfestivalen, (FLUFF) har besökt oss för filmvisningar för olika åldrar och då också ett samarbete med skolorna. Vuxna Den 10:e september var vi med på det populära arrangemanget Geologins dag. Då gick det bussar med guidade visningar till Dalby stenbrott. På biblioteket hölls föredrag och filmvisningar september var vi medarrangör till teaterfestivalen Den tredje åldern, ett populärt arrangemang med föreläsningar på biblioteket. Bland annat ett samtal med Patricia Tudor Sandahl och journalisten Lars Mogensen. Linero bibliotek Linero bibliotek har detta år satsat mycket på att synas mer utåt och försökt inleda ännu mer samarbete i närområdet. Vi har bl.a. haft 7 Musik-caféer i samarbete med träffpunkt Linero av varierande slag med hög klass på programmen tack vare goda kontakter med den förre kyrkomusikern i området. 11.

13 Gästartisterna som besökt oss har varit bland andra Christer Lundh, trubadur med anor från Göingetrakten och känd i många kretsar, solister från Malmöoperan som framförde sånger i ett Jussi Björlingprogram till minnet av hans 100-årsdag. Programmen avslutades för året med musikaliska klappar den 6 december. Populära är också våra Bokcaféer där vi bjuder in till samtal och presentation av böcker som våra låntagare läst över en kopp kaffe med tilltugg. Vid två tillfällen fick vi besök av Musik i Syd: Barock stå upp och Pepparkakeland, båda programmen inriktade på musikaliska upplevelser. Våra barnbibliotekarier har även i samarbete med fritidsgården på Linero haft bokprat samt ett gemensamt Mangaprogram. Ambitionen är att vi försöker inleda mer samarbete i denna form. Järnåkra Ombyggnaden av korridoren utanför Järnåkrabiblioteket och den nya café-delen blev i stort sett klar i mars månad. Fritidsgården kunde flytta in i ombyggda lokaler i september. De nya fritidslokalerna invigdes lördagen 3 september med Familjedag. Biblioteket var öppet och vi bidrog med sagoteater för de små barnen. Sedan dess har vi haft ett mycket bra och utökat samarbete med Fritids och skola kring program och aktiviteter för stora och små. Under hösten har vi haft alla kvällsprogram i caféet och samarbetat med fritids kring teknik och med att hålla caféet öppet. 12.

14 Järnåkrabiblioteket och Föreningen Bokstödet har haft välbesökta kvällsprogram för allmänheten. Föreningen Bokstödet firade 20-årsjubileum i oktober. Biblioteket har haft utställningar med bl.a. konst och poesi, samt kurser i kalligrafi och akvarellmålning. Skolklasser bokprat för lågstadieelever från Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan på biblioteket. Barnprogram för de små och tack vare kulturpengarna kunde vi beställa flera spännande teaterföreställningar för de yngsta. Träffpunkten bokprat flera gånger per termin. Nöbbelöv bibliotek Under året har vi haft barnprogram, babycaféer, bokfika, bokcirklar & måndagscaféer. Nytt för 2011 är bokfika för unga (10-13) samt måndagscaféer 1 gång/mån som vänder sig till en vuxen publik. Folkfesten under Mångfaldsveckan var välbesökt med över 200 personer, ett familjeprogram för alla åldrar: tipsrunda, loppis, Obanteatern, African Roots, föredrag om gamla Nöbbelöv mm. Under sommaren fick vi besök av Staffan Björklunds teater och de spelade Madame Rot på den lilla kullen utanför vårt bibliotek för 100 personer. Områdesdag på Bostället var lyckad med tipspromenad, prova olika bollaktiviteter, fika, godisregn och loppis. Lilla vilda teaterns spökshow som drog 250 pers, Julstöket på Gunnesbogård drog endast 100 personer, kanske pga. stormen. Allt i samarrangemang med Fritid Gunnesbo/Nöbbelöv och Nöbbelövs församling. 13.

15 Stångby bibliotek Under året har vi haft återkommande barnprogram, babycaféer, bokfika och bokcaféer. Nytt i Stångby har varit våra babycaféer för alla våra nyinflyttade barnfamiljer. Bokfika är ett nytt inslag här och barnen är riktigt entusiastiska! Sommaravslutningen med Fritid Torn och Torns församling hade vi också i år. Biblioteket bjöd på Sagolek med Eva Skantze ute i det fria. Staffan Björklund gästade oss i början av augusti med Madame Rot och sedan kunde man prova på att göra egen docka. Julstöket var lyckat med tipsrunda, olika göra-stationer samt Tussas teater Tomte Röd & tomte grå tillsammans med Fritid Torn. Klostergårdens bibliotek Samarbetet med KLOK klostergårdskultur har fortsatt och resulterar i ca 8 program per år för vuxna. Programmen har brett spektrum allt från hur man sköter bin till D-vitaminens nytta. Klostergårdens bibliotek har under året erbjudit fler barnprogram med spännande innehåll; lekar med Kulturens pedagoger, dockteater och babyföreställning. Biblioteket medverkade under Klostergårdens internationella vecka. På hösten firar Klostergårdsområdet med att ha en gemensam fest. 14.

16 Södra Sandby bibliotek Vi investerade i biografutrustning under sommaren, vilket lett till ett lyft för vår filmverksamhet; sommarboksläsningen slog nytt rekord med 855 lästa böcker, vi har deltagit i förskolebiblioteksprojektet som inneburit att Förskolan Almbacken fått ett eget litet bibliotek; de extra kulturpengarna för anordnande av framför allt barnarrangemang har inneburit ett ökat kulturutbud i Södra Sandby med författarbesök, teatrar, skrivarskola, musikunderhållning för äldre mm. Västers bibliotek Hos oss händer det mycket alltifrån knyttegrupp till pensionärsträffar. Vår programverksamhet har ökat allt eftersom och uppgår nu ibland till flera program i veckan. Huvudtemat är oftast författare och böcker t ex boksamtal, läsecirkel, bok/kultursoppor eller författarmöten. Även samhällsfrågor, film, musik- och mångkultur intresserar våra besökare. Verksamheten drar fördel av ett etablerat samarbete med olika partners men varje år tillkommer någon/några nya. Projektverksamhet är ett arbetssätt som ofta används på Biblioteket Väster. Aktuella projekt under året har bl. a. varit Abrahams barn (se under samverkan - Bibl Väster) och LIV, Livet i Väster( se Bibl.Västers hemsida). Bred utställningsverksamhet och träffpunkten Tidningscafé utgör två av våra specialiteter. 15.

17 Norra Fäladens bibliotek Norra Fäladens rektorsområde blev Årets Skolbibliotek. Under våren byggde vi upp ett Förskolebibliotek på Saltkråkans förskola. Under året har vi tillsammans med Fritidsgården, kyrkan och Fäladsgården arrangerat Kalaset 28 maj i Borgarparken och Norrdagen 19 november på Fäladsgården. Detta är familjearrangemang med musik, teater, pyssel, hästridning, bokloppis, sport- och dansuppvisningar, ansiktsmålning m.m. Under Norrdagen har vi teaterföreställningar på biblioteket. Vi hade även pyssel, ansiktsmålning och bokloppis. Detta arrangemang lockade 1204 personer under 5 timmar. På Kalaset hade vi SjörövarManga & Katta Pirat. Inför julen arrangerar vi Dans kring granen på Fäladstorget och Vi dansar ringlekar och får besök av Jultomten, som kommer med godispåse. Inbjudan skickas till förskolor på Norr. Över 500 barn deltog. Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek. 16.

18 Sagolördag på Norra Fäladens bibliotek 19 mars kl Teaterföreställningarna: Det var så roligt jag måste skratta Ramsor och sånger av Lennart Hellsing med Anna, Maria och Viktoria. och Lammet och vargen.sagoteater med John och Knitte. 472 besökare. Vi har barnprogram varje tisdag kl under våren vid 25 tillfällen. Vi har tre stycken bokklubbar: för mellanstadiebarn och högstadieungdomar samt läsecirkel för vuxna. Varje tisdag mellan har vi internetutbildning för vuxna. Filmvisning för vuxna i Fäladsgårdens biosalong mångagskvällar under vår och höst. Andra evenemang arrangerade av x-tra Kulturpengarna vi fick: 19 mars Sagolördag på biblioteket. 13 april Världsboksdagen. Författarbesök. Rose Lagerkrantz. 1 november. Höstlovsveckan. Konstpedagog Ulrika Liljenström. Konstpedagogiskt projekt om Alexander Calder. 19 november. Norrdagen. Hela Fäladsgården öppen för olika aktiviteter för alla olika åldrar. Lär dig teckna Manga. Kurs med Catarina Batista. Måndag 18 och tisdag 19 april påsklovet. Under året har vi haft flera utställningar på Biblioteket, Vi har även visningar med bokprat för Föräldrar på BVCutbildningen, Förskoleklasser, Åk 3- visningar och Åk 6- visningar. Boklådor till institutioner inom Äldreboende och vårdcentralerna. Bokprat för föräldrar på föräldramöten dels på sina Förskolor och dels föräldramöten förlagda till biblioteket 17

19 Veberöds bibliotek Intresset för det Meröppna biblioteket i Veberöd har varit fortsatt stort. Under året har Veberöds bibliotek tagit emot 18 studiebesök av bibliotek från hela landet. Kultur Skåne utförde en kvalitativ undersökning av projektet som var mycket positiv. Undersökningen heter Tack vare det meröppna biblioteket finns det även ett bibliotek för mig, ett citat från en låntagare som väl beskriver hur låntagarna ser på den utökade servicen. Vi har bokstavligen fyllt biblioteket vid varje programpunkt som biblioteket haft, bland annat besök av Ann Heberlein, Karin Brunk Holmqvist, Jan Sigurd och Jacques Schultze. Förklaringen till det stora intresset för våra program är givetvis intressanta föredragshållare men även nya samarbetspartners bland annat Lottakåren och Veberöds nystartade kulturförening som har jobbat hårt för att locka folk till biblioteket. Även våra barnprogram har varit välbesökta och tack vare det nära samarbetet med Veberöds förskolor har alla barn i förskolan varit på minst ett barnprogram per termin. Vårt största evenemang var Familjedagen på Idalagården, ett samarbete med Idalagården och Fritid Veberöd, som lockade över tvåhundra personer. Jul- och påskpysslet är alltid lika välbesökt. Bibliotekets Bokcirkel har nu hållit på i tre år och det tillkommer ständigt nya deltagare. Varje lördag har vi Melodikrysset på biblioteket med mycket trogna besökare. Slutligen har vi haft en otroligt välbesökt julskyltning, med över 1000 personer, då vi bland annat ordnade en pepparkaksutställning för fjärde året i rad. 18.

20 Medborgarkontoren Under året har medborgarkontoren i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd haft drygt kundkontakter. Bodil Jörgensen Schylit har, på uppdrag av KS och kulturoch fritidsnämnden, undersökt om Medborgarkontoren kan finnas på fler stadsdelsbibliotek. Johanna Finnhult nyanställdes på Medborgarkontoret i Dalby. Biblioteksbussen Förutom sin övriga verksamhet har biblioteksbussen samarbetat och medverkat i tre stadsdelsarrangemang på lördagar under 2011, Västerdagen 14/5 i Folkparken (Västers bibliotek), Kalaset 28/5 i Borgarparken (Norra Fäladens bibliotek) och Familjedag på Idalagården 10/9 i Veberöd (Veberöds bibliotek) Besökare på Biblioteksbussen. 19.

21 STATISTIK Antal lån Stadsbiblioteket * * Serverflytt 2011:12, utlån offline Antal besök Stadsbiblioteket Stadsdelsbiblioteken 2011 Besök Utlån Dalby Genarp Järnåkra Klostergården Linero Norra Fäladen Nöbbelöv Stångby Södra Sandby Veberöd Väster Biblioteksbussen Summa Totalt hela bibliotekssystemet Besök Utlån

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010

FOLKBIBLIOTEKEN I LUND. Årsberättelse 2010 FOLKBIBLIOTEKEN I LUND Årsberättelse 2010 Platsen framför stadsbiblioteket fick helt nytt utseende. FOLKBIBLIOTEKEN LUND Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund Tel. 046-35 59 90 www.lund.se/folkbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Lördag den 3 september kl 13.00

Lördag den 3 september kl 13.00 Lördag den 3 september kl 13.00 En lundaprofil: kemiprofessorn C W Blomstrand Syskonen Anders och Ingegerd Blomstrand berättar om en av personerna i sin bok Får jag se dig åter ansigte mot ansigte? (Sekel

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

HÖSTEN 2016 Bokcirklar Bokfika Datorhjälp, drop-in Filmcirkel Poesitävling 2016 Öppet hus i Bildarkivet Öppen verkstad Aktiviteter för små barn

HÖSTEN 2016 Bokcirklar Bokfika Datorhjälp, drop-in Filmcirkel Poesitävling 2016 Öppet hus i Bildarkivet Öppen verkstad Aktiviteter för små barn HÖSTEN 2016 Bokcirklar för vuxna Här på biblioteket har vi tre mycket trevliga bokcirklar där vi fikar och pratar böcker. Sticka och läs samt Salongens bokcirkel träffas tisdagskvällar en gång per månad.

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek Program våren 2014 Sjöbo bibliotek 1 Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Inledande ord Denna text visar en sammanställning över deltagandet i Kulturnyckeln läsår 2014/15, vilket är fjärde året med Kulturnyckeln och sjunde

Läs mer

G Ä V L E B I B L I O T E K

G Ä V L E B I B L I O T E K Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2012/13 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN &UNGA HÖSTEN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs SAGOSKOJ PÅ BIBLIOTEKEN! LOMMA BIBLIOTEK Följ med Tant Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Rapport Tredje året med Kulturnyckeln. Läsåret 13/14

Rapport Tredje året med Kulturnyckeln. Läsåret 13/14 Rapport Tredje året med Kulturnyckeln Läsåret 13/14 Rapport Tredje året med Kulturnyckeln Kristianstads kommun Barn- och utbildningsförvaltningen & Kultur- och fritidsförvaltningen Läsåret 13/14 Inledande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Lövestad bibliotek Stängt under renovering Meröppetfilial öppnar i början av 2016 Vid frågor kontakta Sjöbo bibliotek

Lövestad bibliotek Stängt under renovering Meröppetfilial öppnar i början av 2016 Vid frågor kontakta Sjöbo bibliotek Sjöbo bibliotek Höstprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad HÖSTEN 2014 Bokcirklar för vuxna Här på biblioteket har vi tre mycket trevliga bokcirklar där vi fikar och pratar böcker. Sticka och läs samt Salongens bokcirkel träffas tisdagskvällar en gång per månad.

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får KULTUR I ALE AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får Bild från ifocus Sweden AB UTOMHUSBIO Tisdag 16 aug kl 21.30 Star Wars The force awakens Ta med dig snacks, filt, picknickstol,

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program våren Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program våren 2016 Vårens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteket i vår! Kontakt och frågor: Falu stadsbibliotek

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF Måndag 9 september kl. 13.00-15.00 Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF Måndag 9 september kl. 13.00-15.00 Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program hösten 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. September Måndag 2 september kl. 17.00-20.00 Torsdag

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Hej alla föräldrar! Ett stort tack för denna termin! Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! /Johanna, Lovisa och Anne

Hej alla föräldrar! Ett stort tack för denna termin! Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! /Johanna, Lovisa och Anne Hej alla föräldrar! Nu närmar sig julen med stormsteg. Vi vill passa på att tacka alla som var med och genomförde det fina luciatåget i lördags med Svenska Skolan. Det bjöds på glögg med pepparkakor och

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Å rsberä ttelse 2014/2015

Å rsberä ttelse 2014/2015 Å rsberä ttelse 2014/2015 Bomhus förskoleområde Källö förskola På Källö förskola arbetar vi i två storarbetslag, Blå och Grön tillsammans, där de yngre barnen går, och Röd och Gul tillsammans, där de äldre

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

VÅREN 2016 Bokcirklar Bokfika Datakurser Datorhjälp, drop-in Internetcafé för seniorer Filmcirkel Novelltävling 2016 Öppet hus i Bildarkivet

VÅREN 2016 Bokcirklar Bokfika Datakurser Datorhjälp, drop-in Internetcafé för seniorer Filmcirkel Novelltävling 2016 Öppet hus i Bildarkivet VÅREN 2016 Bokcirklar för vuxna Här på biblioteket har vi tre mycket trevliga bokcirklar där vi fikar och pratar böcker. Sticka och läs samt Salongens bokcirkel träffas tisdagskvällar en gång per månad.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

Program hösten Höstens aktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program hösten Höstens aktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Program hösten 2016 Höstens aktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteken i höst! Kontakt och frågor: Falu stadsbibliotek Östra

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2012 Tema KROPPEN 12-18 mars 2012 Måndag 12 mars Tisdag 13 mars Invigning! En SuePer show full med rörelse, dans, teater och musik. Härliga sånger med Särskolekören. Vernissage

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Torsdag. Fredag. 16/4 13:30 Invigning Entrén.

Torsdag. Fredag. 16/4 13:30 Invigning Entrén. Torsdag 16/4 13:30 Invigning. 14:00 Författarbesök Sara Lövestam 15:00-17:00 Bokprat - barnbibliotekariernas favoriter Bokskogen* Fredag 17/4 13:00 Öppen salong, Varför ska man läsa högt för en hund? Ann

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program höst 2016 Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteken i höst! Kontakt och frågor: Falu

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer